Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581"

Transcriptie

1 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond (tel , fax ) Bank: RABO Clubhuis: Kaagsociëteit, Sweilandpolder 8, 2362 AG Warmond, Havenkantoor sociëteit / Internet: Financiële administratie: Claudia Kienen Administratie: Pauline de Zwart, Corry Bakker Havenmeester: Frans Bakker, Assistent havenmeester: Cees Hermans ERELEDEN: D. van Eck, L.A. Eichhorn College van beroep: W.F. de Vreeze, G.J. van den Elshout, L.Th. Menken. p/a Laan van Meerdervoort 153, 2517 AX Den Haag BESTUUR Voorzitter: J.B. Lucas, , Secretaris: F.J.M. Kuiters-Zeevenhooven, , Penningmeester: L.G.F. Pinckaers, , Commissarissen: W.M.J.J.M. Meyer (jachthaven), L.J. Koning, (zeilopleiding en jeugdzaken), , W. van t Hoogerhuys (zeilwedstrijden) , E. van Essen (evenementen), , B. van der Velden (sociëteit), , M. Dijkstra (sloeproeien), , COMMISSIES Jubileumcommissie J.W. ten Kley, B.W. Toetenel, W.M. Middelburg Sloeproeien: D. Thibaudier, H.C.B. Winnubst, M. Dijkstra, J.P.M. van Leeuwen, M.L. Mussert, E. Kroesbergen, R.F.M. Vergeer. Zeilwedstrijden: W. van t Hoogerhuys, Chr v.d. Meeren, M.A. van Roijen, J.W. v. Weezenbeek, T.E. van Strien en R.H.W.M. van den Hoogen Zeilopleiding, jeugd: L. Koning, F. v.d. Borden, R. de Kler Mina-zeilen: B.M.A. Wösten Materieel wedstr./opleiding: F. Bakker, M.L. Mussert Jachthaven: F. Bakker, H.J.F. de Ridder, L. J. van Munster, W.M.J.J.M. Meyer, A. Camphuysen en L. van der Lans. Evenementen: E. van Essen, H. van den Anker, H. van Leest. Redactie Kaagnieuws/website: W. van t Hoogerhuys, P. de Zwart, M.L. Mussert, F.J.M. Kuiters-Zeevenhooven. Technische uitvoering website: Chr. van der Meeren, F. van Schaik, W. Pinckaers P. de Zwart, R. Hagedoorn Sociëteit: B. v.d. Velden, E.F. Koning, I. le Clerq-Wisse Omslagontwerp A. Leest Drukwerk ImPressed druk en print, Weteringweg 11, 2641 KM Pijnacker, KOPIJ en ADVERTENTIES Kopij en advertenties: Sluitingsdatum editie 582 vóór 24 januari 2011 uitsluitend digitaal aangeleverd. Verschijningsdatum 16 februari Openingstijden Van 1 oktober tot 1 april is het kantoor geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot uur en van tot uur.

2 2 Algemeen Inhoud Van de redactie 3 Notulen van de ALGEMENE LEDEN VERGADERING 4 Contributietarieven Kaagjeugd in Optimist Kernploeg Medewerkersavond Frans Sluyters wint Maas Trofee 10 Daphne van der Vaart genomineerd voor de Conny van Rietschoten Trofee Team Haarlemse Jacht Club Nederlands kampioen en Team Kaag pakt zilver in Rotterdam 11 Harry Sistermans (P8) Lid van Verdienste Pampusclub 13 Nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 16 januari Plan van aanpak haven Oost 14 Eindelijk gaat er gebaggerd worden 14 Winterwedstrijden De North Sea Regatta vanaf de Forex 16 Het wedstrijdcomité is op zoek naar u! 19 Dit is uw kans! 20 Najaarstraining Cursus vaarbewijs Kick op Loosdrecht 27 Grachtenrace Amsterdam 9 oktober 2010 Meiden van Staal 29 MPM 6/7 november MPM 6 & 7 november Motorboottocht Micro Magic Zeilen 36 Winterwandeling en lezing op 13 februari Glamour op De Kaag 39 De boordverlichting van jachten, sloepen en zeilboten. 43 Blijft u even aan de lijn? 44 Kalender Personalia 46 Zeilgenoegen van de Haak 48 Secretariaat gesloten In verband met de feestdagen zal het secretariaat gesloten zijn van 24 december 2010 tot en met 2 januari Maandag 3 januari zijn we weer bereikbaar.

3 Algemeen 3 Van de redactie Na het speciale bewaarnummer van uw lijfblad, thans het laatste nummer uit Dit is tevens het laatste nummer met de gouden 100 jaar op de omslag. Wat treft u er in aan? Veel hoogtepunten, zoals de bijzondere oeuvre prijs die aan Frans Sluyters is toegekend, de nominatie van Daphne van der Vaart voor de Conny van Rietschoten trofee,het zilver voor het Kaagteam tijdens het NK teamzeilen en de successen van een drietal Kaagoptimistenzeilers en Harry Sistermans werd erelid van de Pampusclub. Ja, onze zeilende leden presteren nog altijd heel wat. Maar ook onze roeiers en roeisters hebben niet stilgezeten! U wordt uitgenodigd voor de feestelijke nieuwjaarsreceptie op zondag 16 januari 2011, waarmee wij een nieuw jaar inluiden en het 100ste jaar officieel afsluiten. Dat wilt u zeker niet missen. Het wedstrijdcomité vraagt uw aandacht en er wordt weer een cursus Vaarbewijs georganiseerd. Naast andere interessante en boeiende verslagen wijzen wij u op de polderwandeling en daaropvolgende lezing op zondag 13 februari en verder presenteren wij u de jaaragenda Deze staat inmiddels ook op de website. Tenslotte willen wij u allen prettige kerstdagen en een voorspoedig 2011 wensen. Wilt u tot aan het volgende Kaagnieuws van alles wat er binnen de vereniging gebeurt op de hoogte blijven raadpleeg dan regelmatig Uw boot MAXIMAAL verzekerd met minimale lasten Max Behrend Totaal verlies garantie Gratis zeedekking Wedstrijdzeilen gratis meeverzekerd Beperkte aftrek nieuw voor oud Geen no-claim verlies bij alleen hulpverlening of berging Geen Track & Trace systeem voor sloepen Veerpolder 1 Scherpe premie! Postbus KV Warmond Bezoek 2360 AA Warmond t onze website! f

4 4 Algemeen Notulen van de ALGEMENE LEDEN VERGADERING van de KWV de Kaag gehouden op zondag 7 november 2010 in de Kaagsociëteit. Aanwezig: 36 leden inclusief 7 bestuursleden. 1. Opening Jan Bart heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder onze ereleden Dick van Eck en Lies Eichhorn. Jan Bart vraagt de aanwezigen staande met hem de leden te herdenken die ons sinds de vorige ALV zijn ontvallen, t.w. de Van Hoolwerffpenninghouders Ed Hoppe en Bram de Wit, mevrouw Nel Bredero-Reekers en de heren Thijs van den Anker, Joop Diepenbroek, Fred Drontmann, J.H. Ente van Gils, F.H.W. van Engelbert van Bevervoorde, Jacques Korpershoek, Joop du Prie en Hans Smits. 2. Vaststellen van het verslag van de ALV van 22 april 2010 (zie Kaagnieuws 577) Er zijn geen opmerkingen, zodat het verslag, onder dankzegging aan Franky, wordt goedgekeurd en door Jan Bart en Franky wordt ondertekend en daarmee is vastgesteld. 3. Ingekomen stukken Er is bericht van verhindering ontvangen van de bestuursleden Lennart Koning en Willem Meyer, de families Hellman en le Clercq, de heer en mevrouw Jan en Vokje Bakker, de heren Kees v.d. Aardweg, Henk van Dongen, Leo van der Lans, Robin Nieboer en Peter van Riet. 4. Mededelingen Na herhaaldelijke oproepen en telefoontjes van kantoor en bestuur is er toch nog een klein aantal leden dat niet aan hun financiële verplichtingen heeft voldaan. Wij houden het royeren aan tot het eind van het jaar en zullen hierop terugkomen tijdens de volgende ledenvergadering. Zowel voor het bestuur van de Kaag als voor de lustrumcommissie was het ook een grote teleurstelling om het slotfeest van zo n mooi Lustrumjaar te moeten annuleren. Het door laten gaan van het feest met een gering aantal deelnemers was een optie, maar had geleid tot grote kosten. Wij hebben nu de annuleringskosten weten te beperken tot acht à negenduizend euro. Op korte termijn zal er een uitnodiging komen per mail en op de site, voor een filmavond op 9 december a.s. te Warmond, waar de ca. 45 minuten durende film rondom de 90ste Kaagweek vertoond zal worden. Hierin is ook verwerkt, gevonden oud film materieaal over de Kaag van Anthonie Fokker. Op de DVD is tevens

5 Algemeen 5 een mooie kopie van de film 75 jaar kaag opgenomen. Wij hopen hiermee toch een waardig einde aan dit bijzondere jaar te kunnen geven. Begin december zal u een speciaal nummer van het Kaagnieuws ontvangen, nummer 580, in een ander jasje gestoken, met een verzameling van reeds gepubliceerde en nieuwe stukjes en foto s met betrekking tot dit jubileum jaar. Het niet doorgaan van het jubileumfeest heeft bij het bestuur de vraag opgeroepen naar de diepere oorzaak hiervan. Het bestuur heeft de afgelopen bestuursvergadering besloten, om met behulp van het Watersportverbond, volgens modellen van NOC*NSF, een onderzoek uit te voeren en aan de hand daarvan een discussie op te zetten m.b.t. de toekomst van de Vereniging. 5. Begroting 2011 Bert Pinckaers, penningmeester krijgt van de voorzitter het woord en deelt mee dat de begroting vanaf 20 oktober 2010 ter inzage heeft gelegen bij het secretariaat. De begroting is met de Commissie van Controle doorgenomen, en tijdens de bestuursvergadering van 18 oktober j.l. door het bestuur goedgekeurd. De penningmeester presenteert de cijfers aan de hand van een power point presentatie. a) Staat van Baten en Lasten Als uitgangspunt voor de begroting 2011 is gekeken naar de ontwikkeling van de baten en lasten van dit jaar. De verwachting is het jaar 2011 af te sluiten met een klein batig saldo van 3.000, --. b) Contributies2011 Voorstel verhoging contributies met prijsindex 1,5%. Bij deze inkomsten is uitgegaan van een ledenbestaand van rond de achttien honderd. c) Havengelden Voorstel verhoging 5% Voor havengelden is in het verleden een beleid ingezet om gedurende een aantal jaar deze gelden met 5% te verhogen. 50% van de gelden is nodig voor onderhoud en 50% om verbeteringen door te voeren. Voor de komende jaren wacht ons nog de noodzaak voor het nodige onderhoud aan de havens en de steigers. d) Investeringen Voor 2011 staan de volgende investeringen gepland: verlichting en stoelen koepelzaal, zonneschermen, nieuwe rescue boot, nieuwe roeisloep (evt. Yole de Mer), portofoons, post onvoorzien, totaal investeringen ,--. Uitgangspunt is om de investeringen te financieren uit de afschrijvingen. e) Voorziening Groot Onderhoud Voor Groot onderhoud is een voorziening opgenomen van ,-- met begrote uitgaven van ,- voor o.a. steigers, sociëteit, baggeren en diversen. De stand van de voorziening groot onderhoud zal eind 2011 staan op , -. Deze voorziening zal hard nodig zijn voor toekomstige grote onderhoudsprojecten. f) Voorziening Jubileum In de begroting is een voorziening jubileum opgenomen van , -, met als bestemming de viering van de 100e kaagweek over 10 jaar.

6 6 Algemeen g) Liquiditeit Vorig jaar heeft de vergadering het bestuur toestemming verleend voor het aangaan van een banklening voor het geval dit nodig mocht zijn. Dit is niet nodig gebleken. Wel is met de bank een doorlopende kredietfaciliteit overeengekomen. Wij hebben hier, tot nu toe, geen gebruik van hoeven te maken. Wij hebben het afgelopen jaar, uit liquiditeitsoverwegingen, minder aan groot onderhoud uitgegeven (dit is naar voren geschoven) en minder investeringen gedaan, met als gevolg dat er geen beroep gedaan hoefde te worden op bankkrediet. De renovatie van de keuken sociëteit en de jubileumkosten zijn uit de bestaande liquiditeit betaald. Jan Bart dankt Bert voor de duidelijke uiteenzetting en vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over de begroting De heer Jacques van Leeuwen ziet niets in de begroting terug voor het geplande verwijderen van de drinkwatervoorzieningen in de havens. Er wordt meegedeeld dat dit plan van de baan is, zoals het bestuur bekend heeft gemaakt in Kaagnieuws 578. De heer Ben Boerman suggereert om de waterleidingen, daar waar de steigers nog vernieuwd moeten worden, 2 meter te laten zakken, zodat ze in het water komen te liggen onder de steigers en zodoende koel blijven. Bestuur zal dit meenemen bij aanleg nieuwe steigers. De heer Rien Mussert vindt de verhoging havengelden met 5% veel, in verhouding tot de verhoging voor de sloeproeibijdrage van 1,00. Bestuur antwoordt dat dit twee verschillende zaken zijn, in de havens staan grote projecten op stapel. Bij sloeproeien worden de kosten voor deze afdeling redelijk gedekt door sloeproeibijdrage. Voor het groot onderhoud van de Neptunus is nog een post onvoorzien beschikbaar. De heer Ben Boerman stelt voor de aan te kopen rescue boot uit te rusten met een kleinere motor dan 60PK, hij denkt dat dit met de helft kan worden teruggebracht denkend aan kosten en milieu. Degenen die veelvuldig van de rescueboten gebruik maken, Navigeer voor alle uw boeken en kaarten naar de watersport winkel van de randstad NB 4 32 OL Zijlbaan 10 ~ Leiderdorp ~ Tel ~

7 Algemeen 7 maken duidelijk dat een boot met voldoende PK s een echte noodzaak is voor rescue werkzaamheden. Geen vragen meer aan de orde zijnde, vraagt Jan Bart de vergadering goedkeuring voor de verhoging contributies met 1,5%, havengelden met 5%, voor de voorgestelde investeringen en het groot onderhoud. Met applaus wordt de gehele begroting 2011 vastgesteld. 8. Rondvraag De heer Jan Haasnoot: heeft deze zomer diverse keren doorgegeven dat op haven Oost de kade voor het lichthuis wegzakt en zo een gevaarlijke situatie ontstaat. Ook het Lichthuis is in slechte conditie. Tot op heden is hier geen actie op ondernomen. Jan Bart antwoordt dat er deze winter een nieuwe damwand voor het lichthuis wordt geplaatst en dat het opknappen van het lichthuis op de begroting van volgend jaar staat. Jan benadrukt dat de kade afgezet zou moeten worden en dat dit serieus moet worden aangepakt. De heer Jan Devilee deelt mee dat hij op een aan het bestuur verzonden nog geen antwoord heeft ontvangen. Bestuur zal nagaan waar dit fout is gelopen en Jan antwoorden. De heer Hans Hogenboom deelt mee dat hij deze zomer meerdere malen aan de havenmeester heeft doorgegeven dat er zaken zijn ontvreemd op haven Oost en dat de verlichting als je in het donker aan komt varen niet aangaat (er zitten spaarlampen in, die pas later gaan branden, als je er al voorbij bent). Hij heeft het idee dat hier niets mee gedaan wordt. Jan Bart deelt mee dat dit aan de commissaris JHC zal worden doorgegeven. De heer Hans Hogenboom is blij te horen dat het bestuur aktie onderneemt op de vraag, waarom er niet genoeg leden naar het jubileumfeest zijn gekomen. Een onderzoek naar wat er leeft binnen de vereniging en wat men voor de toekomst kan verwachten. Hans vraagt of dit onderzoek door onafhankelijke leden of door bestuursleden wordt opgestart. Jan Bart deelt mee dat eerst het bestuur zich hiermee bezig zal houden, er wordt een kader opgezet, samen met het Watersportverbond, waar ook ervaringen van andere verenigingen in zullen worden meegenomen. Het is niet iets wat alleen bij ons speelt. Het Watersportverbond heeft nauw contact met NOC*NSF, er wordt gewerkt met modellen die multi toepasbaar zijn. Daarna zullen ook andere leden

8 8 Algemeen uit de vereniging hierbij betrokken worden. Er moet een grondslag gelegd worden voor de volgende 100 jaar. Mevrouw Mulder vraagt wie de man aanstuurt die dagelijks het onderhoud van haven Oost doet. Zij vindt dat het er armoedig uitziet, je struikelt over de trailers en er wordt niets opgeruimd, er verandert niets. Jan Bart deelt mee dat commissaris JHC hierop toe zal zien. De heer Jan Haasnoot wil van het bestuur horen dat zij de commissaris JHC opdracht geeft er sterk op toe te zien dat het terrein opgeruimd wordt. Tevens doet Jan de suggestie de trailers tegen de loods aan te zetten. De heer Henk van den Anker vraagt waar de komende filmavond gehouden zal worden. Jan Bart antwoordt dat dit in hotel De Zon in Warmond zal zijn. De heer Hans Hogenboom vraagt waarom in Warmond en niet in de sociëteit? Jan Bart antwoordt dat er veel leden zijn die in de winter s avonds niet naar de sociëteit willen rijden. Mevrouw Lies Eichhorn komt terug op het jubileumjaar. Zij geeft allereerst een compliment over het nieuwe kleed over de bestuurstafel. Zij vindt het jammer dat het jubileumfeest niet is doorgegaan. Het jaar is zo goed begonnen met een volle koepel tijdens de receptie en zij vraagt zich af waarom de mensen toen wel zijn gekomen? Zij doet de suggestie de komende nieuwjaarsreceptie op dezelfde manier aan te pakken, met film en veel foto s van het jubileumjaar zodat het jaar 2010 toch met een goede nasmaak kan worden afgesloten. Lies is trots op de vereniging en wil dat ook graag blijven. Jan Bart antwoordt dat wij een fantastisch jubileum achter de rug hebben en wil graag proberen volgend jaar een feest te geven, vroeger was er ook altijd een midzomerfeest. Hij belooft dat alles aangepakt zal worden om het verenigingsgevoel en de mensen bij elkaar te krijgen. Alle suggesties en hulp van leden kunnen wij hierbij gebruiken. 9. Sluiting Jan Bart dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en wenst iedereen een goede winterperiode. Jan Bart sluit de vergadering om uur. Kaagnieuws 579

9 Algemeen 9 Contributietarieven 2011 Categorie 1: 166,00 Leden, op 1 januari 27 jaar of ouder, die beschikken over een schip met een vaste lig- of staanplaats binnen een straal van 20 km vanuit haven West in Warmond, dan wel die een lig- of staanplaats in de jachthaven van de vereniging hebben aangevraagd. Categorie 2: 83,00 Leden, op 1 januari 27 jaar of ouder, die niet de beschikking hebben over een schip of lig/staanplaats zoals bedoeld in cat. 1. Categorie 3: 51,00 Leden op 1 januari in de leeftijdsgroep van 18 t/m 26 jaar alsmede de echtgenoten/partners van de leden als bedoeld in de categorie 1, 2 en 3. Categorie 4: 34,00 Leden op 1 januari jonger dan 18 jaar (jeugdlid) Roeibijdrage: 76,00 Bij de contributie wordt opgeteld de bijdrage die de vereniging per lid verschuldigd is aan het Watersportverbond. Deze is voor 2011 vastgesteld op 17,00. Voor personen onder de 18 jaar en gezinsleden 8,50. Nieuwe leden en oud-jeugdleden die gedurende een periode gelijk aan of langer dan één jaar geen lid meer zijn betalen een entreegeld van éénmaal de voor hun categorie geldende contributie. Leden die de 65-jarige leeftijd hebben bereikt en die bovendien meer dan 10 jaar lid zijn, kunnen op hun verzoek worden vrijgesteld van toekomstige contributieverhogingen (uitgezonderd het bedrag voor de Watersportverbondsbijdrage). Kaagjeugd in Optimist Kernploeg 2011 Rick Kampschreur, Lars Duyvesteijn en Veronique de By hebben zich, samen met dertien andere zeilers gekwalificeerd voor de Optimist Kernploeg Van harte gefeliciteerd, wij zullen jullie met grote belangstelling volgen. De Optimist Kernploeg wordt getraind door Pim Stumpel en Ben Koppelaar. Medewerkersavond 2011 Op zaterdag 5 februari 2011 wordt de medewerkersavond gehouden. De betrokken medewerkers krijgen hiervan schriftelijk bericht. Zet deze datum alvast in uw agenda.

10 10 Algemeen Frans Sluyters wint Maas Trofee Op 25 november mocht Frans Sluyters de Maas Trofee uit handen van de voorzitter van de KR&ZV De Maas in ontvangst nemen. De Conny van Rietschoten Trofee werd in het leven geroepen na de winst van de Withbread round the World races van 77/78 en 81/82. Winnares 2010 werd Marit Bouwmeester uit de Olympische Laser Radial. Ons lid Daphne van der Vaart straalde op het podium van de categorie Jeugdzeilen, maar voor haar helaas werd deze categorie gewonnen door Michelle Broekhuizen. De vroegere categorie Bijzondere Verdienste is vervangen door de uitreiking van de Maas Trofee. Deze is bestemd voor iemand die zich voor de wedstrijdzeilsport bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Het bestuur van de Stichting Zeiltrophy bepaalt jaarlijks of, en zo ja aan wie, de Maas Trofee wordt uitgereikt. De winnaar voor 2010 van deze trofee is Frans Sluyters. Met een tomeloze inzet en zijn eigenzinnige flair koerst Frans al jarenlang door de Nederlandse zeilsport. Hij is het gezicht van de North Sea Regatta, de onderhandelaar, de adviseur achter de schermen, de zeiler en de joker van Holland. Frans is de drijvende kracht achter de Nederlandse zeilsport. O.a. zijn North Sea Regatta wordt geprezen en mede dankzij hem maakt Den Haag nu furore als zeilstad aan zee. Maar ook het Verbond mag op zijn expertise rekenen. En dit alles doet hij op vrijwillige basis, gewoon met hart en ziel vanuit zijn passie voor de sport. Frans was een beetje beduusd, maar herstelde snel, kwam weer onverwacht uit de hoek met de microfoon in de hand en wist op het podium de voorzitter van de Maas er op te wijzen dat hij het misschien nog wel warmer had dan de overige winnaars. Heimelijk binnen geslopen genoten Lies en Michiel naast vele andere Kaagleden van deze huldiging.

11 Algemeen 11 Daphne van der Vaart genomineerd voor de Conny van Rietschoten Trofee 2010 De genomineerden voor de Conny van Rietschoten Trofee 2010 zijn bekend. Zeilers en belangstellenden hebben hun stem uitgebracht. Op basis van alle voordrachten heeft de jury de genomineerden bepaald. De Conny van Rietschoten Trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan een Nederlandse zeiler of zeilster, die zich heeft onderscheiden door een opmerkelijke prestatie in wedstrijdverband, dan wel aan een persoon die zich op bijzondere wijze voor de zeilsport verdienstelijk heeft gemaakt. Op 25 november werd bekend dat niet zij, maar Laser Radial fenomeen Marit Bouwmeester de prijs heeft gewonnen. Blijft overeind dat de nominatie een prachtige erkenning blijft voor Daphne s prestaties en het grote talent dat zij is. Team Haarlemse Jacht Club Nederlands kampioen en Team Kaag pakt zilver in Rotterdam Op 16 en 17 oktober werd in de Rotterdamse Maashaven gestreden om het Nederlands Club Kampioenschap Teamzeilen. Op zaterdag voeren, met veel wind, zestien teams nadat eerder voorrondes in het land gevaren warenselectie wedstrijden waaruit acht teams moesten overblijven om op de zondag uit te maken welke vereniging zich Kampioen teamzeilen 2010 mocht noemen. Onze twee teams overleefden de zaterdag en slaagden er in op zondagmiddag er was toen heel wat minder wind dan de vorige dag- de finale te bereiken. Tegenstander daarin waren de ijzersterke teams van de Haarlemse Jacht Club. Het ene met Renée Groeneveld aan de helmstok, het andere team had Frans Hin als schipper. Voor De Kaag fungeerden, evenals voorgaande jaren, Peter Peet en Alwin van Daelen als stuurlieden. De Haarlemse teams wonnen de eerste twee wedstrijden na bloedstollende races. Vervolgens pakten onze teams twee overwinningen. In de laatste en beslissende race toonde Haarlem aan de beste van 2010 te zijn. De Maas werd derde en het team van De Braassem bezette dit jaar de vierde plaats.

12

13 Algemeen 13 Harry Sistermans (P8) Lid van Verdienste Pampusclub Harry Sistermans (P8) is gisteren tijdens de ALV benoemd tot Lid van Verdienste van de Pampusclub. Harry is al sinds 1987 betrokken bij de Pampusclub en heeft in die periode verschillende functies binnen het bestuur en daarbuiten bekleed. Het werd daarom hoog tijd om Harry in het zonnetje te zetten. De Pampusclub feliciteert Harry met zijn benoeming. Nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 16 januari 2011 Op zondag 16 januari 2011 vindt de nieuwjaarsbijeenkomst van onze vereniging plaats. Vanzelfsprekend wordt deze gehouden in onze Sociëteit. Op diezelfde dag is er een winterwedstrijd. De prijsuitreiking daarvan vindt, omdat er die dag maar één wedstrijd gevaren wordt, omstreeks uur plaats. Het is natuurlijk gezellig die ook mee te maken. Dat betekent dat u vanaf dat moment (en eerder) allemaal hartelijk welkom bent. De prijsuitreiking zal om ca uur gevolgd worden door de vertoning van de film over de 90ste Kaagweek en 100 jaar De Kaag en deze voorstelling zal naadloos overgaan (om ca uur) in de Nieuwjaarsbijeenkomst. Wij hopen en verwachten heel velen te mogen begroeten teneinde het 100ste levensjaar van onze vereniging dan officieel te besluiten en aan het 101ste te beginnen. Natuurlijk gaan we ook onze kampioenen van 2010 huldigen en zal de voorzitter zijn toespraak houden. Tevens wordt de mogelijkheid geboden jubileumartikelen en een DVD van de eerder vertoonde film te kopen. Ook zal voor diegenen die dat, om onbegrijpelijke redenen nog niet afgehaald hebben, het prachtige Jubileumboek Graag naar de Kaag beschikbaar zijn.

14 14 Algemeen Plan van aanpak haven Oost Zoals u in de notulen van de laatste ALV hebt kunnen lezen (diegenen die de vergadering hebben bijgewoond hebben dat zelf ervaren) waren er vragen over de situatie op haven Oost. Er is toen toegezegd dat in dit Kaagnieuws nadere mededelingen over het plan van aanpak zouden volgen. In dat kader heeft uw redactie contact gelegd met de commissaris havens. Hij heeft ons, vanaf zijn verblijfplaats in een ver buitenland, meegedeeld dat binnenkort een vergadering van de jachthavencommissie plaatsvindt waarin haven Oost en het plan van aanpak besproken zullen worden en dat hij daarna met dat plan naar buiten treedt. De voorbereidingen daartoe zijn al eerder in gang gezet. Dat betekent dus dat hij wel degelijk op de hoogte is van bepaalde onderdelen van de in de vergadering geschetste problematiek. Ware het niet dat hij tijdens de ALV verhinderd was, hij zou het bovenstaande als antwoord op de vragen gegeven hebben. Eindelijk gaat er gebaggerd worden Helaas niet op de plekken waar wij als watersporters het nodig vinden. Vanaf dit najaar gaat de Provincie Zuid Holland de vaarroute op de voorgeschreven diepte van 3 meter brengen. Het te baggeren traject loopt over de Oude Rijn, het Rijn Schiekanaal, de Zijl over het Zweiland, door het Stoombotengat, via het Norremeer en eindigt aan het eind van de Dieperpoel bij de Ringvaart. De werkzaamheden zullen duren tot medio De vaarwegen worden tijdens het baggeren niet gestremd. Wel kan er mogelijk vertraging, geluids- en stankoverlast ontstaan. Meer informatie over de definitieve planning en overige informatie is te vinden op Zijlbaan 10 ~ Leiderdorp ~ Tel ~

15 Wedstrijdzeilen 15 Winterwedstrijden oktober was de eerste dag van de serie winterwedstrijden in dit seizoen. Die dag werd een typische Hollandse Herfstdag. Van veel wind, regen en soms plaatselijk ook hagel tot zon en sterk afnemende wind, alles hebben de deelnemers over zich heen gekregen en niemand klaagde. In vergelijking tot voorgaande jaren zien we een kleine terugloop in het aantal boten dat aan de start komt. In het bijzonder in de sector boten met letters is een geringe terugloop. Aan de andere kant verwelkomen we dit jaar toch weer een aantal Kaagleden dat voor de allereerste keer deelneemt en dat is bemoedigend. Was het drie weken voor dit eerste weekend nog zo dat Thijs Hoogland tegen mij zijn zorgen uitsprak over de Kolibrideelname, die schijnt in 2010 overal enigszins problematisch geweest te zijn, dank zij zijn actieve inzet hebben we toch weer een veld van zeven Kolibri s, zonder aanhangmotor en met hightech genua s, aan de start. Zowel op de eerste zeildag als op de tweede, dat was 14 november vertrokken er in totaal 27 boten voor hun wedstrijd. Over die tweede dag het volgende. De donderdag daarvoor raasde een soort van westerstorm over ons land en op vrijdag was die nog niet uitgewoed. Daarna voorspelden die vreselijke computerprogramma s (zoals u weet één van mijn hobbies ) van alles. Op zaterdagavond voorzagen zij voor de zondagmiddag een wind snel oplopend naar windkracht zes met uitschieters tot acht. Op zondagochtend was dat sterk afgezwakt en kennelijk vertrouwen onze deelnemers ook meer op hun eigen oordeel dan dat der Guru s en andere computergestuurde onzin, want zij lieten zich dus niet weerhouden om naar de Kaag te komen. De werkelijkheid was als volgt dat de eerste wedstrijd op die dag met een windje onderin windkracht vier begon en bij de finish eindigde in een klein drietje. Na de lunch hadden we nog iets tussen twee en drie over en werd besloten de middagwedstrijd slechts over één ronde te varen. Dat het in het begin van de avond weer iets harder ging waaien, dat deed niet meer ter zake. Op 12 december zetten we de serie voort. Voor de uitslagen zie: Wim van t Hoogerhuys

16 16 Wedstrijdzeilen De North Sea Regatta vanaf de Forex Zoals ieder jaar ook dit jaar weer ingeschreven voor de North Sea Regatta, het grootste wedstrijdzeilevenement van ons land op zee met ca. 600 teams die deelnemen. Omdat we onze vaste ligplaats op de Kaag hebben is het altijd weer een heel geregel om de boot naar Scheveningen te krijgen. Tijdens het hemelvaartsweekend stond de tocht dit jaar op de agenda, via Haarlem naar het Noordzeekanaal. De eerste overnachting stond gepland in de welbekende saté haven. Aangezien we hier erg laat aankwamen hebben we de groep van het rondje Noord Holland net gemist. Zij waren een uurtje eerder al uit de bar gerold. Zoals altijd werden we hier weer gastvrij ontvangen, ondanks dat de bar al gesloten was waren ze toch bereid ons te voorzien van de nodige drankjes. Omdat het tij om 5 uur s ochtends de goede kant op begon te lopen toch maar besloten om naar bed te gaan. En passant zetten we de steiger nog even zonder stroom doordat de kachel kortsluiting maakte. De rest van de steiger was heel gelukkig met ons! Na een koude korte nacht vroeg opgestaan om niet het tij te missen. Zachtjes langs de rondje Noord-Holland groep varen richting de eerste brug, deze draaide vlot dus dat schoot lekker op. Nu nog een klein stukje naar IJmuiden om naar buiten te gaan. Helaas dacht de douane er anders over. Algehele controle.. De mannen van de controle hadden er zin in, zij waren ook vroeg opgestaan (6 uur) en wij waren het eerste jacht. Eerst wilden ze alle papieren zien, na een hoop gezoek in de boot toch nog het e.e.a. gevonden waar ze blij mee waren. Nu nog het call sign, dit had ik ooit eens in de marifoon geprogrammeerd maar geen idee meer wat het was. Het moest ergens op een formuliertje staan dat natuurlijk thuis lag. Maaike gebeld om het maar eens op te zoeken (die was ook blij met het telefoontje) gelukkig was dat met een kwartiertje geregeld, gelijk maar even op de marifoon geschreven

17 Wedstrijdzeilen 17 dan hadden we dit ook voor een volgende keer. Nu alleen nog even de bemanningslijst en de legitimaties. Dit was ook iets waar we niet bij stil hadden gestaan, we gingen alleen de boot wegbrengen en waren vergeten dat we dan ook over de grens gingen. Na een A4tje gemaakt te hebben met onze namen was dat ook geregeld. Niemand van ons had de gevraagde legitimatie bij zich, maar gelukkig gingen de (overigens zeer vriendelijke) heren akkoord met bankpasjes, marifoon certificaat, videotheek pasje en alles waar maar een naam op stond. Na deze vertraging op naar Scheveningen. Het was super lekker weer, alleen geen zuchtje wind. Een beetje onderuit, stuurautomaat aan en op met de motor naar Scheveningen. Was dit nou zeezeilen? Aangekomen in Scheveningen begon de gezelligheid direct: een hoop bedrijvigheid om de nieuwe haven op orde te krijgen en alle bekenden van het wedstrijdcircuit werden weer ontmoet. Nu de boot in orde maken voor het komende weekend. Aangezien we vorig jaar eerste waren geworden in onze klasse (X99) lagen de verwachtingen voor dit jaar ook weer hoog. In de week voor de wedstrijden werd ik gebeld door de organisatie, door te weinig deelname in onze klasse werden we ingedeeld in bij de ORC 2, momenteel is dit het grootste veld kajuitjachten dat meedoet. Dit was wel een enorme teleurstelling en hield in dat er flink wat veranderingen op de boot nodig waren om competitief mee te varen, onze boot behoort tot een eenheidsklasse en komt er niet goed uit onder de ORC rating. Martin Baas van Hagoort gebeld om te assisteren, hij zag er wel wat in om op korte termijn ons zeilplan aan te passen zodat we toch concurrerend mee konden doen. Er werd besloten om met een nieuwe genua en een kleinere spinaker te gaan varen. De spinaker hadden we al dus er moest met spoed een nieuwe genua komen. In de zeilmakerij hebben ze keihard gewerkt om het allemaal nog voor de wedstrijden in orde te krijgen! Ook moest het beslag op de boot aangepast worden dus we hadden nog een heftige week voor de boeg. Verkoop/reparatie/revisie motoren Onderhoud (ook op locatie) Revisie verstuivers/brandstofpompen Keerkoppelingen Generatorsets Boot/sloepbeveiliging Dealer van Solé scheepsmotoren Bakker Protech Veerpolder 5E 2361 KX WARMOND Tel

18 18 Wedstrijdzeilen Nadat de boot in orde was gemaakt met nieuwe zeilen vers van de zeilmaker en de nodige aanpassingen moesten we het nu waar gaan maken. Iedereen was vroeg aan boord om de boot klaar te maken en wat oefenrondjes te draaien alvorens te starten. Het weer werkte perfect mee: 6 a 7 knopen wind, wat wilden we nog meer? Na de eerste start bleek dat het toch lastiger was dan we dachten, met een 19e plaats zaten we precies midden in het veld en er moest dus nog wel heel wat gebeuren wilden we voorin varen. De tweede wedstrijd werd al beter, deze sloten we af met een 14e plaats; dat begon er al meer op te lijken. Na een lange dag varen terug naar de haven. In dit laatste uurtje kwam er nog een dikke zeemist opzetten, gauw de plotter gepakt want je zag geen hand voor ogen, schepen die net nog een meter of 30 naast je lagen waren nu niet meer te zien. Een hoop om over te praten tijdens de borrel! Dag 2 begon ook met dikke zeemist. We moesten in de haven blijven totdat het weer opknapte, dit duurde tot einde ochtend. Rustig koffie drinken en slap ouwehoeren was het gevolg. Toen we naar buiten mochten was het weer de gewoonlijke chaos, met 600 schepen tegelijk de haven uit. De eerst wedstrijd begon goed, vooraan starten en als 7 rond de eerste ton. Toch, later in de wedstrijd, ons weer naar achteren laten varen, dat wedstrijdzeilen is toch lastig! De tweede wedstrijd begon ook goed, maar de wind zakte in en wij zakten terug naar achteren. Kortom de dag eindige hoog in de middenmoot. s Avonds nog even naar Allain Clarke gekeken en een gezellige afterparty in de feesttent. De volgende dag konden we gelijk naar buiten en was het lekker varen. Wel weer erg weinig wind 4 tot 5 knopen waardoor we niet goed mee konden komen met het veld maar wel het idee dat we de nieuwe zeilsetting begonnen te leren kennen. Deze dag eindigden we weer boven in de middenmoot. Zou het nog beter worden? De laatste dag stond de zogenoemde kamelentocht, alias puzzeltocht, op de planning. Dit is een lange afstandstands race waarbij je rond de vaste tonnen vaart die op zee liggen. Weer weinig wind, deze NSR bestaat uit mooi weer en weinig wind. Nog een dag om alles uit de kast te halen. De start gaat goed we liggen er goed bij. Nu wordt het puzzelen waar we naar toe moeten en goed kijken wat de stroom doet. Bij de boventon zien we al dat we de verkeerde kant van het veld hebben gekozen, met nog vijf schepen achter ons ronden we de ton. Nu vijf mijl voor de wind varen, door nu wel de goede hoek te kiezen komen we weer aardig bij. Nu weer tegen wind en stroom naar boven, dit begint er op te lijken. Een flink rak de zee op en nu denken we dat het helemaal goed gaat komen en zeker een goede klassering gaan halen. Na een flink eind de zee op te zijn gegaan besluiten we overstag te gaan richting de finish we liggen nu in op een goede plek. Nog 8 mijl te gaan en we hebben een top klassering, dan wordt alles anders Door een flinke windschifting 40 graden varen we nu bijna voor de wind naar de ton, en iedereen die lager en achter ons lag vaart nu dus ook met gemak naar de ton. Kortom de kopgroep eindigt in de middenmoot! Uiteindelijk worden we overall 17e van de 40 schepen, wel de snelste x99 maar nog steeds geen top 10 klassering. Om de dag af te sluiten gaan we naar de feesttent waar we met z n allen nog even afpilzen en sterke verhalen vertellen. Moe, maar wel een fantastisch mooi weekend gehad. Volgend jaar weer! Martin en Maaike X99, ForeX

19 Wedstrijdzeilen 19 Het wedstrijdcomité is op zoek naar u! Het wedstrijdcomité van De Kaag staat, alom in den lande, bekend als één van de betere comités. Dat willen wij dan ook graag de komende jaren zo houden. Wij zijn altijd geïnteresseerd in mensen die in hun vrije tijd iets willen doen voor hun vereniging. Sinds haar oprichting is De Kaag één van de toonaangevende verenigingen in ons land op het gebied van wedstrijdorganisatie. Niet alleen op ons thuiswater maar ook daar buiten. Om deze kwalitatief hoogwaardige situatie de komende jaren voort te zetten zijn wij op zoek naar leden die, in verschillende functies, daaraan willen bijdragen: Wij zoeken jongens en meisjes, mannen en vrouwen (met vaarbewijs) die onze rescue (begeleiding op het water van de wedstrijden, het leggen van start- en finishlijnen en boeien) willen versterken. Heeft u (hebben jullie) nog geen vaarbewijs, dan is dat geen bezwaar, je kunt dan onder bepaalde voorwaarden het behalen van het vaarbewijs vergoed krijgen. Heeft u (hebben jullie) nog nooit rescuewerk gedaan? Wij leiden u (jullie) op. Wij verzoeken u (jullie) contact op te nemen met ons hoofd rescue Mijndert van Roijen casema.nl. Voor het startcomité kunnen wij altijd versterking gebruiken in de vorm van mensen die een beetje van wedstrijdzeilen weten en willen assisteren bij het hijsen en neerhalen van vlaggen, het zetten en veranderen van klassen- en baanborden en andere activiteiten die noodzakelijk zijn voor het goede verloop van het begin van een wedstrijd. Maar een wedstrijd is pas klaar als ook de finishvolgorde op de juiste wijze is geregistreerd en vervolgens, op basis van die volgorde, op de juiste wijze in de computer is geregistreerd. Reeds jaren leunen wij in die functies op een uiterst beperkt aantal leden, dus ook in de sector finishregistratie en vastleggen van de score zijn wij op zoek naar uitbreiding van ons vrijwilligersbestand. Enig begrip van wedstrijdzeilen en voornamelijk nauwkeurigheid zijn de sleutelwoorden bij deze functies. En dan zijn wij op zoek naar iemand die weet waar wedstrijden om gaan, die

20 20 Wedstrijdzeilen communicatief vaardig is en die in kernwoorden tijdens de Kaagweek bereid en in staat is dagelijks persberichten te maken en de website up to date te houden, zodat de communicatie met de diverse media en geïnteresseerd publiek geoptimaliseerd wordt. Dit is niet alleen van belang voor een goede publiciteit met betrekking tot het grootste en oudste familiewedstrijdzeilevenement van het westen van ons land, maar ook voor de sponsors daarvan. Spreken u deze laatste functies aan neem dan contact op met Het is niet alleen fijn voor de vereniging als u mee gaat draaien in ons comité, het is ook ontzettend leuk voor u zelf. U beleeft de wedstrijden op een manier die u misschien helemaal niet kent. U wordt opgenomen in een geroutineerde, gezellige club. Nederlanders zijn altijd geneigd gelijk te zeggen; En wat word ik daar beter van? Tijdens de kleinere evenementen krijgt u een kleine dagelijkse tegemoetkoming in de onkosten die uw deelname meebrengt door consumpties in onze sociëteit. Tijdens de Kaagweek verzorgt de vereniging uw lunch, diner en tevens (fris)drank gedurende de dag. Denkt u: Moet ik daar nu al over denken, het seizoen is nog ver weg, dan vergist u zich: het seizoen begint alweer in maart, de voorbereidingen voor de wedstrijden in 2011 zijn al lang in gang gezet. Schroomt u niet, deelnemen in het wedstrijdcomité voegt iets extra s aan de waarde van uw lidmaatschap toe. Doe mee in 2011, dan mag ook u in 2012 aanschuiven bij de exclusief voor trouwe medewerkers te organiseren medewerkersavond. Wim van t Hoogerhuys Commissaris Wedstrijdzeilen Menneweg HC Sassenheim Tel Mob. Tel Beschoeiingen - Steigerwerk - Sleepdienst - Baggerwerk

Nummer 4 Oktober 2012. Journaal. www.sneekweek.nl

Nummer 4 Oktober 2012. Journaal. www.sneekweek.nl Nummer 4 Oktober 2012 Journaal www.sneekweek.nl Windows. Life without Walls. Samsung raadt Windows 7 aan. SHOP JE ENERGIE- REKENING OMLAAG. Verbazingwekkend licht. Ongelooflijk sterk. Bij DONG Energy doen

Nadere informatie

SLUIS KADE11 OOK NIEUW: DE WILDE VAART START NIEUWE SERIE: DE KOERSLIJN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT MIJNMONIQUE TE WATER VERSLAG VAN DE ALV

SLUIS KADE11 OOK NIEUW: DE WILDE VAART START NIEUWE SERIE: DE KOERSLIJN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT MIJNMONIQUE TE WATER VERSLAG VAN DE ALV KADE11 SLUIS NR 35 december 2011 MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENINGING ALMERE HAVEN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT ALLE UITSLAGEN VERSLAG VAN DE ALV MIJNMONIQUE TE WATER MAN OVER BOORD! OOK NIEUW: DE WILDE

Nadere informatie

Kuippraat. Verjaardagen

Kuippraat. Verjaardagen 25 JAAR Kuippraat van de voorzitter Langszij Verjaardagen Ik herinner me In het kielzog uit de wintereditie van 2010, geschreven door onze toenmalige hoofdredacteur Jan Janse. Het stond in het kader van

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

bode turnzaal PH huldigt jubilarissen Feestelijke opening Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015

bode turnzaal PH huldigt jubilarissen Feestelijke opening Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015 Kangoeroe Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015 bode Feestelijke opening turnzaal PH huldigt jubilarissen Foto s: Jos Hougerhoud Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub Prins Hendrik Speeltuin

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas Maagdenburgstraat 20 a 7421 ZC DEVENTER Postbus 2038 7420 AA DEVENTER

Nadere informatie

2012 wordt een mooi jaar.

2012 wordt een mooi jaar. Inhoudsopgave Voorwoord redactie 1 Redactioneel voorwoord 3 Van de voorzitter 4 Foto impressie Realisatie sportpark 7 Persoonlijk, Arjan 9 Aandachtspunten 10 3e elftal 13 Persoonlijk, Edwin Kolkman 16

Nadere informatie

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar 2 Ons clubblad t Batje bestaat 15 jaar. Ja, u ziet het goed STV bestaat 25 jaar en daarom een goed gevulde uitgave

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden.

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. SMASH! verschijnt vijf keer per jaar; oplage 135 exemplaren. Oktober 2012, 34e Jaargang

Nadere informatie

De Drietand. Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers 2008/6

De Drietand. Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers 2008/6 De Drietand Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers 2008/6 De Drietand 36 e jaargang nummer 6, december 2008 De Drietand is het verenigingsblad van de Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers. Verschijnt

Nadere informatie

NK ESTAFETTE: GOUD VOOR MEISJES PUPPILEN A

NK ESTAFETTE: GOUD VOOR MEISJES PUPPILEN A NR 3 oktober 2011 fotograaf karin klapwijk-valentijn NK ESTAFETTE: GOUD VOOR MEISJES PUPPILEN A Ongekend succes voor PAC bij NK estafette Medailles voor CD-junioren Maasstadloop Belgisch mooiste klassieker

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Jaargang 27 nummer 5 - december 2013

Jaargang 27 nummer 5 - december 2013 Jaargang 27 nummer 5 - december 2013 * 18 Holes Golfbaan * Par-3 Baan * Business Club * Golf Academy * Restaurant Veldzijde * Feesten en partijen Breng een nieuw lid aan voor de grote baan en ontvang:

Nadere informatie

HANZE MARE. Grote Stedenfinale junioren en pupillen. Bestuursleden stellen zich voor. Masters best fanatiek

HANZE MARE. Grote Stedenfinale junioren en pupillen. Bestuursleden stellen zich voor. Masters best fanatiek JAARGANG 23 DECEMBER 2013 CLUBMAGAZINE VAN ATLETIEKVERENIGING HANZESPORT ZUTPHEN HANZE MARE Grote Stedenfinale junioren en pupillen Bestuursleden stellen zich voor Mariska Lensink, meisjes junioren D,

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club

Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Jaargang 19 nr 107 december 2006 TILBURG - BREDA - OOSTERHOUT EINDHOVEN - s-hertogenbosch Le rendez-vous de la Mode MANNEN DE HEIHOEF JAARGANG 19 NR 107 DECEMBER

Nadere informatie

COBRALIA. Deze artikelen, te zien op de foto en op de website, kunt u, 24 uur per dag, bestellen per e-mail: Piet Wijn Voorzitter@cobraclub.

COBRALIA. Deze artikelen, te zien op de foto en op de website, kunt u, 24 uur per dag, bestellen per e-mail: Piet Wijn Voorzitter@cobraclub. COBRALIA Als Cobra-liefhebber verzamelt u wellicht vele zaken die met Cobra s te maken hebben. Om uw collectie uit te breiden heeft de Cobra club verschillende hebbedingetjes in de verkoop. Poloshirt met

Nadere informatie

Sportvisser-leden Kiezen voor verzekering van HOEVENS assurantiën. Omdat HOEVENS Assurantiën de beste voorwaarde tegen een gunstige premie aanbied

Sportvisser-leden Kiezen voor verzekering van HOEVENS assurantiën. Omdat HOEVENS Assurantiën de beste voorwaarde tegen een gunstige premie aanbied Sportvisser-leden Kiezen voor verzekering van HOEVENS assurantiën. Omdat HOEVENS Assurantiën de beste voorwaarde tegen een gunstige premie aanbied VOORBEELDEN Premie WA All-risks Visboot snelheid boven

Nadere informatie

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1 www.rkvvbergeijk. n l De BVV-er Het clubblad van RKVV Bergeijk Seizoen 2014-2015, editie 1 Colofon Kopij kan worden ingeleverd via clubblad@rkvvbergeijk.nl of kan worden afgeleverd op het volgende adres:

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

I n h o u d. Colofon... 2. Waarde clubgenoten... 3. Redactioneel... 5

I n h o u d. Colofon... 2. Waarde clubgenoten... 3. Redactioneel... 5 I n h o u d 1 Colofon... 2 Waarde Colofon clubgenoten...... 3 2 Waarde clubgenoten... 3 Redactioneel... 5 Redactioneel... 5 Met de snelheid van het licht... 7 De Presidentscup: Ronald McDonald Huis...

Nadere informatie