Dienstverleningsdocument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Mussche Assurantie Kantoor besteed veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Ook streven wij naar volledige transparantie met betrekking tot de diensten die wij leveren, teneinde onze relatie met u zo transparant mogelijk te maken. In deze dienstenwijzer vindt u een complete beschrijving van onze dienstverlening en werkwijze, zodat u goed inzichtelijk wordt welke diensten wij precies leveren en wat u van ons kunt en mag verwachten. In deze dienstenwijzer beantwoorden wij de volgende vragen: 1. Wie zijn wij? 2. Wat zijn onze diensten? 3. Wat mag u van ons verwachten? 4. Wat verwachten wij van u? 5. Hoe en wanneer kunt u ons bereiken? 6. Hoe verloopt de premiebetaling? 7. Hoe verloopt een schade- of een andere uitkering? 8. Wat is onze relatie met verzekeraars en andere financiële instanties? 9. Hoe ziet de beloningsstructuur eruit? 10. Hoe waarborgen wij onze kwaliteit? 11. Hoe kunt u de relatie met ons kantoor beëindigen? 12. Waar kunt u met uw klacht terecht? 1. WIE ZIJN WIJ? Mussche Assurantie Kantoor is op 6 oktober 2010 opgericht als assurantiekantoor met de doelstelling particulieren en bedrijven de adviseren over financiële risico`s en het bemiddelen, adviseren en afsluiten van financiële en verzekeringsproducten. Om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij een vergunning van de AFM. Het vergunningsnummer is en is te controleren op de website van de AFM. De verleende vergunning bestaat uit de onderstaande onderdelen: - Adviseren over deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen - Bemiddelen in betaalrekeningen - Bemiddelen in elektronisch geld - Bemiddelen in levensverzekeringen - Bemiddelen in schadeverzekeringen - Bemiddelen in consumptief krediet - Bemiddelen in spaarrekeningen Vanuit Mussche Assurantie Kantoor richten wij ons zowel op de particuliere als op de zakelijke markt

2 met een totaalpakket aan Financiele diensten. Wij adviseren particulieren/ondernemers over verzekeringen en overige Financiele regelingen; daarnaast adviseren wij werkgevers op het gebied van risicomanagement. Ons advies is niet maatschappij gebonden waardoor wij u gegarandeerd de beste oplossing kunnen bieden. Mussche Assurantie Kantoor beschikt over meerdere directe aanstellingen bij meerdere verzekeringsmaatschappijen en banken. Om de meeste verzekeringsmaatschappijen en banken aan te kunnen bieden heeft Mussche Assurantie Kanoor aanstellingen bij meerdere inkoopcombinaties en service -providers om alle verschillende verzekeringen en aanverwante financiële producten te kunnen aanbieden. De kracht van onze organisatie schuilt in de combinatie van persoonlijke aandacht en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, zowel voor nu als in de toekomst. 2. WAT ZIJN ONZE DIENSTEN? De activiteiten van onze dienstverlening lichten wij hieronder kort aan u toe. Mussche Assurantie Kantoor is gespecialiseerd in het adviseren van particulieren en MKB met betrekking tot diverse financiële regelingen. Hierbij valt te denken aan verzekeringen, kredieten en overige aspecten van financiële dienstverlening, zoals spaar- en beleggingsproducten. Mussche Assurantie Kantoor adviseert op basis van een standaard dienstverlening waarmee de adviseur betaald wordt door de provisie welke door de banken en maatschappijen zijn vastgesteld, abonnement, uurtarief of vast tarief. Met betrekking tot het aanbod van financiële producten geven wij hierin onafhankelijk advies over vrijwel alle financiële producten van banken en verzekeraars. 3. WAT MAG U VAN ONS VERWACHTEN? Onze advisering verloopt volgens een vast stramien. Wij brengen uw wensen en behoeften helder in kaart en bekijken samen met u hoe u deze zo goed mogelijk kunt realiseren. Daarbij maken wij een risicoanalyse van uw financiële situatie. Samen met u bepalen wij welke risico`s u loopt en in hoeverre u deze zelf kunt en wilt dragen of beter kunt overdragen aan een verzekeraar. Vervolgens informeren wij u over de verzekeringsoplossingen, voorzien wij u van relevante productinformatie en adviseren wij u over de voorzieningen die u een goede prijs/kwaliteitverhouding bieden. Wij bemiddelen voor u bij het afsluiten van de voorziening bij de desbetreffende financiële instelling en zorgen er voor dat alle administratieve handelingen tijdig en correct worden verricht. Gedurende de looptijd van uw voorziening fungeren wij zowel als uw vraagbaak als uw belangenbehartiger. En heeft u bijvoorbeeld schade aan uw auto, dan zorgen wij er voor dat deze snel en correct wordt afgehandeld.

3 Mussche Assurantie Kantoor adviseert u over en bemiddelt bij het afsluiten van de volgende voorzieningen: - Levensverzekeringen - Lijfrenteverzekeringen en Lijfrenterekeningen - Aansprakelijkheidsverzekeringen - Auto-, motor-, caravan- en bootverzekeringen - Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen - (Brom)fietsverzekeringen - Glasverzekeringen - Inboedel- en opstalverzekeringen - Kostbaarhedenverzekeringen - Kredieten en financieringen - Ongevallenverzekeringen - Rechtsbijstandsverzekeringen - Reis-, evenementen-, en huwelijksverzekeringen - Spaar- en beleggingsrekeningen - Uitvaartverzekeringen - Zakelijke (schade)verzekeringen - Zorgverzekeringen 4. WAT VERWACHTEN WIJ VAN U? Als u een verzekering afsluit, is het noodzakelijk dat u het aanvraagformulier volledig en naar waarheid invult. Zodra u bepaalde gegevens niet of onjuist invult, kan dit consequenties hebben voor de dekking en dus voor de eventuele (schade)uitkering van de desbetreffende verzekering. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid u te helpen met het invullen van het aanvraagformulier. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn met betrekking tot de verstrekking van voor u relevante informatie en het samen- c.q. bijstellen van uw voorzieningenpakket, is het van groot belang dat u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte stelt van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Hierbij gaat het om wijzigingen in uw gezinssituatie (o.a. geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden), wijzigingen in uw inkomenspositie, een adreswijziging, een verandering of aanvulling van de inboedel, verbouwing van de woning, een gewijzigde werksituatie enzovoorts. Hiertoe kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs, die uw voorzieningenpakket dan desgewenst aan een update zal onderwerpen. U kunt zowel telefonisch contact met ons opnemen als per , fax of via onze website Daarop kunt u direct online het contactformulier (of de mutatiekaart) invullen en naar ons verzenden. Wij adviseren u uw polissen geordend te bewaren, zodat u die in geval van een schade, een gewenste aanpassing of uitbreiding snel voorhanden heeft. Wij verwachten dat u de gegevens, die staan vermeld in de documenten die u van ons ontvangt, vergelijkt met uw actuele persoonlijke en/of financiële situatie en dat u eventuele wijzigingen direct aan ons kenbaar maakt. Vervolgens zullen wij er voor zorgen dat de noodzakelijke activiteiten

4 worden ondernomen. Nadat u telefonisch een wijziging aan ons heeft doorgegeven, verwachten wij dat u de bescheiden die u naar aanleiding daarvan van ons ontvangt altijd nog even goed doorneemt om te verifiëren of de wijziging volgens u naar behoren is doorgevoerd. Bij twijfel kunt u uiteraard altijd even contact met ons opnemen, wij zijn u immers graag van dienst. Als u via ons een verzekering afsluit of een offerte aanvraagt, kunt u er zeker van zijn dat met uw gegevens zorgvuldig wordt omgegaan. Wij zullen uw gegevens niet aan derden beschikbaar stellen of gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor u ze ter beschikking heeft gesteld. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u in de toekomst interessante aanbiedingen te doen of om u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen met betrekking tot uw financiële situatie. Als u geen prijs stelt op toezending van extra informatie, dan kunt u dat aan ons doorgeven. Wij zorgen er dan voor dat u van ons uitsluitend post ontvangt die betrekking heeft op uw lopende financiële regeling(en). 5. HOE EN WANNEER KUNT U ONS BEREIKEN? Wij hebben onze bereikbaarheid zo goed mogelijk afgestemd op de behoefte van onze klanten. U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties, (schade)meldingen of het maken van een afspraak met aan van onze medewerkers. Onze contactgegevens zijn: Postadres : Bezoekadres: Mussche Assurantie Kantoor Archipel GG Lelystad Telefoon: (lokaal tarief) Fax: (lokaal tarief) Internet Mussche Assurantie Kantoor Kolkweg PN Lelystad Telefoon: (lokaal tarief) Fax: (lokaal tarief) Internet Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van uur tot uur. In het weekend zijn wij gesloten. Buiten kantooruren kunt u een voic inspreken waarop tijdens kantooruren gereageerd zal worden. Gedurende de gehele dag controleren wij onze op nieuwe berichten. Wij streven er naar om binnen 1 werkdag uw in behandeling te nemen en indien er gezien de strekking van uw bericht actie van onze kant is vereist, dan zullen wij daar zo spoedig mogelijk gevolg aan geven.

5 Vriendelijk verzoeken wij u in uw bericht aan te geven hoe u onze reactie wilt ontvangen: per telefoon, post, fax of per . Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor post die ons kantoor niet (tijdig) bereikt en de eventuele nadelige gevolgen die hieruit voortvloeien. Uitsluitend als u uw post aangetekend naar ons verstuurt, heeft u de zekerheid dat uw post ons bereikt. Indien u niet wenst dan wij uw documenten per post naar u verzenden dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan te geven. Wij zullen uw dossier dan persoonlijk aan u afgeven bij het eerstvolgende persoonlijk afspraak. Bij een schadeclaim of calamiteit tijdens uw verblijf in het buitenland kunt u 24 uur per dag de alarmcentrale bellen die hulp verleent op grond van uw polisdekking. Op vindt u de telefoonnummers van de diverse alarmcentrales. Deze alarmcentrales nemen vervolgens contact op met ons kantoor, waarna wij onmiddellijk tot actie zullen overgaan. 6. HOE VERLOOPT DE PREMIEBETALING? Als u een verzekeringsovereenkomst sluit, wentelt u bepaalde risico`s af op een verzekeraar en/of bouwt u vermogen op. Omdat de belangen veelal erg groot zijn, is de betaling van de premie een wezenlijk aspect van de verzekeringsovereenkomst en daarom voor u van groot belang. Offerte Voordat u een verzekering afsluit, ontvangt u een opgave van de premie, waarop tevens de gewenste betaalwijze, de bijbehorende betaaltermijnen en de duur van de periode waarover de premie is verschuldigd, staan vermeld. Daarnaast ontvangt u eventuele relevante informatie over het product. De offerte is onder voorbehoud. Gespreide premiebetaling Gewoonlijk betaalt u de verzekeringspremie per jaar vooruit. Premiebetaling in termijnen (per maand, kwartaal of halfjaar) is over het algemeen mogelijk. Soms worden bij termijnbetaling premietoeslagen berekend, aangezien hier voor de verzekeraar meer kosten aan verbonden zijn. Deze toeslag is al verwerkt in de premie, zoals we die vooraf aan u opgeven en zoals deze in de polis wordt vermeld. Nadat de verzekering is afgesloten ontvangt u via ons kantoor of rechtstreeks van de maatschappij uw polis en het bijbehorende polisblad. Op het polisblad staan alle relevante gegevens bevestigd. Uw polis is uw daadwerkelijke verzekeringsovereenkomst. De verzekeraar waarbij de verzekering voor u is afgesloten, zal de premie op de door u gewenste wijze incasseren. Betaalwijze premie Kiest u voor betaling per acceptgiro, dan ontvangt u per premievervaldag van uw verzekering een acceptgiro. Kiest u voor premiebetaling via automatische incasso, dan dient u ervoor te zorgen dat op de incassodatum het saldo op uw bank- of girorekening toereikend is om de premie te kunnen afschrijven. Is uw saldo ontoereikend, dan vindt geen betaling plaats en bent u, na het verstrijken van de in de polisvoorwaarde genoemde termijn, in verzuim. Er wordt inspanning geleverd om de premie

6 tijdig te innen, maar de betalingsverplichting rust uiteindelijk bij u. U wordt schriftelijk geïnformeerd als de incassopoging niet is geslaagd en u wordt in de gelegenheid gesteld om de premie alsnog te voldoen. Overigens blijven de gevolgen van niet-tijdige premiebetaling, zoals opgenomen in de desbetreffende polisvoorwaarden, ook bij niet-geslaagde incasso gewoon van kracht. Zie ook de Gevolgen niet-tijdige betalingen. Betalingsherinneringen Als uw bank of verzekeraar uw premie niet heeft ontvangen, dan wordt u een eerste betalingsherinnering toegestuurd. Hierin wordt u erop gewezen dat de dekking van uw verzekering is opgeschort tot het moment dat uw premiebetaling is ontvangen. Indien u een betalingsherinnering heeft ontvangen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan voor u bemiddelen bij de afhandeling van de betalingsverplichting. Gevolgen niet-tijdige betaling Als uw premiebetaling niet tijdig is ontvangen, moet u er rekening mee houden dat de dekking van uw verzekering wordt opgeschort. Dit betekent dat wij bij eventuele schade niet verplicht zijn uw schade te verhalen, met als gevolg dat de verzekeraar niet verplicht is om uit te keren. Bij niet-tijdige ontvangst van uw premie van uw motorrijtuigenverzekering is de verzekeraar genoodzaakt de verzekering af te melden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Uw voertuig staat dan als onverzekerd te boek. Niet alleen kan bij controle een boete worden opgelegd door Justitie, ook heeft u geen recht op een uitkering bij schade aan of veroorzaakt door het betreffende voertuig, waarvoor u verantwoordelijk bent. Bovendien wordt u bij niet-tijdige betaling aangemeld bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Aanmelding kan gevolgen hebben voor andere financiële overeenkomsten die u wilt aangaan in de toekomst. Bij schades waarvoor u aansprakelijk bent of kan worden gehouden zal de verzekeraar de kosten rechtstreeks op u verhalen. Voor levensverzekeringen, waarvoor de premie niet of niet-tijdig is voldaan, kan het overlijdensrisico ongedekt zijn. De precieze gevolgen van niet of niet-tijdige premiebetaling zijn opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden behorend bij de betreffende verzekering. Rol verzekeraar Uw verzekeringsovereenkomst is een contract waaraan wederzijdse rechten en plichten kunnen worden ontleend. Bij veel verzekeringen, in het bijzonder bij schadeverzekeringen, is premiebetaling aan van uw verplichtingen als verzekeringnemer. In principe blijft de premie dus verschuldigd aan de maatschappij, ook als de dekking is opgeschort. De verzekeraar is gemachtigd om via rechtswege over te gaan tot premie-inning. Op grond van de polisvoorwaarden kan de verzekeraar de kosten die verbonden zijn aan gerechtelijke incasso op u verhalen. In bepaalde gevallen worden ook derden, zoals bijvoorbeeld de bank, het Bureau Krediet Registratie (BKR) en het assurantie-intermediair in kennis gesteld van te late premiebetaling.

7 7. HOE VERLOOPT EEN SCHADE- OF EEN ANDERE UITKERING? Schade aan (eigendommen van) derden of uzelf heeft vrijwel altijd financieel nadeel tot gevolg. Denk bijvoorbeeld aan herstel- of vervangingskosten van beschadigde of verloren geraakte objecten, maar ook aan ziektekosten of aan inkomstenderving bij arbeidsongeschiktheid. Met een schadeverzekering draagt u de Financiele gevolgen die voortvloeien uit een schade over op de verzekeraar. Uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst is de verzekeraar voor zover het evenement is gedekt verplicht de verzekerde of benadeelde schadeloos te stellen als deze te maken krijgt met schade. Wat doet u bij schade? Als u te maken krijgt met schade, is het voor een vlotte afwikkeling noodzakelijk dat u de schade zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maakt. Wij zorgen er voor dat de verzekeraar direct in kennis wordt gesteld. Voor uw schademelding zijn schadeaangifteformulieren ontwikkeld, die u bij ons kunt opvragen. Voor de meeste verzekeringen kunt u gebruik maken van een algemeen schadeformulier, die u zowel bij ons kunt opvragen als direct kunt invullen en verzenden via onze website. Indien u via ons kantoor een zorgverzekering heeft afgesloten, dan vormen uw ziektekostendeclaraties een uitzondering op deze handelswijze. Deze declaraties dient u, samen met de originele nota, rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. In spoedeisende gevallen kunt u uw schade rechtstreeks melden bij een alarmcentrale. Deze gegevens ontvangt u overigens ook automatisch bij uw polis. Onze bemiddeling bij schade U vult het schadeformulier zo volledig mogelijk in (vergeet uw handtekening niet!) en stuurt deze samen met de originele nota`s en eventuele getuigenverklaringen op naar ons kantoor. Uiteraard zijn wij graag bereid u bij het invullen van uw schadeformulier te assisteren. Wij zorgen er voor dat uw claim zo spoedig mogelijk bij de desbetreffende verzekeraar terechtkomt. Hoewel we voor de snelheid van de afhandeling mede afhankelijk zijn van de verzekeraar, zullen wij ons uiterste best doen om uw schadegeval zo goed en vlot mogelijk te begeleiden en af te handelen. Wij voeren de correspondentie en houden u tijdens de schadebehandeling op de hoogte van het verloop. U kunt overigens altijd even contact met ons opnemen om na te gaan wat de precieze status is van uw schadegeval. Als u uw schade spoedig aan ons meldt, dan kunnen wij u indien nodig direct doorverwijzen naar de desbetreffende hulpverlenende instantie. Voor schade aan uw auto zijn er bijvoorbeeld dikwijls goede afspraken gemaakt met schadeherstelbedrijven. Uw voordeel hierbij is dat het eigen risico veelal minder bedraagt of zelfs vervalt en dat u bijvoorbeeld gratis kunt beschikken over een vervangende auto. Uiteraard is dit afhankelijk de afspraken die hierover zijn gemaakt door de verzekeraar en derhalve van hetgeen hierover in de verzekeringsvoorwaarden staat vermeld. Eventuele schade-uitkeringen zullen rechtstreeks door de verzekeraar worden gedaan. Uiteraard stelt de verzekeraar ons daarvan op de hoogte, waarna wij zullen verifiëren of de uitkering

8 overeenkomt met het bedrag waarop u volgens de polisvoorwaarden recht heeft. Uitkering in natura Bij sommige verzekeringen ontvangt u geen schadevergoeding in geld, maar in natura. Dit houdt in dat de verzekeraar u schadeloos stelt door de schade te laten herstellen. Bijvoorbeeld door het laten plaatsen van een nieuwe ruit bij een glasverzekering. Ook de rechtsbijstandverzekering vergoedt veelal in natura: de verzekeraar neemt in dat geval de juridische behandeling van het geschil van u over. Bij een levensverzekering bouwt u vermogen op, bijvoorbeeld bestemd voor een aanvulling op uw pensioen of om uw hypothecaire lening geheel of gedeeltelijk af te lossen. Dikwijls dient de levensverzekering ook om het risico van vroegtijdig overlijden of arbeidsongeschiktheid af te dekken. Gaat het om een uitkering die na verloop van tijd tot uitkering komt, dan stellen wij u daarvan tijdig op de hoogte. Uiteraard attenderen wij u daarbij op eventuele fiscale consequenties en de keuzemogelijkheden die u daarbij heeft. Samen met u bepalen wij de oplossing die het best past bij uw persoonlijke situatie, wensen en behoeften. Een variant op de reguliere levensverzekering is de lijfrentepolis. Bij een lijfrentepolis bouwt u tijdens de opbouwfase (de zogeheten uitgestelde lijfrente vermogen op. De premie die u voor uw lijfrenteverzekering betaalt is tot op zekere hoogte fiscaal aftrekbaar. Met de uitkering van uw lijfrentepolis koopt u een zogenaamde direct ingaande lijfrente, die het opgebouwde kapitaal in termijnen gaat uitkeren. De uitkeringen zijn fiscaal belast. Het vereist een hoge mate van professionaliteit om hierbij de juiste keuzes te maken. Mussche Assurantie Kantoor beschikt over de deskundigheid en marktkennis om u hierin op verantwoorde wijze te adviseren en te begeleiden. Uitvaart in natura Een andere variant op de reguliere levensverzekering is de uitvaartverzekering. Hierbij heeft u de keuze uit een verzekering die uitkeert in geld, waarmee uw nabestaanden zelf de uitvaart kunnen regelen, of een uitkering in natura. Bij de uitkering in natura wordt de uitvaart volledig verzorgd, desgewenst precies volgens uw eigen vooraf vastgelegde wensen. 8. WAT IS ONZE RELATIE MET VERZEKERAARS EN ANDERE FINANCIEELE INSTANTIES? Mussche Assurantie Kantoor is een zelfstandig, onafhankelijk financieel adviesbureau. Wij hebben geen verplichtingen tegenover banken of verzekeraars en zijn vrij uw voorziening onder te brengen bij elke financiële instelling. En vanzelfsprekend behartigen wij ook altijd uw belangen in geval van schade. Bij de selectie van financiële instellingen waarmee wij zaken gaan doen, kijken wij ondermeer naar het specifieke specialisme van de desbetreffende instelling. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een

9 verzekeraar uitstekende voorwaarden hanteert in relatie tot de premiestelling. In het selectieproces betrekken wij overigens alle dienstverlenende aspecten van de financiële instelling teneinde een weloverwogen keuze te kunnen maken. 9. HOE ZIET DE BELONINGSSTRUCTUUR ERUIT? Van oudsher ontvangen intermediairs zoals Mussche Assurantie Kantoor inkomsten uit provisie. Provisie is de beloning die wij als uw financieel adviseur van banken en verzekeraars ontvangen voor onze bemiddeling, het onderhoud en het beheer van uw voorzieningen. Voor enkele voorziening die u via ons afsluit, ontvangen wij provisie. Mussche Assurantie Kantoor heeft er bewust voor gekozen om u ook deze standaard provisiestructuur als vergoedingsvorm aan te bieden in. Zo kunnen wij onze dienstverlening laagdrempelig houden. Pas als u een verzekering of andere financiële voorziening bij ons afsluit, betaalt u met de premie een vergoeding voor onze diensten. Voor producten zonder provisie vergoedingen werkt Mussche Assurantie Kantoor met abonnementen, vaste tarieven of uurtarief. In de offerte worden alle 3 de tarieven berekend, u als cliënt maakt uiteindelijk de keuze uit een van de opties. Een abonnement word opgebouwd aan de hand van het aantal gesloten verzekeringen en dient maandelijks aan Mussche Assurantie Kantoor te worden voldaan. Er kan ook gekozen worden voor ene vast tarief, Mussche Assurantie Kantoor spreekt dan op de voorhand af welke werkzaamheden er tegen welk vast tarief verricht gaan worden, hieronder kan zowel het advies als de bemiddeling vallen. Word er gekozen voor een uurtarief dan zal Mussche Assurantie Kantoor nauwkeurig haar uren bij houden die worden besteed aan de relatie voor zowel de advisering als de bemiddeling. Deze uren zullen dan op het factuur vermeld worden en berekend worden aan de relatie. Het vastgestelde uur tarief zal op de voorhand aan de relatie kenbaar worden gemaakt.

10 10. HOE WAARBORGEN WIJ ONZE KWALITEIT? De Wet Financiele Dienstverlening stelt eisen aan financieel dienstverleners op het gebied van integriteit, deskundigheid, financiële zekerheid, transparantie en zorgplicht. De Autoriteit Financiele Markten (AFM) houdt toezicht op de naleving van deze wet. Onze dienstverlening is gebaseerd op de deskundigheid van de medewerkers. Wij beschouwen het voorts als onze taak om deze kennis voortdurend up-to-date te houden. Hiertoe is voor elke adviseur/medewerker een persoonlijk opleidingsplan opgesteld. Bovendien wordt van hen verwacht dat zij actuele maatschappelijke, financiële en fiscale ontwikkelingen bijhouden. 11. HOE KUNT U DE RELATIE MET ONS KANTOOR BEËINDIGEN? Wij hechten bijzonder veel waarde aan een goede relatie met onze klanten en zullen er daarom alles aan doen om uw wensen te vervullen en zorg te dragen voor een uitgebalanceerd financieel pakket. Toch is het mogelijk dat u de relatie wilt beëindigen. Dat is natuurlijk altijd mogelijk. Op uw verzoek zal de bank of verzekeraar uw voorziening - die u gewoon kunt laten doorlopen - onderbrengen bij een andere assurantie-intermediair. Van ons uit is het ook mogelijk de relatie met u te beëindigen. Uw belangen worden dan overgedragen aan de (andere) assurantie-intermediair van uw keuze. Wij zullen u uiteraard altijd op de hoogte stellen van de reden waarom wij de relatie met u beëindigen. Beëindiging van uw voorziening(en) zonder dat de verzekering elders wordt voortgezet, kan slechts geschieden per contractsvervaldatum met inachtneming van de eventueel in de polis vermelde opzegtermijn. Deze datum vindt u in het polisoverzicht van de desbetreffende voorziening. Het verzoek tot beëindiging van uw polis dient u schriftelijk bij ons in te dienen. 12. WAAR KUNT U MET UW KLACHT TERECHT? Klachten zien wij doorgaans als advies over de wijze waarop wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Mussche Assurantie Kantoor beschikt over een speciale klachtenprocedure, die voorschrijft dat een klacht na ontvangst moet worden voorgelegd aan de leidinggevende. De controle op juiste naleving van de klachtenprocedure ligt bij de leidinggevende, die alle stadia van het traject zorgvuldig documenteert. Voorts is de leidinggevende verantwoordelijk voor de nazorg zodra het dossier is afgesloten. Een strikte werkwijze, bedoeld om u zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. Om aan te tonen dat wij uw klacht zeer serieus nemen en alles in het werk zullen stellen om zo snel mogelijk tot een goede oplossing te komen. U kunt schriftelijk een klacht bij ons indienen. De gegevens van de Klachtendesk treft u hieronder aan. Mussche Assurantie Kantoor

11 T.a.v.: Klachtendesk Archipel GG Lelystad Klachteninstituut De kans bestaat dat de klacht na behandeling door Mussche Assurantie Kantoor naar uw inzicht niet afdoende is behandeld. In dat geval kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Verzekeringen: Klachteninstituut Verzekeringen Postbus AN Den Haag Internet Telefoon Fax Als u van mening bent dat u niet voldoende over onze dienstverlening bent geformeerd en dat uw belang hierdoor is geschaad, dan kunt u eveneens bij het Klachteninstituut terecht. Het advies en de hulp die het Klachteninstituut u biedt, is voor u kosteloos. De kosten zijn reeds door aangesloten assurantietussenpersonen en verzekeringsmaatschappijen voldaan. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Mussche Assurantie Kantoor heeft zich met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekerd voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van ons beroep. Uiteraard doen wij ons uiterste best om u van het juiste advies te voorzien, maar adviseren blijft mensenwerk. Er kan dus altijd iets anders lopen dan op voorhand werd verwacht. Indien ons kantoor aansprakelijk wordt gesteld voor schade die voortvloeit uit onze dienstverlening, dan zijn de financiële gevolgen veelal gedekt door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Met andere woorden: de beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt een extra waarborg voor de continuïteit van ons kantoor en biedt u de zekerheid dat uw schade binnen de grenzen van de verzekering wordt vergoed.

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor

Dienstenwijzer. 1. Ons kantoor Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw voorziening(en) toe te vertrouwen aan ons kantoor, of heeft reeds een of meer voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. U kunt ervan overtuigd zijn dat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. 1. Inleiding

Dienstverleningsdocument. 1. Inleiding Dienstverleningsdocument 1. Inleiding Op grond van de Wet Financiële Dienstverlening zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstekken.

Nadere informatie

DienstenWijzer. Januari 2013

DienstenWijzer. Januari 2013 DienstenWijzer Januari 2013 Hartelijk welkom bij S&A Adviesgroep U bent van plan de zorg voor uw financiële voorziening(en) toe te vertrouwen aan ons kantoor of u heeft al één of meer voorziening(en) toevertrouwd

Nadere informatie

Assurantie Adviesburo Ekdom

Assurantie Adviesburo Ekdom Algemene inleiding Hartelijk welkom bij Assurantie Adviesburo Ekdom Een goede beslissing. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn. Hierbij

Nadere informatie

U heeft één of meer financiële voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor.

U heeft één of meer financiële voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. Hartelijk welkom bij Labruyère Financiële Diensten! U heeft één of meer financiële voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

ONZE DIENSTVERLENING IN KAART

ONZE DIENSTVERLENING IN KAART GOUDZWAARD HYPOTHEKEN EN ASSURANTIËN Tevens handelend onder De Woonadvizier ONZE DIENSTVERLENING IN KAART Uw zekerheid, onze deskundigheid. Daar staan we voor. Geachte cliënt, U bent van plan uw hypotheek/schade-/levensverzekering

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Gedurende de afgelopen jaren is er in de financiële branche veel veranderd. Mede als gevolg van deze veranderingen zijn de eisen, gesteld aan financiële dienstverleners,

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij. In volgorde informeren wij u over:

Hartelijk welkom bij. In volgorde informeren wij u over: Hartelijk welkom bij U heeft een of meer voorziening(-en) toevertrouwd aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige

Nadere informatie

Advieswijzer S&A / Geldfactory

Advieswijzer S&A / Geldfactory Advieswijzer S&A / Geldfactory versie mei 2004 De desbetreffende factory is een handelsnaam van.s&a Projecten B.V. en is een onderdeel van S&A Groep B.V. te Heerhugowaard. S&A Projecten BV werkt nauw samen

Nadere informatie

Kot & Hage Financieel Adviseurs DIENSTENWIJZER JANUARI 2009 WET FINANCIEEL TOEZICHT

Kot & Hage Financieel Adviseurs DIENSTENWIJZER JANUARI 2009 WET FINANCIEEL TOEZICHT Kot & Hage Financieel Adviseurs DIENSTENWIJZER JANUARI 2009 WET FINANCIEEL TOEZICHT Algemene inleiding U heeft contact opgenomen met ons kantoor voor het inwinnen van financieel advies. Een goede beslissing.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Aad Mechielsen Assurantie Adviesbureau Ambachtsweg 5 f 1474HV OOSTHUIZEN

Dienstenwijzer. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Aad Mechielsen Assurantie Adviesbureau Ambachtsweg 5 f 1474HV OOSTHUIZEN Dienstenwijzer Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Aad Mechielsen Assurantie Adviesbureau Ambachtsweg 5 f 1474HV OOSTHUIZEN Onze dienstverlening in kaart In 2002 is de Gedragscode Informatieverstrekking

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Den Dekker Assurantiën!

Hartelijk welkom bij Den Dekker Assurantiën! Hartelijk welkom bij Den Dekker Assurantiën! U heeft een of meer voorziening(-en) toevertrouwd aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde

Nadere informatie

ADVIESWIJZER. Een goede beslissing. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn.

ADVIESWIJZER. Een goede beslissing. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn. ADVIESWIJZER algemene inleiding U bent van plan de zorg voor uw voorziening(en) toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw financiële belangen bij ons in

Nadere informatie

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Spée & Van der Maden Verzekering B.V heeft een dienstverleningsdocument opgesteld ter bevordering van een juiste voorlichting aan cliënten omtrent

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij 19-11-2013 DEN DEKKER ASSURANTIËN. Kloosterstraat 17 5408 BA VOLKEL

Hartelijk welkom bij 19-11-2013 DEN DEKKER ASSURANTIËN. Kloosterstraat 17 5408 BA VOLKEL Hartelijk welkom bij U heeft een of meer voorziening(-en) toevertrouwd aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige

Nadere informatie

Algemene inleiding. U heeft contact opgenomen met ons kantoor voor het inwinnen van financieel advies.

Algemene inleiding. U heeft contact opgenomen met ons kantoor voor het inwinnen van financieel advies. Algemene inleiding U heeft contact opgenomen met ons kantoor voor het inwinnen van financieel advies. Een goede beslissing. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde

Nadere informatie

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer .VASTGOEDCENTER. Advieswijzer Advieswijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTWIJZER Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer HB & Partners Financiële Diensten

Dienstenwijzer HB & Partners Financiële Diensten Dienstenwijzer HB & Partners Financiële Diensten Inleiding U heeft een aantal zaken aan ons kantoor toevertrouwd of bent wellicht van plan dit te doen. Wij willen ons door middel van deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer

Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Deze dienstenwijzer geeft u een duidelijk beeld van de werkzaamheden die Dool Assurantiën verricht. De volgende onderwerpen komen hieronder aan bod: - Dool Assurantiën

Nadere informatie

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE.

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE. Het Vermogenshuys De vastberaden partner Financiële Dienstverlening helder in kaart Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE Het Vermogenshuys Voorstraat 6 3281 AV Numansdorp. Het Vermogenshuys INSURANCE

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTENWIJZER BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening: Op grond van de Wet Financieel Toezicht (WFT) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Dienstenwijzer Siebelink Assurantiën B.V. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer. de financiële balie

Dienstenwijzer. de financiële balie Dienstenwijzer de financiële balie U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen.

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen. WFT Dienstenwijzer Inleiding U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Dienstenwijzer 01-2013

Dienstenwijzer 01-2013 Dienstenwijzer 1 Dienstenwijzer Als bedrijf in de financiële branche hechten wij grote waarde aan betrouwbaarheid. Ook proberen wij in onze voorlichting zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer Versie februari 2016

Dienstenwijzer Versie februari 2016 ONZE DIENSTVERLENING Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken weet u waar u aan toe bent en wat we van elkaar

Nadere informatie

1 Onze organisatie. Welkom bij Aevitae. U heeft de zorg voor uw verzekering en/of andere financiële voorzieningen

1 Onze organisatie. Welkom bij Aevitae. U heeft de zorg voor uw verzekering en/of andere financiële voorzieningen Aevitae Gedragscode Welkom bij Aevitae U heeft de zorg voor uw verzekering en/of andere financiële voorzieningen aan ons kantoor toevertrouwd. Een goede beslissing. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw belangen

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies

Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Snoek & Schepman Hypotheken en Pensioenen Hogewal 1 bis 2514 HA Den Haag Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra V.O.F. & Adviesbureau Feenstra Reggestraat 28 1078 DA Amsterdam tel.nr. 020-6797953 & faxnr. 020-6627162. e-mail: feenstra-verzekeringen.nl.

Nadere informatie

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door : Hobro Hypotheken & Assurantiën Paukenstraat 10 5402 HK Uden T 0413-251546 RABO 15.54.64.485 KvK 16059596 AFM 12008498 info@hb-hypotheek.nl www.hb-hypotheek.nl

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Wie zijn wij 3. Onze dienstverlening 3. Wat doen wij 3. Onze kwaliteit 4. Onze relatie met verzekeraars 4. Onze bereikbaarheid 5

Wie zijn wij 3. Onze dienstverlening 3. Wat doen wij 3. Onze kwaliteit 4. Onze relatie met verzekeraars 4. Onze bereikbaarheid 5 DVD Dienstenwijzer Als bedrijf in de financiële branche hechten wij grote waarde aan betrouwbaarheid. Ook proberen wij in onze voorlichting zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de Wet financieel

Nadere informatie

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie,

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie, WFD Dienstenwijzer Versie april 2007 Inleiding Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2006 is binnen de assurantiebranche de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) van kracht. De Wfd eist dat consumenten,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0

Dienstenwijzer. Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0 Dienstenwijzer Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0 INHOUDSOPGAVE ONZE DIENSTVERLENING... 3 OVER VERSGIL FINANCIELE DIENSTEN... 3 MISSIE... 3 DIENSTEN... 3 WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN... 4 BETALINGEN...

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Admicon Hypotheken en Verzekeringen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Artoli Adviesgroep

Dienstenwijzer. Artoli Adviesgroep Dienstenwijzer Artoli Adviesgroep Hartelijk welkom bij Artoli Adviesgroep Onze dienstverlening valt onder de regelgeving van de Wet Financieel Toezicht (Wft). Wij zijn in het bezit van een vergunning,

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

DOMINASS ASSURANTIEN BV

DOMINASS ASSURANTIEN BV DOMINASS ASSURANTIEN BV Assurantie adviesbureau voor theologen Hier kunt u ons aan houden Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Dominass GIDI-Advieswijzer 2 Voorwoord Als relatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Fidé Hypotheken & Verzekeringen Kuukven 17 5991 NK Baarlo info@fide.nu 06-10314515 Geachteklant, Wij willen ons graag voor stellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One

Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One DIENSTVERLENINGSDOCUMENT/DIENSTENWIJZER Assurantiekantoor All in One VOF Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One Voorafgaand aan onze dienstverlening

Nadere informatie

Advieswijzer Financieel Advies.

Advieswijzer Financieel Advies. Advieswijzer Financieel Advies. Geachte relatie, Graag willen wij u in deze brochure inzage geven in hetgeen ons kantoor voor u kant betekenen op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument: Dienstverleningsdocument: Algemene informatie Het Bespaarhuis is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling.

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding Dienstenwijzer Geachte cliënt, Inleiding De Overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet financiële toezicht (Wft) in werking getreden.

Nadere informatie

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Heddema Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12006728.

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten Heddema Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12006728. DIENSTENWIJZER Welkom bij Heddema Verzekeringen U heeft de zorg voor uw verzekering en/of andere financiële voorziening aan ons kantoor toevertrouwd. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw belangen bij ons

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door MSK Groep Verzekeringen & Hypotheken, Haven 17, 3143 BB Maassluis. Wij willen ons graag

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

Groenhout Financiële Dienstverlening. Regio Assurantiën. Dienstenwijzer

Groenhout Financiële Dienstverlening. Regio Assurantiën. Dienstenwijzer Groenhout Financiële Dienstverlening & Regio Assurantiën Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Samenwerking en transparantie komt van twee kanten

Dienstenwijzer. Samenwerking en transparantie komt van twee kanten Dienstenwijzer Dienstenwijzer RI Verzekeringen hecht vanuit het oogpunt van transparantie aan goede voorlichting op het gebied van assurantiën en risico- en procesbeheersing. Tegelijkertijd eist de Wet

Nadere informatie

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet.

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Hyporatio Burg. van Grunsvenplein 12 6411 AT Heerlen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

HMIGeurts bv. s h. s y. n h. a t. a & u p. t i ë e k e. Hartelijkwelkom bijassurantiën H.M.Geurts B.V.! Ons kantoor. De diensten die wij u leveren (])

HMIGeurts bv. s h. s y. n h. a t. a & u p. t i ë e k e. Hartelijkwelkom bijassurantiën H.M.Geurts B.V.! Ons kantoor. De diensten die wij u leveren (]) ;> Nieuwstraat 22-24 - 6431 KT postbus 129-6430 AC Hoensbroek tel.: 045 5211668-5221090 fax: 0455630275 E-mail: info@geurts-bv.nl a & HMIGeurts bv s h s y u p r 0 a t n h t i ë e k e n n postrekening 101

Nadere informatie

Dienstenwijzer (V/H Gidi) (Dienstverlening Intermediair)

Dienstenwijzer (V/H Gidi) (Dienstverlening Intermediair) Dienstenwijzer (V/H Gidi) (Dienstverlening Intermediair) Martien Temmink Verzekeringen Bezoekadres : Borchmolendijk 17 Sint-Oedenrode Postadres : Postbus 107 5490 AC Sint-Oedenrode Tel. 0413-475633 Fax

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv Dit document wordt u aangeboden door Nationale Financiële Adviesgroep bv, gevestigd Laan op Zuid 196-198 te 3071 AA Rotterdam.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikken wij over een vergunning, onder nummer 12002255, voor het in Nederland verlenen van de financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dit document wordt u aangeboden door Tekelenburg Financiële Planning, Bruynssteeg 14A te Deventer. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies REMAIL B.V. Dienstverleningdocument Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies Pagina 1 van 6 Dienstverleningdocument Remail B.V. 2013 WIE ZIJN WIJ? Remail B.V. Statutair gevestigd: Dr. Jan van Breemenlaan

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle. Dienstenwijzer Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Dienstverleningsdocument Bleukens Advies versie 2010-01 Pagina 1 van 7 U overweegt

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: Informatie over: BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Jacobus Recourt Assurantien B.V., Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

geef richting aan uw financiële toekomst Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over:

geef richting aan uw financiële toekomst Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over: geef richting aan uw financiële toekomst Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer van Finvisie financieel planners en beleggingsadviseurs informeren wij u over: De precieze gegevens van ons kantoor inclusief

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument ( DVD ) V1-PHV-05022013 Het dienstverleningsdocument is een informatief document waarin wij u aangeven wie wij zijn en wat onze werkwijze is. Ook wordt

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door P.I.M. Professionals In Maatwerk B.V. tevens handelend onder de naam Financieel Helder. Onze gegevens luiden: (P.I.M.)

Nadere informatie

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten.

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. dienstenwijzer Van der Eijk Assurantiën BV Dorpsstraat 86 1182 JG Amstelveen Telefoon: 020-4538118 Fax: 020-4538121 E-mail: office@vandereijkassurantien.nl A. Inleiding Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Your Financials Heerenveen Bezoekadres : Businesspark Friesland West 27A, 8447 SL Heerenveen Postadres : Businesspark Friesland West

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIE STE WIJZER / DIE STVERLE I GSDOCUME T Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze dienstenwijzer heeft als doen om u inzicht te

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER versie 2015.11

DIENSTENWIJZER versie 2015.11 DIENSTENWIJZER versie 2015.11 Dit document wordt u aangeboden door Van Ekeren financieel advies BV. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van

Nadere informatie

"ALLES OVER FINDIGO" Wie zijn wij?

ALLES OVER FINDIGO Wie zijn wij? "ALLES OVER FINDIGO" Voor u ligt de dienstenwijzer van Findigo Financiële Diensten. In dit document geven wij u een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld van elke stap van de dienstverlening die u van

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat DIENSTENWIJZER Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat Dienstenwijzer 2010.1. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Pagina 1 van 5 Dienstenwijzer van: Goudzwaard

Nadere informatie

Dienstverleningsoverzicht Vos Verzekeringen

Dienstverleningsoverzicht Vos Verzekeringen Dienstverleningsoverzicht Vos Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in schadeverzekeringen financiële dienstverlening. Wij willen u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenverleningsdocument B.A. den Dekker Assurantiën AFM

Dienstenverleningsdocument B.A. den Dekker Assurantiën AFM Dienstenverleningsdocument B.A. den Dekker Assurantiën AFM Op een bondige en overzichtelijke wijze geeft B.A. den Dekker Assurantiën hierna inzicht in zijn dienstverlening aan u. Op de dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES U heeft voor Bleukens Advies gekozen of overweegt voor Bleukens Advies te kiezen als uw tussenpersoon voor uw verzekeringen en / of andere financiële diensten. Met uw keuze

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Ideaal Advies is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. In deze dienstenwijzer willen wij ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: MeerHuis financiële dienstverlening Robberstraat 1 4201 AK GORINCHEM Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer SH Assurantie

Dienstenwijzer SH Assurantie Dienstenwijzer SH Assurantie De verzekeringsbedrijfstak en de overheid hechten waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Om u een indruk te geven van onze werkwijze hebben wij deze

Nadere informatie

Geachte relatie, Met vriendelijke groeten, VerzekerJeGoedkoper.nl. GIDI-wijzer VerzekerJeGoedkoper.nl d.d. 15 september 2005 1

Geachte relatie, Met vriendelijke groeten, VerzekerJeGoedkoper.nl. GIDI-wijzer VerzekerJeGoedkoper.nl d.d. 15 september 2005 1 Geachte relatie, Als VerzekerJeGoedkoper.nl hebben wij ons ten doel gesteld dat consumenten diverse verzekeringen kunnen afsluiten tegen lagere tarieven. Wij kunnen deze scherpere tarieven aanbieden doordat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN Dienstverleningsdocument Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie

Nadere informatie