Rekeningen en Verslagen Inhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rekeningen en Verslagen Inhoud"

Transcriptie

1 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance Relaties met de aandeelhouders 1.1. Structuur van het aandeelhouderschap 1.2. Relaties tussen de aandeelhouders 1.3. Relaties met de aandeelhouders 1.4. Circulaire FMI/ van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 1.5. Naleving van de geldende wetgeving 2 Bestuur van de groep Dexia 2.1. Organisatie van de Groep 2.2. Raad van bestuur van Dexia NV 2.3. Het directiecomité van Dexia NV 3 De controle over de groep Dexia 3.1. Interne controle Interne audit Deontologie en compliance Verslag van de voorzitter van de raad van bestuur met betrekking tot voorbereiding en organisatie van de taken van de raad van bestuur, alsook de door de vennootschap ingestelde interne controleprocedures 4 15 Risicobeheer Kredietrisico s 2 FSA risicobeheer 3 Het Bazel II-project 4 Marktrisico s 5 Asset and Liability Management (ALM) 6 Beheer van de liquide middelen 7 Operationeel risicobeheer 8 Economisch eigen vermogen 9 Kapitaaltoereikendheid en risicogewogen activa Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans Geconsolideerde resultatenrekening Geconsolideerde staat van de wijzigingen in eigen vermogen Geconsolideerd kasstroomoverzicht Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Reconciliatie vereist voor de eerste toepassing van IFRS (Dexia GAAP naar EU GAAP) Externe controle College van commissarissen Protocol betreffende het prudentieel toezicht op de groep Dexia Impact van de eerste toepassing van IAS 32&39 en IFRS Verslag van het college van commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december

2 Jaarrekening Aanvullende gegevens Balans Buitenbalanstelling Resultatenrekening Agenda van de gewone algemene vergadering van 10 mei Algemene gegevens Toelichting bij de jaarrekening Verslag van het college van commissarissen over de jaarrekening afgesloten op 31 december Het Jaarverslag 2005 Activiteit en het Jaarverslag 2005 Rekeningen en Verslagen vormen samen het jaarverslag van Dexia. Het Jaarverslag 2005 Rekeningen en Verslagen omvat de geconsolideerde jaarrekening, de jaarrekening en het beheersverslag van de raad van bestuur van Dexia.

3 Beheersverslag Activiteit en resultaten Corporate governance Risicobeheer Beheersverslag 3

4 Activiteit en resultaten 1 Profiel en activiteit a) Profiel van de Groep in 2005 Een Europese bank, wereldleider in Public Finance De groep Dexia ontstond in 1996 uit de alliantie tussen de twee eersterangsactoren op het vlak van de financiering van de lokale besturen in Europa: het Gemeentekrediet van België en Crédit local de France. Beide instellingen werden in 1999 samen met Banque Internationale à Luxembourg (BIL) in één beursgenoteerde vennootschap ondergebracht, nl. Dexia. Het ging om een van de allereerste grensoverschrijdende fusies in de Europese banksector. Vandaag behoort Dexia tot de 15 grootste financiële instellingen in de eurozone en bedient het twee belangrijke markten: enerzijds, op internationale schaal, de lokale overheden en soortgelijke instellingen, en anderzijds, op regionale schaal, de markt van de particulieren en de gezinnen, vooral in België en Luxemburg. De lokale openbare sector Sinds de fusie in 1999 en de daaropvolgende acquisitie van FSA in de Verenigde Staten, is Dexia de grootste marktspeler geworden inzake financiering van de lokale besturen. Zijn grote knowhow, zijn langetermijnvisie en de uitstekende solvabiliteit van zijn cliënten bezorgen Dexia een kwalitatief hoogstaand handelsfonds. De markt van de particulieren Dexia is niet enkel de bank van de lokale besturen; het is ook een vooraanstaande retailbank in België en komt als dusdanig aan de financiële behoeften van verscheidene miljoenen cliënten tegemoet. Zijn commerciële aanwezigheid werd in 2001 verruimd via de acquisitie van Artesia Banking Corporation. Verder heeft Dexia doorheen de jaren en oorspronkelijk vanuit zijn basis in Luxemburg privatebankingdiensten ontwikkeld voor gegoede cliënten in België, Frankrijk en andere Europese landen. Metiers Financiële dienstverlening aan de publieke sector, financiering van projecten en credit enhancement Dexia verdient ruimschoots zijn naambekendheid als wereldmarktleider in Public Finance. De Groep bezit dochterondernemingen en bijkantoren in zesentwintig verschillende landen. De belangrijkste zijn Dexia Crédit Local in Frankrijk en diens dochterondernemingen in het buitenland, Dexia Bank in België, Dexia Crediop in Italië en Financial Security Assurance (FSA) in de Verenigde Staten. De enorme markt, de kwaliteit en solvabiliteit van de kredietnemers en de steeds toenemende behoefte aan publieke basisinfrastructuur, bieden de groep Dexia ruime mogelijkheden om waardevolle transacties af te sluiten en zijn activiteit geografisch uit te breiden. Omvang, innovatie, knowhow en langetermijnvisie zijn de hoofdingrediënten van Dexia's succes in dit metier, dat goed is voor meer dan de helft van zijn winst. De dienstverlening gebeurt in verschillende vormen: eenvoudige kredietverstrekking, geavanceerde projectfinancieringen, en credit enhancement. Daarbij worden ook nog verzekeringen, betaaldiensten, vermogensbeheer en andere diensten aan de cliënten aangeboden. Financiële dienstverlening aan particulieren In België is Dexia Bank een van de belangrijkste spelers op het vlak van retailbanking. Het biedt een volledig gamma van bank- en ver- zekeringsdiensten aan de cliënteel van particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen. In Luxemburg bekleedt Dexia BIL een soortgelijke positie onder de retailbanken van het Groothertogdom. In dit land heeft zich in de loop der jaren een private-bankingactiviteit ontwikkeld die nu reikt tot buiten de grenzen van België en Luxemburg. Verschillende entiteiten en samenwerkingsverbanden werden verworven of opgezet in een aantal Europese landen, waaronder Frankrijk, Spanje, Zwitserland en Slowakije. Thesaurie en financiële markten Dexia heeft via zijn belangrijkste activiteiten een sterke aanwezigheid verworven op de kapitaalmarkten, zowel voor de financiering en het beheer van de balans van de Groep als voor de uitwerking van geavanceerde producten en oplossingen voor de cliënten van de diverse metiers. Dit segment is niet alleen een essentiële ondersteunende activiteit voor de hele Groep, maar is ook een belangrijke winstgenerator die aanzienlijke opbrengsten oplevert. Gespecialiseerde entiteiten De snelle ontwikkeling van Dexia in zijn twee grootste markten en zijn sterke aanwezigheid in Luxemburg, hebben aanleiding gegeven tot het ontstaan van gespecialiseerde activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, verzekeringen en fondsenbeheer. Dexia Asset Management heeft in Europa grote faam verworven en verkoopt thans een derde van zijn producten aan institutionele cliënten en via derde kanalen. Dexia Insurance Services biedt alle levens- en nietlevensverzekeringsproducten aan die in het retailnet van de Groep in België en Luxemburg en in Frankrijk verkocht worden. Wat het fondsenbeheer betreft, werd begin 2006 RBC Dexia Investor Services opgericht met Royal Bank of Canada; het behoort tot de grootste tien depotbanken ter wereld. Knowhow, prestatie en rating Het succes van Dexia ligt niet alleen in zijn sterke bekendheid en distributiecapaciteiten, maar ook in zijn vermogen om efficiënte producten uit te werken en vernieuwende oplossingen voor de financiële behoeften van de cliënten te ontwikkelen. Dexia is erin geslaagd om voor al zijn metiers de beste professionals aan te trekken en in te zetten. Het past de strengste normen toe op het gebied van engagementen, risicocontrole, operationele activiteiten en kwaliteit van de producten. Dexia heeft een van de hoogste ratings in de bankwereld: zijn voornaamste drie entiteiten Dexia Crédit Local, Dexia Bank en Dexia BIL hebben een AA/Aa2/AA+ rating; twee van zijn dochterondernemingen in Europa geven obligaties uit met een AAA rating; FSA ten slotte is een zgn. Monoline verzekeringsmaatschappij met een AAA-rating. b) Activiteit van de Groep in RBC Dexia Investor Services In juni 2005 kondigen Dexia en de Royal Bank of Canada (RBC) een akkoord om hun activiteiten op het vlak van financiële dienstverlening aan institutionele beleggers samen te brengen in een vennootschap waarvan ze elk de helft in handen hebben. De nieuwe entiteit, RBC Dexia Investor Services, behoort tot de internationale top-10 van depotbanken en biedt wereldwijd een volledig gamma van diensten aan institutionele beleggers. RBC Dexia Investor Services is operationeel sinds januari Dexia Rekeningen en Verslagen 2005

5 2. Voortzetting van de integratie van Artesia Banking Corporation Na de acquisitie in 2001 van de belangrijke Belgische bankverzekeringsgroep Artesia Banking Corporation, die voornamelijk bestond uit drie vennootschappen die actief waren op de Belgische markt van de financiële dienstverlening (Artesia Bank, inzake financieel beheer en financiële engineering, BACOB Bank, op het vlak van de financiële dienstverlening aan retailcliënten en DVV Verzekeringen in de verzekeringssector), fuseerden Dexia Bank, BACOB Bank en Artesia Banking Corporation op 1 april Net als de voorgaande jaren werd de integratie van de drie entiteiten aan een hoog ritme verdergezet; vandaag kan men beschouwen dat de integratie voltooid is. Beëindiging IT-integratie In 2005 werd de IT-integratie afgerond met het luik beleggingen. Sinds maart 2005 beschikt Dexia Bank over een volledig geïntegreerd informaticasysteem. Reorganisatie van het kantorennet met het oog op een optimale configuratie Het kantorennet van Dexia Bank blijft evolueren in de richting van een optimale configuratie. In 2005 werden 118 kantoren gesloten, bovenop de reeds eerder gesloten 213 verkooppunten. Op 31 december 2005 beschikte Dexia Bank over kantoren. In 2006 gaan nog eens 57 kantoren dicht, zodat ook de integratie van de kantoren in 2006 kan afgerond worden. Inkrimping van het personeelsbestand Eind 2005 waren in het kader van de integratie in totaal functies geschrapt. Merk op dat van deze functieverminderingen, 65 % plaats had in de zetel; terwijl het saldo (35 %) betrekking had op het kantorennet. 3. Ontwikkeling van de activiteiten Maart 2005 Dexia Kommunalkredit Holding, een gezamenlijke dochteronderneming van Dexia Crédit Local (50,84 %) en Kommunalkredit Austria (49,16 %) die opgericht werd om samen ontwikkelingsprojecten op te zetten in Centraal-Europa en de Balkanlanden, bekomt in maart 2005 zijn banklicentie en heet voortaan Dexia Kommunalkredit Bank. Dexia Crédit Local opent een vertegenwoordigingskantoor in Canada. April 2005 De raad van bestuur van Dexia NV van 26 april 2005 neemt beslissingen met betrekking tot de toekomstige leidinggevende functies binnen de Groep: vanaf 1 januari 2006 volgt de heer Pierre Richard de heer François Narmon op als voorzitter van de raad van bestuur en wordt Axel Miller gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité van Dexia NV (zie infra: corporate governance). Mei 2005 Dexia NV neemt alle aandelen van Dexia Nederland Holding over. De aandelen waren in handen van Dexia Financière SA, een vennootschap waarin Dexia BIL een meerderheidsparticipatie had. Dexia Nederland Holding bezit 100 % van de aandelen van Dexia Bank Nederland. Juni 2005 Dexia Bank en Dexia BIL beslissen hun informaticastructuur samen te brengen in een nog op te richten dochtermaatschappij naar Luxemburgs recht (Dexia Technology Services). In Polen verkrijgt de dochtermaatschappij Dexia Kommunalkredit Polska een banklicentie. In het kader van de vereenvoudiging van het organogram van Dexia Bank België zijn de verzekeringsondernemingen DVV Verzekeringen en Dexia Insurance samengesmolten tot een nieuwe entiteit, Dexia Insurance Belgium. Dexia Bank België beslist haar belang in Dexia Fund Services Belgium te verkopen aan Dexia Banque Internationale à Luxembourg. Juli 2005 Dexia Bank België beslist haar belang in Parfibank te verkopen aan Dexia NV en Parfibank te fuseren met de bank. Oktober 2005 Dexia Banque Privée (Zwitserland), een dochter van Dexia BIL, kondigt de opening van een nieuw vertegenwoordigingskantoor aan in Bahrein. November 2005 Dexia Asset Management opent twee nieuwe vestigingen, een in Denemarken en een in Zweden. De Deense entiteit spitst haar activiteiten toe op institutionele cliënten en ontwikkelt een gespecialiseerd fondsengamma. De Zweedse entiteit werkt nauw samen met Dexia Public Finance Norden, de dochtermaatschappij die gespecialiseerd is in de financiering van de lokale overheden. Dexia Bank België verkoopt haar dochter Eural Spaarbank NV, die zich toelegt op de verkoop van producten en verzekeringen via makelaars, aan ING België. De raad van bestuur van Dexia NV bekrachtigde op 17 november 2005 de nieuwe organisatiestructuur van de groep Dexia, die vanaf 1 januari 2006 van kracht wordt (zie infra: corporate governance). December 2005 De Mexicaanse dochter van Dexia Crédit Local krijgt van de Mexicaanse overheid de toelating om te functioneren met het statuut van financiële instelling en wordt Dexia Credito Local Mexico. Dexia Crédit Local krijgt de toestemming van de Canadese bankoverheid om zijn vertegenwoordigingskantoor om te vormen tot een bankfiliaal met ingang van 1 januari Het bankfiliaal mag voortaan een commerciële activiteit ontwikkelen in Canada, met name het rechtstreeks verstrekken van kredieten aan de Canadese lokale besturen. 4. Dexia en de duurzame ontwikkeling Het verantwoord ondernemingsbeleid van Dexia komt in het bijzonder tot uiting in het kader van de financiering van openbare nutsvoorzieningen en het beheer van het spaargeld maar ook in lokale acties die te maken hebben met burgerzin. De bank ondersteunt op die manier de duurzame ontwikkeling via financiële begeleiding van het lokale beleid op erg lange termijn en het bevorderen van een betere leefomgeving. Dit engagement vormt voor Dexia een essentiële dimensie in de waardecreatie voor de Groep, en is tevens een doelstelling die alomtegenwoordig is in de betrekkingen van Dexia met zijn werknemers, zijn cliënten en zijn aandeelhouders. Eind 2005 heeft Dexia gekozen voor de nieuwe slogan tijd nemen om te bouwen die aan de vooravond van zijn tiende verjaardag in 2006 de oorsprong van de Groep valoriseert en herinnert aan de basiswaarden, de langetermijnvisie en het algemeen belang. De groep Dexia heeft in 2005 haar actieplan, waarvan het verslag over duurzame ontwikkeling een balans opmaakt, verder uitgebouwd gaf aanleiding tot verschillende initiatieven zoals het ontwikkelen van marktinstrumenten om broeikasgassen te reduceren, het Beheersverslag 5

6 financieren van windenergieprojecten en het voortzetten van de Equator Principles. Dexia kreeg zo de onderscheiding Honored for Excellence in Climate Change Strategy van het Carbon Disclosure Project en werd in dat verband samen met 59 andere bedrijven uit de 500 belangrijkste internationale ondernemingen geselecteerd voor de Climate Leadership Index. De inspanningen om Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) te bevorderen, monden uit in fraaie resultaten met een globale balans van 12 miljard EUR in MVB-beheer eind december 2005, waarvan 4 miljard EUR in duurzaam beheer en 8 miljard EUR in MVB-beheer op maat (conform de internationale normen enz.). 5. Loonsparen voor alle medewerkers van de Groep aanmoedigen Het gevoel van betrokkenheid bij een sociaal eengemaakte groep versterken, de medewerkers bij de strategie betrekken en de groei en het opbouwen van een spaartegoed tegen gunstige voorwaarden aanmoedigen, dat zijn de doelstellingen van het aandeelhoudersspaarplan dat de Groep in 2000 op gang bracht. Na het succes van de voorgaande operaties en op voorstel van het directiecomité besloot de raad van bestuur van Dexia NV een nieuw plan uit te werken voor De zesde kapitaalverhoging voorbehouden voor de werknemers werd andermaal een succes. Meer dan 5 medewerkers op 10 schreven in op Dexia-aandelen, voor een totaal bedrag van meer dan 100 miljoen EUR. De medewerkers hebben nu 4,82 % van het kapitaal van de Groep in handen. 6. Dexia in Nederland Achtergrond De moeilijkheden met betrekking tot de effecten-lease activiteiten van de voormalige Bank Labouchere (tegenwoordig Dexia Bank Nederland NV; hierna DBnl ) werden eind 2001 duidelijk tijdens de snelle en scherpe daling van de koersen op de Amsterdamse effectenbeurs. De waarde van de effecten die als onderpand fungeerden voor de door de bank verstrekte leningen bleek in een groot aantal contracten niet toereikend te zijn, als gevolg waarvan er in plaats van de winst waarop aanvankelijk gehoopt werd, mogelijkerwijs een restschuld dreigde te ontstaan. Verwezen wordt naar de gedetailleerde publicaties vervat in de Dexia Rekeningen en Verslagen 2004 (in het bijzonder pagina 6 en pagina s 93 t/m 96) alsmede naar de in 2005 gepubliceerde Activiteitenverslagen. Overeenkomst met Aegon Op 11 februari 2005 werd overeenstemming bereikt tussen Dexia en Aegon, waarbij de twee partijen hun geschil beëindigden. Daartoe heeft Aegon ter finale kwijting een bedrag van 218 miljoen EUR aan Dexia betaald, met als doel te komen tot een aanvaardbare oplossing voor de effectenlease cliënten van DBnl die in de problemen waren geraakt, en meer gelden te reserveren teneinde cliënten, al dan niet vertegenwoordigd door een stichting, schadeloos te stellen. De Duisenberg-Regeling Op 29 april 2005 werd bekend dat bemiddeling door de heer Wim Duisenberg tot resultaten had geleid. Een schikking werd bereikt tussen DBnl en de Stichting Leaseverlies en de Stichting Eegalease, de Consumentenbond alsmede de Vereniging van Effectenbezitters, hierna te noemen de Belangenorganisaties. Deze schikking betreft zowel bepaalde, sinds januari 1997 beëindigde, contracten als bepaalde nog lopende contracten, en wel op de volgende wijze: - Cliënten met een restschuld krijgen twee derde van deze restschuld kwijtgescholden, echter onder aftrek van eventuele in het verleden behaalde winsten. - Cliënten die met een beroep op artikel 1:88 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (toestemming van de echtgenoot) voor het verstrijken van een bepaalde termijn nietigverklaring van hun contracten eisen, krijgen volledige kwijtschelding (d.w.z. 100 % van een eventuele restschuld), onder aftrek van eventuele in het verleden behaalde winsten. - Cliënten met een contract waarbij een restschuld niet tot de mogelijkheden behoort, krijgen 10 % van de restschuld kwijtgescholden over een eventuele restschuld bij vroegtijdige beëindiging, na het bereiken van een contractueel bepaald tijdstip. - Cliënten die zijn ingegaan op het Dexia-Aanbod wordt een extra mogelijkheid geboden bij onmiddellijke betaling van de restschuld; zij hebben recht op kwijtschelding van één derde van genoemde schuld. - De bestaande hardheidsclausule, bedoeld om tot een oplossing te komen voor (mogelijke) sociale en financiële problemen van cliënten, blijft open voor alle cliënten. De criteria voor deze regeling zijn verruimd. Na een positieve respons van een overweldigende meerderheid van de bij de Stichting Leaseverlies en de Stichting Eegalease aangesloten leden met een effectenlease contract (respectievelijk 82 % en 78 % van de respondenten), is de schikkingsovereenkomst tussen DBnl en de Belangenorganisaties op 23 juni 2005 getekend. Als gevolg van deze Duisenberg-Regeling zijn de door de Belangenorganisaties gestarte collectieve procedures tegen DBnl geroyeerd. DBnl heeft aan alle betrokken partijen duidelijk gemaakt dat haar bereidheid om aan de Duisenberg-Regeling deel te nemen geen aanvaarding van verantwoordelijkheid inhoudt. De kosten en voorzieningen welke voor DBnl uit de Duisenberg- Regeling voortvloeien zijn per kwartaal herberekend op basis van de geldende marktgegevens en het cliëntengedrag. De Duisenberg-Regeling is sinds oktober 2005 van kracht. De voorwaarden alsmede verdere informatie betreffende deze regeling zijn te vinden op Op 20 februari 2006 hebben cliënten met in totaal meer dan afgesloten contracten een op de Duisenberg-Regeling gebaseerde schikking aanvaard. Dit aantal omvat niet de ongeveer contracten van cliënten die reeds afstand van recht hadden gedaan (afstandsverklaring hadden getekend), en waarvan sommigen mogelijk ook van de Duisenberg-Regeling profiteren. Op 18 november 2005 hebben DBnl en de Belangenorganisaties een gezamenlijk verzoekschrift ingediend bij het Gerechtshof van Amsterdam om de Duisenberg-Regeling op basis van de recent geïntroduceerde Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade verbindend te verklaren. Indien het Hof dit verzoek inwilligt, zullen alle cliënten op wie de Duisenberg-Regeling van toepassing is, gebonden zijn aan deze regeling, tenzij cliënten van de zogenaamde optout mogelijkheid gebruik maken door binnen een zekere (door het Hof te bepalen) periode van tenminste drie maanden aangeven de regeling niet te aanvaarden. Vanaf 16 mei 2006 zal het Gerechtshof van Amsterdam DBnl, de Belangenorganisaties alsmede tegenstanders van dit verzoekschrift horen. Verweerschriften kunnen tot en met 14 april 2006 worden ingediend. Als gevolg van het indienen van genoemd verzoekschrift is een zeer groot gedeelte van de rechtszaken geschort tot het moment dat het Hof uitspraak doet. Gedetailleerde informatie over de stand van de geschillen rond Dexia Bank Nederland is terug te vinden in de bijlage bij de geconsolideerde jaarrekeningen (toelichting nr. 6 pagina 90). 6 Dexia Rekeningen en Verslagen 2005

7 7. Vernietiging van eigen aandelen De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van Dexia NV van 11 mei 2005 hechtte haar goedkeuring aan de vernietiging van eigen aandelen die de vennootschap in handen had. De vernietiging van deze aandelen vond plaats zonder kapitaalvermindering, wat neerkomt op een stijging van de pair comptable van de overige aandelen. De vernietiging van deze eigen aandelen gebeurde met het oog op het optimaliseren van het eigen vermogen van de onderneming. 8. Overzicht van de rechtstreekse participaties van Dexia NV op 31 december 2005 Dexia NV bezat op 31 december 2005 de volgende tien rechtstreekse participaties: % in Dexia Bank NV (België); % in Dexia Crédit Local SA (Frankrijk); % in Dexia Management Services Ltd (Verenigd Koninkrijk); - 99,99 % in Dexia Employee Benefits NV (België); - 99,99 % in Dexia Participations SA (Luxemburg), dat 42,26 % van Dexia Banque Internationale à Luxembourg SA bezit; % in Dexia Habitat SA (Frankrijk); - 57,66 % in Dexia Banque Internationale à Luxembourg SA (Luxemburg); - 10 % in Dexia Holding Inc., de moedermaatschappij van Financial Security Assurance Holdings Ltd (Verenigde Staten); - 8,42 % in Dexia Financière NV (België); % in Dexia Nederland Holding NV (Nederland). 9. Toegestaan kapitaal (artikel 608 van het Wetboek Vennootschappen) Tijdens het boekjaar 2005 heeft de raad van bestuur tweemaal gebruikgemaakt van het toegestane kapitaal: - tijdens zijn bijeenkomst van 3 maart 2005 besloot de raad maximum inschrijvingsrechten ( warrants ) uit te geven in het kader van het stock options plan 2005 ( ESOP 2005 ) van Dexia, met opheffing van het voorkeurrecht tot inschrijving van de aandeelhouders ten voordele van de werknemers van de groep Dexia die deelnemen aan dit plan. Van dit maximumaantal van warrants werden er daadwerkelijk uitgegeven; - tijdens zijn bijeenkomst van 26 mei 2005 besloot de raad maximum aandelen uit te geven in het kader van het aandeelhoudersplan 2005 van Dexia, met opheffing van het voorkeurrecht tot inschrijving van de aandeelhouders ten voordele van de werknemers van de groep Dexia die deelnemen aan dit plan. Van dit maximumaantal van aandelen werden er uiteindelijk slechts aandelen uitgegeven. De gedetailleerde gegevens m.b.t. de voorwaarden en de gevolgen van deze uitgiften staan vermeld in de bijzondere verslagen van de raad van bestuur van Dexia, waarvan een exemplaar beschikbaar is op de internetsite van Dexia (www.dexia.com) in het deel wettelijke informatie. Wij wijzen erop dat als gevolg van deze uitgiften in de loop van het boekjaar 2005 en van de vorige aanwendingen van het toegestane kapitaal, het saldo van het toegestane kapitaal op 31 december 2005 uitkomt op ,47 EUR. Sinds de hernieuwing ervan door de algemene vergadering van de vennootschap op 6 juni 2001 werd het toegestane kapitaal verscheidene keren aangewend door de raad van bestuur, nl. voor de kapitaalverhoging die plaatsvond op 3 juli 2001 in het kader van de acquisitie van Artesia Banking Corporation, en voor de kapitaalverhogingen die plaatsvonden in het kader van de aandelenoptie- en aandeelhoudersplannen van de groep Dexia in 2002, 2003, 2004 en Resultaten Voorafgaande mededelingen bij de jaarrekening Wijzigingen in de consolidatiekring De voornaamste wijzigingen die plaatsvonden in 2004 hadden betrekking op de verkoop van Kempen & Co in Nederland en de Société Monégasque de Banque Privée. In 2005 werd Eural Spaarbank NV verkocht (met ingang van het vierde kwartaal), terwijl Rekord Group, dat in vereffening is, niet langer wordt geconsolideerd. FMS Hoche, een vennootschap die gespecialiseerd is in administratief fondsenbeheer en gevestigd is in Frankrijk, werd in 2005 overgenomen. EU GAAP De geconsolideerde jaarrekening van Dexia wordt opgesteld conform alle IFRS-normen zoals ze zijn goedgekeurd door de Europese Unie. De boekhoudingprincipes en -regels vindt u in toelichting 1 bij de jaarrekening (zie pagina 57). Pro forma jaarrekening De wijzigingen in de consolidatiekring in 2005 werden in aanmerking genomen voor het opstellen van de pro forma jaarrekening voor 2004 om vergelijkingen mogelijk te maken. In absolute bedragen komt het verschil tussen het gerapporteerde en het pro forma nettoresultaat groepsaandeel voor 2004 uit op -3 miljoen EUR (de opbrengsten en de kosten daalden met respectievelijk 23 miljoen EUR en 20 miljoen EUR). Onderliggende en niet-operationele elementen De onderliggende resultaten bevatten geen niet-operationele elementen, d.w.z. noch de niet recurrente elementen van de periode, apart beschreven en gekwantificeerd, noch de verschillen in marked-to-market-waarde van de CDS-portefeuille van FSA. Daar deze laatste instrumenten als afgeleide producten worden beschouwd, wordt de evolutie van hun marktwaarde tijdens de verslagperiode als een bedrijfsresultaat gezien; deze behandeling volgens IAS 39 maakt echter een goed begrip van de economische resultaten onmogelijk, daar deze portefeuille bestaat uit AAA-gewaardeerde instrumenten die door FSA worden verzekerd tot hun vervaldatum. De positieve of negatieve marked-to-market-verschillen in gelijk welke periode zijn dus geen onderliggende resultaten, daar ze samen uiteindelijk op nul zullen uitkomen. De niet-operationele elementen worden beschreven op pagina 12. Analyse van de resultatenrekening Voorafgaande opmerking De resultaten van 2005 worden voorgesteld volgens de IFRS zoals goedgekeurd door de Europese Unie, met inbegrip van de normen IAS 32 & IAS 39 en IFRS 4. Vergelijkingen met overeenkomstige periodes in 2004 zijn niet geheel relevant, aangezien de drie voornoemde normen in 2004 nog niet golden. Bovendien werden tijdens het vierde kwartaal een aantal aanpassingen doorgevoerd van bepaalde boekingen tijdens de eerste drie kwartalen, als gevolg van een meer accurate interpretatie/toepassing van de nieuwe IFRS-normen. Waar nodig, worden zij uitgelegd in de onderstaande toelichting. Beheersverslag 7

8 Tabel B Onderliggende resultatenrekening (1) Verschil Tabel A Geconsolideerde resultatenrekening Verschil 2004 Verschil in miljoenen EUR pro forma Totaal Onderliggend Opbrengsten ,3 % ,8 % +6,3 % waarvan nettocommissielonen ,8 % ,6 % +11,8 % Kosten (3 057) (3 229) +5,6 % (3 037) +6,3 % +5,8 % Brutobedrijfsresultaat ,747 +7,1 % ,3 % +6,9 % Kosten van risico (226) (52) -77,0 % (226) -77,0 % -21,4 % Waardevermindering op (im)materiële activa (20) 0 n.s. (19) n.s. -39,8 % Belastingen (429) (602) +40,3 % (428) +40,7 % -2,4 % Nettoresultaat , ,7 % ,8 % +10,1 % Aandeel van derden ,3 % 69-19,7% -18,3 % Nettoresultaat groepsaandeel , ,9 % ,0 % +11,3 % in miljoenen EUR Opbrengsten ,3 % Wijziging in de consolidatiekring (24) 0 n.s. Pro forma opbrengsten ,8 % Niet-operationele elementen ,8 % Onderliggende opbrengsten ,3 % Kosten (3 057) (3 229) +5,6 % Wijziging in de consolidatiekring 20 0 n.s. Pro forma kosten (3 037) (3 229) +6,3 % Niet-operationele elementen 0 (17) n.s. Onderliggende kosten (3 037) (3 212) +5,8 % Pro forma brutobedrijfsresultaat % Niet-operationele elementen ,8 % Onderliggende brutobedrijfsresultaat ,9 % Pro forma kosten van risico (226) (52) -77,0 % Niet-operationele elementen (177) 7 n.s. Onderliggende kosten van risico (48) (59) +21,4 % Nettoresultaat groepsaandeel ,9 % Niet-operationele elementen (3) 0 n.s. Pro forma nettoresultaat groepsaandeel ,0 % Niet-operationele elementen ,0 % Onderliggende nettoresultaat groepsaandeel ,3 % (1) Niet-operationele elementen niet inbegrepen (gedefinieerd op pagina 7) en pro forma voor Dexia Rekeningen en Verslagen 2005

9 Nettoresultaat groepsaandeel Het nettoresultaat-groepsaandeel beliep miljoen EUR in 2005, een stijging met 216 miljoen EUR (+11,9 %) in vergelijking met Tussen beide jaren vonden er enkele wijzigingen plaats in de consolidatiekring, die verantwoordelijk is voor een kleine schommeling in het nettoresultaat (-3 miljoen EUR). De bijdrage van de niet-operationele factoren was ook dit jaar aanzienlijk (251 miljoen EUR in 2005, in vergelijking met 214 miljoen EUR in 2004 voor meer details, zie verder), en vertegenwoordigt 37 miljoen EUR van de stijging. Zodoende steeg het onderliggende resultaat met +181 miljoen EUR, of 11,3 % globaal, waarbij in alle metiers goede resultaten werden geboekt, met stijgingen van +14,0 % voor Financiële dienstverlening aan de publieke sector, financiering van projecten en credit enhancement, +13,3 % voor de Financiële dienstverlening aan particulieren, +28,6 % voor Financieel beheer en verzekeringen, en +15,4 % voor Thesaurie en financiële markten voor een analyse, zie verder. Merk op dat de impact van de wisselkoers op het nettoresultaat in 2005 erg klein was (+1 miljoen EUR). Opbrengsten De totale opbrengsten bedroegen miljoen EUR in 2005, d.i. 353 miljoen EUR meer dan in 2004 (+6,3 %). Bij gelijkblijvende consolidatiekring kwam de stijging uit op 377 miljoen EUR (+6,8 %) op één jaar tijd, in hoofdzaak dankzij de groei van de onderliggende opbrengsten in alle metiers: respectievelijk +216 miljoen EUR voor Financiële dienstverlening aan de publieke sector, financiering van projecten en credit enhancement (+10,6 %); +69 miljoen EUR voor Financiële dienstverlening aan particulieren (+3,2 %), +71 miljoen EUR voor Financieel beheer en verzekeringen (+11,2 %) en +38 miljoen EUR voor Thesaurie en financiële markten (+8,5 %). Voor het overige daalden de gecombineerde opbrengsten voor de zgn. Central Assets en de niet-operationele elementen met 15 miljoen EUR. Deze globale stijging van de opbrengsten werd echter verminderd door verschillende technische factoren, waarop wij later meer in detail zullen ingaan. Sommige zijn gelinkt aan de eerste toepassing van IAS 39 in 2005 voor een boekhoudkundige wijziging voor opbrengsten die in het verleden upfront werden geboekt en nu gespreid over de looptijd van de contracten. Anderzijds hadden bepaalde arbitragestrategieën gerealiseerd door Thesaurie en financiële markten als gevolg dat de opbrengsten en ook de belastingen, verminderden in Ten slotte is er de in 2005 ingevoerde wijziging in de commissiestructuur en conventies in de asset mangement activiteiten. Zonder deze items zou de toename van de opbrengsten op jaarbasis 75 miljoen EUR hoger geweest zijn (1,3 % supplementaire stijging). Kosten De kosten bedroegen miljoen EUR in 2005, d.i. 5,6 % (of +172 miljoen EUR) meer dan in Naar soort. De evolutie van de kosten ziet er als volgt uit: de personeelskosten die ongeveer de helft van de totale kostenbasis vertegenwoordigen namen toe met 43 miljoen EUR (of +2,8 %) tijdens het jaar. De vergoeding van het net steeg met 3,7 % (of 13 miljoen EUR), een relatief bescheiden stijging als men ze vergelijkt met de goede commerciële prestatie van het net in De overige kosten namen toe met 10,0 % of 116 miljoen EUR. Naar type. Er waren twee niet-operationele elementen in 2005 (geen in 2004): 13 miljoen EUR voor de vereffening van Rekord, en 3 miljoen EUR voor de oprichting van RBC Dexia Investor Services. Zonder deze factoren en op een pro forma basis, bedroeg de wijziging in de kosten +5,8 %, of +176 miljoen EUR, wat kan worden verklaard door een aantal factoren van uiteenlopend belang (voor meer details, zie verder) die evenwel voortvloeien uit drie hoofdredenen: i) 30 miljoen EUR als gevolg van de geografische expansie van de Groep; ii) 33 miljoen EUR die verband houden met de ontwikkelingsprogramma s van de business van de diverse entiteiten, zoals een hogere vergoeding voor het net, de kosten voor reclamecampagnes enz.; en iii) 111 miljoen EUR om diverse specifieke redenen (bv. 29 miljoen EUR voor het opzetten van IT-programma s, alsook een hogere afschrijving op basis van IFRS; een stijging van de kosten met 14 miljoen EUR bij FSA; een aanpassing met 6 miljoen EUR van de pensioenvoorzieningen in het kader van IAS 19; 10 miljoen EUR voor de implementering van het Duisenberg -akkoord in Nederland, enz.). Belangrijk om op te merken is het feit dat voor de Financiële dienstverlening aan de particulieren die ongeveer de helft van de totale kosten vertegenwoordigt, en waar de exploitatiecoëfficiënt het hoogst is de onderliggende kostenbasis is toegenomen met slechts 1,8 %, wat overeenstemt met de doelstellingen die in het begin van het jaar voor dit metier werden vooropgesteld, en aanzienlijk lager dan de onderliggende stijging van de opbrengsten ervan. De exploitatiecoëfficiënt bedroeg 54,0 % voor het volledige jaar 2005, d.i. lager dan in 2004 (54,4 %). De onderliggende exploitatiecoëfficiënt kwam uit op 55,8 % (een daling in vergelijking met 56,1 % in 2004). Deze daling is positief wanneer men rekening houdt met de uitgaven die in de loop van het jaar werden gedaan met het oog op de ontwikkeling van de activiteit en de aanwezigheid van Dexia, zowel in de thuismarkten als daarbuiten, en ook met de elementen die hieronder aan bod komen, en die wogen op de kostenbasis voor Brutobedrijfsresultaat Het brutobedrijfsresultaat beliep miljoen EUR in 2005, een toename met 7,1 %. Onderliggend bedroeg de groei +6,9 % (+6,8 % bij gelijke wisselkoers). Als we geen rekening houden met de impact van de niet-operationele elementen, stellen we zeer bevredigende onderliggende prestaties vast in de metiers, vooral voor Financiële dienstverlening aan de publieke sector, financiering van projecten en credit enhancement, waar een groei van +11,1 % op jaarbasis werd geboekt, voor Financiële dienstverlening aan de particulieren, die zorgden voor een stijging met +6,9 %, voor Financieel beheer en verzekeringen (+10,6 %) en voor thesaurie en financiële markten (+8,5 %). Globaal genomen hadden de schommelingen van de wisselkoersen in 2005 een beperkte invloed op het brutobedrijfsresultaat (een positieve impact van 2 miljoen EUR). Kosten van risico De kosten van risico (waardeverliezen op kredieten en voorzieningen voor kredietrisico s) lagen zeer laag nl. 52 miljoen EUR in 2005, in vergelijking met 226 miljoen EUR in Als we geen rekening houden met de wijzigingen in de voorzieningen bij Dexia Bank Nederland (zie verder), namen de onderliggende kosten van risico lichtjes toe (59 miljoen EUR in 2005 tegen 48 miljoen EUR in 2004), maar ze bleven nog steeds erg laag (1,6 basispunten op de gemiddelde uitstaande verbintenissen van de bank). Belastingen De belastingen (zowel de lopende als de uitgestelde) beliepen 602 miljoen EUR in 2005, een stijging met 40,3 % in vergelijking met Deze bedragen bevatten niet-operationele elementen (belastingskrediet van respectievelijk 40 miljoen EUR in 2005 en 230 miljoen EUR in 2004 zie verder voor meer details). Als we hiermee geen rekening houden daalden de onderliggende belas- Beheersverslag

10 tingen van 658 miljoen EUR voor het volledige jaar 2004 tot 642 miljoen EUR in 2005, maar dit verschil van -16 miljoen EUR is ten dele toe te schrijven aan de positieve impact van de arbitrage producten die hierboven worden besproken (21 miljoen EUR binnen het verschil), en ten dele aan een aanpassing in 2004 van de belastingen (met betrekking tot de afgeleide producten), zonder een equivalent in 2005 (13 miljoen EUR binnen het verschil). Het belastingpercentage evolueerde in 2005 als volgt: het kwam uit op 23,1 % (in vergelijking met 19,0 % in 2004) op basis van de gerapporteerde opbrengsten, en op 26,8 % (in vergelijking met 29,1 % in 2004) op basis van de onderliggende opbrengsten. Focus op de voornaamste niet-operationele elementen In 2005 beliep de bijdrage van de niet-operationele elementen aan het nettoresultaat groepsaandeel +251 miljoen EUR, tegen +214 miljoen EUR het jaar daarvoor. Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen tijdens het voorbije jaar: Aan de opbrengstenzijde Op de aandelenleasecontracten van Dexia Bank Nederland werden rentebetalingen geïnd bij de cliënten die het commerciële aanbod van Dexia hebben aanvaard. Dit aanbod omvatte rentekortingen, waarvan de waarde inbegrepen was in de totale algemene voorziening waartoe in 2002 door de Groep werd besloten. Aangezien deze voorziening werd geboekt als niet-operationeel element, wordt de aanwending ervan op dezelfde wijze verwerkt: de ermee verbonden niet-weerkerende opbrengsten kwamen in 2005 uit op 31 miljoen EUR, tegen 41 miljoen EUR in 2004, wat neerkomt op een verschil van -10 miljoen voor het volledige jaar. De meerwaarden bedroegen 166 miljoen EUR in 2005, in vergelijking met 141 miljoen EUR in De voornaamste waren een meerwaarde van 70 miljoen EUR ten gevolge van de verkoop van Eural, van 27 miljoen EUR ten gevolge van de verkoop van een participatie in SPE, en van 13 miljoen EUR ten gevolge van de verkoop van een participatie in Veolia. De marking-to-market van de portefeuille van de credit default swaps (CDS) die worden verzekerd door FSA beliepen 9 miljoen EUR in 2005, waarvoor geen vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn voor 2004 (zie pagina 7). Aan de kostenzijde De sluiting van Rekord in Duitsland in 2005 zorgde voor kosten ten belope van 13 miljoen EUR. De oprichting van de joint venture met RBC zorgde voor een niet-operationele kost van 3 miljoen EUR. De kosten van risico bij Dexia Bank Nederland, die werden geboekt als een niet-operationeel element, kwamen uit op een totale nettoterugneming van 7 miljoen EUR over het jaar. Zoals wij vroeger al vermeldden, werden tijdens het eerste kwartaal van 2005 aanvullende kosten geboekt ten belope van 97 miljoen EUR in het kader van de Duisenberg-bemiddeling. Daarbovenop kwamen de nieuwe nettokosten en -terugnemingen uit op +104 miljoen EUR. Daartegenover staan voor 2004 kosten ten belope van 177 miljoen EUR. Met betrekking tot de toestand bij Dexia Bank Nederland vindt u een update over de stand van zaken van de aandelenlease-contracten op pagina 90. De niet-operationele belastingen kwamen uit op een krediet van +40 miljoen EUR in 2005 (in vergelijking met +230 miljoen EUR in 2004); naast de belastingimpact van de niet-operationele elementen die hierboven werden aangehaald, vloeiden deze voort uit diverse gebeurtenissen, met als voornaamste de regeling van een belastinggeschil (+28 miljoen EUR) en de positieve belastingweerslag van de waardeverliezen op een dochteronderneming van Dexia BIL (+17 miljoen EUR). Financiële ratio s De winstmarge (nettoresultaat in vergelijking met de totale opbrengsten) bedroeg 35,0 % in 2005, d.i. een stijging t.o.v (33,6 %). De rentabiliteit op het eigen vermogen (ROE) beliep 20,0 % (in vergelijking met 17,2 % in 2004), d.i. een stuk hoger dan de doelstelling op halflange termijn van de Groep, ten dele als gevolg van de invloed van de niet-operationele elementen. De winst per aandeel (WPA) kwam uit op 1,87 EUR in 2005 (niet verwaterd), een stijging met 14,5 % t.o.v. het jaar voordien. We merken op dat het programma voor de terugkoop van aandelen werd voortgezet, met aandelen die werden teruggekocht in de loop van het jaar, voor een bedrag van bijna 600 miljoen EUR. De Tier 1 ratio bleef toenemen, nl. tot 10,3 % op het einde van het jaar (10,0 % op 1 januari 2005). Dit vloeit voort uit een samenloop van factoren met een tegengestelde uitwerking en van diverse aard, met als voornaamste: de toename van de risicogewogen activa (+11,3 % in het jaar); de uitgifte van hybride Tier 1 kapitaal door Dexia Crédit Local in het vierde kwartaal; en ten slotte de terugkoop van eigen aandelen, die hierboven werd toegelicht. Voorgesteld dividend Gelet op de goede resultaten voor 2005 zal de raad van bestuur een brutodividend voorstellen van 0,71 EUR per aandeel. Afhankelijk van de goedkeuring hiervan door de algemene aandeelhoudersvergadering, zal dit dividend worden uitbetaald op 24 mei Gebeurtenis die dateert van na het afsluiten van de jaarrekening Op 4 januari 2006, maakten Dexia en Royal Bank of Canada bekend dat zij een joint venture hadden gesloten voor hun activiteiten op het vlak van de dienstverlening aan de institutionele beleggers. RBC Dexia Investor Services is een joint venture die paritair in handen is van Royal Bank of Canada en Dexia. Dexia zal 50 % van de joint venture consolideren volgens de proportionele methode vanaf 1 januari Het proportioneel aandeel van Dexia in de inbreng van RBC zal tegen reële waarde geboekt worden in de geconsolideerde jaarrekening van Dexia. Als gevolg daarvan, zal Dexia een winst na belasting boeken van meer dan 200 miljoen EUR op de inbreng van netto-activa door Dexia aan de joint venture, alsook 100 miljoen EUR aan immateriële activa. 10 Dexia Rekeningen en Verslagen 2005

11 In een toelichting bij de resultaten zei Axel Miller, gedelegeerd bestuurder van Dexia: Dit jaar boekt Dexia uitstekende resultaten. Op het gebied van Financiële dienstverlening aan de publieke sector, financiering van projecten en credit enhancement piekte de nieuwe productie en werd een heel winstgevende activiteit ontwikkeld die nog vele jaren opbrengsten waarborgt. De groei van het nettoresultaat bedroeg meer dan 14 % in 2005, ondanks de hoge concurrentie. Op het vlak van de Financiële dienstverlening aan de particulieren is dit het derde opeenvolgende jaar van tweecijfergroei, met een stevige opbrengstengroei en een aanhoudende kostenbeheersing. Ook Financieel beheer, verzekeringen, administratief fondsenbeheer en Thesaurie en financiële markten deden het opmerkelijk goed, zowel naar efficiëntie als op het vlak van de groei van de opbrengsten en de rentabiliteit op het eigen vermogen. Dit jaar was een goed jaar, omdat wij onze activiteitsvolumes hebben opgevoerd zonder onze hoofddoelstellingen in het gedrang te brengen: het verlagen van de exploitatiecoëfficiënt ondanks een jaar van omvangrijke ontwikkeling, zowel op de thuismarkten als in internationaal opzicht, als op het vlak van de nieuwe activiteiten, het bereiken van een hoge rentabiliteit en, ten slotte, een stijging van de winst per aandeel. Wij zijn ervan overtuigd dat Dexia alles in handen heeft om in een stevig tempo waarde te blijven creëren, terwijl het zich verder voorbereidt om in de toekomst op langere termijn een sterke positie in te nemen in de veelbelovende markten. Beheersverslag 11

12 Voornaamste rubrieken die in 2004 en 2005 als niet-operationeel (1) werden geboekt Opbrengsten Eerste kwartaal 2004: netto-opbrengsten van de portefeuille van credit link notes (CLN) (-10,8 miljoen EUR); aanwending van de voorziening voor Legiolease (+9,8 miljoen EUR); meerwaarde op de verkoop van aandelen (+8,8 miljoen EUR); meerwaarde op langetermijnbeleggingen (+53,8 miljoen EUR); minderwaarde op langetermijnbeleggingen (-7,3 miljoen EUR); impact van de verkoop van eigendommen (+16,5 miljoen EUR); terugbetaling van achterstallige rente na een regeling met de Belgische belastingadministratie (+7,3 miljoen EUR). Tweede kwartaal 2004: netto-opbrengsten van de CLN-portefeuille (+8,1 miljoen EUR); aanwending van de voorziening voor Legiolease (+10,0 miljoen EUR); verliezen op de verkoop van participaties (-9,6 miljoen EUR); impact van de verkoop van eigendommen (+3,5 miljoen EUR); terugbetaling van achterstallige rente na een regeling met de Belgische belastingadministratie (+1,0 miljoen EUR). Derde kwartaal 2004: netto-opbrengsten van de CLN-portefeuille (-0,2 miljoen EUR); meerwaarde op de verkoop van aandelen (+1,0 miljoen EUR); aanwending van de voorziening voor Legiolease (+11,1 miljoen EUR). Vierde kwartaal 2004: netto-opbrengsten van de CLN-portefeuille (+7,1 miljoen EUR); meerwaarde op de verkoop van aandelen (+1,1 miljoen EUR); aanwending van de voorziening voor Legiolease (+9,9 miljoen EUR); versnelde afschrijving van gekapitaliseerde uitgaven bij Dexia Bank Nederland (-24,9 miljoen EUR); meerwaarden op langetermijnbeleggingen en participaties (+81,5 miljoen EUR). Eerste kwartaal 2005: rentekorting op kredieten die zijn ingegaan op het Dexia-aanbod (+9,2 miljoen EUR); meerwaarde op de verkoop van aandelen (+7,1 miljoen EUR); meerwaarde op langetermijnbeleggingen (+4,1 miljoen EUR); marking-to-market van de CDS-portefeuille van FSA (-2,2 miljoen EUR). Tweede kwartaal 2005: rentekorting op kredieten die zijn ingegaan op het Dexia-aanbod (+8,6 miljoen EUR); meerwaarde op de verkoop van aandelen (+28,3 miljoen EUR); marking-to-market van de CDS-portefeuille van FSA (-11,3 miljoen EUR). Derde kwartaal 2005: rentekorting op kredieten die zijn ingegaan op het Dexia-aanbod (+7,0 miljoen EUR); meerwaarde op de verkoop van aandelen (+39,7 miljoen EUR); marking-to-market van de CDS-portefeuille van FSA (+34,8 miljoen EUR). Vierde kwartaal 2005: rentekorting op kredieten die zijn ingegaan op het Dexia-aanbod (+5,7 miljoen EUR); meerwaarde op de verkoop van Eural (+70,3 miljoen EUR); meerwaarde op de verkoop van aandelen (+25,0 miljoen EUR); meerwaarde op de verkoop van eigendommen (+9,2 miljoen EUR); marking-to-market van de CDS-portefeuille van FSA (-12,4 miljoen EUR). Kosten Derde kwartaal 2004: herstructureringskosten bij Dexia Bank Nederland (-1,4 miljoen EUR). Derde kwartaal 2005: kosten die verband houden met de sluiting van Rekord in Duitsland (-11,2 miljoen EUR). Vierde kwartaal 2005: kosten die verband houden met de oprichting van de joint venture RBC Dexia Investor Services (-2,9 miljoen EUR). Kosten van risico Derde kwartaal 2004: nettoterugneming van kosten voor Legiolease bij Dexia Bank Nederland (+4,4 miljoen EUR). Vierde kwartaal 2004: kosten voor Legiolease bij Dexia Bank Nederland (-182,3 miljoen EUR). Eerste kwartaal 2005: nettokosten voor Legiolease bij Dexia Bank Nederland (-83,0 miljoen EUR). Tweede kwartaal 2005: nettoterugneming van eerdere voorzieningen voor Legiolease bij Dexia Bank Nederland (+56,0 miljoen EUR). Derde kwartaal 2005: nettoterugneming van eerdere voorzieningen voor Legiolease bij Dexia Bank Nederland (+36,5 miljoen EUR). Vierde kwartaal 2005: nettokosten voor Legiolease bij Dexia Bank Nederland (-2,5 miljoen EUR). Waardeverminderingen op (im)materiële activa Eerste kwartaal 2004: versnelde afschrijving van de goodwill (-9,9 miljoen EUR) na waardeverliezen op een participatie. Tweede kwartaal 2004: versnelde afschrijving van de goodwill (-6,2 miljoen EUR) na waardeverliezen op participaties. Vierde kwartaal 2004: versnelde afschrijving van de goodwill (-2,9 miljoen EUR) na waardeverliezen op een participatie. Belastingen Alle bovenstaande elementen zijn elementen vóór belastingen. Het bedrag van de overeenkomstige belastingen tegen het juiste tarief wordt beschouwd als een niet-operationeel element in het totale bedrag van de belastingen. De individuele belastingimpact van sommige elementen, alsook de specifieke fiscale boekhoudkundige behandeling, worden hieronder verduidelijkt. Eerste kwartaal 2004: terugbetaling van belastingen na de regeling van een belastinggeschil (+10,2 miljoen EUR); belastingkrediet als gevolg van een waardeverlies op een participatie (+17,3 miljoen EUR). Tweede kwartaal 2004: terugbetaling van belastingen na de regeling van een belastinggeschil (+6,1 miljoen EUR); belastingkrediet als gevolg van een waardeverlies op een participatie (+40,6 miljoen EUR). Vierde kwartaal 2004: belastingkrediet op aanvullende aftrekbare verliezen bij dochterondernemingen van Dexia BIL (+104,9 miljoen EUR). Eerste kwartaal 2005: terugbetaling van belastingen na de regeling van een belastinggeschil (+15,4 miljoen EUR); belastingkrediet als gevolg van een waardeverlies op een participatie (+17,0 miljoen EUR); terugneming van een voorziening voor belastingen (+6,5 miljoen EUR). Tweede kwartaal 2005: belastingkrediet als gevolg van een waardeverlies op een participatie (+3,4 miljoen EUR). Derde kwartaal 2005: terugbetaling van belastingen na de regeling van een belastinggeschil (+5,4 miljoen EUR); uitgestelde belastingen als gevolg van de wijziging van het belastingtarief in Luxemburg (-7,0 miljoen EUR). Vierde kwartaal 2005: terugbetaling van belastingen na de regeling van een belastinggeschil (+7,6 miljoen EUR). (1) Zie definitie op pagina 7. Dexia Rekeningen en Verslagen 2005

13 Analyse van de balans De geconsolideerde jaarrekening van Dexia wordt opgesteld in overeenstemming met de door de EU bekrachtigde IFRS. IAS 32, IAS 39 en IFRS 4 zijn voor het eerst toegepast op 1 januari Daartoe wordt de balans van 31 december 2005 vergeleken met die van 1 januari Het geconsolideerd balanstotaal op 31 december 2005 bedroeg 508,8 miljard EUR. In vergelijking met 1 januari 2005 zijn de totale activa toegenomen (+25,7 %) als gevolg van de ontwikkeling van de commerciële activiteiten. Verplichtingen De leningen aan en deposito s van cliënten en schuldpapier (kasbons, certificaten en obligaties) kwamen einde 2005 uit op 273,1 miljard EUR (+18,1 %). Hun aandeel in het balanstotaal bedraagt 53,7 %. De leningen aan en doposito s van cliënten kwamen einde 2005 uit op 97,4 miljard EUR, een toename met +11,8 % die gedeeltelijk afkomstig is van de groei van de activiteit inzake administratief fondsenbeheer en van de groei bij de gestructureerde producten met gewaarborgd kapitaal. Het schuldpapier bedroeg 175,7 miljard EUR (+21,9 %) vooral als gevolg van de nieuwe obligatie-uitgiften voor 22,9 miljard EUR en van depositocertificaten ter waarde van 13,8 miljard EUR. De kasbons vertoonden een terugval met 4,4 miljard EUR. Kredieten en voorschotten aan cliënten De kredieten en voorschotten aan cliënten groeiden dankzij de goede commerciële activiteit met +13,5 % tot 192,4 miljard EUR op 31 december De verkoopovereenkomsten namen toe met 4,5 miljard EUR; de hypotheekkredieten groeiden in België met 2,2 miljard EUR. Kredieten en effecten Krachtens de EU GAAP worden de kredieten en de effecten samen toegelicht per portefeuillestrategie: voor handelsdoeleinden aangehouden, beschikbaar voor verkoop, aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde via de resultatenrekening of aangehouden tot einde looptijd. Op 31 december 2005 kwam het totale bedrag uit op 198,9 miljard EUR, waarvan 197,3 miljard EUR in effecten (+34,7 %). Deze toename is toe te schrijven aan een wijziging in de positie van de obligaties voor 48,5 miljard EUR, waarvan 13,6 miljard EUR van obligaties die werden uitgegeven door overheidsinstellingen, en van een toename bij de aandelen, voornamelijk aangekocht door verzekeringsmaatschappijen in het kader van de unit-linked producten. Schulden aan/leningen en vorderingen aan kredietinstellingen De toename van de interbankenactiva en -verplichtingen was het gevolg van de ontwikkeling van het volume van de bancaire activiteiten, voornamelijk inzake termijndeposito s en verkoop- en terugkoopovereenkomsten. Totaal eigen vermogen Het totaal eigen vermogen van de groep Dexia kwam op 31 december 2005 uit op 14,1 miljard EUR, tegen 12,1 miljard EUR op 1 januari 2005, wat neerkomt op een groei van +16,5 %. Het totaal eigen vermogen bestaat uit het kern eigen vermogen (kapitaal, uitgiftepremies, reserves, nettoresultaat van het boekjaar) en meer- en minderwaarden die niet in de resultatenrekening werden opgenomen. De meer- en minderwaarden vertegenwoordigen de reële waarde van de voor verkoop beschikbare portefeuille, de reële waarde van de derivaten met betrekking tot kasstroomafdekkingen en de omrekeningsverschillen voor een totaal bedrag van 2,6 miljard EUR, wat neerkomt op een stijging met 62,9 %. Deze stijging is toe te schrijven aan de hogere beurskoersen en de sterkere dollar. Het kern eigen vermogen bedroeg 11,5 miljard EUR, dit is een toename met 9,5 % als gevolg van het nettoresultaat van het boekjaar minus het in 2005 uitgekeerd dividend over het nettoresultaat van 2004 en de terugkoop van eigen aandelen. De minderheidsbelangen zijn met 0,7 miljard EUR gestegen tot 1,2 miljard EUR. Dat was voornamelijk het gevolg van de uitgifte door Dexia Crédit Local van perpetuele en in grote mate niet-cumulatieve achtergestelde obligaties voor een bedrag van 0,7 miljard EUR. Geconsolideerde balans in miljoenen EUR 31 dec jan dec Verschil 31 dec. 2005/ 1 jan Passiva ,7 % Verplichtingen ,8 % Schulden aan kredietinstellingen ,1 % Leningen aan en deposito s van cliënten ,8 % Negatieve waarde van derivaten ,6 % Schuldpapier ,9 % Achtergestelde en converteerbare schulden ,5 % Totaal eigen vermogen ,1 % Kern eigen vermogen ,5 % Totaal eigen vermogen ,5 % Minderheidsbelangen X2,7 Activa ,7 % Leningen en voorschotten aan kredietinstellingen ,9 % Leningen en voorschotten aan cliënten ,5 % Leningen en effecten ,1 % Positieve waarde van derivaten ,0 % Beheersverslag 13

14 3 Inkoop van eigen aandelen Vereiste informatie krachtens artikel 624 van het Wetboek Vennootschappen 3.1. Reden voor de inkoop van eigen aandelen De inkoop van eigen aandelen door de vennootschap tijdens het boekjaar 2005 past voornamelijk in het beleid op het vlak van vermogensen financieel beheer met inbegrip van de optimalisering van het eigen vermogen. Conform de door de vennootschap opgestelde procedure zijn alle in de loop van het boekjaar 2005 verworven eigen aandelen (die nog niet nietig werden verklaard op de buitengewone algemene vergadering van Dexia NV van 11 mei 2005) voorbestemd om vernietigd te worden. De raad van bestuur van Dexia NV zal de nietigverklaring van de eigen aandelen voordragen op de volgende algemene vergadering van de vennootschap. Overeenkomstig de boekhoudkundige principes en waarderingsregels van de vennootschap, werden deze eigen aandelen gewaardeerd tegen hun aankoopprijs Overzicht in cijfers van de verrichtingen met eigen aandelen Eigen aandelen (Dexia NV en zijn rechtstreekse dochterondernemingen) Periode van 31/12/2004 Aantal aandelen in Aantal Brutoboekwaarde Gemiddelde % van het kapitaal % van het kapitaal tot 31/12/2005 omloop (kapitaal waar- eigen op 31/12/2005 tegenwaarde op 31/12/2004 op 31/12/2005 op werd ingeschreven) aandelen (EUR) per aandeel (EUR) Situatie in het begin van de periode ,41 14,784 3,50 % Inkoop in de periode ,41 18,344 2,86 % Vernietiging in de periode ( ) ( ) 4,41 15,689 4,53 % Verkoop in de periode ( ) * 4,41 12,680 0,03 % Uitgiften in de periode Situatie op het einde van de periode ,41 18,198 1,79 % 1,86 % (*) De in 2005 verkochte aandelen werden sinds 1999 aangehouden tot dekking van de aankoopopties ten voordele van de medewerkers van de Groep en werden verkocht aan deze medewerkers nadat zij hun rechten hadden uitgeoefend. 14 Dexia Rekeningen en Verslagen 2005

15 Corporate governance Inleiding Het corporate-governancecharter van Dexia NV De Belgische Code inzake corporate governance (hierna de Code Lippens ) vervangt de aanbevelingen die in dit verband werden geformuleerd door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, de Federatie van Belgische Ondernemingen en Euronext Brussel. De Code Lippens werd van kracht op 1 januari 2005 en omvat negen principes die beursgenoteerde ondernemingen moeten naleven. Dexia heeft altijd veel belang gehecht aan corporate governance en wil deze negen principes naleven. De raad van bestuur van Dexia NV heeft op zijn vergadering van 3 februari 2005 beslist binnen de raad een corporate-governancecommissie op te richten om na te denken en voorstellen te formuleren over een aantal thema s met betrekking tot deugdelijke bedrijfsvoering die in de Code Lippens aan bod komen, alsook over eventuele aanpassingen ten opzichte van de bestaande situatie bij Dexia. De commissie corporate governance was samengesteld uit deze bestuurders: François Narmon, Pierre Richard, Rik Branson, Marc Tinant, Francis Vermeiren en Brian Unwin. Elk lid van de raad van bestuur kon aan de commissie deelnemen en er zijn standpunt naar voor brengen op grond van de agendapunten. De commissie kwam in 2005 driemaal bijeen (23 maart 2005, 17 mei 2005 en 27 juni 2005) en behandelde op verzoek van de raad van bestuur corporate-governancethema s zoals de rol van de raad van bestuur en van zijn voorzitter, de samenstelling van de raad, de rechten en verplichtingen van de bestuurders, de organisatie van de raad, de relaties met de aandeelhouders en de rol van het directiecomité. De werkzaamheden van de commissie hebben geleid tot het uitwerken van een corporate-governancecharter, een huishoudelijk reglement van het auditcomité en een herziening van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur en het directiecomité. Het corporate-governancecharter van Dexia NV (hierna het Charter ) geeft een gedetailleerd overzicht van de voornaamste bestuursprincipes van de onderneming. De raad van bestuur stond erop dat dit een volledig en transparant document zou zijn. Het bevat vijf luiken. Het eerste luik behandelt de structuur en het organigram van de groep Dexia. Hij schetst tevens een kort historisch overzicht van de groep sinds de oprichting in Het tweede luik beschrijft de corporate-governancestructuur van Dexia en bevat alle noodzakelijke informatie over de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de beslissingsorganen, met name de algemene vergadering van aandeelhouders, de raad van bestuur en het directiecomité. De huishoudelijke reglementen van de raad van bestuur en het directiecomité zijn er overigens integraal in opgenomen. Dit onderdeel van het Charter vermeldt ook de bevoegdheden van de algemene directies die sinds 1 januari 2006 gelden op het niveau van de Groep en van de centrale functies van Dexia NV. Het derde luik gaat over de aandeelhouders en de aandelen van Dexia. Het bevat ook een beschrijving van de relaties die Dexia onderhoudt met zijn aandeelhouders en een overzicht van het kapitaal en de aandelen van Dexia. Een vierde luik biedt een overzicht van de controle op en binnen de groep Dexia. Het gedeelte interne controle binnen dit luik bevat informatie over de interne audit, de deontologie en compliance, evenals het verslag van de voorzitter van de raad van bestuur over de werking van de raad en de door de vennootschap ingestelde interne-controleprocedures. Het gedeelte externe controle handelt over het college van commissarissen en het protocol inzake het prudentieel toezicht dat de groep Dexia met de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen heeft afgesloten. Het laatste luik, ten slotte, gaat over het beleid van Dexia voor de bezoldiging van de bestuurders en de leden van het directiecomité. Verscheidene elementen van het charter zijn, zoals de Code Lippens aanbeveelt, opgenomen in het hoofdstuk Corporate Governance van het jaarverslag van Dexia NV. Het Charter staat overeenkomstig de Code Lippens sinds 31 december 2005 op de webstek van de Groep (www.dexia.com). 1 Relaties met de aandeelhouders 1.1. Structuur van het aandeelhouderschap De belangrijkste aandeelhouders van Dexia NV op 31 december 2005 zijn: Naam van Percentage bestaande aandelen de aandeelhouder van Dexia NV in bezit op 31 december 2005 Arcofin 16,56 % Gemeentelijke Holding 16,22 % Caisse des dépôts et consignations 8,89 % Groep Ethias 6,81 % CNP Assurances 1,86 % Op 31 december 2005 bezat Dexia NV rechtstreeks en onrechtstreeks 1,86 % eigen aandelen. De medewerkers van de groep Dexia hadden een belang van 4,82 % in het bedrijfskapitaal. Op dezelfde datum en voor zover de vennootschap bekend, had geen enkele individuele aandeelhouder, met uitzondering van Arcofin, de Gemeentelijke Holding, de Caisse des dépôts et consignations en Ethias, 3 % of meer van het kapitaal van Dexia NV in bezit. Eveneens op 31 december 2005 hadden de bestuurders van Dexia NV aandelen van de vennootschap in handen Relaties tussen de aandeelhouders Dexia is niet op de hoogte van het bestaan van overeenkomsten of gezamenlijke praktijken tussen zijn aandeelhouders Relaties met de aandeelhouders Dexia schenkt veel aandacht aan de kwaliteit van de relatie met zijn aandeelhouders. Zij vormen een belangrijke schakel en de Groep stelt dan ook alles in het werk om de communicatie en transparantie ten overstaan van zowel de individuele als institutionele aandeelhouders te versterken was een uitstekend jaar voor de Europese beurzen uit de eurozone. Het Dexia-aandeel sloot het jaar af op 19,49 EUR in Parijs en 19,48 EUR in Brussel en steeg in 2005 met 15,1 %. Op twee jaar tijd (2004 en 2005) liet Dexia een opmerkelijke stijging optekenen van 42,8 % tegenover 40,3 % voor de EuroStoxx Banks; een prestatie waarmee Dexia voor die periode kan wedijveren met de beste Europese indexen. Beheersverslag 15

16 Relaties met de individuele aandeelhouders Dexia ontwikkelde in de loop der jaren een strikte, regelmatige en interactieve informatieverstrekking met de individuele aandeelhouders. Het systeem is opgebouwd rond de Europese club van aandeelhouders en het Europees raadgevend comité voor individuele aandeelhouders, die een beroep kunnen doen op een call center en specifieke rubrieken op de internetsite die in real time worden bijgewerkt. De Europese club van individuele aandeelhouders De club telt vandaag zowat leden, voornamelijk Belgische en Franse aandeelhouders. Het is een centrum dat financiële informatie verstrekt aan aandeelhouders die de evolutie van de Groep op de voet willen volgen via specifieke publicaties en documenten. Inschrijven bij de Europese club van Dexia-aandeelhouders kan telefonisch, via of op de internetsites en Ontmoetingen met de individuele aandeelhouders Dexia organiseert regelmatig ontmoetingen met zijn aandeelhouders om met hen de metiers, de strategie, de resultaten en de financiële perspectieven van de Groep te bespreken. Zo ontmoette Pierre Richard in 2005 de aandeelhouders in Marseille en Straatsburg tijdens panelgesprekken die in samenwerking met grote magazines voor beleggers werden georganiseerd. Hij zat tevens een vergadering van aandeelhouders voor op 12 mei in Parijs. Dexia neemt, samen met andere ondernemingen, ook deel aan vergaderingen die georganiseerd worden door het Franse Cercle de liaison des informateurs financiers en de Fédération française des clubs d investissement. In 2005 ontmoette Dexia tal van aandeelhouders in Montpellier, Lyon, Annecy, Tours en Biarritz. Voorts is Dexia elk jaar aanwezig op de Actionaria-beurs in Parijs. Dit belangrijk evenement voor de beleggers biedt de mogelijkheid om rechtstreeks met de aandeelhouders te dialogeren. Informatiekanalen Dexia publiceert driemaal per jaar, in het Nederlands en in het Frans, een brief aan de aandeelhouders. De individuele aandeelhouders worden regelmatig op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen van de Groep, actuele onderwerpen en de resultaten en verslagen van de algemene vergaderingen van Dexia NV. De brieven zijn bestemd voor de leden van de club en voor de aandeelhouders die de brief willen ontvangen. De brieven staan ook op de internetsite. Het jaarverslag van Dexia is beschikbaar in vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits. Aanvullend is er een beknopt jaarverslag in het Nederlands, het Frans en het Engels. Bij de kwartaal-, halfjaaren jaarresultaten publiceert Dexia ook financiële berichten in de Belgische, Franse, Luxemburgse en Engelstalige pers. De algemene vergadering van aandeelhouders van Dexia NV De gewone algemene vergadering van aandeelhouders is een belangrijke gebeurtenis in de onderneming en gaat dan ook gepaard met een specifieke informatieverspreiding: een officieel bericht in het Belgisch Staatsblad en in de BALO in Frankrijk, berichten in de Belgische en Franse financiële pers, informatie die verstrekt wordt via het groen nummer. Het oproepingsdossier is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels en kan van het internet worden gedownload. De algemene vergadering wordt rechtstreeks uitgezonden op het internet, zodat de aandeelhouders die zich niet kunnen verplaatsen de gelegenheid hebben om de vergadering rechtstreeks bij te wonen. Zoals bepaald in het Belgisch Wetboek Vennootschappen moet een aandeelhouder minstens 20 % van het kapitaal bezitten om een voorstel te mogen indienen op de algemene vergadering. De internetsite (www.dexia.com) Met bezoekers per maand tegenover vorig jaar bevestigt dat het een belangrijk informatiekanaal is voor de individuele aandeelhouders, de journalisten en institutionele beleggers. Dankzij de praktische structuur van de site zijn de informatie over de Groep, de activiteiten, actuele onderwerpen, de lijst en de waarde van alle beveks en ethische fondsen van de Groep en de koers van het Dexia-aandeel makkelijk bereikbaar. In 2005 kreeg zowat bezoekers in zijn rubriek U bent aandeelhouder, wat een stijging is met 15 %. De internetsite verleent toegang tot de belangrijkste publicaties van de Groep zoals de jaar- en kwartaalverslagen, maar ook tot de perscommuniqués, de informatiebrieven aan de aandeelhouders en de dagelijkse en maandelijkse commentaren over het Dexia-aandeel. Het in 2004 gelanceerde Dexia TV, duurzame ontwikkeling live, valt in de smaak bij internauten. In 2005 surften ongeveer bezoekers naar om er te kijken naar reportages over duurzame ontwikkeling op zowel economisch als sociaal en ecologisch vlak. De Dexia-site is drietalig Nederlands, Frans en Engels en heeft meestal Europese bezoekers, voornamelijk Belgen en Fransen. Het Europees raadgevend comité voor individuele aandeelhouders Het Europees raadgevend comité van Dexia werd in juni 2001 opgericht en nam de fakkel over van het raadgevend comité van Dexia France, dat in 1997 werd opgericht. De samenstelling van het comité weerspiegelt de Europese identiteit van de Groep: het bestaat momenteel uit vier Belgische, vier Franse en drie Luxemburgse aandeelhouders. Zijn taak bestaat erin de Groep advies te verstrekken in verband met haar communicatiebeleid tegenover de individuele aandeelhouders. In 2005 is het raadgevend comité tweemaal bijeengekomen om kennis te nemen van de groepsresultaten en informatie te krijgen over onderwerpen zoals de internationale ontwikkeling van Dexia op het gebied van public finance en het beleid van de Groep op het vlak van duurzame ontwikkeling. Op de algemene vergadering geeft een van zijn leden elk jaar een samenvatting van de werkzaamheden van het comité tijdens het afgelopen jaar. Telefonische informatie voor de aandeelhouders Deze dienst is vanuit Frankrijk bereikbaar op het gratis nummer van maandag tot vrijdag van 9 u tot 19 u en in België op Hij krijgt vaak oproepen van individuele aandeelhouders die vragen stellen over de koers van het aandeel, de fiscaliteit van het Dexia-aandeel, het bedrag en de belasting van het dividend, de VVPR-strips en de algemene vergadering van Dexia NV. 16 Dexia Rekeningen en Verslagen 2005

17 Relaties met de institutionele aandeelhouders Voor Dexia is de relatie met de institutionele aandeelhouders zeer belangrijk, aangezien ze ongeveer 30 % van het kapitaal in handen hebben. Met het oog hierop staat een team, gedeeltelijk gevestigd in Parijs, gedeeltelijk in Brussel, uitsluitend in voor de relaties met de beleggers en de analisten. Regelmatige informatieverstrekking In 2005 heeft het team Investor relations in Parijs een belangrijke internationale vergadering voor analisten en beleggers georganiseerd, niet alleen om hen een stand van zaken te geven in de overgang naar de nieuwe IFRS-boekhoudnormen, maar ook om hen de activiteiten en de vooruitzichten van het metier Financiële dienstverlening aan de openbare sector voor te stellen. Tijdens deze vergadering stelde Pierre Richard het strategisch driejarenplan van de Groep voor aan de markt. Dexia verspreidt in de loop van het jaar regelmatig informatie via driemaandelijkse en jaarlijkse activiteitsverslagen, themagerichte presentaties en perscommuniqués over de activiteit, de financiële resultaten en de actualiteit van de Groep. Al deze informatie is na publicatie beschikbaar op de internetsite onder de rubriek U bent belegger. Deze documenten kunnen eveneens via worden verkregen. De financiële actualiteit van Dexia leidde in 2005 tot 35 publicaties: 4 activiteitenverslagen, 14 ad hoc presentaties en 17 perscommuniqués. Contacten met de institutionele aandeelhouders Bij de bekendmaking van de resultaten of bij andere gelegenheden worden wereldwijd vergaderingen georganiseerd waarop de belangrijkste institutionele beleggers over de resultaten en de strategie van de Groep rechtstreeks vragen kunnen stellen aan de leden van het directiecomité of het management van Dexia. In de loop van 2005 heeft de directie van de Groep, bijgestaan door het team Investor Relations, verscheidene honderden beleggers uit 17 landen en 29 steden ontmoet Circulaire FMI/ van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen Het Koninklijk Besluit van 31 maart 2003 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt handelt over de verplichtingen van emittenten op het vlak van informatieverstrekking aan het publiek en hun verplichtingen ten overstaan van de houders van financiële instrumenten. De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen heeft in juli 2003 een circulaire gepubliceerd die dit Koninklijk Besluit uitlegt en verklaart. Het Koninklijk Besluit en de circulaire hebben een aantal praktische gevolgen voor Dexia NV, met name dat Dexia ervoor kiest gebruik te maken van zijn internetsite in het kader van zijn verplichtingen om de door het besluit en de circulaire bedoelde informatie te verspreiden. Door deze keuze verbindt Dexia NV zich ertoe te voldoen aan een reeks voorwaarden, meer bepaald het uitwerken van een aparte internetrubriek voorbehouden aan de in de circulaire vermelde financiële informatie. Maximaal gebruik van het internet, ook voor de bekendmaking van de verplichte financiële informatie, past in het transparantiebeleid van Dexia ten overstaan van zijn aandeelhouders en institutionele beleggers. De informatie vereist door de circulaire FMI/ van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen bevindt zich in de rubriek Wettelijke en reglementaire informatie op de Dexia-site. Dit transparantiebeleid ten overstaan van de aandeelhouders en institutionele beleggers is overigens ook opgenomen in het corporate-governancecharter van Dexia NV Naleving van de geldende wetgeving Als vennootschap naar Belgisch recht die noteert op de Belgische, Franse en Luxemburgse beurs, vergewist Dexia zich ervan dat zijn aandeelhouders op gelijke voet behandeld worden en dat het zijn wettelijke en reglementaire verplichtingen inzake occasionele en periodieke informatieverspreiding nakomt. 2 Bestuur van de groep Dexia 2.1. Organisatie van de Groep Dexia ontstond in 1996 uit de eerste grensoverschrijdende fusie in de Europese banksector tussen het Gemeentekrediet van België en Crédit local de France. Met dit initiatief werd geanticipeerd op het ontstaan van een eengemaakte financiële ruimte en een eenheidsmunt in Europa. In een eerste fase werden de twee entiteiten onder het gezamenlijk en paritair toezicht geplaatst van twee holdingmaatschappijen, waarvan de ene genoteerd stond in Brussel en de andere in Parijs. In 1999 werd de Groep door de fusie van de twee holdingmaatschappijen samengevoegd tot Dexia NV, een vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in Brussel. Dexia NV staat genoteerd op Euronext Parijs en Brussel en maakt deel uit van de CAC 40 en de BEL20. Op het ogenblik van de eenmaking in 1999 had Dexia een organisatie uitgewerkt die werd gestuurd door een directiecomité, dat werd voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder en bestond uit in totaal zeven leden, waarvan er drie verantwoordelijk waren voor een metier en tegelijkertijd aan het hoofd stonden van een operationele entiteit. Deze organisatie bleef bestaan tot einde 2005 en werd herschikt op het ogenblik dat de nieuwe gedelegeerd bestuurder op 1 januari 2006 zijn functie opnam. Deze reorganisatie, die hieronder wordt toegelicht, werd dusdanig opgevat dat Dexia op een nog meer geïntegreerde, snellere en efficiëntere wijze kan optreden om rekening te kunnen houden met een omgeving die elke dag nieuwe uitdagingen biedt. Bovendien werd in 2005 op het vlak van corporate governance een charter uitgewerkt en geïmplementeerd. De operationele leiding van de Groep is thans als volgt georganiseerd: Het orgaan van algemene directie van Dexia is het directiecomité van de Groep, dat bestaat uit vijf leden. Het wordt voorgezeten door Axel Miller, gedelegeerd bestuurder; de overige leden zijn Jacques Guerber, ondervoorzitter, Dirk Bruneel, Rembert von Lowis en Xavier de Walque. Beheersverslag 17

18 De opdracht van het directiecomité bestaat erin de groep Dexia te leiden en haar strategie te bepalen, uitdagingen aan te gaan en haar menselijk potentieel to ontwikkelen. Om snel te kunnen beslissen, nemen vier van de vijf leden van het directiecomité van de Groep deel aan de directiecomités van de grote entiteiten van de Groep, waardoor ze samen met het hoofd van de entiteit het directiecomité ervan vormen. Het executief comité van de Groep, dat zorgt voor de centrale sturing van de hele Groep, bestaat uit de vijf leden van het directiecomité van de Groep, plus zeven directeurs-generaal die verantwoordelijk zijn voor de metiers en de voornaamste transversale functies: Public Finance, met aan het hoofd Bruno Deletré; Financiële diensten aan de particulieren (benoeming volgt nog); Thesaurie en financiële markten, onder de verantwoordelijkheid van Alain Delouis; Finance (benoeming volgt nog); Risk Management, met aan het hoofd Claude Piret; Operations en technologie onder de verantwoordelijkheid van Marc Huybrechts; Human Resources en Communicatie en Cultuur onder leiding van Bernard-Franck Guidoni- Tarissi. De leidinggevende organen van de drie voornaamste operationele entiteiten van de Groep (het directorium van Dexia Crédit Local en de directiecomités van Dexia Bank en van Dexia BIL) bestaan uit vijf leden: Axel Miller en Jacques Guerber, twee andere leden van het directiecomité van de Groep, en ten slotte de voorzitter van het leidinggevend orgaan van de betrokken operationele entiteit: respectievelijk zijn dat Gérard Bayol voor Dexia Crédit Local, Stefaan Decraene voor Dexia Bank en Marc Hoffmann voor Dexia BIL. Bovendien rapporteren Hugo Lasat, voorzitter van het directiecomité van Dexia Asset Management, Guy Roelandt, voorzitter van het directiecomité van Dexia Insurance Services, en Marc Hoffmann, als voorzitter van RBC Dexia Investor Services rechtstreeks aan het directiecomité van de Groep. Ten slotte vallen de personen die op het niveau van de Groep verantwoordelijk zijn voor de functies Strategie en Ontwikkeling (Stéphane Vermeire), Financiële communicatie en Investor Relations (Robert Boublil), Audit (Véronique Thirion), Compliance (Jean-Noël Lequeue), Secretariaat-generaal Juridische en Fiscale directie (Olivier Van Herstraeten), rechtstreeks onder de gedelegeerd bestuurder. Zodoende is de samenhang van het beslissings- en het beheersproces van de Groep gewaarborgd door de aanwezigheid van een meerderheid van de leden van het directiecomité van de Groep in de leidinggevende organen van de operationele entiteiten, en door het bestaan van de zeven algemene directies die belast zijn met de follow-up van de metiers en met de grote transversale functies. 18 Dexia Rekeningen en Verslagen 2005

19 2.2. Raad van bestuur van Dexia NV Samenstelling van de raad van bestuur (toestand op 31 december 2005) (1) De statuten van Dexia NV bepalen dat de raad uit minstens zestien en maximum twintig bestuurders mag bestaan. Op 31 december 2005 bestond de raad van bestuur uit negentien leden. De raad van bestuur van Dexia NV weerspiegelt de Europese identiteit van de Groep: er zijn immers vijf nationaliteiten in vertegenwoordigd. De samenstelling van de raad stemt ook overeen met het Frans-Belgische statutaire karakter van Dexia NV. De raad telt namelijk evenveel Belgische als Franse bestuurders, waarbij elke nationaliteit minstens een derde van de raad uitmaakt. Onderstaande tabel geeft de toestand op 31 december 2005 weer. Op 1 januari 2006 volgde Pierre Richard François Narmon op (van wie het mandaat van bestuurder eindigde) als voorzitter van de raad van bestuur. Op diezelfde datum werd Axel Miller gecoöpteerd als bestuurder en volgde hij Pierre Richard op als gedelegeerd bestuurder. Naam, leeftijd, nationaliteit, aantal Dexia-aandelen Gespecialiseerde comités Duur van het mandaat Hoofdfunctie Andere functies Biografie François Narmon (Bestuurder van Dexia NV tot 31 december 2005) 71 jaar Belg Bezit Dexiaaandelen Bestuurder sinds 1996 Lid van het strategisch comité, het bezoldigingscomité en het benoemingscomité (tot 31 december 2005) Voorzitter van de raad van bestuur van Dexia NV (tot 31 december 2005) Voorzitter van de raad van bestuur: - Dexia BIL - Dexia Insurance Belgium Handelsingenieur. Trad in dienst van het Gemeentekrediet in Voorzitter van het directiecomité van het Gemeentekrediet (nadien Dexia NV) van 1979 tot Medevoorzitter van de groep Dexia van 1996 tot Voorzitter van de raad van bestuur van Dexia NV sinds Pierre Richard 64 jaar Fransman Bezit Dexiaaandelen Bestuurder sinds 1996 Lid van het strategisch comité (waarvan hij voorzitter is sinds 1 januari 2006) en het benoemingscomité Lid van het bezoldigingscomité vanaf 1 januari Gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité van Dexia NV (tot 31 december 2005) Voorzitter van de raad van bestuur van Dexia NV vanaf 1 januari 2006 Bestuurder: - Crédit du Nord - Le Monde - Air France/KLM - Generali France Holding - Vennootschappen die behoren tot de groep Dexia (Dexia Bank België, Dexia Crédit Local, Dexia BIL, Financial Security Assurance) Studeerde af aan de Ecole Polytechnique en de Ecole nationale des Ponts et Chaussées. Algemeen directeur van de lokale openbare besturen Ministerie van Binnenlandse Zaken van 1978 tot Algemeen adjunct-directeur van de Caisse des dépôts et consignations van 1983 tot Voorzitter van Crédit local de France van 1987 tot Medevoorzitter van de groep Dexia van 1996 tot In 1999 werd hij gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité van Dexia NV. Voorzitter van de raad van bestuur van Dexia NV sinds 1 januari Gilles Benoist Onafhankelijk bestuurder 59 jaar Fransman Bezit 300 Dexiaaandelen Bestuurder sinds 1999 Voorzitter van het auditcomité Voorzitter van het directorium van CNP Assurances Lid van het directiecomité: - Groupe Caisse des Dépôts Licentiaat rechten. Studeerde aan het Institut d'etudes Politiques en de Ecole Nationale d'administration. Werd in 1987 secretaris-generaal van Crédit local de France en nadien lid van het uitvoerend comité van de Caisse des dépôts et consignations van 1993 tot (1) Artikel 2 van de wet van 6 augustus 1931 (Belgisch Staatsblad van 14 augustus 1931) verbiedt ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, leden of gewezen leden van de Wetgevende Kamers, om in akten of bekendmakingen betreffende vennootschappen met winstoogmerk voornoemde titels te vermelden. Beheersverslag 19

20 Naam, leeftijd, nationaliteit, aantal Dexia-aandelen Gespecialiseerde comités Duur van het mandaat Hoofdfunctie Andere functies Biografie Rik Branson 61 jaar Belg Bezit geen Dexiaaandelen Bestuurder sinds 2001 Lid van het strategisch comité en het benoemingscomité Voorzitter van het directiecomité van Arcofin Voorzitter van het directiecomité: - Arcopar - Arcoplus - Auxipar Censor: - Nationale Bank van België Licentiaat economische wetenschappen. Oefende verschillende functies uit bij de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen tussen 1980 en Treedt in 1989 toe tot de groep Arco en wordt in 1992 voorzitter van het directiecomité. Guy Burton 57 jaar Belg Bezit Dexiaaandelen Bestuurder sinds 2001 Lid van het bezoldigingscomité (vanaf 1 januari 2006) Algemeen directeur en voorzitter van het directiecomité van Ethias Voorzitter van de raad van bestuur: - Union des associations d'assurance mutuelle - Nateus SA - Network Research Belgium (NRB) - Incotech - Ame Life Lux - Ame Holding SA - Mnema ASBL Licentiaat rechten. Begon in 1974 zijn loopbaan bij de Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen, nu Ethias. Werd er secretarisgeneraal in 1991 en algemeen directeur in Anne-Marie Idrac Onafhankelijk bestuurder 54 jaar Française Bezit geen Dexiaaandelen Bestuurder sinds Algemeen directeur en voorzitster van RATP Lid van de Conseil économique et social Diploma van het Institut d Etudes Politiques te Parijs en licentiaat rechten, studeerde aan het ENA. Was directeur van de Transports Terrestres bij het Ministère de l Equipement, du Transport et du Tourisme van 1993 tot Staatssecretaris Transport van 1995 tot Verkozen tot gedeputeerde van Yvelines en regionaal adviseur van Ile-de-France. Legde haar politieke mandaten en functies neer om benoemd te worden tot algemeen directeur en voorzitster van RATP in Denis Kessler Onafhankelijk bestuurder 53 jaar Fransman Bezit Dexiaaandelen Bestuurder sinds 1999 Lid van het strategisch comité Algemeen directeur (PDG) van de groep SCOR Voorzitter: - SCOR Life US Reinsurance (USA) - SCOR Reinsurance Company (USA) - SCOR US Corporation (USA) Bestuurder: - BNP Paribas SA - Bolloré Investissement SA - Dassault Aviation - Cogedim - AMVESCAP Plc Ecole des Hautes Etudes Commerciales. Diploma politieke wetenschappen, economische wetenschappen en filosofie. Lid van de Conseil économique et social en van de Commission économique de la Nation. Lid van de Société d Economie Politique en van de Conseil de l Association de Genève. Serge Kubla 58 jaar Belg Bezit geen Dexiaaandelen Bestuurder sinds Burgemeester van Waterloo (België) Bestuurder: - Les Amis du Musée Wellington ASBL - IP Trade Handelsschool Solvay (onvolledige cyclus: drie van de vier jaar). Burgemeester van Waterloo sinds Momenteel actief in de nationale politiek. 20 Dexia Rekeningen en Verslagen 2005

de bank van de duurzame ontwikkeling JAARVERSLAG_REKENINGEN EN VERSLAGEN 2004

de bank van de duurzame ontwikkeling JAARVERSLAG_REKENINGEN EN VERSLAGEN 2004 de bank van de duurzame ontwikkeling JAARVERSLAG_REKENINGEN EN VERSLAGEN 2004 2004 Rekeningen en Verslagen 2004 Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten............................................

Nadere informatie

Activiteiten en resultaten op 30 september 2004

Activiteiten en resultaten op 30 september 2004 P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Activiteiten en resultaten op 30 september 2004 Stevige activiteit,

Nadere informatie

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 In lijn met de Belgische Vennootschapswetgeving en de Statuten van de Onderneming vindt

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE KBC GROEP Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR 0403.227.515 BTW BE 403.227.515 Verslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV opgesteld overeenkomstig (i) artikel 604, tweede lid van het

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten van Dexia 2T 2008 Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 29 augustus 2008, 7:00 a.m. Highlights De verhoging van de provisies bij FSA had een gevoelige

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be ACTIVITEIT VAN DE GROEP DEXIA IN 2002! Sterke toename van de activiteit

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Sterke onderliggende groei in alle metiers

Sterke onderliggende groei in alle metiers 26/05/2005 17 BLZ. PERSBERICHT Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T 9/2/2005 8 p. Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010

SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010 Embargo, 1 maart 2012 te 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 2011 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Persbericht - Brussel, 12/02/2002

Persbericht - Brussel, 12/02/2002 Persbericht - Brussel, 12/02/2002 GROEP DEGROOF ZET MET VERTROUWEN HAAR GROEISTRATEGIE VOORT ONDANKS EEN RESULTAAT DAT TE KAMPEN HAD MET EEN TEGENVALLENDE CONJUNCTUUR In het boekjaar 2000-2001 wist groep

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

PERSBERICHT TOTALE PASSIVA , , , , , , , ,73 741, ,90 75.

PERSBERICHT TOTALE PASSIVA , , , , , , , ,73 741, ,90 75. PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2009 van DEFICOM GROUP NV ("DEFICOM") Gereglementeerde informatie in de zin van het Koninklijk besluit van 14 november 2007 JAARREKENINGEN DOORGELICHT OP 31 DECEMBER 2009 BALANS

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199 Tabel 42.70 - SAMENSTELLING VAN HET EIGEN VERMOGEN OP GECONSOLIDEERDE BASIS (Art. 14, 15, 87, 87bis van het reglement) 1. Eigen vermogen sensu stricto (art. 14, 1, 1, art. 87 en 87bis+B40) Boekwaarde Code

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel. 31 10 4869911, Telefax 31 10 4850355 Voor publicatie: 17 januari 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS PRESENTEERT FINANCIËLE RESULTATEN OVER

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005 PCB SA/NV Rue Carli 17/ Carlistraat 17 1140 Bruxelles/ 1140 Brussel RPM Bruxelles/RPR Brussel TVA/BTW BE 0403 085 181 Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Resultaten vierde kwartaal en jaar 2003 Nettores. groepsaandeel 2003:

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

Resultaten vierde kwartaal en jaar 2004

Resultaten vierde kwartaal en jaar 2004 P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 3/3/2005

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

Jaarresultaten per 31 december 2012 SOFTIMAT N.V.

Jaarresultaten per 31 december 2012 SOFTIMAT N.V. CONTACT Maryse Gits SOFTIMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@softimat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 18 APRIL 2013, 17U40 Frédérique Jacobs Tél.: +32 479 42 96 36 frederique.jacobs@softimat.com Lasne,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 23 mei 2006

Nadere informatie

AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP

AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP 1 I. INTRODUCTIE De geconsolideerde financiële staten van de NMBS-Groep per 31 december 2015 werden opgemaakt met inachtneming van de

Nadere informatie

Forse toename van de resultaten

Forse toename van de resultaten P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 7-11, Quai André Citroën, F-75901 Paris Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 4de kwartaal 2006 Brussel, Parijs

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnummer (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnummer (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnummer 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS van 11 mei 2016 om 10 uur

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Brussel, 27 maart 2015 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2014 IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Geconsolideerd nettoresultaat van 20 MEUR

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017 , Leuven, 2016/2017 In het eerste halfjaar van boekjaar 2016/2017 realiseerde KBC Ancora een winst van 67,2 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 10,5 miljoen euro over dezelfde periode in het

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert 4 september 2003

Groep Brussel Lambert 4 september 2003 Groep Brussel Lambert 4 september 2003 Sterke stijging van het nettoresultaat, maar daling van het courante resultaat. Behoud van sterke cash earnings. De Raad van Bestuur van 4 september 2003 heeft het

Nadere informatie

Verdere herstructurering van de groep Dexia

Verdere herstructurering van de groep Dexia Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 20 oktober 2011 7.30 uur Verdere herstructurering van de groep Dexia De raad van bestuur van Dexia is vandaag bijeengekomen en heeft kennis genomen van de

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V.

ABN AMRO Groenbank B.V. ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2014 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 28 augustus 2014) INHOUDSOPGAVE Directieverslag

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Activiteit en resultaten op 31 maart 2003 : EUR 315 miljoen Globaal

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 1. Inleiding NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69% JAARLIJKS COMMUNIQUE 1 september 2005 Onder embargo tot donderdag 1 september 2005, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2004-30 juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie