ERI NET INSTRUKTIEKAART (Zeevaart-module)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ERI NET INSTRUKTIEKAART (Zeevaart-module)"

Transcriptie

1 ERI NET INSTRUKTIEKAART (Zeevaart-module) versie datum auteur omschrijving wijzigingen /09/2006 Linda Scherpbier LogicaCMG /01/2007 Linda Scherpbier LogicaCMG Abel Matahelumual LogicaCMG 1 e aanzet tot gebruikers instructie ERI Net Bijwerken schermafdrukken en beschrijving bezoekdossier toevoegen. Review document i.c.m. het systeem V1.29. Schermafdruk Scheepsvoorraad; fig19. Het IFTDGN bericht; FAL2 Volgende havens; beveiligingsmaatregelen verplicht voor niveau 2 en /05/.2007 Review van het document /09/.2007 Linda Scherpbier LogicaCMG Aantal tekstuele aanpassingen en nieuwe schermafdrukken /12/2010 RWS-SVC Aanpassing layout conform huisstijl RWS

2 Inleiding Deze instructiekaart beschrijft het invoeren van de reis- en ladinggegevens in het ERI-Net ten behoeve van het Elektronisch Inklaren in de havens en dan specifiek voor de zogenaamde Port Reporting Module. De instructiekaart is naast dit algemene inleidende gedeelte verder als volgt opgebouwd: blz 1 Opstarten ERI-NET 5 2 Configuratie en persoonlijke instellingen. 7 3 Bezoekdossier aanmaken 13 4 Reizen invoeren Invoeren reis Invoeren lading Invoeren Bezoekgegevens Invoeren vorige / volgende haven Invoeren Scheepsvoorraad Invoeren Bemanning, Passagiers 24 5 Versturen van berichten 26 6 Afdrukken FAL rapporten 28 De ERI-NET applicatie geeft scheepsagenten, expediteuren, bevrachters, schippers en andere partijen met een meldingsplicht de mogelijkheid om op een eenvoudige en locatie onafhankelijke manier, via Internet, hun bezoek en ladingsgegevens in te voeren. Deze gegevens worden vervolgens elektronisch (in de vorm van gestructureerde EDI berichten,) verstuurd aan de diverse autoriteiten. Zo ontvangt de havenautoriteit informatie over het bezoek van het schip en de gevaarlijke lading. De Douane ontvangt de bezoek, de lading (inklaring)gegevens en de scheepsvoorraden, de Marechaussee de bemanning- en of passagierslijsten. Verder is de ERI-NET applicatie in staat om de IMO-FAL rapporten op basis van de ingevoerde bezoek en ladinggegevens af te drukken (zie ook hoofdstuk 6). De ERI-NET applicatie bestaat uit twee hoofdmodules die gebruik maken van een gezamenlijke kern (gegevensbestand, functies, berichten en referentiegegevens): 1. De Fairway Report Module (FRM), waarbij de reizen van schepen over Europese vaarwegen aan de verantwoordelijke vaarweg autoriteit of het gezag kunnen worden gemeld. De Fairway Report Module (FRM) is gebaseerd op de bestaande BICS Cross border software (V3.05) en zal hoofdzakelijk door schippers en/of bevrachters, vervoerders worden gebruikt om hun reizen te melden. 2. De Port Report Module (PRM), waarbij de reizen van binnenkomende en uitgaande zeeschepen aan de plaatselijk autoriteiten in en rond een zeehaven kunnen worden gemeld, De Port Report Module (PRM) is gebaseerd op de bestaande software van EPC (V1.1A) en zal gebruikt worden door scheepsagenten om binnenkomende of uitgaande reizen van zeeschepen van of naar zeehavens te rapporteren. In deze instructiekaart wordt het gebruik van de Port Reporting Module beschreven, waarbij het doen van bezoek meldingen in de regio Amsterdam als basis wordt gebruikt. 2

3 Configuratie Schepen Bedrijven Start Reis Indien leeg Versturen bericht Lading Bezoek (alg) Bezoek (ligpl) Volg/vorige havens Scheepsvoorraden Crew & Paxlist Figuur 1 Invoeren van gegevens in ERI-net (Port Module) Het invoeren van de diverse gegevens en het doen van een melding in ERI-NET bestaat uit de volgende stappen (zie Figuur 1), die verder in aparte hoofdstukken worden behandeld: 1. Het invullen van de benodigde Scheepsgegevens en Bedrijfsadressen (1-malig, zie hoofdstuk 0). Deze gegevens zijn nodig om vervolgens de rest van de invoer te kunnen doen; 2. Het aanmaken van een bezoekdossier; 3. Het invoeren van een inkomende of uitgaande reis en het koppelen daarvan aan een bezoekdossier; 4. Het eventueel invoeren van de lading (indien lading aan boord); 5. Het invoeren van de bezoekgegevens, ISPS status en de te bezoeken ligplaatsen; 6. Het invoeren van de vorige en volgende te bezoeken havens; 7. Het eventueel invoeren van de Scheepsvoorraden (net na aankomst in de haven); 8. Het eventueel invoeren van de Bemannings en Passagierslijst; 9. Het versturen van de berichten. 3

4 Door middel van ERI-NET kunnen de volgende scheepsbewegingen worden gemeld: Figuur 2 Aanmeld scenario's De ERI-Net applicatie voorziet in het aanmelden van binnenkomende en vertrekkende zeeschepen naar en van een havenregio. Voor binnenkomende zeeschepen wordt zodra het (verwachte) bezoek bekend is de zogenaamde pre-arrival (reis en lading) informatie ingevoerd en aangemeld. Nadat het schip is aangekomen wordt de definitieve (ATA) melding en inklaring bij de Douane gemeld. Ook wordt na aankomst de scheepsvoorraad gemeld. Voor vertrekkende schepen wordt het verwachte vertrek gemeld zodra dit bekend is (incl de lading aan boord). Nadat het schip is vertrokken wordt tenslotte de definitieve ATD gemeld. De ERI Net applicatie maakt uiteindelijk op basis van de ingevoerde gegevens de berichten aan, zoals: een IFTDGN bericht met de algemene reis- en (gevaarlijke en niet gevaarlijke) ladinggegevens voor de havenautoriteit; een BERMAN bericht met de specifieke bezoekgegevens voor de havenautoriteit, FAL 1; een CUSREP bericht met bezoekgegevens voor de douane, FAL 1; een GSCARG/CUSCAR bericht met de in- en uitklaringgegevens voor de Douane, FAL 2; een INVRPT bericht met de gegevens over de scheepsvoorraad voor de Douane, FAL 3 een PAXLST bericht met de bemanningslijst/passagierslijst, FAL 5, 6. 4

5 1 Opstarten ERI-NET Bij het opstarten van ERI Net wordt na het inloggen (Figuur 3) het hoofdscherm van ERI-NET (Figuur 4) getoond. Figuur 3 ERI Net inlogscherm De schermen zijn opgedeeld in verschillende gedeeltes: Aan de bovenkant van het scherm onder de adresbalk is het titeldeel (lichtblauw) met daaronder het menugedeelte, zie Figuur 4. In de overzichtsschermen en de invoerschermen behorende bij een reis wordt aan de linkerkant een boom structuur weergegeven. In Figuur 13 Reis bekijken en Figuur 18 Toevoegen bezoekgegevens is dit duidelijk te weergegeven. De verschillende (invoer) schermen kunnen worden geopend door ze in het (actie)menu te selecteren of via het selecteren van een button of onderstreepte tekst of via de boom. De nieuwe gegevens dienen aan de rechterkant van het scherm te worden ingevoerd. Figuur 4 Hoofdscherm ERI Net (Home (reizen) scherm) In het hoofdscherm staat achter de genoemde reis 5 verschillende knoppen (iconen) waarvan de functie hieronder worden beschreven: Het huidige bericht naar autoriteiten versturen. Met behulp van deze knop kan Figuur 23 het Berichten versturen scherm worden opgevraagd. Wanneer deze knop bij de reis wordt getoond betekend dit dat er invoerfouten zijn of dat er verplichte gegevens (nodig voor het aanmaken van een bericht) ontbreken. Na het selecteren van deze knop worden de betreffende fouten weergegeven. Nadat deze fouten zijn opgelost en missende gegevens zijn ingevoerd zal de volgende knop worden weergegeven. Het kopiëren van de geselecteerde reis gebeurt met behulp van deze knop. Het wijzigen van een reis gaat via deze knop. De geselecteerde reis verwijderen gebeurt met deze knop De geselecteerde reis openen gebeurt na het selecteren van deze knop 5

6 Vanuit dit hoofdscherm via het ERI Net-menu kunt u de volgende functies van ERI-NET oproepen: Een nieuwe reis invoeren. Een nieuw bezoek dossier invoeren. Importeren van ASCII- of XML-bestanden. Archiveren van al gesloten reizen. Berichten: Opvragen van Binnengekomen berichten en Verzonden berichten Configuratie: het beheren van de eigen schepen en bedrijven. Uitloggen Let op: In het Reizen scherm worden die reizen van schepen getoond die voldoen aan de opgegeven status (zie menuoptie Status). Standaard staat de Status op Nieuw, zodat alleen reizen met de status Nieuw worden getoond. Vanuit het Status-menu kan de lijst van de getoonde reizen worden aangepast door een andere status te selecteren. De status waaruit gekozen kan worden zijn: Nieuw, Open en Gesloten. 6

7 2 Configuratie en persoonlijke instellingen. Vanuit het hoofdscherm (Figuur 4) kan via het menu ERI NET Configuratie gekozen worden voor het Configuratiescherm. Vanuit dit configuratiescherm wordt het beheer van databestanden (Configuratie) uitgevoerd en kunnen de persoonlijke instellingen worden gewijzigd. Let op: U dient eerst enkele schepen en minimaal uw eigen bedrijfsnaam (adres) in ERI-net toe te voegen, voordat u reizen kunt gaan aanmelden. Via het menu configuratie Beheren bedrijven kan worden gekozen voor het Beheer bedrijven scherm (Figuur 5) om contact bedrijven toe te voegen. Via het menu configuratie Beheren schepen kunnen schepen worden toegevoegd. Met behulp van Figuur 9 Toevoegen schip dienen de schepen te worden ingevoerd. Deze bedrijf- en scheepsgegevens dienen allereerst te worden ingevoerd voordat u reizen kunt invoeren. 1. Het beheer van bedrijven. De bedrijfsgegevens worden beheerd via het Beheren bedrijven / contactpersonen scherm (Figuur 5). De bedrijfsgegevens bestaan onder andere uit: Naam en adres gegevens van het contactbedrijf. Telefoon, fax en adres. Id van de gebruiker Postbus nummer Contactpersoongegevens (Invoer via apart contactpersoon invoer scherm, Figuur 8): Naam, , telefoon en functie contactpersoon. Let op: U dient uw eigen bedrijf ook altijd toe te voegen als contactbedrijf. Figuur 5 Beheren bedrijven / contactpersonen 2. Het beheer van schepen. De scheepsgegevens worden via Figuur 9 Toevoegen schip ingevoerd. De ingevoerde schepen kunnen worden via het Beheer schepen scherm worden bekeken. Onder scheepsgegevens vallen de volgende gegevens: Type, naam en nummers van het schip. Nationaliteit, registratielocatie / datum Afmetingen schip U dient minimaal 1 schip te hebben ingevoerd voordat u een reis kunt aanmaken. 7

8 3. Beheer persoonlijke instellingen: Schakelen tussen nacht en normale lay-out. Overschakelen naar de eenvoudige lay-out. Om al eerder ingevoerde gegevens te bekijken wordt de knop gebruikt: Vanuit het Beheren bedrijven / contactpersonen scherm (Figuur 5) kunnen de ingevoerde bedrijfsgegevens worden opgevraagd. Vanuit het Bedrijf bekijken scherm (Figuur 7) sectie beheren contactpersoon kunnen de contactpersoonsgegevens worden getoond. Het Beheer schepen scherm geeft via deze knop toegang tot de gegevens van een eerder ingevoerd schip. Om bestaande bedrijfsgegevens / contactpersoonsgegevens / scheepsgegevens te wijzigen wordt de volgende knop De knop verwijderen. gebruikt. wordt gebruikt om het geselecteerde bedrijf / contactpersoon / schip te Het toevoegen van een nieuw bedrijf / contactpersoon / schip gebeurt via het Acties menu (zie Figuur 5) Nieuw bedrijf: vanuit het Beheer bedrijven scherm (Figuur 5) voor menu Acties toevoegen bedrijf kiezen. Het Bedrijf toevoegen scherm (Figuur 6) wordt geopend zodat een nieuw bedrijf kan worden ingevoerd. Nieuw contactpersoon: vanuit het Bedrijf bekijken scherm (Figuur 7) voor menu Acties toevoegen contactpersoon kiezen. Om nieuwe bedrijfscontactpersonen in te voeren wordt het Toevoegen Contactpersonen scherm (Figuur 8) geopend. Nieuw Schip: Om een nieuw schip in te voeren wordt het Schip toevoegen scherm (Figuur 9) gebruikt. Dit kan worden opgevraagd door vanuit het Beheer schepen scherm voor menu Acties toevoegen schip kiezen. 8

9 Figuur 6 Bedrijf toevoegen Naast de naam en adresgegevens voor een Bedrijf dient u ook minimaal de volgende verplichte gegevens in te voeren, dit wordt aangegeven met een rood sterretje achter het invulveld: Id/code gebruiker: De verkorte (unieke) code waaronder die gebruiker bij de diverse autoriteiten in de regio bekend is. Deze code wordt in de EDI berichten gebruikt om die gebruiker altijd uniek te kunnen identificeren en wordt doorgaans uitgereikt door de Havenautoriteit. Elektr postbusnr: Het postbus/accountnr (9000 nr) waaronder die gebruiker bekend is (dit veld is verplicht voor het eigen bedrijf record van de aangever). Handels ref nummer: Het unieke handels referentie of administratienr waaronder deze gebruiker bij de Douane bekend is, het zgn Douanenr bestaande uit 2 secties het hoofdnummer en subnummer gescheiden door een punt. Dit gegeven is voor het eigen bedrijf verplicht indien gemeld wordt bij Sagitta Binnenbrengen, ook indien namens een andere Agent wordt gemeld, dan dient u dit nummer voor die andere Agent in te vullen. Alle velden gemarkeerd met een rood sterretje (*) zijn verplicht in te vullen velden en dienen altijd ingevuld te worden. Vult u deze velden niet in dan zal het systeem bij het opslaan een melding geven of later (bij het versturen van berichten) eventueel een foutmelding geven en kan het bericht niet aangemaakt en of verstuurd worden. 9

10 Figuur 7 Bedrijf bekijken 10

11 Figuur 8 Contactpersoon toevoegen 11

12 Figuur 9 Toevoegen schip Naast de naam en het scheepsnummer van het schip dient u ook het type en de afmetingen van het schip in te vullen, alle velden gemarkeerd met een rood sterretje zijn verplicht. Alle velden gemarkeerd met een rood sterretje (*) zijn verplicht in te vullen velden en dienen altijd ingevuld te worden. Vult u deze velden niet in dan zal het systeem bij het opslaan een melding geven of later (bij het versturen van berichten) eventueel een foutmelding geven en kan het bericht niet aangemaakt en of verstuurd worden. 12

13 3 Bezoekdossier aanmaken Voor het groeperen van in te voeren reizen van een bezoek (bijv de aankomst en vertrek reis) dient er altijd eerst een bezoekdossier te worden aangemaakt. Als u geen gebruik wil maken van deze mogelijkheid (reizen groeperen in bezoekdossiers) kunt u ook direct doorgaan met het invoeren van een Nieuwe reis (zie hoofdstuk 4). Vanuit het hoofdscherm (Figuur 4) kan via het menu ERI NET Nieuw bezoek dossier gekozen worden voor het invoerscherm van een bezoekdossier (zie Figuur 10) Figuur 10 Toevoegen bezoek dossier Als dossiernaam wordt standaard de datum van vandaag ingevuld maar deze naam kan door de gebruiker bijvoorbeeld worden gewijzigd in naam schip + CRN nummer. Na het opslaan van het bezoek dossier is het mogelijk in het reizen invoer scherm (Figuur 12) of het wijzig reizen scherm een ingevoerde reis aan een bezoekdossier te koppelen. Figuur 11 Bezoek dossier Wanneer links in de boom een ingevoerd bezoek dossier is geselecteerd worden rechts in het scherm de daaraan gekoppelde reizen getoond. Via het menu Acties kan gekozen worden om: Een nieuwe reis aan te maken. Deze reis wordt dan automatisch aan het geopende bezoekdossier gekoppeld. 13

14 Een bezoekdossier te wijzigen. Het gaat hierbij allen om het wijzigen van de naam van het geselecteerde bezoek dossier. Een bezoekdossier te verwijderen. Hierbij worden het bezoekdossier en alle aan het bezoekdossier gekoppelde reizen verwijderd uit het systeem. Let op: Een verwijder-actie kun u niet ongedaan maken. 14

15 4 Reizen invoeren. 1. De algemene reisgegevens; 2. De ladinggegevens: containers / goederen; 3. Bezoek gegevens; 4. Ligplaatsen vorige / volgende havens; 5. Scheepsvoorraden; 6. Persoonsinformatie; 7. Reisdocumenten; 8. Archief. 4.1 Invoeren reis Vanuit het ERI Net hoofdscherm (Figuur 4) kunt u een nieuwe reis aanmaken via het menu Nieuwe reis. Na het selecteren van deze optie wordt het scherm getoond in Figuur 12 Nieuwe reis weergegeven. 15

16 Figuur 12 Nieuwe reis De volgende reisgegevens kunnen op dit scherm worden ingevoerd: Type reis: Binnenkomend (verwacht) / Uitgaand (vertrek) Scheepsgegevens: Schip Roepnaam Nationaliteit Scheepstype Vertrek-, vorige haven en vertrek datum/tijd. Bestemmingshaven en aankomstdatum/tijd Verwachte vertrekdatum/tijd uit de aankomsthaven Actuele afmetingen van het schip: Diepgang Hoogte t.o.v. water Lengte Breedte Extra reisinformatie: Elektronisch Meldpunt Ontvangen autoriteit (berichten) Bezoeknummer (CRN) Seinvoering / B-vlag Bemanning aantal 16

17 Passagiers aantal Verstekelingen aantal Maximale laadvermogen Transport combinatie Bezoek dossier Notities / voortgang Relaties: Factuur verantwoordelijke De kalenderbutton kan worden gebruikt om een datum uit de kalender te selecteren, bij de vertrekdatum, aankomstdatum, verwachte vertrekdatum uit aankomsthaven. De velden met een pijltje rechts: zijn keuzevelden. Hier kunnen beginteken(s) worden ingevoerd gevolgd door de enter -toets om de zoeklijst te beperken. Een rood sterretje (*) rechts van een invoer veld geeft aan dat het veld verplicht dient te worden ingevoerd. De opslaan knop controleert of de (belangrijkste) verplichte velden zijn ingevoerd en indien daaraan wordt voldaan dan wordt de reis opgeslagen. De opslaan en nieuw knop controleert of de verplichte velden zijn ingevoerd en indien daaraan wordt voldaan dan wordt de reis opgeslagen, vervolgens wordt het (lege) nieuwe reisscherm opnieuw getoond zodat er nog een volgende reis kan worden ingevoerd. Na het correct invoeren en opslaan van de reisgegevens wordt het scherm Figuur 13 Reis bekijken getoond met de zojuist ingevoerde reisgegevens. Figuur 13 Reis bekijken (gesloten reis) 17

18 Vanuit dit scherm Figuur 13 Reis bekijken kunnen de overige gegevens behorende bij de reis worden ingevoerd, zoals: De lading aan boord van het schip (zie paragraaf 4.2); De extra bezoek en ISPS gegevens (zie paragraaf 4.3 en 4.4); De Scheepsvoorraden (zie paragraaf 4.5); De Bemannings- en Passagierslijsten (zie paragraaf 4.6). 4.2 Invoeren lading Onder het Acties menu vanuit het scherm Reis bekijken (zie Figuur 13 Reis bekijken ) kan er onder andere worden gekozen voor Toevoegen lading: Figuur 14 Acties menu Let op: U dient in de boom aan de linkerkant wel op de juiste plek te gaan staan, zoals bijv. op de reis of het Scheepsruim of desbetreffende Container. Doet u dit niet dan kan het actiemenu andere opties tonen en ontbreekt de Toevoegen lading optie. Via het Actie menu Toevoegen lading vanuit het Reis bekijken (Figuur 13) scherm wordt het scherm in Figuur 15 Nieuwe lading geopend. In dit scherm kan nieuwe lading die in het scheepsruim is opgeslagen worden ingevoerd. 18

19 Figuur 15 Nieuwe lading Bij het invoeren van nieuwe lading dient er allereerst te worden gekozen of het om een gevaarlijke of ongevaarlijke lading gaat. Afhankelijk van die keuze gevaarlijke/ongevaarlijke lading dienen de volgende gegevens te worden geselecteerd: Ongevaarlijke lading: Naam en HS-code Gevaarlijke lading: Naam, Synoniem, Classificatie, ADNR Klasse, UN-nummer, Verpakkingsgroep Beschrijving Behandeling: status en opmerkingen Maten (leeg van): Gewicht, Volume en Aantal, lading gegast. Verpakking (binnenverpakking): verpakkingssoort en aantal binnen verpakkingen Verzending (lading): Verscheper en vrachtkosten Verzending (lading) Laadhaven: Originele herkomst, laadhaven, datum, tijd, ladingverzender Verzending Loshaven: Loshaven, eindbestemming, datum, tijd, ladingontvanger Tijdelijke opslag: Tijdelijke opslag autorisatie id, Tijdelijke opslag verantwoordelijke Overig: BL-nummer, BL-plaats van opmaak, Lading referentie nummer, Douane status, Douane docnr/refnr, markeringen en nummers. Het opslaan van de lading-, container- en scheepsgegevens gaat op dezelfde manier als bij nieuwe reis beschreven staat. Ook hier hebt u de mogelijkheid om Opslaan + Nieuw te kiezen en zo snel achter elkaar gegevens in te kunnen voeren. 4.3 Invoeren Bezoekgegevens Vanuit het Extra menu behorende bij het Figuur 13 Reis bekijken scherm kunnen de volgende gegevens worden toegevoegd: Bezoekgegevens, Vorige / Volgende havens, Scheepsvoorraad en Persoonsinformatie (Bemanning, Passagiers, verstekelingen) 19

20 Figuur 16 Extra menu De bezoekgegevens invoeren gebeurt via het Toevoegen Bezoekgegevens scherm. (zie Figuur 17 Toevoegen ). Figuur 17 Toevoegen Bezoekgegevens De volgende gegevens moeten voor het toevoegen van een nieuw bezoek worden ingevoerd: Algemene gegevens: Naam kapitein Van de volgende gegevens de opties: Geen / Aan boord / Via EPC: Lading Manifest Scheepsvoorraden Bemanningslijst Passagierslijst Bezittingenlijst (bemanning) Maritieme Gezondheidsverklaring 20

21 Beschrijving lading en bezoek opmerkingen Defecten, gebreken schip IPSS informatie: Beveiligingscertificaat aan boord: ja/nee In staat om ISPS Code (procedures) uit te voeren: ja/nee Beveiligingsprocedure volgt nog: ja/nee Beveiligingsniveau voor dit bezoek: 1/2/3 Beveiligingsniveau informatie Aangevraagde beveiligingsmaatregelen voor dit bezoek Na het opslaan van de bezoekgegevens wordt er standaard een ligplaats aangemaakt met de volgende waarden ingevuld: De ligplaats is gelijk aan de bestemmingshaven van de reis De aankomst (ETA) is gelijk aan de Verwachte aankomsttijd (ETA) van de bestemmingshaven De vertrek (ETD) is gelijk aan de Vertrekdatum uit aankomsthaven Bij Extra Ligplaats informatie wordt indien er gevaarlijke lading is ingevoerd gevaarlijke lading: ja toegevoegd. Bij doelen van bezoek wordt Lading activiteit ingevoerd. Na het toevoegen van bezoekgegevens kan via het acties menu voor Toevoegen ligplaats of Bepaald bezoek ligplaatsen (Berthplan) worden gekozen. Na de keuze van Bepaald bezoek ligplaatsen (Berthplan) wordt de volgende melding getoond: Wanneer na de melding de Ja knop wordt geactiveerd, worden er aan de hand van de al ingevoerde goederen laad / losplaats ligplaatsen gegenereerd. Na het selecteren van de keuze toevoegen ligplaats wordt het scherm Figuur 18 Toevoegen bezoekgegevens geopend. 21

22 Figuur 18 Toevoegen bezoekgegevens (ligplaatsen) Voor het toevoegen van een ligplaats dienen de volgende gegevens te worden toegevoegd: Ligplaats in de haven, geschatte aankomst datum/tijd, geschatte vertrek datum/tijd Extra ligplaats informatie Loodsdienst, besteltijd loods datum tijd, Loods opstappunt Sleepboten: Sleepdienst, aantal sleepboten, besteltijd sleepdienst datum tijd Afmeren: Bootlieden, besteltijd bootlieden datum tijd Afgifte MARPOL stoffen: MARPOL dienst, Afgiftetijd MARPOL datum tijd Doelen van bezoek: Lading activiteit Passagiersbeweging Bunkeren Verwisselen van bemanning Vriendschapsbezoek Bevoorraden Reparatie Opleggen (laid-up) Wachten op orders Overig Bemanningsbeweging Cruise en Recreatie Quarantaine inspectie Schuilplaats Let op: U dient in de boom wel op de juiste plek te gaan staan. In dit geval op de Bezoek of Ligplaats gegevens. Doet u dit niet dan kan het actiemenu andere opties tonen en ontbreekt de Toevoegen ligplaats optie. 22

23 4.4 Invoeren vorige / volgende haven Vanuit het Extra menu behorende bij het Figuur 13 Reis bekijken scherm kunnen Vorige / Volgende havens worden ingevoerd. Hieronder in Figuur 19 Nieuwe vorige / volgende haven wordt het invoer scherm getoond. Figuur 19 Nieuwe vorige / volgende haven Voor het vastleggen van een nieuwe vorige / volgende haven dienen de volgende gegevens te worden ingevoerd: Verleden (vorige havens) / Toekomst (volgende havens): Havencode ISPS informatie: Beveiligingsniveau: 0 (= n.v.t), 1/2/3 Voor de beveiligingsniveau 2 en 3 zijn de volgende gegevens verplicht: Aankomstdatum/tijd Vertrekdatum/tijd Beveiligingsmaatregelen alleen voor niveau 2/3 verplicht U dient voor binnenkomende reizen minimaal de vorige haven (incl. ISPS) en de herkomst reis op te geven. Voor uitgaande reizen moet minimaal de vorige haven en volgende haven worden ingevoerd. 4.5 Invoeren Scheepsvoorraad Het opvragen van het Scheepsvoorraden invoerscherm gebeurt ook vanuit het Extra menu behorende bij het Figuur 13 Reis bekijken scherm. Met behulp van Figuur 20 Scheepsvoorraad artikel invoer kunnen de scheepsvoorraad gegevens worden ingevoerd. 23

24 Figuur 20 Scheepsvoorraad artikel invoer De volgende scheepsvoorraad gegevens kunnen worden ingevoerd: Categorie (keuzelijst) Artikel Naam Hoeveelheid / Verpakkingssoort Aantal (per verpakking) / Eenheid Totalen Plaats van bewaring / Opmerkingen Vanuit dit scherm (Figuur 20) kunnen de ingevoerde artikelen tevens worden gewijzigd en/of verwijderd. 4.6 Invoeren Bemanning, Passagiers Het invoeren van persoonsgegevens betreffende de Bemanning, Passagiers en verstekelingen kunnen via het scherm van Figuur 21 Wijzigen persoon. Het wijzigen persoon scherm kan vanuit het Extra menu behorende bij het Figuur 13 Reis bekijken scherm worden opgevraagd. 24

25 Figuur 21 Wijzigen persoon Bij de Bemanning / Passagiers / Verstekeling dienen de volgende gegevens betreffende persoonsinformatie te worden ingevoerd: Naam Geboortedatum / -plaats Nationaliteit Identificatie document / -nummer Verval datum Identificatie document Opmerkingen Rang (bij bemanning) Opstaphaven, afstaphaven (bij passagier en verstekeling) 25

26 5 Versturen van berichten Nadat een reis is ingevoerd kan er een bericht van worden aangemaakt en worden verstuurd naar nader te specificeren autoriteiten. De volgende berichten kunnen worden aangemaakt en verstuurd: IFTDGN, reis en gevaarlijke lading gegevens (FAL 7) voor de Haven BERMAN, bezoek en ISPS gegevens voor de Haven (FAL 1) CUSREP, bezoek gegevens (FAL 1) voor de Douane Inklaring (SBB) GSCARG, lading inklaringsgegevens (FAL 2) voor de Douane (SBB) CUSCAR, lading uitklaringsgegevens (FAL 2) voor de Douane. PAXLST, bemanning / passagiers (FAL 5,6) voor de Marechaussee INVRPT, scheepsvoorraden (FAL 3) voor de Douane Voordat de berichten worden aangemaakt kunt u controleren of al de verplichte informatie voor het aanmaken van een bericht is ingevoerd. Deze controle kan worden uitgevoerd door de menuoptie Bericht Controleren berichten te selecteren: Figuur 22 Bericht menu Het controleren van berichten / verzenden berichten kan ook vanuit Figuur 4 Hoofdscherm ERI Net (Home). Figuur 23 Bericht versturen Het gewenste bericht dient te worden aangevinkt. Bij de extra ontvangers kan met behulp van de knop behulp van de knop geselecteerde ontvangers worden toegevoegd en ze kunnen me vervolgens weer worden verwijderd. 26

27 Door de knop geselecteerde ontvangers. te selecteren zal het bericht worden verstuurd naar de 27

28 6 Afdrukken FAL rapporten Vanuit het Afdrukken menu (Figuur 24) behorende bij het Figuur 13 Reis bekijken scherm kan het Afdrukken van documenten worden opgevraagd. Het afdrukken van een document kan alleen wanneer al de verplichte velden juist zijn ingevoerd. Wanneer de invoer niet juist is wordt hier een melding van gegeven. Figuur 24 Afdrukken menu Hieronder wordt het overzicht scherm Figuur 25 Afdrukken van documenten getoond. Figuur 25 Afdrukken van documenten De volgende documenten kunnen worden afgedrukt: IMOFAL1: Generale verklaring. IMOFAL1a: Voorbericht van Aankomst/Vertrek (aanvulling op FAL 1 met extra bezoekgegevens en benodigde diensten). IMOFAL2: Manifestgegevens in/uitklaring IMOFAL3: Scheepsvoorraden IMOFAL5: Bemanningslijst IMOFAL6: Passagierslijst Wanneer de documenten zijn geselecteerd en de knop wordt geselecteerd krijgt men de melding: Document afgedrukt! Bekijk document. Ook kan het voorkomen dat de documenten in de Wachtrij worden geplaatst. Om de documenten vervolgens te openen dient in het Afdrukken menu voor de optie wachtrij te worden gekozen. De documenten kunnen in verschillende talen worden afgedrukt zie keuzelijst taal. 28

29 +++ 29

BICS2 instructiekaart

BICS2 instructiekaart BICS2 instructiekaart betreffende: Invoeren en aanmelden reis Deze instructiekaart legt in stappen uit hoe u uw reis en ladinggegevens kan melden aan de vaarwegbeheerder met behulp van BICS2. 1 Opstarten

Nadere informatie

APICS-LOKET voor scheepsagenten en waterklerken. Training

APICS-LOKET voor scheepsagenten en waterklerken. Training APICS-LOKET voor scheepsagenten en waterklerken Training Waarom deze cursus? 1 In deze cursus leert u niet waarvoor u de applicatie ZEEVAARTRECHTEN moet gebruiken: opgave van facturatie-onderrichtingen

Nadere informatie

BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00. E-MELDPLICHT met BICS 4.00. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Instructies Melden met BICS

BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00. E-MELDPLICHT met BICS 4.00. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Instructies Melden met BICS BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 1 Dit document bevat de beknopte (werk)instructies voor schippers die moeten voldoen aan de meldplicht (m.n. de elektronische

Nadere informatie

ERI-Net Beheer Gebruikershandleiding

ERI-Net Beheer Gebruikershandleiding ERI-Net Beheer Gebruikershandleiding Bedrijfsbeheerder Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. De hier genoemde programmatuur, gedrukte documentatie, 'online' of' elektronisch documentatie is 2011 Rijkswaterstaat.

Nadere informatie

Back-up procedure. Melding Schip Haven van Rotterdam. Bezoek Schip. Contact. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar

Back-up procedure. Melding Schip Haven van Rotterdam. Bezoek Schip. Contact. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar 4 Melding Schip Haven van Rotterdam System Interface Web Interface De procedure is generiek. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar Hoe te handelen tijdens de storing? U dient zelf te controleren

Nadere informatie

Elektronisch Melden Systeemcontext, applicaties en toegepaste berichten

Elektronisch Melden Systeemcontext, applicaties en toegepaste berichten Elektronisch Melden Systeemcontext, applicaties en toegepaste berichten (aug 2014) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 De BICS meldapplicatie (opbouw en hoofdfuncties)... 2 1.2 Ontvangende systemen, applicaties...

Nadere informatie

Een nieuwe voorschot- of eigen bijdragenota

Een nieuwe voorschot- of eigen bijdragenota Een nieuwe voorschot- of eigen bijdragenota maken U kunt ten allen tijden een dossiergebonden voorschotnota aanmaken, ook als u via de modules Activiteiten en/of Dossiers (verschotten) nog geen declarabele

Nadere informatie

Support website WATCH

Support website WATCH Support website WATCH Op support.watch-projectbeheer.nl is de support website van WATCH te vinden. Elke klant kan hier inloggen met zijn klantcode en wachtwoord. Figuur 1 WATCH support inlogscherm Na inloggen

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Gebruik Self-service applicatie

Gebruik Self-service applicatie Gebruik Self-service applicatie Algemene informatie Met de applicatie Self-service heeft u de mogelijkheid om zelf diverse beheertaken uit te voeren voor uw relatie. Aan de hand van o.a. de hoeveelheid

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

1. Doel - Het door de klant via een webapplicatie invoeren van zijn/haar orders in het TMS systeem van van Reenen.

1. Doel - Het door de klant via een webapplicatie invoeren van zijn/haar orders in het TMS systeem van van Reenen. ID WI1.08.07 Omschrijving Orderintake online order entry Proces P 1.08 Trefwoorden Aslas; Online Order Entry Beschreven door Laurens van Oostenbrugge Datum 22-05-2012 Activiteit Transport Versie TranspasOnline

Nadere informatie

Een declaratie aanmaken

Een declaratie aanmaken Een declaratie aanmaken U kunt in Kleos drie verschillende soorten declaraties aanmaken: 1. een declaratie voor een dossier: een declaratie voor 1 dossier voor 1 debiteur; 2. een declaratie voor een cliënt:

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

Picnic handleiding voor beginners

Picnic handleiding voor beginners Picnic handleiding voor beginners Introductie Picnic is een webapplicatie waarmee je databasetoepassingen kunt maken, wijzigen en gebruiken in je webbrowser. Je hoeft daarvoor alleen maar formulieren te

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Verkorte handleiding uitstelregeling

Verkorte handleiding uitstelregeling Verkorte handleiding uitstelregeling Log in op Accept SBR en kies voor SBR Dossier Het SBR dossier programma wordt nu gestart. Het dossier dient als opslag voor uw SBR documenten. Druk hiervoor op de knop

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

PROCES VAN SCHEEPSAFHANDELING ZEEHAVENS AMSTERDAM. Start

PROCES VAN SCHEEPSAFHANDELING ZEEHAVENS AMSTERDAM. Start PROCES VAN SCHEEPSAFHANDELING ZEEHAVENS AMSTERDAM Start Aankomen Lichteren? Aangifte / controle bij aankomst vertrekken/verhalen Verhalen Verhalen? Verhalen of Verhalen? Aangifte / controle bij vertrek?

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten

ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten Status: Productie Versie: v01.00 Publicatie datum: 11-9-2014 Auteur: Paul Scheper Wijziging

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 2012

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV

CARGO DATA SYSTEMS BV CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Emballage Administratie Emballage Administratie Dit document beschrijft de werking van de Emballage Administratie module

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.0 Datum 25 november 2014 Status definitief (UZ68.01) UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.0 definitief (UZ69.03) 24 november

Nadere informatie

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties:

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties: HOME Op deze pagina kunt u inloggen op het KledingManagementSysteem (KMS) van Buurman. Bent u uw wachtwoord vergeten? U kunt het via de link klik hier opvragen, het wordt u per e-mail toegezonden. Heeft

Nadere informatie

SSO handleiding. Inhoudsopgave

SSO handleiding. Inhoudsopgave SSO handleiding Inhoudsopgave Inloggen... 2 Wachtwoord vergeten... 2 Eenmaal ingelogd... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Uitloggen... 3 E-learning... 3 RIEsicotoer... 4 Leerlingen... 4 Overzicht leerlingen...

Nadere informatie

Instructie. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. BICS Installatie. BICS Installatie

Instructie. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. BICS Installatie. BICS Installatie Instructie Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 1 Instructie Voor BICS dient u te beschikken over een werkende internetverbinding en dient het TCP/IP Netwerkprotocol is geïnstalleerd te zijn. U dient

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL Na het aanmelden op de Energieprestatiedatabank met uw eid of token, komt u op het menu EPC Residentieel. Het menu EPC Residentieel bevat drie mogelijkheden. Met de optie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding Taxatieweb Inhoudsopgave Eenmalig aanmelden... 2 Inloggen... 3 Wachtwoord vergeten?... 4 Wijzigen gegevens taxateur... 4 Wijzigen gegevens taxatiebureau... 5 Opdracht ophalen... 5

Nadere informatie

Handleiding. Verlinde Net@Price Website

Handleiding. Verlinde Net@Price Website Handleiding Verlinde Net@Price Website Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1. Maak een nieuwe configuratie 4 Hoofdstuk 2. Bekijk een bestaande configuratie 13 Hoofdstuk 3. Levertijden 13 1 Inleiding De

Nadere informatie

BAN PD Personeelsdiensten Van der Feltszpark 3 9401 HM Assen +31 (0) 59 23 30 990 www.banpd.nl info@banpd.nl. Handleiding Vacatures

BAN PD Personeelsdiensten Van der Feltszpark 3 9401 HM Assen +31 (0) 59 23 30 990 www.banpd.nl info@banpd.nl. Handleiding Vacatures Handleiding Vacatures 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aanmelden...3 Vacature toevoegen...4 Mijn Content...6 2 Inleiding Deze handleiding is bestemd voor de gebruikers die vacatures toevoegen en bewerken

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Onderwijstools 2.0, Kennisnet

Onderwijstools 2.0, Kennisnet Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

Handleiding Claassen web portal

Handleiding Claassen web portal Handleiding Claassen web portal Order- en informatiesysteem Claassen Logistics Claassen Logistics Tilburg Heliosstraat 6 5048 CB Tilburg T: +31 (0)13 572 05 00 F: +31 (0)13 572 06 55 E: planning@claassen.nu

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Maritime Single Window

Maritime Single Window Maritime Single Window Maritieme gezondheidsverklaring (MDH) Generale verklaring (CUSREP) Aan de slag Quick user guide Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Maritieme gezondheidsverklaring (MDH)... 4 2.1. De MDH

Nadere informatie

Promotional Office Speciale Voorwaarden

Promotional Office Speciale Voorwaarden Promotional Office Speciale Voorwaarden Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel 2 Uitgangspunt voor het gebruik van speciale voorwaarden 2 Basisbegrippen 2 Speciale voorwaarden aanmaken en koppelen 5 Landafhankelijke

Nadere informatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Versie: 0.1 Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 27-5-2015 Initiële versie Pieter Lammers

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Overzicht functies (nieuw/gewijzigd) HRM-Reviews v.3

Overzicht functies (nieuw/gewijzigd) HRM-Reviews v.3 Overzicht functies (nieuw/gewijzigd) HRM-Reviews v.3 Layout HRM-Reviews Reviews heeft een compleet nieuw uiterlijk gekregen. De navigatiebalk is grijs met witte letters en heeft altijd de volgende knoppen

Nadere informatie

Invoice Portal. Handleiding

Invoice Portal. Handleiding Invoice Portal Handleiding Inhoud Invoice Portal... 3 Activerings e-mail... 3 Account activeren... 4 Inloggen Invoice Portal... 4 Facturenscherm... 5 Selectiemogelijkheden... 6 Enkelvoudige downloads...

Nadere informatie

Partijen in een dossier

Partijen in een dossier Partijen in een dossier Een partij vertegenwoordigt een persoon (relatie) die rechtstreeks betrokken is bij het dossier en daarin een speciale rol vervult, zoals een cliënt, een tegenpartij, een notaris,

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

HANDLEIDING www.persproef.nl (Gebruikers-versie) Energie Consult Holland BV

HANDLEIDING www.persproef.nl (Gebruikers-versie) Energie Consult Holland BV HANDLEIDING www.persproef.nl (Gebruikers-versie) Energie Consult Holland BV INDEX 1 Inleiding... 3 2 Aanvraag Persproef / Eindcontrole... 4 2.1 De aanvraag... 4 2.2 Aanvraag door nieuwe gebruiker... 5

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Debiteuren. Facturering. Compad Bakkerij Facturering

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Debiteuren. Facturering. Compad Bakkerij Facturering Compad Bakkerij Facturering Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 22 oktober 2012 Definitief Carol Esmeijer Inleiding In dit document wordt beschreven hoe met Compad Bakkerij kunt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding Taxatieweb Inhoudsopgave Eenmalig aanmelden... 2 Inloggen... 3 Wachtwoord vergeten?... 4 Wijzigen gegevens taxateur... 4 Wijzigen gegevens taxatiebureau... 5 Opdracht ophalen... 6

Nadere informatie

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in.

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inloggen... 2 Inloggen... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Postvak IN... 4 Controleren op nieuwe E-mail... 4 Bericht schrijven... 5 Ontvangers toevoegen... 5 Antwoorden... 10

Nadere informatie

Werkinstructie: WIN_MOV_ALL_02 Reisopvolging en afsluiting reis

Werkinstructie: WIN_MOV_ALL_02 Reisopvolging en afsluiting reis Werkinstructie: WIN_MOV_ALL_02 Reisopvolging en afsluiting reis Omschrijving Deze werkinstructie beschrijft de wijze waarop een reis (MOVEMENT type ARRIVAL, SHIFT of DEPARTURE) na de toelatingsbevestiging

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning BHV

Handleiding. Visual Planning BHV Handleiding Visual Planning BHV Visual Planning BHV Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Bestanden. 3 1.1. Bestandsconfiguratie. 3 2. Koppelen oude & nieuwe cursisten. 6 2.1 Koppelen nieuwe cursist.

Nadere informatie

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen:

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen: Handleiding Meldpunt Inloggen: U bereikt de site door op Meldpunt te klikken op de site van Arbo Unie. Het is ook mogelijk rechtstreeks in de ardressenbalk van Internet Explorer het adres. https://meldpunt.arbounie.nl

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Een algemene en meer gedetailleerde handleiding van OneGate vindt u op

Een algemene en meer gedetailleerde handleiding van OneGate vindt u op 1. Intrastataangiften via OneGate (http://www.nbb.be/onegate) OneGate is een rapporteringstool van de Nationale Bank voor de elektronische aangifte van statistische (en bepaalde andere) rapporteringen.

Nadere informatie

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Inhoud UNIFACT2e... 1 Inleiding... 1 Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (UniFact2)... 1 0.1. Inleiding... 1 0.2. Gebruik

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten portaal. Ontwikkeld en beheerd door EasyProgram B.V.

ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten portaal. Ontwikkeld en beheerd door EasyProgram B.V. ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken. (EX-a, EU-a en CO-a) Sinds oktober 2016 aangesloten op de nieuwe software van de douane AGS uitvoer. ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken.

Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken. Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken. Inloggen Ga naar: mijn.cromvoirtse.nl Hier krijg je het volgende inlogscherm te zien: Voer gebruikersnaam en wachtwoord in. Let op: Alleen

Nadere informatie

Module online intake/dtf

Module online intake/dtf Module online intake/dtf Inhoud Inleiding... 1 Activeren van de module online intake/dtf... 1 Een online verzoek versturen... 2 Een online verzoek ontvangen... 4 Een verzoeksjabloon invoeren / aanpassen...

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1100 - Registratie medewerkers

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1100 - Registratie medewerkers Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1100 - Registratie medewerkers www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 1.1 Doel...3 2 Module configuratie...4 2.1 Het aanmaken van een Medewerker...4

Nadere informatie

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG APICS module Gevaarlijke Goederen Voor aangevers GG 16 mei 2014 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Toegang APICS loket... 3 Stap 1A: Bedrijf registreren... 4 Stap 1B: Functionaliteit aanvragen... 8 Stap 2: Toegang

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

AFO 271 - Beheer parameters drukwerk

AFO 271 - Beheer parameters drukwerk AFO 271 - Beheer parameters drukwerk 271.1 Inleiding De besteladministratie is een sterk geparametriseerde module. Een groot aantal van die parameters, met name op het vlak van het printen, is interactief

Nadere informatie

Handleiding IBestel. Inloggen. Startpagina

Handleiding IBestel. Inloggen. Startpagina Inhoudsopgave Inloggen... 3 Startpagina... 3 Artikel zoeken... 5 Nieuw Order... 5 Bestelpatronen... 6 Bestelpatronen - invullen... 6 Bestelpatronen - beheer... 6 Bestelpatronen overzicht... 7 Orders...

Nadere informatie

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken.

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken. 1 / 10 Mailing aanmaken De module Mailing, maakt gebruik van enkele onderdelen van de module websitebeheer. Het gaat hier om de hoofdstukken Afbeeldingen, Bestanden en Styling. Via deze hoofdstukken leert

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

MyDPD Pro. De handleiding voor je online programma Snel van start

MyDPD Pro. De handleiding voor je online programma Snel van start MyDPD Pro De handleiding voor je online programma Snel van start Inhoudsopgave 1. Welkom bij MyDPD Pro 3 2. Aan de slag met MyDPD Pro 4 2.1. Startpagina 4 2.2. MyDPD Pro-profiel 6 2.2.1. Wachtwoordinstellingen

Nadere informatie

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s.

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s. 1. Het Internet Schooldossier (ISD) Het Internet Schooldossier (ISD) is een beveiligde website van de Inspectie van het Onderwijs waarlangs de onderwijsinstellingen gegevens met de Inspectie kunnen uitwisselen.

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Als eerste kan het aantal groepen worden geselecteerd, doormiddel van de pijlen kunnen tot 4 groepen worden geselecteerd.

Als eerste kan het aantal groepen worden geselecteerd, doormiddel van de pijlen kunnen tot 4 groepen worden geselecteerd. NxT Tankersoftware Handleiding NxT REIZEN Door deze te openen, kan een nieuwe reis worden aangemaakt. Na het aanmaken van een nieuwe reis, vraagt het programma automatisch de vorige op te slaan. Daarna

Nadere informatie

Instructies interface KNLTB Versie 0.1

Instructies interface KNLTB Versie 0.1 Instructies interface KNLTB Versie 0.1 Handleiding voor de interface met de KNLTB Belangrijk: De eerste keer moet de interface met AllUnited uitgevoerd worden om te kijken of alle parameters goed staan.

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Instructie module Gebruikershandleiding exporteurs Pootaardappelen (Trinidad)

Instructie module Gebruikershandleiding exporteurs Pootaardappelen (Trinidad) Instructie module Gebruikershandleiding exporteurs Pootaardappelen (Trinidad) Raadpleeg tevens de onderstaande instructie modules voordat er een aanvraag wordt gedaan. o o o BREIN-CAA-A-001 Inloggen op

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie