SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren"

Transcriptie

1 SCHOOLBROCHURE Leefschool Groene Poortje De kleine school waar grote dingen gebeuren 1

2 Inhoudstafel SCHOOLBROCHURE Voorwoord I. PEDAGOGISCH PROJECT ONZE SCHOOL ALS LEEFSCHOOL 1. verantwoordelijkheid 2. zelfstandigheid/plannen 3. samenwerking 4. talenten 5. ouderbetrokkenheid II. INFORMATIE VOOR DE OUDERS 1. Wie is wie in onze school? 2. De scholengemeenschap. 3. De klassenraad. 4. De schoolraad. 5. Het oudercomité. 6. Het lokaal onderhandelingscomité. 7. Inspectie en begeleiding. 8. CLB-werking III. AFSPRAKEN MET DE KINDEREN 1. De verwelkoming 2. Zin voor dienstbaarheid. 3. Het vertrouwen. 4. Zin voor inspanning. 5. Respect voor anderen. 6. Zelfrespect IV. SCHOOLREGLEMENT 1. Inschrijvingen van de leerlingen 2. Afwezigheden: kleuter / lager 3. Onderwijs aan huis. 4. Leerlingengroepen. 5. Schoolverandering. 6. Organisatie van de schooluren. 2

3 6.1. Openingsuren Middagmalen Toegang tot de lokalen Tussendoortjes Voor- en naschoolse opvang Leerlingenvervoer 6.7. De schoolagenda Rapportering 6.9. Getuigschrift basisonderwijs Schoolmateriaal Ongevallen en schoolverzekering Omgangsvormen: houding en gedrag Huiswerk Wapendracht Speelgoed Turn- en zwemlessen Schorsing en uitsluiting Verloren voorwerpen Verjaardagen Rekeningen Gemachtigd opzichter Rijen na de school Veiligheid aan de schoolpoort Contactmogelijkheden Engagementsverklaring Rookverbod V. KOSTENRAMING - verplichte uitgaven - niet-verplichte uitgaven 3

4 Voorwoord Beste, Het hele schoolteam is blij met het vertrouwen dat jullie als ouders stellen in onze leefschool. Directie en leerkrachten zullen zich ten volle inzetten voor de opvoeding en onderwijs van jullie kinderen. Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar de best mogelijke oplossing te zoeken. We hopen dat de ouders hun kinderen aanmoedigen om de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven. De meest actuele versie van deze schoolbrochure vind je telkens op de website van de school. Op eenvoudig verzoek kan ook telkens een papieren versie worden aangevraagd bij de directie. I. ONS PEDAGOGISCH PROJECT. Sinds september 2012 profileert de school zich als leefschool. Dit houdt concreet in dat we een traditionele, katholieke school blijven. We volgen de leerplannen van het katholiek onderwijs en we volgen handboeken, die hierbij aansluiten. We werken met een puntenrapport. Maar we pakken een aantal zaken toch anders aan. Daarbij zetten we 5 pijlers in de schijnwerpers. 1. Verantwoordelijkheid: We geloven dat kinderen veel meer kunnen dan we soms denken. Ze zijn best in staat mee te denken over regels en afspraken. Ze kunnen zorg dragen voor zichzelf, voor anderen,voor materiaal. Dit vertaalt zich in een aantal concrete afspraken - klassenraad : in elk klas is er minimaal 1 keer per maand een klassenraad. Daarin worden de problemen in de klas besproken, kunnen de kinderen elkaar een pluim geven of kunnen ideeën gelanceerd worden. Dit vertaalt zich in klasafspraken, die bij de volgende klassenraad telkens geëvalueerd worden. - Naast de klasafspraken worden ook heel wat schoolafspraken door de kinderen zelf bepaald. Ze moeten evenwel rekening houden met de schoolvisie : respect voor elkaar, voor jezelf, voor materiaal en voor de natuur. - Kinderparlement : 1 keer per trimester komt uit elke klas (vanaf oudste kleuters) een afgevaardigde samen met de directie om problemen in de school te bespreken, de school een pluim te geven of om ideeën te lanceren. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Elk kinderparlement begint met de samenvatting van het vorig parlement en de reeds ondernomen acties. 4

5 - Bij de ondernomen acties wordt de verantwoordelijkheid ook bij de kinderen gelegd (bvb moestuin, schooldiertje, vriendenwand, speelgoedkoffers,...) 2. zelfstandigheid en plannen : De leerkracht is een belangrijke spilfiguur in de klas, maar kinderen kunnen ook heel wat zelf en dat willen we stimuleren. - bij ruzies gaan de kinderen eerst naar de vriendenwand en proberen aan de hand van het stappenplan de ruzie uit te praten. Pas als dit niet lukt, gaan ze naar de leerkracht op de speelplaats. - Gemaakte werken (vrije teksten, toneeltjes...) worden voorgesteld aan de klas of zelfs aan de hele school (tijdens forummomenten) - In groepswerken krijgen de kinderen een specifieke taak (leider, verslaggever, materiaalmeester, tijdmeester,...) ( cfr CLIMmethode. - Je kind leert gebruik maken van multimedia (computer, fototoestel, filmcamera, beamers, Cd-speler, TV en DVD...) waardoor het zijn zelfredzaamheid kan ontplooien. Als volwassene maken we elke dag keuzes. Dat is niet altijd gemakkelijk. Daarom willen we jullie kinderen van jongs af leren omgaan met keuzes en met planning: - De lessen worden hoofdzakelijk aangeboden in de vorm van contractwerk. Dat betekent dat je kind zelf de volgorde van zijn moet- en zijn magtaken kan bepalen binnen een afgesproken kader. Uiteraard zal de leerkracht hierbij de nodige begeleiding geven. - Ook bij huiswerk krijgen de kinderen meerdere dagen om een taak af te werken. - We vinden her hierbij ook belangrijk dat onze kinderen mondig zijn, maar dan wel op een beleefde manier. Zo worden de kinderen aangemoedigd zich te uiten in de praatrondes, de klassenraad, het kinderparlement. - Elk kind is uniek. Concreet betekent dit dat sommige kinderen uitdagende oefeningen zullen aangeboden worden en andere kinderen vooral de basisleerstof zullen inoefenen. Sommige kinderen krijgen hulpmiddelen, anderen volgen een eigen traject. We willen een school zijn op maat van jouw kind, zodat elk kind zich hier gelukkig kan voelen in onze school. - De klassikale momenten zijn hierdoor eerder beperkt, er wordt meer gewerkt in kleine groepen. Hierdoor kunnen we sterk werken volgens het principe van de "naaste ontwikkeling". Door deze individuele aanpak beperken we enerzijds onze leefgroepen tot 5

6 maximum 22 leerlingen en worden deze groepen dan ook nog vaak opgesplitst voor de hoofdvakken. 3. samenwerking Doordat we in onze school in leefgroepen (2 leeftijden in één klas) werken, stond samenwerking al altijd hoog in het vaandel. Dit willen we nog verder uitbouwen : - De oudsten uit elke leefgroep nemen de taak van peter/meter van een kind uit de jongste groep op zich. De peter/meter draagt zorg voor een jongere (dit kan gaan van helpen op de speelplaats, in de klas, luisteren,...) - Alle klassen krijgen elke week een "weekopdracht", die ze als groep moeten volbrengen. Dit kan gaan over milieu, sporten, muzische activiteiten, sociale vaardigheden, punten uit het gezondheidsbeleid, leespromotie,... Elke vrijdag wordt de weekopdracht door de klas geëvalueerd (adhv doelpunten) - Elk jaar werken we met de hele school een jaarthema uit. Zo hadden we reeds : heb je ze alle vijf? (zintuigen; 10-11), de wereld is van iedereen (multiculturele opvoeding;11-12 ), met talent verwend (rond talenten; 12-13) Schooljaar staat in het teken van : Iedereen beroemd (muzisch). Het schoolfeest brengt jaarlijks een totaalspektakel, dat klasdoorbrekend het jaarthema gestalte geeft. 4. talenten Elk kind is geboren met een heleboel talenten. Die willen we benoemen en in de verf zetten (en nee, dat hoeft niet altijd rekenen of taal te zijn). We willen in elk kind het positieve benadrukken. - Elk kind in onze school heeft een trotsdoos (kleuter en jongste lager) of een talentendoos (midden en oudste lager). Deze mogen gevuld worden met zaken vanuit de school of van thuis. Minimaal 1 keer per trimester mag elk kind zijn trotsdoos voorstellen. Na elk jaar maakt je kind een selectie en houdt hij/zij hoogstens 3 voorwerpen over. De voorwerpen worden gelinkt aan de meervoudige intelligentie (woordknap, rekenknap, beeldknap, muziekknap, beweegknap, natuurknap, samenknap of zelfknap) - De agenda's van het lager volgen ook dezelfde onderverdeling van de meervoudige intelligentie. - hoekenwerk wordt opgebouwd via het talentenarchipel, waarbij de kinderen gedurende het schooljaar de verschillende talenteneilanden bezoeken. 6

7 - We willen de kinderen helpen hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Daarom willen we zo ervaringsgericht mogelijk werken (uitstappen, moestuin, ouders in de klas,...) - in het programma sociale vaardigheden (Axenroos) krijgen de kinderen inzicht in intermenselijke relaties. Elk dier heeft zijn positieve en negatieve eigenschappen, waarin kinderen zichzelf kunnen herkennen. 5. ouderbetrokkenheid We werken aan een vertrouwensrelatie met elke ouder :Daarom is een goede communicatie tussen school en ouders van groot belang. Via de wekelijkse nieuwsbrief, de website, een facebookpagina en de klasblogs maar ook via oudercontacten, het heen-en-weerschriftje, de agenda of de werkblaadjes en persoonlijk contact voor of na de school, willen wij ervoor zorgen dat we samen in openheid de opvoedingstaak van onze kinderen ter harte nemen. Daarnaast worden ouders vaak (vrijblijvend) op de school uitgenodigd (afsluiters voor elke vakantie, meewerken aan projecten in de klas, opendeurdagen,...). Jaarlijks krijgen de ouders de kans de school op haar kwaliteit te beoordelen via een enquête. Hieruit worden werkpunten geselecteerd voor het volgende schooljaar. We zijn ook trots te kunnen melden dat ongeveer 20 % van de ouders lid is van het oudercomité. Naast deze specifieke eigenschappen BLIJVEN we natuurlijk ook de volgende eigenschappen nastreven: - we zijn een katholieke school, die de evangelische waarden als rechtvaardigheid, soberheid, verdraagzaamheid, eerbied, respect,... heel belangrijk vinden. Van de ouders wordt verwacht dat ze minstens loyaal zijn ten aanzien van de geloofsopvoeding, die aan de kinderen wordt gegeven. - We proberen ook een groene school te zijn. We werken zoveel mogelijk met fairtrade-producten, de uitstappen worden bijna altijd met het openbaar vervoer geregeld, de kinderen worden gestimuleerd om milieuvriendelijk naar school te komen, we investeren momenteel heel sterk in isolatie,... Kortom : met onze leefschool willen we een traditionele katholieke school zijn, die sterk gericht is op maat van jouw kind. Door in te zetten op onze vijf pijlers willen we je kind in zijn totaliteit ontplooien (HOOFD,HART EN HANDEN). Doordat we een groeiende school zijn wordt dit pedagogisch project jaarlijks geactualiseerd. 7

8 II. INFORMATIE VOOR DE OUDERS. 1.Wie is wie in onze school? Schoolbestuur: VZW Het Katholiek Schoolcomité Basisscholen Anzegem-Vichte, Ingooigem, Kaster, Tiegem Kerkdreef 4, 8570 Vichte Voorzitter Wim Van Rijckeghem Groeningestraat 4, 8572 Kaster (056/ ) Vertegenwoordiger vanuit federatie secretaris E.H. Jan Sevenhant Kerkstraat 20, 8570 Anzegem (056/ ) Vertegenwoordigers Kaster Hugo Soens Varentstraat 46,8572 Kaster (055/ ) Vertegenwoordigers Tiegem Jozef Steenhaut Hilde Vanhaezebroucke Vertegenwoordigers Ingooigem Maria De Pourcq Vertegenwoordigers Vichte Laurence Goeminne Julie Stragier Directies van het VIKT: Vichte en Ingooigem: Ann Lanneau (056/ ) 8

9 Ganzenhofstraat 6, 8580 Avelgem Kaster: Geert Van Robays (056/ ) Koningskouter 11, 8570 Anzegem Tiegem: An Dubuquoy (055/ ) Hoogweg 68,9690 Kluisbergen Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. De scholengemeenschap: Onze school behoort sedert 1 september 2004 tot de scholengemeenschap Vincentius. Daarin zetelen volgende scholen: Sint-Jan Berchmansbasisschool 1, Kloosterstraat 1,8580 Avelgem Sint-Jan Berchmansbasisschool Outrijve en Kerkhove, Moerbeekstraat 3,8580 Outrijve Ges. Vrije kleuterschool, Ruggestraat 12, 8580 Avelgem Ges. Vrije kleuterschool, Doorniksesteenweg 557, 8583 Bossuit VBS Vichte Ingooigem, Kerkdreef 4, 8570 Vichte Leefschool Groene Poortje, Groeningestraat 11, 8572 Kaster VBS Tiegem, Neerstraat 1, 8573 Tiegem VBS Sint-Theresia, Vichtsesteenweg 109, 8570 Anzegem VBS Centrum, Kerkstraat 91, 8570 Anzegem 9

10 De klassenraad: Kleuter: An Demets Passionistenlaan 47, 8500 Kortrijk (056/ ) Goedele Terrijn Lendedreef 109, 8570 Vichte (056/ ) Lager: Katrien Lamon Schernaai 4, 8573 Tiegem (056/ ) Marijke Denie Oudenaardestraat 63, 8570 Vichte (056/ ) Nele Vanden Broucke Kerkdreef 12, 8570 Vichte (0474/ ) Martine Cosaert Dwarsstraat 8, 8570 Anzegem (0475/ ) Bram Colman Kerkstraat 24, 8570 Anzegem (056/ ) Bewegingsopvoeding: Nicole Vander Straeten Bouvelostraat 9, 9790 Wortegem-Petegem (056/ ) De klassenraad bestaat telkens uit de directie en de leerkrachten van de betrokken leerlingengroep. Deze raad geeft in multidisciplinair overleg (met CLB) advies over de verdere schoolloopbaan van elke leerling. Administratieve hulp: Hilde Coorevits Reigemstraat 8, 8570 Ingooigem (056/ ) Griet Hemerijckx Abeelstraat 3, 8570 Vichte (056/ ) 10

11 Onderhoudspersoneel: Conny Simaeys Smeierstraat 8, 8572 Kaster (056/ ) Middagtoezicht en opvang: Conny Simmaeys Smeierstraat 8, 8572 Kaster (056/ ) Tilly Vande Steene Statieplein 16/3, 8570 Anzegem (0498/ ) Zorgcoördinator: Geert Van Robays Koningskouter 11, 8570 Anzegem (056/ ) Schoolraad: Dit is een overlegorgaan waarin 3 geledingen vertegenwoordigd zijn: Geert Van Robays, directeur leefschool Groene Poortje Kaster Adviserend lid Vertegenwoordiging leerkrachten: Nele Vanden Broucke Katrien Lamon Vertegenwoordiging lokale gemeenschap: Hein Vantomme Langestraat 5, 8570 Anzegem (0476/963218) Nicole Vanhoutte Corbielaan 11, 8572 Kaster (056/ ) Vertegenwoordiging ouders: Wim Moerman Butsegem 3, 8572 Kaster (0476/260854) Bruno Dethune Bevrijdingslaan 47,8572 Kaster (0475/514195) De bevoegdheden van de schoolraad zijn drieledig. De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: de schoolraad krijgt zelf informatie maar moet ook zelf communiceren over eigen werking. Zo blijven alle personeelsleden, ouders en 11

12 leerlingen op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt. Daarnaast heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid (bv. Over het studieaanbod, het leerlingenvervoer, ) en een overlegbevoegdheid (bv. Over het schoolreglement, het schoolwerkplan, ) De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen. Oudercomité: Voorzitter: Anja Lauryssen (0475/ ) Ondervoorzitter : Barbara Vandeginste (0495/437546) Wat wil ons oudercomité? De ouders als groep vertegenwoordigen bij de directie en leerkrachten Het netwerk tussen ouders, kinderen, leerkrachten en directie verstevigen Ouders informeren en vormingskansen aanbieden rond schoolgebonden en educatieve onderwerpen. Bespreken van schoolgebonden bekommernissen, aandachtspunten, planningen, Financiële draagkracht van de school vergroten. Hoe werkt het oudercomité? Het oudercomité komt maandelijks samen. Zolang het kind school loopt, kunnen de ouders deel uitmaken van het oudercomité. Het oudercomité heeft voor onze school vooral een ondersteunende functie. Wie wenst toe te treden tot het oudercomité geeft een seintje op het bureau of aan de voorzitter van het oudercomité. Je wordt dan de volgende vergadering uitgenodigd! Lokaal onderhandelingscomité LOC (samen met scholen VIKT) Vertegenwoordiging leefschool Groene Poortje: Directeur: Geert Van Robays Syndicaal afgevaardigde: Goedele Terrijn 12

13 Begeleiders vanuit het verbond: Diocesane dienst Bisdom Brugge: Didier Finet (hoofdbegeleider) DPB Secretariaat Basisonderwijs Baron Ruzettelaan Brugge-Assebroek 050/ Luc Decoene (pedagogisch begeleider) Gladioolstraat 5, 8880 Ledegem Francis De Westelinck (inspecteur godsdienst) Kapelhoekstraat 3,8800 Roeselare-Beveren C.L.B.-werking: Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding VCLB Weimeersen Zuiderlaan 42, 8790 Waregem Tel:056/ openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag u. dinsdag u. gesloten tijdens de vakantieperioden: Kerstmis en Pasen en van 16 juli t.e.m. 15 augustus CLB-medewerkers voor onze school: Catteeuw Griet directeur Deman Dirk psycholoog en contactpersoon Degezelle Kathleen schoolarts Debruyne Nele paramedisch werkster Vanryckegem Justine maatschappelijk werkster Aanvraag tot (gratis ) CLB tussenkomst door de school en/of ouders kan telefonisch of schriftelijk gebeuren via bovenvermelde personen. Dirk Deman is op het centrum te bereiken om een afspraak te maken. 13

14 Medisch schooltoezicht: schoolnummer : Gezondheidscentrum Gezondheidscentrum Zuiderlaan 42 Kasteelstraat Waregem 8580 Avelgem Coördinerende geneesheer: Kathleen Degezelle Kleuteronderwijs: 1 ste kleuter: lengte-gewicht-zicht-oogstand gehoor: aan te vragen 2 de kleuter: verplicht medisch onderzoek plus tandhygiëne in de klas: taal en motoriek Lager onderwijs: 1 ste leerjaar: deelonderzoek zicht-gebit-lengte-gewicht 3 de leerjaar: deelonderzoek zicht-lengte-gewicht 5 de leerjaar: verplicht medisch onderzoek tandenonderzoek-controle vaccinatiestatus Vaccinatiebeleid: 1 ste leerjaar: herhalingsinenting tegen kinderverlamming herhalingsinenting tegen kroep en klem 5 de leerjaar: herhalingsinenting tegen mazelen, bof en rode hond. Weigeringen van medisch schooltoezicht en van de individuele CLBbegeleiding moeten vooraf schriftelijk gebeuren. 14

15 III. AFSPRAKEN MET DE KINDEREN. 1. Welkom Als jij op onze school aankomt, zullen wij jou verwelkomen. Wij willen je leren kennen en begrijpen, je aanvaarden en respecteren. Wij verwachten ook dat jij ons verwelkomt, ons aanvaardt en respecteert. Dit betekent dat je aanvaardt dat wij er zijn om jou op te leiden, dat wij voor jouw opvoeding mee verantwoordelijk zijn. De anderen verwachten van jou dat je hen verwelkomt, dat je hen aanvaardt met hun kwaliteiten en hun tekorten, zodat ook zij zich goed kunnen voelen op onze school. 2. Zelfrespect: Wij willen graag dat jij je van je mogelijkheden bewust bent. Dit kan je waarmaken door steeds opnieuw te kiezen: kies voor wat goed voor je is en voor wat je echt vooruit helpt; kies tegen alles wat je schaadt. 3. Respect voor anderen In de klas zal je attent zijn om anderen te helpen. Je zal zien dat iedereen weer anders geholpen moet worden. Ontdek dat helpen een gebeuren is, waarvoor je nooit terugbetaald zal worden. Aanvaard de anderen, zoals ze zijn. Hou vol, zelfs als de resultaten wat tegenvallen. Ook jij echter moet hulp willen aannemen en je noden durven uiten. 4. Respect voor materiaal In de school zal je heel wat materiaal ter beschikking krijgen. Dit gaat van handboeken, schrijfgerief,... dat voor jou alleen bedoeld is tot spelmateriaal, sportmateriaal die voor de hele groep bedoeld zijn. Ook de kinderen brengen materiaal mee (bvb boekentas). We vinden het heel belangrijk dat je met dit materiaal zorgvuldig omgaat. 15

16 5. Respect voor de natuur We hebben het geluk te mogen opgroeien in een groene omgeving. Respect tonen voor deze groene omgeving gaat van zorg dragen voor de natuur, tot milieubewust omgaan met afval, met energie, Vertrouwen : Wij hebben veel vertrouwen in jou en daarom krijg je van ons ook verantwoordelijkheid. Wij geloven dat je in staat bent om steeds beter te doen. Wij zullen bij je zijn om je te leren verantwoordelijkheid op te nemen, stap voor stap. Daarom zullen wij jouw ervaringen leiden vanuit het besef dat elke mislukking een bron van vooruitgang kan zijn. Wij verwachten ook van jou dat je genoeg vertrouwen hebt om ons je vragen voor te leggen en om onze hulp aan te nemen. Om jezelf te realiseren heb je vertrouwen in jezelf nodig en in iedereen die je omringt. 7. Inspanning: Het is onze bedoeling je steeds verder uit te dagen. Die uitdaging zal niet voor iedereen hetzelfde zijn. Iedereen heeft zijn eigen talenten en vaardigheden. Dit zal van jou een inspanning vragen. Binnen een gegeven kader zal je jouw werk leren plannen en bijsturen. "Leer het me zelf te doen" is voor ons dan ook een belangrijk uitgangspunt. Dat kan soms lastig zijn, maar de vreugde achteraf maakt het zeker de moeite waard. 16

17 IV. SCHOOLREGLEMENT. 1. Inschrijvingen van de leerlingen: Vanaf september 2012 dient elke school (in samenspraak met de omliggende scholen) een inschrijfbeleid te hebben. Voor onze school gelden dan volgende afspraken voor de inschrijving van het daaropvolgend schooljaar: - vanaf september tot eind februari : voorafinschrijving van broers of zussen en kinderen van personeel. - Vanaf 1 maart kunnen de andere kinderen ingeschreven worden voor zover de maximumcapaciteit niet overschreden wordt. - De maximumcapaciteit voor onze school werd in principe vastgelegd op 11 kinderen per leeftijdsgroep of 22 per leefgroep (wat eerst bereikt wordt). Bij de inschrijving dient een officieel document (meestal SIS-kaart) te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (dit kan ook het trouwboekje of geboorteuittreksel zijn) en de opgave van het rijksregisternummer (leerplichtcontrole). Kleuters kunnen eerder ingeschreven worden, maar mogen slechts op school aanwezig zijn vanaf de instapdag nadat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. De instapdata zijn telkens de eerste schooldag na elke vakantieperiode: zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie, Hemelvaart en op 1 februari. Voor de kleuters dient eveneens bevestigd te worden dat het kind op dat moment niet in een andere school ingeschreven is. Een kleuter is niet leerplichtig. In september van het jaar dat het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en is het wettelijk verplicht om les te volgen. (Ook als een kleuterklas overgedaan wordt, is dit kind onderworpen aan de controle op regelmatig schoolbezoek). De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen van onze onderwijsinrichting te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er eventueel in samenspraak met de directie de nodige aanpassingen gebeuren. Minstens één jaar kleuterklas vóór het eerste leerjaar Vanaf 1 september 2010 kunnen zesjarigen pas starten in het eerste leerjaar van een gewone Nederlandstalige basisschool als ze 17

18 daarvóór minstens 220 halve dagen les gevolgd hebben in een Nederlandstalige derde kleuterklas. Het schoolreglement moet ook een engagementsverklaring bevatten met wederzijdse afspraken tussen school en ouders over het oudercontact, aanwezigheden, individuele begeleiding en een positief engagement tegenover het Nederlands. Elk jaar zal je in de loop van september een brief ter ondertekening worden meegegeven worden met je kind. 2. Afwezigheden. Afwezigheden in het kleuteronderwijs: De afwezigheid moet niet gewettigd worden door een medisch attest. Uit veiligheidsoverwegingen is het echter aanbevolen dat de ouders ofwel de directeur of de kleuterleidster verwittigen van de afwezigheid van hun kind. Afwezigheden en te laat komen in de lagere afdeling: De leerlingen zijn voor de aanvang van de lessen op school aanwezig. Zij blijven in de school aanwezig tijdens de verplichte lessen en alle verplichte activiteiten. Tijdens de schooluren onttrekt geen enkel kind zich aan het toezicht. Wie te laat komt gaat zich eerst bij de directie of op het bureau melden. We rekenen op uw stiptheid, zo hoef je de lessen niet te storen. Bij herhaaldelijk te laat komen zorgen we samen (met de directie) voor een oplossing. Tekst uit omzendbrief van het ministerie van onderwijs: De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig. Als ouder ben je verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet. Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar 18

19 daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen terzake zijn. Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: 1. Ziekte Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden). Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine, ) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders. Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders (voorbeeldbriefje te vinden op de website van de school). Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk. 2. Van rechtswege gewettigde afwezigheden 2.1. het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind; 2.2. Het bijwonen van een familieraad; 2.3. De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw kind gehoord wordt in het kader van 19

20 een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank); 2.4. Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum); 2.5. Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming,..) 2.6. Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestants-evangelische godsdienst). De anglicaanse, katholieke en protestantsevangelische feestdagen vallen in de vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); voor de joodse godsdienst om het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe godsdienst betreft het Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt met het katholieke Paasfeest. Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document (2.1. t.e.m. 2.5) of een door u geschreven verantwoording (2.6). 3. Afwezigheden mits toestemming van de directeur Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in volgende omstandigheden 3.1. voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis (deze is nl. vervat onder 2.1), maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen; 20

21 3.2. actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Uw kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar); 3.3. in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid); 3.4. afwezigheden wegens topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek voor maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen), mits het vooraf indienen van een dossier en een goedkeuring van dit dossier door de directie. Het dossier bestaat uit: a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders; b. een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten sportfederatie waaruit blijkt dat uw kind een trainingsschema van deze federatie volgt en dat dit trainingsschema de gevraagde afwezigheden op school verantwoordt; c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap waaruit blijkt dat het voor uw kind medisch verantwoord is om het voorgestelde trainingsschema te volgen. Indien aan al deze voorwaarden voldaan is kan de directie deze afwezigheid toestaan, hij/zij is hiertoe evenwel niet verplicht deelname aan time-out-projecten Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke verantwoording ter verantwoording van de afwezigheid aan de school bezorgen. Opgelet: deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan. 21

22 4. Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners Behoort u tot deze categorie, dan verbindt u zich door de inschrijving van uw kind in een school er, net als de andere ouders, toe dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is (behoudens de gewettigde afwezigheden uit punt 1 t.e.m. 3). Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties voordoen waarbij het omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met u meereist. U moet deze situatie op voorhand goed met de school bespreken. U moet met de school duidelijke afspraken maken over hoe uw kind in die periode met behulp van de school verder onderwijstaken zal vervullen en hoe u met de school in contact zal blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen uzelf en de school neergeschreven worden. Enkel als u uw engagementen terzake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig. Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter plaatse (bijv. op een woonwagenpark), dan moeten uw kinderen uiteraard elke dag op school aanwezig zijn. xxx Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden. Indien uw kind in de loop van een schooljaar van school verandert, dan zal de oude school aan de nieuwe school laten weten hoeveel dagen uw kind reeds problematisch afwezig geweest is. 22

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: Beste ouder, De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Dit is dus ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen in het

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste, Gelieve, in uw eigenbelang, deze bundel

Nadere informatie

Schoolbestuur: vzw Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar Markt 13 2590 Berlaar. Voorzitter schoolbestuur: Jan Van Deuren

Schoolbestuur: vzw Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar Markt 13 2590 Berlaar. Voorzitter schoolbestuur: Jan Van Deuren Organogram van de school Bijlage 0 Sint-Jan Lagere School Paradijzen 16 2222 Wiekevorst Schoolbestuur: vzw Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar Markt 13 2590 Berlaar Voorzitter schoolbestuur:

Nadere informatie

WETTELIJKE BEPALINGEN

WETTELIJKE BEPALINGEN WETTELIJKE BEPALINGEN 1. Inschrijven van leerlingen Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (SIS-kaart,

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN

II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN 1. Inschrijvingen van leerlingen Inschrijvingsperiode: schooljaar 2012 2013 Voorrang broer en zus vanaf 1 januari 2013 Algemene inschrijvingsperiode vanaf 1 februari 2012 Een

Nadere informatie

Buitenschool De Bergop schooljaar 2015-2016 Pagina 1

Buitenschool De Bergop schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudstafel schoolbrochure 1. Algemene informatie 1.1 welkom 1.2 wie is wie op onze school - schoolbestuur - directies VIKT - scholengemeenschap - klassenraad - oudervereniging - schoolraad - LOC - inspectie

Nadere informatie

Intern reglement kleuters Bronstraat

Intern reglement kleuters Bronstraat Gemeenschapsonderwijs DE BRON Bronstraat 86a 1060 Sint-Gillis (Brussel) Tel 02 538 54 52 Fax 02 538 76 59 www.bsgodebron.com bs.sint-gillis@g-o.be Intern reglement kleuters Bronstraat 1. Aanwezigheid Om

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders III Het reglement 1. Engagementsverklaring Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op

Nadere informatie

Schoolreglement. Vrije Kleuterschool Zusters Maricolen. Markt Maldegem

Schoolreglement. Vrije Kleuterschool Zusters Maricolen. Markt Maldegem Schoolreglement Vrije Kleuterschool Zusters Maricolen Markt 15 9990 Maldegem tel. 050 / 72 98 87 kleuterschoolzustersmaricolen@scarlet.be website: www.kleuterschoolzustersmaricolen.tk Inhoud 1 Inschrijving

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2015

NIEUWSBRIEF september 2015 Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool Kleine Kouterstraat 1 9290 Uitbergen Tel : 09/367 50 88 e-mail : directie@gemeenteschooluitbergen.be secretariaat@gemeenteschooluitbergen.be Beste ouders en leerlingen,

Nadere informatie

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar.

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. Allerlei 2012-2013 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf 12u50 tot 15u30.

Nadere informatie

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

Je kunt je kind inschrijven op onze school: Inschrijving 1.Hoe en wanneer Je kunt je kind inschrijven op onze school: op de opendeurdagen op de schooldagen tussen 9 uur en 12 uur op werkdagen van 1 tot 3 juli en vanaf 24 augustus tussen 9 uur en

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement schooljaar 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en

Nadere informatie

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

Inhoudstafel schoolbrochure

Inhoudstafel schoolbrochure Inhoudstafel schoolbrochure 1. Algemene informatie 1.1 welkom 1.2 wie is wie op onze school - schoolbestuur - directies VIKT - scholengemeenschap - klassenraad - oudervereniging - schoolraad - LOC - inspectie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE INHOUD 1 ALGEMEEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving 1 2 1 DEFINITIES Schoolstructuur: - school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. - basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

1. WELKOM OP ONZE SCHOOL.

1. WELKOM OP ONZE SCHOOL. 1. WELKOM OP ONZE SCHOOL. Beste ouders, Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Wij heten u dan ook van harte welkom. De directie en de leerkrachten

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving De actuele onderwijsregelgeving vindt u op www.vvkbao.be of op de website van de school.

Nadere informatie

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur WELKOM Dag flinke jongen, grote meid, wij zijn heel blij dat je binnenkort naar onze school komt. In dit boekje vind je informatie over onze werking. Je ouders zullen dit samen met jou graag doornemen.

Nadere informatie

Deel 2. Infobundel onderwijsregelgeving. De actuele onderwijsregelgeving vindt u ook op de website van de school.

Deel 2. Infobundel onderwijsregelgeving. De actuele onderwijsregelgeving vindt u ook op de website van de school. Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving De actuele onderwijsregelgeving vindt u ook op de website van de school. 13 14 2. Onderwijsregelgeving 2.1. Definities Schoolstructuur: - school: pedagogisch geheel

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen Afwezigheden 1. Gewettigde afwezigheid Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. 1. 1 Afwezigheid om medische redenen a) Verklaring door de ouders Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer

Nadere informatie

Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden

Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Hoegaarden, 5 oktober 2017. Beste ouders, Hieronder vind je een aantal wijzigingen in het schoolreglement, die goedgekeurd werden op de schoolraad en bekrachtigd werden

Nadere informatie

infobrochure

infobrochure infobrochure 2014-2015 Haverstraat 9 8400 Oostende 059 50 10 99 059 70 76 68 www.govogelzang.be directeur@govogelzang.be secretariaat@govogelzang.be inhoud Inhoud voorblad inhoud... 2 schooluren... 3 ons

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving De actuele onderwijsregelgeving vindt u ook op www.vvkbao.be of op de website van de school. Deel 2: Infobundel onderwijsregelgeving Pagina 1 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur²:

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder:

SCHOOLREGLEMENT. Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder: SCHOOLREGLEMENT Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Dit schoolreglement en de afsprakennota, worden door de directeur voorafgaand aan de eerste inschrijving van de leerling en nadien bij elke wijziging

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? leer plicht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek

Nadere informatie

Het nieuwe topsportconvenant

Het nieuwe topsportconvenant Het nieuwe topsportconvenant Stéphanie PIEN Avocate Vanden Eynde Legal Avenue de la Toison d'or, 77 1060 Bruxelles Tél : + 32 / (0)2.290.04.00 Fax : +32 / (0)2.290.04.10 contact : sp@vdelegal.be Web site

Nadere informatie

Schoolreglement Gemeenteraadsbesluit van juni 2012

Schoolreglement Gemeenteraadsbesluit van juni 2012 SCHOOLREGLEMENT Gemeentelijke Sportbassischool juni 2012 Schoolreglement versie juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving - Schoolverandering...

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD De tijd vliegt voorbij en zo zwaait onze schoolpoort na 2 maanden vakantie weer open. Wij hopen dat u, samen met uw gezin, heeft genoten van een fantastische en ontspannende

Nadere informatie

S C H O O L B R O C H U R E 2015 2016

S C H O O L B R O C H U R E 2015 2016 opvoedingsproject onderwijsregelgeving schoolreglement S C H O O L B R O C H U R E 2015 2016 Basisschool De Horizon Kievitveldstraat 7 3520 Zonhoven 011/82 44 44 www.dehorizonzonhoven.be Inhoudsopgave

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS Kinderen mogen op vijf of zes jaar pas naar het gewoon lager onderwijs in een Nederlandstalige school als ze eerst een jaar lang

Nadere informatie

Schoolreglement stedelijk basisonderwijs Waregem (goedgekeurd in de gemeenteraad van 6 mei 2014)

Schoolreglement stedelijk basisonderwijs Waregem (goedgekeurd in de gemeenteraad van 6 mei 2014) Schoolreglement stedelijk basisonderwijs Waregem (goedgekeurd in de gemeenteraad van 6 mei ) 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving en schoolverandering... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2011/290 BETREFT: gratis typelessen tijdens de lesuren 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 4 juli 2011 1.2 Vraagsteller - [X], ouder van een leerling 1.3 CZB Op 4 juli 2011

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1. Schoolstructuur 2 : Schoolorganisatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1. Schoolstructuur 2 : Schoolorganisatie Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd

Nadere informatie

De inschrijfperiode voor niet-voorrangsgerechtigde leerlingen start op maandag 2 maart 2015.

De inschrijfperiode voor niet-voorrangsgerechtigde leerlingen start op maandag 2 maart 2015. BETREFT : Inschrijven voor het schooljaar 2015 2016 Enkel voor nieuwe kleuters en leerlingen Beste ouders, Sinds het schooljaar 2013-2014 zijn scholen gebonden aan de inschrijvingsregels uit het decreet

Nadere informatie

Schoolreglement stedelijk basisonderwijs Waregem

Schoolreglement stedelijk basisonderwijs Waregem 1 Schoolreglement stedelijk basisonderwijs Waregem (goedgekeurd in de gemeenteraad van.) aangepast aan laatste decreten Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving en schoolverandering...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT GEMEENTESCHOLEN DILBEEK

SCHOOLREGLEMENT GEMEENTESCHOLEN DILBEEK SCHOOLREGLEMENT GEMEENTESCHOLEN DILBEEK Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van 20 november 2012 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Dit schoolreglement, met inbegrip van het pedagogisch

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT GEMEENTESCHOLEN DILBEEK

SCHOOLREGLEMENT GEMEENTESCHOLEN DILBEEK SCHOOLREGLEMENT GEMEENTESCHOLEN DILBEEK Onder voorbehoud van goedkeuring gemeenteraad oktober 2014 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Dit schoolreglement, met inbegrip van het pedagogisch project

Nadere informatie

Uittreksel verkorte versie schoolreglement

Uittreksel verkorte versie schoolreglement Uittreksel verkorte versie schoolreglement Beste ouders, Deze bijlage is een uittreksel, met de meeste praktische afspraken die op onze school toegepast worden, uit het volledige schoolreglement van onze

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

HET SCHOOLTEAM EN ONZE PARTICIPANTEN... 4 INSTAPDATA EN OPENKLASDAGEN... 5 WANNEER MAG JE KIND NAAR SCHOOL?... 5 WANNEER MAG IK OP BEZOEK KOMEN IN DE

HET SCHOOLTEAM EN ONZE PARTICIPANTEN... 4 INSTAPDATA EN OPENKLASDAGEN... 5 WANNEER MAG JE KIND NAAR SCHOOL?... 5 WANNEER MAG IK OP BEZOEK KOMEN IN DE HET SCHOOLTEAM EN ONZE PARTICIPANTEN... 4 INSTAPDATA EN OPENKLASDAGEN... 5 WANNEER MAG JE KIND NAAR SCHOOL?... 5 WANNEER MAG IK OP BEZOEK KOMEN IN DE KLEUTERKLAS?... 5 OPENINGSUREN VAN DE SCHOOL... 5 OPVANG...

Nadere informatie

Gemeentelijke Basisschool Erpe Mere. Schoolreglement. Bewaar dit boekje, het bevat alle informatie die u wegwijs kan maken in onze school.

Gemeentelijke Basisschool Erpe Mere. Schoolreglement. Bewaar dit boekje, het bevat alle informatie die u wegwijs kan maken in onze school. Gemeentelijke Basisschool Erpe Mere Schoolreglement Bewaar dit boekje, het bevat alle informatie die u wegwijs kan maken in onze school. www.gbserpemere.be Schatteneiland Molenveld 11, Burst tel. 053/62.79.99

Nadere informatie

Praktische infobrochure

Praktische infobrochure Schoolvakanties en vrije dagen Herfstvakantie: van ma 2 november 2015 tot en met zo 8 november 2015 Wapenstilstand: woensdag 11 november 2015 Kerstvakantie: van ma 21 december 2015 tot en met zo 3 januari

Nadere informatie

Gemeenteschool De Zonnevlier. Sint-Lievens-Houtem SCHOOLREGLEMENT AFSPRAKENPLAN. Gentsestraat 40 Uilebroek 29

Gemeenteschool De Zonnevlier. Sint-Lievens-Houtem SCHOOLREGLEMENT AFSPRAKENPLAN. Gentsestraat 40 Uilebroek 29 Gemeenteschool De Zonnevlier Sint-Lievens-Houtem SCHOOLREGLEMENT en AFSPRAKENPLAN Gentsestraat 40 Uilebroek 29 Zonnegem Vlierzele 1 Schoolreglement Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten?

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Zit je met een vraag over school? Of wil je weten wat je rechten

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT GEMEENTESCHOLEN DILBEEK

SCHOOLREGLEMENT GEMEENTESCHOLEN DILBEEK SCHOOLREGLEMENT GEMEENTESCHOLEN DILBEEK Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen... 2 Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving... 3 Hoofdstuk 3 Afwezigheden en te laat komen... 5 Hoofdstuk 4 Schorsing van

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong Beste ouders, De zomervakantie loopt stilaan ten einde Wij hopen dan ook dat jullie genoten hebben van een deugddoende vakantie. KALENDER Opendeurdag 31.08.2013 van 13u30 15u30

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau en

Nadere informatie

A. Inschrijvingen 3 Kleuterschool 3 Lagere school 4 Weigering van een inschrijving 4

A. Inschrijvingen 3 Kleuterschool 3 Lagere school 4 Weigering van een inschrijving 4 Deel 3 2 INHOUDSOPGAVE A. Inschrijvingen 3 Kleuterschool 3 Lagere school 4 Weigering van een inschrijving 4 B. Schoolverandering 5 C. Organisatie van de leerlingengroepen 6 D. Getuigschrift basisonderwijs

Nadere informatie

Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/

Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/ Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/538.54.52 www.bsgodebron.be bs.sint-gillis@rago.be Vestiging Besme Besmelaan 113 1190 Vorst 02/343.77.03 Inhoudstabel 1. Voorwoord 2. Voorstelling

Nadere informatie

een team met zorg voor een buitengewoon kind

een team met zorg voor een buitengewoon kind 1 K O R E N B L O E M INSTITUUT VOOR INDIVIDUEEL ONDERRICHT Korenbloemstraat 17, 9000 Gent Tel.: 09/269 92 70 fax: 09/269 92 79 een team met zorg voor een buitengewoon kind Elinda, Murat en Collin. Elinda

Nadere informatie

CLB. Zetel : Directie : CLB-medewerkers. VCLB Weimeersen Zuiderlaan Waregem Tel Fax

CLB. Zetel : Directie : CLB-medewerkers. VCLB Weimeersen Zuiderlaan Waregem Tel Fax CLB Zetel : VCLB Weimeersen Zuiderlaan 42 8790 Waregem Tel. 056 60 23 93 Fax. 056 61 42 84 E-mail: info@vclbweimeersen.be Directie : Catteeuw Griet CLB-medewerkers De Craemer Betty Sociaal verpleegster

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2011/301 BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 15.12.2011 1.2 Vraagsteller [X], schooldirectie 1.3 CZB Bij

Nadere informatie

1 Decreet basisonderwijs: > zoeken via de metagegevens > goedkeuringsdatum op 25/02/1997

1 Decreet basisonderwijs:  > zoeken via de metagegevens > goedkeuringsdatum op 25/02/1997 Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd

Nadere informatie

Gemeentelijke Basisschool De Horizon

Gemeentelijke Basisschool De Horizon Hoofdstuk 1 Gemeentelijke Basisschool De Horizon Algemene Bepalingen Artikel 1 Dit schoolreglement, met inbegrip van het pedagogisch project en de afsprakennota worden door de directeur voorafgaand aan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? eer licht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek bent?

Nadere informatie

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Bezoekadres: Schuttersveld 9 Postadres: Postbus 558, 2300 AN LEIDEN T 071 523 90 00 E info-rbl@hollandrijnland.net Handreiking bij het aanvragen en toekennen

Nadere informatie

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden:

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden: vzw Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid Ondernemingsnummer 0409-977428 INSTITUUT MARIA KONINGIN INSCHRIJVINGEN 1. Het inschrijvingsdecreet Wettelijke voorwaarden voor inschrijving

Nadere informatie

Deel 2 Infobrochure onderwijsregelgeving: 2015-2016

Deel 2 Infobrochure onderwijsregelgeving: 2015-2016 Deel 2 Infobrochure onderwijsregelgeving: 2015-2016 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat

Nadere informatie

Schoolreglement juni 2012. Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden. Afspraken i.v.m. huiswerk, agenda's, rapporten en zittenblijven

Schoolreglement juni 2012. Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden. Afspraken i.v.m. huiswerk, agenda's, rapporten en zittenblijven Schoolreglement juni 2012 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof - vanwege vakantie - gewichtige omstandigheden - Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen: De leerplichtwet

Nadere informatie

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad.

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. OVERLEG Heett sscchool lrreegl leemeentt 1. PARTICIPATIEDECREET Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. 2. WETTELIJK KADER

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota

INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota Stedelijke Basisschool Koekoekstraat 26 8793 Sint-Eloois-Vijve 056/60.65.85 info@vijve.be INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota 2014-2015 0 Afsprakennota. 1. Algemene regels 1.1 Regelmatige leerling

Nadere informatie

contactpersoon van de school Psycho-pedagogisch consulent goedele.seys@vclbweimeersen.be

contactpersoon van de school Psycho-pedagogisch consulent goedele.seys@vclbweimeersen.be CLB 1. De school werkt samen met het: Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding VCLB Weimeersen Zuiderlaan 42 8790 Waregem Tel. : 056 60 23 93 Fax. : 056 61 42 84 Directie : Mevr. Catteeuw Griet www.vclbweimeersen.be

Nadere informatie

INFOBROCHURE. Kleuterschool Het Sprongetje. Koningin Astridlaan Maaseik. Voor kleuters van 2,5 tot 4 jaar

INFOBROCHURE. Kleuterschool Het Sprongetje. Koningin Astridlaan Maaseik. Voor kleuters van 2,5 tot 4 jaar INFOBROCHURE Kleuterschool Het Sprongetje Voor kleuters van 2,5 tot 4 jaar Koningin Astridlaan 91 3680 Maaseik Contactgegevens Directie Linde Verstappen Secretariaat Wannes Machiels Telefoon Telefoon 089/56.04.81

Nadere informatie

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES Wat viel er te beleven? Wat moeten we onthouden? Aan welke maandtip moeten we aandacht besteden? U komt het allemaal te weten. SEPTEMBER Beste ouders Na een zonovergoten vakantie

Nadere informatie

S C H O O L B R O C H U R E

S C H O O L B R O C H U R E opvoedingsproject onderwijsregelgeving schoolreglement S C H O O L B R O C H U R E 2017 2018 Basisschool De Horizon Kievitveldstraat 7 3520 Zonhoven 011/82 44 44 www.dehorizonzonhoven.be Inhoudsopgave

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT DEEL I DECRETALE MINIMUMINHOUD

SCHOOLREGLEMENT DEEL I DECRETALE MINIMUMINHOUD SCHOOLREGLEMENT DEEL I DECRETALE MINIMUMINHOUD 1 AFWEZIGHEDEN & TE LAAT KOMEN De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is

Nadere informatie

INFOBROCHURE. Basisschool De Sprong. Burg. Philipslaan 78 3680 Maaseik. Voor leerlingen van 7 tot 12 jaar. Basisschool De Sprong

INFOBROCHURE. Basisschool De Sprong. Burg. Philipslaan 78 3680 Maaseik. Voor leerlingen van 7 tot 12 jaar. Basisschool De Sprong INFOBROCHURE Voor leerlingen van 7 tot 12 jaar Burg. Philipslaan 78 3680 Maaseik Contactgegevens Directie Linde Verstappen Secretariaat Wannes Machiels Telefoon Telefoon 089/56.04.81 089/56.04.82 Email

Nadere informatie

WELKOM 3. INFOBUNDEL ONDERWIJSREGELGEVING. 3.1. Definities 1

WELKOM 3. INFOBUNDEL ONDERWIJSREGELGEVING. 3.1. Definities 1 1 WELKOM Wij heten u van harte welkom in onze schoolgemeenschap. Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft. We beschouwen dit als een blijk van groot vertrouwen. We zien het als een voorrecht

Nadere informatie

INFOBROCHURE. Kleuterschool Het Sprongetje. Koningin Astridlaan Maaseik. Voor kleuters van 2,5 tot 4 jaar

INFOBROCHURE. Kleuterschool Het Sprongetje. Koningin Astridlaan Maaseik. Voor kleuters van 2,5 tot 4 jaar INFOBROCHURE Kleuterschool Het Sprongetje Voor kleuters van 2,5 tot 4 jaar Koningin Astridlaan 91 3680 Maaseik Contactgegevens Directie Linde Verstappen Secretariaat Wannes Machiels Telefoon Telefoon 089/56.04.81

Nadere informatie

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen.

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. 5Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. I. RECHT OP ONDERWIJS Volgens art. 28 van het Kinderrechtenverdrag heeft elk kind

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT DEEL I DECRETALE MINIMUMINHOUD

SCHOOLREGLEMENT DEEL I DECRETALE MINIMUMINHOUD SCHOOLREGLEMENT DEEL I DECRETALE MINIMUMINHOUD 1 AFWEZIGHEDEN & TE LAAT KOMEN De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is

Nadere informatie

WELKOM OP ONZE SCHOOL! MEERSSTRAAT 5 DAHLIALAAN 1. Meersstraat 5 / Dahlialaan Sint-Katherina-Lombeek tel. 02/ /66.67.

WELKOM OP ONZE SCHOOL! MEERSSTRAAT 5 DAHLIALAAN 1. Meersstraat 5 / Dahlialaan Sint-Katherina-Lombeek tel. 02/ /66.67. Meersstraat 5 / Dahlialaan 1 1742 Sint-Katherina-Lombeek tel. 02/582.18.84-053/66.67.27 www.dedroomgaard.be directie@dedroomgaard.be WELKOM OP ONZE SCHOOL! MEERSSTRAAT 5 Voor het eerst naar school is een

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken

1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken 1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken Regelmatige leerling Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens wettige afwezigheid, aanwezig zijn in de school en

Nadere informatie

GEMEENTELIJK ONDERWIJS VAN HET NEDERLANDS TAALSTELSEL PEDAGOGISCH PROJECT VAN HET GEWOON BASISONDERWIJS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

GEMEENTELIJK ONDERWIJS VAN HET NEDERLANDS TAALSTELSEL PEDAGOGISCH PROJECT VAN HET GEWOON BASISONDERWIJS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTELIJK ONDERWIJS VAN HET NEDERLANDS TAALSTELSEL PEDAGOGISCH PROJECT VAN HET GEWOON BASISONDERWIJS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1. De scholen van het Nederlandstalig gesubsidieerd onderwijs van

Nadere informatie

Schoolreglement. GBS Wommelgem. Gemeente Wommelgem

Schoolreglement. GBS Wommelgem. Gemeente Wommelgem Schoolreglement GBS Wommelgem Gemeente Wommelgem september 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving Schoolverandering... 4 Hoofdstuk 3 Richtlijnen

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt. Info nr.4 juni 2015 Ettelgem Beste ouders, grootouders, We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

Nadere informatie

Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt.

Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt. Infobrief voor de ouders van de 4 de klas Beste mama en papa, Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt. Schooluren De schoolpoort gaat

Nadere informatie

OOK JIJ TELT. Nieuwsbrief eind juni 2017

OOK JIJ TELT. Nieuwsbrief eind juni 2017 OOK JIJ TELT Nieuwsbrief eind juni 07 Basisschool De Krekel, Kattestraat 950 Haaltert, 05/ 8 0 79 Basisschool De Grasspriet, Ommegangstraat 5 90 Mere, 05/ 8 59 7 www.dekrekel-degrasspriet.be Vakantiedagen

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren SCHOOLBROCHURE Leefschool Groene Poortje De kleine school waar grote dingen gebeuren 1 Beste ouder, Bedankt voor het vertrouwen dat je in onze school stelt. Je mag er zeker van zijn dat we er alles aan

Nadere informatie

Infobrochure onderwijsregelgeving GVB De Bloesem 2015-2016

Infobrochure onderwijsregelgeving GVB De Bloesem 2015-2016 Infobrochure onderwijsregelgeving GVB De Bloesem 2015-2016 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool:

Nadere informatie

INFOBROCHURE. Kleuterschool De Sprong. Burg. Philipslaan Maaseik. Voor kleuters van 5 tot 6 jaar

INFOBROCHURE. Kleuterschool De Sprong. Burg. Philipslaan Maaseik. Voor kleuters van 5 tot 6 jaar INFOBROCHURE Kleuterschool De Sprong Voor kleuters van 5 tot 6 jaar Burg. Philipslaan 78 3680 Maaseik Contactgegevens Directie Linde Verstappen Secretariaat Wannes Machiels Telefoon Telefoon 089/56.04.81

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 tussen 9u en 19u onderwijs.vlaanderen.be/ contact Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02

Nadere informatie

Wij heten u van harte welkom en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt!

Wij heten u van harte welkom en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt! infobrochure Inhoud inhoud... 3 voorwoord... 4 schooluren... 5 ons aanbod... 5 leerplicht afwezigheden... 6 middagmalen... 7 facturatie... 7 aanwezigheid op school... 8 opvang buiten de schooluren...

Nadere informatie