Ugchelen. ...en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Gedachteniszondag. Kerstviering senioren. Helicon bedankt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ugchelen. ...en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Gedachteniszondag. Kerstviering senioren. Helicon bedankt!"

Transcriptie

1 De Bron Ugchelen Uitgever: Bronkerk Ugchelen Woensdag 3 december e jaargang nr. 21 Helicon bedankt! De taxussen bij de brandweerkazerne staan er weer fris geknipt bij. Leerlingen van de afdeling groenvoorziening van het Helicon besteedden buitenlessen aan de haute coiffure van de monumentale struiken. De buurt is er blij mee en hoopt dat het een begin is van een mooie traditie. Dankjewel Helicon. Gedachteniszondag Foto: Dirk Reiding Hartelijk dank! Zoveel hartelijkheid, lieve woorden en de bloemen uit de dienst te krijgen tijdens mijn afwezigheid: dat gaf een warm gevoel. Heel veel dank daarvoor! Het was nodig om even de tijd te nemen om op adem te komen, maar de komende weken zal ik het werk langzaamaan weer oppakken. En uitkijkend naar het feest van de geboorte van het Kind hoop ik samen met u het kerstfeest te kunnen vieren. Met een harte-lijke groet uit Deventer, Hannie van Boggelen Komende Bronnen De volgende uitgave van De Bron is die van 17 december. Daarin staat uiteraard Kerst centraal. Kopij voor de Kerst- Bron moet maandag 8 december binnen zijn. Gewoontegetrouw is deze kleurrijke editie populair bij de adverteerders. Teun van Amersfoort heeft alle informatie daarover paraat (zie colofon op pag. 2). De eerste Bron in 2015 verschijnt op woensdag 14 januari. Eventuele aankondigingen van nieuwjaarsrecepties in de eerste weken van het nieuwe jaar moeten dus ook in de KerstBron een plaats krijgen. Blikopener Vol verwachting klopt ons hart...en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Op zondag 23 november zijn de namen genoemd van de mensen uit de Bronkerk die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Voor een ieder stond een kruisje met kaarsje op de avondmaalstafel. Tijdens de dienst zijn de kaarsjes aangestoken. Zondag 14 december 2014 houden we weer een Kerstviering in de Bronkerk. Alle senioren in Ugchelen worden voor deze middag van harte uitgenodigd. De middag begint met een korte kerstviering in de kerk, hierna gaan we naar de Duiker voor een heerlijk kerstdiner. Tussen de gangen door wordt er uitleg gegeven over de verschillende kerststallen die in de Duiker staan. Vanaf uur ontvangen we u met koffie of thee, waarna we om uur met de viering willen beginnen. De kerstviering duurt tot omstreeks uur. Wilt u meedoen, dan graag opgeven, dit kan bij Joke Kommer, de Cloese 242, tel , of bij José Echtemeijer, Kruisvoorde Kerstviering senioren 53, tel , en natuurlijk ook bij de Duiker, tel of De kosten voor deze middag zijn 10,00 inclusief 1 drankje bij het diner. Foto: Jan Peter Willemsen Heeft u geen vervoer, laat dit dan bij opgave even weten, dan komen we u ophalen. U bent van harte welkom!

2 DE BRON DE BRON, KERK- EN DORPSBLAD Verspreiding in Ugchelen: om de 14 dagen huis-aan-huis Oplage: 2650 exemplaren De Bron on-line: Druk: Veso speciale opdrachten BV Eindredacteur van deze Bron: Herma Willemsen, tel Eindredacteur volgende Bron: Cristian Smit, tel Fotograaf van deze Bron: Dirk Reiding, tel Fotograaf volgende Bron: Johan van Veen, tel Volgende Bron verschijnt op 17 dec. Kopij en advertenties via: of in de brievenbus van de Bronkerk vóór maandag 8 dec uur Coördinator advertenties: T. van Amersfoort, tel Bezorgklachten en abonnement buiten Ugchelen: M. Ditzel, tel PRAKTISCHE GEGEVENS KERK Kerkelijk centrum: Bronkerk en De Duiker Hoenderloseweg 10, 7339 GH tel Beheerder M. Ditzel privé tel Predikanten: Ds. B.J. Ramaker, tel Mevr. ds. H.E. van Boggelen tel.: Kerkenraad: Voorz.: H. Feijen, tel Secr.: M.J. Langhout, tel Kerkelijk bureau, ma uur in de Bronkerk, tel of ev. daarbuiten tel of Bankrekeningen: Bronkerk Ugchelen NL36INGB en NL88RABO Meldpunt ziekte/herstel Bronkerkleden mevr. B. Rigterink, tel Voor alle computerproblemen. Zowel in uw bedrijf als thuis. Leuke kado s voor kerst Kerstbomen nu verkrijgbaar Ook in 2015 zijn wij u graag van dienst! Meer informatie: zie informatiegids Bronkerk of PRAKTISCHE GEGEVENS DORP Politie Ugchelen: Wijkagent: Petra van Doorn, spreekuur dinsdag uur Vereniging Dorpsraad Ugchelen: Secretaris en ledenadministratie: Wilma Pothoven, tel Vereniging Ugchelens Belang: Secretaris: Hans de Visser tel Huisartsen: H. Oosting-Benning en M. Flenter-Tiemessen, tel Voor spoedgevallen, tel F.A.Th. van der Heijden en C. Haverkamp, tel Voor spoedgevallen: tel Tijdens avond, nacht en in het weekend tel Alarmnummer: 112 Zie ook : Wegwijzer voor Ugchelen Dorpsraad Ugchelen DORPSMELDPUNT Geopend elke dinsdag van 19 tot uur in Dorpshuis Ugchelens Belang Bogaardslaan 81

3 DE BRON JAAR GETROUWD Op D.V. 22 december 2014 hopen Wim en Maartje Elijzen samen met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen hun 60-jarig huwelijksfeest te vieren. Ze zijn heel dankbaar dat ze dit mogen beleven. Zij zouden het heel leuk vinden als u dit met hen mee wilt vieren. Er is gelegenheid om hen te feliciteren op maandag 22 december van uur tot uur bij Restaurant Pijnappel, Hoofdweg 65 te Klarenbeek Gemeentegroet Elke zondag worden na afloop van de kerkdienst twee kaarten bezorgd bij mensen die iets te vieren hebben, een steuntje in de rug kunnen gebruiken of door omstandigheden niet meer in de kerk kunnen komen. Eén van de kaarten gaat vergezeld van de bloemen die op de liturgietafel hebben gestaan. Uit reacties weten we dat deze groet vanuit de gemeente wordt gewaardeerd. De bloemen worden al jaren trouw verzorgd door Jannie Zeeman. Samen met de dienstdoend diaken wordt bepaald wie de kaart en de bloemen krijgt. Regelmatig worden ook namen doorgegeven via de ouderlingen en contactpersonen. We zijn daarbij afhankelijk van de informatie die ons via deze kanalen bereikt. Op advies van de Pastorale Raad en het College van Diakenen heeft de Kerkenraad het voorstel overgenomen een adres te openen. Iedereen die een naam door wil geven voor de diaconale kaart of de bloemengroet kan gebruik maken van het adres: Als het mogelijk is graag een korte omschrijving van de reden waarom deze mensen in aanmerking komen voor een kaart en/of bloemen. Zondag 7 december, 2e advent BRONKERK: 10:00 uur: Ds. B Ramaker Na de dienst: koffiedrinken. 19:30 uur: Oecumenisch Adventsvesper ONZE LIEVE VROUWEKERK, Hoofdstraat 18, Apeldoorn 10:00 uur: Eucharistieviering, voorganger S. Gnanapragasam pr. 12:00 uur: Doopviering, voorganger S. Gnanapragasam pr. RANDERODE 10:30 uur: Rooms-katholieke viering, voorganger pastor A. Ottenschot, met medewerking van het koor Jokotrees GELREZIEKENHUIZEN LUKAS 10:00 uur: Rooms-katholieke dienst, voorganger pastor D. Vogelpoel, met medewerking van het koor Rubato Zondag 14 december, 3e advent BRONKERK: 10:00 uur: Ds. G. van den Berg, IJsselmuiden ONZE LIEVE VROUWEKERK, Hoofdstraat 18, Apeldoorn 10:00 uur: Eucharistieviering, voorganger P. Daggenvoorde pr., R. Dashorst diaken RANDERODE 10:30 uur: Protestants-christelijke dienst, voorganger mevrouw R. Smeijers, met medewerking van mevrouw N. Heij, solist GELREZIEKENHUIZEN LUKAS 10:00 uur: Protestants-christelijke dienst, voorganger ds. D. Luijmes, met medewerking van het koor Celebrate BIJ DE DIENSTEN Zondag 7 december, tweede zondag van Advent Kerkdiensten Niemand verdwaalt op een rechte weg. Het kaarsenlied van deze zondag geeft precies aan waar het over gaat op deze zondag: Johannes de Doper, stem in de woestijn Zou hij toch misschien, de Messias zijn? Hij doopt met water en is niet de profeet. Na hem zal komen, Hij wiens naam u niet weet. Hij kijkt in de verte, er twinkelt een ster Geraakt door het licht, ziet hij verder dan ver Zal ons dat ook lukken? Twee kaarsjes gaan aan Dat geeft ons meer licht op de weg die wij gaan De diaconie collecte is bestemd voor de kerstpakketten. Er is kindernevendienst voor alle groepen. Zondag 14 december, derde zondag van Advent De voorgenomen Schriftlezingen op deze zondag zijn te vinden in Numeri 24, Mattheüs 2 en Openbaringen 22. In Numeri 24 lezen we de vierde profetie van Bileam. We kunnen ons nog afvragen wie die toekomstige koning, gesymboliseerd door ster en scepter, kan zijn. Hij zal Moab en Edom voorgoed overwinnen. David heeft later Moab en Edom wel onderworpen, maar dat is niet blijvend geweest. Vanaf de oudste synagogen en in de eerste christelijke gemeenten heeft men deze profetie gezien als een verwijzing naar de Messias die de duistere machten voorgoed zal verslaan. In Mattheüs 2 verbinden de Wijzen de ster in het Oosten met de geboren Koning der Joden. Openbaring 22 sluit daarop aan. Jezus is de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster. De diaconie collecte is bestemd voor het missionaire werk. Er is kindernevendienst voor alle groepen. AFWEZIG Ds. Hannie van Boggelen is tijdelijk afwezig. Indien nodig kunt u contact opnemen met een van de wijkouderlingen of met ds. Bart Ramaker. BEREIKBAARHEID PREDI- KANTEN Ds. Bart Ramaker (sectie 3 t/m 7) bij voorkeur op ma t/m vr uur en van uur, in bijzondere gevallen ook op andere tijden. Zijn telefoonnummer is: Kinderkerstfeest Op kerstavond woensdag 24 december vindt om uur het kinderkerstfeest plaats in de Bronkerk. Kinderen die willen meespelen, zingen of helpen kunnen zich opgeven via Op kerstavond zijn alle kinderen van harte welkom om te komen kijken, maar natuurlijk ook hun ouders en opa s en oma s! We gaan kijken en luisteren naar het kerstverhaal en er is ook nog een kinderkoor. We hopen jullie daar te zien! Bronkerk.nl

4 DE BRON Op dindsdag 18 november werd er in buurthuis de Verbinding aan het Hofveld, een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor medewerkers van verschillende organisaties, die werkzaam zijn in Apeldoorn Zuid en Ugchelen. Meer dan 90 mensen waren aanwezig. Het begon allemaal met vier medewerkers vanuit drie verschillende organisaties die het idee kregen om een netwerkbijeenkomst te organiseren voor medewerkers uit Apeldoorn Zuid en Ugchelen. Binnen Zorg en Welzijn land breekt een nieuwe tijd aan. Er ontstaan nieuwe verbanden en samenwerking zal het toverwoord zijn. Daarom is er een netwerkbijeenkomst georganiseerd, waarin kennismaken met andere disciplines binnen Zorg & Welzijn land centraal stond, want samenwerken begint immers met kennismaken. Naast medewerkers uit Zuid waren Gym op maandag Elke maandag ochtend gymmen er twee gymgroepen in de Duiker, onder leiding van een docent. De eerste groep van uur en de tweede groep van uur. Bijdrage voor 18 lessen t/m 22 juni 2015 is 39,60. Fit gym U kunt wekelijks in de Duiker van uur meedoen met fit gym, onder leiding van een docent. U werkt aan conditie en kracht en doet ook grondoefeningen. De bijdrage voor 18 lessen t/m 22 juni 2015 is 39,60. De Soos 55 + UB op woensdag Elke week kunt u in Ugchelens Belang terecht bij de Soos 55 + UB. U kunt meedoen met verschillende activiteiten tussen en uur. De bijdrage is 1,75, dat is inclusief koffie met een koek. Informatiepunt Sprengenhof Wilt u informatie over welzijn, wonen en zorg dan kunt u terecht bij het informatiepunt. De openingstijden zijn tijdelijk alleen op maandag- en woensdagavond van uur of u kunt mailen naar U krijgt gratis advies. Samen eten en gezelligheid Iedere dag vanaf uur kunt u een hoofdmaaltijd gebruiken voor 5,60 in de Sprengenhof. Er is een keuze menu. Hebt u meer eetlust dan betaalt u voor het voorgerecht 1,00 en ook het toetje kost 1,00. Graag een dag van te voren aanmelden. ONTMOETINGSPLEKKEN UGCHELEN Netwerkbijeenkomst ook verschillende mensen uit Ugchelen aanwezig. Een woonbegeleider, een ambulante begeleider, een wijkverpleegkundige en een jeugdverpleegkundige. Ook was de diaconie van de Bronkerk en de Dorpsraad vertegenwoordigd. Daarnaast waren deze middag raadsleden uitgenodigd om kennis te maken met werkers uit het veld en andersom. Dit waren raadsleden van de VVD, Groen Links en Gemeentebelangen. Nadat de middag was geopend, was er eerst een spreker, Marike Hafkamp. Zij vertelde over de veranderingen die op ons af gaan komen vanaf Vervolgens werden er vragen gesteld aan verschillende medewerkers uit het publiek, zij vertelden over hun ervaring m.b.t. alle ontwikkelingen en de samenwerking met andere organisaties. Daarna werd het carrouselspel gespeeld. In twee grote kringen tegenover elkaar konden medewerkers kort met elkaar kennismaken. Vervolgens moesten ze doorschuiven en weer tegenover iemand anders plaatsnemen, dat werd een aantal keer herhaald. Als laatste werden er stellingen gepresenteerd en konden de aanwezigen hun standpunt innemen, Activiteiten tussen 3 en 17 december Handwerken op maandag Elke maandag kunt u in Sprengenhof gezellig komen handwerken van uur. Bijdrage, 0,75, exclusief consumpties. Bibliotheek op dinsdag Elke dinsdag kunnen er boeken geleend worden bij Sprengenhof van uur. De bijdrage is 0,30 cent per boek. Snackmiddag, donderdag 4 december Elke eerste donderdag van de maand kunt u om uur heerlijk genieten van een snack in Sprengenhof. Bijdrage, 0,75 per snack, exclusief consumpties. Weekopening, maandag 8 december Onder leiding van Ds. Karelse-Dijk is er om uur een kleine dienst in Sprengenhof. De weekopening is één keer per twee weken, er is alleen een bijdrage voor consumpties. Spel ochtend, dinsdag 9 december Elke tweede dinsdag van de maand om uur, is er een spelochtend in Sprengenhof. U kunt kaarten, mens erger je nieten, sjoelen en nog verschillende andere spellen spelen. Bijdrage, 1,50. Film, woensdag 10 december Om de zes weken wordt er om uur in Sprengenhof een leuke film gedraaid, deze keer: Andre Rieu in Wonderland. De bijdrage voor deze middag bedraagt 3,00, alles inclusief. Borreluurtje, vrijdag 12 december Elke tweede vrijdag van de maand om uur is er een borreluurtje in Sprengenhof. Bijdrage 3,50, dit is alles inclusief. dit leverde leuke reacties op. Na de afsluiting was er de gelegenheid om informeel nog even met elkaar in gesprek te gaan, daar werd dan ook zeker door velen gebruik van gemaakt. Het was een geslaagde middag en we zijn er zeker van dat meer medewerkers elkaar beter hebben leren kennen! Zangavond, maandag 15 december Eén keer in de maand om uur is er een zangavond in Sprengenhof (± anderhalf uur). Informatie: Willem Ploeg, tel Er is alleen een bijdrage voor consumpties. Deze avond zal het thema Kerstliederen zijn. Bingo, donderdag 18 december Elke derde donderdag van de maand, om uur is er bingo in Sprengenhof. Bijdrage, 5,00, dat is inclusief 4 bingorondes, 2 kopjes koffie of thee en een snack tijdens de pauze. Contactgegevens van de verschillende ontmoetingsplekken in Ugchelen: Gemeentecentrum De Duiker, Hoenderloseweg 10 Voor de Eetcafé Duikeruit kunt u bellen met het volgende nummer: of Voor de gymnastiek kunt u contact opnemen met Ottolien Heijnk op nummer: Sportief wandelen of Fit gym, Receptie Wisselwerk: Vereniging Ugchelens Belang, Bogaardslaan 81 tel Voor de Soos 55+ UB kunt u contact opnemen naar Mw. Ali van den Hul, tel , of bij mw. Sonja Goudkuil, tel , Rumah Saya, Klein Hattem 34, tel Sprengenhof, Dr. Piekemalaan 33, tel U kunt vragen naar Chantal Tappel of mailen naar

5 DE BRON Nieuwjaarsreceptie en uitreiking Dorpsprijs De vereniging Ugchelens Belang, de vereniging Dorpsraad Ugchelen, alsmede de gastheren van het dorpshuis Ugchelens Belang, nodigen de inwoners van Ugchelen uit elkaar te ontmoeten op de NIEUWJAARSRECEPTIE Zaterdag 3 januari 2015 in Ugchelens Belang, aanvang uur. Tijdens deze informele bijeenkomst zal rond uur de Dorpsprijs 2014 ingesteld door de Dorpsraad worden uitgereikt. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld! Dorpsprijs 2014 Wie oh wie wordt de opvolger van Jan Flierman? De winnaar van de Dorpsprijs Ugchelen 2014 wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis Ugchelens Belang bekendgemaakt. Kandidaten voor deze eervolle prijs kunnen (met motivatie) nog tot en met 7 december worden aangemeld bij de secretaris van de commissie dorpsprijs: In aanmerking komen personen, verenigingen of instellingen, die zich uitzonderlijk inzetten voor het dorp Ugchelen. Dus weet u een geschikte kandidaat, laat het ons dan weten. De commissie (een onderdeel van de Dorpsraad) gaat zich na de sluitingsperiode beraden wie het beeldje de Papierschepper en de oorkonde op de nieuwjaarsreceptie in ontvangst mag nemen. Foto: Theo Logtenberg Op 15 november konden blikjes en flesjes worden ingeleverd die met het oprapen van zwerfvuil waren verzameld. Door de Ugchelse zwerfvuil groep werden 1317 stuks aangeleverd. Ugchelen doet het! Samen! kon op deze manier 131,70 toevoegen aan de reservering voor het jeugdhonk in UB. Dank aan alle verzamelaars. Vuilnisbak mag terug op voorwaarden De gemeente vindt het goed dat er officiële vuilnisbakken terug geplaatst worden als bewoners er zelf voor willen zorgen: legen, schoonmaken en vuil afvoeren. We kennen al een paar bewoners die de vorig jaar verwijderde vuilnisbak graag terug willen. De dorpsraad wil het graag organiseren laat ons weten als u daarbij wilt horen. Schoonhouden openbaar groen De dorpsraad is blij dat er al een aantal mensen heeft gemeld dat ze, naast hun eigen stuk straat en stoep, ook een stuk openbare ruimte willen schoonhouden door zwerfvuil te verwijderen. Het betreft hier o.a. stukken van de Hoogbuurloseweg, de Ugchelsegrensweg, de Hulkestein, DORPSRAAD ZORG in 2015: moeilijkheden en/of mogelijkheden? Gaat er voor mij iets veranderen?, is de vraag die vele mensen bezighoudt. Het is voor iedereen inmiddels wel duidelijk dat vanaf 1 januari 2015 de zorg op vele terreinen anders georganiseerd gaat worden. De overheid heeft besloten dat veel zorgtaken worden overgeheveld naar de gemeenten en stelt daarvoor minder geld ter beschikking. Het is ook nog niet helemaal duidelijk wat de consequenties zijn. Veranderingen roepen altijd vragen op en maakt ook onzeker. Vragen die worden gesteld zijn o.a. Hoe kan ik me redden nu de huishoudelijke hulp (deels) wegvalt? Wie kan een keer met mij naar de arts, nu ik slecht ter been Zwerfvuil levert op! ben? Wie vindt het leuk om eens een kopje koffie met mij te komen drinken? Want eenzaamheid ligt op de loer nu er minder zorgmensen over de vloer gaan komen. Er zijn al veel mantelzorgers, maar niet iedereen heeft het geluk dat kinderen dichtbij wonen of dat buren in de gelegenheid zijn om af en toe bij te springen. Veranderingen bieden ook kansen, kansen om elkaar te helpen. Maar hoe weten we wie hulp nodig heeft en om welke hulp het dan gaat? En wie zou er dan kunnen en willen helpen? Er zijn instanties en hulpbieders, zoals huisartsen, wijkverpleging en de kerk die daar al aardig zicht op hebben, maar de Molecatenlaan en de Ugchelseweg. Houdt u ook een bosje, berm of veldje schoon in uw buurt? Laat het ons weten. We hopen zo steeds meer stukken Ugchelen te laten adopteren. Samen houden we Ugchelen schoon! vallen er geen mensen tussen wal en schip? De dorpsraad heeft zich daarom de laatste tijd verdiept in het thema zorg. Welke rol kan de dorpsraad daarin vervullen? Wij zijn ons aan het oriënteren op mogelijkheden door overleg met fractieleden, met initiatiefnemers uit andere wijken en door (zorg)netwerkbijeenkomsten te bezoeken. Uiteraard is het voor de dorpsraad niet mogelijk zelf hulp te gaan bieden, maar we kijken naar mogelijkheden om mensen met elkaar te verbinden. Zo gauw we meer duidelijkheid hebben, hoort u van ons. De dorpsraad is er van overtuigd dat de bewoners van Ugchelen ook hierin veel voor elkaar kunnen betekenen.

6 DE BRON

7 O, kom er eens kijken... Wat was het weer een feest om Sinterklaas te verwelkomen in Ugchelen. Het weer was droog, er stond weinig wind en er stonden veel kinderen, groot en klein, langs de straten en in het centrum om Sinterklaas en zijn Pieten toe te zwaaien. Met de muziek voorop liep de gezellige stoet, via het centrum naar UB. In het centrum heeft Sinterklaas veel kinderen een hand kunnen geven en veel tekeningen gekregen. En de Pieten vonden het zo leuk om zoveel kinderen te ontmoeten dat ze s middags geen pepernoot meer hadden om uit te delen. Gelukkig liep het allemaal goed af; de vele kinderen die s middag op het feestje in UB waren, kregen een heerlijk pepernotenijsje. Vanaf uur klonken de discoklanken van Toontje door de zaal en kwamen er heel veel kinderen naar de Sinterklaasdisco. Sinterklaas zette zijn beste dansbeentje voor en de Pieten waren niet weg te slaan van de dansvloer. Kortom, het was een echt feest. Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij van de dag genoten heeft. Moe maar heel gelukkig gingen Sinterklaas en zijn Pieten weer op weg.. Graag willen wij van het JUB heel graag alle vrijwilligers bedanken die deze mooie dag geholpen hebben en natuurlijk ook Muziekvereniging de Eendracht, Muziekvereniging Ugchelen, de Bosruiters, Scouting UW2, KIT S, Frank Sinnema, IJskaffee de Kei, Theo Klopman, aannemersbedrijf Timmer, Henk Garritz van de Viervoeter, de politie, JP Van de Bent stichting, Leef, administratiekantoor Arendse, Berends van Loenen, Cargo, Ugchelenplaza, Beekman Transport, Ugchelens Belang, Harry Blom en Alex Bruins. UIT DE BIJBEL do 4 dec. 2 Petrus 2:10b-22 vr 5 dec. 2 Petrus 3:1-9 za 6 dec. 2 Petrus 3:10-18 zo 7 dec. Psalm 80 ma 8 dec. Jesaja 41:1-7 di 9 dec. Jesaja 41:8-13 wo 10 dec. Jesaja 41:14-20 do 11 dec. Jesaja 41:21-29 vr 12 dec. Jesaja 42:1-13 za 13 dec. Jesaja 42:14-25 zo 14 dec. Jesaja 43:1-7 ma 15 dec. Jesaja 43:8-13 di 16 dec. Jesaja 43:14-21 wo 17 dec. Jesaja 43:22-28 DE BRON OVERWEGING VERTROUWEN als bewuste daad Vertrouwen is een lastig woord. Je denkt er weinig aan, totdat je t opeens kwijt bent en dan kan het heel moeilijk en verwarrend zijn om het weer te vinden. Een groeiend wantrouwen kan de relatie tussen geliefden, tussen burger en overheid, tussen rijk en arm, tussen het ene geloof en het andere geloof, tussen geloofsgenoten onderling ondermijnen. Ook de aangrijpende gebeurtenissen in de wereld ~ dichtbij en verder weg ~ stellen ons vertrouwen op de proef. Wie heeft niet aan den lijve ondervonden dat negativisme veel sterker binnenkomt dan een positief bericht. We kunnen tien complimenten krijgen, maar zodra iemand een nare opmerking maakt, vergeten we alle positieve reacties. We zijn van slag en uit balans. Het is alsof we een waterpas zijn met een luchtbel in het midden. Er kan van alles in ons leven gebeuren van extreem negatief tot opgewonden positief waardoor de luchtbel in beweging komt en we uit balans raken. Zo gaat het gewoon. Het is de kunst om terug te gaan naar die bel in het midden. Het luchtledige, de plek waar vertrouwen woont. (Inez van Oord) Dat is niet altijd makkelijk. Om uit jezelf weer bij het vertrouwen te komen lukt niet altijd. Soms heb je daar een ander, de Ander, voor nodig. Anderen kunnen ons ook inspireren. Mensen als de Zuid-Afrikaanse Nelson Mandela en bisschop Desmond Tutu. Als voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie liet Tutu jarenlang vele tranen om de verhalen van ruim slachtoffers en daders. Om vervolgens geëmotioneerd te roepen: We mogen nooit vergeten wat hier tijdens de apartheid is gebeurd, anders kan dit land niet helen. Maar wraak en vergelding zijn geen optie. Vergeving wel. Tutu poetst de verkeerde dingen niet weg. Ontkenning kan nooit tot vergeving of verzoening leiden, zegt hij. Je moet onderkennen wat er in het verleden gebeurd is om ermee in het reine te komen. Je moet verantwoordelijkheid nemen voor je daden, anders zullen je wonden nooit helen. Natuurlijk gebeuren er de meest vreselijke dingen in de wereld. Maar dat is niet het hele verhaal. Er zijn tientallen voorbeelden van goedheid en compassie. Wij hebben allemaal de capaciteit om goede en slechte dingen te doen. Laten we beseffen dat alleen in een situatie waarin je kiest voor empathie en compassie, terwijl je ook onverschillig zou kunnen handelen, je iets neerzet dat betekenis heeft. We kunnen kiezen. Vertrouwen geven is niet naïef, het is een moedige daad. Zoals trapezewerkers in het circus blindelings op elkaar vertrouwen en durven loslaten wetend dat ze opgevangen worden. Vertrouwen opent harten, vertrouwen maakt samenwerken mogelijk, vertrouwen is opbouwend, vertrouwen geneest, vertrouwen geeft vreugde. AvdHa Uit het College van Kerkrentmeesters Begroting 2015 Elk jaar wordt aan de verschillende raden gevraagd welke activiteiten zij komend jaar hebben gepland en hoeveel geld zij daarvoor denken nodig te hebben. Ook neemt de penningmeester CVK een bedrag op voor het planmatige onderhoud aan de kerkgebouwen en de pastorie. Samen met de personele kosten en de geschatte inkomsten voor 2015 is dat input voor de begroting Het is al duidelijk dat de conceptbegroting voor 2015 niet in balans is. Er zijn meer uitgaven dan inkomsten. De conceptbegroting is behandeld in de kerkenraad. Beeldscherm in de uitbouw Naar aanleiding van klachten over de leesbaarheid van teksten op het LCD-scherm in de uitbouw onderzoekt het CVK wat een nieuw scherm kost en beslist dan of er een ander scherm komt. Er is mogelijk een herbestemming voor het huidige scherm. Uit de kerkenraad Een deel van de vergadering van de Kerkenraad werd besteed aan de voorbereiding van de gemeenteavond. De begrotingen van het College van Diakenen en van het College van Kerkrentmeesters werden besproken. Er dreigt een gat in de laatste begroting te ontstaan waarvoor niet direct een oplossing te vinden is. Met de aanpassingen op rouwen trouwdiensten, voorgesteld door het College van Kerkrentmeesters, werd door de kerkenraad ingestemd. Ook dit punt komt aan de orde in de gemeentevergadering. Werkgroep Eredienst De werkgroep Eredienst valt onder de Kerkenraad en heeft vertegenwoordigers vanuit de gemeente, de vespergroep, de Jeugdraad en de kerkenraad. Deze keer werden o.a. vragen gesteld over uit te nodigen koren. Resultaat: op 8 febr. zal het gospelkoor New Relations aan de kerkdienst meewerken. Op de bezinningsdag van de Kerkenraad op 21 maart wordt op verzoek van de Werkgroep Eredienst een deel van de dag besteed aan de bespreking van het onderwerp Vieren. Welke vormen van vieren kennen we in de Bronkerk? En komen de verschillende vormen tot hun recht?

8 7339 HV Ug DE BRON PRAKTIJK FYSIOTHERAPIE UGCHELEN ONZE KRACHT IS UW BEWEGING Bazemolenweg HV Ugchelen T E PRAKTIJK Manuele therapie en Manuele therapie Marsman Lymfe/oedeemtherapie Kinesiotaping/Lymfetaping Traumatologie en fractuurbehandeling Medische Trainings Therapie Dry Needling en Triggerpoint massage Neurologie Geriatrie en ouderenzorg Thuiszorgtherapie COPD Diabetes FYSIOTHE Praktijk Fysiotherapie Ugchelen is door Achmea benoemd tot Pluspraktijk! ONZE KRACHT Bazemolenweg HV Ugchelen T (055) E Bazemolen T E

9 DE BRON Sinterklaas logeert op Jenaplanbasisschool De Steenbeek Deze week werden de kinderen van Jenaplanbasisschool de Steenbeek in Ugchelen te hulp geroepen door niemand minder dan Sinterklaas. De Sint bleek door een ondoordachte actie van de Bakpiet plots geen plek meer te hebben om te slapen. Meteen na aankomst van Sinterklaas, arriveerde op school een brief van hem. Er bleken toen al problemen te zijn met de smaak van de pepernoten. Om de rest van Nederland niet onnodig ongerust te maken benaderde de Sint de kinderen van De Steenbeek en vroeg hen om mee te denken om de pepernoten te verbeteren. Deze week bleek echter dat Bakpiet in de kelder van het Pietenhuis een oud kookboek had gevonden met o.a. een recept voor extra pittige pepernoten. Door de vlekken op het papier meende Bakpiet dat een snufje buskruit voor het gewenste effect zou zorgen. Eindresultaat was een zware explosie in het Pietenhuis, pieten die tot achter hun oren zwart zijn van het roet en een slaapkamer die door de rommel en het roet niet meer te gebruiken was. Gelukkig kon De Steenbeek Sinterklaas een alternatief aanbieden. In de hal van de school werd een prachtige slaapkamer ingericht. Sinterklaas zal daar de laatste week dat hij in ons land is, de nacht doorbrengen. Helaas is hij vaak voor aanvang van school alweer vertrokken naar zijn werkkamer, maar gezellig is het wel. Wilt u komen kijken in de slaapkamer van de Sint? U bent van harte welkom op basisschool de Steenbeek. Informatiebijeenkomst Hartveilig Ugchelen A-VISION, test- en trainingscentrum gevestigd in Apeldoorn, heeft een adaptieve, digitale toets ontwikkeld die is erkend door het ministerie van onderwijs als eindtoets voor groep 8 in Het adaptieve karakter van de eindtoets ROU- TE 8 zorgt ervoor dat iedere leerling een persoonlijke toets maakt via de computer. De toets heeft daarnaast een beperkte afnameduur. Keuzevrijheid voor de basisscholen Eerder waren basisscholen vrij om een keuze te maken of zij een eindtoets wilden afnemen bij hun leerlingen. Vanaf april 2015 zijn basisscholen verplicht om hun leerlingen van groep 8 een eindtoets te laten maken. A-VISION zet zich in voor keuzevrijheid, met ROUTE 8 als resultaat. ROUTE 8 toetst in 2 à 3 klokuren via de computer de kernvaardigheden: leesvaardigheid, woordenschat, taalverzorging, begrippenlijst, luistervaardigheid, getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden en het optionele onderdeel functioneren (werkhouding en zelfconcept). ROUTE 8 is een adaptieve toets. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke volgende vraag Sinterklaas toch bij DIO Ondanks alle problemen met de pakjesboot die weer terug is gegaan naar Spanje, heeft de Sint bij DIO wel een megafeest gegeven. En er was voor iedereen een cadeautje. Maar omdat er natuurlijk opeens veel minder pieten in Nederland waren, heeft de jeugdcommissie samen met de pieten alle kinderen ook een aantal pietenvaardigheden bijgebracht. Echte pieten moeten namelijk goed kunnen springen, bijvoorbeeld op het springkussen. En natuurlijk ook kunnen dansen als een echte piet. En dit zijn pas twee van de vijf onderdelen die de kinderen zaterdagochtend 22 november 2014 hebben geleerd. De kinderen hebben ook geleerd hoe ze van daken kunnen glijden, hoe ze pakjes in de schoorsteen gooien en hoe ze oud-hollands kunnen speculaashappen en pepernootpoepen. Na zo n drukke ochtend hadden de kinderen een cadeautje verdiend. Hier waren ze erg blij mee en werden door papa en mama weer mee naar huis genomen om te kunnen spelen met hun nieuwe speelgoed. Zie ook: voor meer foto s. UGCHELSE ONDERNEMERS wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Juist beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en vice versa. Leerlingen met een laag vaardigheidsniveau komen zo niet toe aan lastige vragen en leerlingen die beter presteren, slaan eenvoudige vragen over. ROUTE 8 zorgt er op deze manier voor dat het toetsen minder belastend is voor een leerling. De vragen sluiten aan bij het niveau van de leerling. Wat is er veranderd? Buiten het feit dat de eindtoets vanaf april 2015 verplicht is, is de datum van afname verschoven van februari naar april. Daarnaast is het schooladvies van de leerkracht leidend. De eindtoets wordt hiermee gezien als onafhankelijk tweede gegeven. Basisscholen hoeven niet te betalen voor de eindtoets. Het ministerie vergoedt deze kosten. De keuze Scholen dienen voor 1 februari 2015 een keuze te maken welke eindtoets zij in april 2015 af gaan nemen. Voor meer informatie over ROUTE 8 kunnen geïnteresseerden naar de website: www. route8.nl of bellen naar a-vision DIOKAMP 2014-PIRATES Yarr! In de herfstvakantie, van 20 t/m 24 oktober, vond het DIO-kamp weer plaats. Een midweek vol feest met dit jaar als thema Pirates. En piraten waren er aanwezig. De leiding was de hele week door verkleed als piraten en een aantal beroemde piraten hebben hun entree gemaakt tijdens het kamp. Zo is Zwarte Bart regelmatig op bezoek geweest. De leiding werd wel erg zenuwachtig en onderdanig als Zwarte Bart er was. En ook de kampgangers moesten goed luisteren naar deze piraat, want Zwarte Bart gaf de opdrachten voor verschillende spellen. De kampgangers moesten op zoek naar een schatkaart en toen die gevonden was, moesten ze op zoek naar de schat. Helaas was een andere piraat, Blackbeard, hen voor geweest. En dus moesten ze de schat proberen te veroveren van Blackbeard. Gelukkig waren de DIO-leden goede piraten en kon de week afgesloten worden met een echt piratenfeest. Een feest waarop (kinder) rum geschonken werd en flink gegeten kon worden, maar ook een feest waarop flink gedanst en gehost werd. Aan het einde van de kampweek wisten alle kampgangers dat ze niet naar bed gingen, maar onder zeil in de kooi, werd er bediend in de kombuis en gedekzwabberd in de kuip. En helaas was het aan het einde van de week ook tijd om afscheid te nemen. Het was een gezellige week, waarin er nieuwe vrienden zijn gemaakt en veel lol is gemaakt (al was het maar om het eendje van de Commandore). De leiding vond het ook weer heel gezellig en wij zeggen: tot volgend jaar! En in welke tijd we dan terecht komen Zie de website van DIO voor foto s.

10 DE BRON Automobielbedrijf van U kunt bij ons terecht voor: - Aanschaf van gebruikte en nieuwe auto s - Reparatie en onderhoud van alle merken - APK, airco, banden en schadeherstel - Verkoop en onderhoud brommobielen Skoda Octavia 1.4 TSI , km Zeer nette en ruime station ,- As De nieuwe Microcar M.GO Highland Hyundai Atos , km Betrouwbaar en functioneel vanaf: ,- Praktisch en compact, met airco 4.250,- Subaru Outback 2.5i , km Ideale caravantrekker! ,- b.v. Mazda 2 1.4i 5-deurs , km Hoge zit en hoge instap, airco 6.950,- Mazda station , km Zeer mooi en zeer compleet ,- Bent u slecht verzekerd??? Informeert u dan eens vrijblijvend naar de vernieuwde BOVAG autoverzekering Nu 25,- korting wanneer u een offerte aanvraagt! Hattemse Beek 61, 7335 PB Apeldoorn, Tel

11 DE BRON Peuters van Basisschool De Bouwhof aan de slag bij Albert Heijn Kerstspel t Leesten - vrijdagavond 19 december Op 11 november mochten de peuters van Peutergroep basisschool De Bouwhof achter de schermen kijken bij Albert Heijn Van den Heuvel in Ugchelen. Op school zijn de kinderen bezig met het thema De Supermarkt en tijdens dit geslaagde bezoek zijn de peuters weer een stuk wijzer geworden. Niet alleen de winkelvloer mocht bezocht worden, maar ook het magazijn en zelfs de temperatuur in de koelcel zijn geïnspecteerd. Foto: Theo Logtenberg Op weg naar Bethlehem Het kerstspel op het Leesten is dit jaar anders van opzet. De bezoekers wordt dit keer door Koning Herodes bij de ingang de weg gewezen naar Bethlehem. Dit gaat via een spaarzaam verlicht en dus donker pad rondom de berg! Onderweg komt men herders, engeltjes, de drie koningen en een muziekorkest tegen. Aan het eind van het pad bij de grote trap staat een vertelster die meedeelt wat er nog meer te zien en te doen is in het gezellig ingerichte dorpje Bethlehem. Zo kunnen kinderen er zelf een broodje bakken boven vuurschalen. Hier is ook de levende kerststal met Jozef en Maria en wordt nog veel meer muziek gemaakt. Verder zijn er stalletjes met eten en drinken. De wandeling duurt ongeveer een half uur en de bezoekers worden in groepen binnengelaten. De toegang tot het pad is open van tot uiterlijk uur. Stevige schoenen en een zaklantaarn zijn aan te bevelen. Kinderen krijgen een stempelkaart mee om te laten zien dat ze over het pad zijn gekomen en krijgen bij inlevering van de kaart bij de grote trap het zelf te bakken broodje! De grote afsluiting vindt plaats om circa uur met een samenzang begeleid door de Ugchelse muziekvereniging en het leerlingenorkest De Eendracht. De toegangskaarten zijn op 19 december verkrijgbaar bij de ingang van het Leesten en kosten 3,50 per persoon, voor kinderen tot 13 jaar 0,50 en de toegangskaarten zijn zelfs gratis op vertoon van een ingevuld wenspaspoort (zie het model in De Bron of op de site). In de voorverkoop kosten de kaarten 3,00. Te verkrijgen bij: Primera Westra (Ugchelen, Orden en Kerschoten) en bij de kiosk De Ugchelse Berg op Het Leesten. Bezoekers kunnen parkeren op het vernieuwde parkeerterrein nabij de kiosk. Het Leesten is overigens ook goed bereikbaar per fiets. Nadere informatie op onze site: Op elke afdeling stond een enthousiaste medewerker klaar om de kinderen uit te leggen waar de producten vandaan komen en hoe ze verpakt worden voor de consument. Bij de groenteafdeling deden de peuters de mooiste appelen in de winkelwagen en op de broodafdeling mochten ze een heerlijke speculaaskoek inpakken en stickeren. Hoogtepunt van het bezoek was het werken achter de kassa met scanner. Regelmatig organiseert De Bouwhof voor haar peuters een leerzaam en gezellig uitje. Bent u nieuwsgierig geworden naar onze peutergroep, kom dan op dinsdag of donderdagochtend vrijblijvend een kijkje nemen in onze school (Nijenbeek 8). SCHRIJF VOOR MENSENRECHTEN OP WOENSDAG 10 DECEMBER 2013 IN HET STADHUIS VAN APELDOORN VAN UUR Amnesty werkgroep Apeldoorn schrijft voor vrijlating! Ook dit jaar sluiten wij ons aan bij Amnesty s internationale schrijfmarathon voor de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van gewetensgevangenen over de hele wereld. Het schrijven van brieven zit in de genen van Amnesty. Miljoenen zijn er geschreven. Ze vroegen met succes om vrijlating van gewetensgevangenen en om berechting van daders van mensenrechtenschendingen. Ze gaven hoop aan mensenrechtenactivisten. Ze drongen aan op het terugdringen van de doodstraf, marteling en discriminatie. Ze bewezen dat gewone burgers zich met succes kunnen verenigen tegen onrecht. Op woensdag 10 december worden ook in Apeldoorn brieven geschreven. Dit jaar onder andere voor de Saudische blogger Raif Badawi, die tot tien jaar cel, duizend zweepslagen en een boete van 1 miljoen rial (191 duizend euro) werd veroordeeld, terwijl hij niets anders deed dan op vreedzame wijze gebruikmaken van zijn recht op vrije meningsuiting. AMNESTY WERKGROEP APELDOORN NODIGT U VAN HARTE UIT

12 DE BRON

13 DE BRON Vakantiesluiting buurtbibliotheek CODA Ugchelens Belang en CODA De Bouwhof In verband met de kerstvakantie is uw jeugd- en buurtbibliotheek gesloten van maandag 22 december 2014 tot en met vrijdag 2 januari De inleverdatum van geleende objecten in bovengenoemde buurtbibliotheken wordt hierdoor verlengd. De juiste inleverdatum staat op uw bon. Tijdens de vakantieperiode kunt u terecht bij CODA Dok Zuid, CODA De Maten en CODA Centrale. De openingstijden van deze vestigingen vindt u op Op maandag 5 januari 2015 staan wij graag weer voor u/jullie klaar. Namens alle medewerksters van buurtbibliotheek CODA Ugchelens Belang en CODA De Bouwhof wens ik u/jullie goede feestdagen en een mooi 2015 met veel leesplezier. Met vriendelijke groet, Hanneke Terburg Kerstherbergen De gezamenlijke kerken organiseren ook in 2014 twee Kerstherbergen. Iedereen die, om welke reden dan ook, niet thuis Kerstmis kan of wil vieren, is er van harte welkom. In De Herberg aan de Deventerstraat staat de deur open op Kerstavond en de middagen van Eerste en Tweede Kerstdag. In De Druif aan de Eglantierlaan bent u welkom op de middag van Tweede Kerstdag. De Kerstherberg biedt gelegenheid om samen met anderen het feest van licht en warmte te vieren. Samen eten, muziek en verhalen, koffie met iets lekkers en dat alles in een ongedwongen, prettige en vredige sfeer. De organisatie van de kerstherbergen draait helemaal op vrijwilligers en giften. Wilt u uw steentje bijdragen aan het slagen van de kerstherbergen? Dat kan! Uw gift is welkom op rekening NL94INGB ten name van Werkgroep Kerst-herbergen, Apeldoorn. Openingstijden De Herberg, Deventerstraat 40, ingang Griftstraat: Kerstavond: uur en Eerste en Tweede Kerstdag: uur. War Child, oorlogskinderen; door volwassenen in afschuwelijke oorlogen verstrikt geraakt. Wat kunnen wij daarvoor betekenen? Eddy Schipper heeft daar over nagedacht: hij houdt van mensen en speciaal van kinderen die buiten hun schuld betrokken zijn. Eddy reisde veel en zag veel. Mooie dingen, maar hij zag ook hoe slecht het hier en daar was. Daar had hij moeite mee. Op dit ogenblik is hij druk bezig om voor de organisatie War Child geld bij elkaar te sprokkelen. Als tegenprestatie zal hij met een grote groep de Kilimanjaro (5895 m) beklimmen en al deze leden zullen ieder minimaal 2400 euro bijdragen! Gelijktijdig zal Eddy meer bekendheid voor War Child in onze omgeving maken. Een flinke klus als je nog een gewone Leerlingen van basisschool De Bouwhof hebben op vrijdag 7 november meegedaan aan de ANWB fietsverlichtingsactie. Deze actie werd ondersteund door Bessels Tweewielers. De leerlingen controleerden samen met de fietsenmakers van Bessels hun fietsen op de veiligheid. Daarbij werd onder andere gekeken of de verlichting in orde was, of zadel en stuur goed waren afgesteld en of de remmen goed werkten. Er zijn ruim 80 fietsen gecontroleerd. De meeste fietsen waren prima in orde. Bij een paar fietsen zijn kleine defecten door de fietsenmakers ter plekke verholpen. Als dat niet mogelijk was, kregen kinderen een reparatieadvies mee naar huis. UGCHELENAAR War Child Lichtbrigade Foto: Dirk Reiding baan hebt en je conditie op peil moet houden voor de niet geringe prestatie om die hoge berg in Afrika te bedwingen. War Child zet zich in voor een beter leven (scholing enz.) voor honderdduizenden kinderen in diverse landen. Ze hebben programma s in Afghanistan, Burundi, Colombia, DR Congo, bezet Palestijns gebied, Libanon, Oeganda, Soedan, Sri Lanka en Zuid- Soedan. De kinderen werden vaak gedwongen om al op zeer jonge leeftijd mee te vechten Help Eddy met zijn idealen, zijn donatiesite is: www. warchild.nl/kom-in-actie. Eddy Schipper uit Ugchelen. Mocht u ideeën hebben voor acties, bel Eddy, hij is blij met alle hulp. Tel: / TvdH-K In het kader van de actie geeft Bessel Tweewielers een fikse korting op de korting van een eventuele reparatie die nodig is om de fiets weer veilig te maken.

14 DE BRON Diner, feest, vergaderen en borrel. Hier kan het allemaal.

15 DE BRON Zwijgen rond 5 december Een nicht en neef van mij adopteerden een aantal jaren geleden twee kinderen uit Colombia. Dankzij veel inspanning en offers konden zij met een tussenpoos van twee jaar dolgelukkig hun zonen meenemen naar Nederland. Omdat de Colombiaantjes blijkbaar afstamden van Afrikaanse voorouders (slaven) waren zij pikzwart. Zij zouden zonder schminken zo kunnen meedoen als zwarte Piet. Zo groeiden die twee op in een Achterhoeks dorp. Op een gegeven dag mocht de oudste voor het eerst naar school. Zijn moeder had hem voor die gelegenheid een nieuwe trui aan gedaan en zo stapte Andrès nog wat verlegen de klas binnen. De juf van groep zes was gewend op maandagmorgen te beginnen met een kringgesprekje en nu kwam dat goed uit met een nieuwe leerling in de groep. Als alle witte kopjes gezeten zijn in de kring met in hun midden een pikzwart kereltje zegt de juf dat er vandaag een nieuwe leerling is met de naam Andrès en zij vraagt: Wie van jullie is iets opgevallen aan Andrès? Het verrassende antwoord van een van de kinderen was: Hij heeft zo n mooie rode trui aan! Dit typeert kleine kinderen in hun houding tegenover gekleurde/zwarte medemensen. Kortom: er is geen enkel probleem. Als er meerdere zwarte Pieten rond Sinterklaas bewegen en je zou kinderen vragen wat het verschil is tussen een zwarte en een anders gekleurde Piet zou het antwoord wel een kunnen zijn: die grote veer op zijn hoed. De uitleg van discriminatie in dit jaarlijkse volksfeest lijkt typisch iets van volwassenen die weinig van het wonder begrijpen. Tot dat wonder behoren ook het rijden over daken, het kruipen door de schoorsteen, een woord als kapoentje, het schenken van twee kaatsenballen in een net enzovoort. Het willen uitleggen, verklaren en rechtvaardigen is iets van volwassenen, die rond 5 december beter kunnen zwijgen. Knallende tractoren als muziek in de oren Dinie en Coen van de Steeg wonen aan de Wezenweg, helemaal achterin Ugchelen. Een wonderschone plek met uitzicht op bossen en weiden, aan de kant van de Hoenderloseweg, nabij de papierfabriek. Alsof je in een ansichtkaart bent terecht gekomen. Ezeltjes in de wei, kippen bij het huis, groentetuin bij de hand. Jammer, dat je in de verte iets van de auto s hoort, op de Europaweg. Vroeger hoorde je hier echt niets, vertelt Coen van de Steeg. Hij kan het weten, hij werd hier 82 jaar geleden geboren. Negen kinderen kregen zijn ouders en gezellig dat t was! Altijd wat te doen en s avonds bij de potkachel, boontjes doppen, met elkaar aardappels schillen of sokken breien: iedereen deed wat. Dinie en Coen zijn met hun zonen Albert en Eric intensief bezig met tractoren en met z n allen vaak op weg door Nederland met de Oude Trekker en Motoren Vereniging. Zeven zelf gerestaureerde tractoren staan er in de schuur. Vooral Coen en Albert hoef je niks wijs te maken over die voertuigen, Eric heeft een fijne neus voor de handel. Glimmende tractoren (op de foto een dieseltractor Fordson Major ) met enorme banden en volgens Coen een heerlijke olielucht, staan er te pronken. Ze snuffelen overal naar oude trekkers en maken daar juweeltjes van. Zelfs het spuiten doen ze zelf. Als er een onderdeel niet meer te krijgen is, maakt technische zoon Albert het zelf op de draaibank. Zijn vader knikt waarderend naar zijn zoon. Dinie zorgt, als ze zelf zo n trekkertocht organiseren, met schoondochters Gerry en Sophie voor de koffie en de soep OP DE RODE BANK met broodjes. Dat zijn toch gauw zo n 120 tot 150 man, zo hoor ik er toch een beetje bij, want tractoren, daar bemoeit ze zich niet mee. Dinie zingt, bij de nu 60-jarige zangvereniging Crescendo. De kippen, de ezels, de tuin en het verzorgen van de mannen, dat is haar werkterrein. Bijzonder om te zien, dat een man van 82 jaar en een vrouw, net 75 jaar, nog zo midden in het bezige leven staan. Ze vertellen over vroeger, hun werkzame leven in Ugchelen. Coen werkte eerst bij Van Houtum (de papierfabriek) en later bij Staatsbosbeheer. Dinie zegt niet veel, maar Coen is zo n enthousiaste verteller, zijn trekkers zijn hem alles, maar ook vroeger komt aan bod. Hij leeft, hij straalt als hij aan het praten is. Het nu is echt niet vergeten! Fijn, om deze mensen aan te horen, Ugchelen heeft vele pareltjes aan inwoners!/tvdh-k OEFENTHERAPIE CESAR UGCHELEN Twee nog jonge dames, die er aan meewerken, dat u weer goed kunt functioneren! Sabine Kruitbosch en Linda Kuiper vertellen over hun werk. Chronische pijnen blijken soms helemaal niet zo chronisch te zijn. Met specifieke oefeningen staan deze therapeuten altijd voor u klaar. In 2001, kwam Linda in deze al bestaande praktijk, verscholen achter de apotheek aan de Bogaardslaan 18a in Ugchelen. Linda en Sabine houden een gloeiend betoog over de zorg voor bewegen. Belangrijk is dat de mens blijft bewegen! Te vaak zien ze nog dat mensen in bepaalde gewoontes zijn vastgeroest, even de auto pakken, tv kijken, achter de computer zitten enz. Wissel dat af met een fijne fietstocht, een wandeling of gewoon wat bewegen in je huis. In de tuin werken is prima, maar als je al last hebt van je rug, luister dan naar je lichaam en stop na een half uurtje. Later kun je dan vrolijk verder gaan. Zorg zelf voor je lijf, dat zal in de toekomst veel vaker van u worden verwacht. Als u klachten heeft, ga dan naar deze gediplomeerde Cesardames. Ze helpen u zoeken naar de oorzaak van de klachten. Ze zullen er met uw medewerking voor zorgen, dat u bewust gemaakt wordt hoe u uw lichaam gebruikt in het dagelijks leven. Als oefentherapeuten kijken ze naar het verband tussen klacht, houding en bewegingsgedrag. Hoe is de balans tussen spanning en ontspanning? De kracht van Cesar is (gedrags) verandering toepassen en die behandeling is altijd maatwerk. Geen mens is hetzelfde! Sabine heeft specifieke aandacht voor kinderen met autisme, motorische klachten, jongeren met houding- of bewegingsproblematiek. Daarnaast is ze geregistreerd als bekkentherapeut. Linda heeft speciaal aandacht voor chronische pijnklachten, artrose, stressklachten. Ze is ook aangesloten bij een netwerk daarvan. In zwembad Malkander hebben ze op de maandag Foto: Dirk Reiding van uur tot uur en op donderdag van uur therapeutisch zwemmen en groepslessen. Het warme water werkt ontspannend. Loop gerust eens langs bij deze dames aan de Bogaardslaan18a, tel , Foto: Dirk Reiding

16 DE BRON Kerstdiner e & 2e Kerstdag open reserveer nu! 4 Gangen keuzemenu met feestelijk welkom met Prosecco en een amuse van roomkaas met pesto & zoete honingtomaatjes Voorgerecht Hertencarpaccio met een mooie wildsaus Bonbons van Noorse garnalen omhuld met gerookte zalm en een huis gepaneerde garnalenkroket Carpaccio van flinterdunne zoete bietjes en geitenkaas Tussengerecht Rollade van kip gegarneerd met verse appelchutney en cranberry Schuimige pomodorisoep van verse tomaten Kerstmenu 45,- p.p. Hoofdgerecht Langzaam gegaarde wilde eendenbout met verse kruidenzuurkool en zoete sinaasappelsaus Gemarineerde Iberico Rack van het Spaanse varken uit de oven met aardappel mousseline Entrecote van de grill met een zachte portsaus en paddenstoelen Op de huid gebakken kabeljauw met verkruimelde pecannoten pesto en een beurre blanc-saus Dessert Parfait van speculaaskruiden met gepocheerde peer Crêpe Suzette met gekarameliseerde appel en kaneelijs Chocolademousse met een quenelle van mascarpone met advocaatijs en slagroom Bij dit feestelijke kerstdiner hebben wij een aantal mooie wijnen voor u uitgezocht! Bruggelerweg 4 Beekbergen T van den Heuvel Gewoon bij Albert Heijn Openingstijden Ma. t/m do uur Vrijdag uur Zaterdag uur Zondag uur Inleverpunt milieupark, 100 parkeerplaatsen en elke dag iets te proeven! Gewoon bij Albert Heijn.

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015 Agenda Maandag 7 december Groep 3 t/m 8 schaatsen in Nijverdal Contactavond Dinsdag 8 december Zwemles Vrijdag 11 december Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

Over De Veenbrug. Nog. vier. nachtjes. slapen

Over De Veenbrug. Nog. vier. nachtjes. slapen Over De Veenbrug Jaargang 16, nummer 8 30 november 2015 Nog vier nachtjes slapen Kind op maandag Week 49 30/11-04/12 Thema: Er komt een tijd We beginnen deze adventstijd met verhalen over Jesaja. Hij leeft

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Vanuit de directie. Beste ouders/verzorgers,

Vanuit de directie. Beste ouders/verzorgers, CBO Het Kompas Jol 38 8446 EZ Heerenveen www.hetkompas-meilan.nl S C H O O L J A A R 2 0 1 5-2 0 1 6 1 0 D E C E M B E R 2 0 1 5 Directeur: Bartele van der Veer Directeur.hetkompas@ cbo-meilan.nl TREFWOORD

Nadere informatie

Nieuwsbrief de Horizon

Nieuwsbrief de Horizon P a g i n a 1 Nieuwsbrief de Horizon Agenda 5 januari: luizencontrole 6 januari: oud papier 7 januari: inloopmiddag 11 januari: kleuters en onderbouw vrij 21 januari: studie dag leerlingen vrij 22 januari:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week.

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. 28 november 2014 Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. Algemeen nieuws Sinterklaas Wij volgen de gebeurtenissen in het Sinterklaasjournaal. De

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Het is duidelijk te merken dat Sinterklaas weer in het land is, een gezellige tijd en tegelijkertijd een spannende tijd voor veel kinderen. We volgen binnen de school de lijn

Nadere informatie

Weekbrief. Donderdag 17 december 2015. Activiteitenoverzicht. Aanwezigheid directie / MIB

Weekbrief. Donderdag 17 december 2015. Activiteitenoverzicht. Aanwezigheid directie / MIB Donderdag 17 december 2015 Weekbrief Activiteitenoverzicht 19 december t/m 3 januari Kerstvakantie 4 januari Luizenpluizen Aanwezigheid directie / MIB Woensdag 6 januari Donderdag 7 januari Woensdag 6

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 CBS De Marliaantjes 2

Nieuwsbrief 9 CBS De Marliaantjes 2 Nieuwsbrief nr. 9 18 december 2015 Agenda 21 december 1 januari Kerstvakantie Maandag 4 januari Contactavond Dinsdag 5 januari Kriebelteam Adviesgesprekken VO groep 8 Woensdag 6 januari Adviesgesprekken

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

goede doelengeld 213.99

goede doelengeld 213.99 goede doelengeld 213.99 e-mail: beatrixschool@vpcoermelo.nl Website: www.beatrixschoolermelo.nl Nieuwsbrief 4 december schooljaar 2015-2016 AGENDA Woensdag 2 december Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

Nieuwsberichten 2 november 2015

Nieuwsberichten 2 november 2015 Nieuwsberichten 2 november 2015 Terugblik blubberrun Nat, sloten, weilanden, goed doel oftewel de blubberrun! Door de beeldende werving van de ouderraad deden ook dit jaar weer zo n 75 deelnemers (leerlingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie

de Schoolbel Kerstviering op t Rendal Driekoningen zingen

de Schoolbel Kerstviering op t Rendal Driekoningen zingen R E N D A L N I E U W S : K E R S T V I E R I N G O P T R E N D A L D R I E K O N I N G E N Z I N G E N H A N D B A L K E R S T T O E R N O O I N I E U W S V A N U I T A N D E R E O R G A N I S A T I E

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 11 december 2015 / NUMMER 524. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!!

NIEUWSBRIEF. 11 december 2015 / NUMMER 524. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!! 11 december 2015 / NUMMER 524 NIEUWSBRIEF In de komende weken zijn jarig: op 18-12 Mike van Bakel uit groep 4 op 20-12 Kim de Groot uit groep 7 op 21-12 Djuna Gersen uit groep 4 op 25-12 Senna de Waal

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Letters en cijfers Afscheid Juf Jansen

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Letters en cijfers Afscheid Juf Jansen Nieuwsbrief 1 / 2 23 november 2015 Beste ouders / verzorgers, Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Letters en cijfers Afscheid Juf Jansen Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Kerstfeest Schooljaar 2012-2013. Nummer 5. 29-11-2012 Enkele belangrijke data: Lightwise Groep 1 en 2

Kerstfeest Schooljaar 2012-2013. Nummer 5. 29-11-2012 Enkele belangrijke data: Lightwise Groep 1 en 2 Binnenkort zullen op speelse wijze ook de fietsen van de kleuters en de leerlingen van groep 3-4 getest worden en hopelijk kunnen er ook dan weer volop goedkeuringsstickers worden uitgedeeld, want we gaan

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

Wegwijzertje. Maak het mee! Website: wegwijzer.pcboapeldoorn.nl Mail: 16 december 2016 Nieuwsbrief nummer 8

Wegwijzertje. Maak het mee! Website: wegwijzer.pcboapeldoorn.nl Mail: 16 december 2016 Nieuwsbrief nummer 8 Website: wegwijzer.pcboapeldoorn.nl Mail: wegwijzer@pcboapeldoorn.nl 16 december 2016 Nieuwsbrief nummer 8 Wegwijzertje Geachte ouders, verzorgers, Komende week vieren we op school met de kinderen het

Nadere informatie

Deze week hebben we ook fijne gesprekken gevoerd met ouders tijdens de oudergesprekken.

Deze week hebben we ook fijne gesprekken gevoerd met ouders tijdens de oudergesprekken. Nr. 4 Vrijdag 20 november 2015 Agenda Basisschool de Blinkerd, Troelstrastraat 13, 5344 GK Oss, 0412-691635, www.deblinkerd-oss.nl Do. 26 nov.: Uitstapje naar de kinderboerderij: groep 3. Woe. 25 nov:

Nadere informatie

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter De Vlecht 18 december 2015 Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! In dit nummer: Vanuit het team 1 Groep 3/4 2 Groep 5/6 3 Sport en Bewegen 4 Afscheid juf José 5 MIKZ / Kerstcollage

Nadere informatie

Jaargang 18, nummer 4, 21 december 2012

Jaargang 18, nummer 4, 21 december 2012 Informatiebulletin Uitgave van de C.B.S. De Noordster, t Kort Morn 2, 9072 AK Nij Altoenae Tel: 0518-402494 Bijbelverhalen: Jaargang 18, nummer 4, 21 december 2012 Week 2: 7 t/m 13 januari 2013 Dat belooft

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Vierde zondag van de herfst De rijke dwaas, Jan Luyken (1649-1712) Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Over De Veenbrug. Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014. toe te wensen voor het nieuwe jaar!

Over De Veenbrug. Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014. toe te wensen voor het nieuwe jaar! Over De Veenbrug Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014 Deze eerste Over De Veenbrug van 2014 willen we natuurlijk niet beginnen zonder u en jullie allemaal eerst: alle goeds en gezondheid en natuurlijk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 Algemeen: HONDEN OP HET SCHOOLPLEIN Gisteren is er weer een kind op het schoolplein gebeten door een kleine hond. Gelukkig bleek de schade mee te vallen. Toch doen wij

Nadere informatie

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 Jubileum en afscheid juffrouw Jannie. Op 21 november is juffrouw Jannie 40 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Dit is natuurlijk een

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede december 2016

Activiteiten programma De Meerstede december 2016 Mededeling: dinsdag 6 december wordt het huis in de kerstsfeer gezet door creatieve vrijwilligers. Donderdag 1 december Sinterklaas lunch feest. De goede Sint komt vanmiddag op de Lunch. Hij moet tenslotte

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering 21 December vrijdag Kerstvakantie begint om 12.15 uur 25 & 25 December Eerste & Tweede kerstdag Woensdag

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

23 december 2016 (nr 5) Kerstviering

23 december 2016 (nr 5) Kerstviering 23 december 2016 (nr 5) Kerstviering We kijken terug op een geslaagde kerstwandeling door de wijk en een mooie kerstviering op het plein. Fijn dat u aanwezig was! Iedereen die hieraan heeft bijgedragen,

Nadere informatie

9 december 2016 nummer 7 AGENDA. Juf Tamara studieverlof, juf Linda vervangt

9 december 2016 nummer 7 AGENDA. Juf Tamara studieverlof, juf Linda vervangt 9 december 2016 nummer 7 AGENDA ma 12 dec. ma 12 dec. di 13 dec. woe 14 dec. vrij 16 dec. ma 19 dec. di 20 dec. wo 21 dec. do 22 dec. vrij 23 dec. Juf Tamara studieverlof, juf Linda vervangt Juf Nellie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 19 december 2016

Nieuwsbrief 9 19 december 2016 Nieuwsbrief 9 19 december 2016 Nieuws uit het kantoortje. Zo aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug te kijken naar wat er gebeurd is, en vooruit te kijken naar wat er te komen staat.

Nadere informatie

(2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade

(2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade 8de jaargang 6 december 2015 Nummer: 20 Kerkdiensten: Zondag 6 december Voorganger: ds. G.P. den Hollander (2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok 10.00 uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

nieuwsbrief Nationaal schoolontbijt

nieuwsbrief Nationaal schoolontbijt Inhoud Nationaal schoolontbijt Dekamarkt bedankt! Sinterklaas Nieuwe toiletten Epe on ice ASK-theater Nogmaals; nieuwe data voor op de schoolkalender nieuwsbrief IEP Eindtoets Kerstbakjes maken Kerstbakjes

Nadere informatie

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw ma 4 09.30-12.00 uur Nieuwjaarsreceptie voor bewoners, familie, vrijwilligers en personeel

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Lollystokjes of een prop Maak geen rommel, ruim het op. Appelschillen, lege zakken Doe het in de AFVALBAKKEN!

Lollystokjes of een prop Maak geen rommel, ruim het op. Appelschillen, lege zakken Doe het in de AFVALBAKKEN! Overzicht activiteiten komende tijd: Nieuwsbrief 3 21 september 2012 Datum Activiteit Groep September Wo. 26-09 Dag van de Talen 1-8 Do. 27-09 Studiedag; alle kinderen vrij 1-8 Oktober Di 2-10 Ouderavond

Nadere informatie

Beelden en verhalen van advents- en kerstactiviteiten in en vanuit de Ontmoetingskerkgemeente

Beelden en verhalen van advents- en kerstactiviteiten in en vanuit de Ontmoetingskerkgemeente Beelden en verhalen van advents- en kerstactiviteiten in en vanuit de Ontmoetingskerkgemeente Kinderen Vanaf half november oefenen de kinderen samen met de kinderen van de Adventskerk voor het kerstspel

Nadere informatie

o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari

o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari Hofbode 4 16 december 2015 o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari Informatieochtend Citotoets groep 2 Woensdagochtend 25 november zijn we met de ouders van kinderen van groep

Nadere informatie

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben.

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Week 23: vrijdag 7 juni groep 1 t/m 4 vrij Week 24: geen

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Jaargang 18, nummer 3, 23 november 2012

Jaargang 18, nummer 3, 23 november 2012 Informatiebulletin Uitgave van de C.B.S. De Noordster, t Kort Morn 2, 9072 AK Nij Altoenae Tel: 0518-402494 Jaargang 18, nummer 3, 23 november 2012 Bijbelverhalen: Week 48: 26 november t/m 2 december Droom

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw 2 10.00-12.00 uur Bingo - deelname E 5,-. * 2 10.00-12.00 uur lezing over de renaissance

Nadere informatie

ENGELENBURGSCHOOL. 27 maart 9,35 10 april 5,95 17 april 5,26 24 april 6,10

ENGELENBURGSCHOOL. 27 maart 9,35 10 april 5,95 17 april 5,26 24 april 6,10 ENGELENBURGSCHOOL 29 april 2015 Jaargang 4, nr.8 I N D I T N U M M E R : Mag ik met je ruilen? Personeel Welkom Ouder-kind activiteit Avondvierdaagse Sing-in 29 mei Cito Voor en na schooltijd De Vreedzame

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2013

Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 2 Juf Monique studieverlof 3 4 5 Sint Groep 1 t/m 4 12 uur vrij Groep 5 t/m 8 13 uur vrij 6 Groep 1/2 vrij Juf Lucille ADV 9 Juf Lucille

Nadere informatie

14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender

14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender 14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender Voorwoord De herfst is aangebroken. De bomen verkleuren en laten ons zien hoe mooi zij kunnen zijn met hun rode, gele en bruine bladeren. Het

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Over De Veenbrug. Op weg naar Het Kerstkind! Kind op maandag Week 51 14/12-18/12 Thema: Luister, het begint!

Over De Veenbrug. Op weg naar Het Kerstkind! Kind op maandag Week 51 14/12-18/12 Thema: Luister, het begint! Over De Veenbrug Jaargang 16, nummer 9 14 december 2015 Kind op maandag Week 51 14/12-18/12 Thema: Luister, het begint! Jozef en Maria gaan op reis naar Betlehem. Daar wordt het kind geboren: Jezus, de

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl JAARGANG 2014-2015, nummer 27 Donderdag 26 maart 2015 Vakantie- en vrije dagenrooster

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF december 2014

NIEUWSBRIEF december 2014 www.tjongerschool.nl tjongerschool@debasisheerenveen.nl NIEUWSBRIEF december 2014 Van de directie: Inmiddels zijn we een aantal maanden op weg en in deze periode heb ik veel onderzoek gedaan, geobserveerd

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

7 december school versieren voor kerst 16 december Kerstviering in de kerk in Uitwijk 21 december - 1 januari kerstvakantie

7 december school versieren voor kerst 16 december Kerstviering in de kerk in Uitwijk 21 december - 1 januari kerstvakantie 7 december school versieren voor kerst 16 december Kerstviering in de kerk in Uitwijk 21 december - 1 januari kerstvakantie Bijbelles Er klinkt een stem. Matteüs 3: 1-12, Lucas 1: 26-38 en 46-55 Die stem

Nadere informatie

Kerstviering Kleuters

Kerstviering Kleuters Kerstviering Kleuters welkom Welkom, welkom, dit is het moment om de dag te vieren. Welkom, welkom, dit is het moment; goed dat jij er bent. Er staat een kaarsje en het brandt, het glimlacht naar ons allen,

Nadere informatie

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl November 2015 Beste ouder(s), verzorger(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van November. Hierin stellen de nieuwe ouderleden van de MR zich aan u voor. En kunt u lezen over de opbrengst van de kleedjesmarkt,

Nadere informatie

TAFEL VAN DE WEEK GROEP 4 TAFEL VAN DE WEEK GROEP 5 t/m 8

TAFEL VAN DE WEEK GROEP 4 TAFEL VAN DE WEEK GROEP 5 t/m 8 Jan Naardingweg 56 7914 PN Noordscheschut T: 0528-341268 E: info@regenboognoordscheschut.nl www.regenboognoordscheschut.en3.nl 27 november 2015 Ma 30 Di 1 Woe 2 Do 3 Vrij 4 Za 5 Sinterklaas Oud Papier

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Op de agenda 09-11-2015 16-11-2015 26-11-2015 inleveren Studiedag Dalton. Alle kinderen zijn vrij Deze week muurschildering

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Dag Sinterklaasje. .Welkom Kerst! Basisschool Sint Liborius. December. Nieuwsbrief 5 4 december 2015. 4 december (middag vrij!

NIEUWSBRIEF. Agenda. Dag Sinterklaasje. .Welkom Kerst! Basisschool Sint Liborius. December. Nieuwsbrief 5 4 december 2015. 4 december (middag vrij! NIEUWSBRIEF Agenda Basisschool Sint Liborius December 4 december (middag vrij!) Sinterklaasviering 7 december 19.30 uur Werkgroep Andere Tijden 9 december 19.30 uur VO Voorlichtingsavond groep 8 11 december

Nadere informatie

Voorbeelden van een kerstwandeling en een lichtjestocht

Voorbeelden van een kerstwandeling en een lichtjestocht Voorbeelden van een kerstwandeling en een lichtjestocht U vindt hier een voorbeeld voor een kerstwandeling en twee voorbeelden van een lichtjestocht. Kerstwandeling Voor deze kerstwandeling is een route

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2016/ nummer 10

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2016/ nummer 10 NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2016/2017 16-11-2016 nummer 10 Agenda Di 22 november Vr 2 december Do 8 december Do 22 december Vr 23 december Ma 26 december vr 6 jan. Ma 16 t/m vr 20 januari

Nadere informatie

Agenda. Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag

Agenda. Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag Agenda Za 24 nov Klusdag Ma 3 dec 1 e advent Wo 5 dec Sinterklaas Ma 10 dec 2 e advent Ma 10 dec klas 6 introductiemiddag bovenbouw Zutphen Ma 17 dec 3 e advent Wo 19 dec Klas 1 en 2 kerstspel bij de Helmhorst

Nadere informatie

Mijn laatste nieuwsbrief

Mijn laatste nieuwsbrief Mijn laatste nieuwsbrief Lieve familie, vrienden en sponsors! Mijn laatste nieuwsbrief schrijf ik vanuit het prachtige en kleurrijke Sri Lanka! Hier vierde ik Kerst en Oud en Nieuw met de bemanning van

Nadere informatie

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet.

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Kerstviering groep 4 Welkom Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Als de kerstklokken luiden Dan horen wij steeds weer Dat Jezus is geboren.

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Het team van De Spreng wenst alle kinderen en hun familie een mooi, gezond en leerzaam 2015!

NIEUWSBRIEF. Het team van De Spreng wenst alle kinderen en hun familie een mooi, gezond en leerzaam 2015! D NIEUWSBRIEF Nummer 9 8 januari 2015 Het team van De Spreng wenst alle kinderen en hun familie een mooi, gezond en leerzaam 2015! Trefwoord Thema: Rituelen week 2 t/m 4 (5 t/m 23 januari). Rituelen Inhoud:

Nadere informatie

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 Geachte ouder(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari. Enquête Binnenkort zijn in de meeste groepen de 10 - minutengesprekken. Tijdens deze gesprekken

Nadere informatie

Vrijdag 04 november 2011

Vrijdag 04 november 2011 Vrijdag 04 november 2011 Het nationale schoolontbijt. Op donderdag 3 november begon onze schooldag heel gezellig en vooral gezond. Toen de kinderen de klassen binnen kwamen, stonden de tafels gedekt. Supermarkt

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Ieders talent een toekomst!

Ieders talent een toekomst! Ieders talent een toekomst! Nr. 8 17 december 2015 Morgen, vrijdag 18 december a.s., zijn alle kinderen vrij en begint de kerstvakantie. Kerstvakantie duurt tot en met 1 januari 2016. Op 4 januari 2016

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen MaS-vacaturebank Protestante Gemeente Vaassen Inleiding Hieronder is de maatschappelijke stagevacaturebank te vinden van de Protestante Gemeente Vaassen. De kerk is een bijzondere plek om je maatschappelijke

Nadere informatie

We hebben geleerd hoe we kadootjes moeten inpakken en hoe we taarten maken.

We hebben geleerd hoe we kadootjes moeten inpakken en hoe we taarten maken. Beste ouder(s)/ verzorger(s), Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2015. De afgelopen periode hebben de kleuters met veel energie gewerkt over verschillende thema s. Over welke thema

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.7 3 december 2015

Nieuwsbrief nr.7 3 december 2015 Nieuwsbrief nr.7 3 december 2015 Vanuit de directie Sinterklaas Vandaag donderdag 3 december heeft de Sint en zijn pieten een bezoek gebracht aan de Vonder. In de speelzaal hebben de kinderen van de groepen

Nadere informatie

nr. 11, schooljaar 2011-2012

nr. 11, schooljaar 2011-2012 nr. 11, schooljaar 2011-2012 Presentatieavond nieuwe ouders Helaas is er iets misgegaan in de communicatie over de presentatieavond voor nieuwe ouders. Om verwarring te voorkomen, willen we deze avond

Nadere informatie

April 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 9. Woensdag 1 april ( echt geen grap) was de Grote Rekendag. In een ander stukje kunt u hier nog meer over lezen.

April 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 9. Woensdag 1 april ( echt geen grap) was de Grote Rekendag. In een ander stukje kunt u hier nog meer over lezen. Nieuwsbrief april 2015: Nieuws vanuit: De directie Terwijl u deze maandbrief leest zijn de kinderen net een lang weekend vrij geweest. De reden van deze vrije dagen zijn toch altijd bijzonder. Een Goede

Nadere informatie