Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering Sticol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering Sticol"

Transcriptie

1 Stichting Collectieve Ziektekostenverzekeringen bij de ministeries van Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering Sticol Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2012

2 Dekkingsoverzicht Basis, Extra en Luxe Voor de exacte vergoeding waarop en de voorwaarden waaronder u aanspraak kunt maken, verwijzen wij u naar uw verzekeringsvoorwaarden Zorgsoort/Zorgaanspraak Omschrijving Basis Extra Luxe 2 Acnebehandeling Alternatieve zorg Anticonceptiemiddelen Besnijdenis (medische circumcisie) Bevalling poliklinisch zonder medische noodzaak Borstkolf, elektrische Brillen en/of contactlenzen Camouflagetherapie Cursussen, voorlichting en/of trainingen Dieetadvisering Epilatie Fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck, ergotherapie en/of alternatieve bewegingstherapie Acnebehandeling en de behandeling van acnelittekens in het gelaat. Door: huidtherapeut of schoonheidsspecialist. Onder alternatieve zorg wordt verstaan consulten en/of behandelingen door: 1. een therapeut of arts die lid is van één van de in de voorwaarden genoemde verenigingen. 2. geneesmiddelen die voldoen aan de in de voorwaarden genoemde bepalingen. Anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium voor verzekerden van 21 jaar en ouder. Medisch noodzakelijke circumcisie (besnijdenis) in een daartoe gecontracteerd ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum, besnijdeniscentrum of huisartsenpraktijk. Door: medisch specialist of huisarts met wie Zorgverzekeraar VGZ daartoe afspraken heeft gemaakt. De kosten die voor rekening van de verzekerde komen in verband met een poliklinische bevalling zonder medische noodzaak in een ziekenhuis. Het betreft het verschil tussen het tarief dat het ziekenhuis in rekening brengt en het bedrag zoals genoemd in de Regeling zorgverzekering. Bijzonderheden: 1. Recht op vergoeding bestaat uitsluitend in die gevallen waarin de verzekerde aanspraak op zorg heeft op grond van de basisverzekering. 2. De Regeling zorgverzekering maakt deel uit van deze verzekeringsvoorwaarden en is op aanvraag verkrijgbaar. Zie ook Huur van een elektrische borstkolf tijdens en na een ziekenhuisopname van 8 dagen of langer van een zieke zuigeling, waarbij de moeder thuis verblijft. Een tegemoetkoming in de kosten van contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte met bijbehorend brilmontuur. Behandeling gericht op het minder opvallend maken van littekens, spataderen, wijnvlekken en donkere of lichte vlekjes van de huid, inclusief de benodigde middelen. Door: huidtherapeut of schoonheidsspecialist. Indicatie: ernstige (blijvende) ontsieringen van het gelaat en/of de hals. Verwijzing door: huisarts of medisch specialist. Cursussen en voorlichtingen die erop gericht zijn de gezondheid te bevorderen en gezondheidsklachten te voorkomen. Voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten zoals diëtisten die plegen te bieden. Behandeling gericht op het definitief verwijderen van extreme haargroei in het gelaat. Door: huidtherapeut of schoonheidsspecialist. Verwijzing door: huisarts of medisch specialist. Zorg die klachten aan het bewegingsapparaat verhelpt, verleend door: fysiotherapeut, oefentherapeut Cesar/ Mensendieck, ergotherapeut en oedeemtherapeut. Alternatieve bewegingstherapie, zoals chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S., (ortho)manuele therapie, craniosacraaltherapie, haptonomie, ontspannings- en ademhalingstherapie Van Dixhoorn en/of antroposofische therapie. Recht op vergoeding bestaat alleen indien er geen vergoeding plaatsvindt vanuit de basisverzekering. Maximaal e 200,- Voor de kosten van honorarium en geneesmiddelen samen: e 300,- Maximaal e 200,- Voor de kosten van honorarium en geneesmiddelen samen: e 500,- (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage). Maximaal e 400,- Voor de kosten van honorarium en geneesmiddelen samen: e 800,- (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage). Maximaal e 110,- per bevalling. Maximaal e 110,- per bevalling. Maximaal e 100,- Maximaal e 200,- Maximaal e 50,- Maximaal e 200,- Maximaal e 50,- Maximaal e 110,- per bevalling. Maximaal e 150,- Maximaal e 400,- Maximaal e 50,- Maximaal e 250,- Maximaal e 600,- Maximaal e 300,- Maximaal e 600,- Maximaal e 1.000,- Maximaal e 800,- Maximaal e 1.000,-

3 Zorgsoort/Zorgaanspraak Omschrijving Basis Extra Luxe Gezond Leven Test U heeft de keuze uit een basis en een uitgebreide Gezond Leven Test. Voor de basis geldt een eigen bijdrage van e 25,-. Voor de uitgebreide geldt een eigen bijdrage van e 50,-. Eenmaal per 2 kalenderjaren. Eenmaal per 2 kalenderjaren. Eenmaal per 2 kalenderjaren. Groepsrevalidatie en/of groepstherapie voor patiënten met kanker Nazorg in groepsverband voor patiënten met kanker die aansluitend op de behandeling door de behandelend medisch specialist zowel hun fysieke als hun mentale conditie weer op peil willen brengen. Door: 1. ziekenhuizen; 2. integrale kankercentra; 3. overige instellingen die voor de groepsrevalidatie Herstel & Balans gecertificeerd zijn door de Stichting Herstel & Balans; 4. instellingen die aangesloten zijn bij de Stichting Instellingen Psychologische Oncologie (IPSO). Maximaal e 700,- Maximaal e 700,- Maximaal e 1.000,- Herstellingsoord Verblijf in één van de gecontracteerde herstellingsoorden. Bijzonderheden: als aanspraak bestaat op de in dit artikel genoemde zorg vanuit de AWBZ bestaat er geen aanspraak op grond van dit artikel. Maximaal e 70,- per dag tot een maximum van 42 dagen per Maximaal e 70,- per dag tot een maximum van 42 dagen per Maximaal e 70,- per dag tot een maximum van 60 dagen per Hoortoestelbatterijen Incontinentiebegeleiding Kraampakket Kraamzorg bij adoptie Kraamzorg, eigen bijdrage Lactatiekundig consult Logieskosten Batterijen voor een hoortoestel. Geleverd door: leverancier met wie Zorgverzekeraar VGZ daartoe een overeenkomst heeft gesloten. Bijzonderheden: 1. Recht op vergoeding bestaat alleen als aanspraak bestaat op een hoortoestel op grond van de basisverzekering. 2. Een overzicht van de door Zorgverzekeraar VGZ gecontracteerde zorgaanbieders is te raadplegen via Behandeling van en leefadviezen aan vrouwelijke verzekerden die last hebben van ongewenst urineverlies. Een door Zorgverzekeraar VGZ in overleg met verloskundigen samengesteld kraampakket. De noodzakelijke ondersteuning en advisering over verzorging van en omgang met het adoptiekind, jonger dan 3 maanden. Het aantal zorguren wordt geïndiceerd door het kraamcentrum. Door: kraamverzorgende verbonden aan een kraamcentrum. De eigen bijdrage voor kraamzorg volgens de Regeling zorgverzekering. Lactatiekundig consult voor de moeder bij problemen met de borstvoeding in specifieke situaties. Door: lactatiekundige. Verwijzing door: verloskundige, kraamcentrum, consultatiebureau-arts of jeugdgezondheidszorgverpleegkundige. Verblijf: 1. in een logeerhuis dat is verbonden aan een in Nederland gelegen ziekenhuis, zoals een Ronald McDonaldhuis of een Kiwanishuis; 2. in het Onthaaltehuis Ter Weyde, verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA); bij opname of 2 dagbehandelingen, die op aaneengesloten dagen plaatsvinden. Ook bestaat aanspraak op vergoeding van logieskosten van maximaal 2 gezinsleden. Bijzonderheden: 1. Recht op vergoeding bestaat uitsluitend als aanspraak bestaat op opname of 2 dagbehandelingen van de verzekerde, die op aaneengesloten dagen plaatsvinden in een ziekenhuis, op grond van de basisverzekering. 2. De afstand tussen woon- en logeerplaats bedraagt ten minste 40 kilometer (enkele reis). Eenmalig volledige Maximaal 36 batterijen per kalenderjaar per hoortoestel voor maximaal 2 hoortoestellen. Eenmalig volledige Maximaal 36 batterijen per kalenderjaar per hoortoestel voor maximaal 2 hoortoestellen. Eenmalig volledige 50% van de eigen bijdrage. Per bevalling 1 consult tot maximaal e 50,- Maximaal 15 nachten Per bevalling 1 consult tot maximaal e 65,- Maximaal 15 nachten Per bevalling 1 consult tot maximaal e 80,- Maximaal 30 nachten 3

4 Zorgsoort/Zorgaanspraak Omschrijving Basis Extra Luxe Mammaprothese Artikelen die worden gebruikt na een borstamputatie zoals plakstrips voor een mammaprothese, een borstprothese BH, een prothesebadpak, een zwemprothese en schoonmaakartikelen. Bijzonderheden: recht op vergoeding bestaat alleen als aanspraak bestaat op een mammaprothese op grond van de basisverzekering. Maximaal e 50,- Maximaal e 50,- Maximaal e 100,- Nazorg moeder Nazorg pasgeborene Ooglaserbehandelingen Ooglidcorrectie Oorstandcorrectie Overgangsconsulent Plaswekker en/of wekapparatuur Ondersteuning en verzorging van de moeder die vanwege medische complicaties, ontstaan tijdens of na de bevalling, binnen de reguliere kraamzorguren niet de noodzakelijke ondersteuning en advisering over de omgang met het kind heeft kunnen ontvangen. Deze zorg wordt geboden aansluitend aan de 10e dag, gerekend vanaf de dag van de bevalling. Het aantal zorguren wordt geïndiceerd door het kraamcentrum. Door: kraamverzorgende verbonden aan een kraamcentrum. De noodzakelijke ondersteuning en advisering van de moeder over de verzorging van en de omgang met het kind. Het gaat hierbij om nazorg bij ontslag van het kind uit het ziekenhuis na de 10e dag na de geboorte, waarbij de medische situatie in het ziekenhuis zodanig was dat de moeder geen begeleiding heeft kunnen ontvangen met betrekking tot de verzorging van haar kind. Het aantal zorguren wordt geïndiceerd door het kraamcentrum. Door: kraamverzorgende verbonden aan een kraamcentrum. Een tegemoetkoming in de kosten van ooglaserbehandelingen. Correctie van bovenoogleden in een daartoe gecontracteerd ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum door een medisch specialist. Recht op vergoeding bestaat als er een ernstige gezichtsveldbeperking vastgesteld kan worden. Behandeling van plastisch chirurgische aard in een daartoe gecontracteerd ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum die strekt tot correctie van afstaande oorschelpen voor verzekerden jonger dan 13 jaar. Verwijzing door: huisarts of medisch specialist. Voorlichting aan en advisering en behandeling van vrouwen in de overgang. Door: overgangsconsulent. Dit is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de problematiek rondom de overgang. Plaswekker en/of wekapparatuur voor verzekerden van 7 tot 18 jaar, inclusief de eventueel benodigde bandages. Maximaal e 500,- Gecontracteerde leverancier: volledige Maximaal 4 consulten tot een maximum van e 40,- per consult Gecontracteerde leverancier: volledige Maximaal 8 consulten tot een maximum van e 40,- per consult Gecontracteerde leverancier: volledige Anders eenmalig tot maximaal e 50,-. Anders eenmalig tot maximaal e 50,-. Anders eenmalig tot maximaal e 50,-. Podotherapie en/of pedicurezorg 1. Podotherapie. Hieronder wordt verstaan behandelingen van voetafwijkingen, huid- en nagelaandoeningen of problemen aan het steun- en bewegingsapparaat die voortvloeien uit de voeten. Door: podotherapeut. 2. Voetverzorging voor verzekerden met diabetes mellitus type I of II. Door: pedicure met aantekening diabetesvoet. Uitsluitend voor de zorg zoals genoemd onder punt 2: maximaal e 120,- per Maximaal e 120,- Pruiken Een tegemoetkoming in de kosten die voor rekening van de verzekerde komen in verband met de aanschaf van een pruik volgens de Regeling zorgverzekering. Het betreft hier het verschil tussen het bedrag dat de leverancier in rekening brengt en het bedrag zoals genoemd in de Regeling zorgverzekering. Maximaal e 50,-. Maximaal e 100,-. Maximaal e 300,-. 4

5 Zorgsoort/Zorgaanspraak Omschrijving Basis Extra Luxe Psoriasisbehandeling Behandeling gericht op het bestrijden van de chronische huidziekte psoriasis door middel van balneotherapie. Behandeling van ernstige vorm van psoriasis na verwijzing door een dermatoloog in een dagbehandelingscentrum. Aanspraak op lichttherapie in de thuissituatie en andere vormen van therapie voor de bestrijding van psoriasis valt niet onder deze vergoeding maar is opgenomen in de basisverzekering. Maximaal e 500,- Maximaal e 500,- Maximaal e 1.000,- Psychologische zorg, eerstelijns Een aanvulling op het aantal zittingen eerstelijns psychologische zorg vanuit de basisverzekering. Onder eerstelijns psychologische zorg wordt verstaan diagnostiek en kortdurende, generalistische behandeling van niet-complexe, psychische aandoeningen en/of stoornissen. e 20,- eigen bijdrage voor maximaal 5 behandelingen. Maximaal e 120,- Maximaal e 360,- Repatriëring Het om medisch noodzakelijke redenen vervoeren van de verzekerde of het vervoer van het stoffelijk overschot van de verzekerde vanuit het buitenland naar het woonland. Schoenen 1. Aangepaste confectieschoenen of; 2. inspectie en reparatie van (semi)orthopedische schoenen vanaf de 10 e maand na leveringsdatum. Recht op vergoeding bestaat als er sprake is van een indicatie voor orthopedische schoenen op grond van de basisverzekering. 1. Maximaal e 25,- per paar; 2. eenmalig tot maximaal e 30,-. 1. Maximaal e 50,- per paar; 2. eenmalig tot maximaal e 30,-. 1. Maximaal e 100,- per paar; 2. eenmalig tot maximaal e 50,-. Spoedeisende zorg tijdens vakantie en/of tijdelijk verblijf in het buitenland 1. Medisch noodzakelijke, spoedeisende en bij vertrek redelijkerwijs niet-voorzienbare zorg gedurende een tijdelijk verblijf in het buitenland van maximaal 365 Spoedeisende zorg is onvoorzienbare zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot na terugkeer in het woonland. 2. Medisch noodzakelijk ambulancevervoer voor het verkrijgen van zorg zo dicht mogelijk bij de verblijfplaats of de plaats van het ongeval. Recht op vergoeding bestaat alleen als er aanspraak op zorg bestaat vanuit de basisverzekering. De te verlenen vergoeding heeft een aanvullend karakter. De vergoeding wordt uitbetaald in euro's. Voor het verkrijgen van geneeskundige zorg kan een beroep worden gedaan op de Alarmcentrale. Sportmedisch advies Behandelingen, consulten en sportkeuringen. Door: sportarts die werkzaam is in een sportmedische instelling. Maximaal e 100,- Maximaal e 200,- Sterilisatie Sterilisatie in een daartoe gecontracteerd ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum of huisartsenpraktijk. Door: medisch specialist of als het een vasectomie (sterilisatie van de man) betreft huisarts die met Zorgverzekeraar VGZ daartoe afspraken heeft gemaakt. Steunzolen en/of therapiezolen Inlegzolen die de gewrichten, banden en kapsels van de voet ondersteunen. Geleverd door: podotherapeut of orthopedisch(e) schoenmaker(ij)/werkplaats. Voorschrift: huisarts, medisch specialist of podotherapeut. Maximaal e 50,- Maximaal e 80,- Stoppen met roken Medicatie ter ondersteuning. Maximaal e 115,- Maximaal e 115,- Stottertherapie Stottertherapie volgens de methode BOMA, Del Ferro, Hausdörfer of McGuire door een instituut dat zich specifiek heeft toegelegd op de genoemde methodes. Maximaal e 700,- Maximaal e 700,- Therapeutische vakantiekampen Verblijf voor verzekerden jonger dan 18 jaar in een: - vakantiekamp van Stichting De Luchtballon voor astmatische kinderen; - vakantiekamp van de Diabetes Jeugdvereniging Nederland; - vakantiekamp van de Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen. 5

6 Zorgsoort/Zorgaanspraak Omschrijving Basis Extra Luxe Thuisbewakingsmonitor Waarschuwingsmonitor bedoeld voor signalering van ernstige hartritmestoornissen en/of ernstige ademhalingsstoornissen in de door de Zorgverzekeraar VGZ met de leverancier afgesproken uitvoering. Geleverd door: leverancier met wie Zorgverzekeraar VGZ daartoe een overeenkomst heeft gesloten. Voorschrift: kinderarts. In bruikleen voor een periode van maximaal 24 maanden. In bruikleen voor een periode van maximaal 24 maanden. Uitkering bij verblijf in een ziekenhuis Vaccinatie en/of preventieve geneesmiddelen in verband met vakantie Een bijdrage in de kosten voor extra luxe en comfort rond het ziekenhuisbed als u in een ziekenhuis verblijft, zoals bijvoorbeeld de kosten van telefoon, televisie, internet of multimedia. 1. Als er sprake is van een dagbehandeling dan bestaat geen recht op 2. U kunt het bedrag declareren via een declaratieformulier vergezeld van een verklaring van het ziekenhuis. Wegens vakantie in het buitenland noodzakelijke consulten, vaccinaties en/of preventieve geneesmiddelen ter voorkoming van hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, (meningococcen)meningitis, rabiës of malaria. Door: huisarts, GGD, Travel Health Clinic, Encare Arbozorg of een arts die een LCRaccreditatie en gelekoortsregistratie heeft. Voor adressen zie e 10,- per dag tot maximaal 30 dagen Vervoer in verband met transplantatie van organen Taxivervoer of eigen vervoer tussen de woonof verblijfplaats van de verzekerde en de instelling waar hij zorg ontvangt die verband houdt met een transplantatie van organen voor zover er geen aanspraak op dit vervoer bestaat op grond van de basisverzekering. Het betreft de volgende zorg: pretransplantatieonderzoek, opnames en nacontroles. Door: als het taxivervoer betreft: vervoerder met wie Zorgverzekeraar VGZ daartoe een overeenkomst heeft gesloten. Voorschrift: huisarts of medisch specialist. Taxi: volledige vergoeding; eigen auto: e 0,30 per kilometer. Taxi: volledige vergoeding; eigen auto: e 0,30 per kilometer. Taxi: volledige vergoeding; eigen auto: e 0,30 per kilometer. Voedingsmiddelen, bijzondere Vloeibare voeding bestemd voor patiënten die terminale thuisverpleging ontvangen of thuis verpleegd worden in verband met herstel na zware ziekte. Geleverd door: voorkeursleverancier, apotheker of apotheekhoudend arts. Voorschrift: huisarts of medisch specialist. Belangrijk! Aan het dekkingsoverzicht kunt u geen rechten ontlenen. Een gedetailleerde omschrijving van de voorwaarden met betrekking tot aanspraken, zoals machtigingsvereisten, noodzakelijke verwijzingen en bevoegde en geregistreerde zorgaanbieders, vindt u in de verzekeringsvoorwaarden. Bekijk deze altijd eerst voordat u een zorgverlener bezoekt. De verzekeringsvoorwaarden kunt u downloaden via onze website of u kunt deze telefonisch bij ons opvragen via het telefoonnummer dat rechtsboven op uw polisblad vermeld staat. 6

7 Dekkingsoverzicht Basis Tand en Luxe Tand Voor de exacte vergoeding waarop en de voorwaarden waaronder u aanspraak kunt maken, verwijzen wij u naar uw verzekeringsvoorwaarden Basis Tand Tandheelkundige zorg 1. 80% vergoeding van tandheelkunde beginnend met de codes: X, A, J, C, en E; met uitzondering van niet nagekomen afspraak; 2. 80% vergoeding van tandheelkunde beginnend met de codes: L, S, N en W, inclusief techniekkosten; met uitzondering van uitwendig bleken van elementen; 3. 80% vergoeding van prothetische zorg (gedeeltelijke prothesen en frameprothesen) en restauratieve zorg (o.a. kroon- en brugwerk): codes beginnend met G en E inclusief techniekkosten; 4. 80% vergoeding van de eigen bijdrage voor de uitneembare volledige prothetische voorziening voor de boven- en/of onderkaak en de uitneembare volledige prothetische voorziening op implantaten voor de tandeloze boven- en/of onderkaak zoals bij Regeling zorgverzekering is vastgesteld. De zorg onder punt 1 tot en met 4 wordt vergoed tot maximaal e 500,- Orthodontische zorg voor verzekerden jonger dan 22 jaar tot maximaal e 1.370,- Orthodontische zorg voor verzekerden van 22 jaar en ouder tot maximaal e 500,- Luxe Tand Tandheelkundige zorg 1. 80% vergoeding van tandheelkunde beginnend met de codes: X, A, J, C en E; met uitzondering van niet nagekomen afspraak; 2. 80% vergoeding van tandheelkunde beginnend met de codes: L, S, N en W, inclusief techniekkosten; met uitzondering van uitwendig bleken van elementen; 3. 80% vergoeding van prothetische zorg (gedeeltelijke prothesen en frameprothesen) en restauratieve zorg (o.a. kroon- en brugwerk): codes beginnend met G en E inclusief techniekkosten; 4. implantologie in de niet-tandeloze kaak: 4.1. het honorarium van een kaakchirurg en de bijkomende kosten in een ziekenhuis, óf; 4.2. het honorarium van de tandarts, materiaal- en techniekkosten van alle verrichtingen tezamen; 5. 80% vergoeding van de eigen bijdrage voor de uitneembare volledige prothetische voorziening voor de boven- en/of onderkaak en de uitneembare volledige prothetische voorziening op implantaten voor de tandeloze boven- en/of onderkaak zoals bij Regeling zorgverzekering is vastgesteld. De zorg onder punt 1 tot en met 5 wordt vergoed tot maximaal e 1.000,- Orthodontische zorg voor verzekerden jonger dan 22 jaar tot maximaal e 2.000,- Orthodontische zorg voor verzekerden van 22 jaar en ouder tot maximaal e 500,- Belangrijk! Aan het dekkingsoverzicht kunt u geen rechten ontlenen. Een gedetailleerde omschrijving van de voorwaarden met betrekking tot aanspraken, zoals machtigingsvereisten, noodzakelijke verwijzingen en bevoegde en geregistreerde zorgaanbieders, vindt u in de verzekeringsvoorwaarden. Bekijk deze altijd eerst voordat u een zorgverlener bezoekt. De verzekeringsvoorwaarden kunt u downloaden via onze website of u kunt deze telefonisch bij ons opvragen via het telefoonnummer dat rechtsboven op uw polisblad vermeld staat. 7

8 Dekkingsoverzicht VGZ Jong, VGZ Fit & Vrij*, VGZ Gezin en VGZ Vitaal Pakket Voor de exacte vergoeding waarop en de voorwaarden waaronder u aanspraak kunt maken, verwijzen wij u naar uw verzekeringsvoorwaarden * VGZ FIT & VRIJ PAKKET Het VGZ Fit & Vrij Pakket kent een zorgtegoed van 1.000,- Dit zorgtegoed is vrij te besteden aan de zorg waar in de kolom Fit & Vrij onderdeel zorgtegoed staat. Binnen dit zorgtegoed is een maximum opgenomen voor brillen en/of contactlenzen, ondersteunende medicatie bij het stoppen met roken en tandheelkundige zorg. Daarnaast is voor een klein aantal vergoedingen een maximaal bedrag per dag of een eigen bijdrage van toepassing. Als u uw maximum voor brillen en/of contactlenzen, ondersteunende medicatie bij het stoppen met roken en/of tandheelkundige zorg niet helemaal opmaakt, dan kunt u het resterende bedrag besteden aan de andere zorg in het Fit & Vrij Pakket. Andersom is dit niet mogelijk. Omschrijving zorgsoort VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket VGZ Gezin Pakket VGZ Vitaal Pakket ANTICONCEPTIEMIDDELEN Anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium voor verzekerden van 21 jaar en ouder BRILLEN EN/OF CONTACTLENZEN Brillenglazen op sterkte met bijbehorend brilmontuur en/of contactlenzen (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage). Maximaal e 150,- per 3 kalenderjaren. (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage). tot maximaal e 150,- per 3 kalenderjaren. (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage). Maximaal e 150,- per 3 kalenderjaren. Verzekerden jonger dan 18 jaar: maximaal e 200,- per 3 kalenderjaren. Maximaal e 150,- per 3 kalenderjaren. BUITENLAND Repatriëring door de VGZ Alarmcentrale Spoedeisende zorg tijdens vakantie en/of tijdelijk verblijf in het buitenland DIEETADVISERING Voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten Maximaal e 250,- GEBOORTEZORG Adoptievergoeding Medische screening of de inkoop van kraamzorg Maximaal e 300,- per adoptiekind. Eigen bijdrage kraamzorg Die geldt vanuit de basisverzekering Elektrische borstkolf Huur van een elektrische borstkolf tijdens en na een ziekenhuisopname van een zieke baby Maximaal e 110,- per bevalling. GeboorteTENS Huur- of aanschafkosten van een geboortetens Maximaal e 80,- voor de gehele looptijd van de verzekering. Kraampakket Als u zwanger bent, kunt u dit pakket aanvragen Lactatiekundig consult Voor de moeder bij problemen met borstvoeding Maximaal e 100,- per bevalling. Luxe kraamzorg Extra ondersteuning en advisering van de moeder over verzorging en omgang met haar kind Maximaal 15 uur. Verloskundige zorg Het verschil tussen de kosten van het ziekenhuis en de vergoeding vanuit de basisverzekering MANTELZORG Mantelzorgmakelaar (door gecontracteerde zorgaanbieder) Onderdeel Maximaal e 500,- Maximaal e 750,- Vervangende mantelzorg (door gecontracteerde zorgaanbieder) Onderdeel Maximaal 9 dagen MEDISCH SPECIALISTISCHE ZORG Besnijdenis (medisch noodzakelijke circumcisie) Maximaal 9 dagen Maximaal e 600,-. Maximaal e 600,-. Buikwandcorrectie (bij specifieke medische indicatie) Onderdeel 8

9 Omschrijving zorgsoort VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket VGZ Gezin Pakket VGZ Vitaal Pakket MEDISCH SPECIALISTISCHE ZORG (vervolg) Ooglaserbehandeling of lensimplantatie Onderdeel Ooglidcorrectie (bij specifieke medische indicatie) Onderdeel Maximaal e 950,-. Oorstandcorrectie voor verzekerden jonger dan 18 jaar Maximaal e 1.500,-. - Sterilisatie man Onderdeel Maximaal e 800,-. - Sterilisatie vrouw Onderdeel Maximaal e 1.250,-. PSYCHOLOGISCHE ZORG Eerstelijns psychologische zorg. Onder deze zorg wordt ook verstaan: preventie van depressie en problematisch alcoholgebruik, Mindfullness-Based Cognitive Therapy (MBCT), behandeling van lichte tot matige depressies en angststoornissen Maximaal e 240,- Onderdeel Maximaal e 240,- Verzekerden jonger dan 18 jaar: maximaal e 360,- per Maximaal e 240,- Neurofeedback (bij ADHD en ADD) voor verzekerden jonger dan 18 jaar Maximaal e 1.000,- STOPPEN MET ROKEN Medicatie ter ondersteuning Maximaal e 115,- tot maximaal e 115,- Maximaal e 115,- Maximaal e 115,- THUISZORG Gezinshulp (huishoudelijke hulp) bij ziekte, ongeval of ziekenhuisopname (door gecontracteerde zorgaanbieder) Maximaal 10 uur per Kinderopvang bij verzekerde thuis voor verzekerden jonger dan 13 jaar (door gecontracteerde zorgaanbieder) Maximaal 24 uur per VERBLIJF Herstellingsoord en/of zorghotel (door gecontracteerde zorgaanbieder) tot maximaal e 100,- per dag. Maximaal e 100,- per dag tot maximaal e 1.000,- per Maximaal e 100,- per dag tot maximaal e 1.000,- per Hospice (door erkende zorgaanbieder) Maximaal e 30,- per dag. tot maximaal e 30,- per dag. Maximaal e 30,- per dag. Maximaal e 30,- per dag. Ronald McDonaldhuis en/of familiehuis Maximaal e 400,- Maximaal e 400,- Therapeutische vakantiekampen voor verzekerden jonger dan 18 jaar Maximaal e 300,- VERVOER Vervoer in verband met transplantatie van organen VGZ VRIJZEKER - Taxi: volledige - Eigen vervoer: e 0,30 per kilometer. Onderdeel - Taxi: volledige - Eigen vervoer: e 0,30 per kilometer. - Taxi: volledige - Eigen vervoer: e 0,30 per kilometer. - Taxi: volledige - Eigen vervoer: e 0,30 per kilometer. Condooms (bestellen via Maximaal e 20,- per Soa preventie (door gecontracteerde zorgaanbieder) Eenmaal per ZORG VOOR ONCOLOGISCHE PATIËNTEN Revalidatieprogramma Herstel & Balans Maximaal e 800,- Onderdeel Maximaal e 800,- Maximaal e 800,- 9

10 BUDGETTEN De volgende zorgsoorten hebben een budget of zorgtegoed waar meerdere artikelen onder kunnen vallen. Binnen dit budget kunnen maxima gelden. De maximale vergoedingen en/of eigen bijdragen worden in het betreffende zorgartikel vermeld. Omschrijving zorgsoort VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket VGZ Gezin Pakket VGZ Vitaal Pakket ALTERNATIEVE ZORG Dit budget of zorgtegoed is te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: alternatieve zorg: maximaal e 200,- Onderdeel alternatieve zorg: maximaal e 300,- alternatieve zorg: maximaal e 300,- Behandelingen en consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) Homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Onderdeel Onderdeel BEWEEGZORG Dit budget of zorgtegoed is te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: beweegzorg: maximaal e 600,- Onderdeel beweegzorg: maximaal e 600,- beweegzorg: maximaal e 1.000,- - Fysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck. - Alternatieve bewegingstherapie (door aangewezen zorgaanbieder): chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S., (ortho)manuele geneeskunde, craniosacraaltherapie, haptotherapie, ontspannings- en ademhalingstherapie Van Dixhoorn. Onderdeel HUIDBEHANDELINGEN Dit budget of zorgtegoed is te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: huidbehandelingen: maximaal e 300,- Onderdeel huidbehandelingen: maximaal e 500,- huidbehandelingen: maximaal e 500,- Acnebehandeling Onderdeel Camouflagetherapie Onderdeel Epilatie (ontharen) Onderdeel HULPMIDDELEN Dit budget of zorgtegoed is te besteden aan wettelijke bijdragen/eigen betalingen of (extra s die te maken hebben met) de hieronder genoemde hulpmiddelen: hulpmiddelen: geen Onderdeel hulpmiddelen: maximaal e 250,- hulpmiddelen: maximaal e 350,- Audiologische hulpmiddelen Onderdeel Mammaprothese, artikelen die worden gebruikt na een borstamputatie Onderdeel Plaswekker voor verzekerden van 7 tot 18 jaar budget. Pruiken Onderdeel Steunpessarium PREVENTIE Dit budget of zorgtegoed is te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: preventie: maximaal e 200,- Onderdeel preventie: maximaal e 400,- preventie: maximaal e 500,- Advies en begeleiding Incontinentiebegeleiding Onderdeel Sportmedisch advies Onderdeel Zorg voor vrouwen in de overgang budget. Gezond leven Cursussen Onderdeel Gewichtsconsulent Onderdeel Gezondheidstest Onderdeel 10

11 Omschrijving zorgsoort VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket VGZ Gezin Pakket VGZ Vitaal Pakket PREVENTIE (vervolg) Keuring Medische keuring rijbewijs B of BE budget. Vaccinaties budget. Griepvaccinatie budget. Onderdeel budget. Preventieve vaccinaties en/of geneesmiddelen in verband met vakantie Onderdeel VOETBEHANDELINGEN Dit budget of zorgtegoed is te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: voetbehandelingen: geen Onderdeel voetbehandelingen: maximaal e 300,- voetbehandelingen: maximaal e 300,- Podotherapie Onderdeel Steunzolen en/of therapiezolen Onderdeel Voetverzorging diabetes of reumatische voet Onderdeel TANDHEELKUNDIGE ZORG Tandheelkundige zorg voor verzekerden van 18 jaar en ouder Zoals tandartsen die plegen te bieden met uitzondering van orthodontische zorg en algehele narcose (inclusief techniek- en materiaalkosten) 80% tot maximaal e 500,- per, 80% tot maximaal e 500,- per 80% tot maximaal e 500,- per 80% tot maximaal e 500,- per Gebitsprothesen Vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor de uitneembare volledige gebitsprothese en/of de uitneembare volledige gebitsprothese op implantaten, zoals deze geldt vanuit de basisverzekering tandheelkundige zorg. Kronen (op indicatie met implantaat) en bruggen ten gevolge van een ongeval Verzekerden jonger dan 22 jaar: volledige Orthodontische zorg Maximaal e 350,- tandheelkundige zorg. Verzekerden jonger dan 22 jaar: 80% tot maximaal e 2.500,- Verzekerden van 22 jaar en ouder: maximaal e 350,- voor de gehele looptijd van deze verzekering. Belangrijk! Aan het dekkingsoverzicht kunt u geen rechten ontlenen. Een gedetailleerde omschrijving van de voorwaarden met betrekking tot aanspraken, zoals machtigingsvereisten, noodzakelijke verwijzingen en bevoegde en geregistreerde zorgaanbieders, vindt u in de verzekeringsvoorwaarden. Bekijk deze altijd eerst voordat u een zorgverlener bezoekt. De verzekeringsvoorwaarden kunt u downloaden via onze website of u kunt deze telefonisch bij ons opvragen via het telefoonnummer dat rechtsboven op uw polisblad vermeld staat. 11

Aanvullende Verzekering. bijdrage. bijdrage

Aanvullende Verzekering. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Beperkt, Uitgebreid en Plus Aanvullende verzekeringen Tand Goed, Tand Beter en Tand Best Aanvullende verzekeringen Jong, Gezin en Vitaal Raadpleeg uw zorgpolis

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende verzekering Mix

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende verzekering Mix Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende en Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende Mix Raadpleeg uw zorgpolis welke van onderstaande pakketten voor u van toepassing zijn. Inlichtingen te verkrijgen via

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2014 Goed, Beter, Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Tand Goed, Tand Beter, Tand Best Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering CVELI. Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2012

Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering CVELI. Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2012 Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering CVELI Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2012 Dekkingsoverzicht Beperkte Aanvullende Verzekering (BAV) Voor de exacte vergoeding waarop en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang. Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2012

Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang. Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2012 Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2012 Dekkingsoverzicht Beperkte Aanvullende Verzekering (BAV) Voor de exacte vergoeding waarop

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

Dekkingsoverzicht 2014 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Dekkingsoverzicht 2014 Goed, Beter, Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Aan de hieronder genoemde en kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket MIX Aanvullende Wij vergoeden de kosten tot maximaal

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015 Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang

Vergoedingenoverzicht 2015 Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang Vergoedingenoverzicht 2015 Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang Turien & Co./VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl ANTICONCEPTIE Anticonceptiemiddelen voor verzekerden vanaf 21 jaar BUITENLAND VGZ

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang Turien & Co./VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl VGZ Aanvullend Goed Voor de exacte vergoeding waarop

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht. Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2013. www.mijnonlinepolismap.nl

Dekkingsoverzicht. Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2013. www.mijnonlinepolismap.nl Dekkingsoverzicht Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2013 Turien & Co./VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl Beperkte Aanvullende Verzerkering (BAV) Voor de

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket

Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT Turien & Co. Gemeentepakket 2016

VERGOEDINGENOVERZICHT Turien & Co. Gemeentepakket 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT Turien & Co. Gemeentepakket 2016 Voor de gemeenten Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill TURIEN & CO. VGZ ZORGVERZEKERING Turien & Co. Gemeentepakket 2016 ALTERNATIEVE ZORG

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Tand Goed, Tand Beter, Tand Best Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Turien & Co. Gemeentepakket

Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Turien & Co. Gemeentepakket Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Turien & Co. Gemeentepakket Voor de gemeenten Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill Turien & Co. / VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT Overheid & Welzijn 2016

VERGOEDINGENOVERZICHT Overheid & Welzijn 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT Overheid & Welzijn 2016 TURIEN & CO. VGZ ZORGVERZEKERING Vergoedingen in de aanvullende verzekeringen Overheid & Welzijn VGZ Aanvullend Goed Alternatieve zorg - Behandelingen en consulten

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering SCVOCW. Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2011

Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering SCVOCW. Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2011 Dekkingsoverzicht aanvullende verzekering SCVOCW Turien & Co./VGZ Zorgverzekering 2011 Dekkingsoverzicht Beperkte Aanvullende Verzekering (BAV) Voor de exacte vergoeding waarop en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten

Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten V G Z Z O R G V E R Z E K E R I N G 2 0 0 8 A Vergoedingenoverzicht overige aanvullende pakketten ZORG BEPERKTE UITGEBREIDE PLUS Alternatieve zorg consulten, behandelingen en geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht Medici Aanvullende Zorgpolis 2012. Primair, Prima en Privilege Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal

Dekkingsoverzicht Medici Aanvullende Zorgpolis 2012. Primair, Prima en Privilege Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Dekkingsoverzicht Medici Aanvullende Zorgpolis 2012 Primair, Prima en Privilege Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Dekkingsoverzicht Primair, Prima en Privilege Voor de exacte vergoeding waarop en de voorwaarden

Nadere informatie

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig. volledig. volledig

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig. volledig. volledig verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil,

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen Totaalpakketten

Aanvullende verzekeringen Totaalpakketten Aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil,

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Basisverzekering Jong Pakket Gezin Pakket Vitaal Pakket

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Basisverzekering Jong Pakket Gezin Pakket Vitaal Pakket 10 VGZ ZORGVERZEKERING 2010 Alternatieve zorg zorgsoorten: behandelingen en consulten, homeopatische en antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje,

Nadere informatie

Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie. 2017 Aanvullend Goed, Aanvullend Beter en Aanvullend Best Jong Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als

Nadere informatie

97, 15. Doe het vooral niet. zelf! Kies voor de zekerheid. Goed voor elkaar! basispremie 2013. p/m

97, 15. Doe het vooral niet. zelf! Kies voor de zekerheid. Goed voor elkaar! basispremie 2013. p/m Stichting Collectieve Verzekeringen Ministerie van Economische Zaken Bang voor hoge zorgkosten? basispremie 2013 97, 15 p/m Doe het vooral niet zelf! Kies voor de zekerheid van CVELI. Goed voor elkaar!

Nadere informatie

SIZ Budget Overgangsregeling 2014

SIZ Budget Overgangsregeling 2014 SIZ Budget Overgangsregeling 2014 Overgangsregeling SIZ Budget 2014 Voor wie is de Overgangsregeling SIZ Budget 2014? U kunt aanspraak maken op de Overgangsregeling SIZ Budget 2014 als u op 31 december

Nadere informatie

Bang voor hoge zorgkosten?

Bang voor hoge zorgkosten? Stichting Collectieve Verzekeringen OCW Bang voor hoge zorgkosten? basispremie 2013 97, 15 p/m 50,- instapkorting* Doe het vooral niet zelf! * 50,- instapkorting per betalende verzekerde. Zie voor de voorwaarden

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT MKB Zorgpolis 2016

VERGOEDINGENOVERZICHT MKB Zorgpolis 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT MKB Zorgpolis 2016 TURIEN & CO. VGZ ZORGVERZEKERING Alternatieve zorg Consulten en/of behandelingen; Alternatieve en homeopathische geneesmiddelen. Anticonceptiemiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT 2016

VERGOEDINGENOVERZICHT 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT 2016 TURIEN & CO. AVÉRO ACHMEA samen met Alternatieve zorg Consulten en/of behandelingen; Alternatieve en homeopathische geneesmiddelen. Anticonceptiemiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Zorgverzekering 2014 Basis- en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2014 Basis- en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 04 Basis- en Aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015 MKB Zorgpolis

Vergoedingenoverzicht 2015 MKB Zorgpolis Vergoedingenoverzicht 2015 MKB Zorgpolis Turien & Co./VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl Alternatieve zorg 1. Consulten en/of behandelingen; 2. Alternatieve en homeopathische geneesmiddelen.

Nadere informatie

97, 15. Vertrouw op de voordelige collectieve zorgverzekering van Sticol Ziektekosten. basispremie 2013. p/m

97, 15. Vertrouw op de voordelige collectieve zorgverzekering van Sticol Ziektekosten. basispremie 2013. p/m De stichting Collectieve Ziektekostenverzekeringen bij de ministeries van Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport Omdat u voor elkaar wilt zorgen! basispremie 2013

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2012

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2012 0 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen samengebracht.

Nadere informatie

Zorgverzekering 2014 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten

Zorgverzekering 2014 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 04 en Alles-in- ten Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen 00. een maximum van. een

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014

Dekkingsoverzicht 2014 Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden LIC Health Plan Turien & Co. / VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl LIC Health Plan Aanvullende verzekeringen Prima Voor de exacte vergoeding

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2010

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2010 Vergoedingenoverzicht Vergoedingenoverzicht Univé Zorgverzekering 2010 Univé Zorg Samen polis Modulaire Pakketten Univé Polis Goed Univé Polis Beter Univé Polis Best Tandheelkundige verzekeringen Univé

Nadere informatie

2010 Vergoedingenoverzicht

2010 Vergoedingenoverzicht 2010 Vergoedingenoverzicht en VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering Beperkte Uitgebreide Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Alle aandacht voor goede

Nadere informatie

2010 Vergoedingenoverzicht

2010 Vergoedingenoverzicht 2010 Vergoedingenoverzicht Basisverzekeringen VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering Totaalpakketten VGZ Jong Pakket VGZ Gezin Pakket VGZ Vitaal Pakket Modulaire Pakketten Beperkte Uitgebreide Plus

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015 Turien & Co./Avéro Achmea

Vergoedingenoverzicht 2015 Turien & Co./Avéro Achmea Vergoedingenoverzicht 2015 Turien & Co./Avéro Achmea www.mijnonlinepolismap.nl Alternatieve zorg 1. Consulten en/of behandelingen; 2. alternatieve en homeopathische geneesmiddelen. Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2010

Vergoedingenoverzicht 2010 2010 Trias Zorgverzekering Leeswijzer Wij geven u met deze brochure een overzicht van de vergoedingen van de basisverzekeringen van Trias en de Trias e verzekeringen. Bijkomende voorwaarden, zoals machtigingsvereisten,

Nadere informatie

2010 Vergoedingenoverzicht

2010 Vergoedingenoverzicht 2010 Vergoedingenoverzicht en VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering MiX Modulaire Pakketten Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2014

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2014 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2014 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

Basis / Totaal / Modulair / Tand Vergoedingenoverzicht 2012

Basis / Totaal / Modulair / Tand Vergoedingenoverzicht 2012 Basis / Totaal / Modulair / Tand Vergoedingenoverzicht 2012 Leeswijzer Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2012

Vergoedingenoverzicht 2012 2012 Plus Zorgverzekering. Met zorg samengesteld door Leeswijzer Goed voor zorg verzekerd zijn is voor iedereen belangrijk. Speciaal voor mensen met een betaalrekening bij de ING is er nu Plus Zorgverzekering

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht. Aanvullende verzekeringsvoorwaarden SUCSEZ 2013. www.mijnonlinepolismap.nl. Turien & Co./Avero Zorgverzekering

Dekkingsoverzicht. Aanvullende verzekeringsvoorwaarden SUCSEZ 2013. www.mijnonlinepolismap.nl. Turien & Co./Avero Zorgverzekering Dekkingsoverzicht Aanvullende verzekeringsvoorwaarden SUCSEZ 2013 Turien & Co./Avero Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl SUCSEZ Aanvullende verzekeringen Primair, Prima en Privilege Voor de exacte

Nadere informatie

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19.

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19. Leeswijzer In dit overzicht vindt u een overzicht van de van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende verzekeringen. Als er in het overzicht een staat is deze zorg verzekerd. De hoogte van de

Nadere informatie

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19.

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19. Leeswijzer In dit overzicht vindt u een overzicht van de van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende verzekeringen. Als er in het overzicht een staat is deze zorg verzekerd. De hoogte van de

Nadere informatie

Wijzigingen in de VGZ aanvullende verzekeringen 2012. Wijzigingen in de VGZ Modulair aanvullende verzekeringen

Wijzigingen in de VGZ aanvullende verzekeringen 2012. Wijzigingen in de VGZ Modulair aanvullende verzekeringen Wijzigingen in de VGZ aanvullende verzekeringen 2012 (Dit zijn alleen wijzigingen, raadpleeg www.aevitae.com voor het totale vergoedingenoverzicht) Raadpleeg uw zorgpolis welke van onderstaande pakketten

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 05 en Aanvullende verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten, psychosociale zorg vanaf 8 jaar (door aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen

Nadere informatie

Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering

Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering Wijzigingen in de basisverzekering Nieuwe vergoedingen in 2011 Stoppen-met-rokenprogramma 9 behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Turien & Co./VGZ

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Turien & Co./VGZ Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Turien & Co./VGZ www.mijnonlinepolismap.nl Turien & Co. Aanvullende verzekeringen Primair, Prima en Privilege Voor de exacte vergoeding waarop

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2013

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2013 Vergoedingenoverzicht 2013 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen

Nadere informatie

VGZ.NL. Ons adres Zorgbemiddeling

VGZ.NL. Ons  adres Zorgbemiddeling VGZ.NL Meer weten? Onze website www.vgz.nl Ons telefoonnummer Klantenservice: 0900-8490 (lokaal tarief) Geopend maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur - 20.00 uur Zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2014

Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 2014 Vergoedingenoverzicht Univé GemeentePakket 204 Univé Zorg Geregeld Polis en Uitgebreid Compleet Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de Univé Zorg Geregeld

Nadere informatie

Beperkte Aanvullende Verzekering

Beperkte Aanvullende Verzekering Nedasco verzekeringen Overzicht en 2016 Nedasco VGZ Zorgverzekering Beperkte Uitgebreide Plus Extra dekking Alternatieve zorg Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: behandelingen

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012

Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012 Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012 Wijziging in de basisverzekering Dit zijn alle wijziging. Voor de exacte vergoeding de voorwaard waaronder u aanspraak kunt mak dit u de van Alle vergoeding /of eig

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Leeswijzer Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de basisen van VGZ en de VGZ aanvullende en.

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2012 Leeswijzer Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de basisen van VGZ en de VGZ aanvullende en.

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringen Start - Surplus - Summum

Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringen Start - Surplus - Summum Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende en Start - Surplus - Summum Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Nadere informatie

SIZ Accent Overgangsregeling 2014

SIZ Accent Overgangsregeling 2014 SIZ Accent Overgangsregeling 2014 Overgangsregeling SIZ Accent 2014 Voor wie is de Overgangsregeling SIZ Accent 2014? U kunt aanspraak maken op de Overgangsregeling SIZ Accent 2014 als u op 31 december

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2010

Vergoedingenoverzicht. Univé Zorgverzekering 2010 Vergoedingenoverzicht Vergoedingenoverzicht Univé Zorgverzekering 2010 en Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Totaalpakketten Univé Jong Pakket Univé Gezin Pakket Univé Vitaal Pakket Modulaire

Nadere informatie

2010 Vergoedingenoverzicht

2010 Vergoedingenoverzicht 2010 Vergoedingenoverzicht en Modulaire Pakketten Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten zorg VGZ Jong Pakket VGZ Gezin

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 05 en Alles-in- ten VGZ Jong Alternatieve zorg behandelingen en consulten, psychosociale zorg vanaf 8 jaar (door aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! Wij zijn er voor ú Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK en de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van premieberekening en

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2013 zorgverzekering 2013 en Zorg Geregeld polis Zorg Vrij polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringen Start Collectief - Surplus Collectief - Summum Collectief

Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringen Start Collectief - Surplus Collectief - Summum Collectief Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringen Start Collectief - Surplus Collectief - Summum Collectief Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2013

Vergoedingenoverzicht 2013 2013 Plus Zorgverzekering. Met zorg samengesteld door VGZ. Leeswijzer Goed voor zorg verzekerd zijn is voor iedereen belangrijk. Speciaal voor klanten van ING is er Plus Zorgverzekering van VGZ. Met Plus

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen AZVZ Vergoedingenoverzicht Dit overzicht is een globale weergave van de vergoedingen in de en Aanvullende verzekeringen van Zorg en Zekerheid/AZVZ. Per zorgvorm

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2016

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2016 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2016 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de (basisverzekering) en de VGZ aanvullende verzekeringen GemeentePakket

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2012

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2012 Vergoedingenoverzicht 0 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende. VGZ heeft behandelingen in groepen samengebracht.

Nadere informatie

Uw zorgverzekering in 2010 Dekkingsoverzicht Turien & Co. Aanvullende Zorgpolis Primair, Prima en Privilege Jong, Gezin en Vitaal

Uw zorgverzekering in 2010 Dekkingsoverzicht Turien & Co. Aanvullende Zorgpolis Primair, Prima en Privilege Jong, Gezin en Vitaal Uw zorgverzekering in 2010 Dekkingsoverzicht Turien & Co. Aanvullende Zorgpolis Primair, Prima en Privilege Jong, Gezin en Vitaal Dekkingsoverzicht Primair, Prima en Privilege Voor de exacte vergoeding

Nadere informatie

Overgangsregeling. Plus 2013

Overgangsregeling. Plus 2013 Overgangsregeling SIZ Plus 2013 Overgangsregeling SIZ Plus 2013 Voor wie is de Overgangsregeling SIZ Plus 2013? U kunt aanspraak maken op de Overgangsregeling SIZ Plus 2013 als u op 31 december 2011 verzekerd

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Uw vergoedingen voor 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische en homeopathische middelen Astma Centrum Davos* Audiologisch centrum* Beademing*

Nadere informatie

CZ Pakketoverzicht 2015. Gemeenten Start

CZ Pakketoverzicht 2015. Gemeenten Start CZ Pakketoverzicht 2015 Pakketoverzicht De meeste Nederlanders zijn verplicht een zorgverzekering te hebben. In de basisverzekering zitten de meest noodzakelijke vergoedingen voor zorg. Wilt u een uitgebreidere

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso Uw vergoedingen voor 2014 AV Frieso Vergoedingenoverzicht Basisverzekering en aanvullende verzekering 2014 Omschrijving Abonnementskosten medische alarmering Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische

Nadere informatie

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage)

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) VGZ ZORGVERZEKERING 2011 Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil,

Nadere informatie

De collectieve VGZ Zorgverzekering. www.vgz.nl. Alle aandacht voor goede zorg. Voor meer informatie: 0900-0750

De collectieve VGZ Zorgverzekering. www.vgz.nl. Alle aandacht voor goede zorg. Voor meer informatie: 0900-0750 2008 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-0750 De collectieve VGZ Zorgverzekering Waarom is een collectieve zorgverzekering beter? Hoe garandeert VGZ dat u de beste zorg krijgt? In elke levensfase optimaal

Nadere informatie

SIZ Plus Overgangsregeling 2014

SIZ Plus Overgangsregeling 2014 SIZ Plus Overgangsregeling 2014 Overgangsregeling SIZ Plus 2014 Voor wie is de Overgangsregeling SIZ Plus 2014? U kunt aanspraak maken op de Overgangsregeling SIZ Plus 2014 als u op 31 december 2011 verzekerd

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013 collectieve zorgverzekering 2013 Zorg Samen polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

Ziektekosten. Dekkingsoverzicht. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ziektekosten. Dekkingsoverzicht. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ziektekosten Dekkingsoverzicht De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Dekkingsoverzicht Ziektekostenen (2008) Preventie: Basis Aanvulling Budget Aanvulling Basis Aanvulling Uitgebreid Aanvulling Optimaal

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringen Jong en Vrij - Voor Elkaar - Vitaal en Vrij

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringen Jong en Vrij - Voor Elkaar - Vitaal en Vrij Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende en Jong en Vrij - Voor Elkaar - Vitaal en Vrij Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. www.vgz.nl. Voor meer informatie: 0900-0750 (lokaal tarief) Basisverzekering. mix aanvullende Verzekering

Vergoedingenoverzicht. www.vgz.nl. Voor meer informatie: 0900-0750 (lokaal tarief) Basisverzekering. mix aanvullende Verzekering 2011 mix aanvullende modulaire verzekeringen Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalten VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht GemeentePakket Univé Zorg Geregeld Polis Uitgebreid Compleet. eigen bijdrage van 97 per kalenderjaar)

Vergoedingenoverzicht GemeentePakket Univé Zorg Geregeld Polis Uitgebreid Compleet. eigen bijdrage van 97 per kalenderjaar) Verpleging en verzorging Verpleging en verzorging zonder verblijf (eventueel in de vorm van een Persoonsgebonden budget) Maximaal 25 per dag Maximaal 25 per dag Vervoer Ambulancevervoer Taxivervoer (door

Nadere informatie

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max.

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max. 2013 Zet drie keuzevoordeel modules uit in uw PNO Budget en ontvang 15% korting op de premie! Dekkingsoverzicht Basis PNO Be Young PNO Budget PNO Extra PNO Compleet Zorg in het ziekenhuis Specialistische

Nadere informatie

CZ Pakketoverzicht 2016. Gemeenten Start

CZ Pakketoverzicht 2016. Gemeenten Start CZ Pakketoverzicht 2016 Pakketoverzicht De meeste Nederlanders zijn verplicht een zorgverzekering te hebben. In de basisverzekering zitten de meest noodzakelijke vergoedingen voor zorg. Wilt u een uitgebreidere

Nadere informatie

CZ Pakketoverzicht 2016. Gemeenten Start

CZ Pakketoverzicht 2016. Gemeenten Start CZ Pakketoverzicht 2016 Pakketoverzicht De meeste Nederlanders zijn verplicht een zorgverzekering te hebben. In de basisverzekering zitten de meest noodzakelijke vergoedingen voor zorg. Wilt u een uitgebreidere

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Basisverzekeringen. Totaalpakketten. Modulaire verzekeringen. Tandheelkundige verzekeringen

Vergoedingenoverzicht. Basisverzekeringen. Totaalpakketten. Modulaire verzekeringen. Tandheelkundige verzekeringen 2011 en VGZ Zorgverzekering VGZ Restitutieverzekering Totaalpakketten VGZ Jong Pakket VGZ Fit & Vrij Pakket VGZ Gezin Pakket VGZ Vitaal Pakket Modulaire verzekeringen Beperkte Uitgebreide Plus Tandheelkundige

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvulling Jongeren - Budget - Basis - Uitgebreid - Optimaal

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvulling Jongeren - Budget - Basis - Uitgebreid - Optimaal Dekkingsoverzicht 2014 - Budget - Basis - - Aan de hieronder genoemde kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de voor informatie. Raadpleeg uw zorgpolis welke van onderstaande

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2012

Dekkingsoverzicht 2012 Dekkingsoverzicht 2012 Basis ZO R G I N H E T Z I E K E N H U I S Specialistische en 100% - - - - MammaPrint - 100% 100% 100% 100% Plastische chirurgie (Basis)* 100% - - - - Plastische chirurgie (aanvullende

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2011

Vergoedingenoverzicht 2011 2011 Leeswijzer Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de basisverzekeringen van Trias en de Trias aanvullende verzekeringen. Verzekeringsvoorwaarden Bijkomende

Nadere informatie

collectief bij VGZ ben?

collectief bij VGZ ben? Collectievemet speciale VGZ Zorgverzekering aanvullende verzekering! 2006 Alle aandacht voor goede zorg Waarom ik collectief bij VGZ ben? www.vgz.nl In drie stappen verzekerd van goede zorg: 1. Zeg uw

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekering. www.vgz.nl. Alle aandacht voor goede zorg. Voor meer informatie: 0900-8490 (lokaal tarief)

VGZ Zorgverzekering. www.vgz.nl. Alle aandacht voor goede zorg. Voor meer informatie: 0900-8490 (lokaal tarief) 2009 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 (lokaal tarief) VGZ Zorgverzekering In elke levensfase optimaal verzekerd Complete vergoedingenoverzichten Nieuw: Ledenvoordeel In twee stappen alles geregeld

Nadere informatie

startfit extrafit benfit optifit topfit

startfit extrafit benfit optifit topfit Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit Acnebehandeling 100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog 100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog 100%, tot 21 jaar, op voorschrift

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht BOVAG Zorgpolis 2013

Vergoedingenoverzicht BOVAG Zorgpolis 2013 Vergoedingenoverzicht BOVAG Zorgpolis 2013 Preventie Compactpolis Compleetpolis Comfortpolis ComfortPluspolis Gezinnenpolis 50 + Actief Polis Gezondheidscursussen max. 75, per jaar max. 100, per jaar max.

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ

Nadere informatie