Universitair Medisch Centrum Groningen. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Universitair Medisch Centrum Groningen. Inleiding"

Transcriptie

1 Persoonlijk Budget

2

3 Universitair Medisch Centrum Groningen Inleiding In de CAO UMC is afgesproken dat er een persoonlijk budget voor UMC werknemers, geboren na 1950, beschikbaar is. Dit persoonlijk budget is bedoeld om meer eigen vorm en invulling te geven aan uw loopbaan, en om werk & privé op alle leeftijden goed te kunnen combineren. Afhankelijk van leeftijd en/of werkzaamheden kan dit nog worden aangevuld met een deel verhoogd persoonlijk budget of een deel extra persoonlijk budget. In de CAO UMC zijn deze afspraken voortgezet. Het persoonlijk budget wordt verhoogd en er wordt nog meer de nadruk gelegd op het daadwerkelijk besteden van het persoonlijk budget. Deze folder beperkt zich alleen tot persoonlijk budget. Meer informatie over het extra persoonlijk budget en verhoogd persoonlijk budget is te vinden op intranet > personeel > persoonlijk budget. Wat Waarom krijg ik een persoonlijk budget? Het persoonlijk budget is bedoeld om te investeren in uw persoonlijke ontwikkeling, afhankelijk van uw persoonlijke wensen en behoeften. Uitgangspunt is uw duurzame inzetbaarheid. De arbeidmarkt verandert de komende jaren. Doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd wordt steeds verder aangemoedigd. Daarvoor is het van belang dat u gedurende uw loopbaan een goede gezondheid heeft, een balans vindt tussen werk en privé en voldoende mogelijkheden heeft voor ontwikkeling en groei. Hoe wordt mijn persoonlijk budget berekend? Het persoonlijk budget wordt berekend aan de hand van een bepaald percentage van uw bruto salaris. Dit betreft het schaalsalaris. Extra loonbestanddelen zoals toelages, ORT/TVO, gratificaties etc. worden niet meegenomen in de berekenings- 1

4 Persoonlijk Budget grondslag voor uw persoonlijk budget. Het persoonlijk budget dat u opbouwt is niet rentedragend. Het saldo van het persoonlijk budget wordt niet ingehouden van uw salaris. Hoeveel persoonlijk budget krijg ik? Vanaf 1 januari 2008 is gestart met de opbouw van uw persoonlijk budget. Het persoonlijk budget wordt maandelijks opgebouwd en bestaat uit een percentage van het bruto salaris. De verdeling is als volgt: 0,25 % in ,50 % in ,0 % in ,3 % in ,55 % in 2014 Maximering persoonlijk budget Vanaf 1 januari 2013 wordt het saldo van het persoonlijk budget gemaximeerd. Als het saldo boven dat maximum komt, bouwt u geen persoonlijk budget meer op, tot het moment waarop u een besteding doet en het saldo lager is dan het maximum. U kunt maximaal een saldo opbouwen van 36 maanden x het maandelijkse saldo, uitgaande van een fulltime dienstverband. U kunt met uw leidinggevende afspreken een hoger persoonlijk budget dan het maximumbedrag op te bouwen als u dat nodig hebt voor concrete ontwikkelingsdoelen. Waar kan ik zien hoeveel persoonlijk budget ik heb? U kunt uw persoonlijk budget terugvinden op uw salarisstrook. U vindt elke maand het saldo dat u reeds heeft opgebouwd rechts onderaan op uw salarisstrook, die u digitaal kunt raadplegen. Op het moment dat u een besteding doet, wordt het saldo aangepast. Op uw strook staat niet aangegeven waaraan u uw persoonlijk budget heeft besteed. Opbouw persoonlijk budget en ziekte De opbouw van uw persoonlijk budget is gekoppeld aan uw bruto salaris. Dat betekent dat wanneer u ziek wordt, de opbouw van uw persoonlijk budget gewoon doorloopt. Dit houdt tevens in dat, wanneer in het tweede ziektejaar uw salaris gekort wordt 2

5 Universitair Medisch Centrum Groningen naar 70% van uw salaris, ook de opbouw van uw persoonlijk budget 70% zal bedragen. Opbouw tijdens ouderschapsverlof en zorgverlof Bij ouderschapsverlof en/of zorgverlof ontvangt u een lager of geen salaris. Aangezien de opbouw van uw persoonlijk budget wordt berekend over uw bruto salaris, bouwt u in die periode dus minder of geen persoonlijk budget op. Pensioen (-grondslag) Het feit dat het ziekenhuis voor u een persoonlijk budget gaat reserveren betekent niet dat daarmee uw pensioengrondslag ook wordt verhoogd. U blijft dus pensioen opbouwen over uw normale bruto salaris. Uit dienst / overlijden Uw persoonlijk budget wordt bij ontslag of overlijden niet uitgekeerd in geld. Treedt u in dienst bij een ander UMC dan mag u het opgebouwde saldo meenemen. Waarvoor Wat mag ik allemaal doen met mijn persoonlijk budget? U mag uw persoonlijk budget in principe voor alles inzetten, zolang dit daadwerkelijk bijdraagt aan uw persoonlijke ontwikkeling en daarmee aan uw duurzame inzetbaarheid. Dat kan gaan over het opdoen van kennis en/of vaardigheden die u in uw huidige functie kunt gebruiken. Maar misschien hebt u wel het plan om van functie of zelfs beroep te veranderen en hebt u daarvoor nieuwe kennis en/of vaardigheden nodig. Ook daar mag u het persoonlijk budget voor gebruiken. Belangrijk is dat het bijdraagt aan uw inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. U mag het ook besteden aan cursussen die u helpen een goede balans te vinden in uw functioneren en die u direct in staat stellen uw werk beter te doen, bijvoorbeeld een cursus omgaan met stress of een cursus effectief communiceren. De tijd die u nodig hebt voor het volgen van een scholings- of ontwikkelingsactiviteit die uit uw 3

6 Persoonlijk Budget persoonlijk budget wordt betaald, kunt u ook declareren ten laste van uw persoonlijk budget. Nieuw is dat u uw persoonlijk budget kunt besteden aan vakantie-uren. Het gaat om 0,8% van het persoonlijk budget, oftewel vijftien vakantie-uren. Voor medisch specialisten is dit twee vakantiedagen. Medewerkers die al het verhoogd persoonlijk budget inzetten voor vakantie-uren, kunnen het persoonlijk budget niet ook daar nog voor gebruiken. Medewerkers die het extra persoonlijk budget gebruiken voor vermindering van uren, kunnen wel hun persoonlijk budget gebruiken voor deze 15 vakantie-uren. Uiteraard geldt dit voor deeltijders naar rato. Voorbeelden Hieronder volgen enkele voorbeelden hoe u uw persoonlijk budget kunt besteden. Cursussen, bijvoorbeeld: - PC ondersteuning on the job - Kernkwadranten - Assesment - Coaching - Timemanagement - nee zeggen - Sollicitatiegesprek voorbereiden - Spelling d s en t s. Deelname aan congressen. Abonnement op vakliteratuur. Gezamenlijk met collega s een spreker uitnodigen om een lezing of workshop te geven afgestemd op behoefte van het team. ICT hulpmiddelen U kunt uw persoonlijk budget, onder voorwaarden, besteden aan ICThulpmiddelen zoals een I-pad of een laptop. De besteding moet voortkomen uit ontwikkeling van de medewerker in relatie tot het werk. Omdat de belastingdienst geen netto besteding van het persoonlijk budget aan gebruiksgoederen toestaat, zal het aankoopbedrag altijd worden belast. Concreet betekent dit voor iemand die in het (loonbelasting) tarief 52% zit, voor een ipad die 500 kost, iets meer dan 1000 uit het budget persoonlijk 4

7 Universitair Medisch Centrum Groningen budget wordt betaald. Ook als u cursus volgt waarbij bijvoorbeeld een I-pad wordt geleverd, wordt het bedrag van de ipad belast. De kosten van de cursus worden niet belast en het bedrag wordt netto uitbetaald. Welke ICT-hulpmiddelen zijn toegestaan? - Laptop, notebook - Desktop PC configuratie - Tablet PC - SMART Phone - E-reader - Software - Software (werk / opleiding gerelateerd) Randapparatuur - Beeld: monitor, webcam - Invoer: tekentablet, toetsenbord, muis, scanner - Uitvoer:printer, all-in-one (printen, scannen, kopiëren) - Opslag:externe harde schijf, NAS - Netwerk/expansie: router, repeater, netwerkadapter, hub voor uitbreiding of omzetting naar andere in/ uitvoer standaarden. Waarvoor kan ik het persoonlijk budget niet gebruiken? Het persoonlijk budget kan niet gebruikt worden om gebruiksgoederen aan te schaffen anders dan hiervoor aangegeven. Het moet echt gaan om ontwikkeling en niet om gebruiksvoorwerpen, die geen relatie met het werk hebben. Zelfs niet als u wel iets leert van het gebruik daarvan. Het persoonlijk budget is ook niet bedoeld om uw hobby te financieren. Het persoonlijk budget en de Belastingdienst Het persoonlijk budget dat u opbouwt is een reservering die berekend wordt over uw bruto maandsalaris. U bouwt dit budget op voor uw persoonlijke ontwikkeling ten behoeve van uw duurzame inzetbaarheid. Dit budget is niet belast, tenzij de besteding niet direct een effect heeft op uw werkzaamheden, zie hieronder voor uitleg. 5

8 Persoonlijk Budget Onbelast Om onbelast van uw persoonlijk budget gebruik te kunnen maken is het een voorwaarde dat de kosten die gefinancierd worden uit het persoonlijk budget, gemaakt zijn in verband met een studie of opleiding. In de fiscale wetgeving is namelijk bepaald dat alle ontwikkelingsactiviteiten die u helpen om uw vermogen tot het verkrijgen van inkomen, te behouden of te vergroten, voor onbelaste vergoeding in aanmerking komen. Hierbij moet u denken aan het op peil houden van uw vakkennis en vakkundigheid, of het verwerven van kennis en kunde voor een toekomstig beroep. Dat mag binnen het UMCG zijn of daarbuiten. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld de inschrijfkosten voor een studie of congres, vakliteratuur, (abonnementen op) vaktijdschriften, training en coaching onbelast vergoed kunnen worden. Belast De bestedingen die een indirect effect hebben op de werkzaamheden van de medewerker, worden wel belast. Het gaat bijvoorbeeld om cursussen Energie in balans of een cursus gericht op emotioneel evenwicht. Ook als het gaat om iets wat in maatschappelijk leven als een algemene levensvoorwaarde wordt gezien die je sowieso nodig hebt, zoals een rijbewijs, wordt het belast, ook als het werkgerelateerd is. Als u een declaratie heeft die vanwege de regelgeving gebruteerd moet worden, zoals de aanschaf van ICT-hulpmiddelen, dan leidt dit tot een verhoging van uw belastbaar inkomen in dat jaar. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor wettelijke toeslagen als huur- en zorgtoeslag. Deze zouden tijdelijk verlaagd kunnen worden. Het kan ook negatieve gevolgen hebben voor medewerkers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ook die kan mogelijk verlaagd worden. Hoe Hoe kan ik mijn persoonlijk budget gebruiken? Op welke manier kunt u aangeven dat u (een deel van ) uw persoonlijk budget wilt gaan aanwenden en hoe gaat dit vervolgens in zijn werk? 6

9 Universitair Medisch Centrum Groningen Het budget is persoonlijk. Dat wil zeggen dat voor u persoonlijk een bedrag wordt gereserveerd en dat u zelf zeggenschap heeft over de besteding van uw budget. Tijdens het jaargesprek komt uw inzet van uw persoonlijk budget aan de orde. Formulier Op het formulier maakt u een keuze uit onderstaande opties. ONBELAST: De declaratie wordt onbelast in mindering gebracht op het (extra) persoonlijk budget. O O O De besteding is een opleiding voor een beroep of gericht op vaktechnische kennis van de medewerker (code 1). De besteding is erop gericht vaardigheden te ontwikkelen die direct zijn gerelateerd aan de functieuitoefening (code 2). De besteding richt zich niet primair op vaardigheden die nodig zijn voor de functie-uitoefening, maar meer op mens en lichaam. Door deze training zal de medewerker wel direct in staat zijn het werk beter te doen (code 3). O Werkplek op afstand (code (9). O Scholingsverlof (10). BELAST: Over de kosten wordt belasting geheven. Dit hogere bruto bedrag wordt in mindering gebracht van het (extra) persoonlijk budget. O De besteding richt zich niet primair op vaardigheden die nodig zijn voor de functie-uitoefening, maar meer op mens en lichaam. Het positieve effect van de cursus voor de werkzaamheden is wel aanwezig, maar slechts indirect, omdat de medewerker zich beter voelt (code 4). 7

10 Persoonlijk Budget O De besteding betreft een arbovoorziening en/of verstrekking (code 5). O Aanwending van ICT-hulpmiddelen is gericht op de ontwikkeling van toekomstige vaardigheden voor huidig en/of toekomstig werk (code 7). Om de kosten te declareren zijn twee opties. 1. U betaalt de kosten van de studie/training/cursus zelf en declareert deze bij het UMCG. Voor uitbetaling dient u bewijsstukken, zoals originele kassabonnen, facturen naast een print of kopie van uw bankafschrift, toe te voegen. 2. U laat de nota rechtstreeks betalen door het UMCG. U dient de factuur toe te voegen. Meer informatie Voor vragen is uw leidinggevende in principe uw eerste aanspreekpunt over het persoonlijk budget. Mocht u er met hem/haar niet uitkomen of specifieke vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw P&O adviseur. Ook kunt u meer informatie vinden op intranet > personeel > persoonlijk budget. Het Wenckebach Instituut biedt een aantal workshops en individuele trajecten die bij uitstek geschikt zijn voor onbelaste besteding van het budget: Meer informatie op 8

11

12 Personeelsinformatie vlc 563/1312

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Wat is uw plek in het jaargesprek?

Wat is uw plek in het jaargesprek? Wat is uw plek in het jaargesprek? Laat uzelf en het UMCG groeien Medewerkers geven UMCG ruime 7 In medewerkersonderzoeken scoort het UMCG al jarenlang een ruime 7 als werkgever. Medewerkers vinden hun

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Watersportindustrie / HISWA In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen?

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen? Werkkostenregeling 2013 Doen of weer uitstellen? januari 2013 v.03 HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Handleiding hulp thuis. voor u als klant voor jou als hulp. Kraamzorg

Handleiding hulp thuis. voor u als klant voor jou als hulp. Kraamzorg Handleiding hulp thuis voor u als klant voor jou als hulp Kraamzorg Inhoud KLANTEN Florein staat nu en straks voor u klaar... 5 Hulp nodig? Florein regelt het... 7 Overstappen als klant... 10 Goed om te

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Ontslag uit het umc. Wat nu?

Ontslag uit het umc. Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? 4 Inhoudsopgave 1 Werkloos, en nu? 7 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 8 3 WW 9 3.1 Voorwaarden voor een WW-uitkering

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie