Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord"

Transcriptie

1 Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN GC LISSE EDITIE APRIL 2014

2 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD DE EERSTE INFORMATIE BIJ UW VERHUIZING INHUIZING DE ZORGOVEREENKOMST CONTACTADRESSEN HET HUISREGLEMENT SLEUTELS DE FINANCIËN KOSTEN VAN ZORG EN VERBLIJF KOSTEN VOOR EXTRA PRODUCTEN EN DIENSTEN CHIPOPLAADPUNT PROCEDURE VERMISSING EIGENDOMMEN INFORMATIE OVER UW APPARTEMENT INRICHTING VAN UW APPARTEMENT GEBREKEN/ VERLICHTING/ TECHNISCHE ZAKEN PRIVACY EN VEILIGHEID BRANDBEVEILIGING POSTBEZORGING BERGRUIMTE VOEREN VAN VOGELS E.D INFORMATIE OVER DE ZORGVERLENING ZORGVISIE PRIVACY BIJ DE ZORGVERLENING ZORGLEEFPLAN ZELFSTANDIGHEID MEDICIJNEN EN APOTHEEK GEESTELIJKE VERZORGING INTENSIEVE VERZORGING MEERZORG/ KLEINSCHALIG WONEN REANIMATIEBELEID ZORG ROND LEVENSEIND ZORG NA OVERLIJDEN BEMIDDELING BIJ DE INZET VAN ANDERE (ZORGVERWANTE) HULPVERLENERS HUISHOUDELIJKE ZAKEN SCHOONHOUDEN VAN HET APPARTEMENT DE SCHOONMAAKMIDDELEN HUISDIEREN VEILIGHEID ROKEN WAS- EN LINNENVERZORGING HET MERKEN VAN UW ARTIKELEN DE WASVERZORGING KLEDING EN ANDERE BENODIGDHEDEN VOEDING MAALTIJDEN HET COMPONENTENMENU DIEETMAALTIJDEN BROODMAALTIJDEN

3 8.5. HET WINKELTJE KOFFIE EN THEE ACTIVITEITEN EN DIVERSEN ACTIVITEITEN VRIJWILLIGERSWERK LOGEERKAMER ZAALHUUR INSPRAAK, KLACHTEN EN PERSOONSREGISTRATIE CLIËNTENRAAD KLACHTENBEHANDELING AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING DSV WET BESCHERMINGSPERSOONSGEGEVENS (WBP) BIJ DSV WORDEN VERSCHILLENDE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN U GEREGISTREERD. DENKT U HIERBIJ BIJVOORBEELD AAN: UW NAAM, UW GEBOORTEDATUM, UW CONTACTPERSONEN, DE NAAM VAN UW HUISARTS, MAAR OOK GEGEVENS OVER UW MEDICIJNEN EN UW ZIEKTEGESCHIEDENIS. DEZE GEGEVENS ZEGGEN ALLEMAAL IETS OVER U EN ZE KUNNEN VAN INVLOED ZIJN OP DE MANIER WAAROP UW ZORG EN DIENSTVERLENING TOT STAND KOMT ID BEWIJS TIJDELIJK WONEN TIJDELIJK WONEN BIJ DSV TENSLOTTE

4 EEN WOORD VOORAF DSV Verzorgd Leven is een protestants-christelijke organisatie die diensten verleent op het gebied van wonen, welzijn en zorg binnen de gemeenten Katwijk en Lisse. Onze zorg- en dienstverlening wordt zowel geboden aan mensen die verblijven binnen onze woonzorgcentra als aan thuiswonenden. Wij zijn vraaggericht, kleinschalig, lokaal betrokken en duidelijk zichtbaar voor u. Wij staan open voor iedereen. Wij zijn aangesloten bij de landelijke brancheorganisatie Actiz en bij de regionale vereniging van zorgaanbieders in de verpleging en verzorging Avant. Wij hebben vier woonzorgcentra en drie zorgsteunpunten. In Katwijk zijn dat woonzorgcentrum Duinrand, Salem en zorgsteunpunten Cleijn Duijn en Gasthuishof. In Rijnsburg is dat woonzorgcentrum Vlietstede en zorgsteunpunt Westerhage. In Lisse is dat woonzorgcentrum Rustoord. Wij zijn een stichting met een sterke verankering op lokaal en regionaal niveau. Er worden nauwe contacten onderhouden met collegazorgaanbieders, huisartsen, GGD, woningcorporaties en het zorgkantoor Zuid-Holland Noord. Om zoveel tegemoet te komen aan uw wensen en interesses, worden er diverse activiteiten georganiseerd. Dan kunt u denken aan handwerken, zingen, biljarten, gezamenlijk koffiedrinken, koersbal, open maaltijdavonden en uitstapjes naar bijvoorbeeld de Keukenhof. Aan de geboden zorg- en dienstverlening ligt een protestants-christelijke levensovertuiging ten grondslag. Wij richten ons op de gehele mens, waarbij aandacht is voor zowel lichamelijke, geestelijke als het sociale aspect. Wij hebben als doel het bevorderen van een optimaal welbevinden van u als onze cliënt in zowel de levens- als in de stervensfase. Centraal hierbij staat dat u zoveel mogelijk de eigen regie houdt en onze diensten aanvullend zijn op de eigen mogelijkheden. Deze informatiemap is in eerste instantie bestemd voor nieuwe cliënten van één van de DSV huizen. Daarnaast wordt de informatiemap ook verstrekt aan mogelijke nieuwe cliënten om hen te ondersteunen in hun keuze voor een andere woonsituatie. Voor heel DSV wordt een soortgelijke informatiemap gebruikt, die echter per locatie is aangepast met locatiespecifieke informatie. Op de voorzijde van de informatiemap staat aangegeven voor welke locatie deze map van toepassing is. In de inhoud van de map zult u verder alleen de naam van deze locatie aantreffen. 4

5 1. Woonzorglocatie Rustoord In 1962 werd in Lisse Rustoord geopend en in 1980 gerenoveerd en uitgebreid. Woonzorgcentra Rustoord biedt plaats aan 60 intramurale cliënten. Er zijn appartementen voor echtparen en appartementen geschikt voor bewoners die gebruik maken van een rolstoel die verhuurd worden Daarnaast zijn er 65 aanleunwoningen. In 2o07 is Rustoord een fusie aangegaan met de DSV Verzorgd Leven. Er wordt vanuit de locatie Rustoord ook Zorg Thuis geleverd aan cliënten in de aanleuningwoningen en de rest van Lisse. In Rustoord draait het om mensen, mensen maken het verschil. Elk mens in Rustoord, bewoner of medewerker, is uniek en even belangrijk. De zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de bewoner wordt gerespecteerd en gestimuleerd. De eigen verantwoordelijkheid van de bewoner geeft ruimte en vrijheid. Om deze informatiemap eenvoudig leesbaar te houden wordt er gesproken over Rustoord. Wanneer er onderwerpen worden behandeld die uitsluitend voor het verzorgingshuis of juist uitsluitend voor de zorg-/ aanleunwoningen gelden, wordt dit apart aangegeven. 5

6 2. DE EERSTE INFORMATIE BIJ UW VERHUIZING U gaat verhuizen naar woonzorgcentrum Rustoord. Alle belangrijke informatie met betrekking tot uw verhuizing kunt u terugvinden in deze informatiemap. Leest u de informatie in deze map daarom van tevoren aandachtig door. Indien u na afloop nog vragen over heeft kunt u altijd een beroep op ons doen Inhuizing Op de dag dat u in een woonzorgcentrum van DSV komt wonen -en in de eerste weken daarna- krijgt u begeleiding van de medewerkers van DSV. Om dit op een juiste manier te laten verlopen dient u de datum van de opname in onderling overleg met ons vast te stellen. U dient zelf uw verhuizing door te geven aan de gemeente De zorgovereenkomst Wanneer u in een woonzorgcentrum van DSV komt wonen, vragen wij u om een zogeheten zorgovereenkomst te ondertekenen inclusief de bijlage met betaalde diensten. In deze bijlage vindt u welke betaalde diensten DSV levert en wat de kosten daarvan zijn. Naast deze zorgovereenkomst ontvangt u de algemene voorwaarden voor zorg met verblijf die door de verschillende belanghebbende partijen zijn vastgesteld Contactadressen De contactadressen zijn van groot belang bij eventuele ziekte en/of ziekenhuisopname. Om de gegevens actueel te houden is het noodzakelijk dat u in de toekomst eventuele adreswijzigingen van familieleden of tijdelijke afwezigheid als gevolg van bv. vakantie, zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de cliëntbegeleider of teamleider van Rustoord Het huisreglement ten en vrijheden beschreven staan. Achter in deze infomap vindt u het huisreglement van Rustoord 2.4. Sleutels Wanneer u uw intrek neemt in uw nieuwe appartement, ontvangt u vier sleutels. Eén sleutel voor uw appartement, één van de hoofdingang van Rustoord, één voor uw postvakje, één voor de berging. Bij verlies kunt u bij de receptie van Rustoord tegen kostprijs een nieuwe sleutel bestellen. Uit veiligheidsoverwegingen zijn extra sleutels zeer beperkt verkrijgbaar. Vanzelfsprekend moeten bij ontruiming van uw appartement alle sleutels worden ingeleverd. 6

7 3. DE FINANCIËN Zodra u in een woonzorgcentrum van DSV komt wonen krijgt u te maken met verschillende financiële zaken. Wat is de hoogte van mijn eigen bijdrage, voor welke diensten moet ik bij betalen? Hoe zit het met de verzekeringen? Hieronder vindt u de belangrijkste informatie hierover. Indien u verder nog vragen heeft kunt u terecht bij administratie van DSV Kosten van zorg en verblijf De zorg in een woonzorgcentrum van DSV wordt bekostigd via de AWBZ : de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Voor producten en diensten die onder de AWBZ vallen, betaalt u een verplichte eigen bijdrage. De eigen bijdrage kan voor iedereen verschillend zijn, omdat deze afhankelijk is van uw inkomen en uw vermogen. De eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Zorgkantoor, welke zelf contact met u opneemt om de eigen bijdrage vast te stellen. Het Centraal Administratie Kantoor draagt zorg voor de inning van uw eigen bijdrage. U kunt meer lezen over de e mee te houden dat het een aantal maanden kan duren voor u de eerste rekening van het Centraal Administratie Kantoor ontvangt Kosten voor extra producten en diensten DSV biedt bewoners van woonzorgcentra extra producten en diensten aan. DSV vraag hiervoor een bijdrage in de kosten. U bent niet verplicht om deze bijdrage te betalen. Betaalt u de vrijwillige bijdrage voor een extra product of dienst niet? Dan hebt u er ook geen recht op. In de bijlage bij de zorgovereenkomst staat welke extra producten en diensten DSV aanbied en wat hiervoor de kosten zijn. Hieronder vindt u een overzicht van deze extra producten en diensten Merken van Kleding: Wij adviseren elke cliënt om alle kledingstukken en linnengoed te laten merken met uw naam en de woonzorglocatie. Dit is noodzakelijk als u alle kleding en linnengoed door DSV laat wassen. We adviseren u dringend om ook alle andere kleding te laten merken die niet door DSV gewassen wordt. Het is mogelijk dat per abuis ongemerkte kleding naar de wasserij van DSV gaat en dan is het zeer moeilijk te traceren van wie de eigenaar is. Waskosten: u kunt al uw kleding en linnengoed door DSV laten wassen. Houdt u er wel rekening mee dat het een week duurt voor dat de gewassen kleding en linnengoed weer terug is. Telefonie: Als bewoner kunt u gebruik maken van de telefoonaansluiting van het appartement. Bij de verhuizing kunt u uw telefoonaanbieder (KPN) verzoeken om uw telefoon te verhuizen/ aan te sluiten. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Het telefoonsysteem werkt alleen via KPN, niet via andere providers. Televisieaansluiting (CAI): Iedere cliënt heeft de keuze om al dan niet het televisiesignaal af te nemen van DSV. Door technische omstandigheden is het niet mogelijk om het signaal via de kabel via een andere provider te laten lopen dan Ziggo. Wel is het mogelijk om digitale televisie bij een andere provider te kiezen. Inboedelverzekering: U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een inboedel en WA verzekering voor de woning bij DSV. Wij adviseren aan nieuwe cliënten om uw bestaande verzekering niet te annuleren, maar om te zetten naar uw woning bij DSV. 7

8 3.3 Chipoplaadpunt Rustoord beschikt over een chipoplaadpunt. Met toestemming van familie/ contactpersonen wordt een chippas bij de receptie afgegeven die wordt gebruikt voor betalingen van boodschappen, kapper, pedicure, activiteiten. Familieleden/ contactpersonen hebben inzicht in de administratie. 3.4 Procedure vermissing eigendommen Er kunnen eigendommen verdwijnen. Dit hoeft niet altijd veroorzaakt worden door diefstal. Het kan ook gebeuren dat persoonlijke eigendommen tijdens het wasproces kwijtraken. U dient rekening te houden met de volgende punten: U dient zelf een WA en inboedel verzekering af te sluiten als u komt wonen bij DSV. Bij de aanschaf van nieuwe kleding of linnengoed moet de bon worden bewaard. Zonder bon kan er geen restitutie plaats vinden, indien dit nodig is. Het wordt afgeraden om persoonlijke eigendommen met een grote financiële waarde in het appartement te bewaren. Verlies en diefstal van gebit/sieraden/gehoorapparaten zijn voor eigen risico of te verhalen op de persoonlijke verzekering. 8

9 4. INFORMATIE OVER UW APPARTEMENT Wij gaan hieronder in op de belangrijkste informatie over de inrichting en de voorzieningen van uw appartement Inrichting van uw appartement In de eerste plaats is het appartement waarin u komt te wonen uw privé ruimte. Dat betekent dat u het kan inrichten zoals u dat wilt. Indien uw niet zelf uw kamer wilt inrichten, dan zorgt DSV voor een standaard inrichting. Bij het inrichten van uw appartement is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden. Ten eerste een veilige inrichting: Zorg dat u goed bij de bedieningshendels van uw ramen kunt, de knop van de verwarming en de alarmering. Gebruik voor het neerzetten van uw kopje koffie of thee liever een hoog (bijzet)tafeltje naast uw stoel dan een salontafel. Die is meestal te laag en staat te ver weg om goed bij te kunnen. Zorg dat u makkelijk bij uw telefoon kunt, zodat u niet gehaast hoeft op te staan. Let bij het kiezen van uw vloerbedekking op eventueel (toekomstig) gebruik van een rollator of rolstoel. Vinyl, antislip zeil verdienen de voorkeur boven tapijt. Wilt u dit niet laten plakken i.v.m. beschadigen van de vloeren. Goede verlichting geeft veiligheid bij het lopen, maar is ook prettig als u zit te lezen, puzzelen of handwerken. Voldoende verlichting overdag is ook belangrijk voor een gezond dag/nachtritme. Zorg dat er geen snoeren van bijvoorbeeld de televisie, de telefoon of uw lampen rondslingeren Vermijd losse kleedjes en kleden (ook bij het toilet en de wastafel). Hier kunt u gemakkelijk over struikelen of uitglijden. Belangrijk is dat de vloer in de badkamer stroef genoeg is, zodat u niet uitglijdt. U kunt daarvoor antislipmaterialen (een goede antislipmat bijvoorbeeld) gebruiken. Bij het boren/spijkeren in de wanden kunnen leidingen en kabels worden beschadigd, doet u dit daarom zo veel mogelijk in overleg met onze technische medewerker. U kunt hem bereiken via de receptie. Het is niet toegestaan om spijkers, schroeven, haken, snoeren en kabels te bevestigen aan/in kozijnen, deuren en vaste kasten. Ten tweede het verkrijgen van zorg: Houdt bij de inrichting van uw appartement rekening met voldoende ruimte voor het gebruik van hulpmiddelen. Een seniorenbed dat voorzien is van wielen, een plastic matrashoes en een systeem voor het verstellen van de hoogte (voor de verzorging aan uw bed is de ideale werkhoogte 70 cm) is ideaal indien u zorg op bed nodig hebt. Daarom wordt dit van harte aanbevolen. Als een hoog/laagbed voor de verzorging noodzakelijk is, dan kan DSV dit voor u verzorgen. 9

10 4.2. Gebreken/ verlichting/ technische zaken Wanneer u uw appartement betrekt, dient deze vrij te zijn van gebreken. Wij controleren daarom uw appartement als deze leeg is. Om misverstanden te voorkomen verzoeken wij u om bij het betrekken zelf ook uw appartement te onderzoeken op mogelijke gebreken. Indien zich onverhoopt toch gebreken mochten voordoen, dient u dit direct te melden bij de receptie. De aanschaf en vervanging van lampen in uw woning komt voor uw eigen rekening. Uitzonderingen hierop zijn de lampen in de toilet/ douche ruimte; deze worden door DSV zelf (kosteloos) vervangen. Spaarlampen zijn in de winkel van DSV verkrijgbaar. Wanneer u te maken krijgt met technische problemen in uw appartement, kunt u een beroep doen op onze technische dienst. U kunt al uw vragen en technische zaken via de receptie doorgeven aan de technische medewerker. Er wordt dan een bon geschreven die de technische medewerker zo spoedig mogelijk in behandeling neemt. De technische dienst van DSV repareert tegen vergoeding van een vastgesteld uurtarief privéeigendommen. 4.3 Ontruiming van het appartement Wanneer u het appartement verlaat gelden een aantal regels t.a.v. de oplevering. We noemen hieronder de belangrijkste regels. In het huisreglement en in de leveringsovereenkomst staat tevens de nodige informatie over het ontruimen van uw appartement. Bij het ontruimen dient u: Het appartement vrij van gebreken achter te laten; Het appartement leeg te maken, behoudens de vaste onderdelen die eigendom zijn van DSV; Het appartement stofvrij/ bezemschoon op te leveren (dus tapijt verwijderen); Alle sleutels die u van DSV heeft ontvangen weer in te leveren bij de receptie; Het appartement moet binnen 7 dagen na overlijden worden opgeleverd. Eventueel is de kamer langer dan 7 dagen te huur voor een meerprijs. Alarmering en halszender moeten in goede staat achterblijven; Het afval moet zelf afgevoerd worden. De berging moet leeg worden opgeleverd Bent u voornemens een gift te doen voor de personeelspost, dan kunt u dit doen via de receptie (contant) of via bankrekeningnummer o.v.v. gift medewerkers Rustoord Privacy en veiligheid In aansluiting op het leven dat u leidde toen u zelfstandig woonde, moet u zich ook in de woonzorgcentra van DSV zoveel mogelijk vrij voelen en zelfstandig kunnen zijn; wij noemen dat uw een woonzorgcentrum van DSV heeft u recht op uw privacy. Dit wil zeggen dat u alle vrijheid heeft van bewegen, zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum. Vanzelfsprekend kunt u echter niet zonder toestemming de appartementen van andere bewoners of de personeelsruimten binnengaan. Ook anderen hebben immers het recht op privacy! Van de medewerkers en vrijwilligers van DSV mag u verwachten dat zij uw privacy respecteren. Zij mogen niet zonder uw toestemming uw appartement betreden en voordat zij uw appartement betreden moet u in de gelegenheid worden gesteld om te reageren (antwoord geven of zelf uw deur openen). Bij het brengen van medicijnen en maaltijden en/ of wanneer u veel zorg nodig heeft, worden vaak andere afspraken met u gemaakt over het betreden van uw appartement. U kunt hier 10

11 Het woonzorgcentrum gebouw kunnen betreden. Voor uw en onze veiligheid is er een systeem waarbij de in- en uitgangen van het woonzorgcentrum worden bewaakt. Het kan echter voorkomen dat er toch een ongewenste verlaten van uw appartement uw voordeur altijd op slot te doen Brandbeveiliging Aan het plafond van uw appartement is een rookmelder bevestigd. Deze reageert zeer snel op rook of stoom. De melder reageert soms ook als hij wordt afgestoft. Voorkom daarom aanraking van de melder! Volg bij brand altijd de instructies op van de medewerkers van DSV en/ of de brandweer. Bij een brandalarm sluiten de tochtdeuren van de gangen zich automatisch. De brandweer is binnen enkele minuten aanwezig Postbezorging Per gang heeft iedere bewoner een eigen postvakje waarin de post wordt bezorgd. De postvakjes zijn afsluitbaar en voorzien van hetzelfde nummer als het nummer van uw appartement. U heeft van Rustoord een sleutel ontvangen waarmee u het postvakje kunt openen. Wanneer u hiertoe niet meer in staat bent kan dit door de familie of door de verzorging worden overgenomen. De meeste post wordt bezorgd door de receptiemedewerkers van Rustoord. Het is heel belangrijk dat uw post volledig geadresseerd is. Uw naam en appartementnummer moeten altijd worden vermeld: Voorbeeld: Mw. A. Jansen Pietersen, appartementnr.: 35. DSV, locatie Rustoord Rustoordlaan GC Lisse 4.7. Bergruimte In uw appartement heeft u slechts de beschikking over beperkte kastruimte. Om de werkzaamheden in uw appartement te vergemakkelijken, wordt u vriendelijk verzocht in uw appartement geen dozen en/ of koffers neer te zetten. (Dus ook niet onder uw bed of in de badkamer). Uw rolstoel/ rollator dient u zo veel mogelijk in uw eigen appartement op te bergen of te stallen (zo nodig opgeklapt). Om u toch de gelegenheid te geven voor het opslaan van eventuele dozen en koffers is een (beperkte) kelderbox/ berging voor u beschikbaar in de kelder van Rustoord. 4.8 Voeren van vogels e.d. Om ongedierte te voorkomen, wordt u dringend geadviseerd geen vogels of andere dieren te voeren vanuit uw appartement. Deponeer dus geen etensresten e.d. naar buiten! 11

12 5. INFORMATIE OVER DE ZORGVERLENING DSV biedt u naast het appartement ook de gelegenheid tot (begeleiding bij of gehele overname van) verzorging. De zorgverlening van DSV wordt verricht op basis van de zorgvisie Zorgvisie Aan de geboden zorg- en dienstverlening ligt een protestants-christelijke overtuiging ten grondslag. Wij richten ons op de gehele mens waarbij aandacht is voor zowel lichamelijke, geestelijke als sociale aspect. Wij hebben als doel het bevorderen van een optimaal welbevinden aan u als onze cliënt in zowel de levens- als in de stervensfase. Centraal hierbij dat u als mogelijk zoveel de eigen regie houdt en onze diensten aanvullend zijn op de eigen mogelijkheden Privacy bij de zorgverlening Al eerder in deze informatiemap gaven wij een uitleg over uw recht op privacy. Wij gaven daarbij aan dat u vrij bent in uw doen en laten en dat de medewerkers en vrijwilligers uw privacyrecht moeten respecteren. Bij het verlenen van uw lichamelijke verzorging zullen de medewerkers letten op het afsluiten van de deur(en) en het voorkomen van inkijk (gordijnen sluiten). Natuurlijk mag u de De medewerkers zullen uw appartement vaker moeten betreden en wellicht kunt u zelf minder goed reageren op de bel of op het kloppen aan de deur. Om toch op een juiste wijze de zorg aan u te leveren worden er daarom afspraken met u gemaakt over het betreden van uw appartement op momenten dat u niet meer (snel) kunt reageren. Deze afspraken worden vastgelegd in uw Zorgleefplan Voor alle bewoners die in Rustoord wonen wordt een Zorgleefplan gemaakt. In de Zorgleefplannen worden al uw persoonlijke zaken die met uw zorg- en dienstverlening te maken hebben genoteerd. Voorbeelden hiervan zijn: uw leeftijd, de medicatie die u gebruikt, uw huisarts, eventuele dieetgegevens, uw verzekeringsgegevens en een lijst met afspraken over wat u nog zelfstandig kunt doen, wat uw familie nog kan doen en wat door de medewerkers van DSV wordt gedaan. Daarnaast bevat het Zorgleefplan een Zorgplan. Het Zorgleefplan wordt altijd in overleg met u samengesteld en u heeft altijd recht op inzage en correctie. De informatie in de zorgmap is verder alleen bedoeld voor de medewerkers van DSV die u verzorging en dienstverlening bieden, eventuele hulpverleners van buiten DSV (zoals de fysiotherapeut of uw huisarts) en met uw toestemming uw mantelzorg. De informatie die in het zorgleefplan is vastgelegd, laten wij nooit zonder uw toestemming aan anderen zien. Omdat DSV graag toekomstige medewerkers wil opleiden, kan het zijn dat u te maken krijgt met een leerling en/of stagiaire. De zorgverlening zoals beschreven in het zorgleefplan wordt 2x per jaar met u en eventueel contactpersoon besproken en zo nodig bijgesteld. 12

13 5.4. Zelfstandigheid In DSV streven alle medewerkers ernaar u te helpen waar u dat zelf nodig acht of waar dat naar de mening van DSV nodig is. U dient dus alles, waartoe u zelf in staat bent, zo lang mogelijk zelfstandig schoonhouden van uw appartement en het verzorgen van uw boodschappen. Uw familieleden en kennissen kunnen u hierbij blijven ondersteunen, zoals bij een bezoek aan de arts of specialist, het ophalen van de post en het doen van een klein wasje. Dit alles blijft normaal doorgaan, zoals u het altijd gewend was. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wanneer u (een deel van) de zelfzorg niet meer kunt en/ of wanneer anderen u die hulp niet meer kunnen verlenen, wij deze zorg zo spoedig mogelijk van u overnemen, daar waar wij de mensen en middelen ervoor hebben. Wij maken dan altijd nieuwe zorgafspraken met u of met uw contactpersoon die weer worden opgenomen in uw zorgleefplan Medicijnen en apotheek In principe kunt u uw medicijnen in eigen beheer houden. Zo nodig of indien gewenst beheert de verzorging de voorgeschreven medicijnen. Voor een snelle afhandeling van bestellingen van medicijnen, is Rustoord een samenwerking aangegaan met verschillende apothekers van Lisse. Als u bij de verhuizing naar een van onze woonzorgcentra, ook naar een andere apotheek gaat, dient u aan uw oude apotheek door te geven dat u verhuist. Telkens als u medicijnen haalt, wordt uw dossier bijgewerkt. Uw eigen apotheek bewaakt het juiste medicijngebruik. Als u wilt dat uw dossier compleet blijft, meldt u uw adreswijziging dan bij uw apotheek. Alle medicijnen die door de medewerkers van de verzorging worden beheerd, worden voor één week per z.g. Baxter geleverd zodat er altijd een (beperkte) voorraad aanwezig is Geestelijke verzorging De pastor van DSV is ds. P. Zeedijk. Hij heeft vele jaren ervaring als wijkpredikant en heeft zich nu gespecialiseerd in pastorale zorg aan bewoners van woonzorgcentra. Hij is bereikbaar via de recepties van de woonzorgcentra. U kunt ook een mail sturen naar Schriftelijk kan ook naar DSV verzorgd leven, Postbus 26, 2220 AA Katwijk. Cliënten, die wonen of gaan wonen in één van de woonzorgcentra van DSV en die kerken bij een (wijk)gemeente, blijven verbonden met deze (wijk)gemeente. Dit houdt in dat de kerkelijke gemeente ook verantwoordelijk blijft voor het pastoraat van hun leden in de woonzorgcentra. U kunt dus nog steeds bezocht worden door de predikant/ouderling vanuit uw eigen (wijk)gemeente Intensieve verzorging Wanneer u in een woonzorgcentrum van DSV komt wonen kunt u wellicht nog verschillende onderdelen van de verzorging zelfstandig verrichten. Het kan in een latere fase in uw leven echter voorkomen dat u intensieve verzorging nodig heeft door onze medewerkers. Zo lang als het mogelijk en verantwoord is, zullen wij u verzorgen en zonodig verplegen in uw eigen appartement Meerzorg/ Kleinschalig Wonen In samenwerking met deskundigen van Topaz wordt voor bewoners die door geestelijke achteruitgang niet meer zelfstandig kunnen functioneren een aangepaste vorm van begeleiding, - meerzorgafdeling of kleinschalig wonen. Plaatsing vindt echter alleen plaats in overleg met de bewoner en diens familie/ contactpersonen. Op Rustoord heet de huiskamer waar bewoners met een PG-indicatie gebruik van kunnen maken, de Klimop of Clematis. Op de Kleinschalig Wonen afdeling 13

14 wordt door de medewerkers zelf gekookt en gewassen. Hierdoor wordt het leven van alle dag vormgegeven. 5.9 Reanimatiebeleid Bij DSV worden alle verzorgenden geschoold in het uitvoeren van een reanimatie en het gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator). Een EAD is een apparaat waarmee doormiddel van elektrische schokken geprobeerd wordt om het hart weer op gang te krijgen. Elke woonzorgcentrum van DSV beschikt over een AED. Als u in een woonzorgcentrum van DSV komt wonen, dan wordt aan u de vraag gesteld of u gereanimeerd wil worden als plotseling uw hart niet meer functioneert (acute hartstilstand). Dit wordt vastgelegd in een reanimatieverklaring. Als u hebt gekozen voor wel reanimeren, dan wordt bij een acute hartstilstand direct gestart met reanimeren en de ambulance gebeld. Als u kiest voor niet gebeld. De door u getekende reanimatieverklaring wordt naar de huisarts gestuurd, zodat hij/zij ook op de hoogte is van uw wens. Het kan zijn dat uw huisarts bij u langs komt om uw keuze te bespreken. Als uw twijfelt over wat u moet kiezen, dan adviseren we u dit te overleggen met uw huisarts. Als er geen reanimatieverklaring is ingevuld, dan gaan medewerkers van DSV er vanuit dat u wel gereanimeerd wil worden Zorg rond levenseind Voor de cliënten is de verhuizing naar een woonzorgcentrum een ingrijpende stap in hun laatste levensfase. Het is goed om na te denken over de verwachtingen en wensen in deze levensperiode. DSV vindt het erg belangrijk dat u betrokken en waardige zorg krijgt, met name als het levenseinde dichterbij komt. Er is veel aandacht voor zorg als er geen genezing meer wordt verwacht, zogenaamde palliatieve zorg. Als het nodig is vraagt DSV advies aan medewerkers van de Hospice Katwijk of aan het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Holland Noord. DSV adviseert om met uw huisarts te bespreken wat uw wensen zijn als het levenseinde nadert. Er kan veel gedaan worden om de pijn, ongemakken en lijden te verlichten. Het kan zijn dat ondanks alle extra zorg en medische behandeling toch een verzoek doet aan de huisarts om euthanasie. Onder euthanasie verstaan wij; "het opzettelijk levensbeëindigend handelen op verzoek van de cliënt". Zo'n verzoek wordt serieus tegemoet getreden, waarbij, in overleg met betrokkenen (uzelf, uw huisarts, uw familie, de verzorgers, uw geestelijk verzorger, voor zover van toepassing en door u gewenst), wordt nagegaan of er geen alternatieven zijn. Er wordt nagegaan of er alternatieven zijn die een oplossing bieden voor uw problemen waaruit uw wens tot euthanasie is voortgekomen en zo opzettelijk levensbeëindigend handelen niet nodig maken. Als u uiteindelijk toch bij de wens tot euthanasie blijft, is DSV niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de uitvoering. Hierbij zal DSV, voor zover dat mogelijk is, erop toezien dat wet- en regelgeving en/of jurisprudentie worden gerespecteerd. Personeel kan, op uw verzoek, bij de uitvoering van euthanasie slechts op vrijwillige basis en onder leiding en verantwoordelijkheid van de uitvoerend arts aan u ondersteuning verlenen. 14

15 5.11. Zorg na overlijden Wanneer een bewoner van een woonzorgcentrum van DSV komt te overlijden, dient de uitvaart door diens naasten (familie en/of kennissen) te worden geregeld. DSV biedt de mogelijkheid om een overleden bewoner op te baren in zijn of haar appartement. De overige uitvaartzaken zullen elders plaats vinden. De plaatselijke begrafenisondernemers kunnen u hierover alle gewenste informatie verstrekken Bemiddeling bij de inzet van andere (zorgverwante) hulpverleners Wanneer u gebruik wenst te maken van andere vormen van hulpverlening, zoals huisarts, gezondheidscentrum, kapper en pedicure, dient u dit in eerste instantie zelfstandig te regelen. De medewerkers van DSV en de receptie kunnen zonodig voor u bemiddelen bij de onderstaande (zorgverlenende) personen en instanties. * Huisarts/ apotheek Nadat u uw intrek heeft genomen in een woonzorgcentrum van DSV kiest of houdt u uw eigen huisarts/ apotheek. Bij ziekte of ongeval kunt u zelfstandig de huisarts benaderen (echter het liefst in overleg met de verzorging, voor de afstemming met andere visites). Wanneer u het zelf niet meer kunt, nemen de medewerkers van de verzorging dit van u over. * Kapper Iedere donderdag is er in Rustoord een kapper aanwezig. Voor afspraken kunt u terecht bij de receptie of voor actuele prijzen kunt u terecht bij de kapster zelf. De kappersruimte is gelegen op de begane grond. Informatie over de herenkapper kunt u krijgen bij de receptie. * Pedicure Wanneer u in Rustoord komt wonen, kunt u uw eigen pedicure aanhouden en kunt u zelf uw afspraken blijven maken. Eventueel kunt u gebruik maken van de pedicure die elke week Rustoord bezoekt. Afspraken kunnen hiervoor worden gemaakt via de verzorging of receptie. De kosten worden door u zelf met de pedicure geregeld. Informatie hierover is te krijgen bij de receptie. 15

16 6. HUISHOUDELIJKE ZAKEN 6.1 Schoonhouden van het appartement De zorg voor het dagelijks schoonhouden van het appartement berust bij de bewoner zelf. Eventueel wordt hierbij hulp geboden. Voor de wekelijkse beurt is er per appartement gemiddeld 45 minuten ebben onze medewerkers geen tijd beschikbaar. Onder een grote schoonmaak verstaan wij o.a.: het in de was zetten van meubilair, kasten opruimen en schoonmaken, zilver/ koper poetsen, vloerbedekking reinigen, vitrages/ gordijnen/ spreien/ dekens wassen enz. Wanneer u toch een grote schoonmaak wilt laten verrichten in uw appartement, dient u een beroep te doen op uw familie/ kennissen of aanvullende particuliere hulp. Wilt u hiervan gebruik dan kunt u dit aangeven bij de cliëntbegeleider of teamleider De schoonmaakmiddelen Wanneer de servicemedewerkers van DSV in uw appartement komen schoonmaken, nemen zij hun eigen schoonmaakmiddelen mee. Zij gebruiken speciale milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen van hoge kwaliteit. Omdat wij van u en uw familie verwachten dat u ook nog de nodige huishoudelijke werkzaamheden verricht, willen wij u erop wijzen dat u beter geen chloor kunt gebruiken. Verder staat het u vrij om uw eigen schoonmaakmiddelen te gebruiken Huisdieren Het houden van huisdieren is toegestaan, mits u deze zelfstandig kunt verzorgen en de dieren geen overlast veroorzaken voor andere bewoners of problemen geven bij de verzorging Veiligheid Omwille van de veiligheid is het niet toegestaan brand- en ontploffingsgevaarlijke stoffen zoals aceton, wasbenzine, spiritus, gas en verplaatsbare verwarmingapparaten en dergelijke te bewaren of te gebruiken. Alleen goedgekeurde elektrische apparaten, contactdozen en stekkers mogen worden gebruikt. Bij twijfel dient u de technische dienst te raadplegen. In het huis is een elektrische brandmeldinginstallatie aanwezig. Op last van de brandweer mogen er in huis ook geen echte kaarsen worden gebrand. De vluchtwegen in het gebouw zijn erg belangrijk. Een ieder wordt verzocht zich op een rustig moment hiervan op de hoogte te stellen. Bij alarm komen de bewoners dan niet voor verrassingen te staan. De uitgangen zijn aangegeven met de groen-witte bordjes UIT. Ten behoeve van de veiligheid vragen wij de bewoners om geen rollators of rolstoelen op de gang te plaatsen. 6.5 Roken Een woonzorgcentrum is een openbaar gebouw. Roken in het woonzorgcentrum is daarom niet toegestaan. Dit geldt ook voor de huiskamers van kleinschalig wonen of op meerzorg afdelingen. Uw appartement is echter uw privé woonplek, daar mag u dus wél roken. Op momenten dat u hulp of zorg krijgt van een vrijwilliger of medewerker van DSV mag er niet worden gerookt in uw appartement. Hierover kunnen geen individuele afspraken worden gemaakt met medewerkers en cliënten. Om de brandveiligheid te waarborgen is het ook niet toegestaan dat u in bed rookt, tenzij dit onder begeleiding van een naaste of familielid gebeurt. 16

17 Als de brandveiligheid of het leveren van verantwoordelijke zorg in gevaar komt door uw rookgedrag, dan kan de teamleider hierover afspraken maken met u. In uiterste geval kan de teamleider ingrijpen door het roken te verbieden. 17

18 7. WAS- EN LINNENVERZORGING 7.1. Het merken van uw artikelen Vóórdat u uw intrek neemt in een woonzorgcentrum van DSV zullen al uw artikelen zoals kledingstukken, handdoeken, theedoeken e.d. door onze medewerkers van de wasserij worden gemerkt. Om dit op tijd te laten plaatsvinden dient u ruim van tevoren uw artikelen bij de wasserij/ linnenkamer in te leveren (uiterlijk 1 week van tevoren!) Zolang uw artikelen niet voorzien zijn van een wasmerkje van DSV, kunnen wij deze artikelen niet aanvaarden voor de wasverzorging! medewerkers doen dit op een plaats waar u er het minste hinder van ondervindt. Op ieder merkje staat uw naam, de naam van het woonzorgcentrum en uw kamernummer vermeld. Voor het merken van al uw artikelen brengen wij eenmalig een bedrag in rekening. Wanneer u in een later stadium nieuwe artikelen aanschaft worden deze kosteloos voorzien van een merkje. Wel vragen wij u om ook eventuele nieuwe artikelen weer eerst te laten merken alvorens deze door onze wasserij gewassen kunnen worden. U kunt nieuwe artikelen afgeven bij de receptie De wasverzorging Uw vuile wasgoed wordt door de medewerkers van de verzorging bij u opgehaald. Het wasgoed wordt extern voor u gewassen. Indien er iets van uw wasgoed zoek raakt, of er is door het personeel schade aan de was veroorzaakt, dan kunt u dit melden bij de medewerkers van onze huishoudelijke dienst. Er zal dan met u een passende regeling worden getroffen. De medewerkers van DSV verrichten in principe geen herstelwerkzaamheden aan uw wasgoed. Zo nodig kan dit tegen een vergoeding door Rustoord worden uitgevoerd. 18

19 7.3. Kleding en andere benodigdheden Natuurlijk bent u vrij in uw keuze van kleding en andere benodigdheden. Echter vaak krijgen wij de van het onderstaande mee te nemen: - bovenkleding - onderkleding - ochtendjas - plastic beschermhoes voor het matras - wasbare dekens - handdoeken/ washandjes - toiletbenodigdheden - nagelschaartje - digitale thermometer - bakje voor kunstgebit - closetborstel + houder - servies (4-6 stuks, uw maaltijd wordt op een bord aangeleverd) - bestek (4-6 stuks) - keukenbenodigdheden - pedaalemmer - huishoudhandschoenen - vloeibare zeep - koffiezetapparaat - melkpannetje (elektrisch kookplaatje) - waterketel (elektrisch kookplaatje)/ waterkoker - grote keukenschaar Voor andere benodigdheden kunt u zich altijd wenden tot de medewerkers van de dienst verzorging. A.U.B. geen wollen maar goed wasbare kleding aanschaffen. Wanneer u tijdens uw verblijf uw kledingvoorraad aanvult, dient u de nieuwe kleding in de linnenkamer af te geven om te worden gemerkt. 19

20 8. VOEDING 8.1. Maaltijden De warme maaltijd wordt u omstreeks uur aangeboden in het restaurant of op uw kamer. De maaltijd op de kamer -systeem. Dit bestaat uit een roestvrij stalen onderbord, met daarop een porseleinen bord voor de warme maaltijd. Het -systeem -bord staat op een dienblad, waar tevens een toetje en eventuele andere maaltijdonderdelen op staan. Na gebruik van de warme maaltijd kunt u het dienblad en toebehoren neerzetten op het plankje naast uw voordeur. Eventueel kunt u daarbij hulp krijgen. Gebruikte dienbladen worden opgehaald en naar de afwaskeuken gebracht. U hoeft dus niet zelf de vaat van de warme maaltijd af te wassen! (Let wel op uw bestek). Als u de maaltijd wilt afzeggen, dient u dat 1 dag van te voren, voor uur, te doen bij de receptie Het componentenmenu Rustoord werkt met een componentenkeuzemenu. Iedere bewoner ontvangt enkele weken van tevoren de menulijst. Op deze lijsten kunt u per dag uw menukeuze kiezen. U geeft daarmee aan welk menu u op een bepaalde dag wenst. Wanneer u problemen heeft met het invullen van de lijst, kunt u wellicht vragen of uw familie/ contactpersoon u daarbij wilt helpen. De voedingsdienst brengt zoveel mogelijk afwisseling aan in het menu. De inleverdatum staat onderaan de lijst. Als de lijst niet op tijd wordt ingeleverd, wordt de maaltijd gekozen door de kok Dieetmaaltijden Het verzorgen van dieetmaaltijden door de voedingsdienst vindt uitsluitend plaats voor bewoners die een schriftelijk dieetadvies van een arts of diëtiste hebben. De voedingsdienst dient dit advies van u of uw arts/ diëtiste te ontvangen. U kunt vervolgens gewoon uw menukeuze aangeven op de menulijst, de voedingsdienst past uw keuze automatisch aan uw dieetvoorschrift aan. Dit houdt in dat de dieetmaaltijd die u daadwerkelijk ontvangt, af kan wijken van de keuze die u heeft aangegeven op de menulijst, de voedingsdienst probeert echter altijd uw keuze zoveel mogelijk te respecteren Broodmaaltijden In het winkeltje kunt u brood, beleg, melk en pap kopen. Op iedere afdeling is een magnetron aanwezig om pap op te warmen. Voor cliënten die niet zelf boodschappen kunnen doen, wordt een vrijwilliger gezocht om dit in het winkeltje van Rustoord te doen. De verzorging helpt indien dit nodig is met het klaarmaken van de maaltijd Het winkeltje Naast de benodigdheden voor de broodmaaltijd, kunt u in de winkel ook terecht voor melk, snoepgoed, sigaren, sigaretten, frisdranken, koffie/ thee, fruit, wc-papier, schoonmaakmiddelen enz. De winkel is geopend op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van uur. 20

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix regio west-man/pr&comm-wj/26mei2015 QuaRijn I Kleinschalig wonen in woonzorgcentrum Beatrix 2 Inhoud Wie is wie... 6 Welkom... 7 Contact... 7 Inleiding...

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. Geachte bewoner, Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. In deze Wegwijzer staat op alfabetische volgorde uitgebreide informatie over Het wonen

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Geboortecentrum Sophia

Geboortecentrum Sophia Geboortecentrum Sophia U moet nog een keuze maken of u heeft zojuist voor het Geboortecentrum Sophia gekozen. Een goede keuze! Want in het Geboortecentrum Sophia kunt u in alle rust bevallen en daarna

Nadere informatie

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa aar heeft u n Foreest Waar heeft u rec Pieter van Foreest Waar recht op bij Pieter van Fo aar heeft u recht op bij n Foreest Waar heeft u re ij Pieter van Foreest Waa recht op bij Pieter van F aar heeft

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Werkgebieden van Yunio

Werkgebieden van Yunio Werkgebieden van Yunio Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Yunio kraamzorg bevalt beter! De uitzetlijst en de kooptips kunt u uit de brochure

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat?

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat? Wie betaalt wat? Inleiding Inleiding Wat betaalt Cordaan en wat moet u zelf betalen als u in een woonvoorziening verblijft? In deze uitgave leest u hier alles over. Er staat wat de afspraken zijn voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij

Nadere informatie

Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken

Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken IN DE WIEG GELEGD VOOR ZORG INLEIDING 3 VOOR DE BEVALLING 4 Aanmelden en inschrijven 4 Themabijeenkomsten 4 Intakegesprek 5 Hoeveel uur kraamzorg krijg ik?

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand.

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand. Memo Voor: Wettelijk vertegenwoordigers Van: Peter Lensselink Datum: 7 februari 2014 Betreft: Beleidstuk niet AWBZ 1 -diensten 1) Inleiding Deze memo beschrijft het beleid van DeSeizoenen met betrekking

Nadere informatie

AWBZ Wie betaalt wat?

AWBZ Wie betaalt wat? AWBZ Wie moet de doktersrekening betalen? Wie betaalt de bril van Mo? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van Zuidwester komen en welke kosten de cliënt zelf

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf 2015 Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/tarieven /versie

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1 Wie betaalt wat? Wat betaalt vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Wie betaalt wat? 1 2 Wonen bij inhoud voorwoord 5 appartement of kamer 6 telefoon, tv, internet, energie en verzekering

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie