SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren"

Transcriptie

1 SCHOOLBROCHURE Leefschool Groene Poortje De kleine school waar grote dingen gebeuren 1

2 Inhoudstafel SCHOOLBROCHURE Voorwoord I. PEDAGOGISCH PROJECT ONZE SCHOOL ALS LEEFSCHOOL 1. verantwoordelijkheid 2. zelfstandigheid/plannen 3. samenwerking 4. talenten 5. ouderbetrokkenheid II. INFORMATIE VOOR DE OUDERS 1. Wie is wie in onze school? 2. De scholengemeenschap. 3. De klassenraad. 4. De schoolraad. 5. Het oudercomité. 6. Het lokaal onderhandelingscomité. 7. Inspectie en begeleiding. 8. CLB-werking III. AFSPRAKEN MET DE KINDEREN 1. De verwelkoming 2. Zin voor dienstbaarheid. 3. Het vertrouwen. 4. Zin voor inspanning. 5. Respect voor anderen. 6. Zelfrespect IV. SCHOOLREGLEMENT 1. Inschrijvingen van de leerlingen 2. Afwezigheden: kleuter / lager 3. Onderwijs aan huis. 4. Leerlingengroepen. 5. Schoolverandering. 6. Organisatie van de schooluren. 2

3 6.1. Openingsuren Middagmalen Toegang tot de lokalen Tussendoortjes Voor- en naschoolse opvang Leerlingenvervoer 6.7. De schoolagenda Rapportering 6.9. Getuigschrift basisonderwijs Schoolmateriaal Ongevallen en schoolverzekering Omgangsvormen: houding en gedrag Huiswerk Wapendracht Speelgoed Turn- en zwemlessen Schorsing en uitsluiting Verloren voorwerpen Verjaardagen Rekeningen Gemachtigd opzichter Rijen na de school Veiligheid aan de schoolpoort Contactmogelijkheden Engagementsverklaring Rookverbod V. KOSTENRAMING - verplichte uitgaven - niet-verplichte uitgaven 3

4 Voorwoord Beste, Het hele schoolteam is blij met het vertrouwen dat jullie als ouders stellen in onze leefschool. Directie en leerkrachten zullen zich ten volle inzetten voor de opvoeding en onderwijs van jullie kinderen. Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar de best mogelijke oplossing te zoeken. We hopen dat de ouders hun kinderen aanmoedigen om de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven. De meest actuele versie van deze schoolbrochure vind je telkens op de website van de school. Op eenvoudig verzoek kan ook telkens een papieren versie worden aangevraagd bij de directie. I. ONS PEDAGOGISCH PROJECT. Sinds september 2012 profileert de school zich als leefschool. Dit houdt concreet in dat we een traditionele, katholieke school blijven. We volgen de leerplannen van het katholiek onderwijs en we volgen handboeken, die hierbij aansluiten. We werken met een puntenrapport. Maar we pakken een aantal zaken toch anders aan. Daarbij zetten we 5 pijlers in de schijnwerpers. 1. Verantwoordelijkheid: We geloven dat kinderen veel meer kunnen dan we soms denken. Ze zijn best in staat mee te denken over regels en afspraken. Ze kunnen zorg dragen voor zichzelf, voor anderen,voor materiaal. Dit vertaalt zich in een aantal concrete afspraken - klassenraad : in elk klas is er minimaal 1 keer per maand een klassenraad. Daarin worden de problemen in de klas besproken, kunnen de kinderen elkaar een pluim geven of kunnen ideeën gelanceerd worden. Dit vertaalt zich in klasafspraken, die bij de volgende klassenraad telkens geëvalueerd worden. - Naast de klasafspraken worden ook heel wat schoolafspraken door de kinderen zelf bepaald. Ze moeten evenwel rekening houden met de schoolvisie : respect voor elkaar, voor jezelf, voor materiaal en voor de natuur. - Kinderparlement : 1 keer per trimester komt uit elke klas (vanaf oudste kleuters) een afgevaardigde samen met de directie om problemen in de school te bespreken, de school een pluim te geven of om ideeën te lanceren. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Elk kinderparlement begint met de samenvatting van het vorig parlement en de reeds ondernomen acties. 4

5 - Bij de ondernomen acties wordt de verantwoordelijkheid ook bij de kinderen gelegd (bvb moestuin, schooldiertje, vriendenwand, speelgoedkoffers,...) 2. zelfstandigheid en plannen : De leerkracht is een belangrijke spilfiguur in de klas, maar kinderen kunnen ook heel wat zelf en dat willen we stimuleren. - bij ruzies gaan de kinderen eerst naar de vriendenwand en proberen aan de hand van het stappenplan de ruzie uit te praten. Pas als dit niet lukt, gaan ze naar de leerkracht op de speelplaats. - Gemaakte werken (vrije teksten, toneeltjes...) worden voorgesteld aan de klas of zelfs aan de hele school (tijdens forummomenten) - In groepswerken krijgen de kinderen een specifieke taak (leider, verslaggever, materiaalmeester, tijdmeester,...) ( cfr CLIMmethode. - Je kind leert gebruik maken van multimedia (computer, fototoestel, filmcamera, beamers, Cd-speler, TV en DVD...) waardoor het zijn zelfredzaamheid kan ontplooien. Als volwassene maken we elke dag keuzes. Dat is niet altijd gemakkelijk. Daarom willen we jullie kinderen van jongs af leren omgaan met keuzes en met planning: - De lessen worden hoofdzakelijk aangeboden in de vorm van contractwerk. Dat betekent dat je kind zelf de volgorde van zijn moet- en zijn magtaken kan bepalen binnen een afgesproken kader. Uiteraard zal de leerkracht hierbij de nodige begeleiding geven. - Ook bij huiswerk krijgen de kinderen meerdere dagen om een taak af te werken. - We vinden her hierbij ook belangrijk dat onze kinderen mondig zijn, maar dan wel op een beleefde manier. Zo worden de kinderen aangemoedigd zich te uiten in de praatrondes, de klassenraad, het kinderparlement. - Elk kind is uniek. Concreet betekent dit dat sommige kinderen uitdagende oefeningen zullen aangeboden worden en andere kinderen vooral de basisleerstof zullen inoefenen. Sommige kinderen krijgen hulpmiddelen, anderen volgen een eigen traject. We willen een school zijn op maat van jouw kind, zodat elk kind zich hier gelukkig kan voelen in onze school. - De klassikale momenten zijn hierdoor eerder beperkt, er wordt meer gewerkt in kleine groepen. Hierdoor kunnen we sterk werken volgens het principe van de "naaste ontwikkeling". Door deze individuele aanpak beperken we enerzijds onze leefgroepen tot 5

6 maximum 22 leerlingen en worden deze groepen dan ook nog vaak opgesplitst voor de hoofdvakken. 3. samenwerking Doordat we in onze school in leefgroepen (2 leeftijden in één klas) werken, stond samenwerking al altijd hoog in het vaandel. Dit willen we nog verder uitbouwen : - De oudsten uit elke leefgroep nemen de taak van peter/meter van een kind uit de jongste groep op zich. De peter/meter draagt zorg voor een jongere (dit kan gaan van helpen op de speelplaats, in de klas, luisteren,...) - Alle klassen krijgen elke week een "weekopdracht", die ze als groep moeten volbrengen. Dit kan gaan over milieu, sporten, muzische activiteiten, sociale vaardigheden, punten uit het gezondheidsbeleid, leespromotie,... Elke vrijdag wordt de weekopdracht door de klas geëvalueerd (adhv doelpunten) - Elk jaar werken we met de hele school een jaarthema uit. Zo hadden we reeds : heb je ze alle vijf? (zintuigen; 10-11), de wereld is van iedereen (multiculturele opvoeding;11-12 ), met talent verwend (rond talenten; 12-13) Schooljaar staat in het teken van : Iedereen beroemd (muzisch). Het schoolfeest brengt jaarlijks een totaalspektakel, dat klasdoorbrekend het jaarthema gestalte geeft. 4. talenten Elk kind is geboren met een heleboel talenten. Die willen we benoemen en in de verf zetten (en nee, dat hoeft niet altijd rekenen of taal te zijn). We willen in elk kind het positieve benadrukken. - Elk kind in onze school heeft een trotsdoos (kleuter en jongste lager) of een talentendoos (midden en oudste lager). Deze mogen gevuld worden met zaken vanuit de school of van thuis. Minimaal 1 keer per trimester mag elk kind zijn trotsdoos voorstellen. Na elk jaar maakt je kind een selectie en houdt hij/zij hoogstens 3 voorwerpen over. De voorwerpen worden gelinkt aan de meervoudige intelligentie (woordknap, rekenknap, beeldknap, muziekknap, beweegknap, natuurknap, samenknap of zelfknap) - De agenda's van het lager volgen ook dezelfde onderverdeling van de meervoudige intelligentie. - hoekenwerk wordt opgebouwd via het talentenarchipel, waarbij de kinderen gedurende het schooljaar de verschillende talenteneilanden bezoeken. 6

7 - We willen de kinderen helpen hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Daarom willen we zo ervaringsgericht mogelijk werken (uitstappen, moestuin, ouders in de klas,...) - in het programma sociale vaardigheden (Axenroos) krijgen de kinderen inzicht in intermenselijke relaties. Elk dier heeft zijn positieve en negatieve eigenschappen, waarin kinderen zichzelf kunnen herkennen. 5. ouderbetrokkenheid We werken aan een vertrouwensrelatie met elke ouder :Daarom is een goede communicatie tussen school en ouders van groot belang. Via de wekelijkse nieuwsbrief, de website, een facebookpagina en de klasblogs maar ook via oudercontacten, het heen-en-weerschriftje, de agenda of de werkblaadjes en persoonlijk contact voor of na de school, willen wij ervoor zorgen dat we samen in openheid de opvoedingstaak van onze kinderen ter harte nemen. Daarnaast worden ouders vaak (vrijblijvend) op de school uitgenodigd (afsluiters voor elke vakantie, meewerken aan projecten in de klas, opendeurdagen,...). Jaarlijks krijgen de ouders de kans de school op haar kwaliteit te beoordelen via een enquête. Hieruit worden werkpunten geselecteerd voor het volgende schooljaar. We zijn ook trots te kunnen melden dat ongeveer 20 % van de ouders lid is van het oudercomité. Naast deze specifieke eigenschappen BLIJVEN we natuurlijk ook de volgende eigenschappen nastreven: - we zijn een katholieke school, die de evangelische waarden als rechtvaardigheid, soberheid, verdraagzaamheid, eerbied, respect,... heel belangrijk vinden. Van de ouders wordt verwacht dat ze minstens loyaal zijn ten aanzien van de geloofsopvoeding, die aan de kinderen wordt gegeven. - We proberen ook een groene school te zijn. We werken zoveel mogelijk met fairtrade-producten, de uitstappen worden bijna altijd met het openbaar vervoer geregeld, de kinderen worden gestimuleerd om milieuvriendelijk naar school te komen, we investeren momenteel heel sterk in isolatie,... Kortom : met onze leefschool willen we een traditionele katholieke school zijn, die sterk gericht is op maat van jouw kind. Door in te zetten op onze vijf pijlers willen we je kind in zijn totaliteit ontplooien (HOOFD,HART EN HANDEN). Doordat we een groeiende school zijn wordt dit pedagogisch project jaarlijks geactualiseerd. 7

8 II. INFORMATIE VOOR DE OUDERS. 1.Wie is wie in onze school? Schoolbestuur: VZW Het Katholiek Schoolcomité Basisscholen Anzegem-Vichte, Ingooigem, Kaster, Tiegem Kerkdreef 4, 8570 Vichte Voorzitter Wim Van Rijckeghem Groeningestraat 4, 8572 Kaster (056/ ) Vertegenwoordiger vanuit federatie secretaris E.H. Jan Sevenhant Kerkstraat 20, 8570 Anzegem (056/ ) Vertegenwoordigers Kaster Hugo Soens Varentstraat 46,8572 Kaster (055/ ) Vertegenwoordigers Tiegem Jozef Steenhaut Hilde Vanhaezebroucke Vertegenwoordigers Ingooigem Maria De Pourcq Vertegenwoordigers Vichte Laurence Goeminne Julie Stragier Directies van het VIKT: Vichte en Ingooigem: Ann Lanneau (056/ ) 8

9 Ganzenhofstraat 6, 8580 Avelgem Kaster: Geert Van Robays (056/ ) Koningskouter 11, 8570 Anzegem Tiegem: An Dubuquoy (055/ ) Hoogweg 68,9690 Kluisbergen Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. De scholengemeenschap: Onze school behoort sedert 1 september 2004 tot de scholengemeenschap Vincentius. Daarin zetelen volgende scholen: Sint-Jan Berchmansbasisschool 1, Kloosterstraat 1,8580 Avelgem Sint-Jan Berchmansbasisschool Outrijve en Kerkhove, Moerbeekstraat 3,8580 Outrijve Ges. Vrije kleuterschool, Ruggestraat 12, 8580 Avelgem Ges. Vrije kleuterschool, Doorniksesteenweg 557, 8583 Bossuit VBS Vichte Ingooigem, Kerkdreef 4, 8570 Vichte Leefschool Groene Poortje, Groeningestraat 11, 8572 Kaster VBS Tiegem, Neerstraat 1, 8573 Tiegem VBS Sint-Theresia, Vichtsesteenweg 109, 8570 Anzegem VBS Centrum, Kerkstraat 91, 8570 Anzegem 9

10 De klassenraad: Kleuter: An Demets Passionistenlaan 47, 8500 Kortrijk (056/ ) Goedele Terrijn Lendedreef 109, 8570 Vichte (056/ ) Lager: Katrien Lamon Schernaai 4, 8573 Tiegem (056/ ) Marijke Denie Oudenaardestraat 63, 8570 Vichte (056/ ) Nele Vanden Broucke Kerkdreef 12, 8570 Vichte (0474/ ) Martine Cosaert Dwarsstraat 8, 8570 Anzegem (0475/ ) Bram Colman Kerkstraat 24, 8570 Anzegem (056/ ) Bewegingsopvoeding: Nicole Vander Straeten Bouvelostraat 9, 9790 Wortegem-Petegem (056/ ) De klassenraad bestaat telkens uit de directie en de leerkrachten van de betrokken leerlingengroep. Deze raad geeft in multidisciplinair overleg (met CLB) advies over de verdere schoolloopbaan van elke leerling. Administratieve hulp: Hilde Coorevits Reigemstraat 8, 8570 Ingooigem (056/ ) Griet Hemerijckx Abeelstraat 3, 8570 Vichte (056/ ) 10

11 Onderhoudspersoneel: Conny Simaeys Smeierstraat 8, 8572 Kaster (056/ ) Middagtoezicht en opvang: Conny Simmaeys Smeierstraat 8, 8572 Kaster (056/ ) Tilly Vande Steene Statieplein 16/3, 8570 Anzegem (0498/ ) Zorgcoördinator: Geert Van Robays Koningskouter 11, 8570 Anzegem (056/ ) Schoolraad: Dit is een overlegorgaan waarin 3 geledingen vertegenwoordigd zijn: Geert Van Robays, directeur leefschool Groene Poortje Kaster Adviserend lid Vertegenwoordiging leerkrachten: Nele Vanden Broucke Katrien Lamon Vertegenwoordiging lokale gemeenschap: Hein Vantomme Langestraat 5, 8570 Anzegem (0476/963218) Nicole Vanhoutte Corbielaan 11, 8572 Kaster (056/ ) Vertegenwoordiging ouders: Wim Moerman Butsegem 3, 8572 Kaster (0476/260854) Bruno Dethune Bevrijdingslaan 47,8572 Kaster (0475/514195) De bevoegdheden van de schoolraad zijn drieledig. De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: de schoolraad krijgt zelf informatie maar moet ook zelf communiceren over eigen werking. Zo blijven alle personeelsleden, ouders en 11

12 leerlingen op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt. Daarnaast heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid (bv. Over het studieaanbod, het leerlingenvervoer, ) en een overlegbevoegdheid (bv. Over het schoolreglement, het schoolwerkplan, ) De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen. Oudercomité: Voorzitter: Anja Lauryssen (0475/ ) Ondervoorzitter : Barbara Vandeginste (0495/437546) Wat wil ons oudercomité? De ouders als groep vertegenwoordigen bij de directie en leerkrachten Het netwerk tussen ouders, kinderen, leerkrachten en directie verstevigen Ouders informeren en vormingskansen aanbieden rond schoolgebonden en educatieve onderwerpen. Bespreken van schoolgebonden bekommernissen, aandachtspunten, planningen, Financiële draagkracht van de school vergroten. Hoe werkt het oudercomité? Het oudercomité komt maandelijks samen. Zolang het kind school loopt, kunnen de ouders deel uitmaken van het oudercomité. Het oudercomité heeft voor onze school vooral een ondersteunende functie. Wie wenst toe te treden tot het oudercomité geeft een seintje op het bureau of aan de voorzitter van het oudercomité. Je wordt dan de volgende vergadering uitgenodigd! Lokaal onderhandelingscomité LOC (samen met scholen VIKT) Vertegenwoordiging leefschool Groene Poortje: Directeur: Geert Van Robays Syndicaal afgevaardigde: Goedele Terrijn 12

13 Begeleiders vanuit het verbond: Diocesane dienst Bisdom Brugge: Didier Finet (hoofdbegeleider) DPB Secretariaat Basisonderwijs Baron Ruzettelaan Brugge-Assebroek 050/ Luc Decoene (pedagogisch begeleider) Gladioolstraat 5, 8880 Ledegem Francis De Westelinck (inspecteur godsdienst) Kapelhoekstraat 3,8800 Roeselare-Beveren C.L.B.-werking: Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding VCLB Weimeersen Zuiderlaan 42, 8790 Waregem Tel:056/ openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag u. dinsdag u. gesloten tijdens de vakantieperioden: Kerstmis en Pasen en van 16 juli t.e.m. 15 augustus CLB-medewerkers voor onze school: Catteeuw Griet directeur Deman Dirk psycholoog en contactpersoon Degezelle Kathleen schoolarts Debruyne Nele paramedisch werkster Vanryckegem Justine maatschappelijk werkster Aanvraag tot (gratis ) CLB tussenkomst door de school en/of ouders kan telefonisch of schriftelijk gebeuren via bovenvermelde personen. Dirk Deman is op het centrum te bereiken om een afspraak te maken. 13

14 Medisch schooltoezicht: schoolnummer : Gezondheidscentrum Gezondheidscentrum Zuiderlaan 42 Kasteelstraat Waregem 8580 Avelgem Coördinerende geneesheer: Kathleen Degezelle Kleuteronderwijs: 1 ste kleuter: lengte-gewicht-zicht-oogstand gehoor: aan te vragen 2 de kleuter: verplicht medisch onderzoek plus tandhygiëne in de klas: taal en motoriek Lager onderwijs: 1 ste leerjaar: deelonderzoek zicht-gebit-lengte-gewicht 3 de leerjaar: deelonderzoek zicht-lengte-gewicht 5 de leerjaar: verplicht medisch onderzoek tandenonderzoek-controle vaccinatiestatus Vaccinatiebeleid: 1 ste leerjaar: herhalingsinenting tegen kinderverlamming herhalingsinenting tegen kroep en klem 5 de leerjaar: herhalingsinenting tegen mazelen, bof en rode hond. Weigeringen van medisch schooltoezicht en van de individuele CLBbegeleiding moeten vooraf schriftelijk gebeuren. 14

15 III. AFSPRAKEN MET DE KINDEREN. 1. Welkom Als jij op onze school aankomt, zullen wij jou verwelkomen. Wij willen je leren kennen en begrijpen, je aanvaarden en respecteren. Wij verwachten ook dat jij ons verwelkomt, ons aanvaardt en respecteert. Dit betekent dat je aanvaardt dat wij er zijn om jou op te leiden, dat wij voor jouw opvoeding mee verantwoordelijk zijn. De anderen verwachten van jou dat je hen verwelkomt, dat je hen aanvaardt met hun kwaliteiten en hun tekorten, zodat ook zij zich goed kunnen voelen op onze school. 2. Zelfrespect: Wij willen graag dat jij je van je mogelijkheden bewust bent. Dit kan je waarmaken door steeds opnieuw te kiezen: kies voor wat goed voor je is en voor wat je echt vooruit helpt; kies tegen alles wat je schaadt. 3. Respect voor anderen In de klas zal je attent zijn om anderen te helpen. Je zal zien dat iedereen weer anders geholpen moet worden. Ontdek dat helpen een gebeuren is, waarvoor je nooit terugbetaald zal worden. Aanvaard de anderen, zoals ze zijn. Hou vol, zelfs als de resultaten wat tegenvallen. Ook jij echter moet hulp willen aannemen en je noden durven uiten. 4. Respect voor materiaal In de school zal je heel wat materiaal ter beschikking krijgen. Dit gaat van handboeken, schrijfgerief,... dat voor jou alleen bedoeld is tot spelmateriaal, sportmateriaal die voor de hele groep bedoeld zijn. Ook de kinderen brengen materiaal mee (bvb boekentas). We vinden het heel belangrijk dat je met dit materiaal zorgvuldig omgaat. 15

16 5. Respect voor de natuur We hebben het geluk te mogen opgroeien in een groene omgeving. Respect tonen voor deze groene omgeving gaat van zorg dragen voor de natuur, tot milieubewust omgaan met afval, met energie, Vertrouwen : Wij hebben veel vertrouwen in jou en daarom krijg je van ons ook verantwoordelijkheid. Wij geloven dat je in staat bent om steeds beter te doen. Wij zullen bij je zijn om je te leren verantwoordelijkheid op te nemen, stap voor stap. Daarom zullen wij jouw ervaringen leiden vanuit het besef dat elke mislukking een bron van vooruitgang kan zijn. Wij verwachten ook van jou dat je genoeg vertrouwen hebt om ons je vragen voor te leggen en om onze hulp aan te nemen. Om jezelf te realiseren heb je vertrouwen in jezelf nodig en in iedereen die je omringt. 7. Inspanning: Het is onze bedoeling je steeds verder uit te dagen. Die uitdaging zal niet voor iedereen hetzelfde zijn. Iedereen heeft zijn eigen talenten en vaardigheden. Dit zal van jou een inspanning vragen. Binnen een gegeven kader zal je jouw werk leren plannen en bijsturen. "Leer het me zelf te doen" is voor ons dan ook een belangrijk uitgangspunt. Dat kan soms lastig zijn, maar de vreugde achteraf maakt het zeker de moeite waard. 16

17 IV. SCHOOLREGLEMENT. 1. Inschrijvingen van de leerlingen: Vanaf september 2012 dient elke school (in samenspraak met de omliggende scholen) een inschrijfbeleid te hebben. Voor onze school gelden dan volgende afspraken voor de inschrijving van het daaropvolgend schooljaar: - vanaf september tot eind februari : voorafinschrijving van broers of zussen en kinderen van personeel. - Vanaf 1 maart kunnen de andere kinderen ingeschreven worden voor zover de maximumcapaciteit niet overschreden wordt. - De maximumcapaciteit voor onze school werd in principe vastgelegd op 11 kinderen per leeftijdsgroep of 22 per leefgroep (wat eerst bereikt wordt). Bij de inschrijving dient een officieel document (meestal SIS-kaart) te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (dit kan ook het trouwboekje of geboorteuittreksel zijn) en de opgave van het rijksregisternummer (leerplichtcontrole). Kleuters kunnen eerder ingeschreven worden, maar mogen slechts op school aanwezig zijn vanaf de instapdag nadat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. De instapdata zijn telkens de eerste schooldag na elke vakantieperiode: zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie, Hemelvaart en op 1 februari. Voor de kleuters dient eveneens bevestigd te worden dat het kind op dat moment niet in een andere school ingeschreven is. Een kleuter is niet leerplichtig. In september van het jaar dat het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en is het wettelijk verplicht om les te volgen. (Ook als een kleuterklas overgedaan wordt, is dit kind onderworpen aan de controle op regelmatig schoolbezoek). De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen van onze onderwijsinrichting te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er eventueel in samenspraak met de directie de nodige aanpassingen gebeuren. Minstens één jaar kleuterklas vóór het eerste leerjaar Vanaf 1 september 2010 kunnen zesjarigen pas starten in het eerste leerjaar van een gewone Nederlandstalige basisschool als ze 17

18 daarvóór minstens 220 halve dagen les gevolgd hebben in een Nederlandstalige derde kleuterklas. Het schoolreglement moet ook een engagementsverklaring bevatten met wederzijdse afspraken tussen school en ouders over het oudercontact, aanwezigheden, individuele begeleiding en een positief engagement tegenover het Nederlands. Elk jaar zal je in de loop van september een brief ter ondertekening worden meegegeven worden met je kind. 2. Afwezigheden. Afwezigheden in het kleuteronderwijs: De afwezigheid moet niet gewettigd worden door een medisch attest. Uit veiligheidsoverwegingen is het echter aanbevolen dat de ouders ofwel de directeur of de kleuterleidster verwittigen van de afwezigheid van hun kind. Afwezigheden en te laat komen in de lagere afdeling: De leerlingen zijn voor de aanvang van de lessen op school aanwezig. Zij blijven in de school aanwezig tijdens de verplichte lessen en alle verplichte activiteiten. Tijdens de schooluren onttrekt geen enkel kind zich aan het toezicht. Wie te laat komt gaat zich eerst bij de directie of op het bureau melden. We rekenen op uw stiptheid, zo hoef je de lessen niet te storen. Bij herhaaldelijk te laat komen zorgen we samen (met de directie) voor een oplossing. Tekst uit omzendbrief van het ministerie van onderwijs: De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig. Als ouder ben je verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet. Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar 18

19 daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen terzake zijn. Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: 1. Ziekte Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden). Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine, ) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders. Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders (voorbeeldbriefje te vinden op de website van de school). Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk. 2. Van rechtswege gewettigde afwezigheden 2.1. het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind; 2.2. Het bijwonen van een familieraad; 2.3. De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw kind gehoord wordt in het kader van 19

20 een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank); 2.4. Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum); 2.5. Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming,..) 2.6. Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestants-evangelische godsdienst). De anglicaanse, katholieke en protestantsevangelische feestdagen vallen in de vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); voor de joodse godsdienst om het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe godsdienst betreft het Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt met het katholieke Paasfeest. Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document (2.1. t.e.m. 2.5) of een door u geschreven verantwoording (2.6). 3. Afwezigheden mits toestemming van de directeur Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in volgende omstandigheden 3.1. voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis (deze is nl. vervat onder 2.1), maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen; 20

21 3.2. actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Uw kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar); 3.3. in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid); 3.4. afwezigheden wegens topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek voor maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen), mits het vooraf indienen van een dossier en een goedkeuring van dit dossier door de directie. Het dossier bestaat uit: a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders; b. een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten sportfederatie waaruit blijkt dat uw kind een trainingsschema van deze federatie volgt en dat dit trainingsschema de gevraagde afwezigheden op school verantwoordt; c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap waaruit blijkt dat het voor uw kind medisch verantwoord is om het voorgestelde trainingsschema te volgen. Indien aan al deze voorwaarden voldaan is kan de directie deze afwezigheid toestaan, hij/zij is hiertoe evenwel niet verplicht deelname aan time-out-projecten Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke verantwoording ter verantwoording van de afwezigheid aan de school bezorgen. Opgelet: deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan. 21

22 4. Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners Behoort u tot deze categorie, dan verbindt u zich door de inschrijving van uw kind in een school er, net als de andere ouders, toe dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is (behoudens de gewettigde afwezigheden uit punt 1 t.e.m. 3). Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties voordoen waarbij het omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met u meereist. U moet deze situatie op voorhand goed met de school bespreken. U moet met de school duidelijke afspraken maken over hoe uw kind in die periode met behulp van de school verder onderwijstaken zal vervullen en hoe u met de school in contact zal blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen uzelf en de school neergeschreven worden. Enkel als u uw engagementen terzake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig. Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter plaatse (bijv. op een woonwagenpark), dan moeten uw kinderen uiteraard elke dag op school aanwezig zijn. xxx Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden. Indien uw kind in de loop van een schooljaar van school verandert, dan zal de oude school aan de nieuwe school laten weten hoeveel dagen uw kind reeds problematisch afwezig geweest is. 22

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 Goede afspraken maken goede vrienden Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind Heiveld 17, 1745 Opwijk 052/35 41 95 www.moza-ik.be info@moza-ik.be 1/20 Inhoud Activiteitenkalender

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 Korte Altaarstraat 19, 2018 Antwerpen Schoolnr.: 128876 Tel.nr.: 03/293 06 08 VSPCO Antwerpen, e.o. vzw (807.310.115) E-mailadres: dezonnebloem1@telenet.be Informatiepagina

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2002-085 datum : 2002-01-25 gewijzigd : 2014-11-20 contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R.

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R. Word jong en vader Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie