Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum"

Transcriptie

1 Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum

2 Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef DZ Rockanje adres: Centraal telefoonnummer: (ook bij noodsituaties) Stuifakkers maakt deel uit van de Catharina Stichting. Bezoekadres: Slagveld AP Brielle Postadres: Postbus AD Brielle adres: Website: Februari 2013 Informatiebrochure Stuifakkers 2

3 Inhoud pagina 1. Algemeen 5 2. Uw woonomgeving 7 3. Wonen met zorg 9 4. Medewerkers en vrijwilligers Algemene afspraken Voorzieningen en praktische zaken Duinpan Wettelijke regelingen Financiën 24 Informatiebrochure Stuifakkers 3

4 Informatiebrochure Stuifakkers 4

5 1. Algemeen Welkom in Stuifakkers Als nieuwe bewoner in woonzorgcentrum Stuifakkers heten wij u van harte welkom. Een verhuizing betekent vaak een grote verandering met daarbij ongetwijfeld de nodige vragen en verwachtingen. Een verhuizing gaat ook vaak gepaard met een grote hoeveelheid informatie die op u af komt. Tijdens uw eerste kennismaking met medewerkers worden wellicht al een aantal vragen beantwoord, maar wij kunnen ons voorstellen dat u graag ook informatie wilt nalezen. Daarom hebben wij zoveel mogelijk informatie gebundeld in deze brochure. Samen met een aantal andere brochures hopen wij u alle informatie te verstrekken die belangrijk is. Mocht u na het lezen van deze informatie nog meer willen weten of vragen hebben, laat dit ons dan weten. Wij willen er alles aan doen om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Stuifakkers Stuifakkers is een woonzorgcentrum en ligt midden in het centrum van Rockanje, vlak bij de duinen en de zee. Dit nieuwe woonzorgcentrum opende haar deuren op 4 januari De oorsprong van Stuifakkers is voortgekomen uit verzorgingshuis Swinshoek, wat na vele jaren van plezierig wonen en leven plaats heeft gemaakt voor een nieuw woonzorgcentrum. De toenmalige bewoners zijn verhuisd naar woonzorgcentrum Stuifakkers. De naam Stuifakkers is nauw verbonden met de geschiedenis van Rockanje. Stuifakkers is namelijk één van de eerste polders die in de 14 e eeuw is ingedijkt. Het land van Rockanje is gewonnen na vele inpolderingen. In de 11 e en 12 e eeuw had de zee nog vrij spel. Bij vloed werd telkens een laagje zeeklei gebracht op de uitgestrekte gorzen van Rockanje en omgeving, waardoor kleipolders ontstonden. Stuifakkers is een laagdrempelig woonzorgcentrum met een belangrijke wijkfunctie. In het gebouw zijn verschillende publieke diensten en voorzieningen ondergebracht die voor meerdere doelgroepen bedoeld zijn. Zie elders in deze brochure. In Stuifakkers wordt de mogelijkheid geboden zelfstandig te wonen en Zorg thuis af te nemen van de Catharina Stichting. De twee- en driekamerappartementen zijn levensloopbestendig aangepast. Levensloopbestendig wil zeggen dat de woning voldoet aan de eisen voor langdurig woonplezier. Uw zorgvraag bepaald of deze woning gedurende uw verblijf geschikt voor u blijft. U kunt rekenen op de zekerheid van zorg- en dienstverlening gedurende 24 uur per dag. Tevens bestaat voor dementerende ouderen de mogelijkheid om in kleinschalig en beschermd woonverband bij elkaar te wonen en te leven. Er zijn voor hen zes woningen beschikbaar, die elk plaats bieden aan zes cliënten. Stuifakkers maakt deel uit van de Catharina Stichting, net zoals woonzorgcentrum Leemgaarde in Oostvoorne en verzorgingshuis Catharina Gasthuis in Brielle. Oudere inwoners in Brielle die zelfstandig wonen worden in het dagelijks leven ondersteund met voorzieningen van Welzijn Ouderen in Brielle, het vierde organisatieonderdeel. Informatiebrochure Stuifakkers 5

6 Het Catharina Gasthuis is hoofdkantoor voor de Catharina Stichting. Directie en stafdiensten zijn ondergebracht in het Catharina Gasthuis. De administratie is gehuisvest in Leemgaarde. Visie De Catharina Stichting kenmerkt zich door de Menselijke Maat. Door de kleinschalige omvang van de stichting kennen wij onze klant persoonlijk. Vanuit onze professionaliteit streven wij er naar om alle mogelijkheden aan faciliteiten en diensten op het gebied van wonen, zorg en diensten naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Wij spelen hierbij in op de unieke vraag en wens van de klant, waarbij wij het belangrijk vinden dat de zelfstandigheid zoveel mogelijk in stand gehouden wordt en de vraag naar autonomie en privacy door onze medewerkers wordt gerespecteerd. Wij willen dat onze klant zich thuis voelt bij de Catharina Stichting. Dat betekent dat wij er alles aan doen om onze klant het vertrouwen te geven in een veilige omgeving te leven. Voor ons is het dan ook belangrijk dat de klant actief meedenkt, zodat wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Van onze medewerkers verwachten wij dat zij deskundig zijn en hun functie professioneel uitoefenen. Zij moeten beschikken over vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. Een klantgerichte houding met flexibiliteit en klantgerichtheid is hierbij uitgangspunt. Onze medewerkers respecteren de waarden en normen van onze klanten en hebben respect voor elkaar. Informatiebrochure Stuifakkers 6

7 2. Uw woonomgeving Stuifakkers bestaat uit een Atrium(hoofd-)gebouw en drie losse appartementengebouwen. Het complex biedt ruimte aan 114 huurwoningen en 18 koopwoningen. Daarnaast is voorzien in 36 plaatsen voor dementerende ouderen die in woonvoorzieningen voor elk 6 personen samen wonen en leven. Het gebouw is vrij toegankelijk. Appartementen Het gebouw is voor het grootste deel eigendom van woningcorporatie Vestia. De verhuur van appartementen deels ondergebracht bij de Catharina Stichting. De koopappartementen zijn eigendom van Humanitas Vastgoed, die de verkoop ervan heeft ondergebracht bij een makelaar. Op alle etages in de gebouwen, die u kunt bereiken via een ruime lift of trap, bevinden zich twee- en driepersoonsappartementen. Deels zijn dit sociale huurwoningen, deels vrije sectorwoningen. In de brochure van Vestia vindt u een uitgebreide beschrijving en plattegronden van de huurappartementen. Afdeling voor cliënten met psycho-geriatrische problematiek - Duinpan In het Atriumgebouw bevindt zich op de tussenetage 36 zit-/slaapkamers voor dementerende ouderen die in groepen van 6 samen wonen en leven. Elke groep beschikt over een eigen woonkamer en keuken met daarbij behorende voorzieningen en een eigen of gedeeld terras. Deze etage wordt de Duinpan genoemd. Elke wooneenheid van de Duinpan heeft een eigen team van verzorgenden, ondersteund door mantelzorgers, verwanten en vrijwilligers. Er is 24 uur per dag een gediplomeerd verzorgende aanwezig. Een codeslot op de deur van deze afdeling zorgt mede voor de veiligheid van de bewoners. Bewoners hebben de vrijheid om van de ene naar de andere wooneenheid van de Duinpan te gaan. Om op de Duinpan te kunnen wonen dient u te beschikken over een passende indicatie, afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Tevens heeft u de voorkeur voor Stuifakkers uitgesproken. Elders in deze én de specifieke brochure over de Duinpan kunt u meer lezen over deze woonvorm. Ruimte voor dagverzorging Als u zelfstandig woont, maar zelf tot weinig activiteiten komt en behoefte hebt aan wat meer stimulans en structuur in de dagbesteding of om andere redenen graag buiten uw eigen woning iets onderneemt, dan is dagverzorging misschien wat voor u. Bij dagverzorging ontmoet u acht tot tien andere ouderen en doet u mee aan activiteiten onder begeleiding van een gediplomeerd verzorgende en vrijwilligers. Dat kunnen één of meerdere dagdelen of dagen zijn. Om gebruik te maken van deze voorziening is indicatie van het CIZ nodig. Informatiebrochure Stuifakkers 7

8 Algemene ruimtes In Stuifakkers worden een aantal ruimtes verhuurd aan zelfstandig ondernemers of publieke dienstverleners. U vindt in Stuifakkers bijvoorbeeld het Centrum voor jeugd en gezin, een fysiotherapiepraktijk, kapsalon, schoonheidssalon en pedicure. De Catharina Stichting heeft ook een aantal ruimten tot haar beschikking. U vindt in Stuifakkers de volgende algemene ruimtes: Restaurant (de Branding) In deze multifunctionele ruimte wordt dagelijks de maaltijd geserveerd. Tevens wordt deze ruimte gebruikt voor regelmatig georganiseerde recreatieve activiteiten en bijeenkomsten. Naast het restaurantgedeelte bevindt zich de bibliotheek, de kinderspeelhoek, de biljarttafel en een loungedeel bij de televisie. Theater (het Getij) Deze ruimte, voorzien van podium en licht- en geluidsinstallatie, kan worden gehuurd voor activiteiten en bijeenkomsten; Winkelvoorziening (de Schelp) voor de kleine dagelijkse levensmiddelen; Diverse facilitaire- en kantoorruimtes voor medewerkers van de Catharina Stichting. Informatiebrochure Stuifakkers 8

9 3. Wonen met zorg Het huren van een appartement en het afnemen van zorg en diensten is gescheiden. Net zoals in een huurwoning in de wijk betaald u de huur aan de verhuurder (Vestia), de energiekosten aan uw energieleverancier, de kabelkosten aan de kabelmaatschappij en wordt de zorg geleverd door en betaald aan de Catharina Stichting. De kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen vormt hierop een uitzondering. Hiervoor is het wonen, verblijf, de zorg, behandeling en begeleiding in één pakket ondergebracht. Om een woning met de mogelijkheid tot zorg te kunnen huren is een indicatie een vereiste. De combinatie van indicatie en inkomen bepaalt voor welk type appartement u in aanmerking komt. Passende indicatie Om zorg te kunnen afnemen van de Catharina Stichting dient u te beschikken over een passende indicatie, afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Tevens heeft u de voorkeur voor wonen in Stuifakkers uitgesproken. In het indicatiebesluit wordt de behoefte aan zorg uitgedrukt in functies, zoals persoonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding of een zorgzwaartepakket (ZZP). Een ZZP kan op verzoek worden omgezet naar een Volledig Pakket Thuis (VPT) als u voldoet aan de eisen die daarvoor gesteld worden. In dit pakket is bijvoorbeeld huishouding en de maaltijdvoorziening opgenomen. Per functie of pakket wordt aangegeven hoeveel zorg u mag verwachten. Dit is een gemiddeld aantal uren per week. Gedetailleerde informatie over kunt u opvragen bij het CIZ. Over de concrete invulling ervan worden met u individuele afspraken gemaakt. Voor de Duinpan geldt daarbij dat er een BOPZverklaring moet zijn afgegeven. Zie hiervoor het hoofdstuk Duinpan. Woont u eenmaal in Stuifakkers en u neemt zorg af van de Catharina Stichting, dan zal de inhoud en geldigheidstermijn van de indicatie door de Eerst verantwoordelijk verzorgende (Evv er) bewaakt worden. Er wordt actie genomen als dat op dit gebied nodig is. Zodra de indicatie is verstrekt en uw voorkeur is vastgelegd wordt deze in de vorm van een zorgtoewijzing ontvangen door de wachtlijstbegeleider van de Catharina Stichting. De wachtlijstbegeleider neemt met u contact op om u de juiste informatie te vestrekken, de te nemen stappen uit te leggen en de behoefte aan zorg door te nemen. Op het moment dat er een appartement beschikbaar is wordt er nogmaals contact opgenomen om eventuele veranderingen in uw situatie door te spreken. U wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek met de woonconsulent. Bezichtiging woning Uw eerste persoonlijke contact is in de meeste gevallen met de woonconsulent van Stuifakkers. Zij ontvangt u als er een appartement beschikbaar is. U krijgt de gelegenheid het appartement te bezichtigen en vragen te stellen. Tevens wordt aan u een informatiepakket uitgereikt. Als u het appartement accepteert dan Informatiebrochure Stuifakkers 9

10 maakt de woonconsulent met u afspraken over de sleuteluitreiking. Zij geeft aan de teammanager door wanneer u verwacht het appartement te betrekken. Zorg- en dienstverlening Uw vaste aanspreekpunt voor alles wat met de zorg- en dienstverlening van de Catharina Stichting te maken heeft is voor u de Evv er. U maakt met de Evv er afspraken over de aard en soort zorg- en dienstverlening die u wenst te ontvangen. Samen wordt gekeken naar de mogelijkheden en worden afspraken vastgelegd. Belangrijk is te weten dat u hierover de regie heeft en wij, de Catharina Stichting, u faciliteren en ondersteunen bij de juiste invulling van zorg- en dienstverlening. Wettelijk vertegenwoordiger / contactpersoon Er kunnen zich situaties voordoen waarin u niet of onvoldoende in staat bent uw eigen materiële en/of immateriële belangen te behartigen. U kunt iemand in uw naaste omgeving aanwijzen en schriftelijk machtigen om als uw vertegenwoordiger of 1 e contactpersoon op te treden op het gebied van verzorging, behandeling, verpleging, begeleiding en/of financiële zaken. De Stichting gaat er van uit dat u zelf een vertegenwoordiger aanwijst. Belangrijk is bij uw Eerst Verantwoordelijk Verzorgende aan te geven wie dat is. Zorgovereenkomst In het informatiepakket wat u voor de bezichtiging ontvangt zit een voorbeeld zorgovereenkomst met bijbehorende Algemene Leveringsvoorwaarden voor zorg met verblijf. In deze documenten staan rechten en plichten van zowel u als zorgontvanger als van de zorgaanbieder, de Catharina Stichting vermeld. Deze voorbeeld zorgovereenkomst dient u voordat u afspraken gaat maken over de zorgverlening door te lezen. Een aantal onderwerpen komen aan bod in deze brochure. U kunt tijdens het gesprek met de Eerst verantwoordelijk verzorgende vragen stellen ter verduidelijking en afspraken maken over de zorgverlening. U heeft hiervoor de regie in handen. De definitieve overeenkomst wordt ingevuld, waarna u en de locatiemanager deze ondertekenen. Zorgleefplan Op de dag dat u in Stuifakkers komt wonen wordt u door de Evv er of teammanager ontvangen. De Evv er zal zo snel mogelijk starten met het invullen van het Zorgleefplan. In het Zorgleefplan worden aan de hand van vier Levensdomeinen uw levensweg, uw persoonlijke situatie, achtergronden, wensen en behoeften in beeld gebracht. Deze Levensdomeinen zijn: Woon- en leefomstandigheden, Participatie, Mentaal welbevinden en autonomie, Lichamelijk welbevinden en gezondheid. Voor medewerkers die met u contact hebben is het belangrijk te weten waar zij rekening mee moeten houden. Als u bepaalde gewoonten heeft of gewend bent aan een bepaalde benadering, dan willen wij daar graag rekening mee houden. Belangrijk is te weten dat u zelf de regie heeft over informatie die u wilt verstrekken. Informatiebrochure Stuifakkers 10

11 Er wordt zorgvuldig omgegaan met uw gegevens, volgens wettelijk vastgestelde kaders die u in de Algemene Leveringsvoorwaarden kunt nalezen. Het Zorgleefplan is geen statisch geheel, dat betekent dat er steeds aanvullingen kunnen worden gedaan als uw situatie verandert. Ook kunnen in het Zorgleefplan, vaak op verzoek van de huisarts, specifieke situaties worden bijgehouden, zoals bijvoorbeeld uw gewicht, bloedsuikerspiegel etc. Er wordt dagelijks gerapporteerd door de verzorgenden en begeleiders die u, waar nodig, helpen. Zorgplan Binnen 6 weken nadat de eerste zorg aan u is verleend wordt er een persoonlijk zorgplan opgesteld. Dit zorgplan maakt deel uit van het Zorgleefplan en bevat afspraken over de wijze waarop, en de mate waarin u zorg en behandeling ontvangt. Er worden doelen gesteld en afspraken gemaakt welke acties belangrijk zijn en wie ze uitvoert. Het zorgplan komt tot stand in overleg en met instemming van u of uw vertegenwoordiger. Door in te stemmen met het zorgplan geeft u ook toestemming voor de uitvoering van de zorgverlening en behandelingen die hiervan deel uitmaken. Zorgplanbespreking Ten minste twee maal per jaar vindt er een zorgplanbespreking plaats. Tijdens deze zorgplanbespreking, waar u en eventueel uw vertegenwoordiger bij aanwezig bent evenals de Evv er en betrokken behandelaars, wordt de verleende zorg en behandeling met u geëvalueerd. Het opgestelde zorgplan is hiervoor het uitgangspunt. Eventuele veranderingen of nieuwe afspraken worden opnieuw vastgelegd in het zorgplan dat u vervolgens accordeert. Inzagerecht Het zorgleefplan blijft in uw appartement. Te allen tijde heeft u recht op inzage in het zorgleefplan. Afspraken hierover staan ook vermeld in de zorgovereenkomst en bijbehorende Algemene leveringsvoorwaarden. Private zorg Mocht de zorg die u ontvangt niet toereikend zijn en het is niet mogelijk gebleken dat u een nieuwe, hogere indicatie krijgt, dan bestaat de mogelijkheid om aanvullende zorg af te nemen van de Catharina Stichting. Deze aanvullende zorg wordt vastgelegd in een overeenkomst en is voor eigen rekening. Voor meer informatie kunt u terecht bij de locatiemanager of teammanager. Reanimatiebeleid U kunt in een situatie terecht komen waarbij reanimatie nodig kan zijn. In een gesprek met uw arts kunt u aangeven wat uw wensen zijn. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd in het Zorgleefplan. Het tot uitvoer brengen van reanimatie is niet alleen een zaak van de individuele zorgverlener, maar ook de Catharina Stichting draagt daarin haar verantwoordelijkheid. Informatiebrochure Stuifakkers 11

12 Ja, tenzij Bij de Catharina Stichting wordt als uitgangspunt genomen dat iedere cliënt wordt gereanimeerd, tenzij door de cliënt uitdrukkelijk anders is aangegeven. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de reanimatie een medisch zinvolle handeling is. Bij nieuwe cliënten, waarbij nog geen gesprek heeft plaatsgevonden over al dan niet reanimeren, zal altijd reanimatie plaatsvinden. Bij tussenkomst van arts of ambulancepersoneel wordt hun oordeel gevolgd en kan de reanimatie worden gestaakt. De arts of het ambulancepersoneel neemt de verantwoordelijkheid voor reanimatie over van de medewerkers van de Catharina Stichting. Informatiebrochure Stuifakkers 12

13 4. Medewerkers en vrijwilligers Als u in Stuifakkers woont kunt u contact hebben met verschillende (groepen) medewerkers van de Catharina Stichting. Dit kunnen zijn: Locatiemanager De locatiemanager is verantwoordelijk voor de inhoud, omvang en kwaliteit van de meeste vormen van zorg- en dienstverlening in Stuifakkers. Teammanager De teammanager coördineert en faciliteert de (zorg)processen, stuurt betreffende functionarissen aan en ziet er op toe dat afspraken worden nagekomen. Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (Evv er) De Evv er is uw vaste aanspreekpunt. Deze verzorgende faciliteert en ondersteunt u om uw levensweg zoals u die gewend was zo goed als mogelijk en voor zo ver dat binnen onze mogelijkheden ligt, voort te zetten. Ook is deze Evv er in eerste instantie verantwoordelijk voor uw verzorging. Team verzorging en begeleiding Een team van gediplomeerde helpenden en verzorgenden staan u dagelijks bij als het gaat om uw persoonlijke verzorging en begeleiding. Zij ondersteunen u bij die handelingen die u niet meer zelf kunt verrichten. Dat wat u zelf nog kunt doen, wordt zoveel mogelijk ook door uzelf gedaan. Het team kent verschillende niveaus waarvan afgeleid ook verschillende handelingen verricht mogen worden. Wij proberen zoveel mogelijk dezelfde verzorgenden in te zetten om u te ondersteunen en het aantal verschillende gezichten te beperken. De Catharina Stichting leidt ook verzorgenden op. Afhankelijk van de hoe ver de opleiding gevorderd is mogen leerlingen een aantal activiteiten zelfstandig doen. Facilitaire disciplines Er zijn, naast de verzorging, verschillende groepen medewerkers die bijdragen aan het woon- en leefklimaat. De horecamedewerkers zorgen er dagelijks in restaurant de Branding voor dat u er een warme maaltijd kunt nuttigen. Zij staan ook voor u klaar als u, met uw familie, een kopje koffie wilt drinken in de Branding en tijdens verschillende activiteiten. Huishoudelijk medewerkers worden ingezet als u afspraken heeft gemaakt over het schoonhouden van uw appartement. Heeft u een Volledig Pakket Thuis dan maakt dit deel uit van het pakket. Heeft u een andere indicatie, dan kunt u huishoudelijk medewerkers tegen private betaling inhuren. Hierover wordt met u een aparte overeenkomst afgesloten. Informatiebrochure Stuifakkers 13

14 De huismeester, in dienst van verhuurder Vestia zorgt er voor dat uw veiligheid, in technisch opzicht en in overeenstemming met de verhuurder van het gebouw, gewaarborgd wordt. Er is wekelijks spreekuur in restaurant de Branding. Vrijwilligers Een grote groep enthousiaste vrijwilligers verricht in Stuifakkers diverse activiteiten, aanvullend aan de professionele zorg. U zult vrijwilligers tegenkomen bij bijvoorbeeld recreatieve activiteiten, in de winkel en in het restaurant. U kunt, wanneer u bijvoorbeeld weinig bezoek ontvangt, een beroep doen op een vrijwilliger die samen met u iets kan ondernemen. U kunt dit bespreken met uw Evv er. De Stichting Werkgroep Ouderen Rockanje (SWOR) is een actieve groep vrijwilligers die regelmatig grotere recreatieve activiteiten organiseert in theater het Getij of in restaurant de Branding. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met medewerkers van de Catharina Stichting. Bent u zelf of zijn uw naasten geïnteresseerd in vrijwilligerswerk, dan kunt u contact opnemen met de locatie- of teammanager. Mede door de inzet van vrijwilligers kunnen we het wonen en leven in Stuifakkers nog prettiger maken. Medische zorg en behandeling Was u voordat u in Stuifakkers kwam wonen, woonachtig in de gemeente Rockanje, dan kunt u gewoonlijk uw eigen huisarts aanhouden. In andere gevallen dient u een huisarts in Rockanje te kiezen. De Evv er is u graag behulpzaam bij het kiezen van een huisarts. Hoe het contact met uw huisarts plaatsvindt bespreekt u zelf met de huisarts. Belangrijke afspraken voor de verzorging worden, met uw toestemming in het Zorgleefplan vermeld. Voor de Duinpan geldt dat de medische eindverantwoording in handen is van de specialist ouderengeneeskunde van zorgaanbieder Careyn. De Catharina Stichting heeft met Careyn een overeenkomst afgesloten. U blijft, voor eventuele behandelingen van een specialist in een ziekenhuis, onder diens verantwoordelijkheid. Mocht u geadviseerd zijn therapieën als fysiotherapie, ergotherapie of logopedie te volgen, dan bent u vrij te kiezen bij welke behandelaar u dit doet. Hetzelfde geldt voor uw keuze voor psychologische begeleiding. Bovenstaande staat los van de zorg die de Catharina Stichting levert. Er wordt echter wel nauw samengewerkt om afspraken met u goed te kunnen afstemmen. Gedragscode Voor medewerkers van de Catharina Stichting staat in de Gedragscode hoe de houding dient te zijn in de omgang met onze cliënten en hun naasten, collega s en anderen die bij de zorg en dienstverlening betrokken zijn. De code geeft aan wat er van ons verwacht mag worden, ongeacht het soort werk of de soort activiteit. Informatiebrochure Stuifakkers 14

15 5. Algemene afspraken Inrichting en aansluitingen U huurt uw appartement, u woont zelfstandig en bepaalt dus ook zelf hoe u uw eigen appartement inricht en hoe u uw eigen huishouding voert. Voor eventuele bouwkundige en/of technische aanpassingen pleegt u overleg met de huismeester of de verhuurder. De Catharina Stichting heeft hierin geen rol. Elk appartement beschikt over een aansluiting op de Centrale Antenne Inrichting (CAI) en een telefoonaansluiting. U draagt zelf zorg voor de benodigde contacten met de relevante leveranciers. Aansluitingskosten, gebruikerskosten, abonnementsgelden en gesprekskosten zijn voor uw eigen rekening. Wij adviseren u zelf een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het is niet mogelijk om bezittingen op te slaan in Stuifakkers op andere plaatsen dan in uw appartement. Op last van de brandweer is het niet mogelijk om losse zaken als een rollator, scootmobiel en andere bezittingen op de gangen te plaatsen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het plaatsen van een kerstboom op de gang. De scootmobiel kunt u in de garage in de daarvoor bestemde ruimte plaatsen. Bij het verlaten van uw appartement bent u zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van uw appartement. Bezoek Stuifakkers is vrij toegankelijk. U woont hier zelfstandig dus bepaalt zelf of en wanneer u bezoek ontvangt. De kleinschalige woonvorm de Duinpan is toegankelijk middels een code. Deze zal aan de vertegenwoordiger van de bewoner die daar woonachtig is worden verstrekt door de Evv er. Wij vragen u bij het verlaten van de Duinpan op te letten dat bewoners niet zonder begeleiding de afdeling verlaten. Verhuizen binnen Stuifakkers Mocht het voorkomen dat u niet meer zelfstandig kunt wonen en noodzakelijkerwijs zorg en begeleiding nodig heeft die geboden wordt op de kleinschalige woonvorm de Duinpan, dan is verhuizing hier naar toe mogelijk. Dit hangt echter zeer af van uw persoonlijke situatie en de mate van zorg en begeleiding die u nodig heeft. Deze moet passend zijn voor deze woonvorm. Ook ligt hieraan een nieuwe indicatie ten grondslag en daarmee een wijziging van de CIZ indicatie. Bovenstaande geldt ook als u samenwoont. Mocht het voorkomen dat één van bieden zorg nodig heeft die op de Duinpan geboden wordt, dan zal er een verhuizing plaatsvinden van degene die deze zorg nodig heeft. De ander blijft wonen in het gehuurde appartement. U woont beiden nog steeds onder het dak van Stuifakkers, maar wel gescheiden van woon- en leefruimte. Informatiebrochure Stuifakkers 15

16 Mantelzorg Mantelzorg is zorg die wordt verleend door iemand uit de naaste omgeving van de hulpbehoevende. Deze zorg wordt niet verleend vanuit een hulpverlenend beroep, maar vaak vanuit de overtuiging, vanzelfsprekendheid of morele verplichting een naaste te helpen. Mantelzorg kan gewoon voortgezet worden als u in Stuifakkers komt wonen. Uw mantelzorger blijft een belangrijke rol uitoefenen nadat u bent verhuisd naar Stuifakkers. De kennis en ervaring van de mantelzorger draagt bij aan een prettige woon- en leefomgeving en wordt zeer op prijs gesteld. Op verschillende punten kan uw mantelzorger een aandeel leveren. Desgewenst worden hierover afspraken gemaakt met de Evv er. Informatiebrochure Stuifakkers 16

17 6. Voorzieningen en praktische zaken Wij kunnen ons voorstellen dat er veel praktische vragen zijn als u in Stuifakkers komt wonen. Wij hebben ze, in alfabetische volgorde, voor u op een rijtje gezet. Activiteiten In de algemene ruimten worden regelmatig recreatieve activiteiten georganiseerd waarvoor u zich kunt opgeven of waarbij u zich kunt aansluiten. Het programma wordt voor de meeste activiteiten samengesteld door de SWOR en door deze vrijwilligersorganisatie gecoördineerd en uitgevoerd. In de hal hangt een actueel overzicht van alle activiteiten en waar u zich kunt opgeven. Het is mogelijk dat aan u een vergoeding wordt gevraagd. In de vrij toegankelijke ruimte naar het restaurant wordt u de gelegenheid geboden te lezen aan de leestafel, televisie te kijken, te biljarten of samen te zijn met uw naasten of andere contacten van u. Alarmering Thuis Wilt u graag zelfstandig wonen, maar wel met een gerust gevoel? Dan kunt u gebruik maken van de service Alarmering Thuis. Tegen een maandelijkse vergoeding een eenmalige kosten voor het plaatsen van het toestel kunt u een alarmtoestel laten plaatsen. Samen met de bijgeleverde halshanger of polsband die is voorzien van een alarmknop kunt u in alle ruimten in uw woning alarm slaan. De melding wordt ontvangen door een verzorgende van de Catharina Stichting, die met u in verbinding treedt. Bent u niet in staat om antwoord te geven, dan komt de verzorgende direct naar u toe. Apotheek Als u gewend bent zelf uw medicijnen te beheren en te ontvangen van de plaatselijke apotheker, dan kan dat. Uw medicijnen worden bij u thuis afgeleverd en door u zelf beheerd. Is dit niet meer mogelijk, dan kunnen de verzorgenden van de Catharina Stichting dit van u overnemen. In Stuifakkers wordt gewerkt met een modern medicatieregistratiesysteem. Er wordt nauw samengewerkt met de plaatselijke apotheker. Bibliotheek Stuifakkers beschikt over een kleine bibliotheek met groot- en kleinletterboeken. De bibliotheekkasten bevinden zich in het vrij toegankelijke deel naast het restaurant. U kunt de boeken kosteloos lenen. Wij vertrouwen er op dat u de boeken met zorg behandeld en weer netjes terug brengt. Brandpreventie/brandmelding Net zoals in alle openbare gebouwen beschikt ook Stuifakkers over een brandalarmeringssysteem wat aan alle kwaliteitseisen voldoet en bijdraagt aan uw veiligheid. Dat neemt niet weg dat wij u en uw bezoek verzoeken voorzichtig om te gaan met open vuur en brandgevaarlijke stoffen. In de openbare ruimten zijn kaarsen, waxinelichtjes of ander brandgevaarlijke stoffen en materialen verboden. Roken is alleen toegestaan in uw eigen appartement. Informatiebrochure Stuifakkers 17

18 Mocht er onverhoopt ergens brand uitbreken, volg dan de vluchtroutes en aanwijzingen van de medewerkers op. Bij brand- en rookontwikkeling wordt de brandweer automatisch gewaarschuwd via het brandmeldsysteem. Zodra de brandweer arriveert wordt u geacht de instructies van hen op te volgen. Centrum voor Jeugd en Gezin Stuifakkers is een openbaar toegankelijk gebouw waar faciliteiten in ondergebracht zijn die voor verschillende doelgroepen belangrijk kunnen zijn. Zo is ook het Centrum voor Jeugd en Gezin gevestigd in Stuifakkers. Fysiotherapie In het verlaagde deel in het Atrium heeft zich een locale fysiotherapeut gevestigd. U kunt zelf een afspraak maken voor een behandeling. Garage Stuifakkers heeft een inpandige garage onder het Atriumgebouw. De parkeerplaatsen maken deel uit van de niet-gesubsidieerde woningen. De huurprijs ervan wordt verrekend in de maandelijkse woninghuur. Huisdieren Wij kunnen ons voorstellen dat u graag uw huisdier mee wilt nemen naar Stuifakkers. Uiteraard kan dat als u zelfstandig woont. De woonsituatie in Stuifakkers is wat dit betreft iet anders dan in een woning in de wijk. U bent zelf verantwoordelijk voor de algehele verzorging van het dier en aansprakelijk voor de schade welke door het dier wordt veroorzaakt. Deze verantwoordelijkheid geldt voor alle schade die het dier zowel binnen als buiten aanricht. Mocht u niet meer in staat zijn voor uw huisdier te zorgen, dan verwachten wij dat uw naasten deze zorg van u overnemen. De Catharina Stichting heeft hierin geen rol. Voor de Duinpan geldt dat u over het willen meenemen van een huisdier overlegd met de teammanager. Informatie Het is mogelijk dat er zich belangrijke zaken voordoen binnen Stuifakkers of de Catharina Stichting waarover wij u graag willen informeren. U zult dan namens de directeur/bestuurder of locatiemanager persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van informatiebijeenkomsten worden geïnformeerd. Natuurlijk kunt u altijd met vragen terecht bij de Evv er, teammanager of locatiemanager. Kapper In het verlaagde deel in het Atriumgebouw heeft zich een kapper gevestigd. Deze ruimte worden eveneens gebruikt als schoonheidssalon. U kunt zelf een afspraak maken als u daarvan gebruik wilt maken. Maaltijden U zorgt zelf voor uw maaltijden. U kunt voor een warme maaltijd en voor de kleine kaart tussen uur terecht in restaurant de Branding. Heeft u een indicatie voor Volledig Pakket Thuis dan zijn er meerdere mogelijkheden om de maaltijd af te nemen. Uw Evv er kan u daarover meer vertellen. Informatiebrochure Stuifakkers 18

19 In overleg met de Evv er kunt u ondersteuning krijgen bij het nuttigen van de maaltijd. Deze ondersteuning maakt deel uit van de functie Persoonlijke Verzorging waarvoor u geïndiceerd moet zijn. Restaurant de Branding Het restaurant kunt u bezoeken voor de warme maaltijd, maar ook als er activiteiten of bijeenkomsten plaatsvinden waaraan u kunt deelnemen. De medewerkers van het restaurant en de keuken zijn er dagelijks van uur. Wij nodigen u van harte uit om met uw bezoek in het restaurant te komen eten. Rookbeleid Er geldt binnen het gebouw een rookverbod voor algemene ruimtes. In uw appartement bepaalt u zelf of er wordt gerookt. Schoonmaken appartement Huishoudelijk medewerkers worden ingezet als u afspraken heeft gemaakt over het schoonhouden van uw appartement. Heeft u een Volledig Pakket Thuis dan maakt dit deel uit van het pakket. Heeft u een andere indicatie, dan kunt u huishoudelijk medewerkers tegen private betaling inhuren. Hierover wordt met u een aparte overeenkomst afgesloten. U kunt hiervoor een afspraak maken met de teammanager. Technische zaken Bij technische problemen wordt onderscheid gemaakt tussen problemen die voorkomen bij middelen en materialen die uw eigendom zijn en eigendommen van Vestia. In geval van uw eigen middelen gaan we er van uit dat u dit zelf oplost, eventueel met hulp van bijvoorbeeld familie of door het inschakelen van de leverancier. Heeft u problemen die betrekking hebben op uw woning, dan kunt u gebruik maken van het spreekuur van de huismeester van Vestia op donderdagmorgen van uur in restaurant de Branding. Telefoon Om te kunnen bellen sluit u een abonnement af bij de provider van uw voorkeur. Deze kunt u zelf kiezen en benaderen voor een aansluiting. Televisie Om televisie te kunnen kijken sluit u een abonnement af bij een kabelexploitant. Deze kunt u zelf kiezen en benaderen voor een aansluiting. In uw appartement is een aansluiting gerealiseerd. Verjaardag, vergaderingen: huur ruimte Stuifakkers biedt u de mogelijkheid een ruimte te huren voor een vergadering, een (verjaardags)feestje of ander ontmoetingsmoment. U kunt zelfs voor een verjaardag een verjaardagsmenu laten samenstellen. Voor meer informatie over het huren van een geschikte ruimte en de catering kunt u zich richten tot de coördinerend leidinggevende Horeca. Informatiebrochure Stuifakkers 19

20 Winkelvoorziening Stuifakkers beschikt over een kleine winkel, waar u dagelijks terecht kunt voor kleine boodschappen. De openingstijden zijn: Maandag t/m donderdag: uur en van uur Vrijdag en zaterdag: uur Zondag: gesloten Informatiebrochure Stuifakkers 20

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. Geachte bewoner, Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. In deze Wegwijzer staat op alfabetische volgorde uitgebreide informatie over Het wonen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix regio west-man/pr&comm-wj/26mei2015 QuaRijn I Kleinschalig wonen in woonzorgcentrum Beatrix 2 Inhoud Wie is wie... 6 Welkom... 7 Contact... 7 Inleiding...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Werkgebieden van Yunio

Werkgebieden van Yunio Werkgebieden van Yunio Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Yunio kraamzorg bevalt beter! De uitzetlijst en de kooptips kunt u uit de brochure

Nadere informatie

Geboortecentrum Sophia

Geboortecentrum Sophia Geboortecentrum Sophia U moet nog een keuze maken of u heeft zojuist voor het Geboortecentrum Sophia gekozen. Een goede keuze! Want in het Geboortecentrum Sophia kunt u in alle rust bevallen en daarna

Nadere informatie

Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken

Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken IN DE WIEG GELEGD VOOR ZORG INLEIDING 3 VOOR DE BEVALLING 4 Aanmelden en inschrijven 4 Themabijeenkomsten 4 Intakegesprek 5 Hoeveel uur kraamzorg krijg ik?

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

Het Terras aan de Maas

Het Terras aan de Maas Het Terras aan de Maas riant wonen in Spijkenisse Het nieuwe wonen aan de Oude Maas Inhoudsopgave Inleiding 3 Toewijzingscriteria 4 Professioneel advies 4 Gezonde mix van koop- en huurappartementen 5 Comfortabele

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Alle goede zorg die u zich kunt wensen

Alle goede zorg die u zich kunt wensen Alle goede zorg die u zich kunt wensen Zorgcentrum Debbeshoek in Ulft Informatie voor cliënten en familie Aangenaam wonen in een vertrouwde omgeving Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde. De één

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie