Informatiewijzer Leasing ict-producten en -diensten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiewijzer Leasing ict-producten en -diensten"

Transcriptie

1 Informatiewijzer Leasing ict-producten en -diensten

2 Informatiewijzers Er is budget binnen uw school vrijgemaakt om ictproducten en -diensten aan te schaffen, maar hoe financiert u de inkoop? Vervangt u elk jaar een deel van uw apparatuur, zet u geld opzij en vervangt u na een aantal jaar in één keer de oude apparatuur of is leasing een optie voor u? Met deze informatiewijzer wil Ict op school u informeren over leasing als één van de mogelijkheden om te investeren in ict-voorzieningen. Ict op school werkt aan een serie informatie-, kies-, en koopwijzers. Overzichtelijke brochures met algemene informatie over zaken waar u tegen aan kunt lopen bij aanschaf, gebruik en beheer van ict in het onderwijs. De publicaties zijn bedoeld voor managers en ict-coördinatoren op school. De informatie dient ertoe hen in staat te stellen weloverwogen en verantwoorde keuzen te maken bij het specificeren, aanschaffen, gebruiken en beheren van ict-producten en -diensten. Op dit moment bestaan er onder andere informatie-, kies-, en koopwijzers over: Draadloze netwerken Computervirussen Open Source software en open standaarden Verzekeren van ict-middelen Ict en ergonomie Keuzen die scholen moeten maken op het terrein van ictinfrastructuur staan niet op zichzelf. Effectief gebruik van ict op school vraagt om balans tussen: Visie op onderwijs Kennis en vaardigheden Educatieve software en content Ict-infrastructuur Zijn uw visie op onderwijs, de aanwezige en gewenste kennis en vaardigheden, de programmatuur (educatieve software) en ict-infrastructuur niet op elkaar afgestemd, dan is de kans groot dat uw school in het bezit is van een zaal vol mooie computers, die niet of nauwelijks gebruikt worden. Besteed niet onevenredig veel aandacht aan één of enkele van deze aspecten. Naast deze vier aspecten blijkt uit onderzoek ook dat samenwerking en leiderschap van essentieel belang zijn. Zie ook de tekst Vier in balans plus op de site van Ict op school: LEASING ICT-PRODUCTEN EN -DIENSTEN

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Wat is leasen? 5 Welke producten kunt u leasen? 5 Hoe lang duurt de contractperiode? 5 Wat zijn de voordelen? 6 Wat zijn de nadelen? 6 2 Aan de slag met leasen 7 Hoe zit het met de verzekering? 7 Hoe is het onderhoud geregeld? 7 Hoe wordt BTW verrekend? 7 Einde looptijd contract 7 Reserveren budget 7 3 Gebruik leasing, selectieproces 8 Hoe kies je de juiste financier? 8 4 Aanbieders van leasing 9 5 Meer informatie 10 3

4 Inleiding Heeft u wel eens nagedacht over het leasen van computers? Het lijkt misschien iets waar alleen bedrijven zich mee bezighouden, maar ook scholen worden tegenwoordig benaderd door partijen die leasing aanbieden. Vandaar dat Ict op school hierover een informatiewijzer leasing heeft samengesteld. Scholen kunnen tegenwoordig autonoom beschikken over de lumpsumvergoeding die de overheid op basis van het leerlingaantal jaarlijks ter beschikking stelt. Dit bedrag geeft scholen de vrijheid naar eigen keuze een gedeelte van dit bedrag te besteden aan ict-producten en -diensten. Dat geld moet verdeeld worden over belangrijke zaken als trainingen, cursussen, systeem-, netwerk- en applicatiebeheer en de aanschaf van educatieve software. Het budget kan jaarlijks uitgegeven worden aan gedeeltelijke vervanging. Ook kan gespaard worden om na een aantal jaar in één keer alle ict-producten en -diensten aan te passen. Verder zijn er financieringsopties waaronder de optie van leasing. Het geld dat de school op jaarbasis binnen krijgt ook op jaarbasis te besteden. Ontvangsten en uitgaven lopen meer synchroon. Je hoeft geen eigen spaarmiddelen te hebben. Over die laatste mogelijkheid gaat het in deze informatiewijzer leasing. Leeswijzer Hoofdstuk 1 gaat over wat leasing is, welke soorten leasing er zijn en wat voor objecten kunnen worden geleast. Ook vindt u hier informatie over de contractperiode en de voor- en nadelen van leasen. Hoe ga je aan de slag met leasing? Dat is het onderwerp van hoofdstuk 2. We gaan in op verzekering, onderhoud, BTW en de opties aan het eind van het contract. Hoe selecteer je de juiste partijen? Hoofdstuk 3 en 4 gaan daar op in. De lease-wijzer sluit af met bronnen en links waar u meer informatie over dit onderwerp kunt vinden. De informatiewijzer Leasing is niet bedoeld scholen aan te moedigen hun ict-infrastructuur via leasing te financieren. Leasing is slechts één van een aantal opties. Een optie evenwel die nogal wat vragen oproept. Vandaar dat Ict op school voor u algemene informatie over dit onderwerp verzamelde en op een rijtje zette. De echte keuze maakt u nadat u de verschillende financieringsopties heeft vergeleken. Daarbij zijn de uitgangspunten: uw schoolvisie met betrekking tot de inzet van ict, uw huidige ict-infrastructuur en uw toekomstige wensen. LEASING ICT-PRODUCTEN EN -DIENSTEN 4

5 1 Wat is leasen? Wat maakt leasen anders dan een gewone lening bij de bank? Bij leasen wordt een bepaald object gefinancierd voor een periode die gelijk staat aan de verwachte levensduur ervan. Voor de leaseperiode wordt een vaste rente en een vast termijnbedrag vastgesteld, zodat u precies weet wat u bijvoorbeeld maandelijks moet betalen en voor hoe lang. Leasing kan ook extra diensten bevatten, zoals bijvoorbeeld verzekering, softwarefinanciering en installatiekosten. Leasing staat los van andere leningen, de kredietlimiet bij de bank blijft dus onaangetast. Er zijn twee leasevormen: Financial Lease en Operational Lease. Het verschil zit vooral in het eigendomschap van de geleaste objecten. Er zijn twee soorten eigendom: juridisch en economisch. Juridisch eigendom is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Het economisch eigendom is gebaseerd op de belastingwetgeving. Financial Lease is het best te vergelijken met een bancaire lening. De financier (leasemaatschappij) koopt het apparaat van de leverancier en de school betaalt het in termijnen terug voor een vastgestelde periode. Aan het einde van de looptijd wordt de school eigenaar van het product. De verzekering moet de school bij deze vorm zelf regelen. De BTW over de hele investering moet de school van tevoren in één keer aan de leasemaatschappij voldoen. Bij deze vorm kunt u de producten tussentijds niet wisselen. Operational Lease is een vorm van huren. De school krijgt over een vastgestelde periode het gebruikersrecht van de leaseobjecten. Een voordeel van deze vorm van leasen is dat de school tijdens de looptijd de apparatuur kan vervangen of zelfs uitbreiden. Omdat ict onderhevig is aan technologische ontwikkelingen en de apparatuur dus in verhouding snel verouderd, is dit een interessante bijkomstigheid. Tussentijdse vervanging betekent wel dat er een nieuw contract wordt aangegaan wat meestal een verhoging van de maandtermijn betekent of een verlenging van de contractperiode. Bij Operational Lease is het mogelijk software, installatiekosten en garantie mee te nemen in de financiering. De BTW is verwerkt in het bedrag dat u maandelijks moet betalen en hoeft u dus niet in één keer van tevoren te voldoen. Wel betaalt u ook over het BTW-bedrag rente. De restwaarde van de apparatuur is meegenomen in het maandelijks bedrag. Dit betekent dat de maandelijkse kosten iets lager uitvallen dan bij een andere leasevorm. Aan het einde van de looptijd kan de school kiezen uit: de apparatuur kopen; de apparatuur terugsturen; langer huren of de overeenkomst beëindigen en nieuwe apparatuur leasen. Verschillen Financieel Operationeel School wordt eigenaar Leasemij. wordt eigenaar Leasemij. financiert Leasemij. verhuurt 100% financiering Restwaarde Eén eindoptie Verschillende eindopties (school eigenaar) BTW vooraf geïncasseerd BTW wordt verdeeld over looptijd/maandtermijn Welke producten kunt u leasen? In principe kunt u van alles leasen. Voorwaarde is dat de goederen een zelfstandige eenheid vormen. Alleen een harde schijf leasen gaat dus niet. Ook moeten de producten makkelijk te verplaatsen zijn en een voorspelbaar waardeverloop hebben. Een paar voorbeelden van goederen die hieraan voldoen: computers printers kopieermachines audiovisuele apparatuur telefooncentrales meubilair airco s ed. Hoe lang duurt de contractperiode? De contractperiode is afhankelijk van de economische levensduur van een apparaat. Door de technologische ontwikkelingen heeft ict-apparatuur een korte economische levensduur. Dat wil niet zeggen dat na deze periode de apparatuur niet meer bruikbaar is. Een zwart-wit-tv bijvoorbeeld die het nog prima doet, heeft toch geen economische waarde (levensduur) meer. In het algemeen hanteren financiers de volgende maximale contractsperiodes per productgroep: computer: 36 maanden (maximaal 48); audiovisuele apparatuur en printers: 48 maanden; kopieermachines en telefooncentrales: 60 maanden (soms 72). Als de school behoefte heeft aan een contractduur van minder dan twaalf maanden, dan is er geen sprake meer van leasen maar van huren. Aan huren zijn weer andere voorwaarden verbonden. LEASING ICT-PRODUCTEN EN -DIENSTEN 5

6 Wat zijn de voordelen? Sparen is niet nodig. De investeringsmogelijkheden zijn groter. Spreiding van betaling, direct gebruik van apparatuur. Budgetteren wordt eenvoudiger. De uitgaven voor ict worden via maandelijkse kosten aangegeven. De investeringen hoeven niet groot te zijn. Er zijn leasemaatschappijen die leasen vanaf euro, maar er zijn ook zogenaamde small ticket leasing bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in leasen tot euro. Operationeel leasen is vaak een totaaloplossing. Het kan inclusief verzekeringen, onderhoud et cetera zijn. U kunt bij operationeel leasen de ict-apparatuur tussentijds uitbreiden of vernieuwen. Bij operationeel leasen is het namelijk mogelijk het contract open te breken en te vernieuwen. Wat zijn de nadelen? Duurder dan sparen of per jaar gedeelte van uw infrastructuur vervangen. De School maakt per saldo meer kosten namelijk rente, administratiekosten en winst van de lease maatschappij. Geld uitgeven dat u eigenlijk niet heeft. In één keer beslissing nemen in plaats van op het moment dat er nieuwe behoeften zijn een gedeelte van de ict-infrastructuur aanpassen. Geen kans iets uit te proberen. Als er geen goede afspraken zijn gemaakt kunnen rond beheer, onderhoud en garantie problemen ontstaan. Tussentijds openbreken van leasingcontract kost extra geld. Soms ook verzekeringspremie want geleasde apperatuur loopt meestal niet mee in de gemeentelijke verzekering. LEASING ICT-PRODUCTEN EN -DIENSTEN

7 2 Aan de slag met leasen Bij leasen gaat het om officiële contracten. Het is daarom van belang op het volgende te letten: Wat zijn de voorwaarden en implicaties? Welke personen zijn bevoegd om de lease-overeenkomst te tekenen? De lease-overeenkomst moet in meervoud ondertekend worden, zodat alle contractpartijen een origineel exemplaar hebben. Sommige financiers laten de lease-overeenkomst bij de belasting registreren. Hiervoor is een extra exemplaar nodig. Bewaar de originele lease-overeenkomst goed. De mogelijkheid om voorwaarden aan te passen is gering. De school gaat een verplichting aan voor een langere periode, die niet vrijblijvend is. Wat staat er in de kleine lettertjes? Hoe zit het met de verzekering? Bij Financial Lease is de school uiteindelijk eigenaar. De eigen verzekering of die via de gemeente zal de leaseobjecten moeten dekken. Controleer dat! Bij Operational Lease huurt de school de apparatuur. Sommige financiers bieden een verzekering aan, waarvan de school gebruik kan maken. Het is belangrijk dit na te gaan en daarbij te letten op de voorwaarden waartegen de verzekering wordt aangeboden. Overigens kan de school als de ict-apparatuur is aangeschaft met overheidsgelden via een aanvraagprocedure bij de gemeente een vergoeding vragen in geval van bijvoorbeeld schade of diefstal. Heeft de school eigen geld gebruikt, dan moet de school dat bij de gemeente aangeven, zodat er kan worden bijverzekerd. Meer informatie hierover kunt u bij uw gemeente opvragen. Lees ook de informatiewijzer Verzekeringen van Ict op school. Hoe is het onderhoud geregeld? Vaak organiseert de leverancier de garantie en het onderhoud. Dus niet de financier. Er zijn heel wat verschillen tussen de voorwaarden en verantwoordelijkheden van verschillende leveranciers. Let bij aanschaf van de producten goed op hoe dit is geregeld en maak duidelijke afspraken. Dat kan veel onvoorziene kosten voorkomen. Stichting Ict op school heeft hiervoor een goede SLA-tool die de school kan helpen in het maken van de juiste afspraken. Dit is een standaard contract, een zogenaamde Service Level Agreement (SLA), waarin alle rechten en verplichtingen wat betreft het technische beheer, tussen scholen en samenwerkingsverbanden enerzijds en de ict-dienstverlener anderzijds staan beschreven. Er zijn drie modellen ontwikkeld: een modelcontract, een modelsla en een modelcatalogus. Kijk daarvoor op: Hoe wordt BTW verrekend? Over het leasebedrag wordt BTW geheven. Financiers presenteren de bedragen vaak exclusief BTW. Voor een school is het belangrijk de bedragen inclusief BTW te weten. Bij Operational Lease wordt BTW over de maandtermijn geheven en betaalt de school dit gedurende de looptijd. Bij Financial Lease moet de school de BTW over het hele investeringsbedrag in één keer van tevoren betalen. Sommige financiers bieden de mogelijkheid de BTW mee te financieren, zodat een school ook bij deze vorm van leasen optimaal kan profiteren van een gespreide betaling. Einde looptijd contract Aan het eind van het contract wordt bij Financial Lease de school eigenaar van de apparatuur. Vaak betaalt de school hiervoor een symbolisch bedrag, bijvoorbeeld de administratiekosten. Bij Operational Lease ligt het anders. Zoals eerder beschreven zijn er aan het eind van het contract vier opties voor de school. De school moet op tijd aangeven welke optie zij kiest. Kiest de school de apparatuur te kopen, dan zal de financier minimaal 7,5 % van het originele investeringsbedrag vragen. Als de school niet officieel en schriftelijk aangeeft welke optie de voorkeur heeft, dan wordt het contract stilzwijgend verlengd. De verlenging in deze gevallen is vaak met twaalf maanden. Houdt u dus goed in de gaten hoe en hoe lang van tevoren u het contract moet opzeggen of de keuze voor een bepaalde optie moet doorgeven. De opzegtermijn kan verschillen van drie tot negen maanden. Tips Geef direct aan het begin van de leasingperiode aan welke opzegtermijn u kiest. Leg vast dat u twee maanden voor het verlopen van de opzegtermijn wordt gewaarschuwd. U kunt ervoor kiezen voor de zekerheid direct na het tekenen van het contract het weer op te zeggen. U kunt later altijd weer het contract verlengen. Reserveren budget Het aangaan van een lease-overeenkomst betekent een verplichting over een (middel)langetermijn. De toekomstige financiële verplichtingen kunt u dus het beste goed administreren. LEASING ICT-PRODUCTEN EN -DIENSTEN 7

8 3 Gebruik leasing, selectieproces Het is niet verstandig het maximale jaarlijkse ict-budget voor leasing te gebruiken. Het is handig geld over te houden voor zaken als trainingen, internetverbinding, nieuwe software, enzovoort. Sommige financiers geven de mogelijkheid dit soort kosten mee te nemen in het leasecontract. Het voordeel hiervan is dat de school niet overal een aparte rekening voor krijgt. Hierdoor ontstaat een all inclusive dienstverlening. Bepaalde financiers bieden leasing inclusief verzekering aan. Een interessante optie als de aanschaf niet onder de gemeentelijke verzekering valt. Hoe kies je de juiste financier? Tussen financiers zijn verschillen in prijs en kwaliteit. Vaak zijn die in eerste instantie niet zichtbaar. Daarom volgt hieronder een kort overzicht. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Prijs Sommige financiers brengen een administratievergoeding in rekening die kan oplopen tot 150 euro. Anderen brengen extra kosten in rekening als de school op een afwijkende manier wil betalen. Bijvoorbeeld een andere methode of frequentie. Het automatisch afschrijven vormt voor sommige scholen een probleem. Een andere vorm van betalen kan tussen de 10 en 20 euro per incasso kosten. Financiers kunnen kosten berekenen voor het versturen van een factuur: 5 7,50 euro per factuur. Als een school bij Operational Lease ervoor kiest de apparatuur na afloop van het contract te kopen, moet er rekening mee gehouden worden dat sommige financiers een hogere verkoopprijs hanteren dan de 7,5% van de aankoopwaarde. Kwaliteit Opzegtermijnen kunnen verschillen van drie tot negen maanden. Stilzwijgende verlenging betekent vaak een verlenging van het contract met twaalf maanden. Bij het ingaan van het contract hanteert elke financier eigen algemene voorwaarden. Sommigen hanteren een acceptatiecertificaat (ofwel ingebruikname certificaat), anderen weer niet. Met dit certificaat kan de school aangeven of de apparatuur volledig en juist is geleverd en geïnstalleerd. De maandelijkse kosten worden pas afgeschreven wanneer de financier het certificaat voorziet van een rechtsgeldige handtekening. Als de financier niet gebruik maakt van zo n certificaat, start de maandelijkse incasso hoe dan ook op de afgesproken datum die in het contract staat. De start van de maandelijkse incasso kan per financier verschillen. Sommige financiers incasseren met terugwerkende kracht een aantal maandtermijnen ineens. Dat kan een behoorlijk bedrag zijn dat het voordeel van gespreide betaling tenietdoet. In een leasecontract kan aangegeven worden wat de verhouding tussen hardware en software moet zijn. De meeste contracten bieden een procent verhouding tussen hardware en software. LEASING ICT-PRODUCTEN EN -DIENSTEN 8

9 4 Aanbieders van leasing Het aantal aanbieders van leasing is beperkt. Er zijn kortweg drie groepen; bank- en fabrikantgerelateerde leasemaatschappijen, en onafhankelijk specialisten. De meeste grote banken hebben een aparte divisie of dochtermaatschappij die lease aanbieden. Bij deze maatschappijen ligt de nadruk op Financial Lease. Vraag bij uw eigen bank na of die zo n dochtermaatschappij heeft. Een paar grote en internationaal opererende fabrikanten hebben een eigen financieringsmaatschappij. Van origine waren zij gericht op de verkoop van eigen producten, maar tegenwoordig houden ze zich ook bezig met de verkoop van producten van andere fabrikanten. Het voordeel hiervan is dat ze de markt en de producten goed kennen. Zij bieden zowel Operational Lease als Financial Lease. De onafhankelijke specialisten proberen zich op de volgende punten te onderscheiden: veel kennis van de producten; ondersteunende diensten (onderhoud, verzekering etc.); flexibele administratieve organisatie; een netwerk van financiers; een afzetkanaal voor tweedehands apparatuur; de mogelijkheid om kleinere aanvragen te doen. Adressen zijn op te vragen bij De Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen NVL LEASING ICT-PRODUCTEN EN -DIENSTEN 9

10 5 Meer informatie Op treft u ook links naar: Informatiewijzer Inkoop ict-producten en -diensten voor scholen. Informatiewijzer Verzekeren van ict-middelen. Service Level Agreement-Tool. Ook de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen NVL heeft veel nuttige informatie, zie Stichting Kennisnet Ict op school Overname indien niet voor commerciele doeleinden is toegestaan met bronvermelding Website: Stichting Kennisnet Ict op school is de publieke ictondersteuningsorganisatie van, voor en door het onderwijs. De stichting behartigt de belangen van de Nederlandse ondewijssector op het gebied van ict, biedt hulpmiddelen bij het maken van keuzes voor ict-producten en -diensten en levert educatieve diensten en producten om het leren te vernieuwen. Ict op school is een label van Kennisnet Ict op school. Als belangenbehartiger stelt Ict op school zich ten doel om organisaties uit het primair en voortgezet onderwijs toe te rusten en te begeleiden in hun keuze voor ictproducten en -diensten, onder andere door het nauwkeurig specificeren van de onderwijsvragen op het gebied van ict. Ict op school behartigt de collectieve belangen rond ict en onderwijs naar marktpartijen en politiek. Belangrijke instrumenten zijn onderzoek naar het effect en rendement van ict en monitoring van ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en ict. Disclaimer In deze informatiewijzer wordt leasing in het algemeen beschreven. De voor het onderwijsveld meest relevante informatie over leasing van ict-producten en -diensten is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ict op school kan evenwel niet garanderen dat deze informatie juist en/of volledig is. Ict op school kan niet verantwoordelijke worden gehouden voor enige onvolledige en onjuiste informatie. Ict op school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het gebruik van de informatie uit deze informatiewijzer. LEASING ICT-PRODUCTEN EN -DIENSTEN 10

11 Stichting Kennisnet Ict op school POSTADRES Postbus AT Zoetermeer BEZOEKADRES Paletsingel NT Zoetermeer T (079) F (079) E Leasing ict-procucten en -diensten

Moet ik nu leasen, renten of gewoon lenen? Wat is het verschil?

Moet ik nu leasen, renten of gewoon lenen? Wat is het verschil? Moet ik nu leasen, renten of gewoon lenen? Wat is het verschil? Leasing is een begrip dat niet meer uit onze samenleving weg te denken is. Vooral het leasen van wagens is wijdverspreid, maar ook andere

Nadere informatie

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing in dit nummer Een Econocom newsletter met focus op leasing Nr 2 Operationele lease is altijd dan zelf kopen Een Econocom newsletter met focus op leasing In dit nummer Nr 2 sluiten 03 Inleiding 04 Verborgen

Nadere informatie

De vrijheid om te kiezen

De vrijheid om te kiezen De vrijheid om te kiezen LEASE met onze lease- en financieringsvormen voor u en uw bedrijf Producten in deze brochure: Financial Lease Nett Operational Lease Full Operational Lease LEASE WAT VIND IK WAAR?

Nadere informatie

Breng uw klanten dichterbij voor de prijs van uw dagelijkse krant

Breng uw klanten dichterbij voor de prijs van uw dagelijkse krant Breng uw klanten dichterbij voor de prijs van uw dagelijkse krant Betaalbare bedrijfscommunicatie van Cisco Capital EasyLease Geef uw bedrijf een nieuwe impuls met effectievere, beter betaalbare communicatie

Nadere informatie

Uw klimaatinstallatie slim gefinancierd. financieer het met:

Uw klimaatinstallatie slim gefinancierd. financieer het met: Uw klimaatinstallatie slim gefinancierd Voor bedrijfsleven, instellingen en (semi)overheden financieer het met: De leasevormen Lease uw Mitsubishi Electric klimaatinstallatie, airconditioning, warmtepomp

Nadere informatie

Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier. Zakelijk

Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier. Zakelijk Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier Zakelijk 01. Toyota Financial Services 02. Verstandig geleased 04. Financial Lease 05. Netto Operational Lease 06. Full Operational Lease 08. Optionele componenten

Nadere informatie

Averus Financial Services. Ons huismerk in leasen.

Averus Financial Services. Ons huismerk in leasen. Averus Financial Services. Ons huismerk in leasen. Leasen, onmisbaar in de zakenwereld. Meer en meer bedrijven geven het beheer van hun wagenpark, groot of klein, uit handen. Leasen is eerder regel dan

Nadere informatie

Zodat u efficiënt kunt ondernemen. Financial Lease dat is onze specialiteit

Zodat u efficiënt kunt ondernemen. Financial Lease dat is onze specialiteit Zodat u efficiënt kunt ondernemen Financial Lease dat is onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Financial Lease

Nadere informatie

lease lease FINANCE VOLVO CAR FINANCE nee ja nee Particulier: Huurkoop met slottermijn Zakelijk: Financial Lease/VIP Full Operational

lease lease FINANCE VOLVO CAR FINANCE nee ja nee Particulier: Huurkoop met slottermijn Zakelijk: Financial Lease/VIP Full Operational VOLVO car FINANCe financieren of leasen? Koopt u uw nieuwe Volvo privé? Bij een privé-aankoop ligt een financieringsconstructie voor de hand, bij een zakelijke aankoop is dit vaak een leaseconstructie.

Nadere informatie

Het ŠKODA Abonnement. De extra zekerheid bovenop uw ŠKODA.

Het ŠKODA Abonnement. De extra zekerheid bovenop uw ŠKODA. Het ŠKODA Abonnement. De extra zekerheid bovenop uw ŠKODA. ŠKODA Bank ŠKODA Leasing FINANCIEREN. LEASEN. VERZEKEREN. VWBAN214-01 SKODA Abonnement Brochure v7.indd 1 24-05-12 09:22 VWBAN214-01 SKODA Abonnement

Nadere informatie

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN FINANCIEREN? EEN PRIMA OPTIE! Mobiel+ Autofinancieringen biedt verschillende financieringsvormen die helemaal kunnen

Nadere informatie

Volvo Car finance www.volvocarfinance.nl

Volvo Car finance www.volvocarfinance.nl Volvo Car finance www.volvocarfinance.nl Financieren of leasen? VOLVO CAR LEASE Wilt u straks (of tussentijds) eigenaar worden van de auto? Als u de auto niet in eigendom wilt, kunt u kiezen voor Full

Nadere informatie

Financieren of leasen?

Financieren of leasen? Volvo Car Finance Financieren of leasen? Koopt u uw nieuwe Volvo privé? Bij een privéaankoop ligt een financierings constructie voor de hand, bij een zakelijke aankoop is dit vaak een lease constructie.

Nadere informatie

Leasing. slendersbeauty. September in samenwerking met

Leasing. slendersbeauty. September in samenwerking met Leasing September 2016 slendersbeauty in samenwerking met Over leasen Waarom leasen? De aanschaf van salonmeubilair, pedicuremotoren en schoonheidsapparatuur is een hele investering. U wilt natuurlijk

Nadere informatie

Financial Lease. DEFAM. Uw heldere keuze.

Financial Lease. DEFAM. Uw heldere keuze. Financial Lease DEFAM. Uw heldere keuze. Financial Lease Als ondernemer weet u hoe belangrijk en noodzakelijk investeringen zijn voor een efficiënte bedrijfsvoering. Maar tegelijkertijd weet u ook dat

Nadere informatie

OFFICE DOCUMENT&ICT SOLUTIONS VAN BYOD NAAR WYOD: HET VOLGENDE PROBLEEM? - DE BESTE ZAKELIJKE LAPTOPS - BETAALBAAR VIDEOVERGADEREN MET HOGE KWALITEIT

OFFICE DOCUMENT&ICT SOLUTIONS VAN BYOD NAAR WYOD: HET VOLGENDE PROBLEEM? - DE BESTE ZAKELIJKE LAPTOPS - BETAALBAAR VIDEOVERGADEREN MET HOGE KWALITEIT OFFICE DOCUMENT&ICT SOLUTIONS Financiering Leasen: de beste optie? Heb je nieuwe apparatuur nodig maar niet de middelen om die direct te kopen? Dan kan leasen een optie vormen. Het leasen van apparatuur

Nadere informatie

een uitstekende deal voor ondernemers

een uitstekende deal voor ondernemers Peugeot FINANCial LEASE een uitstekende deal voor ondernemers Zelf beheren is goedkoper leasen Als zelfstandig ondernemer of freelancer bent u gewend de zaken zelf in de hand te hebben. Ook als het om

Nadere informatie

U kiest zelf de financiering die bij u past

U kiest zelf de financiering die bij u past PRIVÉ U kiest zelf de financiering die bij u past Producten in deze brochure: Huurkoop Options Private Lease Flex Finance PRIVÉ WAT VIND IK WAAR? Wat is Ford Credit? pagina 04 Waar kan ik uit kiezen? pagina

Nadere informatie

1 Zakelijk Audi rijden. Zakelijk Audi rijden.

1 Zakelijk Audi rijden. Zakelijk Audi rijden. 1 Zakelijk Audi rijden Zakelijk Audi rijden. 2 Zakelijk Audi rijden Kiezen voor Audi is kiezen voor kwaliteit. Als zakelijke rijder mag u hoge eisen stellen aan betrouwbaarheid. Voor uw mobiliteit moet

Nadere informatie

Je auto financieren? Dat doe je met autoweek

Je auto financieren? Dat doe je met autoweek 15 x 5 Je auto financieren? Dat doe je met autoweek Financial Lease Financial Lease Als ondernemer weet je hoe belangrijk en noodzakelijk investeringen zijn voor een efficiënte bedrijfsvoering. Maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Welkom 3. Financial lease voor wie en wat? 4 Bedrijfsvorm Wat kunt u leasen? Over financial lease 5 Wat is financial lease Zo werkt het De voordelen

Welkom 3. Financial lease voor wie en wat? 4 Bedrijfsvorm Wat kunt u leasen? Over financial lease 5 Wat is financial lease Zo werkt het De voordelen Welkom 3 Financial lease voor wie en wat? 4 Bedrijfsvorm Wat kunt u leasen? Over financial lease 5 Wat is financial lease Zo werkt het De voordelen Over Asro adviesgroep 6 Wie zijn wij? Wat bieden wij

Nadere informatie

Financial Lease FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Financial Lease FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Financial Lease FINANCIERINGEN BV Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Financial Lease Als ondernemer weet u hoe belangrijk en noodzakelijk investeringen

Nadere informatie

LEASE OF FINANCIERING MOEITE MET KIEZEN? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG!

LEASE OF FINANCIERING MOEITE MET KIEZEN? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG! LEASE OF FINANCIERING MOEITE MET KIEZEN? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG! BETAAL PRECIES ZOALS U WILT BIJ PEUGEOT FINANCE HEEFT U RUIME KEUZE UIT LEASE- EN FINANCIE- RINGSMOGELIJKHEDEN. VOOR ELKE PORTEMONNEE

Nadere informatie

Lease of financiering

Lease of financiering CITROËN Lease of financiering MOEITE MET KIEZEN? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG! BETAAL PRECIES ZOALS U WILT Bij Citroën Financial Services heeft u ruime keuze uit lease- en financieringsmogelijkheden. Voor

Nadere informatie

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op korte termijn Leverancierskrediet Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. Leverancierskrediet is dus krediet dat de leverancier verleent aan de afnemer

Nadere informatie

Financiële leasing professionelen

Financiële leasing professionelen Financiële leasing professionelen Voor personenwagens, bedrijfswagens en alle materieel gebruikt in een professionele omgeving FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Leasing, de aangewezen financieringstechniek

Nadere informatie

PRIVATE LEASE ALLES INCLUSIEF, ALLEEN NOG ZELF TANKEN!

PRIVATE LEASE ALLES INCLUSIEF, ALLEEN NOG ZELF TANKEN! PRIVATE LEASE ALLES INCLUSIEF, ALLEEN NOG ZELF TANKEN! PEUGEOT LEASE HELPT U MET HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZE UIT HET GAMMA VAN PEUGEOT PRIVATE LEASE KUNT U EEN AUTO KIEZEN DIE BIJ U PAST. WE BIEDEN PRIVATE

Nadere informatie

Normering private lease

Normering private lease Normering private lease Betreft: Normering private lease Datum: 06-03-2015 Versienummer: 1.2 Inleiding Zakelijke rijders komen in de toekomst door veranderende omstandigheden in toenemende mate in aanraking

Nadere informatie

veelgestelde vragen Private lease

veelgestelde vragen Private lease veelgestelde vragen Private lease 1. Wat houdt private lease in? 2. Wat zijn voordelen van private lease? 3. Wat zit er in de maandprijs, die ik betaal? 4. Wat is het verschil tussen privé lease, private

Nadere informatie

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing Een Econocom newsletter met focus op leasing Nr 1 in dit nummer > Sale-andleaseback zoveel meer dan een cashinjectie Een Econocom newsletter met focus op leasing In dit nummer Nr 1 sluiten > 03 04 Sale-and-leaseback

Nadere informatie

Leasen in drie simpele stappen

Leasen in drie simpele stappen Leasen in drie simpele stappen 1 Nederland kent talrijke leasemaatschappijen. U kiest voor Fiat Financial Solutions. Als financieringsmaatschappij van Fiat Group Automobiles SA zijn we als geen ander op

Nadere informatie

CITROËN Financial Lease

CITROËN Financial Lease CITROËN Financial Lease EEN UITSTEKENDE DEAL VOOR ONDERNEMERS ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN Als zelfstandig ondernemer of freelancer bent u gewend de zaken zelf in de hand te hebben. Ook als het om

Nadere informatie

PE Plus Consumptief Krediet oefenexamen

PE Plus Consumptief Krediet oefenexamen PE Plus Consumptief Krediet oefenexamen Kennis Vraag 1 Miriam wil haar eigen kapperszaak beginnen. Aangezien ze geen eigen vermogen heeft, wil ze haar kapperszaak financieren met behulp van crowdfunding.

Nadere informatie

Financial Lease. voor een efficiënte bedrijfsvoering

Financial Lease. voor een efficiënte bedrijfsvoering Financial Lease voor een efficiënte bedrijfsvoering Met Financial Lease kunnen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf bedrijfsmiddelen leasen. Zoals nieuwe en gebruikte auto s, maar ook computers en

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ LEASING

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ LEASING www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ LEASING MOBIEL+ LEASING DE MEERWAARDE VAN MITSUBISHI Niet alle meerwaarde van het rijden in een Mitsubishi is direct zichtbaar. Daarom biedt Mitsubishi u Mobiel+.

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

Zorgeloze mobiliteit ZAKELIJK. RENAULT Business Finance

Zorgeloze mobiliteit ZAKELIJK. RENAULT Business Finance Zorgeloze mobiliteit ZAKELIJK RENAULT Business Finance Samenwerking als basis voor de beste leasemogelijkheden Zorgeloze mobiliteit Renault Business Finance is het resultaat van een krachtige samenwerking

Nadere informatie

Audi Private Lease. Compleet Audi. ARS3201-03 Audi Privat Lease Brochure_v12.indd 1

Audi Private Lease. Compleet Audi. ARS3201-03 Audi Privat Lease Brochure_v12.indd 1 Audi Private Lease Compleet Audi ARS3201-03 Audi Privat Lease Brochure_v12.indd 1 20-01-12 11:19 ARS3201-03 Audi Privat Lease Brochure_v12.indd 2 20-01-12 11:19 Audi Private Lease Vanaf nu kunt u ook eenvoudig

Nadere informatie

PEUGEOT LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF?

PEUGEOT LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? PEUGEOT LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? 2 PEUGEOT LEASE HELPT U MET HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZE UW BEDRIJF IS UW LEVEN, HET GROEIT MET U MEE. EN MET DIE GROEI STAAN ER STEEDS MEER AUTO S VOOR

Nadere informatie

JA, Volkswagen Abonnement.

JA, Volkswagen Abonnement. ! JA, ik wil een abonnement op een up!, Polo, Polo BlueMotion, Golf, Golf Cabrio, Golf Plus, Beetle, Touran, Jetta of Passat en betaal één vast maandbedrag. Volkswagen Abonnement. Voorbeeld: U rijdt al

Nadere informatie

open your mind. Financiële ruimte voor ondernemen. Jouw smart verkooppunt maakt meer mogelijk.

open your mind. Financiële ruimte voor ondernemen. Jouw smart verkooppunt maakt meer mogelijk. open your mind. Financiële ruimte voor ondernemen. Jouw smart verkooppunt maakt meer mogelijk. >> mijnsmart.nl Customize jouw smart en bestel m online. Of je nu voor een auto of een ebike kiest jouw nieuwe

Nadere informatie

PEUGEOT FINANCIAL LEASE EEN UITSTEKENDE DEAL VOOR ONDERNEMERS

PEUGEOT FINANCIAL LEASE EEN UITSTEKENDE DEAL VOOR ONDERNEMERS PEUGEOT FINANCIAL LEASE EEN UITSTEKENDE DEAL VOOR ONDERNEMERS ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN ALS ZELFSTANDIG ONDERNEMER OF FREELANCER BENT U GEWEND DE ZAKEN ZELF IN DE HAND TE HEBBEN. OOK ALS HET OM

Nadere informatie

LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? DS LEASE

LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? DS LEASE DS LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? DS LEASE DS LEASE DS LEASE helpt u met het maken van de JUISTE KEUZE Uw bedrijf is uw leven, het groeit met u mee. En met die groei staan er steeds meer auto

Nadere informatie

Krediet op creditcard

Krediet op creditcard Krediet op creditcard Met een krediet op uw creditcard kunt u de aankopen met uw RaboCard of Rabo GoldCard desgewenst gespreid terug betalen. En dan betaalt u natuurlijk alleen rente als u dat krediet

Nadere informatie

Financiële leasing. Professionelen. Voor personenwagens, bedrijfswagens en alle materieel gebruikt in een professionele omgeving

Financiële leasing. Professionelen. Voor personenwagens, bedrijfswagens en alle materieel gebruikt in een professionele omgeving Financiële leasing Professionelen Voor personenwagens, bedrijfswagens en alle materieel gebruikt in een professionele omgeving Intro In vele gevallen zal leasing via uw kantoor de aangewezen financieringstechniek

Nadere informatie

PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN

PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN PEUGEOT LEASE MAAKT VOOR U DE BESTE DEAL ALS ZELFSTANDIG ONDERNEMER OF FREELANCER BENT U GEWEND DE ZAKEN ZELF IN DE HAND TE HEBBEN. OOK ALS HET

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL LEASE

CITROËN FINANCIAL LEASE CITROËN FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN CITROËN BUSINESS FINANCE MAAKT VOOR U DE BESTE DEAL Als zelfstandig ondernemer of freelancer bent u gewend de zaken zelf in de hand te hebben. Ook

Nadere informatie

PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN

PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN 2 PEUGEOT LEASE MAAKT VOOR U DE BESTE DEAL ALS ZELFSTANDIG ONDERNEMER OF FREELANCER BENT U GEWEND DE ZAKEN ZELF IN DE HAND TE HEBBEN. OOK ALS HET

Nadere informatie

Bijlage VWO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. tevens oud programma.

Bijlage VWO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. tevens oud programma. Bijlage VWO 2010 tijdvak 2 tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Informatieboekje VW-0251-a-10-2-b Formuleblad Voor de beantwoording van vraag 15, 16, 17, 27 en 33 zijn

Nadere informatie

Postbus 2453, 3500 GL Utrecht, tel (030) 605 98 20, fax (030) 605 92 92, nl_marketing@daimler.com, www.lease-een-smart.

Postbus 2453, 3500 GL Utrecht, tel (030) 605 98 20, fax (030) 605 92 92, nl_marketing@daimler.com, www.lease-een-smart. >> Rij op zeker. Bij financiële lease kun je buiten het leasecontract om een smart autoverzekering afsluiten. Een complete WA-casco (all risk) autoverzekering tegen een laag tarief. Vraag direct je verzekeringsofferte

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. C ontrol CITROËN SLIMME FINANCIERING VAN UW GEBRUIKTE AUTO GEEN RISICO OP RESTWAARDEVERLIES

CITROËN FINANCIAL SERVICES. C ontrol CITROËN SLIMME FINANCIERING VAN UW GEBRUIKTE AUTO GEEN RISICO OP RESTWAARDEVERLIES CITROËN C ontrol SLIMME FINANCIERING VAN UW GEBRUIKTE AUTO GEEN RISICO OP RESTWAARDEVERLIES ALTIJD DE TOUWTJES IN HANDEN MET CITROËN C ontrol Iets in eigen hand hebben geeft zekerheid. U bepaalt zelf wat

Nadere informatie

Dat past. nee. nee Wilt u het totale gefinancierde bedrag aflossen? Als u niet het hele bedrag aflost, zijn uw maandlasten (aanzienlijk) lager.

Dat past. nee. nee Wilt u het totale gefinancierde bedrag aflossen? Als u niet het hele bedrag aflost, zijn uw maandlasten (aanzienlijk) lager. Volvo Car Lease Financieren of leasen? Koopt u uw nieuwe Volvo privé? Bij een privéaankoop ligt een financierings constructie voor de hand, bij een zakelijke aankoop is dit vaak een lease constructie.

Nadere informatie

LEASE OF FINANCIER UW BMW

LEASE OF FINANCIER UW BMW BMW Financial Services Leasing Financiering Verzekering BMW maakt rijden geweldig LEASE OF FINANCIER UW BMW OP EEN MANIER DIE BIJ Ú PAST. BMW FINANCIAL SERVICES Leasing. Financiering. Verzekering. INHOUD.

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

De weg naar uw droomauto.

De weg naar uw droomauto. De weg naar uw droomauto. Inhoudsopgave Introductie Over ALPHERA Financial Services 2 Autofinanciering voor bedrijven ALPHERA Financial Lease 4 ALPHERA Executive Plan 4 Autofinanciering voor particulieren

Nadere informatie

CITROËN Business Finance

CITROËN Business Finance CITROËN BUSINESS FINANCE CITROËN Business Finance ALTIJD DE PERFECTE LEASEVORM EEN LEASEVORM VOOR ELKE FASE VAN UW BEDRIJF CITROËN BUSINESS FINANCE UW BEDRIJF IS UW LEVEN, HET GROEIT MET U MEE. En met

Nadere informatie

SEAT PRIVATE LEASE. Jij regelt de brandstof, wij de rest. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT PRIVATE LEASE. Jij regelt de brandstof, wij de rest. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT PRIVATE LEASE Jij regelt de brandstof, wij de rest. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT PRIVATE LEASE Rijd voor één vast maandbedrag een

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

CITROËN Business Finance

CITROËN Business Finance CITROËN Business Finance ALTIJD DE PERFECTE LEASEVORM EEN LEASEVORM VOOR ELKE FASE VAN UW BEDRIJF UW BEDRIJF IS UW LEVEN, HET GROEIT MET U MEE. En met die groei staan er steeds meer auto s voor de deur.

Nadere informatie

Volvo Car lease www.volvocarlease.nl. 297342_Lease_Brochure_Cover.indd 2 23-04-12 07:42

Volvo Car lease www.volvocarlease.nl. 297342_Lease_Brochure_Cover.indd 2 23-04-12 07:42 Volvo Car lease www.volvocarlease.nl 297342_Lease_Brochure_Cover.indd 2 23-04-12 07:42 Financieren of leasen? VOLVO CAR LEASE nee Wilt u straks (of tussentijds) eigenaar worden van de auto? Als u de auto

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Normering private lease

Normering private lease Normering private lease Betreft: Normering private lease Datum: 07-08-2015 Versienummer: 2.1 Inleiding Zakelijke rijders komen in de toekomst door veranderende omstandigheden in toenemende mate in aanraking

Nadere informatie

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd Suzuki Financial Services Financiële flexibiliteit, full service Operational of goed en betrouwbaar verzekerd Welke financiering past bij u? Betreft de aankoop van uw Suzuki motor een zakelijke aankoop?

Nadere informatie

Voorwaarden dienstverlening

Voorwaarden dienstverlening Voorwaarden dienstverlening 0 Voorwaarden dienstverlening Compaan is een dienst van Servicepoort B.V. Versie van 19 maart 2014 (1.0) Artikel 1: Definities 1. Compaan: De tablet computer inclusief software

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

CITROËN BUSINESS FINANCE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF?

CITROËN BUSINESS FINANCE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? CITROËN BUSINESS FINANCE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? CITROËN BUSINESS FINANCE HELPT U MET HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZE Uw bedrijf is uw leven, het groeit met u mee. En met die groei staan er

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Zakelijk Volkswagen rijden.

Zakelijk Volkswagen rijden. Zakelijk Volkswagen rijden. Alles rond In een keer alles rond, met de eenvoud en kwaliteit van Volkswagen. Volkswagen Financial Lease Volkswagen Financial Lease: de enige financiering die is afgestemd

Nadere informatie

PARTICULIER ŠKODA RIJDEN.

PARTICULIER ŠKODA RIJDEN. PARTICULIER ŠKODA RIJDEN. Kiezen voor ŠKODA is een keuze voor kwaliteit. Zorgeloos genieten van uw nieuwe ŠKODA met de zekerheid dat u financieel niets kan gebeuren? ŠKODA Financial Services biedt u deze

Nadere informatie

PEUGEOT LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF?

PEUGEOT LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? PEUGEOT LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? PEUGEOT LEASE HELPT U MET HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZE UW BEDRIJF IS UW LEVEN, HET GROEIT MET U MEE. EN MET DIE GROEI STAAN ER STEEDS MEER AUTO S VOOR

Nadere informatie

CITROËN PRIVATE LEASE

CITROËN PRIVATE LEASE CITROËN PRIVATE LEASE UW ABONNEMENT OP ZORGELOOS GENIETEN CITROËN PRIVATE LEASE HELPT U MET HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZE Uit het gamma van Citroën Private Lease kunt u een auto kiezen die bij u past.

Nadere informatie

Peugeot Private Lease. Zorgeloos privé rijden in uw Peugeot 107, 208 of 2008

Peugeot Private Lease. Zorgeloos privé rijden in uw Peugeot 107, 208 of 2008 Peugeot Private Lease Zorgeloos privé rijden in uw Peugeot 107, 208 of 2008 volop keuze met Peugeot Private Lease De 107 biedt een pasklaar antwoord op de steeds grotere vraag naar zelfstandigheid, onafhankelijkheid

Nadere informatie

Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier. Particulier

Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier. Particulier Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier Particulier 01. Toyota Financial Services 02. Verstandig gefinancierd 04. Toyota Betaalplan 05. Toyota Continu Rekening 06. Overzicht 07. Toyota Polis 08.

Nadere informatie

1 Particulier Audi rijden. Particulier Audi rijden.

1 Particulier Audi rijden. Particulier Audi rijden. 1 Particulier Audi rijden Particulier Audi rijden. 2 Particulier Audi rijden Kiezen voor Audi is kiezen voor kwaliteit. Zorgeloos genieten van uw nieuwe Audi met de zekerheid dat u niet voor verrassingen

Nadere informatie

PRIVATE LEASE ZONDER INVESTEREN LUXUEUS GENIETEN DS LEASE

PRIVATE LEASE ZONDER INVESTEREN LUXUEUS GENIETEN DS LEASE DS PRIVATE LEASE ZONDER INVESTEREN LUXUEUS GENIETEN DS LEASE DS PRIVATE LEASE helpt u met het maken van de JUISTE KEUZE DS PRIVATE LEASE Uit het gamma van DS Private Lease kunt u een auto kiezen die bij

Nadere informatie

LEASE OF FINANCIER UW BMW

LEASE OF FINANCIER UW BMW BMW Financial Services Leasing Financiering Verzekering BMW maakt rijden geweldig LEASE OF FINANCIER UW BMW OP EEN MANIER DIE BIJ Ú PAST. BMW FINANCIAL SERVICES Leasing. Financiering. Verzekering. INHOUD.

Nadere informatie

EINDELOOS RIJPLEZIER. SEAT regelt de rest. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY

EINDELOOS RIJPLEZIER. SEAT regelt de rest. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY EINDELOOS RIJPLEZIER SEAT regelt de rest SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY 2 ALLES IN EEN KEER GOED GEREGELD SEAT-rijders hebben sowieso al weinig

Nadere informatie

ZAKELIJK ŠKODA RIJDEN.

ZAKELIJK ŠKODA RIJDEN. ZAKELIJK ŠKODA RIJDEN. Kiezen voor ŠKODA is een keuze voor kwaliteit. Als zakelijke rijder mag u hoge eisen stellen aan betrouwbaarheid. Voor uw mobiliteit moet u kunnen vertrouwen op maximaal comfort

Nadere informatie

Alles rond Van leasing tot financiering. In één keer alles rond, met de eenvoud en kwaliteit van Volkswagen.

Alles rond Van leasing tot financiering. In één keer alles rond, met de eenvoud en kwaliteit van Volkswagen. Alles rond Van leasing tot financiering. In één keer alles rond, met de eenvoud en kwaliteit van Volkswagen. VWPFS292-12 Volkswagen Financial Services Zakelijk v1.indd 1 20-06-16 15:48 Alles rond In een

Nadere informatie

lenen Extra geld als u het nodig heeft

lenen Extra geld als u het nodig heeft lenen Extra geld als u het nodig heeft extra geld als u het nodig heeft De juiste lening kiezen Een verstandige lening past bij het doel en bij uw persoonlijke situatie. 04 Meer ruimte op of naast uw betaalrekening

Nadere informatie

bonus Nieuw bonus bonus

bonus Nieuw bonus bonus Nieuw Maandelijkse inleg vanaf 50,- Géén verplichte minimum looptijd Spreiding over de 25 populairste hoofdfondsen Minder gevoelig voor de risico s van koersschommelingen Gratis tot 10% oplopende Wat gaat

Nadere informatie

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd Suzuki Financial Services Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd Heeft u voor uw nieuwe Suzuki motor financiële flexibiliteit nodig? Kies dan voor Suzuki

Nadere informatie

Besluit van 25 januari 2007, nr. CPP2006/2847M, Stcrt. nr. 24. De minister van Financiën heeft het volgende besloten.

Besluit van 25 januari 2007, nr. CPP2006/2847M, Stcrt. nr. 24. De minister van Financiën heeft het volgende besloten. Omzetbelasting. Leasing 1 Omzetbelasting. Leasing Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 25 januari 2007, nr. CPP2006/2847M, Stcrt. nr.

Nadere informatie

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening!

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent

Nadere informatie

Auto Lease Company B.V.

Auto Lease Company B.V. Auto Lease Company B.V. Aanvullende voorwaarden Private Lease Versie 1.0 Ingangsdatum: 1-12-2016 1 Inhoudsopgave Aanvulling op artikel 7:... 2 Aanvulling op artikel 8:... 2 Aanvulling op artikel 11:...

Nadere informatie

Duidelijke voorwaarden

Duidelijke voorwaarden Mobiel abonnement Duidelijke voorwaarden Werkt in je voordeel Introductie Klant worden Bij Telfort vinden we het belangrijk dat al onze klanten weten waar ze aan toe zijn. Daarom vind je in dit boekje

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Choices CITROËN ELKE TWEE, DRIE OF VIER JAAR EEN NIEUWE CITROËN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Choices CITROËN ELKE TWEE, DRIE OF VIER JAAR EEN NIEUWE CITROËN CITROËN Choices ELKE TWEE, DRIE OF VIER JAAR EEN NIEUWE CITROËN ALTIJD RIJDEN IN EEN NIEUWE CITROËN Wie van het nieuwste van het nieuwste houdt wil natuurlijk de nieuwste Citroën voor de deur. Met Citroën

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2010 - II

Eindexamen m&o vwo 2010 - II Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. La Gelatirella bv is een onderneming die zich bezighoudt met de productie en verkoop van consumptie-ijs. Het ijs wordt verkocht aan diverse

Nadere informatie

Financieren. Leasen. Verzekeren.

Financieren. Leasen. Verzekeren. ZONDER ZORGEN GENIETEN VAN EEN NIEUWE SEAT SEAT Abonnement Financieren. Leasen. Verzekeren. GEEN AFSCHRIJVING, RENTE OF RESTSCHULD. EN VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD KAN IK GEWOON NAAR MIJN EIGEN MERKDEALER.

Nadere informatie

Beginner. Beginner. Beginner

Beginner. Beginner. Beginner Beginner Nummer 1 Beginner Nummer 2 Beginner Antwoordmodel Antwoordmodel Antwoordmodel Nummer 3 2014: uitgave 0/kosten 30 Afschrijving De waardevermindering van de auto (een onderdeel van de vaste activa)

Nadere informatie

PEUGEOT LEASE ALTIJD DE PERFECTE LEASEVORM

PEUGEOT LEASE ALTIJD DE PERFECTE LEASEVORM PEUGEOT LEASE ALTIJD DE PERFECTE LEASEVORM EEN LEASEVORM VOOR ELKE FASE VAN UW BEDRIJF UW BEDRIJF IS UW LEVEN, HET GROEIT MET U MEE. EN MET DIE GROEI STAAN ER STEEDS MEER AUTO S VOOR DE DEUR. OF MISSCHIEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Personal Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. PL20150002 Juli 2015 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Persoonlijke lening...

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Vertrouwde financiering Onze diensten voor flexibele oplossingen. Trailer Service Technologie

Vertrouwde financiering Onze diensten voor flexibele oplossingen. Trailer Service Technologie Vertrouwde financiering Onze diensten voor flexibele oplossingen. Trailer Service Technologie Finance I Vertrouwd In de afgelopen 10 jaar hebben wij in Europa al méér dan 65.000 trailers op maat gefinancierd.

Nadere informatie

klantinformatie document

klantinformatie document klantinformatie document Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent dan ook op geen enkele wijze aan dit document gebonden.

Nadere informatie

NOT NOR MAL JOUW MINI. MINI FINANCIAL SERVICES LEASING. FINANCIERING. VERZEKERING. DIE LEASE OF FINANCIER JE MET MINI FINANCIAL SERVICES

NOT NOR MAL JOUW MINI. MINI FINANCIAL SERVICES LEASING. FINANCIERING. VERZEKERING. DIE LEASE OF FINANCIER JE MET MINI FINANCIAL SERVICES JOUW MINI. DIE LEASE OF FINANCIER JE MET MINI FINANCIAL SERVICES NOT NOR MAL WEL ONTZETTEND GOED. MINI FINANCIAL SERVICES LEASING. FINANCIERING. VERZEKERING. ALLE WEGEN LEIDEN NAAR MINI. WELKE WEG NEEM

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Een lening kan soms uitkomst bieden. Maar geld lenen kan ook voor problemen zorgen. In deze folder van het Nationaal

Nadere informatie