Exclusief behandeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exclusief behandeling"

Transcriptie

1 Exclusief behandeling Wie betaalt Wat?, versie 2015 arrangement verblijf exclusief behandeling

2 Over de uitgave Deze folder is een ingekorte versie van de regeling wie betaalt wat?. De centrale cliëntenraad van Cello keurde deze goed. Jaarlijks wordt de tekst geactualiseerd, in overleg met de centrale cliëntenraad. Aan de tekst in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Januari 2015

3 Inhoudsopgave pagina Inleiding 1 Kostenverdeling, toelichting Persoonlijke verzorging 4 Waskosten 4 Voeding 5 Huisvestings- en inrichtingskosten 5 Inrichting algemene ruimten 6 Inrichting persoonlijke woonruimte 6 Zonwering 6 Verhuizen 7 Vergoedingsregeling 7 Schoonmaakkosten 7 Inzet technische dienst 10 Verzekeringen 10 Collectieve aansprakelijkheidsverzekering 10 Inboedelverzekering 10 Collectieve ongevallen inzittendenverzekering 11 Uitvaartverzekering 11 Hulpmiddelen 11 Vakantie, begeleiding tijdens 12 Kostenverdeling in één oogopslag 13 Cello Cliëntenservice voor meer informatie 18 Tarieven per 1 januari

4 Inleiding Deze gids is voor mensen met een verstandelijke beperking die kiezen voor een woonvorm van Cello waar ze de begeleiding en verzorging krijgen die ze nodig hebben. Wij lichten toe welke zorg wordt betaald door de AWBZ en welke kosten de cliënt zelf draagt. Informatie over de extra producten en diensten die Cello kan leveren en over de kosten daarvan, staat ook in deze gids. Deze informatie is bestemd voor mensen die bij Cello wonen met een arrangement verblijf exclusief behandeling. Dat wil zeggen dat de kosten voor wonen en zorg worden vergoed. 1) AWBZ zorg en aanvullende dienstverlening De kosten van de zorg worden betaald door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of je in aanmerking komt voor deze zorg. Is dit het geval, dan krijg je een indicatie. In de indicatie staat aangegeven welk type zorg je nodig hebt. Je betaalt via een inkomensafhankelijke eigen bijdrage- maandelijks mee aan die zorg. Die bijdrage wordt door het CAK-BZ 2) vastgesteld. De door de AWBZ betaalde zorg- en dienstverlening (ook wel: verstrekkingen) is omschreven door het College voor zorgverzekeringen. Ook de budgetten die de zorgorganisaties kregen, werden daar op afgestemd. In de brochure Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling kunt je lezen welke kosten door de AWBZ betaald worden en welke kosten niet 3). Cliënten van Cello met het arrangement verblijf exclusief behandeling betalen een tegemoetkoming in de kosten van die extra diensten van Cello. Achter in deze brochure vind je een tarievenlijst. 1) Voor mensen met het arrangement verblijf inclusief behandeling is een aparte gids verkrijgbaar bij Cello Cliëntenservice. 2) Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Ziektekosten, 3) Deze brochure kun je opvragen bij Cello Cliëntenservice, bij jouw of via de website van het College voor zorgverzekeringen onder de button publieksfolders. bladzijde 1

5 Keuzes en kosten Per 1 januari van een nieuw kalenderjaar heeft iedere cliënt de mogelijkheid om te kiezen voor een extra door Cello geleverde dienst of om een gemaakte keuze aan te passen. Die afspraken worden vastgelegd in een aanhangsel aan de individuele zorg- en dienstverleningsovereenkomst (ZEDO) die jij met Cello afsluit. De tarieven van die aanvullende dienstverlening worden maximaal één keer per jaar aangepast. De indexering (CPI 4) ) is daarbij uitgangspunt. De meeste cliënten van Cello hebben het financieel niet breed. Bij het opstellen van dit overzicht en de bijbehorende tarieven zijn wij dan ook zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. De centrale cliëntenraad (spreekbuis van ouders en vertegenwoordigers) is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de regeling en de gehanteerde tarieven. Niet (geheel) voor eigen rekening Het kan zijn dat je kosten voor bepaalde dienstverlening geheel of gedeeltelijk van jouw ziektekostenverzekering, de kinderbijslag (voor cliënten onder 18 jaar) of de (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) terugkrijgt. Als je de kosten van het aanvullende dienstenpakket niet kunt betalen terwijl hiervoor wel de noodzaak bestaat, kan er mogelijk een beroep gedaan worden op de bijzondere bijstand. Tot slot willen wij wijzen op de brochure van het Ministerie van VWS Ik heb wat, krijg ik ook wat. Als je hierover meer wilt weten, kun je contact opnemen met Cello Cliëntenservice. 4) Consumentenprijsindex bladzijde 2

6

7 Kostenverdeling toelichting op de belangrijkste onderwerpen Wie betaalt Wat?, versie 2012 arrangement verblijf exclusief behandeling Wie betaalt Wat?, versie 2015 arrangement verblijf exclusief behandeling bladzijde 3

8

9 Kostenverdeling, toelichting op de belangrijkste onderwerpen Persoonlijke verzorging Je kiest en betaalt zelf de producten voor een normale, dagelijkse hygiënische verzorging. Denk hierbij aan shampoo, maandverband, tandpasta, deodorant of zeep. En als je naar de kapper, pedicure of schoonheidsspecialiste wilt, betaal je die kosten ook zelf. Als dat medisch noodzakelijk is, kun je de kosten van een pedicure bij jouw ziektekostenverzekering declareren. Cello betaalt alleen voor pedicurekosten als de tijd voor gewone nagelverzorging door begeleiders van Cello ontbreekt. Waskosten Wassen en waskosten voor linnengoed (zoals lakens en handdoeken) zijn voor rekening van Cello. Waskosten voor kleding zijn voor eigen rekening. Er zijn vier varianten Zelf wassen, strijken en eventueel chemisch reinigen van je kleding en persoonlijk linnengoed buiten de woning. Uiteraard brengt Cello hiervoor geen kosten in rekening. Cello wast en/of laat jouw kleding en persoonlijk linnengoed chemisch reinigen. Cello brengt hiervoor maandelijks een vast bedrag in rekening. Je vindt de tarieven in de tarievenlijst. Je wast en strijkt zelf, zonder begeleiding, en maakt daarbij gebruik van ruimtes, machines, energie en wasmiddelen van Cello. Voorwaarde is wel dat dit een gespreksonderwerp is in het ondersteuningsplan. Cello brengt hiervoor maandelijks een vast bedrag in rekening. Je vindt de tarieven in de tarievenlijst. Je wast en strijkt zelf, zonder begeleiding, en maakt daarbij gebruik van jouw eigen wasmachine en wasmiddelen. Uiteraard brengt Cello hiervoor geen kosten in rekening. bladzijde 4

10 Kies je ervoor zelf de was te verzorgen, dan zorg je er ook voor dat er altijd voldoende boven- en onderkleding aanwezig is in de woning. Uiteraard ben je zelf verantwoordelijk voor verwassing of vermissing van je persoonlijke kleding als je zelf wast. Wij geven graag advies over aankoop of kwaliteit van kleding om verwassing zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht er tijdens het wassen/strijken/chemisch reinigen schade aan jouw kleding en persoonlijk linnengoed ontstaan, dan draag je zelf het risico. Dit geldt ook voor vermissing van kleding en persoonlijk linnengoed. Doordat Cello dit risico niet aanvaardt, blijft de maandelijkse vergoeding in de waskosten voor iedereen zo laag mogelijk. Het is mogelijk om je kleding door Cello te laten repareren of te vermaken. Je vindt de tarieven in de tarievenlijst. Voeding De dagelijkse voeding komt voor rekening van Cello. Deze voeding bestaat uit twee broodmaaltijden en een warme maaltijd per dag. Tussendoortjes als fruit en frisdrank horen er ook bij. Huisvestings en inrichtingskosten Bij afname van zorg en huisvesting zal Cello in principe alle huisvestingskosten voor haar rekening nemen. Bij kosten van huisvesting kan aan het volgende worden gedacht: De huurkosten of hypotheekkosten van de woning, De kosten van energie De kosten van de opstalverzekering De Waarde Onroerende Zaakbelasting De afwerking van de wanden en de vloeren De (abonnements)kosten voor CAI (centrale antenne inrichting) op de eigen kamer/in het eigen appartement dienen door de cliënt zelf bebladzijde 5

11 taald te worden. De kosten voor de ontvangst van een televisiesignaal in de eigen kamer valt namelijk niet onder de door de AWBZ gefinancierde zorg en dienstverlening. De kosten voor een televisiesignaal in gezamenlijke ruimten neemt Cello voor haar rekening De aanleg van domotica De aanleg van brandveiligheidsvoorzieningen De aanleg van standaard internet infrastructuur De aanleg van standaard cai-infrastructuur. Inrichting algemene ruimten Bij een algemene ruimte moet je denken aan een huiskamer of een keuken. Cello kiest en betaalt de inrichting daarvan. Indien je aanvullen de wensen hebt, bijvoorbeeld een eigen leunstoel, komen de aanschafkosten en eventuele onderhoudskosten voor jouw rekening. Inrichting persoonlijke ruimten De inrichting van de persoonlijke woonruimte door Cello beperkt zich tot de slaapkamer en bestaat uit een bed, standaard beddengoed, stoffering, kledingkast, stoel en nachtkastje of tafeltje. Uiteraard proberen wij dat zo aantrekkelijk mogelijk te doen, maar als jij je kamer liever naar eigen smaak inricht, is dat natuurlijk mogelijk. Alle kosten zijn dan voor jouw rekening. Uiteraard is en blijft de inrichting dan van jou. Zonwering Cello brengt eventueel zonwering aan als er vaak sprake is direct zonlicht (aan de zuid- en de westgevels). Als je voor je eigen woonruimte, terwijl deze niet aan de zuid of zuidwestgevel zit, ook zonwering wenst, dan is dit voor jouw rekening. Verhuizen? Een verhuizing betekent niet dat er meteen nieuwe inventaris wordt aangeschaft. Per geval zal de afweging worden gemaakt of inventaris aan verbladzijde 6

12 nieuwing toe is. Vergoedingsregeling Bij Cello zijn altijd ontwikkelingen gaande op het gebied van huisvesting. Daardoor kan het gebeuren dat cliënten door Cello gevraagd worden intern te verhuizen. Als daar sprake van is, kan een cliënt aanspraak maken op de vergoedingsregeling inrichting persoonlijke ruimte. Deze regeling voorziet in een tegemoetkoming van de inrichtingskosten die gemaakt worden als een cliënt bij een interne verhuizing een eigen (gerenoveerde of nieuw gebouwde) kamer betrekt. Als hij de kamer zelf wil inrichten, kan het door Cello te leveren standaardpakket worden omgezet in een eenmalige geldelijke vergoeding van 750. Als iemand binnen drie jaar na uitbetaling van de vergoeding vertrekt, zal deze vergoeding worden teruggevorderd. Bij vertrek in het eerste jaar 750, in het tweede jaar 500 en in het derde jaar 250. De zelf aangeschafte inrichting blijft uiteraard eigendom van de cliënt. Schoonmaakkosten Schoonhouden van jouw appartement of kamer en de gemeenschappelijke ruimten maakt onderdeel uit van de functie Zorg met verblijf. De AWBZ stelt dat zorg en dienstverlening aanvullend zijn op de eigen mogelijkheden van de cliënt. Dat geldt eveneens voor schoonmaak van de eigen woonruimte. Als iemand in staat is zijn appartement op orde en schoon te houden, moet hij daarin een aandeel in hebben. Cello is verantwoordelijk voor de schoonmaak van alle gezamenlijke ruimten. Zoals de gezamenlijke woonkamers, keukens, kantoren of slaapwachtruimte, de individuele ruimten. Maar hier geldt: datgene wat jij zelf kunt, doe je zelf. Cello heeft dan een aanvullende rol. De afspraken hierover worden in het ondersteuningsplan vastgelegd. Niet iedereen kan zijn eigen ruimten helemaal zelf opruimen en schoonhouden en heeft daarbij ondersteuning nodig. Daarom is een gemiddeld schoonmaakpakket vastgesteld bladzijde 7

13 waarin beschreven staat wat Cello doet. Er zijn drie verschillende woonvormen. Elk met een eigen schoonmaakpakket. 1. Groepswoning Zit/slaapkamer met algemene voorzieningen Gezamenlijke keuken/woonkamer, zorgbadkamer, wasruimte en berging Begeleiding is in hoofdzaak groepsgericht. Maximaal ½ uur per week per individuele ruimte (woon/slaapkamer). Volledige schoonmaak van de ruimtes behalve in de (koel-)kasten. Schema 2x per week Wekelijks Maandelijks 4x per jaar 2x per jaar Cliëntkamer Sanitair, stof afnemen, vlekverwijderen van vloer. Geheel moppen, stofzuigen kleden, afnemen wastafel, vlekverwijdering deur, afnemen horizontale vlakken. Nat afnemen wastafel, afnemen deuren. Ragen. Binnenzijde gevelglas. Verplaatsen zwaar meubilair. Plinten afnemen. Schrobben en opwrijven vloer. 2. Groepswoning studio Zit/slaapkamer met zoveel mogelijk eigen faciliteiten (zoals eigen sanitair en pantry) Gezamenlijke woonkamer, wasruimte en berging Begeleiding is in hoofdzaak groepsgericht. Maximaal ¾ uur per week per studio met eigen sanitair. bladzijde 8

14 3. Appartementencomplex Gescheiden zit- en slaapkamer met pantry, eigen sanitair Gezamenlijke inloopruimte. Begeleiding is deels groepsgericht (bij gezamenlijke activiteiten zoals gezamenlijke maaltijden) en deels op afspraak en op afroep beschikbaar. Maximaal ¾ uur per week per appartement met eigen sanitair. In de groepswoning studio en het appartementcomplex wordt gewerkt volgens een vastgesteld schema: 2x per week Wekelijks 4x per jaar 2x per jaar Huiskamer, keuken, Slaapkamer Sanitair Nat afnemen toiletpotten, wastafels en douches. Vlek verwijderen deuren en wanden rondom toiletpotten. Stof afnemen, geheel moppen, stof en vlek- verwijderen horizontale en verticale vlakken, glas en radiatoren. Vloer schrobben, Afnemen deuren en wanden rondom toiletpotten. Nat afnemen horizontale en verticale vlakken incl. verplaatsen meubilair, ragen. Nat afnemen stoelen. Ontkalken (indien nodig) vloer, tegels, kranen, douche, spinraggen. Ramen zemen binnenzijde. Nat afnemen alle wanden en inventaris. Inzet technische dienst Je kunt de technische dienst van Cello vragen voor klussen in jouw woonruimte of reparaties van persoonlijke eigendommen. Die klussen moeten in omvang en tijd beperkt zijn. Je betaalt die inzet per uur. Ook alle materiaalkosten zijn voor jouw rekening. bladzijde 9

15 VERZEKERINGEN Collectieve aansprakelijkheidsverzekering Cello heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten speciaal voor instellingen in de gezondheidszorg. Zowel medewerkers als cliënten zijn dan verzekerd. Voor medewerkers (ook vrijwilligers en stagiairs) is zaak- en vermogensschade en/of letselschade verzekerd die tijdens werkuren aan derden wordt toegebracht. Dezelfde dekking biedt de polis aan alle bij Cello ingeschreven cliënten met een verblijfindicatie. Wanneer een cliënt schade veroorzaakt aan derden kan hij daarvoor aansprakelijk worden gesteld en dient de schade vergoed te worden. De dekking voor cliënten is ook buiten onze instelling van kracht. Zoals bij bezoek aan of logeren bij ouders en familie, bij vakanties en uitstapjes. De dekking vervalt in het uitzonderlijke geval dat cliënten tegen het advies van Cello in de instelling verlaten. Uiteindelijk is Cello de verzekeringnemer en blijft als zodanig eindverantwoordelijk. Cello betaalt de premie voor deze verzekering. Inboedelverzekering totale verzekerde som vastgesteld voor de eigendommen van alle cliënten met een verblijfsindicatie. Cello neemt de verzekeringspremie van de inboedelverzekering voor zijn rekening. Bij inbraak of brand kan er schade geclaimd worden. Het hierbij geldende eigen risico is 50 per gebeurtenis. De verzekering geldt niet bij verlies van eigendommen. Indien bij een gedekte schade blijkt dat deze groter is dan de gemiddelde verzekerde som wordt er in beginsel geen onderverzekering toegepast. Het afsluiten van een aanvullende verzekering is alleen dan noodzakelijk wanneer de waarde van de inboedel ernstig afwijkt, bijvoorbeeld vanwege het bezit van verzameling(en) kunst/antiek, hoge waarde lijfsieraden enzovoorts. bladzijde 10

16 Collectieve ongevallen inzittendenverzekering Cello heeft een collectieve ongevallen inzittendenverzekering afgesloten. Verzekerd zijn de inzittenden (maximaal 5, inclusief de bestuurder) van de voertuigen die gebruikt worden tijdens zakelijke ritten ten behoeve van cliënten van Cello. De verzekering is van kracht in die gevallen dat medewerkers, vrijwilligers of stagiairs in opdracht en met toestemming van Cello met hun eigen auto cliënten vervoeren. Zij hoeven dan niet meer zelf een inzittendenverzekering af te sluiten. Uiteraard heeft Cello ook een ongevallen/inzittendenverzekering voor de personenauto s en bussen die op naam van Cello geregistreerd zijn. Uitvaartverzekering Cello sluit voor cliënten geen uitvaartverzekering af. Afhankelijk van jouw situatie kan het verstandig zijn een uitvaartverzekering af te sluiten. Hulpmiddelen De via de zorgverzekeringswet of AWBZ vergoede individuele hulpmiddelen dienen door de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger zelf verzekerd te worden. De premie komt voor eigen rekening. Voorbeelden hiervan zijn hoortoestellen en elektrische rolstoelen. Geadviseerd wordt om voor schade, verlies en diefstal een verzekering af te sluiten bij de leverancier. De eigenaar van een elektrische rolstoel is verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die voldoet aan de eisen gesteld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Dat wil zeggen dat voor de elektrische rolstoel een verzekeringsbewijs en een verzekeringsplaatje moet zijn afgegeven. bladzijde 11

17 VAKANTIE, BEGELEIDING Voor cliënten die groepsgewijs op vakantie gaan en daarbij extra begeleiding nodig hebben worden de extra kosten vooraf begroot en wordt berekend wat ten laste komt van de individuele cliënt. In overleg met ouders of cliëntenraad kan ook gekozen worden voor de optie om middelen vrij te maken uit het reguliere ZZP budget om met de groep op vakantie te gaan. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de personele inzet de rest van het jaar. Het uurtarief bedraagt hiervoor 28,07 euro. bladzijde 12

18 Kostenverdeling in één oogopslag PERSOONLIJKE VERZORGING Toiletartikelen voor dagelijkse verzorging Kapper Pedicure Incontinentiemateriaal KLEDING Eigen kleding WASKOSTEN Linnengoed Je wast persoonsgebonden kleding buiten de woning van Cello Je wast persoonsgebonden kleding in de woning met gebruik machines e.d. van Cello Je wast persoonsgebonden kleding in de woning met gebruik van eigen machines en wasmiddelen Cello wast persoonsgebonden kleding VOOR JOUW REKE- NING (verzekeraar) (verzekeraar) VOOR ONZE REKENING bladzijde 13

19 VOOR JOUW REKE- NING VOOR ONZE REKENING VOEDING Dagelijkse voeding Extraatjes, (verjaardags) feestjes, uitstapjes, enzovoorts Lunch dagbesteding Voeding tijdens vakantie, die door Cello is geregeld Voeding tijdens vakantie, die zelf door jou is geregeld VERZEKERINGEN Collectieve ongevalleninzittendenverzekering Collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering Inboedelverzekering, standaard Inboedelverzekering, bijverzekeren Reis- en bagageverzekering Uitvaartverzekering Hulpmiddelen BEGELEIDING Begeleiding bij groepsvakanties VOOR JOUW REKE- NING VOOR ONZE REKENING bladzijde 14

20 HULPMIDDELEN aangepaste zitvoorziening (op medische indicatie) 1 per cliënt WIE BETAALT (dubbele indicatie, anders eigen rekening) aangepaste zitvoorziening (op wens van familie of cliënt) eigen rekening ander aangepast meubilair (op medische indicatie) / eigen rekening aankleedtafel autoaanpassingen particulier alarmeringsapparatuur allergeen en stofdichte dekbed en matrashoezen, incl. incontinentiehoezen anti-decubitus kussen in rolstoel anti-decubitus kussen in een zitstoel anti-decubitus matras badlift bandagelenzen bedbox bedden hoog/laag en/of aangepast bedden standaard bedden standaard van Cello bedverkorters en verlengers bril badkraag computeraanpassingen (bediening en sottware) communicatieapparatuur Communicatiesysteem (picto s e.d.) contactlezen corsetten bladzijde 15 /budget Cello eigen rekening eigen rekening n.v.t. budget Cello

21 douche-brancard douchestoel draaischijf dynamische ligorthese elastische kousen fiets (aangepast), driewielfiets fixatiebanden hoortoestel (en oorstukjes) incontinentiemateriaal kinderstoel standaard en aanpasbaar kleding aangepast krukken en andere eenvoudige loophulpmiddelen lightwriter ligorthesen, individueel orthese-jas (1 keer per twee jaar) orthese (lich. gebonden) postoel rollator (op medisch advies) rollator aangepast (bijv. Meywalk) rolstoel transport rolstoel individueel gebruik rolstoel elektrisch rolstoel onderhoud rolstoel reparatie en aanpassingen rolstoel accessoires (niet medisch noodzakelijk) schedelbeschermers/helm schoenen (allergeenvrij) orthopedisch schoeisel (twee paar per 30 mnd) semi-orthopedisch schoeisel (twee paar per 30 mnd) orthopedische voorziening aan een confectieschoen steunzolen bladzijde 16 WIE BETAALT budget Cello /eigen rekening n.v.t. Zorgverzekeraar of eigen rekening eigen rekening Zorgverzekeraar of eigen rekening eigen rekening eigen rekening eigen rekening

22 WIE BETAALT scootermobiel scheur- en krabpakken standaard scheur en krabpakken op patroon, individueel aangepast spalk statafel tillift (passief en actief) toiletverhoger traplift trippelstoel eigen rekening n.v.t. n.v.t. eigen rekening uitleenartikelen verbandschoenen zitorthesen thuiszorg bladzijde 17

23 Tarieven aanvullende dienstverlening Cello per KLEDINGREPARATIES/-AANPASSINGEN DOOR CELLO Uurloon 12,90 Materialen Inkoopprijs INZET TECHNISCHE DIENST CELLO Uurloon 12,90 Materialen Inkoopprijs WASKOSTEN Was verzorgd door Cello Vast maandbedrag 24,30 Was verzorgd door cliënt met apparatuur van Cello Vast maandbedrag 12,15 CAI kosten Abonnementskosten CAI op de eigen kamer/in het eigen appartement Vast maandbedrag 11,10 VERVOERSKOSTEN Vervoer cliënt door medewerker Bedrag per kilometer 0,30 Gebruik personenbus Cello Bedrag per kilometer 0,50 Begeleiding bij vakanties, per uur 28,07 Cello Cliëntenservice voor meer informatie Heb je naar aanleiding van deze brochure nog vragen, dan kun je contact opnemen met Cello Cliëntenservice, Postbus 231, 5260 AE Vught, T , E bladzijde 18

24 Cello wil dat mensen met een beperking gewoon als anderen hun eigen leven kunnen leiden. De flexibele en professionele ondersteuning van Cello maakt dat mogelijk. Ruim 2000 cliënten die in noordoost Noord-Brabant en in De Bommelerwaard (zuidwest Gelderland) wonen, maken gebruik van de diensten van Cello. Kinderen en volwassenen, in alle leeftijden. Cello heeft een scala van woonvormen, dagcentra en werkprojecten. Ondersteuning thuis kent een grote variatie. Van pedagogisch advies tot thuiszorg. Ook voor alle vormen van logeren en kortdurende opvang kunnen cliënten bij Cello terecht gemotiveerde medewerkers zorgen ervoor dat mensen met een beperking als individu en als lid van de samenleving tot hun recht kunnen komen Postbus AE Vught T (088) E

Inleiding 1 Kostenverdeling, toelichting Persoonlijke verzorging 4 Waskosten 4 Voeding 5 Huisvestings- en inrichtingskosten 5 Inrichting algemene

Inleiding 1 Kostenverdeling, toelichting Persoonlijke verzorging 4 Waskosten 4 Voeding 5 Huisvestings- en inrichtingskosten 5 Inrichting algemene Wie betaalt Wat? 2012 arrangement verblijf inclusief behandeling Over de uitgave Deze folder is een ingekorte versie van de regeling wie betaalt wat?. De centrale cliëntenraad van Cello keurde deze goed.

Nadere informatie

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf?

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding...

Nadere informatie

AWBZ Wie betaalt wat?

AWBZ Wie betaalt wat? AWBZ Wie moet de doktersrekening betalen? Wie betaalt de bril van Mo? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van Zuidwester komen en welke kosten de cliënt zelf

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf 2015 Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/tarieven /versie

Nadere informatie

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Inhoudsopgave 1 1 Inleiding p. 3 2 Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Maeykehiem voor? Wat betaalt u zelf? p. 5 1. Voeding p.5 2. Vakantie p.6

Nadere informatie

Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en Reinaerde 2015

Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en Reinaerde 2015 Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en einaerde 2015 Introductie Als u achttien jaar of ouder bent en bij einaerde woont, worden uw woonkosten betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz);

Nadere informatie

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1 Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 2015/v1 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in

Nadere informatie

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen.

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen. Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf ZONDER behandeling en verblijf MET behandeling voor ZZP 1 en 2 Wat staat er in deze folder? Cliënten die

Nadere informatie

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand.

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand. Memo Voor: Wettelijk vertegenwoordigers Van: Peter Lensselink Datum: 7 februari 2014 Betreft: Beleidstuk niet AWBZ 1 -diensten 1) Inleiding Deze memo beschrijft het beleid van DeSeizoenen met betrekking

Nadere informatie

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat?

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat? Wie betaalt wat? Inleiding Inleiding Wat betaalt Cordaan en wat moet u zelf betalen als u in een woonvoorziening verblijft? In deze uitgave leest u hier alles over. Er staat wat de afspraken zijn voor

Nadere informatie

Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse

Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse Cliënten ouder dan 18 ar Inleiding Indien een cliënt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) valt, krijgt hij producten of diensten

Nadere informatie

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1 Wie betaalt wat? Wat betaalt vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Wie betaalt wat? 1 2 Wonen bij inhoud voorwoord 5 appartement of kamer 6 telefoon, tv, internet, energie en verzekering

Nadere informatie

Verstrekkingenpakket. Verstandelijk Gehandicapten Zorg

Verstrekkingenpakket. Verstandelijk Gehandicapten Zorg Verstrekkingenpakket Verstandelijk Gehandicapten Zorg Het verstrekkingenpakket 3 Inleiding Dit is een boekje over het verstrekkingenpakket. Je leest in dit boekje wat dit pakket is. Waarom het pakket er

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep bij pgb-initiatieven Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen verschillende diensten

Nadere informatie

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport

Heliomare Wonen. Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Heliomare Wonen Wie betaalt wat? Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport Helderheid in kostenverdeling Heliomare beschikt over zeven woonlocaties in Noord-Holland waar

Nadere informatie

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa aar heeft u n Foreest Waar heeft u rec Pieter van Foreest Waar recht op bij Pieter van Fo aar heeft u recht op bij n Foreest Waar heeft u re ij Pieter van Foreest Waa recht op bij Pieter van F aar heeft

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij

Nadere informatie

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Ingangsdatum: 1 januari 2012 Wat onderstaand beschreven staat over de aanvullende diensten van De Zijlen, geldt

Nadere informatie

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015?

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015? AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra Wie betaalt wat in 2015? Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je binnen De Twentse Zorgcentra en heb je een indicatie verblijf en behandeling? Dan

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd 2 Uw zorg in een AWBZ-instelling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b.

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie,

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van Amerpoort? En heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Als je niet weet welke indicatie je hebt,

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een. een AWBZ-instelling. 1. Inleiding. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf?

Daar hebt u recht op in een. een AWBZ-instelling. 1. Inleiding. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Deze brochure vervangt de brochures: Daar kunt u op

Nadere informatie

Wie betaalt wat in 2015? Wlz-zorg en extra diensten voor cliënten ZONDER een indicatie Verblijf met Behandeling

Wie betaalt wat in 2015? Wlz-zorg en extra diensten voor cliënten ZONDER een indicatie Verblijf met Behandeling Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wie betaalt wat in 2015? Wlz-zorg en extra diensten voor cliënten ZONDER een indicatie Verblijf met Behandeling Voor wie is deze folder

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt Zozijn wat betaalt uzelf? Cliëntenversie Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van Zozijn Zozijn-richtlijnen. Dit is extra bij de landelijke

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie