Informatiebrochure. januari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure. januari 2013"

Transcriptie

1 januari 2013 Informatiebrochure

2 Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie) - kortdurende opname - groepsverzorging - aanleunwoningen - volledig pakket thuis - woonzorgteam - zorgmodel - bewonersdossier - vertrek of overlijden - brandveiligheid en bedrijfshulpverlening 4. Welzijn 9 - vrijwilligers - mantelzorgers 5. Identiteit en geestelijke zorg 10 - identiteit - kerkdiensten - maandopening - weeksluiting - pastorale zorg 6. Communicatie en kwaliteit 11 - contact - zorgverleningsovereenkomst - WBP en inzagerecht - cliëntenraad - klachtenregeling en vertrouwenspersoon - melding ter verbetering - periodiek cliënttevredenheidsonderzoek - vrienden van d Amandelboom en Wijngaard 7. Huisregels en faciliteiten van A-Z Administratie en financiën 22 - AWBZ - Administratiekosten voor niet AWBZ diensten - verzekeringen en aansprakelijkheid Bijlagen: 1. contactgegevens de klachtenprocedure van d Amandelboom procedure en formulier melding ter verbetering verzekeringen en aansprakelijkheid zorg rond het levenseinde 29 2

3 1. WELKOM Een vertrouwde leef- en woonomgeving zijn voor iedereen belangrijk. Het liefst blijven we zo lang mogelijk in ons eigen huis. Soms gaat dit helaas niet meer en is er voor kortere of langere tijd zorg nodig. d Amandelboom wil die zorg graag bieden en mensen ondersteunen waar dat nodig is. d Amandelboom maakt, samen met woon- en zorgcentrum Arendshorst in Assen en verpleeghuis De Wijngaard in Bosch en Duin, deel uit van Accolade Zorggroep. d Amandelboom is ontstaan uit een initiatief van de diakenen uit de gereformeerd vrijgemaakte kerk van Utrecht N-W. Op de Provinciale Diaconale Conferentie van het ressort Utrecht, gehouden op 27 februari 1954 te Zeist, werd besloten een commissie samen te stellen welke de opdracht kreeg een onderzoek in te stellen naar de nood van bejaarden in de verschillende kerken. Later werd er ook in het ressort van de Provinciale Diaconale Conferentie te Noord-Holland een enquête gehouden en werd besloten samen te gaan werken. Op 25 november 1964 vond de officiële opening plaats. d Amandelboom ligt in Bilthoven, een prachtige locatie in het midden van het land. Vanuit diverse ruime kamers of appartementen heeft u een mooi uitzicht op de bosrijke omgeving. In 2009 is een heel nieuw verpleeghuisdeel in gebruik genomen. Met deze informatiebrochure willen we u zo goed mogelijk informeren over het reilen en zeilen in d Amandelboom. U vindt in dit boekje onder meer een aantal huisregels. We zijn vast niet volledig. Hebt u nog aanvullende vragen, komt u er dan mee. De missie van Accolade Zorggroep luidt: Accolade Zorggroep biedt wonen, zorg en welzijn van goede kwaliteit die aansluit bij de vragen en wensen van haar cliënten. Dat doen wij vanuit de overtuiging dat ieder mens uniek en door God geschapen is. In Zijn Woord leert God ons dat wij liefdevol en dienstbaar moeten zijn naar de ander en respect moeten hebben voor het door Hem geschapen leven. Voor de uitvoering van onze missie zijn gemotiveerde en competente medewerkers en vrijwilligers onmisbaar. Zij zijn servicegericht en hebben oog voor de wijze waarop de cliënt zijn of haar geloof beleeft. 3

4 2. WOONZORGVISIE Identiteit Accolade Zorggroep is een gereformeerde instelling voor wonen, zorg en welzijn. De naam Accolade staat voor omarming en verbinding, woorden die uitdrukken hoe wij met onze bewoners willen omgaan. Onze identiteit is gebaseerd op de Bijbel als het Woord van God. Wij geloven in een God die mensen liefheeft. Deze liefde komt tot uitdrukking in Jezus Christus en werkt door in de mensen die in Hem geloven. Vanuit die liefde geven we onze bewoners de zorg en aandacht die ze nodig hebben. We gaan uit van een Bijbelse visie op de mens als uniek, zelfstandig en waardevol schepsel van God. Wij hebben oog voor het individu en zijn persoonlijke wensen en behoeften. Er wordt gewerkt met een zorgmodel dat de bewoner ziet als een compleet mens met verschillende aspecten. We hebben veel aandacht voor levensvragen en het geestelijk welzijn van de bewoner. Ieder mensenleven is een geschenk van God, dat mag niet door ons beëindigd worden. Ter verlichting van pijn en lijden mogen bewoners rekenen op zorgvuldige (palliatieve) zorg van onze medewerkers. De bewoner centraal De vraag van de bewoner is het uitgangspunt in de zorg die hij ontvangt. We geven bijzondere aandacht aan het levensverhaal van de bewoner en stimuleren hem zijn leven zoals hij dat gewend was, voort te zetten. De afstemming op de wensen van de bewoner leggen we vast in een persoonlijk zorgleefplan. Over dit plan wordt regelmatig gesproken met de bewoner of, indien nodig, met zijn vertegenwoordiger. Elke bewoner heeft één zorgverlener die de communicatie met de verschillende diensten en disciplines bewaakt en die goed bereikbaar is voor de bewoner, diens familie en betrokken collega s. Hoewel we streven naar een optimale beantwoording van de zorgvraag, kan het zo zijn dat we niet aan alle wensen tegemoet komen. Als wordt ingeschat dat een vraag een grens bereikt, gaan we in gesprek met de bewoner om een alternatieve oplossing te zoeken. Een gesignaleerde zorgvraag wordt altijd beantwoord. Bij de inrichting van de woonomgeving is kwaliteit van leven het belangrijkste uitgangspunt. We zorgen ervoor dat de bewoner zoveel mogelijk zichzelf kan zijn. Privacy en een persoonlijke inrichting van de eigen kamer staan daarom hoog in het vaandel. Ook de dagbesteding wordt waar mogelijk door de bewoner zelf bepaald. We streven ernaar verveling en eenzaamheid te voorkomen. Daarom worden diverse activiteiten en momenten van onderlinge ontmoeting georganiseerd. Ook ondersteunen we de geloofsbeleving van de bewoner door middel van gesprekken, samenkomsten en geestelijke verzorging. Medewerkers en werkomgeving Onze medewerkers zetten zich op professionele wijze in voor het welzijn van de bewoners. Ze handelen daarbij vanuit hun eigen christelijke identiteit. Door opleiding en scholing bevorderen zij voortdurend hun deskundigheid. Vrijwilligers zijn van groot belang voor de ondersteuning van de zorg en krijgen eveneens waar nodig scholing en begeleiding. Veel aandacht wordt gegeven aan een positieve samenwerkingscultuur. Juist in de zorg zijn collega s sterk op elkaar aangewezen. Daarom zetten we ons in voor een veilige werksfeer waarin medewerkers elkaar feedback geven en aanspreken op verantwoordelijkheden. Om de valkuil van perfectionisme te vermijden, is er ruimte voor een gezonde dosis relativering. Onderlinge reflectie, intervisie en humor kunnen daarbij helpen. 4

5 3. WONEN EN ZORG Verzorgingshuis Binnen het verzorgingshuis bieden we plaats aan ongeveer 65 cliënten. U woont hier in uw eigen appartement wat ongeveer 40 m² groot is en ontvangt zorg wat in overeenstemming en gekoppeld is aan uw zorgzwaartepakket. Dit is afgesproken en vastgelegd in het zorgleefplan en de cliëntagenda. Om te kunnen wonen in het verzorgingshuis beschikt u over een geldig indicatiebesluit van het CIZ met zorgzwaartepakket (ZZP) V&V 1 t/m 5, waarvan 5 zonder BOPZ. Elk appartement beschikt over een keukenblok met koelkast, douche en toilet. Bij oplevering van het appartement wordt door de facilitaire dienst beoordeeld of de kamer door ons opgeknapt moet worden. U heeft de vrijheid om op eigen kosten ander behang uit te zoeken. Stoffering dient u zelf te (laten) verzorgen. Verpleeghuis (psychogeriatrie) In 2009 opende d Amandelboom een verpleegunit met twee woongroepen voor mensen met dementie of een geheugenstoornis. Op deze kleinschalige woongroepen bieden we psychogeriatrische verpleeghuiszorg in een kleinschalige, huiselijke omgeving. In de prachtige, nieuwe vleugel zijn twee woongroepen met elk 8 cliënten gehuisvest. Om te kunnen wonen in het verpleeghuis is een geldige indicatie van het CIZ nodig met een zorgzwaartepakket 5 of 7 (V&V). Elke woongroep beschikt over een gezamenlijke huiskamer. In de woongroep wordt qua dagindeling en inrichting zo dicht mogelijk aangesloten bij de thuissituatie. Samen met de bewoner worden er, indien mogelijk, vertrouwde en huishoudelijke activiteiten ondernomen. Iedere bewoner heeft daarnaast de beschikking over een eigen kamer. De stoffering (vitrage, overgordijnen en bedekking van de vloer) wordt door de facilitaire dienst van d Amandelboom verzorgd. Zij zorgen ook voor een hoog/laagbed, een nachtkastje en een kledingkast. De inrichting van de kamer wordt vanzelf aan u overgelaten. Het is echter niet toegestaan zelf aanpassingen aan de kamer te verrichten of te boren in wanden en/of vloeren. Elke kamer beschikt over een railsysteem voor het ophangen van schilderijen e.d. 5

6 Groepsverzorging Groepsverzorging biedt aangepaste zorg binnen het verzorgingshuis aan ouderen met psychogeriatrische problemen. Het accent ligt vooral op het begeleiden, ondersteunen, activeren en stimuleren van de bewoner. De groepsgerichte zorg en benadering zijn erop gericht om de ouderen zolang mogelijk in de eigen leefomgeving te laten wonen. Om in aanmerking te komen voor de groepsverzorging is er een juiste indicatie nodig van het CIZ, te weten zorgzwaartepakket 4 of 5 met behandeling. Aanleunwoningen Als huurder van een aanleunwoning woont u zelfstandig op het terrein van d Amandelboom. U kunt zonder indicatie - tegen betaling - gebruik maken van de voorzieningen van het verzorgingshuis zoals een maaltijdservice, winkel en kapsalon e.d. In noodgevallen kunt u een beroep doen op ondersteuning vanuit het verzorgingshuis. Ieder appartement heeft een spreek-luisterverbinding voor het inroepen van acute hulp. Volledig Pakket Thuis (VPT) Vanaf eind 2010 zijn we gestart met het aanbieden van het volledig pakket thuis (VPT). Met dit pakket kunt u in uw aanleunwoning complete zorg van het verzorgingshuis ontvangen. U heeft daar wel een indicatie (zorg en verblijf) voor nodig van het CIZ. Het volledig pakket thuis omvat zorg zoals persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Daarnaast hebt u recht op diensten zoals maaltijden, huishoudelijke verzorging, wasverzorging en welzijnsactiviteiten. Omdat u met een VPT zelfstandig woont in een appartement van d Amandelboom betaalt u zelf de woonlasten (huur/energie/belastingen). Meer informatie kunt u vinden in de brochure achter tab. 6 van deze informatiemap. Woonzorgteam In d Amandelboom zijn verschillende zorgmedewerkers werkzaam, samen vormen zij het woonzorgteam. De spil van het team is de teamleider wonen. Deze coördineert de gang van zaken op de afdeling of woongroep voor zowel bewoners als personeel. Naast de teamleider is er, in het verzorgingshuis, ook een contactverzorgende werkzaam. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor u als bewoner en uw zorgvertegenwoordiger. In het verpleeghuis is de teamleider het eerste aanspreekpunt. Naast dit woonzorgteam kunt u te maken krijgen met de volgende behandelaars: Artsen: medische zorg De arts is verantwoordelijk voor de medische behandeling en de inhoud van uw zorgplan. Waar nodig zal de arts doorverwijzen naar specialisten en deskundigen, zowel binnen als buiten d Amandelboom. Er is 24 uur per dag een arts bereikbaar. Eén van de eerste dagen na de opname spreekt de arts met u of uw vertegenwoordiger van zorg over het medischethisch beleid. Ook worden er dan afspraken gemaakt over onder andere onverhoopte ziekenhuisopname, reanimatie en zorg rond het levenseinde. 6

7 Over dit laatste vindt u meer informatie in bijlage 5. Wanneer u in het verzorgingshuis bent opgenomen kunt u zich aansluiten bij huisartsenpraktijk Rinnebeek. Zij houden twee keer per week spreekuur in het verzorgingshuis. Als zorginstelling zijn wij aangesloten bij apotheek Bilthoven. De medicatie wordt grotendeels door hen geleverd. Diëtiste: zij geeft adviezen met betrekking tot voeding en diëten. Indien nodig, stelt zij samen met u, een individueel voedingsadvies op. Ergotherapeut: de ergotherapeut begeleidt u zonodig bij het opnieuw aanleren of verbeteren van allerlei dagelijkse handelingen als wassen, aankleden, eten en drinken, telefoneren, computeren, maar ook bij uw hobby s. Dit gebeurt door oefeningen, het leren gebruiken van hulpmiddelen of aanpassen van de omgeving. Altijd met als doel om u zo goed mogelijk te laten functioneren in uw eigen situatie. De ergotherapeut kan ook om advies worden gevraagd over aanpassingen in uw thuissituatie. Fysiotherapeut: de fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt u bij eventuele problemen in uw houding en beweging. Dat kan individueel, of in groepsverband (fysiorobics). Ook adviseert hij bij het aanvragen van rolstoelvoorzieningen en andere hulpmiddelen. Logopedist: de logopedist geeft adviezen en behandelingen bij spraak-, taal-, gehoor- en slikproblemen. Door allerlei oefeningen wordt de communicatie en het gebruik van hulpmiddelen verbeterd of op peil gehouden. Psycholoog: de psycholoog doet onderzoek naar het geheugen, de waarneming, het taalvermogen en andere psychische zaken. De psycholoog adviseert waar nodig medewerkers en uw familie over het omgaan met een eventueel veranderend gedrag van u als bewoner. De psycholoog kan u en uw familie ook ondersteunen en adviseren bij het verwerken van emoties en problemen. Zorgmodel Het zorgleefplan is opgebouwd volgens het model wat Actiz daarvoor heeft aangereikt. Actiz is de landelijke brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg-en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid-en kraamzorg. In dat model staat het vraaggericht werken centraal. Iets wat aansluit bij de visie van Accolade Zorggroep. Daarin staat u als bewoner centraal. De vraag van u als bewoner is het uitgangspunt in de zorg die u krijgt. Het zorgleefplanmodel is een praktisch middel om vraaggericht te kunnen werken. Het model is opgebouwd uit de volgende vier domeinen: 1. Woon- en leefomstandigheden: je thuis voelen U mag als bewoner rekenen op een woonomgeving waar u zich thuis en veilig voelt en voldoende bewegingsvrijheid heeft. 2. Participatie: zoveel mogelijk midden in de samenleving U mag als bewoner rekenen op aantrekkelijke mogelijkheden waarmee er invulling kan worden gegeven aan persoonlijke interesses, hobby s, een sociaal leven en contact met de samenleving. 3. Mentaal welbevinden: welzijn U mag als bewoner rekenen op respect voor en ondersteuning bij uw eigen identiteit en levensinvulling. 7

8 4. Lichamelijk welbevinden: goed verzorgd, een prettig gevoel U mag als bewoner rekenen op de bescherming en bevordering van uw gezondheid. Daarbij hoort een schoon en verzorgd lichaam en smakelijke maaltijden en hapjes en drankjes. Bewonersdossier Als bewoner heeft u een eigen zorgdossier waarin alle belangrijke informatie op overzichtelijke wijze is samengebracht. Het dossier is alleen toegankelijk voor u of uw vertegenwoordiger en de medewerkers die direct bij uw zorg betrokken zijn. Een onderdeel van het dossier is het zorgleefplan. Met elke nieuwe bewoner wordt bij opname een zorgleefplan opgesteld. Na een observatieperiode van zes weken wordt dit geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Tijdens een zorgplanbespreking wordt de zorg geëvalueerd. In dat overleg wordt het zorgleefplan vastgesteld. Vertrek of overlijden Bij vertrek of overlijden van een bewoner wordt een moment vastgesteld waarop de kamer leeg opgeleverd moet worden. Dit zal binnen een vastgestelde periode moeten gebeuren. Een kamer in het verpleeghuis of appartement in het verzorgingshuis moet binnen 7 dagen worden opgeleverd. Deze termijn wordt gerekend vanaf de dag van overlijden/verhuizen, weekenden tellen mee. Bij overlijden is het mogelijk dat de overledene wordt opgebaard op de eigen kamer. Dit om het afscheid nemen en de eerste opvang van naaste familie in een relatief vertrouwde omgeving te kunnen laten plaatsvinden. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de receptie. Brandveiligheid en bedrijfshulpverlening d Amandelboom heeft een bedrijfshulpverleningsplan. Binnen de organisatie zijn een groot aantal medewerkers opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Een bedrijfshulpverlener moet binnen enkele minuten na een incident of brand snel en effectief kunnen optreden. De bedrijfshulpverleners zijn bij calamiteiten herkenbaar aan hun gele hesjes. Zij worden jaarlijks geschoold. Daarnaast krijgen alle medewerkers eens per jaar een instructie hoe te handelen in geval van brand of andere calamiteiten. In het geval een bewoner of bezoeker de eerste is die de brand ontdekt is het het belangrijkste dat men alarm slaat (bijvoorbeeld door het glas van de brandmelder stuk te slaan) en probeert buiten het bedreigde gebied te komen. Volg verder de instructies op van de bedrijfshulpverlener. Er is 24 uur per dag een bedrijfshulpverlener op de locatie aanwezig. Deze heeft de leiding als er eventueel een brand uitbreekt. De gebouwen staan onder permanent toezicht van de brandweer, om de veiligheid van bewoners en medewerkers zo optimaal mogelijk te waarborgen. Medewerkers en bewoners moeten aan de veiligheid bijdragen door de gangen, deuren en vluchtwegen vrij te houden van obstakels. In ieder appartement of kamer wordt, d.m.v. een instructiekaart, aangegeven wat te doen bij brand. Tevens is in de gangen de vluchtroute aangegeven. Het is voor uw en de veiligheid van anderen van belang vroegtijdig kennis van deze aanwijzingen te nemen. 8

9 4. WELZIJN Als het gaat om het welzijn van de bewoner wil d Amandelboom zo dicht mogelijk aansluiten bij de situatie, het dagritme en de dagbesteding zoals u dat eerder gewend was. Bij welzijn gaat het om een situatie waarbij men in lichamelijk, geestelijk en materieel opzicht in balans is. Alle activiteiten zijn erop gericht dat u zoveel mogelijk die dingen kunt blijven doen die bij uw leven horen. Zelfstandig of met hulp. Dit kan betekenen dat een medewerker samen met u naar mogelijkheden zoekt om deel te blijven nemen aan het sociale leven in de maatschappij. Binnen d Amandelboom zijn er ook een tal van welzijnsmogelijkheden. U kunt daarbij denken aan groepsactiviteiten zoals o.a. bloemschikken, handwerken, koersbal, gezamenlijk koffiedrinken enz. Ook is er de mogelijkheid om meer op individuele basis activiteiten te ontplooien. Eén van de medewerkers van welzijn komt kort nadat u bent komen wonen in d Amandelboom bij u langs voor kennismaking en hoort dan graag of u wensen heeft. Deze wensen worden samen met u op een rijtje gezet. Aan de orde komt waar de medewerkers van welzijn u bij kunnen helpen en of u zelfstandig of met behulp van bv. een rolstoel begeleiding nodig heeft. Via de huisomroep, het informatieblad Amandelbloesem en de kabelkrant worden bewoners op de hoogte gehouden van de verschillende activiteiten. Vrijwilligers Een aantal vrijwilligers is werkzaam in d Amandelboom. Door hun inzet krijgen bewoners extra aandacht en kunnen er activiteiten worden georganiseerd. Zij draaien mee op de woongroepen, begeleiden bewoners bij uitstapjes, helpen bij activiteiten en dergelijke. Mantelzorgers Het is voor u en voor ons prettig wanneer familieleden zoveel mogelijk betrokken blijven bij de zorg die u nodig heeft. Daarom spreken wij graag de mogelijkheden met u door. 9

10 5. IDENTITEIT EN GEESTELIJKE ZORG Identiteit d Amandelboom werkt vanuit een gereformeerde grondslag en staat open voor iedereen die lid is van één van de Gereformeerde kerken en zich thuis voelt bij onze gereformeerde identiteit en leefsfeer. Het gereformeerde karakter van het huis komt onder andere tot uiting in het bidden en Bijbellezen bij het eten, het dagelijks lezen voor de huisomroep uit de Bijbel en het Bijbels dagboekje, zondagavondzang, mogelijkheid voor Bijbelstudie met medebewoners. Wij vinden het belangrijk dat we als bewoners, medewerkers en vrijwilligers in liefde en respect met elkaar omgaan. Kerkdiensten Elke zondagmorgen is er voor wijkgemeente d Amandelboom (uitgaande van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) een dienst in de grote zaal van d Amandelboom om uur. In de middagdient kunt u de dienst van de GKV te Zeist/De Bilt volgen via de beamer in de grote zaal of in uw eigen appartement via de televisie. Deze dienst begint om uur. Eén keer in de twee maanden wordt het Heilig Avondmaal bediend. Maandopening Iedere eerste maandagmorgen van de maand wordt er in de grote zaal een gezamenlijke maandopening gehouden. Door middel van Bijbellezing, gebed en zingen vragen we dan Gods hulp en zegen voor de komende maand. Weeksluiting Elke vrijdagavond wordt er door verschillende predikanten of (kerkenraad)leden uit de regio Bilthoven een weeksluiting gehouden in de grote zaal. Pastorale zorg Iedere bewoner of familielid ongeacht kerk of levensbeschouwing kan een beroep doen op pastorale zorg. Wilt u praten over uzelf, over ziekte, oud zijn, vragen rond leven of dood, of andere levensvragen, dan kunt u in eerste instantie terecht bij het kerkverband waar u bij aangesloten bent. Bewoners van de verpleegunit kunnen ook een beroep doen op de geestelijk verzorger die in dienst is van d Amandelboom. U heeft de mogelijkheid om persoonlijk of in groepsverband te spreken over geloof en levensvragen. Het telefoonnummer waarop de geestelijk verzorger bereikbaar is kunt u bij de receptie opvragen. 10

11 6. COMMUNICATIE EN KWALITEIT Contact Communicatie over zorg en behandeling vindt altijd plaats met de bewoner. Echter in sommige gevallen is communicatie met de bewoner moeilijk of zelfs onmogelijk. In dat geval vindt de communicatie over zorg en behandeling plaats met een door de bewoner aangewezen zorgvertegenwoordiger. Dat is meestal een familielid van de bewoner. Die persoon wordt namens de bewoner het aanspreekpunt voor de contactverzorgenden (verzorgingshuis) of teamleider wonen (verpleeghuis) in d Amandelboom. Naast een zorgvertegenwoordiger, treedt in veel gevallen een familielid op als zaakwaarnemer voor de financiën. Elke bewoner of diens vertegenwoordiger heeft recht op informatie over ziekte, de consequenties ervan, de mogelijkheden van wonen, zorg en welzijn. Zorgverleningsovereenkomst Op het moment dat een bewoner wordt opgenomen ontstaat er een zorgverleningrelatie tussen de bewoner / diens vertegenwoordiger en de zorgaanbieder. Accolade Zorggroep heeft in een zorgverleningovereenkomst vastgelegd op welke dienstverlening de bewoner recht heeft en wat de wederzijdse afspraken zijn. De overeenkomst wordt bij opname door de aanstaande bewoner (of diens vertegenwoordiger) en d Amandelboom getekend. Elders in deze map treft u een voorbeeld aan. WBP en inzagerecht Geboden zorg mag alleen gegeven worden met toestemming van de bewoner of diens vertegenwoordiger zorg. De toestemming wordt vastgelegd in de zorgverleningsovereenkomst. Wanneer iemand in d Amandelboom komt wonen, worden er verschillende gegevens geregistreerd. Dat is onder andere nodig om passende zorg te verlenen en te voldoen aan administratieve verplichtingen. De WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) regelt hoe met persoonsgegevens moet worden omgegaan. d Amandelboom heeft dat nader vastgelegd in een privacyreglement, waarmee de naleving van de WBP wordt gewaarborgd. Eén van de rechten die in het privacyreglement is opgenomen is het inzagerecht. Hierin staat dat elke bewoner of diens vertegenwoordiger, het recht heeft het zorgdossier in te zien of kopieën daaruit te maken. Hiervoor kan men terecht bij de teamleider wonen. Mocht er in het dossier iets staan waar de bewoner of diens vertegenwoordiger het niet mee eens is, dan wordt dat aangepast of in geval van verschil van mening als een aantekening in het dossier vermeld. Cliëntenraad In d Amandelboom is een cliëntenraad werkzaam. De cliëntenraad bestaat uit bewoners en uit familieleden van bewoners. De taak van de cliëntenraad is om de gemeenschappelijke belangen van de bewoners te behartigen. Daartoe heeft de raad het recht om door de directie geïnformeerd te worden en over voorgenomen besluiten advies uit te brengen. Elders in deze map treft u een aparte folder aan van de cliëntenraad. Klachtenregeling en vertrouwenspersoon Medewerkers van d Amandelboom zetten zich optimaal in voor de bewoner. Toch kan het gebeuren dat een bewoner, een familielid of een vertegenwoordiger zorg niet tevreden is. In veel gevallen is een gesprek met de teamleider of de zorgmanager voldoende om het probleem op te lossen. Ook is het mogelijk het probleem te bespreken met de cliëntvertrouwenspersoon. Maar soms helpt dat allemaal niet of onvoldoende. Voor die situaties kent Accolade Zorggroep, waar d Amandelboom deel vanuit maakt, een klachtenopvangfunctionaris en een externe klachtencommissie. Zie ook bijlage 2. Het reglement vindt u op de website van Accolade Zorggroep, evenals een folder Vraag, suggestie, klacht. 11

12 d Amandelboom zal er alles aan doen om een klacht zo goed mogelijk te behandelen en te beschouwen als een verbeterpunt. We staan open voor ervaringen van anderen en willen deze waar mogelijk gebruiken om onze kwaliteit van werken te verbeteren. Uiteraard heeft iemand ook het recht om een klacht te melden bij bijvoorbeeld de Inspectie voor de Gezondheidszorg of het Medisch Tuchtcollege. Melding ter verbetering (MTV) Binnen d Amandelboom wordt gestreefd naar optimale kwaliteit van zorg en dienstverlening. Er van uitgaande dat er altijd zaken zijn die verbeterd kunnen worden, is het formulier Melding ter Verbetering geïntroduceerd. Middels deze meldingen wordt getracht zwaardere klachten te voorkomen. Bewoners, medewerkers en andere relaties worden uitgedaagd positief kritisch mee te denken over de gang van zaken binnen d Amandelboom. Om zo de kwaliteit van zorg en dienstverlening te verbeteren. Het MTV formulier kan worden ingevuld wanneer men iets signaleert binnen d Amandelboom wat verbeterd kan worden. Dus wat niet goed gaat, waar men niet tevreden over is, en wat men (nog) niet wil melden bij vertrouwenspersonen of klachtencommissie. Bewoners, familieleden, contactpersonen, medewerkers, vrijwilligers, of andere relaties van d Amandelboom kunnen dit formulier invullen en inleveren bij de receptie van d Amandelboom. De receptionist(e) registreert dit formulier op de dag van ontvangst in het digitale registratiedocument registratie meldingen ter verbetering. De receptiemedewerker zet de melding uit bij de betreffende teamleider/coördinator. In overleg met deze verantwoordelijke, wordt een datum afgesproken voor terugkoppeling naar de melder. Deze datum wordt door de receptiemedewerker gecommuniceerd naar de melder. De melder ontvangt binnen 14 dagen bericht over de status. In deze informatiemap is een MTV formulier opgenomen. Dit formulier is ook bij de receptie verkrijgbaar. Cliënttevredenheidsonderzoek Periodiek wordt in d Amandelboom een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden door een extern onderzoeksbureau. De uitkomsten van dit onderzoek worden samengevat in een verbeterplan. Dit plan wordt vervolgens uitgevoerd en bewaakt. Zo wordt er continu gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening. Vrienden van d Amandelboom en De Wijngaard Naast goede zorg vinden bewoners het ook belangrijk om activiteiten en faciliteiten te hebben die niet direct in de zorgprijs zitten. Dat gaat van een uitstapje, een kunstwerk aan de muur of een bosje bloemen op tafel tot het kunnen beschikken over de muziekinstallatie in de gezamenlijke huiskamer. Het zijn die dingen die het leven veraangenamen. Deze extraatjes zijn geen onderdeel van de basiszorg en worden niet door de overheid gefinancierd. Daarom zijn er om de instellingen van Accolade Zorggroep heen verenigingen opgericht. d Amandelboom heeft samen met De Wijngaard een stichting opgericht genaamd vrienden van De Wijngaard en d Amandelboom Twee keer per jaar geven zij een vriendenbrief uit welke u in de informatiebrochure aantreft. 12

13 7. HUISREGELS EN FACILITEITEN VAN A TOT Z Bijgaand treft u op alfabetische volgorde een overzicht aan van de huisregels en faciliteiten in d Amandelboom. Deze informatie is bestemd voor bewoners van het verzorgingshuis en het verpleeghuis. Voor de aanleunbewoners is er een aparte versie beschikbaar. A Activiteiten In d Amandelboom worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Hier wordt u iedere morgen om uur via de huisomroep en kabelkrant over geïnformeerd. Adresgegevens Woon en zorgcentrum d Amandelboom Noord Houdringelaan BT Bilthoven Telefoon: Fax: Wilt u niet alleen het adres en telefoonnummer vermelden op uw adreswijziging, maar ook het nummer van uw appartement? TNT Post bezorgt de post dan bij u thuis. Afvalscheiding Op de eerste woensdag van de maand kunt u uw chemisch afval wegbrengen naar een ruimte van de technische dienst. 13

14 Apotheek De apotheek die aan d Amandelboom de medicijnen levert is: Apotheek Bilthoven Julianalaan AG Bilthoven Telefoon: Zie ook medicijnbestelling B Bezoek d Amandelboom kent geen vaste bezoektijden. U kunt hier te allen tijde bezoek ontvangen. Dat kan op de eigen kamer /appartement, of na overleg in de huiskamer of in één van de algemene ruimtes van d Amandelboom. Bedrijfshulpverlening d Amandelboom heeft een ontruimingsplan voor calamiteiten en/of brand. De informatie over de afspraken die gelden in geval van brand of andere calamiteit worden verstrekt aan nieuwe bewoners bij binnenkomst. Bibliotheek Bewoners kunnen gebruik maken van de bibliotheek van d Amandelboom. Deze bevat onder meer grootletterboeken. De bibliotheek vindt u op de eerste etage. De bibliotheek is elke woensdagmiddag geopend van uur. Bijbellezing Via de huisomroep wordt er van maandag tot en met zaterdag rond het middaguur een korte Bijbellezing verzorgd. 14

15 C Catering Bij speciale gelegenheden kunt u bij ons terecht voor diverse cateringmogelijkheden (gebakservice, maaltijdservice, zaalhuur etc.). U kunt informatie hierover opvragen bij de receptie. Chippen In d Amandelboom wordt er met name in de huiswinkel met de chipknip betaald. Er is een oplaadpunt aanwezig waarbij u instructie kunt krijgen. Cliëntenvertrouwenspersoon Dhr. J.J. Nieuwenhuis is de cliëntvertrouwenspersoon. U kunt uw vraag schriftelijk (voorzien van naam en telefoonnummer) indienen in de daarvoor bestemde afgesloten brievenbus in de hal van het verzorgingshuis. De cliëntvertrouwenspersoon neemt dan contact met u op. Bij de receptie is ook een telefoonnummer bekend. Wanneer u in de gelegenheid bent om te mailen kunt u hem bereiken op het volgende adres: F Facturen Eenmaal per maand krijgt u een rekening van gemaakte kosten. Foto- en beeldopnamen Wij respecteren de privacy van onze bewoners. Daarom zullen wij zeer zorgvuldig om gaan met fotograferen van activiteiten en ruimtes waar bewoners bij betrokken zijn. Dit betekent dat uitdrukkelijk toestemming wordt gevraagd van de persoon van wie men een foto wil nemen. Gebruik van de opname voor website, folders of andere externe uitingen kan alleen na schriftelijke toestemming van de bewoner (of diens vertegenwoordiger). Dit geldt ook voor andersoortige opnamen als video, film, telefoon of webcame. G Gastenmaaltijd Gasten kunnen tegen betaling mee-eten. Gastmaaltijden kunt u 24 uur van tevoren bestellen bij de receptie. Gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen kunt u afgeven bij de receptie. H Huisarts U hebt de vrije keus van huisarts. Uit praktische overwegingen adviseren wij u een huisarts te nemen die spreekuur heeft in het huis. U moet deze artsen zelf benaderen. Als regel wisselen de artsen Mw. L.F. de Back, Dhr. W. de Vries en dhr. L.G. Vromen elkaar af op de spreekuren in d Amandelboom. U hoeft geen keuze te maken maar kunt u melden als patiënten van deze huisartsenpraktijk. Het adres is: Huisartsenpraktijk Rinnebeek St. Laurensweg BA De Bilt Telefoon

16 Het spreekuur wordt gehouden op de magnolialaan op dinsdagmiddag en donderdagochtend. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de receptie. Tijdens het artsenspreekuur is een personeelslid van de verzorging aanwezig. Als u dit niet op prijs stelt kunt u dat gerust zeggen. Huisdieren Voor de aanleunwoningen geldt: Bewoners mogen een huisdier hebben in hun appartement, mits voldaan wordt aan het volgende: - Het huisdier veroorzaakt geen overlast voor medebewoners en personeel. - Het huisdier wordt door bewoner of contactpersoon verzorgd. Het is de verantwoordelijkheid van de bewoner om dit te regelen. - Eten en alle andere bijkomende zaken worden uiteraard door de bewoner betaald en geregeld. - Buiten het appartement dienen loslopende huisdieren binnen d Amandelboom te worden aangelijnd. Mocht het houden van het huisdier in praktijk problemen geven, dan heeft d Amandelboom het recht om het huisdier te verwijderen. Voor het verzorgingshuis en de verpleegunit geldt: Het houden van kleine kooidieren is toegestaan, mits voldaan wordt aan het volgende: - Het huisdier wordt op de eigen kamer van de bewoner gehouden. Uitzonderingen kunnen besproken worden met de teamleider wonen (in overleg met bewoner) en zal met instemming moeten geschieden van alle betreffende bewoners / contactpersonen. - Het huisdier wordt door bewoner/familie/contactpersonen verzorgd. Het is de verantwoordelijkheid van de bewoner/familie om dit te regelen. - Eten en alle andere bijkomende zaken worden uiteraard door de bewoner/familie betaald en geregeld. Wij bieden de mogelijkheid aan bezoekers om een huisdier mee te nemen mits deze is aangelijnd. De bezoeker die het huisdier meeneemt is aansprakelijk voor eventuele schade aan huis en derden. De teamleider wonen kan het huisdier weigeren bv. bij overlast of allergie van medebewoners. Huisomroep Iedere kamer is aangesloten op het oproep- en omroepsysteem. De huisomroep meldt van maandag t/m vrijdag om uur welke activiteiten die dag plaatsvinden. De kerkdiensten worden uitgezonden via kanaal 1, overige kanalen zijn radiozenders (zie ook: kerkdiensten). I Informatiemagazine d Amandelbloesem Eens per maand wordt er een informatiemagazine uitgegeven met nieuws van en voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Het blad heet Amandelbloesem en wordt verspreid via de interne post. Ook bij de receptie liggen de nieuwste uitgaven (zo lang de voorraad strekt). Het doel van de Amandelbloesem is betrokkenen in d Amandelboom te informeren over activiteiten en ontwikkelingen. 16

17 Internet d Amandelboom beschikt over een internetcafé. U vindt dit op de eerste etage bij de trap. Bewoners kunnen gratis gebruik maken van deze computers. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Welzijn. K Kapsalon Elke maandagochtend is de kapsalon geopend. U kunt zelf een afspraak maken met de kapper, of via de receptie. U kunt de kosten contant of met chipknip betalen. Ook heeft u de mogelijkheid om de kosten via de maandnota te laten verrekenen. Kerkdiensten Elke zondagmorgen is er voor wijkgemeente d Amandelboom (uitgaande van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) een dienst in de grote zaal van d Amandelboom om uur. In de middagdient kunt u de dienst van de GKV te Zeist/De Bilt volgen via de beamer in de grote zaal of in uw eigen appartement via de televisie. Deze dienst begint om uur. Eén keer in de twee maanden wordt het Heilig Avondmaal bediend. L Logeermogelijkheid In het verzorgingshuis is een logeerkamer. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de receptie. Ook is er de mogelijkheid van een logeerwoning. Deze bevindt zich op het terrein van het verpleeghuis De Wijngaard te Bosch en Duin. Deze woning kan gehuurd worden door mensen die een directe relatie met één van de bewoners van d Amandelboom hebben en een korte periode in de directe nabijheid van hun familie willen verblijven. Informatie hierover kunt u krijgen bij de receptie. 17

18 M Maaltijdvoorziening Op de kabelkrant staat dagelijks het menu van de dag waarop u een keuze kunt maken uit 2 menu s, waarvan de onderlinge componenten uitwisselbaar zijn. De warme maaltijd wordt vanaf 12 uur geserveerd met een maaltijdwagen. De broodmaaltijd maakt u (zo mogelijk) zelf klaar. Dit geldt ook voor het zetten van koffie en thee. Tijdens het opnamegesprek worden er afspraken gemaakt over wat u zelf doet en waar d Amandelboom voor zorgt. Voor de verpleeghuisbewoners wordt de voeding geheel verzorgd, bewoners worden er wel bij betrokken. Gasten kunnen tegen betaling mee-eten. Gastmaaltijden kunt u bestellen bij de receptie. Zie ook gasten/logés en voorraad. Maandopening Iedere eerste maandagmorgen van de maand wordt er in de grote zaal een gezamenlijke maandopening gehouden. In Bijbellezing, gebed en zingen vragen we dan Gods hulp en zegen voor de maand. Het meditatieve gedeelte wordt verzorgd door een geestelijk verzorger of bewoner en de mededelingen worden door een medewerker gepresenteerd. Mantelzorg Als mantelzorg wordt er in de thuissituatie vaak veel gedaan voor mensen. Bij de verhuizing naar het verzorgingshuis komt dit nog wel eens te vervallen omdat mantelzorgers denken dat ze voor hun familielid of kennis niks meer mogen/kunnen doen. Mocht u er prijs op stellen dat de mantelzorg zoveel mogelijk door blijft gaan dan horen we dit graag van u. Wij zullen dan alles in het werk stellen om dit zo te laten verlopen. Medicijnbestelling De bestelling van medicijnen kunt u via d Amandelboom regelen. Herhalingsrecepten dient u op maandag voor uur te deponeren in de witte bak bij de receptie. Het afhalen van medicijnen kan iedere vrijdagmorgen bij de receptie. O Oplevering kamer In het verzorgingshuis wordt het appartement gebruiksklaar opgeleverd. Voor stoffering en inrichting dient u zelf te zorgen. Voor het zelf klussen gelden een aantal regels: - sausen met Latex muurverf - niet in tegels, kozijnen en deuren boren - overleg met Technische Dienst waar leidingen liggen - deuren, ramen, kozijnen mogen niet geverfd worden Voor bewoners van de verpleegunit wordt de kamer gestoffeerd opgeleverd. Tevens is er een hoog/laag bed aanwezig. Overlijden Afspraken rond overlijden zijn vastgelegd in een draaiboek. Indien u hier kennis van wilt nemen kunt u een exemplaar opvragen bij de receptie. P Pedicure Wekelijks is er een pedicure in huis. Als u hier gebruik van wilt maken kunt u dit doorgeven aan de receptie. De pedicure neemt dan contact met u op voor een afspraak. Bij gebruik van de pedicure gaat het om persoonlijke kosten die in rekening worden gebracht, tenzij het pedicurebezoek op verwijzing van de arts gebeurt. 18

19 Post Bij de receptie hangt een houten brievenbus voor de uitgaande post. Deze wordt op werkdagen rond half 5 geleegd. De post voor de verpleegunit wordt intern verspreid en gedeponeerd in de daarvoor bestemde postvakken in de teampost. R Receptie De receptie is van maandag tot en met vrijdag geopend van uur tot uur. Voor veel zaken kunt u bij de receptie terecht. In het kader van veiligheid wordt er 24 uur per dag via cameratoezicht geregistreerd wie het pand betreden. Rolstoelfiets De rolstoelfiets is een soort tandem voor bewoners die aan een rolstoel gebonden zijn. De fiets heeft een trapondersteuning waardoor de bestuurder niet al te zwaar hoeft te trappen. Hierdoor is het voor rolstoelbewoners mogelijk om op die manier een fietsritje te maken. Het huren van deze fiets gebeurt, na overleg met uw teamleider, via de receptie. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Rookbeleid In de algemene ruimten van het huis is een algeheel rookverbod. Wanneer er in een bewonersappartement gerookt wordt moet u rekening houden met extra kosten bij oplevering van het appartement. S Sleutelbeheer De sleutel van uw appartement kunt u krijgen bij de receptie. Wij brengen hiervoor een borgsom van 10,- per sleutel in rekening. Bij verlies van de sleutel kost het 13,10. T Tandarts Een tandarts kunt u zelf kiezen. Onderstaande tandartsen zijn op loopafstand bereikbaar. U dient deze tandartsen zelf te benaderen. Tandarts R. Hasselaar Tandartspraktijk Brandenburg Waterhoenlaan 13 Tweede Brandenburgerweg TA Bilthoven 3721 CG Bilthoven Tel: Tel:

20 Taxi Telefoon regiotaxi: Alle inwoners van de gemeente De Bilt die 75 jaar of ouder zijn kunnen gebruik maken van de regiotaxi wvg-regeling. Dit houdt in dat u binnen de regio vijf zones gratis mag reizen. Buiten dit gebied betaalt u het normale regiotax tarief. Als u gebruik wilt maken van deze regeling kunt u een aanvraagformulier krijgen op het volgende adres: Gemeente De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173, Bilthoven. Technische dienst Kleine reparaties, storingen en andere klussen kunnen via de receptie worden aangevraagd. Dit geldt voor zaken die betrekking hebben op het appartement zelf. Deze worden door de technische dienst van d Amandelboom uitgevoerd of verholpen. Voor zaken als vervanging van lampen, ophangen van schilderijen etc. kunt u het beste overleggen met de technische dienst. Telefonie Het verzorgingshuis heeft een eigen telefooncentrale. U kunt uw telefoon thuis dus opzeggen. De receptie weet wat uw nieuwe nummer is. Voor het toestel moet u zelf zorgen. De eenmalige aansluitkosten zijn 12,55. d Amandelboom brengt u het abonnementsgeld en de gesprekskosten in rekening volgens de tarieven van KPN. Intern bellen is gratis mits de laatste drie cijfers worden ingetoetst van het te bellen nummer, en niet het hele nummer. Bij alle andere gesprekken moet u vooraf een extra 0 intoetsen. TV kabel d Amandelboom heeft een centrale aansluiting op het kabelnet voor radio- en televisieontvangst. De kosten hiervoor bedragen 8,75 per maand. U ontvangt hiervoor maandelijks een rekening. V Verhuizing De dag waarop u daadwerkelijk verhuist is voor u een drukke dag. Voor ons is het prettig als u rond uur arriveert. Komt u na die tijd dan hebben wij helaas geen tijd u alles uit te leggen. Dit gebeurt dan op de volgende dag! Verzekering WA en inboedel Uw W.A verzekering en de uitgebreide inboedelverzekering kunt u opzeggen per de datum dat u in het verzorgingshuis komt wonen, mits u elders geen bezittingen meer hebt. In d Amandelboom is een collectieve verzekering. W Wasvoorziening Persoonsgebonden kleding dient u zelf aan te schaffen. Bij opname in het verpleeghuis wordt daarbij nog wel eens advies gevraagd. Om u daarbij te helpen is er door Accolade Zorggroep een advieslijst gemaakt. Het advies geeft een richtlijn voor aantallen, en tevens voor materialen (zie tab. 4 van de map). Het linnengoed krijgt u bij opname aangeboden door d Amandelboom. U heeft echter ook de mogelijkheid om uw eigen linnengoed te gebruiken. Voor de wasverzorging van uw kleding-en linnengoed kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden: -de was wordt geheel verzorgd door een familielid of kennis: er worden geen kosten in rekening gebracht 20

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Verzorgingshuis De Bettekamp in Varsseveld Informatie voor cliënten en familie De zorg waar u zich het beste bij voelt Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Sint Annaland, augustus 2007 Informatiebrochure Aanbod Zorg-en dienstverlening De Schutse De doelstelling van de

Nadere informatie

A-Z folder Coornhert State

A-Z folder Coornhert State A-Z folder Coornhert State Activiteiten Coornhert State biedt verschillende activiteiten aan zoals: algemene activiteiten (bijv. bustocht, rommelmarkt), structurele activiteiten (sjoelen, muziek luisteren),

Nadere informatie

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst Versie januari 2013 Bewonerscommissie De Gelderhorst beschikt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) over een eigen bewonerscommissie.

Nadere informatie

Maart 2013. Informatiebrochure

Maart 2013. Informatiebrochure Maart 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom...3 2. Woonzorgvisie...4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg...5 - verpleeghuis (psycho-geriatrie) -

Nadere informatie

De Pol. Woonzorgcentrum

De Pol. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum De Pol In het nieuwe en eigentijdse woonzorgcentrum De Pol staat comfortabel wonen voorop! Met mogelijkheden om anderen te ontmoeten of om de rust te zoeken. Alleen of met uw naaste, familie

Nadere informatie

Informatiebrochure cliënten

Informatiebrochure cliënten Informatiebrochure cliënten mei 2014 Welkom bij Accolade Zorggroep! Het liefst blijven we zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Soms gaat dit helaas niet meer en is er voor kortere of langere tijd ondersteuning

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem Informatiebrochure Wonen in Idesta Doarpshiem Idesta Doarpshiem Inhoud: Idesta Doarpshiem Dienstverlening, kennismaking en verhuizing Zorg- en huurovereenkomst Personele bezetting Medewerkers zorg Welzijnsactiviteiten

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing

Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing Kaailanden, praktische informatie voor verhuizing, maart 2016 1 Welkom in Kaailanden! Welkom in Kaailanden!... 3 Praktische zaken voor verhuizing...

Nadere informatie

Alle goede zorg die u zich kunt wensen

Alle goede zorg die u zich kunt wensen Alle goede zorg die u zich kunt wensen Zorgcentrum Debbeshoek in Ulft Informatie voor cliënten en familie Aangenaam wonen in een vertrouwde omgeving Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde. De één

Nadere informatie

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning)

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Inhoudsopgave Even voorstellen...4 Indicatie en zorgzwaartepakket...5 Verhuizing naar woonservicecentrum...5 Wonen...5 Inrichting...5 Privacy...6 Toegang

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

De Deuderick. De naam De Deuderick is een afgeleide van een bekende boerderij in Brummen.

De Deuderick. De naam De Deuderick is een afgeleide van een bekende boerderij in Brummen. VERSIE 4.0/januari 2014 2 Welkom De Deuderick U bent van harte welkom in verpleegunit De Deuderick. Ondanks dat we nooit uw thuis kunnen vervangen, stellen wij alles in het werk om uw verblijf in onze

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Informatie voor bewoners Tijdelijk verblijf ten behoeve van Herstelzorg Respijtzorg Overbruggingszorg > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Hebt

Nadere informatie

De Regenboog Palliatief centrum

De Regenboog Palliatief centrum De Regenboog Palliatief centrum Een regenboog biedt stralen licht op donkere momenten, kleur door somberheid heen. De regenboog kan een symbool van troost, verlichting en uitzicht zijn. palliatief centrum

Nadere informatie

WELKOM BIJ AMSTELRING, WELKOM IN GROENELAAN

WELKOM BIJ AMSTELRING, WELKOM IN GROENELAAN 2 WELKOM BIJ AMSTELRING, WELKOM IN GROENELAAN Binnenkort wordt u opgenomen op de revalidatieafdeling van zorgcentrum Groenelaan. Door middel van dit boekje willen wij u alvast een indruk van deze afdeling

Nadere informatie

Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de

Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de brochure Welkom bij LuciVer. LuciVer Tijdelijk verblijf september

Nadere informatie

Goed geregeld bij Meriant

Goed geregeld bij Meriant Goed geregeld bij Meriant Voor u als cliënt van Meriant en voor uw familie is het prettig wanneer afspraken over de zorg- en dienstverlening van Meriant goed geregeld en duidelijk zijn. Daarom hebben we

Nadere informatie

Informatie voor verhuizing

Informatie voor verhuizing Informatie voor verhuizing De Stouwe, informatiemap 1, augustus 2014 1 Informatie voor verhuizing Wat u hoort te weten voordat u naar uw appartement van een woonzorgcentrum van De Stouwe verhuist Inleiding...

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 6

Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 6 toegelicht. Zorgzwaartepakket 6 (ZZP

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Dichtbij huis verzekerd van goede zorg

Dichtbij huis verzekerd van goede zorg Dichtbij huis verzekerd van goede zorg Zorgcentrum Maria Magdalena Postel in Gendringen Informatie voor cliënten en familie Zorg tussen de mensen die u kent Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Wonen en ko rt d u r e n d verblijf in het

Wonen en ko rt d u r e n d verblijf in het Wonen en ko rt d u r e n d verblijf in het verzorg i n g s h u i s No ordwijk en wo onzorgcentrum Gro ot Ho o gwaak Groot Hoogwaak is een organisatie die verschillende zorgvormen en diensten biedt. Deze

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 7

Arrangement Zorgzwaartepakket 7 Arrangement Zorgzwaartepakket 7 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 7 toegelicht. Zorgzwaartepakket 7 (ZZP

Nadere informatie

VERSIE 2.0/februari

VERSIE 2.0/februari VERSIE 2.0/februari 2012 2 Welkom in Weber U bent van harte welkom in verpleegunit Weber. Ondanks dat we nooit uw thuis kunnen vervangen, stellen wij alles in het werk om uw verblijf in onze verpleegunit

Nadere informatie

Goede zorg in een gezellig huis

Goede zorg in een gezellig huis Woonzorgcentrum en Verpleeghuis Gertrudis Marktstraat 12, 7041 AJ s-heerenberg T (0314) 66 36 41 E info-gertrudis@azora.nl I www.azora.nl Goede zorg in een gezellig huis Azora. Zo zorgen we voor elkaar

Nadere informatie

Volledig Pakket Thuis

Volledig Pakket Thuis Volledig Pakket Thuis Zorg op maat in uw eigen vertrouwde woonomgeving Voelt beter Volledig Pakket Thuis Heeft u zorg en ondersteuning nodig, maar wilt u het liefst in uw eigen vertrouwde omgeving blijven

Nadere informatie

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis...

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis... Thuiszorg Pieter van Foreest Zorg Thuis Zo lang mogelijk Thuis... Welkom bij Pieter van Foreest Wij willen u van harte welkom heten bij Pieter van Foreest. Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout.

Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout. Deel 2 Specifieke informatie over De Schans Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout. Wonen Bij het woon- en zorgcentrum worden

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom!

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom! Welkom bij Meriant Dienstverlening voor geriatrische revalidatiezorg U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte

Nadere informatie

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Woonzorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wonen met zorg Carinova Woonzorg biedt wonen en zorg in zes woon- zorgcentra en twee verpleeghuizen. De woon- zorgcentra zijn Park Braband, De Diessenplas,

Nadere informatie

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 2 folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 3 Inhoudsopgave Even

Nadere informatie

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen.

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen. Daar heeft u recht op als u verblijft bij Stichting Elisabeth Waar zorgt Stichting Elisabeth voor en wat betaalt u zelf? Voor wie is deze informatie bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Basisarrangement 10. Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10)

Basisarrangement 10. Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10) Basisarrangement 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement 10 Dit basisarrangement

Nadere informatie

Omdat afscheid nemen voor alle betrokken zwaar is, vinden wij het belangrijk ook ondersteuning te bieden aan de naasten.

Omdat afscheid nemen voor alle betrokken zwaar is, vinden wij het belangrijk ook ondersteuning te bieden aan de naasten. De Rozenhof van Het Spectrum is een sfeervolle, kleinschalige voorziening voor palliatieve zorg. Hier is ruimte voor cliënten die, naar inschatting van een arts, een beperkte levensverwachting hebben.

Nadere informatie

& De Kuip. Informatiebrochure

& De Kuip. Informatiebrochure & De Kuip Informatiebrochure januari 2013 1 Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen 5 - eigen kamer - vertrek of overlijden

Nadere informatie

De Lichtenberg. Verpleeghuis

De Lichtenberg. Verpleeghuis Verpleeghuis De Lichtenberg In een rustige, bosrijke omgeving staat verpleeghuis De Lichtenberg. Een verpleeghuis met een warme en open sfeer, waar iedereen welkom is en het welbevinden van de bewoners

Nadere informatie

Handige telefoonnummers Klantenservice De Zorggroep

Handige telefoonnummers Klantenservice De Zorggroep Welkom op Beukenhof Voor u ligt de informatiegids van Beukenhof, een afdeling van De Zorggroep in het VieCuri ziekenhuis in Venray. Deze gids is bedoeld om u en uw familieleden wegwijs te maken in deze

Nadere informatie

Assenrade. De naam Assenrade is een afgeleide van de naam van de voormalige burgemeesterswoning in Brummen.

Assenrade. De naam Assenrade is een afgeleide van de naam van de voormalige burgemeesterswoning in Brummen. VERSIE 2.0/februari 2012 2 Welkom Assenrade U bent van harte welkom in verpleegunit Assenrade. Ondanks dat we nooit uw thuis kunnen vervangen, stellen wij alles in het werk om uw verblijf in onze verpleegunit

Nadere informatie

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Woon- en Zorgcentrum St. Franciscus in Coevorden bestaat al sinds 1958 en is het oudste katholieke woon- en zorgcentrum in Drenthe. In 2006 is het oude

Nadere informatie

Stichting Waardeburgh

Stichting Waardeburgh CLIËNTINFORMATIE Informatie over de locaties van Stichting Waardeburgh Verpleeghuis zorg Verzorgingshuis zorg Kortdurend verblijf Versie: 1 december 2015 - 2 WELKOM BIJ STICHTING WAARDEBURGH De verhuizing

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg. Waar hulp dichtbij is!

Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg. Waar hulp dichtbij is! Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg Waar hulp dichtbij is! Inhoud 1. Wonen in Nieuw Clarenberg 3 Eigen sfeer 3 Vormen van wonen 3 2. Welzijn en voorzieningen 5 Eten en drinken 5 Diensten 5 Ontspanning en

Nadere informatie

Goede zorg in een gezellig huis

Goede zorg in een gezellig huis Goede zorg in een gezellig huis Zorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in Ulft Informatie voor cliënten en familie Precies de zorg die u nodig heeft Gertrudis Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

PORTIUNCULA, KLEINSCHALIGE WOONVORM MET BOPZ-STATUS

PORTIUNCULA, KLEINSCHALIGE WOONVORM MET BOPZ-STATUS PORTIUNCULA, KLEINSCHALIGE WOONVORM MET BOPZ-STATUS Voor wie? Wonen in de kleinschalige woonvorm Portiuncula is bedoeld voor ouderen die door psychogeriatrische problemen blijvende zorg, begeleiding, verpleging

Nadere informatie

Wat kunnen wij u bieden?

Wat kunnen wij u bieden? Wat kunnen wij u bieden? Wonen, Welzijn & Zorg bij 1 Wat ons bezighoudt Van tijd tot tijd bereiken ons vragen van mensen of wij een bepaalde dienst of bepaalde zorg kunnen leveren. Soms is het een vraag

Nadere informatie

Welkom in Beukenhof. Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep

Welkom in Beukenhof. Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep Welkom in Beukenhof Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep Bezoekadres Merseloseweg 130, 5801 CE Venray Handige telefoonnummers Klantenservice

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u zich aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles

Nadere informatie

t Hamersveld Woonzorgcentrum

t Hamersveld Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum t Hamersveld In t Hamersveld staan openheid, toegankelijkheid en de uitnodigende sfeer voorop. U vindt er vele ontmoetingsplekken, zoals het fantastische restaurant en het Grand Café. Uw

Nadere informatie

Kennismaking met. Woonzorgcentrum. Het Haltna Huis

Kennismaking met. Woonzorgcentrum. Het Haltna Huis Kennismaking met Woonzorgcentrum Het Haltna Huis Het Haltna Huis, dicht bij u in de buurt In Houten kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in het woonzorgcentrum, in uw eigen appartement.

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Hof van Batenstein Hof van Batenstein, dicht bij u in de buurt In Vianen kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in Hof van Batenstein, in uw eigen

Nadere informatie

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal!

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal! Zorg Advies Bureau Nederland Zorg in úw taal! Thuiszorg Als u zorg nodig heeft, wilt u zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, liefst in uw eigen vertrouwde omgeving. Iedereen die door ouderdom, ziekte,

Nadere informatie

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Sint-Annaland, Annaland,maart 20152012 2 Inhoud Doel... 4 Aanbod zorg-en dienstverlening De Schutse... 6 Verstrekkingen en eigen bijdrage... 9 Visie op

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem Stiens

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem Stiens Informatiebrochure Wonen in Idesta Doarpshiem Stiens Idesta Doarpshiem Stiens Inhoud: Idesta Doarpshiem Stiens Dienstverlening, kennismaking en verhuizing Zorg- en huurovereenkomst Personele bezetting

Nadere informatie

Wonen in De IJsvogel

Wonen in De IJsvogel Wonen in De IJsvogel Inhoud Wonen in De IJsvogel 3 In vertrouwde handen 3 Verzorgd wonen 4 Huishouden, maaltijden en was Welzijnsactiviteiten Aanmelding verzorgd wonen Beschermd wonen 6 Woongroep Wonen,

Nadere informatie

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving.

Nadere informatie

Huize Sint Jozef. Woonzorgcentrum

Huize Sint Jozef. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef Huize Sint Jozef is een woonzorgcentrum dat midden in het centrum van Nijkerk staat. Met winkels, een park, de bibliotheek en verschillende kerken op loopafstand. Er zijn

Nadere informatie

St Elisabeth. Verpleeg- en Gasthuis

St Elisabeth. Verpleeg- en Gasthuis Verpleeg- en Gasthuis St Elisabeth Het St Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis staat in het centrum van Amersfoort en is een echt stadsverpleeghuis. Het fraaie, moderne gebouw met uitzicht op de levendige winkelstraat,

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

Afdeling oncologie 361

Afdeling oncologie 361 Afdeling oncologie 361 Wat u moet weten mca.nl Inhoudsopgave Belangrijke telefoonnummers 3 Welkom op de afdeling oncologie 3 Hoe bereikt u de afdeling? 3 Het specialisme oncologie 3 De medewerkers van

Nadere informatie

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Mevrouw Somers en meneer De Bruijn oefenen samen de passen. Morgen is er een dansavond met buurtgenoten. Wonen bij Vecht en IJssel

Nadere informatie

Piushove. Verpleeghuis. We zijn er voor u!

Piushove. Verpleeghuis. We zijn er voor u! Piushove Verpleeghuis We zijn er voor u! Het is hier goed toeven Wat ik heel leuk vind, zijn de voorlees- en puzzeluurtjes. Verder zit ik, als het mooi weer is, graag buiten. De tuin ziet er prachtig uit,

Nadere informatie

DAGBEHANDELING PSYCHOGERIATRIE

DAGBEHANDELING PSYCHOGERIATRIE DAGBEHANDELING PSYCHOGERIATRIE pagina 2: De een is een gezellige prater, de ander doet liever een spelletje. En met mooi weer willen we nog wel eens aan de wandel gaan. Inleiding WIE OUDER WORDT, KAN TE

Nadere informatie

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide Compleet wonen in woonzorgcentrum Appartementen gebouw B, C & D Woonzorgcentrum In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een

Nadere informatie

Uit zorg voor elkaar

Uit zorg voor elkaar Informatiegids Uit zorg voor elkaar Oprechte aandacht voor elkaar en zorg uit een goed hart. Zo zullen veel bewoners hun ervaringen met Westerkim en Horizon samenvatten. Voor de meesten van hen was de

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en goede zorg centraal.

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Gregoriushuis Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Wonen, welzijn en zorg Het Gregoriushuis is een kleinschalige woonvorm voor acht dementerende cliënten. Het Gregoriushuis is een bungalow in de

Nadere informatie

Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove

Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove Hartelijk welkom in HMC Antoniushove. In deze folder leest u meer over uw verblijf op de afdeling. Wanneer u wordt opgenomen, ontvangt een verpleegkundige

Nadere informatie

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving.

Nadere informatie

foto s Reinout van den Bergh Wonen

foto s Reinout van den Bergh Wonen foto s Reinout van den Bergh Wonen 400 Missie De Leystroom is een kleinschalig verpleeg- en verzorgingshuis waar de kwaliteit van uw leven voorop staat. Naastenliefde, wederkerigheid en veiligheid staan

Nadere informatie

Verpleeghuis Duinstede

Verpleeghuis Duinstede Verpleeghuis Duinstede Welkom bij Duinstede! Wat biedt Duinstede u? Zorg, Respec verpleging en medezeggenschap Welkom bij Duinstede! Wat en aandacht Facilitaire service Wonen met zorg Wonen met Welkom

Nadere informatie

c A r i n t r E g g E L A n D h u i s DE ELshOf A L M E LO

c A r i n t r E g g E L A n D h u i s DE ELshOf A L M E LO carintreggeland huis De Elshof ALMELO Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooie en comfortabele studio? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen

Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen DIENSTVERLENING EN TARIEVEN Hartelijk welkom, Binnenkort verhuist u naar een verzorgingshuis van Omring. Met deze brochure willen wij u informeren over

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering/ alarmopvolging/domotica 3 Broodmaaltijden 4 Cai-aansluiting 4 Contactpersoon 4

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering/ alarmopvolging/domotica 3 Broodmaaltijden 4 Cai-aansluiting 4 Contactpersoon 4 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering/ alarmopvolging/domotica 3 Broodmaaltijden 4 Cai-aansluiting 4 Contactpersoon 4 Dagvoorziening 5 Eerstverantwoordelijk zorgverlener 5 Gangen 6 Huisarts

Nadere informatie

Informatiebrochure Wittenbergzorg. Zorgkamers Oleander en Magnolia. Kempkeshof 17, 4175 EW Haaften

Informatiebrochure Wittenbergzorg. Zorgkamers Oleander en Magnolia. Kempkeshof 17, 4175 EW Haaften Informatiebrochure Wittenbergzorg Zorgkamers Oleander en Magnolia Kempkeshof 17, 4175 EW Haaften 1. Informatie over de zorgkamers Heeft u tijdelijk zorg nodig en lukt dit niet meer thuis? Dan zijn onze

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Welkom. Met vriendelijke groet, Siem Klonen Locatiemanager

Welkom. Met vriendelijke groet, Siem Klonen Locatiemanager Info Beukeloord Welkom Het kan een hele stap zijn om vanuit een vertrouwde woonomgeving te verhuizen naar een verzorgingshuis of een verpleeghuis. Bij Vivre realiseren we ons dat heel goed. Maar door lichamelijke

Nadere informatie

Basisarrangement 5. Beschermd wonen met intensieve dementiezorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 5 (ZZP VV5) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden

Basisarrangement 5. Beschermd wonen met intensieve dementiezorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 5 (ZZP VV5) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Basisarrangement 5 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 5 (ZZP VV5) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement 5 Dit basisarrangement is bestemd voor

Nadere informatie

Wonen met zorg bij CuraMare

Wonen met zorg bij CuraMare Wonen met zorg bij CuraMare Welkom bij CuraMare Leven zoals u gewend bent CuraMare biedt persoonlijke zorg aan iedereen die op zorg of verpleging is aangewezen in de regio Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland

Nadere informatie

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Rustig wonen aan de rand van Apeldoorn Wilt u op een prachtige locatie en tegelijkertijd vlakbij allerlei voorzieningen

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer

Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer Expertisecentrum Madeleine, Boxmeer Intensieve zorg in huiselijke sfeer Voelt beter Intensieve zorg in huiselijke sfeer Het eigentijdse Madeleine in Boxmeer biedt als expertisecentrum uitgebreide faciliteiten

Nadere informatie

Informatiegids Norschoten locatie Putten. De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten

Informatiegids Norschoten locatie Putten. De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten Informatiegids Norschoten locatie Putten De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten In deze informatiegids vindt u informatie over Norschoten locatie Putten. Deze gids is een aanvulling op de

Nadere informatie

Basisarrangement 2. Beschut wonen met begeleiding en verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 2 (ZZP VV2) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden

Basisarrangement 2. Beschut wonen met begeleiding en verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 2 (ZZP VV2) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Basisarrangement 2 Beschut wonen met begeleiding en verzorging CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 2 (ZZP VV2) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement 2 Dit basisarrangement is bestemd voor

Nadere informatie

Voor wie is deze folder?

Voor wie is deze folder? Wie betaalt wat? Voor wie is deze folder? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

HUISREGLEMENT. van ZORGGROEP TELLENS

HUISREGLEMENT. van ZORGGROEP TELLENS HUISREGLEMENT van ZORGGROEP TELLENS INHOUD ALGEMEEN... 3 INFORMATIE... 3 WONEN... 3 HET APPARTEMENT... 3 SIGNAAL VOOR TELEVISIE EN RADIO... 4 TELEFOON... 4 OPLADEN ELEKTRISCHE HULPMIDDELEN... 4 HUISDIEREN...

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO carintreggeland huis Titus Brandsmahof ALMELO Thuis in een veilige en moderne omgeving Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove

Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F1123-0000 oktober 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie