Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015?"

Transcriptie

1 Marechaussee vereniging november PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? PX-10 EN CARC Gezondheidsrisico s bewust verdoezeld? BETERE BELONING Speerpunt van de bonden bij CAO-onderhandelingen

2 René Schilperoort Vicevoorzitter Marechausseevereniging Ronduit schokkend E nige tijd geleden stuurde minister Hennis-Plasschaert een brief aan de defensiebonden. Daarin kondigde ze de sluiting aan van het meldpunt voor (voormalige) defensiemedewerkers die schade zouden hebben opgelopen door het werken met het wapenschoonmaakmiddel PX-10. Dat goedje is ook lange tijd gebruikt binnen de KMar. Waarschijnlijk heb ook ik er jarenlang onbeschermd mee gewerkt, net als velen van u en veel mensen bij de andere Defensieonderdelen. Het langer openhouden van het meldpunt was volgens de minister niet nodig, mede gezien de uitkomsten van een RIVMonderzoek uit Dat had namelijk uitgewezen dat het praktisch uitgesloten kon worden dat defensiepersoneel leukemie of aanverwante vormen van kanker had ontwikkeld door het werken met PX-10. Ook de Marechausseevereniging had op dat moment geen reden om te twijfelen aan de zorgvuldigheid van zowel het RIVM als de defensieorganisatie. Wij dachten het PX-10-dossier daarom met een gerust hart te kunnen sluiten. De uitzending van EenVandaag van maandag 20 oktober heeft echter een totaal ander licht op deze zaak geworpen. Zij rechtvaardigt de ogenblikkelijke heropening van het PX-10-meldpunt en nader onafhankelijk onderzoek. Door de getoonde informatie zijn vragen gerezen over de betrouwbaarheid van het RIVM. Dat vertrouwen moet zo snel mogelijk worden hersteld. Integriteitsschending In de uitzending kwam echter nog een ander aspect naar voren, dat bij mij grote twijfels oproept over de integriteit waarmee binnen Defensie is omgegaan met het PX-10-dossier. De informatie dat de top van Defensie kennelijk al vanaf de jaren tachtig bekend was met de risico s van het werken met PX-10 is op zich al reden voor verontwaardiging. Ronduit schokkend vond ik het om te horen dat desondanks besloten was de medewerkers onbeschermd door te laten werken met dit schadelijke middel. Het vertrouwen van mensen dat de werkgever hen geen onnodige en onverantwoorde risico s laat lopen is daardoor geschaad. De interne documenten van Defensie die ik heb gelezen roepen het beeld op dat er zelfs sprake is geweest van het bewust en opzettelijk nemen van gezondheidsrisico s met PX-10. Ik realiseer me dat de verantwoordelijken uit die tijd misschien niet meer werkzaam zijn bij Defensie. Wat mij betreft moet echter op zijn minst gekeken worden of er sprake is geweest van een integriteitsschending en een strafrechtelijk onderzoek op zijn plaats is. Oprichting LTC KMar In het zogenaamde Informeel Overleg Reorganisaties (IO REO) wisselen de bonden en de KMar op informele wijze van gedachten over reorganisatietrajecten. Tijdens de laatste bijeenkomst hebben we gesproken over de oprichting van het Landelijk Tactisch Commando, het LTC KMar, dat straks alle operationele KMar-teams in het land zal aansturen. De beoogd commandant van het LTC, generaal Peperkoorn, heeft de plannen voor de komende jaren met ons gedeeld. Op korte termijn zullen we verder praten over zijn beleidsvoornemen. Dat document zal het startschot zijn van een grote reorganisatie bij de KMar, die veel van onze leden zal raken. Als vereniging willen wij dat proces zo goed mogelijk gaan volgen. En wij willen graag van u weten wat u van de veranderingen merkt, hoe u over de ontwikkelingen denkt en of u voldoende wordt geïnformeerd door de KMar-leiding. Wij gaan daarvoor binnen de vereniging een klankbordgroep oprichten, die we regelmatig een aantal vragen zullen stellen. Vanaf januari 2015 zal op onze website een thermometer te zien zijn, die op basis van de ontvangen antwoorden een bepaalde temperatuur aangeeft. Op die manier kan iedereen zien hoe het met de patiënt gesteld is. U kunt er uiteraard op vertrouwen dat wij met de CKMar in gesprek gaan zodra we merken dat de patiënt verhoging begint te krijgen. Onze kaderleden hebben ruim vijftig leden bereid gevonden om deel uit te maken van de klankbordgroep. Dat zijn er wat mij betreft nog niet genoeg. Ik roep daarom iedereen op zich voor deze taak aan te melden bij de vertegenwoordiger van hun fractie. De contactgegevens vindt u achterin dit blad. 02 september maart november

3 10 inhoud Inzetbrief arbeidsvoorwaarden 04 Geen nullijn meer en een grote stap richting een volwaardige eindejaarsuitkering. Dat zijn de twee speerpunten van de Marechausseevereniging en de andere defensiebonden bij de komende arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. Ook willen de bonden verdere ontwikkeling van het personeelsbeleid en een oplossing voor het AOW-gat. Werkomstandigheden in Mali 08 De Marechausseeverenging wil in gesprek met Defensie over de extreem slechte voorzieningen die de werkgever voor de Nederlandse militairen in Mali georganiseerd heeft. Voor honderden militairen heeft het kamp Castor precies vier functionerende wc s. Voldoende nachtrust krijgen is nagenoeg onmogelijk. 07 #05 Giftig schoonmaakmiddel 10 Op maandag 20 oktober maakte EenVandaag documenten bekend waaruit blijkt dat Defensie zijn personeel heeft laten doorwerken met het schoonmaakmiddel PX-10 terwijl de grote gezondheidsrisico s daarvan bekend waren. De Marechausseevereniging ziet er voldoende aanleiding in om een nieuw, onafhankelijk onderzoek te eisen. Pensioenregelingen 14 De vakbonden hebben met de overheid een akkoord bereikt over een herziening van de pensioenregeling voor de militairen. Een onvermijdelijke stap, gezien de politiek beslissing om de belastingvrije ruimte voor collectief pensioensparen vanaf 2015 verder af te knijpen. Ook de pensioenregeling voor het burgerpersoneel wordt om die reden aangepast. Verder in dit nummer: 7 Ton Heerts: Vernieuwing FNV te belangrijk om te laten mislukken 13 PvdA en VVD blokkeren tolkenregeling 21 Verslag 110 e Presidium EUROMIL 22 Veteranenberichten 24 Verenigings- en NAD-nieuws 27 Fonds Sociale Zorg 28 Geschiedenis Marechausseevereniging (serie) 30 Computerhoek 31 Puzzel 32 FNV Voordeel 34 Servicepagina Lidmaatschap Er kan een moment komen dat u uw MARVERlidmaatschap op moet zeggen, bijvoorbeeld omdat u een baan buiten Defensie heeft aanvaard. Houdt u dan rekening met de opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Voorbeeld: u zegt 15 januari op, het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 maart. Opzeggen van het lidmaatschap kan door een brief aan de MARVER, postbus 157, 3440 AD Woerden, of per marechausseevereniging.nl. Het volgende verenigingsblad verschijnt op 18 december Kopij aanleveren is mogelijk tot en met 24 november. Salarisbetaaldata: maandag 24 november 2014 (inclusief eindejaarsuitkering), maandag 22 december 2014, vrijdag 23 januari 2015 Cover: AVDD november

4 werk en inkomen De defensiebonden schrijven in een gezamenlijke brief aan de minister dat de loonontwikkeling van defensiepersoneel moet worden vlotgetrokken. Meer loon speerpunt van inzet arbeidsvoorwaarden Geen nullijn meer en een grote stap richting een volwaardige eindejaarsuitkering. Dat zijn de twee belangrijkste speerpunten van de Marechausseevereniging en de andere defensiebonden voor de komende arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. We gaan de onderhandelingen over een nieuw arbeidsvoorwaardencontract in met nog meer stevige wensen, zoals verdere ontwikkeling van het personeelsbeleid en een oplossing voor het AOW-gat. Dat het tijd wordt voor een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord zal duidelijk zijn. Al ruim anderhalf jaar zitten we zonder, met uiterst vervelende gevolgen voor het defensiepersoneel. We gaan nu een nieuwe fase in. De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel Defensie (SCODef) hebben gezamenlijk een inzetbrief geschreven aan Defensie, waarin we onze speerpunten neerzetten. Loonontwikkeling Meer loon is het belangrijkste speerpunt. De inzet is het schrappen van de nullijn en een belangrijke stap richting een volwaardige eindejaarsuitkering. Zoals in de inzetbrief te lezen valt: De 04 november 2014

5 centrales stellen vast dat door overheidsingrijpen de loonontwikkeling van het defensiepersoneel de afgelopen jaren nagenoeg heeft stilgestaan. ( ) Wil Defensie een aantrekkelijke werkgever blijven en voor nog te werven medewerkers zijn, dan moet gebroken worden met dit verleden; moet er een andere weg ingeslagen worden. Nu duidelijk is dat de middelen om dit te realiseren er zullen zijn, is dat ook mogelijk. En, schrijven de centrales aan de minister: De Centrales verwachten dat u de bezoldiging van de defensiemedewerkers zodanig wil verbeteren dat de koopkracht op het einde van de looptijd van het te sluiten akkoord aanmerkelijk verbeterd is. Defensie is (een van) de laatste overheidssector(en) waarin een volwaardige dertiende maand nog niet is gerealiseerd. De eindejaarsuitkering voor de defensiemedewerkers ligt nog meer dan 2 procent verwijderd van het door ons beiden beoogde niveau. Agenda van de Toekomst Een ander speerpunt is de veelomvattende Agenda van de Toekomst. Hiermee kunnen we onder andere de rechtspositie van militairen structureel verbeteren en een oplossing vinden voor het AOW-gat (zie verder het kader Agenda van de Toekomst.) Andere stevige wensen zijn behoud van werk, het opheffen van onredelijke verschillen in de behandeling van medewerkers op het gebied van toeslagen, toelagen en vergoedingen. Verder dreigt de inzet van reservisten door te slaan en tot verdringing van structurele banen van voltijds aangestelde militairen te leiden; er moet hierin een betere balans komen. Werktijden Tenslotte hebben we de werktijden ingebracht: als gevolg van technische mogelijkheden als de Telestick en smartphones wordt van defensiepersoneel meer dan ooit verwacht om ongevraagd ook na werktijd bereikbaar te zijn. Hiermee vervaagt de grens tussen werk en vrije tijd; deze grenzen moeten opnieuw worden vastgesteld. de bonden willen ook een oplossing voor het aow-gat Korte looptijd De SCODef geven, in ieder geval als het gaat om de loonontwikkeling, de voorkeur aan een nieuw arbeidsvoorwaardencontract met een korte looptijd. Want het defensiepersoneel zit te wachten op een duidelijk arbeidsvoorwaardelijk signaal. René Schilperoort, onderhandelaar namens de Marechausseevereniging: Voor de Agenda van de Toekomst voorzien we dat meer tijd nodig zal zijn. We willen daarvoor in deze onderhandelingen in ieder geval tot een gedegen plan van aanpak komen dat voor eind 2015 tot concrete resultaten leidt. Principieel onderhandelen Dat we in de inzetbrief spreken over speerpunten komt wellicht wat gematigd over, maar de tijd van wij eisen ligt achter ons. En met onderhandelingstrucs en psychologische oorlogsvoering komen we er ook niet. De Marechausseevereniging heeft al enige tijd geleden gekozen voor de wetenschappelijk beproefde techniek van principieel onderhandelen. (Zie ook het artikel op de MARVER-website over principieel onderhandelen; zoek op Harvard). De inzetbrief moet in dit licht vooral worden gelezen als een manifest In de financiële arbeidsvoorwaarden zijn meerdere niet te rechtvaardigen verschillen in de behandeling van medewerkers te vinden. dat aangeeft binnen welke marges we gaan onderhandelen en welke punten voor ons van belang zijn. Eigen boodschappenlijst René Schilperoort: Natuurlijk hebben we als Marechausseevereniging voor de komende onderhandelingen ook ons eigen boodschappenlijstje en weten we wat de wensen van onze achterban zijn. Het Algemeen Bestuur is daarover de afgelopen periode in een inventarisatietraject door de kaderleden uitgebreid geïnformeerd. Extra druk We zijn er echter wel van afhankelijk dat ook de minister op eenzelfde wijze de onderhandelingen in wil gaan. Daarbij weet de minister natuurlijk ook wel dat de centrales altijd nog extra druk kunnen zetten. In die zin is de manifestatie in Den Haag op 12 september een veelbetekenende speldenprik geweest. Wanneer onderhandelen Het wachten is nu op de inzetbrief van Defensie. Op basis hiervan kunnen de onderhandelingen gaan beginnen. Zodra we met concrete resultaten naar buiten kunnen komen, zullen wij u daarover informeren. november

6 werk en inkomen Agenda van de toekomst (Letterlijke tekst inzetbrief)» De Centrales van Overheidspersoneel gaven hiervoor al aan dat het speerpunt van de onderhandelingen zou moeten liggen bij de loonontwikkeling. Dat neemt niet weg dat, gezien de ontwikkelingen in de maatschappij, het noodzakelijk is om in de komende onderhandelingen te komen tot het concretiseren van afspraken over wat in het vorige akkoord Verdere ontwikkeling personeelsbeleid is genoemd. De Centrales van Overheidspersoneel zijn van mening dat in de nadere uitwerking daarvan in ieder geval de hoofdlijnen moeten worden vastgelegd van de volgende relevante thema s. 1 De borging van de bijzondere positie van militairen in de rechtspositie, zodat de kwalitatieve vastlegging daarvan vertaald kan worden in (algemene en financiële) regelgeving. 2 De doorontwikkeling van het Flexibele personeelssysteem. Daarbij dienen enerzijds de huidige afspraken geëvalueerd te worden; anderzijds moet bezien worden of en zo ja hoe het systeem eventueel aangepast dient te worden op grond van maatschappelijke ontwikkelingen die te maken hebben met langere arbeidsparticipatie. Van de doorontwikkeling dienen elementen die betrekking hebben op het reguleren van de uitstroom deel uit te maken: hoe kunnen werknemers van werk naar werk begeleid worden en hoe kan inkomenszekerheid gerealiseerd worden in die gevallen waarin dit niet lukt. Bij de doorontwikkeling dienen maatregelen geconcretiseerd te worden waardoor medewerkers die op grond van de huidige (overgangs)regelingen langer in dienst moeten blijven dan vroeger dat ook (in goede gezondheid en met veel werkvreugde) kunnen doen. Het levensfasebewust personeelsbeleid moet worden uitgewerkt en beter in de organisatie verankerd worden. De ervaringen tijdens de gehouden pilots kunnen daarbij een rol spelen. Er moeten afspraken gemaakt worden over de concretisering van de mogelijkheden tot het volgen van opleidingen. De Centrales van Overheidspersoneel zijn van mening dat nieuwe impulsen op dit gebied noodzakelijk zijn, waarbij de wens van de medewerker een meer prominente plaats inneemt dan nu het geval is. Tot slot willen de Centrales de afspraken die thans in het Sociaal Beleidskader vastliggen structureel verankeren. 3 Het ongedaan maken van de ongewenste fiscale (straf)heffing op de uitkering van de gewezen militairen. 4 Het oplossen van het AOW-gat. Als er een onderwerp is dat de gemoederen bij zowel actief dienende medewerkers als gewezen medewerkers bezighoudt en dus aparte aandacht verdient in deze inzetbrief is dat wel het dichten, dan wel het voorkomen van een AOWgat. We kunnen de op dit punt levende gevoelens en zorgen in onze komende besprekingen daarom niet negeren. Dat de inzet van de Centrales van Overheidspersoneel daarbij zal zijn om (gewezen) defensiepersoneel van zo n gat te vrijwaren, spreekt voor zich. 5 Het structureel verankeren van de gevolgen van wetgeving voor het militaire pensioen. 6 De contouren van het aanpassen van het bezoldigingsstelsel voor het militaire personeel, waarbij verschillen in de bezoldigingstabellen weggenomen zouden moeten worden en het stelsel van toelagen, toeslagen en vergoedingen gemoderniseerd moet worden. Werkgelegenheid De afgelopen jaren is er bij het ministerie van Defensie fors bezuinigd. Dit heeft op verschillende manieren zijn weerslag gevonden bij het personeel. Vele defensiemedewerkers hebben Defensie (moeten) verlaten, anderen zitten op dit moment nog in de herplaatsingsperiode. Ook de komende tijd zal de implementatie van de nog resterende bezuinigingen tot het vertrek van medewerkers leiden. Tegelijkertijd zien de Centrales van Overheidspersoneel dat talloze functies niet of niet tijdig gevuld kunnen worden. De Centrales van Overheidspersoneel willen afspraken maken die het onnodig vertrek van medewerkers voorkomt. De huidige signalen, zoals het irreguliere verloop onder het defensiepersoneel, de achterblijvende werving en het beginnende herstel van de economie, maken het noodzakelijk om tijdig de omslag van maatregelen gericht op uitstroom naar maatregelen gericht op behoud en instroom van (gekwalificeerde) medewerkers te maken. Toeslagen, toelagen en vergoedingen In de (financiële) arbeidsvoorwaarden zijn meerdere niet te rechtvaardigen verschillen in de behandeling van medewerkers opgenomen. Zaken als de overwerkvergoeding voor oversten en hun burgerequivalent, het onderscheid tussen medewerkers met en zonder eigen huishouding en verschillen die zonder onderliggende argumentatie historisch gegroeid zijn, verdienen daarbij onze aandacht. Verder zouden wij met u willen spreken over een aanpassing van het vergoedingenregime voor bereik- en beschikbaarheid. 06 november 2014

