Er moet aan alle vereisten worden voldaan. Logistiek / Fisconet. Blz. FR/NL Auteur Vraag. Antwoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er moet aan alle vereisten worden voldaan. Logistiek / Fisconet. Blz. FR/NL Auteur Vraag. Antwoord"

Transcriptie

1 24 C NL 24 C NL Elk voorbehoud of gebrek aan verbintenis inzake een van deze bepalingen kan leiden tot de onregelmatigheid van de offerte. VRAAG : Is het voldoende dat er geen voorbehoud wordt gemaakt of moet de firma uitdrukkelijk akkoord gaan met alle bedingen van het bestek? Alle bedingen moeten worden aanvaard. In punt 2.1. blz. 15 'Elk voorbehoud of gebrek aan verbintenis inzake een van deze bepalingen kan leiden tot de onregelmatigheid van de offerte'. 'Kan leiden' moet verstaan worden als 'leidt tot' de onregelmatigheid van de offerte. 25 C NL De inschrijver vermeldt afwijkingen van het bijzonder bestek en van de functionele behoeften duidelijk in zijn offerte. Zonder deze uitdrukkelijke verduidelijking zal, in geval van geschil, het bijzonder bestek doorslaggevend zijn. 25 C NL Analyse van de functionele eisen en de kwaliteitseisen ExQ10 en ExQ12 (/ 25) 25 C NL 25 C NL Er moet verplicht aan alle eisen voldaan worden. VRAAG : voor zover blijkt dat het mogelijk is om niet te voldoen aan een vereiste (behoefte), hoe moet de verplichting om aan alle vereisten te voldoen, worden geïterpreteerd? Er moet aan alle vereisten worden voldaan.

2 26 C NL minstens 3 referenties van uitgevoerde diensten in de loop van de laatste drie jaren die aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen: 26 C NL - van min. een half miljoen euro/jaar 26 C NL 27 C (4) 25 NL 27 C (4) 25 NL 27 C (4) 25 NL VRAAG : gaat het om euro of euro per jaar? Komt een project van een jaar voor een bedrag van euro in aanmerking? SLA VRAAG : Zijn de straffen cumulatief? Bijvoorbeeld een incident met prioriteit 1 leidt tot de onbeschikbaarheid van het systeem en de norm voor de twee domeinen wordt overschreden. Is er een bestraffing voor elk domein (onbeschikbaarheid en incident)? 3 referenties van minimum per jaar per referentie. Het bestek vermeldt op deze blz. geen straffen maar wel schadeloosstellingen (zie blz.46 punt 9.3, bestek in het Frans). De schadeloosstellingen zijn niet cumulatief. De volgorde van de schadeloosstellingen hangt af van de chronologie van de incidenten. De initiële oorzaak van een incident/onbeschikbaarheid wordt steeds in aanmerking genomen om de chronologische volgorde te bepalen. Het begrip schadeloosstelling is onderscheiden van de bestraffing (blz. 22 bestek in het F). Voor eenzelfde feit kunnen er zowel straffen als schadeloosstellingen gelden. 28 C (4) 25 NL SLA en straffen

3 28 C (4) 25 NL VRAAG : zijn de straffen beperkt tot een percentage van het bedrag van de opdracht? En indien ja, welk? Alle bedragen zijn forfaitair (p.46 bestek in het F) 29 C (4) 26 NL De termijn voor de berekening van de vertragingsvergoedingen begint vanaf de melding van het probleem aan de opdrachtnemer op gelijk welke manier. Het bestek is voldoende duidelijk "op gelijk welke manier". 29 C (4) 26 NL VRAAG : is het mogelijk om de meldingsmogelijkheden van een probleem te beperken tot de klassieke toegangswijzen tot een helpdesk, zoals , telefoon, Web? 30 C (4) 26 NL SLA betreffende de inproductiestelling 30 C (4) 26 NL De minimaal gevraagde schadevergoeding voor de vertraging betreffende de inproductiestelling van het project bedraagt 1000 per begonnen schijf van 8 uur 30 C (4) 26 NL VRAAG : gaat het om werkuren? Het gaat om werkuren. 30 C (4) 26 NL VRAAG : is er sprake van de initiële inproductiestelling van het systeem of zijn ook de latere fasen aan die SLA onderworpen en aan de bijhorende straffen? Het gaat om alle fasen. 31 C (4) 26 NL SLA betreffende de onbeschikbaarheid van het systeem

4 31 C (4) 26 NL 31 C (4) 26 NL 33 D 5 41 NL 33 D 5 41 NL 33 D 5 41 NL Deze SLA heeft betrekking op de garantie dat het systeem in totaal niet meer dan 24 uur gecumuleerd per jaar onbeschikbaar is. VRAAG : gaat het om werkuren? Borgstelling Het gaat om 24 werkuren. De borgtocht bedraagt 5% van het bedrag van de fasen 0-1 en 4, excl. btw. Het aldus bekomen bedrag wordt afgerond naar het hoger gelegen tiental euro. Het gaat om de hele fase 4. VRAAG : gaat het om de hele fase 4 of om het deel van de fase 4 dat betrekking heeft op de begeleiding van de fase 1? 25 D (2) 24 NL Wordt het feit een antwoord te geven waarin wordt gemeld dat er aan een vereiste niet wordt tegemoetgekomen als een antwoord op de vereiste aangemerkt? Neen. 32 D NL De garantie eindigt 2 jaar na de laatste voorlopige oplevering. 32 D NL VRAAG : is het mogelijk de garantie te beperken tot twee jaar na de laatste voorlopige oplevering van de nietoptionele elementen? Voor elk element geldt een garantie van 2 jaar.

5 19 D NL ACA IT-Solutions NV "Een deel van de diensten mag ook uitgevoerd worden in de lokalen van de opdrachtnemer indien de prestatie niet elders mogelijk is of indien de FOD Financiën er een bijzonder voordeel aan ontleent." => op welke manier wordt beoordeeld of aan die criteria voldaan is? Het is momenteel niet mogelijk om een beslissing te nemen over een eventuele of noodzakelijke delokalisatie. 34 D NL Middelen die door de FOD Financiën ter beschikking worden gesteld 34 D NL 35 D NL 35 D NL VRAAG : Wordt de infrastructuur (HW en OS) waarop de oplossing wordt geïnstalleerd door de FOD Financiën ter beschikking gesteld? Boeten Voor elke dienst die niet wordt uitgevoerd binnen de door de aanbestedende overheid opgelegde termijnen wordt per inbreuk op deze termijnen en per kalenderdag vertraging van rechtswege een forfaitaire boete toegepast van 500,00 EUR voor nietuitvoering. Ja, op basis van de momenteel beschikbare middelen (zie ABB 2015). 35 D NL VRAAG : Wordt een incident waarvoor de oplossing later komt dan wat de SLA-norm bepaalt als een niettijdg uitgevoerde dienst aangemerkt? Ja. 35 D NL Wordt de boete van 500 euro bij de straf die in de SLA is bepaald, bijgevoegd? Ja.

6 1 E NL ACA IT-Solutions NV 2 E NL ACA IT-Solutions NV Hoe krijgen de zogenaamde externe gebruikers toegang tot het huidige platform? Hebben zij een eigen login? Kunnen zij zichzelf op de een of andere manier automatisch aanmelden/registreren? Hebben alle externe gebruikers van het portaal dezelfde toegangsrechten? Of zijn er verschillende soorten externe gebruikers met specifieke toegangsrechten? Zo ja, welke? De externe gebruikers krijgen toegang via of zonder login. Geen specifieke toegangrechten voor de externe gebruikers.

7 7 E NL ACA IT-Solutions NV Hier wordt gesproken over authenticatie tegen IAM via CCFF. Verder in het document wordt gesproken over LDAP (paragraaf pagina 63) en FEDIAM (paragraaf pagina 103). Klopt het dat "IAM via CCFF" niet meer aan bod zal komen bij het nieuwe FiscoNet? Klopt het dat FEDIAM de LDAP als bron gebruikt voor authenticatie? Authenticatie en autorisatie voldoen onze ICT-standaarden zijn deze gedefinieerd in de A.B.B.(cf. es/abb2015%20nl_tcm pdf - bld. 102)"Voor de interne applicaties steunen de applicatieve rollen en de voorwaarden op attributen van accounts van eindgebruikers in een LDAP-server en op specifieke applicatieve parameters voor de applicaties. De Administrator kan de globale lijst van beschikbare LDAPattributen beheren met de applicatie. De applicatieve parameters worden namelijk direct ingevoerd door de gebruikers, bij de creatie van de applicatieve rollen. Voor externe applicaties steunen de applicatieve rollen en de voorwaarden op verschillende bronnen: op sessieparameters die de FedIAMdienst van de FOD Financiën overdraagt, op waarden die van de applicatie Sitran komen, en op beschikbare parameters in de database van de applicatie Mandaten." (cf. Bestek Policy

8 8 E FR SopraSteria Benelux Hoe ziet u het verwijderen van documenten: fysisch of logisch? Wat is uw aanpak voor het archiveren van de documenten? Het gaat om logische verwijderingen. De archiveringsregels van staatsdocumenten niet vergeten (regel van 30 jaar). De overdracht naar het Rijksarchief betekent niet de 'curation' van de documenten in het systeem. 36 E NL een tool voor het dagelijks back-uppen van de content van de fiscale database. Er moet ten minste één volledige kopie van de laatste back-up aanwezig zijn op systemen die zich geografisch gesproken voldoende ver van de online servers bevinden, om in geval van een ramp de gegevens te kunnen herstellen; 36 E NL 36 E NL 9 E NL ACA IT-Solutions NV VRAAG : Moet de tool waarvan sprake worden verstaan als software of als materieel+software? Aangezien het hardwareplatform gehost zal zijn in het Datacenters van de FOD: is de afstand tussen die Datacenters voldoende om aan dat criterium te voldoen? Er wordt hier gesproken over OCR. Is er al een OCR toepassing aanwezig waarmee we moeten integreren of moet de OCR functionaliteit in het voorstel uitgewerkt worden? Als software. Ja. Een geocriseerd document moet in het systeem worden geladen (geen integratie van een OCR toepassing). (Opgelet, zien punt EXF8).

9 10 E NL ACA IT-Solutions NV Heeft het FOD reeds servers die zich geografisch gesproken voldoende ver van de online servers bevinden om de back-up op te slaan of moet de hosting hiervan in het voorstel uitgewerkt worden? Nee, geen voorstel maar zien ABB. 37 E NL ExF2 : de inschrijver zal de meerkost vermelden van de gegevensspiegeling in de productieomgeving in de acceptatieomgeving in tegenstelling met een representatieve steekproef. 37 E NL VRAAG : hoe worden de punten voor deze vereiste toegekend in de kwotering voor de gunning van de opdracht, aangezien de prijs voor de gegevensspiegeling in het gunningscriterium 'prijs' is opgenomen? De inschrijver ontwikkelt zijn oplossing om aan deze vereiste te voldoen. Het is de totaliteit van het voorstel die een score krijgt. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle elementen die tijdens de duur van de opdracht noodzakelijk zijn. 37 E NL VRAAG : wan welke kost is er sprake? Kost van eventuele licenties? Hardwarekost? Kost voor het instellen van de gegevensspiegeling? Kost voor het doorlopend verversen van de acceptatieomgeving? 38 E NL classificatieplan 38 E NL VRAAG : is het classificatieplan het equivalent van de taxonomie? Ja. Het classificatieplan kan met de taxonomie overeenstemmen.

10 439 E NL een pagina via dewelke de gebruiker een bericht of commentaar betreffende een bepaald document kan versturen naar de redactie van de database. Deze pagina wordt geopend door te klikken op de service reageren op de pagina waarin het document, waarover men iets wil zeggen, wordt weergegeven. Het betreft een intelligente pagina: met enkel een invoervak om de commentaar te typen en een functie verzenden. De identificatiegegevens van het becommentarieerde document worden automatisch vanuit de metadata mee verzonden evenals de identificatiegegevens van de gebruiker vanuit de logingegevens (mailadres); reactie te versturen naar de functionele mailbox 439 E NL VRAAG: moet die reactie worden opgeslagen of naar een specifieke gebruiker worden gestuurd? Of andere 40 E NL 40 E FR een pagina die identiek is aan de huidige pagina "comments"; VRAAG: kunt u een voorbeeld geven van een huidige pagina 'comments'? Omwille van technische redenen gebruikt het portaal geen specifieke pagina meer maar wel een mailadres (zie de pagina van de site henticated/contact/contact_fisco_pl us_fr.html)

11 41 E NL Social collaboration 41 E NL Dit aspect van samenwerking komt tot uiting op het niveau van de gebruikers met als doelstelling kennis en ervaringen aan het licht te brengen die de algemene kennis van het Departement verrijken. 41 E NL VRAAG : over hoeveel ambtenaren gaat het? In de loop van de maand juni 2015 hebben 7133 ambtenaren het portaal voor hun werk gebruikt. 41 E NL 11 E NL SopraSteria Benelux Zouden externe gebruikers de beschikbare informatie kunnen gebruiken (bijvoorbeeld door een gerichte vraag te stellen aan een ambtenaar die in de materie een specialist is)? Co-autoring : alleen te voorzien voor Word of zijn er nog andere toepassingen die moeten worden ondersteund client web? Neen De FOD ondersteunt de momenteel beschikbare bureauticatoepassingen: MS Office. 42 E NL de massale verwerving van documenten (verkrijging van een pakket van binnenkomende documenten) en de injectie ervan met daaraan predefinieerbare metadata gekoppeld; 42 E NL VRAAG : Kunt u een beschrijving geven van het type behoeften dat moet worden gedekt.

12 42 E NL Bijvoorbeeld: Injectie van alle documenten met gelijkaardige metadata? Bijvoorbeeld: injectie van documenten met gelijkaardige metadata (200 documenten "Fiscaliteit" "Inkomstenbelastingen"). De andere metadata die niet zouden kunnen worden geautomatiseerd, worden semi-automatisch of manueel ingevoerd (te specifiëren). 42 E NL Of: Injectie van een lot van documenten waarvoor metadata opgeslagen zijn in een CSV-bestand (of XML) en waarvan elke ingang verwijst naar het in te voeren document? Of andere? 43 E NL "- de oplossing maakt het mogelijk Exceltabellen op te slaan en ze later te integreren in complexe documenten. De tabellen kunnen formules bevatten. Deze tabellen moeten bruikbaar blijven, maar mogen niet wijzigbaar zijn; 43 E NL - de oplossing maakt het mogelijk Worddocumenten op te slaan en ze later te integreren in complexe documenten. Deze Word-documenten kunnen in te vullen velden bevatten (bijvoorbeeld in een model- ). Deze tabellen moeten bruikbaar blijven, maar mogen niet wijzigbaar zij ;" De door een gebruiker na het downloaden al dan niet gewijzigde documenten, moeten niet in de KMoplossing worden opgeslagen.

13 43 E NL VRAAG : Wil dat zeggen dat die documenten door de gebruikers kunnen worden geopend maar niet in de KMoplossing kunnen worden opgeslagen? 12 E NL ACA IT-Solutions NV 13 E NL ACA IT-Solutions NV 14 E NL ACA IT-Solutions NV 15 E NL ACA IT-Solutions NV 16 E NL SopraSteria Benelux Moeten documenten gecreëerd in standaard officetoepassingen omgevormd worden naar het XML formaat dat gebruikt wordt om artikels weer te geven op het intranet? Of wordt er enkel naar deze documenten gelinked vanuit artikels? Is een complex document steeds in XML formaat waar tekst en afbeeldingen gecombineerd worden? Of moet het mogelijk zijn om documenten uit standaard officetoepassingen samen te voegen? Wat wordt er verstaan onder het integreren van PDF bestanden in complexe documenten? Is dit enkel linken naar de bestanden? Hoe bepaalt de applicatie de link tussen artikels? Wordt er een standaard formaat gebruikt in naamgeving waardoor we makkelijk de volgorde kunnen afleiden? Moet de bestaande taxonomie gemigreerd worden? Enkel gelinked om te kunnen downloaden. De FOD is op zoek naar een geintegrëerde toepassing. De inschrijver moet genoeg details voor zijn oplossing geven. Het PDF-bestand wordt geïntegreert in een pagina In de huidige syteem, zijn er links naar een ID. Elk artikel, per taal, heeft zijn eigen ID. Ja 44 E NL de oplossing zou de mogelijkheid kunnen bieden om deze taxonomie te koppelen aan een classificatieplan; Ofwel de taxonomie, ofwel een te bepalen classificatieplan.

14 44 E NL 45 E NL 45 E NL VRAAG : zou een andere oplossing aanvaardbaar zijn? content bevat cijferbedragen die een of meer keren per jaar geïndexeerd moeten worden. VRAAG : kunnen die bedragen in de documenten duidelijk worden geïdentificeerd? Ja, meestal wel. 46 E NL Er worden andere bedragen gekoppeld aan indexeringen waarvan de nieuwe waarden gepubliceerd worden in een officiële bron. 46 E NL 17 E NL ACA IT-Solutions NV VRAAG : kunnen die bedragen in de documenten duidelijk worden geïdentificeerd en afzonderlijk van de bedragen die worden geïndexeerd via een index (vorige vraag)? Hoe wordt aangeduid welke bedragen geïndexeerd moeten worden? Is dit in XML formaat? Ja, de bedragen en de opschriften staan in de tabel in het Staatsblad. In de tekst te vinden, indicatie in de html (geïndexeerd bedrag). Niet in XML. 18 E NL SopraSteria Benelux Quid extern publiek dat zich zou kunnen registreren? Inwoners en niet-inwoners? Extern publiek: van buiten de FOD Financiën (Belgen of buitenlanders) 18 E NL SopraSteria Benelux Registratie met e-id? Mogelijk De inschrijver kan in zijn offerte een 18 E NL SopraSteria Benelux Beschermingsniveau tegen bots? voorstel bijvoegen. 47 F NL De inschrijver zal van tevoren aan de Administratie melden dat hij een beroep doet op een of meer onderaannemers.

15 47 F NL VRAAG: in welk stadium van de procedure moet die inlichting worden meegedeeld? Van in het begin, de FOD Financiën moet daarvan altijd op de hoogte zijn. 3 F NL ACA IT-Solutions NV 4 F NL ACA IT-Solutions NV 5 F NL ACA IT-Solutions NV 6 F NL ACA IT-Solutions NV 21 BIJLAGE 5: prijstabel 181 NL "Zo organiseert Microsoft "Technology Associate", "Solution Associate" en " Solution Expert" opleidingen rond zijn Sharepoint-oplossing." => heeft FOD Financiën een voorkeur voor een Microsoft oplossing? De migratie van de bestaande gegevens wordt als een kritieke activiteit omschreven. Voor de nieuwe toepassing zijn versionering en historiek eveneens cruciaal. Wat is de visie van FOD Financiën mbt de migratie van oude (versies van) documenten naar het nieuwe platform en de eventuele versiegeschiedenis? Welk systeem gebruikt FOD Financiën zelf voor de registratie van support issues in eerste lijn? "De in de offerte vermelde projectleider zal het team van de inschrijver leiden en zal ten minste tijdens de eerste twee jaren van het contract zijn 3 functie behouden." => Meer dan een intentieverklaring kan hier toch onmogelijk verwacht worden? Er moet een prijs worden gegeven voor het onderhoud van het systeem vanaf het jaar 2 van het project. Het is een voorbeeld. Het bestek zal aangepast worden in de NL-versie Alles moet behouden worden en toegangelijk/beschikbaar blijven. HP Service Manager (zie ABB) Nee.

16 BIJLAGE 5: prijstabel BIJLAGE 5: prijstabel BIJLAGE 5: prijstabel BIJLAGE 5: prijstabel BIJLAGE 5: prijstabel BIJLAGE 5: prijstabel 181 NL 181 NL 181 NL 181 NL 181 NL 183 NL VRAAG : kunt u dat jaar 2 situeren ten opzichte van de waarborg die 2 jaar moet bedragen vanaf de laatste voorlopige oplevering? VRAAG : gaat het om het jaarlijks onderhoud? In de rubriek "onderhoud van computersysteem" vanaf jaar 2 van het project staat een lijn met "kleine en grote updates", zonder dat daar tegenover een vakje staat voor het vermelden van de prijs. VRAAG : bij welke rubriek behoort die lijn? Tabel 2 : prijs voor een bijkomende licentie. 365 dagen na de aanschaffingsdatum. In de tabel wordt gesproken over "jaarlijks onderhoud". Het jaarlijks onderhoud omvat de kleine en grote updates. Gebruikerslicentie, gebruiker moet gebruikmaken van de "documentaire medewerking" Annexe 5. Tableau des prix BIJLAGE 5: prijstabel 183 NL 180 en volgende NL VRAAG : Gaat het om een serverlicentie of om een gebruikerslicentie? VRAAG : kunnen we een excelversie van deze tabel krijgen? Ja 48 Algemeen NL Kan de FOD het voor dit project beschikbare budget meedelen? De FOD Financiën denkt dat het budget voor deze opdracht voldoende is. Uit voorzichtigheidsoverwegingen wordt dit echter niet bekendgemaakt. Ter info wordt er verwezen naar het selectiecriterium waarbij sprake is van een bedrag van 1.5 miljoen als omzet in dit soort opdracht.

17 49 Algemeen NL Is het mogelijk om de Wordversie van de bijlagen te krijgen? Ja, maar de FOD heeft niet alle bijlagen in Word. Zal geval per geval worden beantwoord.

BIJLAGE 5: prijstabel. Tabel 1: fase 0 + fase 1 en fase 4 (gedeeltelijk) Subtotaal incl. Btw. Totaal fase incl. Btw

BIJLAGE 5: prijstabel. Tabel 1: fase 0 + fase 1 en fase 4 (gedeeltelijk) Subtotaal incl. Btw. Totaal fase incl. Btw BIJLAGE 5: prijstabel Tabel 1: fase 0 + fase 1 en fase 4 (gedeeltelijk) Fase 0 bij de validatie van het PID, drie maanden na de kick-off. Subtotaal incl. Btw Totaal fase incl. Btw Fase 1 subfase 1 - subfase

Nadere informatie

Fedict/2013/M934/Webanalytics tools ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG WEBANALYTICS TOOLS Q & A

Fedict/2013/M934/Webanalytics tools ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG WEBANALYTICS TOOLS Q & A Q & A 1. Onderaan pagina 17 van dit bestek staat dat wij op simpele aanvraag toegang kunnen krijgen tot een gereserveerde ruimte waar de te migreren rapporten kunnen worden geconsulteerd. Welke procedure

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com. Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2.

HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com. Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2. HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2.1 INHOUD INHOUD... 1 ALGEMEEN Filosofie... 2 INSTALLATIE...

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE 2007 (WINDOWS - WORD EN EXCEL) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer Aansluithandleiding Omgevingsloket online Webservices PRODUCTIEOMGEVING Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening Aansluit handleiding Omgevingsloket online Webservices INREGELOMGEVING (INR) Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten MijnOffice365 Beheerdershandleiding Inhoud Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft Office 365-account

Nadere informatie

Bijlage 9a Programma van Eisen behorend bij het aanbestedingsdocument. voor de Europese aanbesteding ICT Netwerk Infrastructuur perceel 2

Bijlage 9a Programma van Eisen behorend bij het aanbestedingsdocument. voor de Europese aanbesteding ICT Netwerk Infrastructuur perceel 2 Bijlage 9a Programma van Eisen behorend bij het aanbestedingsdocument voor de Europese aanbesteding ICT Netwerk Infrastructuur perceel 2 2017/S - Friesland College Leeuwarden, 24 februari 2017 Eisen voor

Nadere informatie

PROCEDURE : GEBRUIKER. Auteur André Staquet Andere auteurs Versie 0.1.b Update 7/09/2005 Naam Functie Datum Herzien door Goedgekeurd door

PROCEDURE : GEBRUIKER. Auteur André Staquet Andere auteurs Versie 0.1.b Update 7/09/2005 Naam Functie Datum Herzien door Goedgekeurd door PROCEDURE : GEBRUIKER Auteur André Staquet Andere auteurs Update 7/09/2005 Naam Functie Datum Herzien door Goedgekeurd door Directoraat-Generaal Dienstenbeheer 23/06/2005 1 MEDEWERKERS Naam Delphine Duprez

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup Juni 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Abonnementen... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 4 Geografische dekking... 4 Minimaal dataverkeer...

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

FAQ formulier bedrijfsvervoerplan

FAQ formulier bedrijfsvervoerplan FAQ formulier bedrijfsvervoerplan 1. Waar vind ik het formulier bedrijfsvervoerplan?... 1 1.1 Formulier «word» WERKdocument... 1 1.2 Formulier OFFICIËLE VERSIE - elektronisch... 1 1.2.1 Zich identificeren

Nadere informatie

Vragenlijst leveranciers software

Vragenlijst leveranciers software Vragenlijst leveranciers software Deze inventarisatielijst voor softwareprogramma s voor ledenadministratie, financiële administratie, en content management systemen (CMS) is samengesteld door Bureau Berenschot.

Nadere informatie

Handleiding Softbrick Service Desk voor klanten

Handleiding Softbrick Service Desk voor klanten Handleiding Softbrick Service Desk voor klanten Document versie: 1.2 Auteur: Softbrick BV Datum: 30-11-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Softbrick Service Desk Website... 3 2.1 Registreren... 3 2.2 Inloggen...

Nadere informatie

AFO 653 RSS Nieuwsfeeds

AFO 653 RSS Nieuwsfeeds AFO 653 RSS Nieuwsfeeds 653.1 Inleiding 653.1.1 Wat zijn RSS News Feeds en hoe worden ze in Vubis Smart gebruikt? RSS News Feeds RSS (Really Simple Syndication) is een XML-gebaseerd formaat voor het distribueren

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

Bijlage IV - Programma van Eisen

Bijlage IV - Programma van Eisen Bijlage IV - Programma van Eisen In deze bijlage vindt u alle eisen die Opdrachtgever stelt aan de gevraagde oplossing. Met uw Inschrijving op deze opdracht accepteert u onvoorwaardelijk de hieronder gestelde

Nadere informatie

Handleiding Order2Cash

Handleiding Order2Cash Handleiding Order2Cash Inhoud Order2Cash...3 Persoonlijke online omgeving...3 Geen account...4 Inloggen...5 Koppelen / Ontkoppelen...6 2 Order2Cash Uw facturen ontvangt u digitaal via Order2Cash. Binnen

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. Microsoft Office 365 Quick Start Guide

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. Microsoft Office 365 Quick Start Guide Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten Microsoft Office 365 Quick Start Guide Microsoft Office 365 Quick Start Guide Met deze Microsoft Office 365 Quick Start Guide maakt u binnen 10 minuten

Nadere informatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie OnderwijsApps B.V. Innovatieweg 26-03 7007 CD DOETINCHEM Tel. 0314-368250 Postbus 704 7000 AS DOETINCHEM KvK 51377888 www.onderwijsapps.nl info@onderwijsapps.nl

Nadere informatie

E-mail instellen (POP3/IMAP) Uw e-mail instellen in ios 8

E-mail instellen (POP3/IMAP) Uw e-mail instellen in ios 8 E-mail instellen (POP3/IMAP) Uw e-mail instellen in ios 8 Deze handleiding legt u stap voor stap uit hoe u een e-mailaccount kunt instellen op uw iphone of ipad. Voor deze handleiding is gebruik gemaakt

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS Rechten GEBRUIKSVOORWAARDEN De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken Het dossier creëren een financiële rekening creëren - Overname van de historiek : rekeningen

Nadere informatie

EPB-CERTIFICAAT OPENBAAR GEBOUW

EPB-CERTIFICAAT OPENBAAR GEBOUW GEBRUIKERSHANDLEIDING EPB-CERTIFICAAT OPENBAAR GEBOUW Connectiegids ten behoeve van de certificateur Pagina 1/9 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 VOORWOORD BETREFFENDE DEZE GIDS... 3 2 VERREISTE SOFTARE...

Nadere informatie

Autoconnect VIPS: Gebruikersgids (Vehicle Information Preregistration System)

Autoconnect VIPS: Gebruikersgids (Vehicle Information Preregistration System) Autoconnect VIPS: Gebruikersgids (Vehicle Information Preregistration System) Versie 1.1 Aangemaakt op 22/01/2016 Aangemaakt door Michiel Thai Laatste wijziging op 11/02/2016 Laatste wijziging door Katharine

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

MijnOffice365 Beheerdershandleiding.

MijnOffice365 Beheerdershandleiding. MijnOffice365 Beheerdershandleiding. Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. 1504046-2662 Inhoud. Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18 6 Administratie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal

Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal Het inloggen via Foodweb is vanaf 14 december 2017 gewijzigd. Hier leest u wat u moet doen als operator om via ons nieuw Foodweb portaal toegang

Nadere informatie

Handleiding voor CTR-gebruikers

Handleiding voor CTR-gebruikers Handleiding voor CTR-gebruikers Inhoud 1. Inleiding 3 2. Basisbegrippen 3 3. Toegang 4 3.1. Technische vereisten 4 3.2. Hoe opent u CTR? 4 3.3. Keuze van het profiel 4 4. Algemeen overzicht 5 4.1. Hoofding

Nadere informatie

VinniePlace www.vinnieplace.nl helpdesk.vinnieplace.nl info@vinnieplace.nl 06-50546566

VinniePlace www.vinnieplace.nl helpdesk.vinnieplace.nl info@vinnieplace.nl 06-50546566 VinniePlace www.vinnieplace.nl helpdesk.vinnieplace.nl info@vinnieplace.nl 06-50546566 1 2 Inhoudsopgave 1.Inleiding blz.3 2.Homepage..blz.4 2.1.Verzend een aanvraag......blz.5/6 2.2.Bekijk aanvraag met

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Nota van Inlichtingen IT-dienstverlening Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: IT-dienstverlening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Omschrijving: De Zeeuwse VO scholen

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS. 30/06/2017 Federale dienst e-procurement

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS. 30/06/2017 Federale dienst e-procurement E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS 30/06/2017 Federale dienst e-procurement GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten,

Nadere informatie

Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan de hoofd beheerder.

Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan de hoofd beheerder. Handleiding Gebruik Download Chrome voor de beste compatibiliteit Aanmelden link: http://www.omegabelgium.com/cms/ Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Erik Steenhouwer General Manager. e.steenhouwer@keytech.be

Erik Steenhouwer General Manager. e.steenhouwer@keytech.be CONTRACT: ONLINE BACK-UP Klant CONTACT KEYTECH Erik Steenhouwer General Manager e.steenhouwer@keytech.be CONTACT KLANT KEYTECH Chaussée de Louvain, 431 F 1380 Lasne http://www.keytech.be Tel.: +32 (0)

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Handleiding Online Tool Dag van de Zorg 2018

Handleiding Online Tool Dag van de Zorg 2018 Handleiding Online Tool Dag van de Zorg 2018 TOEGANG DEELNEMERS/INLOGGEN... 2 ACCOUNT DEELNEMER... 3 MIJN GEGEVENS... 4 Logo opladen... 4 WEBPAGINA... 7 Foto persoonlijke webpagina... 7 AFFICHE AANMAKEN...

Nadere informatie

Functionaliteiten "Meldpunt Kinderopvang"

Functionaliteiten Meldpunt Kinderopvang Functionaliteiten "Meldpunt Kinderopvang" BackOffice voor de verantwoordelijke van het Meldpunt Kinderopvang. Versie 3 1 september 2009 BackOffice voor de verantwoordelijke van het Meldpunt Kinderopvang.

Nadere informatie

E-mail instellen (POP3/IMAP)

E-mail instellen (POP3/IMAP) E-mail instellen (POP3/IMAP) Uw e-mail instellen in Microsoft Outlook Deze handleiding legt u stap voor stap uit hoe u een e-mailaccount kunt toevoegen aan Microsoft Outlook. Voor deze handleiding is gebruik

Nadere informatie

SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365

SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365 SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365 SimplySo Makes users love Office 365 Met behulp van SimplySo zorgt u ervoor dat uw klanten optimaal gebruikmaken van de intelligente functionaliteiten van Office 365,

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4 Updatehandleiding versie 2.14 Administratie- en leerlingvolgsysteem LVS2000 Inhoud van dit document: Updateprocedure in vogelvlucht... 2 Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3 Stap 2: Controle vooraf...

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

EATON Online-catalogus. Content. Handleiding Ver. 09

EATON Online-catalogus. Content. Handleiding Ver. 09 EATON Online-catalogus Handleiding Ver. 09 Content DE SELECTIEHULPMIDDELEN 3 DE ZOEK FUNCTIE 3 DE PRODUCTGROEPEN BOOM 3 SINGEL SPECIFICATIEBLAD 4 LINK NAAR DE CAD DATA 4 DE STUKLIJSTEN 5 DE SNELCONFIGURATIE

Nadere informatie

Erreur : source de la référence non trouvée 1/7

Erreur : source de la référence non trouvée 1/7 Belangrijke informatie betreffende het gebruik van deze template: Tekst in zwart is generiek voor alle offertes en mag niet gewijzigd worden tenzij na schriftelijk akkoord van Fedict. Tekst in blauw is

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH

PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH BERT WIEKEMA SCAN MEHMET CANAVAR ANS GROUP PROGRAMMA

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

TOEGANG KRIJGEN TOT EN CONSULTEREN VAN DE E-BOX...

TOEGANG KRIJGEN TOT EN CONSULTEREN VAN DE E-BOX... De beveiligde elektronische brievenbus 1 INFO OVER E-BOX... 2 1.1 WAT IS E-BOX?... 2 1.2 WIE PUBLICEERT GEGEVENS IN E-BOX?... 2 1.3 WELKE GEGEVENS WORDEN GEPUBLICEERD IN E-BOX?... 2 1.4 HOE KRIJGT U TOEGANG

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice ICT-diensten... 4 2.2

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Nieuw in deze handleiding:

Nieuw in deze handleiding: Themahandleiding Fronter integratie setup Fronter Y12 Dit document is geproduceerd door Fronter www.fronter.com Dit document mag alleen worden gekopieerd of verspreid volgens contract of overeenstemming

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Version: 3.1.1 1. Inloggen op leaseplan.be 3 2. Aanmelden op My LeasePlan en Internet Quotations 4 3. Een bestuurdersprofiel aanmaken en beheren 4 3.1

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk / A. Koppenaal I Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk Inhoudsopgave A Inleiding 1 B Installatie 2 C Troubleshoot 4 1 Melding:... Kan database niet

Nadere informatie

VanMeijel supportsysteem

VanMeijel supportsysteem van meijel automatisering bv duit 8 8305 BB Emmeloord t 0527 61 46 67 e info@vanmeijel.nl vanmeijel.nl VanMeijel supportsysteem Tips voor optimaal gebruik BTW NL0088.65.279.B01 IBAN NL45 RABO 0112528945

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord Project: Nieuwbouw en renovatie Naturalis Biodiversity Center te Leiden Kenmerk: NNL1502E007 Onderwerp: nota van inlichtingen 1 Betreffende: selectiefase Datum: 23-3-2015 Nr. Document (selectieleidraad,

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

e-tracker Pro User guide

e-tracker Pro User guide e-tracker Pro Vol g de statu s van uw pakketten online User guide Versie 0.1 Inhoudstafel Introductie... 2 Zich aanmelden bij e-tracker pro... 3 Hoe e-tracker Pro gebruiken?... 5 Het horizontale menu...6

Nadere informatie

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 2. Overzicht en specificering van additionele modules Naast de basis implementatie is het Steenstra CMS systeem uit te breiden met

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Informatievergadering 2 mei 2013 BBEPP 2013-JVH-0320-67 website

Informatievergadering 2 mei 2013 BBEPP 2013-JVH-0320-67 website Informatievergadering 2 mei 2013 BBEPP 2013-JVH-0320-67 website Aanwezigen: Wunderkraut bvba (het vroegere Krimson, Drupal specialisten) : Michael Zenner en Leen Van Severen Webs: Tom Herrijgers Lodestar:

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

Handleiding iria. Start RIA Er zijn twee manieren om RIA te openen: ipower. iprofit MKB. iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten)

Handleiding iria. Start RIA Er zijn twee manieren om RIA te openen: ipower. iprofit MKB. iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten) Handleiding iria ipower iprofit MKB iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten) iprofit (Financieel + Facturering + Relaties) iprofit (Financieel) iprofit ASP Inleiding Inventive wil haar

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 15 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie