No child is born to grow up alone

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "No child is born to grow up alone"

Transcriptie

1 No child is born to grow up alone Jaarverslag 2014

2 SOS Kinderdorpen België Onder Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin Inhoud p.3 Voorwoord p.4 SOS Anno 2015 p.6 SOS kort samengevat p.8 Onze projecten in België p.14 Onze projecten in de wereld p.24 Het mooiste uit 2014 p.26 SOS meters en peters p.27 Een dikke dankuwel p.32 Onze ambassadeurs p.35 Financieel verslag SOS Kinderdorpen België maakt deel uit van de federatie SOS-Kinderdorf International, een internationale, niet-gouvernementele organisatie die zich sinds 1949 inzet voor de noden en rechten van kwetsbare kinderen. Wij werken onafhankelijk, behoren tot geen enkele politieke of religieuze strekking en zijn actief in 134 landen wereldwijd, waaronder België. De vzw is erkend als NGO door het Ministerie van Buiten landse Zaken, is lid van ngo-federatie en Acodev en weet haar Belgische projecten erkend door de Franstalige en Vlaamse Gemeenschap. Geconsolideerd jaarverslag SOS Kinderdorpen Tot 1 januari 2015 waren onze activiteiten om juridische redenen opgesplitst in twee aparte vzw s: Gachardstraat Brussel T F Leden van de raad van bestuur van SOS Kinderdorpen België vzw (op 08/05/2015): Voorzitter: Barbara François. Vice-voorzitters: Piet Dejonghe, Aernout van der Mersch Anne-Catherine Chevalier. Leden: Pascale Berryer, Johan Cottenie, Filiep Deforche, Yvan de Launoit, Alain Goldschmidt, Paul Leyman, Jean-Pierre Marchant, Valérie Taleb, Filip Tanghe, Evelyne Titeca. SOS Kinderdorpen België en SOS Kinderdorpen België voor de wereld. De eerste beheerde en financierde onze projecten in België, de tweede deed hetzelfde voor onze projecten in het buitenland. In de praktijk vormden en vormen wij evenwel altijd één team. Voor dit jaarverslag, dat terugkijkt op het jaar 2014, bespreken we de resultaten nog voor beide vzw s apart. Voor het jaarverslag 2015 zal dat niet meer het geval zijn, want vanaf 1 januari 2015 zijn beide vzw s in het kader van een administratieve vereenvoudiging samen gebracht onder één vzw: SOS Kinderdorpen België.

3 Een liefdevolle familie: een basisrecht voor ieder kind We hebben het anno 2015 in een groot deel van de wereld stukken beter dan vroeger. Toch groeien miljoenen kinderen vandaag nog steeds op zonder het basisrecht van een liefdevolle familiale omgeving, waarin ze zich veilig, geborgen en gerespecteerd voelen. Denk daarbij aan de huidige situatie in Syrië, de humanitaire crisis in West-Afrika na de ebola-epidemie, het gruwelijke geweld van gewelddadige groepen als IS en Boko Haram. Maar ook dichterbij, zelfs in eigen land, hebben veel kinderen het moeilijk omdat hun ouders (tijdelijk) niet voor hen kunnen zorgen. Een organisatie in beweging SOS Kinderdorpen droomt ervan dit basisrecht te realiseren voor ieder kind. De voorbije 65 jaar heeft SOS heel wat kwetsbare kinderen een nieuwe thuis en toekomst kunnen geven. En we zijn klaar om ook de komende 65 jaar die rol op te nemen. Omdat we werken in een complexe realiteit die constant verandert, betekent dat ook dat we als organisatie mee moeten evolueren. Daarom zijn we continu op zoek naar een betere omkadering van de kinde ren in onze projecten, naar een efficiëntere organisatie, naar een grotere impact op de zorg om kwetsbare kinderen wereldwijd. Dat zie je in de evolutie van onze projecten, die optimaal inspelen op de noden van de kinderen en afgestemd zijn op wat er lokaal beschikbaar en nodig is. En dat zie je in onze doelstellingen voor de toekomst. Beleid rond kwetsbare kinderen mee vormgeven Eén doelstelling is onze impact op de leefwereld van kwetsbare kinderen te vergroten via advocacy. Vanuit onze jarenlange ervaring in het opvangen van kinderen, willen we in dialoog gaan om beleids makers, publieke instanties en de publieke opinie te overtuigen om het kader rond kinderen te versterken. We vragen om politieke, sociale, econo mische en culturele veranderingen die ervoor zorgen dat kinderen hun basis rechten ten volle gerealiseerd zien. Zodat nog meer kinderen kunnen opgroeien binnen een liefdevolle, stimulerende en zorgzame omgeving. Een dikke dankuwel Graag sluiten we af met een woordje van dank. Een dikke dankuwel aan de Europese Commissie en alle federale, regionale en gemeentelijke overheden voor hun vertrouwen en financiële steun, alsook aan al onze donateurs, peters en meters en bedrijfspartners. Een speciale gedachte ook voor onze SOS ambassadeurs. Vincent Kompany in het bijzonder, die in 2014 benoemd werd tot internationaal ambassadeur en die SOS Kinderdorpen al jarenlang met een vurig hart vertegenwoordigt. Tot slot nog heel veel respect naar onze teams in onze Belgische projecten toe, die zich elke dag opnieuw 100% inzetten voor de kinderen en jongeren in onze projecten. Idem voor onze ploeg in Brussel, die er elk jaar in slaagt om de nodige fondsen bij elkaar te krijgen. En voor de leden van onze Raad van Bestuur, die met heel veel ervaring en deskundigheid de organisatie in goede banen leiden. Barbara François Voorzitster Hilde Boeykens Managing Director Jaarverslag

4 Een kinderdorp met een tiental familie huizen, met telkens een SOS moeder die vijf à tien kinderen onder haar vleugels neemt. Zo is SOS Kinderdorpen meer dan 65 jaar geleden ontstaan. Vandaag vormen de kernwaarden van toen nog steeds de basis van onze projecten. Maar onze opvang en begeleiding evolueert mee met zijn tijd. Én met de specifieke noden van ieder kind. Zeg maar SOS, want we doen zoveel meer dan kinderdorpen bouwen SOS vandaag: Meer dan het traditionele kinderdorp Toen SOS Kinderdorpen in 1949 het eerste kinderdorp opende in Imst, Oostenrijk, betekende dat een grote vernieuwing in de zorg om weeskinderen. Vandaag geloven we nog steeds dat kinderen die (tijdelijk) niet bij hun oorspronkelijk gezin kunnen wonen, het best opgroeien binnen een familie. Maar de vorm van die familie kan variëren, afhankelijk van de specifieke noden en situatie van ieder kind. Daarom biedt SOS vandaag een waaier aan mogelijkheden voor de opvang en begeleiding van kinderen, aangepast aan de context van ieder land en iedere cultuur. Familie, liefde, veiligheid en respect, de vier kern waarden van SOS (zie pagina 7-8), vormen daarbij nog steeds de rode draad. Families sterker maken In de eerste plaats willen we voorkomen dat gezinnen uiteenvallen, zodat kinderen niet alleen komen te staan of op lange termijn opvang nodig hebben. Dat doen we door families zelf sterker te maken. In een context van ontwikkelingslanden gaat dat vooral om basisvoor zieningen: een duurzaam inkomen, gezonde voeding, toegang tot onderwijs en medische zorg In het Westen ligt de focus meer op kind-, ouder-, en gezinsbegeleiding. Met waar nodig ook opvang op korte termijn om de fysieke en emotionele veiligheid van het kind te beschermen. Voorbij het traditionele kinderdorp Een kind op lange termijn opvangen in een SOS familie, doen we pas als er niemand meer is die voor het kind kan zorgen. In België doen we dit vandaag nog in een traditioneel kinderdorp, met een SOS moeder aan het hoofd van ieder gezin. 4 SOS Kinderdorpen

5 In landen als Oostenrijk en Finland werkt SOS Kinderdorpen sinds enkele jaren met verschillende vormen van SOS families die ook buiten het kinderdorp kunnen leven. SOS families worden daarbij sterk omkaderd en opgeleid, zodat zij de kinderen zeker de warme en liefdevolle thuis kunnen bieden die ze nodig hebben. Dat heeft het voordeel dat kinderen beter geïntegreerd zijn in de lokale gemeenschap. In Kosovo werkt SOS wel nog met uitsluitend SOS moeders, maar stapte het af van het traditionele kinderdorp. De SOS moeders wonen er niet meer samen in één wijk, maar verspreid over verschillende plaatsen in de stad, waar de SOS moeders mee ondersteund worden door hun eigen, natuurlijk sociaal netwerk. Omdat onze samenleving constant evolueert, bekijkt SOS vandaag ook in België waar onze programma s nog beter op hun context kunnen worden afgestemd. Onze impact vergroten Miljoenen kinderen in de wereld kunnen vandaag nog steeds niet opgroeien binnen een liefdevolle familie. Maar SOS Kinderdorpen zal nooit voor al die kinderen zelf via eigen programma s een oplossing kunnen bieden. Daarom richten we ons ook meer en meer tot overheden. SOS wil overal ter wereld een betere omkadering voor kwetsbare kinderen en families bepleiten. Die omkadering moet erop gericht zijn de kwaliteit van de zorg om kinderen te verbeteren, zowel in de oorspronkelijke familie als in alternatieve opvang. Deze beweging zal de komende jaren een belangrijke peiler van onze werking worden. Een waaier aan hulpmogelijkheden voor kwetsbare kinderen Structurele samenwerking met de jeugdzorg via advocacy Vermijden dat kinderen alleen komen te staan door kwetsbare families te versterken Tijdelijke opvang binnen het eigen sociaal netwerk Langdurige opvang binnen een SOS familie of pleeggezin Van een indirecte tot een zeer directe impact op het individuele kind Jaarverslag

6 SOS Kinderdorpen kort samengevat Wie zijn we? Onze mensen op het terrein zijn al zeggen we het zelf experts in het opvangen en grootbrengen van kinderen die er helemaal alleen voor staan of van wie de familie (al dan niet tijdelijk) niet meer voor hen kan zorgen. We zijn over de hele wereld actief, in 134 landen. Ook in België. Met onze programma s bereiken we meer dan mensen. We geven kinderen een nieuwe start in het leven en zorgen dat ze weer kind kunnen zijn. Wat doen we? Wij geloven dat een gezin nog altijd de beste plaats is voor een kind om op te groeien. Toch zijn er in de wereld miljoenen kinderen die er zo goed als alleen voor staan. Voor die kinderen willen wij er zijn. Samen met lokale overheden brengen we de situatie van de meest kwetsbare kinderen in kaart. Als er niemand meer is die voor hen kan zorgen, dan bezorgen we hen een thuis in een SOS Kinderdorp bij een SOS familie. Heeft het kind zelf nog familie, maar bevindt die zich in een kwetsbare situatie, dan ondersteunen we die familie om opnieuw zelfredzaam te worden. Welkom in het kinderdorp Kinderen die er helemaal alleen voor staan, vinden een nieuwe thuis in een SOS Kinderdorp, een relatief kleine woon gemeenschap met een vijftiental familiehuizen, die opgaat in de omgeving. In elk huis woont een SOS gezin. Biologische broers en zussen wonen bij voorkeur samen. Woonkamer, keuken, eetkamer, slaapkamers de SOS moeder maakt er samen met haar kinderen een echte thuis van. Het huis is bij ons thuis. De SOS moeder De Special Forces van zo n woongemeenschap zijn de SOS moeders. Ze bestaan hoor, SOS vaders of zelfs SOS koppels. Maar de meesten van onze medewerkers die instaan voor het opvangen en grootbrengen van kwetsbare kinderen, zijn vrouwen. Ze zijn professioneel opgeleid om die kinderen groot te brengen. En in elk kinderdorp is een pedagogisch team waarop ze te allen tijde kunnen steunen. Families zelfredzaam maken Soms hebben kinderen wel nog familie maar raakt die familie (al dan niet tijdelijk) in de problemen. SOS wil de kinderen, die vaak het eerste slachtoffer zijn, bij hun familie houden door steun te bieden op vlakken waar die families nog weerbaar zijn. We maken hen zelfredzaam door hen te helpen een inkomen te verwerven, zodat ze weer op eigen benen kunnen staan. Sterke families, sterke kinderen, toch? 6 SOS Kinderdorpen

7 De kracht van een sterke gemeenschap Samen met de lokale overheden worden bondgenootschappen gevormd om in de hele gemeenschap rond essentiële thema s als kinderrechten, vrouwenrechten en hygiëne te werken. Want alleen als kinderen niet moeten werken, als vrouwen een volwaardige stem krijgen en als gezond heid en hygiëne onlosmakelijk met elkaar verbonden worden, krijg je een sterke gemeenschap waar kinderen in alle veiligheid kunnen opgroeien. Kinderen een stem geven SOS vecht voor de rechten van kinderen. Rechtstreeks, via onze projecten. Maar ook onrechtstreeks, door anderen aan te moedigen om deze rechten te verdedigen. Via sensibiliserende sessies in de lokale gemeenschappen vergroten we het bewustzijn rond kinderrechten, zowel bij volwassenen als bij kinderen zelf. Zo willen wij kinderen een stem geven, zodat zij ook zelf kunnen opkomen voor hun rechten. Een school voor iedereen Ieder kind verdient een goede school met gemotiveerde leerkrachten. Soms bouwt SOS die school zelf, bijvoorbeeld als er geen school in de buurt is. Dat gebeurt in samenspraak met de lokale overheid. De SOS kinderen delen dan de klas met kinderen uit de buurt, want de SOS scholen zijn toegankelijk voor iedereen. We werken ook samen met lokale scholen en investeren mee in de kwaliteit ervan. Op eigen benen Van kwetsbare kinderen sterke volwassenen maken die straks alleen verder kunnen, daar gaat het om. SOS kinderen gaan vaak vanaf 16 jaar (soms ook vroeger) begeleid zelfstandig wonen. Later gaan ze naar de stad om te studeren, of leren ze een vak. SOS steunt hen graag bij die belangrijke stappen: we financieren hogere opleidingen of helpen vaktalenten bij het opzetten van een eigen atelier: als timmerman, smid, elektricien, metselaar Een dokter in de buurt Een sterke gemeenschap is ook een gezonde gemeenschap. Zieke ouders kunnen immers moeilijk voor hun kinderen zorgen. Is er geen medische infrastructuur in de regio, dan zorgt SOS daar zelf voor, in samenspraak met de lokale overheid natuurlijk. En net zoals bij de SOS Scholen, is iedereen uit de buurt er welkom. Zo zorgt SOS bv. ook voor vaccinatieprogramma s in een bredere regio. Think global, act local! SOS is een wereldwijde organisatie. Dat heeft heel wat voordelen: er is een overkoepelende en strenge controle op financiën, we delen expertise en we vergroten onze slagkracht. Maar wat we ook doen, we werken overal en altijd met lokale mensen. Zij kennen de situatie ter plekke het best en maken deel uit van de lokale cultuur. Zo bereiken we het beste resultaat voor onze kinderen. Het maakt SOS sterk en uniek. Als de nood het hoogst is Noodhulp verlenen is niet onze eerste prioriteit, maar dankzij onze sterke lokale aanwezigheid kunnen we wel heel snel en efficiënt noodhulp mee organiseren. In noodsituaties focust SOS op de opvang van kwetsbare kinderen en families. En als de crisis voorbij is, blijven we ter plaatse om verder te werken aan de wederopbouw. Samen met u! Dit is in een notendop waar SOS voor staat. Uiteraard kunnen we dat allemaal niet alleen. Onze meters, peters, al onze donateurs, de overheden waar we mee samenwerken, onze partnerbedrijven en scholen, ze vormen een essentieel onderdeel van onze werking. Jaarverslag

8 Familie, liefde, ontwikkeling, veiligheid en respect: de basis van onze pedagogische visie Werken met kwetsbare kinderen en families in België Veel mensen kennen vooral ons werk in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Wat veel minder mensen weten, is dat we ook al 45 jaar projecten hebben in België (en vele andere landen in Europa). Want ook bij ons zijn er kinderen die niet kunnen opgroeien binnen een zorgzaam gezin. Natuurlijk zijn de problematieken in België totaal verschillend dan in een land als DR Congo of Haïti. Onze Belgische projecten hebben dan ook een heel andere focus. Ze richten zich op de opvang en begeleiding van kinderen die, om welke reden dan ook, thuis niet veilig kunnen opgroeien. Soms gaat het om families die vrijwillig onze hulp inroepen. Soms is dat op bevel van de jeugdrechtbank. Toch zijn er heel wat parallellen te trekken tussen onze werking in België en in het buitenland. Te beginnen met onze kernwaarden, die de basis vormen van al onze projecten: familie, liefde, ontwikkeling, veiligheid en respect. Expert in het opvangen en groot brengen van kinderen De laatste 65 jaar heeft SOS Kinderdorpen een grote expertise opgebouwd in het opvangen en grootbrengen van kinderen. Die expertise vertaalt zich in een pedagogische visie die als een rode draad doorheen onze Belgische projecten loopt. Elk kind kent een unieke groei en ontwikkeling SOS vertrekt vanuit een krachtig kindbeeld, waarin ieder kind de eigen, unieke ontwikkeling actief en creatief vormgeeft. Dat doen ze via de interactie met hun omgeving: volwassenen, andere kinderen, de fysieke ruimte Die omgeving is dan ook bepalend voor hun ontwikkeling. Maar tegelijkertijd geven ze die omgeving ook zelf mee vorm. Elk kind groeit het best binnen een familie Elk kind behoort tot een familie en groeit bij voorkeur ook bij die familie op. Daarom werkt SOS samen met ouders en kinderen aan de moeilijkheden van het gezin, met het oog op positieve verandering en een snelle terugkeer naar huis. Dat gaat gepaard met een intensieve begeleiding. Kinderen op lange termijn opvangen in een SOS familie, doen we pas als er geen andere opties meer zijn. Op dat moment bieden we kinderen ook echt een nieuwe thuis, waar duurzame relaties de kern vormen van het samenleven en ze een basis vinden om een mooie toekomst uit te bouwen. Elk kind groeit en ontwikkelt door liefde Kinderen ontwikkelen zich het best als zij zich geliefd en aanvaard voelen. Hun vertrouwen in anderen en zichzelf is hierop gebaseerd. Liefde betekent daarbij niet alleen graag zien. Want zowat alle ouders in onze projecten zien hun kinderen wel graag. Je moet die liefde ook 8 SOS Kinderdorpen

9 nog op een goede manier uiten. Dat wil zeggen: met liefdevolle aandacht aanwezig zijn en evenwichtig inspelen op behoeftes en verlangens. Elk kind groeit en ontwikkelt best in veilige geborgenheid en bescherming Kinderen waarvan de fysieke en emotionele veiligheid thuis niet gegarandeerd is, vinden bij SOS een veilige omgeving waarin ze beschermd zijn tegen allerlei soorten agressie, een omgeving waarin ze zich veilig en geborgen voelen en terug rust vinden. Door de situatie thuis verliezen sommige kinderen het vertrouwen in volwassenen. Anderen verliezen het vertrouwen in zichzelf. Door hen te tonen dat het ook anders kan, willen we die kinderen een correctieve hechtingservaring bieden. Elk kind groeit en ontwikkelt door respect Kinderen respecteren begint met hen te beschouwen als volwaardige personen. Wat wil zeggen dat we naar hen luisteren, hun mening vragen en hun noden en wensen ernstig nemen. We moedigen hen aan om actief te participeren in beslissingen die een invloed hebben op hun dagelijkse leven. We hanteren daarbij een democratische stijl van disciplineren, die niet gebaseerd is op principes als straffen en belonen, maar wel op liefdevolle sturing, wederzijds respect en een fundamentele gelijkheid tussen kind en volwassene. Een kwalitatieve en innovatieve partner Nog een parallel vinden we in onze samenwerking met overheden. Overal ter wereld gaan wij uit van het principe dat de overheid als eerste verantwoordelijk is voor de zorg om kwetsbare kinderen. SOS biedt zich daarbij aan als een kwalitatieve en innovatieve partner, ook in België. Daarom vinden we het belangrijk dat onze projecten officieel erkend zijn en ingeschreven zijn in het algemeen beleid naar deze doelgroep toe. Het SOS Kinderdorp Chantevent is van bij de start in 1963 erkend en gesubsidieerd door de Fédération Wallonie-Bruxelles. Terwijl het Simbahuis na 5 jaar werking met eigen middelen in 2013 officieel erkend werd door de Vlaamse Overheid, met inbegrip van een gedeeltelijke subsidie. Maar we willen ook meedenken met de overheid om het zorgniveau naar een hoger niveau te tillen. Hiervoor zetten we graag tijdelijk eigen middelen in. Met als drijfveer de droom om ieder kind de kans te geven op te groeien in een liefdevolle en stimulerende omgeving, wil SOS Kinderdorpen de overheid blijven ondersteunen bij het ontwikkelen van innoverende projecten. HET SIMBAHUIS, LIEDEKERKE PILOOTPROJECT BX BRUSSELS SOS KINDERDORP, BANDE Nicolina Jorissen, Pedagogisch Adviseur Jaarverslag

10 SOS Kinderdorp Chantevent Kinderen krijgen niet altijd de kans om op te groeien in een veilige omgeving. Soms is de familiale situatie zo moeilijk dat de jeugdrechtbank moet ingrijpen. In het belang van het kind wordt dan uitgekeken naar alternatieve opvangmogelijkheden, zoals een verblijf in een opvanghuis. Het SOS Kinderdorp Chantevent is in dit kader officieel erkend door de Fédération Wallonie-Bruxelles. Wat doet SOS? In het SOS Kinderdorp Chantevent (Marche-en-Famenne) kunnen 43 kinderen en jongeren terecht in een kleinschalige, familiale omgeving. Het kinderdorp bestaat uit 7 familiehuizen, waar telkens één SOS moeder dag in dag uit voor de kinderen zorgt. Een team van opvoeders en andere deskundigen staat haar bij. Zo krijgt elk kind de ondersteuning die het best bij hem of haar past. De kinderen verblijven in principe voor een lange periode in het kinderdorp. Ze gaan naar scholen in de buurt en hebben er hun naschoolse activiteiten. Als de situatie het toelaat, houden de kinderen ook contact met hun oorspronkelijke familie: dat vinden we heel belangrijk voor hen. En mocht de familiale situatie op een duurzame en positieve manier veranderen, dan helpen we mee aan een veilige terugkeer naar huis. Renovatie en toekomstplannen Het kinderdorp werd gebouwd in de jaren 70, waardoor er een aantal huizen aan renovatie toe zijn. In 2014 namen acht kinderen hun intrek in het vernieuwde familiehuis le Hêtre. Dit familiehuis kon helemaal worden gerenoveerd dankzij de substantiële bijdrage van Electrabel. Hun oude huis wordt nu omgevormd tot een ontmoetingsplaats voor kinderen en hun oorspronkelijke familie. Dat geeft ouders en kinderen de mogelijkheid om mekaar in de best mogelijke omstandigheden te ontmoeten, zodat het echt om kwali-tijd kan gaan. Bijvoorbeeld door samen iets lekkers te koken of door ouders de kans te geven hun kind een bad te geven. Gaëtan*, 14 jaar, woont in familiehuis Les Bouleaux bij SOS moeder Patricia In mijn huis zijn we met vier, nog twee meisjes en een jongen. We wonen hier om verschillende redenen, afhankelijk van onze ouders. Mijn SOS moeder noem ik Mami. Ze kookt voor ons, helpt ons met ons huiswerk en regelt het huishouden. We hebben beurtrollen om de tafel af te ruimen en te dekken. We hebben onze eigen kamer, maar die moeten we ook wel zelf proper houden. Er zijn opvoeders die ons met van alles en nog wat helpen, bijvoorbeeld om samen onze fiets te herstellen. *Naam gewijzigd omwille van privacy 10 SOS Kinderdorpen

11 SOS Jongerenproject Jongeren die opgroeien in de zorgsector zijn wettelijk verplicht deze te verlaten eens ze meerderjarig zijn. Op je achttiende volledig zelfstandig zijn. Dat is alles behalve vanzelfsprekend. Daarom tracht SOS de jongeren van jongs af aan zo goed mogelijk voor te bereiden op hun zelfstandigheid. En ook na hun achttiende verjaardag kunnen zij nog rekenen op de steun van SOS. De jongeren van het kinderdorp kunnen vanaf hun zestiende op semizelfstandige basis gaan wonen in het gemeenschapshuis van het dorp, met elk een eigen slaapkamer en een gedeelde keuken en leefruimte. Ze leren er onder begeleiding op een zelfstandige manier leven: hun eigen budget beheren, gezond koken, de was doen terwijl ze toch nog steeds terecht kunnen bij hun SOS gezin. Zo hebben ze al heel wat ervaring opgedaan wanneer ze het kinderdorp verlaten. Als ze dat zelf willen, begeleiden we de jongeren ook na hun 18de verjaardag nog. In Hollogne (Marche-en-Famenne) kunnen vier jongvolwassenen terecht in l Olivier, het SOS Jongerenhuis. Dat kunnen zowel jongeren zijn die opgroeiden in het kinderdorp als andere jongeren uit de buurt die nood hebben aan begeleiding. Ze wonen er elk in een aparte studio met een eigen badkamer en kitchenette en kunnen er nog rekenen op de steun van een opvoeder, die hen onder andere begeleidt met studies en administratie. Bedoeling is om samen te werken aan een toekomstproject. Ook jongvolwassenen uit het kinderdorp die in de stad op kot gaan, kunnen rekenen op die begeleiden als ze dat willen. Natuurlijk kunnen de jongvolwassenen ook na hun tijd in het kinderdorp steeds terecht bij hun SOS moeder, broers en zussen voor gezelschap en de nodige morele steun! Want daar heb je nu eenmaal familie voor Kinderdagverblijf Les Bisounours 18 jaar geleden sloegen het SOS Kinderdorp Chantevent en de gemeente Nassogne de handen in elkaar om een kinderdagverblijf te openen. De samenwerking kwam er omdat beide partijen nood hadden aan kinderopvang. De gemeente had nog geen kinderdagverblijf voor haar inwoners en ook onze SOS moeders konden wat hulp gebruiken. Zo krijgen zij wat meer ruimte en leren de peuters uit het kinderdorp andere kinderen en opvoedsters kennen. Indien nodig geven we bij de inschrijving voorrang aan kinderen van wie de ouders zich in een moeilijke sociale situatie bevinden. In 2014 konden 29 kinderen iedere dag terecht in het kinderdagverblijf. Jaarverslag

12 Familiehuis l Alouette L Alouette (Rochefort) werd in 2011 door SOS Kinderdorpen overgenomen en biedt opvang en begeleiding aan zes kinderen in een moeilijke familiale situatie. Net zoals bij de andere projecten binnen SOS Kinderdorpen, gebeurt dit in een familiale omgeving. Het huis straalt warmte en gezelligheid uit. Met de hulp van een multidisciplinair team worden ook de families van de kinderen begeleid. Bedoeling is dat de kinderen op termijn terug naar een veilige thuis kunnen. Het Simbahuis Het Simbahuis is een kleinschalig opvang- en begeleidingsproject voor families in kwetsbare situaties. De kinderen vinden er de veiligheid en geborgenheid van een thuis, terwijl de ouders de ruimte krijgen om samen met het Simbahuis orde op zaken te stellen. Wat doet SOS? Het Simbahuis vangt op korte termijn (1 à 2 jaar) kinderen op die zich in een moeilijke leefsituatie bevinden. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met zowel de ouders als de jeugdzorgsector. Maximaal 8 kinderen tussen 0 en 12 krijgen in het Simbahuis de kans op adem te komen in een kleinschalige, familiale omgeving. Het dagelijks leven van de kinderen is niet anders dan in een gewoon gezin: naar school gaan, eten en wassen, spelen en samen leuke dingen doen. Afhankelijk van de specifieke noden en situatie van ieder kind worden ze bijkomend individueel begeleid. Tegelijk krijgen de ouders een intensieve ouderbegeleiding om de redenen die aanleiding gaven tot de plaatsing aan te pakken. Alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het ouderschap en de opvoeding worden bekeken. Samen wordt er gezocht naar oplossingen om de situatie positief te veranderen en de relaties binnen het gezin duur zaam te herstellen. Zodat de kinderen zo snel mogelijk terug naar een veilige thuis kunnen. En als het nodig is, worden de families dan nog een tijdje als gezin verder begeleid. Verhuis naar het nieuwe Simbahuis In september 2014 kon het Simbahuis, dankzij de inbreng van een donateur, naar een betere locatie in Liedekerke verhuizen. De directrice van het Simbahuis vertelt hierover het volgende: De kinderen zijn heel enthousiast over het nieuwe Simbahuis: er is meer ruimte om te spelen, een grotere tuin en de oudere kinderen krijgen er een eigen kamer, wat in het vorige Simbahuis niet mogelijk was. Toch hebben we de kinderen de eerste weken heel goed omkaderd: door hun verleden hebben ze veel behoefte aan stabiliteit en zekerheid. Hun veilige omgeving verlaten is dan een grote stap. Om er zeker van te zijn dat de kinderen zich ook in het nieuwe Simbahuis veilig voelen, doorliepen we met hen elk hoekje van het huis. We zochten uit welke plekjes zij leuk vinden, in groep en apart. Samen leuke en zorgeloze momenten doorbrengen, zo gaat een kind zich ergens veilig voelen. 12 SOS Kinderdorpen

13 Pilootproject met BX Brussels Ieder kind heeft het recht om deel te nemen aan recreatieve activiteiten. Dat staat in het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind. Toch zijn er in België kinderen die door een kwetsbare gezinssituatie geen toegang hebben tot sportclubs. Wat doet SOS? Bij de sociale voetbalclub BX Brussels stelt men vast dat sommige kinderen niet kunnen blijven voetballen door hun gezinssituatie. Omdat de ouders sociaal hun weg moeilijk vinden, bijvoorbeeld, of omdat het gezin financiële problemen heeft. Die gezinnen brengt BX Brussels in contact met SOS Kinderdorpen. De SOS social coach onderzoekt waar het fout loopt en gaat samen met het gezin op zoek naar oplossingen. Als blijkt dat er zich binnen het gezin sociale of relationele moeilijkheden stellen, gaat SOS hier samen met het gezin mee aan de slag, op zoek naar positieve verandering. Als het probleem vooral financieel is, kan SOS het gezin tijdelijk ondersteunen. En tegelijkertijd gaan we ook op zoek naar een structurele oplossing. Vincent Kompany, initiatiefnemer van BX Brussels en ambassadeur van SOS Kinderdorpen: Ik geloof sterk in de Brusselse jeugd, die tegenwoordig snel wordt afgeschreven. Ik ben één van hen en ik weet dat ze met de nodige inspanning tot veel in staat zijn. Ik zet mijn schouders onder dit project om een kanaal te creëren dat hen kansen biedt. Om die te maximaliseren wil ik hoog inzetten op de omkadering, zodat niet alleen de juiste manier van sporten wordt aangeleerd, maar de jeugd ook sociaal wegwijs gemaakt wordt in hun (vaak complexe) leven. Links: Katrien, SOS Social coach bij BX Brussels. Rechts: Patricia, verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van BX. Onze impact en acties in België 36 kinderen kregen iedere dag de liefdevolle zorg en aandacht van de SOS moeders en een team van begeleiders in het SOS Kinderdorp Chantevent Vier jongeren werden begeleid op hun weg naar zelfstandigheid in l Olivier (Hollogne) 29 kinderen uit de buurt beleefden iedere dag spel en plezier in Les Bisounours, de kinderopvang naast het kinderdorp Zes kinderen vonden een nieuwe thuis in l Alouette, het SOS Familiehuis in Rochefort Veertien kinderen die het thuis moeilijk hebben, kregen de kans op adem te komen in het Simbahuis Drie kinderen konden na een intensieve begeleiding van ouders en gezin terug naar een veilige thuis Zeven Brusselse jongeren werden financieel ondersteund zodat ze bij BX Brussels konden blijven voetballen en één gezin kreeg psychosociale ondersteuning van de SOS coach bij BX Via de mediaruimte van diverse partners sensibiliseerden we op 20 november 2,8 miljoen mensen voor de 25ste verjaardag van het kinderrechtenverdrag. Jaarverslag

14 SOS Kinderdorpen wereldwijd SOS Kinderdorpen is een internationale NGO actief in 134 landen. Met al onze projecten bereiken we ieder jaar meer dan 1,5 miljoen mensen. In 2013 zamelde SOS Kinderdorpen internationaal 991,5 miljoen euro in om deze projecten te financieren. 86% hiervan komt van de nationale associaties in West-Europa en Noord-Amerika. SOS Kinderdorpen België financierde in 2014 negen projecten mee in Afrika. De kaart hieronder biedt een geografisch overzicht van deze door SOS België ondersteunde projecten. SOS Kinderdorpen België financierde mee: 1 Familieversterkend programma voor 500 kinderen en hun families in Cibitoke, Burundi 2 Familieversterkend programma voor 1000 kinderen en hun families in Gitega, Burundi 3 Medisch centrum voor de bevolking van Gitega, Burundi 4 SOS platform voor 388 kinderen in Kinshasa, DR Congo 5 Familieversterkend programma voor 600 kinderen en hun families in Fatick, Senegal 6 Technische school voor 200 jongeren in Kigali, Rwanda 7 Moeder- en kindhospitaal voor de bevolking van Kara, Togo 8 Familieversterkend programma voor 950 kinderen en hun families in Dapaong, Togo 9 Familieversterkend programma voor 700 kinderen en hun families in Bukavu, DR Congo SOS Kinderdorpen

15 555 kinderdorpen 644 jongerenprojecten kinderen en jongeren 602 familie versterkende programma s mensen leerlingen 462 scholen 75 medische centra medische zorgen 7 noodhulpprogramma s mensen De impact van SOS Kinderdorpen wereldwijd in 2014 In 555 kinderdorpen en 644 jongerenprojecten worden meer dan kinderen en jongeren opgevangen en begeleid. Via 602 familieversterkende programma s bereiken we mensen. Dankzij 227 kleuterscholen, 185 lagere- en middelbare scholen en 50 beroeps scholen hebben meer dan kinderen toegang tot kwaliteitsvol onderwijs. Met 75 medische centra verlenen we jaarlijks meer dan medische zorgen Met 7 noodhulpprogramma s boden we hulp aan meer dan mensen Jaarverslag

16 SOS Kinderdorp in Kinshasa, DR Congo Onze impact en acties in Kinshasa 150 kinderen kregen iedere dag de liefdevolle zorg en aandacht van de SOS moeders en een team van begeleiders 296 kinderen kregen iedere dag kwaliteitsvol onderwijs in de SOS Kleuter- en Lagere school 71 kinderen werden geregistreerd bij de staat en verworven zo hun burgerrechten Negen families, goed voor 31 kinderen, kunnen volledig zelfstandig in de basisnoden van hun kind voorzien en verlieten het familieversterkend programma in 2014 Via lokale fondsenwerving werd bijna 5.000$ ingezameld in Kinshasa Het medische centrum verleende meer dan 3500 medische diensten Eén kind op tien in Kinshasa verloor één of beide ouders. Dat zijn meer dan weeskinderen. Heel vaak leven ze in ronduit slechte omstandigheden, met een tekort aan voedsel, zuiver water en medische zorgen. De schrijnende armoede blijft bovendien families uit elkaar rukken. Dat wil SOS niet laten gebeuren. Welkom in het kinderdorp In het SOS Kinderdorp Kinshasa wonen vandaag 150 kinderen. Zij werden allen in de loop van 2011 en 2012 in het kinderdorp opgevangen. Zonder thuis en zonder iemand om voor hen te zorgen, hadden ze nauwelijks kansen op een toekomst. Vandaag groeien zij op binnen de warmte en geborgenheid van een (h)echt gezin. De SOS familie Het kinderdorp bestaat uit vijftien familiehuizen, met in elk familiehuis een SOS familie van tien kinderen. Aan het hoofd van ieder gezin staat de SOS moeder. Zij zorgt als een echte moeder voor de kinderen. Ze runt het huishouden, waakt over de gezondheid, luistert, knuffelt, corrigeert waar nodig. Ze biedt de kinderen liefde, zorg en ouderschap en maakt er voor hen een echte thuis van. En omdat broers en zussen in moeilijke tijden vaak een belangrijke steun betekenen voor mekaar, zorgen we er zoveel mogelijk voor dat zij binnen hetzelfde gezin opgroeien. Opgroeien tot sterke volwassenen SOS haalt kinderen uit de harde realiteit van een leven op straat en geeft ze de kans om op te groeien in een familiale omgeving. Samen met 146 kinderen uit de lokale gemeenschap gaan alle kinderen naar de kleuter- of lagere school in het kinderdorp. Als ze ziek zijn, is er het SOS Medisch centrum, ook in het kinderdorp gelegen, om hen weer sterk te maken. Werken met kwetsbare families en de gemeenschap Via het SOS Familieversterkend programma in Kimbanseke, een wijk zo n 5km verderop, betrekt SOS ook de lokale gemeenschap en 16 SOS Kinderdorpen

17 overheden bij haar projecten. Het doel is de gemeenschap te versterken, zodat zij er op termijn zelf over kunnen waken dat de rechten van kinderen gerespecteerd worden. Dat doen we door de economische situatie van een veertigtal families te verbeteren. We steunen hen in het opzetten van een handel waarmee ze een duurzaam inkomen verwerven. Vaak verenigen we verschillende families rond één winstgevende activiteit. Zo ontstaan er solidaire groepen waarvan de leden elkaar onderling steunen. Die groepen stellen we in staat om hun kennis te verspreiden, zodat zij het project ook zelf gaan uitdragen. Daarnaast organiseren en versterken we ook groepen die werken rond relevante thema s. Kinderrechtencomités die de kennis rond kinderrechten binnen de gemeen schap vergroten en er over waken of die ook effectief nageleefd worden, bijvoorbeeld. Of een soort mutualiteit waarmee kwetsbare families via een kleine bijdrage toegang krijgen tot medische zorg. Kinderparlement klaagt schending kinderrechten aan Op 16 juni, de Internationale Dag van het Afrikaanse Kind, legden kinderen van het SOS Familieversterkend programma via het kinderparlement een schrift neer met aanklachten tegen de schending van kinderrechten in Kinshasa. De burgemeester van Kimbanseke (deelgemeente Kinshasa) en het ministerie van onderwijs namen het schrift in ontvangst tijdens de viering van deze speciale dag. Het kinderparlement klaagt ondermeer aan dat onderwijs verre van gratis is in Kinshasa, wat nochtans zou moeten volgens het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. Duurzame partner BCG op bezoek in Kinshasa In februari 2014 zette The Boston Consulting Group haar jaarlijkse Strategy Cup in het thema van SOS Kinderdorpen. Tijdens deze business game gingen honderden studenten op zoek naar aanbevelingen voor een strategische uitdaging voor SOS. De winnaars mochten een bezoek brengen aan het kinderdorp in Kinshasa. Sven was één van de gelukkigen: Ondanks het schrijnend tekort aan basisvoorzieningen, viel het me op dat de Congolezen een zeer fier volk zijn. In dat opzicht lijken de SOS Familieversterkende programma s op maat van de bevolking. Via microkredieten kan SOS Kinderdorpen veel families helpen, zonder aan hun trots te raken. Merveille kan nu wél zelfstandig voor haar gezin zorgen * Hilde Boeykens, directrice van SOS Kinderdorpen, zag met eigen ogen wat SOS betekent voor de lokale gemeenschap: Ik ontmoette in Kinshasa een hele sterke vrouw, Merveille*. Toen ze bij SOS toekwam, was Merveille ten einde raad: na het overlijden van haar man had ze geen inkomen meer. Ze had nooit genoeg eten voor haar vier kinderen en kon hen niet naar school sturen. Ze had dan, gesteund door SOS, samen met tien andere vrouwen een handel opgezet. En dat leek heel goed te lopen. De kracht die deze groep vrouwen uit straalde, vond ik ongelooflijk. Ze kunnen nu wél voor hun gezin zorgen en helpen zelfs andere kwetsbare vrouwen om hetzelfde te doen. Dat vind ik echt knap. * Naam gewijzigd omwille van privacy Jaarverslag

18 SOS Familieversterkend programma in Bukavu, DR Congo De stad Bukavu lijdt al jaren onder het conflict in Oost-Congo. Ook in 2014 flakkerde het geweld weer hoog op. Kinderen zijn daar vaak het eerste slachtoffer van. Ze gaan niet meer naar school of komen op straat terecht. Een ander schrijnend gevolg van het conflict is het seksuele geweld tegen vrouwen en kinderen. Het SOS Familieversterkend programma ondersteunt de meest kwetsbare families in Bukavu, zodat zij op lange termijn voor hun kinderen kunnen blijven zorgen. Dit doen we door op drie niveau s te bouwen aan een duurzaam ondersteuningsnetwerk. 1. De gemeenschap versterken SOS bouwt verder op de kracht van de gemeenschap. Via lokale en participatieve verenigingen vergroten we de kennis rond relevante thema s als hygiëne, reproductieve gezondheid en kinderrechten. We geven hen de middelen om die kennis verder te verspreiden én stimuleren hen om ze op dagelijkse basis toe te passen. Een voorbeeld hiervan vinden we bij de organisatie Programme de Secours aux femmes et enfants en détresse in de gemeente Kadutu. Deze sociale vereniging biedt jonge vrouwen opleidingen tot kleermaker, organiseert inhaallessen voor kinderen en jongeren met schoolachterstand en geeft vormingen rond seksueel geweld en genderkwesties. 2. Kwetsbare families versterken Ten tweede helpt SOS kwetsbare families bij het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede. We helpen landbouwfamilies bij het verhogen van de productiviteit en ondersteunen anderen bij het opzetten van een kleine handel. Ook hier stimuleren we families om hun krachten te bundelen in b.v. landbouwgroepen en spaarkassen, zodat er niemand achter blijft. Een belangrijke partner hierbij is de lokale vereniging PAIDEK: Promotion et Appui aux Initiatives de Développements Economiques du Kivu. Zij organiseren vormingen rond het beheer van microkredieten, ondersteunen mensen in het opstellen van een goed kredietdossier en begeleiden hen in het goed besteden en terugbetalen van het krediet. 3. Kinderen voorzien in basisbehoeften Zodat de kinderen ook op korte termijn gezond kunnen opgroeien, zorgt SOS voor toegang tot basisvoorzieningen als medische zorg, gezonde voeding, drinkbaar water, huisvesting en kledij. In de zomer van 2014 bouwde SOS samen met vrijwilligers uit de gemeenschap bijvoorbeeld een leefbare woning voor 20 extreem kwetsbare families uit Bukavu. Waar nodig investeren we hier in duurzame infrastructuur als medische posten of waterputten. We betalen ook de schoolkosten van de kinderen, tot de familie sterk genoeg is om die zelf te betalen, en zetten structuren op die het jongeren gemakkelijker maken om in de stad te gaan studeren. 18 SOS Kinderdorpen

19 sterke gemeenschap sterke families sterke kinderen Onze impact en acties in Bukavu in kinderen gaan naar school, hebben toegang tot medische zorg en kennen hun fundamentele rechten Acht gemeenschapsorganisaties beschermen en promoten actief de rechten van kwetsbare kinderen in de gemeenschap Andere SOS projecten in Bukavu Een SOS Kinderdorp met jongerenhuis voor 207 kinderen Een kleuter-, basis- en professionele school voor 738 kinderen Een medisch centrum dat jaarlijks patiënten ontvangt Duurzame impact: gemeenschapsgroepen nemen steeds meer verantwoordelijkheid Sinds de start in 2004 spelen lokale gemeenschapsgroepen een centrale rol in dit project. Onze collega s ter plaatse organiseerden deze groepen en gaven hen de kennis en middelen om zelf de rechten van kwetsbare kinderen te gaan verdedigen. Zij zijn dus als het ware mede-eigenaar van het project en vergroten zo de impact van onze acties. 67 families konden het project verlaten omdat ze volledig zelfstandig aan de basisrechten van hun kinderen kunnen voldoen 50 kinderen werden geregistreerd bij de overheid en kunnen zo hun burgerrechten verdedigen Meer dan vijftien lokale partnerorganisaties versterken het project en vice versa, zodat de acties echt lokaal gedragen worden Een voorbeeld: in 2014 zetten deze groepen zestien collectieve inkomensgenererende activiteiten op touw (veeteelt, kleermakerij, zeepproductie ), waardoor zo n honderd families nu over een duurzaam inkomen beschikken. Deze duurzame manier van werken zorgt ervoor dat de effecten van onze acties nog lang zichtbaar zijn. En dat de gemeenschap op termijn zelf de zorg om kwetsbare kinderen over neemt. Jaarverslag

20 SOS Medisch Centrum in Gitega, Burundi Een groot deel van de bevolking in Gitega heeft geen toegang tot medische verzorging. Dat is ofwel te duur, ofwel zijn er simpelweg geen dokters of verplegers in de buurt. De gezondheids situatie van kinderen is er zorgwekkend: één kind op tien overlijdt voor de vijfde verjaardag. Dat zijn ieder jaar kinderen. Voorname doodsoorzaken als malaria, diarree en longontsteking zijn nochtans gemakkelijk te genezen. Wat doet SOS? Het SOS Medisch centrum zorgt er mee voor dat de gezondheidssituatie van de meest kwetsbare bevolking van Gitega erop vooruitgaat. Dat doet het op drie manieren: Betaalbare, kwaliteitsvolle medische diensten in het centrum zelf Medische kennis en solidariteit versterken bij lokale gezondheidsorganisaties Met mobiele posten de medische diensten en kennis naar de doelgroep zelf brengen Betaalbare, kwaliteitsvolle diensten In 2014 ontving het medisch centrum meer dan patiënten. Vergeleken met het eerste jaar in 2009 is dat aantal meer dan verdubbeld. De prijzen van de diensten zijn daarbij gelijk aan die in de publieke ziekenhuizen, maar de kwaliteit ligt een stuk hoger. Kinderen onder de vijf jaar en extreem kwetsbare personen behandelt SOS gratis of tegen een verminderd tarief. Meebouwen aan lokale structuur voor gezondheid Omdat SOS een duurzame impact wil hebben, bouwt het mee aan lokale structuren die de toegang tot medische zorg en kennis blijvend vergroten. Het centrum vormt en sensibiliseert lokale leiders (bijvoorbeeld de dorpsoudsten) en gezondheids organisaties, zodat zij die kennis op hun beurt verspreiden onder de bevolking. 20 SOS Kinderdorpen

21 SOS bouwt ook aan de solidariteit binnen die organisaties, zodat meer mensen via een systeem van mutualiteiten toegang krijgen tot medische zorg. Via uitwisselingen met andere medische centra en platformen, versterkt SOS mee het aanbod en beïnvloedt het de beleidsvorming rond gezondheid. Mee met de lokale gezondheidspolitiek De laatste jaren investeert ook de Burundese overheid in de gezondheidszorg. Zo is er sinds kort de Medische Assistentiekaart, waarmee medische diensten tot 80% terugbetaald worden. SOS wijst de lokale bevolking de weg bij de inschrijving op dit soort overheidsinitiatieven. Mobiele medische diensten Omdat een deel van de doelgroep de weg naar het medisch centrum niet zomaar vindt, trekt SOS zelf de gemeenschap in. Om de medische diensten als het ware naar de bevolking toe te brengen. Dat doet het bijvoorbeeld door in de dorpen zelf mensen te testen op en te informeren over HIV/AIDS. Of via lokale medische posten, waar elke week op een bepaald tijdstip een dokter of verpleger zit. Onze impact en acties in Gitega mensen kwamen in het medisch centrum op consultatie Bijna mensen zijn gesensibiliseerd rond diverse medische thema s, waarvan ongeveer de helft door mensen of organisaties die SOS zelf vormde 600 mensen verkregen een medische assistentiekaart Meer dan mensen trokken dankzij aansluiting bij een mutualiteit een deel van hun medische kosten terug 160 extreem kwetsbare patiënten werden gratis behandeld Andere SOS projecten in Gitega Een SOS Kinderdorp en jongerenhuis voor 212 kinderen en jongeren Een SOS Kleuter- en basisschool voor 501 kinderen Een SOS Familieversterkend programma voor 1000 kinderen Jaarverslag

22 Noodhulp en heropbouw Tyfoon Haiyan in de Filipijnen Onze impact en acties in de Filipijnen sinds november 2013 Meer dan 2000 kinderen werden opgevangen in 12 kindvriendelijke ruimtes 124 weeskinderen werden herenigd met grootouders of tantes 467 families hebben opnieuw een bron van inkomsten 300 dakloze families kregen een huis 445 Home in a Box en 935 schoolpakketten uitgedeeld Renovatie van een publieke school in Palanog Op vrijdag 8 november 2013 werden de Filipijnen getroffen door een vreselijke tyfoon. SOS Kinderdorpen startte meteen met noodhulp en werkte in 2014 een uitgebreid programma voor heropbouw uit. SOS is al meer dan 45 jaar actief in de Filipijnen en zal zich er ook de komende jaren blijven inzetten voor het welzijn van kwetsbare kinderen en families. De focus van SOS Kinderdorpen in noodsituaties ligt in de eerste plaats op de veiligheid en gezondheid van de meest kwetsbare kinderen. We bieden hen alle nodige basiszorgen, vangen hen op in kindvriendelijke ruimtes en proberen kinderen die verloren raakten zo snel mogelijk te herenigen met ouders of familie. Noodhulp altijd gepaard met heropbouw Omdat SOS Kinderdorpen steeds op zoek gaat naar een duurzame impact, koppelen we noodhulp altijd aan heropbouw: We zoeken permanente oplossingen voor kinderen die tijdens de ramp hun familie verloren We ondersteunen kwetsbare families bij de heropbouw van hun leven We investeren in onderwijs en infrastructuur In de eerste plaats probeert SOS kinderen die door de chaos van de tyfoon alleen kwamen te staan te herenigen met hun familie. Families die hun bron van inkomsten verloren, helpt SOS om deze terug op te starten. Met vissersboten, met de start van een veestapel, met landbouwondersteuning Veel families veloren ook hun huis en al hun bezittingen. Hen steunen we bij het bouwen van een nieuw huis en met een basis aan bestaansmiddelen. 22 SOS Kinderdorpen

23 Onze impact en acties in Liberia, Guinea en Sierra Leone SOS Medisch centrum in Monrovia behandelde doorheen hele crisis 50 patiënten per dag 40 extra weeskinderen vinden nieuwe thuis in kinderdorpen Sierra Leone Alle 862 SOS kinderen bleven gezond en wel SOS sensibiliseerde diverse gemeenschappen rond preventie van ebola SOS Scholen sinds 16 februari 2015 terug open met strikte veiligheidsmaatregels Tien publieke scholen in Monrovia krijgen toegang tot zuiver water Ebolacrisis in West-Afrika De uitbraak van ebola in Liberia, Guinea en Sierra Leone trof niet alleen de mensen die besmet raakten met het virus, maar de hele bevolking. De gezondheidssector stortte in, bedrijven en scholen sloten de deuren, mensen werden verstoten uit vrees voor besmetting. SOS Kinderdorpen is al veertig jaar actief in de regio en helpt kwetsbare families deze crisis door te komen. SOS Medisch centrum in Monrovia één van enige actieve ziekenhuizen Bij de uitbraak van de epidemie behoorde het medisch personeel tot de eerste slachtoffers. Dokters en verplegers overleden of durfden niet meer gaan werken uit vrees voor besmetting. Daardoor konden ook andere zieken en zwangere vrouwen nergens meer terecht. Het SOS Medisch centrum in Monrovia (Liberia) was één van de laatste actieve ziekenhuizen van de stad. Zo betekende het medisch centrum een belangrijke steun voor de lokale bevolking. Het centrum ging daarbij de samenwerking aan met Artsen Zonder Grenzen. SOS kon er geen ebolapatiënten ontvangen, daarvoor is het niet uitgerust, en stuurde die daarom door naar de gespecialiseerde centra van Artsen Zonder Grenzen. Andersom stuurde AZG mensen die wel ernstig ziek waren, maar geen ebola hadden, naar het SOS Medisch centrum. Zo liepen zij veel minder risico om besmet te worden met het virus. Vier kinderen vinden nieuwe thuis in kinderdorp Makeni Sinds eind januari 2015 vangt SOS vier kinderen op die tijdens de crisis hun familie verloren. Het verlies van hun ouders dragen ze hun leven lang met zich mee. Maar ze vinden nu wel een nieuwe thuis in het SOS Kinderdorp Makeni (Sierra Leone). Zo zal SOS begin 2015 nog 36 extra kinderen opvangen in de kinderdorpen in Makeni, Freetown en Bo. Jaarverslag

24 Ontroerende, enthousiaste en hartverwarmende momenten uit SOS Kinderdorpen

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

WERELDWIJDE MEDISCHE NOODHULP

WERELDWIJDE MEDISCHE NOODHULP WERELDWIJDE MEDISCHE NOODHULP Coverbeeld Julie Rémy - Eliane Mansur, chirurg, verzorgt een patiënt met een open botbreuk in de geïmproviseerde operatiezaal in het ziekenhuis van Martissant in Port-au-

Nadere informatie

Een gezin voor ieder kind

Een gezin voor ieder kind Een gezin voor ieder kind Het Better Care Network bestaat uit en wordt ondersteund door de volgende organisaties: Een gezin voor ieder kind december 2011 2 Inhoud Samenvatting...5 I Inleiding...7 II Kinderen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

1 juli 2006-30 juni 2007. Jaarverslag 06-07. Plan België. www.plan-belgie.org

1 juli 2006-30 juni 2007. Jaarverslag 06-07. Plan België. www.plan-belgie.org 1 juli 2006-30 juni 2007 Jaarverslag 06-07 Plan België www.plan-belgie.org Onze visie Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle kinderen zich volledig kunnen ontplooien in de

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Ministerie van Algemene Zaken Juni 2007 Beleidsprogramma 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid

Nadere informatie

FACT SHEET Hiv & soa. 1.1 Waarvoor staat soa? 1.2 Wat betekenen hiv en aids?

FACT SHEET Hiv & soa. 1.1 Waarvoor staat soa? 1.2 Wat betekenen hiv en aids? 1. Drie letterwoorden: SOA, hiv en aids 1.1 Waarvoor staat soa? Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa s) zijn aandoeningen die via seksueel contact overgedragen kunnen worden van de ene op de andere

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg. Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte

Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg. Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte We moeten elke dag om 6 uur naar bed en in het weekend

Nadere informatie

Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen. Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga

Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen. Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen www.communityparticipation-hu.nl

Nadere informatie

Welkom thuis. na twintig jaar oorlog. Vrouwen in Honduras leren ondernemen. Noord-Oeganda:

Welkom thuis. na twintig jaar oorlog. Vrouwen in Honduras leren ondernemen. Noord-Oeganda: mei 2009 www.cordaid.nl 08 Vrouwen in Honduras leren ondernemen Noord-Oeganda: Welkom thuis na twintig jaar oorlog Sri Lanka: midden in het conflict werken aan vrede en veiligheid Het jaar van de crisis

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

GOEDE DOELEN RAPPORT 2014

GOEDE DOELEN RAPPORT 2014 GOEDE DOELEN RAPPORT 2014 VFI BRANCHEORGANISATIE VAN GOEDE DOELEN De 120 organisaties die aangesloten zijn bij VFI, zijn op allerlei terreinen actief. Van gezondheid tot internationale samenwerking. Van

Nadere informatie

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG. 17 oktober 2014. My Body My Rights. Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam.

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG. 17 oktober 2014. My Body My Rights. Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam. SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 17 oktober 2014 My Body My Rights Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam. INHOUD Introductie... 6 Zo vroeg al?... 7 Hoe dit pakket gebruiken?... 8 Tips voor een veilig

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER

ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER Kapucijnenvoer 39 3000 Leuven +32(0)16 33 69 10 fax: +32(0)16 33 69 22 www.kuleuven.be ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER De Groof Marian Taeymans Sofie Prof. Dr. Van Audenhove Chantal Leuven oktober 2009 Inhoud

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 1 l Kom over en help Jaarverslag 2013 Beleid en strategie Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 Op de voorkant Hade wordt door haar ouders de straat op gestuurd. In de kinderopvang

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie