Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?"

Transcriptie

1 Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen u en de verzekeraar en/of bank. Wij maken samen met u een inventarisatie van de risico's waar u mee te maken heeft. Vervolgens gaan wij met u na welke risico s verzekerd moeten worden en naar ons oordeel goed aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. Onze bereikbaarheid: Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen: Folkertsma Financiële Diensten Franeker Noord 42, 8801 KR, Franeker. Tel , Fax Folkertsma Financiële Diensten Franeker Postbus 195, 8800 AD, Franeker. Folkertsma Financiële Diensten Franeker Antwoordnummer 1157, 8800 WB, Franeker. Maandag t/m vrijdag : t/m & t/m Vrijdagavond : Op afspraak Zaterdag en Zondag : gesloten. 1. Voor afspraken buiten kantooruren kunt u altijd contact met ons opnemen. 2. Buiten kantooruren bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via telefoonnummer: b.g.g

2 Lidmaatschappen en registraties: Inschrijvingnummer Kamer van Koophandel: AFM vergunningnummer: KiFiD aansluitnummer: Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM Adfiz Kifid SEH NVHP KVK Autoriteit Financiële Markten (AFM) De AFM (www.afm.nl) houdt krachtens de wet toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij het meldpunt Financiële Markten via telefoon nummer (5ct/min). Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft onze bedrijf een vergunning gegeven op het gebied van: - advisering en bemiddeling voor schade- en zorgverzekeringen; - advisering en bemiddeling voor levensverzekeringen; - advisering en bemiddeling voor consumptief krediet; - advisering en bemiddeling voor hypotheken; - advisering en bemiddeling voor elektronisch geld; - advisering en bemiddeling voor spaar- en betaalrekeningen. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer Het register van financiële adviseurs kunt u raadplegen op Adfiz Ons kantoor is lid van de Adfiz. Adfiz is een branchevereniging voor onafhankelijke financiële en assurantie adviseurs. De bij de Adfiz aangesloten leden zijn onafhankelijk en vrij in de keuze van producten en aanbieders. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ons aansluitnummer bij Kifid is Stichting Erkeningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) De Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH), is een initiatief van de gezamelijke hypotheekaanbieders, helpt consumenten bij het vinden van deskundig hypotheekadvies. Zij doet dit via een erkenningsregeling voor hypotheekadviseurs die aantoonbaar genoeg kennis en ervaring hebben op het gebied van hypotheekadvies. De erkenningsregeling is bedoeld voor hypotheekadviseurs die werken bij een bank of een andere hypothecair financier, assurantietussenpersonen, makelaars, intermediairs en zelfstandige bemiddelaars. De erkenning is persoonsgebonden; elke Erkend Hypotheekadviseur heeft de benodigde diploma s behaald en voldoet aan de praktijkvoorwaarden.

3 Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer Onze dienstverlening: Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen, hypotheken, bankspaarproducten en andere financiële diensten. Wij adviseren en bemiddelen, dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiële risico s waar u mee te maken heeft en dat wij u kunnen adviseren over de financiële producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Vervolgens kunnen wij ook voor u bemiddelen bij een financiële aanbieder. Dit houdt in dat wij u begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten. Wij nemen contact op met de aanbieders van financiële producten en vragen een offerte op. U kunt dan via onze bemiddeling dit financiële product kopen. Wij bemiddelen en adviseren zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Eenvoudige producten zijn bijvoorbeeld de inboedel- en opstalverzekering. Indien u ons om advies vraagt over een complex product (zoals levensverzekeringen, hypothecaire kredieten en beleggingsrekeningen), dan gaan wij eerst uw klantprofiel opstellen. Dit is wettelijk verplicht en houdt in dat wij u vragen gaan stellen over uw (toekomstige) financiële positie. Daarnaast brengen wij uw kennis, ervaring en uw doelstellingen op financieel gebied in kaart en stellen uw risicobereidheid vast. Op basis van dit klantprofiel geven wij u dan een passend advies over de financiële producten die u naar onze mening nodig heeft en die op de markt door financiële instellingen (banken of verzekeraars) worden aangeboden. Heeft u een keuze gemaakt dan kunnen wij contact leggen met de desbetreffende aanbieder(s) en de financiële overeenkomst(en) tot stand brengen. Tijdens de looptijd van de financiële overeenkomsten houden wij u op de hoogte van wezenlijke wijzigingen in de door u afgesloten producten. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn: 1. Schadeverzekeringen. Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of van uw auto. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal, aansprakelijkheid, ziektekosten of arbeidsongeschiktheid. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in schadeverzekeringen. 2. Levensverzekeringen. Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost, kan een vorm van een levensverzekering zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in levensverzekeringen. 3. Hypothecair krediet. Indien u een woning koopt, zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een lange periode. Bij zo n beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u belangrijk zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in hypotheken.

4 4. Consumptief krediet. Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan krijgt in een andere stad en voor het woon-werkverkeer een auto moet aanschaffen. De financiering van een dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een krediet. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in kredieten. 5. Banksparen. Het opbouwen van vermogen kan ook met banksparen. Bijvoorbeeld ten behoeve van het aflossen van uw hypotheek of het opbouwen van een oudedagsvoorziening of lijfrentevoorziening. Wij beoordelen graag met u of banksparen, in de vorm van sparen of beleggen, geschikt is voor u. 6. Betalen en sparen. Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening, maar ook via bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan de levensloopregeling. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in betaal- en spaarproducten. 7. Beleggen. U heeft de mogelijkheid om vermogen op te bouwen via beleggingsfondsen. Wij staan u graag bij om te beoordelen of deze dienst geschikt is voor u en past bij uw doelstelling en risicobereidheid. Wanneer u besluit om in beleggingsfondsen te gaan participeren begeleiden wij graag in het contact met de financiële instelling. Als ons kantoor namens u orders doorgeeft aan de instelling vragen wij u vooraf om schriftelijke toestemming. Onze relatie met aanbieders: Ons kantoor doet zaken met verschillende aanbieders (banken en verzekeraars) van financiële producten. 1. Voor schade- en levensverzekeringen, hypothecair krediet, consumptief krediet, banksparen en beleggen: Zijn wij ongebonden en onpartijdige bemiddelaars. Wij baseren ons advies op een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare, vergelijkbare financiële producten. Voor sparen en betalen: Zijn wij verbonden bemiddelaars. Voor specifieke bankzaken zoals betaalrekeningen, sparen en internetbankieren hebben wij gekozen voor de RegioBank, een landelijk vertegenwoordigde bank met een regionaal karakter. RegioBank vindt u bij circa zeshonderd zelfstandige onafhankelijke adviseurs. De RegioBank heeft een eigen bankvergunning en valt onder het Nederlandse deposito garantie stelsel. RegioBank is een onderdeel van SNS REAAL. Onze vestiging heeft ook een kasfunctie, u kunt dus geld opnemen en storten. Openingstijden maandag t/m vrijdag van tot uur. Zie ook Regiobank.nl 2. Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeraar, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. 3. De aandelen van ons bedrijf zijn niet in eigendom van een financiële instelling zoals een bank of een verzekeraar, maar volledig bij de eigenaar S. Folkertsma. 4. Wij hebben geen 5% of meer aandelen van een aanbieder in ons bezit. 5. Wij hebben geen volmachten

5 Hoe zit het met onze beloning? Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen, software, automatisering en vergunningen. De vergoedingen die wij voor onze dienstverlening rekenen, kunnen op verschillende wijzen worden voldaan. U betaald voor onze dienstverlening via de premie, een declaratie (fee), een abonnement, een vaste vergoeding of combinatie hiervan. Beloning op basis van provisie (alleen op schade verzekeringen) Onze beloning is onderdeel van de premie die u betaalt. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtsreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hiervoor vooraf. Als u de premie heeft betaald, dan heeft u dus ook betaald voor onze dienstverlening. Beloning op basis van declaratie (fee) In plaats van provisie, spreken wij met u een tarief (fee) af voor onze dienstverlening op basis van declaratie. Dit kan op basis van het aantal uren of via een standaardtarief. Daarnaast betaalt u voor het product zelf een premie, rente of inleg. Voordat wij aan een opdracht beginnen, geven we u een indicatie van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn en stellen u hiervan op de hoogte. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft. Beloning op basis van declaratie én provisie (alleen op schade verzekeringen) Wij kunnen er ook voor kiezen dat onze beloning bestaat uit een combinatie van provisie en declaratie, al dan niet met een verrekening. Beloning op basis van abonnement U kunt er ook voor kiezen een service abonnement bij ons af te sluiten. We kennen 3 varianten. Het Basis abonnement, het Totaal abonnement en het Belastingabonnement. Op onze internetsite (www.ffdf.nl) kunt u alle informatie over onze abonnementen terug vinden. Als u voor een abonnement kiest worden alle producten die in het abonnement zitten netto (dus zonder provisie) aangeboden. Soms zijn er producten waar de provisie niet "uitgesleuteld" kan worden. In deze gevallen zullen we dit met u overleggen en een korting op het abonnement geven. Beloning op basis van een vaste vergoeding per product U kunt er ook voor kiezen om een vaste vergoeding per product te betalen. In een aantal gevallen ( slechts 1 of 2 producten via ons kantoor) is dit de meest voordelige optie voor u. De vaste vergoeding wordt door de verzekeraar geïncasseerd en aan ons afgedragen. Wat verwachten wij van u? U mag aan onze adviezen en dienstverlening zeer hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is bijvoorbeeld nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering of om te bepalen wat de mogelijkheden voor fiscale aftrek zijn. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico s onverzekerd blijven dan wel de fiscale aftrekmogelijkheden wijzigen.

6 Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onder werpen: geboorte, samenwonen,huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen en pensioenopbouw, de terbeschikkingstelling van een lease-auto en aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar. Wij vragen u de gegevens op de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. De premie: Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. De wijze van premiebetaling is in beginsel afhankelijk van de soort verzekering. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd. Incasso door Folkertsma Financiële Diensten Franeker: 1. Deze vorm van premie incasso wordt door ons niet ondersteund. Incasso door verzekeraar 1. U kunt een aantal verzekeraars machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven; 2. Premie afschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekent gemaakt; 3. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro; 3. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen om de premie per jaar, half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover ingelicht; 4. Als u vragen heeft over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan; Afspraken rondom premiebetaling: Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt, kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Indien u de premies voor een levensverzekering niet tijdig betaalt, dan kan onder omstandigheden het recht op uitkering vervallen of verminderen. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.

7 Persoonsgegevens: Om uw belangen op het gebied van financiële diensten te behartigen, zullen wij u om een aantal persoonsgegevens vragen.wij gaan hier zorgvuldig mee om. De verwerking van persoonsgegevens heeft ons kantoor aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien u schade lijdt als gevolg van fouten die door ons zijn gemaakt, kunnen wij een beroep doen op deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra zekerheid. Beëindiging relatie: U hebt het recht om de relatie met ons te beëindigen. U kunt de verzekeringsmaatschappij schriftelijk verzoeken de lopende verzekering(en) over te boeken naar de adviseur van uw keuze, indien deze daarmee instemt. Ook Folkertsma Financiële Diensten Franeker kan het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. De bestaande verzekeringscontracten zullen echter in stand blijven. De zorgplicht met betrekking tot uw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt. Klachten? Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Mocht het probleem niet naar uw tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot het onafhankelijke KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) KiFiD Postbus AG, Den Haag Tel.: Fax: U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden. Wij doen meer voor u Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in dit dienstverleningsdocument kunnen aangeven. Hebt u vragen, aarzel dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst.

8 Bijlage 1 Schadeverzekeringen: Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten: 1. Wij maken op uw verzoek een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico's u naar onze mening zou moeten verzekeren en welke risico s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen. Het is hierbij belangrijk dat u juiste en volledige gegevens verstrekt. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden; 2. Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen; 3. Wij geven u tips en adviezen zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunt voorkomen; 4. Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig, verzekert; 5. Wij lopen met u, mits u dat op prijs stelt, de belangrijkste verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat u naar onze mening het beste aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden; 6. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering; 7. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld; 8. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is; 9. Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Soms duurt de acceptatie enige dagen. Soms moet eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hier voor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen; 10. In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen; 11. Wij controleren de premies die verzekeraars bij u in rekening brengen; 12. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier; 13. Door middel van periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden; 14. Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij; 15. Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij namens u die maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering.

9 Bijlage 2 Levensverzekeringen: Indien u ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kunt u van ons indien u dat wenst de volgende dienstverlening verwachten: 1. Wij inventariseren uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al hebt. Tevens onderzoeken wij welke voorzieningen voor u zijn getroffen voor uw pensioen bij uw huidige werkgever; 2. Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico's u kunt verzekeren en welke risico s u zelf kunt dragen. Hier voor is van belang dat u ons juiste en volledige gegevens verstrekt; 3. In onze advisering bij het aangaan van verzekeringen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie op basis van de door u verstrekte informatie gelden.; 4. Wij geven u informatie over verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geven wij u ook informatie over de kosten en het te verwachten rendement, zoals door de financiële instelling verstrekt, in relatie tot het risico dat u mogelijk loop; 5. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering en controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld; 6. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld; 7. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is; 8. Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring; 9. Net als bij schadeverzekeringen besteden wij voor zover noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hier voor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen; 10. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier; 11. Door middel van periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden; 12. Wanneer zich in de fiscale wetgeving belangrijke veranderingen voordoen die voor veel van onze relaties van belang zijn, informeren wij onze relaties over deze wijzigingen. Indien relaties daar prijs op stellen gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifiek van belang zijn voor hun individuele situatie; 13. Indien relaties van ons kantoor wijzigingen willen aanbrengen in de wijze waarop spaarpremies namens onze relaties door verzekeringsmaatschappijen worden belegd, begeleiden wij op uw verzoek de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling; 14. Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. In een dergelijke situatie kunnen wij desgewenst met u in kaart brengen wat de verschillende mogelijkheden (zoals bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering) zijn; 15. Ook kunnen wij u bijstaan bij het regelen van waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen bij echtscheiding of veranderen van baan; 16. Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, berichten wij u op welke wijze de uitkering naar onze mening op basis van de ons ter beschikking staande informatie het best kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging; 17. Wij toetsen de uitkering aan de hand van de polisvoorwaarden zoals die voor u gelden 18. Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten.

10 Bijlage 3 Hypotheken: Indien u ons op het gebied van hypotheken inschakelt, kunt u van ons indien u dat wenst de volgende dienstverlening verwachten: Het hypotheekadvies begint met een inventariseren van uw persoonlijke gegevens en wensen. Zaken die we hierin meenemen zijn: Inventarisatie van uw wensen en mogelijkheden conform de Wet Financieel Toezicht (WFT); Op stellen van uw profiel conform WFT; Het maken van de eerste berekeningen met o.a. toetsing maximale hypotheek conform de Gedragscode van het Contactorgaan Hypothecaire Financiers (CHF) Mogelijkheden Nationale Hypotheek Garantie bespreken Afstemmen beloningswijze en indicatie kosten. Het hypotheekadvies gaat verder met het informeren en adviseren. Zaken die we hierin meenemen zijn: Hoeveel kunt u maximaal lenen? Hoeveel wilt u lenen? Hoe, hoe veel en wanneer wilt (moet) u aflossen? Welke aflossing c.q. hypotheekvormen zijn er? Wat zijn de voor- en nadelen van deze vormen? Welke hypotheekvorm sluit het beste aan bij uw persoonlijke en financiële situatie? Welke maandlasten passen bij uw situatie? Tot welk bedrag leent u verantwoord? Hoe wilt u uw renterisico beperken? Welke rentesoort heeft uw voorkeur? Hoe lang wilt u de rente vastzetten? Wat zijn de verschillen in de maandlasten tussen de verschillende rentes? Is een combinatie van verschillende rentesoorten slim? Hoeveel rente van uw lening is aftrekbaar voor de belasting en voor hoelang? Wilt u een gegarandeerd bedrag aflossen? Wat zijn de risico s en kansen met beleggen? Kunt u eventuele bestaande vermogens opbouwproducten combineren met u nieuwe hypotheek?

11 Hoeveel moet u aflossen in relatie tot uw pensioeninkomen? Wat is de invloed van het huwelijks goederenregime op uw hypotheek? Heeft u een eigenwoningreserve? Wat kunt u doen met een eventuele overwaarde op uw huidige woning? Wat kunt u doen met eventueel eigengeld in combinatie met een hypotheek? Is het interessant een verbouwing uit eigen middelen te betalen of uit de hypotheek? Welke risico s wilt u verzekeren? Hoeveel overlijdensdekking is nodig? Hoe ziet het inkomen van uw nabestaanden eruit en welke maandlasten zijn nog betaalbaar? Is het verstandig om een eventuele bestaande verzekering te combineren met uw hypotheek? Wat is het gewenste inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid? Wat is er voor u geregeld door uw werkgever? Wat is er voor u geregeld door de overheid? Wat zijn de mogelijkheden om de risico s te verzekeren? Is er een overbruggingsfinanciering nodig? Maken van vergelijkende berekeningen voor diverse hypotheek constructies; Maken van vergelijkende berekeningen voor arbeidsongeschiktheidsverzekering, Werkeloosheidverzekering en/of Overlijdensrisicoverzekering. Nu we weten wat u wilt en wat de juiste hypotheekvorm is die bij u past, gaan we voor u de producten van verschillende aanbieders vergelijken. Daarbij kijken we vanuit uw profiel naar de rente, maar ook naar de voorwaarden van de producten. Acties die u van ons mag verwachten zijn: Vergelijken van de hypotheekvoorwaarden (div. punten) en dit verwerken in een rapportage; Vergelijken van de rentestanden en dit verwerken in een rapportage; Vergelijken en berekenen van de risicoverzekeringen ( AO, WW, OLR); Uitwerken van alle berekeningen en opstellen van uw hypotheek adviesrapport; Afspraak waarin we u het hypotheekadvies presenteren en het rapport met u doornemen. Nu we weten welke hypotheek van welke aanbieder bij uw past, gaan we over tot het daadwerkelijk aanvragen van deze hypotheek. Wij verzorgen dan de offerte, de aanvraagformulieren, het verzamelen van alle stukken en het contract met de betreffende instanties zoals geldverstrekkers, verzekeringsmaatschappijen, makelaars en notarissen. Wij begeleiden u tot en met het passeren bij de notaris. Acties die u van ons mag verwachten zijn: We verwerken het definitieve advies in de offerteaanvraag; We vergelijken de hypotheekverstrekkers en onderhandelen om een goed aanbod te krijgen;

12 We bespreken de hypotheekofferte met u en leggen onduidelijkheden uit; We bespreken de offerte voor de Werkeloosheidsverzekering en leggen onduidelijkheden uit; We bespreken de offerte voor de Arbeidsongeschiktheid en leggen onduidelijkheden uit; We bespreken de offerte voor de Overlijdensrisicoverzekering en leggen onduidelijkheden uit; We ondersteunen bij het invullen van de aanvraagformulieren die u vervolgens ondertekend; Zo nodig en gewenst regelen we een voorlopige dekking voor de risico s die u loopt. We verzamelen en completeren benodigde stukken zoals: Identiteitsvaststelling, eigendomsakte, koopakte, inkomensstukken, taxatie, enz; Werkgeversverklaringen (laten) opvragen en controle i.o.v. de loonstrook. We voeren de volgende controles uit: Controle op juistheid van de ontvangen dossierstukken; Controle op juistheid van het concept van de hypotheekakte; Controle op juistheid van de polissen ( AO, WW, OLR); Controle op de voortgang en het tijdig gereed zijn van de hypotheek (ivm tijdig passeren); We regelen een overbruggingsfinanciering ( indien noodzakelijk); We vragen de bankgarantie aan (indien noodzakelijk)en bewaken deze; We begeleiden het medische akkoord traject bij een overlijdensrisicoverzekering; We vragen een offerte aan voor een taxatierapport en begeleiden de aanvraag hiervan; We vragen offertes aan bij het notariaat verzorgen de voorbereiding hiervoor; We bewaken de termijn(en) van de ontbindende voorwaarden; We bewaken de transportdatum; We controleren de eindafrekening van de notaris; We bieden ondersteuning bij het aanvragen van de voorlopige aanslag van de belastingen.

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie

Geachte cliënt, A. Inleiding

Geachte cliënt, A. Inleiding Fiën Adviesgroep Rijsenburg B.V. Hoofdstraat 118-120 3972 LD Driebergen-Rijsenburg www.fien.nl Tel: 0343-518561 Fax: 0343-518669 info@fien.nl Geachte cliënt, A. Inleiding 1. Financiële dienstverleners

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

HGS administratie- en assurantiekantoor

HGS administratie- en assurantiekantoor HGS administratie- en assurantiekantoor Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij?

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij? tolle'ls ASSURANTIEN BV Slalionssrraal39 6J8l AD Eisioo Lb. Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiele diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Bovensmilde, maart 2012 Onderwerp: Dienstenwijzer Combivé Verzekeringen en www.hondengeleiderspolis.nl A. Inleiding Via dit document geven wij weer op welke manier wij werken. Wij geven hierin bij u aan

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650. Dienstenwijzer (particulier) Boutkan Assurantiën b.v. Introductie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Dienstenwijzer (particulier)

Dienstenwijzer (particulier) persoonlijk en dichtbij Dienstenwijzer (particulier) 1 Dienstenwijzer (particulier) De Vries Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance!

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance! Dienstenwijzer All Finance BV Ons kenmerk: Dienstenwijzer Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 E-mail: info@all-finance.nl Versie: 01 april 2015 / 2015.01 Onderwerp: Dienstenwijzer

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer BAAS Tiel B.V. BAAS Makelaars & Assurantiekantoor

Dienstenwijzer BAAS Tiel B.V. BAAS Makelaars & Assurantiekantoor Dienstenwijzer BAAS Tiel B.V. BAAS Makelaars & Assurantiekantoor Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In deze dienstenwijzer staat

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Januari 2015 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Wat kunt u van ons verwachten?

Wat kunt u van ons verwachten? Advieswijzer Financiering en Verzekering Doel en inhoud Volkswagen Bank is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In die werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie