Mogen wij ons even voorstellen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mogen wij ons even voorstellen"

Transcriptie

1 Mogen wij ons even voorstellen Margreeth Brinkman & Ton van Leeuwen Zelfstandig zorgondernemers van Thomashuis Druten Aan de Hogestraat 18 in Druten Telefoon: / Website: Wij zijn Margreeth Brinkman en Ton van Leeuwen, zorgondernemers van Thomashuis Druten. Vanuit de behoefte om meer inhoud te geven aan onze betrokkenheid bij mensen met een verstandelijke beperking, hebben wij in 2004 besloten ons eigen Thomashuis op te zetten. Beiden willen we onze maatschappelijke betrokkenheid uitdragen in ons werk. In ons Thomashuis willen wij acht mensen met een verstandelijke beperking een thuis geven. Zij zijn niet in staat zelfstandig te wonen en hebben in het dagelijks leven ondersteuning en begeleiding nodig. In het huis heeft iedere bewoner een eigen zit/slaapkamer. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes waar het sociale leven zich afspeelt. Ons Thomashuis biedt ook de mogelijkheid om te komen logeren. Wij hebben een logeerkamer voor de tijdelijke opvang van mensen met een verstandelijke beperking. Hoe dit alles wordt georganiseerd en hoe u zich kunt aanmelden, leest u in deze brochure.

2 De karakteristieken van ons Thomashuis De ligging Thomashuis Druten is gevestigd in een monumentale woonboerderij in het centrum van het dorp. Druten is een dorp met ruim inwoners, centraal gelegen in het Land van Maas en Waal. De aangenaam landelijke sfeer die Druten uitstraalt, wordt nog eens benadrukt door het natuurschoon rond de dijk en de uiterwaarden van de rivier de Waal. Vanwege de centrumfunctie die Druten vervult in de omgeving, zijn er veel voorzieningen. Naast een ruim aanbod van winkels, horeca en bedrijven biedt Druten ook een bibliotheek, muziekschool, theater, etc. Centraal gelegen t.o.v. verschillende snelwegen (A15, A50, A73) is Druten met de auto goed bereikbaar. Het openbaar vervoer biedt snelle busverbindingen met de NS-stations in Nijmegen en Tiel. Het huis Het Thomashuis is gelegen op de hoek van de Ooievaarstraat en de Hogestraat. De monumentale uitstraling die het pand van buiten heeft, is ook binnen terug te vinden. Een aantal fraaie stijlelementen doen denken aan vroegere tijden. Om wel te kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd m.b.t. comfort, gemak en veiligheid wordt het huis volledig gerenoveerd. Naast en achter het huis ligt een ruime besloten tuin, die veel privacy biedt. De indeling Het huis biedt voldoende ruimte voor acht zit/slaapkamers (variërend van 18 tot 28 m2), een logeerkamer, een gemeenschappelijke keuken, eetkamer en zitkamer, een activiteitenruimte en woonruimte voor ons als ondernemers. De logeerkamer kan ingezet worden voor de tijdelijke opvang van mensen met een verstandelijke beperking. Deze kamer kan ook gebruikt worden als logeerkamer voor de familie van een bewoner of onze eigen familie. Een plattegrond van het huis vindt u op de volgende pagina. 2

3 De inrichting en aankleding De inrichting van de zit/slaapkamers kunnen de bewoners naar eigen inzicht vormgeven. Wij als zorgondernemers zorgen voor de inrichting en aankleding van de gemeenschappelijke ruimtes. Met de inrichting willen wij de warmte en huiselijkheid van ons Thomashuis benadrukken. 3

4 Als een gezin met elkaar leven in een huiselijke sfeer In ons Thomashuis benaderen wij zo veel mogelijk de gezinssituatie Wij streven naar een huiselijke sfeer waar de bewoners het familiegevoel kunnen ervaren. Natuurlijk vormen wij met elkaar geen echt gezin. Maar wij willen wel zo veel mogelijk als een gezin met elkaar leven. Vanzelfsprekend is er voor iedereen ruimte om zich terug te trekken op de eigen zit/slaapkamer. Eigenlijk zoals het in elk gezin gebeurt. Soms zit je met z'n allen in de woonkamer en soms alleen of met vrienden op de eigen kamer. De maaltijden nemen een belangrijke plaats in Net als in een gezin koken en eten we gezamenlijk. De maaltijd is tevens het moment van de dag waarop nieuwtjes worden uitgewisseld en ervaringen worden besproken. Als een bewoner zich in bepaalde omstandigheden prettiger voelt om op de eigen kamer te eten, dan is dat geen probleem. 4

5 De zorg is persoonlijk en professioneel Als zelfstandig zorgondernemers zijn wij praktisch altijd aanwezig en aanspreekbaar Als zorgondernemers hebben wij er bewust voor gekozen ook zelf in het Thomashuis te gaan wonen. Het grote voordeel voor de bewoners en de ouders/vertegenwoordigers is dat wij goed op de hoogte zijn van wat er speelt en snel kunnen handelen als de situatie daar om vraagt. Wij hechten dan ook veel belang aan het contact met de ouders/vertegenwoordigers van onze bewoners. Zij kunnen ons te allen tijde bellen voor vragen en overleg of gewoon even langskomen. Natuurlijk hebben wij ook medewerkers in dienst Om onze bewoners de aandacht en begeleiding te geven die ze nodig hebben, werken wij met een klein team van medewerkers. Het is onze uitdaging om met dit team in het Thomashuis een sfeer te bouwen, waarbij elke bewoner zich veilig en op z'n gemak voelt. Wanneer de situatie er om vraagt, worden extra specialisten ingeschakeld. U kunt hierbij denken aan een orthopedagoog, fysiotherapeut en ergotherapeut. Verder maken wij zoveel mogelijk gebruik van het reguliere aanbod van huisarts, specialist en regionaal ziekenhuis. De zorg die wij bieden, gaat uit van de mogelijkheden van elke bewoner Met ons kleine team willen wij de zorg bieden die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van onze bewoners. Het zorgplan dat wij als zorgondernemers samen met elke bewoner en ouder/vertegenwoordiger opstellen, vormt de basis om alle mogelijkheden op het gebied van wonen, recreatie & ontspanning, dagbesteding en zorg in kaart te brengen. Elk kwartaal wordt dit plan met de bewoner en ouder/vertegenwoordiger besproken en daar waar nodig of wenselijk aangepast. Daarna wordt het zorgplan ondertekend door de bewoner, de ouder/vertegenwoordiger en de zorgondernemers. De mogelijkheden van dagbesteding en werk Als zorgondernemers bieden wij ondersteuning bij het vinden van een passende dagbesteding voor iedere bewoner. Wij zien het als een uitdaging om hierbij zoveel mogelijk gebruik te maken van het sociale netwerk van ons als ondernemers, van de bewoner en de ouder/vertegenwoordiger. Op deze manier proberen wij een brug te slaan tussen de leefwereld van de bewoners en de maatschappij waarin wij leven. Als een bewoner de voorkeur geeft aan dagbesteding in en rond het Thomashuis dan is dit ook mogelijk. Te denken valt daarbij aan huishoudelijke werkzaamheden en tuinonderhoud. Ook bieden wij de mogelijkheid voor dagbesteding in de activiteitenruimte van het Thomashuis met de nadruk op kunst en creativiteit. U kunt daarbij denken aan het maken van keramische objecten, het beschilderen van keramiek (gietvormen), het beschilderen van houten voorwerpen (opbergdoosjes), kunst schilderen, werken met papier-maché. 5

6 Aandacht voor kwaliteit Het is van groot belang dat de kwaliteit van de ondersteuning in het Thomashuis gewoon goed is. Elk kwartaal evalueren wij de kwaliteit van het aanbod Elk kwartaal vindt een persoonlijk en formeel overleg plaats tussen ons als zorgondernemers, de bewoner en de ouder/vertegenwoordiger. Uitgangspunt is dat wij met elkaar terugblikken op de gang van zaken in het Thomashuis. Wat ging er goed, wat ging er niet goed en hoe kunnen we het met z n allen beter of anders doen. Het resultaat wordt vastgelegd in de kwartaalstatus van elke bewoner. Elk jaar vindt een formele evaluatie plaats door Stichting Perspectief Elk jaar wordt een driedaagse evaluatie gehouden, waarbij medewerkers van Stichting Perspectief ons Thomashuis beoordelen. Stichting Perspectief is een onafhankelijke stichting, erkend door het ministerie van VWS. Zij toetst de kwaliteit voor een aantal organisaties en ouderinitiatieven binnen onze sector. Wij als ondernemers, onze medewerkers, de bewoners en de ouders/vertegenwoordigers worden uitvoerig geïnterviewd. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn de mate van zelfbeschikking, de integratie binnen de lokale samenleving en de sfeer en omgangsvormen binnen het Thomashuis. Na afloop wordt een formeel evaluatierapport gepresenteerd met daarin eventuele actieplannen om gewenste verbeteringen door te voeren. De uitkomsten en aanbevelingen van deze evaluatie worden met alle betrokkenen besproken. Ook de behandeling van klachten is formeel geregeld Wanneer er klachten zijn over de bejegening, de samenwerking of de gemaakte afspraken, dan verwachten wij dat deze klachten ons als zorgondernemers in een vroeg stadium bereiken. Als wij er samen niet uitkomen, zullen wij de klachtenbemiddelaar die aan Thomashuizen Nederland is verbonden, vragen om te bemiddelen. Blijkt dat ook deze inbreng niet tot het gewenste resultaat leidt, dan zal de klacht worden voorgelegd aan Stichting Ondersteuning Klachtopvang Gezondheidszorg in Utrecht. 6

7 De financiering van het verblijf in het Thomashuis Hoe wordt de financiering van het Thomashuis geregeld? De klanten van het Thomashuis betalen voor het wonen, het dagelijks leven, de ondersteuning en de verzorging die zij nodig hebben. Omdat de Thomashuizen geen erkende zorginstelling willen zijn (hiermee zouden wij namelijk onze flexibiliteit, keuzevrijheid en ondernemerschap moeten inleveren), zijn wij als zelfstandig zorgondernemers geheel afhankelijk van de betalingen van klanten of ouders/vertegenwoordigers. Uitgangspunt hierbij is dat iedere klant via de eigen uitkering (Wajong of WAO) en het Persoonsgebonden Budget (PGB) voldoende middelen heeft om de kosten te betalen. Wil men als klant of ouder/vertegenwoordiger meer diensten van ons afnemen, dan kan dit via aanvullende betaling door de klant of u als ouder/vertegenwoordiger gerealiseerd worden. Welke kosten betaalt u zelf? De klant is zelf verantwoordelijk voor: Het inrichten en aankleden van de eigen kamer Het afsluiten van een ziektekostenverzekering Het verzekeren van de eigen inboedel en het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering Privé-uitgaven zoals kleding, persoonlijke verzorging, vakantie, uitstapjes, enz. Het afsluiten van een overlijdensverzekering De kosten voor huur, service en maaltijden De kosten voor huur, service en maaltijden Elke maand ontvangt u als ouder/vertegenwoordiger een rekening, waarop alle kosten voor huur, service en maaltijden zijn weergegeven. Dit zijn vaste bedragen die via een automatische incasso worden geïnd. U kunt hierbij denken aan de volgende bedragen: Huur voor de zit/slaapkamer v.a. 300,- per maand Service- en waskosten 125,- per maand Maaltijden 200,- per maand De kosten voor de begeleiding en verzorging Deze kosten worden betaald uit het Persoonsgebonden Budget (PGB) van de klant. Uitgangspunt bij het vaststellen van de hoeveelheid begeleiding en verzorging is het recente indicatiebesluit dat via de indicatiecommissie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is afgegeven. Het indicatiebesluit wordt doorgestuurd naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor kent uiteindelijk het PGB toe. 7

8 Het PGB wordt aangepast aan de vraag Wanneer blijkt dat de vraag naar ondersteuning afwijkt van de gestelde indicatie en daarmee ook van het ter beschikking gestelde budget, dan vindt een nieuwe indicatiestelling plaats. Blijkt dat de vraag naar extra ondersteuning wordt toegewezen, dan wordt het PGB verhoogd. Is de vraag naar ondersteuning verminderd, dan wordt ook het PBG verlaagd. In dit laatste geval zal de klant of u als ouder/vertegenwoordiger de keuze moeten maken om met minder ondersteuning genoegen te nemen of om een eigen financiële bijdrage aan ons te betalen. Daarmee kunt u dan de ondersteuning op het gewenste peil houden. Wat zijn de voordelen van de PGB-financiering? Het grote voordeel van de PGB-financiering is dat u een grote stem heeft bij het verdelen van de gelden die u van de overheid ontvangt. Zo kunt u zelf besluiten om uw zoon/dochter of familielid in een Thomashuis te laten wonen. Het budget dat u te besteden heeft, wordt alleen aangewend voor uw eigen zoon/dochter of familielid. U weet daardoor precies hoe het budget wordt gebruikt en dat het ook op de juiste wijze wordt besteed. U heeft dus veel invloed op de besteding van dit budget. U wilt extra ondersteuning Het kan voorkomen dat een klant of ouder/vertegenwoordiger extra ondersteuning wil aanvragen. Er zijn twee manieren om deze extra ondersteuning te financieren: U vraagt een nieuwe indicatie aan bij het CIZ en probeert op deze manier een extra aanvulling op het PGB te krijgen. U betaalt de aanvullende ondersteuning zelf. U heeft hulp nodig bij het aanvragen van een PGB Als u hulp nodig heeft bij de indicatiestelling van uw zoon/dochter of familielid, kunt u uiteraard bij ons als zorgondernemers terecht voor informatie en advies. Wij kunnen u helpen bij het leggen van contacten. Een medewerker van MEE bij u in de regio kan u helpen bij het aanvragen van een PGB. Voor informatie over indicaties kunt u terecht op de site van het Centrum Indicatiestelling Zorg: Per Saldo biedt advies en ondersteuning De budgethoudersvereniging Per Saldo geeft informatie, advies en ondersteuning aan individuele budgethouders en treedt op als collectieve belangenbehartiger. Op de site kunt u terecht voor informatie en kunt u lezen wat Per Saldo voor u als budgethouder kan betekenen. 8

9 Een noodscenario: het PGB verdwijnt Wij kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken. Wat wij wel weten, is dat mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking te allen tijde ondersteuning en verzorging nodig hebben. Theoretisch is het echter mogelijk dat op termijn de subsidie voor het PGB terugloopt. Natuurlijk kunt u als ouder/vertegenwoordiger de maandelijkse kosten voor de ondersteuning en verzorging niet zelf betalen. Als deze situatie zich onverhoopt voordoet, zal Thomashuis Druten of Thomashuizen Nederland een erkenning als zorginstelling aanvragen. 9

10 De rol van Thomashuizen Nederland De doelstelling van Thomashuizen Nederland Thomashuizen Nederland stelt zich ten doel mensen met een verstandelijke/meervoudige beperking of ontwikkelingsachterstand een veilige en stimulerende woon- en leefomgeving te bieden. Dit wordt waargemaakt door het ontwikkelen van een uitgebreid netwerk van kleinschalige woonvoorzieningen (Thomashuizen), die per huis geleid worden door zelfstandig zorgondernemers. Ondersteuning aan de zorgondernemers Thomashuizen Nederland stimuleert ondernemende mensen met ruime ervaring in de zorg om voor zichzelf te beginnen. Naast adviezen over de bedrijfsvoering biedt de franchiseorganisatie fiscale, juridische en praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het vinden van een geschikt pand, de werving en selectie van klanten en het opzetten van een verantwoord ondernemersplan. Daarnaast heeft Thomashuizen Nederland richtlijnen opgesteld voor het waarborgen van de kwaliteit van de zorg en de continuïteit van de huizen. Hiertoe werkt de franchiseorganisatie samen met een aantal strategische partners. 10

11 De volgende stap U voelt zich aangesproken door de opzet van ons Thomashuis en wilt meer weten over de mogelijkheden die wij uw zoon/dochter of familielid kunnen bieden. Dan kunt u de volgende stappen nemen. Stap 1: U vult het reactieformulier in en wij nemen contact met u op Achterin deze brochure treft u het reactieformulier aan met een aantal vragen over de persoonlijke situatie van uw zoon/dochter of familielid. Wanneer u dit formulier opstuurt, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Wij zijn benieuwd naar uw vragen. Stap 2: U wilt een afspraak voor een eerste kennismaking In een persoonlijk gesprek kunnen we met elkaar van gedachten wisselen over de mogelijkheden van uw zoon/dochter of familielid en kunnen wij u meer vertellen over de werkwijze van ons Thomashuis. Graag zouden we ook kennismaken met de geïnteresseerde klant. Stap 3: U staat op onze lijst en wilt kennismaken met de andere kandidaten Het is belangrijk dat de geïnteresseerde klanten en hun ouders/vertegenwoordigers van tevoren met elkaar kennismaken. Vandaar dat zo snel mogelijk een eerste kennismakingsbijeenkomst wordt belegd. Tijdens deze bijeenkomst kan ook een gedragsdeskundige aanwezig zijn om over de kenmerken van het wonen in een Thomashuis te praten en u voor te bereiden op het vervolgtraject. Stap 4: U geeft zich definitief op en neemt deel aan de inleidende besprekingen Vervolgens bespreken wij met de klanten en hun ouders/vertegenwoordigers de wensen op het gebied van wonen, zorg en dagbesteding. Dit gesprek vormt de basis voor de individuele klantenovereenkomst. Stap 5: U ondertekent de overeenkomst om in het Thomashuis te gaan wonen De financiering is geregeld en de overeenkomst met het Thomashuis kan worden afgesloten. In deze overeenkomst zijn alle rechten en plichten van ons als zorgondernemers, de klant en u als ouder/vertegenwoordiger vastgelegd. Deze overeenkomst geldt voor een periode van vijf jaar. Mocht blijken dat een klant zich absoluut niet thuis voelt binnen de groep, dan zullen wij als zorgondernemers er alles aan doen om aan deze klant een alternatief te bieden. Stap 6: De verhuizing naar Thomashuis Druten De eigen kamer is ingericht, de overeenkomst is getekend; Thomashuis Druten krijgt er een bewoner bij! 11

12 REACTIEFORMULIER Datum... Naam ouder/vertegenwoordiger... Adres Postcode, Woonplaats Telefoonnummer adres Reactie betreft: Naam geïnteresseerde klant Geboortedatum Adres (indien niet thuiswonend) Wat is de aard van de beperking van uw zoon/dochter of familielid? Waarom wil uw zoon/dochter of familielid in een Thomashuis komen wonen? Overige opmerkingen/vragen: Margreeth Brinkman en Ton van Leeuwen Bovendijk KS Maasbommel T M E 12 K.v.K

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Werkgebieden van Yunio

Werkgebieden van Yunio Werkgebieden van Yunio Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Yunio kraamzorg bevalt beter! De uitzetlijst en de kooptips kunt u uit de brochure

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Het Terras aan de Maas

Het Terras aan de Maas Het Terras aan de Maas riant wonen in Spijkenisse Het nieuwe wonen aan de Oude Maas Inhoudsopgave Inleiding 3 Toewijzingscriteria 4 Professioneel advies 4 Gezonde mix van koop- en huurappartementen 5 Comfortabele

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Alle goede zorg die u zich kunt wensen

Alle goede zorg die u zich kunt wensen Alle goede zorg die u zich kunt wensen Zorgcentrum Debbeshoek in Ulft Informatie voor cliënten en familie Aangenaam wonen in een vertrouwde omgeving Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde. De één

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie