CHEQ. Kwantitatieve strategieën

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHEQ. Kwantitatieve strategieën"

Transcriptie

1 CHEQ tijdschrift Kwantitatieve strategieën Kwartaaluitgave 29 December 2008 voor professionele beleggers Alfa en duurzaamheid Robeco Responsible Private Equity II Laagrisico aandelen: saai is beter Meer vrijheid: meer rendement

2 Inhoud Voorwoord George Möller, CEO Robeco Groep 2 Voorwoord Gezond en lang leven 3 Thema Alfa en duurzaamheid 6 Interview European Pension Academy (EPA) 8 Thema Robeco Responsible Private Equity II 10 Thema Saai is beter 12 Focus op Beleggen in landen met hoge rentes 14 Thema Meer vrijheid: meer rendement 16 Focus op Verantwoord beleggen Gezond en lang leven May you live in interesting times. Dit oude Chinese gezegde is als nooit te voren van toepassing. We bevinden ons nog midden in de financiële crisis die de wereld in haar greep heeft. Een lichtpunt is dat de (monetaire) autoriteiten hun verantwoordelijkheden nemen en dat de effecten van hun beleid merkbaar zijn. De wereld zal wel veranderen. Hoe, is moeilijk te zeggen. Duidelijk is dat er andere financiële producten zullen komen. Eerst zullen we echter door het proces van deleveraging heen moeten. En daarna zullen de thema s die overschaduwd werden door de kredietcrisis, weer de kop opsteken. Op deze plaats heb ik u al eens geattendeerd op het IRIS-rapport Schaarste in Overvloed. Enige maanden geleden is een nieuw rapport van IRIS uitgekomen, dat een verdere verdieping is van een van de thema s van het eerste rapport: Healthy Living. De toenemende aandacht voor een gezonde levensstijl biedt aanzienlijke kansen voor bedrijven in de wellness-industrie. De healthy living-markt heeft een omvang van circa EUR 570 miljard. Sportartikelen maken het grootste deel van de markt uit, gevolgd door gezonde voeding en drank. De analisten van IRIS, het onderzoeksbureau van Rabobank en Robeco, voorspellen dat de healthy living-markt jaarlijks gemiddeld met 7-8% groeit, twee keer zo snel als de wereldeconomie. Het grootste groeipotentieel is te vinden bij de biologische en natuurlijke voeding (verwachte jaarlijkse groei van 10-13%) en gezonde frisdranken (7-10% jaarlijkse groei). Belangrijke informatie Cheq is met zorg samengesteld door Robeco. Informatie in deze Cheq is ontleend aan door Robeco betrouwbaar geachte bronnen, maar Robeco kan niet instaan voor de volledigheid of nauwkeurigheid hiervan. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers volgens de Wet op het financiële toezicht of voor personen die volgens andere van toepassing zijnde wetten gerechtigd zijn dergelijke informatie te ontvangen.de informatie is niet bedoeld als een aanbod of een uitnodiging daartoe van enig financieel instrument of product. Als beleggingsthema heeft gezond en lang leven de mainstream belegger volgens IRIS nog niet bereikt. Beleggers zullen de trend naar een gezonde levensstijl evenwel herkennen wanneer zij om zich heen kijken. Healthy living is bij uitstek een thema voor de lange termijn en biedt kansen voor beleggers met een lange beleggingshorizon. De redactie Roel Knol, Corine Krijger, Arjan van der Linden, Ron Roelen, Margret Smits, Jasper Streefland, Catrinus van Willigen Design & layout I.V.O. Ontwerpbureau, Studio Print Koninklijke Broese & Peereboom B.V. CHEQ verschijnt elk kwartaal. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: = Uw sales of account manager tel: (31) = 2 Cheq 29 Dec 2008

3 Thema Door: Wilma de Groot, Senior Researcher Robeco Quantitative Strategies en Christophe Churet, Equity Analyst bij SAM Sustainable Asset Management Alfa uit duurzaamheid Duurzaam beleggen blijft een van de belangrijkste thema s in de huidige financiële wereld. Het thema kan dan ook rekenen op groeiende belangstelling van steeds meer beleggers. De cijfers spreken voor zich: De Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties (UN PRI), een initiatief dat de opname van duurzaamheidscriteria in beleggingsbeslissingen stimuleert, is nu ondertekend door vele beleggers wereldwijd die samen een beheerd vermogen vertegenwoordigen van EUR 13 biljoen. Het is duidelijk dat institutionele beleggers het zich niet langer kunnen veroorloven het belang van duurzaamheidsfactoren te negeren. Maar is het zinvol om stil te staan bij duurzaamheid? Kan de financiële performance worden verbeterd door te beleggen in duurzame bedrijven? Benadering voor de lange termijn Duurzaam beleggen is een beleggingsbenadering voor de lange termijn die rekening houdt met economische, milieugerelateerde en sociale factoren bij de selectie en het behoud van beleggingen. Waarom zou je überhaupt rekening houden met duurzaamheid? In een markteconomie wordt de concurrentiepositie van een bedrijf uiteindelijk bepaald door het vermogen van dat bedrijf om waarde te creëren. Hebben duurzaamheidstrends zoals klimaatverandering, efficiënt grondstoffengebruik en demografie invloed op de concurrentieomgeving van bedrijven? Wij denken van wel. De duurzaamheidscriteria van SAM zijn een bruikbare maatstaf voor het waarderen van de niet-tastbare activa van een bedrijf, waardoor beleggers beter geïnformeerd hun beleggingsbeslissingen kunnen maken. SAM s selectieproces SAM zoekt naar bedrijven die allereerst laten zien dat zij beter in staat zijn om te gaan met duurzaamheidskwesties en daarnaast een aantrekkelijke belegging zijn. De eerste stap om dit doel te bereiken is te bepalen welke duurzaamheidstrends waarschijnlijk in de toekomst van invloed zullen zijn op het creëren van aandeelhouderswaarde. Samen met een professioneel netwerk van specialisten en NGO s ontwikkelt SAM dan een aantal criteria waarmee kan worden bepaald in hoeverre bedrijven in staat zijn om te gaan met deze trends en uitdagingen. Vanuit het oogpunt van de Dec 2008 Cheq 29 3

4 concurrentiepositie is de duurzaamheidsperformance van een bedrijf zeer relevant voor de creatie van aandeelhouderswaarde als deze relatief wordt bekeken. Daarom kiest SAM voor een best-in-class -benadering, gericht op het opsporen van de toonaangevende bedrijven in elke sector. Onze selectiemethode is gebaseerd op een enquête; de informatie is dus direct afkomstig van de bedrijven. Elk jaar nodigt SAM de 2500 grootste bedrijven ter wereld (op basis van vrij verhandelbare marktkapitalisatie) uit om deel te nemen. Het aantal bedrijven dat deelneemt aan dit jaarlijkse onderzoek is sinds 1999 gestaag gegroeid. Dit onderzoek wordt aangevuld met een analyse van publicaties in de media en van stakeholders, wat analisten in staat stelt ook extra informatie van NGO s en uit de media mee te nemen in hun analyses. Tot slot wordt het selectieproces jaarlijks beoordeeld door een onafhankelijke accountant. Goede indicator voor succesvolle aandelenselectie? Het onderzoek dat in dit artikel wordt beschreven is uitgevoerd door de afdeling Quantitative Strategies. Gekeken is of duurzaamheid, zoals gemeten door de duurzaamheidsscores van SAM, een goede indicator is voor succesvolle aandelenselectie. Met andere woorden, we hebben onderzocht of bedrijven die toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid, het beter doen dan bedrijven die achterlopen op dit gebied, na neutralisatie van de belangrijkste risicofactoren. Onze onderzoeksgroep bestaat uit een wereldwijd universum van 400 aandelen van bedrijven die direct hebben deelgenomen aan het jaarlijkse onderzoek van SAM tussen 2001 en Algemene duurzaamheidscriteria Bron: SAM Economische dimensie Gedragscodes Compliance Corruptie en omkoping Corporate governance Risico- en crisisbeheer SAM Corporate Sustainability Sociale dimensie Assessment Corporate citizenship Arbeidsomstandigheden Ontwikkelingsmogelijkheden personeel Sociale rapportage Aantrekken en behouden van talent Milieudimensie Eco-efficiëntie Milieurapportage Methode De portefeuille wordt samengesteld op basis van een methode, waarmee onze onderzoeksgroep verdeeld wordt in vijf individuele portefeuilles die elk een gelijk aantal bedrijven bevatten. Op basis van hun duurzaamheidsscores worden aandelen in de verschillende portefeuilles geplaatst. Portefeuille 1 bevat aandelen van bedrijven die toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid, portefeuille 5 bevat de aandelen van bedrijven die achterlopen op dit gebied. De posities hebben een gelijk gewicht in de verschillende portefeuilles, die maandelijks worden herzien. Om het alfapotentieel van duurzaamheid onafhankelijk van andere risicofactoren te kunnen bekijken, zijn restricties opgenomen om het effect van grootte, sector en regio te neutraliseren. Duurzaamheid creëert waarde De resultaten van de statistische analyse staan in de grafiek. De middelste lijn geeft de cumulatieve outperformance van portefeuille 1 aan (toonaangevende bedrijven op het gebied van duurzaamheid) ten opzichte van de totale groep bedrijven. De onderste lijn geeft de cumulatieve underperformance van portefeuille 5 aan (bedrijven die achterlopen op het gebied van duurzaamheid) ten opzichte van het bredere aandelenuniversum. De bovenste lijn geeft de outperformance aan van een beleggingsstrategie waarbij longposities worden aangehouden in toonaangevende bedrijven op het gebied van duurzaamheid en shortposities worden aangehouden in bedrijven die achterlopen op dit gebied. De resultaten laten duidelijk zien dat er een positieve relatie bestaat tussen duurzaamheid en financiële resultaten, gemeten in aandelenrendement. Dit wordt geïllustreerd door de positieve outperformance van de portefeuille met toonaangevende bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Waarde wordt gecreëerd zowel door aandelen te selecteren van toonaangevende bedrijven op het gebied van duurzaamheid als door het vermijden van bedrijven die achterlopen op dit gebied. Dit wordt bevestigd door de positieve outperformance van de long/short-strategie (2,88%), waarbij longposities worden aangehouden in bedrijven die toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid, en shortposities in bedrijven die achterlopen op dit gebied. Deze resultaten worden behaald in stijgende en dalende markten, en alle drie de regio s (VS, Europa en Japan) dragen bij aan de outperformance. De positieve relatie tussen duurzaamheid en financiële performance is niet kunstmatig, aangezien onze statistische modellen rekening houden met de belangrijkste risicofactoren die de onderzochte relatie zouden kunnen beïnvloeden. De modellen houden rekening met grootte, sector en regio. Voor wat betreft de statistische significantie, betekent een t-stat van 1,6 (voor long/ short) dat met een betrouwbaarheidsniveau van 90% gezegd kan worden 4 Cheq 29 Dec 2008

5 dat een performance volgens deze beleggingsstrategie statistisch duidelijk afwijkt van 0 (dus niet wordt veroorzaakt door toeval). Een t-statistiek van 1,3 (voor de portefeuille met toonaangevende bedrijven op het gebied van duurzaamheid) geeft een betrouwbaarheidsniveau van 80% aan. Cumulatieve performance 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0-0,05-0,1-0,15 Grafiek 1 Koplopers duurzaamheid Achterblijvers duurzaamheid Long/short Outperformance (per jaar in %) 1,48-1,41 2,88 Tracking error (%) 2,93 3,08 4,63 Informatieratio 0,5-0,46 0,62 t-statistiek 1,29-1,17 1,6 Tabel 1 Nov 01 Nov 02 Nov 03 Nov 04 Nov 05 Nov 06 Nov 07 Terminologie Outperformance (per jaar in %): geeft de gemiddelde outperformance op jaarbasis van een bepaalde portefeuille ten opzichte van de gehele sample (portefeuilles 1, 2, 3, 4 en 5). Tracking error (in %): geeft aan in welke mate een portefeuille overeenkomt met de gehele sample die als benchmark fungeert, zoals gemeten door de standaarddeviatie van de relatieve aandelenrendementen. Informatieratio: outperformance/tracking error. Dit is een maatstaf van risicogecorrigeerd rendement. t-statistiek: in deze context is dit een maatstaf van statistische significantie. Goede resultaten door goed gedrag Over het geheel genomen leveren de uitkomsten van dit onderzoek ons geloofwaardig bewijs dat bedrijven die aandacht besteden aan duurzaamheid niet tegenstrijdig handelen met hun eerste functie, namelijk het maximaliseren van winsten voor aandeelhouders. In tegendeel zelfs, het lijkt er op dat de financiële performance van een bedrijf grofweg gezegd uit twee puzzelstukken bestaat: financiële en niet-financiële overwegingen. Door te beleggen in bedrijven die toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid vergroten beleggers dus niet alleen hun financiële rendement, maar dragen zij met hun beleggingen in verantwoordelijke bedrijven ook direct bij aan de aanpak van dringende kwesties met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Dec 2008 Cheq 29 5

6 Interview European Pension Academy (EPA) levert vertaalslag van theorie naar praktijk Een interview met Alfred Slager en Onno Steenbeek. De European Pension Academy (EPA) is een internationaal georiënteerd, onafhankelijk platform van wetenschappers. De EPA wil de gevolgen van de regelgeving (of het ontbreken daarvan) voor de dagelijkse praktijk inzichtelijk maken. Om dat te bereiken wil EPA pensioenfondsen helpen vaardigheden op het gebied van o.a. governance, strategieontwikkeling, leiderschap, ondernemerschap en businessinnovatie (verder) te ontwikkelen. Robeco is sponsor van de European Pension Academy. Hoe is de EPA tot stand gekomen? De meesten van ons kenden elkaar al, doordat we bij pensionfondsen, institutionele beleggers en universiteiten werken. Uit gesprekken bleek dat wij eigenlijk een gezamenlijke insteek hebben: hoe kunnen we bestuurders praktisch helpen met het beter managen van hun fonds, en hoe kunnen we ons onderzoek beter afstemmen op wat er speelt in de pensioenpraktijk? Op welke doelgroep richt EPA zich vooral? Pensioenbestuurders, pensioenprofessionals en bestuursbureaus aan de ene kant, en pensioenonderzoekers aan de andere kant. Wat zijn de voornaamste doelstellingen van EPA? We willen pensioenfondsen helpen om hun pensioenfondsen optimaler te besturen. Bestuurders zouden eigenlijk steeds meer hun pensioenfonds ondernemingsgerichter moeten sturen. Essentiele vragen zijn dan: wat zijn de strategische uitgangspunten? Welke keuzes maken ze in hun beleggingsstrategie kan het beter, maar soms ook eenvoudiger? Er wordt steeds meer onderzoek gedaan hoe daar praktische handvatten aan kunnen worden gegeven. We denken dat EPA een praktisch platform is om dit te bediscussiëren, toe te passen en verder te ontwikkelen. Welke onderwerpen zullen in de nabije toekomst aandacht krijgen? Waarom denken jullie dat dit gaat spelen? Risicomanagement is een belangrijk onderdeel: welke risico s zijn relevant en hoe ga je er in je beleid mee om. Renterisico heeft sinds de invoering van het FTK veel aandacht gekregen, maar de recente turbulentie op financiële markten heeft eens te meer aangetoond dat er ook nog andere financiële risico s zijn. Daarin speelt ook de vraag wat de voorkeuren van pensioenfondsbesturen precies zijn: is een lage premie cruciaal of is men bereid een hogere premie te accepteren om op langere termijn meer zekerheid te kunnen bieden. Bij het onderwerp governance moeten de eerste onderzoeken over de concrete effecten van meer, en evenwichtigere inspraak nog plaatsvinden. Wat kunnen we leren van ander onderzoek? Waar kan het beter opgezet worden? Gebruiken jullie nog opvallende tools om de vertaalslag van theorie naar praktijk te maken? Ja, we maken bijvoorbeeld gebruik van een pension challenge, een managementspel waarin de deelnemers een virtueel pensioenfonds beheren. Dit is een simulatie van de praktijk. Deze leervorm biedt o.a. de governance-problematiek in spelvorm aan. 6 Cheq 29 Dec 2008

7 Wat zijn jullie plannen voor de toekomst? Internationaal? Nederlandse pensioenfondsbestuurders staan niet alleen met hun vragen, hoewel Nederland in Europa anderzijds wel een bijzondere plaats inneemt met een uitgebreid kapitaalgedekt pensioensysteem. We zullen zeker niet schromen om ervaringen te delen van bestuurders uit andere landen, maar ook om de dialoog op te starten en misschien nieuwe inzichten te genereren die we vanuit een Nederlandse context niet zouden ontwikkelen. Ook willen we graag samenwerken met andere universiteiten, ook uit andere landen. Zo kunnen we uit wetenschappelijk oogpunt schaalvoordeel behalen. Hoe selecteren jullie de artikelen/onderzoeken? Het uitgangspunt moet zijn dat de conclusies van het onderzoek onmiddellijk praktisch toepasbaar zijn binnen pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties. Case studies zijn voor de doelgroep interessanter dan een wetenschappelijke studie om bijvoorbeeld langlevenrisico beter te modelleren. Begrijp ons goed: die onderzoeken zijn van groot belang, maar onze doelgroep wil nu weten of dit risico belangrijk is ten opzichte van andere risico s in de balans en hoe daarmee om te gaan. Wilt u meer weten over de EPA, en over de seminars die zij organiseert, kijk dan op op De volgende wetenschappers zijn actief betrokken bij de EPA: Prof. Dr. Kees Koedijk, decaan Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Universiteit van Tilburg. Prof. Dr. Rob Bauer, Hoogleraar Institutionele Beleggers aan de Universiteit van Maastricht Dr. Ronald Mahieu, universitair hoofddocent financiële econometrie. Dr. Alfred Slager, strateeg bij PGGM en onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg. Dr. Laurens Swinkels, Senior Kwantitatief Onderzoeker bij Robeco en Assistent Professor op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dr. Joop Huij, Senior Researcher bij Robeco en universitair docent RSM aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dr. Onno Steenbeek, Wetenschappelijk medewerker bij de sectie Financiering en Belegging van de Erasmus Universiteit en tevens hoofd ALM en Risicobeleid bij de Algemene Pensioen Groep (APG). Op donderdag 12 februari 2009 staat het EPA-seminar Stagnatie/Inflatie/Deflatie op het programma. Locatie: Universiteit van Tilburg. Inschrijven via website EPA. Dec 2008 Cheq 29 7

8 Thema Thema Robeco Responsible Private Equity II Verantwoord beleggen in private equity Verantwoord beleggen wordt een steeds belangrijker beleggingsthema. We bedoelen hiermee het actief mee laten wegen van ESG-factoren (wat staat voor environmental, social and corporate governance ofwel milieu, maatschappij en corporate governance) in beleggingsanalyses, het besluitvormingsprocessen en eigendomsstructuren. Volgens de VBDO, de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, is het verantwoord belegde vermogen op de Nederlandse markt in slechts twee jaar met meer dan 800% gestegen, van EUR 47 miljard in 2005 naar EUR 435 miljard in xxx xxx In toenemende mate zien beleggers ESG-overwegingen als belangrijke aspecten voor de analyse van bedrijven en eigendomsverhoudingen, omdat deze factoren een positieve invloed kunnen hebben op de financiële performance. Tot voor kort richtte verantwoord beleggen zich voornamelijk op beursgenoteerde aandelen en in mindere mate op vastrentend papier. Verantwoord beleggen in alternatieve beleggingscategorieën, zoals private equity, hedgefondsen en onroerend goed, staat nog in de kinderschoenen. Omdat veel van de redenen waarom ESG-factoren relevant en essentieel zijn voor beleggers in genoteerde aandelen ook van toepassing zijn op beleggers in private equity, introduceert Robeco het fonds Robeco Responsible Private Equity II. Dit fund-of-funds biedt beleggers de mogelijkheid om op een verantwoorde manier te beleggen in de private-equitymarkten. Mondiale trend richting verantwoord beleggen Niet-financiële factoren, zoals performance op het gebied van milieu, maatschappij en governance, worden gezien als belangrijke elementen om het risico van beleggingen te verminderen. Daarmee kunnen deze factoren potentieel een positieve bijdrage leveren aan het beleggingsresultaat op de middellange tot langere termijn.met de ontwikkeling van ESGitems worden in de loop van de tijd nieuwe aspecten aan het ESG-proces toegevoegd met een groeiend aantal beleggers dat zich conformeert aan de gestelde vereisten. Het is duidelijk dat de trend in de richting van duurzamere ontwikkeling wereldwijd doorzet, omdat verschillende kwesties die te maken hebben met verantwoordelijkheid en duurzaamheid (zoals klimaatverandering, mensenrechten, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, nieuwe energietechnologieën en uitputting van natuurlijke hulpbronnen) steeds zichtbaarder worden. Beleggingen in alle categorieën worden dan ook steeds meer beïnvloed door ESG-kwesties. Als gevolg van invloeden van buitenaf, maar ook vanuit de eigen organisatie, is ook een stijgend aantal institutionele beleggers geïnteresseerd in hun invloed op het milieu en op de maatschappij in het algemeen. Zij integreren daarom criteria voor verantwoord beleggen in hun beleggingsbeleid en eigendomsstructuren. Ze hebben het gevoel dat het hun verantwoordelijkheid en fiduciaire taak is om rekening te houden met ESG-kwesties en om een toonaangevende rol te spelen in het aanpakken hiervan. Milieukwesties en wetgeving hebben invloed op beursgenoteerde en niet-genoteerde bedrijven in de portefeuille. Maatschappelijke kwesties die verband houden met het personeelsbeleid van een bedrijf of de activiteiten in ontwikkelingslanden spelen een belangrijke rol. Kwesties met betrekking tot governance, openheid en transparantie zijn een bepalende factor in de succesvolle relatie tussen een niet-beursgenoteerd bedrijf en zijn financiers. Het zou zelfs gezegd kunnen worden dat het concept van verantwoord beleggen beter aansluit bij private- 8 Cheq 29 Dec 2008

9 equitybeleggen dan bij het beleggen in genoteerde aandelen, vanwege de zeer actieve betrokkenheid van private-equitybeleggers bij de bedrijven in portefeuille. Er is op dit moment inderdaad een duidelijke trend binnen de private-equitysector waarneembaar om ESG-factoren mee te nemen in de beleggingsbeslissingen en het portefeuillebeheer. Robeco Responsible Private Equity II In 2004 was Robeco een van de eerste vermogensbeheerders ter wereld die een op ESG gericht programma van private-equity-fund-of-funds introduceerde. Het Robeco Sustainable Private Equity Program heeft circa USD 250 miljoen aan kapitaal gecommitteerd, zowel aan algemene private-equityfondsen die bereid zijn bepaalde duurzame richtlijnen toe te passen, als aan op cleantech gerichte private-equityfondsen. In 2006 is Robeco Clean Tech Private Equity II (RCTPE) geïntroduceerd, een private-equity-fund-of-funds dat zich exclusief richt op beleggingen in cleantechfondsen en co-investeringen op het gebied van schone technologie. Nu introduceert Robeco een opvolger, namelijk Robeco Responsible Private Equity II. Dit fund-of-funds biedt beleggers de mogelijkheid om verantwoord te beleggen in de private-equitymarkten. Het fonds bouwt voort op de bewezen strategie van Robeco om een wereldwijde portefeuille samen te stellen van eersteklas privateequityfondsen die bereid zijn om een aantal private-equityrichtlijnen voor verantwoord beleggen te onderschrijven. Gespreide portefeuille gericht op engagement Het fonds zal wereldwijd beleggen in circa 20 tot 30 privateequityfondsen, die op hun beurt gemiddeld in 10 tot 25 verschillende bedrijven zullen beleggen. Het resultaat is dat de beleggingen van het fonds over circa 300 tot 500 voornamelijk niet-genoteerde bedrijven worden gespreid. Deze bedrijven zullen naar verwachting gespreid zijn naar ontwikkelingsfase (venture capital, middelgrote buyouts en grote buyouts), regio, sector en over de tijd. De Robeco Principles for Responsible Private Equity vormen de kern van de beleggingsstrategie van het fonds. De principes zijn in lijn met en gebaseerd op de UN PRI (zie kader), een verzameling van internationaal geaccepteerde standaarden voor de vermogensbeheerindustrie. Om in aanmerking te komen voor een belegging via het fonds dienen de beheerders van private-equityfondsen de Principes te accepteren (of aan te geven dat zij bereid zijn om acceptatie daarvan te overwegen). Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties Deze principes proberen vraagstukken met betrekking tot milieu, maatschappij en governance te integreren in beleggingsanalyses, besluitvormingsprocessen en eigendomsstructuren. De UN PRI-gedragscode bestaat uit zes principes, waarbij een reeks van mogelijke actiepunten is bijgevoegd die institutionele beleggers en vermogensbeheerders kunnen nemen om ESGoverwegingen in hun beleggingsactiviteiten te integreren. Deze acties hebben te maken met een verscheidenheid aan zaken, zoals beleggingsbeslissingen, actief aandeelhouderschap, transparantie, en de samenwerking en het verkrijgen van bredere steun voor deze manier van werken onder institutionele beleggers. In december 2006 heeft Robeco zich geschaard onder de vele institutionele beleggers in de wereld die UN PRI hebben ondertekend. De informatie in dit artikel is uitsluitend bedoeld voor gekwalificeerde beleggers volgens de Wet financieel toezicht of voor personen die volgens andere van toepassing zijnde wetgeving gerechtigd zijn dergelijke informatie te ontvangen. De belangen in de genoemde private-equityfondsen zullen niet publiek worden aangeboden. De informatie in dit artikel moet niet worden beschouwd als zijnde compleet en is niet bedoeld als basis voor de beoordeling van de voor- en nadelen van een belegging in het fonds. Dit fonds mag niet openbaar worden aangeboden, en dit artikel mag niet openbaar worden gemaakt binnen enige jurisdictie. Het aanbod van het fonds is niet aan enige toezichthouder ter goedkeuring voorgelegd. Eenieder die geïnteresseerd is in het inschrijven op een belegging in het fonds moet persoonlijk juridisch advies inwinnen. De private-equitysector sluit zich aan bij de wereldwijde trend naar verantwoord beleggen. Dec 2008 Cheq 29 9

10 Thema Door: Dr. Pim van Vliet, Senior kwantitatief onderzoeker en Drs. David Blitz, hoofd kwantitatief aandelenonderzoek Saai is beter De marktgewogen index is niet efficiënt, zo blijkt uit verschillende wetenschappelijke studies. De meest bekende en best gedocumenteerde effecten zijn waarde en momentum. Het blijkt dat aandelen met een lage waardering (bijvoorbeeld op basis van P/E ratio) en aandelen met een goed momentum (bijvoorbeeld 6-12 maands performance) het structureel beter doen dan de markt. Een alternatieve index, met een overweging naar waarde en/of momentum aandelen kan een portefeuille creëren met hetzelfde risico en een hoger rendement dan de marktgewogen index. Namen die aan deze semi-actieve strategieën worden gegeven zijn enhanced indexation als het waarde en momentum samen betreft en fundamental indexation met waarde als enige factor. Robeco heeft op basis van deze twee effecten, net zoals een aantal andere kwanthuizen, een succesvolle productlijn gebaseerd die deze twee marktinefficiënties ook weet om te zetten in outperformance. Een veel minder bekende marktinefficiëntie is het laag risico effect. Het blijkt dat aandelen met een lage historische volatiliteit en lage marktgevoeligheid een rendement geven vergelijkbaar met de markt, maar dan met een stuk lager risico. Dit effect is door een beperkt aantal academische onderzoekers gedocumenteerd voor de VS, maar was tot voor kort niet onderzocht voor Europa en Japan. Uit bekroond onderzoek van Robeco door Blitz en Van Vliet (2007) in de Journal of Portfolio Management blijkt dat het laagrisico effect naast de VS ook bestaat in Europa en Japan. Blitz en Van Vliet vinden voor de wereldwijde aandelenmarkt dat laagrisico aandelen een hoog aandelenrendement geven maar dan met een lager risico. Saaie aandelen geven dus op lange termijn de beste risico-rendementsverhouding voor beleggers. Per september 2008 zijn KPN en Unilever Nederlandse voorbeelden van laagrisico aandelen, terwijl TomTom en Randstad juist een hoog risico hebben. Hoe kan het laagrisico effect nu worden verklaard en hoe kun je hiervan profiteren? Het blijkt dat deze twee vragen met elkaar verband houden. Het effect kan verklaard worden omdat je er moeilijk van kunt profiteren. Dit heeft onder andere te maken met de huidige organisatie van het beleggingsbeleid van het professionele vermogensbeheer. Dit is gedecentraliseerd en opgedeeld in twee stappen die onafhankelijk van elkaar staan. In de eerste stap beslist de klant, eventueel op 10 Cheq 29 Dec 2008

11 basis van de uitkomsten van een ALM-studie, wat de geschikte strategische asset allocatie is. Vervolgens wordt in de tweede stap bij iedere beleggingscategorie een vermogensbeheerder gezocht die als mandaat meekrijgt om een benchmark te verslaan. Het door de portefeuillemanager behaalde relatieve rendement in verhouding tot het relatieve risico wordt periodiek door het bestuur of beleggingscommissie geëvalueerd. De prikkel die de vermogensbeheerder meekrijgt is dus enkel gericht op outperformance ten opzichte van de benchmark. Dat dit gedecentraliseerde beleggingsproces tot inefficiënties kan leiden is aangetoond in een recente studie van Van Binsbergen, Brandt en Koijen dat in augustus 2008 in de Journal of Finance verscheen. De reden dat deze inefficiënties optreden is dat het doel van de klant, een zo hoog mogelijk rendement te behalen op de totale portefeuille binnen een vooraf vastgesteld risicobudget, niet gelijk is aan de opgetelde doelstelling van outperformance die de afzonderlijke managers meekrijgen. Bijvoorbeeld: Een aandeel met een verwacht rendement dat gelijk is aan dat van de markt en minder risico heeft zal voor een portefeuillemanager onaantrekkelijker zijn dan een aandeel met een verwacht extra rendement met een zeer hoge volatiliteit. Het eerste aandeel levert hem namelijk geen outperformance op en het tweede aandeel wel. Dit zorgt ervoor dat de meer saaie aandelen structureel minder gekocht zullen worden door actieve managers gericht op outperformance. Op dit moment is het resultaat van deze opdeling zichtbaar, aangezien veel asset managers juist tijdens de huidige financiële crisis underperformance laten zien. Dat institutionele beleggers dit nieuwe idee hebben opgepikt blijkt wel uit het feit dat onlangs de MSCI Global Minimum Volatility Index werd aangekondigd. Inmiddels is er ook een aantal beleggingsfondsen op de markt dat zich richt op aandelen met een laag risico. Robeco is 2 jaar geleden voor een aantal innovatieve klanten gestart met een fonds dat wereldwijd belegt in aandelen met een laag risico. Daarnaast is er sinds 1 jaar een Europese variant. Het risico van deze fondsen is een stuk lager dan van andere wereldwijde aandelenfondsen en met name tijdens de recente kredietcrisis hebben de fondsen zich goed kunnen bewijzen. De tabel laat zien dat het risico is in de praktijk periode ongeveer 1/3 lager is, wat overeenkomt met het karakter van de strategie zoals gevonden in de historische analyses. Daarnaast is de outperformance hoog in deze dalende markt. In het afgelopen jaar was deze respectievelijk 12% en 9% voor de twee Conservative Equity fondsen. Deze outperformance is met name nuttig nu voor sommige institutionele klanten de dekkingsgraad onder de 105% is gezakt of dreigt te zakken. Het is dus verstandig om af te stappen van het traditionele denken in strategische allocaties in termen van portefeuillegewichten. Het meenemen van de hoeveelheid risico die deze beleggingen vertegenwoordigen is van essentieel belang. Door in aandelen te beleggen die minder volatiel zijn bij hetzelfde verwachte rendement, kan de allocatie naar aandelen vergroot worden en vindt een betere afstemming en verdeling van het risico plaats. Hierdoor wordt het totale verwachte rendement op de beleggingen verhoogd, zonder extra schommelingen van de dekkingsgraad. Daarnaast is het belangrijk om te beleggen in een strategie met een solide economische motivatie. Door een te beleggen op een onderbouwde beleggingsfilosofie is het minder moeilijk om vast te houden aan deze principes in moeilijke tijden. Met name als er afwijkingen optreden ten opzichte van de peergroup zoals tijdens de hausse in hoogrisico aandelen in Het is belangrijk bij actief beleggen om na te denken over de redenen die marktverstoringen kunnen veroorzaken en er vervolgens op slimme wijze van te profiteren. Iedere langetermijnbelegger zou dit beleggingsconcept in overweging moeten nemen en wij nodigen u uit om met ons hierover van gedachten te wisselen. Samengevat Laagrisico aandelen zijn een nieuw beleggingsconcept Profiteert van risicozoekende beleggers op zoek naar outperformance Robeco Conservative Equity bewijst zich tijdens de huidige financiële crisis Kies voor de lange termijn en durf af te wijken van peergroup in goede tijden Cijfers per 30 september jaar Rendement 1 jaar Volatiliteit 2 jaar geannualiseerd Rendement 2 jaar geannualiseerd Volatiliteit Conservative Equity (Wereld) -12,60 11,48-2,29 9,88 MSCI - wereld -24,62 17,33-6,99 14,31 Conservative Equity (Europa) -18,72 15, MSCI - Europa -27,62 20, Tabel 1 Dec 2008 Cheq 29 11

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten vba katernen # 11 Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Samenstelling werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Marcel de Berg, Your Good Choice, marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM. Duurzaam Beleggen. Een onderzoek naar de financiële prestaties van Nederlandse duurzame aandelenfondsen

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM. Duurzaam Beleggen. Een onderzoek naar de financiële prestaties van Nederlandse duurzame aandelenfondsen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Duurzaam Beleggen Een onderzoek naar de financiële prestaties van Nederlandse duurzame aandelenfondsen Eijk, J.C. van 1-6-2015 ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Faculty of Economics

Nadere informatie

Handreiking Duurzaam Beleggen. voor Pensioenfondsen

Handreiking Duurzaam Beleggen. voor Pensioenfondsen Handreiking Duurzaam Beleggen voor Pensioenfondsen juni 2005 VBDO Postbus 504 4100 AM Culemborg 0345 532653 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Deze handreiking is opgesteld met de steun van de Europese Commissie

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

ESG-integratie Toepassing en best-practices binnen de Nederlandse markt

ESG-integratie Toepassing en best-practices binnen de Nederlandse markt ESG-integratie Toepassing en best-practices binnen de Nederlandse markt E S G - I N T E G R A T I E T O E P A S S I N G E N B E S T - P R A C T I C E S B I N N E N D E N E D E R L A N D S E M A R K T 2

Nadere informatie

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 vba journaal 3nummer 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 7 Ronde Tafel bijeenkomst: duurzaam vastgoed in opkomst 21

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

KAS SELECTIONS Fund special

KAS SELECTIONS Fund special KAS SELECTIONS Fund special Februari 2013 W.P. Stewart KAS-Trust als bewaarder voor beheerders van beleggings instellingen Ontzorgen bij de introductie van de Staal Beleggingsfondsen Dividend blijft een

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2013 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 Verantwoord beleggen 2013 in vogelvlucht 6 1. Kaders voor Verantwoord Beleggen 10 1.1 Overtuigingen ten aanzien van

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Verantwoord beleggen 2012 in Vogelvlucht 8 Uitvoering activiteiten verantwoord

Nadere informatie

Factorbeleggen Een heldere koers

Factorbeleggen Een heldere koers Factorbeleggen Een heldere koers Verder gaan is het potentieel optimaal benutten. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het risico-rendementsprofiel van aandelen samenhangt met duidelijk aanwijsbare

Nadere informatie

MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER?

MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER? MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER? Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Montae whitepaper Pensioenfondsen... 3 2. Inleiding... 3 3. Heeft de financiële wereld beleggen

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Duurzaam vermogensbeheer door lokale overheden

Duurzaam vermogensbeheer door lokale overheden Duurzaam vermogensbeheer door lokale overheden Proeftuin PREDO Aan dit project is in het kader van het programma "Met Preventie naar Duurzaam Ondernemen" een financiële bijdrage geleverd. "Met Preventie

Nadere informatie

het toezicht op pensioenbeleggingen

het toezicht op pensioenbeleggingen het toezicht op pensioenbeleggingen Aanbevelingen van de VBA voor het FTK vba Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals Het toezicht op pensioenbeleggingen Aanbevelingen van de VBA voor het FTK Amsterdam,

Nadere informatie

Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars

Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 7 december 2007 VBDO: J.M. van Lakerveld, MA, MSc In samenwerking met:

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Beleggingsrisico s. Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen.

FNV Bondgenoten. Beleggingsrisico s. Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. FNV Bondgenoten Beleggingsrisico s Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Inhoudsopgave Voorwoord 4 Willem Noordman 1. Goed bestuur basis voor goed risicobeheer

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist?

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Exclusief voor onze relaties Nummer 3 2012 Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Fondsen Schroder ISF* Global Equity Yield Special Schroders Wealth Index 2012 Frontier markets : de

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld BLI Banque de Luxembourg Investments Herfst 2011 Kiezen voor eenvoud Door Phil Davis (1), onafhankelijk financieel journalist beleggers zijn verward

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

Actief beleggen en indexbeleggen

Actief beleggen en indexbeleggen Actief beleggen en indexbeleggen DUFAS, mei 2010 1 Copyright DUFAS 2010 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig uit deze publicatie dient de informatie accuraat te zijn en dient

Nadere informatie