Erasmus Multi Polis Alles in één keer goed verzekerd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erasmus Multi Polis Alles in één keer goed verzekerd"

Transcriptie

1 Erasmus Multi Polis Alles in één keer goed verzekerd

2 Erasmus Multi Polis Al uw verzekeringen in één pakket: gemakkelijk, overzichtelijk en voordelig. De meeste mensen hebben een aantal verzekeringen. Een paar verzekeringen zijn onmisbaar, sommige zelfs verplicht. Zo heeft bijna iedereen wel een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering, hebben autobezitters een auto verzekering en eigen huizenbezitters een woon huisverzekering. Ook doorlopende reis- en rechtsbijstandverzekeringen worden steeds vaker afgesloten. Het is dan ook handig en verstandig al uw verzekeringen in één pakket te bundelen. 2

3 VOORDELEN VAN ALLE VERZEKERINGEN IN ÉÉN PAKKET Al uw verzekeringen gebundeld in één pakket levert een aantal voordelen op. Zekerheid dat de verschillende verzekeringen op elkaar zijn afgestemd, zodat u geen hia ten in de dekking heeft of voor over lappende dekkingen betaalt. Overzichtelijk. Alle verzekeringen duidelijk en overzichtelijk in één polis ondergebracht heeft bovendien als voordeel dat u van allerlei losse polissen en paperassen af bent. Voordeel van pakketkorting. De combinatie van bijvoorbeeld een inboedel-, aansprakelijk heids- en een autoverzekering levert bijvoor beeld al een korting op van 5% op de totale premie. Met een doorlopende reis- en onge vallenverzekering erbij wordt de korting maar liefst 10% op al uw ver ze keringen. Eén polis betekent ook maar één keer poliskosten. Gemak van maandbetaling. Omdat u uw salaris ook per maand krijgt, vinden wij het logisch dat u bij ons ook uw verzekeringen automatisch per maand kunt betalen, zon der extra kosten. En tenslotte mogen uitsluitend professionele ad viseurs onze Erasmus Multi Polis afsluiten. U bent dus ook verzekerd van een deskundig ad vies! en maatschappijen lopen? Grote kans dat be paalde dekkingen elkaar overlappen, waardoor u teveel premie betaalt. Bovendien mist u dan ook onze pakketkorting. Dubbel onvoordelig dus. Het bijhouden van uw verzekeringen is ook van belang. Waarschijnlijk heeft u de afgelopen jaren wel wat duurdere spullen gekocht, zoals een LCD-televisie of een nieuwe bank. Of heeft u gezinsuitbreiding gehad, of zijn de kinderen juist het huis uit gegaan? Dan loopt u daarmee de kans onderverzekerd of over verzekerd te zijn. En kan die dure auto ver zekering niet wat goedkoper? Kortom, er zijn allerlei redenen om uw assurantieadviseur eens naar uw ver ze keringen te laten kijken. Als geen ander kan hij de wirwar aan polissen beoordelen en u adviseren verzekeringen aan te passen of (over) te sluiten. Hij neemt u deze zorg graag uit handen. ERASMUS MULTI POLIS De Erasmus Multi Polis kent vijf rubrieken. In elk van deze rubrieken zijn verzekeringen opgenomen die bij elkaar horen. Onder de rubriek Vervoer vallen bijvoorbeeld de autoen motorverzekering en onder de rubriek Wonen de woonhuis- en inboedelverzekering. In deze brochure zetten wij alle rubrieken op een rij. Laat uw assurantieadviseur uw verzekeringen eens onder de loep nemen. Heeft u ver schillende verzekeringen bij ver schil lende ad viseurs 3

4 Rubriek Vervoer Aan uw auto of motor zijn grote risico s verbonden. Ongetwijfeld heeft u wel eens in de file gestaan, omdat de weg versperd was door een aanrijding. En bij een aanrijding is bijna altijd ook een tegenpartij betrokken. Voor schade door uw schuld toegebracht aan anderen, bent u verplicht zich te ver zekeren. Veelal wilt u echter ook de schade aan uw eigen auto of motor verzekerd hebben. Of wat te doen bij problemen met uw garage 4

5 of dealer? Of de maatschappij waarbij de tegenpartij verzekerd is, doet moei lijk bij het verhalen van uw schade. Voor al die risico s hebben wij prima ver ze keringen. PERSONENAUTO EN MOTOR Zoals u weet, bent u verplicht voor uw auto of motor een aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) te hebben voor schade die u toe brengt aan anderen. Met verzekerde be dra gen van EUR ,- voor mate riële schade en EUR ,- voor letsel schade bent u met de Personenauto- en Motor verzekering goed verzekerd. Maar diefstal van uw auto of motor, schade door storm of een steentje door de voorruit wilt u misschien ook wel verzekerd hebben. Deze risico s zijn prima te verzekeren onder de beperkt cascodekking. Is uw auto of motor nog niet zo oud dan wilt u wellicht ook zelf ver oorzaakte schade aan uw auto of motor wel gedekt hebben. De Personenauto- en Motorverzekering bieden hier een casco dek king voor die meer dan compleet is. Een paar extra s op de auto ver zekering: een hogere uitkering bij total loss van uw auto, doordat een lagere afschrijving wordt toegepast. Is de auto niet ouder dan 1 jaar, dan wordt zelfs de volledige nieuw waarde vergoed. Acce s soires zijn tot EUR 1.250,- gratis meeverzekerd. AANVULLENDE VERZEKERINGEN De WA- en de (beperkt) cascodekking bie den dekking voor respectievelijk schade aan de tegenpartij en aan uw eigen auto of motor. Maar andere vervelende zaken zoals proble - men bij het verhalen van een schade, een niet naar uw tevredenheid uitgevoerde reparatie of letselschade van u of van één van uw passagiers vallen niet onder die verze keringen. Voor dergelijke risico s kunt u, tegen een aantrekkelijke premie, een aanvullende verzekering nemen. 5

6 Rechtsbijstand Als u van rechts komt en geen voorrang krijgt en verschillende getuigen bevestigen dit, dan zal het verhalen van uw schade geen probleem zijn. Wordt u van achteren aangereden door iemand die zegt dat u onnodig op uw rem ging staan, dan wordt het verhalen van een schade al een stuk lastiger. Of een garagehouder die een hoge rekening stuurt voor een half uit ge voerde reparatie op andere gedachten bren gen, kan heel lastig worden. Verzekerd zijn van juridische bijstand is dan meer dan wel kom. Afhankelijk van de situatie en afhan kelijk van uw behoefte kan een keuze gemaakt wor den uit drie rechts bijstandverzekeringen. Dit zijn: Verhaalsservice (beperkte bijstand) Verhaalsrechtsbijstand (uitgebreidere bijstand) Motorrijtuigenrechtsbijstand (meest uitgebreide bijstand) 6

7 Inzittenden / Opzittenden Het is geen leuk onderwerp, maar we komen het toch wel eens tegen: een auto-ongeluk waarbij slachtoffers vallen. Een gebroken been oplopen is vervelend, maar dat herstelt wel weer. Maar een dwarslaesie of een dodelijk ongeval is een ander verhaal. Vaak komen daar ook nog eens financiële zorgen bij. Die zor gen kunnen (gedeeltelijk) weggenomen wor den doordat de Auto-inzittenden verze kering bij invaliditeit of overlijden een kapitaal uitkeert. Voor motorrijders is er de Motor opzit tendenverzekering. daaraan heeft, kunnen wij u niet uit handen nemen. Wel kunnen wij ervoor zorgen dat zo n schade geen nadelige financiële gevolgen voor u heeft. Die zekerheid bieden wij u met onze Woon Riant Woonhuis- en Woon Riant Inboedelverzekeringen. Om de financiële zorgen na een auto-ongeluk nog meer weg te nemen is de Schade verzekering Inzittenden een perfecte oplossing. Van de inzittende die slachtoffer van een ongeluk wordt, wordt de totale schade vergoed tot een maximum van ruim EUR ,-. Ook inkomstenderving en smarten geld zijn hiermee verzekerd. Rubriek Wonen De kranten staan er vol mee: een woonhuis brandt tot de grond toe af, een dak van een huis raakt zwaar beschadigd door een omgevallen boom vanwege een hevige storm, een inbreker bekent een serie inbraken, wateroverlast door hevige regenval, kapotte apparatuur door blikseminslag... De kans dat u zo iets overkomt is gelukkig niet zo groot. Maar als het u overkomt, dan is dat heel vervelend. Alle overlast en het werk dat u WOON RIANT WOONHUIS Een woonhuisverzekering is een heel belan g- rijke verzekering voor iedere huis eigenaar. Uw eigen huis vertegenwoordigt zo n groot kapitaal, dat u er niet aan moet denken dat daar schade aan ontstaat en dat u niet ver zekerd bent. De Woon Riant Woonhuis verzekering, het woord riant zegt het al, biedt een complete dekking voor uw huis. Van brandschade tot stormschade, van water scha de tot vandalismeschade. Zelfs voor het onwaarschijnlijke geval dat een vliegtuig schade aan uw huis veroorzaakt, bent u verzekerd. Ook het glas in uw ramen is gedekt tegen glasbreuk. Wordt het verzekerde bedrag vast gesteld met de herbouwwaardemeter of door een taxateur, dan bent u gegarandeerd niet onderverzekerd. Met recht een riante dek king. 7

8 WOON RIANT INBOEDEL Ook uw inboedel is een belangrijk bezit, dat u graag goed verzekerd wilt hebben. De gevaren die een inboedel bedreigen, komen veelal overeen met die van een woonhuis. Maar ook inbraak en diefstal vormen een groot risico voor uw inboedel. Dergelijke risico s zijn gedekt op de Woon Riant Inboe delverzekering. En nog veel meer. Ook schade aan de door u opgeknapte badkamer, of aan de voor uw rekening geplaatste keuken, is ge dekt. Stelt u de waarde van uw inboedel vast met behulp van de inboedelwaardemeter, dan bent u gegarandeerd niet onderverzekerd. Een rustig gevoel. KOSTBAARHEDEN Heeft u kostbare zaken zoals bijvoorbeeld een duur sieraad of horloge, dan wilt u dat mis schien 8

9 ook buitenshuis verzekerd hebben. Ver lies of diefstal komt toch veel voor. De kost baar hedenverzekering is dan een prima aan vul ling op uw inboedelverzekering. Rubriek Vrije Tijd We hebben tegenwoordig veel meer vrije tijd dan vroeger en kunnen daar vaak ook meer geld aan besteden. En dat brengt dan weer andere, niet alledaagse, risico s met zich mee. Neem de caravan of (zeil)boot. Dat zijn toch veelal dure investeringen, die u niet zo maar op het spel wilt zetten. U staat er niet altijd bij stil, maar ook tijdens vakanties loopt u dage lijks risico s. Er kan iets met uw bagage ge beur en die u bij zich heeft, een zakkenroller kan er met uw portemonnee vandoor gaan en ook de wintersport loopt helaas niet altijd goed af. Die luxe vrije tijdsbestedingen moe ten dan ook goed verzekerd kunnen worden. verzekeren. Bovendien is de door lopende reisverzekering ook nog voordeliger dan wanneer u voor elke reis een aparte ver zekering sluit. CARAVAN Uw vakantieplezier abrupt afgebroken door een ongeluk met de caravan. U moet er niet aan denken. Het voorkómen kunnen wij niet voor u verzekeren. Wel kunnen wij u verze keren van een ruime vergoeding van de materiële schade die u daardoor lijdt. Niet alleen de schade aan de caravan wordt ver goed, maar ook de schade aan de inven taris, bagage en DOORLOPENDE REIS- EN ANNULERING Gaat u meerdere keren per jaar voor lange of korte periode op vakantie, dan is de doorlopende reisverzekering de ideale verzekering. Deze is helemaal naar uw persoonlijke wensen en gezinssamenstelling in te richten. De basisverzekering kunt u met verschillende dek kin gen uitbreiden. Van dokterskosten tot dief stal van geld, van dekking tijdens het varen op de Friese meren, tot dekking tijdens de wintersport in Oostenrijk. Zelfs het door omstan digheden moeten annuleren van uw vakantie en het geld dat u daarmee kwijt kan raken, is te 9

10 voortent. Staat de caravan op de camping (of in de stalling), dan is de caravan en alles wat daarbij hoort o.a. ook verzekerd voor schade door brand, diefstal en storm. Schade door hagel kunt u apart meever ze keren. VAAR RIANT PLEZIERVAARTUIG Wat voor de caravan geldt, geldt ook voor de boot. Zowel op het water, op de trailer achter de auto als in de stalling kan er iets met uw boot gebeuren. Met de Vaar Riant Pleziervaartuigverzekering bent u uitstekend verzekerd. Van roeibootjes tot zeiljachten. Op de Loosdrechtse Plassen tot op de Middellandse Zee. De boot en de inboedel zijn standaard ver zekerd, maar ook het ongevallenrisico voor de opvarenden is standaard meeverzekerd. En als u wilt, verze keren wij ook uw boottrailer of volg boot. 10

11 Rubriek Recht In een samenleving waar mensen zich steeds bewuster worden van hun rechten en plichten worden we steeds vaker geconfronteerd met conflicten. Met de buren over een overhangen de boom of verkeerd geplaatste schutting, met de leverancier over de levering van een nieuw bankstel, met de garage over een niet naar wens uitgevoerde reparatie. Mede door de dure tarieven van advocaten worden een Aansprakelijkheids- en Rechtsbijstandverzeker ing steeds belangrijker. AANSPRAKELIJKHEID VOOR PARTICULIEREN Een kopje koffie dat omgestoten wordt over de nieuwe vloerbedekking van vrienden, de ge l eende boormachine die op de vloer kapot valt, een kind dat met fiets en al omvalt tegen de nieuwe auto van de buurman. Vervelende ongelukjes die vaak nog veel geld kosten om te repareren ook. De financiële gevolgen van zulke voorvallen worden opgevangen door de Aansprakelijkheids verzekering voor particu lier en. RECHTSBIJSTAND Als u onrecht wordt aangedaan is vaak de eerste reactie: ik wil mijn recht hebben. De aannemer die zijn afspraken maar niet nakomt, de werkgever of de overheid over een ontslagprocedure, de overheid over een vergunning die maar niet afkomt Als particulier opbok sen tegen grote bedrijven of overheidsinstan ties is vaak onbegonnen werk. De Rechtsbijstandverzekering is in die geschillen vaak een prima middel om uw recht te halen. De Rechtsbijstand verzekering is modulair van opbouw met als basis de module Verkeer. Die kan uitge breid worden met de modules Consument en wonen, Inkomen en Fiscaal en vermo gen. Ook deze verzekering is dus naar uw wensen samen te stellen. Tip: zijn er meerdere auto s in het gezin, dan is een Rechtsbijstandverzekering goedkoper dan losse Motorrijtuigenrechtsbijstandverzekeringen. 11

12 Rubriek Ongevallen Een ongeluk zit in een klein hoekje. De meeste ongelukken gebeuren dan ook in en rondom het huis. En meestal loopt het allemaal goed af. Maar loopt het een keer niet goed af, dan kan zo n klein ongelukje flinke financiële ge volgen hebben. Uw inkomen kan geheel of gedeeltelijk wegvallen, uw huis moet aan de nieuwe omstandigheden worden aangepast, er moeten voorzieningen worden getroffen om uw mobiliteit te vergroten. De overheid vergoed meestal niet alle wen sen die u heeft. Een ongevallenverzekering biedt dan een tegemoetkoming in de kosten die niet door een uitkering worden gedekt. 12

13 GEZINSONGEVALLEN De Gezinsongevallenverzekering biedt alle ge zins leden bescherming tegen de financiële gevolgen van blijvende invaliditeit of over lijden na een ongeval. U kunt een keuze ma ken uit vier combinaties. Bij blijvende invali diteit kunt u kiezen uit verschillende verzekerde bedra gen. De uiteindelijke uitkering bij inva li diteit is afhankelijk van de mate van inva liditeit. De Gezinsongevallenverzekering kent een stijgen de uitkeringsschaal. Dit betekent dat bijvoor beeld bij 50% invaliditeit 100% van het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd, oplopend tot wel 350% bij een invaliditeit van 100%. De Gezinsongevallenverzekering geldt ook voor de inzittenden in uw auto, waardoor u geen Auto-inzittendenverzekering nodig hebt. Daar mee heeft u dus een extra voordeeltje. Uiter aard is de Gezinsongevallenverzekering 24 uur per dag en 7 dagen in de week en in de hele wereld van kracht. Tip: met een Gezinsongevallenverzeker ing is een Auto-Inzittendenverzekering niet meer nodig. U spaart daarmee de premie uit, maar ook de pakketkorting wordt hoger waardoor de Gezinsongevallenverzekering heel goed koop en soms zelfs gratis wordt. PERSOONLIJKE ONGEVALLEN Bent u alleenstaand of vindt u de verzekerde bedragen van de Gezinsongevallenverzekering niet voldoende, dan kunt u kiezen voor de Per soon lijke Onge vallenverzekering. Deze ver ze kering is helemaal naar uw wen sen samen te stellen. Er zijn geen vaste com binaties. U kunt bij blijvende invali diteit kiezen voor een ho gere uitkering tot maximaal 225% van het verzekerde bedrag. Ook voor de Persoonlijke Ongevallen ver ze kering geldt dat de verze ker ing het hele jaar door en wereldwijd van kracht is. 13

14 Voordelen DE VOORDELEN VAN DE ERASMUS MULTI POLIS OP EEN RIJ: geen overlappingen of hiaten in de dekking pakketkorting oplopend tot wel 10% maand-, kwartaal- of halfjaarbetaling zonder extra kosten poliskosten éénmalig in rekening gebracht alles overzichtelijk in één polis 14

15 ERASMUS VERZEKERINGEN: KLANTGERICHT SINDS 1736 Erasmus Verzekeringen is een solide verzekeringsmaatschappij die zich toelegt op het aanbieden van eigentijdse, flexibele verzekeringen via de professioneel werkzame, onafhan kelijke financieel adviseur. Deskundige medewerkers weten met een attente dienstverlening al vanaf 1736 inhoud te geven aan het begrip klantgericht. Erasmus maakt deel uit van Delta Lloyd Verzekeringen. MEER INFORMATIE Wilt u meer informatie? Uw financieel adviseur informeert u graag over alle mogelijkheden en maakt desgewenst een op uw situatie en wensen toegesneden offerte. Deze brochure is informatief en niet bedoeld als advies. Schadeverzekering Maatschappij Erasmus N.V. is onder nummer geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. 15

16 uw assurantieadviseur: Postbus 1033, 3000 BA Rotterdam, Boompjes 57, 3011 XB Rotterdam Tel. (010) , Fax (010) ,

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Schade Totaalplan 3 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing U wilt uw risico s op een complete, betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan dé oplossing.

Nadere informatie

De Keyzer Zakelijk Pakket

De Keyzer Zakelijk Pakket De Keyzer Zakelijk Pakket 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing De Keyzer Zakelijk Pakket 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het De Keyzer

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekeringspakket. Duidelijk én overzichtelijk

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekeringspakket. Duidelijk én overzichtelijk Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekeringspakket Duidelijk én overzichtelijk 1 Alle verzekeringen voor u en uw gezin U wilt zelf bepalen wat u verzekert. En wat niet. Zonder dat de polis

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan dé oplossing.

Nadere informatie

Een compleet pakket van verzekeringen

Een compleet pakket van verzekeringen Voordelen Zeer compleet Een compleet pakket van verzekeringen U wilt natuurlijk Dat kan met het de zorgeloos wonen. Maar Bruyn Verzekeringspakket die in ons er kan altijd iets gebeuren wat schade volmachtbedrijf

Nadere informatie

IFA-JRB Totaalpakket

IFA-JRB Totaalpakket IFA-JRB Totaalpakket 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing IFA-JRB Totaalpakket 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het IFA-JRB Totaalpakket

Nadere informatie

txt Persoonlijk en modern: de ideale combinatie. Privé Pakket Online

txt Persoonlijk en modern: de ideale combinatie. Privé Pakket Online txt Persoonlijk en modern: de ideale combinatie. Privé Pakket Online Privé Pakket Online Verzekeren was nog niet eerder zo gemakkelijk. Privé Pakket Online van De Zeeuwse biedt u de ideale combinatie.

Nadere informatie

U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl

U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl Sluit nu eenvoudig al uw schadeverzekeringen af via www.politieverzekering.nl In samenwerking met vts

Nadere informatie

Gezin. London Verzekeringen voor u en uw dierbaren

Gezin. London Verzekeringen voor u en uw dierbaren Gezin London Verzekeringen voor u en uw dierbaren Verzekeringen voor u en uw dierbaren U en uw gezin willen comfortabel en onbezorgd genieten van het leven. Maar er kan altijd iets gebeuren dat het geluk

Nadere informatie

thuis- en Reispakket

thuis- en Reispakket verzekering thuis en Reispakket Voor huiseigenaren en huurders Pakketkorting tot 10% Flexibel samen te stellen pakket Kies de dekking die bij u past: Brons, Zilver of Goud Doorlopende Reis en Annuleringsverzekering

Nadere informatie

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier London Verzekeringen voor optimaal woonplezier Verzekeringen voor optimaal woonplezier Uw woning is uw thuis: het rustpunt in uw leven. Volledig ingericht naar uw persoonlijke smaak. Maar er kan altijd

Nadere informatie

Woonpakket Plus Opstalverzekering

Woonpakket Plus Opstalverzekering Opstalverzekering Unigarant een goede keus. Voordelen opstalverzekering U bent all risk verzekerd Garantie tegen onderverzekering Standaard geen eigen risico Glas standaard verzekerd Opstalverzekering

Nadere informatie

De ANWB Motorverzekering

De ANWB Motorverzekering De ANWB Motorverzekering De verzekering die rekening houdt met uw rijstijl Nieuw: No-claim Beschermer 5% ledenkorting Eerste drie jaar aanschafwaardegarantie 2 Lekker toeren voor minder premie Dat uw motor

Nadere informatie

DOORLOPENDE REISVERZEKERING EN ANNULERINGSVERZEKERING OVERIGE RECREATIEVERZEKERINGEN UITVAARTVERZEKERING

DOORLOPENDE REISVERZEKERING EN ANNULERINGSVERZEKERING OVERIGE RECREATIEVERZEKERINGEN UITVAARTVERZEKERING DOORLOPENDE REISVERZEKERING EN ANNULERINGSVERZEKERING Gaat u meer dan eens per jaar op vakantie en/of trekt u er wel eens een weekend of midweek tussenuit? Dan is het sluiten van een doorlopende Reis-

Nadere informatie

Guijt & Thuis Voordeelpakket voor particulieren

Guijt & Thuis Voordeelpakket voor particulieren Guijt & Thuis Voordeelpakket voor particulieren VERZEKERINGEN Motorrijtuigen Woonhuis en Inboedel Kostbare Zaken Aansprakelijkheid (Gezins)Ongevallen Rechtsbijstand Doorlopende Reis en Annulering Overige

Nadere informatie

Privé Pakket Online. Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij,

Privé Pakket Online. Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, Privé Pakket Online Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, in 1924 opgericht door Geert Bouwmeester. Zijn familie bezit ook nu nog bijna

Nadere informatie

thuis- en Reispakket

thuis- en Reispakket verzekering thuis en Reispakket Voor huiseigenaren en huurders Pakket en looptijdkorting tot meer dan 15% Flexibel samen te stellen pakket Kies de dekking die bij u past: Brons, Zilver of Goud Doorlopende

Nadere informatie

Fortis ASR Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht www.fortisasr.nl 51216 (09-06)

Fortis ASR Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht www.fortisasr.nl 51216 (09-06) Fortis ASR Schadeverzekering N.V. heeft een vergunning van de Nederlandsche Bank N.V. tot het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Auto verzekering. - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting

Auto verzekering. - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting Auto verzekering - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting Auto verzekering Unigarant biedt u een autoverzekering met diverse dekkingsmogelijkheden.

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Motorverzekering Motorplezier begint bij een goede verzekering Welke motor u ook heeft en hoe u uw motor ook gebruikt voor dagelijks gebruik

Nadere informatie

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet Univé Bromfietsverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie met de Camperverzekering van Univé

Onbezorgd op vakantie met de Camperverzekering van Univé Univé Camperverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

U zorgt voor veiligheid op straat.

U zorgt voor veiligheid op straat. U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl 21 70 15-11 Overtuig uzelf! 2 Reaal Politieverzekeringen Sluit nu eenvoudig al uw schadeverzekeringen af

Nadere informatie

U heeft optimale dekking tegen een scherpe premie,

U heeft optimale dekking tegen een scherpe premie, Privé Pakket Online Verzekeren was nog niet eerder zo gemakkelijk. Het Privé Pakket Online van De Goudse biedt u de ideale combinatie. Aan de ene kant: een compleet pakket, met alle schadeverzekeringen

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering Uw auto verdient de juiste verzekering Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft,

Nadere informatie

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet Univé Bromfietsverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

AssurantieGroep Nederland verzekeringen

AssurantieGroep Nederland verzekeringen AssurantieGroep Nederland BV Kantoren: De Vriesstraat 4 3261 PC Oud Beijerland Henri Dunantweg 10 2402 NP Alphen aan den Rijn Telefoonnummer Assurantiën/Hypotheken 088-4469180 Faxnummer 088-2644222 Mailadres

Nadere informatie

Besparen. Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar!

Besparen. Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar! Autoverzekering Besparen Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar! De Proteq Autoverzekering is één van de goedkoopste autoverzekeringen van Nederland. Ook de voorwaarden

Nadere informatie

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen Passende combinaties -2- Passende combinaties Al jaren is Turien & Co. Assuradeuren, opgericht in 1921, specialist op het gebied van verzekeringen. Door onze

Nadere informatie

Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen. www.zichtadviseurs.nl

Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen. www.zichtadviseurs.nl Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen www.zichtadviseurs.nl Zijn uw verzekeringen op orde? Het is belangrijk dat uw schadeverzekeringen aansluiten bij uw huidige persoonlijke situatie. Daarom is het

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Winterthur Verzekeringen Winterthur wereldwijd De Winterthur Groep is een vooraanstaande Zwitserse verzekeringsmaatschappij met het hoofdkantoor in Winterthur, Zwitserland. Als internationaal

Nadere informatie

Privé Pakket Compleet verzekerd met een aantrekkelijke korting

Privé Pakket Compleet verzekerd met een aantrekkelijke korting Privé Pakket Compleet verzekerd met een aantrekkelijke korting De Goudse De Goudse is een zelfstandige verzekeringsmaatschappij, opgericht in 1924, met een jaaromzet van circa een miljard euro en zo n

Nadere informatie

Schade Voordeelpakket

Schade Voordeelpakket Schade Voordeelpakket Uw persoonlijke selectie schadeverzekeringen voordelig geprijsd Een snelle en goede afhandeling van eventuele schade én nooit teveel premie betalen. Daarom sluit u het ASR Voordeelpakket

Nadere informatie

Wonen. Woonhuis Inboedel Kostbaarheden. Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk!

Wonen. Woonhuis Inboedel Kostbaarheden. Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk! Wonen Woonhuis Inboedel Kostbaarheden Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk! De London Mantelpolis. Compleet én voordelig verzekerd. Comfortabel en onbezorgd leven. We doen er alles voor om dat te

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Pakket

Driekleur Privé Compleet Pakket Driekleur Privé Compleet Pakket uw persoonlijke beschermingsfactor Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. www.driekleur.nl Driekleur Privé Compleet Pakket al uw verzekeringen

Nadere informatie

Privé Pakket Online Informatie voor particulieren. Privé Pakket Online. Alles overzichtelijk en gunstig geregeld

Privé Pakket Online Informatie voor particulieren. Privé Pakket Online. Alles overzichtelijk en gunstig geregeld Privé Pakket Online Informatie voor particulieren Privé Pakket Online Alles overzichtelijk en gunstig geregeld 2 Privé Pakket Online Alles overzichtelijk en gunstig geregeld Het Privé Pakket Online van

Nadere informatie

De dekkingen van uw. Privé Pakket Online

De dekkingen van uw. Privé Pakket Online vernieuwde dekkingen De dekkingen van uw Privé Pakket Online U kunt in uw Privé Pakket Online verschillende verzekeringen opnemen. Maar ook als u nu een losse verzekering heeft, kunt u gebruik maken van

Nadere informatie

Zekerheidscheck schadeverzekeringen. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Zekerheidscheck schadeverzekeringen. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Zekerheidscheck schadeverzekeringen verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Zijn uw verzekeringen op orde? 2 Het is belangrijk dat uw schadeverzekeringen aansluiten bij uw huidige persoonlijke situatie.

Nadere informatie

Aanpassingen in voorwaarden. Productkaart Reaal

Aanpassingen in voorwaarden. Productkaart Reaal Aanpassingen in voorwaarden Productkaart Reaal Samenvatting van de nieuwe voorwaarden van het Reaal Goed Geregeld Pakket De pakketvoorwaarden zijn alleen van toepassing indien u meer dan 2 verzekeringen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen Klaverblad Verzekeringen Woonverzekeringen Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de dekking

Nadere informatie

Kees Jan van der Wijden (40), Ermelo

Kees Jan van der Wijden (40), Ermelo 5 Wat kan beter en voordeliger, en wat ontbreekt nog in mijn verzekeringen? Met die vragen belde ik mijn adviseur. We hebben toen al mijn verzekeringsmappen uitgeplozen. Wat bleek? Ik betaalde al jaren

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel

Expat Pakket Individueel Expat Pakket Individueel Informatie voor de particulier Expat Pakket Individueel Grenzeloos goed verzekerd Expat Pakket Individueel Alles in één keer goed voor elkaar Een tijd in het buitenland werken

Nadere informatie

Privé Pakket Online Informatie voor particulieren. Privé Pakket Online. Alles overzichtelijk en gunstig geregeld

Privé Pakket Online Informatie voor particulieren. Privé Pakket Online. Alles overzichtelijk en gunstig geregeld Privé Pakket Online Informatie voor particulieren Privé Pakket Online Alles overzichtelijk en gunstig geregeld 2 Privé Pakket Online Alles overzichtelijk en gunstig geregeld Het Privé Pakket Online van

Nadere informatie

De ANWB Camperverzekering

De ANWB Camperverzekering De ANWB Camperverzekering Zorgeloos gaan en staan waar u wilt Drie jaar aanschafwaardedekking 5% ledenkorting Complete inventarisdekking Omdat uw camper uw mobiele tweede huis is Uw camper is niet alleen

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Veilig Op Weg Pakket. Een compleet pakket autoverzekeringen

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Veilig Op Weg Pakket. Een compleet pakket autoverzekeringen Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Veilig Op Weg Pakket Een compleet pakket autoverzekeringen Een compleet pakket autoverzekeringen Onbezorgd autorijden met het Veilig Op Weg Pakket Wilt u zeker

Nadere informatie

Schade Voordeelpakket. Bundel voordelig al uw schadeverzekeringen

Schade Voordeelpakket. Bundel voordelig al uw schadeverzekeringen Schade Voordeelpakket Bundel voordelig al uw schadeverzekeringen 2 Uw persoonlijke selectie schadeverzekeringen voordelig geprijsd Een snelle en goede afhandeling van eventuele schade én nooit teveel premie

Nadere informatie

Watersport. verzekering. - Premieberekening over dagwaarde - Inboedel gratis meeverzekerd - No-claimkorting tot maar liefst 40%

Watersport. verzekering. - Premieberekening over dagwaarde - Inboedel gratis meeverzekerd - No-claimkorting tot maar liefst 40% Watersport verzekering - Premieberekening over dagwaarde - Inboedel gratis meeverzekerd - No-claimkorting tot maar liefst Watersport verzekering Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zonder het te willen,

Nadere informatie

uw woning en inboedel goed verzekerd

uw woning en inboedel goed verzekerd Univé Woonverzekeringen Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

Verzekeringen exclusief voor huurders. Het Triada Zekerplan

Verzekeringen exclusief voor huurders. Het Triada Zekerplan Verzekeringen exclusief voor huurders Een verzekering waarbij u zich thuis voelt speciaal voor huurders Speciaal voor u als huurder van Triada ontwikkelde Veldhuis Adviesgroep het Triada Zekerplan, een

Nadere informatie

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé Univé Bromfietsverzekering Univé, een betrokken vereniging Lid zijn is z n geld meer dan waard Univé Verzekeringen werkt als een vereniging zonder winstoogmerk. We helpen onze leden met schade-, zorg-

Nadere informatie

Motor. verzekering. - Snelle opbouw no-claimkorting - No-claimbeschermer - Auto Motor Bonus Plan - Drie jaar aanschafwaardegarantie

Motor. verzekering. - Snelle opbouw no-claimkorting - No-claimbeschermer - Auto Motor Bonus Plan - Drie jaar aanschafwaardegarantie Motor verzekering - Snelle opbouw no-claimkorting - No-claimbeschermer - Auto Motor Bonus Plan - Drie jaar aanschafwaardegarantie Motor verzekering Als er iets telt voor een motorrijder, dan is het wel

Nadere informatie

GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS

GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS OM ZEKER IN HET LEVEN TE STAAN GENERALI. GENERALI verzekeringsgroep nv is onderdeel van de wereldwijd actieve Generali Group. Dit toonaangevende concern is sinds 1831 actief,

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Pleziervaartuigverzekering. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Pleziervaartuigverzekering. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Pleziervaartuigverzekering sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Uw verzekeringen goed Voor Elkaar.

Uw verzekeringen goed Voor Elkaar. Uw verzekeringen goed Voor Elkaar. Wij zien meer dan een scherpe premie + snelle schadeafhandeling + uitstekende dekking + duidelijke polis VERZEKERINGEN VERZEKERINGEN MAKELAARDIJ HYPOTHEKEN HET VOOR ELKAAR

Nadere informatie

thuis- en Reispakket

thuis- en Reispakket verzekering thuis en Reispakket Voor huiseigenaren en huurders Pakket en looptijdkorting tot meer dan 15% Flexibel samen te stellen pakket Kies de dekking die bij u past: Brons, Zilver of Goud Doorlopende

Nadere informatie

Alles onder 1 DAK pakket. Dat is DAK

Alles onder 1 DAK pakket. Dat is DAK Alles onder 1 DAK pakket Dat is DAK Voordelen van het Alles onder 1 DAK Pakket Het Alles onder 1 DAK pakket is een duidelijke en overzichtelijke polis voor uzelf en uw gezin. Alle dekkingen zijn prima

Nadere informatie

Reisverzekering voor klanten van CZ

Reisverzekering voor klanten van CZ Reisverzekering voor klanten van CZ 2 De reisverzekering die naadloos aansluit op uw CZ Zorgverzekering Inhoud De reisverzekering voor klanten van CZ 4 Twee varianten 5 Waar bent u verzekerd? 5 Speciaal

Nadere informatie

OHRA Autoverzekering

OHRA Autoverzekering OHRA Autoverzekering Auto. Verzekering. OHRA. Inhoud OHRA Autoverzekering 4 Waarom de OHRA Autoverzekering? 5 Drie basisdekkingen 6 Uitbreiden met extra dekkingen 7 Wanneer bent u niet verzekerd? 10 Uw

Nadere informatie

Recreatie. London Verzekeringen voor vrijuit genieten

Recreatie. London Verzekeringen voor vrijuit genieten Recreatie London Verzekeringen voor vrijuit genieten Verzekeringen voor vrijuit genieten U en uw gezin willen vrijuit en zorgeloos genieten van uw vrije tijd. Of van uw welverdiende vakantie. Maar er kan

Nadere informatie

Alles onder 1 DAK pakket. Dat is DAK

Alles onder 1 DAK pakket. Dat is DAK Alles onder 1 DAK pakket Dat is DAK Samen voordelen delen Alles onder 1 DAK Pakket Het Alles onder 1 DAK pakket is een duidelijke en overzichtelijke polis voor uw particuliere klant waarin alle dekkingen

Nadere informatie

Camper verzekering. - Drie jaar aanschafwaardegarantie - Snelle opbouw no-claimkorting - Uitgebreide Inventarisdekking

Camper verzekering. - Drie jaar aanschafwaardegarantie - Snelle opbouw no-claimkorting - Uitgebreide Inventarisdekking Camper verzekering - Drie jaar aanschafwaardegarantie - Snelle opbouw no-claimkorting - Uitgebreide Inventarisdekking Camper verzekering Met een camper rondtrekken, kamperen, mooie reizen maken en tegelijkertijd

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Pleziervaartuigenverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Pleziervaartuigenverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Pleziervaartuigenverzekering Het plezier van vrijuit varen De rust van water of juist de wind in de zeilen. Varen geeft u het gevoel van vrijheid,

Nadere informatie

Verzekeren. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank.

Verzekeren. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank. Verzekeren Een bankrekening is zo gewoon Het is tijd voor de Rabobank. Goed verzekerd via de Rabobank U woont in een prettig huis, u rijdt in een mooie auto, u verzamelt antiek en u gaat graag op reis.

Nadere informatie

De dekkingen van uw Privé Pakket Online

De dekkingen van uw Privé Pakket Online De dekkingen van uw Privé Pakket Online De dekkingen van uw Privé Pakket Online U kunt in uw Privé Pakket Online verschillende verzekeringen opnemen. Maar ook als u nu een losse verzekering heeft, kunt

Nadere informatie

uw woning en inboedel goed verzekerd

uw woning en inboedel goed verzekerd Univé Woonverzekeringen Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

Schade Voordeelpakket. Bundel voordelig al uw schadeverzekeringen

Schade Voordeelpakket. Bundel voordelig al uw schadeverzekeringen Schade Voordeelpakket Bundel voordelig al uw schadeverzekeringen 2 Uw persoonlijke selectie schadeverzekeringen voordelig geprijsd Een snelle en goede afhandeling van eventuele schade én nooit teveel premie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Mazda Autoverzekering: nèt dat stapje extra Altijd een geschikte dekking voor uw Mazda Aanvullende dekkingen 6

INHOUDSOPGAVE. 1. Mazda Autoverzekering: nèt dat stapje extra Altijd een geschikte dekking voor uw Mazda Aanvullende dekkingen 6 M A Z D A A U T O V E R Z E K E R I N G 1 INHOUDSOPGAVE 1. Mazda Autoverzekering: nèt dat stapje extra 3 2. Altijd een geschikte dekking voor uw Mazda 4 3. Aanvullende dekkingen 6 4. Het gemak van de Mazda

Nadere informatie

ASR MultiZeker polis

ASR MultiZeker polis ASR MultiZeker polis 2 Compleet verzekerd bij ASR Verzekeringen U kiest voor de rust van gewoon goed verzekerd zijn, zonder dat u er verder omkijken naar hebt. Met deze wens in ons achterhoofd hebben wij

Nadere informatie

Tarieven. Woon- en Recreatiepakket en Totaalplan

Tarieven. Woon- en Recreatiepakket en Totaalplan Tarieven Woon- en Recreatiepakket en Totaalplan Juli 2009 Tarieven Dit boekje bevat tarieven voor het Woon-en Recreatiepakket en het Totaalplan. Voor meer productinformatie verwijzen wij u naar de brochures

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis In dit document staan alleen de verschillen opgesomd. Dus niet de zaken die gelijk blijven met de huidige Alles in één Polis. Klik op het onderdeel waarvan u het overzicht wilt zien. Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Verzekeringen. Delta Lloyd Xclusief

Verzekeringen. Delta Lloyd Xclusief Verzekeringen Delta Lloyd Xclusief Delta Lloyd Xclusief Zorgeloos genieten Delta Lloyd Xclusief Verzekeringen Bij exclusief leven hoort een Xclusief verzekering van Delta Lloyd Of het nu gaat om het vervullen

Nadere informatie

REAAL Verkeerspakket

REAAL Verkeerspakket REAAL Verkeerspakket 2 Ik kies voor een solide verzekering én een scherpe premie Verkeerspakket 3 Mobiliteit is belangrijk: u wilt steeds kunnen gaan en staan waar u wilt. Uw auto, motor of oldtimer biedt

Nadere informatie

DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers

DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers Wie zorgt voor uw recht? In Nederland lijkt het recht goed geregeld. Maar toch krijgt een grote groep mensen steeds vaker te maken met allerlei vormen

Nadere informatie

Factsheet ZEKUR Wonen Gezin

Factsheet ZEKUR Wonen Gezin Factsheet ZEKUR Wonen Gezin ZEKUR biedt je de belangrijkste verzekeringen voor elke woonsituatie. Gewoon ZEKUR is de basisbundel waar alles in zit wat je tenminste nodig hebt. En als je je uitgebreider

Nadere informatie

ad Holland De doorlopende

ad Holland De doorlopende d De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De doorlo sverzekeringen van Stad Holland De doorlopendereisverzekeri ad Holland De doorlopende De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De dereisverzekeringen

Nadere informatie

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand van DAS Sterk staan als u het nodig heeft Zodra u één voet buiten de deur zet, bent u verkeersdeelnemer. En zeker in het verkeer zit een ongeluk in

Nadere informatie

PMA autoverzekering Allianz Nederland

PMA autoverzekering Allianz Nederland PMA autoverzekering Allianz Nederland PMA autoverzekering Of u in het nieuwste model rijdt of een mooie occasion aanschaft, u wilt uw auto goed verzekeren tegen een aantrekkelijk tarief. En als er iets

Nadere informatie

Verantwoord op weg met de Motorverzekering van Univé

Verantwoord op weg met de Motorverzekering van Univé Univé Motorverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

PMA motorverzekering Allianz Nederland

PMA motorverzekering Allianz Nederland Allianz Nederland Welke motor u ook hebt en hoe u uw motor ook gebruikt voor dagelijks gebruik of voor zomerse ritjes u wilt uw motor gewoon goed verzekeren tegen een aantrekkelijk tarief. En als er iets

Nadere informatie

Verantwoord op weg met de Motorverzekering van Univé

Verantwoord op weg met de Motorverzekering van Univé Univé Motorverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

verzekering Watersport - Premieberekening over dagwaarde - Inboedel gratis meeverzekerd - No-claimkorting tot maar liefst 40% - Preventie en pechhulp

verzekering Watersport - Premieberekening over dagwaarde - Inboedel gratis meeverzekerd - No-claimkorting tot maar liefst 40% - Preventie en pechhulp Watersport verzekering - Premieberekening over dagwaarde - Inboedel gratis meeverzekerd - No-claimkorting tot maar liefst - Preventie en pechhulp Watersport verzekering Onbezorgd genieten. Varen zonder

Nadere informatie

Premieoverzicht. ZLM Totaalpakket

Premieoverzicht. ZLM Totaalpakket Premieoverzicht ZLM Totaalpakket Inhoudsopgave Pakketkorting Bovenop onze scherpe premies ontvangt u een aantrekkelijke pakketkorting als u meerdere Pakketkorting 3 verzekeringen bij ons afsluit. U komt

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Samen voordelen delen Alles onder 1 DAK Pakket

Samen voordelen delen Alles onder 1 DAK Pakket Samen voordelen delen Alles onder 1 DAK Pakket Het Alles onder 1 DAK pakket is een duidelijke en overzichtelijke polis voor uw particuliere klant waarin alle dekkingen prima op elkaar zijn afgestemd. Per

Nadere informatie

Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren?

Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren? Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren? P. A. VAN DER KOOIJ VERZEKERINGEN Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren? Uw auto is een waardevol bezit. Een bezit dat u goed onderhoudt, zodat

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor

Zekerheidspakket voor Zekerheidspakket voor ZZP ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie

Verkeer. London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer

Verkeer. London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Verkeer London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Voor uw auto of motor wilt u gewoon een goede verzekering. Dat kan een simpele WA-dekking zijn,

Nadere informatie

Verkeer. London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer

Verkeer. London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Verkeer London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Voor uw auto of motor wilt u gewoon een goede verzekering. Dat kan een simpele WA-dekking zijn,

Nadere informatie

Camper verzekering. - Drie jaar aanschafwaardegarantie - Snelle opbouw no-claimkorting - Uitgebreide Inventarisdekking

Camper verzekering. - Drie jaar aanschafwaardegarantie - Snelle opbouw no-claimkorting - Uitgebreide Inventarisdekking Camper verzekering - Drie jaar aanschafwaardegarantie - Snelle opbouw no-claimkorting - Uitgebreide Inventarisdekking Camper verzekering Met een camper rondtrekken, kamperen, mooie reizen maken en tegelijkertijd

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Factsheet ZEKUR Wonen Eenoudergezin

Factsheet ZEKUR Wonen Eenoudergezin Factsheet ZEKUR Wonen Eenoudergezin ZEKUR biedt je de belangrijkste verzekeringen voor elke woonsituatie. Gewoon ZEKUR is de basisbundel waar alles in zit wat je tenminste nodig hebt. En als je je uitgebreider

Nadere informatie

PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP

PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP 2 PEUGEOT ASSURANCE VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE MET PEUGEOT ASSURANCE KUNT U MET EEN VEILIG GEVOEL OP WEG. EXCLUSIEF VOOR PEUGEOT-RIJDERS BIEDEN WIJ U DE BESTE

Nadere informatie

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOVERZEKERING

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOVERZEKERING www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOVERZEKERING MOBIEL+ AUTOVERZEKERING Niet alle meerwaarde van het rijden in een Mitsubishi is direct zichtbaar. Daarom biedt Mitsubishi u Mobiel+. Het Mitsubishi-label

Nadere informatie

Onbezorgd genieten op het water met de watersportverzekering van Univé

Onbezorgd genieten op het water met de watersportverzekering van Univé Univé Watersportverzekering Univé, een betrokken vereniging Lid zijn is z n geld meer dan waard Univé is een coöperatieve organisatie zonder winstoogmerk. Dat betekent dat de klantbelangen centraal staan

Nadere informatie

POLITIEVERZEKERING PREMIEOVERZICHT. Premie p Per. Basispremie e 0,60 e 1.000,00 10% aanvullende uitkering e 0,10 e 1.000,00

POLITIEVERZEKERING PREMIEOVERZICHT. Premie p Per. Basispremie e 0,60 e 1.000,00 10% aanvullende uitkering e 0,10 e 1.000,00 POLITIEVERZEKERING PREMIEOVERZICHT Woonhuisverzekering All-In Per Basispremie e 0,60 e 1.000,00 10% aanvullende uitkering e 0,10 e 1.000,00 De getoonde premies gelden voor standaard risico s en verzekerde

Nadere informatie

PREMIEOVERZICHT. www.politieverzekering.nl

PREMIEOVERZICHT. www.politieverzekering.nl PREMIEOVERZICHT www.politieverzekering.nl Woonhuisverzekering All-In per Basispremie 0,60 1.000,00 10% aanvullende uitkering 0,10 1.000,00 De getoonde premies gelden voor standaard risico s en verzekerde

Nadere informatie

De ANWB Fietsverzekering

De ANWB Fietsverzekering De ANWB Fietsverzekering Net zo onmisbaar als uw fiets Dekkingen op basis van nieuwwaarde of afschrijving 15% korting met een anti-diefstalchip Nieuw voordelig tarief voor fietsen met trapondersteuning

Nadere informatie