C A D A C T R A I N I N G S G I D S. GeCoMbineerde. trainingsgids DÉ 2 AUTODESK SHAREPOINT EN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C A D A C T R A I N I N G S G I D S. GeCoMbineerde. trainingsgids TRAINING@CADAC DÉ 2 AUTODESK SHAREPOINT EN"

Transcriptie

1 Januari 2008 C A D A C T R A I N I N G S G I D S sharepoint special sharepoint Voor edm-toepassingen GeCoMbineerde trainingsgids Wet- & regelgeving autocad Map & CiVil 3d LEES ALLES OVER INTEGRATIE VAN UITLEG OVER NIEUWE DÉ 2 AUTODESK SHAREPOINT EN HET COMPLETE TRAININGSAANBOD HIEROVER. SHAREPOINT MET CAD IS MOGELIJK MET ORGANICE. EN NEDGRAPHICS BIEDEN U GEZAMENLIJK DEZE TRAININGSGIDS AAN. WETGEVING VOOR NEDERLANDSE GEMEENTES. PAKKETTEN VOOR DE GIS- EN CIVIELTECHNISCHE MARKT.

2 Wij zijn er trots op om u onze vernieuwde cursusgids van de Cadac Group te kunnen presenteren, een gecombineerde inspanning van en Nedgraphics. In deze gids treft u alle trainingen aan, die wij gezamenlijk kunnen verzorgen. Kijkt u rustig het cursusrooster eens door, want er zullen zeker nieuwigheidjes voor u tussen zitten. Een andere noviteit is ons mobiele leslokaal. Hierdoor kunnen wij nu overal in Nederland trainingen verzorgen. Onze trainingsmogelijkheden worden hierdoor enorm uitgebreid. In 2008 zullen wij een aantal evenementen organiseren. Wij zijn nu druk bezig met de voorbereidingen, maar kunnen ten tijde van het ter perse gaan nog geen verdere details bekend maken. Houdt u alstublieft onze websites gedurende dit jaar in de gaten. SharePoint special Onlangs heeft de Cadac Group een serie evenementen georganiseerd in het thema Business Agility. Vast onderdeel van deze evenementen was een presentatie van trendwatcher Rob Creemers. Om het tempo van technologische ontwikkelingen aan te tonen vraagt hij op een bepaald moment: Wie had er 15 jaar geleden al een mobiele telefoon? Enkele early adapters steken trots hun hand op. De volgende vraag luidt En wie heeft er nu geen mobiele telefoon? Schoorvoetend komen twee handen omhoog. Dezelfde vragen worden herhaald, maar dan met een internetaansluiting thuis en dit levert vergelijkbare resultaten op. Als je nu weet welke vraag je over 15 jaar moet stellen om zo n reactie te krijgen, dan weet je meteen waar je nu moet gaan instappen. is zijn ijzersterke conclusie. Education is the most powerful In een ander deel van zijn presentatie bespreekt hij de volgende 2 trends: Door de opkomst van China en India zal steeds meer werk dat door een draadje uitgevoerd kan worden naar deze landen uitbesteed gaan worden. Door de schaarste van olie, de hiermee gepaard gaande hogere benzineprijzen en het dichtslibben van ons wegennet zal thuiswerken steeds meer ingeburgerd gaan raken. Beide trends vereisen de mogelijkheid om online te kunnen samenwerken, met collega s, leveranciers en klanten. Microsoft SharePoint is bij uitstek het platform dat hiervoor geschikt is. Wij verwachten dan ook dat dhr. Rob Creemers in 2017 zijn toehoorders zal vragen: Wie had er 15 jaar geleden al gebruik gemaakt van SharePoint? En wie heeft dat nu nog niet? Als Cadac Group zien wij een grote toekomst weggelegd voor SharePoint. Binnen een aantal jaren zullen alle organisaties hiermee werken. Uiteraard springen wij hierop in met een uitgebreid cursusaanbod op dit gebied. Daarom keer staat onze trainingsgids dit keer in het teken van Microsoft SharePoint. weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela

3 Een goede voorbereiding is het halve werk Eens in de zoveel tijd wordt je geconfronteerd met een ontwikkeling of een technologie waarover iedereen waarmee je spreekt enthousiast is. MOSS 2007, SharePoint is zo n technologie. Analisten, Microsoft partners, klanten en zelfs concurrenten zijn het er over eens: SharePoint is in zijn huidige vorm een platform waarmee heel veel mogelijk is. De verwachting is dat het in korte tijd zal uitgroeien tot een vast onderdeel van menige bedrijfsinfrastructuur om mensen eenvoudiger te laten samenwerken en documenten te delen, en als fundament voor business intelligence, CRM en communicatie (UC) platform. Microsoft ziet op dit moment een enorme groei in adoptie van SharePoint technologie. Leidende ERP, ECM, CRM leveranciers zorgen er voor dat hun oplossingen aansluiten op en integreert met het SharePoint platform, grote organisaties werken aan wereldwijde uitrol van het platform. SharePoint bevindt zich duidelijk in een volwassen stadium, gereed voor brede inzet. Microsoft ziet een groei van meer dan 250% in Het leuke aan SharePoint is dat het eindgebruiker gestuurd is. De eindgebruiker heeft heel veel vrijheid om SharePoint zo in te richten en de functionaliteiten in te zetten zodat zij kunnen werken zoals zij willen werken. Zonder tussenkomst van een IT specialist kunnen gebruikers sites aanmaken en inrichten, Wiki s starten, hun Powerpoints presentaties delen in een overzichtelijke bibliotheek. Ook kunnen zij workflows starten en natuurlijk documenten delen en teams organiseren. Het heeft een gebruiksvriendelijk karakter en kan zeer snel toegevoegde waarde bieden binnen organisaties. Maar dit organische karakter is iets waar je op voorbereid kunt zijn. Optimaal gebruik van SharePoint gaat samen met goede technische kennis om het op een verantwoorde wijze in te richten, rekening houdend met groei en belasting en toekomstige ambities. En training van beheerders en eindgebruikers om hen bekend te maken met alle handigheden van het platform. Er is een enorme behoefte aan SharePoint kennis in de markt op dit moment. IT organisaties hebben behoefte aan technisch en functionele getrainde mensen om in te spelen op de vraag van hun klanten. Gebruikers hebben behoefte aan training om snel effectief gebruik te kunnen maken van de nieuwe tools. Gelukkig zien ook kwalitatieve partners als de Cadac Group de behoefte in de markt en hebben zij een solide aanbod in SharePoint trainingen opgezet, die u aantreft in deze gids. Hopelijk haalt u mede hierdoor alle mogelijkheden voor u en uw organisatie uit dit fantastische platform. Veel succes! Bas Paumen Product Manager Microsoft Office system (Microsoft Office SharePoint Server 2007)

4 Wet- & regelgeving lokale overheid Naast kennis van basisproducten van bijvoorbeeld Autodesk, Bentley, Microsoft e.d. hebben onze klanten te maken met constant wijzigende of nieuwe wet- en regelgeving. NedGraphics B.V. volgt nadrukkelijk al deze ontwikkelingen om haar klanten te kunnen ondersteunen en middels cursussen en workshops de deelnemers op de hoogte te brengen over de inhoud, consequenties en implementatie van de veranderingen. Niet alleen het afgelopen jaar maar ook in 2008 zullen onderwerpen als Wkpb, BAG, IMRO2008 en de wetgeving met betrekking tot kabels en leidingen veel aandacht vragen en krijgen. Kabels en leidingen De wet informatie uitwisseling ondergrondse wetten, die per 1 januari 2008 reeds gedeeltelijk in werking treedt, gaat gelden voor alle kabels en leiding beheerder. In 2008 nog analoog, maar per 1 januari 2009, moet alle informatie, volgens vastgestelde normen worden aangeleverd aan de grondroerders. De grondroerders krijgen ook verplichtingen tot opvragen van actueel, nauwkeurig kaartmateriaal. NedGraphics zal u assisteren om na te gaan welke effecten dit heeft voor uw organisatie. De verplichting geldt ook voor kabels en leidingen die uw eigendom zijn, maar nog analoog zijn of staan op verdwenen kaartmateriaal. De gemeenten krijgen tevens de verplichting voor het vastleggen en beheren van de z.g. weesleidingen. Dit zijn alle leidingen waarvan de eigenaar onbekend is. Wkpb De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) is opgesteld om ervoor te zorgen dat het voor de burger eenvoudiger wordt om volledige informatie te krijgen over de rechtstoestand van een onroerende zaak. Op dit moment is het lastig een totaaloverzicht van alle publiekrechtelijke beperkingen te verkrijgen, omdat de registratie verspreid opgeslagen is en divers van vorm en inhoud is. Uitvoering van de Wkpb moet voor verbetering gaan zorgen. Deze wet, 1e tranche is per 1 juli 2007 in werking getreden. De gemeenten moeten zich nu gereed maken voor de 2e tranche in De implementatie van de Wkpb stelt nieuwe eisen aan zowel de binnengemeentelijke informatievoorziening als de dienstverlening voor de burger IMRO2006/2008 IMRO2008 is op een aantal punten een belangrijke uitbreiding op de vorige versie, IMRO Dit zijn de punten die direct voortkomen uit de nwro, die per 1 juli 2008 van kracht wordt. In een door VROM gecoördineerd project is onderzocht hoe IMRO uitgebreid kan worden. Gemeenten zullen dan ook digitale plannen gaan leveren aan bijvoorbeeld projectontwikkelaars en aannemers. BAG Sinds 2005 worden gemeenten door de minister van VROM aangespoord de adressen- en gebouwenregistraties in te voeren met als doel de informatievoorziening in Nederland beter te ordenen en zo de dienstverlening van de overheid te verbeteren De ruimtelijke of geometrische component is wezenlijk voor de Basis Gebouwen Registratie. NedGraphics heeft reeds veel ervaring opgedaan met het afbakenen van met gebouwen samenhangende objecten. Mede dankzij het onderzoek dat in opdracht van het ministerie van VROM eind 2006 uitgevoerd is naar de mogelijke werkwijze om bij het opbouwen van de BAG te komen tot de geometrie van verblijfsobjecten en panden. In de vorm van workshops wil NedGraphics deze ervaring graag met u delen. De doelstelling van de workshop Geometrie BAG is om de gemeenten praktische en werkbare aanknopingspunten te bieden om bij het opbouwen van de Basis Gebouwen Registratie te komen tot verblijfsobjectgeometrie en pandgeometrie. Tevens krijgt de deelnemer inzicht in de kwaliteit van de beschikbare bronbestanden. Ter voorbereiding op de workshop beantwoordt de deelnemer een vragenlijst en stuurt hij/zij een gedeelte van zijn/haar GBKN op. De vragenlijst geeft zicht op de stand van zaken binnen de deelnemende gemeente. De ontvangen GBKN wordt gescand op gebreken. De quick scan geeft een impressie van de bruikbaarheid van de GBKN als bron voor de pandgeometrie. De resultaten van de quick scan ontvangt de deelnemer in de vorm van een rapport.

5 AutoCAD Map & Civil 3D NedGraphics maakt sinds april 2007 onderdeel uit van de Cadac Group. NedGraphics levert binnen de Cadac Group de CAD, GIS en Civiel-technische oplossingen voor onder andere de infrastructuurmarkt. NedGraphics biedt naast de eigen oplossingen ook diverse aanvullingen op de producten van Autodesk, waardoor deze nog beter aansluiten op de locale wensen en eisen. NedGraphics heeft al 30 jaar kennis en ervaring binnen dit vakgebied en de weten regelgeving en biedt naast de oplossingen ook heel veel diensten. Hierbij valt te denken aan advisering en ondersteuning bij implementatie en het opleiden van gebruikers. Dit vindt plaats voor diverse klantgroepen zoals gemeenten, provincies, waterschappen, ingenieursbureaus, aannemers, stedenbouwkundige bureaus, waterschappen, landmeetkundige bureaus, nutsbedrijven en centrale overheid. Door deze extra service en oplossingen zijn wij uitgegroeid tot Autodesk s grootste infrastructurele partner in de Benelux. AutoCAD Map 3D is het georuimtelijke platform van Autodesk. De software stelt gebruikers in staat om ruimtelijke gegevens te creëren en te onderhouden en legt de brug tussen CAD- en GIS-afdelingen en systemen. Voor AutoCAD Map 3D biedt NedGraphics diverse oplossingen om het werk, voor nu en in de toekomst, te vergemakkelijken. Zoals bijvoorbeeld oplossingen voor bestemmingsplannen, SUF/NEN bestandsconversie, standaardisatie voor de civieltechnisch tekenaar en voor de centrale opslag van uw geografische gegevens. Voor de bestemmingsplannen werken onze adviseurs in nauw overleg samen met VROM om onze oplossingen op een gestructureerde manier aan te laten sluiten op de nieuwste wettelijke bepalingen, zodat u hiermee uw voordeel kunt behalen tijdens uw werkproces. AutoCAD Civil 3D stelt bedrijven in staat om te standaardiseren op één product voor alle civieltechnische behoeften met betrekking tot ontwerpen, tekenen en projectbeheer. AutoCAD Civil 3D is ideaal voor ingenieurs, ontwerpers, landmeters en productie tekenaars en is uitermate geschikt voor grondverzet,ontwerp en herinrichting van wegen, snelwegprojecten, riolering, dijken en rail. Voor de aanvullende oplossingen voor AutoCAD Civil 3D werkt NedGraphics o.a. intensief samen met Rijkswaterstaat (RWS). Deze oplossingen voldoen aan de richtlijnen zoals Het Handboek Wegontwerp en de RTW en beschikken over catalogi met viaducten, bruggen, betonbanden, taluds en elementen voor binnenstedelijk ontwerp. Deze oplossingen worden veelvuldig gebruikt door opdrachtgevers van civieltechnische projecten, zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten alsook opdrachtnemers zoals ingenieursbureaus en aannemers. Binnen de infrastructuurmarkt is het ook van groot belang dat de ontwerpen worden gevisualiseerd om opdrachtgevers, medewerkers en bewoners te overtuigen en van informatie te voorzien. Daarnaast helpt visualisatie bij het vroegtijdig signaleren van ontwerpfouten. NedGraphics biedt hiervoor diverse oplossingen, zoals Internet en Intranet viewers alsook 3D visualisatie software. De kracht van de Cadac Group Optimalisatie van werkzaamheden is een belangrijk aspect om te kunnen blijven voldoen aan het verwachtingspatroon en de eisen van de klant en om kosten te besparen. Alleen op deze wijze kunt u blijven concurreren en innovatief zijn. Samenwerking en uitwisseling tussen de diverse disciplines is hierbij van groot belang. Hierbij valt te denken aan de CAD en GIS afdelingen, Architecten en Stedenbouwkundige afdelingen, Constructieve en Civieltechnische afdelingen, etc. Doordat wij oplossingen bieden en beschikken over kennis en ervaring van al deze verschillende disciplines zijn wij ook hiervoor uw ideale partner.

6 Microsoft SharePoint voor Engineering Document Management toepassingen Middels SharePoint biedt Microsoft een omgeving waarin informatie eenvoudig gedeeld kan worden. SharePoint acteert hierin als een portal waarbij informatie vanuit verschillende bronnen centraal aangeboden en ontsloten kan worden. Door de gestandaardiseerde Microsoft omgeving biedt SharePoint verregaande integratie met Microsoft Office applicaties en Microsoft Outlook. Office documenten en zijn zo eenvoudig en via standaard templates te creëren en kunnen tevens eenvoudig en geauthoriseerd gedeeld worden via de SharePoint document libraries. Eén van de grote voordelen van SharePoint is dat het een krachtige omgeving is voor samenwerking, vooral omdat het zowel via intranet als via extranet toegankelijk gesteld kan worden. Dit betekent dat gebruikers waar ze zich ook bevinden en hoe ze ook aangesloten zijn op het wereldwijde web, eenvoudig toegang hebben tot de SharePoint content en makkelijk over geografische locaties en tijdzones heen met anderen kunnen samenwerken. Dit maakt SharePoint uitermate geschikt voor (virtuele) projectteams, waarbij verschillende interne en externe partijen aan een gemeenschappelijk project werken. In de engineering wereld wordt veel in projectteams gewerkt. Een goed voorbeeld is de bouw, waarin architecten, ingenieursbureaus en bouwbedrijven (aannemers en onderaannemers) met elkaar samenwerken in bouwprojecten. Andere voorbeelden zijn de proces industrie en werktuigbouw, waar eenmalige en unieke installaties, machines en producten worden gebouwd, die tot stand komen via de samenwerking met gespecialiseerde toeleveranciers. Ook hierbij wordt er door verschillende partijen intensief samengewerkt en is men sterk afhankelijk van accurate informatie voorziening om tot de succesvolle uitvoering van een project te komen. SharePoint is goed in staat om in de informatie- en documentbehoefte van project georiënteerde engineering bedrijven te voorzien, maar zal naast de integratie met Microsoft Office en Outlook tenminste de integratie met de meest populaire systemen voor Computer Aided Design (CAD) moeten bieden. De Cadac Group voorziet met Organice in deze behoefte. Organice is een Engineering Document Management applicatie die volledig gebaseerd is op Microsoft Share- Point en maakt de integratie van SharePoint met vooraanstaande CAD systemen mogelijk, waaronder AutoCAD en MicroStation. CAD tekeningen kunnen eenvoudig in de SharePoint omgeving opgenomen en beheerd worden. Hierbij wordt ook de complexe filestructuur van de CAD tekeningen beheerd, inclusief de verwijzigingen naar eventuele referentie tekeningen. Tevens wordt er een koppeling gecreëerd tussen de document informatie in SharePoint (metadata) en de tekeninggegevens die zich in het titelblok van de tekening bevinden. Hierbij wordt de metadata op een dynamische wijze up-to-date gehouden zowel in SharePoint als in de tekening zelf. Microsoft SharePoint wordt door steeds meer bedrijven ontdekt als dé mogelijkheid om in een krachtige en gebruiksvriendelijke omgeving informatie en documenten centraal te ontsluiten en te delen. Middels Organice en de integratie met vooraanstaande CAD applicaties is het nu ook mogelijk om met SharePoint een complete Engineering Document Management omgeving in te richten, waarmee met name project georiënteerde bedrijven SharePoint ten volle kunnen benutten.

7 Trainingsoverzicht CAD ALGEMEEN locatie jan feb mrt apr mei jun dgn AUTOCAD EN AUTOCAD LT TRAININGEN AutoCAD 2008 Basis HE GO ME VI HA AutoCAD 2008 Vervolg HE GO ME VI HA AutoCAD 2008 Basis en Vervolg Combinatieprijs!! AutoCAD 2008 Basis (avond) HE 19 8 av GO 31 AutoCAD 2008 Vervolg (avond) HE 16 4 av 780 GO 25 AutoCAD 2008 Basis en Vervolg (avond) Combinatieprijs!! 12 av AutoCAD Updatecursus 2002/2004/ > 2008 HE GO 25 8 ME VI 25 HA AutoCAD Updatecursus 2006/ > 2008 BEL AutoCAD 2008 CAD Management BEL AutoCAD 2008 Customizing BEL AutoCAD 2008 Designing & Managing Dynamic Blocks BEL AutoCAD D BEL AutoCAD 2008 VBA BEL AutoCAD 2008 Printing & Plotting BEL AutoCAD Gevorderden en Applicatiebeheer BEL NedCT (AutoCAD) BEL VISUALISATIE 3D Studio VIZ BEL 3 BEL RASTERING GTX RasterCAD BEL 1 BEL MICROSTATION Microstation Basiscursus BEL 4 BEL MicroStation J naar V8 en GEOCAD BEL MicroStation opfriscursus BEL HE = Heerlen GO = Gouda ME = Meppel VI = Vianen HA = Hasselt

8 BOUWKUNDE - Autodesk Building Solutions locatie jan feb mrt apr mei jun dgn AutoCAD Architecture Basiscursus BEL AutoCAD Architecture 2008 Update BEL 1/2 200 Revit Architecture Basiscursus HE GO 15 5 ME VI 7 HA 17 Revit Structure Basiscursus HE GO ME 24 9 VI 5 HA 11 WERKTUIGBOUWKUNDE AUTODESK MANUFACTORING SOLUTIONS - INVENTOR Autodesk Inventor 2008 Basiscursus incl. Sheet Metal Design HE GO ME VI HA Autodesk Inventor 2008 Basiscursus + Advanced Features Combinatieprijs!! Autodesk Inventor 2008 Updatecursus excl. Sheet Metal Design HE GO ME VI HA Autodesk Inventor 2008 Updatecursus + Advanced Features Combinatieprijs!! Autodesk Inventor 2008 Sheet Metal Design Updatecursus BEL Autodesk Inventor 2008 Advanced Features BEL Autodesk Inventor 2008 Professional: Tube & Piping BEL Autodesk Inventor 2008 Professional: Cable & Harnassing BEL Autodesk Inventor 2008 Professional: Simulation & FEA BEL Autodesk Inventor 2008 Surface Modeling BEL Autodesk Inventor 2008 Studio BEL Autodesk Inventor 2008 Vault BEL Autodesk Inventor 2008 VBA BEL AUTODESK MANUFACTORING SOLUTIONS - ELECTRICAL AutoCAD Electrical Basistraining BEL AUTODESK MANUFACTORING SOLUTIONS - MECHANICAL AutoCAD Mechanical Basis BEL AutoCAD Mechanical Vervolg BEL 2 BEL AUTODESK PLANT DESIGN AutoCAD P&ID Basis BEL PRODUCT ENGINEERING Efficiënt & verantwoord ontwerpen EH Functioneel specificeren EH Functioneel toepassen van materialen (avondcursus) EH Kostenbewust ontwerpen met VA/VE EH Montagevriendelijk ontwerpen met DFA EH HE = Heerlen GO = Gouda ME = Meppel VI = Vianen EH = Eindhoven HA = Hasselt

9 NEDGRAPHICS TRAININGEN locatie jan feb mrt apr mei jun dgn GIS / CIVIELE TECHNIEK - Autodesk Infrastructure Solutions AutoCAD MAP 3D Basis HE GO ME VI HA AutoCAD MAP 3D Gevorderden BEL zie of AutoCAD Civil 3D Basis HE GO ME 29 VI 9 2 HA AutoCAD Civil 3D Gevorderden BEL GEOCAD Werken met GEOCAD BEL 0,5 BEL GEOCAD Conversie BEL 0,5 BEL GEOCAD Was/Wordt BEL 1 BEL GEOCAD Beheer BEL 1 BEL GEOCAD Presentatie BEL 1 BEL GEOCAD Structureren BEL 1 BEL GEOCAD IKB BEL 2 BEL GEOCAD Gebruikerscursus BEL 1 BEL GEOCAD Field BEL 2 BEL GEOCAD Updatecursus BEL 1 BEL TOPOCAD TopoCAD LKI en NEN 1878 verwerking BEL TopoCAD LKI/GBKN Vlakvorming BEL 1 BEL Tachymetrie BEL 1 BEL Landmeetkundige berekeningen BEL 1 BEL NedField BEL 1 BEL AUTOCAD NedCT (AutoCAD) BEL NEDVIEW EN NEDGEODATA MANAGER Nedview Gebruik basis VI NedView update BEL Nedview Pro VI NedView Applicatiebeheer BEL NedView Gevorderden BEL NedGeodata Manager Applicatiebeheer BEL NEDBROWSER NedBrowser basis VI NedBrowser update BEL NEDINWINNING NedInwinning basis VI NedInwinning Vereffening BEL NEDPLAN NedPlan Gebruik VI NedPlan Beheer VI NedPlan CAD BEL IGOS (UNIX EN NUTC VARIANT) IGOS Ontwerpen basis BEL IGOS NEXT GENERATION IGOS Next Generation VI IGOS Next Generation Landmeetkundige modules BEL IGOS Next Generation Applicatiebeheer BEL NedCT (IGOS Next Generation) BEL HE = Heerlen GO = Gouda ME = Meppel VI = Vianen HA = Hasselt

10 MICROSOFT TRAININGEN code jan feb mrt apr mei jun dgn MCDST- MCSA- EN MCSE TRAJECTEN MCDST Certificering inclusief examens MCSA Windows 2003 inclusief examens MCSA MCSA Windows 2003 Avondcursus inclusief examens MCSA-Avond 44 av MSCE Windows 2003 inclusief examens MCSE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 TRAININGEN Implementing and Supporting MS Windows XP Professional Managing and Maintaining a MS Windows Server 2003 Environment Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment Implementing a MS Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Hosts Implementing, Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server Network Infrastructure: Network Services Planning and maintaining a MS Windows Server 2003 Network Infrastructure Planning, Implementing and maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure Designing a MS Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure Installing, Configuring and Administering MS Windows XP Professional MS WINDOWS SERVER 2003 UPDATE TRAININGEN Updating Systems Administrator Skills from MS Windows 2000 to Windows 2209/ Updating Systems Engineer Skills from MS Windows 2000 to Windows ELECTIVES Administering a MS SQL Server 2000 Database Implementing a Microsoft SQL Server 2005 Database Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database Managing, Planning and Deploying MS Systems Management Server Accelerated Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server Network Designing Security for Microsoft Networks Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration ISA Server Implementing and Managing Exchange Server Recovering Messaging Servers and Databases & Monitoring and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2007 Introduction to Installing, Managing and Managing Messaging Security using Microsoft Exchange Server 2007 Implementing and Administering Internet Information Services (IIS) MICROSOFT WINDOWS VISTA TRAININGEN Installing and Configuring the Windows Vista Operating System 5115A Configuring Windows Vista Mobile Computing and Applications WINDOWS SERVER 2008 TRAININGEN Houd onze internetsite in de gaten MICROSOFT EINDGEBRUIKERSTRAININGEN - Microsoft Office 2000/ XP/ 2003/2007 Trainingen Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint, Outlook, Windows Basiscursus CWB OLC, elke dinsdag Microsoft Word, Excel, Access Vervolgcursus CWV OLC, elke dinsdag Microsoft Office Updatecursus COU OLC, elke dinsdag Microsoft Project Basiscursus CPR Op Aanvraag NIEUWE TRAININGEN Boeiend Presenteren met MS Powerpoint BPMP Effectief Tijdbeheer met MS Outlook ETMO Alle Microsoft trainingen in het open rooster worden verzorgd in Heerlen. Een heel praktische cursus met veel tips. We hebben veel geleerd en we kunnen dit ook meteen in praktijk gaan brengen. Een echte aanrader. Dhr. W. Fincken, Directeur SROL. Over de cursus Boeiend Presenteren met MS Powerpoint

11 MICROSOFT SHAREPOINT TRAININGEN locatie jan feb mrt apr mei jun dgn SharePoint Overview HE GO ME MS 5060: Implementing Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 HE GO ME MS 5061: Implementing Microsoft Office SharePoint Server 2007 HE GO ME 12 4 Microsoft WSS 3.0 & MOSS 2007 Development Unleashed HE GO 10 ME Basiscursus SharePoint voor eindgebruikers HE GO 18 9 ME SharePoint voor Superusers HE GO 5 ME SharePoint voor Superusers Advanced HE GO 10 5 ME 7 19 CISCO TRAININGEN Cisco Interconnecting Cisco Network Devices Part 1 ICND Cisco Interconnecting Cisco Network Devices Part 2 ICND Building Scalable Cisco Internetworks BCSI Securing Networks with PIX and ASA SNPA Cisco Voice over IP CVOICE Cisco IP Telephony Part 1 CIPT CITRIX TRAININGEN i.s.m. Citrix Authorized Learning Center: Isential Citrix Presentation Server 4.5: Administration CTX OVERIGE TRAININGEN Comptia A+ Hardware Support Skills A+H Comptia A + Operating System Support Skills A+O Comptia Network + Support Skills N Prince 2 Foundation PRF Prince 2 Practitioner PRP ITIL Foundation ITF Linux-trainingen BEL BEL HE = Heerlen GO = Gouda ME = Meppel Alle Cisco & Citrix trainingen in het open rooster worden verzorgd in Heerlen. Het mobiele leslokaal maakt training op uw eigen locatie eenvoudig Een nieuwe service van Door de aanschaf van 8 state-of-the-art laptops is Cadac nu in staat om gemakkelijk op uw eigen locatie training te verzorgen. Het enige wat u moet doen is het regelen van een ruimte (b.v. vergaderzaal), bij voorkeur voorzien van een beamer en wij zorgen voor de rest. is als ATC (Autodesk Training Centre) bevoegd om traininglicenties in dit mobiele leslokaal te gebruiken. Met deze laptops tovert de docent uw vergaderzaal in no time om tot cursuslokaal en de training kan beginnen. Met deze dienst wordt het verzorgen van een training op uw bedrijf nog eenvoudiger en beter haalbaar. Vraag uw opleidingsadviseur naar de mogelijkheden en prijzen.

12 Onze sterke punten: Persoonlijke aandacht Flexibel Uitstekende trainers Goed uitgeruste leslokalen Met een landelijke spreiding Zeer gevarieerd cursusaanbod Mogelijkheid van maatwerk Goed cursusmateriaal Officiële certificaten Certificering van Microsoft en Autodesk Aansluiting bij VOI heeft ook leslocaties in Alkmaar, Assen, Den Bosch, Eindhoven, Groningen & Middelburg. Heerlen (nl) Gouda (nl) Meppel (nl) Vianen (nl) Hasselt (b) Nieuw Eyckholt DJ Heerlen (NL) Tel: +31 (0) Fax:+31 (0) Tielweg PK Gouda (NL) Tel: +31 (0) Fax:+31 (0) Blankenstein PE Meppel (NL) Tel: +31 (0) Fax:+31 (0) Ir. D.S. Tuynmanweg PN Vianen (NL) Tel: +31 (0) Fax:+31 (0) Luikersteenweg 167 bus Hasselt (B) Tel: +32 (0) Fax:+32 (0) Cadac infocenter C A L L C A DAC FA X C A DAC NedGraphics infocenter Tel ( 0 ) Fax ( 0 )

C A D A C. t r a i n i n g s g i d s. September 2007. Ervaringen. 2008 en Microsoft. Trainingsoverzicht t/m Feb 2008. Klaar voor de toekomst

C A D A C. t r a i n i n g s g i d s. September 2007. Ervaringen. 2008 en Microsoft. Trainingsoverzicht t/m Feb 2008. Klaar voor de toekomst September 2007 C A D A C t r a i n i n g s g i d s Ervaringen van klanten Klaar voor de toekomst Trainingsoverzicht t/m Feb 2008 Het beste Training Center De noodzaak van autodesk training van Nederland

Nadere informatie

C A D A C. t r a i n i n g s g i d s. September. Autodesk Certificering. Applicaties, wet- & regelgeving. Trainingsoverzicht t/m Feb 2009.

C A D A C. t r a i n i n g s g i d s. September. Autodesk Certificering. Applicaties, wet- & regelgeving. Trainingsoverzicht t/m Feb 2009. September 2008 C A D A C t r a i n i n g s g i d s Autodesk Certificering Windows Server 2008 Trainingsoverzicht t/m Feb 2009 Wet- & regelgeving lokale overheid NedInfra oplossingen Het is nu eindelijk

Nadere informatie

C A D A C T R A I N I N G S G I D S TRAININGSOVERZICHT T/M JULI 2009 EEN OVERZICHT VAN ALLE TRAININGEN DIE U HET KOMEND HALF JAAR BIJ TRAINING@CADAC

C A D A C T R A I N I N G S G I D S TRAININGSOVERZICHT T/M JULI 2009 EEN OVERZICHT VAN ALLE TRAININGEN DIE U HET KOMEND HALF JAAR BIJ TRAINING@CADAC Januari 2009 C A D A C T R A I N I N G S G I D S WINDOWS SERVER TRAININGEN OFFICIËLE AUTODESK EXAMENS TRAININGSOVERZICHT T/M JULI 2009 WET- & REGELGEVING LOKALE OVERHEID NEDINFRA OPLOSSINGEN UITLEG OVER

Nadere informatie

Cursussen Doorlooptijd Prijs in. I-Tracks Electr. Leerplein per module 2 maand beschikbaar 350,00. Cursus Duur Cursusdag / startdata Prijs in

Cursussen Doorlooptijd Prijs in. I-Tracks Electr. Leerplein per module 2 maand beschikbaar 350,00. Cursus Duur Cursusdag / startdata Prijs in Planning voorjaar 2009. Algemeen Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW, literatuur en examengeld tenzij anders bij de cursusbeschrijving staat vermeld. Lestijden Open Leercentrum: 9.00 12.00 uur, 13.00

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Ik hoop dat mijn CV jullie aanspreekt en mochten jullie nog vragen hebben, dan wil ik deze graag beantwoorden in een gesprek.

CURRICULUM VITAE. Ik hoop dat mijn CV jullie aanspreekt en mochten jullie nog vragen hebben, dan wil ik deze graag beantwoorden in een gesprek. CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam Woonplaats Dennis Toet Den Helder Geboortedatum 8 augustus 1989 Rijbewijs PROFIEL Ik ben Dennis Toet, 25 jaar en ik woon sinds 2011 samen met mijn vriendin Cynthia in Breezand

Nadere informatie

Microsoft trainingen en certificeringen: dé bouwstenen voor uw carrière in de ICT

Microsoft trainingen en certificeringen: dé bouwstenen voor uw carrière in de ICT trainingen en certificeringen: dé bouwstenen voor uw carrière in de ICT www.globalknowledge.nl/microsoft info@globalknowledge.nl www.globalknowledge.nl trainingen & certificeringen: dé bouwstenen voor

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : M. Woonplaats : Rotterdam Nationaliteit : Nederlandse Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE : Infrastructuur Specialist PROFIEL: Onze medewerker heeft

Nadere informatie

Curriculum Vitae Jorryt

Curriculum Vitae Jorryt Curriculum Vitae Jorryt Jorryt SYSTEM ENGINEER ERVARING 2011 2012 International Air Transport Association (IATA) Systeembeheerder; Ondersteunen van de IT afdeling op het hoofdkantoor in Geneve en Montreal.

Nadere informatie

Serienummer en Productkey

Serienummer en Productkey Serienummer en Productkey Cadac Group Nieuw Eyckholt 282 6419DJ Heerlen Nederland Tel. +31 88 9322301 Fax +31 45 4001001 Create, manage & share digital design information. Inhoudsopgave 1 Serienummer zoeken...

Nadere informatie

PRESENTS. CO3 Talent Ontwikkel Programma ICT i.s.m. Bridging the gap between business and talent

PRESENTS. CO3 Talent Ontwikkel Programma ICT i.s.m. Bridging the gap between business and talent PRESENTS CO3 Talent Ontwikkel Programma ICT i.s.m. Bridging the gap between business and talent With Humanic Talent Tracks HUMANIC DEVELOPMENT BUILDING IT PROFESSIONALS AT WORK AMSTERDAM NIJMEGEN - EINDHOVEN

Nadere informatie

PERSONALIA. Geboortedatum : 20 maart 1979 Nationaliteit : Nederlandse Burgerlijke staat : Ongehuwd

PERSONALIA. Geboortedatum : 20 maart 1979 Nationaliteit : Nederlandse Burgerlijke staat : Ongehuwd Curriculum Vitae PERSONALIA Naam : Bas Geboortedatum : 20 maart 1979 Nationaliteit : Nederlandse Burgerlijke staat : Ongehuwd Profiel : Ik ben een ervaren allround Windows server specialist die altijd

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

Profiel Senna Peterse

Profiel Senna Peterse Profiel Senna Peterse ICT Helpdesk & Support medewerker Call-Dispatch 1 e en 2 e Lijns Helpdesk Remote Support Uitrol- medewerkster Enthousiaste en sociale klantgerichte collega en teamplayer Kwaliteitsgericht,

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2013 Locatie Berchem

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2013 Locatie Berchem OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2013 Locatie Berchem MODULES MICROSOFT MS Windows MS Word basis MS Word gevorderd MS Word voor professionals MS Excel basis 28 jan 25 mrt 17 jun 9 sep 4 nov 30 dec 30 jan & 1

Nadere informatie

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2015 Locatie Wilrijk. DAGOPLEIDINGEN Van 9.00-12.00 en van 13.00-16.00

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2015 Locatie Wilrijk. DAGOPLEIDINGEN Van 9.00-12.00 en van 13.00-16.00 OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2015 Locatie Wilrijk MODULES MICROSOFT MS Windows MS Word basis MS Word gevorderd MS Word voor professionals MS Excel basis 9 feb 10 apr 1 jun 27 jul 1 240,00 21 sep 16 nov 22

Nadere informatie

Vault Easy Best Practice voor AutoCAD

Vault Easy Best Practice voor AutoCAD www.cadac.com Vault Easy Best Practice voor AutoCAD Inhoudsopgave 1 Waarom Vault Easy (VE) 3 2 Organice Vault 3 3 Engineering Omgeving 3 4 Benodigde software voor 4 users 4 5 Project team 4 6 Implementatie

Nadere informatie

ervaring in computer training bvba open kalender opleidingen 2013 1

ervaring in computer training bvba open kalender opleidingen 2013 1 OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2013 Locatie Berchem MODULES MICROSOFT MS Windows 28 jan 25 17 jun 9 sep 1 240,00 4 nov 30 dec MS Word basis 30 jan & 1 27 & 29 MS Word gevorderd 2 & 4 jan 18 & 19 24 & 26 apr

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

Curriculum Vitae James Cotton

Curriculum Vitae James Cotton Persoonsgegevens Naam James Martijn Cotton Geboortedatum 2 mei 1978 Geboorteplaats Kingston upon Thames, Engeland Geslacht Man Burgerlijke staat Geregistreerd partnerschap Nationaliteit Engels Adres Burgemeester

Nadere informatie

Bedrijf Omschrijving Periode

Bedrijf Omschrijving Periode Curriculum senior adviseur project manager Algemeen XXX is een senior GIS consultant met grote ervaring in projectleiding, ontwerp, bouw en het vertalen van klantvragen naar GIS oplossingen. Hij spreekt

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Microsoft Office System Migraties. De impact van migraties op uw Office Business Applicaties

Microsoft Office System Migraties. De impact van migraties op uw Office Business Applicaties Microsoft Office System Migraties De impact van migraties op uw Office Business Applicaties EVEN VOORSTELLEN! Maurice Ausum mausum@jsr.nl Erik van der Heijden evanderheijden@jsr.nl EVEN VOORSTELLEN! Office

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

I&I 19 november 2014. Ymke Manders, Product Manager Leren & Certificeren SLBdiensten & Slim.nl

I&I 19 november 2014. Ymke Manders, Product Manager Leren & Certificeren SLBdiensten & Slim.nl I&I 19 november 2014 Ymke Manders, Product Manager Leren & Certificeren SLBdiensten & Slim.nl 17-11-2014: Minister Dekker: Leren kinderen nog wel de juiste dingen op school? Onderwijs2032.nl Tekort appontwikkelaars

Nadere informatie

Personalia. Geboortedatum: 1980. Rijbewijs: Inzetbaar als. Senior Support Engineer. Profiel

Personalia. Geboortedatum: 1980. Rijbewijs: Inzetbaar als. Senior Support Engineer. Profiel Personalia Naam: Wouter Geboortedatum: 1980 Geboorteplaats: Angeren Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Inzetbaar als Senior Support Engineer Profiel Wouter kan zowel zelfstandig als in teamverband

Nadere informatie

Profielschets. : Sander Daems. Infrastructure Consultant. Versie : 1.0. Datum bezoek : 28-02-2011. Pagina 1 van 7

Profielschets. : Sander Daems. Infrastructure Consultant. Versie : 1.0. Datum bezoek : 28-02-2011. Pagina 1 van 7 Profielschets Sander Daems Infrastructure Consultant Auteur : Sander Daems Versie : 1.0 Datum bezoek : 28-02-2011 Pagina 1 van 7 Ervaringsoverzicht Naam : Sander Daems Geboortedatum : 08/03/1987 Geslacht

Nadere informatie

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2012 Locatie Berchem

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2012 Locatie Berchem MICROSOFT MS Windows MS Word basis MS Word gevorderd MS Word voor professionals MS Excel basis OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2012 Locatie Berchem 2 jan 27 23 apr 18 jun 20 15 okt 10 dec 29 & 2 22 & 24 28 &

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

(In overleg uitbreidbaar naar 36 of 40 uur)

(In overleg uitbreidbaar naar 36 of 40 uur) Curriculum Vitae Personalia Naam Geboorte Woonplaats Rijbewijs Huwelijkse staat Beschikbaarheid Michael Floris Zandstra 27 augustus 1981 te Voorburg Delft B Getrouwd 32 uur per week (In overleg uitbreidbaar

Nadere informatie

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017 VDI WORKSPACE 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek PTC Userdag 2017 CSN Groep & Portfolio Cloud Ecosysteem VDI Workspace Business drivers VDI GPU Powered VDI Voordelen Referenties Onze aanpak

Nadere informatie

Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dennis Schut

Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dennis Schut Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0 Dennis Schut Agenda Versies Microsoft Dynamics CRM 4.0 Infrastructurele & software vereisten Microsoft Dynamics CRM 4.0 Onze ervaringen met Microsoft Dynamics

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

CompTIA opleidingen. voor beginnende systeembeheerders

CompTIA opleidingen. voor beginnende systeembeheerders CompTIA opleidingen voor beginnende systeembeheerders Algemene Informatie Compu Act Opleidingen Compu Act Opleidingen onderscheidt zich op het gebied van kwaliteit, prijsniveau en aanbod. Op onze vestigingen

Nadere informatie

SharePoint voor engineering documentbeheer

SharePoint voor engineering documentbeheer SharePoint voor engineering documentbeheer CAD bestanden beheren met SharePoint Een white paper van Cadac Organice BV Datum: 15-02-2012 Table of contents 0 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Engineering

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN DE NIEUWE TRAININGEN EN CERTIFICERINGEN VOOR

EEN OVERZICHT VAN DE NIEUWE TRAININGEN EN CERTIFICERINGEN VOOR StarTEL where stars are born EEN OVERZICHT VAN DE NIEUWE TRAININGEN EN CERTIFICERINGEN VOOR Een overzicht van de nieuwe trainingen en certificeringen voor Windows 7 Windows 7 is onlangs in Nederland geïntroduceerd.

Nadere informatie

Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda

Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda Personalia Naam: Rendy L Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: Ja Profiel Opleidingen Ik heb mijn MBO diploma gehaald met als doel carrière te maken in de

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Tijdens deze sessie krijgt u een inzicht in een specifieke visie over hoe men op basis van grote hoeveelheden ongestructureerde

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

Support Engineer There are no translations available.

Support Engineer There are no translations available. Support Engineer Wij zoeken een gemotiveerde, enthousiaste collega die goed kan luisteren en doorvragen om de klantvraag helder te krijgen en die de sociale vaardigheden heeft om de vele soorten klanten

Nadere informatie

Profielschets. : Sander Daems. Senior Medewerker Supportdesk. Versie : 1.0. Pagina 1 van 6

Profielschets. : Sander Daems. Senior Medewerker Supportdesk. Versie : 1.0. Pagina 1 van 6 Profielschets Sander Daems Senior Medewerker Supportdesk Auteur : Sander Daems Versie : 1.0 Pagina 1 van 6 Ervaringsoverzicht Naam : Sander Daems Geboortedatum : 08/03/1987 Geslacht Woonplaats Rijbewijs

Nadere informatie

M O D U L E S MICROSOFT

M O D U L E S MICROSOFT K ALENDER OPEN OPLEIDING Locatie Berchem 2011 M O D U L E S MICROSOFT Microsoft Windows 3/1 31/1 28/2 28/3 26/4 23/5 20/6 18/7 29/8 26/9 24/10 21/11 19/12 Microsoft Word - basis 5 & 7/1 2 & 4/2 2 & 4/3

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2016 Locatie Wilrijk DAGOPLEIDINGEN MICROSOFT MS Windows 4/1 29/2 25/4 20/6 1 240,00 16/8 10/10 5/12 MS Word basis 3+5/2 30/3 + 1/4 25+27/5 20+22/7 14+16/9 7+9/11 MS Word gevorderd

Nadere informatie

Cisco. Van ambitie naar prestatie! Met een Cisco opleiding van Global Knowledge TRAININGEN EN CERTIFICERINGEN. www.globalknowledge.

Cisco. Van ambitie naar prestatie! Met een Cisco opleiding van Global Knowledge TRAININGEN EN CERTIFICERINGEN. www.globalknowledge. Van ambitie naar prestatie! Met een Cisco opleiding van Global Knowledge Cisco TRAININGEN EN CERTIFICERINGEN www.globalknowledge.nl/cisco info@globalknowledge.nl www.globalknowledge.nl Van ambitie naar

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS VOORNAAM Tonny GEBOORTEJAAR 1984 W OONREGIO Rotterdam NATIONALITEIT Nederlands RIJBEWIJS B WIE IS TONNY? Tonny is een enthousiaste SharePoint Consultant die voornamelijk plezier heeft

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Information mobility - BGT/BOR data in het civiele ontwerpproces

Information mobility - BGT/BOR data in het civiele ontwerpproces 2014 Bentley Systems, Incorporated Information mobility - BGT/BOR data in het civiele ontwerpproces Ernst van Baar & Marc Rietman, Application Engineers Bentley Systems Agenda Information mobility Gebruikte

Nadere informatie

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen Personalia Naam: Arie Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Eigenschappen Gedreven Pro-actief Teamplayer Sociaal Zelfstandig Opleidingen MBO Niveau 4 Periode:

Nadere informatie

Een CCNA opleiding van Global Knowledge zet u hogerop de ladder

Een CCNA opleiding van Global Knowledge zet u hogerop de ladder Een CCNA opleiding van Global Knowledge zet u hogerop de ladder www.globalknowledge.nl/ccna info@globalknowledge.nl www.globalknowledge.nl Een Cisco Certified Network Associate (CCNA) certificering: De

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Geboortedatum: 2 augustus 1981. Telefoonnummer: ******** e-mail: info@josdebest.nl. Novell OES 2 cursus. Gecertificeerd VCP

CURRICULUM VITAE. Geboortedatum: 2 augustus 1981. Telefoonnummer: ******** e-mail: info@josdebest.nl. Novell OES 2 cursus. Gecertificeerd VCP CURRICULUM VITAE PERSONALIA Achternaam: De Best Voorletters: J.H.P. Roepnaam: Jos Geboortedatum: 2 augustus 1981 Geboorteplaats: Oss Adres: ******** Postcode: ******* Woonplaats: Berghem Telefoonnummer:

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia: Burgerlijke staat : Gehuwd. Rijbewijs : Telefoon : +31 (0) Opleidingen / Examens:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Burgerlijke staat : Gehuwd. Rijbewijs : Telefoon : +31 (0) Opleidingen / Examens: CURRICULUM VITAE Personalia: Naam : Snijders Voornaam : Arjan Geslacht : Man Burgerlijke staat : Gehuwd Nationaliteit : Nederlandse Rijbewijs : B E-Mail : Mail@ArjanSnijders.NL Telefoon : +31 (0) 6 51

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen!

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen! Microsoft Office 365 / 2013 Office 365 maakt een heel nieuwe werkwijze mogelijk. Office 365 biedt vrijwel overal toegang tot de vertrouwde Microsoft Office-tools, aangevuld met hoogwaardige, eenvoudig

Nadere informatie

Personalia. Geboortedatum: 23-04-1990. Rijbewijs: Inzetbaar als. Servicedeskmedewerker. Profiel

Personalia. Geboortedatum: 23-04-1990. Rijbewijs: Inzetbaar als. Servicedeskmedewerker. Profiel Personalia Naam: Joyce Geboortedatum: 23-04-1990 Woonplaats: Krommenie Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: Nee Inzetbaar als Servicedeskmedewerker Profiel Joyce is in staat om zich snel aan te passen

Nadere informatie

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter VIRTUALISATIE IRTUALISATIE & C...EEN EEN INTRODUCTIE & CLOUD COMPUTING VIKTOR VAN DEN BERG (XTG) INTRODUCTIE Viktor van den Berg VMware Certified Instructor Product Manager VMware Trainingen Dutch VMUG

Nadere informatie

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) MCSE: Private Cloud MCSE: Data Platform (SQL Server 2012) MCSE: Business Intelligence (SQL Server 2012)

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) MCSE: Private Cloud MCSE: Data Platform (SQL Server 2012) MCSE: Business Intelligence (SQL Server 2012) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) MCSE: Private Cloud MCSE: Data Platform (SQL Server 2012) MCSE: Business Intelligence (SQL Server 2012) De nieuwe Microsoft certificeringen voor de Cloud Microsoft

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 Inspelen op veranderingen Hoofdkantoor Werkenop afstand Mobiele en flexibele medewerkers Bijkantoren 2 Slide 3 Voornaamste conclusies Er is

Nadere informatie

Samir Khalil Servicedesk medewerker Woonplaats: Rotterdam Geboortejaar: 1982

Samir Khalil Servicedesk medewerker Woonplaats: Rotterdam Geboortejaar: 1982 Samir Khalil Servicedesk medewerker Woonplaats: Rotterdam Geboortejaar: 1982 Profielschets Samir is een gedreven, eerlijke en klantgerichte ICT professional. Hij heeft veel ervaring opgedaan met gebruikersondersteuning.

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

GIS voor Corporate Data Management

GIS voor Corporate Data Management GIS voor Corporate Data Management V. Rambaran Mishre, Staatsolie GIS : Meten is Weten! (GIS-dag 2008) Agenda Waarom ArcGIS Implementatie Timeframe Architectuur Resultaten Data Management, Exploratie,

Nadere informatie

Personalia. Geboortedatum: 08-03-1986. Geslacht: Burgerlijke staat: Ongehuwd. Inzetbaar als. Floorwalker / Migratiemedewerker / Servicedeskmedewerker

Personalia. Geboortedatum: 08-03-1986. Geslacht: Burgerlijke staat: Ongehuwd. Inzetbaar als. Floorwalker / Migratiemedewerker / Servicedeskmedewerker Personalia Naam: Stacey Geboortedatum: 08-03-1986 Woonplaats: Almere Nationaliteit: Nederlandse Geslacht: Man Burgerlijke staat: Ongehuwd Inzetbaar als Floorwalker / Migratiemedewerker / Servicedeskmedewerker

Nadere informatie

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1 SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN 1 WIE ZIJN WIJ? 2 WIE BENT U? Professional Op zoek naar productiviteit Samenwerken met Collega s Externe partijen Onderaannemers 3 WAT IS ONS PLAN? 1. Wat

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Multidisciplinair BIMmen met TheModus Suite

Multidisciplinair BIMmen met TheModus Suite Multidisciplinair BIMmen met TheModus Suite Presentatie: Desmond AEC Account Manager Create, manage & share digital design information Crimson Tide It s your call Agenda Trends & Ontwikkelingen TheModus

Nadere informatie

Toonaangevend in open source collaboration

Toonaangevend in open source collaboration Toonaangevend in open source collaboration Open in technologie en onderlinge communicatie ENTERPRISE OPEN COMPATIBLE Zarafa is een toonaangevend Europees softwarebedrijf op het gebied van open source groupware

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Robert de Frel

CURRICULUM VITAE Robert de Frel CURRICULUM VITAE Robert de Frel Geboortedatum : 04-07-1990 Woonplaats : Poortugaal Nationaliteit : Nederlandse Burgerlijke staat : Ongehuwd Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES Het Nieuwe Werken (NIEUWS) PUBLICEREN KENNIS/ INFORMATIE WERK PROCESSEN TEAMSITES DOCUMENTEN & DOSSIERS INSTANT MESSAGING AUDIO & VIDEO CONFERENCING MOBILITEIT TELEFOON NGI presentatie 16 februari 2010

Nadere informatie

Vault Easy Best Practice voor Autodesk Inventor

Vault Easy Best Practice voor Autodesk Inventor www.cadac.com Vault Easy Best Practice voor Autodesk Inventor Inhoudsopgave 1 Waarom Vault Easy (VE) 3 2 Organice Vault 3 3 Engineering Omgeving 3 4 Project team 4 5 Implementatie 5 KickOff meeting 5 EASY

Nadere informatie

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn Office 365 Implementeren Joël de Bruijn Programma Inleiding Waar komen we vandaan? Waar willen we heen? Hoe denken we dat te bereiken? Wat is daar voor nodig? Welke uitdagingen zien we? Welk afspraken

Nadere informatie

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs De drie daagse MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen daar

Nadere informatie

Het BIM procesin het kort. U als fabrikant bent heel belangrijk in dit proces. Zowel voor de civiele-,bouwkundige-, constructieve-en

Het BIM procesin het kort. U als fabrikant bent heel belangrijk in dit proces. Zowel voor de civiele-,bouwkundige-, constructieve-en 1 Het BIM procesin het kort. U als fabrikant bent heel belangrijk in dit proces. Zowel voor de civiele-,bouwkundige-, constructieve-en installatietechnischedisciplines is de fabrikant van onschatbare waarde

Nadere informatie

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs De driedaagse Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

Geboortedatum: 01-08-1986

Geboortedatum: 01-08-1986 Personalia Naam: Rashif Geboortedatum: 01-08-1986 Woonplaats: Amsterdam Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Profiel Rashif is een jongen die erg vriendelijk en servicegericht is. Hij heeft na zijn

Nadere informatie

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG?

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? SOCIAAL INTRANET EN DIGITALE WERKPLEK VOOR DE ZORGVERLENER Office 365 is een veilig platform die als dienst afgenomen kan worden en bijvoorbeeld ingezet kan worden als Digitale

Nadere informatie

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud

Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard Augustus 2014 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Pagina 2/5 Motion10 helpt Woonwaard naar de cloud Woonwaard is een moderne, procesgerichte woningcorporatie.

Nadere informatie

Waar? Wanneer? Hoe? Bij Global Knowledge is ver weg heel dichtbij. Kies waar, wanneer en hoe u wilt leren!

Waar? Wanneer? Hoe? Bij Global Knowledge is ver weg heel dichtbij. Kies waar, wanneer en hoe u wilt leren! Bij Global Knowledge is ver weg heel dichtbij. Kies waar, wanneer en hoe u wilt leren! Waar? Drachten Groningen Zwolle Amsterdam Zoetermeer Nieuwegein Rotterdam Wanneer? Eindhoven Maastricht Hoe? wilt

Nadere informatie

BlackBerry Cloud Services

BlackBerry Cloud Services BlackBerry Cloud Services Flexibele draadloze oplossing Uitgebreide beveiligingsopties Eenvoudig (centraal) te beheren Kosten besparen BlackBerry Enterprise Server & BlackBerry Express Server BlackBerry

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2013. IDée ICT Opleidingen IDée Plus Bedrijfsopleidingen

Opleidingswijzer 2013. IDée ICT Opleidingen IDée Plus Bedrijfsopleidingen Opleidingswijzer 2013 IDée ICT Opleidingen IDée Plus Bedrijfsopleidingen Applicatietrainingen Training Functiegerichte pc-vaardigheidstrainingen Microsoft Office Microsoft Office 365 Microsoft SharePoint

Nadere informatie

Brochure Managing App and Desktop Solutions with Citrix XenApp and XenDesktop 7.6 (CXD-203)

Brochure Managing App and Desktop Solutions with Citrix XenApp and XenDesktop 7.6 (CXD-203) Brochure Managing App and Desktop Solutions with Citrix XenApp and XenDesktop 7.6 (CXD-203) Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering.

Nadere informatie

Van ontwerpen tot fabriceren in BIM

Van ontwerpen tot fabriceren in BIM Van ontwerpen tot fabriceren in BIM Van concept tot exploitatie Create, manage & share digital design information Connect Wi-Fi Netwerk: Uw Informatie Centraal Wachtwoord: congres2015 #BIMCongres15 Agenda

Nadere informatie

Esri Nederland. Opleidingen 2015. meer informatie? esri.nl/opleidingen

Esri Nederland. Opleidingen 2015. meer informatie? esri.nl/opleidingen Esri Nederland Opleidingen 2015 meer informatie? Meer dan 20 jaar ervaring in training geven aan meer dan 18.000 gebruikers. Docenten zijn gecertificeerd door Esri en Comptia CTT+ en garanderen daarmee

Nadere informatie

Markt. IT Infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010. Agenda. IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment

Markt. IT Infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010. Agenda. IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010 IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 30 maart 2010 Agenda Markt kleinzakelijke klanten Klantkeuze Daarom SBS 2008 Samen sterker Migratie Licenties

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician studerende ITIL Groundworks & Foundation. certificaat

70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician studerende ITIL Groundworks & Foundation. certificaat Persoonlijke gegevens Naam: Maurice Woonplaats: Numansdorp Geboortedatum: 12-05-1985 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B & BE + eigen auto Inzetbaar als Maurice is in staat om zich snel aan te passen

Nadere informatie

Personalia. Geboortedatum: 21-10-1987. Rijbewijs: Profiel

Personalia. Geboortedatum: 21-10-1987. Rijbewijs: Profiel Personalia Naam: Eddy Geboortedatum: 21-10-1987 Woonplaats: Hilversum Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Profiel Ik ben een hardwerkende jonge systeembeheerder die wil uitgroeien naar systeem architect.

Nadere informatie

Doel ITANNEX: Verbeteren van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en van het proces waarmee het ontworpen, gerealiseerd en beheerd wordt

Doel ITANNEX: Verbeteren van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en van het proces waarmee het ontworpen, gerealiseerd en beheerd wordt Doel ITANNEX: Verbeteren van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en van het proces waarmee het ontworpen, gerealiseerd en beheerd wordt Aannemers Architectenbureaus Ingenieurs- en Adviesbureaus Installateurs

Nadere informatie