9 0 0 JAARVERSLAG 2 G A L S R E V R A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "9 0 0 JAARVERSLAG 2 G A L S R E V R A"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG

2 Foto s: ONTMOETINGEN MET ONZE MEDEWERKERS Het fotoagentschap La Company heeft ons begeleid bij de realisatie van dit Jaarverslag Drie fotografen, Grégoire Korganow, Jean-Érick Pasquier en Gérard Uféras, zijn de wereld rondgereisd om medewerkers van de groep te ontmoeten. Hartelijk dank aan hen en aan de teams die hen hebben ontvangen en geleid naar: Parijs, Lyon, Brussel, Londen, Rome, New York, Boston, Hongkong, Istanboel, Casablanca en Bahrein. Momentopnamen: NAAST ONZE KLANTEN In 2009 is BNP Paribas, ondanks de moeilijke financiële context, zijn essentiële taak als bankier blijven vervullen, namelijk het financieren van de economie en de ontwikkeling van zijn klanten particulieren, professionelen en ondernemingen. Dat engagement willen wij illustreren door enkele opmerkelijke momenten in de kijker te zetten waarin BNP Paribas actief aan de zijde staat van haar klanten overal ter wereld. De dertig Momentopnamen zijn heel uiteenlopend en ritmeren dit jaarverslag. Ze voeren ons van Europa naar de Verenigde Staten, over de Caraïben, de Maghreblanden en Azië. In de verhalen komen klanten aan het woord waarop we fier zijn en wordt er plaats geruimd voor uitzonderlijke deals en de werkwijzen die aan de basis van het succes van BNP Paribas lagen.

3 INHOUD BERICHT VAN DE VOORZITTER EN DE CEO / BNP PARIBAS VIERT ZIJN TIENJARIG BESTAAN / BNP PARIBAS IN DE WERELD / KERNCIJFERS / HET EXECUTIVE COMMITTEE / DE RAAD VAN BESTUUR EN BEZOLDIGINGEN / BNP PARIBAS EN ZIJN AANDEELHOUDERS / RETAIL BANKING / RETAIL BANKING IN FRANKRIJK / BNL BANCA COMMERCIALE / BANCWEST / NETWERK OPKOMENDE MARKTEN / BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / EQUIPMENT SOLUTIONS / BNP PARIBAS FORTIS / BGL BNP PARIBAS / INVESTMENT SOLUTIONS / BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS / BNP PARIBAS ASSURANCE / BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT / BNP PARIBAS PERSONAL INVESTORS / BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES / BNP PARIBAS REAL ESTATE / CORPORATE & INVESTMENT BANKING / ADVISORY EN CAPITAL MARKETS / STRUCTURED FINANCE / KLÉPIERRE & BNP PARIBAS PRINCIPAL INVESTMENTS / INNOVATIE / MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN / DE HOUDING VAN DE GROEP / HUMAN RESOURCES / DE VERANKERING IN HET MAATSCHAPPELIJK WEEFSEL / WOORDENLIJST / JAARVERSLAG 2009 INHOUD 01

4 BERICHT VAN DE VOORZITTER EN DE CEO 2009, een jaar van structurering voor een bank ten dienste van haar klanten en de financiering van de economie 02 Sinds de zomer van 2007 heeft het wereldwijde fi nanciële systeem de grootste crisis in meer dan 70 jaar doorgemaakt. Deze crisis heeft heel wat fi nanciële instellingen, waarvan sommige al meer dan honderd jaar bestaan, met zich meegesleurd. Ook het vertrouwen van het publiek in het banksysteem werd ernstig geschaad. In alle landen moesten de Staat en de centrale banken inspringen. Soms, zoals in Frankrijk, was deze tussenkomst enkel bedoeld om de banken tijdelijk te voorzien van de fi nancieringen die noodzakelijk waren om elk risico op een volledig opdrogen van kredieten te voorkomen. Maar in heel wat andere gevallen, zoals in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, zag de Staat zich genoodzaakt om grote banken te ondersteunen zonder teruggave om een systeemcrisis te voorkomen. Een systeemcrisis kon gelukkig vermeden worden, maar de fi nanciële crisis leidde wel tot een aanzienlijke verslechtering van de economische conjunctuur en tot een stijging van de werkloosheid, vooral in de Verenigde Staten en in Europa. Het ontwikkelingsmodel van BNP Paribas legt de nadruk op dienstverlening aan de klant en steunt sinds het begin op een evenwichtig aanbod van activiteiten, een strikt risicobeheer en een reëel aanpassingsvermogen. En precies dankzij dit model behoort BNP Paribas tot de weinige instellingen die winstgevend zijn gebleven tijdens de drie crisisboekjaren. Onze Groep hield goed stand en slaagde er zo niet alleen in om overal ter wereld haar marktaandeel te vergroten, maar ook om vorm te geven aan de Europese ambitie die deel uitmaakte van haar oorspronkelijke project. Tien jaar na zijn ontstaan, na een nooit geziene beursslag, heeft BNP Paribas door de overname van Fortis Bank en BGL een van de weinige internationale operaties van deze periode uitgevoerd. De integratie ging vrijwel onmiddellijk van start en werd in heel wat domeinen die zichtbaar zijn voor de klant al met succes afgerond. Deze integratie gaat gepaard met een aanzienlijke wijziging qua omvang. BNP Paribas heeft op dit ogenblik meer dan medewerkers verspreid over meer dan 80 landen en is daarmee uitgegroeid tot een grote Europese fi nanciële groep met vier thuismarkten: Frankrijk, Italië, België en Luxemburg. De Groep is stevig verankerd in deze landen en zet er haar belangrijkste missie voort: een partner zijn bij de uitvoering van de projecten van haar klanten, die zowel retailklanten, bedrijven als institutionelen zijn. Met de integratie van Fortis Bank en BGL wordt BNP Paribas de belangrijkste depositobank van de eurozone met een portefeuille van 450 miljard euro. Maar met een uniek netwerk van meer dan 100 Business Centres in meer dan 25 landen is BNP Paribas voortaan ook de grootste bank voor dienstverlening aan Europese bedrijven. In 2009 hebben de teams van de Groep BNP Paribas zich onafgebroken ingezet om de waarde en de mogelijkheden van het bedrijf opnieuw beter met elkaar in overeenstemming te brengen. En deze inspanningen werden beloond: de waarde van het aandeel op de beurs is in één jaar tijd bijna verdubbeld. Dankzij het vertrouwen van onze aandeelhouders werd de kapitaalverhoging van oktober 2009 een succes. Via deze ingreep kon de bank immers tegelijk de Franse Staat terugbetalen en zich opmaken voor de toekomst door haar kapitaal te versterken.

5 KERNCIJFERS 2009 NETTOWINST AANDEEL VAN DE GROEP 5,8 MILJARD EURO NETTOBANKPRODUCT MILJOEN EURO BRUTOBEDRIJFSRESULTAAT MILJOEN EURO NETTORESULTAAT AANDEEL VAN DE GROEP MILJOEN EURO RENDEMENT OP EIGEN VERMOGEN 10,8% DIVIDEND PER AANDEEL 1,50 * EURO * Onder voorbehoud van de goedkeuring door de Algemene Vergadering van 12 mei Een duidelijke heropleving van het resultaat In een omgeving die wordt gekenmerkt door een nog steeds zwakke economische conjunctuur, zette BNP Paribas in 2009 een goede prestatie neer: een nettoresultaat (groepsaandeel) van miljoen euro, een duidelijke opleving (+93%) in vergelijking met Op het vlak van Retail Banking werd BNP Paribas in 2009 geconfronteerd met de wereldwijde economische recessie. Maar toch verzetten alle teams in dit ongunstige klimaat ontzettend veel werk. Het Retail Banking-project, dat gericht is op de uitwisseling van de knowhow en de middelen van het wereldwijde retailnetwerk van de Groep, is op dit ogenblik operationeel. Dit project wordt nog versterkt door de overname van Fortis Bank en BGL. De effi ciënte organisatie van deze activiteiten is een sleutelfactor voor de succesvolle integratie van de medewerkers en de businessunits van deze beide dochterondernemingen. Ondanks de historische recessie in 2009 en de sterke stijging van de risicogerelateerde kosten, heeft Retail Banking in zijn geheel genomen goed standgehouden. Niettegenstaande de moeilijke omstandigheden hebben de medewerkers van Retail Banking in Frankrijk zich in 2009 bijzonder hard ingezet opdat BNP Paribas zijn engagement voor de fi nanciering van de Franse economie zou kunnen naleven: de uitstaande kredieten aan retailklanten zijn met 5,1% toegenomen ten opzichte van 2008, en voor de bedrijven noteren we een stijging met 3%. BNL heeft in 2009 zijn integratieplan afgerond en slaagde er ondanks de minder gunstige omstandigheden in om de drie jaar geleden vooropgestelde doelstellingen te overtreffen. Personal Finance heeft blijk gegeven van een groot reactievermogen en wist de stijging van de risicogerelateerde kosten volledig te compenseren door een stijging van het brutoresultaat. Voor BancWest en voor het Netwerk van de Opkomende Markten was het een bijzonder moeilijk boekjaar door de nog steeds bijzonder verzwakte Amerikaanse economie en door een zware recessie in Oekraïne. JAARVERSLAG 2009 BERICHT VAN DE VOORZITTER EN DE CEO 03

6 De bijdrage van BNP Paribas Fortis en van BGL BNP Paribas aan het nettoresultaat aandeel van de Groep bedraagt 708 miljoen euro. Deze eerste belangrijke bijdrage gaat gepaard met een commerciële heropleving van alle activiteiten. Het retailnetwerk in België ziet de instroom van deposito s en activa van zijn klanten weer toenemen. De nieuwe commerciële campagnes die in mei werden gelanceerd, zijn bijzonder goed onthaald bij het publiek. Het netwerk in Luxemburg kent een gematigde groei van de uitstaande kredieten en de deposito s blijven er stabiel. Omdat zijn businessunits zo uitzonderlijk goed standhielden tijdens de crisis, nam Investment Solutions een nieuwe dimensie aan. Over het hele jaar 2009 bedroeg de netto-instroom van alle businessunits van Investment Solutions 25,5 miljard euro. Dat brengt het op jaarbasis berekende instroompercentage op 5,1% van het beheerd vermogen. Deze sterke netto-instroom illustreert de enorme aantrekkelijkheid van onze bank tijdens de fi nanciële crisis. De instroom ligt immers hoger dan in 2007 en bedraagt bijna twee en een halve keer die van Toen was BNP Paribas een van de heel zeldzame banken met een positieve netto-instroom. In 2009 wist Corporate & Investment Banking (CIB) zijn activiteiten opnieuw winstgevend te maken. De normalisering en de verbetering van de markten hebben zeker een grote rol gespeeld. Maar het is dankzij de vooruitziendheid van de teams eind 2008 en begin 2009 dat CIB na de crisis opnieuw op een stevige basis van start is kunnen gaan. Vermindering van risicoposities, kostenbeheersing, heroriëntering van het productaanbod: het wereldwijde CIB-platform van BNP Paribas heeft in 2009 de nodige inspanningen gedaan om opnieuw een doorslaggevende bijdrage te leveren aan de winstgevendheid van de Groep. Die bijzonder mooie prestatie toont de kwaliteit en de diversiteit van het CIB-platform aan, de kracht van zijn klantgerichte bedrijfsmodel en zijn reactiesnelheid in zijn aanpassing aan een nieuwe marktomgeving. Hoewel BNP Paribas een van de banken is die de crisis het beste hebben doorstaan, hebben we beslist een leidende rol te spelen in de hervorming van het systeem van variabele bezoldiging van de marktoperatoren. Het doorgevoerde beleid van de Groep respecteert integraal de nieuwe nationale en internationale normen van de G20 en geeft een sterke wil tot matiging weer. Voor heel CIB wordt de bezoldigingsratio in verhouding tot de inkomsten van de business op 27,7% gebracht. Dat is een sterke daling in vergelijking met de vorige jaren, toen hij rond 40% zat. Het feit dat de bank dicht bij haar klanten staat, vormde tijdens de crisis de sterkste schakel. Het vertrouwen van onze klanten is ons kostbaarste vermogen. 04

7 De uitdagingen voor 2010 Een van de grote uitdagingen voor onze sector in 2010 is het herstellen van het zwaar door de crisis beschadigde imago van de banken. Alle banken, zelfs deze die weinig hinder ondervonden van de crisis, moeten lering trekken uit de crisis. Er moet een striktere regelgeving komen, maar zonder excessen die de banken zouden kunnen verhinderen om hun taak te vervullen ten dienste van de fi nanciering van de economie. De banken moeten ook hun aandeelhouders, hun klanten, hun medewerkers en de burgermaatschappij overtuigen van het belang van hun bijdrage aan het herstel en de potentiële groei van de economie. Het model van BNP Paribas steunt sinds het begin op het evenwicht tussen drie kernactiviteiten die gericht zijn op de begeleiding van de reële economie: Retail Banking, Corporate & Investment Banking en Investment Solutions. In elk van deze activiteiten willen wij een strikt risico- en kostenbeleid blijven hanteren en permanent streven naar klantentevredenheid. Retail Banking vertegenwoordigt meer dan 18 miljard euro aan jaarlijkse inkomsten voor de Groep. De prioriteit voor het jaar 2010 is de verdere implementatie van het geïntegreerde model van deze business door gedeelde investeringen en uitwisseling van knowhow. Ons model voor Corporate & Investment Banking blijft meer dan ooit op de klant gericht. Na een bijzonder goed jaar 2009 wil CIB zijn leiderschap in Europa consolideren, selectief groeien in Noord- Amerika en de snelle groei van de Aziatische markt benutten. In 2010 zal Investment Solutions zijn ontwikkelingsstrategie voortzetten door cross-selling met de lokale netwerken en door de werving van nieuwe klanten. Ook het slagen van de integratie met Fortis Bank is in 2010 voor deze business van wezenlijk belang. Dit maakt immers niet alleen een aanzienlijke wijziging van omvang mogelijk wat vermogensbeheer en private banking betreft, maar ook de oprichting van een strategisch partnerschap voor verzekeringen en de versteviging van het platform en netwerk van de businessunit Securities Services. Ten slotte zal Investment Solutions zijn structuur op de Aziatische markten verder uitbouwen, om er een van de marktleiders in private banking en vermogensbeheer te worden. Het feit dat de bank dicht bij haar klanten staat, vormde tijdens de crisis de sterkste schakel. BNP Paribas is zich altijd blijven toespitsen op zijn oorspronkelijke activiteiten. En onze klanten zijn ons daarvoor dankbaar: hun vertrouwen is ons kostbaarste vermogen. Dit vertrouwen is geworteld in de kwaliteit van onze diensten en producten, maar ook in de enorme fi nanciële soliditeit van BNP Paribas die sinds het begin van de crisis zijn eigen vermogen heeft weten te verdubbelen. Door ons als challenger verder te blijven toespitsen op onze belangrijkste missie zal onze Groep koploper zijn in het behalen van commercieel succes, het heroveren van een positief beeld van de banksector en het creëren van waarde voor de aandeelhouders. DE WAARDEN VAN DE GROEP VOORUITZIENDHEID Snel situaties en ontwikkelingen beoordelen en kansen en risico s identifi ceren Effi ciënt beslissingen nemen en acties ondernemen CREATIVITEIT Nieuwe initiatieven en ideeën aanmoedigen De initiatiefnemers onderscheiden ENGAGEMENT Zich geheel in dienst stellen van de klanten en het collectieve succes Blijk geven van voorbeeldig gedrag AMBITIE Zin hebben in uitdagingen en leiderschap De drang voelen om als team te winnen in een competitie waarin de klant de scheidsrechter is JAARVERSLAG 2009 BERICHT VAN DE VOORZITTER EN DE CEO 05

8 1999 BNP Paribas viert zijn tienjarig bestaan in 2009 Gedurende die tien jaar heeft BNP Paribas zich aangepast aan een veranderende omgeving: ze greep elke kans die zich voordeed, vaarde altijd op koers op strategisch vlak, zorgde voor een evenwichtige businessmix en bleef voortdurend alert voor risico s en kosten Fusie tussen BNP en Paribas na een lange beursstrijd. De Groep wordt de negende Europese bank qua beurswaarde en telt medewerkers Op businessvlak verwerft BNP Paribas het volledige kapitaal van de Amerikaanse dochteronderneming BancWest en op tennisvlak wordt ze sponsor van de Davis Cup Versterkte positie in Retail Banking in de Maghreblanden met de opening van BNP Paribas El Djazaïr in Algerije, in de gespecialiseerde fi nanciële diensten met de verwerving van Facet en Consors (dat Cortal komt versterken), en in de effectenbusinessunit met Cogent. In de VS wordt BancWest de vijfde algemene bank van Californië door de overname van United California Bank BNP Paribas splitst de functie van Voorzitter en CEO: Michel Pébereau wordt Voorzitter en Baudouin Prot wordt CEO Overname van Community First en Union Safe Deposit Bank in de VS. Integratie van Atis Real International en Abbey National France met BNP Paribas Real Estate. 06

9 In 2000 telde BNP Paribas medewerkers en was de bank vooral sterk aanwezig in Frankrijk, hoewel ze toch al kantoren had in 80 landen. Vandaag is BNP Paribas de belangrijkste bank van de eurozone met vier thuismarkten en staat ze ook internationaal op het voorplan. De Groep telt nu meer dan medewerkers. Die tien jaar werden gekenmerkt door gebeurtenissen die de Groep gevormd hebben tot een stevige onderneming met een menselijk gelaat De Groep creëert drie nieuwe merken: BNP Paribas Personal Investor (Cortal Consors, B*Capital en het partnerschap met Geojit in India), BNP Paribas Investment Partners (het vermogensbeheerplatform) en BNP Paribas Personal Finance (integratie tussen Cetelem en UCB) BNP Paribas verwerft 75% van Fortis Bank en 25% van Fortis Insurance Belgium via Fortis Bank; en ook 66% van BGL in Luxemburg. Een belangrijke gebeurtenis die de positie van de Groep in Europa nog verder versterkt en haar vier thuismarkten oplevert: Frankrijk, Italië, België en Luxemburg. Eind december 2009 telde BNP Paribas meer dan medewerkers. Verwerving van 50% van TEB, de holdingmaatschappij die Türk Ekonomi Bankasi controleert, de tiende Turkse private bank. Overname van Commercial Federal in de VS. Participatie van 51% in het kapitaal van UkrSibbank, de derde Oekraïense bank qua activa. Participatie van 19,2% in het kapitaal van Nanjing City Commercial Bank, de achtste stedelijke handelsbank van China. Met de overname van BNL, de zesde Italiaanse bank, opgericht in 1913, verwerft de Groep een toonaangevende plaats op Europees vlak. BNP Paribas heeft voortaan twee thuismarkten en telt medewerkers. BNP Paribas wordt uitgeroepen tot Beste bank van het jaar 2008 ( Global Bank of the Year 2008 ) door het tijdschrift The Banker, een publicatie van de Financial Times. De Groep is ook één van de zes door Standard & Poor s best genoteerde banken ter wereld (AA). JAARVERSLAG 2009 BNP PARIBAS VIERT ZIJN TIENJARIG BESTAAN IN

10 BNP PARIBAS DICHT BIJ ZIJN KLANTEN IN EUROPA BNP Paribas is een Europese leider in bancaire en fi nanciële diensten van wereldformaat en is volgens Standard & Poor s een van de 6 meest solide banken ter wereld. De Groep is in heel Europa aanwezig via al haar businessunits waarbij Frankrijk, Italië, België en Luxemburg haar 4 thuismarkten zijn voor retailbankieren. Ze heeft één van de grootste internationale netwerken door haar aanwezigheid in meer dan 80 landen. BNP Paribas bekleedt sleutelposities in drie kernactiviteiten: RETAIL BANKING INVESTMENT SOLUTIONS CORPORATE & INVESTMENT BANKING 08

11 EN OVERAL TER WERELD Meer dan medewerkers Aanwezig in meer dan 80 landen EUROPA medewerkers, van wie in Frankrijk AMERIKAANSE CONTINENT medewerkers van wie in Noord-Amerika in Zuid-Amerika AZIË medewerkers AFRIKA medewerkers MIDDEN-OOSTEN medewerkers OCEANIË 700 medewerkers JAARVERSLAG 2009 BNP PARIBAS IN DE WERELD 9

12 KERNCIJFERS ACTIVITEITEN (IN MILJOEN EURO) 31 december december 2009 Totale Balans Deposito s klanten Leningen en kredieten bij klanten Eigen vermogen van de Groep vóór toewijzing Internationale solvabiliteitsratio 11,10% 14,20% Tier 1-ratio 7,80% 10,10% PERSONEEL 31 december december 2009 Wereld Europa (m.i.v. Franse overzeese departementen en gebiedsdelen) LANGETERMIJNRATINGS Standard & Poor s AA negatieve vooruitzichten rating bevestigd op 9 februari 2010 Moody s Aa2 stabiele vooruitzichten rating herzien op 21 januari 2010 Fitch AA negatieve vooruitzichten rating bevestigd op 9 juli

13 Nettobankproduct (miljoen euro) Brutobedrijfsresultaat (miljoen euro) Nettoresultaat, groepsaandeel (miljoen euro) Nettowinst per aandeel* (euro) 6,77 7,81 8,25 2,99 5, * Aangepast aan de gevolgen van de kapitaalverhoging met behoud van het voorkeursrecht in 2006 en Rendement op eigen vermogen** (in %) ,2 21,2 19, ,6 10, ** Het rendement op eigen vermogen wordt berekend als de verhouding van het nettoresultaat van het aandeel van de Groep (aangepast aan de rente op achtergestelde obligaties met onbepaalde duur gelijkgesteld met preferente aandelen uitgegeven door BNP Paribas SA en boekhoudkundig verwerkt als dividend) tot het gemiddelde eigen vermogen van de Groep aan het begin en einde van de betreffende periode (na de verdeling en zonder de achtergestelde effecten van onbepaalde duur gelijkgesteld met preferente aandelen uitgegeven door BNP Paribas SA). Beurswaarde (miljard euro) (Bron: Bloomberg) 57,3 76,9 67,2 66,2 27, JAARVERSLAG 2009 KERNCIJFERS 11

14 HET EXECUTIVE COMMITTEE FRANÇOIS VILLEROY DE GALHAU HEAD OF FRENCH RETAIL BANKING JACQUES D ESTAIS HEAD OF INVESTMENT SOLUTIONS PHILIPPE BORDENAVE SENIOR EXECUTIVE VICE-PRESIDENT, CHIEF FINANCIAL OFFICER FRÉDÉRIC LAVENIR HEAD OF GROUP HUMAN RESOURCES FABIO GALLIA HEAD OF BNL BC ALAIN MARBACH GLOBAL HEAD OF INFORMATION, TECHNOLOGY AND PROCESSES 12

15 ALAIN PAPIASSE HEAD OF CORPORATE & INVESTMENT BANKING BAUDOUIN PROT CHIEF EXECUTIVE OFFICER MICHEL KONCZATY CHIEF RISK OFFICER JEAN-LAURENT BONNAFÉ CHIEF OPERATING OFFICER GEORGES CHODRON DE COURCEL CHIEF OPERATING OFFICER JEAN CLAMON MANAGING DIRECTOR, HEAD OF COMPLIANCE AND INTERNAL CONTROL COORDINATOR JAARVERSLAG 2009 HET EXECUTIVE COMMITTEE 13

16 DE RAAD VAN BESTUUR MICHEL PÉBEREAU Belangrijkste functie (1) : Voorzitter van de Raad van Bestuur van BNP Paribas Geboren op 23 januari 1942 Begin- en einddatum van het mandaat: 13 mei 2009 AVA 2012 Datum eerste mandaat: 14 mei 1993 Aantal BNP Paribas aandelen in bezit (2) : Werkadres: 3, rue d Antin Parijs, Frankrijk Mandaten op 31 december 2009 (1) Bestuurder: Lafarge, Compagnie de Saint-Gobain, Total, BNP Paribas (Zwitserland) SA, EADS NV (Nederland), Pargesa Holding SA (Zwitserland) Lid van de Raad van Toezicht: Axa, Banque Marocaine pour le Commerce et l Industrie (Marokko) Niet-stemgerechtigd bestuurder: Société Anonyme des Galeries Lafayette Voorzitter: Commissie Investeringsbank en Financiële Markten van de Fédération Bancaire Française, Directieraad van het Institut d Études Politiques de Parijs, Raad van Toezicht van het Institut Aspen France, European Financial Round Table, Institut de l Entreprise Lid: Académie des sciences morales et politiques, Executive Committee van het Mouvement des Entreprises de France, Haut Conseil de l Éducation, Institut International d Études Bancaires, International Advisory Panel van de Monetary Authority of Singapore, International Capital Markets Advisory Committee van de Federal Reserve Bank of New York, International Business Leaders Advisory Council for the Mayor of Shanghai (IBLAC) 14 PATRICK AUGUSTE Belangrijkste functie (1) : Verantwoordelijke Technische Dienst Geboren op 18 juni 1951 Begin- en einddatum van het mandaat: verkozen door het kaderpersoneel van BNP Paribas voor 3 jaar op 22 januari 2009 Datum eerste mandaat: 14 december 1993 Aantal BNP Paribas aandelen in bezit (2) : 36 Werkadres: 20, avenue Georges- Pompidou Levallois-Perret, Frankrijk CLAUDE BÉBÉAR Belangrijkste functie (1) : Erevoorzitter van Axa Geboren op 29 juli 1935 Begin- en einddatum van het mandaat: 13 mei 2009 AVA 2012 Datum eerste mandaat: 23 mei 2000 Aantal BNP Paribas aandelen in bezit (2) : Werkadres: 25, avenue Matignon, Parijs, Frankrijk Mandaten op 31 december 2009 (1) Bestuurder: Axa Assurances Iard Mutuelle, Axa Assurances Vie Mutuelle Lid van de Raad van Toezicht: Vivendi Niet-stemgerechtigd bestuurder: Schneider Electric Voorzitter: IMS-Entreprendre pour la Cité, Institut Montaigne Lid: International Advisory Panel of Monetary Authority of Singapore JEAN-LOUIS BEFFA Belangrijkste functie (1) : Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Compagnie de Saint-Gobain Geboren op 11 augustus 1941 Begin- en einddatum van het mandaat: 13 mei 2009 AVA 2012 Datum eerste mandaat: 22 oktober 1986 Aantal BNP Paribas aandelen in bezit (2) : Werkadres: «Les Miroirs» 18, avenue d Alsace La Défense Cedex, Frankrijk Mandaten op 31 december 2009 (1) Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur: BNP Paribas Voorzitter: Claude Bernard Participations Bestuurder: GDF SUEZ, Groupe Bruxelles Lambert (België), Saint-Gobain Corporation (Verenigde Staten) Lid van de Raad van Toezicht: Siemens AG (Duitsland), Le Monde SA, Le Monde & Partenaires Associés (SAS), Société Éditrice du Monde SUZANNE BERGER Belangrijkste functie (1) : Hoogleraar politieke wetenschappen aan het Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts (USA) Directeur van het MIT International Science and Technology Initiative (MISTI) Geboren op 11 maart 1939 Begin- en einddatum van het mandaat: 21 mei 2008 AVA 2011 Datum eerste mandaat: 8 maart 2007 Aantal BNP Paribas aandelen in bezit (2) : 850 Werkadres: 30, Wadsworth Street, E53-451, Cambridge, MA , Verenigde Staten Mandaten op 31 december 2009 (1) Lid: Amerikaanse academie van kunst en wetenschap Gast-onderzoeker en lid: Executive Committee van het Center for European Studies aan de Universiteit van Harvard (1) De cursief gedrukte mandaten maken geen deel uit van de bepalingen van de wet nr van 15 mei 2001 betreffende de cumul van mandaten. (2) op 31 december 2009.

17 JEAN-MARIE GIANNO FRANÇOIS GRAPPOTTE ALAIN JOLY DENIS KESSLER JEAN-FRANÇOIS LEPETIT Belangrijkste functie (1) : Commercieel assistent Geboren op 7 september 1952 Begin- en einddatum van het mandaat: verkozen door het kaderpersoneel van BNP Paribas voor 3 jaar op 5 februari 2009 Datum eerste mandaat: 15 maart 2004 (M. Jean-Marie Gianno had een mandaat als bezoldigd bestuurder bij de Banque Nationale de Parijs van 1993 tot 1999) Aantal BNP Paribas aandelen in bezit (2) : 10 Werkadres: 21, avenue Jean-Médecin Nice, Frankrijk Mandaten op 31 december 2009 (1) Lid: Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises d Investissements (CECEI), Europese denktank Confrontation Belangrijkste functie (1) : Erevoorzitter van Legrand, Bestuurder van vennootschappen Geboren op 21 april 1936 Begin- en einddatum van het mandaat: 21 mei 2008 AVA 2011 Datum eerste mandaat: 4 mei 1999 Aantal BNP Paribas aandelen in bezit (2) : Werkadres: 128, avenue de-lattre-de-tassigny Limoges, Frankrijk Mandaten op 31 december 2009 (1) Bestuurder: Legrand, Legrand Frankrijk Lid van de Raad van Toezicht: Michelin Belangrijkste functie (1) : Bestuurder van Air Liquide Geboren op 18 april 1938 Begin- en einddatum van het mandaat: 23 mei 2006 AVA 2009 Datum eerste mandaat: 28 juni 1995 Aantal BNP Paribas aandelen in bezit (2) : Werkadres: 75, quai d Orsay Parijs, Frankrijk Het mandaat van de heer Alain JOLY is beëindigd na de Algemene Vergadering van 13 mei 2009 Belangrijkste functie (1) : Algemeen directeur van Scor SE Geboren op 25 maart 1952 Begin- en einddatum van het mandaat: 13 mei 2009 AVA 2012 Datum eerste mandaat: 23 mei 2000 Aantal BNP Paribas aandelen in bezit (2) : Werkadres: 1, avenue du Général-de- Gaulle La Défense Cedex, Frankrijk Mandaten op 31 december 2009 (1) Bestuurder: Bolloré, Dassault Aviation, Fonds Stratégique d Investissement, Invesco Ltd (Verenigde Staten) Lid van de Raad van Toezicht: Yam Invest NV (Nederland) Niet-stemgerechtigd bestuurder: Financière Acofi SA, Gimar Finance & Cie SCA Belangrijkste functie (1) : Voorzitter van de Conseil national de la comptabilité Geboren op 21 juni 1942 Begin- en einddatum van het mandaat: 21 mei 2008 AVA 2011 Datum eerste mandaat: 5 mei 2004 Aantal BNP Paribas aandelen in bezit (2) : Werkadres: 30, boulevard Diderot Parijs Cedex 12, Frankrijk Mandaten op 31 december 2009 (1) Bestuurder: Smart Trade Technologies SA, Shan SA Lid: Raad van QFCRA Qatar Financial Center Regulatory Authority (Doha), Collège de l Autorité des Marchés Financiers, Conseil de normalisation des comptes publics Lid: Commission Économique de la Nation, Conseil Économique et Social, Raad van Bestuur van de Association de Genève, Raad van de Fondation pour la Recherche Médicale, Comité des Entreprises d Assurance, Beleidsraad van het Europees Verzekeringscomité Voorzitter: Reinsurance Advisory Board, Global Reinsurance Forum, Raad van Bestuur van Siècle (1) De cursief gedrukte mandaten maken geen deel uit van de bepalingen van de wet nr van 15 mei 2001 betreffende de cumul van mandaten. (2) op 31 december JAARVERSLAG 2009 DE RAAD VAN BESTUUR 15

18 LAURENCE PARISOT HÉLÈNE PLOIX BAUDOUIN PROT LOUIS SCHWEITZER DANIELA WEBER-REY Belangrijkste functie (1) : Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Ifop SA Geboren op 31 augustus 1959 Begin- en einddatum van het mandaat: 13 mei 2009 AVA 2012 Datum eerste mandaat: 23 mei 2006 Aantal BNP Paribas aandelen in bezit (2) : 360 Werkadres: 6-8, rue Eugène-Oudiné Parijs, Frankrijk Mandaten op 31 december 2009 (1) Voorzitter: Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) Bestuurder: Coface SA Lid van de Raad van Toezicht: Michelin Belangrijkste functie (1) : Voorzitter van Pechel Industries SAS en Pechel Industries Partenaires SAS Geboren op 25 september 1944 Begin- en einddatum van het mandaat: 21 mei 2008 AVA 2011 Datum eerste mandaat: 21 maart 2003 Aantal BNP Paribas aandelen in bezit (2) : Werkadres: 162, rue du Faubourg Saint-Honoré, Parijs, Frankrijk Mandaten op 31 december 2009 (1) Bestuurder: Lafarge, Ferring SA (Zwitserland), Completel NV (Nederland), Institut Français des Administrateurs Permanente vertegenwoordiger: Pechel Industries Partenaires in Ypso Holding (Luxemburg) Lid van de Raad van Toezicht: Publicis Groupe Zaakvoerder: Hélène Ploix SARL, Hélène Marie Joseph SARL, Sorepe Société Civile Lid: Investeringscomité van het Pensioenfonds van het personeel van de Verenigde Naties Belangrijkste functie (1) : CEO van BNP Paribas Geboren op 24 mei 1951 Begin- en einddatum van het mandaat: 21 mei 2008 AVA 2011 Datum eerste mandaat: 7 maart 2000 Aantal BNP Paribas aandelen in bezit (2) : Werkadres: 3, rue d Antin Parijs, Frankrijk Mandaten op 31 december 2009 (1) Bestuurder: Accor, Pinault-Printemps- Redoute, Veolia Environnement, Erbé SA (België), Pargesa Holding SA (Zwitserland) Voorzitter: Fédération Bancaire Française, van september 2009 tot augustus 2010 Lid: Executive Committee van de Fédération Bancaire Française Belangrijkste functie (1) : Voorzitter van de Raad van Bestuur van Renault Geboren op 8 juli 1942 Begin- en einddatum van het mandaat: 15 mei 2007 AVA 2010 Datum eerste mandaat: 14 december 1993 Aantal BNP Paribas aandelen in bezit (2) : Werkadres: 8-10, avenue Émile-Zola Boulogne-Billancourt Cedex, Frankrijk Mandaten op 31 december 2009 (1) Voorzitter van de Raad van Bestuur: AstraZeneca Plc (Groot-Brittannië) Voorzitter van de Raad van Toezicht: Le Monde & Partenaires Associés (SAS), Le Monde SA, Société Éditrice du Monde Bestuurder: L Oréal, Veolia Environnement, AB Volvo (Zweden) Voorzitter: Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l égalité (Halde) Lid van het Raadgevend Comité: Banque de France, Allianz (Duitsland) Lid van de Raad: Fondation Nationale des Sciences Politiques, Institut Français des Relations Internationales, Musée du Quai Branly Belangrijkste functie (1) : Vennoot bij Clifford Chance, Frankfurt Geboren op 18 november 1957 Begin- en einddatum van het mandaat: 21 mei 2008 AVA 2011 Datum eerste mandaat: 21 mei 2008 Aantal BNP Paribas aandelen in bezit (2) : Werkadres: Mainzer Landstrasse 46 D Frankfurtam-Main, Duitsland Mandaten op 31 december 2009 (1) Lid: Raadgevende groep in verband met corporate governance en het vennootschapsrecht van de Europese Commissie, Groep van deskundigen Removing Obstacles to Cross-Border Investments van de Europese Commissie, Groep van deskundigen ad hoc Ad Hoc Group of Corporate Governance Experts for the Financial Services Area van de Europese Commissie, Regeringscommissie over de Duitse Wetgeving in verband met corporate governance Nietstemgerechtigde bestuurders MICHEL TILMANT Belangrijkste functie (1) : Managing Director van de vennootschap Strafi n, sprl Geboren op 21 juli 1952 Begindatum van het mandaat: 4 november 2009 EMIEL VAN BROEKHOVEN Belangrijkste functie (1) : Economist, Ereprofessor van de Universiteit van Antwerpen Geboren op 30 april 1941 Begindatum van het mandaat: 4 november Andere vennootschappelijke mandatarissen JEAN-LAURENT BONNAFÉ Belangrijkste functie (1) : Chief Operating Offi cer van BNP Paribas Geboren op 14 juli 1961 Aantal BNP Paribas aandelen in bezit (2) : Werkadres: 3, rue d Antin Parijs-Frankrijk Mandaten op 31 december 2009 (1) Voorzitter: Directiecomité en Executive Committee van BNP Paribas Fortis Chief Executive Offi cer: BNP Paribas Fortis Bestuurder: Carrefour, BNP Paribas Personal Finance, Banca Nazionale del Lavoro (Italië), BancWest Corporation, Bank of the West GEORGES CHODRON DE COURCEL Belangrijkste functie (1) : Chief Operating Offi cer van BNP Paribas Geboren op 20 mei 1950 Aantal BNP Paribas aandelen in bezit (2) : Werkadres: 3, rue d Antin Parijs, Frankrijk Mandaten op 31 december 2009 (1) Voorzitter: Compagnie d Investissement de Parijs SAS, Financière BNP Paribas SAS, BNP Paribas (Suisse) SA Vice-Voorzitter: Fortis Bank NV (België) Bestuurder: Alstom, Bouygues, Société Foncière, Financière et de Participations SA, Nexans, Erbé SA (België), Groupe Bruxelles Lambert (België), Scor Holding (Zwitserland) AG (Zwitserland), Scor Global Life Rückversicherung Schweiz AG (Zwitserland), Scor Zwitserland AG (Zwitserland), Verner Investissements SAS Lid van de Raad van Toezicht: Lagardère SCA Niet-stemgerechtigd bestuurder: Exane, Safran, Scor SE (1) De cursief gedrukte mandaten maken geen deel uit van de bepalingen van de wet nr van 15 mei 2001 betreffende de cumul van mandaten. (2) op 31 december 2009.

19 Bezoldiging Bezoldiging verschuldigd aan de vennootschappelijke mandatarissen voor het boekjaar 2009 Bezoldiging voor het jaar 2009 Bezoldiging in euro s Vast (1) Variabel (2) Zitpenningen (3) Voordelen in natura (4) Totale bezoldiging Michel PÉBEREAU Voorzitter van de Raad van Bestuur (6) (2008) ( ) - (29.728) (1.671) ( ) Baudouin PROT Chief Executive Offi cer (6) (2008) ( ) - ( ) (5.064) ( ) Georges CHODRON de COURCEL Chief Operating Offi cer (6) (2008) ( ) - ( ) (4.370) ( ) Jean-Laurent BONNAFÉ Chief Operating Offi cer (6) (2008) (5) ( ) - (18.958) (1.445) ( ) Totale bezoldiging verschuldigd aan de vennootschappelijke mandatarissen van de Groep voor (in 2008) ( ) (1) Bezoldiging betaald in (2) Variabele bezoldiging verschuldigd voor 2008 respectievelijk (3) De Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Chief Executive Officer ontvangen geen zitpenningen bij andere bedrijven van de Groep dan bij BNP Paribas SA en bij Erbé voor de Chief Executive Officer. Zitpenningen voor de Chief Executive Officer bij Erbé worden in mindering gebracht van zijn variabele bezoldiging. Georges Chodron de Courcel ontvangt zitpenningen als bestuurder bij BNP Paribas Suisse, Erbé en BNP Paribas Fortis. Deze zitpenningen worden in mindering gebracht van zijn variabele bezoldiging. Jean-Laurent Bonnafé ontvangt zitpenningen als bestuurder bij BNL en BNP Paribas Fortis. Omwille van zijn uitvoerende mandaten bij BNP Paribas Fortis, worden de zitpenningen die hij als bestuurder ontvangt niet in mindering gebracht van zijn variabele bezoldiging. Maar de zitpenningen die Jean-Laurent Bonnafé als bestuurder ontvangt bij BNL worden wel in mindering gebracht van zijn variabele bezoldiging. (4) De Voorzitter van de Raad van Bestuur, de Chief Executive Officer en de Chief Operating Officers hebben elk een bedrijfswagen en een gsm. (5) Voor de periode van 1 september tot 31 december (6) Op de datum van goedkeuring door de AMF van het Document de référence 2009, had de Raad van Bestuur van BNP Paribas de variabele bezoldiging voor vennootschappelijke mandatarissen in 2009 nog niet vastgelegd. De beslissing van de Raad van Bestuur zal te zijner tijd worden opgenomen in een geactualiseerde versie van het Document de référence en van dit verslag. Bezoldiging van de bestuurders (1) De externe bestuurders van de Groep ontvangen geen enkele andere vergoeding dan hun zitpenningen (2). Het bedrag van de individuele zitpenningen toegekend aan de leden van de Raad bleef onveranderd ten opzichte van 2005, zijnde euro, waarvan euro (de helft) vast en 1.061,71 euro per zitting. De Voorzitter van de Raad van Bestuur ontvangt in die hoedanigheid geen bijkomende zitpenning. De leden van de Raad die in het buitenland wonen krijgen, als vergoeding voor hun bijkomende kosten, anderhalve keer het vast gedeelte van de zitpenning. Het bedrag van de zitpenningen toegekend aan de leden van de comités bleef ook gelijk aan het niveau van 2005, ofwel euro, waarvan euro voor het vaste gedeelte en 495,50 euro per zitting. De Voorzitters van de comités Financiële rekeningen, Interne Controle, Risicobeheer en Compliance ontvangen een vast gedeelte van euro en een variabel deel van euro per zitting. De Voorzitters van het Comité voor Deugdelijk Bestuur en voor Benoemingen en het Bezoldigingscomité ontvangen een vast gedeelte van euro en een variabel gedeelte van euro per zitting. Op grond van de bovenstaande bepalingen, heeft de Raad besloten om aan de leden van de Raad van Bestuur een bedrag toe te kennen van euro in 2009 in plaats van euro in De algemene vergoeding die vastgesteld werd door de Algemene Vergadering op 18 mei 2005 bedroeg euro. (1) Code AFEP-MEDEF inzake deugdelijk bestuur (punt 18). (2) Bestuurders werkzaam voor de Groep: Patrick Auguste, Jean-Marie Gianno, Michel Pébereau, Baudouin Prot. JAARVERSLAG 2009 DE RAAD VAN BESTUUR 17

20 BNP PARIBAS EN ZIJN AANDEELHOUDERS Het maatschappelijk kapitaal Op 31 december 2008 bedroeg het kapitaal van BNP Paribas SA euro. Het bestaat uit aandelen (de wijzigingen die zich voordeden gedurende de vorige boekjaren worden vermeld in het gedeelte Evolutie van het kapitaal noot 6a van het Document de référence). In 2009 werd het aantal gewone aandelen die het maatschappelijk kapitaal vormen, beïnvloed door de volgende zes transacties: Creatie van aandelen door intekeningen in het kader van optieplannen; Uitgifte van effecten in het kader van de kapitaalverhoging voorbehouden aan de werknemers; Creatie van effecten als gevolg van de optie die werd aangeboden aan de aandeelhouders om het dividend van het boekjaar 2008 te betalen in BNP Paribas-aandelen; Creatie van aandelen als vergoeding voor de inbreng van effecten van Fortis Bank NV en BGL; Kapitaalvermindering door vernietiging van aandelen; Kapitaalverhoging door creatie van gewone aandelen om preferente aandelen te kunnen kopen die uitgegeven werden op 31 maart 2009 ten gunste van de Staat in het kader van de tweede schijf van het Franse plan voor de ondersteuning van de economische groei; de preferente aandelen werden vernietigd op 26 november Op 31 december 2009 bedroeg het kapitaal van BNP Paribas dus euro bestaande uit aandelen met een nominale waarde van elk twee euro (1). Deze aandelen, die volledig zijn volgestort, zijn aandelen op naam of aandelen aan toonder, naar keuze van de titularis, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen die van kracht zijn. Er bestaat geen enkel dubbel stemrecht en ook geen enkele beperking op het uitoefenen van het stemrecht, noch een recht op een verhoogd dividend dat gekoppeld is aan deze roerende waarden. (1) Sinds het einde van het maatschappelijk boekjaar, werden aandelen gecreëerd door intekeningen in het kader van optieplannen. Zo bedroeg het kapitaal van BNP Paribas op 21 januari euro bestaande uit aandelen met een nominale waarde van elk twee euro. 18

The founders of change. keep reaching. are people like you. www.bnpparibas.com

The founders of change. keep reaching. are people like you. www.bnpparibas.com Jaarverslag 2010 The founders of change keep reaching are people like you. www.bnpparibas.com inhoud 02 BERICHT van de Voorzitter en de CEO De affiche hiernaast en die op het achterplat van dit document

Nadere informatie

Profiel RETAIL BANKING INVESTMENT SOLUTIONS CORPORATE AND INVESTMENT BANKING

Profiel RETAIL BANKING INVESTMENT SOLUTIONS CORPORATE AND INVESTMENT BANKING 2012 IN HET KORT Profiel BNP Paribas begeleidt al zijn klanten particulieren, organisaties, ondernemers, kmo s, grote ondernemingen en institutionele klanten bij de realisatie van hun projecten in Europa

Nadere informatie

INHOUD. 02. Een groep met stevige fundamenten. 26. Klantgericht en verankerd in de reële economie

INHOUD. 02. Een groep met stevige fundamenten. 26. Klantgericht en verankerd in de reële economie JAARVERSLAG 2011 INHOUD 02. Een groep met stevige fundamenten 04 INTERVIEW met de Voorzitter en de Chief Executive Officer 08 2011 IN CIJFERS 10 HET EXECUTIVE COMMITTEE 12 DE RAAD VAN BESTUUR EN DE BEZOLDIGINGEN

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

Het aandeel Telenet. telenet // jaarverslag 2009 : activiteitenverslag

Het aandeel Telenet. telenet // jaarverslag 2009 : activiteitenverslag 6 Het aandeel Telenet 82 ± 83 P 6 het aandeel telenet ID van het aandeel Telenet Markt Ticker ISIN code Bloomberg code Thomson code Euronext Brussel TNET BE0003826436 TNET BB TNET-BT Investor Relations

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

200.000 159.800 19.800 10.100 9.200 2.100 EEN EUROPESE LEIDER MEDEWERKERS LANDEN IN HET KORT 3 KERNACTIVITEITEN: MET WERELDWIJDE DIMENSIE

200.000 159.800 19.800 10.100 9.200 2.100 EEN EUROPESE LEIDER MEDEWERKERS LANDEN IN HET KORT 3 KERNACTIVITEITEN: MET WERELDWIJDE DIMENSIE WEZIG IN NDEN 200 PA IS EEN LEIDENDE PESE FINANCIËLE IN WAARDE (BRAND FINANCE 200) 9.0 WAARONDER MILJARD VAN 6,8 MILJARD NETTORESULTAAT, DEEL VAN DE GROEP VAN,8 MILJARD GROTE PESE BANK VAN 0,8% Ref. D4BR0.03

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

Persbericht - Brussel, 12/02/2002

Persbericht - Brussel, 12/02/2002 Persbericht - Brussel, 12/02/2002 GROEP DEGROOF ZET MET VERTROUWEN HAAR GROEISTRATEGIE VOORT ONDANKS EEN RESULTAAT DAT TE KAMPEN HAD MET EEN TEGENVALLENDE CONJUNCTUUR In het boekjaar 2000-2001 wist groep

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

FORTIS binnen BNP Paribas een Europese groep van wereldformaat, gebaseerd op respect van identiteiten

FORTIS binnen BNP Paribas een Europese groep van wereldformaat, gebaseerd op respect van identiteiten FORTIS binnen BNP Paribas een Europese groep van wereldformaat, gebaseerd op respect van identiteiten Belangrijk Europees project voor de werknemers en klanten van Fortis De positie van Fortis kwam in

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

AEDIFICA OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL

AEDIFICA OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL AEDIFICA OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN 331-333 1050 BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501 AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE

Nadere informatie

Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring

Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring Openbaarmaking in overeenstemming met de vereisten van artikel 14 van de Wet van 2 mei 2007 Aalst-Erembodegem (België),

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record In Luxemburg bedraagt het netto vermogen per inwoner ruim 700.000. Daarmee is het Groot Hertogdom het meest welvarende land in het Euro-gebied.

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2013. Financiële presentatie

Gewone Algemene Vergadering 2013. Financiële presentatie Gewone Algemene Vergadering 2013 Financiële presentatie Kerncijfers Stevige resultaten en prestaties in vergelijking met 2011, dankzij de uitvoering van het actieplan 2012 Stabiel x 3,7 + 1 Md + 15 % 522

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Bindende voordrachten

Bindende voordrachten President/CEO en lid van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF (AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR

Nadere informatie

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers In elke fase van uw leven en dat van uw onderneming komt u dagelijks grote,

Nadere informatie

2014 IN HET KORT. Coworking-sessie in het NUMA, een plek voor innovatie en digitalisering in Parijs.

2014 IN HET KORT. Coworking-sessie in het NUMA, een plek voor innovatie en digitalisering in Parijs. 2014 IN HET KORT Coworking-sessie in het NUMA, een plek voor innovatie en digitalisering in Parijs. PROFIEL BNP Paribas begeleidt al zijn klanten - particulieren, ondernemers, kmo s, grote ondernemingen,

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage Fortis Investments Fortis Groen Fonds Kwartaalrapportage 13-07-2009 Fortis Groen Fonds beleggingsfonds voor gemene rekening met een closed-end structuur Beheerder Fortis Funds (Nederland) N.V. Postbus

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Januari 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Wereld 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop.

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop. T T A M Een vermogen 249 keer verhogen sinds 1900 Ondanks twee wereldconflicten en de grote crisis van de jaren dertig, verhoogde de reële waarde (na inflatie) van een globale aandelenportefeuille 249

Nadere informatie

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management Finance Avenue, 14 november 2015 Christophe Palumbo, Senior Business Development Manager Benelux Aberdeen Asset Management

Nadere informatie

Dexia stemt bestuur af op de missie van de Groep

Dexia stemt bestuur af op de missie van de Groep Dexia stemt bestuur af op de missie van de Groep Brussel, Parijs, 13 december 2013 Na grote vooruitgang geboekt te hebben in de uitvoering van het geordende resolutieplan goedgekeurd door de Europese Commissie

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP PARIBAS EN ZIJN AANDEELHOUDERS

BNP PARIBAS EN ZIJN AANDEELHOUDERS BNP PARIBAS EN ZIJN AANDEELHOUDERS Samenstelling van het aandeelhouderschap van BNP Paribas op 31 december 2011 (in stemrechten) Europese institutionele beleggers: 41,4% Niet-Europese institutionele beleggers:

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS 1 Executive summary Executive summary Verwerving van 15% van SGS voor 2 miljard Investering sluit aan bij de strategie van GBL en voldoet aan haar strategische en financiële

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020957) waar wij u hartelijk

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020940) waar wij

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2 Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting 1 21/08/2015 Waarom AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2? Volgende reeks

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012 Gewone Algemene Vergadering 2013 en verwezenlijkingen 2012 Doelstellingen GBL werkte in 2012 een actieplan uit in het kader van haar doelstelling om waarde te creëren, namelijk: 1 1. De rotatie van de

Nadere informatie

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Hoe kan het jaar 2013 worden geanalyseerd? In 2013 heeft de Groep, ondanks de situatie van de Europese energiemarkten, goede

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014 Belfius Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius 18 december 2014 Wat was. 2008-2011 2008 2011 20,8 A+ 11,9 2002 2008 BBB- 2008 2011 ICELAND 30 A 12 2002 2008 Vertrouwen

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products November 2014 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Eurozone 14-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

la mondi- ale Euro- part- ner

la mondi- ale Euro- part- ner la mondiale Europartner BUSI- NESSBedrijfsactiviteiten en kerncijfers van Europartner Geïnde premies 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097 M 1693 M 2200 M 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/13 7.30u Leasinvest Real Estate Tussentijdse verklaring van de zaakvoerder over het eerste kwartaal van het boekjaar 2013 (01/01/13-31/03/13)

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS. Goedkeuring nr. 09-275 van de AMF (Autorité des marchés financiers) van 28 september 2009

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS. Goedkeuring nr. 09-275 van de AMF (Autorité des marchés financiers) van 28 september 2009 SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS Goedkeuring nr. 09-275 van de AMF (Autorité des marchés financiers) van 28 september 2009 Bericht aan de lezers Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR

DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR Delhaize Groep bekleedt leidende posities in de voedingsdistributie in belangrijke markten. Onze operationele ondernemingen hebben hun leidende positie

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Investor Relations and Financial Communications

Investor Relations and Financial Communications Extra informatie Investor Relations and Financial Communications Overzicht In september richtte Ontex een interne dienst Investor Relations and Financial Communicaties op. Deze dienst kreeg de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance

Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance 12 januari 2012 -persbericht- Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance De top 50 bedrijven uit de Eurozone

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

Onze klanten begeleiden in een wereld in verandering

Onze klanten begeleiden in een wereld in verandering Jaarverslag 2013 Onze klanten begeleiden in een wereld in verandering Coworking-sessie in het NUMA, een plek voor innovatie en digitalisering in Parijs. 01 Profiel van de groep 02 Interview met de Voorzitter

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 PERSBERICHT 07/07/2015 COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 Renault wint terrein in Europa en consolideert zijn positie In het eerste halfjaar was er een lichte stijging van het aantal inschrijvingen

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Euronext Financial Cocktail. 7 december 2006

Euronext Financial Cocktail. 7 december 2006 Euronext Financial Cocktail 7 december 2006 Voorstelling Leasinvest Real Estate Activiteit Het beheer van een gediversifieerde portefeuille van kwalitatieve en goedgelegen kantoor-, logistieke- en retailgebouwen

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN BELEGGEN Autocall Fortis-AXA-Suez PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN Inzetten op de stabiliteit of de stijging van Fortis-AXA-Suez Potentieel hoge coupon Een looptijd van 1 tot 4 jaar DE VOORDELEN VOOR

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Op 16 december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet aangenomen (de Wet van december

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005 PCB SA/NV Rue Carli 17/ Carlistraat 17 1140 Bruxelles/ 1140 Brussel RPM Bruxelles/RPR Brussel TVA/BTW BE 0403 085 181 Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan Jaarlijks communiqué (gereglementeerde informatie) Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan BRUSSEL, 18 MAART 2009 (17h50) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) stelt vandaag haar jaarresultaten

Nadere informatie

Bijlage bij het corporate-governancecharter van BEFIMMO NV REMUNERATIEBELEID

Bijlage bij het corporate-governancecharter van BEFIMMO NV REMUNERATIEBELEID Bijlage bij het corporate-governancecharter van BEFIMMO NV REMUNERATIEBELEID (Laatste update: 17 februari 2016) Dit document beschrijft het remuneratiebeleid van de groep Befimmo dat uitgestippeld werd

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Mei 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note AEX 14-20 Tranche 2 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Juni 2016 Index Garantie Notes ISIN: NL0011218854 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note Eurozone 16-22 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie