Audit & Assurance III-A proefexamen - opgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Audit & Assurance III-A proefexamen - opgave"

Transcriptie

1 (Duur van het examen: 3 uur, de HRA bundel mag worden gebruikt) ECHNATON BV Inleiding Echnaton BV. (hierna: Echnaton) in Zwolle is een vooraanstaand producent van software. Het bedrijf richt zich met name op de ontwikkeling van software voor: Boekhouding; Human Resource Management (HRM); Customer Relationship Management (CRM); e-business (ter ondersteuning van zakelijke transacties die door middel van datacommunicatie worden uitgevoerd); Enterprise Resource Planning (ERP). Het bedrijf is sinds de oprichting in 1974 wereldwijd uitgegroeid tot een vooraanstaande onderneming op het gebied van zakelijke softwareoplossingen voor kleine en middelgrote organisaties (waaronder dochterondernemingen van multinationals). Bacus software is beschikbaar in 20 talen en wordt in 80 landen gebruikt. Het bedrijf heeft vestigingen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Er fungeert een Raad van Commissarissen. Op het hoofdkantoor in Zwolle bevinden zich naast de Raad van Bestuur de afdelingen Software development, Marketing, International Support, Information Services (bestaande uit de teams Applications, Infrastructure, Operations en User Support), HRM en de afdeling Finance. De laatste afdeling is onder meer verantwoordelijk voor de consolidatie van de door de vestigingen aangeleverde gegevens. De lokale vestigingen van Echnaton, waar in principe voldoende mogelijkheden voor functiescheidingen aanwezig zijn, worden geleid door een tweemanschap bestaande uit een general manager en een financial manager. De general manager geeft leiding aan de afdeling Sales, Development en Support en de financial manager aan de afdeling Controlling, waaronder de administratie valt. Personeelszaken en het lokale systeembeheer vallen ook direct onder de general manager. Producten Echnaton heeft zich sinds de oprichting met name toegelegd op de ontwikkeling van traditionele backoffice producten, zoals salaris-, boekhoudkundige en logistieke pakketten. Om schaalvergroting te verkrijgen heeft het bedrijf in de loop der jaren diverse softwarebedrijven in het buitenland opgekocht die op hun thuismarkt een groot marktaandeel hadden met hun eigen backoffice software. De onderneming is daarmee sterk in omvang gegroeid, maar de winstgevendheid is bij de doelstellingen achtergebleven. De overnames hebben er voor gezorgd dat de onderneming diverse verschijningsvormen van dezelfde soort backoffice software voert onder verschillende namen en ook nog eens gebaseerd op verschillende soorten databasetechnieken. Centraal onderhoud en support van al deze verschijningsvormen is een steeds groter probleem geworden. Omdat dit verdere expansie in de weg stond, heeft Echnaton in 2006 besloten dit concept te wijzigen en alle pakketten te vervangen door één nieuw administratief softwarepakket, gebaseerd op één uniforme databasetechniek. Voordeel is dat support en ontwikkeling daarvan goed centraal te organiseren is. De onderneming is in 2006 direct gestart met het ontwikkelen van deze software en heeft die voor zijn gehele wereldwijde organisatie op 1 januari 2008 voor intern gebruik ingevoerd. Voor de klanten van Echnaton staat de nieuwe geïntegreerde software sinds 1 januari 2009 ter beschikking. Gezien de vele aanvullende lokale eisen en het feit dat het pakket nog steeds in ontwikkeling is, wordt van het nieuwe pakket elke maand een nieuwe versie beschikbaar gesteld met herstel van geconstateerde bugs of met aanvullende functionaliteit. Echnaton is in 2008 gestopt met het ontwikkelen van upgrades 1

2 van alle oude softwarepakketten, omdat men wil dat alle klanten overstappen op het nieuwe pakket. Alle bestaande klanten hebben op 30 juni 2008 het aanbod gekregen om over te stappen op het nieuwe pakket. Indien men hier op ingaat wordt er een korting verleend op de eenmalige licentiebijdrage. De hoogte is afhankelijk van het moment waarop men van het aanbod gebruik maakt: - Binnen 0-3 maanden : 100% - Binnen 3-6 maanden : 75% - Binnen 6-9 maanden : 50% - Binnen 9-12 maanden : 25% Indien voor 1 juli 2009 geen gebruik is gemaakt van het aanbod, wordt geen korting meer verstrekt. Omdat de onderneming het ontwikkelen van backoffice software, gezien de achterblijvende winstmarges, strategisch niet voldoende vond voor de overlevingskansen c.q. groei van de onderneming, is naast het nieuwe backofficepakket tegelijkertijd een frontofficepakket ontwikkeld: BAC Millennium. Dit frontofficepakket, dat is gebaseerd op webtechnologie, ondersteunt de functies van het nieuwe geïntegreerde pakket en biedt tevens functionaliteit voor e-business, CRM, Document & Workflow Management, enz. Invoeren, verwerken en opvragen van informatie door gebruikers is overal en altijd mogelijk met behulp van een web browser en een internetverbinding. Deze frontoffice software is ontwikkeld met dezelfde hulpmiddelen als de nieuwe backoffice software en maakt gebruik van dezelfde databaseprogrammatuur. Dit heeft als groot voordeel dat - indien een bedrijf beide pakketten gebruikt - de financiële informatie en de informatie met betrekking tot e-business, CRM, HRM, enz. eenvoudig kan worden geïntegreerd. Bestaande klanten van backoffice software krijgen grote kortingen als zij ook gebruik gaan maken van de nieuwe frontoffice software. Informatiesysteem Echnaton maakt voor de eigen administratie volledig gebruik van BAC Millennium dat is geïntegreerd met de eigen backoffice software. De onderneming beschikt tevens over een geavanceerde website, die gekoppeld is aan BAC Millennium en waarop zowel werknemers als klanten kunnen inloggen. Werknemers beschikken zo ook op andere locaties over alle functionaliteiten van het systeem die zij ook op de kantoren van Echnaton hebben en kunnen ook thuis met de programmatuur werken. Klanten kunnen door in te loggen op de website bij hun klantenfile komen en bij de algemeen toegankelijke informatie, waaronder producten en prijzen. Alle informatie van de klanten, waar ook ter wereld, worden in de database op een centrale server opgeslagen. De lokale vestigingen kunnen deze informatie via een web browser opvragen door via de website in te loggen. De toegangsrechten ten aanzien van deze informatie zijn per persoon geregeld door middel van een functie- en divisiestructuur. De administraties worden lokaal gevoerd. Activiteiten De inkomsten van Echnaton komen uit de volgende activiteiten: het in licentie geven van software: backoffice software (ERP, HRM, grootboek, debiteuren, crediteuren, salarisadministratie, enz); front office software BAC Millennium ; 2

3 specifiek ontwikkelde software; onderhoud van deze software: er worden meerjarige contracten afgesloten voor onderhoud, omvattende telefonische hulp via de helpdesk bij problemen en periodieke levering van updates van de software; trainingsactiviteiten: zowel op het gebied van toepassing van de software als op andere deskundigheidsgebieden, variërend van boekhoudcursussen met behulp van de software tot optimalisering van bedrijfsprocessen binnen een organisatie met gebruikmaking van BAC Millennium ; het in opdracht ontwikkelen van software voor specifieke toepassingen: hierbij worden - in opdracht van de cliënt - bedrijfsfuncties en bedrijfssituatie in kaart gebracht en wordt direct een link gelegd met de te automatiseren functies. Op deze manier kan de Bacus consultant een praktische en op de situatie van de klant toegesneden IT oplossing realiseren. De onderneming probeert deze nieuwe toepassingen zoveel mogelijk te integreren met het nieuwe pakket BAC Millennium en - indien mogelijk - aan meer afnemers te verkopen of als standaardsoftware te integreren; consultancy: dat wil zeggen het op projectbasis onderzoeken van problemen in bedrijven die een automatiseringsoplossing vereisen en het aandragen van op maat toegesneden oplossingen Voor licenties van standaardsoftware worden eenmalige vergoedingen in rekening gebracht, waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal gebruikers, het aantal gevoerde administraties en het aantal modules dat geactiveerd wordt. Met grote afnemers worden specifieke prijsafspraken gemaakt, bijvoorbeeld bij uitbreiding van het aantal gebruikers of bij het aanschaffen van nieuwe modules. De prijszetting voor het ontwikkelen van software en voor consultancy is gebaseerd op het aantal uren maal vaste tarieven (die door het centrale management worden vastgesteld). Ook hierbij worden voor grotere opdrachten afwijkende prijzen of kortingen gegeven. Het boekjaar van Echnaton is gelijk aan het kalenderjaar. Accountantsorganisatie ADG is reeds jaren belast met de ( wettelijke) accountantscontrole van de jaarrekening bij Echnaton. VRAGEN Vraag 1 Beschrijf voor iedere opbrengstencategorie twee aanknopingspunten voor de wettelijke controle van de jaarrekening en de typologie. Vraag 2 Beschrijf drie significante risico s die worden onderkend in deze casus. Vraag 3 Beschrijf de werkzaamheden van de accountant (in het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening 2008) voor zover deze betrekking hebben op de controle van de opbrengstenverantwoording. Besteed in uw uitwerking alleen aandacht aan de interne beheersingsmaatregelen (exclusief automatiseringsaspecten) cijferbeoordeling, verbandscontroles en enkele relevante detailcontroles. 3

4 Vraag 4 Bij de controle 2008 wordt de controlerende accountant geconfronteerd met de aantekeningen, die in de bijlage zijn opgenomen. Geef per aantekening gemotiveerd aan wat de consequenties zijn van de betreffende bevindingen voor de controle van de jaarrekening. Vraag 5 Geef gemotiveerd aan wat de mogelijke consequenties zijn voor de accountantsverklaring en of accountantsverslag van de in de bijlage genoemde bevindingen. U kunt ervan uitgaan, dat behalve de in de bijlage opgenomen aantekeningen, de administratieve organisatie alsmede de conceptjaarrekening op alle andere punten voldoen aan de daaraan te stellen eisen. 4

5 BIJLAGE Aantekeningen die gemaakt zijn tijdens de uitvoering van de controle van de jaarrekening Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen blijkt dat aan de orde is gesteld dat ultimo 2008 nog slechts de helft van de bestaande relaties op het aantrekkelijke aanbod is ingegaan om over te stappen op het nieuwe geïntegreerde administratiepakket. 2. Bij de controle is vastgesteld dat bij de in 2008 afgesloten meerjarige contracten t.b.v. onderhoud in combinatie met de afgesloten licenties voor de nieuwe software, de kosten van de onderhoudscontracten de opbrengsten daarvan in belangrijke mate overtreffen. 3. In 2008 is van buiten de organisatie een nieuw lid voor de Raad van Bestuur aangetrokken. De voorzitter van de Raad van Bestuur deelde mede, dat ter compensatie van de pensioenbreuk aan dit nieuwe lid 10 extra pensioenjaren zijn toegezegd. De totale premie die hiervoor aan de pensioenverzekeringsmaatschappij moet worden betaald, is voor 5% opgenomen in Echnaton is voornemens het restant in de resterende 19 dienstjaren tot de beoogde pensioendatum te verantwoorden. De last in 2008 is overeenkomstig de in dat jaar afgedragen premie aan de pensioenverzekeringsmaatschappij. In de toelichting op de jaarrekening staat niets over deze pensioentoezegging vermeld. 4. Bij het in de markt zetten van het nieuwe administratieve product is een aantal problemen geconstateerd. Een grote Nederlandse klant van de organisatie met vele filialen in Europa, waaronder één in België heeft een rapport van zijn accountant ontvangen waarin is vermeld dat de software op een aantal cruciale punten niet aan de eisen voldoet en dat dit problemen met de fiscus kan veroorzaken. Deze klant heeft direct geklaagd bij Echnaton maar omdat zij niet direct actie ondernam is het filiaal gestopt met gebruik van de software en overgestapt naar andere boekhoudsoftware. Ook in Frankrijk schijnen er bij deze klant problemen te zijn met de software. Deze klant heeft een aanzienlijke claim ingediend. De directie van Echnaton is van mening dat deze claim niet terecht is en heeft niets opgenomen in de jaarrekening. In de vakbladen zijn hierover publicaties geweest. In België is een groot aantal licenties van dit nieuwe product verkocht. 5. Sinds de start van de nieuwe software is er een steeds grotere vraag bij bestaande klanten om aan deze software speciaal voor deze klant ontwikkelde applicaties te koppelen die de informatiebehoeften van die klanten nog beter kunnen vervullen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen is twee jaar geleden een groot aantal softwareontwikkelaars in dienst genomen. Het afgelopen jaar echter is de vraag naar deze speciale softwareontwikkeling dramatisch gedaald. Het gevolg hiervan is dat er een grote leegloop was bij deze afdeling. Om de tijd te vullen is deze afdeling veel aanvullende modules gaan ontwikkelen voor de frontoffice software. In dit ontwikkelen van nieuwe applicaties zijn veel mensuren en is dus veel geld gaan zitten. Deze software is commercieel nog niet gereed of beschikbaar. Het totale bedrag aan toegerekende kosten is volledig geactiveerd op de balans. 6. In de loop van 2008 is er een deelneming gekocht van een lid van de Raad van Bestuur. Er zijn aanwijzingen dat dit lid de deelneming recent heeft verworven en met een aanzienlijke boekwinst heeft doorverkocht aan Echnaton. 5

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

%RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ

%RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ %RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ 25 januari 2006 Onderzoeksbureau GBNED, Gerard Bottemanne Toen begin jaren 80 de PC de markt ging domineren

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: 23-09-2010 Auteurs: Anouk

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche?

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Dan is ArtWin professional dé oplossing! ArtWin Software is al meer dan 25 jaar de standaard software binnen veel entertainment- en evenementenbureaus. Wij ontwikkelen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

nnual Jaarverslag 2009

nnual Jaarverslag 2009 nnual urius eport 9 Jaarverslag 2009 3 Inhoud 1 Brief van de CEO 5 2 Qurius in het kort 6 2.1 Profiel 6 2.2 Visie en Missie 6 2.3 Strategie 7 2.4 Highlights 2009 8 2.5 Vijfjarenoverzicht 8 2.6 Directie

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V.

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V. ADVISORY Zicht op HR systemen Marktverkenning 2012 kpmg.nl 2 Zicht op HR systemen Inhoud Inleiding Ontwikkelingen binnen het vakgebied HR Doel HR-marktverkenning 10 HRM proces 11 HRM processen 11 Administratieve

Nadere informatie

1. Management summary

1. Management summary Quick Scan Auteurs: Rijk van Geresteijn, Ceriel van Halle, Els van Hekesen, Govert Ramsteijn, Jacques Ravensbergen IBO, HBK 40 Versie: 1.2, 25 februari 2010 1. Management summary Dit document bevat de

Nadere informatie

Exact e-synergy geïntegreerd samenwerken. Gebruikers aan het woord

Exact e-synergy geïntegreerd samenwerken. Gebruikers aan het woord Exact e-synergy geïntegreerd samenwerken Gebruikers aan het woord Voorwoord Eind 1999 introduceerde Exact Software een compleet nieuw informatiesysteem: Exact e-synergy, een oplossing voor on-line samenwerken.

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Succesvol ondernemen met geïntegreerd CRM

Succesvol ondernemen met geïntegreerd CRM Succesvol ondernemen met geïntegreerd CRM Speciaal voor MKB zakelijke dienstverlening en groothandels! In deze whitepaper wordt op een heel praktische wijze een aantal tips gegeven hoe ook kleine en middelgrote

Nadere informatie

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam.

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam. Kort Verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam. Voorzitter: Secretaris: Mr. P.N. Wakkie Mr. M.C. Thompson

Nadere informatie

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 Microsoft Dynamics ERP is er ook voor u. Samen met onze gekwalificeerde partners bieden we de juiste oplossing voor uw branche. VOORWOORD De ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4: producten en diensten voor het MKB UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie

Windesheimreeks kennis en onderzoek. Zeggen hoe het is. Peter Epe. Lectoraat Accountancy & Controlling

Windesheimreeks kennis en onderzoek. Zeggen hoe het is. Peter Epe. Lectoraat Accountancy & Controlling Windesheimreeks kennis en onderzoek Zeggen hoe het is Peter Epe Lectoraat Accountancy & Controlling Colofon Dr. P. (Peter) Epe RA (2012) Zeggen hoe het is ISBN/EAD: 978-90-77901-44-1 Dit is een uitgave

Nadere informatie