PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren"

Transcriptie

1 Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen

2 Over de opleiding Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding 4 Voor wie 5 Opzet 6 Inhoud 7 NLP Kennismakingsdag 13 Erkenning 13 Trainers 13 Prijzen en data 14 Vergoedingsmogelijkheden 14 Veel gestelde vragen 15 Inschrijven 15 Open dagen 15 Over ons 16 2 Best Guide in Learning

3 Inleiding NLP oftewel Neuro-Linguïstisch Programmeren is een verzameling krachtige technieken, waarmee u niet alleen de kwaliteit van uw communicatie aanzienlijk verbetert, maar ook uw gedragsrepertoire weet te verruimen. Met NLP bent u in staat excellentie in communicatie te analyseren en vervolgens te produceren. U onderzoekt hoe het komt dat sommige mensen zo succesvol zijn in wat ze doen. Hebt u hun succesformule gevonden, dan gaat u na hoe u deze kunt integreren binnen uw persoonlijke situatie. Verloopt deze modellering succesvol, dan is de volgende uitdaging het overdragen van effectieve strategieën aan anderen. BGL volgt nauwgezet wat zich afspeelt in het NLP-vakgebied. Daardoor zijn onze NLP-opleidingen altijd dynamisch en vernieuwend. BGL biedt verschillende praktijk- en ervaringsgerichte opleidingen waarin u gefaseerd kennismaakt met de krachtig werkende technieken van NLP. Stap voor stap vergroot u uw communicatievaardigheden zodat u steeds meer keuzemogelijkheden krijgt. Opleidingen die u bij BGL kunt volgen zijn: g NLP Practitioner g NLP Master Practitioner g NLP Trainer g NLP Counselor Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. De grondgedachte van NLP is dat vaar dig heden van zogeheten experts in kaart gebracht (gemodelleerd) kunnen worden en als techniek aan anderen onderwezen kunnen worden. Succes wordt zo overdraagbaar. Nog steeds wordt de NLP methodiek uitgebreid met nieuwe succesformules die op tal loze terreinen worden toegepast: in training, coaching, counseling, advisering, verkoop, management, sport etc. Neuro We onderzoeken de wereld om ons heen en filteren deze in eerste instantie via onze zintuigen (neurologisch proces). De gevonden informatie slaan we op in de vorm van beelden, geluiden, gevoelens, geuren en smaken. Op basis hiervan creëren we allemaal ons eigen unieke model van de wereld. Linguïstisch Onze ervaringen, die gevormd en bewaard worden in dit wereldmodel, krijgen betekenis op het moment waarop we ze in taal omzetten. NLP helpt ons begrijpen hoe we via taal ons denken, gevoel en gedrag beïnvloeden. Programmeren Onze interne processen hebben een structuur waarin een bepaalde opeenvolging te onderscheiden is. De kunst is steeds de best werkende strategie te gebruiken bij het realiseren van het doel dat we ons gesteld hebben. Hierdoor vergroten we onze flexibiliteit, keuzemogelijkheden en effectiviteit. Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren 3

4 Over de opleiding Tijdens de opleidingen komen diverse leerstijlen aan bod om optimaal kennis en inzicht te verwerven. U staat daarbij als student centraal. De lesgroep is persoonlijk en zeer divers van samenstelling. De groepsdynamiek die hierdoor ontstaat biedt een optimaal platform om van elkaar te leren. U maakt deel uit van een kleine oefengroep (4 of 5 medestudenten), zodat u de lesstof optimaal kunt verwerken. NLP is een persoonlijk ontwikkelingstraject; zelfonderzoek en zelfinzicht is de rode draad. U krijgt alle gereedschappen aangereikt om uzelf te managen, om persoonlijk effectief te worden. Dit leert u g U leert via gedegen (zelf)reflectie hoe u de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden op natuurlijke wijze kunt integreren binnen uw eigen persoonlijkheid en werkwijze. g U bent in staat met uw gesprekspartner een succesvolle relatie op te bouwen die zich kenmerkt door wederzijds respect en vertrouwen. g U ontwikkelt vaardigheden om doelgericht en oplossingsgericht gesprekken te voeren. g U verkrijgt verdiept inzicht in de besturingsmechanismen van menselijke hersenen en wordt u bewust van de diepere drijfveren achter menselijk gedrag. g U leert een scala aan NLP-modellen en -technieken te hanteren, waarmee u uzelf en andere kunt stimuleren tot inzicht en ontwikkeling. Uitgangspunten in de opleiding Geen van onderstaande uitspraken zijn in absolute zin waar, maar het zijn aannames om u als NLP er effectiever te laten werken. g De kaart is niet het gebied. Onze weergave van de wereld om ons heen, is niet de werkelijkheid zelf. g De betekenis van onze communicatie ligt in de reactie die we krijgen, ongeacht wat onze bedoeling was. g Er is geen falen, alleen feedback. Fouten bieden de mogelijkheid tot leren. g Alle mensen beschikken over de hulpbronnen die ze nodig hebben om hun doelen te bereiken. g We maken steeds de best mogelijke keuze uit de mogelijkheden die ons op dat moment ter beschikking staan. g Er is altijd een andere keuze. Als iets niet werkt, doe iets anders. g Niets is altijd hetzelfde, verandering vindt voortdurend plaats. 4 Best Guide in Learning

5 Voor wie NLP is boeiend voor iedereen en kan zowel in de professionele als de persoonlijke sfeer gebruikt worden. Als manager, adviseur en consultant kunt u NLP goed benutten voor effectieve coaching/aansturing. Denk maar eens aan zaken als leiderschap, stress en conflicthantering, motivatie en zelfmanagement. Ook voor verkopers zijn goede contactuele en communicatieve vaardigheden onmisbaar. Een succesvol contact met de klant hangt voornamelijk af van uw vermogen de klik tussen u en de klant tot stand te brengen. In onderwijssituaties kunt u NLP gebruiken ten behoeve van het verbeteren van de leerprestaties van leerlingen/studenten. Ook kunt u er uw presentatievaardigheden mee vergroten en is NLP een effectief instrument in het kader van succesvolle leerlingbegeleiding. Natuurlijk kent NLP ook verschillende toepassingen in de gezondheidszorg. Als u zich als arts of verpleegkundige verdiept in de belevingswereld van uw patiënten zult u veel sneller een vertrouwensrelatie opbouwen. Als therapeut of hulpverlener kunt u NLP gebruiken als krachtige aanvulling op uw eigen behandelwijze. Verder kunt u NLP toepassen in het verbeteren van sportprestaties en het stimuleren van de creativiteit, bijvoorbeeld in de kunst of de muziek. Nog meer toepassingen: binnen vergadersituaties en werkoverleg, in relaties of in het kader van uw persoonlijke groei en persoonlijk welbevinden. Een zinvolle, nuttige opleiding die heeft bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren 5

6 Opzet BGL biedt verschillende NLP-opleidingen: g Opleiding tot NLP Practitioner Duur: 16 dagen g Opleiding tot NLP Master Practitioner Duur: 16 dagen Instroomeis: NLP Practitioner g Opleiding tot NLP Trainer Duur: 18 dagen + 8 dagdelen NLP- verdieping + stagetraject Instroomeis: NLP Master Practitioner g Opleiding tot NLP Counselor Duur: 18 dagen * + 8 dagdelen NLP-verdieping + praktijktraject Instroomeis: NLP Master Practitioner *Master Practitioners kunnen 3 dagen vrijstelling krijgen op het opleidingstraject. NLP is dynamisch, bedoeld om mee te werken. Het accent tijdens de lesdagen ligt dan ook op het zelf doen en zelf ervaren. Hoe meer u oefent, des te beter u in staat bent de NLP-vaardigheden te integreren. Ook buiten de lesdagen om komt u een aantal malen in een oefengroep bijeen om de aangereikte stof eigen te maken. Een ander belangrijk onderdeel in de opleiding is zelfonderzoek. U verwerft inzicht in uw eigen natuurlijke reactiepatronen en leert hoe u de aangeboden stof op een natuurlijke wijze kunt integreren binnen uw eigen kleurrijke persoonlijkheid. Naast praktische training en zelfreflectie zorgt u voor theoretische verdieping door literatuurstudie en het uitvoeren van gerichte opdrachten. Studiebelasting De studiebelasting voor de opleiding to NLP Practitioner en NLP Master Practitioner bedraagt ca. 10 uur per week. Dit is inclusief het bijwonen van de lessen, het werken in de oefengroep, supervisie, literatuurstudie en het uitvoeren van opdrachten. De studiebelasting voor de opleiding tot NLP Counselor en NLP Trainer bedraagt ca. 15 uur per week. 6 Best Guide in Learning

7 Certificering Voor alle opleidingen geldt een 90 procent aanwezigheidsverplichting voor de lesdagen. Te veel gemiste lessen kunnen in overleg met de dagtrainer worden ingehaald of gecompenseerd. Voor de toetsmomenten en supervisie geldt een 100 procent aanwezigheidsverplichting. Voor de opleiding tot NLP Counselor geldt ook een verplichting tot leertherapie. Tijdens de opleiding laat u aan de hand van specifieke opdrachten zien dat u beschikt over competenties behorend bij een NLP-beoefenaar. Hierbij wordt gekeken naar de wijze waarop u feedback van de trainers, supervisor en medecursisten integreert. Ook dienen alle opdrachten als voldoende te zijn beoordeeld. Inhoud Opleiding tot NLP Practitioner - algemeen De opleiding tot NLP Practitioner biedt een breed scala aan inzichten en technieken waarmee u uw communicatievaardigheden en uw persoonlijke effectiviteit kunt optimaliseren. Naarmate de opleiding vordert leert u steeds beter gebruik te maken van uw eigen vermogens en bent u in staat blokkades op te ruimen die het realiseren van uw eigen doelen in de weg staan. De opleiding volgt de stappen van een effectief communicatieproces. U verwerft inzicht in de structuur van menselijke communicatie: welke elementen, patronen en strategieën zijn te onderscheiden? Hoe zet u ze in? Het wordt u duidelijk wat de impact van uw gedrag is op anderen en u leert hoe u met uw gesprekspartner een succesvolle relatie kunt opbouwen. U ontwikkelt vaardigheden om doelgerichte en oplossingsgerichte gesprekken te voeren. Via effectieve doorvraagtechnieken bent u in staat vaagheden weg te nemen en irreële gedachtepatronen te doorbreken. Daarnaast leert u hoe u uw gedragsrepertoire kunt verruimen en ook anderen kunt stimuleren tot veranderingsbereidheid. Hierdoor ontstaat ruimte voor persoonlijke groei. Na een succesvolle afronding van deze opleiding ontvangt u het certificaat NLP Practitioner. Deze opleiding vormt de opstap naar verdere verdieping: de opleiding tot NLP Master Practitioner. Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren 7

8 Opleiding tot NLP Master Practitioner - algemeen De Opleiding tot NLP Master Practitioner geeft verdieping van en uitbreiding op de Opleiding tot NLP Practitioner. Met deze opleiding als basis richt u zich meer op de inhoudelijke kant van menselijke communicatie. Behalve het hoe onderzoekt u ook het waarom van menselijk handelen. U verwerft verdiept inzicht in de besturingsmechanismen van menselijke hersenen, ook wel metaprogramma s. Deze programma s bepalen waar u uw aandacht op richt en beïnvloeden de interpretatie en beoordeling van al uw ervaringen. Werkelijke verandering en groei kunnen pas plaatsvinden als uw gedragingen uw diepste behoeften dienen en geen inbreuk maken op zaken die voor u van wezenlijk belang zijn. In deze fase van de opleiding wordt u zich bewust van de richtlijnen waarlangs u uw leven hebt georganiseerd en wilt organiseren (waarden, normen, overtuigingen en emoties). Er is aandacht voor zelfbesef en persoonlijke missie. U zoekt antwoord op vragen als: Wie ben ik? en Waartoe ben ik hier? Tevens leert u hoe u een zinvolle verbinding kunt maken tussen uw kernwaarden, missie en de concrete realiteit van uw werk en leven (identiteit, spiritualiteit, kerntransformatie). Een bijzonder onderdeel van de opleiding is de modelleeropdracht. U leert hoe u de vermogens en achterliggende denkbeelden van een expert in kaart kunt brengen, kunt integreren binnen uw eigen wereldmodel en overdraagbaar kunt maken aan anderen. Door het modelleren van de succesformule van een specialist, leert u hoe u ook zelf tot grote excellentie kunt komen. Het ontwikkelen van een eigen stijl staat hierbij voorop. Na een succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u het certificaat NLP Master Practitioner. U kunt hiermee doorstromen naar de opleiding tot NLP Trainer en NLP Counselor. NLP Practitioner en NLP Master Practitioner - specifiek De opleidingen tot NLP Practitioner en NLP Master Practitioner zijn aparte opleidingen, die vaak als één geheel worden gevolgd. Er is binnen het traject van de twee opleidingen een duidelijk doorlopende leerlijn te zien. Thema s die in opleidingen tot NLP Practitioner worden aangesneden, worden in de opleiding tot NLP Master Practitioner verdiept. Hierdoor worden samenhang en toepassingsmogelijkheden steeds duidelijker zichtbaar. Tijdens de beide opleidingen worden 8 thema s behandeld. Elk thema concentreert zich op een facet van NLP en met steeds weer nieuwe inzichten en technieken. U leert de mogelijkheden kennen en gaat er uitgebreid mee aan de slag. Dat levert nieuwe, soms onverwachte invalshoeken op. De thema s die worden behandeld zijn: g Met alle respect g Heb je even g Weten wat je wilt g Geen angst voor ongebaande paden g Wie zit aan het stuur? g Onder de loep g Met verbeeldingskracht g De waarheid? 8 Best Guide in Learning

9 Thema 1: Met alle respect Communicatie, het aangaan van een relatie met de ander, is pas mogelijk als u daadwerkelijk bereid bent de ander te begrijpen. Makkelijker gezegd dan gedaan. U leert goed in te spelen op de wereld om u heen en merkt dat uw omgeving hierdoor ook begrijpelijker wordt. Het wordt allengs duidelijker hoe u zelf en hoe de ander in elkaar zit. Kernbegrippen: kaderzetting vooronderstellingen model van de wereld, rapport (contact): afstemmen volgen leiden, effectief gebruik maken van non-verbale elementen als oogcontact, lichaamshouding, gebaren en stemgebruik, aandachtsfilter, kalibreren, feedback. Thema 2: Heb je even Tijdens dit thema komt u erachter dat niet alles is wat het lijkt. U leert te achterhalen wat er onder de oppervlakte bij uzelf en de ander aan de hand is. Kernbegrippen: zintuiglijke systemen en taalpatronen, terugsporen (backtracking), specifieke doorvraagtechnieken (metamodel), denken-doen-voelen, samenhang in informatie (chunken), waarnemingsposities. Thema 3: Weten wat je wilt NLP is bij uitstek een oplossingsgericht model, dat wil zeggen dat de focus ligt op het creëren van succeservaringen. De aandacht gaat daarbij uit naar het gewenste toekomstperspectief en naar aanwezige sterktes. Stap voor stap wordt gewerkt aan gewenste veranderingen. Kleine veranderingen brengen tenslotte een proces van grote veranderingen op gang. Het werken met tijdlijnen helpt u op deze zoektocht. De kunst is de kortste weg naar het gewenste resultaat te ontdekken. Kernbegrippen: doelen stellen volgens vormvoorwaarden, stap in de toekomst, terugblik op het heden, huidige situatie versus gewenste situatie, logische niveaus van congruentie, werken met submodaliteiten: de kleinste bouwstenen van onze ervaringen. Thema 4: Geen angst voor ongebaande paden U leert (innerlijke) hulpbronnen te activeren en effectief in te zetten. Hierdoor kunt u op elk gewenst moment beschikken over deze hulpbronnen. Onorthodoxe methoden? Jazeker. Kernbegrippen: associatie-dissociatie, ankeren: activeren en effectief inzetten van innerlijke hulpbronnen (cirkel van excellentie, stapelen van ankers, integreren van ankers, ankerketting, veranderen persoonlijke geschiedenis), fobietechniek. Thema 5: Wie zit aan het stuur? Wie kent niet het gevoel heen en weer geslingerd te worden tussen twee of meerdere gedachten en maar niet te kunnen kiezen, of de situatie waarin u zich stellig voorneemt iets te gaan doen, maar ergens diep van binnen is er toch iets dat u tegenhoudt? In dit thema leert u de verschillende tendensen in uzelf (en anderen) te herkennen. U onderzoekt hoe u de communicatie en samenwerking tussen verschillende facetten kunt bevorderen en tot een goed intern leiderschap kunt komen. Hierdoor bent u in staat verantwoordelijkheid voor uw eigen leven en eigen keuzes te nemen. Kernbegrippen: scheiden intentie en gedrag, werken met delen, zesstappen herkaderen, onderhandelen met delen, coachen aan tafel. Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren 9

10 Thema 6: Onder de loep Dat de beweging van de ogen ons iets leert omtrent de innerlijke processen, komt wellicht als een verrassing. Nog interessanter wordt het als u ook de patronen leert herkennen die prijsgeven hoe iemand (ook uzelf) waarneemt, denkt en doet. Als klap op de vuurpijl leert u uw eigen streven op zo n manier te organiseren dat alles wat u doet in lijn komt met datgene waarvan u overtuigd bent, waaraan u waarde hecht, waarbij u zich goed voelt. Kernbegrippen: oogbewegingen en zintuiglijke patronen, strategiewerk, metaprogramma s. Thema 7: Met verbeeldingskracht Het werken met visualisaties en metaforen brengt u in contact met uw onbewuste en de mogelijkheden die het in zich herbergt. Wat speelt zich daar af? Hoe helpt of belemmert het u bij het realiseren van uw doelen? Kernbegrippen: de kunst van het vaag zijn (Miltontaal), visualisaties, metaforen, werken met tijdlijnen, modelleren van excellentie, sociaal panorama (innerlijke weergave hoe u zichzelf en anderen ziet). Thema 8: De waarheid? In dit thema houden we ons bezig met wat mensen beweegt (of juist doet stilstaan), hoe we betekenis geven aan situaties en ervaringen en hoe we deze met elkaar verbinden. Werkelijke verandering en groei kunnen pas plaatsvinden als uw gedragingen uw diepste behoeften dienen en geen inbreuk maken op zaken die voor u van wezenlijk belang zijn. Kernbegrippen: werken met waarden en normen (criteriumspin, sleight of mouth patronen), overtuigingen (gedachtevaccinatie, reimprint), emoties, identiteit en spiritualiteit (kerntransformatie). Opleiding tot NLP Trainer De opleiding tot NLP Trainer biedt u als NLP Master Practitioner de mogelijkheid uw NLP-opleidingen te bekronen met een (internationaal) erkend diploma NLP Trainer. Het traject omvat onderstaande elementen: 1. Post-HBO Registeropleiding tot Trainer; 2. NLP-verdieping ; 3. stage; 4. theorietoets; 5. werkstuk. 1. Post-HBO Registeropleiding tot Trainer Deze 18-daagse opleiding biedt u de handvatten om: g In contact met uw eigen trainersmissie te werken. g Persoonlijke kwaliteiten optimaal te ontwikkelen en te benutten in het kader van uw trainerschap. g Te kunnen beschikken over excellente presentatievaardigheden. g Uw deskundigheid over te dragen via inspirerende en goed gestructureerde trainingsprogramma s. g Individuen en groepen professioneel te begeleiden. Meer informatie over deze opleiding vindt u op onze website, 10 Best Guide in Learning

11 2. NLP-verdieping De NLP-verdieping omvat 8 dagdelen, waarin theorie en interventies uit de opleiding tot NLP Practitioner en NLP Master Practitioner opnieuw voor het voetlicht worden gebracht. Scherpe kadering, verhelderende demonstraties, intensieve oefening en gerichte feedback staan garant voor verdieping van inzicht en vaardigheden. U leert zich soepel door de NLP-stof te bewegen en krijgt steeds duidelijker in beeld hoe NLP-patronen met elkaar samenhangen en waarin ze juist verschillen. Ook is er aandacht voor de veelgehoorde vraag: Wanneer kan welke NLP-interventie het beste worden ingezet? 3. Stage U loopt stage in een opleiding tot NLP Practitioner en NLP Master Practitioner Dit houdt in dat u regelmatig lesonderdelen verzorgt, feedback geeft tijdens het oefenen en het mentoraat van een aantal studenten krijgt toebedeeld. Het mentoraat omvat het voeren van voortgangsgesprekken, nakijken van opdrachten, verzorgen van begeleide intervisie, schrijven lesoverdracht. Idealiter volgt u eerst de opleiding tot Trainer voordat u aan uw stage begint. U heeft dan in ieder geval al voor een groep gestaan en weet hoe u een inspirerende, interactieve training kunt geven. De NLPverdieping kan heel goed parallel lopen aan de stageperiode. 4. Theorietoets Voor de theorietoets moet u een flink aantal vragen beantwoorden die u uitnodigen om NLP-begrippen nauwkeurig te definiëren. De toets vormt een goede ondersteuning bij het voorbereiden van uw lessen. 5. Werkstuk Een bijzonder onderdeel van de opleiding vormt het maken van een werkstuk, waarin u blijk geeft van kennis, inzicht en een kritische houding ten opzichte van een aspect van NLP. U levert daarmee een eigen bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied. Als slotstuk geeft u een korte presentatie van uw kroonjuweel aan uw medestudenten. Opleiding tot NLP Counselor Na het behalen van uw certificaat NLP Master Practitioner kunt u zich ontwikkelen tot NLP Counselor. In dit professionaliseringstraject verwerft u concrete handvatten om de stap van de opleidingssituatie naar de praktijk van het begeleiden van mensen op individuele basis soepel te laten verlopen. Het traject is als volgt opgebouwd: 1. Opleiding Counseling met verbeeldingskracht; 2. NLP-verdieping ; 3. begeleidingstraject met NLP-interventies. 1. Opleiding Counseling met verbeeldingskracht Deze 18-daagse opleiding (exclusief studie/praktijkbegeleiding en leertherapie) heeft tot doel u op te leiden tot een counselor die zelfstandig en professioneel in staat is het geleerde op geïntegreerde wijze toe te passen in hulpverleningssituaties en individuele begeleiding. Belangrijk is dat u in staat bent een respectvolle en veilige relatie met uw cliënten op te bouwen en zelfstandig verantwoorde keuzes te maken, zodat de cliënt de door hem/haar beoogde doelen kan bereiken. De weg daar naartoe omvat in ieder geval kennis van de lesstof, vaardigheid in het toepassen ervan en een doordachte en emotioneel ontwikkelde grondhouding. Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren 11

12 In de opleiding Counseling met Verbeeldingskracht staat herkennen en benutten van beelden in het verhaal van de cliënt centraal. De onderwerpen die aan bod komen: g basisfilosofie; g respectvol en empathisch communiceren; g therapeutische attitude: autonomie en verbondenheid, hechting; g intake en behandelingsgerichte diagnostiek; g oplossingsgerichte counseling; g werken met verbeeldingskracht: Induceren van trance, Standaardvisualisaties en metaforen, g symbooldrama, werken met dromen. Het basisjaar vormt een afgerond geheel en wordt afgesloten met het diploma Counseling met verbeeldingskracht. Hiermee is onder voorwaarden aansluiting bij de beroepsvereniging ABvC (= Algemene Beroepsvereniging voor Counseling) mogelijk. Kijk voor een uitgebreide beschrijving van de opleiding op de website. De opleiding vormt tevens het eerste jaar van de 3-jarige opleiding Integratieve Psychotherapie. U kunt dus eenvoudig doorstromen. Zie de website voor meer informatie. Deelnemers met een afgeronde opleiding NLP Master Practitioners wordt op 6 dagdelen vrijstelling verleend. Kijk voor meer informatie op de website. 2. NLP-verdieping De NLP-verdieping omvat acht dagdelen, waarin theorie en interventies uit de opleiding tot NLP Practitioner en NLP Master Practitioner opnieuw voor het voetlicht worden gehaald. Scherpe kadering, verhelderende demonstraties, intensieve oefening en gerichte feedback staan garant voor verdieping van inzicht en vaardigheden. U leert zich soepel door de NLP-stof te bewegen en krijgt steeds duidelijker in beeld hoe NLP-patronen met elkaar samenhangen en waarin ze juist verschillen. Ook is er aandacht voor de veelgehoorde vraag: Wanneer kan welke NLP-interventie het beste worden ingezet? 3. Begeleidingstraject met NLP-interventies Naast de twee cliënttrajecten die u gedurende de Opleiding Counseling met verbeeldingskracht uitvoert, doet u een extra cliënttraject, waarin u specifiek werkt met tenminste drie verschillende NLP-interventies. Fantastische ervaring. Mooi om bij elke les weer iets nieuws te leren en ervaren 12 Best Guide in Learning

13 NLP Kennismakingsdag Wilt u zeker zijn dat een NLP-opleiding de juiste keuze is voor u? Kom dan naar de 1-daagse kennismakingsdag. Tijdens deze clinic krijgt u theoretische achtergrondinformatie over wat NLP nu eigenlijk is en wat u ermee kunt. U gaat daar, tijdens deze lesdag, ook meteen mee aan de slag. U zult meteen al tot echte verrassende inzichten komen over uzelf en de manier waarop u tot nu toe dacht dat de wereld in elkaar zat. Met de verworven NLP-inzichten zult u al snel effectiever kunnen communiceren én in algemene zin persoonlijk groeien. Tijdens de kennismakingsdag komt er snel achter of u uw talent nog verder wilt ontwikkelingen, bijvoorbeeld door de Opleiding NLP Practitioner te volgen. Kijk op de website voor data. Erkenning BGL is geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van NLP (NVNLP) en heeft haar NLP-traject volgens de richtlijnen van de NVNLP ingericht. Studenten van BGL kunnen zich bij de NVNLP aanmelden als (aspirant) lid. Zie hiervoor www. nvnlp.nl. BGL heeft verder een CEDEO-erkenning, zowel voor de opleidingen met een open inschrijving als voor de maatwerkactiviteiten. Dit keurmerk wordt toegekend op basis van een terugkerend klanttevredenheidsonderzoek. Trainers Het trainersteam bestaat uit professionals afkomstig uit verschillende vakdisciplines. Vanuit hun passie voor NLP en ervaring in het begeleiden van mensen in veranderingstrajecten verrijken zij de lessen met veel praktijkvoorbeelden en deskundige adviezen. De lessen worden verzorgd door trainers die met hart en ziel gekozen hebben voor NLP en het trainersvak en dit ook in hun spontaniteit en vakmanschap tot uitdrukking brengen. Ze zijn flexibel, open en mensgericht, een extra voordeel als ze met de groepen aan de slag gaan. Kijk op de website voor een kennismaking met onze trainers. Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren 13

14 Prijzen en data Informatie over data, lestijden, locaties en prijzen vindt u terug op onze website onder de kop Prijzen en data bij de opleiding. Al onze opleidingen worden in Hoofddorp en in Driebergen gegeven, een deel van onze opleidingen wordt in Assen en Eindhoven gegeven. We maken veelal gebruik van eigen trainingslocaties. Vergoedingsmogelijkheden Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) O&O-fondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Het kan hier gaan om trainingen van enkele dagen, een cursus van een paar maanden of een volledige opleiding. Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Omdat de exacte mogelijkheden en voorwaarden per sector verschillen, kunnen werkgevers het beste bij hun brancheorganisatie navraag doen over de voor hun geldende subsidieregeling voor scholing. Aftrek studiekosten of andere scholingsuitgaven Onder enkele voorwaarden zijn de studiekosten of andere scholingsuitgaven voor particulieren aftrekbaar: g U of uw fiscale partner heeft de uitgaven voor uw studie gedaan. g De opleiding is gericht op uw (toekomstige) beroep of werk. g De uitgaven waren hoger dan de drempel van 250 en lager dan het vastgestelde maximum aftrekbedrag (meestal ). Kosten die kunnen worden opgevoerd zijn: lesgeld, kosten voor studieboeken, (een deel van de) kosten voor duurzame goederen als bv. een pc of camera en kosten voor EVC-procedures. Uitgaven voor levensonderhoud, reis- en verblijfskosten, studiereizen en excursies en een studeer- of werkkamer zijn niet aftrekbaar. Voor de pc en andere duurzame goederen geldt dat u drie jaren achter elkaar 30 procent mag aftrekken. Dus 10 procent niet. Bovendien moet de pc wel aantoonbaar gebruikt worden voor de studie. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst. 14 Best Guide in Learning

15 Veelgestelde vragen Heeft u vragen over inschrijven, kosten en betaling, lesdagen, start van de opleiding of studiemateriaal? Kijk dan op de website bij Veelgestelde vragen. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via of (023) Inschrijven Sluit de opleiding aan bij uw verwachtingen, dan kunt u zich meteen online inschrijven. Vul het inschrijfformulier en het intakeformulier in en voeg een CV bij. Wij ontvangen deze formulieren direct via de . U ontvangt een kopie van deze formulieren op het door u aangegeven adres. Nadat wij de formulieren hebben ontvangen, gaan wij na of u voldoet aan de toelatingscriteria, te weten opleidingsniveau HBO/WO, werkervaring en motivatie. Mochten wij naar aanleiding van uw inschrijfformulier, CV en intakeformulier nog vragen hebben, dan nemen wij telefonisch contact met u op. Accepteren wij uw inschrijving dan ontvangt u binnen 7 werkdagen na inschrijving een bevestiging. U kunt zelf op uw inschrijfformulier een voorbehoud maken, bijvoorbeeld van financiering. Wij reserveren dan wel een plaats voor u in de opleiding. Als het aantal aanmeldingen het maximum bereikt, zullen wij contact met u opnemen en informeren of u uw voorlopige inschrijving al definitief kan/wil maken. In de vakantieperiode kan de bevestiging van uw inschrijving langer dan 7 dagen duren, wij vragen hiervoor uw begrip. Heeft u vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen via of (023) Open dagen U kunt met ons kennismaken door een open dag van BGL & partners te bezoeken. Tijdens de open dag geven we extra informatie over de opzet en inhoud van verschillende opleidingstrajecten en kunt u bij ons terecht met al uw vragen. Natuurlijk kunt u meteen even sfeer proeven. Wij hechten aan een plezierige studieomgeving en een persoonlijke aanpak, dat laten we u graag ervaren. We organiseren de open dagen meerdere keren per jaar op onze verschillende opleidingslocaties. Kijk op de website voor data en inschrijfmogelijkheden. Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren 15

16 Over ons Dit zijn wij BGL & partners helpt en adviseert mensen en organisaties bij hun ontwikkeling. Op laagdrempelige wijze bieden we kwalitatief hoogwaardige opleidingen, bedrijfstrainingen en integrale advies- en ontwikkeltrajecten. Geen langdradige hoorcolleges, maar ervaringsgericht onderwijs met boeiende lessen waarin de theorie meteen gekoppeld wordt aan de praktijk. Bij BGL ligt de nadruk op training en zelf doen. Al bijna 25 jaar volgt BGL alle sociale en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. De maatschappij verandert, en dus ook de opleidingen en oplossingen. Ons opleidingsprogramma groeit mee met actuele wensen en behoeften van mensen die zich willen ontplooien. Met onze jarenlange ervaring en een stevige dosis realiteitszin weten we precies waar behoefte aan is. Met als resultaat een breed aanbod van opleidingen, bedrijfstrainingen en advies én individuele begeleiding. Daar waar nodig op maat gemaakt. Hier staan we voor In onze visie vormt ontwikkeling de basis voor persoonlijk geluk en zakelijk succes. We coachen op persoonlijke ontwikkeling, werken aan praktische vaardigheden en helpen uw (verborgen) talenten aan te spreken. Deze intensieve persoonlijke begeleiding brengt diepgang en kwaliteit in uw ontwikkelings proces. Met onze niet alledaagse benaderingswijze prikkelen we u om op een andere manier naar uzelf, uw omgeving en vraagstukken te kijken. Zo kunt u elke nieuwe ervaring altijd toepassen in de praktijk van alledag. Dit maakt ons anders Wij hechten sterk aan een aantal in de praktijk beproefde basiswaarden. Het zijn de kwaliteitseisen voor al onze activiteiten. U vindt ze terug in: g een open, persoonlijke benadering: respect voor de eigenheid van ieder individu staat centraal; g een flexibele grondhouding: het gaat om het vergroten van de keuzemogelijkheden, zodat effectief inspelen op veranderingen mogelijk is; g een dynamisch innovatieve aanpak: we stimuleren het nemen van initiatief en het betreden van ongebaande paden en zien het als een uitdaging om zaken net even anders te benaderen; g een werkwijze die gericht is op samenwerking: met gedeelde verantwoordelijkheid wordt gewerkt aan resultaat en ieders inbreng en kwaliteiten worden optimaal benut. Wilt u meer weten over BGL & partners, onze visie, aanpak en opleidingen? Bel ons gerust: (023) Of mail naar Petra Janzweerd Directeur BGL & partners 16 Best Guide in Learning

17 Voor mij was het een persoonlijk leerproces. Alle tools pas ik nog dagelijks toe. Geweldig! Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren 17

18 Ik heb de opleiding boeiend, leerzaam en inspirerend gevonden, mede door de andere studenten die zich heel respectvol en open hebben opgesteld 18 Best Guide in Learning

19 Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren 19

20 Best Guide in Learning BGL & partners helpt en adviseert mensen en organisaties bij hun ontwikkeling. Op laagdrempelige wijze bieden we kwalitatief hoogwaardige opleidingen, bedrijfstrainingen en integrale advies- en ontwikkeltrajecten. Meer weten over onze visie en aanpak? Bel (023) of mail naar Wijkermeerstraat 30 A 2131 HA Hoofddorp T F

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch

14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch 14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch De basisopleiding start dit najaar op 1 oktober 2011, en in het voorjaar op 3 maart 2012. Gedoceerd in 7 maal 2 dagen

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Informatie brochure. Leren om te groeien!

Informatie brochure. Leren om te groeien! 2015 Informatie brochure Train uw talenten met één van de ruim 400 toptrainingen van Learnit Training! De trainers van Learnit Training zijn vakkundig, hebben een luisterend oor, springen uitstekend in

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Management development. Het ontwikkelen van toekomstig leiders

Management development. Het ontwikkelen van toekomstig leiders Management development Het ontwikkelen van toekomstig leiders Management development Weet u wie de aanstormende leiderschapstalenten in uw organisatie zijn? En koestert u deze talenten wel genoeg? Uw jonge

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Klantgerichte communicatie

Klantgerichte communicatie Hand out behorende bij de training Klantgerichte communicatie Itasc Nederland B.V. Sint Gerardusplein 26 33 5644 NG EINDHOVEN 040 2115020 www.itasc.nl Itasc Nederland B.V. WTC Amsterdam Toren C, Level

Nadere informatie