Hoenshuis. lf & C o u ntry C PMS PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. November-December 2013 Jaargang 25

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoenshuis. lf & C o u ntry C PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. November-December 2013 Jaargang 25"

Transcriptie

1 Hoenshuis lf & lu C o u ntry C b Go PMS PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS November-December 2013 Jaargang 25

2 Sync. Grafimedia is uw leverancier voor alle soorten grafische producten Banners Bewegwijzering Bierviltjes Boeken Bouwtekeningen Communicatiedrukwerk Cursusboeken/-klappers Dooming stickers Dozen Hout (multiplex, steigerplanken) Huisstijldrukwerk ID-cards Kentekenplaathouders Mailings Magneetstickers Manuals Marketingdrukwerk Memoboxen Pallets Plaatmaterialen (zoals forex, dibont, foam enz.) Plafondplaten Posters Promotioneeldrukwerk Reclameborden Ringbanden Roestvrij staal Roll-up-systemen Sealen Stickers Tegels Textiel V-borden op kanaalplaat Vlaggen Vlakglas Vloerplaten Voorraadbeheer Zeildoeken En nog veel meer... Sync. Grafimedia Sportstraat AW Kerkrade T

3 Hoenshuis Van de Redactietafel Beste Golfvrienden, Golf & Country Club Hoenshuis PMS PMS Golf 420 B.V. Hoensweg 17, 6367 GN Voerendaal Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Bestuur Voorzitter: J.J.T. Paulissen Secretaris: R.G. Hooites Meursing, Penningmeester: W.D. de Vries Leden: L.B.R. Curvers Mw. H.T.M. Hooymans Mw. J.M.S.J.G. Soomers Erelid: W.J. van Asselt Clubsecretariaat Clubsecretaresse: Sandra Coenen Telefoon: Clubblad G&CC Hoenshuis Jaargang 25, nr. 6 november/december 2013 Redactie H.L.W. Doesborgh, voorzitter H.M.J.A. Houben E.B.G.M. Huynen Mw. M.J.B.A. Meens Mw. H.M.Th. Offermanns P.M.A. Snijders R.G. Hooites Meursing (namens Bestuur). DTP en Druk Sync. Grafimedia Kerkrade Uiterste inleverdatum volgende kopij: 16 januari via - via post: adres club, t.a.v. de Redactiecommissie - via de brievenbus (rechts van de hoofdingang) - afgeven op het clubsecretariaat bij Sandra Coenen Het jaar 2013 loopt langzaam weer teneinde en op de Club is een algemeen gevoel te bespeuren van rust en tevredenheid, zowel bij het Bestuur, de BV en de leden. Positief gestemd laten we een turbulente tijd achter ons. Door het afscheidswoord van onze scheidende voorzitter Jan Maessen verderop in het Clubblad worden we ons daar weer van bewust. Dat hij geen gemakkelijke bestuursperiode heeft gekend is voor iedereen wel duidelijk. Het leiden en begeleiden van vele en wezenlijke veranderingen op Hoenshuis, met tenslotte een resultaat waar alle betrokken partijen mee in kunnen stemmen, is een prestatie waarvoor wij hem en zijn Bestuur dankbaar moeten zijn. Tenslotte ook heeft hij vele jaren belangeloos tijd en moeite in onze Club geïnvesteerd. Wat doe jij zoal voor onze Club? Dat zou je eigenlijk eens aan ieder lid van de Club kunnen vragen. Ik verwijs daarmee ook naar het artikel van Peter Arts, die een oproep doet aan de leden om zich als marshal beschikbaar te willen stellen. Gelukkig telt onze Club veel leden die zich voor allerlei taken willen inzetten. Jacques Paulissen heeft zich bereid verklaard het voorzitterschap van Jan Maessen over te nemen. Als u dit leest is hij op de Algemene Ledenvergadering van 12 november verkozen tot onze nieuwe voorzitter. De aflevering september/oktober van het Clubblad heeft niet de samenstelling gekregen die de Redactiecommissie voor ogen had. Ook diverse commissies waren teleurgesteld in de keuzes, die wij uit een ditmaal overmatige hoeveelheid kopij hebben gemaakt. Natuurlijk zijn wij steeds weer blij met uw inzendingen; zij vormen de basis van het Clubblad. De limiet echter van 16 pagina s inclusief de omslag dwingt ons tot keuzes, vooral in het seizoen waarin veel wedstrijdverslagen te vermelden zijn. Wanneer een dergelijke situatie zich weer voor zou doen, zullen de BV en het Bestuur met ons daarvoor een goede oplossing vinden. Ook zal er geïnformeerd moeten worden naar de wensen van de betrokken commissies en naar hun ideeën bij het maken van keuzes, als die onverhoopt toch noodzakelijk zijn. Uitwijken naar de website, zoals de Redactiecommissie, naïef misschien, voorstelde, blijkt evenwel geen optie. Bij het onderhoud van onze baan, een continue zorg voor de BV, krijgen de holes 14, 15, 16 en 17 in de wintermaanden extra aandacht. Er zullen verbeteringen worden aangebracht. Om de veiligheid voor de spelers op de afslag van hole 15 en hole 16 te kunnen garanderen zullen aanpassingen noodzakelijk zijn. Zodra er enige vorst in de grond zit en zonder beschadiging van de baan zware machines toegelaten kunnen worden, zal men met de werkzaamheden beginnen. De wintermaanden zijn ook voor onze Pro s aanleiding om speciale programma s aan te bieden om uw spel te verbeteren. Informatie daarover vindt u op de website, evenals informatie over de openingstijden van restaurant, clubhuis en shop in het winterseizoen. Door hiernaar te verwijzen wordt ook weer aangetoond, dat voor verspreiding van informatie gebruik moet worden gemaakt van het meest efficiënte ons ter beschikking staand kanaal, het Clubblad, de website of zo nodig toch ook beide. In dit verband kan ook de vraag gesteld worden, of de laatste tekstpagina van het Clubblad met alle gegevens over Bestuur, BV en commissies van Hoenshuis steeds weer opnieuw in elke aflevering van het Clubblad moet worden afgedrukt. De Redactiecommissie wenst u fijne Kerstdagen toe en een voorspoedig en vooral gezond Nieuwjaar. En laat u er niet van weerhouden ook in de wintertijd regelmatig 9 of 18 holes te spelen. Namens de Redactiecommissie, Harry Doesborgh, voorzitter 3

4 Wij heten van harte welkom: Quincy Palm Meerssen Sacha Palm Meerssen Dhr. H. Van Dok Heerlen Dhr. A.A. Middelhoven Hulsberg Mevr. I.M. Middelhoven Hulsberg Dhr. L.H.J.M. Wijshoff Hoensbroek Mevr. M.S. Wijshoff-Dounen Hoensbroek Dhr. J.J.E. Wouters Mevr. Füldner-Huijnen Dhr. F.H.H. Rötting Job Perey Sophie Perey Jens Visser Dhr. R. van der Merwe Beek Amstenrade Aken Sittard Sittard Heerlen Hulsberg Dhr. J.L.F. Kohl Mevr. E.B.M. Kohl-Heuts Dhr. L.E. Oostenbrug Mevr. N.M.S.K.J. Ernst Pieter Oostenbrug Thijs Oostenbrug Floris Oostenbrug Eys Eys Heerlen Heerlen Heerlen Heerlen Heerlen Van de Bestuurstafel Bij het vertrek Partir c est mourir un peu, zegt men vaak. In mijn geval klopt dat maar ten dele. Zeven jaar als voorzitter kweekt toch een speciale band met velen. Allereerst wil ik mijn bestuursleden en oud-bestuursleden, van wie de meesten langer hebben gefunctioneerd dan oorspronkelijk de bedoeling was, van harte bedanken voor de solidariteit en vooral voor de hoge opkomst bij de talloze standaard en ingelaste vergaderingen die nodig waren om tot verantwoorde besluiten te komen. Direct hierop inhakend wil ik alle leden van G&CC Hoenshuis danken voor het vertrouwen dat zij het Bestuur geschonken hebben in de achterliggende periode. Wij kunnen terugzien op turbulente laatste jaren, maar terugzien is niet zo zeer mijn stijl. De toekomst is interessanter en daar wordt nu door iedereen hard aan gewerkt. Door het Bestuur, door de BV en door een 5-persoons beleidswerkgroep waarin twee bestuursleden zijn vertegenwoordigd. De stemming mag in alle gremia uiterst positief genoemd worden en dat is een bemoedigend vertrekpunt. Het kan haast niet misgaan zou je zo kunnen denken, maar alertheid is op zijn plaats. Ik heb echter het grootste vertrouwen in de toekomst met Jo Snijders als roerganger, die alleen maar het beste met Hoenshuis voorheeft. Nu we het over Jo hebben, wil ik de BV bedanken voor de samenwerking die wij op dit moment bereikt hebben. Iedereen is zich er terdege van bewust dat wij, de Club en de BV, grote gezamenlijke belangen hebben, waarbij de Club de grootste klant van de BV blijft. Vanaf deze plaats wil ik voorts alle commissies danken voor hun tomeloze inzet, zonder welke de Club niet zo zou functioneren zoals ze nu performt, om maar eens een modewoord te gebruiken. Tenslotte, maar niet als laatste, wil ik Sandra Coenen bedanken voor de plezierige manier van samenwerken, maar vooral voor haar grote flexibiliteit. Het Bestuur, onder leiding van de nieuwe voorzitter Jacques Paulissen, wens ik heel veel succes en aan dat succes twijfel ik geen moment. Als laatste wil ik graag alle leden van G&CC Hoenshuis nog een heel fijne tijd in een goede gezondheid op ons mooi Hoenshuis toewensen. Jan Maessen, Voorzitter G&CC Hoenshuis november 2006 november 2013 Het Bestuur wenst u allen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling! Tevens nodigen wij u uit voor de Nieuwjaarsreceptie die gehouden zal worden op zondag 12 januari 2014 van tot uur in het clubhuis. Het Bestuur van G&CC Hoenshuis 4

5 De nieuwe voorzitter stelt zich voor Geachte leden, Enige tijd geleden werd ik door het Bestuur van onze vereniging in de persoon van Jan Maessen benaderd met de vraag of ik met ingang van november 2013 beschikbaar zou zijn om voorzitter te worden van de Golf & Countryclub Hoenshuis. Dit verzoek hing nauw samen met de rol die ik in 2012 heb vervuld in het bijstaan van het Bestuur en het voeren van de onderhandelingen met Hoenshuis Golf BV over de nieuwe speelrecht- en gebruiksovereenkomsten. In die tijd ben ik veel met het Bestuur gezamenlijk opgetrokken en heb tevens de nodige kennis opgedaan van de vereniging, haar structuur, de leden van de diverse commissies, en dergelijke. Voorshands heb ik toen enige bedenktijd gevraagd. Die reserve had te maken met het feit dat ik nog volop in het arbeidzame leven sta en ook betrokken ben in andere verenigingen en stichtingen, zodat goed timemanagement zeker vereist zal zijn. Na ampele overwegingen heb ik echter besloten positief te reageren en ermee ingestemd om te worden voorgedragen met goedkeuring van Hoenshuis Golf BV. In de Algemene Ledenvergadering van 12 november j.l. werd de benoeming een feit en heb ik de voorzittershamer overgenomen van Jan Maessen. Het is een grote eer om president te zijn van een prestigieuze vereniging als GC&C Hoenshuis. Een club met een prachtige baan, een sfeervol clubhuis, goede faciliteiten, en bovenal een warm en gezellig verenigingsleven. Mijn vrouw Willie en ik zijn nog niet zo erg lang lid, maar werden als regelmatige deelnemers aan wedstrijden onmiddellijk opgenomen in de golfgemeenschap van Hoenshuis. Inmiddels hebben wij al vele vrienden gemaakt in de club. Naar mijn overtuiging is dat één van de belangrijkste fundamenten voor een bloeiende vereniging. Het zijn tenslotte de leden die de club maken tot wat zij is. Echter, de golfwereld is aan grote veranderingen onderhevig en allerlei ontwikkelingen die reeds enige tijd gaande zijn, brengen met zich mee dat meer dan ooit een proactieve aanpak vereist is, en waarbij ten nauwste wordt samengewerkt met de exploitant, Hoenshuis Golf BV. Daarmee is een aanvang gemaakt medio 2013 door het formeren van een overleggroep, samengesteld uit (bestuurs-) leden en vertegenwoordigers van de BV. Over de stand van zaken heb ik al enige uitleg gegeven op de voorbije Algemene Ledenvergadering. Een beleidsplan verwachten het Bestuur en de BV te kunnen presenteren aanvang Daarin zullen centraal staan: ledenbeleid, jeugd, prestatief golf, businessclub en sociale media. Het zal geen sinecure zijn om in het huidige tijdsgewricht het hoofd te bieden aan de bedreigingen, waaronder de voortschrijdende vergrijzing, de economische krimp, het probleem met name jonge leden aan de club te binden, etc. Niettemin verwacht ik dat vanuit de bestaande goede samenwerking met Hoenshuis Golf BV een zodanige visie en positionering wordt gevonden, en daarop afgestemd beleid kan worden gevoerd, dat continuïteit en kwaliteit in de toekomst gewaarborgd zijn. Ik vertrouw daarbij graag op uw aller steun. Het in stand houden en verder uitbouwen van onze mooie vereniging is deze zeker waard! Jacques Paulissen Mr. J. (Jacques) J.Th. Paulissen Geboren te Geleen op 13 januari 1955 Opleiding: VWO Albert Schweitzer Scholengemeenschap te Geleen Nederlands Recht Katholieke Universiteit Nijmegen Militaire dienst Advocatenstage bij van Uden Advocaten te Maastricht Postdoctorale cursussen in het kader van de permanente beroepsopleiding. Beroep: Sedert 1982 ingeschreven als advocaat en procureur. Vanaf 1985 als zelfstandig advocaat in de algemene rechtspraktijk gewerkt, gaandeweg in maatschapverband en gespecialiseerd in het ondernemings- en insolventierecht. Tegenwoordig hoofdzakelijk werkzaam als curator in faillissementen. Vennoot van Daniëls Paulissen Advocaten te Sittard en Beek. Voormalig lid van het College van Afgevaardigden van de landelijke Orde van Advocaten. Lid van de Commissie Faillissementen, overlegorgaan van de plaatselijke Orde van Advocaten en de Rechtbank Limburg. Echtgenote: Willie secretaris Raad van Bestuur Stichting Mondriaan Kinderen: Esther (29) senior associate Price Waterhouse Coopers Solange (26) marketing en publiciteit Opera Zuid Sedert 2009 lid van Golf & Countryclub Hoenshuis. In 2011/2012 lid van de lustrumcommissie. Vanaf seizoen 2013 competitiespeler Heren 3. Lid en oud voorzitter van de Rotaryclub Elsloo- Maaskant. Voorzitter van de Stichting Interservice Limburg, samenwerkingsverband van serviceclubs (Rotary, Lions, Kiwanis, Junior Kamer, etc.) in Limburg. Hobby s: golf, kunst, klassieke muziek en Italiaanse (klassieke) auto s. 5

6 Nieuws van de jeugdcommissie De jeugdcommissie De jeugdcommissie is in 2013 ambitieus van start gegaan. Er is veel overleg geweest over het opzetten van een opleidingsprogramma, organiseren van wedstrijden op G&CC Hoenshuis, deelname aan bijv. de door de NGF georganiseerde wedstrijden en het organiseren van sociale activiteiten. Er zijn al vele sportieve golfmeters gemaakt, welke wij op een fantastische wijze terugzien in het groeiend jeugdledenaantal. De jeugdcommissie is op zoek naar versterking om haar ambitie goed te realiseren. Wij zijn m.n. op zoek naar een man/vrouw die het penningmeesterschap op zich kan nemen. Ook andere geïnteresseerden zijn uitgenodigd te reageren. Stuur een mail met uw naam en motivatie naar Regel- en etiquettewedstrijd Op 14 oktober jl. kreeg de jeugd de kans om via een regel- en etiquettewedstrijd hun kennis en vaardigheden betreffende de theorie te tonen. Eerst kregen de kinderen de belangrijke (en moeilijke) regels en etiquette uitgelegd. Er werd goed geluisterd door jong, maar ook door oud. Op de baan waren diverse regels in scene gezet, zoals een bal in het water, out-of-bounds en een onspeelbare bal. Lukte het de kinderen om een goed antwoord te geven en op de juiste wijze te handelen? Behalve de regels werd er ook aandacht geschonken aan de etiquette. Wat mag wel en wat mag niet? Hoe zorg je dat het golfspel voor jou, maar ook voor de mensen in de flight ervoor en erachter leuk blijft? Jong geleerd is oud gedaan! Met veel trots werden de regel- en etiquettediploma s uitgereikt en met nog meer trots in ontvangst genomen door de kinderen. Weer een stapje dichter bij het baanbewijs! Proficiat! Limburgse Jeugd Trophy (LJT) De jeugdcommissie is sinds kort vertegenwoordigd in de Limburgse Jeugd Trophy cie. Het Limburgse Jeugd Trophy is een jaarlijks terugkerend golftoernooi waarbij vier wedstrijden worden gespeeld op Limburgse golfbanen, zo ook op onze golfbaan. Een evenement waarbij de jeugd tot een leeftijd van 21 jaar mag spelen. Golf Glow Op het einde van het eerste herboren jaar van de jeugdcommissie gaan we nog een bijzondere wedstrijd tegemoet: Golf Glow. Op vrijdag 13 december verzamelen we om 18 uur voor dit lichtgevend golfspel. Van tevoren biedt de horeca tegen een bedrag van 10 p.p. lekkere spaghetti aan, zodat we met een goed gevulde maag de wedstrijd kunnen spelen. Spanning en special effects zullen deze wedstrijd onvergetelijk maken! Met golfgroet, Christa Somers Jeugdcommissie 6

7 Marshalwedstrijd Marshals speelden op maandagmiddag 14 oktober de traditionele, jaarlijkse marshalwedstrijd. Een stablefordwedstrijd over 9 holes, waarbij gestreden werd om de Theo de Monchy Trofee, genoemd naar de initiatiefnemer die nog steeds actief marshal is. Dit is een wisseltrofee, die jaarlijks aan de winnaar van de wedstrijd wordt uitgereikt, van de naam van de winnaar wordt voorzien en dan in de vitrine wordt tentoongesteld. De wedstrijd werd voorafgegaan door koffie met vlaai en gevolgd door een aperitief en diner. Alles genereus aangeboden door de BV, als erkenning van het belangrijke werk dat de marshals doen van maart tot oktober. Voor de tijd van het jaar was het weer uitstekend, hoewel de baan ietwat aan de zware kant was. Er werd lekker gegolfd. De winnaar van de Theo de Monchy Trofee 2013 was Reiner Bey, vorig jaar de runner up. Lekker constant dus. Omdat Theo de Monchy zelf helaas wegens ziekte verstek moest laten gaan, ontving Reiner de trofee uit handen van de winnaar van het vorig jaar, Jo Plum. Een zeer geslaagde middag en avond mede ook door de prima verzorging van de zijde van de BV (horeca), die bovendien als extra verrassing voor de marshals met een kleine attentie aan golfattributen over de brug kwam. Oproep voor nieuwe marshals Er zijn nog steeds nieuwe marshals nodig. Er gaan er in het komende jaar een paar vertrekken en de werklast voor de resterende marshals wordt er niet minder om. Het fenomeen marshal bestaat in onze club al heel lang. U bent ze vast in de baan wel eens tegengekomen: clubleden rondrijdend in een buggy met rood/witte vlag om orde en netheid in de baan te handhaven en hier en daar al dan niet dwingend doch altijd vriendelijk aanwijzigen gevend om het starten ordelijk te laten verlopen en de doorstroom in de baan te bevorderen. En dat alles op basis van vrijwilligheid. De leden zijn marshal op dagen dat de reguliere club-caddiemaster vrij is; voorlopig is dat op maandag en woensdag, terwijl tijdens zijn vakantie in augustus gedurende 14 dagen dagelijks wordt gemarshald. Het marshalseizoen loopt parallel aan het golfseizoen, van medio maart tot eind oktober. In feite is de marshalfunctie vervuld door clubleden een dienst aan de BV, die door de BV zeer op prijs wordt gesteld en door het Clubbestuur actief wordt gestimuleerd. Momenteel zijn er 21 marshals en getracht wordt dit aantal op korte termijn uit te breiden. Op dagen dat de caddiemaster vrij is zorgt de marshal voor de orde en regelmaat in de baan. Bij grote drukte aan de start moet hij/zij ook als starter optreden. Er wordt gewerkt in twee shifts: één van tot uur en één van tot uur. Per marshalbeurt verstrekt de BV een paar gratis consumpties. Het seizoen start met een marshalvergadering ergens in februari. Daarna wordt tweemaal per seizoen een marshalroos- ter opgemaakt; van maart/medio juli en van medio juli/eind oktober. De marshal wordt ingedeeld op basis van een door hem/haar opgegeven voorkeur en beschikbaarheid (bijv. wel op maandag, niet op woensdag en niet in mijn vakantie van 26 mei tot 3 juni). Er wordt naar gestreefd om iedere marshal drie keer per drie maanden in te delen, totaal dus zes keer per seizoen. Hoe meer marshals mee doen hoe minder marshalbeurten! Vandaar deze oproep. Een marshal is een man of vrouw, een ervaren golfer/golfster, die het reilen en zeilen in een baan kent, het liefst met een EGA handicap. Hij/zij is gedurende een of twee weekdagen beschikbaar voor deze functie en is bereid om af en toe ook eens in het weekend op te treden. Nieuwe marshals worden voor hun eerste marshalbeurt ingedeeld met een ervaren marshal om het vak te leren. Bovendien zal voor de nieuwe marshals een inleidende bespreking worden georganiseerd met een korte uitleg van de functie-inhoud. Daarnaast zal in februari 2014 voor alle marshals een in-house marshalcursus worden gegeven op basis van informatie van de NGF. Bedenk dat een marshal in de baan belangrijk is voor iedereen die er speelt; in de praktijk blijkt dat de meeste spelers - ook de gastspelers - de aanwezigheid van een marshal op prijs stellen. Het komt zelden voor dat een marshal brandjes moet blussen, maar resoluut optreden hoort er wel bij en wordt door de meeste golfers ook verwacht. De marshalfunctie vergt tijd en motivatie van de individuele marshal; het brengt echter ook veel voldoening wanneer u merkt dat u als marshal wordt erkend en herkend! U wordt opgeroepen mee te doen om deze edele functie uit te oefenen ter bevordering van het speelgenot van uw clubgenoten. Daarvoor kunt u zich aanmelden bij ondergetekende onder vermelding van naam, telefoonnummer en adres. Ondergetekende zal clubleden die naar verwachting goed als marshal zouden kunnen functioneren zelf actief benaderen om hen te stimuleren zich op te geven. Peter Arts, marshalcoördinator, tel: , 7

8 Van de Damescommissie Nadat jullie in de vorige uitgave van het Clubblad helaas ons verslag hebben moeten missen, volgt hier de laatste update van de damesdinsdagen van dit seizoen. Op 3 september streden 39 dames om de wisseltrofee in de Coupe Féminine 6. Twee dames scoorden maar liefst 41 punten; Birgit Frederiks won met 20 op de laatste 9; Marlies Kerres werd tweede. Birgit sloeg eveneens de longest drive en Marianne van Schaik won de neary. Het was een prachtige dag met een gezellige nazit op het terras. Dinsdag 10 september speelden 23 deelneemsters de Texas-scramble; de laatste flight was net voor de bui binnen. Marianne Vriezelaar, Wilma van Rijn en Christianne Hustinx wonnen de wedstrijd met netto 59 punten. De derde dinsdag in september werd, traditioneel, de Bonbonnière gespeeld. Er namen 17 (ook oud-)damescommissieleden deel aan de wedstrijd en enkele dames schoven naderhand aan bij het diner. Ria Hooymans won het zilveren schaaltje met heerlijke bonbons. De laatste Coupe Féminine werd op 24 september gespeeld. Ondanks het prachtige nazomerweer werd er niet zo best gespeeld; de CBA was -3. Birgit won ook nu weer. Deze keer met 33 stablefordpunten, waarvan 16 op de laatste 9. Marianne Soomers werd tweede, ook met 33 punten. De longest was ook weer voor Birgit en Christianne Hustinx speelde de neary. Op 8 oktober werd er door 24 dames gegolfd en gebridged: 9 holes 4-BBB en 24 spellen bridge op 6 tafels. De winnaressen waren Til Wijnen en Els Pletzers. De sponsoren waren Ria Hooymans en Hermien de Zeeuw; nogmaals dank. Ook dank aan Fred voor de bridgetelling. De laatste wedstrijd van ons seizoen werd op 15 oktober gespeeld. Er waren 34 deelneemsters en ondanks de slechte weersvoorspelling hadden we mooi herfstweer. De scramble à deux werd gewonnen door Miep Eussen en Wilma van Rijn met netto 63 punten. De tweede prijs ging naar Daniëlle Wijntje en Sybille Hoop met 65,5 punten. De prachtige prijzen, al bijna traditioneel voor de slotwedstrijd, werden vervaardigd en ter beschikking gesteld door Margreet Wessels. Tevens werd de winnares van de Coupe Féminine 2013 bekend gemaakt. Miep Eussen won nipt met een verschil van 1 punt van Gerlinde Hesp en mocht de wisseltrofee mee naar huis nemen. Proficiat Miep! We sloten af met een heerlijke maaltijd! Tot zover het damesdinsdagseizoen. Wij zien jullie graag weer op de hersft- en winterwedstrijdjes van 9 holes met gezellige lunch. Namens de Damescommissie, Hélène Schobben 8

9 Van de Wedstrijdcommissie BALLETJESWEDSTRIJD KOMENDE WINTER! Om in de wintermaanden toch enigszins in clubverband op de golfbaan te vertoeven, hebben we de voorheen genoemde en gespeelde balletjeswedstrijd weer van stal gehaald. We starten voorlopig éénmaal per maand. Iedereen kan zich op zondagmorgen melden tussen en uur om 9 holes te spelen. De starttijd is vanaf en u wordt ingedeeld zoals u binnenkomt. Maximaal aantal deelnemers (voorlopig): 36. De drie prijzen bestaan uit golfballetjes. Elke deelnemer moet een nieuwe bal inleveren bij aanmelding. Ongeacht de weersomstandigheden bent u welkom op de zondagen 17 november, 15 december 2013, 19 januari en 16 februari Na afloop zal het ongetwijfeld nog gezellig toeven zijn in ons clubhuis. In plaats van de gebruikelijke 3,50 inschrijfgeld moet u wel een NIEUW golfballetje in de champagnecooler deponeren. De aangeleverde balletjes zullen uiteindelijk verdeeld worden onder de winnaars. Zomeravond-competitie - 10 september Ook dit seizoen was de zomeravond-competitie weer uiterst succesvol: een nieuwe formule, met een sponsor van de dag en een prachtige prijs voor de winnaar van het eindklassement. Voor deze dag bleef het spannend tot de laatste flight die binnenkwam. Een 2e prijs voor Guul ten Velde met 19 punten en de dagprijs voor Guus Lahaije met 21 punten. Na deze dagprijs kon het eindklassement worden opgemaakt. Daarbij waren de beste 5 scores bepalend voor de eindzege met prachtige prijzen, beschikbaar gesteld door Hoenshuis Golf BV. Eervolle vermelding was er voor Con Raes en de 3 e prijs, dankzij zijn laatste ronde, was er voor Guul ten Velde met 82 punten. Miep Eussen behaalde met 84 punten de 2 e prijs en bleef daarbij nipt achter de winnaar van dit jaar. Met 85 punten een prachtige 1 ste prijs voor Willie Paulissen. Spax Wedstrijd - 14 september Vebego Maandbeker september Weinig deelnemers vanwege de slechte weersvoorspelling. Na 9 uur was de regen snel verdwenen en werd het al gauw warmer. De baan bleef nog wel nat, maar de tees gingen weer makkelijk de grond in. Al met al een geslaagde golfdag. In de categorie 2 waren er eervolle vermeldingen voor Jan Verheijden en Tonny Horsmans. De 3e prijs was voor Jan Hessel Kruit met 33 punten. De 2e ging verdienstelijk naar Rikkie Liedekerken met 36 punten. Winnaar van de dag was met een hcp van 24.1 en 37 punten Con Raes. Hij kan terugkijken op een verdienstelijk seizoen. De categorie 1 had het beduidend moeilijker met scoren. Eervolle vermeldingen waren hier voor Dallas Holder en Judith Giessen. Met een netto van 74 was de 3 e prijs voor Fred de Groot. Stephan Lindner eiste, ook met een 74, de 2 e prijs op dankzij een betere laatste 9. Dat gold tevens bij de 1 ste prijs van Sybren Duit, die ook een 74 scoorde en daarmee tevens de beste bruto van de dag. Longest drive ging naar Uta Bauerochse en Robin van de Wetering. Ook de neary was deze dag voor Uta bij de dames en voor Maarten van Eijsden bij de heren. De Spax Wedstrijd heeft dit jaar de negatieve invloed van de weergoden ondervonden. Slechts 36 deelnemers trotseerden de regenachtige en soms zelfs stormachtige dag. Chapeau voor degenen die hiertegen geworsteld hebben. Dank aan onze sponsors Michael en Monique Thomas. Al met al een fijne dag voor diegenen die zich niet lieten tegenhouden door de buienradar. In de 2 e categorie was er een eervolle vermelding voor dhr. Balhausen en Monique van Horen. Daarbij ging de 3 e prijs naar Joep Oversier met 33 punten. Met hetzelfde aantal punten en een betere laatste 9 was de 2 e prijs voor dhr. Lemke. De 1 ste prijs met slechts 35 punten was er voor Anita Germans spelend met hcp In de 1 ste categorie waren de scores vanwege het weer ook bescheiden. Eervolle vermeldingen voor de dames Wijntje en Vriezelaar. De 3 e prijs was met 33 punten voor Uwe Pammler. Daarbij waren 24 punten genoeg om Monique Thomas de 2 e prijs te bezorgen. Met hcp 9.8 en 36 punten was de eerste prijs vandaag voor dhr. Wolff. Longest drive ging naar Anita Germans en Robin van de Wetering. Robin pakte daarbij ook de neary en bij de dames was deze voor Daniëlle Wijntje. 9

10 Brand s Nazomerwedstrijd - 21 september Op de eerste dag van de astronomische herfst was het ideaal golfweer. Samen met een ontspannen 4-BBB spelvorm verdiende deze dag eigenlijk meer dan de 32 spelers die zich aanmeldden. Onze sponsor liet zich zeker niet onbetuigd. Voor de winnaars waren er deze keer weer vette prijzen. Goed om te onthouden voor volgend jaar. De longest drive ging deze dag naar Annemie Spee en Wesly Theunissen. Vandaag waren er neary s op hole 8 voor Dorrie de Groot en Frank Theeuwisse en op hole 15 voor Marianne Vriezelaar en Ron Akkermans. Eervolle vermeldingen waren voor de combinatie Stephan Lindner/Niek Oversier en Nicole en Frank Theeuwisse. Kees Meyer en Tom van der Hoff behaalden met 39 punten de 3 e prijs. Met een gelijk aantal punten, maar betere laatste 9, was de 2 e prijs voor Rainer Bey en Frans Conings. Overtuigend met 43 punten was de 1 ste prijs voor het ijzersterke duo Paul en Wesly Theunissen. Uiteindelijk waren 36 punten bestemd voor de dagwinnaar Nick Oversier. Ook in de 1 ste categorie waren netto 74 slagen goed voor de eervolle vermelding van Marc Weyts en Jo Dirks. Een betere laatste 9 gaf de 3 e prijs aan Wesley Theunissen en een 2 e prijs aan Wiel Eussen. Met een netto van 72 ging de 1 e prijs naar Ron Akkermans, die dit jaar een sterk seizoen heeft gespeeld. Beste brutoscore van de dag was voor Wesley Theunissen met 77 slagen. Longest drive ging naar Nicole Teeuwisse en Robin van de Wetering. Uta Bauerochse en Jean-Luc Tuinstra waren goed voor de neary. Na afloop van de wedstrijd werd het eindklassement opgemaakt van dit jaar voor de overall -winnaars. De winnaar in de 2e categorie is zeer verdienstelijk Con Raes, die een uitstekend seizoen heeft gehad. Winnaar in de 1 ste categorie is zeer verrassend maar niet minder verdiend Ron Akkermans. Een goed voorbeeld hoe gericht lessen en trainen tot mooie resultaten kunnen leiden. Vossenjacht - 13 oktober Vebego Maandbeker Finale - 6 oktober Met enige weemoed speelden we vandaag alweer de laatste maandbeker van De opkomst was goed, de omstandigheden redelijk en de prestaties acceptabel. De uitslag van vandaag geeft weer het belang aan van een goede score op de back nine. In de 2e categorie waren 35 punten goed voor een eervolle vermelding voor Guus Lahaije en Rainer Bey. Met de betere laatste 9 ging de 3 e prijs naar Cees Flipsen. Diezelfde 35 punten waren ook goed voor de 2 e prijs voor Ria Hooymans. Deze door Sauter Wijnen gesponserde dag begon met regen, wind en kou! Na enige tijd kwam er toch heel even een waterig zonnetje tevoorschijn. We hadden 60 inschrijvingen, inclusief sponsor met gastspelers. Er waren twee afmeldingen op het laatste moment, waardoor helaas hun mede-flightgenoten buiten mededingen naar de prijs moesten meespelen. De vossen waren Constance de Vries (hcp 9.2) en Jean-Luc Tuinstra (hcp 1.8). Ze hebben een superscore neergezet. Er waren slechts enkele flights die deze score konden verbeteren. De beste resultaten waren -5, -2 en -1. Achteraf kunnen we wederom spreken van een zeer geslaagde wedstrijd! De spelvorm was 4-BBB tegen de par van de vossen. Eervolle vermeldingen waren er voor de combinaties Fred van der Ent/Humphry Morree en Sjef Dresen/Tonny Horsmans De 3 e prijs was er voor de combinatie Loe Coninx/Rainer Bey met -1. Stephan Lindner/Hajo Schintz pakten met -2 de 2 e prijs. De 1ste prijs was met een superscore van -5 voor Fred en Dorrie de Groot. De longest drive ging naar Hélène Schobben en Jean-Luc Tuinstra. Neary was er voor Daniëlle Wijntje en Marc Weyts. 10

11 Champions Trophy - 20 oktober Deze laatste grote wedstrijd van het jaar werd ook helaas voor het laatst gesponsord door Komeet Media van Uwe Pammler. Nogmaals dank voor de geweldige inzet en ondersteuning de afgelopen jaren. Aan de Champions Trophy 2013 namen 63 spelers deel. Het was voor de tijd van het jaar een aangename temperatuur en er werd uitstekend gescoord. Na afloop zijn ook alle kampioenen van het afgelopen seizoen gehuldigd onder het genot van een drankje en lekkere hapjes. In de 2 e categorie waren de eervolle vermeldingen voor Matthias Frinken en Brendan Mc Laughlin. 36 Punten waren goed voor de 3 e prijs voor Wolfgang Jacobs, maar ook voor de 2 e prijs van Michelle Willems, dankzij een betere laatste 9. Met 40 punten pakt een aankomend talent Joep Oversier een verdienstelijke 1 ste prijs. In de 1ste categorie waren de eervolle vermeldingen voor Tom van der Hoff en Joep Mausen, die als eregastspeler helemaal uit Ierland was overgekomen. Onze pro Richard Heesakkers verdiende met een rondje 72 en dus 36 punten een dik verdiende 3 e prijs. Jammer dat er geen prijs was voor de beste bruto! Met een betere laatste 9 pakte Jean-Luc Tuinstra verdienstelijk de 2 e prijs. De 37 punten van Wesley Theunissen waren voldoende voor de dagprijs. Neary s waren er voor Richard Heesakkers, Inge Pammler en Daniëlle Wijntje. Aan het einde van deze dag werden de golfster en golfer van het jaar ook nog eens extra in het zonnetje gezet. Dit jaar zijn dit José Renssen en Jean-Luc Tuinstra. Een geweldige prestatie van beiden. Vroeg/Laat melding bij inschrijving Bij het digitaal inschrijven voor wedstrijden komt het meer en meer voor dat spelers diverse wensen kenbaar maken t.a.v. een gewenste afslagtijd. De afgelopen periode stijgt het aantal wensen per wedstrijd. Het is voor de leden van de Wedstrijdcommissie die belast zijn met de indeling van een wedstrijd bijna onmogelijk rekening te houden met de diverse individuele wensen. Op basis hiervan heeft de Wedstrijdcommissie moeten besluiten volgend jaar de individuele wensen niet meer te honoreren. Dit behoudens zwaarwichtige argumenten. Namens de Wedstrijdcommissie, Loe Coninx Van de Clubhuiscommissie Onderstaande lijst geeft de sponsoren weer van de Goede Doel wedstrijd 2013, die ten goede komt aan het vrijwilligersteam van het Hospice de Mantelhof in Heerlen. De Clubhuiscommissie mocht een cheque overhandigen van aan de heer Schols (penningmeester) en twee dames van het vrijwilligersteam, die er erg blij mee waren en alle sponsoren en deelnemers aan de wedstrijd van harte dankten voor dit mooie bedrag. De sponsoren van de holes van de Goede Doel Wedstrijd 2013 waren: Firma Botterweck, Heerlen Dhr. W. van Asselt en mevr. K. Bloemen, Beek Dhr. en mevr. Hooites-Meursing, Sittard Wil Wilms Beheer b.v., Sittard Eussen Bouw b.v., Voerendaal Dhr. en mevr. Somers, Heerlen Seniorencommissie, Voerendaal Dhr. en mevr. Maessen, Lanaken Firma Knibbeler Meubels, Heerlen Paulissen b.v., Stein Zuidlease autolease Sittard, Sittard Rentex -Awé /Nedlin, Hoensbroek - Stein Dhr. en mevr. Hooymans, Sittard Jacobs transport GMBH, Aken Dhr. en mevr. de Vries, Munstergeleen BMW-Mini Dealer Keram b.v., Kerkrade Dhr. en mevr. van de Wiel, Klimmen X-Socks, dhr. D. Schaffrath,Vaals Dhr. P. Snijders - Dhr. G. Kreutzer, Voerendaal Damescommissie Hoenshuis, Voerendaal. Ook een woord van dank aan de firma Schoenmakers uit Wijlre die wederom gratis de naamborden op de afslagen had verzorgd! Namens de Clubhuiscommissie, George Kreutzer 11

12 Van de Seniorencommissie Helaas is het golfseizoen 2012/2013 alweer voorbij. Het prachtige weer van de laatste maanden heeft de slechte start van dit seizoen al weer doen vergeten. Een seizoen met een goede opkomst. Weliswaar iets minder dan vorig jaar, maar dat kwam door ziektes of blessures. Jammer dat in het laatste clubblad het ingezonden stuk niet geheel is geplaatst. Ons is toegezegd dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren. Het is teleurstellend voor de prijswinnaars en de sponsoren. Uitslagen wedstrijden 5 september, Scramble driebal Stableford. Een zeer warme dag met extreme temperaturen. Een aantal flights zijn gestopt en dat is heel verstandig. Je kent je grenzen en het gaat maar om het plezier. Sponsor: Annemie en Wim Zonnenberg. Tweede prijs: 59 punten, hcp 29: George Bricart, Daniëlle Wijntje en Wilma Dresen. Eerste prijs: 63 punten, hcp 34: Kitty Dobbelstein, Ineke van Gils en Gerard Wijntje. 12 september, 4-BBB 100% Stableford. Wat er in een week niet kan gebeuren als het over het Hollandse weer gaat. 20 Graden lager dan een week ervoor. Het was wel iets plezieriger spelen. Niet alle spelers vinden de 4-BBB een succesformule, want het kan vaak lang duren. Sponsor: Tonny en Paul Horsmans. Derde prijs: 41 punten, 18 over de laatste 9 holes: Fred van der Ent en Bets Brassée. Tweede prijs: 41 punten, 19 over de laatste 9 holes: Jan van den Goorberg en Daniëlle Wijntje. Eerste prijs: 46 punten: Till Wijnen en Paul Stevens. 19 september, Qualifying wedstrijd. We houden dit er ook volgend jaar weer in om iedere maand een qualifyingwedstrijd te spelen. Je moet de kaarten spelen om het sterretje te behouden, dus is dit een goede gelegenheid. Eerste was Fred van der Ent met 36 punten, tweede Dré Peters met 34 punten en derde Jan Verheijden met 33 punten. 26 september, Scramble 4-Ball Strokeplay. Sponsor: José Sondagh en René Heuts. Tweede prijs: bruto 42 slagen, aftrek 16.7, netto 25.3: George Bricart, Hans Ettes, Puk Fennema en Senga Achten. Eerste prijs: bruto 37 slagen, aftrek 12.2, netto 24.8: Fons Kemps, Huub Bleylevens, Tonny Horsmans en Daniëlle Wijntje. 3 oktober, 4-BBB 100% Stableford. Sponsor: Jan Kengen. Derde prijs: 42 punten,18 over de laatste 9: Tonny Horsmans en Piet Hooymans. Tweede prijs: eveneens 42 punten, maar 19 over de laatste 9: Fred van der Ent en Frans Kleijnen. Eerste prijs: 43 punten: Riet Coolen en Jan van Gils. 10 oktober, Scramble driebal Stableford. Wat was het koud. Niemand was dit meer gewend en de winterkleding moest uit de tas. Halverwege werd het een stuk beter om te eindigen op het terras met een heerlijk zonnetje. Sponsor: Wilma van Rijn en Netty Vaessen. Tweede prijs: 56 punten, hcp 34: Dré Peters, Ton Schilperoort en Jolanda Winckers. Eerste prijs: 57 punten, hcp 22: Daniëlle Wijntje, Fred van der Ent en Ton Haagh. 17 oktober, Chapman Greensome. Leuke formule, maar zeker niet ideaal om te spelen in de herfst. Het was een lange natte dag. 8 Flights zijn gestopt. Sponsor: Michelle Willems en Ton Schilperoort. Derde prijs: 103 slagen, aftrek 23, netto 80: Daniëlle Wijntje en Jef Dresen. Tweede prijs: 107 slagen, aftrek 31, netto 76: Jan van Gils en Bets Brassée. Eerste prijs: 103 slagen, aftrek 28, netto 75: René Hooites Meursing en Elly Coenen. 24 oktober. De laatste wedstrijd van het seizoen. Scramble 4-Ball Strokeplay. Sponsor: Bets Brassée en Senga Achten. Tweede prijs: 41 slagen en 26 punten: Paul Groenewegen, Sietse Fennema, Greetje Hooites Meursing en Ineke van Gils. Eerste prijs: eveneens 26 punten, maar 13 over de laatste 3 holes: Friedrich Eichbaum, Hans Ettes, Uta Schröder en Marlo Mc Laughlin. Tot slot: De Seniorencommissie heeft ooit besloten om de prijsuitreiking één keer per maand te laten plaatsvinden tijdens de lunchwedstrijd. Op zich een goed plan. Spelers hoeven zich niet verplicht te voelen om te blijven tot de prijsuitreiking. Echter, ook dit heeft weer een nadeel. Nu weten de spelers niet wie er in de prijzen valt. Voor de sponsoren is het erg teleurstellend dat vaak niet alle prijswinnaars aanwezig zijn bij de lunch. Volgend jaar gaan we na de wedstrijd de prijswinnaars via informeren. Namens de Seniorencommissie, Gerard Wijntje, voorzitter 12

13 Hoenshuis Golf & Country Club Openingstijden 1 november 2013 tot 15 maart 2014 PMS PMS 420 Feestdagenregeling: Shop: maandag t/m vrijdag uur zaterdag en zondag uur Clubhuis: maandag t/m vrijdag uur zaterdag en zondag uur Keuken: maandag gesloten dinsdag t/m zondag uur Shop: gesloten van 24 december uur t/m 26 december 2013 gesloten van 31 december uur t/m 1 januari 2014 Clubhuis: gesloten van 24 december uur t/m 26 december 2013 gesloten van 31 december uur t/m 1 januari 2014 Keuken: gesloten van 23 december 2013 t/m 9 januari (in ons clubhuis serveren wij u graag een kleine snack of warm hapje wanneer de keuken gesloten is) Wanneer u een feestje of diner wilt reserveren in het winterseizoen kan dit altijd op aanvraag. Gelieve hiertoe contact op te nemen via of Elektro Scheppers voor uw... Elektrotechnische installaties Renovatie Vloerverwarming Zorgsystemen Noodverlichting Communicatie systemen Onderhoudswerk Inspectiekeuringen Vereniging van eigenaren elektro-scheppers.com

14 VOERENDAAL VOERENDAAL Business Club Hoenshuis PROFESSIONALS IN WINE PROFESSIONALS IN WINE installatietechniek bv installatietechniek bv Voor informatie over de mogelijkheden van een Business Club lidmaatschap, kunt u contact opnemen met Francis van Eeghem via Voor informatie over de mogelijkheden van een Business Club lidmaatschap, kunt u contact opnemen met

15 Business Club Hoenshuis in de toekomst Hoenshuis Beste Business Clubgolfers, Golf & Country Club De Business Club is de laatste jaren snel gegroeid. Dat op zich is natuurlijk fantastisch en voor ons als bestuur een hele uitdaging om de businessgolfdagen dan ook zodanig te laten verlopen, dat ieder Business Clublid ook daadwerkelijk aan spelen toekomt. Uw mening is voor ons als bestuur belangrijk, immers, samen willen we richting geven aan een duurzame toekomst van onze Business Club. Om de daad bij het woord te voegen hebben wij op 26 augustus op uitvraag van het bestuur acht Business Clubleden (a-select gekozen) deelgenomen aan een brainstormsessie. Golf & Country Aan Club elk Hoenshuis lid zijn dezelfde behoort tot vragen dezelfde voorgelegd familie als en ieder deze clubs: lid is uitgebreid aan het woord geweest om zijn/haar ervaring, Golf mening, Château suggesties de la Tournette met : ons Twee te championship delen. Wij als banen bestuur van hebben verschillend ons luisterend karakter, opgesteld gerekend en tot slechts de mooiste vragen meest ter verduidelijking gende gesteld. van België, Het gelegen bestuur rondom heeft deze een statige bijeenkomst kasteelboerderij. als zeer uitda - waardevol Golf de ervaren. Pierpont Wij : gaan Een prachtige met deze championship feedback natuurlijk baan, geroemd aan de slag. om Niet haar alle droogheid suggesties en gelegen en aanbevelingen rondom een 17e zullen eeuwse we kunnen overnemen hoeve met een in hotel. ons jaarplan voor Het jaarplan 2014 carré willen Golf we overigens Club Enghien graag : tijdens Een prachtige het afsluitingsdiner 9 holes par op baan november (uitbreiding aan u presenteren. naar championship voorzien), gelegen rondom een eeuwenoud park en een klassiek jachthuis. 4 golf clubs, 1 familie: uw Lid voordelen in 2013! GOLF DE PIERPONT P Wij stellen uw betrokkenheid op prijs en vragen u: heeft u suggesties, opmerkingen, ideeën of welke feedback dan ook, wilt u deze dan a.u.b. kenbaar maken bij Francis: Business Club Hoenshuis - wij voor elkaar voor een golfende toekomst! Het bestuur: Rob Nilwik (vice-voorzitter) Elke René club Kiel beschikt (secretaris) eveneens over een compacte 9 holes baan. U kunt uw lidmaatschap van G&CC Hoenshuis uitbreiden met een José Rensen-Giesen (evenementen) speelrecht op de banen van al deze clubs, voor een supplement van slechts 395! Wim Feijen (bestuurlijk adviseur) Ook als bezoeker, van maandag t/m donderdag (ex feestdagen), Francis van Eeghem (namens BV) ontvangt u een voordeel in de andere clubs: greenfee aan introductie tarief! Aarzel niet en profiteer van dit unieke aanbod! Meer informatie bij uw receptie. SCHILDEREN GLAS & ISOLAT TIE BOUWKUNDIG ONDERHOUD STOFFEREN BOTTERWEC CK B.V.. Tunnelweg 110 Postbus 3008 T EK Ke rkrade 6460 HA Kerkrade F

16 Objectief advies op maat voor uw vermogen Of u nu op zoek bent naar een solide manier om uw eigen pensioen op te bouwen, uw erfenis te beleggen, het kapitaal uit uw onderneming beter te laten renderen of u zoekt een deskundige zakelijke partner die de cliënten van uw kantoor ten dienste kan zijn: u kunt bij Dohmen & Otten Vermogensbeheer in alle gevallen rekenen op een transparante en deskundige dienstverlening. Avenue Ceramique 16 I 6221 KV Maastricht Avenue Ceramique 16 I 6221 KV Maastricht Tel. +31(0) I I

Hoenshuis PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. Januari - Februari 2014 Jaargang 26

Hoenshuis PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. Januari - Februari 2014 Jaargang 26 Hoenshuis Golf & Country Club PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS Januari - Februari 2014 Jaargang 26 Sync. Grafimedia is uw leverancier voor alle soorten grafische producten Banners Bewegwijzering Bierviltjes

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club

Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Jaargang 19 nr 107 december 2006 TILBURG - BREDA - OOSTERHOUT EINDHOVEN - s-hertogenbosch Le rendez-vous de la Mode MANNEN DE HEIHOEF JAARGANG 19 NR 107 DECEMBER

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

De wintereditie van ons golfblad

De wintereditie van ons golfblad THE GREEN JACKETS Van de voorzitter Golfhorst In dit nummer: Van de voorzitter 1 Van golf tot poëzie Winterzon 1 Colofon 3 De man achter het Stablefortsysteem 3 Dimpels en Stimpmeter 3 Twee nieuwe leden

Nadere informatie

Jaargang 27 nummer 5 - december 2013

Jaargang 27 nummer 5 - december 2013 Jaargang 27 nummer 5 - december 2013 * 18 Holes Golfbaan * Par-3 Baan * Business Club * Golf Academy * Restaurant Veldzijde * Feesten en partijen Breng een nieuw lid aan voor de grote baan en ontvang:

Nadere informatie

Golfkuur. Combi Lid Maatschap Alliantie. Trots! De golfmarkt is fors in beweging. Yoran over zijn NK. Golfclub de Kurenpolder

Golfkuur. Combi Lid Maatschap Alliantie. Trots! De golfmarkt is fors in beweging. Yoran over zijn NK. Golfclub de Kurenpolder Golfkuur Golfclub de Kurenpolder Jaargang 23 zomereditie 2014 Combi Lid Maatschap Alliantie De golfmarkt is fors in beweging Trots! Yoran over zijn NK EEN STERKE COMBINATIE VAN GEDEGEN SPECIALISTEN Ondernemingsrecht

Nadere informatie

olfbongerd 20 Jaar Golfvereniging De Batouwe Wedstrijdkalender 2010 Gary Davidson nieuwe head-pro Jaargang 19 I nummer 1 I MaaRT 2010

olfbongerd 20 Jaar Golfvereniging De Batouwe Wedstrijdkalender 2010 Gary Davidson nieuwe head-pro Jaargang 19 I nummer 1 I MaaRT 2010 e olfbongerd Clubblad van golfvereniging De Batouwe Jaargang 19 I nummer 1 I MaaRT 2010 Gary Davidson nieuwe head-pro Wedstrijdkalender 2010 20 Jaar Golfvereniging De Batouwe INNOVATIEVE GLASCONCEPTEN

Nadere informatie

I n h o u d. Colofon... 2. Waarde clubgenoten... 3. Redactioneel... 5

I n h o u d. Colofon... 2. Waarde clubgenoten... 3. Redactioneel... 5 I n h o u d 1 Colofon... 2 Waarde Colofon clubgenoten...... 3 2 Waarde clubgenoten... 3 Redactioneel... 5 Redactioneel... 5 Met de snelheid van het licht... 7 De Presidentscup: Ronald McDonald Huis...

Nadere informatie

Rijnmond Open was één groot feest. GolfDrieDaagse in beeld / Bon Bon is druk bezig Clubkampioenschap in zinderende hitte

Rijnmond Open was één groot feest. GolfDrieDaagse in beeld / Bon Bon is druk bezig Clubkampioenschap in zinderende hitte Verschijnt 4 keer per jaar 21e jaargang / sept. 2010 no. 3 Op de Hoogte is een gezamenlijke en periodieke uitgave van Golfclub De Hooge Bergsche en Exploitatiemaatschappij De Rotte Bergen bv GolfDrieDaagse

Nadere informatie

En dan ben je dus voorzitter ja en dan?

En dan ben je dus voorzitter ja en dan? En dan ben je dus voorzitter ja en dan? Inhoud Als golfer, die vooral bezig is met het in zo weinig mogelijk slagen de cup te bereiken, sta je normaal gesproken nauwelijks stil bij hetgeen er allemaal

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

bode turnzaal PH huldigt jubilarissen Feestelijke opening Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015

bode turnzaal PH huldigt jubilarissen Feestelijke opening Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015 Kangoeroe Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015 bode Feestelijke opening turnzaal PH huldigt jubilarissen Foto s: Jos Hougerhoud Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub Prins Hendrik Speeltuin

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE VOL ONMISBARE INFORMATIE Magazine FEBRUARI 2008 IN DEZE EDITIE 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2007 12 Spreekuur op het water 17 Free Publicity tips 20 Interviews met sponsoren agazine Uitgever Contact

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

Bezoek nú onze webshop!

Bezoek nú onze webshop! winkelwagen OFFICIAL PRINCE & WILSON RACKET TEST CENTER LAAGSTE PRIJS GARANTIE* * voorwaarden in de winkel Bezoek nú onze webshop! Met veel aanbiedingen, kortingen voor o.a.: huisstijl drukwerk brochures

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

BUSINESS HALSTEREN IN. nr. 1. Trainer Molenaar identificeert zich met kernwaarden van de club. Over Smaeck valt niet te twisten

BUSINESS HALSTEREN IN. nr. 1. Trainer Molenaar identificeert zich met kernwaarden van de club. Over Smaeck valt niet te twisten HALSTEREN IN nr. 1 Het businessmagazine van RKSV Halsteren BUSINESS seizoen 14-15 GEEL ZWART ZIJN ONZE KLEUREN HALSTEREN IS ONZE NAAM Van Koppen & Van Eijk nieuwe hoofdsponsor Trainer Molenaar identificeert

Nadere informatie

Bewoners Vereniging Schiedam-West

Bewoners Vereniging Schiedam-West Adres Sticker Bewoners Vereniging Schiedam-West BVSW-blad voor leden en belangstellenden 4e kwartaal.2008 Gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig 2009 Voorwoord: - voorzitter...blz. 3 Uitnodiging Nieuwjaars

Nadere informatie

HANZE MARE. Grote Stedenfinale junioren en pupillen. Bestuursleden stellen zich voor. Masters best fanatiek

HANZE MARE. Grote Stedenfinale junioren en pupillen. Bestuursleden stellen zich voor. Masters best fanatiek JAARGANG 23 DECEMBER 2013 CLUBMAGAZINE VAN ATLETIEKVERENIGING HANZESPORT ZUTPHEN HANZE MARE Grote Stedenfinale junioren en pupillen Bestuursleden stellen zich voor Mariska Lensink, meisjes junioren D,

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas Maagdenburgstraat 20 a 7421 ZC DEVENTER Postbus 2038 7420 AA DEVENTER

Nadere informatie

NUUTS VEUR UCH. Winter 2013 Jaargang 3 editie 4. Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop

NUUTS VEUR UCH. Winter 2013 Jaargang 3 editie 4. Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop NUUTS VEUR UCH Winter 2013 Jaargang 3 editie 4 Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop Omwonenden van het pleintje Hertenstraat/Schellaertstraat versieren voor de vijfde keer op rij hun

Nadere informatie