AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama 2015-2016 1 / 32"

Transcriptie

1 AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

2 AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

3 Inhoudstafel Trotter SLO drama 1 De specifieke lerarenopleiding drama Toelatingsvoorwaarden Algemene doelstellingen Lerarencompetenties/ eindkwalificaties 4 2 Wie is wie? 5 3 Academische jaarkalender 6 4 Opleidingsprogramma SLO drama Lesrooster Aanwezigheid Credits verwerven Vakgebied pedagogische en didactische vorming in het opleidingsprogramma Vakgebied praktijk in het opleidingsprogramma Observatiestage (Doe)stage Supervisie Portfolio 18 5 Formulieren 20 6 Voorzieningen Bibliotheek Studentenparticipatie Studentenbegeleiding Ombuds 22 7 Wat is verklarende trefwoordenlijst 23 8 Bijlage Begripsomschrijvingen ECTS-fiche Vastleggen van de stagegever en stageplaats Taken en bevoegdheden Aan- en afwezigheid Preventie, gezondheid en milieu Klachten en vroegtijdige stopzetting van de stage 30 Contact 32 EHBO 32 Spoed 32 AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

4 De Trotter Deze Trotter is je gids voor alle vragen in verband met de lerarenopleiding drama. Hij is te gebruiken in combinatie met de Wegwijzer Studenten, de digitale studiegids en de Onderwijs- en Examenregeling. Je kunt de Trotter verkrijgen op het secretariaat, op het bureau van de lerarenopleiding en via Blackboard. 1 De specifieke lerarenopleiding drama De SLO is een voltijdse eenjarige opleiding (60 studiepunten) maar kan ook deeltijds worden gevolgd. 1.1 Toelatingsvoorwaarden Met een diploma van academische bachelor drama, in het studiegebied muziek en podiumkunsten, kun je inschrijven voor de specifieke lerarenopleiding drama samen met de inschrijving voor de master. Het diploma van leraar kan pas worden behaald na het behalen van de mastergraad. 1.2 Algemene doelstellingen De student verwerft binnen de lerarenopleiding didactische en pedagogische competenties. De student verbindt de didactische en pedagogische competenties met vakinhoudelijke competenties uit de bachelor/masteropleiding waardoor de student de artistieke en vaktechnische competenties kan aanwenden in de pedagogisch-didactische praktijk. De student verfijnt zijn communicatieve en reflectieve vermogens vanuit leraarsperspectief. De student is een bezield, creatief lesgever die de passie van de artistieke beleving kan doorgeven aan verscheidene doelgroepen. 1.3 Lerarencompetenties/ eindkwalificaties De basiscompetenties van de leraar (naar een besluit van de Vlaamse regering van 5 oktober 2007) worden als uitgangspunt genomen voor de formulering van de eindkwalificaties. Ook de eindkwalificaties van de initiële opleidingen dans, drama of muziek vormen daarbij een belangrijk referentiekader. Het is immers enkel de combinatie van de professionele vakkennis (verworven in de basisopleiding) én de psychopedagogische en vakdidactische inzichten in de lespraktijk (opgebouwd in de lerarenopleidingen) die garant staan voor kwaliteitsvolle leraars. Daarnaast is ook de brede inzetbaarheid een referentiekader voor de eindkwalificaties. De SLO erkent immers het belang van de oriëntatie op een ruim werkveld: DKO, KSO en HKO maar ook de kunsteducatieve sector wordt tot het werkveld gerekend. De eindkwalificaties vind je beschreven in de digitale studiegids; AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

5 2 Wie is wie? Coördinatie opleiding Opleidingshoofd SLO en artistiek coördinator SLO dans Artistiek coördinator SLO drama Annouk Van Moorsel Bob Selderslaghs Artistiek coördinator SLO muziek Lies Colman Ondersteuning opleiding Ombudspersoon Jodka Crabbe Onthaal Manu Mores en Evelien Lauwers Secretariaat Stefanie François Fax: Studentenbegeleiding Floris Lammens Docenten SLO drama Didactiek van het artistiek leren Jan Staes Communicatie Ontwikkelingspsychologie Vakdidactiek initiatie & expressie Vakdidactiek spreken Vakdidactiek acteren Vakdidactiek woordkunst Bob Selderslaghs Annouk Van Moorsel Bob Selderslaghs Eva De Hondt Jan Bollen Sabine Mahieu Regie & scenografie Barbara Vandendriessche Educatief project Natalie Gordon Sanne Caluwaerts Anne Vandevelde Supervisie Bob Selderslaghs AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

6 3 Academische jaarkalender SEMESTER 1 Week van tot 36 24/aug 6/sep examens 2 de examenkans 37 7/sep 13/sep vr 11/sep examencommissie SLO drama 38 14/sep 20/sep Introductieweek basisopleidingen 39 21/sep di 22/sep proloog 27/sep woe 23/sep infovergadering SLO dans/drama/muziek 10u 40 28/sep lesweek 4/okt aanvang lessen semester /okt lesweek 11/okt vr 9/okt stagemarkt 11u 42 12/okt 18/okt lesweek 43 19/okt 25/okt lesweek 44 26/okt lesweek ma 26/okt indienen preservicestage periode 1 1/nov vr 30/okt grensdatum inschrijving academiejaar en semester /nov 8/nov herfstvakantie 46 9/nov lesweek start preservicestage periode 1 15/nov woe 11/nov Wapenstilstand 47 16/nov 22/nov lesweek 48 23/nov 29/nov lesweek 49 30/nov 6/dec lesweek 50 7/dec 13/dec lesweek lesweek 51 14/dec 20/dec ma 14/dec indienen preservicestage periode /dec 27/dec kerstvakantie 1 28/dec 3/jan kerstvakantie lesweek 2 4/jan 10/jan start preservicestage periode /jan 17/jan lesweek gezamenlijke examens (geen lessen) 4 18/jan 24/jan woe 21/jan inleveren portfolio afstuderenden sem /jan 31/jan gezamenlijke examens (geen lessen) AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

7 SEMESTER 2 6 1/feb 7/feb 7 8/feb 14/feb krokusvakantie 8 15/feb 21/feb 9 22/feb 28/feb lesweek Interdisciplinaire projectweek (geen lessen) ma 1/feb indienen preservicestage periode 3 woe 3/feb bekendmaking resultaten examens start semester 2 lesweek ma 21/feb start preservicestage periode //feb 6/mrt lesweek 11 7/mrt lesweek ma 9/mrt indienen inservicestage semester 2 13/mrt za 12/maart open campusdag 12 14/mrt 20/mrt ma 14/mrt grensdatum inschrijving semester /mrt 27/mrt lesweek 14 28/mrt 3/apr paasvakantie 15 4/apr 10/apr paasvakantie 16 11/apr 17/apr lesweek 17 18/apr 224/apr lesweek lesweek 18 25/apr 1/mei 19 2/mei lesweek 8/mei do 5/mei Hemelvaart, vr 06/mei brugdag (geen lessen) 20 9/mei 15/mei lesweek lesweek 21 16/mei 22/mei ma 16/mei pinkstermaandag (geen lessen) 22 23/mei 29/mei lesweek examens (geen lessen) 23 30/mei 5/jun woe 1/jun inleveren verslagen, taken & portfolio 24 6/jun 12/jun examens (geen lessen) 25 13/jun 19/jun examens (geen lessen) 26 20/jun 26/jun examens (geen lessen) 27 27/jun 3/jul di 28/jun bekendmaking examenresultaten en proclamatie /jul 21/aug zomervakantie examens 2 de examenkans 35 22/aug 28/aug ma 24/aug inleveren portfolio 2 de examenkans 36 29/aug 4/sep examens 2 de examenkans 37 5/sep 11/sep 8/sep bekendmaking resultaten AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

8 4 Opleidingsprogramma SLO drama Het opleidingsprogramma (60 studiepunten) bestaat uit een theoretische component (vakgebied pedagogische en didactische vorming, 30 stp.) en een praktijkcomponent (30 stp.). Indien je een geïndividualiseerd studietraject volgt, dien je het opleidingsonderdeel didactiek van het artistiek leren steeds op te nemen voor of gelijktijdig met de vakdidactieken en de observatiestage. Achtereenvolgens kunnen de stage en als laatste het portfolio in het studietraject worden opgenomen opleidingsonderdeel Vakgebied pedagogische en didactische vorming Didactiek van het artistiek leren Ontwikkelingspsychologie Communicatie Vakdidactiek initiatie & expressie Vakdidactiek spreken Vakdidactiek woordkunst Vakdidactiek acteren Vakgebied praktijk preservice of inservice (30 studiepunten) Preservice Observatiestage Educatief Project Regie & scenografie Stage 9 Stage 6 Portfolio Inservice Observatiestage Stage Portfolio Totalen preservice Totalen inservice Contact uren Studie tijd Studie omvang Studie punten (260) (640) (900) 30 X Examen/ PE E E PE PE PE PE PE E P P P P E E P E Herexamen X X X X X X X X X 0 0 X E = examen PE = examen + permanente evaluatie P = permanente evaluatie X = wel 2 de zittijd 0 = geen 2 de zittijd Studenten die zich inschrijven voor inservice of preservice stage volgen 10u supervisie. AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

9 4.1 Lesrooster (cu = contacturen) dag begin einde opleidingsonderdeel docent periode lokaal maandag Vakdidactiek acteren (30 cu) Jan Bollen sem. 1 (12 lessen vanaf 307 dinsdag Vakdidactiek initiatie & expressie (40 cu) Regie & scenografie (30 cu) contacturen Educatief Project (preservice) (15 cu) presentatie EP Supervisie inservice & preservice stage woensdag Didactiek van het artistiek leren (60 cu) Ontwikkelingspsychologi e (30 cu) donderdag Vakdidactiek spreken (30 cu) 28/09) Bob Selderslaghs sem Barbara Vandendriessche An Vandevelde Nathalie Gordon Sanne Caluwaerts (20 lessen vanaf 28/09) sem. 2 (11 lessen vanaf 15/02. Eerste twee lessen tot ) sem (29/09, 6/10, 13/10, 24/11, 1/12) (24/05.) Bob Selderslaghs sem (4 sessies: 10/11, 05/01, 16/02 en 12/04) Jan Staes sem Annouk Van Moorsel (30 lessen vanaf 30/09) sem. 1 (15 lessen vanaf 30/09) Eva De Hondt sem (10 lessen vanaf Eerste sessie: Gele zaal Daarna: zie onthaal en BB Vergaderzaal /12) vrijdag Vakdidactiek woordkunst Sabine Mahieu sem (20 lessen vanaf 150 (40 cu) 01/10) (groep 1) (groep 2) Communicatie (30 cu) Bob Selderslaghs sem. 2 (15 lessen vanaf 58 19/02) Let op voor wijzigingen! Deze worden meegedeeld via Blackboard en het digitaal beeldscherm. AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

10 4.2 Aanwezigheid De aanwezigheid in lessen met permanente evaluatie (P, kijk hiervoor in het opleidingsprogramma onder de kolom evaluatie) is door de concrete invulling van die lessen en de hieraan gekoppelde manier van evalueren een voorwaarde voor het toekennen van een cijfer. Bij opleidingsonderdelen met permanente evaluatie* (P) is de aanwezigheid dus verplicht! Minimaal 2/3 aanwezigheid is vereist om toegelaten te worden tot het examen in de lessen waarbij permanent wordt geëvalueerd. De aanwezigheden worden geregistreerd via handtekening tijdens de les. Indien je niet aanwezig kan zijn in de les, kan je dit telefonisch melden aan het onthaal en wordt dit via het postvakje aan de betrokken docent meegedeeld. Je bent echter pas gewettigd afwezig als je over een medisch attest beschikt. Dit attest bezorg je aan de betrokken docent én op het secretariaat. In lessen waar de aanwezigheid geen voorwaarde is om de credit te kunnen behalen en die enkel worden beoordeeld op basis van examen (E) is de aanwezigheid niet verplicht (hoewel de aanwezigheid de slaagkans gevoelig kan verhogen). 4.3 Credits verwerven Je verwerft een credit voor een opleidingsonderdeel wanneer je tenminste 10/20 behaalt. Je moet slagen voor elke deelproef van het opleidingsonderdeel om voor het volledige opleidingsonderdeel te kunnen slagen. Indien je voor een deelproef niet slaagt, wordt het laagste cijfer van de deelproef het cijfer van het hele opleidingsonderdeel en word je voor het hele opleidingsonderdeel doorverwezen naar de volgende examenperiode. 4.4 Vakgebied pedagogische en didactische vorming in het opleidingsprogramma Hier wordt een algemeen theoretisch kader geschetst in relatie tot de kunsten en tot het leraarsberoep. De theoretische opleidingsonderdelen didactiek van het artistiek leren, ontwikkelingspsychologie en communicatie worden gezamenlijk georganiseerd voor SLO dans, drama en muziek. De verschillende vakdidactieken bereiden je zeer concreet voor op het lesgeven in een bepaalde discipline. 4.5 Vakgebied praktijk in het opleidingsprogramma De praktijkcomponent bestaat uit observatiestage (doe)stage o Preservice (als student-stagiair): wie dit traject volgt kiest voor een praktijkopleiding die wordt gestuurd vanuit de opleiding. o Inservice (als leraar in opleiding of LIO): wie dit traject kiest heeft een aanstelling in het onderwijs. o Combinatie AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

11 Indien je niet de volledige praktijkcomponent inservice kan opnemen, kan je voor een combinatie van preservice/inservice stage opteren. Hierbij wordt het aantal lesuren binnen je aanstelling opgeteld en omgezet in studiepunten 1 (zie onderstaande tabel). De resterende studiepunten kunnen vervolgens d.m.v. preservice stage worden ingevuld: studiepunten 96 (tot 143) (tot 191) (tot 239) (tot 287) (tot 335) (tot 383) (tot 431) 24 supervisie portfolio Observatiestage Je observeert 15 lessen binnen een stageschool. Je kiest hiervoor uit een lijst die je vindt op blackboard of je stelt nog een andere stageschool voor aan de coördinator van de opleiding. Je bespreekt je stageplanning met de vakdidacticus/coördinator. Je observeert alleen lessen van leraars die minimum 2 jaar lesgeven en in het bezit zijn van een pedagogisch diploma. Je vraagt toelating aan de stageschool om te komen observeren. Je kan starten met je observaties na de introductieles observeren in de les Didactiek van het artistiek leren én na toelating van de opleiding en de stageschool. Je observeert 9 lessen Drama: Verschillende onderwijsvormen: DKO, KSO, HKO, privéscholen of andere, met hieraan gekoppeld verschillende vakken (AVV, VV, dramatische expressie, toneel, voordracht, welsprekendheid, repertoirestudie, initiatie ). Verschillende doelgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen 3 lessen Muziek: Verschillende onderwijsvormen: DKO, KSO, HKO, privéscholen of andere, met hieraan gekoppeld verschillende disciplines (AML, samenzang, instrument ) Verschillende doelgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen. Minimum 2 verschillende scholen. 3 lessen Dans: Verschillende onderwijsvormen: DKO, KSO, HKO, privéscholen of andere, met hieraan gekoppeld verschillende genres (klassieke dans, modern hedendaagse dans, dansinitiatie ). 1 Er wordt gerekend in blokken van drie studiepunten met een minimum van 6 studiepunten. AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

12 Verschillende doelgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen Minimum 2 verschillende scholen. Maximum 2 observaties van de 15 mogen ook plaatsvinden binnen het kunsteducatieve veld. Je documenteert Je downloadt het sjabloon Observatiebewijs via Blackboard (cursus Observatiestage) en laat dit telkens ondertekenen door de bevoegde van de organisatie waar je observeert. Je uploadt dit ondertekende, gescande document in Blackboard bij de cursus Observatiestage in de map Observatiebewijzen. Je uploadt het document als PDF onder de naam observatiebewijsdrama1.pdf / observatiebewijsdrama2.pdf / observatiebewijsmuziek1.pdf / observatiebewijsdans1.pdf, enz. Van elke observatie maak je tevens een verslag (15 verslagen: 9/3/3): je downloadt hiervoor het sjabloon reflectieverslag via Blackboard (cursus observatiestage). Elk verslag lever je digitaal in via Blackboard in de submap reflectieverslagen onder de naam reflectiedrama1 pdf / reflectiedrama2.pdf / reflectiemuziek1.pdf./ reflectiedans1.pdf, enz. met nummering overeenkomstig met de observatiebewijzen: observatiedrama1.pdf en reflectiedrama1.pdf horen dus bij elkaar. Tenslotte maak je na alle observaties één afsluitende eindreflectie op je observatiestage: Wat zag je? Wat leerde je? Het hoe en wat je reflecteert vind je in de bijhorende handleiding reflectieverslag op Blackboard (cursus observatiestage). Je uploadt dit verslag onder de naam eindreflectieverslag.pdf via Blackboard in de submap eindreflectieverslag. Je kunt documenten inleveren van zodra de map beschikbaar is en dit tot uiterlijk 1 juni. Een overzicht van hoe je te werk moet gaan vind je hieronder Stageplaats Student Lerarenopleiding Antwerpen Formulieren via BB 1. Je kiest stageplaatsen uit de lijst of je zoekt een aantal interessante stageplaatsen en bespreekt dit eerst met je 1.de coördinator/ stagebegeleiders geven advies inzake de keuze van de te observeren lessen. stagebegeleider of coördinator. 2.Je vraagt de toestemming aan de directie van de stageplaats. 3. De directie verleent de toestemming. 5.Na de les wordt het formulier observatiebewijs afgestempeld of ondertekend. 4. De les wordt geobserveerd en genoteerd. 6. Je maakt een verslag van de observatie. sjabloon reflectieverslag sjabloon observatiebewijs reflectieverslag AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

13 4.4.2 (Doe)stage Preservice Vooraf: Je zoekt samen met de coördinator, vakdidacticus en/of stagebegeleider voor minstens drie verschillende vakken een stageplaats. Hiervoor wordt o.m. een stagemarkt georganiseerd waar stagescholen en studenten contacten kunnen leggen in functie van de stages. Er kan ook een lijst worden geraadpleegd met door de opleiding aanbevolen stageplaatsen. De stageplaatsen dienen te worden goedgekeurd door de opleidingscoördinator. Opgelet: je mag enkel stage lopen bij vakleerkrachten die minimum 2 jaar lesgeven en in het bezit zijn van een pedagogisch diploma. De stagelessen kunnen bovendien niet gepland worden tijdens de lessen van de lerarenopleiding. Na goedkeuring neem je zelf contact op met de stageschool en de mentor/vakleraar en maak je praktische afspraken. De stageplanning wordt ingevuld op het digitale formulier stages: 1 formulier per stageschool. Opgelet: inservice en preservice stages op aparte formulieren indienen. Je vindt hiervoor per stageperiode een link op Blackboard organisaties studenten KC SLO drama stages. Na goedkeuring van de stage krijg je een bevestiging per mail met een overzicht van de door jou ingevulde gegevens (opgelet: geen formulier = geen stage). De opleiding stuurt hierop een raamovereenkomst* aan de betrokken directies. Deze wordt ondertekend door de opleiding en de stageplaats. Je geeft maximum 3 lesuren per dag. Het volledige stagepakket moet gespreid worden over minimum 2 stageperiodes. M.a.w. je kan niet al je stagelessen plannen binnen 1 stageperiode. Tijdens: Je verricht 25 lesuren stage: 10 lesuren voor Stage 6 en 15 lesuren voor Stage 9. Je geeft telkens minstens 3 uren les aan eenzelfde groep leerlingen en binnen eenzelfde stageschool. Je observeert vooraf 1 les bij elke groep waaraan je daarna zelf zal lesgeven en maakt hiervan een verslag. Je maakt voor elke stageles een lesvoorbereiding en een verslag (zelfevaluatie). Bij de keuze van de stageplaatsen hou je rekening met de verschillende doelgroepen (kinderen, jongeren, volwassenen) én met de verschillende onderwijsvormen (DKO, KSO, HKO, privéscholen en/of andere). Minimum drie van de onderstaande vakken dienen in de gehele stage aan bod te komen: Initiatie of Muzische Vorming (Algemene) Verbale Vorming Dramatische Expressie Toneel Voordracht Repertoirestudie Toneelgeschiedenis Welsprekendheid Literaire Creatie Musical Regie AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

14 Op vooraf bepaalde data is er een supervisiebijeenkomst (zie lesrooster). De supervisie is een onderdeel van de doestage en derhalve is de aanwezigheid verplicht. Je wordt begeleid vanuit de opleiding door de stagebegeleiders en de coördinator: Eva De Hondt: 0485/ Jan Bollen: 0473/ Sabine Mahieu: 0497/ Bob Selderslaghs: 0485/ Je wordt begeleid vanuit de stageschool door de mentoren of vakleraars. Voor de begeleiding van de stages worden de formulieren verslag lesbegeleiding en/of syntheseverslag gebruikt. Je kan deze formulieren verkrijgen op het secretariaat, via Blackboard of downloaden via Tijdens de stage ligt een stagemap in de klas ter inzage voor de vakmentor, stagebegeleider en opleidingscoördinator met daarin (week na week verder aangevuld): Observatieverslagen* (1 verslag per geobserveerde les van de klas waar de stage plaatsvindt). Agenda* Alle lesvoorbereidingen*: studenten preservice maken voor elke les een uitgewerkte lesvoorbereiding. De inhoud van de stagemap vormt de basis voor het portfolio*. Bij afwezigheid verwittig je de stageschool, de stagebegeleider, de (vak)mentor en de coördinator zo snel mogelijk telefonisch én per mail. Bij onverwachte wijzigingen in het lesrooster geldt dezelfde procedure: je verwittigt de stagegever, de stagebegeleider, de (vak)mentor en de coördinator zo snel mogelijk telefonisch én per mail. Bij niet opvolgen van het stagereglement kan de coördinator beslissen de stage op te schorten. Na: Voor de evaluatie van de stage gebruiken de stagebegeleiders en de mentoren het formulier verslag lesbegeleiding* en/of verslag synthese* De stageschool kan voor de evaluatie van de stage ook gebruik maken van een eigen assessmentsysteem. Van de evaluatie is een schriftelijke neerslag vereist. Deze evaluatie wordt bezorgd aan de student door de stageschool na afronding van de stage. Alle gegevens van alle stages worden verzameld in het portfolio: bij spreiding van stages over verschillende academiejaren worden verslagen per stageschool, per academiejaar ingeleverd uiterlijk op 1 juni op het secretariaat van het Koninklijk Conservatorium en uiteindelijk toegevoegd aan portfolio. AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

15 Een overzicht van hoe je te werk moet gaan vind je hieronder Stageschool Student Lerarenopleiding Antwerpen formulier 1 Je overlegt over de stageplaatsen met de coördinator, docenten en/of stagebegeleiders. 1. De coördinator, docenten en/of stagebegeleiders geven advies inzake de keuze van de stageplaats. 2. Je vraagt toestemming aan de stageschool (dat kan reeds op de 2. De opleiding organiseert een stagemarkt. stagemarkt). 3. De directie verleent toestemming. 4. Je vult het digitale formulier stages in. Stageformulier via link BB. 5. Per stageplaats wordt een raamovereenkomst opgemaakt. Deze wordt ondertekend door de opleiding en de stageschool. Raamovereenkomst 6. De mentor/leraar observeert de stage, bespreekt, stuurt bij. 6. Je geeft de stagelessen; het verloop hiervan is te volgen via de stagemap. 6. Je wordt begeleid door de stagebegeleider(s) en de coördinator. Lesvoorbereiding 7. De mentor/leraar maakt een beoordeling. 7. Op het einde van alle stages wordt alles samengevoegd in een portfolio. 9. Er wordt een beoordeling opgemaakt. Verslag lesbegeleiding of Verslag synthese Inservice Vooraf: Je stelt bij inschrijving de stageplaats en de omvang van de stage voor aan de coördinator. Je staaft dit door een voorlopige goedkeuring van je directie binnen te brengen op het secretariaat van het Koninklijk Conservatorium met het formulier inservice. Respecteer daarbij de grensdata voor inschrijving (zie jaarkalender). De opleiding stuurt dan een LIObaanovereenkomst aan de betrokken directies/mentoren. Deze wordt ondertekend door alle partijen, één exemplaar wordt terugbezorgd aan het secretariaat van het Koninklijk Conseratorium. De praktische gegevens worden door de student ingevuld op het digitale formulier stages (1 formulier per stageschool, inservice en preservice stages op aparte formulieren). Je vindt hiervoor per stageperiode een link via Blackboard organisaties studenten KC SLO drama Stages. Na goedkeuring van de stage krijg je een bevestiging per mail met een overzicht van de door jou ingevulde gegevens. AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

16 Tijdens: Je wordt begeleid vanuit de opleiding door de stagebegeleiders en de coördinator: Eva De Hondt: 0485/ Jan Bollen: 0473/ Sabine Mahieu: : 0497/ Bob Selderslaghs: 0485/ Je wordt begeleid vanuit de stageschool door de mentoren of vakleraars. Voor de begeleiding van de stages worden de formulieren verslag lesbegeleiding (indien 1 les beoordeeld wordt) en/of verslag synthese (indien meerdere lessen beoordeeld worden) gebruikt. Je kan deze formulieren verkrijgen op het secretariaat, via Blackboard of downloaden via Op vooraf bepaalde data (zie lesrooster) is er een supervisiebijeenkomst. De supervisie is een onderdeel van de doestage en derhalve is de aanwezigheid verplicht. Tijdens de stage ligt een stagemap in de klas ter inzage voor de vakmentor, de coördinator en de stagebegeleider met daarin (week na week verder aangevuld): Agenda* Lesplannen Zelfevaluatie(s) per lesperiode Bij afwezigheid verwittig je de stageschool, de stagebegeleider, de (vak)mentor en de coördinator zo snel mogelijk telefonisch én per mail. Bij onverwachte wijzigingen in het lesrooster geldt dezelfde procedure: de student verwittigt de stageschool, de stagebegeleider, de (vak)mentor en de coördinator zo snel mogelijk telefonisch én per mail. Na: Voor de evaluatie van de stage gebruiken de stagebegeleiders het formulier verslag lesbegeleiding* en/of verslag synthese*. De stageschool kan voor de evaluatie van de stage ook gebruik maken van een eigen assessmentsysteem. Van de evaluatie is een schriftelijke neerslag vereist. Deze evaluatie wordt bezorgd aan de student door de stageschool na afronding van de stage. Alle gegevens van alle stages worden verzameld in het portfolio: bij spreiding van stages over verschillende academiejaren worden verslagen per stageschool, per academiejaar uiterlijk op 1 juni op het secretariaat van het Koninklijk Conservatorium ingeleverd en uiteindelijk toegevoegd aan het portfolio. Een overzicht van hoe je te werk moet gaan vind je op de volgende bladzijde: AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

17 Stageschool Student Lerarenopleiding Antwerpen formulieren 1. De stageschool heeft de student aangenomen als 1.Je bent werknemer in een onderwijsinstelling; je hebt een LIObaan. personeelslid (LIO baan). 2. De directie engageert zich voor de samenwerking met de lerarenopleiding inzake de begeleiding van de inservicestage. 2. Je vraagt het statuut van leraar in opleiding aan de stageschool. 3. Je brengt de lerarenopleiding op 3. Voor instellingen, andere Formulier inservice de hoogte van je lesopdracht (aantal uren en periode van aanstelling). dan officiële DKO-scholen of KSO, wordt onderzocht of een samenwerking mogelijk is. 5. Je vult het digitale stageformulier in via Blackboard. Stageformulier via link BB. 4. Per student en per stageplaats wordt een LIObaanovereenkomst LIObaanovereenkomst opgemaakt. Deze wordt ondertekend door de opleiding, de stageschool en de student. 6. De mentor 6. Je geeft lessen en vervult 6. Je wordt begeleid door Lesplan begeleidt de student. bijbehorende opdrachten. de opleiding. 7. De mentor maakt een beoordeling. 7. Er wordt een beoordeling opgemaakt Verslag lesbegeleiding en/of verslag synthese AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

18 4.4.3 Supervisie Supervisie omvat 4 contactmomenten (zie lesrooster) gericht op het reflecteren op de eigen manier van werken met als doel een persoonsgericht leertraject te doorlopen. Het aanleren of verder uitbouwen van je vermogen tot reflectie is de kerntaak van supervisie. Je blikt terug op ervaringen en gaat ze onderzoeken, ruimer kaderen, bevragen, toetsen, aanpassen en handelingsalternatieven uitproberen. Je medestudenten spelen ook een belangrijke rol in dit proces via het uitwisselen van ervaringen en informatie en de feedback die je van elkaar ontvangt. Aanwezigheid op de contactmomenten is verplicht voor alle studenten die ingeschreven zijn voor (doe)stage Portfolio In het portfolio bundel je al je activiteiten uit de praktijkcomponent van het programma. Volgende onderdelen mogen niet ontbreken: - Inhoudstafel - formulier observatiestage en verslagen observatiestage - Stage o Per stageblok Agenda Lesplan (inservice) en/of lesvoorbereidingen (preservice) Zelfevaluatie per les Verslagen lesbegeleiding en/of syntheseverslagen Algemeen besluit - Onderzoek o Je doet een onderzoek naar de functionele gehelen of basiscompetenties van een leraar: welke competentie(s) moet jij nog verbeteren of verdiepen met het oog op een voldoende beheersing/verworvenheid ervan? o Kies 1 basiscompetentie uit die je wil verwerven/ verbreden/ verdiepen/ verbeteren. o Je formuleert een voorstel (aan welke competentie wil je werken?) en een plan van aanpak (hoe ga je te werk om de gekozen competentie te versterken?) en presenteert dit aan de opleidingscoördinator. o Na goedkeuring ga je aan de slag. o Rapporteer alle acties die je ondernomen hebt en schrijf hierover een reflectieverslag basiscompetenties. Voeg toe aan je portfolio Educatief project De kernopdracht van de student in het Educatief Project is een project op poten te zetten met een specifieke doelgroep buiten het reguliere onderwijssysteem. Daaronder vallen activiteiten als voorbereidingen/plannen maken, het bepalen van een werkwijze die onderwijskundig en didactisch verantwoord is, het kiezen van het didactisch materiaal, het bijhouden van een dag- of logboek, het organiseren van een toonmoment, het beoordelen (evaluatie) van het eigen begeleiden en dat van de deelnemers, het motiveren van de deelnemers, het geven van individuele begeleiding en het werken aan een goede sfeer bij de omgang met individuele deelnemers en groepen. De docenten van het Educatief Project geven een theoretische omkadering tijdens de contacturen (zie lesrooster). De contacturen zijn een onderdeel van dit opleidingsonderdeel en derhalve is AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

19 de aanwezigheid verplicht. Vervolgens krijgt elke student een begeleider toegewezen die ondersteuning biedt bij de praktische uitwerking van zijn/haar Educatief Project. Docenten/begeleiders: Natalie Gordon, Sanne Caluwaerts, Anne Vandevelde Regie & scenografie Regie & scenografie is een combinatie van begeleide praktijk/atelier en zelfstandige praktijk. Tijdens de contacturen verwerft de student een inzicht in de betekenis van regie & scenografie en in hoe deze theateraspecten zich tot elkaar verhouden. De student verwerkt de (basis)principes ervan in een scenisch concept dat hij in de vorm van een maquette presenteert. Hij kan daarbij een link leggen naar de lespraktijk (voorstellingen en/of toonmomenten in het DKO, KSO, HKO, privéscholen, kunsteducatieve sector, liefhebberscircuit e.a.). AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

20 5 Formulieren Alle formulieren zijn te downloaden via blackboard en op papier te verkrijgen op het secretariaat. Inservice (aanvraag) Met dit formulier vraag je de toestemming aan de directeur om een inservice stage te doen in zijn school. Op basis van dit document wordt de LIObaanovereenkomst gemaakt. Lesvoorbereiding Hierop maak je eventueel je lesvoorbereidingen. Lesplan Dit formulier helpt je voor het opbouwen van een lessenreeks binnen een bepaalde periode. Observatiebewijs Hierop vul je in waar je bent gaan observeren (per observatie een observatiebewijs). Je laat dit telkens tekenen of afstempelen door de betrokkenen. Je uploadt dit ondertekende, gescande document in Blackboard bij de cursus Observatiestage in de map Observatiebewijzen. Je uploadt het document als PDF onder de naam observatiebewijsdrama1.pdf / observatiebewijsdrama2.pdf / opservatiebewijsmuziek1.pdf / observatiebewijsdans1.pdf, enz. Reflectieverslag Van elke observatie maak je een reflectieverslag. Hoe en wat je reflecteert vind je in de bijhorende handleiding reflectieverslag op Blackboard (cursus Observatiestage). Elk verslag lever je digitaal in via Blackboard in de submap reflectieverslagen onder de naam reflectiedrama1.pdf / reflectiedrama2.pdf /reflectiemuziek1.pdf. / reflectiedans1.pdf, enz. met nummering overeenkomstig met de observatiebewijzen; observatiebewijsdrama1.pdf en reflectiedrama1.pdf verwijzen dus naar elkaar. Eindreflectieverslag Na alle observaties maak je één afsluitende eindreflectie op je observatiestage: wat zag je? Wat leerde je? Het hoe en waarover je dient te reflecteren, vind je in de bijhorende handleiding reflectieverslag op Blackboard (cursus Observatiestage). Je uploadt dit verslag onder de naam eindreflectieverslag.pdf via Blackboard in de submap eindreflectieverslag. Stages (preservice + inservice) Dit digitale formulier vul je in per stageschool/stageblok en apart voor preservice en inservice stages zodat wij alle benodigde gegevens met betrekking tot je stage ter onzer beschikking hebben. Je vindt hiervoor per stageperiode een link via Blackboard organisaties studenten KC SLO drama Stages. Je kan het hele jaar daar inschrijven voor de verschillende stageperiodes doch elke stageperiode wordt afgesloten op een bepaalde datum (zie jaarkalender). Inschrijven voor die stageperiode is dan niet meer mogelijk. Stageovereenkomst AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

21 Dit formulier wordt opgestuurd door het secretariaat naar de stageschool ter ondertekening. De preservice student of de stageschool zelf bezorgt dit document ondertekend terug. LIObaanovereenkomst Dit formulier wordt opgestuurd door het secretariaat naar de stageschool ter ondertekening. De inservice student of de stageschool zelf bezorgt dit document ondertekend terug. Verslag lesbegeleiding Dit formulier wordt door jou bezorgd aan alle betrokkenen bij de begeleiding/evaluatie van jouw stagelessen: (vak)mentoren, directies, coördinator en stagebegeleiders. Zij vullen dit in wanneer zij 1 stageles geobserveerd hebben en deze afzonderlijk willen beoordelen. Ze bezorgen jou het ingevulde formulier tijdig terug zodat je het kunt toevoegen aan je stageverslag en portfolio. Verslag Synthese Dit formulier wordt door jou bezorgd aan alle betrokkenen bij de begeleiding/evaluatie van jouw stage: (vak)mentoren, directie(s), coördinator en stagebegeleiders. Zij vullen dit in wanneer ze jouw lespraktijk na afronding van een stageblok willen beoordelen: er worden dus meerdere lessen tegelijk geëvalueerd. Ze bezorgen jou het ingevulde formulier terug zodat je het kunt toevoegen aan je stageverslag en portfolio. 6 Voorzieningen 6.1 Bibliotheek Meer informatie over de leeszaal, uitleendienst en de collectie m.b.t. muziek vind je in de wegwijzer voor studenten en de bibliotheekwegwijzer. Naast het aanbod van onze bibliotheek kan je voor vakliteratuur inzake onderwijs ook een kijkje nemen in de bibliotheek van het departement BLS, Verschansingstraat 29, 2000 Antwerpen, T , 6.2 Studentenparticipatie In de lerarenopleiding besteden we op een systematische manier aandacht aan de kwaliteit van onze opleidingen. Hiervoor bestaan o.a. opleidingscommissies voor de lerarenopleidingen dans, drama en muziek waarin opleidingshoofden, docenten en studenten zetelen. Elk jaar zijn we op zoek naar kandidaat studenten om te zetelen in deze commissie. Je kan je hiervoor kandidaat stellen bij je coördinator of bij het opleidingshoofd SLO. 6.3 Studentenbegeleiding Om je studietraject zo optimaal mogelijk te laten verlopen organiseren de opleidingen studentenbegeleiding. Wanneer je vragen of hulp nodig hebt kan je terecht bij de coördinatoren en de docenten van jouw opleiding. De studentenbegeleider voor het departement Koninklijk Conservatorium is Floris Lammens. AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

22 6.4 Ombuds Bij geschillen kan je beroep doen op een ombudspersoon. Deze persoon is niet betrokken bij de opleiding maar wel vertrouwd met het departement. Voor de lerarenopleidingen is de ombuds Marie Caeyers (vervanger: Jodka Crabbe). AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

23 7 Wat is verklarende trefwoordenlijst Agenda De agenda is een opsomming van lesmomenten in de tijd met vermelding van één tot enkele kernwoorden in verband met de inhoud van de les. De agenda staat in rechtstreekse relatie met de lesvoorbereiding. Lesplan Het lesplan is een planning van een lessenreeks van vakantie tot vakantie; over een schooljaar: Periode 1: van september tot aan de herfstvakantie Periode 2: van de herfst- tot aan de kerstvakantie Periode 3: van de kerst- tot aan de krokusvakantie Periode 4: van de krokus- tot aan de paasvakantie Periode 5: van de paas- tot aan de grote vakantie In het lesplan wordt kort en bondig beschreven wat je wil doen, vertrekkend van wat je op het einde van de lessenreeks wil bereiken en zo les na les opbouwend. Het accent ligt hier op het traject dat je met een leerling of een klas wil afleggen in functie van de doelstellingen. Lesvoorbereiding De lesvoorbereiding is een schriftelijke neerslag van activiteiten die in de les zullen worden aangereikt aan de leerling volgens een welbepaalde structuur: Introductie/opwarming, kern van de les, slot. De lesvoorbereiding bevat volgende elementen: 1 Doelstellingen: wat wil ik bereiken? 2 Beginsituatie: aan wie geef ik de les? 3 Lesverloop met leerinhouden: hoe ga ik te werk om mijn doel te bereiken? 4 Organisatie van de les: Hoe organiseer ik het lesverloop? 5 Didactische werkvormen: welke werkvorm gebruik ik? (demonstreren, vertellen, doceren, groeps/individuele opdracht ) 6 Tijdsorganisatie: hoeveel tijd besteed ik aan elk deel van de les? 7 Onderwijsleermiddelen: welke muziek, partituur, tekst, beeld- of ander materiaal gebruik ik? Er is een voorgedrukt lesvoorbereidingsblad (zowel digitaal als op papier) ter beschikking. Gebruik ervan wordt gezien als een hulpmiddel doch is niet verplicht. Alle elementen van de lesvoorbereiding moeten schriftelijk worden genoteerd en voorhanden zijn op de stageplaats voor aanvang van de desbetreffende les. Observatieverslag In de lessen didactiek van het artistiek leren wordt aandacht besteed aan de techniek van het observeren. Naast de identificatiegegevens van de geobserveerde les zullen de vragen dienen als leidraad voor het observatieverslag. Per observatie maak je een observatieverslag. Tot slot maak je een een reflectieverslag over de ganse observatieperiode (zie ook tekst observatieopdracht ) Je levert in via Blackboard. Permanente evaluatie Permanente evaluatie (P) is een evaluatievorm waarbij de student beoordeeld wordt op zijn activiteit en medewerking in de klas, op het uitvoeren van taken, het voorleggen van thuis voorbereide opdrachten, enz. Daar deze beoordeling tijdens de lessen gebeurt, is de aanwezigheid van de studenten onontbeerlijk. Bij opleidingsonderdelen met AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

24 permanente evaluatie* (P) is de aanwezigheid dus verplicht! Minimaal 2/3 aanwezigheid is vereist om toegelaten te worden tot het examen in de lessen waarbij permanent wordt geëvalueerd. De aanwezigheden worden geregistreerd via handtekening tijdens de les. Indien je niet aanwezig kan zijn in de les kan je dit telefonisch melden aan het onthaal en wordt dit via het postvakje aan de betrokken docent meegedeeld. Je bent echter pas gewettigd afwezig als je over een medisch attest beschikt Dit attest bezorg je aan de betrokken docent én op het secretariaat. Welke opleidingsonderdelen geheel of gedeeltelijk worden beoordeeld via P vind je terug in de respectievelijke opleidingsprogramma s in de kolom evaluatie. Stagebesluit In het stagebesluit geef je een persoonlijke samenvatting van je ervaring met de desbetreffende stage: hoe heb je het lesgeven ervaren, is dit wat je ervan verwachtte, hoe is het contact met de doelgroep(en) geweest, wat heb je hieruit geleerd, hoe heb je het desbetreffende schoolklimaat ervaren, waar sta je na deze stage, waarin ben je gegroeid, wat zijn je aandachtspunten? Stageovereenkomst Officieel document (zie formulieren) dat de samenwerking tussen de opleiding, de stageschool en de student wettelijk regelt. Deze overeenkomst moet ondertekend worden door de drie partijen. Portfolio In het portfolio wordt de student gevraagd te reflecteren over de opgedane stageervaringen en deze te confronteren met de eigen verworven kennis, vaardigheden, attitudes (inhoud van het verslag: zie werkwijze). Het portfolio wordt gebundeld als een geheel, doch met een duidelijke indeling per stageblok. Het portfolio wordt beoordeeld op taal, presentatie, inhoud, volledigheid en reflectie. Verslag lesbegeleiding Het verslag lesbegeleiding is een instrument voor het begeleiden van één afzonderlijke stageles. Het verslag wordt ingevuld door de mentor en de stagebegeleider(s) en aan de student bezorgd. De formulieren worden toegevoegd aan het portfolio.. Verslag synthese Het verslag synthese is een instrument voor het begeleiden en beoordelen van meerdere stagelessen. Het verslag wordt ingevuld door de mentor en de stagebegeleider(s). De formulieren die je zelf in ontvangst neemt worden toegevoegd aan het portfolio. Formulieren die later dan de inleverdatum van het portfolio worden bezorgd, kunnen worden nagestuurd naar de opleiding. Zelfevaluatie Na elke les blik je terug op je functioneren als leraar tijdens de voorbije les. AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

25 8 Bijlage Stagereglement Departement / School of Arts: Koninklijk Conservatorium Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen dans, drama, muziek Versie: ontwerp d.d Geldig voor academiejaar Begripsomschrijvingen Artikel 1 Stagebegeleider Personeelslid van de AP Hogeschool die de stagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt. Artikel 2 Stagegever Instelling of persoon die aan een stagiair de mogelijkheid biedt om in het kader van een opleiding één of meerdere stageperiodes te volbrengen. Artikel 3 Stagementor Persoon aangesteld door de stagegever, die de stagiair tijdens de stage begeleidt. Artikel 4 Stageovereenkomst Document opgemaakt in drievoud waarbij tussen de 3 betrokken partijen (AP Hogeschool, de stagiair en de stagegever) bepaalde rechten en plichten worden afgesproken en bepaald. Voor elke stageperiode wordt een stageovereenkomst opgemaakt. Voor preservice stages wordt een raamovereenkomst (Zie artikel 5) opgemaakt tussen KCA en de stageschool. Voor de inservice stages wordt een LIObaanovereenkomst opgesteld per stagiair. Artikel 5 Raamovereenkomst Document opgemaakt in tweevoud waarbij tussen de AP Hogeschool en de stagegever bepaalde rechten en plichten worden afgesproken en bepaald voor de stageperiodes van studenten van de AP Hogeschool bij de betrokken stagegever in het kader van een specifieke opleiding. De stagiair ontvangt een kopie van de raamovereenkomst. AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

26 8.2 ECTS-fiche Artikel 6 ECTS-fiche De stage heeft als doel de beoogde competenties van de opleiding te toetsen aan de realiteit en verder in te oefenen en te ontwikkelen binnen een reële beroepssituatie, wat resulteert in beroepservaring. De stage is als onderdeel van de opleiding beschreven in de ECTS-fiche van het betrokken opleidingsonderdeel. De ECTS-fiche kan worden geraadpleegd in de ECTSdatabank van de AP Hogeschool via Vastleggen van de stagegever en stageplaats Artikel 7 Vastleggen van de stagegever en stageplaats De wijze waarop de stagegever en de stageplaats worden vastgelegd, is de volgende: - Er wordt een stagemarkt georganiseerd hier kunnen aanbieders van stages en studenten contacten leggen. - Er wordt een lijst van stagescholen/stagementoren aanbevolen. Deze scholen zijn partners van KCA in de opleiding van de student tot leraar. - De stageplaatsen worden individueel toegekend in samenspraak met de student. - Bij niet consensus bepaalt de opleiding waar de student stage loopt. - Na toekenning van de stageplaats neemt de student zelf contact op met de stageschool en de stagementor en maakt praktische afspraken. - De student vult de praktische gegevens in op het digitale stageformulier, 1 per stageplaats en aparte formulieren voor preservice en inservice. Er zijn verschillende stageperiodes; de digitale formulieren worden ingevuld per periode uiterlijk zie jaarkalender. Hierna wordt het digitale formulier gesloten en kan geen formulier voor de desbetreffende periode meer worden ingevuld. De stage kan in die periode dan niet plaatsvinden. - De opleiding stuurt hierop een stageraamovereenkomst (preservice) of een LIObaanovereenkomst (inservice) ter bevestiging aan de betrokken directies en/of mentoren. - De opleiding duidt één of meerdere stagebegeleiders aan. - Op de stageplaats wordt de begeleiding gegarandeerd door de stagementor. 8.4 Taken en bevoegdheden Artikel 8 Taken en bevoegdheden van de stagebegeleider De stagebegeleider heeft de volgende taken en bevoegdheden: Begeleiding en evaluatie - De stagebegeleider bezoekt de stagiair en geeft feedback over zijn functioneren. - De stagebegeleider onderhoudt het contact met de stagegever (stagementor) en de opleidingscoördinator in functie van de begeleiding van de stagiair. - De stagebegeleider is aanspreekpunt en begeleidt de stagiair tijdens de stage. - De stagebeleider evalueert de stagiair. Artikel 9 Taken en bevoegdheden van de stagegever De stagegever heeft de volgende taken en bevoegdheden: - De stagegever ziet erop toe dat de stagiair kwalitatief wordt begeleid. AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

27 - De stagegever onderhoudt contact met de opleidings/stagecoördinator, de stagementor en de stagebegeleider in functie van de begeleiding van de stagiair. Artikel 10 Taken en bevoegdheden van de stagementor De stagementor heeft de volgende taken en bevoegdheden: - De stagementor begeleidt de stagiair tijdens de volledige stage. - De stagementor is bij preservicestage tijdens de stagelessen aanwezig, bij inservicestage bezoekt hij de stagiair en geeft feedback over zijn functioneren. - De stagegever of de stagementor bezorgt de stagiair na de stage een stagebeoordeling via de formulieren verslag lesbegeleiding (verslag na observatie/begeleiding van een les) en syntheseverslag (syntheseverslag na observatie/begeleiding van verscheidene lessen) en bezorgt dit aan de stagiair voor 1 juni. Artikel 11 Taken van de stagiair De stagiair heeft de volgende taken: De stagiair engageert zich om zo goed mogelijk de lestaken en de daarmee samenhangende activiteiten uit te voeren. Hij/zij houdt rekening met de richtlijnen vanuit de lerarenopleiding en met de eisen en verwachtingen van de stageschool. Stage-opdracht onderwijs Voorbereiding Na bepaling van de stageplaats neemt de stagiair zelf contact op met de stageschool en de mentor en maakt praktische afspraken na goedkeuring door de stageschool. De planning dient ook te gebeuren in overleg met de stagebegeleider van de opleiding. De stagiair vult de praktische gegevens in op het digitale stageformulier, 1 per stageplaats en aparte formulieren voor preservice en inservice. Er zijn verschillende stageperiodes; de digitale formulieren worden ingevuld per periode uiterlijk zie jaarkalender. Hierna wordt het digitale formulier gesloten en kan geen formulier voor de desbtreffende periode meer worden ingevuld. De stage kan dan bijgevolg in die periode niet plaatsvinden. De preservice-stages starten pas na de inlevering van de goedgekeurde planning. Het stageformulier wordt meegestuurd als addendum bij de stage-overeenkomst. Observeren Telkens men aan een andere groep lesgeeft, observeert men de groep gedurende minimum 1 les en hiervan maakt men een verslag. Lesgeven De preservicestage bestaat uit stage-blokken (5 lessen = 3 studiepunten). Van iedere les wordt vooraf een lesvoorbereiding gemaakt. De lesvoorbereiding bevat volgende elementen: Doelstellingen: wat wil ik bereiken? Beginsituatie: aan wie geef ik de les? Lesverloop met leerinhouden: hoe ga ik te werk om mijn doel te bereiken? Organisatie van de les: Hoe organiseer ik het lesverloop? AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

28 Didactische werkvormen: welke werkvorm gebruik ik? (demonstreren, vertellen, doceren, groeps/individuele opdracht, ) Tijdsorganisatie: hoeveel tijd besteed ik aan elk deel van de les? Onderwijsleermiddelen. Welke muziek, partituur, tekst, beeld- of ander materiaal gebruik ik? Er is een voorgedrukt lesvoorbereidingsblad (zowel digitaal als op papier) ter beschikking. Evalueren Na de les maakt de stagiair een kort reflectie van zijn les met de positieve punten en met de onderdelen die niet helemaal verliepen zoals gepland. Stagemap De stagemap is een belangrijk element in de communicatie tussen stagiair stagementor stagebegeleider en moet beschikbaar zijn tijdens de stagelessen. De stagemap bevat volgende onderdelen: 1. Agenda van de stage 2. Observatieverslagen 3. Lesvoorbereidingen + zelfevaluatie van de lessen die reeds zijn gegeven (tot op de dag geactualiseerd) 4. profielen van leerlingen (muziek) 5. Evaluaties stagebegeleider/stagementor (eventueel, indien reeds voorhanden. Stage-opdracht educatief project Procedure Na de inleidende contacturen met de opleidingsonderdeel-verantwoordelijke formuleren de studenten een projectvoorstel. Zij omschrijven daarbij hun doelgroep, hun doelstellingen, het kader,... (kortom: wie, wat, waar, wanneer?) Het voorstel van het Educatief Project dient vervolgens goedgekeurd te worden door de opleidingsonderdeel-verantwoordelijke. De student maakt een werkplanning op die resulteert in een toonmoment en bezorgt die aan de opleidingsonderdeel-verantwoordelijke. De opleidingsonderdeel-verantwoordelijke staat in voor de begeleiding van de student. Hij bezoekt de student geregeld tijdens de uitvoering van het Educatief Project, en stuurt bij waar nodig. Na afronding van het Educatief Project organiseert de opleidingsonderdeelverantwoordelijke een evaluerend gesprek met de studenten. Na afronding van het Educatief Project dient de student een reflectieverslag in bij de opleidingsonderdeel-verantwoordelijke: dat verslag is een soort dagboek of logboek van het Educatief Project in al zijn facetten, waarbij kort nota wordt AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO drama / 32

School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016

School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016 Stagereglement School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016 Versie: Raad School of Arts KCA 04/09/2015 Hoofdstuk

Nadere informatie

Beste collega. Stages. Observatiestage

Beste collega. Stages. Observatiestage Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. Wanneer u meer informatie wil over de lerarenopleidingen en de opbouw van

Nadere informatie

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt.

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt. BIJLAGE M stagereglement Specifieke Lerarenopleidingen Hoofdstuk 1 Omschrijvingen Art. 1 Stage Stage is een opleidingsonderdeel, deel van een opleidingsonderdeel of een onderwijsactiviteit, waarbij een

Nadere informatie

AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO dans / 31

AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO dans / 31 AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO dans 2014-2015 1 / 31 De Trotter Deze Trotter is je gids voor alle vragen in verband met de lerarenopleiding dans. Hij is te gebruiken in combinatie

Nadere informatie

Onthaal conservatorium: 03 244 18 00 (intern 1800) Bewaking desingel: 0497 522 920 (intern: *920)

Onthaal conservatorium: 03 244 18 00 (intern 1800) Bewaking desingel: 0497 522 920 (intern: *920) Koninklijk Conservatorium Antwerpen Desguinlei 25 2018 Antwerpen Tel. +2 (0) 244 18 00 Fax + 2 (0) 28 90 17 drama@ap.be http://www.ap.be/koninklijk-conservatorium EHBO Onthaal conservatorium: 0 244 18

Nadere informatie

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt.

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt. reglement STAGEREGLEMENT versie Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 2013-2014 pagina s 7 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Geldig voor academiejaar 2013-2014 Hoofdstuk 1 Omschrijvingen Art.

Nadere informatie

Handleiding voor vakmentoren

Handleiding voor vakmentoren SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Handleiding voor vakmentoren Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. In deze handleiding

Nadere informatie

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt.

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt. Bijlage L stagereglement opleiding muziek Hoofdstuk 1 Omschrijvingen Art. 1 Stage Stage is een opleidingsonderdeel, deel van een opleidingsonderdeel of een onderwijsactiviteit, waarbij een student gedurende

Nadere informatie

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Academiejaar 2014/2015 Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Wil je na

Nadere informatie

TROTTER SLO DRAMA. Gids voor de Specifieke Lerarenopleiding Drama. Koninklijk Conservatorium Antwerpen Academiejaar

TROTTER SLO DRAMA. Gids voor de Specifieke Lerarenopleiding Drama. Koninklijk Conservatorium Antwerpen Academiejaar TROTTER SLO DRAMA Gids voor de Specifieke Lerarenopleiding Drama Koninklijk Conservatorium Antwerpen Academiejaar 2016-2017 AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO Dans 2016-2017 1 / 39 Deze

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

TROTTER SLO DANS. Gids voor de Specifieke Lerarenopleiding Dans. Koninklijk Conservatorium Antwerpen Academiejaar

TROTTER SLO DANS. Gids voor de Specifieke Lerarenopleiding Dans. Koninklijk Conservatorium Antwerpen Academiejaar TROTTER SLO DANS Gids voor de Specifieke Lerarenopleiding Dans Koninklijk Conservatorium Antwerpen Academiejaar 2016-2017 AP- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Trotter SLO dans 2016-2017 1 / 38 Deze

Nadere informatie

Onthaal conservatorium: 03 244 18 00 (intern 1800) Bewaking desingel: 0497 522 920 (intern: *920)

Onthaal conservatorium: 03 244 18 00 (intern 1800) Bewaking desingel: 0497 522 920 (intern: *920) Koninklijk Conservatorium Antwerpen Desguinlei 25 2018 Antwerpen Tel. +2 (0) 244 18 00 Fax + 2 (0) 28 90 17 conservatorium@ap.be http://www.ap.be/koninklijk-conservatorium EHBO Onthaal conservatorium:

Nadere informatie

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016 Didactische Competentie Stage SLO Infomoment stage 27 mei 2016 Infomoment stage 1. Voor je ermee begint 2. Je eigenlijke stage 3. Achteraf 2 1. Voor je ermee begint 1. Basisinformatie Geen educatief verlof

Nadere informatie

Wegwijzer groeistages

Wegwijzer groeistages SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer groeistages 1.Inleiding Tijdens de twee groeistages staat het functioneren als vakleerkracht centraal. In die zin zijn de groeistages een vervolg op de instapstage.

Nadere informatie

De Stage Dans is een facultatief onderdeel van de Bachelorproef, opgenomen in het opleidingsprogramma Bachelor 3.

De Stage Dans is een facultatief onderdeel van de Bachelorproef, opgenomen in het opleidingsprogramma Bachelor 3. Bijlage J stagereglement opleiding dans Hoofdstuk 1 Omschrijvingen Art. 1 Stage Stage is een opleidingsonderdeel, deel van een opleidingsonderdeel of een onderwijsactiviteit, waarbij een student gedurende

Nadere informatie

Liobaanovereenkomst inservicetraining

Liobaanovereenkomst inservicetraining SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Liobaanovereenkomst inservicetraining ( Lio staat voor: Leraar in opleiding ) Tussen volgende partijen: 1 Universiteit Antwerpen Prinsstraat 13 2000 Antwerpen vertegenwoordigd

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Overeenkomst voor een inservicetraining Stagecontract LIO-baan

Overeenkomst voor een inservicetraining Stagecontract LIO-baan FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Lerarenopleiding Overeenkomst voor een inservicetraining Stagecontract LIO-baan Tussen (naam school/inrichtende macht) met maatschappelijke zetel te

Nadere informatie

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Stagecoördinatie Helene Stragier Stagecoördinator Kleuteronderwijs Lokaal C104 Tel: 016/ 37 55 09 helene.stragier@groept.be 1 Administratie Glenn Debruyn 016/ 37.55.08 Glenn.debruyn@groept.be

Nadere informatie

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen.

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen. Kader voor uitwisseling van docenten en studenten binnen de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO. 1. Uitgangspunten 1.1. Uitwisseling van studenten De uitwisselingsmogelijkheden zullen, binnen

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2016 2017 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding Musicologie Alles wat je moet weten

Specifieke Lerarenopleiding Musicologie Alles wat je moet weten Specifieke Lerarenopleiding Musicologie Alles wat je moet weten 1. Wegwijs door de opleiding De SLO Musicologie bereidt je rechtstreeks voor op een job als leraar in de tweede en derde graad van het secundair

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

Begeleide en zelfstandige oefenstage Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen

Begeleide en zelfstandige oefenstage Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen Begeleide en zelfstandige oefenstage Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen Prof dr Evert Zinzen dr Wouter Cools Daan Vaesen Ariane Caplin 1-10-2013 1 Stageconcept Legende L&I II VGOS L&I II:

Nadere informatie

opleidingsconcept Theorie en praktijk zijn met elkaar verweven en bouwen continu op elkaar voort

opleidingsconcept Theorie en praktijk zijn met elkaar verweven en bouwen continu op elkaar voort opleidingsconcept Theorie en praktijk zijn met elkaar verweven en bouwen continu op elkaar voort Het studieprogramma is opgebouwd als een samenhan- gend geheel van observaties, actieve onderwijspraktijk

Nadere informatie

AP-Hogeschool- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Wie is wie 2014-2015 1

AP-Hogeschool- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Wie is wie 2014-2015 1 AP-Hogeschool- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Wie is wie 2014-2015 1 WIE IS WIE Directie Hoofd School of Arts Freddy Marien Afspraken via Jodka Crabbe jodka.crabbe@ap.be 03 244 18 05 Departementssecretaris

Nadere informatie

Wegwijzer Instapstage

Wegwijzer Instapstage SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer Instapstage 1. Inleiding Tijdens de Instapstage maak je verder kennis met het functioneren als vakleraar. Je voert de Instapstage samen met een duopartner uit. Studenten

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle 12-10-2010 VLO fase 2, Zwolle Leerwerkplan leerjaar 1 Opmerkingen Werkplekbegeleider Handtekening Opdracht 1 Competentie gericht leren B4 Organisatorisch gedragsindicator: B 4.5 B6 Competent in het samenwerken

Nadere informatie

Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage

Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage 1 Inleiding 1.1 Opzet en doel van de vakdidactische opdrachtenstage De vakdidactische opdrachtenstage vormt een aanvulling op de instap-

Nadere informatie

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Lerarenopleiding Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding De stageovereenkomst wordt vóór 1 november 2008 afgesloten.

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten.

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten. Vakdidactiek in afstand: een handleiding voor cursisten Beste cursist Vanaf volgend semester volg jij specifieke vakdidactiek in de cluster van jouw vereiste bekwaamheid. Deze specifieke vakdidactiek wordt

Nadere informatie

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lerarenopleiding Turnhout Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de

Nadere informatie

Individuele stageovereenkomst

Individuele stageovereenkomst Individuele stageovereenkomst Tussen Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, met zetel te 2440 Geel, Dokter Sanodreef 4, met KBO-nummer 0850465613, vertegenwoordigd door de heer Pieter Jans, Administrateur-generaal,

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW 2014-2015 INFORMATIESESSIES OP: Woensdag 19 maart 2014-13.00 uur - lokaal B4 Donderdag 15 mei 2014-19.00 uur - lokaal B4 Donderdag

Nadere informatie

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO 1. ORGANISATIE VAN DE PRAKTIJK De student loopt gedurende het hele jaar stage in eenzelfde school. De school wordt toegewezen door de opleiding. In semester 1 zijn er 5

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)

STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Vooraf... 3 1. De specifieke lerarenopleiding (SLO)... 4 2. De praktijkcomponent: opbouw... 5 3. Begeleiding:

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

Stage- en bachelorproefovereenkomst

Stage- en bachelorproefovereenkomst Departement: Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding: Industriële Wetenschappen: Bouwkunde Stage- en bachelorproefovereenkomst overeenkomst version 23-06-2011 pages 5 Tussen hen die tekenen:

Nadere informatie

Verkorte trajecten BASO 2015-2016

Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de opleiding, elk dossier wordt individueel

Nadere informatie

+ 30 stp theorie. Wanneer kan ik aan de SLO gezondh.wet. beginnen? Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW)

+ 30 stp theorie. Wanneer kan ik aan de SLO gezondh.wet. beginnen? Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW) Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-) FaBer: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Farmaceutische wetenschappen Geneeskunde: - Biomedische wetenschappen - Familiale

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Specifieke Lerarenopleiding KULeuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol FLOT Bacheloropleidingen Fontys Lerarenopleiding Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol Bacheloropleidingen Inleiding Om de stage zo soepel mogelijk te laten verlopen voor jou en je begeleiders,

Nadere informatie

ONDERWIJSKUNDE 1 en de PRAKTIJK - semester 1 Opdracht de lesvoorbereiding

ONDERWIJSKUNDE 1 en de PRAKTIJK - semester 1 Opdracht de lesvoorbereiding Academiejaar 2010-2011 Opleidingen 1 BOSO LO - PO - HB - VV - AV - MO lerarenopleiding ledeganck ONDERWIJSKUNDE 1 en de PRAKTIJK - semester 1 Opdracht de lesvoorbereiding Beste student, Ter integratie

Nadere informatie

Taakomschrijving en aandachtspunten voor leerkrachten basisonderwijs

Taakomschrijving en aandachtspunten voor leerkrachten basisonderwijs Taakomschrijving en aandachtspunten voor leerkrachten basisonderwijs 1. In de tweede en/of derde week van september komt de muzische vormer een halve dag naar uw school voor een intakegesprek. Doelstellingen:

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts 1.1 Aanvullingen op de Onderwijsregeling (OR) 1.1.1 Organisatie van het academiejaar OR Artikel 6 Organisatie van het academiejaar

Nadere informatie

Academie Merksem. Welkom op de vrije infosessie.

Academie Merksem. Welkom op de vrije infosessie. Academie Merksem Welkom op de vrije infosessie. Maandag 6 oktober, tussen 17 en 18u30 in Brecht Woensdag 8 oktober, tussen 18 en 19u30 in Merksem Dinsdag 14 oktober, tussen 18 en 19u30 in Sint Job Academie

Nadere informatie

Stagereglement Criminologie

Stagereglement Criminologie Stagereglement Criminologie Artikel 1 Voor dit reglement betekent: STAGE: Veldwerk i.v.m. een opleidingsonderdeel gedoceerd in de opleiding criminologie, verricht in een publieke of privaatrechtelijke

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie DRIE LOCATIES: ANTWERPEN BRUSSEL, LEUVEN Specifieke lerarenopleiding economie Academiejaar 2014-2015 Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Aan de slag als leerkracht De specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp)

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Academiejaar 2012-2013 Beste student(e) Je bent een van de vele studenten

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders.

Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders. Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders. 1. EXAMENS 1.1. Klasexamens: -Twee maal per jaar vinden er klasexamens plaats, met name op het einde van het eerste en het tweede semester.

Nadere informatie

De cursus bestaat uit twee delen: een algemeen gedeelte BLOSO (Module 1A +B) en een sport specifiek gedeelte (Module 2, 3 en 4).

De cursus bestaat uit twee delen: een algemeen gedeelte BLOSO (Module 1A +B) en een sport specifiek gedeelte (Module 2, 3 en 4). 1. INLEIDING De opleiding Trainer B Golf valt onder de bevoegdheid van de VVG en de VTS (Vlaamse Trainersschool) i.s.m. de PGA of Belgium. De opleiding focust zich op les geven & coachen. 2. WIE KAN ER

Nadere informatie

BPV. urenstaten en evaluatieformulieren. Naam student: Klas:... Naam BPV begeleider:

BPV. urenstaten en evaluatieformulieren. Naam student: Klas:... Naam BPV begeleider: BPV urenstaten en evaluatieformulieren Naam student: Klas:... Naam BPV begeleider: Evaluatieformulieren BPV Toelichting op de evaluatieformulieren BPV. Aan het eind van periode 2 en 4 vult de BPV begeleider

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B 3000 LEUVEN Brochure Permanente Vorming in de Psychologische Interventies 1. Wat is de Permanente

Nadere informatie

Leraar worden. an het? Hoe dan? aar moet ik op letten?

Leraar worden. an het? Hoe dan? aar moet ik op letten? Leraar worden an het? Hoe dan? aar moet ik op letten? Ja, het kan! Via de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 15.12.2014 SOLLICITATIESEMINA RIE 2 Met je masterdiploma MC/V/T én het diploma van leraar (SLO)

Nadere informatie

HIGW Antwerpen. Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen

HIGW Antwerpen. Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen Aanbod voor kleuteronderwijs? Aanbod (niveau kleuteronderwijs) in HIGW Antwerpen Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen dagonderwijs avondonderwijs/weekendonderwijs afstandsonderwijs andere: hier kan u eventueel

Nadere informatie

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Vraagstelling/Probleemstelling Omschrijving: De opleiding via afstandsonderwijs is ontstaan vanuit een vraag op de arbeidsmarkt. Er was een tekort

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Inter ENW werkgroep stage Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Situering en ontstaan De inter-enw-werkgroep Stage heeft in november 2009 een gezamenlijke

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo Vaartdijk 86, 2800 Mechelen Inhoud Wat is de Specifieke Lerarenopleiding?...3 Wie kan de Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT FBO. Algemene bepalingen

STAGEREGLEMENT FBO. Algemene bepalingen Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1 De Onderwijs-

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium.

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium. 1. WIE KAN INITIATOR WORDEN? De kandidaat moet: - een golfer zijn met hcp 18.4 of beter, 4 weken voor start van de opleiding (opleiding start op 12/12/15). - geboren zijn in het jaar 1999 of vroeger. -

Nadere informatie

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016 INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen 3 BaKO 2015-2016 Overzicht 1. Alternatieve stage/ Over de grenzen Wat is dit? Het competentieprofiel Mogelijkheden alternatieve stage Mogelijkheden over de grenzen

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Procedure aanvraag vrijstellingen in het kader van eerder verworven kwalificaties (EVK) eerder verworven competentie (EVC) Voor een diploma bachelor in het

Nadere informatie

Hoe kan ik als student een stage (project) zoeken, kiezen en vastleggen tegen 6 december?

Hoe kan ik als student een stage (project) zoeken, kiezen en vastleggen tegen 6 december? Hoe kan ik als student een stage (project) zoeken, kiezen en vastleggen tegen 6 december? versie 22 sept 2016 Er zijn 4 werkwijzen: 1. Zoek een project in het uitgebreide aanbod 2. Een eigen aangebracht

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht STAGEHANDLEIDING voor de Master opleiding Ondernemingsrecht Stagecoördinator: Mw. Mr. M.I. Zeldenrust-Visch Versie: januari 2013 Tilburg Law School Department of Business Law Master Ondernemingsrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht en de presentatiemiddag

Nadere informatie

Opleidingsgebonden aanvullingen OER 2013-2014 Lerarenopleidingen Kempen

Opleidingsgebonden aanvullingen OER 2013-2014 Lerarenopleidingen Kempen Datum goedkeuring Versie Datum herziening Plaats kwaliteitshandboek Redacteur 11/09/2013 1.0 John Maes Opleidingsgebonden aanvullingen OER 2013-2014 Lerarenopleidingen Kempen Document: Thomas More/GWL

Nadere informatie

januari 2012 - februari 2012

januari 2012 - februari 2012 januari 2012 - februari 2012 januari 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 30 31 februari 2012 1 2 3 4 5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 jan 3 4 5 6 7 8 From 26 dec 11 Kerstvakantie 9 15 jan 2 8 jan

Nadere informatie

Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013

Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013 Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013 Deze woordenlijst is een uitbreiding van het glossarium dat werd opgesteld door de inter-enwwerkgroep Stage met als doelstelling te komen tot een

Nadere informatie

Examenspreiding in de praktijk

Examenspreiding in de praktijk 1 Examenspreiding in de praktijk De KU Leuven hanteert een vervroegde examenregeling. Dit betekent dat je aan het begin van het academiejaar, in september, bij het invullen van je Individueel StudieProgramma

Nadere informatie

BEGELEIDINGSDOCUMENT STAGE

BEGELEIDINGSDOCUMENT STAGE IDENTIFICATIEGEGEVENS STUDENT student: Onderwijsinstelling: FOTO Student Opleidingsjaar: Module: Reeds doorlopen stagetraject PERIODE STAGEPLAATS (instelling) STAGEPLAATS (afdeling) DOMEIN Ontwikkeld in

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel VAKDIDACTISCHE STAGE Code: 10379 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 9 Studietijd: 225 à 270 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Kwaliteitsvolle stages in het secundair onderwijs

Kwaliteitsvolle stages in het secundair onderwijs Kwaliteitsvolle stages in het secundair onderwijs Tips voor stagementoren 29 September 2011 Annemie Defoer - Jean-Marie Neven Belang van de stages De leerlingen verwerven niet schoolgebonden competenties

Nadere informatie

Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding Academiejaar 2014/2015 bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Je ideale opleiding

Nadere informatie

VERWACHTE VOORKENNIS De student neemt een kritisch reflectieve en onderzoekende houding aan.

VERWACHTE VOORKENNIS De student neemt een kritisch reflectieve en onderzoekende houding aan. TAKENBLAD 2016-2017 MUZISCHE OPVOEDING 4 Leertaak muzofolio DOELEN inzicht verwerven in het eigen muzisch proces en daarbij kwaliteiten en groeipunten benoemen verzamelen van interessante inhouden, didactische

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie