TRIO-20.0-TL / TRIO-27.6-TL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRIO-20.0-TL / TRIO-27.6-TL"

Transcriptie

1 Italy Facility Via S. Giorgio, Terranuova Bracciolini Italy Camarillo Facility 740 Calle Plano Camarillo, California, United States HANDLEIDING VOOR DE INSTALLATEUR TRIO-20.0-TL / TRIO-27.6-TL - TRIO TL-OUTD-Installer manual NL Rev D (M000001DO) DO VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsaanwijzingen die gevolgd moeten worden tijdens de installatie en het onderhoud van het toestel. BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN! Deze handleiding wordt beschouwd als een integraal deel van het toestel zelf en moet steeds ter beschikking staan van de personen die ermee in aanraking komen. Het toestel moet steeds begeleid worden van de handleiding, ook bij doorverkoop aan een andere gebruiker. De bedieners zijn verplicht deze handleiding door te lezen en de hierin vermelde aanwijzingen strikt op te volgen. Power-One is niet verantwoordelijk voor schade berokkend aan personen en/of zaken, inclusief het toestel zelf, indien de verderop vermelde condities niet worden gerespecteerd. De klant is verplicht om het industrieel geheim te respecteren. Derhalve is het verboden de volgende documentatie en bijlagen te wijzigen, reproduceren of af te staan aan derden, zonder toestemming van Power-One

2 1 1 - Voorwoord en algemeenheden Garantiecondities en levering De garantiecondities worden beschreven in een specifiek certificaat bijgeleverd bij het toestel. De garantiecondities worden bindend beschouwd indien de klant de instructies uit deze handleiding respecteert. Afwijkende condities, verschillend van de verder beschreven condities, zijn enkel geldig indien deze uitdrukkelijk overeengekomen werden tijdens de bestellingsfase. Power-one verklaart dat het toestel overeenstemt met de wetsbepalingen van de Europese Economische Gemeenschap en levert hiervoor een conformiteitsverklaring af (te raadplegen op de website of met een verzoek aan Service Power-One). Beperkingen inzake de levering Power-one wijst alle verantwoordelijkheid van zich af indien de maatstaven voor een correcte installatie niet worden gerespecteerd en is tevens niet aansprakelijk voor installaties gelegen vóór en achter het door haar geleverde toestel. Het is strikt verboden wijzigingen uit te voeren op het toestel. De klant draagt de volle verantwoordelijkheid voor wijzigingen die hij eventueel zelf aanbrengt aan de installatie. Het is onmogelijk om de talrijke opstellingen en omgevingen te voorspellen waarin het toestel kan geplaatst worden. Controleer derhalve de volgende aspecten van de installatieplek: moet voldoende ruim zijn en geschikt voor de opstelling van de apparatuur; het via de lucht overgedragen geluidsemissie, dat afhankelijk is van omgeving tot omgeving; de aanwezigheid van ontvlambare condities.. Power-one is NIET aansprakelijk voor defecten of storingen toe te schrijven aan: oneigen gebruik van de apparatuur; wijzigingen door transport of bijzondere omgevingscondities; geen of ontoereikend onderhoud; uitvoering van ongeautoriseerde handelingen of slechte herstellingen; gebruik of installatie door niet gekwalificeerd personeel BO Power-one is NIET verantwoordelijk voor de afvalverwerking van de volgende onderdelen: display, kabels, batterijen, accumulators, enz... De klant moet zelf voorzien in de afvalverwerking, volgens de normen geldig in het land van installatie, van deze potentieel schadelijke stoffen voor het milieu

3 Voorwoord en algemeenheden DO Inhoudsopgave 1 - Voorwoord en algemeenheden... 2 Garantiecondities en levering...2 Beperkingen inzake de levering...2 Inhoudsopgave...3 Numerieke referentie-index...6 Grafische weergave van de referenties...6 Aard van document en voor wie is het bestemd...7 Doel en structuur van het document...7 Lijst met bijlagen...7 Eigenschappen van het personeel...7 Pictogrammen en signaleringen...8 Toepassingsdomein en algemene condities...9 Toegestaan en voorzien gebruik...9 Grenzen van het toepassingsdomein...9 Niet toegestaan en onvoorzien gebruik Kenmerken Algemene condities...10 Modellen en gamma toestellen...11 Identificatie van het toestel en de fabrikant...11 Onderdelen van de bedradingsbox...13 Basisversie / S Versie S2F / S2X...14 Voornaamste onderdelen bedradingsbox...15 Kenmerken en technische gegevens...16 Aanspanmomenten...18 Afmetingen van het toestel...18 Beugelafmetingen...19 Efficiëntiecurves...20 Beperking van vermogen (Power Derating)...21 Vermogensvermindering ten gevolge van omgevingsconditie...21 Vermogensvermindering ten gevolge van spanning aan de ingang...21 Kenmerken van een fotovoltaïsche generator...23 Strings en Arrays...23 Beschrijving van het toestel...24 Werkschema...24 Aansluiting tussen meerdere omvormers onderling...25 Opmerkingen over de dimensionering van de installatie...25 Werking en onderdelen van het toestel...26 Topografisch schema van het toestel...28 Beveiligingen...30 Anti-Islanding...30 Aardlekstoring van fotovoltaïsche panelen...30 String zekeringen...30 Overspanningsafleiders...30 Bijkomende beveiligingen Veiligheid en ongevallenpreventie Veiligheidsvoorschriften en algemeenheden...31 Gevarenzones en gevaarlijke handelingen...32 Omgeving: condities en risico's...32 Signaleringen en plaatjes...32 Thermisch gevaar...33 Kledij en bescherming van het personeel

4 Voorwoord en algemeenheden DO Restrisico's...34 Tabel: restrisico s Ophijsing en transport Algemene condities...35 Transport en verplaatsing...35 Ophijsing...35 Uitpakken en controles...35 Lijst met geleverde onderdelen...36 Aanbevolen kit vervangstukken...37 Gewicht van de eenheden van het toestel Installatie Algemene condities...39 Controle van de omgeving...40 Installatie boven 2000 meter boven de zeespiegel...40 Installatieplek...41 Wandmontage...42 Handelingen voorafgaand aan de aansluiting van de FV-generator...43 Controle van de correcte polariteit van de strings...43 Controle van de aardlek van de fotovoltaïsche generator...43 Keuze van differentiaalbeveiliging achter de omvormer...43 Configuratie ingangskanalen op onafhankelijk of parallel...45 Configuratie parallel geschakelde kanalen...45 Configuratie onafhankelijke kanalen (standaardconfiguratie)...45 Voorbeelden van configuratie van kanalen...46 Ingangsaansluiting op de FV-generator (DC-zijde)...47 Aansluiting van de ingangen op de basisversie en versie S Aansluiting van de ingangen op de versie S2F / S2X...48 Procedure voor installatie van snelconnectors...49 Zekeringen voor bescherming string (uitsluitend model -S2F / S2X)...50 Dimensionering van de zekeringen...50 Aansluiting uitgang elektriciteitsnet (AC-zijde)...52 Kenmerken en dimensionering van de lijnkabel...52 Beveiligingsschakelaar onder belasting (AC scheidingsschakelaar)...53 Aansluiting op klemmenbord AC-zijde...53 Communicatiekaart...54 Aansluitingen aan de communicatiekaart...55 Aansluiting seriële communicatie (RS485)...55 Procedure voor aansluiting op een systeem voor monitoring...56 Serieel systeem voor monitoring (RS485)...57 Monitoringsysteem via radiomodule...58 Aansluiting configureerbaar relais...58 Aansluiting omgevingssensoren...60 Eigenschappen van omgevingssensors...60 Aansluitingsschema s van omgevingssensoren...61 Aansluiting afstandsbediening...62 Aansluiting hulpuitgang 5 V...62 SD card...62 Instellen van de landnorm voor het elektriciteitsnet en taalinstelling op het display...63 Backup van de landnorm van het elektriciteitsnet en taalinstelling op het display...64 Installatie paneel bedradingsbox

5 Voorwoord en algemeenheden Instrumenten Algemene condities...66 Display en toetsenbord...67 Beschrijving van symbolen en velden op het display...67 Beschrijving toetsenbord Werking Algemene condities...69 Monitoring en gegevenstransmissie...70 Interface met de gebruiker...70 Soort verstrekte gegevens...70 Indienststelling...71 Schermtoegang en instellingen...73 Dynamisch gedrag van het display...74 LED configuraties...75 Details over de LED configuraties...76 LED defect in isolatie...76 Beschrijving van de menu's...77 Gebruik van de toetsen op het paneel...77 Menu Statistieken...78 Menu Instellingen...80 Menu Info...87 ZELFTEST-procedure conform met de norm CEI Uitvoering van de via de menuweergave uitvoerbare testen...89 Uitschakeling van de omvormer...92 Versie basis bedradingsbox...92 Bedradingsbox versies S2, S2F en S2X Onderhoud Algemene condities...94 Gewoon onderhoud...95 Problemen oplossen...95 Alarmmeldingen...95 Buiten werking stellen van de omvormer Demonteren van het omvormerdeel Demonteren van de bedradingsbox Resetten van de resttijd voor het wijzigen van de netnorm Koppelen nieuwe component na vervanging Vervangen van de stringzekeringen (versies S2F/S2X) Vervangen van de back-upbatterij Controle van de dispersie richting aarde Gedrag van een installatie zonder lekstroom Gedrag van een installatie met lekstroom Het meten van de isolatieweerstand van de fotovoltaïsche generator Opslag en ontmanteling Opslag van apparatuur of langdurige buitendienststelling Ontmanteling, sloop en afvalverwerking DO - 5 -

6 Voorwoord en algemeenheden Numerieke referentie-index 01, beugel 02, bedradingsbox 03, omvormer 04, afdekplaatje 05, blokkeerschroef 06, handgrepen 07, connectorschroeven 08, voorpaneel 09, communicatiekaart 10, kabelwartels voor gebruik 11, DC kabelwartels 12, geleiderbruggen 13, DC klemmenbord aan ingang 14, AC+DC scheidingsschakelaar 15, DC overspanningsafleiders 16, AC kabelwartel 17, AC klemmenbord aan uitgang 18, AC overspanningsafleiders Grafische weergave van de referenties , Connectors aan ingang (MPPT1) 20, Connectors aan ingang (MPPT2) 21, anticondensventiel 22, string zekeringen 23, display 24, toetsenbord 25, LED-paneel 26, dissipator 27, blokkeerschroef CARD AURORA STANDARD / S2 COM CARD PO WE R AL AR M GF I ESC TR UP IO DO WN EN TER CARD COM CARD S2X / S2F DO

7 Voorwoord en algemeenheden 1 Aard van document en voor wie is het bestemd Doel en structuur van het document Deze handleiding voor gebruik en onderhoud is een betrouwbare leidraad die u in staat stelt op een veilige manier te werk te gaan en alle handelingen beschrijft voor behoud van de correcte werking van het toestel. Het originele document werd opgesteld in het ITALIAANS. In geval van tegenstrijdigheden of twijfels moet u het originele document aanvragen bij de fabrikant. Lijst met bijlagen Buiten deze handleiding voor gebruik en onderhoud wordt de volgende documentatie (indien van toepassing of op aanvraag) verstrekt in bijlage: - conformiteitsverklaring - snelgids voor installering - garantie OPGELET: De informatie vermeld in dit document is gedeeltelijk afkomstig uit de originele documenten van de leveranciers. Wij vermelden hierin enkel de informatie die noodzakelijk geacht wordt voor het gebruik en gewoon onderhoud van het toestel. Eigenschappen van het personeel De klant moet zich ervan verzekeren dat de bediener beschikt over de bekwaamheid en opleiding vereist voor zijn taak. aangesteld personeel voor het gebruik en onderhoud van het toestel moet de nodige ervaring hebben, op een bewuste en ervaren wijze de beschreven taken uitvoeren en in staat zijn de inhoud van deze handleiding op een correcte en betrouwbare wijze te interpreteren. Om veiligheidsredenen mag de omvormer uitsluitend worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd elektricien die beschikt over de bekwaamheid en opleiding en kennis heeft van de structuur en werking van de eenheid. De installatie dient te worden verricht door gekwalificeerde installateurs en/of bevoegde elektriciens volgens de geldende normen van het land van installatie. Het is STRIKT verboden personeel aan te stellen dat NIET gekwalificeerd is, dat onder invloed staat van alcohol of drugs of drager is van een mitralisklep of pacemaker BO De klant is burgerlijk verantwoordelijk voor de kwalificatie en mentale of fysieke toestand van de professionele figuren die in aanraking komen met het toestel. Zij moeten steeds de persoonlijke beschermingsmiddelen dragen die wettelijk voorzien zijn in het land van installatie, inclusief de overige hulpmiddelen die beschikbaar werden gesteld door de werkgever

8 Voorwoord en algemeenheden 1 Pictogrammen en signaleringen Tabel: Pictogrammen De gevarenzones of zones waar extra opgelet moet worden, worden in de handleiding en/of in sommige gevallen op het toestel zelf geïdentificeerd met signaleringen, bordjes, pictogrammen of iconen. Signaleert dat het verplicht is de handleiding of het originele document te raadplegen, dat zij beschikbaar moet zijn voor raadpleging in de toekomst en dat zij geenszins mag beschadigd worden. Algemeen gevaar - Belangrijke veiligheidsinformatie. Signaleert handelingen of situaties waarbij het aangesteld personeel extra voorzichtig moet zijn. Gevaarlijke spanning - Signaleert handelingen of situaties waarbij het aangesteld personeel extra opmerkzaam moet zijn voor gevaarlijke spanning. Hete oppervlakken - Signaleert gevaar door aanwezigheid van verhitte zone of zones die hoe dan ook zeer hete onderdelen bevatten (gevaar voor brandwonden). Signaleert het verbod om de betreffende zone te betreden of de betreffende handeling uit te voeren. IP20 IP65 Signaleert het verbod om te werken met het toestel voor dragers van een pacemaker, mitralisklepprotheses of protheses met elektronische circuits. Signaleert de verplichting om de beschreven handelingen uit te voeren met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en/of -kledij ter beschikking gesteld door de werkgever. Duidt de beschermingsgraad aan van het toestel volgens de norm CEI 70-1 ( EN juni 1997). Point of aansluiting van de aarding bescherming Toegelaten temperatuurrange 5 Signaleert het risico op elektrische schokken. Ontlaadtijd van de opgeslagen energie: 5/10 minuten Respectievelijk gelijkstroom en wisselstroom Isolatietransformator aanwezig of afwezig EO Pluspool en minpool van de ingangsspanning (DC) Geeft het zwaartepunt van de apparatuur aan

9 Voorwoord en algemeenheden 1 Toepassingsdomein en algemene condities Power-One is niet verantwoordelijk voor schade van gelijk welke aard te wijten aan verkeerde of onvoorzichtige handelingen. Het is verboden het toestel te gebruiken voor een gebruiksdoel dat niet voldoet aan het toepassingsdomein. Het toestel MAG NIET gebruikt worden door onervaren personeel. Ook de uitvoering van handelingen op het toestel die afwijken van de instructies beschreven in deze handleiding en documentatie in bijlage is verboden, zelfs door ervaren personeel. Toegestaan en voorzien gebruik Dit toestel is een multistring-omvormer ontworpen voor: de omzetting van gelijkstroom (DC) afkomstig van een fotovoltaïsche generator (FV) in wisselstroom (AC) geschikt voor levering aan het openbare elektriciteitsnet. Grenzen van het toepassingsdomein De omzetter kan enkel gebruikt worden met fotovoltaïsche modules die geen aarding vereisen van één van de polen. De werkingsgerelateerde lekstroom tijdens de normale werking mag de limieten gesteld in de technische kenmerken niet overschrijden. Aan de ingang van de omvormer kan slechts één fotovoltaïsche generator gekoppeld worden (sluit geen batterijen of andere voedingsbronnen aan). De omvormer kan enkel worden aangesloten op het elektriciteitsnet van ontvankelijk gemaakte landen. De omzetter mag enkel gebruikt worden indien alle technische kenmerken worden gerespecteerd AO IP65 Niet toegestaan en onvoorzien gebruik HET IS STRIKT VERBODEN: Het toestel te installeren in potentieel ontvlambare omgevingen of omgevingen met niet toegestane of ongunstige omgevingscondities (qua temperatuur en vochtigheid). Het toestel te gebruiken met uitgeschakelde of niet werkzame veiligheidsinrichtingen. Het toestel of onderdelen ervan te gebruiken terwijl hij aangesloten is aan andere toestellen of apparaten waarvoor aansluiting niet uitdrukkelijk werd geautoriseerd. Werkparameters die niet toegankelijk zijn voor de bediener te wijzigen en/of onderdelen van de apparatuur te wijzigen met het oog op de verbetering van de prestaties of wijziging van de isolatie. Bijtende schoonmaakproducten te gebruiken voor de reiniging die onderdelen van het toestel kunnen aantasten of elektrostatische ladingen kunnen genereren. Het toestel of zijn onderdelen te installeren of te gebruiken zonder eerst de handleiding voor gebruik en onderhoud te hebben doorgelezen en de inhoud ervan correct te hebben begrepen. Natte doeken of kledingsstukken te laten drogen op de warme onderdelen. Dit is niet enkel gevaarlijk, maar verhindert tevens de correcte ventilatie en koeling van de onderdelen

10 2 2 - Kenmerken Algemene condities De beschrijving van de kenmerken van het toestel stelt u in staat kennis te maken met zijn belangrijkste onderdelen en het technisch jargon gebruikt in deze handleiding. Het hoofdstuk "Kenmerken" vermeldt de informatie over de modellen, samenstelling van de apparatuur, kenmerken en technische gegevens, afmetingen en identificatiegegevens van het toestel zelf. Het is verboden de chronologische volgorde van de handelingen, vastgelegd door de fabrikant en beschreven in deze handleiding, niet te respecteren. Gebeurt dit toch, dan ben u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. De geleverde informatie staat steeds in functie van de reeds in de vorige hoofdstukken verstrekte gegevens. In sommige gevallen is het mogelijk dat de werking van de software afzonderlijk behandeld wordt, of dat de handleiding geïntegreerd wordt met aanvullende documentatie bestemd voor professionele figuren met een hogere kwalificatie BO

11 Kenmerken 2 Modellen en gamma toestellen De specifieke modellen van multistring-omvormer behandeld in deze handleiding worden onderverdeeld in twee groepen, in functie van het maximale ingangsvermogen (20 kw of 27.6 kw). Voor omvormers met gelijk uitgangsvermogen zijn er verschillende modellen beschikbaar in functie van de uitrusting van de bedradingsbox 02. Het geschikte model omvormer moet uitgekozen worden door een gekwalificeerde technicus die op de hoogte is van de volgende gegevens: de installatiecondities waarin het toestel moet worden geïnstalleerd, de uitrustingen die extern aan de omvormer zullen worden geïnstalleerd en of het toestel geïntegreerd wordt in een bestaande installatie of niet. Driefase modellen 20 kw TRIO-20.0-TL-OUTD-400 TRIO-20.0-TL-OUTD-S2-400 TRIO-20.0-TL-OUTD-S2F-400 TRIO-20.0-TL-OUTD-S2X-400 Driefase modellen 27.6 kw TRIO-27.6-TL-OUTD-400 TRIO-27.6-TL-OUTD-S2-400 TRIO-27.6-TL-OUTD-S2F-400 TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400 Identificatie van het toestel en de fabrikant De technische gegevens vermeld in deze handleiding vervangen geenszins de informatie vermeld op de plaatjes aangebracht op het toestel zelf. De plaatjes aangebracht op het toestel zelf mogen NIET worden verwijderd, beschadigd, vervuild, afgedekt, enz CO N.B. De plaatjes mogen NIET afgedekt worden door andere voorwerpen (bv. doeken, dozen, gereedschap, enz...). Zij moeten regelmatig worden schoongemaakt en steeds duidelijk zichtbaar zijn

12 Kenmerken 2 Behalve het label met de gegevens van de omvormer zijn er ook twee extra identificatielabels voor het omvormergedeelte en de bedradingsbox aanwezig. Op deze labels staat de volgende informatie: Power-One TRIO-XX.X-XX-XXXX-XXX-XXX Model omvormer Onderdeelnummer omvormer Serienummer omvormer Productieweek/-jaar P/N:PPPPPPPPPPP SN:SSSSSSSSSS WK:WW/YY XXXXXXXXX Q1 Indien het servicewachtwoord gevraagd wordt, kunt u de nodige gegevens gebruiken die vermeld staan op het bovenste deel van het label (omvormergedeelte). De labels moeten altijd zichtbaar zijn. Ze mogen NIET aan het zicht zijn onttrokken door voorwerpen of onderdelen die niet tot de installatie behoren (doeken, dozen, gereedschap, etc.) en dienen regelmatig te worden gereinigd CO

13 M MOR CARD COM CARD M MOR CARD COM CARD Kenmerken 2 Onderdelen van de bedradingsbox Basisversie / S2 Voor beide modellen omvormer 03 (20 kw of 27.6 kw) zijn er drie bedradingsbox 02 beschikbaar met een verschillende uitrusting. 09 Basisversie TRIO-XX.X-TL-OUTD: Basisversie bedradingsbox TRIO-XX.X-TL-OUTD-S2: Versie bedradingsbox S2, zoals de basisversie maar met AC+DC scheidingsschakelaar 14 Communicatiekaart 09 Versie S a05 a01 CARD M MOR CARD COM Tabel: Onderdelen van de elektrische installatie AO Ref. Beschrijving 09 communicatiekaart 10 kabelwartels voor gebruik 11 DC kabelwartels 12 geleiderbruggen 13 DC klemmenbord aan ingang 14 AC+DC scheidingsschakelaar 16 AC kabelwartels 17 AC klemmenbord voor uitgang 19 Connectors aan ingang (MPPT1) 20 Connectors aan ingang (MPPT2) 21 anticondensventiel a01 Schakelaar voor instelling ingangskanalen op "parallel" of "onafhankelijk" a05 Draaischakelaar voor instelling van land en taal van display

14 M MOR CARD COM CARD CARD COM CARD Kenmerken 2 Versie S2F / S2X Versie S2F TRIO-XX.X-TL-OUTD-S2F: Versie bedradingsbox S2F, met snelconnectors, stringzekeringen 22 en AC+DC scheidingsschakelaar 14. TRIO-XX.X-TL-OUTD-S2X: Versie bedradingsbox S2X: complexere versie met snelconnectors, string zekeringen 22, DC overspanningsafleiders 15, AC overspanningsafleiders 18 en AC+DC scheidingsschakelaar. Communicatiekaart Versie S2X a05 a01 CARD M MOR CARD COM Tabel: Onderdelen van de elektrische installatie AO Ref. Beschrijving 09 communicatiekaart 10 kabelwartels voor gebruik 11 DC kabelwartels 12 geleiderbruggen 13 DC klemmenbord aan ingang 14 AC+DC scheidingsschakelaar 15 DC overspanningsafleiders 16 AC kabelwartels 17 AC klemmenbord voor uitgang 18 AC overspanningsafleiders 19 Connectors aan ingang (MPPT1) 20 Connectors aan ingang (MPPT2) 21 anticondensventiel 22 string zekeringen a01 Schakelaar voor instelling ingangskanalen op "parallel" of "onafhankelijk" a05 Draaischakelaar voor instelling van land en taal van display

15 Kenmerken 2 Voornaamste onderdelen bedradingsbox ON AC+DC Scheidingsschakelaar 14 (bedradingsbox S2 / S2F / S2X) Model: Telergon TFV1031E25501 of equivalent type AC-zijde Spanning Bedrijfscategorie Stroomsterkte 415Vac AC22A 50A OFF DC-zijde (voor elk afzonderlijk ingangskanaal) Spanning Bedrijfscategorie Stroomsterkte 1000Vdc DC21B 40A 38mm Stringzekeringen 22 (bedradingsbox S2F / S2X) De beschermzekeringen die in serie zijn aangesloten op de omvormer hebben de volgende eigenschappen: Spanning Rating Soort 1000Vdc Max. 20A gpv 10mm IN 1 IN 2 A B A A B A DC+/- DC-/+ DC+/- DC-/+ DC 15 overspanningsafleiders (bedradingsbox S2X) De DC overspanningsafleiders die voor elk ingangskanaal zijn geïnstalleerd, zijn van het type Dehn DG M YPV SCI 1000 FM (of gelijkwaardig), en elke afleider bestaat uit drie onderling verwisselbare patronen van het type DG MOD PV SCI 500 (A) en DG MOD PV 500 (B). Bij schade aan de afleiders veroorzaakt door het weer is er een kit met losse onderdelen verkrijgbaar die kan worden besteld met de code KIT SURGE DC SIDE TRIO PE C D D D L1 L2 L3 N AC 18 overspanningsafleiders (bedradingsbox S2X) De AC-overspanningsafleiders die zijn geïnstalleerd, zijn van het type Dehn DG M TT 275 FM (of gelijkwaardig) en bestaan uit vier onderling verwisselbare patronen van het type DG MOD 275 (D) of DG MOD NPE (C). Bij schade aan de afleiders veroorzaakt door het weer is er een kit met losse onderdelen verkrijgbaar die kan worden besteld met de code KIT SURGE AC SIDE TRIO AO

16 Kenmerken 2 Kenmerken en technische gegevens CO Tabel: Technische gegevens TRIO-20.0-TL-OUTD TRIO-27.6-TL-OUTD Ingang Nominaal ingangsvermogen (Pdcr) Wp Wp Maximaal ingangsvermogen (Pdcmax) Wp Wp Nominale ingangsspanning (Vdcr) 620 V Start-ingangsspanning (Vstart) 360 V (adj V) Spanningsbereik aan ingang (Vdcmin...Vdcmax) 0.7 x Vstart V Interval ingangsspanning per MPPT V Maximaal ingangsvermogen voor elke MPPT W W Spanningsbereik aan ingang voor interventies bij nomi V V naal vermogen (parallelconfiguratie MPPT ) Beperking van het gelijkstroomvermogen voor elke MPPT met Configuratie van MPPT onafhankelijk van Pacr, voorbeeld van maximale onbalans W [480V VMPPT 800V] het andere kanaal:pdcr-12000w [350V VMPPT 800V] W [500V VMPPT 800V] het andere kanaal:pdcr-16000w [400V VMPPT 800V] Absolute maximale ingangsspanning (Vmax,abs) 1000 V Beperking van vermogen vs. ingangsspanning (configuratie MPPT in parallel of onafhankelijk) afname van MAX naar nul [800V<= Vmppt<=950V] Aantal onafhankelijke MPPT 2 Maximale stroomsterkte voor elke MPPT 25.0 A 32.0 A Aantal DC aansluitkoppels aan ingang 1 voor elke MPPT (Versie Basis e -S2) 4 voor elke MPPT (Versie -S2F / -S2X) Soorten DC connectors aan ingang (aangegeven componenten of equivalent type) Derating van MAX tot 0W [800V<= Vmppt<=950V] 1 voor elke MPPT (Versie Basis e -S2) 5 voor elke MPPT (Versie -S2F / -S2X) PV-connector WM/MC4 die zonder gereedschap kan worden gemonteerd Beveiligingen aan de ingang Beveiliging tegen polariteitinversie Ja, van beperkte bron onder stroom Overspanningsbeveilging aan ingang - Varistors 2 voor elke MPPT Overspanningsbeveilging aan ingang - Overspanningsafleider 3 (klasse II) voor elke MPPT voor staaf DIN (Versie -S2X) Kortsluitstroom aan ingang 30.0 A 40.0 A Controle van de isolatie In overeenstemming met de plaatselijke norm Capaciteit ingang-aarde dragelijk zonder leakagebeveiliging (0.12uF/kW) * 20kW = 2.4uF (0.12uF/kW) * 27.6kW = 3.3uF DC scheidingsschakelaar (versie -S2 en -S2X) 40 A / 1000 V Zekering (versie -S2F en -S2X) gpv / 1000 V / Max. 20A Uitgang AC-aansluiting op elektriciteitsnet 3 fasen (ster- of driehoekconfiguratie) + PE Nominale uitgangsspanning (Vacr) 400 Vac Spanningsbereik aan uitgang (Vacmin...Vacmin) Vac (1) Nominaal uitgangsvermogen (Pacr) W W Maximaal uitgangsvermogen (Pacmax) W (3) W (4) Maximaal schijnbaar uitgangsvermogen (Sacmax) 22000VA Het nominaal vermogen Pacr wordt tevens gegarandeerd met cos(fi) = VA Het nominaal vermogen Pacr wordt tevens gegarandeerd met cos(fi) = 0.9 Maximale uitgangsstroomsterkte (Pacmax) 33.0 A 45.0 A

17 Kenmerken CO Tabel: Technische gegevens TRIO-20.0-TL-OUTD TRIO-27.6-TL-OUTD Nominale uitgangsfrequentie (fr) 50 Hz Frequentiebereik aan uitgang (fmin...fmax) Hz (2) Nominale vermogensfactor (Cosphiacr) > (adj. ± 0,9, of vast via display tot ± 0,8 met max. 22 kva ) > (adj. ± 0,9, of vast via display tot ± 0,8 met max. 30 kva ) Totale harmonische vervorming stroom < 3% Soorten AC-aansluitingen Klemmenbord met schroefbevestiging max. doorsnede 35 mm 2 Beveiligingen aan de ingang Anti-islanding beveiliging In overeenstemming met de plaatselijke norm Maximale AC overspanningsbeveiliging 34.0 A 46.0 A Overspanningsbeveilging aan uitgang - Varistors 4 Overspanningsbeveilging aan uitgang - Overspannings- 4 (klasse II) afleider voor staaf DIN (Versie -S2X) Functionele prestaties Maximale efficiëntie (ηmax) 98.2% Gewogen efficiëntie (EURO/CEC) 98.0% / 98.0% Grenswaarde voeding vermogen 40 W Verbruik in Stand-by < 8W Nachtverbruik <1W Nachtverbruik (reactief vermogen) 110 VAR Omzetfrequentie omvormer 15.8 khz Communicatie Plaatselijke monitoring met bekabeling (opt.) PVI-USB-RS485_232 (opt.), PVI-DESKTOP (opt.) Remote monitoring (opt.) PVI-AEC-EVO (opt.), AURORA-UNIVERSAL (opt.) Plaatselijke monitoring wireless (opt.) PVI-DESKTOP (opt.) con PVI-RADIOMODULE (opt.) Gebruikersinterface Grafisch display Omgeving Omgevingstemperatuur C / F met derating boven 45 C/113 F Opslagtemperatuur C ( F) Relatieve vochtigheid % condens Geluidsemissie < 50 1 m Maximale toegelaten hoogte boven zeespiegel 2000 m / 6560 ft Classificatie milieuvervuilingsgraad voor externe omgeving 3 Milieuklasse Extern gebruik Fysische kenmerken Beschermklasse omgeving IP 65 Koelsysteem Natuurlijk Luchttoevoer vereist voor koeling Niet toepasbaar Categorie overspanning conform IEC II (ingang DC) III (uitgang AC) Afmetingen (H x B x D) 1061 x 702 x 292 mm 41.7 x 27.6 x 11.5 Gewicht Basis en -S2: 67kg / 147lb S2F en S2X: 75kg / 165 lb Basis en -S2: 72kg / 158lb S2F en S2X: 80kg / 176lb Afmetingen verpakking (H x B x D) 737 x 800 x 1200 mm 29 x 31.5 x x 800 x 1200 mm 29 x 31.5 x 47.2 Gewicht apparatuur + verpakking Basis en -S2: 79kg / 174lb S2F en S2X: 87kg / 191lb Basis en -S2: 84kg / 185lb S2F en S2X: 92kg / 202lb Montagesysteem Blootstelling UV-straling Veiligheid Veiligheidsklasse Muurbevestiging Plastic deksels geschikt voor extern gebruik. Blootstelling UV-straling (conform UL 746C) I

18 Kenmerken 2 Tabel: Technische gegevens TRIO-20.0-TL-OUTD TRIO-27.6-TL-OUTD Isolatieniveau Transformerless (zonder transformator) Certificaten CE Veiligheidsnorm en EMC-norm EN 50178, EN , AS/NZS3100, AS/NZS 60950, EN , EN , EN , EN Het wisselstroom spanningsbereik kan verschillen afhankelijk van de specifieke elektriciteitsnetnormen per land 2. Het frequentiebereik kan verschillen afhankelijk van de specifieke elektriciteitsnetnormen per land 3. Beperkt tot W in Duitsland 4. Beperkt tot W in Duitsland Opmerking. Kenmerken die niet specifiek genoemd worden in het huidige gegevensblad, maken geen deel uit van dit product Aanspanmomenten Om de beschermingseigenschappen IP65 van het systeem te behouden en voor een optimale installatie, dienen de volgende aanspanmomenten te worden gebruikt: AC kabelwartel 16 PG Nm kabelwartels voor gebruik 10 M Nm Kabelwartels voor gebruik 10 M Nm DC kabelwartels 11 M25 (versie basis en S2) 5.0 Nm Deksel van de bedradingsbox Nm DC klemmenbord aan ingang mm Nm (alleen versie basis en S2) AC klemmenbord aan uitgang mm Nm Snelconnectors MC4 of Weidmuller 2.5 Nm Afmetingen van het toestel De afmetingen vereist voor inname van het toestel worden uitgedrukt in mm en inches 702 mm - 27, CO 1061 mm - 41,8-18 -

19 Kenmerken 2 Beugelafmetingen De afmetingen vereist voor inname van het toestel worden uitgedrukt in mm en inches 0 101mm mm mm mm mm mm mm mm mm CO 21mm mm mm mm

20 Kenmerken 2 Efficiëntiecurves Het toestel werd ontworpen volgens de normen voor energiebehoud, met het oog op het vermijden van onnodig energieverlies en dispersie. De fabrikant heeft derhalve rekening gehouden met de geldige normen inzake energiebesparing. Hier volgen de grafieken met efficiëntiecurves voor alle modellen van omvormers beschreven in deze handleiding. De efficiëntiecurves verwijzen naar technische parameters die continu evolueren en verbeterd worden. De waarden moeten derhalve als indicatief beschouwd worden. TRIO-20.0-TL-OUTD-400 TRIO-20.0-TL-OUTD-S2-400 TRIO-20.0-TL-OUTD-S2F-400 TRIO-20.0-TL-OUTD-S2X Vdc 620 Vdc 800 Vdc 90 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % of Rated Output Power TRIO-27.6-TL-OUTD-400 TRIO-27.6-TL-OUTD-S2-400 TRIO-27.6-TL-OUTD-S2F-400 TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X Vdc 620 Vdc BO Vdc 90 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % of Rated Output Power

21 Kenmerken 2 Beperking van vermogen (Power Derating) Teneinde een veilige werking van de omvormer zowel in thermische als elektrische zin te waarborgen, zorgt de eenheid op automatische wijze voor vermindering van het aan het net afgeleverd vermogen. De beperking van het vermogen kan plaatsvinden door ongunstige omgevingscondities of door niet geschikte waarden voor de ingangsspanning. De voorwaarden voor de vermogensvermindering ten gevolge van omgevingscondities en ingangsspanning kunnen zich ook gelijktijdig voordoen, maar de vermogensvermindering zal altijd betrekking hebben op de laagste gemeten waarde. Vermogensvermindering ten gevolge van omgevingsconditie De waarde van de vermogensvermindering en de temperatuur van de omvormer waarbij dit plaatsvindt, hangen af van de omgevingstemperatuur en vele werkingsparameters. Voorbeeld: ingangsspanning, netspanning en beschikbaar vermogen van het fotovoltaïsch veld. Daarom kan de omvormer het vermogen gedurende bepaalde periodes van de dag beperken, afhankelijk van de waarde van deze parameters. In ieder geval garandeert de omvormer het hoogste uitgangsvermogen ook bij hoge temperaturen, op voorwaarde dat hij niet direct in de zon staat. Vermogensvermindering ten gevolge van spanning aan de ingang De grafieken tonen de automatische reductie van het afgegeven vermogen in overeenstemming met de waarden van de te hoge of te lage ingangsspanning. TRIO-20.0-TL-OUTD-400 TRIO-20.0-TL-OUTD-S2-400 TRIO-20.0-TL-OUTD-S2F-400 TRIO-20.0-TL-OUTD-S2X TRIO 20.0kW- Pout vs. Vin ParallelI Input Pout[ W] BO Vin[ V]

22 Kenmerken 2 TRIO 20.0kW- Pin and Pout vs. Vin1/Vin2 Independent Input (max channel unbalance) P[ W] Pin1 (8750Wmax) vs. Vin1 Vin[ V] Pin2 (12000Wmax) vs. Vin2 Poutv s.v in TRIO-27.6-TL-OUTD-400 TRIO-27.6-TL-OUTD-S2-400 TRIO-27.6-TL-OUTD-S2F-400 TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X TRIO 27.6kW- Pout vs. Vin ParallelI input P [W] Voltage [V] TRIO 27.6kW- Pin and Pout vs. Vin1/Vin2 Independent Input (max channel unbalance) P[ W] BO Pin1 (12800Wmax) vs. Vin1 Voltage [V] Pin2 (16000Wmax) vs. Vin2 Poutv s.v in

23 Kenmerken 2 Kenmerken van een fotovoltaïsche generator Strings en Arrays De fotovoltaïsche generator (FV-generator) bestaat uit een geheel van fotovoltaïsche modules die zonnestralen omzetten in elektrische energie, onder vorm van gelijkstroom (DC). Hij bestaat uit: Strings: aantal X in serie aangesloten FV-modules Array: eenheid met X parallel aangesloten strings Om de installatieprijs van een fotovoltaïsche installatie aanzienlijk te reduceren, werd de string-technologie ontwikkeld. De prijs wordt hoofdzakelijk bepaald door het probleem in het bekabelingssysteem aan de DC-zijde van de omvormer en de daaropvolgende verdeling aan de ACzijde, Een fotovoltaïsch paneel bestaat uit talrijke fotovoltaïsche cellen, gemonteerd op eenzelfde drager. Een string bestaat uit een aantal in serie aangesloten panelen. Een array bestaat uit twee of meerdere parallel aangesloten strings. Fotovoltaïsche installaties van een zekere grootte kunnen bestaan uit meerdere arrays aangesloten op één of meerdere omvormers. Door het aantal panelen per string te maximaliseren, wordt de kostprijs en de complexheid van de systeemaansluitingen gereduceerd. CELL PANEL STRING ARRAY + + De stroomsterkte van elke array moet wel binnen de grenswaarden van de omvormer liggen BO Om te kunnen werken moet de omvormer aangesloten zijn op het openbare elektriciteitsnet. Hij werkt dan als een parallel aan het net geschakelde stroomgenerator, die energie levert parallel aan de netspanning. Om deze reden kunnen de omvormers niet rechtstreeks aangesloten worden op de netspanning (werking volgens eilandsystemen)

24 Kenmerken 2 Beschrijving van het toestel Dit toestel is een multistring-omvormer die gelijkstroom afkomstig van een fotovoltaïsche generator omzet in wisselstroom en deze afgeeft aan het openbaar elektriciteitsnet. De fotovoltaïsche panelen zetten zonne-energie om in elektrische energie, onder vorm van gelijkstroom DC (via een fotovoltaïsch veld, ook fotovoltaïsche of FV-generator genoemd). Voor gebruik is het noodzakelijk het stroomtype om te vormen naar wisselstroom AC. Deze omzetting, ook DC/AC-omzetting genoemd, gebeurt op een efficiënte wijze, zonder gebruik van roterende onderdelen, maar enkel met behulp van statische elektronische middelen. Teneinde een veilige werking van de omvormer zowel in thermische als elektrische zin te waarborgen, in het geval van ongunstige omgevingscondities of vanwege niet juiste waarden van de ingangsspanning, zorgt de eenheid autmatisch voor vermindering van het aan het net afgeleverd vermogen. Door de parallelschakeling aan het elektriciteitsnet stroomt de wisselstroom afkomstig van de omvormer rechtstreeks in het net voor huishoudelijk verbruik, dat tevens via een verdeler aangesloten is op het openbaar elektriciteitsnet. Op deze wijze compenseert het zonne-energiesysteem voor de energie die wordt onttrokken aan het elektriciteitsnet waarmee het is verbonden. Mocht de energieafgifte afkomstig van de fotovoltaïsche installatie ontoereikend zijn, dan wordt de overige energie vereist voor een normale werking van de aangesloten verbruikspunten geleverd door het openbaar elektriciteitsnet. Indien echter de omgekeerde situatie zich voordoet, m.a.w. een overmaat aan geproduceerde zonne-energie, dan wordt deze rechtstreeks aan het openbaar elektriciteitsnet afgegeven en wordt het derhalve beschikbaar voor de overige gebruikers. In overeenstemming met de plaatselijke en nationale reglementering kan de geproduceerde energie verkocht worden aan het openbaar net of geaccrediteerd worden voor later verbruik, met een besparing als gevolg. Werkschema PV generator Inverter Distributor Grid company CO

25 Kenmerken 2 Aansluiting tussen meerdere omvormers onderling Indien de fotovoltaïsche installatie de capaciteit van één enkele omvormer overschrijdt, dan kunnen meerdere omvormers aangesloten worden op het systeem. In dit geval is elke omvormer aan de DC-zijde aangesloten op een geschikte sectie van het fotovoltaïsch veld. Aan de AC-zijde is hij aangesloten op het openbaar elektriciteitsnet. Elke multistring-omvormer zal onafhankelijk werken en het maximaal vermogen, leverbaar door zijn eigen sectie met fotovoltaïsche panelen, beschikbaar stellen aan het elektriciteitsnet. Opmerkingen over de dimensionering van de installatie De opstelling en structurering van een fotovoltaïsche installatie is afhankelijk van een aantal factoren en overwegingen, bijvoorbeeld het type panelen, de beschikbare ruimte, eventuele toekomstige locatie, objectieven op lange termijn qua energieproductie, enz. Op de Power-One website ( kan u een configuratieprogramma raadplegen als leidraad voor de correcte opstelling van de fotovoltaïsche installatie CO

26 Kenmerken 2 Werking en onderdelen van het toestel Analoge ingangen Op de omvormer kan men externe analoge sensoren aansluiten voor de monitoring van de omgevingscondities (temperatuur, zonlicht, enz.) De instelling van de analoge sensoren gebeurt rechtstreeks via het menu op het display. Configureerbaar relais De omvormer beschikt over een configureerbaar relais dat gebruikt kan worden in verschillende werkconfiguraties die ingesteld kunnen worden in het overeenkomstige menu. Een typisch voorbeeld van deze toepassing is de sluiting van het contact wanneer er een alarm optreedt. Aanschakelen/Uitschakelen van op afstand Dit commando kan gebruikt worden voor de aan- en uitschakeling van de omvormer via een extern commando op afstand (remote). Deze functie wordt aangeschakeld via het menu en zorgt ervoor dat de omvormer niet enkel aangeschakeld wordt door de normale aansluitparameters van het net, maar tevens onder invloed staat van een extern commando voor aan- en uitschakeling. Terugleveren van reactief vermogen aan voedingsnet De omvormer is in staat om reactief vermogen (blind vermogen) te creëren en terug te leveren aan het elektriciteitsnet, door instelling van de verschuivingsfactor. Het netmanagement kan rechtstreeks gecontroleerd worden door de exploitant van het netwerk via een specifieke seriële RS485 interface of via displays ingesteld worden of via de configuratiesoftware Aurora Manager LITE. De terugleveringswijze is afhankelijk van het land van installatie en van exploitant tot exploitant. Neem rechtstreeks contact op met Power-One voor meer informatie over de parameters en kenmerken van deze functie. Beperking van het actieve, aan het voedingsnet teruggeleverde vermogen Als de omvormer in werking is gesteld en ingesteld wordt vanaf het display of via de configuratiesoftware Aurora Manager, is hij in staat om het actieve vermogen dat door de omvormer aan het voedingsnet wordt teruggeleverd te beperken tot de gewenste waarde (uitgedrukt in procenten) BO Bewaking stringingangen (uitsluitend bij versie S2F / S2X) Als de omvormer in werking is gesteld door displays of via de configuratiesoftware Aurora Manager, is hij in staat om de spanning en stroom van elke afzonderlijke stringingang te bewaken en op het display te tonen. Verder wordt de staat van de stringzekeringen 22 (zowel positief als negatief) gecontroleerd en in geval van een fout wordt een waarschuwing geproduceerd (zichtbaar op het display)

27 Kenmerken 2 Bewaking van de overspanningsafleiders (uitsluitend versie S2X) De omvormer bewaakt de staat van de overspanningsafleiders (zowel aan de AC- als de DC-zijde) en in geval van een fout wordt er een waarschuwing geproduceerd (zichtbaar op het display). Gegevenstransmissie en controle De omvormer of een netwerk van meerdere omvormers kan ook op afstand gecontroleerd worden via een geavanceerd communicatiesysteem op basis van een seriële interface RS-485. Het gamma optioneel verkrijgbare toestellen van Power-One die op die communicatieleiding kunnen worden aangesloten maken het mogelijk het toestel plaatselijk of op afstand te bewaken via een internetverbinding. Ook is het als optie mogelijk om een radiobewakingssysteem te gebruiken als men op de omvormer de radiokaart PVI-RADIOMODULE installeert zodat men een draadloos afstandsterminal verkrijgt om de gegevens te bekijken. Radiomodule De kaart PVI-RADIOMODULE is een hulpstuk dat dient om een radiocommunicatie toe te voegen aan de omvormer. Het kan ook in parallel met de lijn RS-485 worden gebruikt voor de verzending van gegevens naar het controletoestel. SD card Gebruikt voor updating van de firmware (functie toegepast voor toekomstige revisie van de firmware) BO

28 Kenmerken 2 Topografisch schema van het toestel Dit schema toont een topografische voorstelling van de werking van de omvormer. De hoofdblokken zijn de DC/DC converters aan de ingang ( boosters ) en de omvormer aan de uitgang. Beide DC-DC converters en de omvormer aan de uitgang werken met een hoge schakelfrequentie en hebben derhalve kleine afmetingen en een laag gewicht. Elke converter aan de ingang heeft een afzonderlijke array met onafhankelijke maximum power point tracking (MPPT). Dit betekent dat beide arrays volgens een verschillende opstelling en oriëntering kunnen geïnstalleerd worden. Elke array wordt gecontroleerd door een MPPT controlecircuit. Beide trackers kunnen (indien nodig) geconfigureerd worden in parallelschakeling, voor het beheer van vermogens en/of stroomsterkten hoger dan de waarden die elk afzonderlijk zou kunnen verwerken. Deze versie omvormer heeft geen transformator, d.w.z. dat er geen galvanische isolatie is tussen ingang en uitgang. De omvormefficiëntie kan daardoor nogmaals vergroot worden. De omvormer is dus niet uitgerust met een isolerende transformator, maar heeft wel alle soorten beveiligingen vereist voor een veilige werking, conform de normen. De omvormer wordt gecontroleerd door twee onafhankelijke DSP's (Digital Signal Processors) en een centrale microprocessor. De aansluiting op het elektriciteitsnet wordt derhalve opgevolgd door twee onafhankelijke computers, conform de normen inzake elektriciteit, zowel voor wat de voeding als de veiligheid betreft. Het besturingssysteem zorgt voor de communicatie met de overeenkomstige eenheden, voor uitvoering van de gegevensanalyse. Dit systeem garandeert een optimale werking van het geheel met een hoog rendement onder alle omstandigheden qua zoninstraling en belasting, en conform de geldende richtlijnen, normen en bepalingen BO

29 Kenmerken BO IN1(+) + IN1 IN1(-) - IN2(+) + IN2 IN2(-) - -S2 VERSION IN1(+) + IN1 IN1(-) - IN2(+) + IN2 IN2(-) - STANDARD VERSION IN1A(+) IN1B(+) IN1C(+) IN1D(+) *IN1E(+) IN1A(-) IN1B(-) IN1C(-) IN1D(-) *IN1E(-) IN2A(+) IN2B(+) IN2C(+) IN2D(+) *IN2E(+) IN2A(-) IN2B(-) IN2C(-) IN2D(-) *IN2E(-) IN1A(+) IN1B(+) IN1C(+) IN1D(+) *IN1E(+) IN1A(-) IN1B(-) IN1C(-) IN1D(-) *IN1E(-) IN2A(+) IN2B(+) IN2C(+) IN2D(+) *IN2E(+) IN2A(-) IN2B(-) IN2C(-) IN2D(-) *IN2E(-) + IN1 IN1 - CURRENT READING OVP MONITORING + IN2 IN2 - CURRENT READING OVP MONITORING -S2X VERSION * not present on TRIO-20.0-TL IN1 PT 100 PT 1000 CURRENT READING mA / V adj mA / V adj ON/OFF EXT GRID STANDARD SETTING SERVICE OR NORMAL IN2 PC PMU AN 1 AN 2 IN MODE CURRENT READING -S2F VERSION * not present on TRIO-20.0-TL CURRENT READING OVP MONITORING MPPT 1 (DC/DC) BULK CAPS INVERTER (DC/AC) LINE FILTER GRID PARALLEL RELAY MPPT 2 (DC/DC) DC/DC DSP CONTR. DC/AC DSP CONTR. µp CONTROL CIRCUIT * µp PVI-RADIO MODULE (OPT) SD CARD WIRING BOX CIRCUIT * an expansion slot for future implementation of new communication systems is available PMU_RS485 PC_RS485 REMOTE CONTROL ALARM L1 L2 L3 N PE + T/R - T/R GND + T/R - T/R GND + R GND C N.C N.O -S2 VERSION L1 L1, S L2 L2, S L3 L3, S N N, S PE 1 -S2X VERSION L1 L1, S L2 L2, S L3 L3, S N N, S PE -S2F VERSION L1 L1, S L2 L2, S L3 L3, S N N, S PE 2 1 INVERTER 2 WIRING BOX

30 Kenmerken 2 Beveiligingen Anti-Islanding In geval van een onderbreking van het plaatselijke elektriciteitsnet door het elektriciteitsbedrijf, of bij uitschakeling van het toestel voor onderhoud, moet de omvormer op een veilige wijze fysisch geïsoleerd worden, ter garantie van de veiligheid van het aangesteld personeel, in overeenstemming met de nationale wetten en normen in materie. Om eilandwerking te vermijden, is de omvormer uitgerust met een automatisch uitschakelsysteem voor de veiligheid, Anti-Islanding genaamd. Aardlekstoring van fotovoltaïsche panelen String zekeringen Overspanningsafleiders Bijkomende beveiligingen Deze omvormer moet gebruikt worden met "zwevende" panelen, d.w.z. dat de positieve en negatieven polen aangesloten zijn zonder aarding. Een geavanceerd beveiligingscircuit voor defecten in de aarding volgt constant de aardverbinding op en schakelt de omvormer uit bij detectie van een defect in de aarding, door signalering ervan via het rode LED op het voorpaneel. In de versies S2F / S2X werd binnenin de bedradingsbox 02 i string zekeringen 22 geïnstalleerd die het toestel beschermen tegen stroomsterkten hoger dan de limietwaarde. Dit gebeurt op een onafhankelijke wijze voor elke string. De dimensionering van de zekeringen moet aandachtig geëvalueerd worden tijdens de installatiefase. Om schade te vermijden door blikseminslag en elektrostatische inductiefenomenen werden als bijkomende beveiliging (voor versies S2X) DC overspanningsafleiders 15 en AC overspanningsafleiders 18 geïntegreerd in de bedradingsbox BO De omvormer is uitgerust met extra beveiligingssystemen ter garantie van een veilige werking onder alle omstandigheden. Deze beveiligingssystemen omvatten: - Constante monitoring van de netspanning ter garantie van de spannings- en frequentiewaarden binnen de grenswaarden voor de werking; - Controle van de interne temperaturen voor automatische beperking van het vermogen, wanneer vereist, om oververhitting van de eenheid te vermijden (derating). De talrijke controlestructuren vormen een redundant systeem dat een werking garandeert in absolute veiligheid

31 3 3 - Veiligheid en ongevallenpreventie Veiligheidsvoorschriften en algemeenheden Het toestel werd gebouwd conform de strengste veiligheidsnormen en uitgerust met de veiligheidsinrichtingen ter bescherming van de onderdelen en bedieners. Het is onmogelijk om de talrijke opstellingen en omgevingen te voorspellen waarin het toestel kan geplaatst worden. De klant moet derhalve de fabrikant inlichten over eventuele bijzondere installatiecondities. Power-One wijst alle verantwoordelijkheid van zich af indien de maatstaven voor een correcte installatie niet worden gerespecteerd en is tevens niet aansprakelijk voor installaties gelegen vóór en achter het door haar geleverde toestel. De bedieners moeten op een toereikende wijze ingelicht worden over het toestel. Zij moeten derhalve verplicht de technische informatie uit deze handleiding en bijgeleverde documentatie doorlezen en respecteren. 2 1 TRAINING De instructies uit deze handleiding vervangen geenszins de veiligheidsinstructies en technische gegevens voor de installatie en werking die rechtstreeks vermeld worden op het product, noch de veiligheidsnormen geldig in het land van installatie en de algemene regels van gezond verstand. De fabrikant is beschikbaar om trainingssessies of opleidingen te organiseren voor het aangesteld personeel, zowel in haar bedrijf zelf als ter plaatse bij de klant, in overeenstemming met de contractueel vastgelegde condities. Gebruik het toestel nooit indien u anomalieën vaststelt in de werking, van welke aard dan ook. Voer geen ontoereikende herstellingen uit. Gebruik uitsluitend originele vervangstukken en voor de voorziene doeleinden AO De verantwoordelijkheid van de commerciële onderdelen valt op de respectievelijke producenten

32 Veiligheid en ongevallenpreventie 3 Gevarenzones en gevaarlijke handelingen Omgeving: condities en risico's Het toestel kan in openlucht geïnstalleerd worden, maar slechts onder bepaalde omgevingscondities die zijn correcte werking toelaat. Dergelijke condities staan vermeld in de specificaties en in het hoofdstuk Installatie. Power-One is NIET verantwoordelijk voor de afvalverwerking van het toestel: display, kabels, batterijen, accumulators enz... De klant moet zelf voorzien in de afvalverwerking, volgens de normen geldig in het land van gebruik, van deze stoffen die potentieel schadelijk zijn voor het milieu. Dezelfde voorzorgsmaatregels gelden voor de sloop van het toestel. Het toestel is niet uitgerust om te werken in een omgeving die potentieel ontvlambaar of explosief is. De klant en/of installateur moeten toereikende informatie beschikbaar stellen voor de bedieners of personen die eenvoudigweg in de buurt kunnen komen van het toestel, door plaatsing (indien vereist) van borden of andere middelen voor aanduiding van de gevaarlijke zones en handelingen: magnetische velden, gevaarlijke spanningen, hoge temperaturen, mogelijkheid tot elektrische schokken, algemeen gevaar, enz... Signaleringen en plaatjes De plaatjes aangebracht op het toestel zelf mogen NIET worden verwijderd, beschadigd, vervuild, afgedekt, enz... De plaatjes moeten regelmatig worden schoongemaakt en mogen NIET afgedekt worden door andere voorwerpen (bv. doeken, dozen, gereedschap, enz...). De technische gegevens vermeld in deze handleiding vervangen geenszins de informatie vermeld op de plaatjes aangebracht op het toestel zelf CO

ABB omvormer + Opslag REACT-3.6/4.6-TL 3.6 tot 4.6 kw

ABB omvormer + Opslag REACT-3.6/4.6-TL 3.6 tot 4.6 kw Omvormers voor zonnepanelen ABB omvormer + Opslag REACT-3.6/4.6-TL 3.6 tot 4.6 kw Zonne-energie gecombineerd met een energieopslagsysteem kunnen helpen het eigenverbruik en de zelfvoorziening te verhogen*

Nadere informatie

Enfinity omvormers re-inventing the inverter

Enfinity omvormers re-inventing the inverter NL Enfinity omvormers re-inventing the inverter www.enfinity.be Kies voor een compleet kwalitatief en kostenefficiënt PV systeem! Naast een uitgebreid assortiment Enfinity zonnepanelen en montagesystemen

Nadere informatie

MX- serie omvormers. voordelen. eigenschappen. kwaliteitscertificaten

MX- serie omvormers. voordelen. eigenschappen. kwaliteitscertificaten MX- serie omvormers voordelen De M-Extreme serie (MX) omvormers van Autarco behoren kwalitatief tot de beste en meest duurzame in zijn klasse. Een hoogwaardige, volledig gerobotiseerde productie zorgt

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. De meest complete driefasige omvormer ideaal voor alle situaties

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. De meest complete driefasige omvormer ideaal voor alle situaties SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 NIEUW Nu ook in 10 en 12 kw beschikbaar! Rendabel Flexibel

Nadere informatie

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR De aansluitdoos van de generator Powador Mini-Argus bundelt stringzekering, overspanningsbeveiliging en DC-massaschakelaar in één afzonderlijke behuizing en kan in een

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING. power LED. sigarettenplug. ON/OFF schakelaar. ventilator. AC uitgangsstopcontact. zekering 2. AANSLUITINGEN

1. BESCHRIJVING. power LED. sigarettenplug. ON/OFF schakelaar. ventilator. AC uitgangsstopcontact. zekering 2. AANSLUITINGEN 1. BESCHRIJVING power LED sigarettenplug ON/OFF schakelaar AC uitgangsstopcontact zekering ventilator 2. AANSLUITINGEN Sluit de sigarettenplug aan op de sigarettenplughouder van uw wagen en verbind de

Nadere informatie

MX- serie omvormers. voordelen. eigenschappen. kwaliteitscertificaten

MX- serie omvormers. voordelen. eigenschappen. kwaliteitscertificaten MX- serie omvormers voordelen De M-Extreme serie (MX) omvormers van Autarco behoren kwalitatief tot de beste en meest duurzame in zijn klasse. Een hoogwaardige, volledig gerobotiseerde productie zorgt

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING SMA SUNNY BOY EN SUNNY MINI CENTRAL

GEBRUIKERSHANDLEIDING SMA SUNNY BOY EN SUNNY MINI CENTRAL GEBRUIKERSHANDLEIDING SMA SUNNY BOY EN SUNNY MINI CENTRAL Bron: SMA Operating Manual Version 1.0 INHOUDSTABEL 1. ALGEMENE INFORMATIE... 3 1.1 Omschrijving van het apparaat... 3 1.2 Gebruik van deze handleiding...

Nadere informatie

015.012/Exendis install. A4 sa 31-10-2001 12:09 Pagina 2. Energy Systems Infrastructure GRIDFIT250 AC-INVERTER. Product-Information

015.012/Exendis install. A4 sa 31-10-2001 12:09 Pagina 2. Energy Systems Infrastructure GRIDFIT250 AC-INVERTER. Product-Information 015.012/Exendis install. A4 sa 31-10-2001 12:09 Pagina 2 Energy Systems Infrastructure GRIDFIT250 AC-INVERTER Product-Information 015.012/Exendis install. A4 sa 31-10-2001 12:09 Pagina 3 015.012/Exendis

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING 2. VERBINDINGEN

1. BESCHRIJVING 2. VERBINDINGEN 1. BESCHRIJVING spanningsindicator AC uitgangsstopcontact krokodilleklemmen voedingsschakelaar 2. VERBINDINGEN Verbind de inverter met de sigarettenplug voor apparaten van 0-150W of rechtstreeks met de

Nadere informatie

Maximaal rendement functioneel design

Maximaal rendement functioneel design MasterSol CS serie Maximaal rendement functioneel design Zeer hoog rendement Robuust Functioneel design Geschikt voor alle zonnepanelen Snelle, eenvoudige montage T H E P O W E R T O B E I N D E P E N

Nadere informatie

Draai de schroeven goed aan zodat u een optimale verbinding bekomt.

Draai de schroeven goed aan zodat u een optimale verbinding bekomt. 1. BESCHRIJVING spanningsindicator voedingsschakelaar AC uitgangsstopcontact krokodilleklemmen 2. VERBINDINGEN Verbind het rode snoer van het "+" stopcontact (rode aansluiting) van de batterij met het

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves KEYSTONE Inhoud 1 Optionele module 8: AS-Interface module 1 2 Installatie 1 3 Communicatiekenmerken 1 4 Beschrijving van de OM8 AS-Interface module 2 5 AS-Interface protocol 3 6 Communicatie-interface

Nadere informatie

Meten aan E+PV installaties

Meten aan E+PV installaties Meten aan E+PV installaties Hoe en waarom meten aan E+PV installaties? KWx BV - 2013 1 #zonnepanelen trending topic KWx BV - 2013 2 #zonnepanelen trending topic KWx BV - 2013 3 Zonnestroom is elektrotechniek!

Nadere informatie

Installatie handleiding Emergency Battery System.

Installatie handleiding Emergency Battery System. Installatie handleiding Emergency Battery System. 391796 EBS Compact 1000/3 (3 phase) 1 391800.00 Dit is een beknopte installatiehandleiding, voor een complete handleiding zie www.famostar.nl INSTALLATIE

Nadere informatie

Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Voedingsmodule (Alarm en magneetventiel relais) DXMaP

Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Voedingsmodule (Alarm en magneetventiel relais) DXMaP Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Voedingsmodule (Alarm en magneetventiel relais) DXMaP DXMa Vul hier de identcode van uw regelaar in! Lees deze voorschriften voor gebruik goed door! Bewaar

Nadere informatie

STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding

STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding CENTRUM VOOR MICROCOMPUTER APPLICATIES http://www.cma-science.nl Korte beschrijving De Stroomsensor BT21i is een veelzijdige sensor, die de stroomsterkte kan meten

Nadere informatie

Omvormers voor zonne-energie Productcatalogus

Omvormers voor zonne-energie Productcatalogus Omvormers voor zonne-energie Productcatalogus Omvormers voor zonne-energie, bewaking en ondersteuning voor residentiële / commerciële installaties en energiecentrales EU Inhoud Over ons 2 SOLIVIA omvormers

Nadere informatie

Verkorte gebruikshandleiding Growatt-omvormer

Verkorte gebruikshandleiding Growatt-omvormer Verkorte gebruikshandleiding Growatt-omvormer Verklarende woordenlijst AC Afkorting voor wisselstroom DC Afkorting voor gelijkstroom Energie Energie wordt gemeten in Wh (watt-uur), kwh (kilowatt-uur) of

Nadere informatie

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATT DC NAAR AC ZUIVERE SINUSGOLF INVERTER

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATT DC NAAR AC ZUIVERE SINUSGOLF INVERTER NEDERLANDSE GEBRUIKSAANWIJZING HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATT DC NAAR AC ZUIVERE SINUSGOLF INVERTER LEES VÓÓR GEBRUIK DE INSTRUCTIES! Nuttige toepassingen Geschikt voor notebookcomputers,

Nadere informatie

Meten aan E+PV installaties

Meten aan E+PV installaties Meten aan E+PV installaties Maakt u het verschil? KWx BV 1 Maakt u het verschil? KWx BV 2 Indeling 1. Opbouw E+PV installatie 2. Eigenschappen PV generator 3. Risico s, rendement en PQ 4. Controle en metingen

Nadere informatie

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11 Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT Condensaat management waarschuwingssysteem ALGEMENE WERKING 03/11 De WARNER-LT is een condensaat management waarschuwingssysteem. Condensaat management speelt

Nadere informatie

PVI-USB-RS232_485 HANDLEIDING VOOR DE INSTALLATEUR VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES. PVI--USB-RS232_485-Installer manual NL Rev A (M000009AO)

PVI-USB-RS232_485 HANDLEIDING VOOR DE INSTALLATEUR VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES. PVI--USB-RS232_485-Installer manual NL Rev A (M000009AO) Italy Facility Via S. Giorgio, 642 52028 Terranuova Bracciolini Italy +39 055 9195 1 Camarillo Facility 740 Calle Plano Camarillo, California, 93012 United States 805-987-8741 http://www.power-one.com

Nadere informatie

Galaxy voor kritische toepassingen. V1.0

Galaxy voor kritische toepassingen. V1.0 Galaxy 3500 Krachtige stroombeveiliging voor kritische toepassingen. V1.0 Galaxy 3500 UPS Systeem De Galaxy 3500 biedt een centrale driefasige voeding met hoge efficiëntie en geoptimaliseerde afmetingen

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING F - 1 LEVERING VAN UITRUSTINGEN MET OMVORMERS VOOR DE VOEDING VAN KOPLICHTEN 24 V 80 W MET EEN INGEBOUWDE KNIPPERINRICHTING EN VOOR DE

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN

HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG MODELE LEAKAGE CLAMP 8141/8142/8143 SENSOR Series KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN Dit instrument werd ontworpen, vervaardigd

Nadere informatie

Kanaalrookdetectoren, SR-K-.. Omschrijving

Kanaalrookdetectoren, SR-K-.. Omschrijving Kanaalrookdetectoren, SR-K-.. Kanaalrookdetector voor HVAC Rook Voedingsspanning AC/DC 24 Volt of AC 230 Volt Enkelvoudige meetbuis Elektronische controle van de luchtstroming Test en remote reset mogelijk

Nadere informatie

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Auteursrecht 2015 Labkotec Oy INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Dell Latitude E5410/E5510

Dell Latitude E5410/E5510 Dell Latitude E5410/E5510 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een GEVAAR-KENNISGEVING duidt een risico aan voor schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden. Latitude

Nadere informatie

em4 Toebehoren Analoge uitbreidingen

em4 Toebehoren Analoge uitbreidingen em4 Toebehoren en Uitbreidingen voor analoge ingangen en statische uitgangen om een groter aantal sensoren en schakelaars te verbinden aan uw PLC Er kunnen tot twee dezelfde of verschillende uitbreidingen

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave)

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave) Technische handleiding Versie 11/11 PLC-INTERFACE (slave) Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de PLC-interface (slave) zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik

Nadere informatie

Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie

Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Gebruiksaanwijzing - Nederlands Documentnummer: 01-5920-03 Uitgave: r0 Datum van uitgifte: 01-03-2012

Nadere informatie

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009)

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) indic bvba, Molenberglei 21, B-2627 Schelle, tel +32(0)3 451 93 93 - fax +32(0)3 887 30 61 www.indiconline.com 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 CE certificaat... 3

Nadere informatie

SolarEdge Dunnefilmpanelen in combinatie met SolarEdge; wat zijn de voordelen?

SolarEdge Dunnefilmpanelen in combinatie met SolarEdge; wat zijn de voordelen? SolarEdge Dunnefilmpanelen in combinatie met SolarEdge; wat zijn de voordelen? Maak kennis met SolarEdge Heeft de markt voor DC power optimizers op de kaart gezet en leidt het met een marktaandeel van

Nadere informatie

SAJ Enkelfasige Omvormer voor zonne-energie

SAJ Enkelfasige Omvormer voor zonne-energie SAJ Enkelfasige Omvormer voor zonne-energie Sununo Plus K/.5K Nieuw VOORDELEN Flexibel en efficiënt Geoptimaliseerd globaal MPPT algoritme, MPPT efficiëntie hoger dan 99.5% Max. efficiëntie van 97.2%,

Nadere informatie

Introductie Capa Switch KLS 100 - Algemeen

Introductie Capa Switch KLS 100 - Algemeen Introductie Capa Switch KLS 100 - Algemeen Opmerking: De Capa Switch KLS 100 mag alleen worden toegepast zoals omschreven in deze gebruiksaanwijzing. De Capa Switch KLS 100 capacitieve niveauschakelaar

Nadere informatie

Emotron I/O-board 2.0 Optie

Emotron I/O-board 2.0 Optie Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar en Emotron TSA softstarter Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290 Gebruiksaanwijzing XKM RS232 Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. nl-nl M.-Nr.

Nadere informatie

Installatie handleiding Emergency Battery System.

Installatie handleiding Emergency Battery System. Installatie handleiding Emergency Battery System. 391795 EBS Compact 480/3 (3 phase) 1 391799.03 Dit is een beknopte installatiehandleiding, voor een complete handleiding zie www.famostar.nl INSTALLATIE

Nadere informatie

GECODEERDE FOTOCELLEN IR/IT 2241

GECODEERDE FOTOCELLEN IR/IT 2241 GECODEERDE FOTOCELLEN IR/IT 2241 Gecodeerde fotocellen voor aan de muur, rotatie 180 en tot 20 m bereik. De codering van het doorgestuurde signaal, in te stellen bij de installatie, beperkt de kans op

Nadere informatie

GA-2 Alarmtoestel vetafscheider met twee sensoren Installatie- en bedieningsinstructies

GA-2 Alarmtoestel vetafscheider met twee sensoren Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Alarmtoestel vetafscheider met twee sensoren Auteursrecht

Nadere informatie

EASYPLUS PRE DOMOTICA

EASYPLUS PRE DOMOTICA EASYPLUS PRE DOMOTICA 1 of 11 EASYPLUS PRE DOMOTICA... 1 Algemeen... 3 2. PRE08008 : PRE domotica systeem met 8 uitgangen... 3 3. PRE08016 : PRE domotica systeem met 16 uitgangen... 4 4. PRE08024 : PRE

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING ELEKTRONISCHE HOOGFREQUENT OMVORMER HFO-E

GEBRUIKERSHANDLEIDING ELEKTRONISCHE HOOGFREQUENT OMVORMER HFO-E GEBRUIKERSHANDLEIDING ELEKTRONISCHE HOOGFREQUENT OMVORMER HFO-E Lievers Holland Postbus 103 3640 AC Mijdrecht Tel: +31 (0)297-231900 Fax: +31 (0)297-231909 E-mail: info@lieversholland.nl - www.lieversholland.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Femtogrid Controller Box (Vestas VTC 25-002) Installatiehandleiding Toepassing: Femtogrid Solar en/of Wind Optimizers in combinatie met DC Grid òf AC Grid met non-femtogrid inverter(s) Doc vestas-ih Rev

Nadere informatie

Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 5 khz en een omgevingstemperatuur van +40 C

Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 5 khz en een omgevingstemperatuur van +40 C Type: DF6 340 30K Bestelnummer: 231388 Verkoopstekst Frequenzumrichter DF6 (30 kw; 400 V) Bestelinformatie nom. spanning U e V 3 AC 342 528 V ± 0 % max. nominale bedrijfsstroom I e A 57 nominaal motor

Nadere informatie

Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be

Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be Module voor redundantie/omschakelen GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZINGEN UTD-USM 208 Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be Inhoud 1. Inleiding en veiligheidsvoorschriften...

Nadere informatie

Optinet-MX-V2. Ethernet IO-modules. Opticom Engineering B.V.

Optinet-MX-V2. Ethernet IO-modules. Opticom Engineering B.V. Optinet-MX-V2 Ethernet IO-modules Opticom Engineering B.V. INSTALLATIE - 2 - januari 2012 TOEPASSING De Optinet-V2 kan worden uitgebreid met externe ethernet IO-modules. Deze modules kunnen worden aangesloten

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 HANDLEIDING Scheidingstransformatoren Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 Victron Energy B.V. The Netherlands General phone: +31 (0)36 535 97 00 Customer support desk:

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleiding MOVIFIT basic omkeerstarter MBS2RA

Aanvulling op de technische handleiding MOVIFIT basic omkeerstarter MBS2RA Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service Aanvulling op de technische handleiding MOVIFIT basic omkeerstarter MBS2RA Uitgave 11/2013 20187807 / NL SEW-EURODRIVE Driving

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

NEN 1010 over Photo Voltaïc installaties

NEN 1010 over Photo Voltaïc installaties NEN 1010 over Photo Voltaïc installaties Paul Castenmiller NEN 1010 over PV installaties Ontwikkelingen PV installaties. Normen PV installaties. NPR 5310-blad 65 Eigenschappen en risico s Architectuur

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen!

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. 400A AC/DC Stroomtang. Model MA220

Gebruikershandleiding. 400A AC/DC Stroomtang. Model MA220 Gebruikershandleiding 400A AC/DC Stroomtang Model MA220 Inleiding Bedankt dat u kiest voor de Extech MA200 AC/DC stroomtang. Deze meter meet AC/DC stroom, AC/DC spanning, weerstand, elektrische capaciteit,

Nadere informatie

APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding

APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding Versie: 1.6 (Nederlands) ALTENERGY POWER SYSTEM, INC. All rights reserved Pag. 1 Niets uit dit document mag worden gekopieerd zonder schriftelijke

Nadere informatie

ACS-30-EU-MONI-RMM2-E

ACS-30-EU-MONI-RMM2-E Regeling en controle van heat-tracing voor meerdere toepassingen in commerciële en residentiële gebouwen Beschrijving De Remote Monitoring Module (RMM) wordt gebruikt voor de verzameling van sensor-/temperatuurinvoeren

Nadere informatie

ILUMEN PID OPLOSSING BINNEN BUITEN ILUMEN PIDBOX MINI INSTALLATIEHANDLEIDING. Ilumen PIDbox mini Versie 1.8

ILUMEN PID OPLOSSING BINNEN BUITEN ILUMEN PIDBOX MINI INSTALLATIEHANDLEIDING. Ilumen PIDbox mini Versie 1.8 NL ILUMEN PID OPLOSSING ILUMEN PIDBOX MINI INSTALLATIEHANDLEIDING BINNEN BUITEN Ilumen PIDbox mini Versie 1.8 1 INHOUDSOPGAVE 1 Informatie over deze handleiding... 4 1.1 Geldigheid... 4 1.2 Doelgroep...

Nadere informatie

Maximale opbrengst functioneel design

Maximale opbrengst functioneel design SunMaster CS Maximale opbrengst functioneel design Zeer hoge opbrengst Functioneel design Trafoloze technologie Snelle, eenvoudige montage SunMaster CS series: Central String omvormer voor iedere installatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies

HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies Overzicht De ERM bestaat uit twee accu s in een 2U-chassis. De ERM staat direct in verbinding met een UPS R3000 of een andere ERM. Er kunnen maximaal twee ERM-eenheden

Nadere informatie

Solar testers. Nieaf-Smitt heeft speciaal voor zonnepanelen meetapparatuur ontworpen welke voorzien in de vraag naar PV kwaliteitscontroles

Solar testers. Nieaf-Smitt heeft speciaal voor zonnepanelen meetapparatuur ontworpen welke voorzien in de vraag naar PV kwaliteitscontroles Solar testers Nieaf-Smitt heeft speciaal voor zonnepanelen meetapparatuur ontworpen welke voorzien in de vraag naar PV kwaliteitscontroles Het pakket bestaat uit een PV-installatietester, een zonnestraling

Nadere informatie

Pulsar EXtreme CLA 2000/3000 VA

Pulsar EXtreme CLA 2000/3000 VA www.mgeups.com MGE UPS SYSTEMS Pulsar EXtreme CLA 000/000 VA Installatiehandleiding S T O P Y O U N O W L L W I N G I T H N O 50775NL/AA - Pagina Pagina - 50775NL/AA Pulsar EXtreme CLA 000/000 VA. Uitpakken...

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Document vertaald uit het Engels -NL 2013-06-25 A003 Inhoudsopgave 1 Conformiteitsverklaring... 1 2 Waarschuwingen... 2 3 Inleiding product... 3 3.1 Algemeen... 3 3.1.1 Beschrijving van de ruimteregeling...

Nadere informatie

Vanaf SN : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

Vanaf SN : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING Vanaf SN : 000.0 9900 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP68 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode,

Nadere informatie

Installatie-instructies. XNX universele zender Modbus -kaart

Installatie-instructies. XNX universele zender Modbus -kaart Installatie-instructies XNX universele zender Modbus -kaart Elektrostatisch gevoelig apparaat (ESD Electrostatic Sensitive Device) Met ESD wordt de overdracht tussen lichamen bedoeld van een elektrostatische

Nadere informatie

08/2005. Mod: HS1(inox grid) Production code: GCV/SX. The catering program

08/2005. Mod: HS1(inox grid) Production code: GCV/SX. The catering program 08/2005 Mod: HS1(inox grid) Production code: GCV/SX The catering program ELEKTRISCHE WATERGRILL HS-1, HS-1½, HS-2 HS1-S70, HS1/2-S70, HS2-S70 SPECIFICATIES De onderstaande tabel verwijst naar de specificaties

Nadere informatie

HP Power Distribution Rack

HP Power Distribution Rack HP Power Distribution Rack Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Er is kans op letsel door elektrische schokken en gevaarlijk hoge spanningsniveaus. De elektrische aansluitingen

Nadere informatie

KERN YKB-01N Versie 2.1 09/2009 NL

KERN YKB-01N Versie 2.1 09/2009 NL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Gebruiksaanwijzing Thermische Printer KERN YKB-01N

Nadere informatie

DIRIS G-30, G-40, G-50 & G-60

DIRIS G-30, G-40, G-50 & G-60 GEBRUIKS- DIRIS G-30, G-40, G-50 & G-60 Gateways NL www.socomec.com/ en/diris-g www.socomec.com NL OVERZICHT 1. DOCUMENTATIE....3 2. GEVAAR EN WAARSCHUWINGEN....4 2.1. Gevaar voor elektrocutie, verbranden

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Temperatuur - luchtvochtigheid PCE-1 WMS Uitbreidbaar temperatuur en vochtigheid - Meetsysteem bijvoorbeeld Magazijn of Productie hal (maximaal 100 meetpunten worden bewaakt) Het meetsysteem voor magazijn

Nadere informatie

Exalto Ruitenwisserbediening

Exalto Ruitenwisserbediening Exalto Ruitenwisserbediening Voor 2 tot 5 Ruitenwissers Artikelcode: 21021224 21031224 21041224 21051224 Quality arine Equipment Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Eigenschappen... 3 1.2 Leveringsomvang... 3 2

Nadere informatie

KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER. Turbotech TT1015

KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER. Turbotech TT1015 KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER Turbotech TT1015 CABLE TESTER CABLE IDENTIFIER Vcheck CABLE TESTER CABLE IDENTIFIER OP ON - 2 - INHOUDSTAFEL 1. ALGEMENE TOEPASSINGEN------------------------------------3

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER April 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Aansluitspanning 12 tot 24V AC/DC ±20% Stroomverbruik in rust o bij gelijkspanning 20mA DC o bij wisselspanning 80mA AC Maximaal stroomverbruik

Nadere informatie

IDAgeChecker BDX118T11xx Manual V02.00

IDAgeChecker BDX118T11xx Manual V02.00 XLN-t bvba Hoogstraat 52 B 2580 Putte-Beerzel Belgie - Belgium tel +32 (0) 15 24 92 43 fax +32 (0) 15 25 10 58 RPR Mechelen BTW BE 423 212 087 Bank 733-2011497-38 IDAgeChecker BDX118T11xx Manual V02.00

Nadere informatie

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter 1. Beschrijving -- Digitale Mini Multimeter De is een compacte multimeter met een 3 ½ digit LCD. Met dit apparaat kunt u AC en DC spanning, DC stroom, weerstanden, diodes en transistors meten. Het apparaat

Nadere informatie

PV-omvormers voor aansluiting op elektriciteitsnets

PV-omvormers voor aansluiting op elektriciteitsnets Ideaal voor commercieel project PV-omvormers voor aansluiting op elektriciteitsnets (drie fasen) SolarLake 0000TL / 000TL / 5000TL / 7000TL Toonaangevende technologie Invoerspanning gelijkstroom tot 000

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding INLEIDING INLEIDING De buitenvoeler meet de buitentemperatuur en stuurt deze temperatuur door naar het verwarmingssysteem. De temperatuur voor het verwarmingssyteem wordt bepaald

Nadere informatie

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid www.testo-international.com/330imanuals 2 1 Inbedrijfstelling 1 Inbedrijfstelling 1.1. App installeren Voor de bediening van het meetinstrument

Nadere informatie

Handleiding Electro - visapparaat

Handleiding Electro - visapparaat Handleiding Electro - visapparaat De Fuut Project: 0550 Electro - Visapparaat 350V/100W Type : De Fuut Versie: 1 Datum: 26-3-2010 Fabrikant: AVASTO Populierweg 41a 3421 TX Oudewater tel: 0348-560297 Inhoudsopgave

Nadere informatie

F G H. Beschrijving LED s en hoorbare alarmen LED Geluid Uitgang Opladen Beschrijving Wat te doen? - - Nee Ja UPS is

F G H. Beschrijving LED s en hoorbare alarmen LED Geluid Uitgang Opladen Beschrijving Wat te doen? - - Nee Ja UPS is Productinformatie E A C F G H A: Aan/uit-schakelaar : Gebruik wisselstroom: blijft groen branden Gebruik batterijstroom: knippert groen C: Gebruik wisselstroom: aanduiding spanningsniveau Gebruik batterijstroom:

Nadere informatie

DE ZON GEEFT ONS ENERGIE, SANTON GEEFT ONS VEILIGHEID VEILIGHEIDSSLEUTEL ALLE KABELS ZIJN STROOMVRIJ AFSTANDSBEDIENING

DE ZON GEEFT ONS ENERGIE, SANTON GEEFT ONS VEILIGHEID VEILIGHEIDSSLEUTEL ALLE KABELS ZIJN STROOMVRIJ AFSTANDSBEDIENING DE ZON GEEFT ONS ENERGIE, SANTON GEEFT ONS VEILIGHEID PV-SYSTEMEN BEHOREN ZONDER TWIJFEL TOT DE MEEST INTERESSANTE MOGELIJKHEDEN ALS HET GAAT OM HET PRODUCEREN VAN ENERGIE. DE ZON SCHIJNT ELKE DAG EN LEVERT

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 353000 Module Toetsenbord Sfera Installatiehandleiding 06/12-01 PC 2 Module Toetsenbord Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Technisch Bureau Nico Veeken. Industrial Air Filtration

Technisch Bureau Nico Veeken. Industrial Air Filtration CC-ES-07 en CC-Ex-07 Controller tbv Perslucht reiniging Installatie en bediening voorschriften Vertaling van het origineel Technisch Bureau Nico Veeken. Industrial Air Filtration Tel 0031228581465 Wervershoof

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM331 Gebruiksaanwijzing NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING

Nadere informatie

PRODUCT - SELECTIEGEGEVENS

PRODUCT - SELECTIEGEGEVENS PRODUCT - SELECTIEGEGEVENS Groot assortiment koudwater units Compact en aantrekkelijk design EC-motor voor energiebesparing Auto-adaptieve regeling Installatiegemak Close Control Unit 50CO Vertaling van

Nadere informatie

User Manual. 99-2908 DMX Universal Demux 8 channel Switch / PWM / Servo / Strobe / Binair

User Manual. 99-2908 DMX Universal Demux 8 channel Switch / PWM / Servo / Strobe / Binair User Manual 99-2908 DMX Universal Demux 8 channel Switch / PWM / Servo / Strobe / Binair Omschrijving De DMX Universele Demux is uitstekend geschikt voor het aansturen van diverse. Aan de uitgang staan

Nadere informatie

F503. Power amplifier. Installatiehandleiding 09/09-01 PC

F503. Power amplifier. Installatiehandleiding 09/09-01 PC F503 Power amplifier Installatiehandleiding 09/09-01 PC Power amplifier 2 Power amplifier Inhoud 1 Beschrijving 4 1.1 Waarschuwingen 4 1.2 Beschrijving van de versterker 4 1.3 Toetsen van selectie en surfen

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

LCR METER. Turbotech TT9930

LCR METER. Turbotech TT9930 LCR METER Turbotech TT9930 VEILIGHEID Om een veilig gebruik van deze meter te verzekeren, dient men de volgende veiligheidsinformatie in acht te nemen: Gebruik de meter niet als de meetsnoeren beschadigd

Nadere informatie