7 Misverstanden Ellen Dekkers, voorzitter FNV Bondgenoten: Achteraf bleek al snel dat veel tegenstemmers niet tegen de fusie zijn. Hun tegenstem had te maken met de vragen over onder andere de financiën. Op dat gebied had het FNV-bestuur op 15 september toezegverenigingsnieuws Vernieuwing FNV te belangrijk om te laten mislukken Op woensdag 8 oktober leek de vernieuwing van de vakcentrale FNV waarbij ook de Marechausseevereniging is aangesloten op het laatste moment alsnog te mislukken. Van het congres van FNV Bondgenoten kreeg de voorgenomen fusie met FNV Bouw en Abvakabo FNV acht stemmen te weinig voor de statutair vereiste twee derde meerderheid. Binnen de oude FNV werd de dienst in feite uitgemaakt door een paar supergrote vakbonden zoals FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV en FNV Bouw. Ook lag te weinig macht bij de leden en te veel macht bij de Federatieraad, bestaande uit de voorzitters van alle aangesloten bonden. Dat laatste is verholpen door de invoering van een ledenparlement. Het eerste zou worden verholpen door de grote bonden te laten fuseren met de FNV en daarna op te splitsen in herkenbare beroepssectoren. In de aanloop naar een groot FNVfusiecongres op vrijdag 10 oktober stemde het congres van Abvakabo FNV op maandag 6 oktober met 94 procent voor de fusie en het congres van FNV Bouw op dinsdag 7 oktober met 98 procent. Een dag later ging het mis: op het congres van FNV Bondgenoten stemde 64,62 procent van de leden voor en 35,38 procent tegen. Er was volgens de statuten een twee derde meerderheid van 66,67 procent nodig om de fusie door te laten gaan. herstemming in de laatste week van november gingen gedaan, die vervolgens waren uitgewerkt in een Plan van Aanpak. Dat is voorafgaand aan het congres helaas niet meer besproken met de bondsraad van FNV Bondgenoten. Ook waren er mensen die dachten dat er bij een tegenstem opnieuw onderhandeld kon worden. Maar met het fusiebesluit lag er echt een eindvoorstel op tafel. Extra congres aangevraagd Op dinsdag 14 oktober gaven de beoogde fusiepartners een persconferentie. Ellen Dekkers meldde dat 125 van de 401 congresgangers van een week eerder het hoofdbestuur gevraagd hadden aan te blijven en eind november een extra congres te organiseren om nogmaals te stemmen over de voorgenomen FNV-fusie per 1 januari Dat aantal is veel groter dan de tien procent die volgens onze statuten voor zo n verzoek vereist is. FNV-voorzitter Ton Heerts verklaarde erg blij te zijn met deze ontwikkeling. Er waren slechts acht stemmen te weinig voor de juridisch vereiste meerderheid. We dienen respect te hebben voor de argumenten van die mensen. Maar gezien het grote belang moeten we toch alles op alles zetten om de nagestreefde fusie mogelijk te maken. Nederland heeft de FNV als sterke vakbond nodig. En om dat te blijven moeten we doorgaan met de vernieuwing. Hoe kijken de FNV-bonden die sowieso niet zouden meefuseren zoals de MARVER, de AFMP en de Nederlandse Politiebond tegen de ontwikkelingen aan? MARVER-vicevoorzitter René Schilperoort: We hebben de collega s laten weten dat we het belang van een sterke FNV onderschrijven. Onze bonden hebben zich aan het vernieuwingsproces van de FNV verbonden, ervan uitgaande dat de opsplitsing in herkenbare beroepssectoren van de grote FNV-bonden er zou komen. Dat er alles aan gedaan wordt het voorgenomen vernieuwingsproces alsnog te laten slagen, steunen wij dus van harte. november

8 werk en inkomen Militairen in Mali de dupe van geldgebrek Defensie De Marechausseevereniging wil in het overleg met Defensie praten over de extreem slechte voorzieningen die Defensie voor de Nederlandse militairen in Mali georganiseerd heeft. Ook zal de bond er nogmaals bij minister Hennis-Plasschaert van Defensie op aandringen dat militairen die worden uitgezonden (bijvoorbeeld om te vechten tegen IS) verzekerd moeten zijn van een gedegen voorbereiding en goede voorzieningen op het gebied van hygiëne, huisvesting, kleding en uitrusting. De omstandigheden in het kamp Castor in Mali zijn superslecht. Na acht maanden blijkt Defensie nog altijd niet in staat om de basale voorzieningen voor zijn medewerkers op orde te hebben. De klachten die de MARVER heeft ontvangen gaan onder andere over:» volstrekt ontoereikende en onhygiënische sanitaire voorzieningen (toiletten, douches);» geringe privacy en tropische warmte in de tenten waardoor goede nachtrust onmogelijk is;» een veel te warme en onhygiënische eetzaal;» een slechte postvoorziening (wachttijd drie tot vijf weken);» het verstrekken van allerlei uitrustingsstukken die niet nodig zijn;» het niet verstrekken van allerlei uitrustingsstukken die wel nodig zijn;» het haperen van de levering van de noodzakelijke kleding en uitrusting bij het KPU bedrijf. De poepzakken voor de mannen in Mali Diverse media hebben bericht over spartaanse leefomstandigheden. Zo liet de NRC in de editie van 15 oktober 2014 correspondent Emilie van Outeren het volgende optekenen: We zijn hier al bijna een jaar bezig, en nog steeds slapen we in tenten, klaagt een militair. Hij laat zien hoe hij met zeven collega s in een witte tent kampeert. ( ) Omdat de ene aanwezige airco de hitte niet aankan, hebben ze in Gao zelf ventilators aangeschaft. ( ) Als er wisselingen van militairen zijn, bijvoorbeeld toen laatst een nieuwe lichting helikopterbemanning binnenkwam, slapen zij met tientallen in de kleine sporthal. En voor al die honderden militairen heeft het kamp precies vier functionerende wc s met stromend water. Twee voor het handjevol vrouwen dat hier werkt, en twee voor de mannen. Er waren er meer, maar die zijn verstopt geraakt en niet gerepareerd. In plaats daarvan zijn de mannen verbannen naar de poepzakken aan de rand van de basis. Daar doen ze hun behoefte op een klapstoel met een gat erin en een plastic zak eronder. Douchen, in cabines 08 november 2014

9 de minister voldoet niet aan haar zorgplicht die gemaakt zijn van tentzeil, is vanwege de waterschaarste gelimiteerd tot vier minuten per persoon per dag. En dat is nog maar een deel van de klachten. Klachtenregen Diezelfde dag beweerde generaal Middendorp tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer dat de klachten die de publiciteit hadden gehaald slechts afkomstig waren van enkele militairen. De Marechausseevereniging bestrijdt deze visie. Van de zomer regende het al klachten die door de MARVER gemeld zijn bij de top van Defensie en ingebracht zijn in het overleg. Een woordvoerder van Defensie meldde op 15 oktober aan de pers dat er nog geen overleg had plaatsgevonden. Dat is dus niet correct. Niet leefbaar De klachten over de primitieve leefomstandigheden worden breed gedragen, afgaande op de berichten die de Marechausseevereniging van leden heeft ontvangen. Eén collega meldde bijvoorbeeld: Dit is de meest amateuristische voorbereidingsperiode die ik heb meegemaakt. De ouders van een ander meldden: In twee eerdere uitzendingen naar Afghanistan waren de condities niet zo extreem slecht als nu in Mali. Een vrouw van een militair: Ik vraag me af waarom het voor vluchtelingen niet langer leefbaar is dan een paar weken in tenten en onze mannen en vrouwen er wel zes maanden in moeten verblijven. Dit maakt me boos. Zorgplicht Militairen verkeren in een bijzondere positie en zij begrijpen als geen ander dat de omstandigheden in het begin van een missie primitief zijn. Militairen begrijpen echter totaal niet dat na acht maanden missie de meest elementaire basisvoorzieningen nog steeds niet goed zijn geregeld, hoewel er al vele malen over is geklaagd. De minister voldoet daarmee niet aan haar zorgplicht en toont zich op dat punt een slechte werkgever voor de mannen en vrouwen die op missie zijn. Afleidingsmanoeuvre Naar aanleiding van de briefing werd in de pers gesuggereerd dat het de militairen in Mali slechts te doen zou zijn om een betere financiële vergoeding. Dat was slechts een klein onderdeel van de ontvangen klachten, die door de minister werd uitvergroot om de aandacht van andere zaken af te leiden. Het doet geen recht aan de situatie van het personeel in Mali. Defensie bagatelliseert klachten Generaal Middendorp gaf in de technische briefing aan dat begin januari 2015 alle militairen in de woonchalets verblijven De Marechausseevereniging zal hem aan zijn woord houden. Ons bereiken namelijk geheel andere berichten: nu al zou bekend zijn dat woonchalet 4 en 5 pas in maart 2015 worden opgeleverd, zodat honderd tot tweehonderd militairen nog zeker tot maart 2015 in tenten zullen slapen, bij temperaturen die soms oplopen tot 60 graden. Die containers zijn ook nodig om de nodige veiligheid te waarborgen in het gebied waar volgens de VN de veiligheidsrisico s fors toenemen. Erkenning en oplossingen De Marechausseevereniging zal in het overleg met Defensie de omstandigheden in Mali nogmaals aan de orde stellen. Het personeel in Mali heeft recht op een fatsoenlijke behandeling; ze mogen zich daarin gesteund weten door de MARVER. Verder zullen we opnieuw de aandacht van de minister vragen voor de situatie van militairen die worden uitgezonden. We hebben inmiddels namelijk al de nodige berichten gekregen dat ook in de aanloop naar de missie in de strijd tegen IS het nodige Een insect druk je in Mali niet zomaar even dood. misgegaan is op het gebied van de voorbereiding, verstrekking van kleding en uitrusting en werk en leefomstandigheden. Ordinaire geldkwestie In operationele omstandigheden zijn arbo-regels uiteraard beperkt van toepassing. Dat ontslaat de minister van Defensie niet van de verplichting al het mogelijke te doen om de werkomstandigheden van militairen zo gezond en veilig mogelijk te maken. De middelen om dat te doen zijn gewoon verkrijgbaar en te leveren. Het is echter een ordinaire geldkwestie dat maatregelen worden uitgesteld en de situatie in Mali wordt gebagatelliseerd. De Marechausseevereniging meent dat de visieloze en onverantwoorde bezuinigingen die de afgelopen jaren op Defensie hebben plaatsgevonden mede de oorzaak hiervan zijn. De MARVER heeft er bij voortduring op gewezen dat die ten koste zouden gaan van de veiligheid, gezondheid en welzijn van het (uitgezonden) personeel. Het is uiterst zuur om te zien dat dit nu meer en meer bewaarheid wordt. november

