Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Yannick Dom. 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Yannick Dom. 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012"

Transcriptie

1 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde EVENEMENTENVERZEKERINGEN VAN ORGANISATIE TOT SCHADEAFHANDELING CAMPUS Turnhout Yannick Dom 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk Campus Blairon Turnhout Tel Fax

2

3 Woord vooraf In het kader van het afstudeerproject van de opleiding Bedrijfsmanagement ben ik aan het begin van het tweede semester gestart met het schrijven van de meest uitgebreide casus uit mijn studentencarrière. Het onderwerp Evenementenverzekeringen staat in het verlengde van mijn afstudeerrichting financie- en verzekeringswezen en lijkt me een geschikt verzekeringsthema om van dichterbij te bestuderen. Om een zo juist mogelijk beeld te schetsen van deze sector, heb ik deze gedurende enkele maanden van dichtbij gevolgd. Ik ben op zoek gegaan naar goede, betrouwbare bronnen. Vooral gespecialiseerde verzekeringsorganisaties, -makelaars en maatschappijen bieden betrouwbare informatie aan en zijn steeds bereid om deze door te geven. Verder zie ik de kranten De Standaard en De Morgen als kwaliteitsvolle bronnen. Ook heb ik het nieuws op televisie op de voet gevolgd, waardoor ik geschikt beeldmateriaal heb kunnen gebruiken voor de verwerking van informatie. Ten slotte ben ik ook op zoek gegaan naar geschikte vakliteratuur zoals het boek Events, Hoe organiseer je een geslaagd evenement? van Kevin Van der Straeten en Handboek Manifestaties en Evenementen van Olivier Collen en Ivan Saerens. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om enkele mensen persoonlijk te bedanken voor hun medewerking en steun tijdens de realisatie van deze allerlaatste opdracht van mijn opleiding aan de Katholieke Hogeschool Kempen, te Turnhout. In het bijzonder bedank ik mijn eindwerkbegeleidster mevrouw Ann Deferme voor een goede begeleiding, opvolging en advies inzage de ontwikkeling van het eindwerk. Daarnaast dank ik alle medewerkers van mijn stagebedrijf Verzekeringskantoor Van Dessel NV, voor hun bereidheid om meer informatie te geven over bepaalde onderwerpen die in dit eindwerk aan bod komen. In het bijzonder dank ik de heren Wim Geenen (commercieel medewerker), Philippe De Brabanter (account manager), en Kenny Maeyninckx (schadebeheerder), voor hun kennis op het vlak van (evenementen)verzekeringen. Verder bedank ik volgende mensen voor hun professionele informatie en medewerking: Tom Beke (junior underwriter Vander Haeghen & C Underwriters), Dirk Raes (Van Snick Kirsten & Partners) en Philippe De Beukelaer (specific insurance consultant Tolrip). Tot slot nog oprechte dank aan mijn familieleden, mijn vriendin en al diegenen die een steun betekenden tijdens deze periode. Graag wens ik u veel leesplezier. Yannick Dom

4 Inhoudsopgave WOORD VOORAF 3 INLEIDING 6 ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN 7 Voorbereiding 7 Aanvraag gemeente 9 Aanvraag vergunningen 10 Achtergrondmuziek 10 Milieu 11 Sluitingsuur 11 Veiligheid 11 Drank en eten 12 Vuurwerk 12 INLEIDENDE BEGRIPPEN TOT HET VERZEKEREN VAN EVENEMENTEN 13 Verzekeringsplicht 13 Aansprakelijkheid 14 Principe 14 Exoneratiebeding 15 Aangestelden 16 Bestuurdersaansprakelijkheid 16 Rechtspersoon 17 Feitelijke vereniging 18 Natuurlijk persoon 18 Samenvatting 19 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 20 Vrijwilligersaansprakelijkheid 21 Aansprakelijkheidsregeling 21 Waarborgen vrijwilligersverzekering 23 Collectieve polis federale overheid 24 Collectieve polis Nationale Loterij 24 Arbeidsongevallen 25 Verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing 26 Verzekeringsplicht 26 Algemene Voorwaarden 27

5 Brandverzekering 29 Brandverzekering eigenaar 29 Brandverzekering huurder 29 EVENEMENTENVERZEKERING 31 Luik aansprakelijkheid 33 Burgerlijke Aansprakelijkheid 33 Contractuele aansprakelijkheid 36 BA-tent 37 Luik rechtsbijstand 37 Luik annulatie 38 Inleiding 38 Gewone annulatie 40 Non-appearance 40 Slechte weersomstandigheden 42 Gedwongen verlies aan opkomst 45 Terrorisme 45 Luik materiële schade 45 Alle risico s verzekering 45 Alle risico s geld 47 Luik lichamelijke ongevallen 48 Personen 48 Dieren 50 PRAKTIJKCASE 51 Pukkelpop 51 Slachtoffers 52 Actualiteit 52 BESLUIT 54 LITERATUURLIJST 55 LIJST VAN FIGUREN 60 BIJLAGE 61

6 Inleiding Het evenementenlandschap in België is zeer uitgestrekt. Zo zijn er evenementen in alle mogelijke soorten en groottes. Denk maar aan het festival Rock Werchter of de wijkfeesten op de hoek van iedere straat. Qua risico s, die een dergelijke organisatie met zich meebrengt, heeft de sector vorig jaar een flinke klap gekregen. Het festival Pukkelpop werd namelijk geteisterd door een al dan niet onverwachtse, krachtige onweersbui. Toch mogen we niet enkel stilstaan bij het lichamelijke leed van de slachtoffers. Zo kan er op elke evenement ook iets mislopen waardoor men als organisator (persoonlijk) aansprakelijk gesteld kan worden. Zowel de gevolgen voor de slachtoffers als voor de organisatie zelf, wil men te allen tijde vermijden, nietwaar? In dit eindwerk zal de organisatie van een evenement, op het vlak van verzekeringen, centraal staan. Ook andere zaken, die er rechtstreeks en onrechtstreeks verband mee hebben, zullen uitvoerig besproken worden. Het verzekeren van evenementen vormt een complexe materie, maar de gebruikte specifieke woordenschat wordt telkens verklaard, zodat de organisatie van elk evenement zich goed kan vinden in deze vierdelige handleiding. Elk deel begint met een korte inleiding, gevolgd door een uitgebreide beschrijving van elk hoofdstuk. Die theorie zal afgewisseld worden met enkele praktijkvoorbeelden. Voordat de organisatie aan het verzekeren van hun risico s kan denken, dient ze zich op alle vlakken voor te bereiden zodat er gesproken kan worden van een geslaagd evenement waarbij veiligheid in het hoogste vaandel wordt gedragen. Het eerste deel bestaat daarom uit de voorbereidingen en de aspecten die opgelegd worden door de (plaatselijke) overheden. Daarna vliegen we erin op het vlak van het verzekeren van evenementen. De belangrijkste begrippen die men onder de knie moet hebben alvorens over te gaan tot het onderschrijven van verzekeringspolissen, worden besproken in deel twee. Eerst theorie, dan praktijk is hier het motto. Verder komen we de specifieke evenementenverzekering tegen in deel drie. Voor elk evenement kan er een polis op maat gemaakt worden. Dat is net zo bijzonder aan dit domein van de verzekeringswereld. De vraag die in dit deel centraal staat is: Welke risico s KUNNEN er allemaal verzekerd worden? Ten slotte is er de praktijkcase, waar we even dieper ingaan op het onderwerp slechte weersomstandigheden. 6

7 Organisatie van evenementen De laatste decennia kent onze maatschappij een sterke groei van het aantal evenementen naar aantal, variëteit en omzet. 1 Enerzijds worden deze georganiseerd in eigen beheer, al dan niet in verenigingsverband. Denk maar aan de vele initiatieven van sportclubs, vrienden en familieleden. Vooral de informatie die beschikbaar wordt gesteld via het internet, de mobiliteit en vele accommodaties die beschikbaar worden gesteld door de gemeenten, vormen de belangrijkste oorzaken van deze stijging. Anderzijds worden organisaties vaak uitbesteed aan professionele evenementenbureaus, waardoor de evenementenbranche geëxplodeerd is. De organisatie van zowel grote als kleine evenementen vergt heel wat voorbereidingen, maar elk evenement wordt met evenveel enthousiasme en doorzettingsvermogen ingericht. De belangrijkste aspecten van de voorbereiding van een evenement bestaan uit de organisatie, het programma, de locatie, de muziek, de catering, de veiligheid, de publiciteit, de sponsoring, de budgettering, het beleid van sanitair en afval, de logistieke organisatie, het personeel en het publiek. Daarnaast mag de organisatie overigens de twee voornaamste aspecten qua wetgeving niet uit het oog verliezen: de aanvraag voor de lancering van het evenement en de aanvraag voor verschillende vergunningen die opgelegd worden door de (lokale) overheid. Voorbereiding Alvorens een evenement kan worden opgestart, moet een organisatie worden gevormd. Daarna kunnen de voorbereidingen beginnen. De organisatie met het meeste rendement wordt gevormd door verschillende mensen bij elkaar te zetten en te laten discussiëren over alle aspecten van de voorbereiding. Ook kan een afwezig persoon op deze manier zonder problemen opgevangen worden door de andere leden van het organisatieteam. 1 RIPPEN, J., & BOS, M.(2008). Events & Beleven, Het 5 Wheel Drive-concept. Boom Lemma Uitgevers 7

8 De organisatie kan er voor kiezen om een evenement zelf in te richten, het uit te besteden aan een evenementenbureau of kiezen voor een gulden middenweg. Zo kan de organisatie bijvoorbeeld slechts voor een bepaalde periode (dagen, weken of maanden) beroep doen op specialisten in het vak. De belangrijkste factoren die meespelen voor deze keuze tussen zelf organiseren of uitbesteden, zijn de ervaring van het team en de hoeveelheid tijd en geld die beschikbaar zijn voor het evenement. Denk maar aan enerzijds de complexiteit van het inschatten van de tijd die nodig is om alle werkzaamheden voor te bereiden en uit te voeren, en anderzijds de beoordeling van de prijzen en voorwaarden die leveranciers of verzekeringskantoren aanbieden. Laat deze voorbeelden al de voornaamste argumenten zijn om te kiezen voor een evenementenbureau. Zij zijn namelijk steeds op de hoogte van de laatste trends en beschikken over de nodige kennis van zaken. Daarnaast beschikken evenementenbureaus over een hele lijst contacten die ze kunnen aanspreken om te onderhandelen over prijzen, materialen, enzovoort. Een eventueel struikelblok bij de uitbesteding van het evenement is de (hoge) kost die hieraan verbonden is. De organisatie maakt best een grondige analyse van de voor- en nadelen van het al dan niet uitbesteden van het evenement. Daarna kan ze eventueel overgaan tot het aanvragen van enkele offertes bij verschillende evenementenbureaus. Enkele bekende Belgische evenementenbureaus zijn White Rabbit, AllWays Events, Baseline en Q-Events. De website een online vakblad voor opdrachtgevers van evenementen, voert elk kwartaal een onderzoek naar hoe men het organiseren van een evenement aanpakt in de praktijk. 2 De laatste parameter waar we naar gevraagd hebben is hoeveel maanden op voorhand een opdrachtgever met de organisatie van een evenement begint. 36% van de opdrachtgevers schiet pas minder dan drie maanden voor het event plaatsvindt, uit de startblokken. 67% van alle opdrachtgevers starten met de voorbereidingen minder dan zes maanden op voorhand. 16% van de eventbedrijven krijgt pas één maand of minder voor aanvang van een evenement de offerte aanvraag binnen. Bij 29% is dat twee maanden voor datum. Figuur 1 Aantal maanden tussen offerte en evenement 2 8

9 Aanvraag gemeente Bij de lancering van een evenement dienen er, naast de politiewetten, ook plaatselijke regels en normen nageleefd te worden. Omdat alle voorschriften niet altijd gekend zijn en niet nageleefd worden, bestaat er in veel gemeenten een evenementenloket. Dit is een centrale plek waar organisatoren en bezoekers terecht kunnen voor alle informatie betreffende het organiseren van evenementen. Naast het evenementenloket, bestaat er vaak ook een UiTloket, waar men informatie vindt over alle geplande evenementen die in een bepaalde gemeente plaatsvinden. Om een evenement te mogen organiseren, dient men dit meestal eerst schriftelijk aan te vragen via een officieel formulier van de gemeente. Dit formulier ziet er bij elke gemeente (een beetje) anders uit, dus is het aangewezen om zich als organisator eerst goed te laten informeren door de officiële instanties. De belangrijkste delen van het formulier, op verzekeringsvlak, worden hieronder kort opgesomd. Waarom ze zo belangrijk zijn, vindt u terug in het tweede en derde deel van dit eindwerk. De gemeente vraagt vaak gegevens zoals: De identiteit van de inrichter (rechtspersoon, feitelijke vereniging of natuurlijk persoon) Het programma en het doel van het evenement; De locatie van het evenement; De eventuele aanwezigheid van elektronisch versterkte muziek; De eventuele verkoop van drank en eten; Het veiligheidsplan; De onderschreven verzekeringspolissen. Het voordeel van het aanvraagformulier is dat alle zaken in één map kunnen gebundeld worden. De meeste gemeenten zorgen voor het inwinnen van advies inzake veiligheid, milieuwetgeving, verkeersomleidingen, het innemen van openbare wegen, enzovoort. Zo kan de organisatie genieten van een snelle behandeling en afwerking van haar ingewikkeld dossier. De stad Turnhout vraagt expliciet welke verzekeringen de organisatie al heeft onderschreven. 3 Andersom kan de verzekeraar eisen dat de organisatie eerst alle evenement- en drankvergunningen in orde maakt alvorens een verzekering af te sluiten. De organisatie, zijn verzekeraar en de gemeente moeten dus onderling goede afspraken maken. Figuur 2 Informatieoverdracht van organisatie naar gemeente Turnhout 3 9

10 Aanvraag vergunningen Bij de inrichting van een evenement moet mogelijk rekening gehouden worden met de aanvraag van verschillende vergunningen. Zoals eerder vermeld, wordt de organisatie ook bijgestaan door de gemeente bij deze aanvragen. Toch behoeft elke vergunning wat meer uitleg. Dit is slechts een overzicht van de voornaamste vergunningen. De regels met betrekking tot de vergunningen hangen vaak vast aan de wetgeving van de lokale gemeente, waardoor het kan zijn dat de organisatie rekening moet houden met andere vergunningen dan die hieronder vermeld worden, zoals een stedenbouwkundige vergunning, een vergunning voor evenementen langs de haven, enzovoort. 4 Het evenement zelf kan onverwachts controle krijgen van de betrokken beheersvennootschappen. Het is dus aangeraden om tijdens het evenement te beschikken over, al dan niet een kopie van, deze vergunningen. Achtergrondmuziek Muziek vormt een belangrijk onderdeel van een evenement voor de gezelligheid, om klanten aan te trekken, ze tevreden te stellen, enzovoort. Hiervoor moet men auteurs- en/of uitvoerderrechten betalen aan respectievelijk SABAM en/of aan de beheersvennootschappen van de Billijke Vergoeding. Indien men gebruik maakt van het werk van muzikanten, schrijvers of filmmakers, dan moet men verplicht een vergoeding betalen aan SABAM. Een deel van deze vergoeding gaat naar de artiest, auteur of filmmaker. Vandaar de term auteursrechten. Voor het gebruik van opgenomen muziek of bestaand werk in publiek toegankelijke ruimten moet de organisator sinds 1999 een Billijke Vergoeding betalen. 5 Een deel van deze vergoeding wordt betaald aan de uitvoerders ( uitvoerderrechten ) van het werk. Enkele voorbeelden: Achtergrondmuziek die wordt afgespeeld door een Cd-speler, radio of computer; Het spelen van een theatervoorstelling van een auteur met de toneelvereniging. Voor live muziek dient men geen billijke vergoeding te betalen Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (en haar Koninklijke Besluiten) 10 6

11 Milieu De bekendste milieuvergunning is de vergunning voor geluidsoverlast. Niet enkel de muziek die gebruikt wordt, kan voor overlast zorgen, maar ook het aanwezige publiek kan heel wat lawaai creëren. De overheid treedt vaak streng op als de geluidsnormen s nachts of op zondag overtreden worden. In België mogen buurtbewoners na 22 uur geen last meer hebben van het evenement en het aanwezige publiek. 7 Het is dus aangewezen om zich bij de gemeente te informeren of een vergunning voor geluidsoverlast verplicht is, want in sommige gevallen is er geen verplichting opgelegd. Zo kan men een afwijking van de normen aanvragen voor evenementen in openlucht zoals een kermis, carnavalstoet, muziekfestival of fuif. De andere milieuvergunningen zijn eerder uitzonderlijk, maar wel verplicht bij het gebruik van bijvoorbeeld grote stroomgeneratoren, voor het lozen van grote hoeveelheden sanitair afvalwater, tijdelijke schietstanden voor paintball, enzovoort. 8 Sluitingsuur Naast de strenge geluidsnormen, mag de sluitingstijd niet overschreden worden. Hier hangen namelijk zware boetes aan vast. Het politiereglement van de gemeente of het contract van de zaaluitbater bepaalt de voorwaarden. Soms wordt er een onderscheid gemaakt tussen weeknachten en weekendnachten, waarbij het sluitingsuur in het weekend vaak later is. Het opgelegde sluitingsuur geldt voor openbare fuiven in openlucht en een tent of een zaal zonder milieuvergunning, maar niet voor privéfuiven. Men kan, net zoals bij de vergunning voor geluidsoverlast, afwijken van de opgelegde norm door het indienen van een schriftelijke aanvraag aan de gemeente. Veiligheid Indien men gebruik wil maken van een tent of podium, dient de brandweer de locatie en de constructies eerst te inspecteren. Bij het aanvragen van de vergunning moet de organisator er dan ook voor zorgen dat de gemeente een goed overzicht heeft van de locatie. Een plattegrond, indeling en afmetingen van de tent kunnen soelaas bieden. Om de veiligheid te garanderen, moeten plannen over de nooduitgangen en evacuatieroutes uitgetekend worden. Dit kan in samenspraak met de gemeentelijke veiligheidsdiensten gebeuren. Deze vergunning moet zeker op tijd aangevraagd worden, omdat het soms lang duurt voordat de aanvraag goedgekeurd wordt. 7 Artikel 561,1 Strafwetboek 8 11

12 Drank en eten Voor het schenken van alcohol dient men in het bezit te zijn van een tapvergunning en een vergunning voor het schenken van sterke drank. De organisator controleert best of de locatie over deze vergunning beschikt. Een vergunning voor het aanbieden van voedsel is vaak niet verplicht wanneer men slechts eenmalig eten serveert. Bij het meermaals organiseren van een evenement op jaarbasis, moet er wel een vergunning aangevraagd worden. Indien een externe organisatie instaat voor het eten, moet zij zelf zorgen voor een vergunning. De organisatie van het evenement kan dit best navragen bij de firma die instaat voor de catering. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) is steeds bereikbaar wanneer de organisatie meer informatie wil inwinnen over dit onderwerp. Vuurwerk Om een evenement in schoonheid af te sluiten, maakt men vaak gebruik van vuurwerk. Deze vergunning kan men aanvragen bij de gemeente of bij de provincie. Naast de inrichter van het evenement, dient ook de leverancier van het vuurwerk over de nodige vergunningen te beschikken. 12

13 Inleidende begrippen tot het verzekeren van evenementen Wanneer het evenement schade berokkent aan derden, niet kan doorgaan of geplaagd wordt door ongunstige omstandigheden, kan dit leiden tot een financiële ramp voor de organisatie. Het is dus aangeraden om zich in te dekken tegen allerlei risico s. Laat dat nu net het voordeel zijn voor inrichters van een evenement. Aangezien er veel verschillende soorten van evenementen bestaan, zijn er zeer veel mogelijkheden op het vlak van verzekeringen. Alvorens naar de verzekeraar of verzekeringsmakelaar te stappen, moet de organisatie de basis van het verzekeren begrijpen. In dit hoofdstuk volgt daarom een overzicht van de belangrijkste termen die later nog vaak aan bod zullen komen. Als het op het verzekeren van allerhande risico s aankomt, is het toch belangrijk dat ze eerst uitvoerig besproken worden alvorens over te gaan tot het onderschrijven van de polissen, nietwaar? Verzekeringsplicht De organisatie moet zich bewust zijn van het feit dat er zowel verplichte als niet-verplichte verzekeringen zijn. De verplichting tot het onderschrijven van een verzekering kan enerzijds contractueel opgelegd worden. Bijvoorbeeld als de organisator een gebouw huurt, kan het zijn dat het huurcontract hem verplicht om zijn huurdersaansprakelijkheid te verzekeren. 9 Ook kan de gemeente een verzekeringsplicht opleggen aan de organisatie. 10 Figuur 3 Verzekeringsplicht gemeente Zonhoven 9 SAERENS, I., & COLLEN, O.(2011). Handboek Manifestaties en Evenementen. BRUSSEL: Uitgeverij Politeia

14 Anderzijds kan de wetgeving de organisatie verplichten tot het verzekeren van bepaalde risico s. Zo zijn er de verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing, de arbeidsongevallenverzekering en de BA-motorrijtuigenverzekering (indien de organisatie gebruik maakt van wagens of vrachtwagens). Ook de vrijwilligersverzekering is voor enkele instanties verplicht (cfr. Deel II, Vrijwilligersaansprakelijkheid). De organisatie mag de niet-verplichte verzekeringen zeker niet uit het oog verliezen. Zo is er onder andere de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisator die verzekerd kan worden en door de wet niet verplicht is. Voordat men overgaat tot het onderschrijven van een aansprakelijkheidsverzekering, moet men eerst een analyse maken van de risico s, want schadegevallen kunnen hoog oplopen in deze tak van de verzekeringswereld. Denk maar aan ongevallen met zware lichamelijke letsels of dodelijke slachtoffers waarvoor de organisatie aansprakelijk wordt gesteld. Het voordeel van deze verzekering is dat ze op maat gemaakt wordt, zodat de organisator niet voor onverwachte financiële problemen komt te staan (cfr. Deel III, Luik aansprakelijkheid). Natuurlijk beslist de organisatie zelf of ze bepaalde risico s gaat verzekeren of dat ze de risico s zelf gaat dragen. Indien men zich gaat indekken tegen alle mogelijke risico s, dan zal de verzekeringspremie zeer hoog oplopen. Het is dus wikken en wegen voor de organisatie. Zo kan de organisatie best vooraf bij elkaar komen om alles in het kader van preventie van schade in orde te brengen. Dit kan gaan van een perfect uitgewerkt noodplan bij brand, tot het creëren van een financiële buffer om onverwachte financiële problemen op te vangen. Aansprakelijkheid Ook al neemt de organisatie alle preventiemaatregelen om schade te voorkomen, toch kan er heel wat mislopen. Ze zal zich dus moeten indekken tegen allerlei risico s die aan een evenement verbonden zijn. De gemeente waarin het evenement wordt georganiseerd, verplicht de organisatie zelfs vaak om een dergelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten (cfr. Verzekeringsplicht). Zowel de belangen van de schadelijder als die van de schadeveroorzaker kunnen worden beschermd door een aansprakelijkheidsverzekering. Principe In het Belgisch rechtssysteem bestaan er twee types van aansprakelijkheden; de strafrechtelijke en de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. De strafrechtelijke aansprakelijkheid treedt op indien iemand een misdrijf pleegt, zoals door het rood licht rijden, vechten met toeschouwers, drugs dealen op een festival, geld stelen van de organisatie, enzovoort. Tegen boetes als gevolg van de strafrechtelijke aansprakelijkheid kan men zich niet verzekeren. Wel kan er geopteerd worden voor een rechtsbijstandverzekering voor juridische dienstverlening (cfr. Deel III, Luik rechtsbijstand). Het strafwetboek, de bijzondere strafwetten en de burgerlijke wetten met strafbepaling zijn de belangrijkste bronnen voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid. 14

15 De rechtbank schrijft boetes uit om een schuldige te straffen voor zijn daden. Indien men zich hiervoor zou kunnen verzekeren, dan verdwijnt de waarde van die straf. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid kent drie belangrijke elementen; de fout, de schade en het oorzakelijk verband tussen deze twee. Als deze drie elementen allemaal tegelijk bewezen zijn, kan men burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor zijn daad. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid wordt nog eens onderverdeeld in de buitencontractuele (burgerlijke) en de contractuele aansprakelijkheid: Bij de buitencontractuele (burgerlijke) aansprakelijkheid moet de schadeveroorzaker ervoor zorgen dat de schadelijder wordt vergoed. De artikels 1382 tot en met 1386bis van het Burgerlijk Wetboek vormen de juridische grondslag voor deze aansprakelijkheid. De contractuele aansprakelijkheid bestaat uit een foutieve uitvoering van een contractuele overeenkomst tussen de contractant en de medecontractant. Denk maar aan het niet uitvoeren, laattijdig uitvoeren of slecht uitvoeren van een contract. Hierbij is het contract, ook al wordt ze mondeling gesloten, de juridische grondslag. Het onderscheid is van groot belang, omdat de klassieke polissen burgerlijke aansprakelijkheid enkel de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden dekt en dus niet de contractuele (cfr. Deel III, Luik aansprakelijkheid). Samenvattend zorgt de strafrechtelijke aansprakelijkheid er dus voor dat de daders gestraft worden en de burgerrechtelijke aansprakelijkheid zal de belangen van de schadelijder beschermen in geval van schade. Let dus steeds op bij de dekkingen van de verzekeringspolissen. Het verschil tussen burgerrechtelijke en burgerlijke aansprakelijkheid is namelijk zeer groot. Exoneratiebeding Men kan afwijken van de regels met betrekking tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, want deze zijn niet van dwingende aard. Het gevolg is dat bij de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, de contractant en de medecontractant kunnen overeenkomen welke gevallen niet tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid zullen leiden. Een dergelijk exoneratiebeding (bevrijdingsbeding) zal moeten worden opgenomen in het contract en zal dus moeten aanvaard worden door de partijen. Denk maar aan de algemene voorwaarden, een duidelijk zichtbaar bord op een festival, enzovoort. Door een bord te plaatsen met: Wij zijn niet aansprakelijk voor, verdwijnt de aansprakelijkheid niet zomaar. In de praktijk wordt de aanvaarding van het bevrijdingsbeding door een rechter beoordeeld. Indien een toeschouwer pas na het kopen van zijn toegangsticket kennis neemt van het bevrijdingsbeding, kan het zijn dat de aanvaarding van de twee partijen niet kan worden bewezen Pag. 8, 15

16 Airevents bevrijdt zich van haar aansprakelijkheid op haar website. 12 Figuur 4 Exoneratiebeding Airevents Aangestelden De aangestelden van de organisatie zijn de personen die in opdracht van de organisatie werk verrichten. Als de aangestelde een fout begaat tijdens de uitoefening van zijn functie, dan kan de organisatie (werkgever) aansprakelijk gesteld worden. Vrijwilligers vallen vaak niet onder deze definitie en voor hen volgt daarom een aparte regeling (cfr. Vrijwilligersaansprakelijkheid). Bij een evenement kan een medewerker bijvoorbeeld vuurwerk afschieten naar het publiek toe. 13 De organisatie zal aansprakelijk gesteld worden, maar zij kunnen de uitgekeerde bedragen wel verhalen bij de aangestelde in geval van bedrog, zware fout of herhaaldelijke lichte fout. 14 Zelfstandigen, personeel van externe bedrijven of verenigingen, artiesten, behoren ook niet tot de aangestelden van de organisatie. Hierbij een voorbeeld ter verduidelijking: Bij de controles voor de toegang tot de festivalweide, kan de organisatie een professionele bewakingsfirma inschakelen om alles in goede banen te leiden. De mensen van die firma zijn geen aangestelden van de organisatie. Hun eigen werkgever zal wel aansprakelijk gesteld worden bij een ongeval waarvoor het personeel aansprakelijk is. 15 Bestuurdersaansprakelijkheid Het organisatietype is van groot belang bij het onderschrijven van een verzekeringspolis, want het beïnvloedt de manier waarop de organisatie haar aansprakelijkheid moet verzekeren. Bij het opstarten van een evenement moet men dus even stilstaan bij het statuut van de organisator. Het is niet altijd nodig om een rechtspersoon op te richten, want men kan ook iets organiseren zonder juridische structuur. Wat de termen rechtspersoon, feitelijke vereniging en natuurlijke persoon precies willen zeggen en wat de gevolgen zijn van deze keuze, wordt in dit hoofdstuk besproken SAERENS, I., & COLLEN, O.(2011). Handboek Manifestaties en Evenementen. BRUSSEL: Uitgeverij Politeia 14 Artikel 18 Wet 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten 15 SAERENS, I., & COLLEN, O.(2011). Handboek Manifestaties en Evenementen. BRUSSEL: Uitgeverij Politeia 16

17 Rechtspersoon Het slagen van een evenement is het ultieme doel van elke organisatie. Toch wil een organisator niet persoonlijk instaan voor de risico s die voortvloeien uit het inrichten van een evenement. Ons rechtssysteem voorziet daarom het concept van de rechtspersoon. Bij de aanvraag bij de gemeente moet de rechtspersoon zijn vorm en zijn statuten kunnen voorleggen. Voorbeelden van rechtspersonen: Verenigingen: vzw, ivzw (internationale vereniging zonder winstoogmerk), Vennootschappen: bvba, nv, In dit eindwerk worden enkel de aansprakelijkheidsregels van de verenigingen verder toegelicht. De oprichting van een vereniging brengt heel wat verplichtingen met zich mee op juridisch, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Zo kan ze zelf roerende en onroerende goederen aankopen en beheren, leningen aangaan, contracten afsluiten, en vooral, aansprakelijk zijn. De leden en/of aangestelden kunnen dus niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als de vzw 16 : Zich kan beroepen op haar rechtspersoonlijkheid; Geen fraudes heeft gepleegd; Wordt geleid door haar leden en bestuurders volgens het principe van de goede huisvader. In geval van schade zal een schadelijdende derde zich niet kunnen richten tot een bestuurder, maar wel tot de rechtspersoon. Toch bestaan er twee uitzonderingen op de regel, want een bestuurslid kan onder bepaalde voorwaarden wel persoonlijk aansprakelijk gesteld worden door zijn eigen vzw ( interne aansprakelijkheid ) of door een derde partij ( externe aansprakelijkheid ). 17 In geval van strafrechtelijke aansprakelijkheid, kan de bestuurder altijd persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Interne aansprakelijkheid Een bestuurslid krijgt opdrachten bij de oprichting van zijn vereniging. Hij is daarom contractueel gebonden tegenover de rechtspersoon om zijn opdracht behoorlijk uit te voeren. Indien deze contractuele verplichting niet wordt nageleefd, kan hij dus (contractueel) aansprakelijk gesteld worden Rolnummer 92/19706, Rechtbank van eerste aanleg Gent, 26/03/

18 In de praktijk 18 gaat het dan om bijvoorbeeld: Het systematisch afwezig zijn op vergaderingen van de raad van bestuur; Het zich maandenlang niet bezig houden met het bestuur; Het ondertekenen van contracten die duidelijk nadelige gevolgen gaan hebben voor de vzw; Het niet verzekeren van waardevolle bezittingen. Externe aansprakelijkheid Een schadelijdende derde kan zich niet beroepen op het contractuele aansprakelijkheidsrecht. Hij kan zich wel beroepen op het burgerlijke (buitencontractuele) aansprakelijkheidsrecht indien hij de schade, de fout van het bestuurslid en de oorzaak tussen de fout en de schade kan bewijzen. Het gaat dan vooral om de aansprakelijkheid tegen onbetaalde schuldeisers op basis van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek (cfr. Aansprakelijkheid). 19 Denk maar aan: Het niet betalen van SABAM als de organisatie gebruik maakt van achtergrondmuziek, Het niet doorstorten van de BTW aan de fiscus. Feitelijke vereniging Veel verenigingen uit de socio-culturele sector starten een organisatie op zonder rechtspersoonlijkheid en dus zonder juridische structuur. Dit wordt dan een feitelijke vereniging of maatschap genoemd. Op juridisch vlak wordt ze niet beschermd, want ze bestaat uit mensen die toevallig samen iets organiseren. Een feitelijke vereniging kan net zoals een rechtspersoon verschillende vormen aannemen (cfr. Vrijwilligersaansprakelijkheid). De feitelijke vereniging kan geen roerende en onroerende goederen aanschaffen en beheren, geen contracten afsluiten en niet aansprakelijk zijn. Het zijn de leden die persoonlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden voor handelingen of fouten van de feitelijke vereniging. Een uitzondering op de regel is dat de leden wel als geheel aansprakelijk kunnen gesteld worden. 20 Dit wil zeggen dat de leden mogelijk samen aansprakelijk gesteld worden als lid van de vereniging. De schadevergoeding wordt dan evenredig verdeeld onder de leden. Natuurlijk persoon Een natuurlijk persoon is simpelweg een particulier die iets organiseert. Natuurlijke personen kunnen vanzelfsprekend wel persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. 18 & & & Rolnummer 2006-AR-0886, Hof van Beroep Gent, 23/05/

19 Samenvatting De website stelt een mooie samenvatting ter beschikking voor hun doelpubliek. 21 Vzw De vzw kan in eigen naam en voor zijn eigen rekening eigendom verwerven, contracten afsluiten, leningen aangaan enz. Inkomsten verwerven kan eveneens onder de voorwaarde dat ze geïnvesteerd worden in de werking. De leden van de vereniging zijn op dat moment niet persoonlijk gebonden. Bijgevolg kunnen zij niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dit uiteraard op voorwaarde dat er geen fraude wordt gepleegd en de vereniging geleid wordt volgens het principe van goede huisvader. Als er schuldeisers zijn, kunnen de leden van de vereniging niet op hun privévermogen aangesproken worden. Het vermogen en de bezittingen van een vereniging met rechtspersoonlijkheid zijn volledig eigendom van de vereniging en duidelijk onderscheiden van het vermogen en de bezittingen van de effectieve leden. Feitelijke vereniging Een feitelijke vereniging heeft geen enkele juridische grond, ze kan geen verbintenissen aangaan, geen eigendommen bezitten of schenkingen aanvaarden. De leden verbinden zich persoonlijk tot de verplichtingen van de vereniging. Als namens de vereniging een contract wordt afgesloten, bijvoorbeeld voor de huur van de fuifzaal, dan geldt degene die ondertekent als contractant, hij is persoonlijk aansprakelijk. Leden kunnen persoonlijk aangesproken worden op hun eigen vermogen als er schuldeisers zijn. Uiteraard blijft een doordachte financiële planning een noodzaak, zodat de organisatie geen fouten kan verweten worden. Indien er geen winst gerealiseerd wordt, maar een bepaald doel wordt nagestreefd, is de oprichting van een feitelijke vereniging of vzw aan te bevelen. Het vzw-statuut is niet noodzakelijk als: De organisatie weinig of geen contracten afsluit; Niet samenwerkt met (onder)leveranciers; Het evenement slechts georganiseerd wordt binnen een beperkte (vrienden)kring; De organisatie geen gebouwen of gronden huurt. Als de vereniging echter met grote budgetten werkt, veel contracten afsluit, eigendommen bezit of huurt en subsidies wil krijgen van de overheid, kan ze zich best omvormen van een feitelijke vereniging tot een vzw

20 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Er is een maatschappelijke evolutie waardoor bestuurders en verantwoordelijken steeds meer onder druk komen te staan. Denk maar aan het vergeten aan te vragen van een (milieu)vergunning, het vergeten van een brandverzekering te onderschrijven, het aangaan van contracten die nadelige gevolgen hebben voor de rechtspersoon, enzovoort. Voor deze fouten en nalatigheden kan men worden aangesproken op een Algemene Vergadering. Het gaat hier dus niet echt om de aansprakelijkheden van een evenement, maar wel om managementverantwoordelijkheden. Kort samengevat zal een rechtspersoon steeds aansprakelijk gesteld worden in geval van schade aan derden. Maar indien één of meerdere bestuurders bestuursfouten maken, kan de rechtspersoon de schade verhalen op haar bestuurders. In het kader van een vzw is het belangrijk dat bestuurders zoveel mogelijk gevrijwaard worden van de financiële risico s. Daarom bestaat er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Een feitelijke vereniging is, zoals eerder vermeld, geen rechtspersoon en kan een dergelijke verzekering dus ook niet afsluiten voor haar bestuurders. Verzekeringsdekking De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt meestal de fouten, nalatigheden en onzorgvuldigheden van een (afgevaardigde) bestuurder en de rechtsbijstandskosten. Volgende kosten kunnen gedekt worden door een dergelijke aansprakelijkheidsverzekering: Financiële gevolgen; Lichamelijke schade (aan personen); Materiële schade (aan goederen); Belangrijke uitsluitingen Vaak heeft de bestuurdersaansprakelijkheid het model van alle risico s behalve. Dit wil zeggen dat de verzekeringsovereenkomst alle aansprakelijkheden dekt die de verzekerde personen als hoedanigheid van bestuurder kunnen oplopen, uitgezonderd de aansprakelijkheden die in de verzekeringsovereenkomst expliciet uitgesloten worden (cfr. Deel III, Materiële schade, Alle risico s verzekering). De vrijstelling of franchise is het bedrag dat de organisatie zelf ten laste neemt in geval van schade. 20

21 Volgende schades kunnen worden uitgesloten 22 : Opzettelijk veroorzaakte schade; Strafrechtelijke aansprakelijkheid; Morele schade; Materiële schade aan roerende en onroerende goederen; Schadevergoedingen die al bestonden op het moment dat de verzekering werd afgesloten. Bij het onderschrijven van een polis dient de organisatie rekening te houden met de prijs, de dekking (wie is gedekt, welke schade is gedekt, wat is de vrijstelling,?) en de service die de maatschappij biedt. In theorie kan een bestuurder zelf een verzekeringsovereenkomst sluiten, maar in de praktijk blijkt het niet vanzelfsprekend om een verzekering voor een individuele bestuurder af te sluiten. Vaak zal de vzw daarom zelf een verzekering afsluiten voor rekening van haar bestuurders. 23 Vrijwilligersaansprakelijkheid Sinds 2005 bepaalt de vrijwilligerswetgeving de verplichtingen en voorwaarden voor de vrijwilligersorganisaties. Voordien was de situatie eenvoudig, want er bestond geen specifieke aansprakelijkheidsregeling of verzekeringsplicht voor het vrijwilligerswerk. Sinds enkele jaren zijn er wel fundamentele veranderingen doorgevoerd. Rechtspersonen die een winstoogmerk nastreven (nv, bvba, ), kunnen geen gebruik maken van vrijwilligers. 24 Aansprakelijkheidsregeling Verzekeringsplicht De feitelijke vereniging met personeel of die onder een koepelorganisatie zit, de vzw of een publieke rechtspersoon (OCMW, gemeente, ) zal altijd burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld worden indien de vrijwilliger schade toebrengt aan derden, tenzij bij opzet, een zware fout of herhaaldelijke lichte fout. 25 Dit principe wordt ook de immuniteit van de vrijwilliger genoemd Artikel 3 Wet 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers 25 Artikel 5 Wet 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers 21

22 De wet 26 voorziet daarom de verzekeringsplicht voor: Een vzw; Een feitelijke vereniging met personeel in dienst; Een feitelijke vereniging die onder een (vzw-)koepel zit (Chiro, Scouts, ). Indien de organisatie niet volledig zeker is of ze al dan niet valt onder de verzekeringsplicht, kan ze zich wenden tot een Steunpunt Vrijwilligerswerk naar keuze. 27 Alle informatie omtrent vrijwilligerswerk kan gevonden worden op de website De organisatie kan ervoor kiezen om zelf een vrijwilligersverzekering af te sluiten of om dit te doen via een collectieve polis (zie later). Het kan wel zijn dat het georganiseerde evenement buiten de normale werking van de organisatie valt, waardoor de collectieve polis de burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers niet dekt. Een bijkomende BA-verzekering is dan aan te raden. Voor de gevolgen van de strafrechtelijke aansprakelijkheid zal de vrijwilliger steeds zelf moeten opdraaien, want de immuniteit geldt enkel voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Enkele voorbeelden die kunnen leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid 28 : De geheimhoudingsplicht (vertrouwelijke documenten van de organisatie, ) die wordt geschonden; Geld dat wordt gestolen; Foutief parkeren om iemand gemakkelijker te laten instappen. Geen verzekeringsplicht Een feitelijke vereniging zonder personeel die geen deel uitmaakt van een koepelorganisatie (bijvoorbeeld een wijkcomité, een groep vrienden die iets organiseren, ), valt niet onder de verzekeringsplicht. Bijgevolg zal ze niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade die wordt veroorzaakt door haar vrijwilligers. De vrijwilliger kan in dit geval dus persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor zijn of haar fout. 29 Deze aansprakelijkheid wordt dan geregeld in gemeen recht. Dit wil zeggen dat het schadegeval wordt geregeld volgens de artikels 1382 tot en met 1386bis van het Burgerlijk Wetboek (cfr. Aansprakelijkheid). Deze categorie van organisaties is wel wettelijk verplicht om haar vrijwilligers in te lichten over onder andere het doel en het statuut van de organisatie en over de afgesloten verzekeringen. 30 Zo zal de vrijwilliger met zekerheid kunnen weten of hij al dan niet immuun is voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 26 Wet 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers en het KB van 19 december 2006 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de organisaties die werken met vrijwilligers Artikel 5 Wet 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers 30 Artikel 4 Wet 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers 22

23 Gelukkig zijn er enkele beschermingsmaatregelen mogelijk voor de vrijwilliger: Een feitelijke vereniging kan een BA-verzekering aanbieden. De vrijwilligers zijn dan nog steeds niet immuun, maar de verzekering zorgt wel voor een betere bescherming; De aansprakelijke vrijwilliger kan een familiale verzekering onderschrijven die de schade aan derden dekt. Vaak bestaat de organisatie van een vzw of feitelijke vereniging uit vrijwilligers. Een vrijwilliger die de hoedanigheid van bestuurder heeft, zal niet altijd op zijn familiale verzekering kunnen terugvallen, omdat deze niet tussen komt als iemand een fout maakt in opdracht. Verzekeringsmaatschappijen raden in de praktijk af om een evenement te organiseren in de hoedanigheid van feitelijke vereniging als men gebruik maakt van vrijwilligers. Schadeclaims, als gevolg van fouten van vrijwilligers, kunnen namelijk zeer hoog oplopen. Ten eerste is een lid van een feitelijke vereniging vaak financieel niet sterk genoeg indien hij aansprakelijk wordt gesteld voor een fout van een vrijwilliger. Ten tweede is het de bedoeling om de vrijwilliger te beschermen voor zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Waarborgen vrijwilligersverzekering De wet verplicht enkel wat de organisatie minstens moet verzekeren om de vrijwilligers te beschermen. Vaak wordt enkel de burgerlijke (buitencontractuele) aansprakelijkheid gedekt. De waarborgen contractuele aansprakelijkheid, de ongevallenverzekering en de rechtsbijstand zijn dus niet verplicht door de wet, maar kunnen wel onderschreven worden. De organisatie doet er daarom goed aan om verder te kijken dan de verzekeringsplicht en de basiswaarborg uit te breiden tot de contractuele aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en/of rechtsbijstand. Vergeet niet dat een organisatie steeds burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld kan worden, dus ook contractueel, ook al wordt dit niet in de polis gedekt. De kost van een vrijwilligersverzekering varieert sterk, omdat dit afhankelijk is van het organisatietype, de verzekerde activiteiten, het aantal vrijwilligers, de frequentie van het vrijwilligerswerk, enzovoort. Deze waarborg kan mee opgenomen worden in de evenementenverzekering (cfr. Deel III, Luik aansprakelijkheid). Over het algemeen is de BAverzekering geen dure verzekering. 23

24 Een organisator van een dance event die de concertzaal van Vooruit in Gent huurt, moet maar een klein percentage van zijn budget investeren in een BA-verzekering. 31 Figuur 5 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Vooruit in Gent Om een goede verzekering af te sluiten, doet de organisatie er goed aan om verschillende offertes aan te vragen bij een verzekeringsmakelaar, -agent of maatschappij, en deze achteraf te vergelijken op basis van de prijs, de verzekerde waarborgen en de uitsluitingen. Collectieve polis federale overheid De organisatie van een evenement kan ervoor kiezen om de verzekeringsplicht na te leven door een individuele of een collectieve polis te onderschrijven. In de wet betreffende de rechten van de vrijwilligers 32 staat dat de federale overheid een collectieve polis zou aanbieden tegen betaling. Het voordeel van een dergelijke collectieve polis is dat de kosten gedrukt kunnen worden, omdat heel wat verschillende organisatie zich erbij aansluiten. Het nadeel is dat de verzekering vaak niet aansluit bij de risico s van het evenement (zie later). In de praktijk bestaat deze collectieve polis nog steeds niet, maar enkel een lijst met nuttige adressen van verzekeringsmaatschappijen waar de organisatie terecht kan met vragen. Collectieve polis Nationale Loterij De Nationale Loterij heeft wel een collectieve polis in het leven geroepen. De Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel, bieden een specifieke en gratis vrijwilligersverzekering aan voor vrijwilligers en hun organisaties. De schadeaangiftes kunnen online gebeuren en dus vlot behandeld worden. Ook kan de organisatie terecht bij een Steunpunt (cfr. Geen verzekeringsplicht ) om informatie in te winnen Artikel 6 Wet 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers 24

25 Deze polis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid, de lichamelijke ongevallen en de rechtsbijstand voor maximaal honderd vrijwilligersdagen per kalenderjaar. Ze is bedoeld voor de occasionele en tijdelijke evenementen. 33 Naast het nadeel dat de polis niet op maat gemaakt is, is de polis enkel bedoeld voor tijdelijke, occasionele evenementen. Ook zijn bepaalde aspecten van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid niet gedekt. Verder verzekert ze enkel de vrijwilligers, maar geen aangestelden. De verschillende zaken die typisch zijn voor een op maat gemaakte evenementenpolis vindt u terug in deel drie van dit eindwerk. Arbeidsongevallen De arbeidsongevallenverzekering is een wettelijk verplichte verzekering die wordt opgelegd aan alle ondernemingen door de Wet van 10 april 1971, ter bescherming van de werknemers. Een arbeidsongeval is een ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt. Het ongeval overkomen tijdens de overeenkomst wordt, behoudens tegenbewijs, geacht als overkomen door het feit van de uitvoering van die overeenkomst. 34 Volgens de wet op de arbeidsongevallen wordt een ongeval dat zich voordoet op de weg naar en van het werk ook gezien als een arbeidsongeval. Onder de weg naar en van het werk wordt verstaan het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfsplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd. Het traject blijft normaal indien de werknemer de nodige en redelijkerwijze te verantwoorden omwegen maakt. 35 De arbeidsongevallenverzekering vergoedt de medische en aanverwante kosten, het inkomensverlies bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid en de kosten bij overlijden van de werknemer (begrafeniskosten, overbrengen van de overledene en lijfrente). 36 De vergoeding bij een arbeidsongeval wordt bepaald in functie van het loon van de schadelijder en is beperkt tot een wettelijk maximum. Voor 2012 is dat bedrag vastgesteld op ,84 per jaar en per persoon. Toch kan dat wettelijk maximum doorbroken worden door een gedeelte aanvullend te verzekeren in de polis arbeidsongevallen, type Excedent. Dit kan beschouwd worden als een extralegaal voordeel voor de werknemers Artikel 7 Wet 10 april 1971 op de arbeidsongevallen 35 Artikel 8 Wet 10 april 1971 op de arbeidsongevallen 36 Hoofdstuk I & II Wet 10 april 1971 op de arbeidsongevallen 25

26 De organisatie moet bij het onderschrijven duidelijk omschrijven hoeveel en welke werknemers ze inzet. Zo kan ze op het einde van de dag bijvoorbeeld 50 euro uitbetalen aan een veiligheidsploeg. Deze veiligheidsploeg zal dan vallen onder de arbeidsongevallenverzekering van de organisator. Als de organisatie beroep doet op een professionele firma, dan zijn deze werknemers verzekerd door hun eigen firma. 37 Verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing In de jaren 70 en 80 gebeurden er opmerkelijk veel branden in dancings, restaurants en andere inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn. 38 Als gevolg van deze maatschappelijke problemen, ontstond de wet 30 juli 1979 voor de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de BA in dergelijke gevallen, verder de wet 30 juli 1979 genoemd. Deze wet is in uitvoering gebracht op 1 maart Verzekeringsplicht De verzekering objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing is een verplichte verzekering voor alle inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn. 39 In totaal gaat het om 25 categorieën van inrichtingen. Onder andere dancings, discotheken, privézalen die geregeld verhuurd worden voor fuiven, opblaasbare structuren en stadions zijn bij deze categorieën inbegrepen. Als er op het evenement een tweede podium in een tent wordt geïnstalleerd, naast het hoofdpodium, dan kan men deze beschouwen als een inrichting die beschreven wordt in de wet. Het KB van 28 februari 1991 verplicht de exploitant om deze maatregelen te nemen; dit kan de eigenaar, de huurder of de gebruiker zijn. 42 Het is dus niet altijd even duidelijk op wie de verplichting rust en welke inrichtingen verplicht zijn om deze verzekering te onderschrijven. Men kan steeds bij de burgemeester terecht om zich juist te laten informeren omtrent de verzekeringsplicht. De burgemeester moet namelijk altijd nagaan of de verzekeringsplicht al dan niet nageleefd wordt. Bij niet-naleving van deze verplichting, kunnen strafrechtelijke sancties en de sluiting van de inrichting volgen. 37 SAERENS, I., & COLLEN, O.(2011). Handboek Manifestaties en Evenementen. BRUSSEL: Uitgeverij Politeia Artikel 7 Wet 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen 40 Artikel 1 KB 28 februari 1991 objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing 41 SAERENS, I., & COLLEN, O.(2011). Handboek Manifestaties en Evenementen. BRUSSEL: Uitgeverij Politeia 42 Artikel 2 1 KB 28 februari 1991 objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing 26

27 Op de website van Fuifpunt staat een interessant overzicht in verband met de verzekeringsplicht voor enkele evenementen. 43 Figuur 6 Verzekeringsplicht voor enkele evenementen Indien de evenementenorganisatie niet verplicht is om de verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing af te sluiten, dan biedt de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering dekking. De klassieke aansprakelijkheidsregels zijn dan vanzelfsprekend van toepassing. Als men wel een verzekering dient te onderschrijven, levert de verzekeringsmaatschappij een attest af aan zowel de verzekeringnemer, als aan de burgemeester van de gemeente waar het evenement plaatsvindt. 44 Algemene Voorwaarden Verzekeringsdekking Deze verzekering dekt de objectieve aansprakelijkheid, ook wel foutieve aansprakelijkheid genoemd, van de organisatie van het evenement. Het begrip objectieve aansprakelijkheid houdt in dat de slachtoffers geen fout, schade en het oorzakelijk verband tussen deze twee moeten bewijzen van de organisatie in geval van brand of ontploffing Artikel 7 KB 5 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 8, 8bis en 9 van de Wet van 30 juli 1979 betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen 27

28 Dat is ook meteen een eerste verschilpunt met de gewone brandverzekering, waar de fout wel bewezen moet worden. Het gevolg is dat de uitbater steeds instaat voor de lichamelijke en materiële schade, ook al is hij er niet aansprakelijk voor. Dat is het tweede verschilpunt, want de brandverzekering dekt enkel schade aan roerende en onroerende goederen. In geval van schade heeft de schadelijder een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar. Het gevolg is dat het eventuele onvermogen van de inrichter geen rol speelt. De verzekerde bedragen zijn 600 miljoen BEF (15 miljoen euro) voor de lichamelijke schade en 30 miljoen BEF ( euro) voor de materiële in immateriële schade. 45 Dit maximumbedrag is van toepassing per schadegeval en is dus niet afhankelijk van het aantal slachtoffers. Het bedrag is gekoppeld aan het verloop van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Wat verstaat men onder immateriële schade? Figuur 7 Algemene voorwaarden objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing DVV Belangrijke uitsluitingen Eerst en vooral is de schade door opzet of grove schuld uitgesloten. Daarnaast dekt de verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing niet de materiële schade die verzekerbaar is door de dekkingen huurdersaansprakelijkheid, gebruikersaansprakelijkheid of verhaal van derden van de brandverzekering. 45 Artikel 1 KB 5 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 8, 8bis en 9 van de Wet van 30 juli 1979 betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen 28

29 Brandverzekering Omdat de brandverzekering niet bij de evenementenpolis hoort, wordt ze hier uitvoerig besproken. Brandverzekering eigenaar Het gebouw waarvan men eigenaar is, of dat men permanent huurt, valt niet onder de dekking bij de evenementenpolis. Hiervoor moet men een gewone brandverzekering afsluiten. Deze is niet verplicht, maar Indien de organisator zelf in het bezit is van een gebouw, heeft hij er natuurlijk alle belang bij om deze te verzekeren, zodat hij bij totaal verlies een gelijkaardig gebouw terug kan opbouwen. Ook wordt de burgerlijke (buitencontractuele) en/of de contractuele aansprakelijkheid gedekt door de brandpolis voor schade veroorzaakt door de verzekerde onroerende goederen aan derden. De brandverzekering dekt vaak de brandschade, stormschade, waterschade en glasbreuk. Toch verschillen de polissen sterk van maatschappij tot maatschappij. De organisator maakt best een analyse van de grootste risico s en de belangrijkste zaken die verzekerd moeten zijn, om daarna met deze analyse naar een makelaar te stappen, opdat hij zijn risico s goed en zo voordelig mogelijk kan laten indekken. Naast de wet op de landverzekeringsovereenkomst, valt deze verzekering ook onder het KB Brand 46 en het KB tot uitvoering van de wet op de landverzekeringsovereenkomst 47 (waarin onder andere het onderscheid gemaakt wordt tussen eenvoudige en speciale risico s). Brandverzekering huurder De organisatie heeft twee opties in verband met het verzekeren van het brandrisico. Ten eerste kan men zelf een verzekering afsluiten met de waarborgen huurdersaansprakelijkheid, verhaal van derden en persoonlijke inhoud. Ten tweede kan men zich indekken tegen deze risico s door zich te verzekeren via de polis van de eigenaar. Huurdersaansprakelijkheid Als de organisator voor het evenement één of meerdere gebouwen moet huren, moet hij deze aan het einde van de rit terugbezorgen aan de eigenaar in dezelfde staat als bij aanvang van het huurcontract. Bij het niet nakomen van deze verplichting, kan de huurder contractueel aansprakelijk gesteld worden, tenzij deze laatste bewijst dat de schade is ontstaan 48 : Buiten zijn schuld (overmacht); Door een derde (vb. buren); Door een gebrek in het gebouw. 46 KB 24 december 1992 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige risico s betreft 47 KB 24 december 1992 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst Artikel 1732, 1733 & 1735 Burgerlijk Wetboek

30 De huurder zal in geval van schade een waterdicht bewijs moeten leveren dat hij geen enkele fout heeft begaan. Indien de huurder dit bewijs niet kan leveren, zal de verzekeraar van de verhuurder de uitgekeerde bedragen recupereren bij de huurder. Om niet voor een financiële catastrofe te staan, kan de huurder er dus best voor zorgen dat hij een huurderaansprakelijkheidsverzekering onderschrijft die de werkelijke waarde van het gehuurde onroerend goed verzekert. Vaak wordt dit wel verplicht door het huurcontract. 49 Verhaal van derden (buitencontractuele aansprakelijkheid) Indien de huurder een brand heeft en de vlammen overslaan naar het gebouw van de buren, dan is hij aansprakelijk voor de schade die de buur lijdt. De verzekeraar van de buur zal de schade dan ook recupereren bij de organisatie. Persoonlijke inhoud De huurder zal zelf ook schade lijden in geval van bijvoorbeeld brand. Daarom kan hij best ook zijn inboedel verzekeren in de brandpolis. Afstand van verhaal De huurder kan er ook voor kiezen om zich te verzekeren via de polis van de verhuurder. Hij moet dan zeker nagaan hoe de eigenaar zich verzekerd heeft. Als er een brandpolis is onderschreven, kan het ook zijn dat de clausule afstand van verhaal is onderschreven. In dat geval zal de verzekeraar in geval van schade de uitkering niet recupereren van de huurder. Er zijn echter enkele aandachtspunten voor de organisatie en de verhuurder: De organisator (huurder) kan in dit geval best ook een huurdersaansprakelijkheidsverzekering onderschrijven, want hij moet dan niet instaan voor de geleden schade in geval van bijvoorbeeld onderverzekering, of niet-betaling van de premie door de eigenaar. De huurder kan vaak geen aanspraak maken op de dekking verhaal van derden in de polis van de eigenaar, en hij zal dus niet verzekerd zijn voor de buitencontractuele aansprakelijkheid. De inboedel van de huurder en de aansprakelijkheid die deze meebrengt, is niet gedekt in de polis van de eigenaar. De huurder doet er goed aan om deze ook mee te verzekeren. De eigenaar moet nazien of de bestemming van het gebouw (tijdens het evenement) nog wel overeenstemt met de vermelding in de brandpolis. Als dit niet zo is, moet de verzekeraar op de hoogte gebracht worden van deze wijziging van het risico SAERENS, I., & COLLEN, O.(2011). Handboek Manifestaties en Evenementen. BRUSSEL: Uitgeverij Politeia 50 Artikel 26 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 30

31 Evenementenverzekering Voor het verzekeren van evenementen kan de organisatie ervoor kiezen om alle verschillende verzekeringen afzonderlijk te onderschrijven. Tegenwoordig bieden verzekeraars echter een op maat gemaakte polis aan die alle gewenste waarborgen in één polis bundelen. Zo kan de organisatie het overzicht bewaren van al haar verzekeringen. Elke organisatie kan een evenementenverzekering perfect op maat laten maken door de juiste waarborgen te onderschrijven. Ze kan dat doen bij een gespecialiseerde makelaar, zoals Van Dessel NV, Van Snick Verzekeringen 51 of Tolrip 52. Daarnaast kan ze ervoor kiezen om langs te gaan bij een gespecialiseerde verzekeraar (zie later) of bij een klassieke verzekeraar zoals AG Insurance, KBC-verzekeringen, Ethias, Mercator, enzovoort. Lokale makelaars, die een evenementenpolis aanbieden, richten zich tot de kleinere evenementen die een tijdelijk karakter hebben en waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Specifiek gaat het dan om culturele activiteiten, tentoonstellingen, sportevenementen, markten, enzovoort. Ze is niet bestemd voor 53 : Gemotoriseerde snelheidswedstrijden; Extreme sporten; Studentendopen; Betogingen; Protestbijeenkomsten; Wettelijk verboden activiteiten; Evenementen of activiteiten waarvoor de overheid een verplichte aansprakelijkheidsverzekering oplegt, zoals wielerwedstrijden en jachtpartijen. Alles kan natuurlijk verzekerd worden, maar de vraag is of het gaat om een goed risico voor de verzekeringsmaatschappij. Een BA-organisator aanbieden voor snelheidswedstrijden of evenementen op het water zijn voorbeelden van slechte risico s. Denk maar aan de gevolgen van een autocrash in het publiek of bij een aanvaring tussen twee boten op het water. De organisator van een groot evenement zal met specialisten in het vak moeten overleggen hoe men het evenement gaat verzekeren. De verzekerde kapitalen, waarborgen en uitsluitingen, vormen de belangrijkste onderdelen van een dergelijke polis. Gespecialiseerde verzekeraars als Circles Group 54 en Vander Haeghen & C Underwriters 55 zijn bekende evenementenverzekeraars en zijn actief op de Belgische markt

32 De evenementenpolis voor zowel een groot als een kleiner evenement, bevat heel wat verschillende waarborgen die verzekerd zijn op voorwaarde dat ze onderschreven worden en dus vermeld worden in de bijzondere voorwaarden. De algemene voorwaarden bestaan meestal uit vijf verschillende luiken: Luik aansprakelijkheid; Luik annulatie; Luik materiële schade; Luik lichamelijke ongevallen; Luik rechtsbijstand. Vergeet ook niet dat de gemeente kan geraadpleegd worden voor raadgeving bij de keuze van verzekeringen. Ze sommen vaak de belangrijkste aspecten van de verschillende waarborgen op. Figuur 8 Verzekeringsinformatie gemeente Turnhout Toch komt er heel wat meer bij kijken dan een overzicht van de belangrijkste verzekeringen. Zo bieden de gespecialiseerde verzekeraars tegenwoordig een uitgebreid gamma waarborgen aan die kunnen onderschreven worden. En natuurlijk is het oppassen voor de addertjes onder het gras. Wat is verzekerd en wat is uitgesloten? Laten we de verschillende mogelijke luiken van de evenementenverzekering daarom eens van dichterbij bekijken. Voor de bespreking van de verschillende waarborgen maak ik vooral gebruik van de algemene voorwaarden van Circles Group en Vander Haeghen & C Underwriters, omdat deze zeer uitgebreid en overzichtelijk zijn

33 Luik aansprakelijkheid Burgerlijke Aansprakelijkheid Als organisatie kan men aansprakelijk gesteld worden wanneer toeschouwers, deelnemers, helpers, buren of zelfs onbekenden schade lijden door een fout van een verzekerde. Denk maar aan een podium dat instort en daarbij een derde verwondt, een toeschouwer die valt omdat de dansvloer niet goed was aangelegd, enzovoort. De professionele organisator is voor zijn aansprakelijkheid meestal gedekt via zijn BAexploitatieverzekering (ook BA-uitbating genoemd). Verenigingen die slechts af en toe een evenement organiseren, doen er goed aan om na te gaan of hun BA-uitbating ook de risico s van een evenement dekt. Denk maar aan een evenement met vuurwerk, extreme sporten, stunts of motorrijtuigen. Als dat niet zo is, is het aangeraden om een aangepaste BA-polis te onderschrijven of de waarborgen van de huidige BA-uitbating (tijdelijk) uit te bereiden. De niet-professionele organisator onderschrijft best een aparte BA-polis, in het vakjargon ook wel BA-organisator genoemd. Vaak heeft de organisator of een medewerker al een familiale verzekering onderschreven, voor ongevallen die gebeuren tijdens het privéleven. Schadegevallen die zich voordien tijdens het evenement, worden vaak echter niet gedekt door deze familiale verzekering. Verzekerden De verzekerden kunnen zijn 56 : De verzekeringsnemer als verantwoordelijke voor het evenement; Het organiserende comité en de leden van dit comité voor alle activiteiten in het kader van het evenement (de inrichters); De helpers, de vrijwilligers en andere aangestelden tijdens de uitvoering van hun opdracht die verband houdt met het evenement. Verzekeringsdekking De organisatie kan in eerste instantie aansprakelijk gesteld worden in geval van schade aan derden als gevolg van haar eigen daden. Daarnaast is ze ook verantwoordelijk voor de daden van haar al dan niet bezoldigde medewerkers tijdens het verzekerde evenement (cfr. Deel II, Bestuurdersaansprakelijkheid en Vrijwilligersaansprakelijkheid). Ten slotte kan de schade die veroorzaakt wordt door gebouwen, dieren, ook leiden tot de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie. 56 Evenementen/alg_vwdn_Evenementen% pdf 33

34 De BA-polis dekt daarom de burgerlijke (buitencontractuele) aansprakelijkheid die de verzekerden zouden kunnen oplopen voor schade aan derden. Ze vergoedt: Materiële schade aan derden; Lichamelijke schade aan derden, van de terugbetaling van de medische kosten tot een invaliditeitsuitkering. Twee praktijkvoorbeelden ter verduidelijking: Figuur 9 Algemene voorwaarden Vander Haeghen & C Underwriters Figuur 10 Algemene voorwaarden Circles Group 34

35 Schadegevallen die voorkomen tijdens de voorbereidende of afsluitende werkzaamheden van het evenement zijn niet altijd gedekt. De organisatie doet er goed aan om, indien gewenst, de dekkingsperiode uit te breiden tot deze perioden. Personen die op het evenement werken, worden niet beschouwd als derden. De lichamelijke schade van het personeel van het evenement, technici en andere dienstverleners zijn niet gedekt door deze waarborg. Het luik lichamelijke ongevallen kan dan een oplossing bieden (cfr. Luik lichamelijke ongevallen). Te verzekeren bedrag Het te verzekeren bedrag wordt bepaald door de organisatie en is afhankelijk van onder andere het aantal verwachte toeschouwers, het aantal vrijwilligers, het type van evenement en de ervaring van de organisatie. Daarnaast kan de organisatie de contractuele vrijstelling bepalen. Zo kan bijvoorbeeld de premie dalen bij het kiezen van een hogere vrijstelling. Belangrijke uitsluitingen Naast de bekende uitsluitingen zoals eigen schade, schade door opzet of de uitgesloten zware fouten in de polis, is de contractuele aansprakelijkheid nooit gedekt (cfr. Contractuele aansprakelijkheid). Als illustratie een voorbeeld van een schadegeval dat kan voorkomen tijdens het evenement. 57 Tijdens het afbreken van een podium en het bijhorende materiaal, valt de gehuurde geluidsinstallatie naar beneden op een van de genodigden van de organisatie. De verhuurder zal de materiële schade terug willen vorderen van de organisator. Deze laatste kan dan geen beroep doen op zijn BA-organisatorpolis, omdat de geluidsinstallatie deel uitmaakt van het contract tussen organisator en verhuurder. Hiervoor had hij de waarborg contractuele aansprakelijkheid moeten onderschrijven. Voor de lichamelijke schade van de genodigde, komt de polis BA-organisator wel tussen. Verder zal de schade die veroorzaakt wordt door het wegwaaien van een tent niet gedekt zijn door deze BA-verzekering (cfr. BA-tent). 57 VAN DER STRAETEN, K.(2011). Events, Hoe organiseer je een geslaagd evenement?, LEUVEN: Uitgeverij 35 LannooCampus

36 Ten slotte nog enkele mogelijke uitsluitingen van de BA-waarborg 58 : Schade als gevolg van het gebruik van een motorrijtuig door de verzekerden; Schade door vuur, brand, ontploffing en rook als gevolg van vuur en brand, ontstaan in of meegedeeld door een gebouw waarvan een verzekerde eigenaar of permanente huurder of gebruiker is; Schade aan gehuurde (on)roerende goederen; Schade aan terreinen, tuinen en gewassen veroorzaakt tijdens openluchtevenementen; Schade door vuurwerk; Immateriële (gevolg)schade (bijvoorbeeld verlies van inkomsten door de afgelasting van het evenement). Contractuele aansprakelijkheid Zowel bij grote als bij kleinere evenementen worden materialen van derden gehuurd en/of toevertrouwd. Toevertrouwde goederen zijn goederen die in bewaring worden genomen en dus vallen ze ook onder de contractuele aansprakelijkheid. De organisatie moet ze aan het einde van de rit in dezelfde staat terug kunnen bezorgen aan de verhuurder (cfr. Deel II, Aansprakelijkheid). Denk maar aan muziekinstallaties, tafels, stoelen en tenten die worden gehuurd of (gratis) worden ontleend van externe organisaties of bedrijven. Aangezien de BA-verzekering enkel de buitencontractuele aansprakelijkheid dekt, en vaak de contractuele aansprakelijkheid uitsluit, kan deze waarborg een nuttige extra zijn voor elke organisatie die goederen huurt en/of ontleent. Even ter verduidelijking, het moet gaan om schade aan goederen van derden die wordt veroorzaakt door de organisatie. Schade veroorzaakt door derden, onder andere door vandalisme en diefstal, worden niet gedekt door deze waarborg. Daarvoor kan een polis alle risico s tussenkomen (cfr. Luik materiële schade, Alle risico s verzekering). Om van een contract te kunnen spreken hoeft er niet noodzakelijk een geschrift te zijn (cfr. Deel II, Aansprakelijkheid). Zo is het inrichten van een vestiaire waarbij kleding door een aangestelde in ontvangst wordt genomen, reeds een contract. Bijgevolg is de organisator verantwoordelijk voor de kledij die in bewaring wordt gegeven. Verzekeringsdekking De waarborg contractuele aansprakelijkheid dekt vaak de schade door verlies, beschadiging, diefstal van of vernietiging van de bezittingen van derden terwijl ze toevertrouwd zijn aan de verzekerden en gebruikt worden tijdens het evenement. De organisator dient er wel voor te zorgen dat de verzekerde waarde overeenkomt met de reële waarde van het materiaal, zodat hij in geval van schade niet zelf moet opdraaien voor een deel van de schade. 58 Artikel Algemene voorwaarden Circles Group & 36

37 Belangrijke uitsluitingen Er is dus heel wat gedekt door de waarborg toevertrouwde goederen, maar toch is het opletten voor enkele uitsluitingen. Ten eerste is blote diefstal niet gedekt. Dit is de diefstal zonder sporen van braak of zonder geweld aan personen. Verder is de aansprakelijkheid voor schade aan zelfbewegende voertuigen niet gedekt. De aansprakelijkheid voor brand, waterschade, elektriciteitsschade of glasbreuk aan gebouwen en/of natuurlijke decors kan men verzekeren door de waarborg huurdersaansprakelijkheid te onderschrijven (cfr. Deel II, Brandverzekering). Ten slotte is de aansprakelijkheid voor het verlies van een dier of voor verwondingen aan een dier ook niet gedekt door deze waarborg, tenzij anders overeengekomen in de bijzondere voorwaarden natuurlijk. Vander Haeghen & C Underwriters biedt de dekking toevertrouwde goederen niet aan. Deze wordt meestal onderschreven bij een klassieke verzekeraar. BA-tent De waarborg BA-tent dekt de lichamelijke en materiële schade aan derden als gevolg van het wegwaaien van een tent. De schade aan de tent zelf is niet gedekt door deze BA-verzekering, maar kan wel gedekt zijn in het luik schade voor schade aan tenten (cfr. Alle risico s verzekering). Luik rechtsbijstand Een schadegeval kan leiden tot discussie tussen de betrokken partijen, bijvoorbeeld als de aansprakelijkheid wordt betwist. Een expert of een rechter duidt dan een aansprakelijke partij aan, of verdeelt de aansprakelijkheid. Indien de organisatie schade lijdt die veroorzaakt werd door derden of als ze zelf verdacht wordt van het plegen van een misdrijf naar aanleiding van het verzekerde evenement, komt de rechtsbijstandverzekering van pas. Ook deze kan gelden tijdens de voorbereidende en afsluitende werkzaamheden. De rechtsbijstandverzekering dekt meestal de kosten die een minnelijke schikking met zich meebrengen. Daarnaast worden ook de gerechtskosten en de kosten van het ereloon van de advocaat vergoed indien een gerechtelijke procedure moet worden opgestart. Deze kosten kunnen hoog oplopen, dus een organisator doet er goed aan deze waarborg te onderschrijven. Ten slotte kan er ook in de polis bedongen worden dat de verzekeraar de schade vergoedt van de aansprakelijke verzekerde, indien deze laatste insolvabel blijkt te zijn en er geen andere instantie of verzekeraar kan worden aangesproken. Als organisator is het toch opletten bij het afsluiten van het contract. Wie valt onder de beschrijving van verzekerden, wat is de omvang van de dekking (verzekerde bedragen, maximale tussenkomst per verzekeringsperiode),? 37

38 Om even het belang te duiden van de rechtsbijstandverzekering, geef ik hierbij een voorbeeld. 59 Een podium dat werd gebouwd door aangestelden en/of vrijwilligers, stort in elkaar tijdens het evenement. Het is niet verwonderlijk dat er in een dergelijk geval gekwetsten vallen. Stel dat zij klacht neerleggen tegen de organisatie en de leden van het organiserend comité, dan komt in principe de BA-organisator van pas. Als de verzekeraar echter beslist dat het om een uitgesloten zware fout van de organisatie gaat, dan kan men weigeren om tussen te komen. Het gevolg is dat de rechtsbijstandverzekeraar de contractuele belangen gaat verdedigen ten opzichte van de verzekeraar. Luik annulatie Inleiding De beslissing om een evenement te annuleren is het laatste redmiddel van een organisatie. Een evenement kan geteisterd worden door slechte weersomstandigheden, het overlijden van een onmisbaar persoon, dreiging van terroristische aanslagen, een dag van Nationale Rouw, enzovoort. Naast de imago- en reputatieschade zal men ook met een grote financiële tegenslag moeten afrekenen. De organisatie heeft ook bij het luik annulatie de optie om verschillende waarborgen, op maat, te onderschrijven, om zich tegen deze financiële kosten te verzekeren. Het aantal onderschreven waarborgen bepaalt dan ook de hoogte van de premie. Algemene verzekeringsdekking De annulatieverzekering dekt (een deel van) de gemaakte uitgaven en/of gederfde winsten als gevolg van annulatie, afgelasting of onderbreking die zich buiten de wil van de organisatie voordoet. Denk maar aan een frontzanger die ziek wordt, een nationale ramp dicht bij het evenement, enzovoort. Het moet wel steeds gaan om overmacht, contractbreuk zal nooit gedekt zijn. 59 ment 38

39 Zo kunnen volgende gemaakte kosten en gederfde winsten vergoed worden in geval van een gedekt schadegeval 60 : Nettoverliezen (kosten, uitgaven, onherroepelijke financiële verbintenissen en/of geldelijke vergoedingen voor artiesten); Nettowinsten; Commissielonen; Sponsoringopbrengsten; Subsidies; Merchandisingopbrengsten. De organisatie zal duidelijke afspraken moeten maken met zijn makelaar of verzekeraar over de zaken en de kosten die wel en niet gedekt zijn. De organisatie moet wel opletten voor de addertjes onder het gras. Zo kan een polis geen dekking bieden indien een evenement voor een bepaalde duur normaal verlopen is. Figuur 11 Algemene voorwaarden Circles Group Het is belangrijk om tijdig een annulatieverzekering af te sluiten, want in de meeste polissen staat uitdrukkelijk vermeld dat de waarborgen enkel gedekt zijn voor de schade die zich heeft voorgedaan nadat de verzekering is afgesloten. Onder tijdig verstaat men het moment waarop belangrijke contracten worden afgesloten met onder andere artiesten en verhuurders van locaties, want men is op dat ogenblik reeds verantwoordelijk voor allerhande kosten. Figuur 12 Artikel Algemene voorwaarden Circles Group Belangrijke algemene uitsluitingen De polis kan financiële verliezen uitsluiten als gevolg van: Opzettelijk of bedrieglijke fout van de verzekerden; Faillissement van de organisatie; Weinig opkomst van het publiek; Aanslagen, oorlog, enzovoort. 60 Hoofdstuk II Algemene voorwaarden Globale annulatieverzekering, Van der Haeghen & C Underwriters 39

40 Gewone annulatie Om het eenvoudig uit te leggen: deze waarborg dekt de onvoorziene omstandigheden die vaak niet gedekt worden door de andere waarborgen die hierna worden besproken. Ze dekt onder andere schadegevallen als gevolg van 61 : Onbeschikbaarheid van de locatie door brand, storm, waterschade, enzovoort; Onbereikbaarheid van de locatie door stakingen i.v.m. het luchtverkeer, openbaar vervoer, enzovoort; Stroomstoringen; Nationale Rouw; Natuurrampen; Intrekking van eerder toegestane vergunningen door overheden; Epidemieën. Men moet wel opletten voor de opgesomde uitsluitingen Zo kunnen epidemieën zoals vogelgriep, SARS en atypische longontstekingen toch uitgesloten worden. 62 Op 16 maart 2012 vond er in België een dag van Nationale Rouw plaats als gevolg van het Belgische busongeval in Zwitserland. Vele organisaties hebben toen besloten om het evenement te annuleren of uit te stellen op een moment waar gans het land rouwde om de slachtoffers. Figuur 13 Mededeling op website van Red Bull Soundclash Non-appearance Stel dat één of meerdere onmisbare personen, zoals een artiest of organisator, niet kunnen komen opdagen door bepaalde omstandigheden. Het publiek zal in dat geval teleurgesteld zijn omwille van het gewijzigde programma. Daarnaast ziet de organisatie haar gemaakte kosten verloren gaan en kan er winst gederfd worden. 61 VAN DER STRAETEN, K.(2011). Events, Hoe organiseer je een geslaagd evenement?, LEUVEN: Uitgeverij LannooCampus 62 Artikel Algemene voorwaarden Circles Group 40

41 Verzekeringsdekking De waarborg non-appearance dekt de gemaakte uitgaven en/of de gederfde inkomsten die gepaard gaan met annulatie als gevolg van het overlijden, een ongeval, ziekte, stakingen of opsluiting van de personen die vermeld worden in de bijzondere voorwaarden. De verzekerde personen moeten vaak wel aan enkele voorwaarden voldoen. Ziehier een voorbeeld. Figuur 14 Algemene voorwaarden Circles Group Ook het overlijden of ziekte van een naaste persoon, zoals een kind, broer of zus, echtgenoot of partner kan verzekerd worden. Figuur 15 Algemene voorwaarden Circles Group Belangrijke uitsluitingen Wat onder andere niet gezien wordt als een gedekt schadegeval, is annulatie als gevolg van: Deelname aan een stunt; Deelname aan gevaarlijke, extreme sporten; Het stemverlies dat niet het gevolg is van een ziekte of een ongeval; Zwangerschap, geboorte of menstruatie; Elke verstoring van psychologische en psychiatrische aard; Elke overbelasting, burn-out. 41

42 Als een artiest niet zou kunnen opdagen vanwege bijvoorbeeld dronkenschap of een burn-out, dan kan de organisatie een vergoeding eisen van deze artiest in het gemeen recht. De premie voor deze waarborg is sterk afhankelijk van de verzekerde personen, hun medische voorgeschiedenis, enzovoort. De verzekeraar kan een medische controle bij een door hun erkende dokter opleggen als het verzekerde bedrag een bepaalde limiet overschrijdt. De verzekeraar vergoedt dan wel de kosten voor de medische controle. Slechte weersomstandigheden In België is de kans reëel dat het regent op de dag van een gepland evenement. Vaak vormt dit geen al te groot probleem voor een evenement, maar toch kan het belangrijk zijn om een plan B achter de hand te hebben bij een openluchtevenement. Bij een volledig plan B moet de organisatie wel dubbele kosten incalculeren, aangezien men dan eigenlijk twee volledige evenementen moet organiseren, waarvan er maar één kan worden uitgevoerd. Men kan er ook voor kiezen om een bepaald gedeelte van het programma niet te laten doorgaan en de toeschouwers of deelnemers geen alternatief aan te bieden. Het Sportpaleis in Antwerpen voorziet een oplossing bij slechte weersomstandigheden. Figuur 16 Mededeling op website Sportpaleis De kans dat het evenement moet afgelast worden omwille van slechte weersomstandigheden zoals onweer, neerslag of wind is echter vrij klein in ons land. Toch was ons land vorig jaar in augustus in shock toen het nieuws zich verspreidde over de gevolgen van de korte, maar krachtige storm die raasde over het festival Pukkelpop (cfr. Deel IV, Praktijkcase). De organisatie zal dus moeten afwegen of ze al dan niet het risico wil nemen om zich niet in te dekken tegen zeer slechte weersomstandigheden. Hier volgt alvast een overzicht van hoe een dergelijke waarborg eruit kan zien. Verzekeringsdekking De waarborg slechte weersomstandigheden is nuttig voor evenementen die buiten plaatsvinden. Ze dekt de uitgaven als gevolg van verzekerde slechte weersomstandigheden die de normale gang van het evenement onmogelijk maken. Ook gemaakte uitgaven om verdere schade te voorkomen, kunnen worden gedekt. 42

43 De waarborg kan onder andere schadegevallen dekken als gevolg van 63 : Weigering van toelating door een plaatselijke overheid, betekend voor of tijdens het evenement, omwille van onveiligheid voor het monteren of organiseren van het evenement; Winden van meer dan 90 km/u; Krachtig onweer met neerslag; Grondverzakkingen als gevolg van slechte weersomstandigheden; Het gewicht van sneeuw dat de daken verzwakt. Deze elementen kunnen gemeten worden aan de hand van de dichtstbijzijnde officiële weerstations. Figuur 17 Hoofdstuk 1 Dekkingen slechte weersomstandigheden, Algemene voorwaarden Vander Haeghen & C Underwriters Er kunnen ook enkele voorwaarden gesteld worden bij het onderschrijven van deze waarborg. Figuur 18 Algemene voorwaarden Circles Group Belangrijke uitsluitingen Deze waarborg kan de volgende schadegevallen uitsluiten indien 64 : Het gaat om gewone regen ; De organisatie de wetgeving niet naleeft betreffende de montage en de veiligheid van tijdelijke installaties die bestemd zijn voor het onthaal van publiek; Het evenement normaal kon doorgaan voor een bepaald percentage van de geplande duurtijd. 63 Artikel Algemene voorwaarden Circles Group & Hoofdstuk I Dekkingen slechte weersomstandigheden, Algemene voorwaarden Van der Haeghen & C Underwriters 64 Artikel en Algemene voorwaarden Circles Group & Hoofdstuk II Dekkingen slechte weersomstandigheden, Algemene voorwaarden Van der Haeghen & C Underwriters 43

44 Wat verstaat men zoal onder gewone regen? Figuur 19 Artikel Algemene voorwaarden Circles Group Praktijkvoorbeeld Tijdens mijn stage bij Verzekeringskantoor Van Dessel NV heb ik een mooi praktijkvoorbeeld mogen mee volgen. Namen en bedragen kan ik helaas niet vermelden in dit eindwerk, maar wel kan ik aantonen dat echt alles mogelijk is op het vlak van de waarborg slechte weersomstandigheden. Figuur 20 Offerte Slechte weersomstandigheden Vander Haeghen & C Underwriters 44

45 Gedwongen verlies aan opkomst Het publiek is natuurlijk een van de belangrijkste factoren voor het succes van een evenement. Indien een groot aantal niet kan komen opdagen door een verzekerd risico, dan dekt deze waarborg het nettoverlies als gevolg van onder andere 65 : Manifestaties of stakingen die de toegang tot het evenement verhinderen; Stakingen van het openbaar vervoer en/of luchtvervoer; Natuurrampen of slechte weersomstandigheden; Panne van het reservatiesysteem; Nationale Rouw. Het verzekerde risico moet wel losstaan van de wil van de organisatie van het evenement. Bij het afsluiten van het contract, moet de organisatie vaak een drempelpercentage bepalen. Dit wil zeggen dat de dekking geldt bij een afwezigheid van bijvoorbeeld meer dan 60% van het publiek. Bij een schadegeval, dient de organisator dit percentage te bewijzen. Vooral bij grote evenementen, zoals festivals is deze waarborg nuttig. Frédéric de Haan van Vander Haeghen & C Underwriters in Het Nieuwsblad op donderdag 6 augustus 2009: Figuur 21 Artikel Vander Haeghen & C Underwriters in Het Nieuwsblad Terrorisme Deze waarborg dekt de annulatie als gevolg van terrorismedaden of dreiging. De locatie, de organisatie en de periode waarin het evenement plaatsvindt, zijn de belangrijkste variabelen voor de berekening van de premie. Luik materiële schade Alle risico s verzekering Men kan zich ook apart verzekeren voor materiële schade aan (zeer) waardevolle roerende goederen. Het doel van een verzekering alle risico s, is om deze waardevolle voorwerpen te verzekeren tegen diefstal (met braak, geweld, ), plotse materiële schade en/of schade door kortsluiting. Een polis alle risico s dekt elke schade aan de verzekerde voorwerpen, welke er ook de oorzaak van is, behalve diegene die uitdrukkelijk worden vermeld in de uitsluitingen. 65 Artikel Algemene voorwaarden Circles Group 45

46 De organisatie kan al het materiaal dat wordt gebruikt voor de uitvoering van het evenement verzekeren tegen deze risico s. Op voorhand moet er wel een lijst opgemaakt worden met de te verzekeren materialen en hun waarde, zodat de verzekeraar of makelaar een op maat gemaakte polis kan opstellen. Verzekeringsdekking Elke polis alle risico s is op een andere manier opgesteld, verzekert andere waarborgen, sluit andere zaken uit, enzovoort. Om de organisatie een beeld te geven van wat er verzekerd kan worden, vormen de waarborgen alle risico s van de polis van Circles Group een mooi en duidelijk praktijkvoorbeeld. De mogelijkheden kort op een rij: Apparatuur; Apparatuur voor een technisch evenement; Inrichting decors het meubilair carnavalwagens stands en accessoires; Inboedel van reizende productiehuizen; Bagage; Stand van de exposant; Tenten; Garderobe kostuums make-up; Tentoonstellingen; Muziekinstrumenten; Positieven (multimediadragers); Ik heb ervoor gekozen om al deze mogelijke waarborgen hier niet één voor één te bespreken, want dit zou een lange, saaie opsomming zijn van verschillende definities en wat wordt verzekerd. U kunt deze waarborgen wel terugvinden in de bijlagen. Wel zijn er nog enkele belangrijke opmerkingen voor de organisatie. De waarborgen voor een polis alle risico s zijn vaak ruimer dan de dekkingen die worden toegekend door een brandverzekering. Zo zijn schadegevallen als gevolg van een onhandigheid wel gedekt in een alle risico polis, en niet in een brandpolis. Zowel de goederen waarvan men eigenaar is, als de goederen die men huurt, kunnen worden verzekerd. Goederen ouder dan vijf jaar kan men best niet laten verzekeren, aangezien het een groot deel van haar waarde verloren heeft, en de premie vaak toch wordt berekend op basis van de nieuwwaarde van het goed. Schade tijdens de montage of demontage is niet altijd gedekt. 66 De organisatie doet er goed aan om de dekkingsperiode uit te breiden tot het monteren en demonteren van het evenement. 66 Hoofdstuk II Dekking materiële schade Algemene voorwaarden Van der Haeghen & C Underwriters 46

47 Belangrijke uitsluitingen De belangrijkste uitsluitingen die terug kunnen komen bij de meeste waarborgen alle risico s zijn de volgende: Schade die door de waarborg contractuele aansprakelijkheid gedekt kan worden; Blote diefstal; Schade door sneeuw, regen, zand, water of hagel (behalve voor outdoor evenementen); Schade door roest, oxidatie, krassen en schrammen; Een mechanisch gebrek, een panne of het vastlopen die niet voortvloeit uit een ongeval en die plots gebeurt; Slijtage, ouderdom en eigen gebreken; Het gebruik dat niet conform is met de voorschriften van de fabrikant; Toch heeft elke waarborg ook nog zijn eigen, specifieke uitsluitingen. Om ook hier een saaie opsomming te vermijden, adviseer ik elke organisatie van een evenement om steeds de uitsluitingen en de bijhorende kleine lettertjes door te nemen. Het zou kunnen dat het risico dat de organisatie per se verzekerd wou hebben, uitgesloten wordt door de algemene of bijzondere voorwaarden van haar alle risico s polis. Alle risico s geld Een evenement kan zich ook verzekeren voor het verlies van geld als gevolg van 67 : Een gewelddadige beroving op een verantwoordelijke of aangestelde die de taak heeft om het inkomgeld te innen; Een gewelddadige beroving bij het transport van de opbrengsten buiten de locatie van het evenement; Diefstal met braak van de kassa. De polis kan wel enkele voorwaarden opstellen opdat men zou tussenkomen bij een schadegeval. De algemene voorwaarden van Circles Group zijn duidelijk. Figuur 22 Artikel Algemene voorwaarden CIrcles Group 67 Artikel Algemene voorwaarden Circles Group 47

48 Luik lichamelijke ongevallen Personen De schade die men lijdt als gevolg van een fout van een derde, wordt vergoed door de BAverzekering van de tegenpartij. De eigen (lichamelijke) schade is echter nooit gedekt in een BAverzekering. Indien iemand een dergelijk ongeval meemaakt, waarbij er geen aansprakelijke derde is, dan kan deze persoon een deel recupereren bij de mutualiteit. Voor de rest zal hij echter zelf moeten opdraaien, tenzij hij kan terugvallen op een lichamelijke ongevallenverzekering natuurlijk. De organisatie kan deze verzekering afsluiten voor haar vrijwilligers, maar ze kan de waarborg ook uitbreiden voor een andere categorie van verzekerden, zoals toeschouwers en/of deelnemers. 68 Bezoldigde werknemers zijn al gedekt door de verplichte arbeidsongevallenverzekering. Toeschouwers en/of deelnemers kunnen best verzekerd worden bij risicovolle evenementen, zoals survivaltochten. Indien de organisatie van een festival ervoor kiest om de toeschouwers en/of deelnemers mee te verzekeren voor persoonlijke ongevallen, dan kan de polis een forfaitair kapitaal of bedrag voorzien bij overlijden, blijvende ongeschiktheid en/of voor medische kosten. Vaak wordt deze premie dan verwerkt in de toegangsprijs. 69 Als men voor vrijwilligers beroep doet op verenigingen, zoals de chiro of een plaatselijke sportclub, dan kan de organisatie van het evenement best informeren of de leden wel genoeg verzekerd zijn door de ongevallenverzekering van hun verenigingen. Bij sommige verzekeraars worden vrijwilligers automatisch gedekt door de collectieve verzekering, maar de organisatie doet er goed aan om in de andere gevallen de vrijwilligers mee op te nemen als verzekerden in de polis. De verzekering lichamelijke ongevallen bevat enkele verschillende waarborgen. Deze kan men, net zoals de verzekerde bedragen, terugvinden in de bijzondere voorwaarden. Zo zijn er de waarborgen medische kosten, tijdelijke ongeschiktheid, blijvende ongeschiktheid en overlijden. De verzekering dekt geen arbeidsongevallen, opzet, zware fout, sporten met een hoog risico, enzovoort. 68 SAERENS, I., & COLLEN, O.(2011). Handboek Manifestaties en Evenementen. BRUSSEL: Uitgeverij Politeia 69 de Beuckelaer, P Noodweer tijdens een sportmanifestatie. SupPORT. p

49 Medische kosten Deze waarborg dekt de dokters-, ziekenhuis-, apothekerskosten, die voortvloeien uit een ongeval. De waarborg medische kosten bevat steeds een maximumbedrag. Voorbeeld Circles Group: Figuur 23 Artikel Algemene voorwaarden Circles Group Tijdelijke ongeschiktheid In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, zal de verzekeraar een dagbedrag uitkeren aan de verzekerde. Deze vergoeding komt bovenop de uitkering van het ziekenfonds. Voorbeeld Circles Group: Figuur 24 Artikel Algemene voorwaarden Circles Group Blijvende ongeschiktheid Tot het moment van volledige genezing of tot het moment van consolidatie (wanneer het letsel niet meer verbetert of verslechtert), spreekt men van tijdelijke ongeschiktheid. Vanaf dan is de ongeschiktheid blijvend. De uitkering zal gebeuren in functie van de graad van de blijvende ongeschiktheid. Voorbeeld Circles Group: Figuur 25 Artikel Algemene voorwaarden Circles Group Overlijden Als de verzekerde overlijdt, binnen een bepaalde periode als gevolg van het ongeval, dan wordt er een bedrag uitgekeerd aan de in de polis aangeduide begunstigden. 49

50 Voorbeeld Circles Group: Figuur 26 Artikel Algemene voorwaarden Circles Group Dieren Bij Circles Group kan men dieren ook indekken tegen ongevallen tijdens alle activiteiten die te maken hebben met het evenement en op de plaats van het evenement. 70 De dieren en het verzekerde bedrag moeten wel expliciet opgenomen worden in de bijzondere voorwaarden. De polis vergoedt in geval van schade, het overlijden, ofwel onmiddellijk, ofwel ten laatste één jaar na het ongeval dat er de oorzaak van is. Daarnaast zijn de medische kosten (voor een maximumbedrag) ook gedekt. 71 Deze waarborg dekt twee zaken niet 72 : In hoofde van de ruiter, alle schade aan het verzekerde dier die het gevolg is van alcoholgebruik, drugs, anabolica, geneesmiddelen die niet zijn voorgeschreven door een erkende dokter en verdovende middelen, en die veroorzaakt zijn door de ruiter; In hoofde van het verzekerde dier, de ongevallen die het gevolg zijn van het gebruik van farmaceutische middelen, drugs, anabolica, geneesmiddelen die niet door een erkende dokter of veearts zijn voorgeschreven en verdovende middelen. 70 Artikel Algemene voorwaarden Circles Group 71 Artikel Algemene voorwaarden Circles Group 72 Artikel Algemene voorwaarden Circles Group 50

51 Praktijkcase Om nog maar eens te benadrukken dat er heel wat kan mislopen als gevolg van slechte weersomstandigheden, worden in dit deel de voornaamste risico s opgesomd die de betrokken derden lopen in dergelijke gevallen. In de praktijk zal de organisatie vaak aansprakelijk zijn voor schade die ze veroorzaakt aan derden. Maar wat indien de omstandigheden zo uitzonderlijk zijn, dat de organisatie toch niet aansprakelijk kan worden gesteld? Pukkelpop Het onweer dat op 18 augustus 2011 over Pukkelpop raasde, veroorzaakte heel wat lichamelijke en materiële schade. De organisatie van Pukkelpop had een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bij AG Insurance die de materiële en lichamelijke schade aan derden zou dekken bij een fout van de organisatie. 73 Een waarborg slechte weersomstandigheden was niet onderschreven, waardoor de tickets of de annulatie van verschillende muziekgroepen niet gerecupereerd kunnen worden bij de verzekeraar. Patrick Keersebilck, organisator van het Brugse Cactusfestival, kan begrijpen waarom veel organisaties geen verzekering tegen noodweer, annulatie of winstbehoud onderschrijven: Daar zijn heel wat kosten aan verbonden. Je kunt je niet tegen alle mogelijke risico's verzekeren, dan leg je er beter het bijltje bij neer. 74 Ook Patrick De Groote, organisator van Sfinx, reageerde over dit onderwerp in De Standaard: In deze sector valt te horen dat daarvoor annulatieverzekeringen bestaan, maar dat die in België weinig gangbaar zijn. Ze zijn erg duur, wij nemen ze niet. 75 Het noodweer werd echter erkend als ramp door de federale ministerraad, waardoor het Rampenfonds in principe tussenkomt voor de directe materiële schade als gevolg van de wind of regen. Goederen die gedekt worden door de brandverzekering, komen niet in aanmerking voor een vergoeding. Daarnaast worden de lichamelijke schade en de terugbetaling van de tickets nooit gedekt door het fonds. Slachtoffers moeten wel rekening houden met een vrijstelling van 250 euro. Goed nieuws voor de Limburgse landbouwers en leveranciers van Pukkelpop die in aanmerking komen voor een vergoeding van het Rampenfonds voor hun materiële schade. Pukkelpop heeft er haar schadedossiers voor schade aan onder andere podia, festivaltenten, eettenten, lichttorens en -installaties kunnen indienen

52 Toch heeft het Rampenfonds nog geen uitkering gedaan aan de organisatie van Pukkelpop en de geteisterde landbouwers in Limburg, wegens een te grote achterstand. Eind januari waren meer dan tweeduizend (7,5 miljoen euro) ingediende dossiers nog niet terugbetaald. Hoeveel achterstand het Fonds nu nog heeft is niet duidelijk. Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet onderzoekt de situatie op dit moment. 76 Slachtoffers Voor schade waarvoor de organisatie van een evenement of haar leveranciers aansprakelijk worden gesteld, kan een schadelijdende derde beroep doen op de BA-verzekering van de schadeveroorzaker. Toch moet men opletten bij noodweer, want indien er geen aansprakelijke is in het verhaal, zal geen enkele maatschappij gehouden worden om tussenkomst te verlenen aan de slachtoffers. Indien er geen enkele partij aansprakelijk kan gesteld worden voor de lichamelijke schade aan de slachtoffers, dan kan een individuele polis soelaas bieden. Onder individuele polissen worden verstaan de hospitalisatieverzekering, ongevallenverzekering, invaliditeitsverzekering, verzekering gewaarborgd inkomen, levensverzekering met uitkering overlijden, enzovoort. Voor materiële schade aan de auto biedt een omniumverzekering dekking (vaak met een vrijstelling). Slachtoffers die een vergoeding willen bekomen van deze categorie van verzekeringen, moeten zelf wel een dergelijke polis onderschreven hebben. Indien dit niet zo is, dan kan het ziekenfonds eventueel (voor een deel) tussenkomen. De erkenning van het noodweer als ramp is niet bepaald goed nieuws voor de slachtoffers. Zij die geen materiële schade hadden van meer dan 250 euro of die de schade niet konden bewijzen, kunnen dus geen uitkering krijgen van het fonds. Daarnaast zullen de slachtoffers die geen beroep kunnen doen op hun individuele polis, geen uitkering kunnen krijgen voor hun lichamelijke letsels. Het luik rechtsbijstand van de familiale verzekering kan eventueel wel tussenkomen om een minnelijke schikking te bereiken of in het slechtste geval een rechtszaak aan te spannen tegen de organisatie. Actualiteit Pukkelpop organisator Chokri Mahassine zag een minnelijke schikking niet zitten, waardoor een driehonderdtal festivalgangers van Pukkelpop 2011 naar de rechtbank stapte om het geld van hun inkomticket en de drank- en eetbonnen terug te eisen. Het gaat om ongeveer euro. Nog voor de zomer zou deze zaak voor de rechtbank moeten verschijnen

53 Verder hebben ook vier slachtoffers op 12 december 2011 een klacht ingediend tegen de organisatie voor hun lichamelijke letsels. 77 Er werd daarom een gerechtelijk onderzoek opgestart om te zien of de organisatie wel in orde was qua veiligheid voor haar bezoekers. Indien de rechter toch zou oordelen dat de organisatie van Pukkelpop aansprakelijk is, dan zullen deze slachtoffers een volledige vergoeding voor hun lichamelijke letsels kunnen recupereren. Het onderzoek naar mogelijke fouten of aansprakelijkheden van de organisatie kan echter jaren duren. 78 Het is dus wachten op nieuws in verband met vergoedingen en tegemoetkomingen naar de slachtoffers toe. Ik volg de situatie alvast op de voet htm htm

54 Besluit Bij het opstarten van een evenement komt heel wat kijken; de organisatie, de (lokale) wetgevingen, de verzekeringen, enzovoort. Voordat men aan het verzekeren van alle mogelijke risico s gaat denken, moeten alle voorbereidingen tot in de details in orde zijn. Dit gaat van de aanvragen van het evenement en vergunningen bij de gemeente tot zich informeren over de mogelijkheden en de verplichtingen op het vlak van verzekeringen. In theorie heeft de organisatie van elk evenement de mogelijkheid om elk risico op schade in te dekken door een juiste verzekering te onderschrijven. In de praktijk zal ze een keuze moeten maken tussen het verzekeren van bepaalde risico s of het zelf aanleggen van een financiële buffer om deze risico s zelf te dragen. Het is vanzelfsprekend dat de zwaarste risico s eerst worden ingedekt en dat de polis wordt aangevuld met waarborgen die minder zware risico s verzekeren. Het soort van evenement, de locatie, het productiebudget en het verwachte aantal deelnemers zullen de factoren zijn die de premies van de verschillende waarborgen gaan bepalen. Laat ons zeker niet vergeten dat veiligheidsplannen en preventie van schade de hoogste prioriteit zouden moeten krijgen van elke organisatie. Voorkomen is namelijk nog steeds beter dan genezen. 54

55 Literatuurlijst Beeldmateriaal Limburgs fruittelers wachten op schadevergoeding. Geraadpleegd op Boeken RIPPEN, J., & BOS, M.(2008). Events & Beleven, Het 5 Wheel Drive-concept. Boom Lemma Uitgevers SAERENS, I., & COLLEN, O.(2011). Handboek Manifestaties en Evenementen. BRUSSEL: Uitgeverij Politeia VAN DER STRAETEN, K.(2011). Events, Hoe organiseer je een geslaagd evenement?, LEUVEN: Uitgeverij LannooCampus Juridische bronnen Burgerlijk Wetboek KB 24 december 1992 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige risico s betreft KB 24 december 1992 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst KB 28 februari 1991 objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing KB 5 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 8, 8bis en 9 van de Wet van 30 juli 1979 betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen KB van 19 december 2006 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de organisaties die werken met vrijwilligers Strafwetboek Wet 10 april 1971 op de arbeidsongevallen Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst Wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 55

56 Wet 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers Wet 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen Wet 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (en haar KB s) Krantenartikels Ann Van den Broek Financiële schade Pukkelpop (nog) niet te overzien. Geraadpleegd op Sarah Vankersschaever België is een festival, festivalitis in de cultuursector: een zege of een vloek? Geraadpleegd op Tom Ysebaert Miljoenendossier wordt zaak van jaren. Geraadpleegd op Mondelinge informatie De Beuckelaer, P., (Tolrip), telefonische communicatie over bestuurders- en vrijwilligersaansprakelijkheid, 29 mei Internet Alle webpagina s zijn (meermaals) geraadpleegd tussen 1 februari en 4 juni Aertsen & Partners Verzekeringen Verzekering evenementen. Geraadpleegd op Assistant plus Evenementenverzekering, zorg voor de juiste dekking! Geraadpleegd op Assuralia De verzekering Objectieve BA brand of ontploffing. Geraadpleegd op 1fd2cb71f7769b69c7deb Billijke vergoeding. Jaar onbekend. FAQ s. Geraadpleegd op Circles Group Circle Event. Geraadpleegd op DAS. Jaar onbekend. Voorbeelden van juridische geschillen. Geraadpleegd op nt 56

57 Denert. Jaar onbekend. BA organisator en verenigingen. Geraadpleegd op n&category=ba_organisator&lang=nl Devzw.be. Jaar onbekend. Wanneer is een bestuurder van een vzw persoonlijk aansprakelijk? Geraadpleegd op elijk.pdf Eventplanner Welke vergunningen heb ik nodig om een evenement te organiseren? Geraadpleegd op Federale overheid België. Jaar onbekend. Feitelijke vereniging. Geraadpleegd op en/ FEN-Vlaanderen. Jaar onbekend. Activiteitenverzekering. Geraadpleegd op Fidea Algemene voorwaarden polis evenementen. Geraadpleegd op evallen/evenementen/alg_vwdn_evenementen% pdf Fidelia. Jaar onbekend. Productfiche polis evenementen. Geraadpleegd op Fuifpunt. Jaar onbekend. Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing. Geraadpleegd op Fuifpunt. Jaar onbekend. Polis burgerlijke aansprakelijkheid (uitbating of exploiatie) Geraadpleegd op Gemeente Avelgem. Jaar onbekend. Aansprakelijkheid en verzekering. Geraadpleegd op kering_pb.pdf Gemeente Geel. Jaar onbekend. Verzekeringen: hoe ver moet ik gaan? Geraadpleegd op 57

58 Kantoor Depovere-Goderis. Jaar onbekend. Evenementenpolis. Geraadpleegd op mentenpolis&catid=79&itemid=87 Kantoor Staelens. Jaar onbekend. Objectieve aansprakelijkheid Geraadpleegd op KBC. Jaar onbekend. Voorstel polis evenementen. Geraadpleegd op Kunstenloket, Bert De Paep Verzekering bij het organiseren van een evenement of tentoonstelling. Geraadpleegd op Kunstenloket, Jan Timmermans, Kathleen Deboutte & Régine Feltkamp Bestuurdersaansprakelijkheid binnen vzw, private stichting en vennootschap. Geraadpleegd op Ondernemingsdatabank Een evenementenverzekering, is dat iets voor u? Geraadpleegd op is_dat _iets_voor_u_/vltahrar_eu121707/search?&q=evenementenverzekering Organisator.be. Jaar onbekend. Gids verzekeringen. Geraadpleegd op Provincie Antwerpen Evenementengids. Geraadpleegd op Uw-verzekeringen.be. Jaar onbekend. Evenementenverzekering. Geraadpleegd op Vander Haeghen & C Underwriters. Jaar onbekend. Total event protection. Geraadpleegd op Van Snick Kirsten & Partners. Jaar onbekend. Speciale risico s en maatwerk. Geraadpleegd op 58

59 VCLB-koepel VZW-aansprakelijkheid. Geraadpleegd op Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra VZW Auteursrecht en billijke vergoeding. Geraadpleegd op 3.html Verzekeringsmakelaar DVL Cursus verzekeringen. Geraadpleegd op Vlaamse overheid. Jaar onbekend. Wanneer betaal ik SABAM en de billijke vergoeding? Geraadpleegd op &p= &pagename=Infolijn%2FView Zakenkantoor Erwin Viaene. Jaar onbekend. Evenementenverzekeringen. Geraadpleegd op gen&catid=19&itemid=14 Vaktijdschriften de Beuckelaer, P Noodweer tijdens een sportmanifestatie. SupPORT. Pag

60 Lijst van figuren Figuur 1 Aantal maanden tussen offerte en evenement 8 Figuur 2 Informatieoverdracht van organisatie naar gemeente Turnhout 9 Figuur 3 Verzekeringsplicht gemeente Zonhoven 13 Figuur 4 Exoneratiebeding Airevents 16 Figuur 5 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Vooruit in Gent 24 Figuur 6 Verzekeringsplicht voor enkele evenementen 27 Figuur 7 Algemene voorwaarden objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing DVV 28 Figuur 8 Verzekeringsinformatie gemeente Turnhout 32 Figuur 9 Algemene voorwaarden Vander Haeghen & C Underwriters 34 Figuur 10 Algemene voorwaarden Circles Group 34 Figuur 11 Algemene voorwaarden Circles Group 39 Figuur 12 Artikel Algemene voorwaarden Circles Group 39 Figuur 13 Mededeling op website van Red Bull Soundclash 40 Figuur 14 Algemene voorwaarden Circles Group 41 Figuur 15 Algemene voorwaarden Circles Group 41 Figuur 16 Mededeling op website Sportpaleis 42 Figuur 17 Hoofdstuk 1 Dekkingen slechte weersomstandigheden, Algemene voorwaarden Vander Haeghen & C Underwriters 43 Figuur 18 Algemene voorwaarden Circles Group 43 Figuur 19 Artikel Algemene voorwaarden Circles Group 44 Figuur 20 Offerte Slechte weersomstandigheden Vander Haeghen & C Underwriters 44 Figuur 21 Artikel Vander Haeghen & C Underwriters in Het Nieuwsblad 45 Figuur 22 Artikel Algemene voorwaarden CIrcles Group 47 Figuur 23 Artikel Algemene voorwaarden Circles Group 49 Figuur 24 Artikel Algemene voorwaarden Circles Group 49 Figuur 25 Artikel Algemene voorwaarden Circles Group 49 Figuur 26 Artikel Algemene voorwaarden Circles Group 50 60

61 Bijlage Bijlage 1: Algemene voorwaarden Circles Group 61

62

63 INHOUD 1. VERZEKERBAARHEIDSVOORWAARDEN VERZEKERBAARHEIDSVOORWAARDEN VOOR ALLE EVENEMENTEN AANVAARDINGSVOORWAARDEN VAN DE WAARBORG "NON-APPEARANCE" VERZEKERBAARHEIDSVOORWAARDEN VOOR DE WAARBORG 'SLECHTE WEERSOMSTANDIGHEDEN' VOORWAARDEN "VUURWERK" GEVALLEN WAARIN DE MAATSCHAPPIJ ZOU KUNNEN WEIGEREN OM DE VERZEKERINGSDEKKING UIT TE SCHRIJVEN DEFINITIES VAN DE WAARBORGEN: SPECIFIEKE VOORWAARDEN ANNULERING ( SCHADEVERZEKERING ) NON-APPEARANCE ( SCHADEVERZEKERING ) APPARATUUR ( SCHADEVERZEKERING ) INRICHTING - DECORS - HET MEUBILAIR CARNAVALWAGENS - STANDS EN ACCESSOIRES ( SCHADEVERZEKERING ) EXTRA KOSTEN ( SCHADEVERZEKERING ) BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID ORGANISATOR (VERZEKERING "BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID") TOEVERTROUWDE GOEDEREN (VERZEKERING "BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID") HUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBOUWEN-NATUURLIJKE DECORS (VERZEKERING "BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID") INBOEDEL VAN DE REIZENDE PRODUCTIEHUIZEN (SCHADEVERZEKERING) BAGAGE ( SCHADEVERZEKERING ) CASH. ( SCHADEVERZEKERING ) KASSA (SCHADEVERZEKERING) STAND VAN DE EXPOSANT (SCHADEVERZEKERING) APPARATUUR VOOR EEN TECHNISCH EVENEMENT (SCHADEVERZEKERING) ALLE RISICO S TENTEN (SCHADEVERZEKERING) TROUWKLEED ( SCHADEVERZEKERING ) GARDE ROBE - KOSTUUMS MAKE-UP ( SCHADEVERZEKERING ) HUWELIJKSGESCHENKEN (SCHADEVERZEKERING) ALLE RISICO S TENTOONSTELLING (SCHADEVERZEKERING) GEDWONGEN VERLIES AAN OPKOMST (SCHADEVERZEKERING) ALLE RISICO S MUZIEKINSTRUMENTEN (SCHADEVERZEKERING) ALLE RISICO S POSITIEVE (SCHADEVERZEKERING) ALLE RISICO S SLECHTE WEERSOMSTANDIGHEDEN NEERSLAG WIND FOTO VIDEO (SCHADEVERZEKERING) BURGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERKEER CARNAVALWAGENS INDIVIDUELE ONGEVALLENVERZEKERING INDIVIDUELE ONGEVALLENVERZEKERING PERSONEN INDIVIDUELE ONGEVALLENVERZEKERING DIEREN ALGEMENE VOORWAARDEN: GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERINGSNEMER BIJ SCHADEGEVAL WELK PRODUCTIEBUDGET MOET U VERZEKEREN? EVENREDIGHEIDSREGEL EXPERTISE TOE TE PASSEN REGELS IN GEVAL VAN RECUPERATIE SUBSIDIARITEIT ALGEMENE UITSLUITINGEN VERHAAL - SUBROGATIE COLLECTIEVE OVEREENKOMST BETWISTINGEN GLOSSARIUM Pagina 2 van 31

64 1. VERZEKERBAARHEIDSVOORWAARDEN Onze tarificatie is enkel geldig indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. Behoudens andersluidende bepaling in de bijzondere voorwaarden, heeft de maatschappij het recht schadevergoedingen te weigeren indien aan één van deze voorwaarden niet werd voldaan. 1.1 VERZEKERBAARHEIDSVOORWAARDEN VOOR ALLE EVENEMENTEN TERRITORIALITEIT Dekking over de hele wereld met uitsluiting van landen in oorlog en volgende landen: Afghanistan, Albanië, Algerije, Angola, Saudi-Arabië, Azerbeidzjan, Bangladesh, Benin, Bolivië, Botswana, Burundi, Kameroen, Colombia, Congo, Ivoorkust, Democratische Republiek Congo, Djibouti, El Salvador, Eritrea, Ethiopië, Gabon, Gambië, Georgië, Ghana, Guam, Honduras, Irak, Iran, Israël, Jordanië, Kazachstan, Kirghizistan, Kuweit, Lesotho, Libanon, Liberia, Libië,, Malawi, Mali, Mauritanië, Mozambique, Myanmar, Namibië, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Uganda,, Pakistan, Palestina, Papoea-Nieuw-Guinea,, Paraguay, Peru, Centraal- Afrikaanse Republiek, Noord-Korea, Rusland, Rwanda, Sierra Leone, Somalië, Sudan, Sri Lanka, Swaziland, Tadzjikistan, Tsjaad, Togo, Tonga, Turkmenistan, Oekraïne, Uruguay, Venezuela, Jemen, Zambië, Zimbabwe TERRITORIALITEIT VOOR REISBIJSTAND IN HET BUITENLAND Zie algemene voorwaarden voor de waarborg reisbijstand (Referentie: CG-REISBIJSTAND) TE VERZEKEREN BUDGET Het te verzekeren budget mag niet meer dan bedragen INDIVIDUELE ONGEVALLENVERZEKERING De dekking in individuele ongevallenverzekering is niet geldig voor volgende evenementen: Autoraces (behalve karting) en testen op circuit, motoraces van meer dan 25 km/u, benjispringen, valschermspringen, boksen, bobsleigh, diepzeeduiken en-vissen, yachting, gevechtsporten, luchtsporten, alpinisme, speleologie, windsurfen, surfen, kitesurfen,skeleton, jachtsporten, deltavliegen, skateboarden, schietsporten, paardrijden ONDERSCHRIJVINGSTERMIJN 5 dagen voor alle verzekerde evenementen zonder uitbreiding naar de waarborgen: neerslag en/of slechte weersomstandigheden en/of wind. 10 werkdagen voor alle verzekerde evenementen met uitbreiding naar de waarborgen: neerslag en/of slechte weersomstandigheden en/of wind. De onderschrijving kan maximaal één jaar voor het evenement plaatsvinden DUUR VAN HET EVENEMENT 1 jaar maximum DE VERZEKERINGSNEMER De verzekeringsnemer moet Europeaan zijn. 1.2 AANVAARDINGSVOORWAARDEN VAN DE WAARBORG "NON-APPEARANCE" a) De verzekerde personen, onderworpen aan de bijzondere voorwaarden, moeten minder dan 70 jaar oud zijn. b) De verzekerde personen, onderworpen aan de bijzondere voorwaarden, mogen geen schadegeval in 'Non- Appearance' omwille van ziekte hebben veroorzaakt gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan het verzekerde evenement. c) De maatschappij kan een medisch onderzoek eisen. d) Op het moment dat de dekking ingaat, verklaart de verzekeringsnemer dat de verzekerde of zijn agent hem bevestigd hebben dat ze geen kennis hebben van een bestaande ziekte die tot de annulering of de verdaging van het evenement zou kunnen leiden. Pagina 3 van 31

65 1.3 VERZEKERBAARHEIDSVOORWAARDEN VOOR DE WAARBORG 'SLECHTE WEERSOMSTANDIGHEDEN' Voor de toepassing van deze waarborg wordt verduidelijkt dat: a) Indien het een evenement betreft dat een scène vereist, moet deze overdekt worden. b) De elektrische, elektronische, audiovisuele, verlichtings- en geluidsapparatuur dat zich niet op de scène bevindt moet van neerslag afgeschermd worden. c) De elektrische, elektronische, audiovisuele, verlichtings- en geluidsapparatuur moet ten minste 20 cm boven de grond geplaatst worden. d) De elektrische, elektronische, audiovisuele, verlichtings- en geluidsapparatuur, alsook de bekabeling moeten voldoen aan de veiligheidsnormen die de overheid of de fabrikanten hebben opgesteld voor het gebruik buitenshuis in normale vochtomstandigheden. 1.4 VOORWAARDEN "VUURWERK" Wanneer aan onderstaande voorwaarden voor het afschieten van vuurwerk niet voldaan wordt, zijn de waarborgen van de verzekeringsovereenkomst niet van toepassing OUTDOOR VUURWERK Voorwaarden bij het afschieten: a) De minimale veiligheidsafstand tussen de afschietzone en de toeschouwers moet gelijk zijn aan 70 % (uitgedrukt in meters) van de diameter van het dikste product (uitgedrukt in millimeter) dat bij het vuurwerk in kwestie wordt afgeschoten (Voorbeeld: indien u een bom met een diameter van 200 mm afschiet, moet u een afstand van 140 meter tussen het vuurwerk en het publiek respecteren). b) Voor de "Compact" of "Cake boxes" moet de minimumafstand 30 meter bedragen. c) Verder moeten de pyrotechnici de normen, gewoonten of gebruiken van het beroep respecteren. d) Op het ogenblik waarop het vuurwerk wordt afgeschoten, moet de windsterkte minder dan 50 km/uur zijn. e) De pyrotechnicus zonder kwalificatie moet aantonen dat hij ten minste 5 jaar ervaring heeft, behalve indien het om "Speelgoedvuurwerk" gaat dat in supermarkten of gelijkaardige winkels wordt verkocht. Vergunningen: a) U moet in het bezit zijn van de vergunningen van de bevoegde autoriteiten. b) Indien u vuurwerk afschiet in een gebied waarin vliegtuigen, ULM s, of andere laagvliegende luchtvaartuigen kunnen voorkomen, moet u de nodige vergunningen van de Regie der Luchtwegen hebben INDOOR VUURWERK Voorwaarden bij het afschieten: a) Verplichte aanwezigheid van een pyrotechnicus. b) De producten moeten "Indoor" erkend zijn. c) De afstand tussen het hoogtepunt van het product en de hoogte van het plafond moet ten minste 5 meter zijn. d) de aanwezigheid van voldoende brandblussers met poeder en met CO2 is verplicht. e) De vuurwerk- en neerslagzones met tapijt moeten voldoen aan de norm "M1" of gelijkgesteld en/of brandwerend zijn. f) De gordijnen, decors en inrichting moeten brandwerend zijn. g) Verder moeten de pyrotechnici de normen, gewoonten of gebruiken van het beroep respecteren. h) De pyrotechnicus zonder kwalificatie moet aantonen dat hij ten minste 5 jaar ervaring heeft. Vergunningen: U moet alle schriftelijke vergunningen van de organisator, de eigenaar, of de zaakvoerder van de event locatie ontvangen hebben VUURWERK "CLOSE PROXIMITY" Voorwaarden bij het afschieten: a) Verplichte aanwezigheid van een pyrotechnicus. b) De pyrotechnicus zonder kwalificatie moet aantonen dat hij ten minste 5 jaar ervaring heeft. c) De producten moeten "Close proximity" erkend zijn. d) De afstand tussen de toeschouwers en de vuurwerkzone moet voldoen aan de normen van de fabrikant. e) Verder moeten de pyrotechnici de normen, gewoonten of gebruiken van het beroep respecteren. Vergunningen: a) U moet alle schriftelijke vergunningen van de organisator hebben ontvangen. b) U moet in het bezit zijn van de vergunningen van de bevoegde autoriteiten. Pagina 4 van 31

66 1.5 GEVALLEN WAARIN DE MAATSCHAPPIJ ZOU KUNNEN WEIGEREN OM DE VERZEKERINGSDEKKING UIT TE SCHRIJVEN a) Bij cumul van de risico s voor eenzelfde evenement of binnen eenzelfde zone. b) Voor elke verzekerde of verzekeringsnemer met een financiële schuld in het kader van een vorige onderschrijving bij een makelaar die tot het netwerk van Circles Group behoort. c) Voor elke gevraagde dekking "Non-Appearance", voor een artiest, die bij lezing van de waarborg, duidelijk een hoger risico voorstelt. Pagina 5 van 31

67 2. DEFINITIES VAN DE WAARBORGEN: SPECIFIEKE VOORWAARDEN 2.1 ANNULERING ( SCHADEVERZEKERING ) WAARBORGEN DEFINITIES UITSLUITINGEN Wat is gedekt? Op voorlegging van de bewijsstukken en binnen de limieten van de bedragen die worden vermeld in de bijzondere voorwaarden: a) De gemaakte kosten die niet kunnen worden teruggevorderd of die verschuldigd zijn voor de organisatie van het verzekerde evenement; b) De winst indien deze in de bijzondere voorwaarden wordt vermeld; c) De bijkomende kosten om het verzekerde evenement te vrijwaren, zoals gedefinieerd in hoofdstuk 2.5, op voorwaarde dat de verzekeraar vooraf heeft ingestemd en dat dit in de bijzondere voorwaarden wordt vermeld; ten gevolge van de annulering, de onderbreking of de verdaging van het evenement voor redenen buiten de controle van de verzekeringsnemer en/of de verzekerde, op voorwaarde dat deze annulering, onderbreking of verdaging zich heeft voorgedaan na het in voege treden van deze waarborg. Wat is niet gedekt (TENZIJ DEROGATIE aan de bijzondere voorwaarden)? De annulering, de onderbreking of de verdaging omwille van: a) de onbeschikbaarheid van iedere persoon.(cf. "Non-Appearance") b) slechte weersomstandigheden op de evenement locatie en voor evenementen die buiten plaatsvinden of onder tent. (cf. "Slechte weersomstandigheden, wind of neerslag"). Niettemin is de annulering ten gevolge van grondverzakkingen en grondverschuivingen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, springtijden, wervelstormen, tornado s, stormen, wervelwinden, cyclonen, overstromingen en andere natuurrampen gedekt voor evenementen die binnen plaatsvinden. c) aanslag, dreiging tot aanslag, chemische of bacteriologische besmetting, dreiging tot chemische of bacteriologische besmetting. Doch blijft, de waarborg echter geldig voor elke aanslag of chemische of bacteriologische besmetting op de plaats waar het verzekerde evenement plaats vindt. d) faillissement, tekort aan succes, monetaire instabiliteit. e) iedere contractbreuk, behalve wanneer deze breuk een gevolg is van een toevallige, onvoorziene gebeurtenis buiten de wil van de verzekeringsnemer en/of de verzekerde. f) stakingen die daadwerkelijk voor de indiensttreding van de verzekeringsovereenkomst werden aangezegd. g) sociale conflicten waarbij de verzekeringsnemer en of de verzekerde betrokken is. h) nationale rouw ten gevolge van een ziekte, dat behandeld werd bij het ondertekenen van het contract. i) vogelgriep, atypische longontsteking en SARS. j) Elke staking of betoging van intermittents du spectacle Zijn evenmin gedekt, de onderbreking of de verdaging van het verzekerde evenement indien de verzekeringsnemer en/of de verzekerde, bij het ondertekenen van de verzekeringsovereenkomst, op de hoogte was van elementen of omstandigheden die van nature zijn om het risico op onderbreking of verdaging van het verzekerde evenement te verhogen VERGOEDINGSVOORWAARDEN De waarborg houdt op wanneer bewezen is dat 60 % van de voorziene tijd voor de verzekerde dag of avond, normaal verlopen is. 2.2 NON-APPEARANCE ( SCHADEVERZEKERING ) WAARBORGEN-DEFINITIES-UITSLUITINGEN Wat is gedekt? Op voorlegging van de bewijsstukken en binnen de limieten van de bedragen die worden vermeld in de bijzondere voorwaarden: a) De gemaakte kosten die niet kunnen worden teruggevorderd of die verschuldigd zijn voor de organisatie van het verzekerde evenement; b) De winsten indien deze in de bijzondere voorwaarden vermeld werden; Pagina 6 van 31

68 ten gevolge van verdaging, onderbreking of stopzetting van het verzekerde evenement, uitsluitend te wijten aan: a) het overlijden, de verwonding door ongeval, ziekte of een criminele opsluiting van een in de bijzondere voorwaarden aangeduide persoon, tijdens de duur van de dekking. b) het overlijden van het voorgeslacht, het nageslacht en/of broers en zussen, van de echtegen(o)ot(e) of de algemeen bekende samenwonende van de in de bijzondere voorwaarden aangeduide personen voorzover dat het overlijden voorkomt binnen de periode van de dekking en dat de overledene jonger is dan 80 jaar,. c) Een ziekte en/of een ongeval betreffende het voorgeslacht, het nageslacht en/of broers en zussen, van de echtegen(o)ot(e) of de algemeen bekende samenwonende van de hoofdartiest wanneer deze persoon in levensgevaar is en onder voorbehoud dat het ongeval of de eerste vaststelling van de ziekte voorkomt binnen de periode van de dekking en dat de persoon jonger is dan 70 jaar. d) Een ongeval met als gevolg een hospitalisatie van meer dan 5 werkdagen van de kinderen, de echtgeno(o)t(e) of de algemeen bekende samenwonende van de in de bijzondere voorwaarden aangeduide personen wanneer deze persoon in levensgevaar is en onder voorbehoud dat het ongeval voorkomt binnen de periode van de dekking en dat de persoon jonger is dan 70 jaar. De onbeschikbaarheid van de verzekerde, uitsluitend in de gevallen b),c) en d), is beperkt tot een maximum van 8 dagen en binnen de limiet van 4 geannuleerde voorstellingen. Wat is niet gedekt (TENZIJ DEROGATIE aan de bijzondere voorwaarden)? Wanneer een medische controle niet vereist is: de gevolgen van ziekten of ongevallen waarvan de eerste vaststellingen werden gedaan voor de intekening van het contract. Wanneer een medische controle vereist is: de gevolgen van een ziekte of ongeval die het voorwerp geweest zijn van een medisch voorbehoud en/of die niet aan de raadgevende dokter zouden zijn meegedeeld, hoewel de verzekerde hiervan op de hoogte was. Alle ziektes, overlijdens of verwondingen door ongeval ten gevolge van: a) Deelname aan een stunt b) Deelname aan een vlucht anders dan een lijnvlucht. Vluchten per helikopter worden niet als vlucht beschouwd c) Deelname aan uithoudings- en snelheidswedstrijden, alsook aan de voorbereiding ervan aan boord van eender welk voertuig te land, te water of in de lucht d) Deelname aan bezoldigde sportwedstrijden of elk ongeval door een persoon met het statuut van beroepssporter die zijn sport beoefent e) Deelname aan een krachttour, tenzij aangegeven f) Deelname, ten private titel, aan een vechtpartij of algemeen bekende gevaarlijke of acrobatische daden die het leven van de verzekerde persoon in gevaar brengt, behalve wanneer deze daden worden gesteld tijdens een reddingsoperatie van personen, of in geval van zelfverdediging g) Deelname aan volgende sporten: boksen, diepzeeduiken en -vissen met zuurstofflessen, windsurfen, surfen, kite surfen, bobsleeën, skeleton, bergbeklimmen, speleologie, luchtsporten, skateboarden, schieten. h) Deelname aan een misdrijf i) Het gebruik van narcotica j) Het gebruik van niet-voorgeschreven geneesmiddelen die een medisch voorschrift vereisen en/of het misbruik van geneesmiddelen (boven de door de dokter voorgeschreven of door de bijsluiter aangeraden dosis) en/of het ongeschikte gebruik van onaangepaste geneesmiddelen (behoudens medische fout) k) Zelfmoord of poging tot zelfmoord, zelfverminking, een criminele daad, waanzin l) Een bestaande ziekte bij de aangifte van het evenement m) Het stemverlies dat niet het gevolg is van een ziekte of een ongeval n) Zwangerschap, geboorte, menstruatie o) Allergieën, huidaandoeningen die zich voordoen voor aanvang van de bestaande dekking p) Kinderziektes, tenzij de inentingen en rappels tijdig gedaan werden; het vaccinatieboekje geldt als enig bewijs q) Elke verstoring van psychologische en psychiatrische aard. r) Elke overbelasting burn-out s) Kosten verbonden aan werkongevallen die terug betaald worden door een overheidsdienst (bvb Sociale Zekerheid) en/of elke verzekering Individuele Verzekeringen en/of Werkongevallen Verzekering en/of Verzekering type Employer s liability en, meer algemeen, alle medische kosten, rente voor invaliditeit of tijdelijke of permanente onvermogen VERGOEDINGSVOORWAARDEN a) De waarborg houdt op wanneer bewezen is dat de artiest en of alle personen benoemd in de bijzondere voorwaarden hun optreden normaal hebben kunnen uitvoeren gedurende ten minste 60 % van de tijd die voor de verzekerde dag of verzekerde avond voorzien was. b) Wordt niet vergoed: de artiestenvergoeding van iedere persoon die aan de oorzaak zou zijn van het schadegeval MEDISCHE CONTROLES: De medische controle kan vereist worden door de verzekeraar van zodra het verzekerde budget hoger ligt dan euro. Deze medische controle dient te worden uitgevoerd bij een door ons aangeduide erkende dokter. Pagina 7 van 31

69 Alleen de personen die onder de waarborg "Non-appearance" zijn verzekerd, moeten deze medische controle ondergaan. De kosten van de medische controle zijn voor de verzekeraar. Wanneer een medische controle vereist wordt, moet deze ten vroegste binnen de 8 dagen voor de aanvang van de dekking worden uitgevoerd. Enkel de gevolgen van een ongeval zijn gewaarborgd zonder gunstig medisch advies, tenzij er geen medische controle vereist werd bij de aanvang van de dekking (cfr Supra). In dat geval ligt de bewijslast van de gezondheidstoestand van de verzekerde bij de verzekerde. Bovendien, op het moment van het in voege treden van de dekking, verklaart de verzekeringsnemer dat de verzekerde of zijn agent hem verklaard hebben dat zij geen kennis hadden van een bestaande ziekte of ongeval die tot de annulering van het evenement zou kunnen leiden TOELICHTING De hart-en vaataandoeningen worden als ziekte beschouwd en niet als ongeval PERIODE VAN DEKKING: In overeenstemming met dat wat in de bijzondere voorwaarden onder de rubriek Tijdschema wordt bepaald. 2.3 APPARATUUR ( SCHADEVERZEKERING ) WAARBORGEN UITSLUITINGEN Wat is gedekt? Alle apparatuur voor geluidsinstallatie, projectie, verlichting, beeld- en geluidsopname, uitzending, verwerking, evenals de lampen, generatoren, mechanische effectenapparatuur, computers, apparatuurwagens, mobiele studio s en/of alle andere uitrustingen en gelijkaardige accessoires die eigendom zijn van de verzekeringsnemer of van derden (eventueel gehuurd) voor dewelke de verzekeringsnemer aansprakelijk is en wanneer dergelijke apparatuur wordt gebruikt voor de productie van het verzekerde evenement. Wij dekken eveneens de accessoires, vervangstukken, flight cases, speciale koffers, of etuis voor voornoemde apparatuur. Tegen welke schade? a) Elke toevallige schade. b) Elke vernietiging c) Diefstal met inbraak, bedreiging, gebruik van valse sleutels, beklimming, bedrog. d) Kortsluiting, overspanning en inductie. Wat is niet gedekt (TENZIJ DEROGATIE aan de bijzondere voorwaarden)? a) Reeds verzekerde apparatuur. b) Het toevertrouwde goed (cf. "Toevertrouwde goederen"). c) De inrichtingen, decors, het meubilair, stands en accessoires (cf. "De inrichtingen, decors, het meubilair, carnavalwagens, stands and accessoires ). d) De tentoongestelde apparatuur (cf. Stand van de exposant ) e) De apparatuur eigen aan de exposant (cf. Stand van de exposant ) f) Onverklaarbaar verlies of verdwijning (inventaristekorten). g) De sneeuw, de regen, het zand, het water of de hagel (behalve voor outdoor evenementen). h) Roest, oxidatie, krassen en schrammen. i) Mechanisch gebrek, panne of het vastlopen of haperen die niet voorvloeien uit een ongeval en/of plots gebeuren. j) Slijtage, ouderdom en eigen gebreken. k) Het gebruik dat niet conform is met de voorschriften van de fabrikant. l) Wettelijk of onwettelijk beslag of verbeurdverklaring van de apparatuur voor het aflossen van schulden. m) De in pandgeving van de apparatuur, zelfs indien dit gebeurt zonder medeweten van de verzekerde. n) De vliegtuigen, boten en spoorwegmateriaal en andere motorvoertuigen PERIODE VAN DEKKING a) Tijdens de tests voor zover deze door een door de verzekeringsnemer gemandateerde persoon worden uitgevoerd. b) Vanaf het moment van in ontvangstname van de apparatuur alsook tijdens het transport, voor zover de in ontvangstname door de verzekeringsnemer gebeurt. c) Tijdens het monteren. d) Tijdens het evenement. e) Tijdens het demonteren. f) Tot de teruggave van de apparatuur, alsook tijdens het transport voor zover de teruggave door de verzekeringsnemer gebeurt. Pagina 8 van 31

70 2.3.3 WAT VERGOEDEN WIJ IN GEVAL VAN SCHADE? a) Voor uw eigen apparatuur vergoeden wij de nieuwwaarde bij aankoop, verminderd met 0,5% waardevermindering per maand vanaf de datum van aankoop. b) Voor apparatuur dat u niet toebehoort (gehuurd of te uwer beschikking gesteld door een technieker) vergoeden wij de werkelijke waarde. 2.4 INRICHTING - DECORS - HET MEUBILAIR CARNAVALWAGENS - STANDS EN ACCESSOIRES ( SCHADEVERZEKERING ) WAARBORGEN UITSLUITINGEN Wat is gedekt? Alle voorwerpen en inrichtingen die nodig zijn voor het realiseren van het evenement, zoals decors, accessoires, carnavalwagens, het meubilair, de stands, de affiches en gelijksoortige voorwerpen die uw eigendom zijn of of waarvoor u verantwoordelijk bent en/of die u ter beschikking stelt van exposanten. Tegen welke schade? a) Elke toevallige schade. b) Elke vernietiging. c) Diefstal met inbraak, bedreiging, gebruik van valse sleutels, beklimming, bedrog. Welke voorwerpen zijn niet verzekerd? (TENZIJ DEROGATIE aan de bijzondere voorwaarden). a) Reeds verzekerde inrichting, decors, het meubilair, carnavalwagens, stands en accessoires. b) Het toevertrouwde goed (cf. "Toevertrouwde goederen"). c) De inrichtingen, decors, meubilair, accessoires eigen aan de exposanten (cf. Tr. Stand van de exposant ). d) De dieren, de planten, en de bomen die geen deel uitmaken van het decor. e) De vliegtuigen, boten en spoorwegmateriaal en andere motorvoertuigen (met uitzondering van de carnavalwagens). f) Gebouwen en/of duurzame constructies die niet speciaal voor het evenement gebouwd werden (cf. huurdersaansprakelijkheid van gebouwen scènes natuurlijke decors). g) De meubelen, inventaris en anderen die niet gebruikt worden door de verzekeringsnemer en/of die geen deel uitmaken van het decor (cf. toevertrouwd goed). h) Bankbiljetten, effecten, cheques, waarden. i) Juwelen, edelstenen, wapens, fijne parels, bont, kunstwerken waarvan de waarde hoger is dan Wat is niet gedekt? (TENZIJ DEROGATIE aan de bijzondere voorwaarden). a) Onverklaarbaar verlies of verdwijning (inventaristekorten). b) De sneeuw, de regen, het zand, het water of de hagel op inrichting, decors, het meubilair, carnavalwagens, stands en accessoires die in open lucht is opgesteld (behalve bij outdoor evenementen). c) Roest, oxidatie, krassen en schrammen. d) Ouderdom, slijtage en eigen gebreken e) Het gebruik dat niet conform is met de voorschriften van de fabrikant. f) Wettelijk of onwettelijk beslag of verbeurdverklaring van de decors, inrichtingen, meubilair, standen en accessoires ter dekking van aangegane schulden g) De afgifte van de decors, inrichtingen, meubilair, standen en accessoires als waarborg, zelfs als dit gebeurd buiten het medeweten van de verzekerde om PERIODE VAN DEKKING a) Vanaf het moment van in ontvangst name van de inrichting, decors, het meubilair, carnavalwagens, stands en accessoires alsook tijdens het transport, voor zover de in ontvangst name door de verzekeringsnemer gebeurt. b) Tijdens het monteren. c) Tijdens het evenement. d) Tijdens het demonteren. e) Tot de teruggave van de inrichting, decors, het meubilair, carnavalwagens, stands en accessoires, alsook tijdens het transport voor zover de teruggave door de verzekeringsnemer gebeurt WAT VERGOEDEN WIJ IN GEVAL VAN SCHADE? Voor vervaardigde inrichtingen, decors, meubilair, carnavalwagens, standen en accessoires, betalen we de reconstructiewaarde terug Voor gehuurde inrichtingen, decors, meubilair, carnavalwagens, standen en accessoires, betalen we de nieuwwaarde terug Voor inrichtingen, decors, meubilair, carnavalwagens, standen en accessoires in eigendom, betalen we de nieuwwaarde terug Pagina 9 van 31

71 2.5 EXTRA KOSTEN ( SCHADEVERZEKERING ) WAARBORGEN UITSLUITINGEN Wat is gedekt? Het financiële verlies dat u zou lijden omwillen van opgelopen extra kosten om de realisatie van het verzekerde evenement te vervolgen en die rechtstreeks en uitsluitend voortvloeien,uit het verlies, de beschadiging, de uitgesproken diefstal met inbraak, bedreiging, gebruik van valse sleutels, beklimming, bedrog; de vernietiging of de niet-levering van goederen die door u gebruikt worden voor het evenement en dat zich voordoet tijdens de periode van dekking, alsook de beschadiging van de plaats waar het evenement zich afspeelt. Zijn eveneens gedekt: de gevolgen van natuurrampen voor elk evenement dat binnen plaatsvindt of voor elk evenement dat buiten plaatsvindt voor zover ingetekend werd op het waarborg slechte weersomstandigheden ;de niet-levering, alsook de laattijdige aankomst van de apparatuur die absoluut noodzakelijk is voor de realisatie van het evenement op voorwaarde dat alle maatregelen werden genomen om de apparatuur dat verzonden moest worden ten minste 24 uur voor het begin van het evenement op de plaats van het evenement aanwezig zou zijn. Wat is niet gedekt? (TENZIJ DEROGATIE aan de bijzondere voorwaarden). a) Schade veroorzaakt door of afkomstig van insecten, ongedierte, verborgen gebreken, slijtage, verval, luchtvochtigheid, buitengewone klimatologische veranderingen, inkrimping, verdamping, gewichtsverlies, lekkage, glasbreuk of het breken van breekbare goederen behalve wanneer deze veroorzaakt werden door een gedekte gebeurtenis. b) Schade aan goederen die in openlucht werden opgesteld die veroorzaakt werd door slechte weersomstandigheden (behalve bij evenement buitenshuis) c) Onverklaarbaar verlies of verdwijning (inventaristekorten) VERGOEDINGSVOORWAARDEN De waarborg houdt op wanneer bewezen is dat 60 % van de tijd die voor de verzekerde dag of verzekerde avond voorzien was, normaal verlopen is PERIODE VAN DEKKING Tijdens de voorbereiding van het evenement, de montage, het verloop ervan en de demontage, 2.6 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID ORGANISATOR (VERZEKERING "BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID") VERZEKERD BEDRAG Stoffelijke en lichamelijke schade vermengd Naast de eigen schade zijn de kosten van verdediging en verhaal gedekt ten belope van WAARBORGEN UITSLUITINGEN Wat is gedekt? a) De extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden tijdens het uitoefenen van activiteiten, inherent aan het verzekerde risico en waarvoor u aansprakelijk zou worden gesteld uit hoofde van de personen, gebouwen of dieren die onder uw toezicht staan en/of die toe te schrijven zijn aan de uitvoering van het verzekerde evenement, beschreven in de bijzondere voorwaarden. b) De waarborg wordt uitgebreid tot voedselvergiftiging. c) De waarborg wordt uitgebreid tot de burgerlijke aansprakelijkheid na levering. d) De waarborg wordt uitgebreid tot de burgerlijke aansprakelijkheid.uit hoofde onderaannemers. e) De waarborg wordt eveneens uitgebreid tot de personen voor wiens rekening u handelt. f) De burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer voor schade aan geparkeerde voertuigen op voorbehouden plaatsen voor gasten en/of het personeel en/of bezoekers. Wat is niet gedekt? (TENZIJ DEROGATIE aan de bijzondere voorwaarden). a) De aansprakelijkheid ten gevolge van het gebruik van ieder motorvoertuig, wagen, vliegtuig, boot, door de verzekerde en of zijn gasten. b) De immateriële schade die niet voortvloeit uit een gedekte schade. c) De schade aan onroerende goederen, roerende goederen, parken, die verhuurd werden aan of ter beschikking werden gesteld van de verzekerden voor de organisatie van het evenement (cf. "Huurdersaansprakelijkheid" en/of" toevertrouwde goederen") PERIODE VAN DEKKING a) Vanaf het moment van de in ontvangstname alsook tijdens het transport, voor zover de in ontvangstname door de verzekeringsnemer gebeurt. b) Tijdens het monteren. c) Tijdens het evenement. Pagina 10 van 31

72 d) Tijdens het demonteren. e) Tot de teruggave, alsook tijdens het transport voor zover de teruggave door de verzekeringsnemer gebeurt BELANGRIJKE TOELICHTINGEN Alle personen die op en voor het evenement werken, worden niet als derden beschouwd. Met andere woorden de lichamelijke letsels van personeel van het evenementenbedrijf, technici en andere dienstverleners zijn door de bestaande waarborg niet gedekt. Deze personen zouden trouwens gedekt moeten worden door hun "Arbeidsongevallen" verzekering of door de verzekering van het evenementenbedrijf, als zij onder arbeidscontract staan, of nog door een verzekering van het type "Gemeen recht of persoonlijke ongevallen" wanneer het zelfstandigen of gelijkgestelden zijn WAT VERGOEDEN WIJ IN GEVAL VAN SCHADE? Voor materiële schade, betalen we de nieuwwaarde terug 2.7 TOEVERTROUWDE GOEDEREN (VERZEKERING "BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID") WAARBORGEN UITSLUITINGEN Wat is gedekt? a) De schadevergoeding die de verzekerde wettelijk dient te betalen voor verlies, beschadiging, schade aan, verval, diefstal van of vernietiging van de bezittingen van derden tijdens de periode van dekking, terwijl deze bezittingen toevertrouwd zijn aan, of onder de hoede van of onder het toezicht van de verzekerde zijn, en gebruikt zijn of zullen worden tijdens het verzekerde evenement. b) Zijn in het bijzonder verzekerd:» Het verval van onroerende goederen.» De inrichting, decors, het meubilair die niet aan de verzekerde toebehoren, maar die deel uitmaken van de bestaande inhoud van het gebouw, zaal of kasteel gehuurd voor de organisatie van uw evenement. Wat is niet gedekt? (TENZIJ DEROGATIE aan de bijzondere voorwaarden). a) De aansprakelijkheid voor schade aan of vernieling van zelfbewegende voertuigen, vliegtuigen, boten, treinen of spoorwegmateriaal b) De aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van inventaristekorten, onverklaarbaar verlies of geheimzinnig verlies c) De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van brand, waterschade, elektriciteitsschade of glasbreuk aan gebouwen en/of natuurlijke decors. (cf. Huurdersaansprakelijkheid voor gebouwen, natuurlijke decors) d) De aansprakelijkheid voor het verlies van een dier of aansprakelijkheid voor verwondingen aan een dier e) De aansprakelijkheid voor schade aan goederen die verzekerbaar zijn in andere secties van bestaande voorwaarden en die verhuurd zijn aan de verzekerde PERIODE VAN DEKKING. a) Vanaf het moment van de in ontvangstname alsook tijdens het transport, voor zover de in ontvangstname door de verzekeringsnemer gebeurt. b) Tijdens het monteren. c) Tijdens het evenement. d) Tijdens het demonteren. e) Tot de teruggave, alsook tijdens het transport voor zover de teruggave door de verzekeringsnemer gebeurt WAT VERGOEDEN WIJ IN GEVAL VAN SCHADE? We betalen de nieuwwaarde terug 2.8 HUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBOUWEN-NATUURLIJKE DECORS (VERZEKERING "BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID") WAARBORGEN UITSLUITINGEN: Wat is gedekt? Enkel schade aan gebouwen van derden die u gebruikt tijdens de periode van dekking en voor welke u wettelijk aansprakelijk zou gesteld worden krachtens de wetgeving op huurovereenkomsten. De dekking is verworven binnen de limieten van de wettelijke bepalingen op huurovereenkomsten, zonder dat de verzekeraars een grotere schadevergoeding verschuldigd zijn die voortvloeit uit de bijzondere verbintenissen die de verzekerden hebben aangegaan. Pagina 11 van 31

73 Tegen welke schade? a) Brand b) Elektriciteitsschade c) Waterschade d) Glasbreuk. Wat is niet gedekt? (TENZIJ DEROGATIE aan de bijzondere voorwaarden). a) De aansprakelijkheid voor schade aan of vernieling van zelfbewegende voertuigen, vliegtuigen, boten, treinen of spoorwegmateriaal. b) Gebouwen, natuurlijke decors die van tevoren in huurdersaansprakelijkheid bij andere verzekeraar werden verzekerd PERIODE VAN DEKKING: a) Tijdens het opstellen, monteren en demonteren. b) Tijdens het evenement WAT VERGOEDEN WIJ IN GEVAL VAN SCHADE? We betalen de reconstructie waarde terug 2.9 INBOEDEL VAN DE REIZENDE PRODUCTIEHUIZEN (SCHADEVERZEKERING) WAARBORGEN UITSLUITINGEN: Wat is gedekt? De goederen die tot het gebruik van de reizende productiehuizen behoren. Deze goederen moeten u niet noodzakelijk toebehoren om gedekt te zijn, maar moeten nodig zijn voor de realisatie van het evenement. a) Het meubilair. b) De computers, uitrustingen en benodigdheden die niet elders verzekerd zijn. c) De inrichtingen. Tegen welke schade? a) Elke toevallige schade b) Elke vernietiging. c) Diefstal met inbraak, bedreiging, gebruik van valse sleutels, beklimming, bedrog. Wat is niet gedekt?.(tenzij DEROGATIE aan de bijzondere voorwaarden). a) Onverklaarbaar verlies of verdwijning (inventaristekorten). b) De sneeuw, de regen, het zand, het water of de hagel (behalve voor evenementen die buiten georganiseerd worden). c) Roest, oxidatie, krassen en schrammen. d) Mechanisch gebrek, panne of het vastlopen of haperen niet voortvloeien uit een ongeval en/of plots gebeuren. e) Slijtage, ouderdom en eigen gebreken. f) Het gebruik dat niet conform is met de voorschriften van de fabrikant. g) Wettelijk of onwettelijk beslag of verbeurdverklaring van goederen voor het aflossen van schulden. h) De inpandgeving van goederen, zelfs indien dit gebeurt zonder medeweten van de verzekerde PERIODE VAN DEKKING: a) Tijdens het transport wanneer deze door de verzekeringsnemer wordt uitgevoerd. b) Tijdens het monteren. c) Tijdens het evenement. d) Tijdens het demonteren WAT VERGOEDEN WIJ IN GEVAL VAN SCHADE? We betalen de nieuwwaarde terug 2.10 BAGAGE ( SCHADEVERZEKERING ) WAARBORGEN UITSLUITINGEN: Wat is gedekt? Uw bagage is verzekerd tegen: a) Diefstal met inbraak, bedreiging of gepleegd met fysiek geweld b) Gedeeltelijke of gehele beschadiging c) Het verlies tijdens de in bewaringname door vliegtuigmaatschappijen Pagina 12 van 31

74 Wat wordt niet als bagage beschouwd? a) Geld, bankbiljetten, cheques en andere waardepapieren b) Vervoerdocumenten, foto s, alle documenten en sleutels Wat is niet gedekt? (TENZIJ DEROGATIE aan de bijzondere voorwaarden). a) Reeds bestaande schade aan de bagage b) Schade aan breekbare bagage zoals aardewerk, voorwerpen in glas, porselein of marmer c) Lekkage van vloei-, vet- en kleurstoffen of bijtende middelen die deel uitmaken van de bagage d) De onverklaarbare, geheimzinnige verdwijning of het vergeten van de bagage PERIODE VAN DEKKING: a) Tijdens de reizen b) Tijdens het evenement WAT VERGOEDEN WIJ IN GEVAL VAN SCHADE? De vergoeding wordt berekend op basis van de betaalde aankoopprijs bij het aanschaffen van de verzekerde stukken, rekening houdend met een waardeverlies door slijtage CASH. ( SCHADEVERZEKERING ) WAARBORGEN UITSLUITINGEN: Specifieke verzekerbaarheidsvoorwaarden voor deze waarborg: Deze waarborg geldt enkel voor de evenementen die buiten het land van de verzekeringsnemer worden georganiseerd. Ze is uitsluitend van toepassing op cash geld dat wordt voorbehouden voor de uitgaven van het evenement. Ze is niet van toepassing op het cash geld afkomstig uit de verkoop van inkomkaartjes (te dekken door de waarborg 'Kassa'). Wat is gedekt? Wij vergoeden cash geld dat voor de behoeftes van de organisatie van het evenement bestemd was, en waarvan de door de organisator gemachtigde persoon gewelddadig beroofd werd. Onder gewelddadige beroving verstaan wij: naar behoren bewezen diefstal gevolgd door moord, poging tot moord, bedreiging of andere geweldplegingen. Wanneer is gewelddadige beroving gedekt? Wanneer het cash geld zich op de persoon van de door de organisator gemachtigde persoon bevindt, buiten de evenement locatie, maar ook tijdens de geldopnames aan geldautomaten in post- en bankkantoren of bij financiële instellingen. Wat is niet gedekt? (TENZIJ DEROGATIE aan de bijzondere voorwaarden). a) Interne omloop van de gelden b) Diefstallen en verliezen die voorkomen tijdens geldverrichtingen zoals de betaling aan leveranciers of artiesten c) Fraude of kwaadwilligheden PERIODE VAN DEKKING: a) Tijdens de voorbereiding van het evenement b) Tijdens het verloop van het evenement. c) Tijdens het demonteren KASSA (SCHADEVERZEKERING) WAARBORGEN UITSLUITINGEN: Wat is gedekt? a) Het verlies van geld ten gevolge van een (*) gewelddadige beroving op de persoon van een verantwoordelijke of een aangestelde die belast is met de inning van het inkomgeld b) Gewelddadige beroving bij het transport van de opbrengst buiten de locatie van het evenement en uitgevoerd door een verantwoordelijke of een aangestelde. c) Diefstal met inbraak van de kassa wanneer deze opgeborgen in een kluis gedurende maximum een dag binnen de limieten bepaald in de bijzonder voorwaarden. (*) Onder gewelddadige beroving verstaan wij: naar behoren bewezen diefstal gevolgd door moord, poging tot moord, bedreiging of andere geweldplegingen. Pagina 13 van 31

75 Wat is niet gedekt? (TENZIJ DEROGATIE aan de bijzondere voorwaarden). a) Diefstallen en verliezen die voorkomen tijdens geldverrichtingen zoals de betaling aan leveranciers of artiesten b) Fraude of kwaadwilligheden. c) Diefstal van de kassa buiten de evenement locatie. d) Wanneer de kassa wordt bijgehouden door een persoon van minder dan 16 jaar of meer dan 70 jaar op het moment van de agressie PERIODE VAN DEKKING: a) Tijdens het evenement b) Tijdens het transport uitgevoerd na of tijdens het evenement om de opbrengst uit evenement locatie te verwijderen STAND VAN DE EXPOSANT (SCHADEVERZEKERING) WAARBORGEN UITSLUITINGEN: Wat is gedekt? a) Alle apparatuur voor geluidsinstallatie, verlichting, uitzending, projectie, evenals de lampen, generatoren, mechanische effectenapparatuur, computers en of alle andere uitrustingen en gelijkaardige accessoires die eigendom zijn van de exposanten of waarvoor de exposant aansprakelijk is wanneer dergelijke goederen worden gebruikt voor de promotie van de gehuurde stand of ter beschikking van de exposant werd gesteld. b) Alle voorwerpen die nodig zijn voor de inrichting en decoratie van de stand, alsook het meubilair en gelijkgestelde goederen. c) Alles wat tentoongesteld is. Tegen welke schade? a) Elke toevallige schade. b) Elke vernietiging. c) Diefstal met inbraak, bedreiging, gebruik van valse sleutels, beklimming, bedrog (limiet van per voorwerp). d) Kortsluiting, overspanning en inductie. Welke tentoongestelde goederen zijn niet gedekt? (TENZIJ DEROGATIE aan de bijzondere voorwaarden) a) Planten. b) Bankbiljetten, effecten, cheques, waarden, zegels. c) Voertuigen, boten, vliegtuigen, trein en gelijkgestelden d) Juwelen, edelstenen, parels, die niet tentoongesteld zijn in een gesloten vitrine. Diezelfde goederen, tentoongesteld in een gesloten vitrine (met slot), zijn verzekerd met een limiet van maximum per voorwerp. e) Bont, kunstwerken, antiquiteiten en zilverwerk zijn gedekt met een limiet van maximum per voorwerp Wat is niet gedekt? (TENZIJ DEROGATIE aan de bijzondere voorwaarden). a) Voorwerpen die tentoongestelde zijn zonder toezicht tijdens de openingsuren. b) Voorwerpen die tentoongestelde zijn en die zich niet op de stand bevinden. c) Onverklaarbaar verlies of verdwijning (inventaristekorten). d) De sneeuw, de regen, het zand, het water of de hagel (behalve voor evenementen die buiten georganiseerd worden) e) Roest, oxidatie, krassen en schrammen. f) Mechanisch gebrek, panne of het vastlopen of haperen die niet voorvloeien uit een ongeval en/of plots gebeuren. g) Slijtage, ouderdom en eigen gebreken. h) Het gebruik dat niet conform is met de voorschriften van de fabrikant. i) Wettelijk of onwettelijk beslag of verbeurdverklaring van de goederen voor het aflossen van schulden. j) De in pandgeving van de goederen, zelfs indien dit gebeurt zonder medeweten van de verzekerde PERIODE VAN DEKKING: a) Tijdens het monteren. b) Tijdens het evenement. c) Tijdens het demonteren WAT VERGOEDEN WIJ IN GEVAL VAN SCHADE: a) Voor uw eigen goederen vergoeden wij de nieuwwaarde bij aankoop, verminderd met 0,5% waardevermindering per maand vanaf de datum van aankoop. b) Voor goederen die u niet toebehoren (gehuurd of te uwer beschikking gesteld door een technieker) vergoeden wij de werkelijke waarde. Pagina 14 van 31

76 2.14 APPARATUUR VOOR EEN TECHNISCH EVENEMENT (SCHADEVERZEKERING) WAARBORGEN UITSLUITINGEN Wat is gedekt? a) Alle apparatuur gebruikt voor speciale technische evenementen, zoals Klank- en Licht show, apparatuur voor beeld- en geluidsopname, uitzending, verwerking, geluid, projectie, belichting, evenals de lampen, generatoren, mechanische effectenapparatuur, computers, lasers, apparatuurwagens, mobiele studio s en of alle andere uitrustingen en accessoires die toebehoren aan of eigendom zijn van derden (eventueel gehuurd) voor dewelke de verzekeringsnemer aansprakelijk is en wanneer dergelijke apparatuur wordt gebruikt voor de productie van het verzekerde evenement. Wij dekken eveneens de accessoires, vervangstukken, flight cases, speciale koffers, of etuis van voornoemde apparatuur. b) Alle apparatuur gebruikt voor speciale technische evenementen, zoals vuurwerk: pyrotechnische apparatuur, afstandsbediening van deze apparatuur, omheiningen bestemd om het publiek op afstand te houden. Tegen welke schade a) Elke toevallige schade. b) Elke vernietiging. c) Diefstal met inbraak, bedreiging, gebruik van valse sleutels, beklimming, bedrog. d) Kortsluiting, overspanning en inductie. Wat is niet gedekt? (TENZIJ DEROGATIE aan de bijzondere voorwaarden). a) Apparatuur die buiten wordt tentoongesteld zonder toezicht. b) Apparatuur in een voertuig dat niet op slot is en/of zonder toezicht. c) Onverklaarbaar verlies of verdwijning (inventaristekorten). d) De sneeuw, de regen, het zand, het water of de hagel (behalve bij evenement die buiten georganiseerd worden). e) Roest, oxidatie, krassen en schrammen f) Mechanisch gebrek, panne of het vastlopen of haperen die niet voorvloeien uit een ongeval en/of plots gebeuren. g) Slijtage, ouderdom en eigen gebreken h) Het gebruik dat niet conform is met de voorschriften van de fabrikant i) Wettelijk of onwettelijk beslag of verbeurdverklaring van de apparatuur voor het aflossen van schulden j) De in pandgeving van de apparatuur, zelfs indien dit gebeurt zonder medeweten van de verzekerde PERIODE VAN DEKKING a) Tijdens de tests voor zover deze door een door de verzekeringsnemer gemandateerde persoon worden uitgevoerd. b) Vanaf het moment van de in ontvangst name van de apparatuur alsook tijdens het transport, voor zover de in ontvangst name door de verzekeringsnemer gebeurt. c) Tijdens het monteren. d) Tijdens het evenement. e) Tijdens het demonteren. f) Tot de teruggave van de apparatuur, alsook tijdens het transport voor zover de teruggave door de verzekeringsnemer gebeurt WAT VERGOEDEN WIJ IN GEVAL VAN SCHADE: a) Voor uw eigen goederen vergoeden wij de nieuwwaarde bij aankoop, verminderd met 0,5% waardevermindering per maand vanaf de datum van aankoop. b) Voor goederen die u niet toebehoren (gehuurd of te uwer beschikking gesteld door een technieker) vergoeden wij de werkelijke waarde ALLE RISICO S TENTEN (SCHADEVERZEKERING) VERZEKERDE BEDRAGEN De schadevergoeding is berekend op basis van de aankoopprijs van de tenten hun geraamte en de plaatsingsapparatuur, verzekerd door de organisator van het evenement of door zijn verhuurder, rekening houdend met een waardevermindering ten gevolge van slijtage WAT VERGOEDEN WIJ IN GEVAL VAN SCHADE? a) Voor tenten en hun materiaal waarvan U eigenaar bent, vergoeden wij de nieuwwaarde bij aankoop, verminderd met 0,5% waardevermindering per maand vanaf de datum van aakoop. b) Voor tenten en hun materiaal die u niet toebehoren (gehuurd of te uwer beschikking gesteld door een specialist) vergoeden wij de werkelijke waarde WAARBORGEN - UITSLUITINGEN: Wat is gedekt a) Uitgesproken diefstal met inbraak van de omheiningen of van de ringmuren, diefstal met bedreiging, gebruik van valse sleutels, beklimming, bedrog (vervalste afhalingsdocumenten en gebruik van valse documenten) of inbraak gepleegd met fysiek geweld. Pagina 15 van 31

77 b) Volledige of gedeeltelijke schade. c) Elke toevallige schade. Worden niet als tenten,circustenten of opblaasbare zaal beschouwd: a) Alle Metalen of halfmetalen ontplooibare hangars. b) Alle permanente opblaasbare zalen of alle permanente circustenten. Wat is niet gedekt? (TENZIJ DEROGATIE aan de bijzondere voorwaarden). a) Bestaande gebreken aan de tenten, hun geraamte en aan het geplaatst materiaal b) Het gebruik van ongeschikt materiaal of elk gebruik dat niet conform is met de voorschriften van de fabrikant c) Ouderdom, slijtage en eigen gebreken d) Onverklaarbaar verlies of verdwijning (inventaristekorten) e) Opzettelijke beschadiging door de organisatoren f) Opzettelijke beschadiging door de deelnemers en het publiek in het algemeen g) Beschadiging ten gevolge van een vechtpartij in het publiek h) Het verlies of het vergeten van de tenten i) De tenten en hun materiaal dat zonder toezicht werd gelaten, zowel gemonteerd of gedemonteerd j) Wettelijk of onwettelijk beslag of verbeurdverklaring van de tenten of circustenten voor het aflossen van schulden. k) De in pandgeving van de tenten of de circustenten, zelfs indien dit gebeurt zonder medeweten van de verzekerde 2.16 TROUWKLEED ( SCHADEVERZEKERING ) WAARBORGEN UITSLUITINGEN: Wat is gedekt? Het trouwkleed dat u toebehoort, dat u gehuurd hebt of waarvoor u aansprakelijk bent. Tegen welke schade? a) Elke toevallige schade. b) Elke vernietigingen. c) Diefstal met inbraak, bedreiging, gebruik van valse sleutels, beklimming, bedrog. Wat is niet gedekt? (TENZIJ DEROGATIE aan de bijzondere voorwaarden). a) Onverklaarbaar verlies of verdwijning (inventaristekorten). b) Schade door de sneeuw, de regen, het zand, het water of de hagel. (behalve voor een evenement dat buiten georganiseerd wordt) c) Ouderdom, slijtage en eigen gebreken PERIODE VAN DEKKING: a) Vanaf de intekening van de overeenkomst met een maximum van dertig dagen voor de ceremonie tot de ceremonie. b) Tijdens de ceremonie. c) Tot de teruggave, alsook tijdens het transport voor zover de teruggave door de verzekeringsnemer gebeurt WAT VERGOEDEN WIJ IN GEVAL VAN SCHADE? a) Voor het nieuwe trouwkleed, dat wil zeggen gekocht of gemaakt voor de ceremonie, betalen we de aankoopprijs terug. b) Voor het gehuurde of ter beschikking gestelde trouwkleed en bij totale schade betalen we de reële waarde terug (na aftrek van de ouderdom geraamd door een expert) bij gedeeltelijke schade (beschadigd) betalen we de kostprijs van de herstelling zonder aftrek van slijtage terug GARDE ROBE - KOSTUUMS MAKE-UP ( SCHADEVERZEKERING ) WAARBORGEN UITSLUITINGEN: Wat is gedekt? Alle kostuums, klederen, kleding en make-up die nodig is voor de verwezenlijking van het evenement en die u toebehoren of waarvoor u verantwoordelijke of bewaarder bent. Tegen welke schade? a) Elke toevallige schade. b) Elke vernietiging. c) Diefstal met inbraak, bedreiging, gebruik van valse sleutels, beklimming, bedrog. Pagina 16 van 31

78 Wat is niet gedekt? (TENZIJ DEROGATIE aan de bijzondere voorwaarden). a) Onverklaarbaar verlies of verdwijning (bijvoorbeeld inventaristekorten). b) Schade door de sneeuw, de regen, het zand, het water of de hagel. (Behalve voor een evenement dat buiten georganiseerd wordt) c) Ouderdom, slijtage en eigen gebreken PERIODE VAN DEKKING a) Vanaf de onderschrijving van het contract met een maximum van 10 dagen voor het evenement. b) Vanaf het moment van de in ontvangst name alsook tijdens het transport, voor zover dit door de verzekeringsnemer of een van zijn aangestelden wordt uitgevoerd. c) Tijdens het evenement. d) Tot de teruggave van het materiaal, alsook tijdens het transport voor zover de teruggave door de verzekeringsnemer gebeurt WAT VERGOEDEN WIJ IN GEVAL VAN SCHADE? a) Voor de nieuwe kostuums, dat wil zeggen gekocht of gemaakt voor de ceremonie, betalen we de aankoopprijs terug. b) Voor de gehuurde of ter beschikking gestelde kostuums en bij totale schade betalen we de reële waarde terug (na aftrek voor slijtage geraamd door een expert). c) Voor de gehuurde of ter beschikking gestelde kostuums en bij gedeeltelijke schade (beschadigd) betalen we de kostprijs van de herstelling zonder aftrek voor slijtage HUWELIJKSGESCHENKEN (SCHADEVERZEKERING) WAARBORGEN UITSLUITINGEN: Wat is gedekt? Alle huwelijksgeschenken die gestolen en/of beschadigd zouden zijn. Tegen welke schade? a) Elke toevallige schade. b) Elke vernietiging c) Diefstal met inbraak, bedreiging, gebruik van valse sleutels, beklimming, bedrog. Welke geschenken zijn niet gedekt? a) Planten. b) Bankbiljetten, effecten, cheques, waarden, zegels. c) Voertuigen, boten, vliegtuigen, trein en gelijkgesteld d) Juwelen, edelstenen, fijne parels, zilverwerk en bont. e) Kunstwerken, antiquiteiten en vuurwapens van meer dan 500. Wat is niet gedekt? (TENZIJ DEROGATIE aan de bijzondere voorwaarden). a) Onverklaarbaar verlies of verdwijning (inventaristekorten). b) De sneeuw, de regen, het zand, het water of de hagel. c) Vlekken, roest, oxidatie, krassen en schrammen. d) Mechanisch gebrek, panne of blokkering die niet het gevolg zijn van een ongeval. e) Ouderdom, slijtage en eigen gebreken f) Het gebruik dat niet conform is met de voorschriften van de fabrikant PERIODE VAN DEKKING: a) Tijdens het huwelijk (Ceremonie, receptie, avondfeest). b) Tot ze teruggebracht zijn bij u, bij een vriend of bij een familielid, maar gedurende maximaal 24 uur na het huwelijk WAT VERGOEDEN WIJ IN GEVAL VAN SCHADE? De aankoopprijs van de geschenken ALLE RISICO S TENTOONSTELLING (SCHADEVERZEKERING) VERZEKERDE WAARDE De vergoeding gebeurt in aangenomen waarde, op voorwaarde dat de verzekerde bij het in voege trede van de dekking in het bezit is van expertisecertificaten die in het lopende jaar werden opgesteld. Indien de verzekerde geen expertisecertificaten bezit, gebeurt de vergoeding in reële waarde, dat wil zeggen de waarde van het voorwerp zoals vastgesteld op de dag van het schadegeval. De vergoeding kan echter nooit hoger zijn dan het verzekerde bedrag. Pagina 17 van 31

79 WAARBORGEN - DEFINITIES - UITSLUITINGEN: Wat is gedekt? a) Alle voorwerpen die zijn tentoongesteld in een als dusdanig aangegeven tentoonstelling. b) Alle kunstwerken, juwelen, zilverwerk, aardewerk en gelijkgesteld. c) Worden niet beschouwd als voorwerpen die zijn tentoongesteld in een tentoonstelling, de voorwerpen die zijn tentoongesteld op een beurs, een markt en/of gelijkgestelde. Tegen welke schade: a) Elke toevallige schade. b) Elke vernietiging. c) Diefstal met inbraak, bedreiging, gebruik van valse sleutels, beklimming, bedrog. d) Kortsluiting, overspanning en inductie. Wat is niet gedekt? (TENZIJ DEROGATIE aan de bijzondere voorwaarden). a) Tentoongestelde voorwerpen zonder toezicht tijdens de openingsuren b) Tentoongestelde voorwerpen die zich niet in een gebouw bevinden. c) Onverklaarbaar verlies of verdwijning (inventaristekorten). d) Schade door de sneeuw, de regen, het zand, het water of de hagel op de tentoongestelde voorwerpen (behalve op tentoonstellingen die buiten plaatsvinden). e) Roest, oxidatie, krassen en schrammen op de tentoongestelde voorwerpen. f) Mechanisch gebrek, panne of blokkering die niet het gevolg zijn van een ongeval. g) Schade ten gevolge van slijtage, waardevermindering, trage beschadiging, vocht, de aanwezigheid van motten, schimmels, parasieten, alsook de schade die voortvloeit uit alle procédés voor schoonmaak, herstel, omvorming of onderhoud van de tentoongestelde voorwerpen. h) Wettelijk of onwettelijk beslag of verbeurdverklaring van voorwerpen voor het aflossen van schulden. i) De inpandgeving van voorwerpen, zelfs indien dit gebeurt zonder medeweten van de verzekeringsnemer j) De schade aan kaders en het beschermglas van schilderijen. k) Breken van kwetsbare voorwerpen wanneer deze tentoongesteld zijn, behalve indien deze breuk wordt veroorzaakt door een inbreker of een brand, het vallen van vliegtuigen of een natuurramp. l) Deuken, krassen, afbladeren of schilferen van verf, alsook deze die voortvloeien uit de werking van het natuurlijk of kunstmatig licht, alsook de mechanische en elektriciteitsschade en de werkingsproblemen die niet voortvloeien uit een ongeval. m) Schade ten gevolge van brandplekken van sigaretten, sigaren, pijpen en/of schade door vlekken, behoudens deze die voortvloeien uit plotse waterschade ten gevolge van een gebroken leiding of leiding van een verwarmingssysteem of een brandblussysteem. n) Bezoedeling of verval door manipulaties. o) Diefstal van verzekerde voorwerpen die in een onbemand voertuig worden achtergelaten PERIODE VAN DEKKING: a) Vanaf het moment van de in ontvangst name van de tentoon te stellen voorwerpen, alsook tijdens het transport, voor zover dit door de verzekeringsnemer wordt uitgevoerd. b) Tijdens het monteren. c) Tijdens de tentoonstelling. d) Tijdens het demonteren. e) Tot de teruggave van de tentoongestelde voorwerpen, alsook tijdens het transport voor zover de teruggave door de verzekeringsnemer gebeurt 2.20 GEDWONGEN VERLIES AAN OPKOMST (SCHADEVERZEKERING) WAARBORG: DEFINITIES -UITSLUITINGEN Wat is gedekt: We vergoeden u voor alle verlies aan opkomst ten gevolge van een hieronder vermeld evenement en waarvan de oorzaak los staat van de wil van de organisator of een sponsor of alle personen die aan de financiering van het evenement deelnemen. Omstandigheden die door onderhavige waarborg worden gedekt: a) Manifestatie die de toegang tot het verzekerde evenement verhindert. b) Stakingen die de toegang tot het verzekerde evenement verhinderen. c) Stakingen van het openbaar vervoer en/of het luchtvervoer. d) De ontoegankelijkheid van het verzekerde evenement omwille van natuurrampen of slechte weersomstandigheden. e) Panne of veralgemeende sluiting van het reservatiesysteem van meer dan 72 uur. f) Nationale rouw. Pagina 18 van 31

80 Wat moet u doen bij een schadegeval? Bewijzen dat een groot aantal bezoekers, gasten of deelnemers werden getroffen door de oorzaak of de oorsprong van het schadegeval en dat u een deel van de redelijkerwijze verwachte opbrengst verloren hebt of dat u een deel van uw sponsors, investeerders, financiers moet vergoeden, in overeenstemming met de contracten die u met hen hebt afgesloten WAT VERGOEDEN WIJ IN GEVAL VAN SCHADE a) Indien, U uw winstmarge hebt verzekerd, betalen wij U het gedwongen verlies aan opkomst X de prijs van het toegangsbiljet b) Indien, U enkel de kosten hebt verzekerd, betalen wij U het gedwongen verlies aan opkomst X (de prijs van het toegangsbiljet de winstmarge per toegangsbiljet) 2.21 ALLE RISICO S MUZIEKINSTRUMENTEN (SCHADEVERZEKERING) WAARBORGEN - DEFINITIES - UITSLUITINGEN: Wat is gedekt: Alle klassieke, traditionele, elektrische en/of elektronische muziekinstrumenten, hun accessoires, vervangstukken, flight cases, speciale koffers, of etuis. Tegen welke schade: a) Elke toevallige schade. b) Elke vernietiging. c) Diefstal met inbraak, bedreiging, gebruik van valse sleutels, beklimming, bedrog. d) Kortsluiting, overspanning en inductie. Wat is niet gedekt? (TENZIJ DEROGATIE aan de bijzondere voorwaarden). a) Bestaande gebreken aan de muziekinstrumenten. b) Het gebruik van ongeschikte apparatuur of elk gebruik dat niet conform is met de voorschriften van de fabrikant. c) Ouderdom, slijtage en eigen gebreken. d) Onverklaarbaar verlies of verdwijning (inventaristekorten). e) Schade door het water, de sneeuw, het zand, de regen, of de hagel (behalve wanneer het evenement buiten georganiseerd wordt) f) Roest, oxidatie, krassen en schrammen. g) Het verlies of het vergeten van de muziekinstrumenten. h) Opzettelijke beschadiging door de artiest. i) Beschadiging ten gevolge van een vechtpartij tussen artiesten. j) Beschadiging ten gevolge van de inname van de scène door het publiek, behalve indien de organisator vaststelt dat de ordemaatregelen voldoende waren. k) Muziekinstrumenten die zonder toezicht worden achtergelaten. l) Wettelijk of onwettelijk beslag of verbeurdverklaring van muziekinstrumenten voor het aflossen van schulden. m) De inpandgeving van muziekinstrumenten, zelfs indien dit gebeurt zonder medeweten van de verzekerde PERIODE VAN DEKKING: a) Vanaf het moment van de in ontvangst name van de instrumenten alsook tijdens het transport, voor zover de in ontvangst name door de verzekeringsnemer gebeurt. b) Tijdens het monteren. c) Tijdens het evenement. d) Tijdens het demonteren. e) Tot de teruggave van de instrumenten, alsook tijdens het transport voor zover de teruggave door de verzekeringsnemer gebeurt WAT VERGOEDEN WIJ IN GEVAL VAN SCHADE a) Voor muziekinstrumenten die u toebehoren, vergoeden we de nieuwwaarde bij aankoop, verminderd met 0,5% slijtage per maand ten opzichte van de aankoopdatum. b) Voor muziekinstrumenten die u niet toebehoren (gehuurd of ter beschikking gesteld door een technicus) betalen we de werkelijke waarde terug ALLE RISICO S POSITIEVE (SCHADEVERZEKERING) WAT BETALEN WIJ IN GEVAL VAN SCHADE: De vergoeding wordt berekend op basis van de huidige waarde van de multimediadragers die de organisator gekocht of gehuurd heeft. Pagina 19 van 31

81 WAARBORGEN - UITSLUITINGEN: Wat is gedekt: a) Alle schade aan voornoemd type dragers, met uitsluiting van de schade die wordt vermeld onder de rubriek "Uitsluitingen" van deze sectie. b) Films op filmrol of digitale drager. c) Videocassettes. d) Dvd Worden niet als risico s positieve beschouwd: a) Harde schijven van computers. b) ZIP-diskettes. Uitsluitingen? (TENZIJ DEROGATIE aan de bijzondere voorwaarden). a) Leveringstermijnen voor te projecteren dragers. b) Gebruik van ongeschikte apparatuur. c) Diefstal zonder inbraak. d) Inventaristekort of onverklaarbaar verlies. e) Klimatologische en/of atmosferische omstandigheden PERIODE VAN DEKKING: Tijdens de voorbereiding van het evenement, het verloop ervan, de demontage en het vervoer ALLE RISICO S SLECHTE WEERSOMSTANDIGHEDEN VERZEKERBAARHEIDSVOORWAARDEN Voor de toepassing van deze waarborg wordt verduidelijkt dat a) Indien het een evenement betreft die een scène vereist, moet deze overdekt worden. b) De elektrische, elektronische, audiovisuele, verlichtings- en geluidsapparatuur die niet op de scène staan, tegen neerslag moeten beschermd worden. c) De elektrische, elektronische, audiovisuele, verlichtings- en geluidsapparatuur ten minste 20 cm boven de grond moeten worden geplaatst. d) De elektrische, elektronische, audiovisuele, verlichtings- en geluidsapparatuur, alsook de bekabeling moeten voldoen aan de veiligheidsnormen die de overheid of de fabrikanten hebben opgesteld voor het gebruik buitenshuis in normale vochtomstandigheden DEFINITIE VAN DE WAARBORG: Gedekte omstandigheden: a) Weigering van toelating door een plaatselijke overheid en/of beëdigde gerechtsdeurwaarder, betekend voor of tijdens het evenement, omwille van klaarblijkelijke onveiligheid voor het monteren of organiseren van het evenement en/of b) winden van meer dan 90 km/u en/of c) krachtig onweer met neerslag en/of d) grondverzakking ten gevolge van slechte weersomstandigheden en/of e) gewicht van de sneeuw dat de daken van de scènes en de scènestructuren verzwakt en/of f) overstromen van waterlopen en/of g) stortvloed en/of h) overstroming van meer dan 40 % van het terrein waar het evenement doorgaat en/of i) natuurrampen. Wat vergoeden wij? De waarborg wordt uitgebreid tot de terugbetaling van het nettoverlies van de verzekerde omwille van de totale annulering of verdaging van het evenement door slechte weersomstandigheden zoals gedefinieerd in het vorige punt "Gedekte omstandigheden". Tegen welke schade? a) De kosten die al werden gemaakt om het evenement voor te bereiden. b) De kosten om de locaties terug te stellen in de staat waarin u ze kreeg indien u inrichtingen hebt gedaan (plaatsing van omheiningen, toiletten voor het publiek en uw personeel, enz.) c) De kosten voor de teruggave van toevertrouwde goederen en het gehuurde materiaal. Pagina 20 van 31

82 Neerslagtypes die nooit aanleiding geven tot een vergoeding: a) Motregen: neerslag van het type "regendruppel met:» Snelheid tussen 20 en 100 cm/sec.» Diameter van de druppels tussen 0,06 en 0,6 mm.» De regenval overschrijdt de 0,02 liter per vierkante meter per uur niet. b) Stortbui: zwakke regenval van korte duur met» Snelheid tussen 150 en 400 cm/sec» Diameter van de druppels tussen 1 en 3 mm» De regenval overschrijdt de 0,05 liter per vierkante meter per uur niet. c) De zwakke regenval van het type stortbui, met een langere duur UITSLUITINGEN: a) Er wordt geen schadevergoeding toegekend voor alle evenementen waarvan de daadwerkelijke duur hoger is dan 60 % van de oorspronkelijk geplande duurtijd. b) De annuleringen en/of verdagingen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de niet-naleving van de wetgeving die de montage en de veiligheid van de tijdelijke installaties voor het publiek regelt WAT MOET U ZEKER DOEN BIJ EEN SCHADEGEVAL? a) De meteorologische waarnemingen van de officiële weerstations opvragen. b) Foto s nemen. c) Contact opnemen met uw makelaar die u een expert zal aanstellen met als opdracht het betekenen van een akkoord voor annulering of verdaging van het verzekerde evenement. Indien u niet in staat zou zijn om uw makelaar of de aangestelde expert snel te contacteren, moet U de omstandigheden zoals bepaald onder punt door een beëdigde gerechtsdeurwaarder laten vaststellen NEERSLAG. Wat is gedekt? We verzekeren de vergoeding van de kosten die u gemaakt heeft of moet maken omwille van de annulering of van de uitstel van het verzekerde evenement door neerslag. Zijn eveneens gedekt: alle uitgaven om de gevolgen van het schadegeval te beperken, ten belope van 50 % van het verzekerde budget (toevoeging van een tent, huur van een overdekte plaats, enz.). Tegen welke schade? De slechte weersomstandigheden die onder deze waarborg verzekerd zijn: Alle types neerslag onder de vorm van waterdruppels, sneeuw of hagel met een voldoende duur en impact om de verzekerde te verplichten het evenement te annuleren, uit te stellen of te wijzigen, wanneer deze beslissing een financiële impact heeft op de kosten van dit evenement. Verzekerde weersomstandigheden: a) Alle neerslag behalve deze opgesomd in de sectie " Neerslagtypes die niet gedekt zijn ". b) Overstromingen en/of overstromen van waterlopen die de normale toegang verhinderen tot de plaats waar het verzekerde evenement zich afspeelt. Neerslagtypes die niet gedekt zijn: a) Motregen: neerslag van het type "regendruppel met:» Snelheid tussen 20 en 100 cm/sec» Diameter van de druppels tussen 0,06 en 0,6 mm.» De regenval overschrijdt de 0,02 liter per vierkante meter per uur niet.. b) Stortbui: zwakke regenval van korte duur met» Snelheid tussen 150 en 400 cm/sec» Diameter van de druppels tussen 1 en 3 mm.» De regenval overschrijdt de 0,05 liter per vierkante meter per uur niet. Wat is niet gedekt? Onderhavige waarborg dekt geen verliezen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden veroorzaakt door: a) Valse aangiften, fraude, achterhouden van informatie, onjuiste verslagen. b) Het gebrek aan succes. Pagina 21 van 31

83 2.25 WIND Wat is gedekt? We verzekeren de vergoeding van de kosten die u gemaakt heeft of moet maken omwille van de annulering of de uitstel van het verzekerde evenement door de verzekerde windtypes. Zijn eveneens gedekt: alle uitgaven om de gevolgen van het schadegeval te beperken, ten belope van 50 % van het verzekerde budget (huur van een overdekte ruimte, bijkomende bescherming, ). Verzekerbare weersomstandigheden: a) Wind van meer dan 5 Beaufort:» Dit betekent dat de wind tijdens het evenement zwakker moet zijn dan 5 Beaufort.» Wind van meer dan 38 km/uur. (Twijgjes bewegen) b) Wind van meer dan 6 Beaufort:» Dit betekent dat de wind tijdens het evenement zwakker moet zijn dan 6 Beaufort.» Wind van meer dan 49 km/uur (Grote takken bewegen, elektriciteitsdraden fluiten.) c) Wind van meer dan 7 Beaufort:» Dit betekent dat de wind tijdens het evenement zwakker moet zijn dan 7 Beaufort.» Wind van meer dan 61 km/uur (Bomen bewegen en het is moeilijk om tegen de wind in te stappen.) d) Wind van meer dan 8 Beaufort en meer:» Dit betekent dat de wind tijdens het evenement zwakker moet zijn dan 8 Beaufort.» Wind van meer dan 74 km/uur (Sommige takken breken en het wordt zeer moeilijk om tegen de wind in te stappen.) Wat is niet gedekt? Onderhavige waarborg dekt geen verliezen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden veroorzaakt door: a) Valse aangiften, fraude, achterhouden van informatie, onjuiste verslagen. b) Het gebrek aan succes FOTO VIDEO (SCHADEVERZEKERING) WAARBORGEN DEFINITIES UITSLUITINGEN: Wat is gedekt? De morele schade die u zou lijden als gevolg van beschadiging, verdwijning of vernieling van alle beeld- en/of geluidsdragers met of zonder opnamen (films, sporen, geluids- of audiovisuele banden, videobanden, DV, digitale dragers alsook de matrijzen, interpositieve afdrukken, positiefafdrukken, kopieerwerk, cuts, drukken in fijne korrel, kleurdiapositieven, cellen, kunstwerken, tekeningen en de software met drager voor het creëren van speciale effecten per computer, )die door de verzekeringsnemer voor hem of voor rekening van zijn klanten besteld werden. De waarborg is verworven vanaf de levering van de te gebruiken drager aan de verzekerde en is ook van toepassing tijdens beeld - en geluidsopnames, evenals tijdens de postproductie (ontwikkeling, afdrukken, montage, laboratoriumwerkzaamheden, ), het opslaan en tevens tot de oplevering. Wij dekken ook schade als gevolg van toevallige blootstelling aan licht. Wat is niet gedekt? (TENZIJ DEROGATIE aan de bijzondere voorwaarden) a) De artistieke keuze en/of de keuze van het onderwerp. b) De leveringstermijnen van de drager. c) Het gebruik van niet-aangepast materiaal d) De blootstelling van elke drager aan extreme temperaturen. e) Een vergissing bij het regelen of synchroniseren van de apparatuur voor beeld - en/of geluidsopname f) Klimatologische en/of atmosferische omstandigheden g) Het gebruik van een vervallen drager 2.27 BURGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERKEER CARNAVALWAGENS Wat is gedekt? De waarborg dekt alle schade veroorzaakt aan derden door voertuigen die worden gebruikt tijdens défilés of parades georganiseerd door de vereniging of het feestcomité. Er wordt verduidelijkt dat de waarborgen verworven zijn bij de verplaatsing van de voertuigen op de heen- en de terugweg tussen de garage en de feestplaats (maximum 25 km). Pagina 22 van 31

84 De waarborgen burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand worden uitgebreid tot alle aanhangwagens waarvan het totaal gewicht kilo niet mag overschrijden. De elementen die door het feestcomité of vereniging gemaakt werden, behoren tot het voertuig. Deze waarborg dekt maximum 20 voertuigen per défilé. Voor meer dan 20 voertuigen zal na studie een aangepast tarief geleverd worden. Wat is niet gedekt? a) Alle schade veroorzaakt door voertuigen die reeds verzekerd waren in burgerlijke aansprakelijkheid verkeer. b) Alle schade veroorzaakt door voertuigen die sneller dan 25 km/u rijden WAT VERGOEDEN WIJ IN GEVAL VAN SCHADE Voor materiële schade, betalen wij de werkelijke waarde terug. Pagina 23 van 31

85 3. INDIVIDUELE ONGEVALLENVERZEKERING 3.1 INDIVIDUELE ONGEVALLENVERZEKERING PERSONEN VERZEKERDE De personen die opgenomen zijn in de categorie personen die vermeld staan als verzekerden in de bijzondere voorwaarden WAT IS GEDEKT? Overlijden Het overlijden om welke reden dan ook, met uitsluiting van wat in de rubriek hieronder Wat is niet gedekt vermeld staat. hetzij onmiddellijk, hetzij ten laatste 3 jaar na het ongeval dat de oorzaak is van het overlijden. Verzekerd kapitaal: Blijvende ongeschiktheid De blijvende ongeschiktheid om welke reden dan ook met uitsluiting van wat in de rubriek hieronder Wat is niet gedekt vermeld staat. Het kapitaal dat uitgekeerd zal worden, zal vanaf consolidatie vastgelegd worden overeenkomstig de graad van lichamelijke ongeschiktheid. In geval van totale blijvende ongeschiktheid ten belope van 100% bedraagt de uitkering Meer dan 67 % lichamelijke ongeschiktheid wordt gelijkgesteld aan 100 %. Tijdelijke ongeschiktheid Bij tijdelijke ongeschiktheid, zal gedurende 2 jaar maximum vanaf de datum van het ongeval, een vergoeding van per jaar worden uitgekeerd. Medische kosten Afgezien van de hiervoor vermelde bedragen komt de maatschappij tussen in de medische kosten ten belope van WAT IS NIET GEDEKT Schade ten gevolge van: a) Deelname aan vluchten buiten de lijnvluchten. b) Deelname aan uithoudings- en snelheidswedstrijden, alsook aan de voorbereiding ervan aan boord van eender welk voertuig te land, te water of in de lucht c) Deelname aan een krachttoer, tenzij gemeld d) Deelname, ten private titel, aan een vechtpartij of algemeen bekende gevaarlijke of acrobatische daden die het leven van de verzekerde persoon in gevaar brengt, behalve wanneer deze daden worden gesteld tijdens een reddingsoperatie van personen, of in geval van zelfverdediging. e) Deelname aan volgende sporten: boksen, diepzeeduiken en -vissen met zuurstofflessen, windsurfen, surfen, kite surfen, bobsleeën, skeleton, bergbeklimmen, speleologie, jacht op groot wild, deltavliegen, skateboarden, schieten, paardrijden, autoraces (behalve karting) en testen op circuit, motoraces van meer dan 25 km/u, benjispringen, valschermspringen, yachting, gevechtsporten, luchtsporten. f) Deelname aan een misdrijf g) Het gebruik van narcotica of het het niet-voorgeschreven gebruik van geneesmiddelen die een medisch voorschrift vereisen en/of het misbruik van geneesmiddelen (boven de door de arts voorgeschreven of door de bijsluiter aangeraden dosis) en/of het gebruik van onaangepaste geneesmiddelen (behoudens medische fout) h) Zelfmoord of poging tot zelfmoord, zelfverminking, een criminele daad, krankzinnigheid i) Zwangerschap, geboorte, menstruatie j) De hart-en vaataandoening Pagina 24 van 31

86 3.2 INDIVIDUELE ONGEVALLENVERZEKERING DIEREN VERZEKERDE BEDRAGEN: WAT VERGOEDEN WIJ IN GEVAL VAN SCHADE? a) Bij het overlijden van het dier, ofwel onmiddellijk,ofwel ten laatste 1 jaar na het ongeval dat er de oorzaak van is, het bedrag dat in de bijzondere voorwaarden wordt opgenomen. b) Medische kosten: we komen tussen ten belope van het maximumbedrag dat in de bijzondere voorwaarden wordt opgenomen WAARBORGEN - DEFINITIES - UITSLUITINGEN: Wat is gedekt: De maatschappij dekt alle ongevallen van dieren, opgenomen in de bijzondere voorwaarden, tijdens alle activiteiten betreffende het verzekerde evenement. Wat is niet gedekt? (TENZIJ DEROGATIE aan de bijzondere voorwaarden) a) In hoofde van de ruiter, alle schade aan het bereden dier die voortvloeit uit een staat van alcoholgebruik, of onder invloed van drugs, anabolica, geneesmiddelen die niet door een erkende dokter zijn voorgeschreven of verdovende middelen. b) In hoofde van het verzekerde dier, ongevallen die voortvloeien uit het gebruik van farmaceutische middelen of onder invloed van drugs, anabolica, geneesmiddelen die niet door een erkende dokter of veearts zijn voorgeschreven of van verdovende middelen PERIODE VAN DEKKING: Tijdens het verloop van het verzekerde evenement en uitsluitend op de plaats van het evenement. Pagina 25 van 31

87 4. ALGEMENE VOORWAARDEN: GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 4.1 VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERINGSNEMER BIJ SCHADEGEVAL WAT MOET U DOEN? Bij schade moet u ons binnen de 24 uur ofwel per fax, ofwel per volgende informatie meedelen: a) De omstandigheden van de schade. b) De oorzaken van de schade. c) Een schatting van het bedrag bij benadering van het verlies. d) De noodzakelijke maatregelen treffen om de schade te minimaliseren. e) Bij diefstal: de plaatselijke politie onmiddellijk verwittigen en een proces-verbaal laten opmaken. f) Verder in geval van schade Non-Appearance dient u een medisch attest te vragen dat de aard van de fysieke ongeschiktheid van de persoon en de vermoedelijke duur van ongeschiktheid nader verklaart (de verzekeraar heeft het recht om een medische tegenexpertise te vragen door een erkende dokter of een dokter van zijn keuze); g) indien de schade zich voordoet tijdens het transport, een tegenstrijdige expertise laten uitvoeren van de schade met de transporteur en iedere bewarende maatregel tegenover deze transporteur nemen; h) in geval van recuperatie van een gestolen voorwerp, onmiddellijk de verzekeraar hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte brengen i) Bij annulering omwille van slechte weersomstandigheden, de oorsprong van het schadegeval door een deurwaarder laten vaststellen WAT DOEN WE? We garanderen u binnen de 24 uur na de ontvangst van uw aangifte: a) Dat we u bellen indien u geen telefonisch contact met ons hebt opgenomen. b) Dat we een expert Evenement in uw land of het dichtstbijzijnde land aanstellen, een expert die wij betalen WANNEER VERGOEDEN WE? Op het moment waarop de schade door ons vastgesteld en aanvaard wordt, zorgen wij ervoor dat u binnen de 14 dagen na de inwilliging van de schade wordt vergoed. 4.2 WELK PRODUCTIEBUDGET MOET U VERZEKEREN? De maatschappij betaalt nooit meer uit dan de uitgegeven bedragen, vermeld in de verschillende rubrieken en zal nooit meer dan het verzekerd budget terugbetalen BASISREGEL: Dit moet u verzekeren: a) De organisatiekosten (lonen, coördinatie, kosten van de voorbereiding, van de productie en van de demontage voor het evenement, bedrijfskosten, enz.) b) De facturen van onderaannemers (catering, animatie, geluid, reizen, huur van lokalen, activiteiten, enz.) c) De communicatiekosten (perscampagnes, uitnodigingen, enz.) Kunnen naar keuze worden verzekerd: a) Rechten, royalties, enz. b) De kosten voor ontwerp, scenario s, enz. c) Uw (*) marges, commissies, contengency fees of gelijkgesteld (*) De verzekerde heeft de bewijslast van deze marge, commissies, contengency fees of gelijkgesteld. 4.3 EVENREDIGHEIDSREGEL Indien u het budget zoals hoger gedefinieerd, niet zou hebben aangegeven, dan heeft de maatschappij het recht om de evenredigheidsregel toe te passen op het bedrag van de schade. Dit schadebedrag wordt verminderd volgens de verhouding tussen het productiebudget dat u hebt aangegeven en het budget dat u had moeten aangeven. De schadevergoeding wordt altijd beperkt tot het aangegeven en verzekerd budget bij de intekening. Voorbeeld: het evenement dat u verzekerd hebt, heeft gekost - facturen van onderaannemers inbegrepen - en u heeft slechts verzekerd. Het gevolg is dat de maatschappij het recht heeft om u te vergoeden ten belope van indien u een schade hebt van Pagina 26 van 31

88 De verzekerde som wordt niet beschouwd als zijnde het bewijs van de waarde van de verzekerde voorwerpen op de dag van het schadegeval. De verzekerde moet de omvang van de schade bewijzen met alle middelen en documenten die hij bezit. Elke aanvraag tot vergoeding moet worden aangevuld met een rekeningsoverzicht dat de vordering detailleert, opgemaakt door een accountant die door de verzekeraar erkend is, of moet zich berusten op bewijsstukken. Tenzij afwijking in de bijzondere voorwaarden, is de evenredigheidsregel uitsluitend van toepassing voor de waarborgen: Non-appearance, annulering, extra kosten, slechte weersomstandigheden, neerslag en wind en op voorwaarde dat het bedrag dat had moeten worden verzekerd 10% hoger is dan het verzekerde bedrag. 4.4 EXPERTISE Indien een schadegeval niet in der minne geregeld wordt, wordt onder voorbehoud van de respectieve rechten van de partijen, beroep gedaan op twee experten, de ene door de verzekerde, de andere door de verzekeraar benoemd. Hun opdracht zal erin bestaan, het schadebedrag, de nieuwvervangingswaarde en de werkelijke waarde van de beschadigde voorwerpen onherroepelijk vast te stellen. Zij zullen eveneens een advies uitbrengen over de oorzaken van het schadegeval. Zijn de experten het niet eens, dan vragen zij de medewerking van een derde. De experten handelen samen en bij meerderheid van stemmen. Benoemt een partij haar expert niet, of zijn de twee experten het oneens over de keuze van de derde, dan zal de Voorzitter van de bevoegde rechtbank de expert benoemen. Indien een expert zijn opdracht niet vervult, zal hij volgens dezelfde procedure vervangen worden, zonder de rechten van de partijen te schaden. Elke partij mag eisen dat de derde expert gekozen wordt buiten de plaats waar de verzekerde zijn maatschappelijke zetel heeft. Elke partij draagt zijn eigen expertisekosten. De verzekerde en de verzekeraar dragen elk voor de helft de kosten van de derde expert, zelfs indien deze laatste ambtshalve werd aangeduid. Een onderzoek, of elke andere verrichting met schadevaststelling als doel, doet geen afbreuk aan de rechten die de verzekeraar tegen de verzekerde kan inroepen. 4.5 TOE TE PASSEN REGELS IN GEVAL VAN RECUPERATIE Recuperatie vóór uitbetaling van schadevergoedingen Indien voorwerpen werden gerecupereerd voor de uitbetaling van schadevergoeding, dient de verzekerde ze terug in zijn bezit te nemen en is de verzekeraar slechts gehouden tot betaling van mogelijke schade aan deze voorwerpen en van de kosten die de verzekerde op eigen initiatief of in samenspraak met de verzekeraar heeft gemaakt met het oog op de recuperatie van deze voorwerpen. Recuperatie na uitbetaling van schadevergoedingen Eens de schadevergoeding werd uitbetaald, wordt de verzekeraar van rechtswege eigenaar van de gerecupereerde voorwerpen. De verzekerde mag ze terug in zijn bezit nemen, mits regeling van het verschil tussen de ontvangen schadevergoeding en een definitieve vergoeding, berekend zoals vermeld in voorgaande paragraaf. 4.6 SUBSIDIARITEIT In het algemeen, wanneer eenzelfde belang bij verschillende verzekeraars verzekerd is voor hetzelfde risico, dan gelden de door de plaatselijke wetgeving gedefinieerde regels (land van de woonplaats van de verzekeringsnemer). Indien de plaatselijke wetgeving hieromtrent geen regels definieert, zal onderhavig contract pas subsidiair van toepassing zijn. Indien eenzelfde belang bij verschillende verzekeraars is verzekerd voor hetzelfde risico, dan moet de verzekerde dit melden aan de verzekeraar en de identiteit van de verzekeraar(s) en het (de) polisnummer(s) meedelen. Pagina 27 van 31

89 4.7 ALGEMENE UITSLUITINGEN (Behoudens andersluidende bepalingen in de "Specifieke voorwaarden" of de "Bijzondere voorwaarden" gelden de algemene uitsluitingen voor alle waarborgen). Dit onderhavig contract dekt geen verliezen en/of schade, aansprakelijkheid of kosten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel en/of gedeeltelijk werden veroorzaakt door of voortvloeien uit volgende gebeurtenissen: a) Oorlog, verklaard of niet, waarbij dient vermeld te worden dat het aan de verzekerde is om te bewijzen dat het schadegeval een andere oorzaak heeft dan oorlog. b) Oproer, volksbewegingen, terrorisme of sabotage, waarbij dient vermeld te worden dat het aan de verzekeraar is om te bewijzen dat de schade door één dezer gebeurtenissen werd veroorzaakt. Deze waarborgen blijven verworven indien een aanslag wordt gepleegd op de locatie van het verzekerde evenement. c) Niet-inachtneming door de verzekerde van de verplichtingen waaraan hij gehouden is, in het kader van de collectieve beroepsovereenkomsten en of de arbeidsovereenkomsten. d) Burgeroorlog, waarbij dient vermeld te worden dat het aan de verzekeraar is om te bewijzen dat het schadegeval hierdoor werd veroorzaakt. e) Ioniserende straling of wijziging van de atoomkern. f) Embargo's, verbeurdverklaring, verovering, weerhouding of vernietiging op bevel van enige regering of overheid, van studio's, lokalen, materiaal en andere apparaten vermeld in de waarborg. Indien de lokalen die voor het evenement worden gebruikt, ten gevolge van één van hoger vermelde oorzaken niet langer bewaakt wordt, onder controle staat van of ter beschikking is van de verzekerde of een persoon die hem vertegenwoordigt, dan wordt de werking van het contract opgeschort tijdens de duur van deze toestand. g) Niet-inachtneming van douanereglementen. h) Grondverschuiving, grondverzakking, aardbeving, vulkanische uitbarstingen, vloedgolf, orkanen, storm, wervelstorm, tornado s, cyclonen, overstromingen en andere natuurrampen. i) Vergissing of vertraging te wijten aan de verzekeringsnemer, indien kan bewezen worden dat hij niet alle nodige maatregelen heeft genomen voor een behoorlijke verzending der verzekerde goederen en/of personen. j) Klaarblijkelijke zorgeloosheid bij de hantering. k) de schade aan de verzekerde goederen die te wijten zijn aan grove nalatigheid of onvergefelijke fouten van de directie van de onderneming; l) Diefstal in autos m) Diefstal in vrachtwagens en/of bestelwagens, eigendom van de verzekerde en/of zijn aangestelden, onderaannemers, leveranciers, agenten, vertegenwoordigers indien deze voertuigen niet op slot waren overdag en/of zonder bewaking 's nachts (tussen 20 uur en 6 uur) en gedurende vrije dagen en feestdagen en/of wanneer de gestolen apparatuur, decors of uitrusting van buiten uit zichtbaar waren in het voertuig. Onder bewaking wordt verstaan: bewaard in een gebouw met bewaking of op slot gedaan. n) Slechte, verkeerde of onvoldoende verpakking. o) Opzettelijke of zware fout van de verzekerde. Onder "zware fout van verzekerde" moet worden verstaan: de daad of fout die wordt gelijkgesteld met een opzettelijke daad, de dronkenschap die rechtstreeks in verband staat met de schade, fraude, oneerlijkheid of misdaad door de verzekerde p) Indirecte schade zoals verlies van inkomsten, commerciële en/of artistieke schade, waardeverminderingen en winstverlies. q) Alle schade die voortvloeit uit de aanwezigheid of de verspreiding van asbest, van asbestvezels of van producten die asbest bevatten, op voorwaarde dat deze schade voortvloeit uit de schadelijke eigenschappen van asbest. r) Dirty bombs: deze verzekering dekt in geen enkel geval de verliezen, schade, aansprakelijkheid of kosten, rechtstreeks en/of onrechtstreeks, volledig en/of gedeeltelijk, veroorzaakt door - of voortvloeiend uit:» ioniserende straling of radioactieve besmetting door elke nucleaire brandstof en/of nucleaire afvalstof en/of door de verbranding van nucleaire brandstof;» radioactieve, giftige, explosieve eigenschappen en/of andere besmettende gevaarlijke eigenschappen van elke kerninstallatie, van elke reactor en/of van andere nucleaire samenstellingen of componenten;» elk wapen of elk hulpmiddel waarvoor de splitsing en/of de atoom- of nucleaire fusie, of andere gelijksoortige reactie, of radioactieve kracht of de radioactieve materie ervan worden gebruikt;» radioactieve, giftige, explosieve eigenschappen of andere besmettende gevaarlijke eigenschappen van elke radioactieve materie. De uitsluiting vervat in deze paragraaf is niet van toepassing op de radioactieve isotopen, behalve de nucleaire brandstof, wanneer dergelijke isotopen worden voorbereid, vervoerd, opgeslagen of gebruikt voor een commercieel, landbouw-, geneeskundig, wetenschappelijk doel of andere gelijksoortige vredelievende doelen;» Elk chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen s) Risico s, rechtstreeks of onrechtstreeks, verbonden aan de vogelgriep, pandemie en epidemieën in het algemeen. Pagina 28 van 31

90 4.8 VERHAAL - SUBROGATIE a) De verzekeraar heeft het recht om verhaal in te stellen tegen derden die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de schade. Hij wordt in de plaats gesteld van de rechten van de verzekerden ten belope van het bedrag van zijn tussenkomst. b) De verzekeraar erkent en aanvaardt de burgerlijke onschendbaarheid van de verzekeringsnemer en zijn werknemers. c) In geval van schade zullen de verzekerden alle middelen gebruiken waarover ze beschikken tegenover de verantwoordelijke derden om het verhaal van de verzekeraar te vrijwaren. De verzekeraar zal geen klacht neerleggen tegen de verzekerden wegens nalatigheid of onachtzaamheid. Behoudens fraude door de verzekerden, verzaakt hij aan elk verhaal of beroep voor niet-ontvankelijkheid. 4.9 COLLECTIEVE OVEREENKOMST Als er meerdere maatschappijen partij zijn bij het desbetreffende contract, wordt een leidende verzekeraar aangesteld in de bijzondere voorwaarden, zoniet fungeert de eerst vermelde maatschappij als leidende verzekeraar. De verzekering is onderschreven voor elke maatschappij voor haar deel en zonder financiële solidariteit, met dezelfde bedingen en voorwaarden als deze tussen de leidende verzekeraar en de verzekeringsnemer. De leidende verzekeraar is mandataris voor de medeverzekeraars om de verklaringen te ontvangen die in het contract vermeld staan. De verzekerde mag alle betekeningen en kennisgevingen naar hem verzenden, behalve deze die betrekking hebben op een rechtszaak tegen de medeverzekeraars. In dit geval licht de leidende verzekeraar de medeverzekeraars onverwijld in. De schadegevallen worden aangegeven bij de leidende verzekeraar die de medeverzekeraars inlicht. Hij maakt spoed van de opvolging van de schadegevallen en daarvoor kiest hij de expert van de medeverzekeraars, onverminderd het recht van elk van hen om de expertise door een mandataris van hun keuze te laten uitvoeren Alle verklaringen aan de leidende maatschappij, alle uitbreidingen en beperkingen van risico s of voorwaarden, alle premiebepalingen, alle regelingen en vereffeningen die zijn overeengekomen met de leidende verzekeraar, met uitzondering van de opzegging en ex gratia tussenkomsten, genomen door de leidende verzekeraar, zijn bindend voor alle medeverzekeraars en binden alle verzekeraars onherroepelijk BETWISTINGEN Alle betwistingen tussen de verzekerde en de verzekeraar betreffende onderhavige polis zullen door arbiters beoordeeld worden. De partijen hebben het recht om beroep aan te tekenen. Behoudens andersluidende bepalingen in de bijzondere voorwaarden erkennen de maatschappijen in het algemeen de bevoegdheid van de rechtbanken van de plaats waar het contract werd afgesloten. Pagina 29 van 31

91 5. GLOSSARIUM a) Aangenomen waarde: Waarde of waardebepaling zoals deze overeengekomen en aanvaard werd door de partijen op de datum van de ondertekening van het contract b) Arbeidsconflict: elke collectieve contestatie in het kader van de arbeidsbetrekkingen. c) Beperking van de interventie: beperking van de maximumvergoeding. Boven dit bedrag komt de verzekeraar niet tussen. De evenredigheidsregel is niet van toepassing. d) Bonus no claim: gedeelte van de premie dat wordt terugbetaald door de verzekeringsmaatschappij indien geen enkel schadegeval tijdens de verzekerde periode wordt aangegeven. Wanneer dit premiegedeelte terugbetaald wordt bij onderschrijving van een overeenkomst, wordt de bonus anticipated genoemd. e) Derden: alle personen die in het raam van onderhavige overeenkomst niet als verzekerde worden beschouwd. f) Dwaasheid: hier beoogt de verzekeraar de onvoorzichtigheid, de losbandigheid, excessen en onbetamelijk gedrag, maar ook dementie en krankzinnigheid. g) Evenement: evenement van bedrijven, particulieren, wedstrijden, sportevenement, vuurwerk, congres, colloquium, modedéfilé, spektakels, toneelstukken, tentoonstellingen, beurzen, salons, meeting, festival en alles wat met deze opsomming wordt gelijkgesteld. h) Evenredigheidsregel: regel die de vergoeding vermindert volgens de bestaande verhouding tussen het aangegeven budget en het budget dat conform het punt 4.2. "Welk productiebudget moet u verzekeren? had moeten worden verzekerd. In dat geval wordt de vergoeding als volgt berekend: vergoeding X verzekerd bedrag/ bedrag dat verzekerd had moeten zijn. i) Fraude: bedrog, te kwader trouw ingegeven daden. j) Hoofdartiest: Degene die de prestatie doet en voor wie het publiek zich verplaatst (zanger, leader van een groep, spreker ed) k) Huurder: de verzekerde die gebonden is door een huurovereenkomst. De kosteloze bewoner wordt gelijkgesteld met een huurder. l) Immaterieel: genotsderving. m) Kinderziekte: Waterpokken, Mazelen, Bof, Kinkhoest, Roodvonk en Rodehond n) Lock -out: voorlopige sluiting van een onderneming waartoe beslist is om het personeel tot een vergelijk te dwingen in een arbeidsconflict. o) Niet vergoedbare gage: gage die de verzekeraar niet moet vergoeden bij schade die zijn oorsprong vindt in de afwezigheid van de verzekerde hoofdartiest omwille van ziekte of ongeval. p) Nieuwwaarde: De prijs die betaald werd voor het aanschaffen van het verzekerde goed (zonder waardevermindering) q) Nieuwwaarde ter vervanging: de aankoopprijs nieuw op de datum van het schadegeval voor het aanschaffen van een goed ter vervanging van het beschadigde goed. In dit geval, vergoeden wij de verzekerde op basis van de aankoopprijs van het goed die het beschadigde goed vervangt rekening houdend met de technologische evolutie of de tendens van de markt. r) Ongeval: een toeval, wat per ongeluk en plots gebeurt. s) Opstand: oproer tegen de overheid. De verzekeraar brengt de idee van recht en gerechtigheid in verband met dit woord. t) Ouderdom: de waardevermindering van een voorwerp, apparatuur of een gebouw door de tijd/ slijtage. u) Overbelasting Burn-Out: Elke uiting ten gevolge van buitensporige fysieke en/of intellectuele activiteit v) Overmacht: kracht waaraan men niet kan weerstaan, een gebeurtenis die niet kan worden verhinderd en waarvoor de verzekerde niet verantwoordelijk is. w) Reconstructiewaarde: prijs van de reconstructie identiek aan het beschadigd goed x) Ruzie: twist tussen twee of meerdere personen die gepaard gaat met beledigingen, bedreigingen en soms ook met vechtpartijen y) Schade: het woord schade in onderhavige overeenkomst verwijst naar alle bijkomende uitgaven die de verzekerde moet doen om het verzekerde evenement doorgang te laten vinden en/of de uitgaven die nodig zijn voor het repareren of het vervangen van de verzekerde goederen als gevolg van een verzekerde omstandigheid. z) Schadegeval: alle schade aan verzekerde goederen of personen die toe te schrijven is aan eenzelfde oorzaak, evenals alle niet-vergoedbare schade krachtens de waarborg derdenverhaal, veroorzaakt naar aanleiding van eenzelfde schadelijk feit. aa) Staking: door een groep werknemers, bedienden, ambtenaren of zelfstandigen beraamde stillegging van het werk. bb) Terrorisme of sabotage: clandestien georganiseerde actie met ideologische, politieke of sociale bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld gepleegd wordt op personen of goederen vernield worden om indruk te maken op het publiek en een onveiligheidsgevoel te creëren (terrorisme). cc) U: u verwijst naar de verzekerden. dd) Verzekerde: de organisatoren, hun afgevaardigden, de personen en ondernemingen voor wie ze handelen. ee) Volksbeweging: gewelddadige actie, zelfs als ze niet beraamd is, van een groep personen die, zonder dat er opstand is tegen de gevestigde orde, toch wijst op opgehitste gemoederen en gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of onwettige daden. ff) Vrijstelling: de eerste schijf van de schade die ten laste van de verzekerde blijft. Elk schadegeval is onderworpen aan een enkele vrijstelling die van het bedrag van de schade wordt afgetrokken. Wanneer meerdere waarborgen van toepassing zijn op een en hetzelfde schadegeval, wordt alleen de laagste vrijstelling toegepast. Pagina 30 van 31

92 gg) Werkelijke waarde: de nieuwwaarde, na aftrek van de slijtage hh) Ziekte: wijziging van de organen of de orgaanfuncties, ten gevolge van interne of externe oorzaken, die tot uiting komt in symptomen en tekens en een verstoring van de functies of in kwetsuren. Depressie en gelijkgestelde aandoeningen worden in geen geval als ziekte beschouwd door onderhavige overeenkomst. Pagina 31 van 31

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger (3 juli 2005, gewijzigd door de Wet houdende Diverse bepalingen van 27/12/2005) is aangepast. De nieuwe

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Sessie Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Wilrijk - 9 oktober 2010 Campus Drie Eiken Universiteit Antwerpen Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet

Nadere informatie

Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders

Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De persoon die schade aan iemand anders veroorzaakt, is verplicht die te herstellen. Hierbij wordt een onderscheid

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk. Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen

Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk. Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen Verzekering vrijwilligerswerk aangeboden via Vlaamse Provincies Korte historiek Het reglement: voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis Basis BA 1 De verschillende soorten aansprakelijkheid onderscheiden (morele, burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid) en bepalen

Nadere informatie

Koor- en dirigentendag. Studiedag 17/09/2011

Koor- en dirigentendag. Studiedag 17/09/2011 Koor- en dirigentendag Studiedag 17/09/2011 -- 1. Vanbreda Risk & Benefits 2. Koor 3. Mensen 4. Middelen 5. Vermogen 6. Contact 1. Vanbreda Risk & Benefits Grootste onafhankelijke verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

Vrijwilligerswetgeving

Vrijwilligerswetgeving Vrijwilligerswetgeving Titel: Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers Wet houdende diverse bepalingen (B.S. 30-12-05) Wet van 19 juli 2006 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005

Nadere informatie

Kick-off voor presidia

Kick-off voor presidia Kick-off voor presidia 13.05.2014 JURIDISCH STATUUT EN AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN STUDENTENVERENIGING Stad Antwerpen/ juridische dienst Inhoud 1. Feitelijke vereniging vs. vzw 2. Aansprakelijkheid feitelijke

Nadere informatie

Juridisch statuut van studentenverenigingen

Juridisch statuut van studentenverenigingen Juridisch statuut van studentenverenigingen Inleiding & Structuur Wat Feitelijke Vereniging VZW 29-9-2016 2 Feitelijke vereniging Kenmerken Vanaf moment dat twee of meer personen het idee ontwikkelen om

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en BTW in de vzw & de feitelijke vereniging

Aansprakelijkheid en BTW in de vzw & de feitelijke vereniging Aansprakelijkheid en BTW in de vzw & de feitelijke vereniging 1 Wat? A. Inleiding verschillen tussen een feitelijke vereniging en een vzw B. Toegepast: Aansprakelijkheid welk risico lopen leden en bestuur

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het Provinciedecreet; Overwegende

Nadere informatie

Vergelijking feitelijke vereniging - vzw

Vergelijking feitelijke vereniging - vzw Zonder winst geoogmerkt vzw- en vrijwilligersstatuut Aalst, 21 november 2013 Vergelijking feitelijke vereniging - vzw Vergelijking feit. vereniging - vzw Feitelijke vereniging bestaat juridisch niet onbeperkte

Nadere informatie

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje!

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje! Fuiven organiseren Meer dan fun en een feestje! Alles over fuiven organiseren Alle informatie en een praktische checklist voor wie fuiven wil organiseren www.fuifpunt.be Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers 2. Wettelijke initiatieven 1) wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van

Nadere informatie

VERZEKERINGEN. herfst 2016 Bart Hannes

VERZEKERINGEN. herfst 2016 Bart Hannes VERZEKERINGEN herfst 2016 Bart Hannes 1 Verzekeringen I. Wat en wie is verzekerd via VBL vzw? I.1. Burgerlijke aansprakelijkheid I.2. Lichamelijke ongevallen II. Oplossingen voor niet verzekerde risico

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1. Het doel van dit reglement is de kwalitatieve ondersteuning

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. info@jcpingie.be / www.jcpingie.be

INFORMATIENOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. info@jcpingie.be / www.jcpingie.be INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Organisatie/jeugdhuis Jeugdcentrum Pingie vzw Adres Hertstraat 98 9473 Welle - Denderleeuw e-mail / website info@jcpingie.be

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. [De informatieplicht] HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Gratis Verzekering Vrijwilligerswerk

Gratis Verzekering Vrijwilligerswerk Gratis Verzekering Vrijwilligerswerk Ben je een vrijwilligersorganisatie in de provincie Antwerpen, uit om het even welke sector, dan kan je bij je provinciebestuur terecht voor een gratis vrijwilligersverzekering.

Nadere informatie

G O E D V E R Z E K E R D?!?

G O E D V E R Z E K E R D?!? G O E D V E R Z E K E R D?!? GOED VERZEKERD?!? Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële risico hoog

Nadere informatie

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje!

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje! Fuiven organiseren Meer dan fun en een feestje! Alles over fuiven organiseren Alle informatie en een praktische checklist voor wie fuiven wil organiseren www.fuifpunt.be Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen

Nadere informatie

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje!

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje! Fuiven organiseren Meer dan fun en een feestje! Alles over fuiven organiseren Alle informatie en een praktische checklist voor wie fuiven wil organiseren www.fuifpunt.be Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen

Nadere informatie

Verzekeringen: Goede raad voor al wie met paarden omgaat

Verzekeringen: Goede raad voor al wie met paarden omgaat Verzekeringen: Goede raad voor al wie met paarden omgaat Hoewel dit niet wettelijk verplicht is, doen alle eigenaars, gebruikers en houders van een paard er goed aan een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Verenigingen en VZW s Cover

Verenigingen en VZW s Cover Verzekeraar Verzekeringnemer Belfius Insurance NV VLAMO VZW 8 BIJLOKEKAAI 9000 GENT Belangrijke data Begindatum 01 januari 2015 Einddatum 31 december 2015 Jaarvervaldag 1 januari Duurtijd: De polis heeft

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de collectieve provinciale verzekering vrijwilligerswerk

Reglement met betrekking tot de collectieve provinciale verzekering vrijwilligerswerk directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking dienst Maatschappelijke Participatie Reglement met betrekking tot de collectieve provinciale verzekering vrijwilligerswerk HOOFDSTUK

Nadere informatie

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Sessie Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Brugge - 18 juni 2016 Hogeschool VIVES Campus Brugge Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet 13.07.2001

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen

Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen Principes Aansprakelijkheid 1. Wie door zijn fout schade berokkent aan een ander moet deze schade vergoeden De wet

Nadere informatie

Verzekeren? Verzekeringen

Verzekeren? Verzekeringen Verzekeren? Verzekeringen Risico afdekken Welke risico s lopen vrijwilligers en organisa6e? Pas als u weet welke risico s er zijn, kunt u beoordelen welke verzekeringen zinvol zijn om af te sluiten. Soms

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/326 19 september 2007 Besluit houdende het reglement betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het aanbieden van een verzekering Het College, Gelet op de artikelen 127,

Nadere informatie

Laat je bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren!!

Laat je bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren!! Laat je bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren!! Als bestuurder ben je voor veel meer aansprakelijk dan je denkt. Een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid is een noodzaak en ook meer dan betaalbaar

Nadere informatie

Vrijwilliger : elke natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht.

Vrijwilliger : elke natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement vrijwilligersverzekering Artikel 1.- Binnen de perken van de in het verdelingsplan van de nationale Loterij voorziene subsidies, biedt de Vlaamse Gemeenschapscommissie een

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Wegwijs in de nieuwe verzekeringspolis. Infovergadering 24 oktober 2015 De Graanmaat - St-Niklaas Eddy Van Den Bosch

UW SPORTVERZEKERING. Wegwijs in de nieuwe verzekeringspolis. Infovergadering 24 oktober 2015 De Graanmaat - St-Niklaas Eddy Van Den Bosch UW SPORTVERZEKERING Wegwijs in de nieuwe verzekeringspolis Infovergadering 24 oktober 2015 De Graanmaat - St-Niklaas Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet 13.07.2001 Uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND. Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND. Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen INHOUD I. De begrippen burgerlijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke II. Twee concrete

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK INFORMATIEPLICHT

VRIJWILLIGERSWERK INFORMATIEPLICHT VRIJWILLIGERSWERK Sinds 1 augustus 2006 is de hernieuwde wet op het vrijwilligerswerk van kracht. Deze wet legt vast wat onder de vorm van vrijwilligerswerk mogelijk is en op welke manier dit dient te

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Informatiefiche. Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon

Informatiefiche. Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon Informatiefiche Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon VERANTWOORDELIJKHEID Een (ernstig) arbeidsongeval leidt zowel tot strafrechtelijke verantwoordelijkheid als burgerlijke aansprakelijkheid Strafrechtelijke

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. (farde 1) Handboek manifestaties en evenementen Integrale veiligheid. Voorwoord Algemene inleiding I. INHOUDSTAFEL COMMENTAAR

INHOUDSTAFEL. (farde 1) Handboek manifestaties en evenementen Integrale veiligheid. Voorwoord Algemene inleiding I. INHOUDSTAFEL COMMENTAAR INHOUDSTAFEL (farde 1) Handboek manifestaties en evenementen Voorwoord Algemene inleiding I. INHOUDSTAFEL II. COMMENTAAR Inleiding integrale veiligheid Hoofdstuk 1: De rol van de gemeentelijke overheid,

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Algemene voorwaarden De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing. DEFINITIES HOOFDSTUK I - OMVANG VAN

Nadere informatie

Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband

Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband Prof. dr. Alois VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen 1 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID A. Begrip burgerlijke

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD?

Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD? Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD? 1 2 Wat is een vrijwilligersorganisatie? Géén commerciële ondernemingen WEL - rechtspersonen van publiek recht zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Ondernemen is risico's durven nemen

Ondernemen is risico's durven nemen D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen 3 Een gewone beleidshandeling kan morgen zware gevolgen hebben. D&O Plan springt in de bres voor u. Allianz - D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen Een

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013 VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN Bart Hannes 23 oktober 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren Verzekeringen I. Burgerlijke

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de gemeentelijke feestzaal «De Zwalmparel» toebehorend aan het

Nadere informatie

1 Inleiding. Infofiche J010 04/2017. Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon 1/5

1 Inleiding. Infofiche J010 04/2017. Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon 1/5 Infofiche J010 04/2017 Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon 1 Inleiding Deze fiche is bedoeld om de (wettelijke) taken van zowel de bevoegde persoon die wordt aangewezen door de werkgever die de

Nadere informatie

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst.

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. Hoewel de wet het ons niet letterlijk verplicht om een informatienota op te stellen,

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch UW SPORTVERZEKERING Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch De globale context De polis afgesloten door de federatie Andere mogelijke verzekeringen

Nadere informatie

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid C A R P O O L I N G Wettelijke omschrijving Inhoud Voordelen Verzekeringen Stimuli van de overheid Wettelijke omschrijving Definitie Carpooling : minstens twee werknemers een zelfde voertuig delen om een

Nadere informatie

1. Ongeveer een half jaar van tevoren

1. Ongeveer een half jaar van tevoren 68 Er bestaat geen ideaal recept voor het organiseren van een concert. Er spelen immers honderden dingen mee in het welslagen van de avond en de moeilijkheidsgraad om dit te realiseren. Maar we doen toch

Nadere informatie

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde

Nadere informatie

april - mei 2013 Welkom! Nieuwsbrief met actuele informatie voor de zaakvoerder. Inhoudsopgave AANDACHT VOOR DE VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN DE VOF ONDER DE LOEP PROBLEMEN MET BEDRIJFSWAGENS? FACTUREN

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Verzekeringen. Koor&Stem vzw. Organisatie voor vocale muziek

Verzekeringen. Koor&Stem vzw. Organisatie voor vocale muziek Verzekeringen Koor&Stem vzw Zirkstraat 36 2000 Antwerpen Telefoon: 03 237 96 43 Fax: 03 248 16 05 E-mail: info@koorenstem.be Website: www.koorenstem.be Verzekeringsdossier 1/5 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013 VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF Bart Hannes september 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Fuiven in Wevelgem. Deze aanvraag moet minstens 2 maanden vóór aanvang van de activiteit ingediend worden!!

AANVRAAGFORMULIER Fuiven in Wevelgem. Deze aanvraag moet minstens 2 maanden vóór aanvang van de activiteit ingediend worden!! AANVRAAGFORMULIER Fuiven in Wevelgem Deze aanvraag moet minstens 2 maanden vóór aanvang van de activiteit ingediend worden!! Fuifloket jeugddienst Cultuurpad 1 8560 Wevelgem Tel: 056/433 553 william.devoldere@wevelgem.be

Nadere informatie

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB) Voor bedrijven speelt het risico van contractuele aansprakelijkheid een grote rol. Bedrijven hebben

Nadere informatie

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Ethias Powerpoint presentations Verzekeringen die automatisch verworven zijn bij de VBL Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID. Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels. HR BUILDERS 2 mei 2011

AANSPRAKELIJKHEID. Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels. HR BUILDERS 2 mei 2011 AANSPRAKELIJKHEID Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels HR BUILDERS 2 mei 2011 Claeys & Engels 2009 1 Inleiding 1.1 Twee soorten aansprakelijkheid Strafrechtelijke aansprakelijkheid Risico op

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel UW SPORTVERZEKERING Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel De globale context De polis afgesloten door de federatie De statistieken Andere mogelijke verzekeringen

Nadere informatie

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3 i INHOUDSTAFEL Voorwoord................................................. 1 De gebruiksaanwijzing....................................... 3 Deel 1: De identiteitskaart van de vzw..........................

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. Feitelijke vereniging.

INFORMATIENOTA. Feitelijke vereniging. INFORMATIENOTA 1. Organisatie Adres Tel.nr e-mail Sociale doelstelling Juridisch statuut Voorbeelden: VZW-IVZW (internationaal) Gemeente, OCMW, gemeentelijke VZW Stichting/Instelling van Openbaar Nut Intercommunale:

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering.

De VNG Vrijwilligersverzekering. Even over vrijwilligers. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd De voordelen

Nadere informatie

Reglement voor ondersteuning van Brugse feestcomités

Reglement voor ondersteuning van Brugse feestcomités Reglement voor ondersteuning van Brugse feestcomités vastgesteld door de gemeenteraad op 23 november 2015 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 24 november 2015 HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

De vrijwilliger in de zorgsector. Gert Geerts & Tom Peeters

De vrijwilliger in de zorgsector. Gert Geerts & Tom Peeters De vrijwilliger in de zorgsector Gert Geerts & Tom Peeters Inhoud I. Inleiding II. Bronnen III. Kenmerken vrijwilligerswerk IV. Aansprakelijkheid en verzekering M.b.t. de aansprakelijkheid M.b.t. de immuniteit

Nadere informatie

Elektriekers en verzekeringen

Elektriekers en verzekeringen Wel Elektriekers en verzekeringen Federale Verzekering enkele belangrijke cijfers (2012) - Balanstotaal (geconsolideerd) 2,57 miljard - Technische reserves 2,19 miljard - Totale incasso 368,47 miljoen

Nadere informatie

Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger

Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger Inhoud van de toelichting Historiek Krachtlijnen van de wet En verder? Historiek Legislatuur 1999-2003 Verschillende studies over vrijwilligerswerk Twee wetsvoorstellen

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

2 Classificatiewijzen. van de verzekeringen

2 Classificatiewijzen. van de verzekeringen 2 Classificatiewijzen van de verzekeringen GOED BESCHERMD Vijf verzekeringen voor alledag Het is geen makkelijke opgave om de verzekeringen in te delen. Het aanbod en de diversiteit zijn immers zo groot

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

D.A.S. Uw redder in nood

D.A.S. Uw redder in nood D.A.S. Uw redder in nood Waarom rechtsbijstand? DE MEEST GESTELDE VRAGEN 1. Wat doet u als : uw voertuig door een ernstig verkeersongeval totaal verlies is of u zware lichamelijke letsels oploopt? U verwacht

Nadere informatie

Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering

Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering Rubriek 1 - Enkele begrippen Voor het goede begrip volgt nu eerst een verklaring van de belangrijkste termen uit deze polis. 1. Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer

Nadere informatie

Reglement voor ondersteuning van Brugse feestcomités

Reglement voor ondersteuning van Brugse feestcomités Reglement voor ondersteuning van Brugse feestcomités hervastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2017 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 28 juni 2017 HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Meldingsformulier fuiven & feesten

Meldingsformulier fuiven & feesten Meldingsformulier fuiven & feesten Datum van melding: : Naam van de organisatie : Wijze van melding: : website / persoonlijk / e-mail PERSOONSGEGEVENS MELDER & PLAATSVERVANGER (EINDVERANTWOORDELIJKEN)

Nadere informatie

WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK

WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK 1.1. DEFINITIES: Vrijwilligerswerk: Feitelijke vereniging: dient verricht te worden ten behoeve van andere personen, een groep, een organisatie of de samenleving in zijn geheel

Nadere informatie

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions VZW BEMIDDELING Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions Verzekeraar : GENERALI BELGIUM Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel www.generali.be

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 1 januari 2008 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen,

Nadere informatie

Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging. Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs

Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging. Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging

Nadere informatie

&+(&./,67,17,-' 0,167(16-$$50$$1'(19225$)

&+(&./,67,17,-' 0,167(16-$$50$$1'(19225$) &+(&./,67VOOR)8,9(1 Met deze uitgebreide checklist laat je niets aan het toeval over! Gebruik deze checklist als leidraad tijdens het organiseren van je evenement. Bekijk nauwkeurig elk onderdeel en alle

Nadere informatie

BS Verzekeringsrecht

BS Verzekeringsrecht Master Rechten BS Verzekeringsrecht Smvt - Weyts Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R49 7.00 EUR Bijzonderestudie Verzekeringsrecht 2013 Moduleburgerlijkrecht MasterRECHTEN

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering 24 april 2014 Europahotel / Gent

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering 24 april 2014 Europahotel / Gent UW SPORTVERZEKERING Infovergadering Sport & Verzekering 24 april 2014 Europahotel / Gent De globale context De polis afgesloten door de federatie Andere mogelijke verzekeringen De vrijwilligerswet De vrijwilliger

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering lokale groepen

Informatiefiche verzekering lokale groepen Informatiefiche verzekering lokale groepen Als je lid bent van Hujo - dat betekent als je afdracht van 3,00 is gestort (of gratis voor kinderen tot en met het 6 de studiejaar) en je gegevens via de ledenlijst

Nadere informatie

VERZEKERINGEN VOOR SPORTCLUBS. Kempische Verzekeringskring 22 januari 2008 Eddy Van Den Bosch

VERZEKERINGEN VOOR SPORTCLUBS. Kempische Verzekeringskring 22 januari 2008 Eddy Van Den Bosch VERZEKERINGEN VOOR SPORTCLUBS Kempische Verzekeringskring 22 januari 2008 Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap m.b.t. verzekeringen Clubs aangesloten bij een erkende bond Clubs aangesloten bij een niet-erkende

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 1. Vanaf wanneer kan ik een dossier bij het Rampenfonds indienen? U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch

Nadere informatie

AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN. Bart Hannes oktober 2011

AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN. Bart Hannes oktober 2011 AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN Bart Hannes oktober 2011 1 Verzekeringen I. Burgerlijke aansprakelijkheid II. III. IV. Lichamelijke ongevallen AKTIVIA-polissen Andere risico s 2 I. Burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek artikel 1382

Burgerlijk Wetboek artikel 1382 11. VERZEKERINGEN ------------------------ Burgerlijk Wetboek artikel 1382 «Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan,

Nadere informatie

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 TARIEF GEZINSPOLIS Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 Doelgroep Iedereen die in gezinsverband samenwoont of alleenstaande is. Formules: Gezin Alleenstaande 55+ (indien ze met max. 2 samenwonen) Optie: Onthaalgezin

Nadere informatie