REGLEMENT SLOWLY SIDE WAYS EVENT IN DE 3 e LEGEND TWENTE RALLY.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT SLOWLY SIDE WAYS EVENT IN DE 3 e LEGEND TWENTE RALLY."

Transcriptie

1 REGLEMENT SLOWLY SIDE WAYS EVENT IN DE 3 e LEGEND TWENTE RALLY. Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF Reglement Legend Regularity Rally s (hierna te noemen: RLR) - dit Bijzonder Reglement (hierna te noemen: Reglement) en eventueel nog uit te geven bulletins, - de verkeerswetgeving van Nederland. PROGRAMMA VAN HET EVENEMENT Zaterdag 05 juli 2014 inschrijving open Zondag 19 oktober :00 uur: sluiting inschrijving Zondag 26 oktober :00 uur: publicatie deelnemerslijst Zaterdag 1 november :00-12:00 uur: documentencontrole uitreiking routeboek (zie art.16.1) 12:00-18:00 uur: verkenning regularity s/tests (exclusief Hengelo Zuid) 14:00-16:00 uur: conformiteitcontrole van de auto (zie art ) 20:00 uur: publicatie definitieve startlijst (zie art ) Zondag 2 november :00-09:00 uur: verkenning test Hengelo Zuid uur : Briefing 11:41 uur: Start eerste equipe Marktplein Centrum Hengelo (zie art en 17) uur: Start 1 e deelnemer Legend WP Hengelo Zuid 17:06 uur: Finish eerste equipe Marktplein Centrum Hengelo (zie art. 3.2.) 18:00 uur: publicatie voorlopig eindklassement (zie art ) 18:30 uur: prijsuitreiking (zie art ) LOCATIE OFFICIEEL PUBLICATIEBORD Het officiële publicatiebord staat in Het Proggiehoes Beckumerschoolweg 28 te Beckum, van Zaterdag 1 november uur tot Zondag 3 november 2014, uur. 1. ORGANISATIE 1.1. DEFINITIE De Stichting Rally Sport Twente organiseert op zondag 2 november 2014 een Slowly Sideways Event als onderdeel van de 3 e Legend Twente Rally Het adres van wedstrijdsecretariaat vóór zaterdag 1 november 2014 is: B.J. Harmsen, Woltersweg 58, 7552 DD Hengelo Tel: (+31) (0) (+31) (0) Het secretariaat is van maandag tot en met vrijdag tussen 19:00 en 21:00 telefonisch bereikbaar Het rallycentrum is op 1 en 2 november 2014 in Het Proggiehoes Beckumerschoolweg 28 te Beckum.

2 1.2. OFFICIAL VAN HET EVENEMENT Wedstrijdleider: Jan Harmsen Plv. Wedstrijdleider: Michael Harmsen Wedstrijdsecretaris: Marcel Holtkamp Hoofd Inschrijfbureau: Joke Harmsen Hoofd Veiligheid: Michiel Kempers Hoofd Conformiteitscontrole: o.l.v. Aad Ploeg Hoofd Medische Dienst: Anton Blom Hoofd Milieu: n.n.b. Uitslagenverwerking: Rallytiming / SRS Twente Hoofd Persdienst: n.n.b. Coördinator Regularity s/test: Proevenchefs Euregiorally 1.3 TOEVOEGING(EN) AAN HET REGLEMENT Elke wijziging of toevoeging aan het reglement wordt bekend gemaakt door middel van een bulletin, en gepubliceerd op het informatiebord of aan de deelnemer uitgereikt wordt. 1.4 TOEPASSING EN INTERPRETATIE VAN HET REGLEMENT De wedstrijdleider is tijdens de rally belast met het toepassen van het gestelde in dit reglement. Elk geval waarin dit reglement niet voorziet, zal beoordeeld worden door de organisator. Niet van toepassing 2. KAMPIOENSCHAP. 3. OMSCHRIJVING Het Slowly Sideways Event is een DEMO met rallywagens tijdens de 3 e Legend Twente Rally waarbij de deelnemers niet op snelheid of op een gemiddelde snelheid rijden maar op eigen kunnen. Er zal geen klassement worden opgemaakt De route is opgedeeld in twee etappes. De totale lengte van de rally is ca. 225 km. Het aantal DEMO proeven is 8 met een totale lengte van ca. 114 km. Buitenlandse deelnemers kunnen deelnemen De route bestaat uit een etappe en is opgedeeld in twee secties met elk 4 regularity testen. De totale lengte van de rally is ca. 225 km. Het aantal regularity s en tests is 8 met een totale lengte van ca. 114 km. Buitenlandse deelnemers kunnen deelnemen 3.2. LOCATIE EN TIJDSTIP VAN DE START VAN DE 1e ETAPPE Start/finish podium, tijd 1e equipe (locatie: Marktplein Centrum Hengelo) Wachtpark voor de start is op het Marktplein Centrum Hengelo. Melden 30 minuten voor de eigen starttijd. Start/finish podium, tijd 1e equipe, Start 1 e deelnemer vanaf het startpodium is om uur

3 3.3 LOCATIE EN TIJDSTIP VAN DE FINISH VAN DE Rally Start/finish podium, tijd 1e equipe (locatie: Marktplein Centrum Hengelo) Zondag 2 november 2014, om uur, 4. INSCHRIJVINGEN Inschrijfprocedure Iedereen die wenst deel te nemen aan de Legend Twente Rally moet het volledig ingevulde inschrijfformulier zenden: per post : Slowly Sideways p/a Woltersweg DD Hengelo per per side : Gegevens betreffende de samenstelling van de equipe kunnen ingeleverd worden tot het einde van de documentencontrole INSCHRIJFGELD / BETALINGEN Het inschrijfgeld, per auto is vastgesteld op: 150,--. Het inschrijfgeld kan uitsluitend betaald worden op bankrekening: t.n.v. S.R.S Twente, met de vermelding van Legend Rally en de naam van de 1 e bestuurder. BIC Code: RABOLN24, IBAN: NL61RABO In het inschrijfgeld is begrepen: - Premie voor een collectieve secundaire WAM dekking - 2 publieksinfo s met ingetekende overzichtskaart - 2 rallyborden met wedstrijdnummer, - 2 portierstickers met wedstrijdnummer, - routeboeken, - controlekaarten, - ontvangst Het inschrijfgeld wordt terug betaald: % indien de inschrijving niet geaccepteerd wordt %, minus 20,--, in geval het evenement afgelast wordt % van het inschrijfgeld, wanneer een inschrijver de inschrijving schriftelijk terugtrekt vóór 9 oktober na 9 oktober 2013 zal geen terugbetaling plaatsvinden. 4.3 Aantal toe te laten inschrijvingen Het maximum aantal toe te laten deelnemende auto s is vastgesteld op Acceptatie / weigering van een inschrijving De inschrijving wordt slechts geaccepteerd wanneer het secretariaat van de organisator de inschrijving én het totale inschrijfgeld ontvangen heeft. De vervanging van een auto kan alleen plaatsvinden tot de aanvang van de conformiteitcontrole en moet geaccepteerd worden door de organisator. De organisator behoudt zich het recht voor om een inschrijving van één of beide leden van een equipe of auto, eventueel zonder opgave van redenen, te weigeren.

4 5. TOE TE LATEN AUTO S 5.1. Toe te laten auto s Alleen FIA gehomologeerde auto s die gebouwd zijn tot en met worden toegelaten. Voor wagens gebouwd na 1986 tot 1990 is er vanaf 2013 een aparte klasse. Of auto s dienen voor te komen op een lijst van geaccepteerde rallywagen op de site van Slowly Sideways of op deelnemers lijsten tijdens Slowly Sideways evenementen De auto s moeten voldoen aan de wegenverkeerswetgeving. Om veiligheidsreden worden single en two-seater race auto s niet toegelaten Categorieën en klassen O Origineel O SLO 1 O SLO 2 O SLO 3 : Originele rallywagens met een WK-geschiedenis : Wagens die perfect nagebouwd naar originele rallywagens met WK- geschiedenis : Wagens met een heel kleine afwijking, maar verder perfect nagebouwd naar de originele rallywagens met een WK geschiedenis. : Wagens met een iets grotere afwijking, maar verder perfect nagebouwd naar de originele rallywagens met een WK geschiedenis onder voorbehoud door goedkeuring van het bestuur Slowly Sideways. O Nationaal : Wagens met een grote nationale geschiedenis: Ze moeten 100% kloppen met de versie die geschiedenis heeft geschreven, motorisch moet ook alles in orde en juist zijn en last but not least moet de wagen ook bestuurd geweest zijn door een piloot met internationale naam en faam Uitrusting Zowel mechanische als elektronische afstandmeters, al dan niet uitgerust met de mogelijkheid om de gemiddelde snelheid te meten, zijn toegestaan. Elk GPS gestuurd systeem is niet toegestaan. Maximaal mogen zes lampen aan de voorzijde van de auto aanwezig zijn. (Imitatie-)gasontladingslampen of Led verlichting zijn niet toegestaan. De voorstoelen mogen vervangen worden door competitiestoelen en de achterzittingen mogen verwijderd worden Elke auto moet uitgerust zijn met: - FIA gehomologeerde veiligheidsriemen; - een veiligheidsrolbeugel- of rolkooi, geproduceerd door een ASN erkende producent. - één of twee brandblussers met een minimum hoeveelheid blusmiddel van 2.0 kg of 2.4 ltr. De blussers moeten gemakkelijk toegankelijk zijn voor de rijder en navigator. - een standaard brandstof tank of een door de FIA gehomologeerde veiligheidsbrandstoftank; - een niet poreus grondzeil; - een sleepkabel Banden moeten de aanduiding E of DOT hebben Banden met een aanduiding not for highway use of for racing only zijn verboden Uitlaatgeluid. Het uitlaatgeluid van de auto mag gedurende de rally de 98db(A) niet overschrijden.

5 6. TOE TE LATEN EQUIPES 6.1. Equipe De equipe bestaat uit twee personen in de auto. De deelnemers in de Slowly Sideways klasse worden gezien als voorrij auto s in dienst van de organisatie waarbij een licentie niet verplicht is. Aanbevolen: - Een registratie bewijs afgegeven door de KNAF heeft dezelfde aansprakelijkheidsdekking als een licentie. - Dit registratie bewijs wordt afgegeven door de KNAF als extra verzekering tegen aansprakelijkheid tijdens het rijden van het DEMO event. Informatie hierover is te vinden op onze site en de KNAF site Aanvraag kan via het inschrijfformulier of aan te vragen bij het KNAF Federatiebureau of 6.2. Uitrusting De leden van de equipe dienen minimaal een door de FIA gehomologeerde helm en een brandwerende overall te dragen. 7. VERZEKERING /AANSPRAKELIJKHEID 7.1. Verzekering van de organisator De door de KNAF afgesloten collectieve secundaire verzekering voor auto- en kartsport evenementen die georganiseerd en verreden worden onder haar autoriteit is van toepassing op dit evenement. De dekking gaat in bij de start van het wedstrijdgedeelte en eindigt bij de finish van het wedstrijdgedeelte van de rally of op het moment dat de betreffende equipe niet meer deelneemt. Het eigen risico voor de deelnemer is 250, Verzekering van de equipe De auto dient tijdens de gehele rally verzekerd te zijn conform de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) en dient verzekerd te zijn voor deelname aan Regularity Rally s, tot een maximum gemiddelde snelheid van 80 km/uur. Het is de verantwoording van de equipe om een dergelijke verzekering of uitbreiding van de bestaande verzekering te regelen Verklaring voor acceptatie en afstand van verhaal Elke equipe dient tijdens de documentencontrole een verklaring voor acceptatie en afstand van verhaal te ondertekenen (zie onderstaande tekst). Niet ondertekenen leidt tot het niet tot de start worden toegelaten.

6 Verklaring voor acceptatie en afstand van verhaal. Ik heb het KNAF Reglement Legend Regularity Rally s ( het reglement en/of de uitgegeven bulletins van de rally gelezen en verklaar deze te accepteren en na te leven. Ik erken dat de aard van de rally en het mogelijk risico, inherent aan een gemotoriseerd evenement ken en verklaar dit risico te accepteren. Ik verklaar dat ik lichamelijk en geestelijk gezond ben om aan de rally deel te nemen en ook bekwaam ben om dit te doen. Ik verklaar dat de deelnemende auto aan de rally overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) is verzekerd, inclusief deelname aan Legend Regularity Rally s. Ik verklaar dat ik als bestuurder in het bezit ben van een geldig rijbewijs. De KNAF, de organiserende stichting en haar bestuursleden, de sponsoren, de leden van het organisatiecomité, de officials en overige medewerkers van de rally aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die de equipe in verband met de deelname aan de rally lijdt dan wel aan derden of andere equipes veroorzaakt. De equipe verklaart dat hij de KNAF, organiserende stichting en haar bestuursleden, sponsoren, de leden van het organisatiecomité, de officials en overige medewerkers van de rally niet aansprakelijk zal stellen en hen zal vrijwaren voor elke door hem geleden materiële- of letselschade. 8. RALLYSCHILDEN / WEDSTRIJDNUMMERS Rallyschilden De te verstreken rallyschilden dienen aan zowel de voor- als achterkant van de auto aangebracht te worden waarbij het kenteken van de auto volledig zichtbaar blijft Wedstrijdnummers De wedstrijdnummers dienen op de portieren te worden aangebracht volgen een in het bulletin verstrekt voorbeeld Namen van de equipe De namen van de bestuurder en navigator (maximale letterhoogte is 3 cm) en de desbetreffende landsvlag(gen) mogen op beide zijkanten van de auto aangebracht worden. Bloedgroepen mogen niet aangegeven zijn. 9 RECLAME OP AUTO s 9.1. Reclame van de organisator De ruimte op de rallyschilden is gereserveerd voor reclame van de organisator. De ruimte boven en onder het wedstrijdnummer is gereserveerd voor reclame van de organisator. De organisator zal deze verplichte reclame sticker(s) en het wedstrijdnummer combineren in één sticker. De equipe dient deze verplichte reclame onveranderd aan te brengen Historische uitvoering Van elk model van een auto waarvan bewezen kan worden dat deze in het verleden heeft gereden in een bepaalde uitvoering (bijvoorbeeld: Gulf Porsche, L&M Lola, Rothmans Porsche, Martini Lancia) is het toegestaan om deze uitvoering te blijven voeren op voorwaarde dat het dezelfde kleuren zijn en de stickers, respectievelijk belettering, de originele afmetingen hebben.

7 10 GEDRAG VAN DE EQUIPE Verkeersovertreding(en) Tijdens de rally dient de equipe zich te houden aan het gestelde in de wegenverkeerswetgeving. Het zich niet houden aan de verkeersregels en/of het overschrijden van de ter plaatse toegestane maximum snelheid met meer dan 10 km/uur wordt per wedstrijddag als volgt bestraft: 1 e overtreding: waarschuwing; 2 e overtreding: strafpunten of strafseconden; 3 e overtreding of meer: uitsluiting Hinderlijk of onsportief gedrag Het is equipes verboden opzettelijk de doorgang van deelnemende auto s te blokkeren (b.v. bij controleposten) of hen het inhalen te beletten. Onsportief gedrag of het niet opvolgen van instructies/aanwijzingen van officials of marshals wordt bestraft Quiet-zone De organisator kan zogenoemde Q-zones aanwijzen. In deze Q-zones is de maximum toegestane snelheid 30 km/uur. De organisator zal indien van toepassing in een bulletin aan geven hoe de equipes Q-zones kunnen herkennen Ongevallenprocedure Wanneer een equipe, die deelneemt in de rally, betrokken is bij een ongeval waarbij een equipe of toeschouwer verwondingen heeft opgelopen, dient de equipe op de locatie van het ongeval te blijven. De eerste equipe die arriveert op de plaats van het ongeval moet stoppen en moet de eerstvolgende auto laten stoppen. Deze eerstvolgende auto moet de volgende informatie aan de ongeval coördinator doorgeven: - plaats van het ongeval; - wedstrijdnummer van de betreffende equipe; - hoeveel bestuurders of toeschouwers gewond zijn; - elke andere belangrijke informatie, b.v. vuur, water. En equipe die niet meer kan deelnemen aan de rally is verplicht om de wedstrijdleiding daarover te informeren. 11 STANDAARDDOCUMENTEN EN PROCEDURES Standaard documenten Het reglement, bulletins en alle overige documenten worden in de Nederlandse taal gepubliceerd. Wanneer er buitenlandse equipes deelnemen zal een samenvatting van het reglement in het Engels worden gepubliceerd. Te alle tijde is de Nederlandse tekst bindend Routeboek Alle equipes ontvangen een routeboek waarin details zijn opgenomen met betrekking tot de te volgen route en/of speciale routeopdrachten en/of navigatiesystemen Controlekaart(en) Er zijn meerdere kaarten. Het niet kunnen overhandigen van de controlekaart bij de finish van een etappe zal tot niet klassering leiden.

8 De equipe is verantwoordelijk voor: - de controlekaarten. - het op het juiste tijdstip aanbieden van de controlekaart bij de bemande controles. - het invullen dan wel laten invullen van de controlekaart. - de controle op de juistheid van de registratie(s) door de officials. Slechts een official mag een verandering aanbrengen en dient deze te voorzien van zijn paraaf Elke correctie of toevoeging of ander geknoei door de equipe op de controle kaart is niet toegestaan. 12 CONTROLES Algemene bepalingen Tijdcontroles (TC), Tijdwaarnemingpunten(TP), Hergroeperingen worden bij voorkeur aangegeven door van FIA controleborden afgeleide borden. Het gebied in een straal van 25 meter rond de controle dient als controlegebied beschouwd te worden Controles dienen 15 minuten voor de geplande passeertijd van de eerste auto operationeel te zijn. Tenzij de wedstrijdleider anders beslist, sluit de controle 30 minuten na de geplande passeertijd van de laatste auto Passeercontroles (PC of RC) In bijlage 1 is in het reglement de herkenbaarheid van een bemande of ombemande controle en de controleprocedure aan te geven Tijdcontroles(TC) In bijlage 1 is in het reglement de herkenbaarheid en de meldings-/tijdregistratie procedure van een tijdcontrole aan te geven Een equipe mag straffeloos te vroeg inklokken bij de laatste tijdcontrole van een etappe Geheime tijdcontrole (GTC of TP) De locatie noch de rijtijd naar een geheime tijdcontrole (tijdwaarnemingspunt) wordt aangegeven. Elke afwijking te vroeg of te laat wordt bestraft. Deze tijdmeting zal plaats vinden bij het bord vliegende GTC ( bord met klok), waar niet gestopt mag worden. De equipe moet door rijden tot de passeercontrole (PC) Maximum toegestane vertraging Een eenmaal opgelopen vertraging mag niet ingehaald worden (uitgezonderd bij een hergroepering). De maximale (cumulatieve) toegestane vertraging van een equipe bij een tijdcontrole op de ideale passeertijd is 30 minuten. Het aandoen van een tijdcontrole na 30 minuten betekent dat de tijdcontrole gemist is Hergroepering controles Bij aankomst bij een hergroepering moeten de equipes hun tijdcontrolekaart aan de official van de controlepost overhandigen en de gewenste meldingstijd laten noteren. De equipes krijgen aanwijzingen over hun starttijd van de volgende sectie of etappe.

9 13 REGULARITY S / TESTS 13.1 Inrichten van regularity s en tests Regularity s en tests zijn proeven op wegen of terreinen die speciaal voor dit doel zijn afgesloten voor het overige verkeer Bij Regularity s en tests zijn rally marshals aanwezig om de veiligheid van de equipes en toeschouwers te kunnen garanderen. Een onbewogen gele vlag betekent: - pas op, - gevaarlijke situatie (stilstaande auto direct naast de route of langzaam rijdende auto, enz.), inhalen verboden tot na de gevaarlijke situatie. Een bewogen gele vlag betekent: - pas op, - gehele of gedeeltelijke blokkering van de route, wees gereed om te stoppen, snelheid verminderen tot na de gevaarlijke situatie Op een test die als rondkoers (circuit) verreden wordt kan op een voor equipes goed zichtbare plaats vóór de invoegsituatie, na de start, een rode vlag getoond worden. Equipes moeten onmiddellijk stoppen en ruimte geven aan hulpvoertuigen. De test is stilgelegd Start Regularity s en Tests Regularity s en tests beginnen met een staande start. Zodra de equipe met de auto voor de startlijn is gestopt, zal de marshal de starttijd op de tijdcontrolekaart noteren. Hij/zij zal de tijdcontrolekaart weer aan de equipe geven. Het aftellen zal gaan volgens een elektronisch aftelsysteem, dat de seconden aftelt. Starten voor dat het startsein is gegeven zal bestraft worden. Zodra de laatste 5 seconden zijn verstreken zal het startsignaal worden gegeven, waarna de auto onmiddellijk dient te vertrekken. Op een afstand van 0,5 meter achter de startlijn staat een elektronisch oog welke zal reageren als de deelnemer te vroeg start. Als alternatief kan bovenstaande aftelmethode worden vervangen door een hand systeem waarbij de starter luid zal aftellen: 30, 15, 10 en de laatste vijf seconden één voor één De marshal mag alleen een nieuwe starttijd geven in geval van overmacht. Indien de vertraging is veroorzaakt door de equipe, zal de marshal geen nieuwe starttijd geven. Vertrekken voordat het startsignaal gegeven is wordt bestraft Het is equipes op de regularity s en tests niet toegestaan om tegen de route in te rijden Finish Regularity s en tests De tijdmeting zal plaats vinden bij de vliegende finish (rood bord met geblokte vlag), waar niet gestopt mag worden. De equipe moet door rijden naar de stop finish (rood bord met STOP) waar gestopt moet worden en de tijdregistratie zal plaatsvinden. Inhalen tussen de vliegende finish en de stop finish is niet toegestaan.

10 13.4. Tijdmeting Tijdmeting is voor dit DEMO EVENT niet van toepassing Wel dient men te rijden volgens het verstrekte tijdschema en de tijdens op de controle kaarten als richttijden aan te houden Assistentie Tijdens een Regularity of test is elke vorm van hulp verboden, uitgezonderd het laten duwen van de auto met als doel de auto weer op de weg te brengen of de weg vrij te maken Persoonlijke veiligheid Tijdens het verrijden van de Regularity s en tests moet de equipe goedgekeurde helmen, brandwerende kleding en veiligheidsgordels dragen Elke equipe is verplicht een geplastificeerd waarschuwingsteken op A-4 formaat in de auto te hebben met op één kant een rood SOS teken en op de andere kant een groen OK teken. In geval van een ongeval waar dringende hulp gewenst is moet indien mogelijk het SOS teken getoond worden aan de volgende auto s. In geval van een ongeval of bij het verlaten van een stilstaande auto langs de route moet duidelijk het OK teken getoond worden aan de volgende auto s De gevarendriehoek dient geplaatst te worden in geval de auto stil staat op of naast de route. 14 VERKENNEN 14.1 Registratieprocedure De documentencontrole en de uitreiking van het routeboek voor de verkenning vindt plaats op: zaterdag 1 november 2014, 10:00 12:00 uur Rallycentrum, t Proggiehoes Beckumerschoolweg PZ Beckum. Bij de uitreiking van het routeboek zal het kenteken van de auto die wordt gebruikt voor de verkenning van de regularity s en tests geregistreerd worden (tegen overlegging van het kentekenbewijs) De organisator zal elke équipe van 2 stickers met het wedstrijdnummer voorzien. Deze stickers moeten als volgt op de auto aangebracht worden: - 1 sticker op de voorruit, in de rechterbovenhoek. - 1 sticker op de rechter achterzijruit Tijdschema De organisator biedt de ingeschreven deelnemers de mogelijkheid de route van de regularity s en tests te verkennen, volgens onderstaand schema dan wel volgens een aangepast schema zoals vermeld in een bulletin. Het definitieve tijdschema voor de verkenning zal bij uw inschrijfbevestiging worden gevoegd.

11 Regularity/test Lengte ca. Onverhard Tijdslimiet 1/5 Hengelo Zuid 7,5 km 0% Zo tussen uur 2/6 De Hoeve 27,0 km 0% Za , tussen 12:00-18:00 uur 3/7 Bentelo 13,0 km 0% Za , tussen 12:00-18:00 uur 4/8 Zeldam 9,5 km 0% Za , tussen 12:00-18:00 uur * Elke verschillende regularity of test mag maximaal 1 maal worden verkend. De verkenning zal door middel van tijd- c.q. routecontroles worden gecontroleerd Speciale beperkingen Na publicatie op 26 oktober 2014 van de locaties van de klassementsproeven op de site en voor zaterdag 1 november 2014, 07:00 uur, is het niet toegestaan door een equipe of met deze equipe in verband te brengen personen om te rijden, met welk voertuig dan ook, op de wegen die gebruikt zullen worden als klassementsproef. De organisator zal deze wegen intensief controleren Elke overtreding van bovenstaande regels (art en ) zal als volgt door de organisator bestraft worden: - 1e overtreding: een tijdstraf van 2 minuten. - 2e overtreding: geen toelating tot de start van de betreffende equipe. Het besluit van het organisatiecomité of van de wedstrijdleider zal beslissend zijn. Zo n beslissing kan worden genomen onafhankelijk of wel of geen sanctie door de Politie en/of officials is genomen en onafhankelijk van het resultaat van zo n actie. Er bestaat geen recht op het indienen van een protest of beroep en het inschrijfgeld zal niet terug betaald worden Snelheidscontroles Gedurende de verkenning van de regularity s en tests is het niet toegestaan om met een hogere snelheid over de wegen van de regularity s of tests te rijden dan wettelijk is toegestaan en/of in tegengestelde rijrichting te rijden. Politie, marshals en officials zullen het gedrag van de equipes tijdens de verkenning nauwlettend visueel en/of met behulp van elektronische- en/of fotografischeen/of video apparatuur volgen. Overtredingen zullen gerapporteerd worden aan de organisator resp. wedstrijdleider die, gebaseerd op het bewijsmateriaal, een straf kunnen uitspreken die zo ver kan gaan als het niet toe laten tot de start van de betreffende equipe. * In verband met de verstrekte vergunningen is de maximum snelheid op de regularity s en tests tijdens de verkenning vastgesteld op 70 km/uur, tenzij de verkeersregels ter plaatse een lagere maximum snelheid voorschrijven. 15 SERVICE - ASSISTENTIE 15.1 Service - Assistentie Het is equipes niet toegestaan om zelf enige vorm van technische service (b.v. volgauto s) te organiseren. Bij meerdaagse rally s is het equipes toegestaan om voor de start en na de finish van een etappe reparaties aan de auto uit te (laten) voeren door en/of bij een gespecialiseerd bedrijf Tanken van de auto Brandstof tanken in het servicepark is niet toegestaan. In het routeboek zijn tankmogelijkheden aangegeven Locatie servicepark

12 Het servicepark bevindt zich op het Parkeerterrein Thales, Robijnstraat, Hengelo OV Het servicepark is geopend vanaf vrijdag 31 oktober 2014, vanaf 18:00 uur, tot zondag 2 november 2014, 22:00 uur. * Bepalingen servicepark - Het is niet toegestaan om in het servicepark te rijden met gemotoriseerde voertuigen anders dan de rally auto. - Het gebruik van bijvoorbeeld trikes, quads, motoren, brom- en snorfietsen is dus NIET toegestaan. - Op het servicepark zal alleen de rallyauto toegelaten worden. - Equipes dienen zich bij gemotoriseerde verplaatsingen ten allen tijde te houden aan de instructies van de officials en u dient stapvoets te rijden (maximaal 20 km/uur). - Overtreding van het bovenstaande zal worden bestraft met uitsluiting. - Het servicepark is geopend tot zondag 3 november 2013, 22:00 uur. Op zondagavond 3 november 2013, 24:00 uur, moeten de deelnemers alles van het terrein hebben verwijderd en dient de ondergrond schoon te zijn. Indien zich daarna nog voertuigen, voorwerpen of vuil op de servicelocatie bevinden, zal de organisatie op kosten van de deelnemer het servicepark laten ontruimen c.q. reinigen. 16 DOCUMENTENCONTROLE - EN CONFORMITEIT Documenten controle De controle van de documenten vindt plaats op zaterdag 1 november 2014 tussen en uur, in het Rallycentrum, t Proggiehoes Beckumerschoolweg 28 te Beckum Tijdens de documentencontrole wordt het onderstaande gecontroleerd: - betalingen, - rijbewijzen, - verzekeringsbewijs, - kentekenbewijs van de auto, - correctheid van alle informatie op het inschrijfformulier Conformiteitcontrole Vóór de start is er een conformiteitcontrole van de auto. De gegevens op de identiteitskaart van de auto worden vergeleken met die van de auto. Een auto die niet goedgekeurd wordt, zal niet tot de start worden toegelaten De conformiteitcontrole van de deelnemende auto vindt plaats bij: - Autobedrijf Garage Schlichter, Smaragdstraat 8-10 Hengelo OV, op zaterdag 1 november 2014, van 14:00 tot 16:00 uur, volgens een verplicht tijdschema dat opgenomen is in de acceptatiebrief. * De aanrijroute voor de conformiteitcontrole vanuit het servicepark is voorgeschreven. Een beschrijving van de route wordt tijdens de documentencontrole aan de deelnemers uitgereikt. Indien van deze route wordt afgeweken, zal aan de equipe een geldstraf van 50,00 worden opgelegd. Te vroeg melden is niet toegestaan. Te laat melden bij de controle voor de conformiteitcontrole (minder dan 30 minuten) zal worden bestraft met een geldboete van 50,00. Bij meer dan 30 minuten te laat melden, beslissen de wedstrijdleider omtrent de hoogte van de straf welke eventueel kan leiden tot het niet toelaten tot de start. 17 START

13 De start van de rally zal plaats vinden overeenkomstig de definitieve startlijst. De tijdsinterval bij de start tussen de deelnemende auto s is 1 minuut, tenzij anders aangegeven in het reglement. De officiële start van de rally is op het startpodium op het Marktplein Centrum Hengelo. De officiële finish van de rally is op het startpodium op het Marktplein Centrum Hengelo. Wanneer een equipe zich na de ideale starttijd meldt, zal deze geacht te zijn gestart op de werkelijke starttijd met een bestraffing voor het aantal minuten te laat. Wanneer een equipe zich meer dan 30 minuten te laat bij de start meldt zal deze niet tot de start worden toegelaten Resultaten Niet van toepassing 18 RESULTATEN - PROTESTEN Protesten De nauwkeurigheid van de door de organisator berekende rijtijden en/of opgegeven afstanden kunnen geen onderwerp zijn van enig protest en/of beroep Het indienen van een protest is niet mogelijk Geen klassement Alle deelnemers ontvangen een herinnering. 19 PRIJZEN - PRIJSUITREIKING

14 20. SAMENVATTING STRAFFEN Geen toelating tot de start van de rally Artikel Reden inschrijfgeld niet betaald 4.4. deelname niet geaccepteerd/geweigerd 5.1. auto voldoet niet aan de Wegenverkeerswetgeving 5.1. auto geproduceerd na geen homologatieformulier/fabriekspecificatie beschikbaar 5.1. geen identiteitskaart (HTP of HRCP) uitrusting van de auto niet volledig meer dan zes lampen/(imitatie-)gasontladingslampen op de auto aanwezig banden niet conform de regelgeving 6.1. samenstelling van de equipe niet compleet 6.1. bestuurders niet in het bezit van de juiste rijderslicentie 6.2. helm niet goedgekeurd / geen brandwerende overall 7.2. verzekering van de equipe niet in orde 7.3. verklaring voor acceptatie en afstand van verhaal niet ondertekend 9.1/9.2. reclame niet conform e overtreding van de verkenningsregels overtreding snelheidslimiet / tegengesteld rijden tijdens de verkenning documenten niet in orde conformiteitcontrole niet met goed gevolg doorlopen 17. meer dan 30 minuten te laat bij de start Strafpunten/Strafseconden Niet van toepassing Straffen ter beoordeling van de wedstrijdleider tot maximaal uitsluiting 8.1/8.2/8.3. rallyborden / wedstrijdnummers / namen niet goed aangebracht e verkeersovertreding / 1 e snelheidsovertreding onsportief gedrag, enz. 10.4/ ongevallenprocedure niet opgevolgd controlekaart veranderd door de equipe overtreding servicepark bepalingen Uitsluiting verkeers- of snelheidsovertreding negeren rode vlag signaal op een regularity of test tegen de rijrichting rijden op een regularity of test stoppen bij de vliegende finish van een regularity of test assistentie op een regularity of test ontvangen kleding en helm niet conform de regelgeving ongeoorloofde service/assistentie brandstof bijvullen in het servicepark

15

BIJZONDER REGLEMENT 3 e LEGEND TWENTE RALLY.

BIJZONDER REGLEMENT 3 e LEGEND TWENTE RALLY. BIJZONDER REGLEMENT 3 e LEGEND TWENTE RALLY. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/007/14, d.d. 14-04-2014. Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF Reglement Legend Regularity

Nadere informatie

Sectie Historische Rally s

Sectie Historische Rally s Sectie Historische Rally s Reglement Touring Events INLEIDING Het Reglement Touring Events is opgesteld op basis van het gestelde in artikel 4 van de Code Sportif International van de Fédération Internationale

Nadere informatie

Historische Rally s. Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING

Historische Rally s. Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING Historische Rally s Standaard Reglement Historische Regularity Rally s INLEIDING De KNAC Nationale Autosport Federatie (KNAF) en de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) hebben een

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY.

BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY. BIJZONDER REGLEMENT 7 e CLASSIC EUREGIO RALLY. KNAF goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/005/14, d.d. 10-04-2014. Het evenement wordt georganiseerd en verreden overeenkomstig: - het KNAF Standaard Reglement Historische

Nadere informatie

IJSSELLANDRALLY. Reglement. KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement

IJSSELLANDRALLY. Reglement. KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement IJSSELLANDRALLY Reglement KNAF-BSHR goedkeuringsnummer: KNAF/BSHR/0465.15.188 Datum: 26-08-2015. Programma van het evenement Vrijdag 4 september 2015 08:00 uur Inschrijving open en documentencontrole 09:30

Nadere informatie

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 23 25 oktober 2015 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen,

Nadere informatie

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen

Algemeen Reglement. De 24 uur van Emmen Algemeen Reglement De 24 uur van Emmen Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene zaken 2.1 Inschrijving 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 2.3 Toe te laten auto's 2.4 Gebruikte reglementen 2.5 Uitrusting van de

Nadere informatie

Bestuur 2. Organisatoren 2. Reglement Historische Regularity Rally s 3. Reglement Legend Regularity Rally s 12. Reglement Touring Events 22

Bestuur 2. Organisatoren 2. Reglement Historische Regularity Rally s 3. Reglement Legend Regularity Rally s 12. Reglement Touring Events 22 INHOUDSOPGAVE Bestuur 2 Organisatoren 2 Reglement Historische Regularity Rally s 3 Reglement Legend Regularity Rally s 12 Reglement Touring Events 22 Reglement Nederlands Historisch Rally Kampioenschap

Nadere informatie

19e Internationale Historische Horneland Rally 2016

19e Internationale Historische Horneland Rally 2016 19e Internationale Historische Horneland Rally 2016 BSHR goedkeuringsnummer: KNAF registratienummer: VOORLOPIG BIJZONDER REGLEMENT Het evenement wordt georganiseerd en verreden conform: - FIA International

Nadere informatie

30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D)

30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Autosportjaarboek van

Nadere informatie

Sportreglement Regularity

Sportreglement Regularity Sportreglement Regularity Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA

Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA SAMENVATTEND REGLEMENT 15 e WINTER TRIAL Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. Goedgekeurd door KNAF/BSHR op: Nummer: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN

STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN STANDAARD REGLEMENT REGELMATIGHEIDSRITTEN versie 1.0 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1. Artikel 1: Algemeen... 1. 1.1 Definities... 1. 1.2 Toepassingsbereik... 2. 1.3 Lidmaatschap... 2. 1.4 Evenementenkalender...

Nadere informatie

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015

Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Reglementen 8 Uren van Hellendoorn 2015 Inhoud blz. Inleiding 2 Organisatie comité & locaties 2 Standaard Reglement 3 Inleiding Beste rittenrijders, Voor u ligt het reglement van de 8 uren van Hellendoorn

Nadere informatie

Bijzonder reglement Suzi s Place Rally Maas en Waal 2015 v2.1

Bijzonder reglement Suzi s Place Rally Maas en Waal 2015 v2.1 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Standaard Reglement Terreinsport van de KNAF, het Autosportjaarboek van de KNAF

Nadere informatie

Samenvattend REGLEMENT. Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014

Samenvattend REGLEMENT. Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014 Samenvattend REGLEMENT 14 e WINTER TRIAL Van maandag 3 februari tot zaterdag 8 februari 2014 Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2014..

Nadere informatie

5 april 2014. Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN

5 april 2014. Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN 5 april 2014 Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN De Betuwe Classic 2014 is een regelmatigheidsrit welke wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF). De

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015

BIJZONDER REGLEMENT. NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015 BIJZONDER REGLEMENT NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Standaard Reglement

Nadere informatie

Auto Rally Reglement

Auto Rally Reglement Auto Rally Reglement Inhoudsopgave 1 Definities organisatie...3 1.1 Rally Commissie, Officials & Marshalls...3 1.2 Reglement...3 2 Route...3 2.1 Cours...3 2.2 Etappes...3 2.3 Routeboek...3 2.4 Verkeersregels...3

Nadere informatie

31e RallyPro Amsterdam Short Rally 2013

31e RallyPro Amsterdam Short Rally 2013 31e RallyPro Amsterdam Short Rally 2013 Dit Bijzonder Reglement is opgesteld conform het Standaard Rally Reglement 2013 van de Sectie Rally van de KNAF. Aanpassingen, toevoegingen en/of veranderingen in

Nadere informatie

Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN Bijzonder Reglement ARTIKEL 1: ALGEMEEN De Betuwe Classic 2015 is een regelmatigheidsrit welke wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF). De rally wordt

Nadere informatie

STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT

STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT STAR Rally 2014 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT Programma van het evenement 1. Organisatie 1.1 Organisatie 1.2 Organisatie team 1.3 Officials van de rally 1.4 Toevoeging(en) aan het reglement 1.5 Toepassing en

Nadere informatie

VAS-Reglement REGULARITY - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement REGULARITY - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2013-169 Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

Reglement Business Rally Events v 1.2

Reglement Business Rally Events v 1.2 Reglement Business Rally Events v 1.2 1 ORGANISATIE De organisatie van dit evenement is in handen van Business Rally Events. 1.1 De organisatieleiding neemt de laatste beslissing(en) en heeft altijd gelijk.

Nadere informatie

VECHTDAL RALLYSPRINT 21 JUNI 2008 BIJZONDER REGLEMENT

VECHTDAL RALLYSPRINT 21 JUNI 2008 BIJZONDER REGLEMENT VECHTDAL RALLYSPRINT 21 JUNI 2008 BIJZONDER REGLEMENT VECHTDAL RALLYSPRINT 2008 Dit Bijzonder Reglement is opgesteld conform het Standaard Rally Reglement 2008 van de Sectie Rally s van de KNAF. Aanpassingen,

Nadere informatie

Van zondag 24 januari tot en met vrijdag 29 januari 2016 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA

Van zondag 24 januari tot en met vrijdag 29 januari 2016 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA AANVULLEND REGLEMENT 16 e WINTER TRIAL Van zondag 24 januari tot en met vrijdag 29 januari 2016 Goedgekeurd door KNAF/BSHR op: 05-08-2015 Nummer: 0452.15.176 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA 1 mei 2015

Nadere informatie

Reglement Silverlegrally 2015

Reglement Silverlegrally 2015 Artikel 1. ORGANISATIE De organisatie van de Silverlegrally is in handen van Lions Wolvega e.o., de wedstrijdleiding wordt verzorgd door Business Rally Events uit Drachten. 1.1: De organisatieleiding neemt

Nadere informatie

Bijzonder Reglement 2009

Bijzonder Reglement 2009 Veenhuizen Groep Nederland Rally Bijzonder Reglement 2009 NL Bijzonder reglement Veenhuizen Groep Nederland Rally 2009 1/14 Bijzonder reglement Veenhuizen Groep Nederland Rally 10 oktober 2009 Dit Bijzonder

Nadere informatie

Vught Classic Car Rally 2014

Vught Classic Car Rally 2014 Vught Classic Car Rally 2014 PROGRAMMA Zaterdag 20 september 2014 10.00 uur Aankomst deelnemers 11.00 uur Uitleg rally en toelichting te gebruiken kaartleessystemen 11.20 uur Lunch deelnemers 12.01 uur

Nadere informatie

2 e Unica Schutte ICT HELLENDOORN SHORTRALLY 2014

2 e Unica Schutte ICT HELLENDOORN SHORTRALLY 2014 2 e Unica Schutte ICT HELLENDOORN SHORTRALLY 2014 BIJZONDER REGLEMENT 1 Introductie 1.1 Deze shortrally zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het 2014 Standaard

Nadere informatie

31 e Unica Schutte ICT HELLENDOORN RALLY 2012

31 e Unica Schutte ICT HELLENDOORN RALLY 2012 31 e Unica Schutte ICT HELLENDOORN RALLY 2012 BIJZONDER REGLEMENT Dit Bijzonder Reglement is opgesteld conform het Standaard Rally Reglement 2012 van de Sectie Rally s van de KNAF. Aanpassingen, toevoegingen

Nadere informatie

BIJZONDER REGELEMENT HISTORISCHE LEGEND TWENTE RALLY

BIJZONDER REGELEMENT HISTORISCHE LEGEND TWENTE RALLY BIJZONDER REGELEMENT HISTORISCHE LEGEND TWENTE RALLY Controlenummer: BSHR/2016/027 Datum: 20-09-2016 KNAF Permitnummer: XXX. Datum: XX-XX-2016 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA VAN HET EVENEMENT Woensdag

Nadere informatie

Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN

Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN Samparkrally 2015 REGLEMENT EN KAARTLEESSYSTEMEN Om deel te nemen aan de Samparkrally, dient u dit reglement voor vertrek goed door te nemen. In hoofdstuk 1 leest u het reglement en in hoofdstuk 2 staan

Nadere informatie

INHOUDOPGAVE. 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven. Inschrijfgeld Restitutie Startnummers

INHOUDOPGAVE. 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven. Inschrijfgeld Restitutie Startnummers 1 INHOUDOPGAVE Artikel Pagina 1: Algemeen 3 2: Organisatie 3 3: Bijzonder reglement 4 4: Inschrijven 5: Verzekering/vrijwaringsclausule Inschrijfgeld Restitutie Startnummers Verzekering Vrijwaringsclausule

Nadere informatie

NK Off Road Racing VHC Havelte

NK Off Road Racing VHC Havelte Bijzonder Reglement KNAC Nationale Autosport Federatie, Sectie Terreinsport. NK Off Road Racing VHC Havelte 19 en 20 april 2014 Pagina 1 van 8 Inhoud Bijzonder Reglement Knac Nationale Autosport Federatie,

Nadere informatie

29e RallyPro Amsterdam Short Rally 2011

29e RallyPro Amsterdam Short Rally 2011 29e RallyPro Amsterdam Short Rally 2011 Dit Bijzonder Reglement is opgesteld conform het Standaard Rally Reglement 2011 van de Sectie Rally s van de KNAF. Aanpassingen, toevoegingen en/of veranderingen

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 2016

BIJZONDER REGLEMENT 2016 CONRAD TWENTE RALLY 2016 BIJZONDER REGLEMENT 2016 1. Introductie 1.1 Deze rally zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Autosportjaarboek van de KNAF, het 2016

Nadere informatie

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623

Algemeen Reglement. Versie 22 februari 2015. Fontys Classics. Algemene vragen: Route vragen: Steven: 06 23115359. Vincent: 06 53681623 Algemeen Reglement Versie 22 februari 2015 Route vragen: Vincent: 06 53681623 Algemene vragen: Steven: 06 23115359 Fontys Classics Inhoudsopgave 1 Algemene zaken... 1 1.1 Inschrijving... 1 1.2 Toe te laten

Nadere informatie

Twente Rally 2015 Rallygids

Twente Rally 2015 Rallygids Twente Rally 2015 Rallygids RallyGids TwenteRally 2015 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Contactinformatie... 3 2. Programma... 4 3. Inschrijven... 5 4. Serviceterrein... 6 5. Technische Keuringen... 6 6. Start

Nadere informatie

Garage Rijsenhout NK ORR Zandvoort

Garage Rijsenhout NK ORR Zandvoort Bijzonder Reglement Garage Rijsenhout NK ORR Zandvoort 28-02-2015 1. Introductie 1.1 Deze ORR zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het 2015 algemeen wedstrijdreglementen

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT HELLENDOORN LEGEND

BIJZONDER REGLEMENT HELLENDOORN LEGEND BIJZONDER REGLEMENT HELLENDOORN LEGEND Gecontroleerd: BSHR/2016/06. Datum: 08-08-2016 KNAF Permitnummer: 408.16.195 Datum: 22-08-2016 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA VAN HET EVENEMENT 5 augustus 2016,

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 CONCEPT versie - 30-11-2014 1 Organisatie 1.1 Omschrijving De Stichting Classic SLS organiseert van donderdag 27 augustus t/m zondag

Nadere informatie

Bestuur 2. Organisatoren 2. Reglement Historische Regularity Rally s 3. Reglement Legend Regularity Rally s 13. Reglement Touring Events 23

Bestuur 2. Organisatoren 2. Reglement Historische Regularity Rally s 3. Reglement Legend Regularity Rally s 13. Reglement Touring Events 23 INHOUDSOPGAVE Bestuur 2 Organisatoren 2 Reglement Historische Regularity Rally s 3 Reglement Legend Regularity Rally s 13 Reglement Touring Events 23 Reglement Nederlands Historisch Rally Kampioenschap

Nadere informatie

Bijzonder Reglement 6e RallyPro Circuit Short Rally

Bijzonder Reglement 6e RallyPro Circuit Short Rally Bijzonder Reglement 6e RallyPro Circuit Short Rally 1. Introductie 1.1 Deze Short rally zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Autosportjaarboek van de KNAF,

Nadere informatie

REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL

REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL REGLEMENT 16e LEGEND OF THE FALL 24 oktober 2015 I. PROGRAMMA Zaterdag 27 juni opening inschrijving Zondag 4 oktober sluiting inschrijving (of eerder, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt) Maandag

Nadere informatie

Veenhuizen Groep. Nederland ShortRally. Bijzonder Reglement 2011. Nederlands

Veenhuizen Groep. Nederland ShortRally. Bijzonder Reglement 2011. Nederlands Veenhuizen Groep Nederland ShortRally Bijzonder Reglement 2011 Nederlands Dit Bijzonder Reglement is opgesteld conform het Standaard Rally Reglement 2011 van de Sectie Rally s van de KNAF. Aanpassingen,

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 DEFINITIEF - 04-06-2015 Inhoudsopgave 1 Organisatie... 5 1.1 Omschrijving... 5 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité... 5

Nadere informatie

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT

ROTARIT RALLY HEEZE REGLEMENT REGLEMENT 1. ALGEMEEN De Rotarit Heeze is een toeristisch evenement voor bijzondere automobielen en bestaat uit een tweetal trajecten volgens een tijdschema dat in het routeboek is vermeld. De deelnemers

Nadere informatie

Golden Trade Club Rally 2015

Golden Trade Club Rally 2015 AANVULLEND REGLEMENT Golden Trade Club Rally 2015 1. Introductie 1.1 Deze rally zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het 2015 Standaard Reglement Rally van de

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN

ALGEMENE REGLEMENTEN ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Nationaal Reglement Ritten (NRR) uitgave 2011 (versie maart 2013) Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort, januari 1996.

Nadere informatie

REGLEMENT JCI CHALLENGE. Editie 6, 24 mei 2014

REGLEMENT JCI CHALLENGE. Editie 6, 24 mei 2014 REGLEMENT JCI CHALLENGE Editie 6, 24 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving Challenge 2. Organisatie 3. Programma en locaties 4. Inschrijving 5. Aansprakelijkheid verzekering 6. Auto 7. Verloop van het

Nadere informatie

81 5165 KN. Waspik. ORR op. Dankzij. Kievitsweg. en de. terrein van. voor één. vermeld. in het ASJ. nemen. rek.nr.: 38. k.v.k. no.

81 5165 KN. Waspik. ORR op. Dankzij. Kievitsweg. en de. terrein van. voor één. vermeld. in het ASJ. nemen. rek.nr.: 38. k.v.k. no. Uitnodiging voor de ORR op 2 en juni 2012 te Almere Dankzij de medewerking van de Gemeente Almere zijn we er wederom in geslaagd om twee wedstrijden voor het NK Off Road Racing te organiseren in Almere.

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT NK Off Road Racing VHC Havelte. 2 en 3 april 2016

BIJZONDER REGLEMENT NK Off Road Racing VHC Havelte. 2 en 3 april 2016 BIJZONDER REGLEMENT NK Off Road Racing VHC Havelte 2 en 3 april 2016 Bijzonder Reglement VHC Actifood Havelte 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze ORR zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en

Nadere informatie

Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten

Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten Nationaal Reglement voor Regelmatigheidsritten INTRODUCTIE. Gezien het gezamenlijke belang om de autosport met historische voertuigen in stand te houden, hebben de Federatie Historische Automobiel- en

Nadere informatie

Bijlage I: STANDAARD CONTROLEBORDEN

Bijlage I: STANDAARD CONTROLEBORDEN Standaard Reglement Rally, Bijlage I, 2012 rev1 Bijlage I: STANDAARD CONTROLEBORDEN Soort Controle rijrichting van de rally CONTROLE GEBIED (diameter bord > 55 cm) rijrichting van de rally GELE BORDEN

Nadere informatie

REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL

REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL REGLEMENT 10e LEGEND OF THE FALL 10 oktober 2009 I. PROGRAMMA Woensdag 15 juli opening inschrijving Zaterdag 19 september sluiting inschrijving (of eerder, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt)

Nadere informatie

Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival

Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival Het Boerenrockfestival is geen officiële crosswedstrijd maar hanteert wel regels waarin eisen aan voertuigen zijn vastgelegd. Ook zijn er eisen m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy BCT Trophy 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1

Nadere informatie

ALGEMEEN. REGLEMENT VLAGSIGNALEN (Uittreksel van Annexe 'H' art. 4) (Officiële Franse tekst is bindend)

ALGEMEEN. REGLEMENT VLAGSIGNALEN (Uittreksel van Annexe 'H' art. 4) (Officiële Franse tekst is bindend) REGLEMENT VLAGSIGNALEN (Uittreksel van Annexe 'H' art. 4) (Officiële Franse tekst is bindend) A. Voor de baanbeveiliging moeten de wedstrijdleider (of zijn assistent) en de baanposten zich voornamelijk

Nadere informatie

Spa - Luxemburg - Scheveningen. 1 t/m 4 september 2016. Definitief Reglement

Spa - Luxemburg - Scheveningen. 1 t/m 4 september 2016. Definitief Reglement Spa - Luxemburg - Scheveningen 1 t/m 4 september 2016 Definitief Reglement INHOUD 1 ORGANISATIE EN PROGRAMMA... 3 1.1 Omschrijving... 3 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité... 3 1.3 Rally office

Nadere informatie

VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT

VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT VAS-Reglement 2016-169 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT 11 VAS CLASSICS - SPORTREGLEMENT Art. 1 Inschrijvingen De inschrijvingen mogen gebeuren tot op de dag van de proef of zoals voorzien in het particulier

Nadere informatie

Sectie Historische Rallysport

Sectie Historische Rallysport Sectie Historische Rallysport BIJZONDER REGLEMENT 1 e HISTORISCHE SPORTING RALLY TWENTE Controlenummer BSHR: BSHR/2016/028. Datum: 20-09-2016 KNAF Permitnummer: Datum: ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA VAN

Nadere informatie

Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree

Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree Zondag 19 Oktober 2014 48 ste AUTO PUZZELRIT Maasbree Organisatie: Carnavalsvereniging D n Hab -Maasbree, oktober 2014 Het is een verheugend feit ieder jaar te kunnen constateren dat onze " RALLY MAASBREE

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR )

ALGEMENE REGLEMENTEN. Nederlandse Rittensport Federatie. - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR ) ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Algemeen Technisch Reglement Ritten (ATRR ) uitgave 2011 versie oktober 2011 Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort,

Nadere informatie

Algemeen Reglement BMCtrofee

Algemeen Reglement BMCtrofee Algemeen Reglement BMCtrofee Versie: 29 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1 Inschrijving 3 2.2 Terugbetaling inschrijfgeld 3 2.3 Toe te laten auto's 3 2.4 Gebruikte reglementen

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 17 e WINTER TRIAL

BIJZONDER REGLEMENT 17 e WINTER TRIAL BIJZONDER REGLEMENT 17 e WINTER TRIAL Van zondag 22 januari tot en met vrijdag 27 januari 2017 Gecontroleerd door BSHR op: 02-11-2016 Goedgekeurd KNAF op: Nummer: BSHR/2017/001 Permit nummer: ALGEMENE

Nadere informatie

INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY

INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY INHOUD BIJZONDER REGLEMENT 5 E ALZHEIMER RALLY 1. 5 e ALZHEIMER RALLY... 2 1.1 OMSCHRIJVING VAN HET EVENEMENT... 2 1.2 BESTUUR STICHTING ALZHEIMER RALLY... 2 1.3 RALLYOFFICE... 2 1.4 OFFICIALS VAN HET

Nadere informatie

Wat is rally rijden. Uitleg en Reglement. Wat is nodig voor deelname

Wat is rally rijden. Uitleg en Reglement. Wat is nodig voor deelname Wat is rally rijden Bij de GO Rally gaat het niet om het binnen de snelste tijd afleggen van vooraf bekend parcours. Op deze dag is het doel een onbekend parcours correct te rijden, met een opgelegde gemiddelde

Nadere informatie

Tank S Short Rally 2014

Tank S Short Rally 2014 BIJZONDER REGLEMENT Tank S Short Rally 2014 1. INTRODUCTIE 1.1 Deze Tank S Short Rally zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het 2014 Standaard Reglement Rally

Nadere informatie

REGLEMENT. 2 e Antwerp Regularity Vrijdag 1 mei Organisatie van: Pak Antwerpen

REGLEMENT. 2 e Antwerp Regularity Vrijdag 1 mei Organisatie van: Pak Antwerpen 2 e Antwerp Regularity Vrijdag 1 mei 2015 REGLEMENT Organisatie van: Pak Antwerpen Tellende voor: VAS Regularity kampioenschap 2015 Diverse provinciale en clubkampioenschappen 2 e Antwerp Regularity Bijzonder

Nadere informatie

OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT

OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT OPTOCHTREGLEMENT De tijdens de carnavalsdagen en bij andere gelegenheden vanwege de Stichting te organiseren optochten/parade geschieden overeenkomstig de hierna volgende regels. Art.1 Route, duur en tijdstip

Nadere informatie

Dossier voor deelnemers Niet-bindende informatie, mogelijk onderhevig aan latere wijzigingen.

Dossier voor deelnemers Niet-bindende informatie, mogelijk onderhevig aan latere wijzigingen. Dossier voor deelnemers Niet-bindende informatie, mogelijk onderhevig aan latere wijzigingen. 17 tot 24 otober 2015 TOEGELATEN VOERTUIGEN Deelname is toegestaan voor voertuigen met elk type aandrijving

Nadere informatie

COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT

COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT COPPA D EUROPA 2016 AANVULLEND REGLEMENT KNAF/BSHR goedkeuringsnummer: 0455.15.235 PROGRAMMA VAN HET EVENEMENT Zaterdag 15 augustus 2015 Zondag 1 november 2015 Vrijdag 1 januari 2016 Zondag 6 maart 2016

Nadere informatie

Artikel 5 - TRAINING Deelname aan de training is verplicht. De wedstrijdleider kan de rijder voor deze verplichting dispensatie verlenen.

Artikel 5 - TRAINING Deelname aan de training is verplicht. De wedstrijdleider kan de rijder voor deze verplichting dispensatie verlenen. WEDSTRIJDREGLEMENT AUTORENSPORT NATIONAAL B Artikel 1 - WEDSTRIJDVERLOOP Het wedstrijdverloop, de verschillende wedstrijdonderdelen en het tijdschema worden vermeld in het bijzonder reglement. De prijsuitreiking

Nadere informatie

Robert Morsch / Ewoud Pranger Velperweg 23. Schelmseweg 87 T. 026 364 40 61 6816 SH Arnhem I. www.villavelperweg.nl

Robert Morsch / Ewoud Pranger Velperweg 23. Schelmseweg 87 T. 026 364 40 61 6816 SH Arnhem I. www.villavelperweg.nl 1. ORGANISATIE De Gelderse Goede Doelen Rally wordt georganiseerd door: Lionsclub Renkum - Ostrabeke Robert Morsch 06 18 344 800 Ewoud Pranger 06 10 980 239 E. info@geldersegoededoelenrally.nl I. www.

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT EUROL Hellendoorn Rally 2016

BIJZONDER REGLEMENT EUROL Hellendoorn Rally 2016 BIJZONDER REGLEMENT EUROL Hellendoorn Rally 2016 1. Introductie 1.1 Deze rally zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Autosportjaarboek van de KNAF, het 2016

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE AUTODEELSERVICE "FIAT Likes U"

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE AUTODEELSERVICE FIAT Likes U ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE AUTODEELSERVICE "FIAT Likes U" Bij gebruikmaking van de gratis autodeelservice "FIAT Likes U" zijn de onderstaande algemene voorwaarden (hierna: de "Algemene Voorwaarden") van

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015

SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015 SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015 JUNKYARDRACE RACES 2015 SPORTIEF REGLEMENT Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties,

Nadere informatie

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V.

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. 2015 \ REGLEMENT DISTRICTS (DMX) MOTOCROSSWEDSTRIJDEN DOELSTELLING: DMX wedstrijden zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders, die in een

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. Tank S Rally 2014

BIJZONDER REGLEMENT. Tank S Rally 2014 BIJZONDER REGLEMENT Tank S Rally 2014 1. INTRODUCTIE 1.1 De Tank S Rally zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het 2014 Standaard Reglement Rally van de KNAF,

Nadere informatie

1. Vergunning en toegelaten piloten:

1. Vergunning en toegelaten piloten: Sportief reglement 10 Hours Endurance 12 september 2009 1. Vergunning en toegelaten piloten: 1.1 - De minimum leeftijd om deel te nemen is 18 jaar (bereikte leeftijd op 12/09) tenzij uitzonderlijke toestemming

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT 1 e ELE LEGEND

BIJZONDER REGLEMENT 1 e ELE LEGEND BIJZONDER REGLEMENT 1 e ELE LEGEND INHOUDSOPGAVE ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 PROGRAMMA VAN HET EVENEMENT... 3 2 ORGANISATIE - REGLEMENTERING... 4 3 AARD VAN HET EVENEMENT... 6 4 TOE TE LATEN AUTO S... 6

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 Programma 20.01.2015 : Publicatie van de Algemene Voorwaarden op de website: www.zoutegrandprix.be Mei/juni 2015 : Bekendmaking van de voorlopig weerhouden Deelnemers 31.08.2015

Nadere informatie

Reglementen autocross en rodeo Boerenrockfestival

Reglementen autocross en rodeo Boerenrockfestival Reglementen autocross en rodeo Boerenrockfestival HET IS VERBODEN BARBEQUES TE GEBRUIKEN, TERRASSEN OP TE RICHTEN, ALCOHOLISCHE DRANKEN TE SCHENKEN AAN DERDEN EN GELUIDSINSTALLATIES TE GEBRUIKEN OP HET

Nadere informatie

22 oktober 2011. 49 Saab Vikingrit. Reglement

22 oktober 2011. 49 Saab Vikingrit. Reglement 22 oktober 2011 e 49 Saab Vikingrit Reglement Inhoudsopgave Reglement Saab Vikingrit 2011 1. Programma...4 2. Organisatie...4 2.1 Definitie... 4 2.2 Saab Vikingrit... 4 2.3 Officials tijdens het evenement...

Nadere informatie

HellendoornRally 2015 AANVULLEND REGLEMENT

HellendoornRally 2015 AANVULLEND REGLEMENT HellendoornRally 2015 AANVULLEND REGLEMENT 1. Introductie 1.1 Deze rally zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het 2015 Standaard Reglement Rally van de KNAF,

Nadere informatie

PTC Cup 2015. Sportief Reglement

PTC Cup 2015. Sportief Reglement Sportief Reglement PTC Cup 2015 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen worden

Nadere informatie

Deltarally 2011. Reglement

Deltarally 2011. Reglement 1 Deltarally 2011 Reglement 19 februari 2011 2 Voorwoord Beste deelnemer aan de Deltarally 2011 Na onze Deltarally s in 2006, 2007 en 2009 hebben wij vele lovende woorden van deelnemers vernomen. Als Bestuur

Nadere informatie

17e Memorial Maus Gatsonides

17e Memorial Maus Gatsonides BIJZONDER REGLEMENT 26 september 2015 1. WEDSTRIJDSECRETARIAAT Tot en met 25 september en na 26 september 2015: Fred Beckman e-mail mmg@trclub.nl Bladmoshof 3 31441LM Purmerend Telefoon: 0299-471600 mobiel

Nadere informatie

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 11 / 12 april 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN

Bijzonder Reglement. 16 e Rally van de Grensstreek. 11 / 12 april 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN Bijzonder Reglement 16 e Rally van de Grensstreek 11 / 12 april 2015 INHOUD 1. ORGANISATIE 2. INSCHRIJFVOORWAARDEN 3. VOERTUIGVOORWAARDEN 4. DEELNAMEVOORWAARDEN EQUIPE 5. VERLOOP VAN HET EVENEMENT 6. KLASSEMENT,

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT BRAUWSE 150

ALGEMEEN REGLEMENT BRAUWSE 150 ALGEMEEN REGLEMENT BRAUWSE 150 (2016) Art. 1 DEFINITIE 1. Onder een autocross wordt verstaan een snelheidswedstrijd welke wordt gehouden op een permanent of semipermanent circuit of op een tijdelijk afgezette

Nadere informatie

STAR Rally 2012 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT

STAR Rally 2012 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT STAR Rally 2012 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT Programma van het evenement 1. Organisatie 1.1 Organisatie 1.2 Organisatie team 1.3 Officials van de rally 1.4 Toevoeging(en) aan het reglement 1.5 Toepassing en

Nadere informatie

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010 AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS Artikel 1 Omschrijving evenement Datum evenement : 11 April 2010 Plaats evenement : TT Circuit

Nadere informatie

12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017

12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017 12e Happy New Year s Drive 21 januari 2017 ORGANISATORISCH REGLEMENT ALGEMEEN De start, lunch en de finish vinden plaats in Hotel/Brasserie Schimmel, Stationsweg Oost 243, Woudenberg. Er zullen 4 trajecten

Nadere informatie

1. De Geuzenloop is een jaarlijks terugkerende estafetteloop, gelopen over een route rondom

1. De Geuzenloop is een jaarlijks terugkerende estafetteloop, gelopen over een route rondom Wedstrijdreglement Geuzenloop Algemeen 1. De Geuzenloop is een jaarlijks terugkerende estafetteloop, gelopen over een route rondom en over het terrein van het Universitair Sportcentrum in Leiden. 2. Deelname

Nadere informatie

KLASSIEKERS REGLEMENTEN

KLASSIEKERS REGLEMENTEN KLASSIEKERS REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie Uitzetters Reglement Klassiekerritten (URKLAS) uitgave 2014 Colofon Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie. Eindredactie : Reglemenstcommissie

Nadere informatie

Twente Short Rally 2013

Twente Short Rally 2013 Dit Bijzonder Reglement is opgesteld conform het Standaard Reglement 2013 van de Sectie Rally van de KNAF. Aanpassingen, toevoegingen en/of veranderingen in dit Bijzonder Reglement zullen slechts door

Nadere informatie

Introductie. Geachte deelnemers aan de Tulpenrallye PartnerRallye 2016,

Introductie. Geachte deelnemers aan de Tulpenrallye PartnerRallye 2016, Introductie Geachte deelnemers aan de Tulpenrallye PartnerRallye 2016, Namens de Partners van de Tulpenrallye 2016 doet het ons een genoegen om u uit te nodigen om deel te nemen aan de Tulpenrallye PartnerRallye

Nadere informatie

Van zondag 24 januari tot en met vrijdag 29 januari 2016 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA

Van zondag 24 januari tot en met vrijdag 29 januari 2016 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA AANVULLEND REGLEMENT 16 e WINTER TRIAL Van zondag 24 januari tot en met vrijdag 29 januari 2016 Goedgekeurd door BSHR/KNAF op: 05-08-2015 Nummer: 0452.15.176 ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA 1 mei 2015

Nadere informatie

BEKENDMAKING TIJDSCHEMA VAN HET EVENEMENT (lengte routesecties, proeven, rijtijden) Website: zondag 27 oktober 2013, 20:00 uur

BEKENDMAKING TIJDSCHEMA VAN HET EVENEMENT (lengte routesecties, proeven, rijtijden) Website:  zondag 27 oktober 2013, 20:00 uur Dit Bijzonder Reglement is opgesteld conform het Standaard Reglement 2013 van de Sectie Rally van de KNAF. Aanpassingen, toevoegingen en/of veranderingen in dit Bijzonder Reglement zullen slechts door

Nadere informatie