Arrondissement Kortrijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arrondissement Kortrijk"

Transcriptie

1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Lieven Lybeer, voorzitter van de gemeenteraad. Aanwezig: Waarnemend Burgemeester-Voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, S. De Clerck, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann Stadssecretaris : G. Hillaert Verontschuldigd: C. Depuydt, schepen G. Vanhoutte, raadslid Beslissingen in verband met de agenda : Schepen S. Bral en de raadsleden S. De Clerck, V. Van Quickenborne, C. Decaluwe, E. Van Damme en E. Flo zijn afwezig A. Overeenkomstig de artikels 22 en 29 van het gemeentedecreet worden volgende punten met eenparigheid van stemmen aan de agenda toegevoegd: 37 Voorstel van resolutie van raadslid M. Seynaeve betreffende een stipte betaling van facturen door de stad Kortrijk. maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p1/177

2 38 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende 'het tweedaags viersterrenseminarie van het schepencollege in Knokke'. 39 Vraag van raadslid P. De Coene naar de beslissingen en conclusies van het college op het conclaaf van Knokke. 40 Vraag van raadslid B. Caron in verband met de restauratie van de Broeltorens. 41 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende 'het wijzigen van de stadsvisie aangaande een aantal projecten'. B. Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om de punten 38, 39 en 41 samen te behandelen. C. De voorzitter doet volgende mededelingen: Volgende activiteiten staan gepland: - 15 juli om uur: buurtvergadering doortrekkersterrein - 21 juli om uur op stadhuis: verzamelen voor Te Deum. Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 09 juni De notulen van de zitting van 09 juni 2009 zijn derhalve goedgekeurd. Agenda: 1 Aankoop van een reanimatiepop voor de dienst 100 van de stedelijke brandweer. Voorwaarden en wijze van gunnen. 2 Noordstar Heule, Steenstraat 130, Heule: de aankoop van een gesloten container. Voorwaarden en wijze van gunnen. 3 Sportcentrum Ter Biezen, Heulsestraat 82, Bissegem: leveren en plaatsen van terreinverlichting. Voorwaarden en wijze van gunnen. 4 Huurovereenkomst voor grond gelegen nabij Heulebeek voor de uitoefening van sportactiviteiten. Instemmen. maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p2/177

3 5 Verlenging huurovereenkomst voor een terrein langsheen de Heulebeek. Instemmen. 6 Aankoop van 2ha 46a 37ca grond gelegen Stijn Streuvelslaan te Kortrijk-Heule in het kader van de realisatie van het B.P.A. nr. 88 "Stijn Streuvelslaan - oost." Instemmen. 7 Wederoverdracht van eerder kosteloos afgestane grond gelegen Mandenmakersstraat te Kortrijk-Bellegem. Instemmen. 8 Klok van de kapel van Bellegem. Gebruiksovereenkomst. Goedkeuren. 9 Advies van de Gemeenteraad aan de Vlaamse Regering m.b.t. de statutenwijziging van het Stadsontwikkelingsbedrijf. Goedkeuren. 10 Afsprakennota met vzw Stedelijke Musea Kortrijk. Goedkeuren. 11 Funerair erfgoed Sint-Janskerkhof. Principiële goedkeuring. 12 Doortrekkersterrein - Reglementering. Uitgesteld 13 Stratentracé van de verkaveling MAR 125 (VK 1071) - verbinding Pestelstraat met Brandelweg. Goedkeuren. 14 Aanpassen reglement subsidie zonne-energie. Goedkeuren. 15 Vernieuwen van trottoirs. Voorwaarden en wijze van gunnen. 16 Herstellen van rijwegverhardingen met hun fundering. Voorwaarden en wijze van gunnen. 17 Ondergronds brengen van distributienetten in de Mgr. Callewaertstraat te Marke. Voorwaarden en wijze van gunnen. 18 Ondergronds brengen van het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet in de K. Astridlaan te Bissegem. maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p3/177

4 Voorwaarden en wijze van gunnen. 19 Wegen- en rioolwerken in de Koninklijkestraat te Kooigem. Voorwaarden en wijze van gunnen. 20 Opdracht veiligheidscoördinator-ontwerp en verwezenlijking voor diverse infrastructuurwerken op het grondgebied Kortrijk (2009). Voorwaarden en wijze van gunnen. 21 Bestrijden van wateroverlast in de omgeving Steenbakkersstraat te Kortrijk - uitbreiding bestaande studieopdracht MII 968c. Voorwaarden en wijze van gunnen. 22 Herinrichting van het kruispunt Doornikserijksweg (N50) met de Bellegemsestraat en de Kreupelstraat (kruispunt De Katte). Goedkeuren. 23 Rioleringswerken Doornikserijksweg: 1. samenwerkingsovereenkomst met NV Aquafin en het Vlaamse Gewest 2. voorwaarden en wijze van gunnen studieopdracht 3. gunning studieopdracht 4. voorwaarden en wijze van gunnen uitvoering rioleringswerken. 24 Fietsdossier Kongoweg - betaling vrijmaken doodspoor. 25 Duurzaamheidscharters met scholen. Goedkeuren. 26 Invoeren eenrichtingsverkeer in een aantal gemeentewegen - aanvullend reglement. Vaststellen. 27 Aanpassing meerjarenplan brandweer Diversiteitsplan Goedkeuren. 29 vzw Jongerenatelier versnelde uitbetaling toelage opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. 30 Betaalbaarstelling investeringstoelage Opvoedingswinkel. Goedkeuren. 31 Samenwerkingsovereenkomst met Zwevegem en Leiedal tot kostendeling van internet en koppeling van IT-netwerken. maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p4/177

5 Principiële goedkeuring. 32 Gemeentelijk gesubsidieerd officieel onderwijs. Aanvulling arbeidsreglement. 33 Gemeentelijke Basisschool - Oprichting OCSG en werkingsreglement. Kennisname. 34 Project "kortingen op schoolfacturen" - secundair onderwijs. Goedkeuren. 35 Project "Tegemoetkoming intern busvervoer" - secundair onderwijs. Reglement. Goedkeuren. 36 Verlenging contingenten gemeenschapswachten binnen veiligheids- en preventieplan. Goedkeuren termijnsverlenging. 37 Voorstel van resolutie van raadsleden M. Seynaeve en W. Depauw betreffende een stipte betaling van facturen door de stad Kortrijk. 38 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende 'het tweedaags viersterrenseminarie van het schepencollege in Knokke'. 39 Vraag van raadslid P. De Coene naar de beslissingen en conclusies van het college op het conclaaf van Knokke. 40 Vraag van raadslid B. Caron in verband met de restauratie van de Broeltorens. 41 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende 'het wijzigen van de stadsvisie aangaande een aantal projecten'. Mondelinge vraagstelling B1 Benoeming van vier brandweermannen op proef (beroepsbrandweer). B2 Bevordering tot luitenant (vrijwillige brandweer). maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p5/177

6 1 Aankoop van een reanimatiepop voor de dienst 100 van de stedelijke brandweer. Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De Stad wenst over te gaan tot de aankoop van een nieuwe reanimatiepop ten behoeve van de brandweer. De reanimatiepop die wordt voorgesteld heeft naast de gewone eigenschappen van alle reanimatiepoppen zoals anatomisch correcte weergave van torso en hoofd, natuurgetrouwe weergave van hoofdkanteling, effectieve borstbeweging bij beademing en de weerstand van de ribbenkast die de natuurlijke weerstand van een ribbenkast benadert bij manuele hartmassage nog onder andere volgende bijkomende eigenschappen: - intubatie met larynxmasker en combitube is mogelijk - pulsaties zijn waarneembaar - hartritme is instelbaar - aanpasbare bloeddrukniveau's - longgeluiden in rust zijn mogelijk - een arm met IV-toegang - pupillen zijn controleerbaar - mogelijkheid tot defibrilleren (automatisch of manueel) - programmeerbaar ECG-monitoring. Tal van deze factoren zijn meetbaar en de evolutie van deze meetbare factoren wordt in een geheugen opgeslagen en de evolutie kan worden weergegeven en uitgeprint. De aankoop kan geraamd worden op 9.338,85 EUR + BTW 21% = ,00 EUR. Conform artikel 43 van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd om de voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen. Verder wordt er ook toepassing gemaakt van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 17 2, 1 (a). maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p6/177

7 Budget: begroting 2009 B.U. art. 351/ raming: 9.358,85 Eur + BTW 21% = ,00 Eur Advies van Type Financiën Gunstig Bijlage Type Bestek Aankoop van een reanimatiepop Best 0905 Lijst aan te schrijven leveranciers Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen In verband met de aankoop van een reanimatiepop ten behoeve van de stedelijke brandweer, 1. De voorwaarden vast te stellen conform het bestek 0904 van de directie facility. 2. Als wijze van gunnen de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te bepalen in toepassing van het artikel (a) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. 2 Noordstar Heule, Steenstraat 130, Heule: de aankoop van een gesloten container. Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Op het bilateraal overleg tussen de directies facility en sport, werd een lijst van prioriteiten betreffende de investering in werken voor openluchtinfrastructuur in 2009 opgemaakt. Hierbij kwam de vraag voor de aankoop van een gesloten container ten behoeve van Noordstar Heule. maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p7/177

8 Deze container zal geplaatst worden naast de bestaande container, die reeds door de sportclub zelf werd geplaatst. De nieuwe container zal gebruikt worden als bergruimte. Voor het plaatsen van de container zal door de directie facility een stedebouwkundige vergunning worden aangevraagd. Het ontwerp 2009/031-RC, opgemaakt op 17 juni 2009 door de directie facility, omvat: - voorbereidende werken; - leveren van de container; - plaatsen van de container. De totale kostprijs van het leveren en plaatsen van de gesloten container wordt geraamd op 5.000,00 euro (excl. 21% btw), zijnde 6.050,00 euro (incl. 21% btw). Als wijze van gunnen wordt de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voorgesteld, in toepassing van artikel (a) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. Conform artikel 43 van het gemeentedecreet behoort het vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Budget: artikel 764/ B.U. begroting ,00 (incl. 21% btw) Advies van Financiën Bijlage bestek raming Type Gunstig met Voorwaarden Type Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen Voor de aankoop van een gesloten container ten behoeve van Noordstar Heule, Steenstraat 130 te Heule: 1. De voorwaarden vast te stellen zoals opgenomen in het ontwerp 2009/031-RC, opgemaakt op 17 juni 2009 door de directie facility; maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p8/177

9 2. Als wijze van gunnen te kiezen voor onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voorgesteld, in toepassing van artikel (a) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. 3 Sportcentrum Ter Biezen, Heulsestraat 82, Bissegem: leveren en plaatsen van terreinverlichting. Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Op het bilateraal overleg tussen de directies facility en sport, werd een lijst van prioriteiten betreffende de investering in werken voor openluchtinfrastructuur in 2009 besproken. Hierin is een vraag voor het plaatsen van een terreinverlichting voor het nieuwe voetbalterrein in het sportcentrum Ter Biezen. Het ontwerp 2009/030-SL, opgemaakt op 16 juni 2009 door de directie facility, omvat het leveren en plaatsen van terreinverlichting op het sportcentrum Ter Biezen te Bissegem waarbij de norm van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (K.B.V.B.), met een gemiddelde van 80 lux om officiële competitiewedstrijden toe te staan, werd genomen. Het plaatsen van deze bijkomende terreinverlichting zal een extra belasting zijn op de huidige elektriciteitsaansluiting. Deze is ontoereikend en dient bijgevolg verzwaard te worden met bijhorende vernieuwing van de elektriciteitskast en zekeringen. Daarom zal het ontwerp 2009/030-SL bestaan uit 3 loten, waarbij - lot 1: het leveren, plaatsen en indienststelling van de nieuwe terreinverlichting - lot 2: vernieuwing van de elektriciteitskast en zekeringen - lot 3: verzwaring van de elektriciteitsaansluiting. raming (incl. 21% btw) lot 1: leveren, plaatsen en indienststelling van de nieuwe terreinverlichting ,50 maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p9/177

10 lot 2: vernieuwing van de elektriciteitskast en zekeringen lot 3: verzwaring van de elektriciteitsaansluiting , ,09 TOTAAL ,59 De totale kostprijs voor het leveren en plaatsen van terreinverlichting op het sportcentrum Ter Biezen wordt geraamd op ,59 (21% BTW incl.). Voor lot 1 en 2 wordt als wijze van gunnen de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voorgesteld, in toepassing van artikel (a) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. Voor lot 3 wordt als wijze van gunnen de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voorgesteld, in toepassing van artikel (f) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. De verantwoording voor te kiezen voor artikel (f) bij lot 3 is dat de elektriciteitverzwaring alleen maar kan uitgevoerd worden door EANDIS. Offerte van Eandis is beschikbaar in bijlage. Conform artikel 43 van het gemeentedecreet behoort het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om de voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen. Budget: BU 2009 artikel 764/ ,59 (21% BTW incl.) Advies van Financiën Bijlage bestek raming aansluiting elektriciteit Type Gunstig Type Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen Voor het leveren en plaatsen van terreinverlichting op het sportcentrum Ter Biezen: 1. De voorwaarden vast te stellen conform het ontwerp nr. 2009/030-SL, opgemaakt op 16 juni 2008 door de directie facility. maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p10/177

11 2. Voor lot 1 (het leveren, plaatsen en indienststelling van de nieuwe terreinverlichtingen) en lot 2 (vernieuwing van de elektriciteitskast en zekeringen) als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel (a) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. 3. Voor lot 3 (verzwaring van de elektriciteitsaansluiting) als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voorgesteld, in toepassing van artikel (f) van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. 4 Huurovereenkomst voor grond gelegen nabij Heulebeek voor de uitoefening van sportactiviteiten. Instemmen. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Sedert 1985 huurt de stad Kortrijk, een perceel grond gelegen te Heule, palend aan de Heulebeek en het Lagaeplein, bestemd voor de uitoefening van sportactiviteiten (schietstand): -beslissing gemeenteraad d.d. 14 juni 1985, punt 36; huurovereenkomst jegens mevrouw G. Esquenet - weduwe A. Holvoet d.d. 20 juni 1985 van 01/09/1985 tot en met 31/08/1988; -beslissing gemeenteraad d.d. 11 maart 1988, punt 30; huurovereenkomst jegens mevrouw G. Esquenet - weduwe A. Holvoet d.d. 03 mei 1988 van 01/09/1988 tot en met 31/08/1991; -beslissing gemeenteraad d.d. 13 september 1991, punt 3.8.; huurovereenkomst jegens mevrouw G. Esquenet - weduwe A. Holvoet d.d. 29 oktober 1991 van 01/09/1991 tot en met 31/08/1994; -beslissing gemeenteraad d.d. 10 juni 1994, punt 3.14.; huurovereenkomst jegens de onverdeelde erven Holvoet zonder datum van 01/09/1994 tot en met 31/08/1997; -beslissing gemeenteraad d.d. 14 mei 1997, punt 4.3.; aanhangsel bij huurovereenkomst jegens de overdeelde erven Holvoet d.d. 26 mei 1997 van 01/09/1997 tot en met 31/08/2000; maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p11/177

12 -beslissing gemeenteraad d.d. 10 maart 2000, punt 4.2.; tweede aanhangsel bij huurovereenkomst jegens de overdeelde erven Holvoet d.d. 6 maart 2000 van 01/09/2000 tot en met 31/08/2003; -beslissing gemeenteraad d.d. 16 juni 2003, punt 1.4; derde aanhangsel bij huurovereenkomst jegens de overdeelde erven Holvoet d.d. 25 juli 2003 van 01/09/2003 tot en met 31/08/2006; -beslissing gemeenteraad d.d. 13 maart 2006, punt 1.8.; vierde aanhangsel bij huurovereenkomst jegens de overdeelde erven Holvoet d.d. 17/02/2006 en 10 mei 2006 van 01/09/2006 tot en met 31/08/2009. Deze laatste overeenkomst komt ten einde op 31 augustus In een interne nota d.d. 15 oktober 2008 adviseert de directie Sport om deze overeenkomst te verlengen. Ondertussen is de grondeigenaar de vzw Oranjehuis geworden en deze kan akkoord gaan om deze huurovereenkomst te verlengen voor onbepaalde duur, mits de betaling van een jaarlijks te indexeren huurprijs van 300. Conform artikel 43, 2, 12 van het gemeentedecreet, behoort het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om dit ontwerp van huurovereenkomst goed te keuren. Budget: Uitgave: De stad zal een jaarlijkse huurprijs van 300 betalen gekoppeld aan de index. Begrotingsartikel: 76410/ Advies van Type Financiën Gunstig Financiën Ongunstig Bijlage Type Kadastrale gegevens Beslissing gemeenteraad d.d. 14/06/1985, punt 36 + huurovereenkomst d.d. 20/06/1985 Beslissing gemeenteraad d.d. 11/03/1988, punt 30 + huurovereenkomst d.d. 03/05/1988 Beslissing gemeenteraad d.d. 13/09/1991, punt huurovereenkomst d.d. 29/10/1991 Beslissing gemeenteraad d.d. 10/06/1994, punt huurovereenkomst zonder datum Beslissing gemeenteraad d.d. 14/05/1997, punt huurovereenkomst d.d. 26/05/1997 Beslissing gemeenteraad d.d. 10/03/2000, punt huurovereenkomst d.d. 06/03/2000 Beslissing gemeenteraad d.d. 16/06/2003, punt huurovereenkomst d.d. 25/07/2003 maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p12/177

13 Beslissing gemeenteraad d.d. 13/03/2006, punt huurovereenkomst d.d. 10/05/2006 en 17/02/2006 Interne nota d.d. 15/10/2008 met advies van de directie Sport Ontwerp van huurovereenkomst milieuvergunning schuttersclub Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen In te stemmen met de inhuurneming, om reden van openbaar nut, jegens vzw Oranjehuis van een perceel grond gelegen nabij de Heulebeek en palend aan het Lagaeplein voor de uitoefening van sportactiviteiten en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte, waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt: "Preambule Sedert 1995 huurt de stad grond, eigendom van de erven Holvoet, palend aan de Heulebeek en het Lagaeplein om er openbare sportactiviteiten uit te oefenen. Door de gemeenteraad werd in zitting d.d. 13 maart 2006, punt 1.8., ingestemd met het vierde aanhangsel bij de huurovereenkomst goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 10 juni 1994, betreffende weidegrond, gelegen te Kortrijk-Heule, palende zuid aan de Heulebeek en Lagaeplein en gemeentelijk sportcomplex. Deze huurovereenkomst loopt ten einde op 31 augutus Ondertussen is de eigenaar van het perceel vzw Oranjehuis geworden. Deze nieuwe eigenaar is bereid gevonden om de bestaande huurovereenkomst verder te zetten. Artikel 1 - Voorwerp van de overeenkomst. De V.Z.W. ORANJEHUIS geeft in huur aan de stad Kortrijk, die aanvaardt, een deel van het perceel grond kadastraal gekend Kortrijk, 8 ste afdeling, sectie A, nr. 538/B, zoals aangeduid op het aan de overeenkomst vastgehechte plan. Artikel 2 - Bestemming. Het in artikel 1 beschreven terrein wordt door de huurder gehuurd om er openbare sportactiviteiten uit te oefenen. Deze bestemming van het goed mag niet worden gewijzigd dan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Artikel 3 - Duur. De huur wordt aangegaan voor onbepaalde duur, ingaande op 1 september maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p13/177

14 Zowel de huurder als de verhuurder kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen, mits een vooropzeg van zes maanden aan de andere partij per aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot te betekenen. Artikel 4 - Huurprijs. De jaarlijkse door de huurder te betalen huurprijs bedraagt 300, betaalbaar op 1 september op rekening nr van de verhuurder. De basishuurprijs volgt de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen en wordt ieder jaar op de verjaardag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst aangepast volgens de formule: Nieuwe huurprijs = basishuurprijs x nieuw indexcijfer aanvangsindexcijfer Het aanvangsindexcijfer is het 'indexcijfer van de consumptieprijzen, daartoe berekend en benoemd' van de maand voorafgaand aan de maand van ondertekening van deze overeenkomst. Het nieuwe indexcijfer is het 'indexcijfer van de consumptieprijzen' van de maand voorafgaand aan die van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Artikel 5 - Onderverhuring en overdracht van huur. Het is de huurder verboden het gehuurde goed, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk in onderhuur te geven, of de huur, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk over te dragen. Enkel met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder kan van dit verbod worden afgeweken. Artikel 6 - Onderhoud. De huurder zal de gehuurde goederen behoorlijk onderhouden. De huurder neemt uitdrukkelijk de last op zich om in te staan voor een degelijke afsluiting van het terrein. Artikel 7 - Verzekering. De huurder verbindt er zich toe om tijdens de huurperiode, de nodige verzekeringen af te sluiten en op verzoek van de verhuurder de polis en de laatste premiekwijting over te leggen. Artikel 8 - Nieuwbouw en verbouwingswerken. Het is de huurder toegestaan op het gehuurde goed gebouwen in het kader van de openbare sportactiviteiten op te richten en/of te verbouwen. Bij het einde van de huur dienen deze op kosten van de huurder verwijderd te worden. De materialen, voortkomende van de afbraak blijven eigendom van de huurder en zullen door zijn toedoen en op zijn kosten van de terreinen weggevoerd worden zonder dat hij uit dien hoofde enige welkdanige vergoeding of schadeloosstelling zal kunnen eisen. De verhuurder behoudt zich evenwel het recht voor, bij het einde van de huur, de bestaande gebouwen over te nemen aan schattingsprijs, vast te stellen door de Ontvanger der Registratie van het betrokken gebied of door het Aankoopcomité te Kortrijk. maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p14/177

15 Artikel 9 - Belastingen en taksen. Alle welkdanige belastingen en taksen die het onroerend goed bezwaren en opgelegd worden door ieder welkdanig Bestuur zullen ten laste vallen van de huurder. Artikel 10 - Registratie en overschrijving. De huurder zal instaan voor de tijdige registratie van onderhavige huurovereenkomst en hij zal, met uitsluiting van de verhuurders, de verschuldigderegistratierechten betalen alsook de eventuele boete wanneer niet tijdig geregistreerd wordt. In dit verband verklaren partijen dat de huur geschiedt om reden van openbaar nut en meer bepaald om het gehuurde terrein te gebruiken als terrein om er sportactiviteiten uit te oefenen. De huurder verzoekt derhalve om de kosteloze registratie bij toepassing van artikel 161,2 van het Wetboek Registratierechten. Rekening houdend met de duur van onderhavige overeenkomst, zal deze overeenkomst, met het oog op de overschrijving ervan op het bevoegd hypotheekkantoor, het voorwerp uitmaken van een authentieke akte dewelke binnen de vier maanden na ondertekening door de huurder zal verleden worden door het Comité tot Aankoop van de Federale Overheidsdienst Financiën." 5 Verlenging huurovereenkomst voor een terrein langsheen de Heulebeek. Instemmen. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 13 oktober 2000, punt 4.5., beslist in te stemmen met de voorgelegde ontwerptekst van overeenkomst, houdende inhuurneming, jegens het OCMW van Kortrijk, van een perceel grond, met een oppervlakte van 01ha 46a 86ca, gelegen te Kortrijk, langsheen de Heulebeek. De huurovereenkomst werd ondertekend op 8 november Artikel 3 van de huurovereenkomst voorziet dat de huur wordt aangegaan voor negen opeenvolgende jaren, ingaande op 1 november Na het verstrijken van deze duur houdt de overeenkomst van rechtswege op enig gevolg te hebben, tenzij de huurder (de stad) ervoor opteert om de huur onder dezelfde voorwaarden verder te zetten voor een nieuwe periode van 9 achtereenvolgende jaren, welke alsdan een aanvang nemen op 1 november De maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p15/177

16 huurder zal deze gewilde huurverlenging ter kennis brengen van de verhuurder bij middel van aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot en dit voor 1 november Met een interne nota d.d. 7 november 2008 liet de directie Leefmilieu weten dat de huurovereenkomst kwam te vervallen en vroegen zij om de bestaande huurovereenkomst te verlengen zoals voorzien in artikel 3. Aangezien het hiervoor te laat was, werd aan het OCMW gevraagd of zij konden instemmen met een verlenging van de huurovereenkomst en dit onder dezelfde voorwaarden zoals voorzien in de initiële huurovereenkomst. Het OCMW heeft in zitting van de OCMW-raad d.d. 30 april 2009, punt 21, ingestemd met de verlenging van de huurovereenkomst en dit voor een duur van 27 jaar. Conform artikel 43, 2, 12 van het gemeentedecreet, behoort het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om in te stemmen met deze verlenging van huur voor m² volgens kadaster en m² volgens opmeting- grond gelegen aan de Heulebeek. Budget: Jaarlijkse huurprijs van 1 te betalen door de stad. Begrotingsartikel 766/ Advies van Type Financiën Gunstig Bijlage Type Kadastrale gegevens Beslissing gemeenteraad d.d. 13 oktober 2000, punt 4.5. Huurovereenkomst d.d. 8 november 2000 Nota directie Leefmilieu d.d. 7 november 2008 Ontwerp van huurhernieuwing Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen In te stemmen met de verlenging van huur, om reden van openbaar nut, jegens het OCMW voor een perceel grond gelegen langsheen de Heulebeek te Kortrijk en dit conform de bepalingen opgenomen in het ontwerp van overeenkomst opgemaakt door de directie Communicatie en Recht, waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt: "zijn overeengekomen dat de huur gesloten op acht november tweeduizend (huurperiode: één november tweeduizend - éénendertig oktober tweeduizend en negen), voor 1ha 46a 86ca (volgens meting d.d. 15/03/1990 door landmeter-schatter W. Vervaeke) en 1ha 49a maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p16/177

17 91ca (volgens kadaster) grond gelegen in Iepersestraat te Kortrijk, langsheen de Heulebeek, kadastraal gekend Kortrijk, 2 de afdeling, sectie A, nrs. 186/E en 961/05, hernieuwd wordt voor de duur van zevenentwintig (27) jaar, te rekenen vanaf één november tweeduizend en negen tot en met ééendertig oktober tweeduizend en zesendertig. Partijen komen daarbij overeen dat de bestaande huurvoorwaarden van de huurovereenkomst d.d. 8 november 2000 ongewijzigd blijven. Rekening houdend met de duur van onderhavige overeenkomst, zal deze overeenkomst, met het oog op de overschrijving ervan op het bevoegd hypotheekkantoor, het voorwerp uitmaken van een authentieke akte dewelke binnen de vier maanden na ondertekening door de huurder zal verleden worden door het Comité tot Aankoop van de Federale Overheidsdienst Financiën." 6 Aankoop van 2ha 46a 37ca grond gelegen Stijn Streuvelslaan te Kortrijk-Heule in het kader van de realisatie van het B.P.A. nr. 88 "Stijn Streuvelslaan - oost." Instemmen. Dossier: Aanwezig: Waarnemend burgemeester-voorzitter : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, en Ruimtelijke Ordening, de heer D. Van Mechelen, heeft met een ministerieel besluit d.d. 1 februari 2006, het bijzonder plan van aanleg nr. 88 "Stijn Streuvelslaan - oost" van de stad Kortrijk goedgekeurd. Het college van burgemeester en schepen heeft in zitting van 6 juni 2006, punt 1.3., beslist: "1. Akte te nemen van het ministerieel besluit d.d. 1 februari 2006 houdende goedkeuring van het bijzonder plan van aanleg nr. 88 "Stijn Streuvelslaan-Oost." 2. Principieel akkoord te gaan met de aankoop van de gronden in de Stijn Streuvelslaan, bestemd als zone voor groen en zone voor groen en recreatie. Aan de directie Communicatie & Recht - Immobiliën opdracht te geven onderhandelingen op te starten teneinde deze gronden te verwerven. Het subsidiedossier te openen in het kader van het grond- en pandenbeleid maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p17/177

18 voor de bovenvermelde gronden. De nodige budgetten te voorzien in de begroting, via begrotingswijziging 2006." Het Aankoopcomité heeft een schattingsverslag opgemaakt met bepaling van de waarde van de verschillende gronden begrepen binnen het B.P.A. op 9 oktober De onderhandelingen met de familie de Clerck werden opgestart in samenwerking tussen de directies Stadsplanning en -Ontwikkeling en Communicatie & Recht. Aanvankelijk was het de bedoeling om enkel de gronden opgenomen in de groenzone, eigendom van de familie de Clerck, aan te kopen, maar de familie was enkel bereid te verkopen indien de stad zowel de gronden gelegen in groenzone, te verkavelen zone en woonzone zou aankopen. Bijkomende schattingen werden aangevraagd en verkregen op 07 augustus 2007 en 29 februari Er werd ook op zoek gegaan naar een partner om op de percelen gelegen in woonzone te bebouwen. Aanvankelijk was de cvba Zuid-West- Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij geïnteresseerd, maar haakte af. Thans heeft het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk interesse. De gronden kunnen ook eventueel verkocht worden aan een privéverkavelaar. Bovendien was er een oriënterend bodemonderzoek en een opmeting vereist voor het perceel Kortrijk, 8ste afdeling, sectie C, nr. 174/F. Het opmetingsplan werd opgemaakt door de heer Luc Callens, landmeter - schatter, op 19 maart Het verslag van het oriënterend bodemonderzoek werd opgemaakt door bvba Diepsonderingen & advies H. Verbeke op 03 februari 2009 en OVAM heeft op 27 maart 2009, een bodemattest voor dit perceel afgeleverd. Hieruit blijkt dat, om financiële redenen, bij de herinrichting van het perceel, een grondverzet buiten het perceel zoveel als mogelijk vermeden moet worden. Ondertussen had de Vlaamse Overheid in een brief d.d. 04 januari 2008, de tegemoetkoming voor maatregelen in het kader van het grond- en pandenbeleid ten belope van 70% voor de groenzone langs de Heulebeek, ter hoogte van de Stijn Streuvelslaan, bevestigd en kon er met de familie de Clerck een akkoord over de verkoopprijs bekomen worden die begrepen ligt binnen de grenzen van de verschillende schattingsverslagen. Dit akkoord werd bevestigd in een brief d.d. 12 januari In het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/02/2008, punt 26, werd er nogmaals beslist om de nodige budgetten te voorzien in de begroting 2008, via de eerstvolgende begrotingswijziging, voor de verwerving van de gronden langsheen de Heulebeek, ter hoogte van de Stijn Streuvelslaan, onder artikel 930/711-60, voor een bedrag van , met een begrote toelage van 70%, zijnde (netto bedrag ten laste van de stad: ). Concreet betekent dit voor dit dossier het volgende: voor de gronden gelegen in de woonzone (3.520m²) en voor de gronden in de groenzone. Voor de laatste gronden gelegen in de groenzone, wordt hiervan 70% gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, zijnde De stad moet zelf nog opleggen voor de aankoop van deze gronden begrepen in de groenzone. maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p18/177

19 De familie de Clerck zal, na het definitief worden van de akte aankoop, ook afstand doen van de beide lopende rechtsgedingen tegen de stad (Raad van State en Rechtbank van Eerste Aanleg.) Bovendien doet de familie ook uitdrukkelijk afstand van alle aanspraken en rechten die zij tegenover de stad zou kunnen laten gelden in verband met de gronden die het voorwerp zijn van deze overeenkomst en met de feiten die aan de verkoop zijn vooraf gegaan. De akte aankoop werd verleden, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en niet-schorsing en/of -vernietiging door de toezichthoudende overheid, door het Aankoopcomité op 19 juni Conform artikel 43, 2, 12 van het gemeentedecreet, behoort het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om deze aankoop van 2ha 46a 37ca grond jegens de familie de Clerck goed te keuren. Budget: Aankoopprijs: door de stad te betalen aan de familie de Clerck. Begrotingsartikel: 930/ Advies van Type Financiën Gunstig Bijlage Type Kadastrale gegevens Ministerieel besluit d.d. 01 februari + plan bestaande toestand + bestemmingsplan Beslissing CBS d.d. 6 juni 2006, punt 1.3. Schattingsverslagen d.d. 09/10/ /08/ /02/2008 Brief d.d. 04/01/2008 van de vlaamse overheid Beslissing CBS d.d. 19/02/2008, punt 26 Brief d.d. 12/01/2009 met akkoord familie de Clerck Opmetingsplan d.d. 19/03/2009 Akte d.d. 19/06/2009 Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen In te stemmen met de aankoop van 2ha 46a 37ca grond gelegen langsheen de Heulebeek, ter hoogte van de Stijn Streuvelslaan te Kortrijk - Heule, om reden van openbaar nut, jegens de familie de Clerck in het kader van de realisatie van het B.P.A. nr. 88 "Stijn Streuvelslaan - oost" en dit conform de voorwaarden opgenomen in de akte verleden, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -vernietiging door de maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p19/177

20 toezichthoudende overheid, op 19 juni 2009, waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt: "AANKOOP. De verkopende partij verkoopt tegen de hierna vermelde voorwaarden, aan de kopende partij die aanvaardt: I. - AANDUIDING VAN HET GOED GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING. STAD KORTRIJK - 8 ste afdeling (voorheen Heule) 1) Één are vijfenvijftig centiare (1 a 55 ca) grond, gelegen Voorzienigheidstraat, gekadastreerd sectie C nummer 325 E 3. 2) vierenvijftig are tweeëntachtig centiare (54 a 82 ca) grond, gelegen Zeger van Heulestraat, te nemen uit een perceel gekadastreerd sectie C nummer 174 F., zijnde de kadastrale oppervlakte van zesenzestig are tweeënveertig centiare (66 a 42 ca) onder aftrek van elf are zestig centiare (11 a 60 ca) zoals afgebeeld op het opmetingsplan van landmeter Luc Callens te Kortrijk van negentien maart tweeduizend en negen, plannummer BF.K ) Veertig are negentig centiare (40 a 90 ca) weiland, gelegen Harelbekestraat, gekadastreerd sectie C nummer 280 C. 4) Negenenzeventig are negenentachtig centiare (79 a 89 ca) bos, gelegen Leieaarde, gekadastreerd sectie C nummer 324 N. 5) Negentien are (19 a) weiland, gelegen Leieaarde, gekadastreerd sectie C nummer 281 A. 6) Vierentwintig are twintig centiare (24 a 20 ca) bouwland, gelegen Harelbekestraat, gekadastreerd sectie C nummer 280 F. 7) Dertien are éénenzestig centiare (13 a 61 ca) tuin, gelegen Stijn Streuvelslaan, gekadastreerd sectie C nummer 274 C. 8) Twaalf are veertig centiare (12 a 40 ca) bouwland, gelegen Harelbekestraat, gekadastreerd sectie C nummer 280 E. Hierna genoemd " het goed" EIGENDOMSTITEL. Het goed behoorde oorspronkelijk toe aan de heren de Clerck Bruno en Dominique, ieder voor de helft in volle eigendom om het verkregen te hebben: maandag 27 juli :33 - Doorlopend verslag 13/07/2009 p20/177

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 13/07/2009

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 13/07/2009 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 13/07/2009 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aankoop van een reanimatiepop voor de dienst 100 van de stedelijke brandweer. Voorwaarden en wijze van gunnen. Commissie 1 Noordstar

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01260 Onderwerp: Sluiten van een huurovereenkomst voor het onroerend goed gelegen te Sint-Amandsberg, Groot

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

AMENDEMENT. Huidig amendement verwijst naar punt 9 van de agenda voor de Gemeenteraad van Lebbeke dd. 26 juni 2014

AMENDEMENT. Huidig amendement verwijst naar punt 9 van de agenda voor de Gemeenteraad van Lebbeke dd. 26 juni 2014 AMENDEMENT Huidig amendement verwijst naar punt 9 van de agenda voor de Gemeenteraad van Lebbeke dd. 26 juni 2014 Toelichting. Inzake punt 9 van de bovenvermelde agenda staat een punt geagendeerd dat de

Nadere informatie

BIJLAGE I BIJ HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT BEPALING VAN DE NADERE REGELS VOOR DE AANVRAAG EN DE AFGIFTE VAN HET STEDENBOUWKUNDIG ATTEST

BIJLAGE I BIJ HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT BEPALING VAN DE NADERE REGELS VOOR DE AANVRAAG EN DE AFGIFTE VAN HET STEDENBOUWKUNDIG ATTEST BIJLAGE I BIJ HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT BEPALING VAN DE NADERE REGELS VOOR DE AANVRAAG EN DE AFGIFTE VAN HET STEDENBOUWKUNDIG ATTEST AANVRAAG VAN EEN STEDENBOUWKUNDIG ATTEST GEMEENTE MENEN

Nadere informatie

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest Model I Aanvraag van een stedenbouwkundig attest GEMEENTE.. In te vullen door de behandelende gemeente dossiernummer datum van ontvangst Persoonlijke gegevens 1 Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00905 Onderwerp: Sluiten van een opstalovereenkomst voor een onroerend goed gelegen in de Walstraat te Gentbrugge

Nadere informatie

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest Aanvraag van een stedenbouwkundig attest GEMEENTE GINGELOM In te vullen door de behandelende gemeente dossiernummer datum van ontvangst Persoonlijke gegevens 1 Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk patrimonium. Openbare verkoop van grond,

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 VERKOOPSOVEREENKOMST VOOR EEN PERCEEL GROND

Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 VERKOOPSOVEREENKOMST VOOR EEN PERCEEL GROND N.V. IMMOBILIENMAATSCHAPPIJ Joost DANNEELS BTW BE 0418.125.230 RPR Brugge Sint-Baafskerkstraat 1 8200 BRUGGE Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 www.danneels.be immobrugge@danneels.be Tussen de ondergetekenden

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar 21 Belasting op het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden (2013/2018).

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 23 maart 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00251 Onderwerp: Sluiten van een kosteloze bruikleenovereenkomst met de Regie der Gebouwen voor een deel van het onroerend

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister datum 31 januari 2017 uw kenmerk JBesage33B ons kenmerk bijlage(n) / contactpersoon Christel Belpaeme infonot@oostende.be Uittreksel uit het vergunningenregister Voor zover ons bekend, is er 1 dossier

Nadere informatie

Arrondissement Voorstel van raadslid A. Vanden Berghe betreffende het invoeren van een 'ouderschapskaart'.

Arrondissement Voorstel van raadslid A. Vanden Berghe betreffende het invoeren van een 'ouderschapskaart'. Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 17 NOVEMBER 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk patrimonium. Aankoop 1.190,18 m2 grond,

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT Tussen: gsm:.. rijksregisternummer... hierna "verhuurder" genoemd, en: gsm:.. rijksregisternummer... gsm:.. rijksregisternummer... hierna "huurder(s)" genoemd,

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 10/01/2011

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 10/01/2011 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 10/01/2011 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 Eedaflegging en installatie gemeenteraadslid. Commissie 1 Onderzoek geloofsbrieven opvolgers OCMW-raadsleden. Commissie 1 Aankoop

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Besluit GOEDGEKEURD Welzijn Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen 1. De heer en mevrouw Koenraad Vervaecke Katrien Vandepitte, Samenwonende te 8370 Blankenberge, Kerkstraat 380, hierna genoemd verhuurders en 2. Naam venootschap., ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Hierna genoemd de verkopers, hoofdelijk en ondeelbaar verbonden indien het om meerdere personen gaat.

Hierna genoemd de verkopers, hoofdelijk en ondeelbaar verbonden indien het om meerdere personen gaat. VERKOOPOVEREENKOMST HUIS GELEGEN IN HET VLAAMS GEWEST TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: 1....... Tel:.. Gebeurlijk B.T.W.-nummer:. Identiteiten in bijlage Hierna genoemd de verkopers, hoofdelijk en ondeelbaar

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 JANUARI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 januari 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00035 Onderwerp: Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot de onroerende goederen gelegen te Zwijnaarde,

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

De zitting wordt geopend om 18.30 u. in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Stefaan De Clerck, voorzitter van de gemeenteraad.

De zitting wordt geopend om 18.30 u. in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Stefaan De Clerck, voorzitter van de gemeenteraad. Provincie Arrondissement Stad West-Vlaanderen Kortrijk Kortrijk PROCES-VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 08 SEPTEMBER 2008 De zitting wordt geopend om 18.30 u. in

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 2 december 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00991 Onderwerp: Sluiten van een bijakte aan de huurovereenkomst d.d. 26/10/2015 voor het onroerend goed

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN.

VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN. VERKOOPSVOORWAARDEN MET LASTEN, BEDINGEN EN VOORWAARDEN. Hierbij wordt het kohier van lasten, bedingen en voorwaarden vastgelegd volgens hetwelk bij wijze van schriftelijke biedingen zal worden overgegaan

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00904 Onderwerp: Sluiten van een bijakte tot verlenging en uitbreiding van een huurovereenkomst betreffende

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK. Openbare zitting van 11 september 2006

UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK. Openbare zitting van 11 september 2006 UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK Openbare zitting van 11 september 2006 Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : F. Destoop, P. De

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

Modelakte voor de verkoop van sociale kavels (type 29 september 2006)

Modelakte voor de verkoop van sociale kavels (type 29 september 2006) VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) Koloniënstraat nr. 40-1000 BRUSSEL Modelakte voor de verkoop van sociale kavels (type 29 september 2006) Op...... (dag, maand en jaar), voor mij,...,. bij

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden:

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden: de vzw t Stad-huis, vertegenwoordigd door Mark Touchant, voorzitter, en Luc Roose, penningmeester, met maatschappelijke zettel te 1000

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2)... hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Gemeente Elsene, vierde

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00723 Onderwerp: Sluiten van een bijakte tot verlenging van de huurovereenkomst voor het onroerend goed

Nadere informatie

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Definities De volgende

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST GROND

VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 bladzijde Tussen ondergetekenden : VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 de gemeente Maasmechelen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen in de persoon van de heer Raf Terwingen, burgemeester,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 MAART 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 16 september 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00650 Onderwerp: Sluiten van een bijakte aan de huurovereenkomst d.d. 25/09/2006 voor het stadseigendom

Nadere informatie

Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke verkoopprocedure.

Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke verkoopprocedure. TOEWIJZINGSNORMEN EN VOORWAARDEN BIJ DE VERKOOP VAN BOUWGRONDEN EN VAN WONINGEN Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST Tussen: Stad Kortrijk, RPR 0270.494.678, met administratieve zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt, 54. Hier vertegenwoordigd door : -, Voorzitter van de Gemeenteraad,

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 Lochristi, 1 ste afdeling, sectie C, nummer 592/L en deel van nummers 591/P/2 en 592/N, met een

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2011/0162 van 9 november 2011 in de zaak 2010/0276/SA/3/0255 In zake: 1.... 2.... beiden wonende te... advocaat Gert BUELENS kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 MEI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00345 Onderwerp: Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed (tuinstrook) gelegen

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00142

gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00142 gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00142 Onderwerp: Sluiten van een bijakte aan de huurovereenkomst d.d. 27/09/2010 en het sluiten van een bruikleenovereenkomst

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00934 Onderwerp: Sluiten van een bijakte 2 aan de huurovereenkomst d.d. 26/10/2015 voor een deel van het onroerend

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Arrondissement. Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt (vanaf punt 6)

Arrondissement. Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt (vanaf punt 6) Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 JANUARI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00298 Onderwerp: Sluiten van een overeenkomst voor de kosteloze overdracht van de onroerende goederen (wegenis)

Nadere informatie

hierna genoemd de verkoper zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkoper zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en De naamloze vennootschap Houthandel Van Looy, met maatschappelijke zetel te 2270 Herenthout, Moerbroek 28, BTW BE 0453.310.989, RPR Turnhout.

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester;

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 FEBRUARI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 maart 2014 gepubliceerd op website gemeente op 13 mei 2014 gemeenteraad Artikel 1A Vanaf de inwerkingtreding

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013 Artikel 1: 1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019. wordt een jaarlijkse belasting

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER TUSSENARREST nr. S/2013/0269 van 17 december 2013 in de zaak 1112/0485/SA/3/0437 In zake: 1. de heer..., wonende te... 2. mevrouw..., wonende

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 MEI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Artikel 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Algemene bepalingen Stad Harelbeke Gemeentelijke belasting op woningen, kamers, gebouwen of andere woongelegenheden, opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. (gecoördineerde versie wijzigingen gemeenteraad 20.01.2014)

Nadere informatie

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1. De eigendommen, gelegen langs een openbare weg, waarin

Nadere informatie

Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.

Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. Reglement Retributie op administratieve prestaties Vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 23 december 2016 Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf

Nadere informatie

LASTENKOHIER VOOR DE ONDERHANDSE VERKOOP VAN STADSGRONDEN GELEGEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET VERKAVELING GOED TE BOUVEKERKE

LASTENKOHIER VOOR DE ONDERHANDSE VERKOOP VAN STADSGRONDEN GELEGEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET VERKAVELING GOED TE BOUVEKERKE LASTENKOHIER VOOR DE ONDERHANDSE VERKOOP VAN STADSGRONDEN GELEGEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET VERKAVELING GOED TE BOUVEKERKE A. INLEIDING Onderhavig lastenkohier heeft betrekking op de verkoop van stadsgrond

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst bouwgrond

Verkoopovereenkomst bouwgrond Verkoopovereenkomst bouwgrond Tussen de ondergetekenden: Hierna genoemd de verkoper en Hierna genoemd de koper. Is overeengekomen als volgt: De verkoper verklaart bij deze te verkopen aan de koper die

Nadere informatie

KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis

KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis Ondergetekenden: A. De verkoper : (naam, voornamen, beroep, adres, B.T.W.-nummer) B. De koper : (naam, voornamen, beroep, adres,

Nadere informatie

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be WAAR OP LETTEN BIJ HANDELSHUUR? 1. NIET ELKE BEDRIJFSMATIGE HUUR IS HANDELSHUUR In ons burgerlijk recht kennen wij vier regimes: 1) het algemeen huurrecht, 2) de woninghuurwet, 3) de handelshuurwet en

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2011/0212 van 20 december 2011 in de zaak 2010/0705/A/2/0711 In zake:... verzoekende partij tegen: het college van burgemeester en schepenen van de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0457 van 7 november 2012 in de zaak 1011/0835/A/3/0784 In zake: de heer.., wonende te.. bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Geert VRINTS kantoor

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 NOVEMBER 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst?

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst? A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N De handelshuurovereenkomst Wie een pand huurt om er handel te drijven, heeft behoefte aan een zekere duurzaamheid, zekerheid, stabiliteit.

Nadere informatie

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Renaat RAES, Hubert SOENS, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Godelieve VAN EECKHOUT, Arlette DIERICKX, Filip DE SMEDT, Patrick

Nadere informatie

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 5 AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Op twee maart tweeduizend zes zijn voor mij, mr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam, verschenen: 1. de heer mr. Michael Johannes Josephus van Tienen, met

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 NOVEMBER 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 5 MEI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen De Vlaamse

Nadere informatie

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten.

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET VERWERVEN VAN DE ZATE VAN DE WEG (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1.De eigendommen, gelegen langs openbare wegen

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT BLZ 1 OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT Tussen: En: De STAD BILZEN, met zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, hierbij vertegenwoordigd dor de heer Johan Sauwens, burgemeester en mevrouw

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN DINSDAG 09 JUNI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Algemene bepalingen Artikel 1 Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie