C A D A C T R A I N I N G S G I D S. GeCoMbineerde. trainingsgids DÉ 2 AUTODESK SHAREPOINT EN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C A D A C T R A I N I N G S G I D S. GeCoMbineerde. trainingsgids TRAINING@CADAC DÉ 2 AUTODESK SHAREPOINT EN"

Transcriptie

1 Januari 2008 C A D A C T R A I N I N G S G I D S sharepoint special sharepoint Voor edm-toepassingen GeCoMbineerde trainingsgids Wet- & regelgeving autocad Map & CiVil 3d LEES ALLES OVER INTEGRATIE VAN UITLEG OVER NIEUWE DÉ 2 AUTODESK SHAREPOINT EN HET COMPLETE TRAININGSAANBOD HIEROVER. SHAREPOINT MET CAD IS MOGELIJK MET ORGANICE. EN NEDGRAPHICS BIEDEN U GEZAMENLIJK DEZE TRAININGSGIDS AAN. WETGEVING VOOR NEDERLANDSE GEMEENTES. PAKKETTEN VOOR DE GIS- EN CIVIELTECHNISCHE MARKT.

2 Wij zijn er trots op om u onze vernieuwde cursusgids van de Cadac Group te kunnen presenteren, een gecombineerde inspanning van en Nedgraphics. In deze gids treft u alle trainingen aan, die wij gezamenlijk kunnen verzorgen. Kijkt u rustig het cursusrooster eens door, want er zullen zeker nieuwigheidjes voor u tussen zitten. Een andere noviteit is ons mobiele leslokaal. Hierdoor kunnen wij nu overal in Nederland trainingen verzorgen. Onze trainingsmogelijkheden worden hierdoor enorm uitgebreid. In 2008 zullen wij een aantal evenementen organiseren. Wij zijn nu druk bezig met de voorbereidingen, maar kunnen ten tijde van het ter perse gaan nog geen verdere details bekend maken. Houdt u alstublieft onze websites gedurende dit jaar in de gaten. SharePoint special Onlangs heeft de Cadac Group een serie evenementen georganiseerd in het thema Business Agility. Vast onderdeel van deze evenementen was een presentatie van trendwatcher Rob Creemers. Om het tempo van technologische ontwikkelingen aan te tonen vraagt hij op een bepaald moment: Wie had er 15 jaar geleden al een mobiele telefoon? Enkele early adapters steken trots hun hand op. De volgende vraag luidt En wie heeft er nu geen mobiele telefoon? Schoorvoetend komen twee handen omhoog. Dezelfde vragen worden herhaald, maar dan met een internetaansluiting thuis en dit levert vergelijkbare resultaten op. Als je nu weet welke vraag je over 15 jaar moet stellen om zo n reactie te krijgen, dan weet je meteen waar je nu moet gaan instappen. is zijn ijzersterke conclusie. Education is the most powerful In een ander deel van zijn presentatie bespreekt hij de volgende 2 trends: Door de opkomst van China en India zal steeds meer werk dat door een draadje uitgevoerd kan worden naar deze landen uitbesteed gaan worden. Door de schaarste van olie, de hiermee gepaard gaande hogere benzineprijzen en het dichtslibben van ons wegennet zal thuiswerken steeds meer ingeburgerd gaan raken. Beide trends vereisen de mogelijkheid om online te kunnen samenwerken, met collega s, leveranciers en klanten. Microsoft SharePoint is bij uitstek het platform dat hiervoor geschikt is. Wij verwachten dan ook dat dhr. Rob Creemers in 2017 zijn toehoorders zal vragen: Wie had er 15 jaar geleden al gebruik gemaakt van SharePoint? En wie heeft dat nu nog niet? Als Cadac Group zien wij een grote toekomst weggelegd voor SharePoint. Binnen een aantal jaren zullen alle organisaties hiermee werken. Uiteraard springen wij hierop in met een uitgebreid cursusaanbod op dit gebied. Daarom keer staat onze trainingsgids dit keer in het teken van Microsoft SharePoint. weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela

3 Een goede voorbereiding is het halve werk Eens in de zoveel tijd wordt je geconfronteerd met een ontwikkeling of een technologie waarover iedereen waarmee je spreekt enthousiast is. MOSS 2007, SharePoint is zo n technologie. Analisten, Microsoft partners, klanten en zelfs concurrenten zijn het er over eens: SharePoint is in zijn huidige vorm een platform waarmee heel veel mogelijk is. De verwachting is dat het in korte tijd zal uitgroeien tot een vast onderdeel van menige bedrijfsinfrastructuur om mensen eenvoudiger te laten samenwerken en documenten te delen, en als fundament voor business intelligence, CRM en communicatie (UC) platform. Microsoft ziet op dit moment een enorme groei in adoptie van SharePoint technologie. Leidende ERP, ECM, CRM leveranciers zorgen er voor dat hun oplossingen aansluiten op en integreert met het SharePoint platform, grote organisaties werken aan wereldwijde uitrol van het platform. SharePoint bevindt zich duidelijk in een volwassen stadium, gereed voor brede inzet. Microsoft ziet een groei van meer dan 250% in Het leuke aan SharePoint is dat het eindgebruiker gestuurd is. De eindgebruiker heeft heel veel vrijheid om SharePoint zo in te richten en de functionaliteiten in te zetten zodat zij kunnen werken zoals zij willen werken. Zonder tussenkomst van een IT specialist kunnen gebruikers sites aanmaken en inrichten, Wiki s starten, hun Powerpoints presentaties delen in een overzichtelijke bibliotheek. Ook kunnen zij workflows starten en natuurlijk documenten delen en teams organiseren. Het heeft een gebruiksvriendelijk karakter en kan zeer snel toegevoegde waarde bieden binnen organisaties. Maar dit organische karakter is iets waar je op voorbereid kunt zijn. Optimaal gebruik van SharePoint gaat samen met goede technische kennis om het op een verantwoorde wijze in te richten, rekening houdend met groei en belasting en toekomstige ambities. En training van beheerders en eindgebruikers om hen bekend te maken met alle handigheden van het platform. Er is een enorme behoefte aan SharePoint kennis in de markt op dit moment. IT organisaties hebben behoefte aan technisch en functionele getrainde mensen om in te spelen op de vraag van hun klanten. Gebruikers hebben behoefte aan training om snel effectief gebruik te kunnen maken van de nieuwe tools. Gelukkig zien ook kwalitatieve partners als de Cadac Group de behoefte in de markt en hebben zij een solide aanbod in SharePoint trainingen opgezet, die u aantreft in deze gids. Hopelijk haalt u mede hierdoor alle mogelijkheden voor u en uw organisatie uit dit fantastische platform. Veel succes! Bas Paumen Product Manager Microsoft Office system (Microsoft Office SharePoint Server 2007)

4 Wet- & regelgeving lokale overheid Naast kennis van basisproducten van bijvoorbeeld Autodesk, Bentley, Microsoft e.d. hebben onze klanten te maken met constant wijzigende of nieuwe wet- en regelgeving. NedGraphics B.V. volgt nadrukkelijk al deze ontwikkelingen om haar klanten te kunnen ondersteunen en middels cursussen en workshops de deelnemers op de hoogte te brengen over de inhoud, consequenties en implementatie van de veranderingen. Niet alleen het afgelopen jaar maar ook in 2008 zullen onderwerpen als Wkpb, BAG, IMRO2008 en de wetgeving met betrekking tot kabels en leidingen veel aandacht vragen en krijgen. Kabels en leidingen De wet informatie uitwisseling ondergrondse wetten, die per 1 januari 2008 reeds gedeeltelijk in werking treedt, gaat gelden voor alle kabels en leiding beheerder. In 2008 nog analoog, maar per 1 januari 2009, moet alle informatie, volgens vastgestelde normen worden aangeleverd aan de grondroerders. De grondroerders krijgen ook verplichtingen tot opvragen van actueel, nauwkeurig kaartmateriaal. NedGraphics zal u assisteren om na te gaan welke effecten dit heeft voor uw organisatie. De verplichting geldt ook voor kabels en leidingen die uw eigendom zijn, maar nog analoog zijn of staan op verdwenen kaartmateriaal. De gemeenten krijgen tevens de verplichting voor het vastleggen en beheren van de z.g. weesleidingen. Dit zijn alle leidingen waarvan de eigenaar onbekend is. Wkpb De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) is opgesteld om ervoor te zorgen dat het voor de burger eenvoudiger wordt om volledige informatie te krijgen over de rechtstoestand van een onroerende zaak. Op dit moment is het lastig een totaaloverzicht van alle publiekrechtelijke beperkingen te verkrijgen, omdat de registratie verspreid opgeslagen is en divers van vorm en inhoud is. Uitvoering van de Wkpb moet voor verbetering gaan zorgen. Deze wet, 1e tranche is per 1 juli 2007 in werking getreden. De gemeenten moeten zich nu gereed maken voor de 2e tranche in De implementatie van de Wkpb stelt nieuwe eisen aan zowel de binnengemeentelijke informatievoorziening als de dienstverlening voor de burger IMRO2006/2008 IMRO2008 is op een aantal punten een belangrijke uitbreiding op de vorige versie, IMRO Dit zijn de punten die direct voortkomen uit de nwro, die per 1 juli 2008 van kracht wordt. In een door VROM gecoördineerd project is onderzocht hoe IMRO uitgebreid kan worden. Gemeenten zullen dan ook digitale plannen gaan leveren aan bijvoorbeeld projectontwikkelaars en aannemers. BAG Sinds 2005 worden gemeenten door de minister van VROM aangespoord de adressen- en gebouwenregistraties in te voeren met als doel de informatievoorziening in Nederland beter te ordenen en zo de dienstverlening van de overheid te verbeteren De ruimtelijke of geometrische component is wezenlijk voor de Basis Gebouwen Registratie. NedGraphics heeft reeds veel ervaring opgedaan met het afbakenen van met gebouwen samenhangende objecten. Mede dankzij het onderzoek dat in opdracht van het ministerie van VROM eind 2006 uitgevoerd is naar de mogelijke werkwijze om bij het opbouwen van de BAG te komen tot de geometrie van verblijfsobjecten en panden. In de vorm van workshops wil NedGraphics deze ervaring graag met u delen. De doelstelling van de workshop Geometrie BAG is om de gemeenten praktische en werkbare aanknopingspunten te bieden om bij het opbouwen van de Basis Gebouwen Registratie te komen tot verblijfsobjectgeometrie en pandgeometrie. Tevens krijgt de deelnemer inzicht in de kwaliteit van de beschikbare bronbestanden. Ter voorbereiding op de workshop beantwoordt de deelnemer een vragenlijst en stuurt hij/zij een gedeelte van zijn/haar GBKN op. De vragenlijst geeft zicht op de stand van zaken binnen de deelnemende gemeente. De ontvangen GBKN wordt gescand op gebreken. De quick scan geeft een impressie van de bruikbaarheid van de GBKN als bron voor de pandgeometrie. De resultaten van de quick scan ontvangt de deelnemer in de vorm van een rapport.

5 AutoCAD Map & Civil 3D NedGraphics maakt sinds april 2007 onderdeel uit van de Cadac Group. NedGraphics levert binnen de Cadac Group de CAD, GIS en Civiel-technische oplossingen voor onder andere de infrastructuurmarkt. NedGraphics biedt naast de eigen oplossingen ook diverse aanvullingen op de producten van Autodesk, waardoor deze nog beter aansluiten op de locale wensen en eisen. NedGraphics heeft al 30 jaar kennis en ervaring binnen dit vakgebied en de weten regelgeving en biedt naast de oplossingen ook heel veel diensten. Hierbij valt te denken aan advisering en ondersteuning bij implementatie en het opleiden van gebruikers. Dit vindt plaats voor diverse klantgroepen zoals gemeenten, provincies, waterschappen, ingenieursbureaus, aannemers, stedenbouwkundige bureaus, waterschappen, landmeetkundige bureaus, nutsbedrijven en centrale overheid. Door deze extra service en oplossingen zijn wij uitgegroeid tot Autodesk s grootste infrastructurele partner in de Benelux. AutoCAD Map 3D is het georuimtelijke platform van Autodesk. De software stelt gebruikers in staat om ruimtelijke gegevens te creëren en te onderhouden en legt de brug tussen CAD- en GIS-afdelingen en systemen. Voor AutoCAD Map 3D biedt NedGraphics diverse oplossingen om het werk, voor nu en in de toekomst, te vergemakkelijken. Zoals bijvoorbeeld oplossingen voor bestemmingsplannen, SUF/NEN bestandsconversie, standaardisatie voor de civieltechnisch tekenaar en voor de centrale opslag van uw geografische gegevens. Voor de bestemmingsplannen werken onze adviseurs in nauw overleg samen met VROM om onze oplossingen op een gestructureerde manier aan te laten sluiten op de nieuwste wettelijke bepalingen, zodat u hiermee uw voordeel kunt behalen tijdens uw werkproces. AutoCAD Civil 3D stelt bedrijven in staat om te standaardiseren op één product voor alle civieltechnische behoeften met betrekking tot ontwerpen, tekenen en projectbeheer. AutoCAD Civil 3D is ideaal voor ingenieurs, ontwerpers, landmeters en productie tekenaars en is uitermate geschikt voor grondverzet,ontwerp en herinrichting van wegen, snelwegprojecten, riolering, dijken en rail. Voor de aanvullende oplossingen voor AutoCAD Civil 3D werkt NedGraphics o.a. intensief samen met Rijkswaterstaat (RWS). Deze oplossingen voldoen aan de richtlijnen zoals Het Handboek Wegontwerp en de RTW en beschikken over catalogi met viaducten, bruggen, betonbanden, taluds en elementen voor binnenstedelijk ontwerp. Deze oplossingen worden veelvuldig gebruikt door opdrachtgevers van civieltechnische projecten, zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten alsook opdrachtnemers zoals ingenieursbureaus en aannemers. Binnen de infrastructuurmarkt is het ook van groot belang dat de ontwerpen worden gevisualiseerd om opdrachtgevers, medewerkers en bewoners te overtuigen en van informatie te voorzien. Daarnaast helpt visualisatie bij het vroegtijdig signaleren van ontwerpfouten. NedGraphics biedt hiervoor diverse oplossingen, zoals Internet en Intranet viewers alsook 3D visualisatie software. De kracht van de Cadac Group Optimalisatie van werkzaamheden is een belangrijk aspect om te kunnen blijven voldoen aan het verwachtingspatroon en de eisen van de klant en om kosten te besparen. Alleen op deze wijze kunt u blijven concurreren en innovatief zijn. Samenwerking en uitwisseling tussen de diverse disciplines is hierbij van groot belang. Hierbij valt te denken aan de CAD en GIS afdelingen, Architecten en Stedenbouwkundige afdelingen, Constructieve en Civieltechnische afdelingen, etc. Doordat wij oplossingen bieden en beschikken over kennis en ervaring van al deze verschillende disciplines zijn wij ook hiervoor uw ideale partner.

6 Microsoft SharePoint voor Engineering Document Management toepassingen Middels SharePoint biedt Microsoft een omgeving waarin informatie eenvoudig gedeeld kan worden. SharePoint acteert hierin als een portal waarbij informatie vanuit verschillende bronnen centraal aangeboden en ontsloten kan worden. Door de gestandaardiseerde Microsoft omgeving biedt SharePoint verregaande integratie met Microsoft Office applicaties en Microsoft Outlook. Office documenten en zijn zo eenvoudig en via standaard templates te creëren en kunnen tevens eenvoudig en geauthoriseerd gedeeld worden via de SharePoint document libraries. Eén van de grote voordelen van SharePoint is dat het een krachtige omgeving is voor samenwerking, vooral omdat het zowel via intranet als via extranet toegankelijk gesteld kan worden. Dit betekent dat gebruikers waar ze zich ook bevinden en hoe ze ook aangesloten zijn op het wereldwijde web, eenvoudig toegang hebben tot de SharePoint content en makkelijk over geografische locaties en tijdzones heen met anderen kunnen samenwerken. Dit maakt SharePoint uitermate geschikt voor (virtuele) projectteams, waarbij verschillende interne en externe partijen aan een gemeenschappelijk project werken. In de engineering wereld wordt veel in projectteams gewerkt. Een goed voorbeeld is de bouw, waarin architecten, ingenieursbureaus en bouwbedrijven (aannemers en onderaannemers) met elkaar samenwerken in bouwprojecten. Andere voorbeelden zijn de proces industrie en werktuigbouw, waar eenmalige en unieke installaties, machines en producten worden gebouwd, die tot stand komen via de samenwerking met gespecialiseerde toeleveranciers. Ook hierbij wordt er door verschillende partijen intensief samengewerkt en is men sterk afhankelijk van accurate informatie voorziening om tot de succesvolle uitvoering van een project te komen. SharePoint is goed in staat om in de informatie- en documentbehoefte van project georiënteerde engineering bedrijven te voorzien, maar zal naast de integratie met Microsoft Office en Outlook tenminste de integratie met de meest populaire systemen voor Computer Aided Design (CAD) moeten bieden. De Cadac Group voorziet met Organice in deze behoefte. Organice is een Engineering Document Management applicatie die volledig gebaseerd is op Microsoft Share- Point en maakt de integratie van SharePoint met vooraanstaande CAD systemen mogelijk, waaronder AutoCAD en MicroStation. CAD tekeningen kunnen eenvoudig in de SharePoint omgeving opgenomen en beheerd worden. Hierbij wordt ook de complexe filestructuur van de CAD tekeningen beheerd, inclusief de verwijzigingen naar eventuele referentie tekeningen. Tevens wordt er een koppeling gecreëerd tussen de document informatie in SharePoint (metadata) en de tekeninggegevens die zich in het titelblok van de tekening bevinden. Hierbij wordt de metadata op een dynamische wijze up-to-date gehouden zowel in SharePoint als in de tekening zelf. Microsoft SharePoint wordt door steeds meer bedrijven ontdekt als dé mogelijkheid om in een krachtige en gebruiksvriendelijke omgeving informatie en documenten centraal te ontsluiten en te delen. Middels Organice en de integratie met vooraanstaande CAD applicaties is het nu ook mogelijk om met SharePoint een complete Engineering Document Management omgeving in te richten, waarmee met name project georiënteerde bedrijven SharePoint ten volle kunnen benutten.

7 Trainingsoverzicht CAD ALGEMEEN locatie jan feb mrt apr mei jun dgn AUTOCAD EN AUTOCAD LT TRAININGEN AutoCAD 2008 Basis HE GO ME VI HA AutoCAD 2008 Vervolg HE GO ME VI HA AutoCAD 2008 Basis en Vervolg Combinatieprijs!! AutoCAD 2008 Basis (avond) HE 19 8 av GO 31 AutoCAD 2008 Vervolg (avond) HE 16 4 av 780 GO 25 AutoCAD 2008 Basis en Vervolg (avond) Combinatieprijs!! 12 av AutoCAD Updatecursus 2002/2004/ > 2008 HE GO 25 8 ME VI 25 HA AutoCAD Updatecursus 2006/ > 2008 BEL AutoCAD 2008 CAD Management BEL AutoCAD 2008 Customizing BEL AutoCAD 2008 Designing & Managing Dynamic Blocks BEL AutoCAD D BEL AutoCAD 2008 VBA BEL AutoCAD 2008 Printing & Plotting BEL AutoCAD Gevorderden en Applicatiebeheer BEL NedCT (AutoCAD) BEL VISUALISATIE 3D Studio VIZ BEL 3 BEL RASTERING GTX RasterCAD BEL 1 BEL MICROSTATION Microstation Basiscursus BEL 4 BEL MicroStation J naar V8 en GEOCAD BEL MicroStation opfriscursus BEL HE = Heerlen GO = Gouda ME = Meppel VI = Vianen HA = Hasselt

8 BOUWKUNDE - Autodesk Building Solutions locatie jan feb mrt apr mei jun dgn AutoCAD Architecture Basiscursus BEL AutoCAD Architecture 2008 Update BEL 1/2 200 Revit Architecture Basiscursus HE GO 15 5 ME VI 7 HA 17 Revit Structure Basiscursus HE GO ME 24 9 VI 5 HA 11 WERKTUIGBOUWKUNDE AUTODESK MANUFACTORING SOLUTIONS - INVENTOR Autodesk Inventor 2008 Basiscursus incl. Sheet Metal Design HE GO ME VI HA Autodesk Inventor 2008 Basiscursus + Advanced Features Combinatieprijs!! Autodesk Inventor 2008 Updatecursus excl. Sheet Metal Design HE GO ME VI HA Autodesk Inventor 2008 Updatecursus + Advanced Features Combinatieprijs!! Autodesk Inventor 2008 Sheet Metal Design Updatecursus BEL Autodesk Inventor 2008 Advanced Features BEL Autodesk Inventor 2008 Professional: Tube & Piping BEL Autodesk Inventor 2008 Professional: Cable & Harnassing BEL Autodesk Inventor 2008 Professional: Simulation & FEA BEL Autodesk Inventor 2008 Surface Modeling BEL Autodesk Inventor 2008 Studio BEL Autodesk Inventor 2008 Vault BEL Autodesk Inventor 2008 VBA BEL AUTODESK MANUFACTORING SOLUTIONS - ELECTRICAL AutoCAD Electrical Basistraining BEL AUTODESK MANUFACTORING SOLUTIONS - MECHANICAL AutoCAD Mechanical Basis BEL AutoCAD Mechanical Vervolg BEL 2 BEL AUTODESK PLANT DESIGN AutoCAD P&ID Basis BEL PRODUCT ENGINEERING Efficiënt & verantwoord ontwerpen EH Functioneel specificeren EH Functioneel toepassen van materialen (avondcursus) EH Kostenbewust ontwerpen met VA/VE EH Montagevriendelijk ontwerpen met DFA EH HE = Heerlen GO = Gouda ME = Meppel VI = Vianen EH = Eindhoven HA = Hasselt

9 NEDGRAPHICS TRAININGEN locatie jan feb mrt apr mei jun dgn GIS / CIVIELE TECHNIEK - Autodesk Infrastructure Solutions AutoCAD MAP 3D Basis HE GO ME VI HA AutoCAD MAP 3D Gevorderden BEL zie of AutoCAD Civil 3D Basis HE GO ME 29 VI 9 2 HA AutoCAD Civil 3D Gevorderden BEL GEOCAD Werken met GEOCAD BEL 0,5 BEL GEOCAD Conversie BEL 0,5 BEL GEOCAD Was/Wordt BEL 1 BEL GEOCAD Beheer BEL 1 BEL GEOCAD Presentatie BEL 1 BEL GEOCAD Structureren BEL 1 BEL GEOCAD IKB BEL 2 BEL GEOCAD Gebruikerscursus BEL 1 BEL GEOCAD Field BEL 2 BEL GEOCAD Updatecursus BEL 1 BEL TOPOCAD TopoCAD LKI en NEN 1878 verwerking BEL TopoCAD LKI/GBKN Vlakvorming BEL 1 BEL Tachymetrie BEL 1 BEL Landmeetkundige berekeningen BEL 1 BEL NedField BEL 1 BEL AUTOCAD NedCT (AutoCAD) BEL NEDVIEW EN NEDGEODATA MANAGER Nedview Gebruik basis VI NedView update BEL Nedview Pro VI NedView Applicatiebeheer BEL NedView Gevorderden BEL NedGeodata Manager Applicatiebeheer BEL NEDBROWSER NedBrowser basis VI NedBrowser update BEL NEDINWINNING NedInwinning basis VI NedInwinning Vereffening BEL NEDPLAN NedPlan Gebruik VI NedPlan Beheer VI NedPlan CAD BEL IGOS (UNIX EN NUTC VARIANT) IGOS Ontwerpen basis BEL IGOS NEXT GENERATION IGOS Next Generation VI IGOS Next Generation Landmeetkundige modules BEL IGOS Next Generation Applicatiebeheer BEL NedCT (IGOS Next Generation) BEL HE = Heerlen GO = Gouda ME = Meppel VI = Vianen HA = Hasselt

10 MICROSOFT TRAININGEN code jan feb mrt apr mei jun dgn MCDST- MCSA- EN MCSE TRAJECTEN MCDST Certificering inclusief examens MCSA Windows 2003 inclusief examens MCSA MCSA Windows 2003 Avondcursus inclusief examens MCSA-Avond 44 av MSCE Windows 2003 inclusief examens MCSE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 TRAININGEN Implementing and Supporting MS Windows XP Professional Managing and Maintaining a MS Windows Server 2003 Environment Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment Implementing a MS Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Hosts Implementing, Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server Network Infrastructure: Network Services Planning and maintaining a MS Windows Server 2003 Network Infrastructure Planning, Implementing and maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure Designing a MS Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure Installing, Configuring and Administering MS Windows XP Professional MS WINDOWS SERVER 2003 UPDATE TRAININGEN Updating Systems Administrator Skills from MS Windows 2000 to Windows 2209/ Updating Systems Engineer Skills from MS Windows 2000 to Windows ELECTIVES Administering a MS SQL Server 2000 Database Implementing a Microsoft SQL Server 2005 Database Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database Managing, Planning and Deploying MS Systems Management Server Accelerated Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server Network Designing Security for Microsoft Networks Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration ISA Server Implementing and Managing Exchange Server Recovering Messaging Servers and Databases & Monitoring and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2007 Introduction to Installing, Managing and Managing Messaging Security using Microsoft Exchange Server 2007 Implementing and Administering Internet Information Services (IIS) MICROSOFT WINDOWS VISTA TRAININGEN Installing and Configuring the Windows Vista Operating System 5115A Configuring Windows Vista Mobile Computing and Applications WINDOWS SERVER 2008 TRAININGEN Houd onze internetsite in de gaten MICROSOFT EINDGEBRUIKERSTRAININGEN - Microsoft Office 2000/ XP/ 2003/2007 Trainingen Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint, Outlook, Windows Basiscursus CWB OLC, elke dinsdag Microsoft Word, Excel, Access Vervolgcursus CWV OLC, elke dinsdag Microsoft Office Updatecursus COU OLC, elke dinsdag Microsoft Project Basiscursus CPR Op Aanvraag NIEUWE TRAININGEN Boeiend Presenteren met MS Powerpoint BPMP Effectief Tijdbeheer met MS Outlook ETMO Alle Microsoft trainingen in het open rooster worden verzorgd in Heerlen. Een heel praktische cursus met veel tips. We hebben veel geleerd en we kunnen dit ook meteen in praktijk gaan brengen. Een echte aanrader. Dhr. W. Fincken, Directeur SROL. Over de cursus Boeiend Presenteren met MS Powerpoint

11 MICROSOFT SHAREPOINT TRAININGEN locatie jan feb mrt apr mei jun dgn SharePoint Overview HE GO ME MS 5060: Implementing Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 HE GO ME MS 5061: Implementing Microsoft Office SharePoint Server 2007 HE GO ME 12 4 Microsoft WSS 3.0 & MOSS 2007 Development Unleashed HE GO 10 ME Basiscursus SharePoint voor eindgebruikers HE GO 18 9 ME SharePoint voor Superusers HE GO 5 ME SharePoint voor Superusers Advanced HE GO 10 5 ME 7 19 CISCO TRAININGEN Cisco Interconnecting Cisco Network Devices Part 1 ICND Cisco Interconnecting Cisco Network Devices Part 2 ICND Building Scalable Cisco Internetworks BCSI Securing Networks with PIX and ASA SNPA Cisco Voice over IP CVOICE Cisco IP Telephony Part 1 CIPT CITRIX TRAININGEN i.s.m. Citrix Authorized Learning Center: Isential Citrix Presentation Server 4.5: Administration CTX OVERIGE TRAININGEN Comptia A+ Hardware Support Skills A+H Comptia A + Operating System Support Skills A+O Comptia Network + Support Skills N Prince 2 Foundation PRF Prince 2 Practitioner PRP ITIL Foundation ITF Linux-trainingen BEL BEL HE = Heerlen GO = Gouda ME = Meppel Alle Cisco & Citrix trainingen in het open rooster worden verzorgd in Heerlen. Het mobiele leslokaal maakt training op uw eigen locatie eenvoudig Een nieuwe service van Door de aanschaf van 8 state-of-the-art laptops is Cadac nu in staat om gemakkelijk op uw eigen locatie training te verzorgen. Het enige wat u moet doen is het regelen van een ruimte (b.v. vergaderzaal), bij voorkeur voorzien van een beamer en wij zorgen voor de rest. is als ATC (Autodesk Training Centre) bevoegd om traininglicenties in dit mobiele leslokaal te gebruiken. Met deze laptops tovert de docent uw vergaderzaal in no time om tot cursuslokaal en de training kan beginnen. Met deze dienst wordt het verzorgen van een training op uw bedrijf nog eenvoudiger en beter haalbaar. Vraag uw opleidingsadviseur naar de mogelijkheden en prijzen.

12 Onze sterke punten: Persoonlijke aandacht Flexibel Uitstekende trainers Goed uitgeruste leslokalen Met een landelijke spreiding Zeer gevarieerd cursusaanbod Mogelijkheid van maatwerk Goed cursusmateriaal Officiële certificaten Certificering van Microsoft en Autodesk Aansluiting bij VOI heeft ook leslocaties in Alkmaar, Assen, Den Bosch, Eindhoven, Groningen & Middelburg. Heerlen (nl) Gouda (nl) Meppel (nl) Vianen (nl) Hasselt (b) Nieuw Eyckholt DJ Heerlen (NL) Tel: +31 (0) Fax:+31 (0) Tielweg PK Gouda (NL) Tel: +31 (0) Fax:+31 (0) Blankenstein PE Meppel (NL) Tel: +31 (0) Fax:+31 (0) Ir. D.S. Tuynmanweg PN Vianen (NL) Tel: +31 (0) Fax:+31 (0) Luikersteenweg 167 bus Hasselt (B) Tel: +32 (0) Fax:+32 (0) Cadac infocenter C A L L C A DAC FA X C A DAC NedGraphics infocenter Tel ( 0 ) Fax ( 0 )

Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010

Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010 Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010 Denken en Werken met Informatie Technologie Educating you to higher perspectives > Hencom-Trai N.V. Multi Educational and Business centre > (Suriname Paramaribo)

Nadere informatie

ITtraining + Management

ITtraining + Management 2014 ITtraining + Management & Vaardigheid Ik heb ambitie. Dus ik train bij Global Knowledge! Hoofdvestiging Global Knowledge Nederland Iepenhoeve 5, 3438 MR NIEUWEGEIN Postbus 1059, 3430 BB NIEUWEGEIN

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

IT training + Management

IT training + Management Bewaarexemplaar 2015 IT training + Management & Vaardigheid Ik heb ambitie. Dus ik train bij Global Knowledge! Amazon Web Services / AppSense / Avaya / Brocade / Cisco / Citrix / Check Point / Dell SonicWall

Nadere informatie

Built from the cloud up

Built from the cloud up smart business smart IT by icento jaargang 1 oktober 2012 Windows Server 2012 DirectAccess Vanaf afstand veilig data en applicaties benaderen op uw netwerk Windows Server 2012 Hyper-V 3.0 Efficient beheer

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken Macaw magazine IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken nr 2 najaar 2009 02 03 Colofon Inhoud Herstelalfabet Macaw Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2012 VCD Business Intelligence

Trainingsbrochure 2012 VCD Business Intelligence Trainingsbrochure 2012 2012 Trainingsbrochure en Crystal Reports trainingen sopgave Introductie sopgave Trainingsmogelijkheden Overzicht trainingsaanbod SAP BusinessObjects Trainingstrajecten Trainingstrajecten

Nadere informatie

Woord van de voorzitter

Woord van de voorzitter AANGESLOTEN BIJ Nieuws Nummer 98, april 2010 Woord van de voorzitter Op het moment dat u deze nieuwsbrief leest zit het eerste kwartaal er al weer op en hebben we net de BIMCaseweek achter de rug. Hoewel

Nadere informatie

Informatie brochure. Leren om te groeien!

Informatie brochure. Leren om te groeien! 2015 Informatie brochure Train uw talenten met één van de ruim 400 toptrainingen van Learnit Training! De trainers van Learnit Training zijn vakkundig, hebben een luisterend oor, springen uitstekend in

Nadere informatie

Nieuws. Woord van de voorzitter. In dit nummer. Nummer 104, september 2011 AANGESLOTEN BIJ

Nieuws. Woord van de voorzitter. In dit nummer. Nummer 104, september 2011 AANGESLOTEN BIJ AANGESLOTEN BIJ Nieuws Nummer 104, september 2011 Woord van de voorzitter Voor u ligt dan weer de derde Stumico nieuwsbrief van dit jaar.de regelmatige lezer zal zien dat er iets is veranderd. In het vorige

Nadere informatie

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Een Seneca Whitepaper Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Nieuwe

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

inzicht inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management

inzicht inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management inzicht inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management november 2007: editie 8 Het magazine voor Product Lifecycle Management november 2007: editie 8 Siemens PLM Software VOORWOORD Beste lezer,

Nadere informatie

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n d e v e l o p m e n t p r o f f e s i o n a l p h p t r a i n i n g e n Een eerste kennismaking... Ibuildings is in1999 opgericht met als doel zich te specialiseren in het ontwikkelen van websites en webapplicaties.

Nadere informatie

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties OPLEIDINGEN ESCALA Basis ICT begrippen voor niet ICT-specialisten Iedereen komt in aanraking met ICT op het werk. ICT is niet meer weg te denken bij een goede werking van een bestuur of een organisatie.

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur Opleidingsaanbod januari - juni 2012 Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur VOOR DE SYSTEEMBEHEERDERp 4 OPERATING SYSTEMEN: MICROSOFT WINDOWS 7 & WINDOWS SERVER 2008 R2 Fast Course 6292: Installing

Nadere informatie

Whitepaper. De mogelijkheden van SharePoint 2013. Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 1

Whitepaper. De mogelijkheden van SharePoint 2013. Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 1 I Whitepaper De mogelijkheden van SharePoint 2013 Whitepaper - De mogelijkheden van SharePoint 2013 pagina 1 Inhoudsopgave 01 > AANLEIDING 3 02 > HUIDIGE ONTWIKKELINGEN 4 03 > HUIDIGE UITDAGINGEN 5 04

Nadere informatie

SHOPT IT 2012. Met opleidingsgids ESCALA. Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar!

SHOPT IT 2012. Met opleidingsgids ESCALA. Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar! SHOPT IT 2012 Met opleidingsgids ESCALA Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar! tijdschrift_victor_shopt ITindd 1 28/03/2012 16:29:04 2 V-ICT-OR Inhoudstafel 2 Voorwoord 2-10 Tracks

Nadere informatie

Stageopdrachten. 2 2014 Avanade. All Rights Reserved

Stageopdrachten. 2 2014 Avanade. All Rights Reserved Stageopdrachten Inleiding p.3 Onderzoeksgebieden p.4 Advanced Marketing met Dynamics AX p.6 Agile en Dynamics CRM p.7 Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM p.8 Build an app: agile support

Nadere informatie