10 werk en inkomen Komst schadefonds gewenst MARVER wil nieuw onderzoek naar PX-10 Het dossier PX-10 was nog maar twee maanden gesloten, toen in een uitzending van EenVandaag bekend werd gemaakt dat het RIVM-onderzoek niet zou deugen. De Marechausseevereniging ziet er voldoende aanleiding in om een nieuw, onafhankelijk onderzoek te eisen. Verder willen we dat Defensie een schadefonds instelt. De MARVER wordt bij deze aanpak gesteund door de FNV en het Bureau Beroepsziekten van de FNV. Door de berekeningsmethode van het RIVM is er bij Defensie in 2011 geen causaal verband geconstateerd tussen het werken met PX-10 en het krijgen van vormen van kanker. Op basis hiervan achtte Defensie zich ook niet aansprakelijk voor de mensen die zich destijds gemeld hebben. Maar daar moeten we nu, op basis van de uitlatingen van deze experts, grote vraagtekens bij zetten. De MARVER eist dan ook een nieuw onderzoek naar de blootstelling van defensiemedewerkers aan PX-10. In een uitzending van EenVandaag, maandag 20 oktober, is nieuwe informatie over PX-10 aan het licht gekomen. Als reactie hierop stelt de Marechausseevereniging dat Defensie nalatig is omgegaan met de gezondheid van medewerkers. De gezondheidsrisico s waren allang overduidelijk en toch was er onvoldoende bescherming. Dit is onbegrijpelijk en onacceptabel. Een nieuw onderzoek is noodzakelijk omdat het vorige onderzoek, uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onbetrouwbaar lijkt. In de uitzending zegt de zeer gerenommeerde Belgische toxicoloog Tytgat dat de berekeningsmethode van het RIVM ten aanzien van de blootstelling aan PX-10 niet juist is. Een korte hoge blootstelling aan benzeen is volgens hem al voldoende om leukemie of een andere vorm van kanker te krijgen. Dit wordt bevestigd door de heer Timmermans, die zeventien jaar als arts voor Defensie werkte. EenVandaag stelde het al afgesloten PX-10 dossier in een nieuw daglicht Nieuwe informatie Via een WOB-procedure (Wet Openbaarheid Bestuur) is bovendien nieuwe informatie boven tafel gekomen, die nog niet bij ons bekend was toen in 2011 het onderzoek naar PX-10 van Defensie (uitgevoerd door het RIVM) plaatsvond. Deze informatie en de bevindingen van de experts die door EenVandaag zijn bevraagd, stellen dat onderzoek in een geheel ander daglicht. Defensie heeft medewerkers willen en wetens, zeker tot in de negentiger jaren, laten doorwerken met PX-10. Allang bekend Toen was allang bekend dat de benzeen in PX-10 schadelijk is: al in 1976 gaf een Europese richtlijn aan dat iedere blootstelling schadelijk is. Terwijl de top van Defensie in het begin van de tachtiger jaren ook nog eens meerdere malen gewaarschuwd is voor het gevaar van 10 november 2014

11 PX-10. Bovendien blijkt nu ook dat de medewerkers door Defensie volstrekt onvoldoende beschermd zijn tegen PX-10. Bij de Marechausseevereniging is in ieder geval het beeld ontstaan dat Defensie en het RIVM de slachtoffers maar ook de vakbonden op het verkeerde been hebben gezet door het verstrekken van onjuiste en onvolledige informatie bij de eerdere afwikkeling van het dossier PX-10. Onacceptabel Vicevoorzitter van de Marechausseevereniging René Schilperoort: Ik vind het onbegrijpelijk en onacceptabel dat Defensie zó met de gezondheid van haar medewerkers is omgegaan. Terwijl overduidelijk allang bekend was dat PX-10 zeer gevaarlijk is, tot kanker kan leiden en er veel klachten waren. Het is zelfs zeer waarschijnlijk dat er mensen overleden zijn door het gebruik van PX-10. Structurele aanpak Schilperoort: We worden iedere keer opnieuw verrast door het feit dat Defensie haar medewerkers bloot heeft gesteld aan gevaarlijke stoffen, zonder dat er voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen zijn om gezondheidsschade te voorkomen. We hadden bijvoorbeeld de Hawk-straling, asbest, chroom-6, en nu Defensiepersoneel moet erop kunnen vertrouwen dat het werkt met veilig en gezond materiaal. waarschijnlijk zijn er zelfs mensen door overleden opnieuw PX-10. Iedere keer weer moet er worden gestreden voor de erkenning van schadeclaims van slachtoffers. Daar moet echt een einde aan komen. Defensie moet haar verantwoordelijkheid nemen. Het wordt hoog tijd voor een structurele aanpak voor dit soort problemen, om te voorkomen dat we van incident naar incident blijven gaan. De MARVER wil:» Nieuw onderzoek De Marechausseevereniging wil dat het onderzoek naar het gebruik van PX-10 en de effecten daarvan op de medewerkers heropend wordt. Onafhankelijke deskundigen moeten kritisch naar de eerdere uitkomsten gaan kijken, mede op basis van de nieuwe informatie die nu boven tafel is gekomen. Contraonderzoek is nodig om vast te stellen of de bevindingen van het RIVM wel kloppen. Als daar ook maar enige twijfel over blijft bestaan, moeten de ingediende claims alsnog in behandeling worden genomen en ook nieuwe claims worden toegestaan.» Onafhankelijke diagnostiek (en behandelingsadvies) van slachtoffers Tegelijkertijd wil de Marechausseevereniging onafhankelijke diagnostiek (en behandelingsadvies) van slachtoffers/(voormalige) defensiemedewerkers door een expert op het terrein van de beroepsziekten (om te beginnen met PX-10 en chroom-6). Te denken valt bijvoorbeeld aan de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) van het AMC. PMA afficheert zich als onafhankelijk beoordelaar en wil uitdrukkelijk alleen optreden in opdracht van beide partijen. Onafhankelijke diagnose en behandeling is van belang voor de MARVER en de defensiemedewerkers: we willen dat onze leden en het Defensiepersoneel snel en vertrouwenwekkend geholpen worden.» Schadefonds Defensie De MARVER is er voorstander van dat Defensie een schadefonds instelt, waarop slachtoffers en nabestaanden een beroep kunnen doen. In het fonds november

12 werk en inkomen zouden Defensie, defensievakbonden en externe deskundigen participeren. Dit is enigszins te vergelijken met bijvoorbeeld het huidige Instituut Asbestslachtoffers (IAS), waarbij ook meerdere partijen meesturen. Op basis van een diagnose-protocol moeten dan blootstelling aan PX-10 of chroom-6 en de aanwezigheid van daarmee samenhangende gezondheidsproblemen worden vastgesteld. Vervolgens zou aan slachtoffers snel een basisbedrag moeten worden toegekend als eerste stap in het afwikkelen van de schadeclaim. Het doel van dit fonds is te voorkomen dat zoals nu in veel zaken rondom beroepsziekten gebruikelijk is de werkgever traineert en aansprakelijkheid probeert te ontduiken. Een punt van zorg is de volstrekt uitgeklede Defensiebegroting; de politiek moet bereid zijn om financiële middelen beschikbaar te stellen. Defensie heeft immers een zorgplicht en mag zich daar niet aan onttrekken. Zo nodig gaan we schade claimen namens onze leden.» Heropenen meldpunt PX-10 Wij zullen de minister in het formele overleg dringend verzoeken snel het meldpunt PX-10 te heropenen, zodat werknemers met klachten zich daar (opnieuw) kunnen melden. Wat gaan we verder doen?» We hebben de minister inmiddels een brief gestuurd waarin we aandringen op een snelle reactie op onze hierboven beschreven inzet. Verder zullen we ook de politieke partijen gaan benaderen, want er zijn immers extra financiële middelen nodig voor het instellen van een schadefonds.» De Marechausseevereniging wordt bij deze aanpak gesteund door de FNV en het Bureau Beroepsziekten van de FNV. Daar zit veel deskundigheid op dit terrein. Deze samenwerking maakt ons nog sterker om de problemen structureel op te gaan lossen. Ervaringen delen Wij zullen u via onze website en via dit verenigingsblad op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond PX-10. Zodra er duidelijkheid is over het opnieuw openen van het meldpunt PX-10 van Defensie, zullen wij u informeren. Heeft u met PX-10 gewerkt, ondervindt u gezondheidsproblemen en wilt u uw ervaringen met ons delen? Stuurt u dan een naar marechausseevereniging.nl. X Onderzoek chroom-6: MARVER wil vinger in de pap» De MARVER en de andere defensiebonden willen een stevige vinger in de pap bij het RIVM-onderzoek naar de blootstelling aan schadelijke stoffen die defensiebreed zijn gebruikt. De bonden hebben geëist dat het onderzoek zal gaan naar de in het verleden gebruikte verf, de lagen daaronder (onder andere de primer) en de bewerking daarvan. Met andere woorden: het onderzoek moet zich richten op het aanbrengen van verf en onderlagen, maar ook op het bewerken van oppervlakten waarop de verf en onderliggende lagen zijn aangebracht. Denk hierbij aan het schuren van en boren in de materialen. Ook meldingen meenemen De defensiebonden vinden het van groot belang dat de meldingen die zijn binnengekomen bij het ABP Zorgloket (inmiddels 530 stuks) ook worden meegenomen in het RIVM-onderzoek. De bonden hebben de werkgever nadrukkelijk verzocht te worden betrokken bij het opstellen van de onderzoeksvragen (waaraan zijn medewerkers blootgesteld, onder welke omstandigheden en welke eventuele medische klachten ervaren ze momenteel). Ze hebben erop aangedrongen dat daarover goede afspraken worden gemaakt. Breder trekken Maar daar blijft het niet bij. Al jaren worden defensiemedewerkers met enige regelmaat opgeschrikt door berichten over (mogelijke) blootstelling aan gevaarlijke stoffen of straling. Voorbeelden daarvan zijn PX-1O, asbest en de straling van de HAWK-radar. De Marechausseevereniging en de andere defensiebonden vinden dat zeer ongewenst. Ze willen daarom graag met de minister spreken over de mogelijkheden om proactief en stelselmatig eventuele blootstelling aan gevaarlijke stoffen en straling in kaart te brengen. De prioriteit ligt nu echter bij CARC en andere chroomhoudende verven. 12 november 2014

13 werk en inkomen van de overheid mag je optimale bescherming verwachten PvdA en VVD blokkeren tolkenregeling Nederland zal geen asielregeling invoeren voor buitenlanders die in eigen land voor hun leven moeten vrezen doordat ze zich tijdens een missie van het Nederlandse leger aldaar hebben laten inhuren als tolk. Op donderdag 16 oktober verwierp de Tweede Kamer een motie waarin om zo n regeling werd gevraagd. Dat de motie geen meerderheid achter zich zou krijgen was twee dagen eerder al duidelijk geworden tijdens een debat over het onderwerp.. De oppositiepartijen D66, GroenLinks en SP hadden toen aangedrongen op een collectieve regeling. Op die manier zou geen enkele tolk die door zijn werk voor Defensie in levensgevaar belandt buiten de boot kunnen vallen. Maar de VVD en PvdA bleken daar niets voor te voelen. Zij willen dat iedere zaak apart wordt bekeken en hebben geen behoefte aan een asielregeling zoals sommige andere EU-landen die wel kennen. Aanleiding voor het debat op dinsdagavond 14 oktober was de zaak van de tolk Ahmed Ahmadzai (31), die in 2009 in de Afghaanse provincie Uruzgan voor de Nederlandse troepen werkte. Tegen alle richtlijnen van Defensie in verscheen hij duidelijk in beeld in een BBC-documentaire over de Dutch approach. Nadat de Taliban zijn broer voor hem aanzag en vermoordde, vluchtte Ahmadzai naar Europa en vroeg asiel aan in Noorwegen. Dat verzoek werd afgewezen, waarna hij naar Nederland kwam en daar asiel aanvroeg. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) weigerde dat verzoek in behandeling te (laten) nemen. Hij beriep zich op de Europese afspraak dat asielzoekers alleen in het land van aankomst een aanvraag kunnen indienen. Ahmadzai zou dus teruggestuurd worden naar Noorwegen en vervolgens door dat land teruggestuurd worden naar Afghanistan. Uitzondering op de regel Die beslissing leidde tot zowel felle kritiek uit de Tweede Kamer als een maatschappelijke discussie. Daaraan leverde ook onze zusterbond AFMP een bijdrage door het schrijven van een brandbrief aan Teeven en aan minister van Defensie Jeanine Hennis- Plasschaert. Inmiddels is duidelijk geworden dat Ahmadzai niet terug hoeft naar Noorwegen. Teeven heeft alsnog gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om voor bepaalde personen een uitzondering te maken. De zaak-ahmadzai is vervolgens inhoudelijk in behande- ling genomen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De teleurstelling na het debat en de stemming in de Tweede Kamer blijft. Vicevoorzitter van de Marechausseevereniging René Schilperoort: Wij zijn als MARVER niet uit op een specifieke tolkenregeling. Maar wij vinden wel dat het Ministerie van Defensie of BuZa als het lokale werknemers inhuurt verwantwoordelijk is voor de veiligheid van die mensen. We praten vaak over gebieden waar mensen doordat ze voor ons land werken of gewerkt hebben grote risico s kunnen lopen. Je mag van de Nederlandse overheid verwachten dat ze ook die werknemers zoveel mogelijk beschermt. Volgens Teeven is daar geen algemeen tolkenbeleid voor nodig; in zijn ogen biedt het vreemdelingenbeleid voldoende soelaas. Daarvan afwijken kan nodig zijn, maar alleen in uitzonderlijke individuele gevallen. Een opvatting waarin hij gesteund wordt door minister Hennis-Plasschaert en de PvdA. Die partij wilde in eerste instantie niet eens een debat over het invoeren van een collectieve tolkenregeling.» Hennis-Plasschaert en Teeven hebben wel toegezegd dat het huidige beleid zorgvuldig zal worden geëvalueerd. Schilperoort: Gezien het verloop van de discussie heb ik er niet veel vertrouwen in dat die evaluatie zorgvuldig zal plaatsvinden. Het lijkt er namelijk op dat de morele plicht om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van mensen die je als Nederlandse overheid inzet ook in dit geval ondergeschikt wordt gemaakt aan allerlei andere politieke belangen. november

14 werk en inkomen Tekst dick harte Uw pensioenregeling in 2015 De onderhandelaars van de defensiebonden hebben met de overheid een akkoord bereikt over een herziening van de pensioenregelingen voor militairen. De herziening gaat in vanaf 1 januari 2015 en wordt alleen doorgevoerd omdat het kabinet besloten heeft de belastingvrije ruimte voor collectief pensioensparen (= door de werkgever en de werknemers samen betaald) vanaf volgend jaar verder af te knijpen. Je regeling niet op tijd aanpassen leidt dan automatisch tot fiscale overtredingen en boetes. 14 november 2014

15 Eén van de speerpunten in het regeerakkoord van het kabinet Rutte II is het flink verlagen van het percentage van hun pensioen dat Nederlanders per jaar kunnen opbouwen op basis van een collectieve (belastingvrije) spaarregeling. Het kabinet redeneert als volgt: in de 21-ste eeuw blijft iedereen langer leven en dus ook langer werken. We hebben dus meer jaren de tijd om voldoende pensioen bij elkaar te sparen. De opbouw per jaar kan daarom wel wat lager en daarmee ook de jaarlijks belastingvrij in te leggen pensioenpremie. Meer belastinginkomsten En dat is weer gunstig voor de overheidsfinanciën. Doordat er op het brutoloon minder pensioenpremie wordt ingehouden, blijft er een groter bedrag over om loonbelasting over te heffen. Er stroomt dus vanaf 2015 opnieuw maandelijks extra geld naar de schatkist, dat daar anders pas over tientallen jaren zou zijn beland bij het uitbetalen van het pensioen (pensioen is uitgesteld loon). Gebruiken fiscale ruimte partnerpensioen Helaas geldt dat niet voor alle deelnemers. Er zullen in 2015 ook militairen zijn die meer pensioen opbouwen dan belastingvrij is toegestaan. Een dergelijk probleem heeft zich ook in 2014 voorgedaan en is toen opgelost door het benutten van nog openstaande belastingvrije spaarruimte in het partnerpenvoor militairen is zo weinig mogelijk veranderd Zoals bekend vallen het militair personeel en het burgerpersoneel bij Defensie onder twee verschillende pensioenregelingen. De burgermedewerkers hebben inmiddels net als alle andere ambtenaren de overstap gemaakt naar een zogenaamde middelloonregeling. Dat is een spaarplan dat voorziet in een pensioenuitkering op basis van het salaris dat je tijdens je werkzame leven gemiddeld hebt verdiend. Militairen sparen nog altijd (samen met de werkgever) voor een pensioenuitkering gebaseerd op hun salaris in hun laatste werkjaar. Hun spaarplan is een zogenaamde eindloonregeling. 1 Pensioenregeling militairen Op 17 december vorig jaar bereikte het kabinet Rutte II met vijf politieke partijen (PvdA, VVD, D66, ChristenUnie en SGP) een akkoord over het verlagen van de belastingvrije ruimte voor collectief pensioensparen op basis van een eindloonregeling. Vanaf 2015 zou de fiscus alleen nog meewerken aan een opbouw van maximaal 1,675 procent per jaar. Daar zat een ernstig knelpunt, want volgens de huidige regeling bouwen militairen jaarlijks 1,75 procent van hun pensioen op. Tijdelijke oplossing Het is de bedoeling dat de werkgever en de bonden op enig moment gaan onderhandelen over een structurele oplossing van de militaire pensioenregeling. Die structurele oplossing zal echter nog heel wat voeten in de aarde hebben, gezien de unieke rechtspositie van militairen. Beide partijen waren het erover eens dat het een dusdanig complex vraagstuk is dat daarvoor meer tijd nodig is. Het was daarom beter om een tijdelijke oplossing te bedenken waardoor de bestaande regeling aan de nieuwe fiscale spelregels bleef voldoen en er verder zo weinig mogelijk aan te veranderen. Die tijdelijke oplossing is gevonden in een aanpassing van de zogenaamde richtleeftijd. Dat is de leeftijd die bij de pensioenberekeningen als uitgangspunt wordt gehanteerd. Die leeftijd wordt verhoogd van 65 naar 67 jaar. Dat wil niet zeggen dat de uitbetalingen van het militaire pensioen later van start gaan. De startleeftijd daarvoor blijft ook in 2015 de leeftijd van 65 jaar. Bij de berekening van het pensioen gaat echter wel de leeftijd van 67 jaar gebruikt worden. Daardoor kan het opbouwpercentage voor de meeste deelnemers 1,75 procent blijven zonder dat dat problemen oplevert met de fiscus. november

16 werk en inkomen sioen. De partners van de betreffende militairen moesten daarvoor schriftelijke toestemming geven. Uit oriënterende gesprekken is gebleken dat Belastingdienst bereid is opnieuw met deze procedure akkoord te gaan. Voorwaarde is dat Defensie een plan van aanpak opstelt om in voorkomende gevallen de vereiste toestemming te verkrijgen. Onder deze voorwaarden zal de fiscus ermee akkoord gaan om de militaire pensioenregeling ook in 2015 aan te merken als een zogenaamd fiscaal zuivere regeling. Meer overschrijdingen Een belangrijk verschil met 2014 is echter dat het aantal overschrijdingen toen aanzienlijk kleiner was. Door het verder afknijpen van de beschikbare fiscale ruimte wordt in 2015 een veel grotere groep getroffen. Naar verwachting zal de pensioenopbouw van tussen de en militairen voor een deel buiten de belastingvrije ruimte vallen. Als hun partner dan geen toestemming geeft voor het overhevelen van dit deel naar de nog vrije fiscale ruimte in het partnerpensioen, wordt het opbouwpercentage van de betreffende deelnemers verlaagd van 1,75 naar 1,675 procent. Hierdoor wordt niet alleen hun toekomstige pensioen verlaagd, maar ook de zogenaamde backservice. Dat is een karakteristiek onderdeel van een eindloonregeling. Gaat tijdens je werkzame leven je salaris omhoog, dan moet met terugwerkende kracht ook het eerder opgebouwde deel van je pensioen in waarde stijgen. Dat gebeurt met het op dat moment geldende opbouwpercentage. Is dat verlaagd van 1,75 naar 1,657 procent, dan loop je dus een deel van de waardetoevoeging mis. Aan het eind van de rit krijg je daardoor een aanmerkelijk lager ouderdomspensioen uitgekeerd.» Er is een akkoord tussen de bonden en Defensie. Daarmee zijn we er echter nog niet. Er is nog een aantal andere partijen die ook nog hun toestemming moeten verlenen. De fiscus is er daar één van. Het APG, de organisatie die voor het ABP de uitvoering van de pensioenregelingen voor haar rekening neemt, heeft daarnaast veel tijd nodig om alles voor te bereiden en uit te voeren. Het zal daarom nog wel enige tijd duren voordat nadere informatie beschikbaar komt. Houd voor het laatste nieuws onze website in de gaten! 2 Pensioenregeling burgerpersoneel Zoals gezegd is de pensioenregeling voor burgerambtenaren een middelloonregeling. De politiek heeft besloten dat de belastingvrije ruimte voor collectieve pensioenopbouw op basis van dat soort regelingen vanaf 2015 wordt beperkt van 2,15 tot 1,875 procent per jaar. Die percentages zullen u als ABP-deelnemer wellicht niet bekend voorkomen. Dat klopt; niet elk pensioenfonds mag automatisch het maximale belastingvrije opbouwpercentage gebruiken. Welk percentage wordt toegestaan hangt onder andere af van de hoogte van de geschatte toekomstige AOW-uitkering (de zogenaamde AOW-franchise). ABP hanteert daarvoor een relatief laag bedrag, met als gevolg dat burgerambtenaren over een relatief groot deel van hun inkomen pensioen opbouwen. Om te zorgen dat de belastinginkomsten op peil blijven hanteert de fiscus dan een lagere vrijstelling. Vandaar dat de huidige ABP-regeling een opbouw van 1,95 procent per jaar kent lager dus dan de maximaal toegestane 2,15 procent. de jaarlijks te betalen premie gaat ook omlaag Redelijke afspraken Om binnen de verminderde belastingvrije ruimte te blijven moet het ABPopbouwpercentage vanaf 2015 worden verlaagd. Welk akkoord is daarover uit de bus gekomen?» Voor deelnemers met een inkomen tot wordt vanaf 2015 een opbouwpercentage gehanteerd van 1,701 procent en de bijbehorende lage AOW-franchise van november 2014

17 bram en René van de marechaussee Tekst: Johan de Rooij Tekeningen: Erwin Suvaal» Voor inkomens boven wordt een opbouwpercentage gehanteerd van 1,875 procent en de bijbehorende hoge AOW-franchise van Deze aanpak moet tot een evenwichtige spreiding van de versobering van de pensioenopbouw over de inkomensklassen leiden. Deelnemers met een lager inkomen bouwen jaarlijks een lager percentage op dan het fiscaal toegestane maximum, maar wel over een zo groot mogelijk deel van hun inkomen. Deelnemers met een hoger inkomen bouwen het fiscaal maximaal toegestane percentage op, maar wel over een kleiner deel van hun inkomen. Deze uiteenlopende aanpak levert in beide gevallen het gunstigste resultaat op. Ook is afgesproken dat de zogenaamde overhevelingstoeslag (OHT) tot het pensioengevend inkomen gaat behoren. Het inkomen waarover pensioen wordt opgebouwd kan daardoor met maximaal 792 stijgen. Extra nabestaandenpensioen Tot slot is afgesproken dat burgerambtenaren vanaf 2015 meer nabestaandenpensioen gaan opbouwen. Dat extra kapitaal kan te zijner tijd worden uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen of voor een (langer) vervroegd pensioen.. De lagere pensioenopbouw per jaar betekent ook dat zowel medewerkers als werkgevers jaarlijks minder premie hoeven te betalen. MARVERvicevoorzitter Renė Schilperoort: Het gaat hier wel om de bekende sigaar uit eigen doos. Je krijgt daardoor nu iets meer loon in handen, maar daar staat tegenover dat je mogelijkheden om gebruik te maken van een zeer rendabele belastingvrije pensioenspaarpot flink worden ingeperkt. Afgesproken is wel dat de pensioenpremie die de werkgever minder gaat betalen voor een belangrijk deel zal worden ingezet als extra arbeidsvoorwaardengeld. Ook wordt de pensioenpremie berekend op basis van de hoge AOW-franchise van Dat leidt ertoe dat de lagere inkomens pensioen opbouwen over een groter gedeelte van hun salaris dan waarover ze premie betalen. Aantasting vroegpensioengaranties Een ernstige tegenvaller is de afspraak om de zogenaamde voorwaardelijke november

18 Of ik dezelfde auto wil als deze total loss is... 8% korting via Marver Uw auto is uw trots bezit. Of u ziet m puur als een handig vervoermiddel. U kunt niet zonder, of juist wel. Voor iedereen vertegenwoordigt de auto een andere waarde. Daarom kunt u bij Univé kiezen uit verschillende all risk verzekeringen. Neem de All Risk Plus. De meest gekozen all risk autoverzekering. Onder andere met 1 jaar Nieuwwaardegarantie, gratis vervangende auto en bij schade regelen wij een uitstekende schadehersteller. Via Marver ontvangt u ook nog eens 8% korting op uw autoverzekering. Kijk op unive.nl/afmp-marver of kom langs bij een vestiging bij u in de buurt. Hoe All Risk wilt u het hebben? 18 november 2014

19 werk en inkomen FNV Veiligheid Pensioendag 2014» Op woensdag 26 november 2014 houdt FNV Veiligheid het samenwerkingsverband van de Marechausseevereniging, defensiebond AFMP en de Nederlandse Politiebond opnieuw een pensioendag voor kaderleden die nog in actieve dienst zijn. Het thema is dit keer pensioen in beweging. Centraal staan het vormgeven van de solidariteit tussen bijvoorbeeld jong en oud, man en vrouw, gezond en niet gezond en andere dilemma s. De pensioendag vindt plaats in Utrecht, om precies te zijn in Zalencentrum NDC den Hommel (Kennedylaan 9, 3533 KH). Dagvoorzitter is NPB-bestuurder Yntse Koenen en die ziet de dag vol belangstelling tegemoet: Volgens mij hebben we een interessant programma in de aanbieding uur Aankomst/inloop uur Opening door de dagvoorzitter uur Welkomstwoord NPB-voorzitter Han Busker uur Toespraak door pensioenexpert Gijs van Dijk, lid van het dagelijks bestuur FNV uur Lunch uur Workshops een voor NPBkaderleden, een voor AFMP/ MARVER-kaderleden uur Terugkoppeling workshops uur Sluiting Yntse Koenen: Ik zou zeggen: niet aarzelen dus! Ben jij een kaderlid van de Marechausseevereniging, ben je nog in actieve dienst en wil je goed geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen op pensioengebied? Meld je dan vandaag nog aan voor de pensioendag van FNV Veiligheid door een mailtje te sturen naar Graag tot ziens in Utrecht! afgesproken is ook de FPU-garanties te verlagen pensioenaanspraken te verlagen. Dat zijn de pensioengaranties die in 2006 aan de Nederlandse burgerambtenaren zijn toegekend toen het collectieve spaarplan voor een vervroegd pensioen bij de overheid (FPU) na amper tien jaar alweer werd afgeschaft. Dat gebeurde destijds eveneens door het afknijpen van de belastingvrije ruimte voor de FPU-regeling, toen door minister van Financiën Gerrit Zalm. Burgerambtenaren hadden bij de introductie van dat spaarplan in 1997 garantiebedragen toegekend gekregen voor hun eerdere dienstjaren. In die jaren hadden ze immers niet samen met de werkgever kunnen sparen voor een vervroegd pensioen simpelweg omdat het spaarplan toen nog niet bestond. In 2006 kregen zij de garantie dat deze bedragen te zijner tijd door de werkgever zou worden toegevoegd aan hun ABP Keuzepensioen. Daardoor bleven ze verzekerd van de mogelijkheid om eerder te kunnen stoppen met werken dan op AOW/pensioengerechtigde leeftijd. De aanspraken heten voorwaardelijk omdat ze alleen gelden voor medewerkers die tot hun vroegpensioen uiterlijk in 2023 in dienst blijven. Het afwaarderen van de voorwaardelijke FPU-aanspraken treft vooral de senioren onder de burgerambtenaren degenen die bij de introductie van de FPU al heel wat jaren in dienst waren en dus aanspraak kregen op een hoop spaargeld-van-de-werkgever.» De Marechausseevereniging is bij de onderhandelingen over de herziening van de ABPpensioenregeling betrokken via de ACOP de Algemene Centrale van Overheidspersoneel. Binnen deze vakcentrale werken een groot aantal ambtenarenbonden samen, waaronder de Marechausseevereniging,de AFMP en de Nederlandse Politiebond, maar ook ABVAKABO FNV en de Algemene Onderwijsbond (Aob). Eind oktober zal de ACOP laten weten of ze instemt met het bereikte akkoord. Houd voor het laatste nieuws onze website www. marechausseevereniging.nl in de gaten! november

20 Zeker op uitzending UITZENDCERTIFICAAT MARVER U bent lid van de Marechausseevereniging en wordt uitgezonden? Foto: AVDD Vraag uw uitzendcertificaat aan. Hiermee heeft u gratis de volgende dekking voor de duur van uw uitzending: bij overlijden als gevolg van een ongeval; bij algeheel blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval; In geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit door een ongeval een evenredig percentage van Waar vraagt u uw certificaat aan? Surf naar en klik op Uitzendcertificaat; Mail naar o.v.v. Ik word uitgezonden. Geef hierin uw persoonsgegevens, naam uitzending, vertrek- en terugkeerdatum van uw uitzending; Bel met (kies 4). Ook voor plaatsing in de West, mits korter dan een jaar, kunt u het uitzendcertificaat aanvragen! DFD stuurt u het bewijs van dekking en zal u verder informeren. Ook voor onafhankelijk hypotheekadvies kunt u bij ons terecht! Advertentie (halve pagina) MARVER Uitzendcertificaat ACE.indd :49:04 Jazeker! DFD is al 20 jaar de specialist op het gebied van verzekeringen voor (ex) militairen en hun gezinsleden. Om u nog beter van dienst te zijn, werkt DFD samen met De Hypotheker, de grootste onafhankelijke hypotheekadviesketen van Nederland met zo n 160 vestigingen. De Hypotheker adviseerde inmiddels één miljoen Nederlanders succesvol bij de grootste en leukste aankoop van hun leven: hun huis. Onze samenwerking biedt u zorgeloos woongenot en voordeel door: De expertise en zorg van twee specialisten; Ook hypotheken aan te bieden voor militairen met een FPS fase-1 of fase-2 contract; Echt onafhankelijk en persoonlijk advies; Maximale zekerheid, ook voor de toekomst; Duidelijkheid en transparantie, u weet hoeveel en waarvoor u betaalt; De optimale hypotheek met de scherpste tarieven; Gezamenlijk alles voor u te regelen. Interesse in onze gezamenlijke dienstverlening op het gebied van hypotheekadvies? Bezoek onze site of bel met (040) Uw hypotheek onze zorg! 20 november 2014 Verzekeren Hypotheken Sparen Tel: (040)

november 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Arbeidsvoorwaarden: Hoe aantrekkelijk is Defensie nog?

november 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Arbeidsvoorwaarden: Hoe aantrekkelijk is Defensie nog? 07 november 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Arbeidsvoorwaarden: Hoe aantrekkelijk is Defensie nog? @AnneMarieSnels voorzitter Anne-Marie Snels Alweer doofpotaffaire en gebagatelliseer

Nadere informatie

Vragen en antwoorden arbeidsvoorwaardenresultaat

Vragen en antwoorden arbeidsvoorwaardenresultaat Vragen en antwoorden arbeidsvoorwaardenresultaat Na het, op 12 oktober, bereiken van het onderhandelaarsresultaat hebben veel defensiemedewerkers vragen hierover. De eerste veel gestelde vragen proberen

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen,

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Op 16 oktober 2013 hebben CNV Publieke Zaak Abvakabo FNV en VPL en jullie werkgever een principe-akkoord over jullie cao bereikt. Het bereik van dit akkoord ging

Nadere informatie

Eén nieuw pensioen voor de Techniek

Eén nieuw pensioen voor de Techniek Afspraken zorgen voor stabiele premie, beschermen lagere inkomens en stimuleren arbeidsmobiliteit Eén nieuw pensioen voor de Techniek Schiphol/Rijswijk, 26 september 2014 - Werknemers en werkgevers in

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

(070) 373 8020. Kern van de afspraken: De pensioenrichtleeftijd stijgt naar 67 jaar Het opbouwpercentage daalt met 0,1% De pensioenpremie gaat omlaag

(070) 373 8020. Kern van de afspraken: De pensioenrichtleeftijd stijgt naar 67 jaar Het opbouwpercentage daalt met 0,1% De pensioenpremie gaat omlaag Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft akkoord pensioen gemeenteambtenaren uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201301307 Lbr. 13/082 bijlage(n) 2 Datum

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015

Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015 Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015 Er wordt gesproken over een eerste deelresultaat m.b.t. de AVW 2015 onderhandelingen. Wat betekent dit? Dit betekent dat dit resultaat slechts een eerste stap is naar

Nadere informatie

Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw

Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Een nieuwe baan! Gefeliciteerd! U heeft een andere baan. Met andere collega s en misschien wel heel ander werk. Een nieuwe stap, die ook gevolgen heeft voor de opbouw

Nadere informatie

2014Z21984. Antwoord 1

2014Z21984. Antwoord 1 2014Z21984 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw, die bij

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw

Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw Het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft aan de staatssecretarissen Wiebes (Financiën) en Klijnsma (SZW) een

Nadere informatie

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING 1- Waarom heeft het ABP een herstelplan opgesteld? ABP is, evenals vele andere pensioenfondsen, zwaar geraakt door de crisis op de financiële

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 7 november 2014 Betreft Schriftelijke antwoorden gebruik PX-10

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 7 november 2014 Betreft Schriftelijke antwoorden gebruik PX-10 > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten

Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen Besluit van 26 juni 2003, nr. CPP2003/1406M De directeur-generaal

Nadere informatie

FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012

FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012 FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012 1. Er is geen overeenstemming over herziening van de ABP-regeling per 2013. Wat betekent dit voor werkgevers

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201402358 Lbr. 14/093 CvA/LOGA 14/06

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201402358 Lbr. 14/093 CvA/LOGA 14/06 vnig Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft VNG maakt afspraken met Loyalis voor gevolgen aftopping pensioengevend

Nadere informatie

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune. Pensioenonderwerpen Aan de orde is het VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 06/11). Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014 s-gravenhage, 21 mei 2013 Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA zijn groot voor de AOW en de opbouw van pensioen in de tweede pijler. In deze tweede editie van

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Handreiking van NVTZ aan de leden voor de aanpassing van arbeidsvoorwaarden van de bestuurder met betrekking tot pensioenen bij

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden over BudgetControle

Vragen & Antwoorden over BudgetControle Vragen & Antwoorden over BudgetControle Wat is BudgetControle bij het Zwitserleven i-pensioen Middelloon? BudgetControle is een optie op het i-pensioen Middelloon. De overeengekomen Middelloonregeling

Nadere informatie

Circulaire. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Circulaire. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst, het hoofd P&O van de Tweede Kamer der Staten- Generaal, de provinciebesturen, de gemeentebesturen en de waterschapsbesturen Circulaire Onderwerp Doelstelling

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur 1red18248 29-06-2007, NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, 22.50 uur MINISTER-PRESIDENT BALKENENDE, NA AFLOOP VAN DE MINISTERRAAD, OVER HET ONDERZOEK NAAR EVENTUELE VERLENGING VAN DE MISSIE IN

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

van mening dat de oplossing van de Wul-problematiek voor militairen een verantwoordelijkheid is van het hele kabinet;

van mening dat de oplossing van de Wul-problematiek voor militairen een verantwoordelijkheid is van het hele kabinet; Moties ingediend gedurende het VAO WUL (29-01-2013) Motie Knops: nr. 50 (33400-X) overwegende dat de effecten van invoering van de Wet uniformering loonbegrip voor militairen onredelijk uitvallen, omdat

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Op dinsdag 27 mei is de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de plannen

Nadere informatie

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden Notitie Datum 11 juni 2010 Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen 1. Waarover gaat dit raadgevend referendum? De FNV heeft samen met de andere vakcentrales afspraken

Nadere informatie

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling 1. Waarom wordt het nieuwe pensioenreglement pas later uitgereikt? Antwoord: De pensioenregeling is gebaseerd

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Onze regeling Keuzemogelijkheden Vragen 2 Pensioen in Nederland Nederlands pensioenstelsel

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Colofon Redactie: Syntrus Achmea Tekst: Syntrus Achmea Vormgeving: Vormplan Design bno, Amsterdam 1e druk januari 2008 Deze brochure is met zorg samengesteld.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL.

Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL. AZL NV Pensioenregeling met ingang van 2013 Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL. We kunnen

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Inleiding Op verzoek van de NVZ heeft PFZW een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen beide pensioenregelingen in samenspraak

Nadere informatie

POLITIEVAKORGANISATIE. met elkaar - voor elkaar ACP. DTZ voor senioren. DTZ voor senioren. met elkaar - voor elkaar

POLITIEVAKORGANISATIE. met elkaar - voor elkaar ACP. DTZ voor senioren. DTZ voor senioren. met elkaar - voor elkaar POLITIEVAKORGANISATIE POLITIEVAKORGANISATIE ACP DTZ voor senioren 1 Inleiding Deze folder gaat over de Distorsie Toeslag Ziektekosten (DTZ) voor Senioren van de ACP. Dat betekent dat deze informatie alle

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Medezeggenschap Waterbedrijven, Waterschappen, Netwerkbedrijven 16-05-2013 Agenda Dekkingsgraad en financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP

Nadere informatie

68 De Pensioenwereld in 2014

68 De Pensioenwereld in 2014 09 68 De Pensioenwereld in 2014 Pensioenregeling 69 Aanpassingen van het fiscale (Witteveen-)kader Auteurs: Ivar Sintemaartensdijk en Jan Stigter Pensioenen mogen zich nog altijd verheugen in de warme

Nadere informatie

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding Afscheid van uw oude baan Uw pensioen bij uitdiensttreding Uit dienst Verandert u van baan? Begint u voor uzelf? Of bent u werkloos geworden? In al deze gevallen verandert uw leven. U moet veel regelen.

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

NOV KVNRO. Hare Excellentie J.A. Hennis-Plasschaert Minister van Defensie. Nummer: GOV MHB 13/0187-900. Onderwerp: Herstel van vertrouwen

NOV KVNRO. Hare Excellentie J.A. Hennis-Plasschaert Minister van Defensie. Nummer: GOV MHB 13/0187-900. Onderwerp: Herstel van vertrouwen Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie Wassenaarseweg 2 T 070 38 39 504 E info@prodef.nl 2596 CH Den Haag F 070 38 35 911 W www.prodef.nl Aan: Hare Excellentie

Nadere informatie

Pensioeninkoop. Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen?

Pensioeninkoop. Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen? Pensioeninkoop Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen? In deze brochure leest u meer over de mogelijkheid om uw pensioen

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie

Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie Inhoudsopgave Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie van Delta Lloyd Waarom Collectief Defined Contribution? 5 Wat is het? 5 De kracht van

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2009Z02723/2080913600. Kamervragen van het lid Omtzigt

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2009Z02723/2080913600. Kamervragen van het lid Omtzigt De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over bericht ziekte oud-medewerkers vanwege blootstelling aan giftige stoffen

Antwoorden op vragen over bericht ziekte oud-medewerkers vanwege blootstelling aan giftige stoffen Ministerie van Defensie > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Bepaal inzet nieuwe CAO Defensie

Bepaal inzet nieuwe CAO Defensie DATUM: KENMERK: VOLGNUMMER: 14 oktober 2009 Aan de leden N68 Bepaal inzet nieuwe CAO Defensie In overleg met het Landelijk Groepsbestuur Burgerpersoneel Defensie is CNV Publieke Zaak gestart met de voorbereiding

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Arbeidszaken

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Eerste baan... en pensioen?

Eerste baan... en pensioen? Eerste baan... en pensioen? Waaraan denk je bij je eerste baan? Pensioen is misschien het laatste waar je aan denkt bij je eerste baan. Toch is het erg belangrijk. Neem dus rustig de tijd om je er in te

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1.

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1. Pensioen 1-2-3 aanvullende pensioenregelingen Werk je bij een werkgever die bij ons is aangesloten, dan bouw je automatisch ouderdomspensioen bij ons op in de basispensioenregeling. Daarnaast kan je werkgever

Nadere informatie

34000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015

34000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 34000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 31490 Vernieuwing van de rijksdienst Nr. 55 Brief van de minister

Nadere informatie

Antwoorden op vragen van de leden Poppe en Ulenbelt (SP) over de detachering van personeel van het bedrijfsleven naar Defensie

Antwoorden op vragen van de leden Poppe en Ulenbelt (SP) over de detachering van personeel van het bedrijfsleven naar Defensie Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 31 maart 2009 Ons kenmerk P/2009005120

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

NIET SLOPEN MAAR BOUWEN

NIET SLOPEN MAAR BOUWEN NIET SLOPEN MAAR BOUWEN GEWOON GOED WERK VOOR IEDEREEN! CONCEPT ARBEIDSVOORWAARDEN AGENDA FNV IN BEWEGING 2014 INLEIDING Sinds 2008 ligt de Nederlandse economie op zijn gat. Voor 2013 werd een licht herstel

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao SW 2015-2018 uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling Waardeoverdracht: zinvol voor u? Gefeliciteerd, u hebt een nieuwe baan! Dit betekent nogal wat voor uw persoonlijke situatie. Nieuwe taken, verantwoordelijkheden en andere collega

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Aan het einde vindt u ook een toelichting op de gewijzigde pensioenregeling.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie