Fresh Forward aardbeiveredeling grote stap vooruit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fresh Forward aardbeiveredeling grote stap vooruit"

Transcriptie

1 Fresh Forward aardbeiveredeling grote stap vooruit Acht jaar na de oprichting van her veredelingsbedrijf Fresh Forward op de trocatie in Eck-en-Wiel in Nederlarid is,,the Fmit Firni" op volle kruissnelheid gekomen. Fresh Forward is al langere tijd bekend bij de Noord-Europese aardbeitelers als het seleetiebedrijf dat de variëteiten Scnata, Figaro, Salsa en trtumira heeft voortgebracht. lnelclra worden er $.eer nieuwe soorlen ge'r'ntrcduceerd in Noord-Europa. In roaart bezochten wij Fresh Fonvard in NeCerland en hadden we de gelegenheid om rnet directeur Wim Aalberstrrerg naar Spanje te viiegen om daar hun msditerrane veredelingsprograama te bekijlen. OpnrcHrrNe vnru FResn Fonwnno. heeft op dit moment 11 medewerkers maar dit jaar worden nog extra drie bonne voor de aardbeirassen Darse- Het voormalige selectieprogramma personen aangeworven; 1 persoon voor de marketing en 2 veredelaars voor de ondersteuning van het selec- ook van PRI (voorheen bekend als IVT en later het CPRO) verbonden aan de van Wageningen in Netijd de Noord - Europese aardbeiteelt met soorten zoals Elsanta, Gorella, Lambada, El- universiteit De veneoelrruo MlRxertruc EN LTGENTTEBEHEER De afdeling Marketing en Licentie, sen, Kovaka en Rapo). heeft meer dan een derde van het personeel in dienst. Deze afdeling heeft de opdracht om alle soofien die onder licentie in de markt zljn gezeí onder licentie uit te geven voor vermeerdering en ook te beschermen tegen illegale vermeerdering. Fresh Forward is De veredeling verhuisde van Elst (Wageningen) naar Eck-en-Wiel, een klein dorpje op ongeveer 30 km ten westen van Wageningen. Daar werd een kas Figaro en Rumba. De vermeerderingsoppervlakte van deze variëteiten heeft de kaap van de 200 ha overschreden. ward-the Fruit Firm. De helft van de aandelen werden door PRI verkocht aan een consortium van zes aardbeiplantenkwekers (Flevo- plant, Van Alphen, De Kemp, Nees- van m2 met een bedrijfswoning gekocht. Op het bedrijf beschikte men ook over foliekassen (0.5 Ha), een trayveld (0.25 Ha) en stellingteelt (0.25 Ha). De selecties voor NoordEuropa worden ook verder getest in een normale vollegrondsteelt en in de gekoelde teelt met wachtbedplanten op een bedrijf in de buurt van Venlo. De totale oppervlakte voor het selectiewerk in Nederland bedraagt momenteel 2 ha. Zodoende werd Fresh Forward uit de grond gestampt en kon eigenaar van de rassen Salsa, Sonata, Deze worden onder licentie voomamelijk in Nederland en Duitsland vermeer recent heeft Fresh Forward ook enkele van haar rassen geihtrodu-.rlri 2013 het kassencomplex en dit ging gepaard met een vakkundige uitleg over de ac- tiviteiten. KRursrHGelr In Eck-en-Wiel, alle kruisingen gemaakt, zowel junidragers voor Noord-Europa, nieuwe aardbeisoorten. scr- Fnu'lnr',rlr het beoordelen van nieuwe selecties. We kregen van hem een rondleiding in wacht men dat ze goed overwinteren en een goede productie zullen geven in de Noord - Oostelijke staten van het Amerikaanse continent. Men hoopt dat deze aardbeisoorten vanwege hun smaak ook beter betaald zullen worden dan de aardbeien uit Califomië en rc soorlen zoals Sonata, Figaro en Rumba op zijn palmares staan. Bij ons bezoek in maart was hrj volop bezig met markt. Van Sonata en Rumba ver- Florida. Be Bokhorst. Bert Meulenbroek heeft ceerd op de Amerikaanse en Canadese er verder gewerkt worden met meer Forward, vertelt ons dat Fresh Forward twee peilers heeft. Dit is enerzijds het licentiebeheer / controle en de marketing en anderzijds het veredelen van nieuwe aardbeirassen. Fresh Forward De belangrijkste pijler van Fresh Forward is natuurlijk de veredeling van nieuwe aardbeirassen. Beil Meulenbroek is reeds 2 jaar beroepshalve in de aardbeiveredeling actief en de hoofdveredelaar blj Fresh Forward. Hij wordt geassisteerd door Karlijn meerderd. mogelijkheden aan de veredeling van Wim Aalbersberg, directeur van Fresh controlewerkzaamheden plaats voor diverse appelsoorten in Europa. tieprogramma. derland beheerste lange vira en Bogota. Einde 2005 werd het echter geprivatiseerd en omgedoopt tot Fresh For- lect en Darroyal. Daarnaast vinden er Fresh Forward is ook nog actiefin het beheer van de licenties en de controle van de PRI rassen (Lambada, Polka, Korona etc.) en doet ook dit beheer voor andere veredelaars ( bvb Isaura). Fresh Forward doet eveneens controlewerk in opdracht van Planasa/Dar- Nederland, worden de de doordragers en deze voor het mediterrane gebied. De kruisingen worden allemaal uitgevoerd in februari-maart in de kas. In de beginjaren ging het om een dertigtal kruisingen maar momenteel ligt het aantal rond de negentig combinaties. De bloemen worden niet meer met de hand bestoven maar er worden vliegen voor ingezet. In speciaal ontwikkelde kooien, afgedekt met gaasdoek, komen er telkens vijf planten van twee rassen die met mekaar gekruist moeten worden. Twee planten van de eerste

2 variëteit dienen als bestuiver (vader). De overige drie planten van het tweede ras zijn de ontvangers van het stuifmeel (moeder). Om zeltbestuiving te voorkomen worden de meeldraden bij deze planten weggenomen. De vliegen dragen het stuifireel over en zorgen zo voor de bestuiving. Van iedere plant kunnen er in april-mei 15 tot 20 aardbeien geoogst worden. Iedere bevruchte aardbei levert tussen de 100 en 200 zaadjes op, elk met een andere genetische kombinatie. Selecrre De kunst bestaat er in om in deze populaties van allemaal verschillende zaailingen de juiste eruit te selecteren. Het is ook bijzonder tijdrovend. Berl Meulenbroek :,,Men moet onge- veer l zaailingen beoordelen om eindehjk een goede zaailing te vinden die dan in de praktijk op grotere schaal getest wordt en tot een ras kan uitgroeien. Datbetekent echter ook dat er 5 tot 7 jaar over heen gaat vooraleer een nieuwe selectie gevonden wordt. Daarbovenop komen nog eens 3 tot jaar om de selectie te vermeerderen en testen te doen bij telers. Tegen de tijd dat de selectie aangehouden wordt en een rasnaalll krijgt is men al snel 10 Íot 12 jaar verder na het eigenhjke kmisen. ln alger.neen blijven er van zaailingen het eerste jaar nog tussen de 200 en de 00 selecties (eerstejaars kloontjes) over. Het tweede jaar worden deze gereduceerd tot gemiddeld 50 en na driejaar zijn er nog tussen de.l 5 en 0 geavanceerde selecties over". Heel het selectiewerk is gebaseerd op het kiezen van de juiste kruisingsouders, aantallen maken en vervolgens selecteren in een echte afvallingskoers waarbij naar alle parameters gekeken wordt; vruchtzetting, vruchtgrootte, stevigheid, smaak, bewaarbaarheid, opbrengst en planttype." Bert Meulenbroek :,,Bij de zoektocht naar nieuwe aardbeirassen heeít Fresh Forward duidelijke doelstellingen vooropgesteld, behalve de vruchtkwaliteit is ook de economische rentabiliteit, namehjk opbrengst, plukren- dement en ziektegevoeligheid van belang. De veredelaar moet een corlpromis vinden in zijn seiecties waarbij hrj teler, l.randelaar en consument tevreden stelt. Geen gemakkelijke opdracht. EENnnnnloRneENDE {xonre one} RASSÊN Bij Fresh Forward wordt vootnamehjk aan junidragers voor Noord-Europa gewerkt. Er worden jaarlijks ongeveer zaailingen gemaakt. Hierbtj wordt gezocht naar zowel vroege, middentijdse en late rassen voor NoordEuropa. Op een tweede locatie, nabij

3 deze zaailingen in de kas geselecteerd. Hiertoe worden ze in potten met veensubstraat geplant en op hangende goten geplaatst. De zaailingen worden in twee rondes geplant. De eerste partij van een stuks wordt einde januari geplant om te selecteren in maafi-april. Een tweede groep zaailingen van een stuks wordt in maart buiten opgekweekt en naar de kas getransfereerd tegen einde april wanneer de eerste partij geselec-!e selall'eiirry;r*r fflí*5 vr*r d* r*ilegli*ris- er gei**ic* l**ll,ie*íl *6 reel gh*s teerd is. De selectie van deze zaailingen r indt plaats in mei en juni. Door dit intensief systeem kunnen er al vroeg in het jaar onder bescherming een 20 toí 25 duizend zaailingen geselecteerd worden en zijn de risico's van buitenteelten uitgeschakeld. De kas wordt nadien, in de zomer, nog gebruikt voor de opkweek van de zaarlingen voor het programma in Spanje. Ntguwe selecnenummers KoRTE DAG RASSEN OP KOMST Bert Meulenbroek denkt op korte ter- trijn een middelvroeg ras en een laat ras te introduceren. De medewerkers van de marketingafdeling hebben reeds enige jaren de twee selectienummer FFl003 en FFl005 op meer dan 50 locaties in Noord-Europa bij telers en onderzoeksintstellingen geplaatst. Ook dit jaar staat er van elk nummer ongeveer l* s*j*kij*,tr*,l;er ilïflj kc*lic r**lr. ls e*r j*ie s*r,{,ïsi Eroi* /'t.r',.:'.. :r '. ). r., i.- ',r Ce í*- Venlo, worden alle geavanceerde selecties uitgetest in de normale teelt en vochtigheid. De jonge zaailingen worden vervolgens verspeend in plugjes in de gekoelde teelt. HeI zaad dat verzameld wordt van de kr-uisingen ondergaat in januari een koudebehandeling en wordt in februari uilgezaard onder glas bij hoge lucht- en later op het tralweld opgekweekt om dan, nadat ze in het najaar hun 3t-c slre Fpirrpr',1 r. r 2a1i} bloem aangelegd hebben, in december in de koelcel bij minus 1.5 'C te bewaren. Het jaar nadien worden al planten in de normale en de gekoelde teelt bij aardbeikwekers in proef. Waarschijnlijk zullen beide selecties weldra een naam krijgen. -De FF 1005 is een junidrager die mogelijkheden biedt in de gekoelde teelt en de normale teelt. De vruchten zijn zeer hatd en hebben veel glans, net daarom zyn ze bijzonder goed bewaarbaar. Ze zijn wel donkerder van kleur en minder zoeí dan Sonata. De opbrengst, vruchtzetting en vruchtgrootte zijn vergelijkbaar. -De FF1003 is een late junidrager met dikke vruchten. De rijpingsperiode ligt al vlug '1 tot 10 dagen later dan bij Sonata. Goede resultaten zijn er ook te verwachten in de gekoelde teelt.

4 FF 1003 groeit namelijk langzaam weg en geeft niet alleen grotere maar ook beter gezette en hardere vruchten dan Elsanta. Bij ons bezoek in Nederland vielen ook de nummers FF1203 en FF1301 op. Met de vermeerdering van twee nummers deze is men reeds gestart maar het duurt nog enkele jaren vooraleer ze grootschalig in de praktrjk zullen geteeld worden. -Van de selectienummer FF1203 ver- wacht Berl Meulenbroek dat het een vervanger zijn kan voor Elsanta in de doorteelt in de kas. De aardbeien ver- tonen praktisch geen misvotming en zijn harder dan Elsanta. Ze zijn tevens beduidend groter van stuk. -De selectienummer FF130l is gese- lecteerd kenmerkt zich door een goede vruchtzetting, een mooie vruchtvorm en een lekkere smaak maar ook door haar vruchtgrootte. Hier ltjken de resultaten in de gekoelde teelt veelbelovend. FlEmorurenEruDE soorten Parallel loopt bij Fresh Forward in Eck-en-Wiel ook al een aantal ja- ren een veredelingsprogramma voor doordragers. Hierbij wordt er naar een soort gezocht die vroeg in productie gaat, over een goede vruchtkwaliteit beschikt en goed te telen is. Jaarhjks maakt Bert Meulenbroek 5000 tot 7000 zaailingen uit 20 tot 30 kruisingen. Iedere zaailing wordt eerst als trayplant opgekweekt en buiten geselecteerd op het trayveld. Daama worden de tweeen driejarige selecties op substraat, op een overkapte stellingteelt, verder begestarl met een veredelingsprogramma. Deze is gelokaliseerd in Lepe, in oordeeld. MEsrrERRnnN veredeltnespro- Huelva het hart van de Spaanse aardbeiteelt. Er staan hier vier tunnels ter GRAMMA IN SPANJE beschikking voor het testen van de nieuwe selecties voor het mediterrane Fresh Forward is ook geinteresseerd in de mediterrane aardbeigebieden zoals gebied. In de beginfase werden er 3000 Spanje, Italië, Portugal, Griekenland, Marokko en Turkije. Daarom werd er in 1999 in Spanje op kleine schaal zaailingen getest, momenteel zijn er dat 7000 en volgend jaar beoordeeld Fresh Forward l0 000 zaailingen. De zaailingen worden als plugplanten opgekweekt in Nederland en dan met de vrachtwagen begin oktober naar Spanje getransporteerd. Men plant standaard op verhoogde ruggen met zwarte folie in een tweerijensysteem. Einde november worden de proefvelden overtunneld. De medewerkers van Fresh Forward selecteren van einde januari tot midden april. Brj ons bezoek aan deze proefvelden in Huelva midden maaft waren we positief onder de

5 indruk van de twee- en drie.jarige geavanceerde selecties. De meeste nummers hadden zoals r.r e gewoon zijn van de mediterrane types een erg kompacte groeiwijze met lange bloemtakken en grote harde vruchten. De uitdaging is nu een ras te vinden met goede smaak voor de Noord-Europese markt. Sonata FT1005 FF1003 Vruchtkleur Oranjerood Rood Oranierood Vruchtstevigheid* 5.5 Glans*.5 Bewaring+.5 Smaak*.5 Na 1 jaar veredelingswerk in Spanje komt Fresh Forward met twee selek- Oogst {dagan) 0 Gram/plant I ties namelijk FF en FF die in de praktijk getest worden. De FF1201 is een soort rnet een goede smaak die in de Premium categorie, zoals Can- 7- Klasse 1 vruchtgewicht gram a l 21 2t 28 *Beoordeling : 1: laag 5-hoog donga en Sabrina, thuis hoorl. De FF1202 is een zeer productieve soorl die een vervanger van Camarosa worden kan. lrusrnhogoudtng van Bnnl,rsRExEr,rD onderzoer ruer PR I gariae), stengelbasisrot(phythophthora In het veredelingsonderzoek PLANTMATE- RIAAL In de afgedichte luisvrije tunnels te Eck-en-Wiel worden alle selecties en rassen (in totaal 2500!) die bruikbaar voor rood wortelrot (Phytophthora fra- werkt Fresh Forward samen met PRI (Plant Research International) van de universiteit Wageningen. Samen voeren ze onderzoek uit naar moleculaire merkers voor de resistentieveredeling. Daarbil wordt er gedoeld op de genen cactorum) en antracnose (Colletotricum flragariae). Men verwacht van deze kennis dat het binnen de vijfjaar een grote vooruitgang zal betekenen voor het veredelingswerk. zijn voor het verdere veredelingswerk in stand gehouden. Van de meeste planten aangehouden, van belangrijke selecties en soorten kan dit oplopen naar 30 tot 50 planten. Over het algemeen wordt er gestekt van einde juli tot augustus. Al deze werkzaamheden worden ondersteund door een gigantische admiselecties worden er nistratie want alle selectienummers 'moeten apaft vemeerderd en bewaard worden. Handel in G iagri.tec}i EWASBESCHERMI NGSMIDDELEN BEDRIJFSHYGIENEPRODUCTEN ZADEN voor FRUITTELERS, TUINBOUWERS, TUINAANLEGGERS OPENBAAR GROEN De stekplantjes van de in april uitgeselecteerde zaallingen (van de eerste planting in de kas) worden eerst nog eens opgekweekt als moederplant want anders zouden zij te zwaar worden en te moeilijk te beoordelen. Hun uitlopers worden in september gestekt en worden hetjaar nadien beoordeeld. Van de in juni geselecteerde kofiedag-nummers(van de tweede planting in de kas) wordt er in juli gestekt. Alle Ook in ons gamma G : rondve rbete raa rs, meststoffen, snoei- en p Iu kmateria len, ongediertebestrijdingsmiddelen, vogelverschrikkers Boompalen en opbindmateriaal Een passende teeltbegeleiding is onze troef I stekplantjes worden als trayplanten buiten opgekweekt en in december in de koelcel bewaard. De doordragers worden einde augustus en begin september gestekt. Molenhoekstraat 3 * tel ' * Meerdonk (St.-Gillis-W.) Íax *

Bestuivingsinformatie

Bestuivingsinformatie Bestuivingsinformatie Aardbei Fragaria vesca Familie Ode: Rosales Familie: Rozenfamilie, Rosace. Geslacht: Frigaria Biotoop en bodem: De aardbei prefereert een zonnige standplaats op vochtige vruchtbare

Nadere informatie

Bloeigedrag in courgette. Wat kunnen we doen om zoveel mogelijk vruchten te oogsten?

Bloeigedrag in courgette. Wat kunnen we doen om zoveel mogelijk vruchten te oogsten? Bloeigedrag in courgette Wat kunnen we doen om zoveel mogelijk vruchten te oogsten? Bloeigedrag courgette Hoe kunnen we zoveel mogelijk vrouwelijke bloemen laten uitgroeien tot een oogstbare vrucht? Wat

Nadere informatie

PROEFVELDRONDGANG Proefcentrum PAMEL. 6 juni 2016 RESULTATEN AARDBEIENRASSEN

PROEFVELDRONDGANG Proefcentrum PAMEL. 6 juni 2016 RESULTATEN AARDBEIENRASSEN PROEFVELDRONDGANG Proefcentrum PAMEL 6 juni 2016 RESULTATEN AARDBEIENRASSEN Molenstraat 26 1760 Roosdaal 054-32 08 46 proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be www.vlaamsbrabant.be/proefcentrumpamel *Resultaten

Nadere informatie

Hoe veredel je voor duurzame resistentie in aardappel en de rol van moleculaire merkers?

Hoe veredel je voor duurzame resistentie in aardappel en de rol van moleculaire merkers? Hoe veredel je voor duurzame resistentie in aardappel en de rol van moleculaire merkers? Edith Lammerts van Bueren Louis Bolk Instituut, Wageningen University DNA labs, 8 maart 2013 De schrik van elke

Nadere informatie

Aardbeien Nicole Gallace

Aardbeien Nicole Gallace Aardbeien 2016 Nicole Gallace Rassen junidragers Gewicht(g) Kleur vers Brix Stev vers (g/mm) StevNB (g/mm) Elsanta 25,9 5,6 7,0 345 225 Malling Centenary 27,36 (+5%) 5,3 6,8 386 242 Magnum 25,0 5,8 8,4

Nadere informatie

Dubai. Krachtige prestaties, meer zekerheid. - Krachtig ras, ook voor getopte planten - Hoge potentiële opbrengst - Goede vruchtkwaliteit

Dubai. Krachtige prestaties, meer zekerheid. - Krachtig ras, ook voor getopte planten - Hoge potentiële opbrengst - Goede vruchtkwaliteit Dubai Krachtige prestaties, meer zekerheid - Krachtig ras, ook voor getopte planten - Hoge potentiële opbrengst - Goede vruchtkwaliteit www.deruiterseeds.nl Dubai Krachtpatser in opbrengst Dubai is een

Nadere informatie

Hybride aardappelveredeling: Pootaardappelen uit zaad?

Hybride aardappelveredeling: Pootaardappelen uit zaad? Hybride aardappelveredeling: Pootaardappelen uit zaad? Pim Lindhout www.solynta.com Tweede landelijke Pootaardappeldag Emmeloord 17 januari 2017 Waarom zijn we aan hybride aardappelveredeling begonnen?

Nadere informatie

RASSENPROEF TOMAAT VOOR VERWERKING IN TUNNEL

RASSENPROEF TOMAAT VOOR VERWERKING IN TUNNEL RASSENPROEF TOMAAT VOOR VERWERKING IN TUNNEL Proefcode: gb12tors02 Uitgevoerd in opdracht van: Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Technisch Comité Karreweg 6 9770 Kruishoutem

Nadere informatie

1. Wanneer kan je een octrooi (=patent) nemen op een planteigenschap die voordien nog niet gekend was in de landbouw?

1. Wanneer kan je een octrooi (=patent) nemen op een planteigenschap die voordien nog niet gekend was in de landbouw? Q&A Octrooien op planteigenschappen 1. Wanneer kan je een octrooi (=patent) nemen op een planteigenschap die voordien nog niet gekend was in de landbouw? Als het Europees Octrooi Bureau een patent verleent,

Nadere informatie

Marletta (E20B.4541) Teeltrichtlijnen

Marletta (E20B.4541) Teeltrichtlijnen Teeltrichtlijnen Marletta (E20B.4541) Plantmateriaal uniform plantmateriaal niet gevoelig voor koploosheid geschikt voor alle gangbare zaaidata en teelt-/stengelsystemen resistentie: HR: Tm:0-3 open en

Nadere informatie

Smaakonderzoek komkommer aan Nederlands en Spaans product

Smaakonderzoek komkommer aan Nederlands en Spaans product Smaakonderzoek komkommer aan Nederlands en Spaans product M. Kersten, L. Voorbij en W. Verkerke Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Glastuinbouw april 2002 PPO nr 420029 2002 Wageningen, Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Solanum lycopersicum

Solanum lycopersicum phytophthora tolerant Sacher F1 Sacher F1 is een aantrekkelijke tomaat met een donkere huid en diep rood vruchtvlees. Het lycopeen gehalte van dit indeterminante ras is driemaal zo hoog dan bij normale

Nadere informatie

Invuloefeningen (derde graad)

Invuloefeningen (derde graad) Invuloefeningen (derde graad) Spelregels Vul de oefeningen in tijdens of vlak na het bekijken van de tentoonstelling Sla je slag. De antwoorden op de vragen zijn terug te vinden op de tentoonstelling.

Nadere informatie

Studieverantwoordelijke Dr. B. Gobin. Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

Studieverantwoordelijke Dr. B. Gobin. Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw BIESLOOK RASSENPROEF Proefcode: OL12 HERS02 Uitgevoerd in opdracht van: Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Technisch Comité Karreweg 6 9770 Kruishoutem Tel ++ 32 (0)9 381

Nadere informatie

Jaarrond Belgische aardbeien met assimilatiebelichting. Agenda. Inleiding 17/01/2017. Verloop aardbeiseizoen:

Jaarrond Belgische aardbeien met assimilatiebelichting. Agenda. Inleiding 17/01/2017. Verloop aardbeiseizoen: Jaarrond Belgische aardbeien met Studiedag belichting: Van licht naar gewicht LA-traject 140979 17 januari 2017 Proefcentrum Hoogstraten Katrijn Stoffels Agenda Inleiding: verloop aardbeiseizoen Hoe aardbeiteelt

Nadere informatie

Rapport enquête en workshop (Bio Vak Zwolle 2012) Locale rassen; het juiste ras locatie teler concept Bertus Buizer & Kitty de Jager, december 2012

Rapport enquête en workshop (Bio Vak Zwolle 2012) Locale rassen; het juiste ras locatie teler concept Bertus Buizer & Kitty de Jager, december 2012 Rapport enquête en workshop (Bio Vak Zwolle 2012) Locale rassen; het juiste ras locatie teler concept Bertus Buizer & Kitty de Jager, december 2012 Inleiding: De veredeling van gewassen heeft onder andere

Nadere informatie

De scholen regelen zelf het vervoer naar de locatie.

De scholen regelen zelf het vervoer naar de locatie. l Veel kinderen eten slecht, weten niet waar hun eten vandaan komt en hebben zo verhoogde kans op Obesitas. Met dit project gaan we met de kinderen naar de plek waar het eten vandaan komt. Groenten- en

Nadere informatie

Kennisuitwisseling belichte aardbeienteelt

Kennisuitwisseling belichte aardbeienteelt Kennisuitwisseling belichte aardbeienteelt April 2007 Gefinancieerd door Productschap Tuinbouw Uitgevoerd door: Ing. Bart Vromans Bart.vromans@lucel.nl INHOUDSOPGAVE Samenvatting Inleiding Plan van aanpak

Nadere informatie

Belastingaangifte - Barema s aanslagjaar inkomsten 2015

Belastingaangifte - Barema s aanslagjaar inkomsten 2015 GROENTEN semi brutowinst per are Hoptelers Poperinge en omliggende en Aalst 6.164,00 Tabaktelers van West Vlaanderen 3.222,00 Aspergetelers 235,00 Groentetelers uit het Leuvense en Oost Brabant openlucht

Nadere informatie

De basis van de doordrager nader beschreven

De basis van de doordrager nader beschreven De basis van de doordrager nader beschreven Relatie tussen plantarchitectuur en fysiologie (review) Remco van Endschot Delphy Aardbeiendag 2017 Inhoud Inleiding Doordragers Bloemaanleg Rankaanleg Nachtonderbreking

Nadere informatie

Een bewezen peer met toekomst! Een presentatie over Oksana Xenia

Een bewezen peer met toekomst! Een presentatie over Oksana Xenia Een bewezen peer met toekomst! Een presentatie over Oksana Xenia De spelers. Van Rijn & De Bruin, boomkweker Fruittelers TVX (Telersvereniging) met bestuur en werkgroepen Xenia Europa bv, als ketenregiseur

Nadere informatie

Afsluitende rapportage

Afsluitende rapportage Afsluitende rapportage 1. Datum 1 april 2014 2. Projecttitel: Nieuwe biorassen (weinig ziektegevoelige appel- en perenrassen) /14635 en Onderzoek aan nieuwe generatie robuuste weerbare appel- en perenrassen

Nadere informatie

Kanavaro. Teeltrichtlijnen. de kracht van Kanavaro de kracht van Enza Zaden

Kanavaro. Teeltrichtlijnen. de kracht van Kanavaro de kracht van Enza Zaden Teeltrichtlijnen Kanavaro Resistenties: HR: ToMV/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For IR: On/Ma/Mi/Mj Plantlengte: Normaal Kracht: Vrij sterk Planttype: Half open makkelijk bewerkbaar gewas Bladstand: Licht afhangend

Nadere informatie

Visie kleinfruit Actie is Reactie Door: Hans Puijk 15 februari 2017

Visie kleinfruit Actie is Reactie Door: Hans Puijk 15 februari 2017 Inhoud Visie kleinfruit Actie is Reactie Door: Hans Puijk 15 februari 2017 Framboos Zomerteeltvan Kwanza Opkweek herfstframbozen Rodebes Teelt van Rode bes Rovada en de bewaring daarvan, wat doe ik eigenlijk?

Nadere informatie

Bijeenkomst Alumni Wageningen. Datum 15 april 2014. Bijdrage van de veredeling aan de wereldvoedselvoorziening

Bijeenkomst Alumni Wageningen. Datum 15 april 2014. Bijdrage van de veredeling aan de wereldvoedselvoorziening Bijeenkomst Alumni Wageningen Datum 15 april 2014 Bijdrage van de veredeling aan de wereldvoedselvoorziening Wageningen NM 10 1971 1979 Jan Omvlee 100% zelfstandig 100% mensen 100% groenten Onze aanpak

Nadere informatie

DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX

DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX FOCUS 2015 DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX RESULTATEN ENQUÊTE NAJAAR 2015 INHOUD 1. Vlaamse conjunctuurindex 2. Landbouw 3. Tuinbouw 4. Belemmeringen 5. Administratieve taken 6. Meer informatie 1.

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 1 biologie CSE GL en TL Deze bijlage bevat informatie GT-0191-a-12-1-b Glastuinbouw informatie Lees eerst informatie 1 tot en met 6 en beantwoord dan vraag 38 tot en

Nadere informatie

Rassenproef zwarte bessen 2011-2014

Rassenproef zwarte bessen 2011-2014 Rassenproef zwarte bessen 2011-2014 Verslag van de resultaten van de rassenproef zwarte bes van de jaren 2011-2014 G. Heijerman, M. van Dam Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen, Boomkwekerij

Nadere informatie

Raseigenschappen biologische aardappelen. Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal (VBU) KW0826 Door: Douwe Werkman

Raseigenschappen biologische aardappelen. Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal (VBU) KW0826 Door: Douwe Werkman Raseigenschappen biologische aardappelen. Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal (VBU) KW0826 Door: Douwe Werkman Inleiding In opdracht van VBU (Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal) werd in

Nadere informatie

Het onderste deel van de stamper is het vruchtbeginsel. Hierin liggen de eicellen. Na bevruchting groeien hier vruchten.

Het onderste deel van de stamper is het vruchtbeginsel. Hierin liggen de eicellen. Na bevruchting groeien hier vruchten. Bloemen en zaad Voor voortplanting heb je zaad nodig. Maar waar komt zaad vandaan? Om dat te kunnen uitleggen, moet je weten hoe een bloem is opgebouwd en wat bestuiving en bevruchting is. Opbouw van een

Nadere informatie

BASILICUM RASSENPROEF

BASILICUM RASSENPROEF BASILICUM RASSENPROEF Proefcode: OL12 HERS01 Uitgevoerd in opdracht van: Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Technisch Comité Karreweg 6 9770 Kruishoutem Tel ++ 32 (0)9 381

Nadere informatie

Vliegen de aardbeien of de aardbijen?

Vliegen de aardbeien of de aardbijen? L E E S T E K S T Kroon Opgezwollen bloembodem of schijnvrucht Steel Vliegen de aardbeien of de aardbijen? Pitjes, de echte vruchten Aardbeien kent toch iedereen. Bloedrood van kleur met een groen kroontje,

Nadere informatie

Van Nico van Hove en Niek Spronsen. Begeleider: Dhr. Van Piekeren

Van Nico van Hove en Niek Spronsen. Begeleider: Dhr. Van Piekeren Van Nico van Hove en Niek Spronsen. Begeleider: Dhr. Van Piekeren Inhoudsopgave: Uitleg begrippen Inleiding Plan van aanpak Werkwijze Het onderzoek De resultaten Conclusie/discussie Uitleg begrippen, termen

Nadere informatie

Zaden de zaadjes 'Menu Zaden'

Zaden de zaadjes 'Menu Zaden' Zaden En hier zijn we dan beland op het gedeelte van de site waar het helemaal om draait: de zaadjes. Om te kunnen zaaien heb je namelijk naast de informatie ook het materiaal nodig. Zaadjes dus. Hiernaast

Nadere informatie

Studiereis Kring Aardbeitelers Antwerpen

Studiereis Kring Aardbeitelers Antwerpen Studiereis Kring Aardbeitelers Antwerpen Datum: Vrijdag 14 maart Zaterdag 15 maart. Locatie: West-Vlaanderen, Ieper en omstreken. Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de Antwerpse aardbeikring een studiereis

Nadere informatie

De milieu-impact van al deze overbodige kilometers verschilt van voertuig tot voertuig. Dit komt omdat niet elk voertuig evenveel CO 2

De milieu-impact van al deze overbodige kilometers verschilt van voertuig tot voertuig. Dit komt omdat niet elk voertuig evenveel CO 2 Groenten en fruit van het seizoen Wie door de groenten- en fruitafdeling van de lokale supermarkt loopt, krijgt vaak het gevoel dat de wereld aan zijn voeten ligt. Je vindt er boontjes uit Kenia, tomaten

Nadere informatie

Pestalotiopis, niet alleen een lastige naam.. Rob van den Oever, Vlamings

Pestalotiopis, niet alleen een lastige naam.. Rob van den Oever, Vlamings Pestalotiopis, niet alleen een lastige naam.. Rob van den Oever, Vlamings Programma lezing Terugblik vanaf 2012 Proef BASF en labtesten Verschil Pestalotiopsis - Phytophthora Foto s uit de praktijk Over

Nadere informatie

Voeding in relatie tot ziekten en plagen Maikel van de Ven 17-02-2016 Even voorstellen Sinds 2003 bezig met plantsapmetingen in aardbei en vollegrondsgroente Brix, Ec, ph, Nitraat, Kalium Na 5 jaar ervaring:

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Tussen hoop en vrees. Nummer 2, maart 2015. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Tussen hoop en vrees. Nummer 2, maart 2015. Ondernemend Paprika Inhoud Inleiding Thijs Jasperse 1 Testbedrijven gezocht voor e-learning module P8 2 Rapportage Spanje Paprika - Nummer 1 2 Marktinformatie Israël 3 Kom in de Kas 4 Colourfultaste op nieuwe shirts voetbalteam

Nadere informatie

Beheersing Phytophthora in de opkweek van trayplanten aardbeien opkweek 2014 productie 2015 (fase II)

Beheersing Phytophthora in de opkweek van trayplanten aardbeien opkweek 2014 productie 2015 (fase II) Beheersing Phytophthora in de opkweek van trayplanten aardbeien opkweek 2014 productie 2015 (fase II) DLV Plant Postbus 6207 5960 AE Horst Expeditiestraat 16 a 5961 PX Horst T 077 398 75 00 F 077 398 66

Nadere informatie

)EFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, TE NAALDWIJK.

)EFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, TE NAALDWIJK. cb Bibliotheek Proefstation Naaldwijk A 1 H 69 )EFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, TE NAALDWIJK. De invloed van de perspotgrootte op de groei van sla. door : A.P.v.d.Hoeven Naaldwijk,1966.

Nadere informatie

1 Het einde van de teelt... en nu oogsten! Processen rondom de oogst Oogsttijdstip in de open teelten 12 1.

1 Het einde van de teelt... en nu oogsten! Processen rondom de oogst Oogsttijdstip in de open teelten 12 1. Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Het einde van de teelt... en nu oogsten! 9 1.1 Processen rondom de oogst 9 1.2 Oogsttijdstip in de open teelten 12 1.3 Afsluiting 22 2 Met de hand of met de machine? 23

Nadere informatie

De invloed van het gebruik van Asulox tijdens de bollenteelt en het tijdstip van rooien op de beworteling van Muscaribollen in de broeierij

De invloed van het gebruik van Asulox tijdens de bollenteelt en het tijdstip van rooien op de beworteling van Muscaribollen in de broeierij De invloed van het gebruik van Asulox tijdens de bollenteelt en het tijdstip van rooien op de beworteling van Muscaribollen in de broeierij Voortgezet diagnostisch onderzoek 2008 Peter Vink, Paul van Leeuwen

Nadere informatie

Begin van het moestuinseizoen

Begin van het moestuinseizoen Begin van het moestuinseizoen 1. Buiten Zaaien in volle grond Algemene regel : de hoeveelheid aarde waarmee je het zaadje bedekt, mag maximaal drie maal de breedte van het zaad zijn. Zaai periode : is

Nadere informatie

GREENPORTKAS IN VOGELVLUCHT

GREENPORTKAS IN VOGELVLUCHT 12 GREENPORTKAS IN VOGELVLUCHT Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan bij Greenportkas ondernemer Joep Raemakers hoog aangeschreven. De ondernemer wil tomaten telen, de uitputting

Nadere informatie

CATT behandeling aardbei(moeder)planten tegen plantparasitaire nematoden

CATT behandeling aardbei(moeder)planten tegen plantparasitaire nematoden CATT behandeling aardbei(moeder)planten tegen plantparasitaire nematoden Resultaten onderzoek 2011 Auteur(s): Gijs van Kruistum, Hans Hoek en Jan Verschoor Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel

Nadere informatie

Groene Veredeling. Aardappel. BIOIMPULS 2009-2013: Perspectieven op phytophthora resistente aardappelrassen. Nieuwe resistenties uit wilde soorten

Groene Veredeling. Aardappel. BIOIMPULS 2009-2013: Perspectieven op phytophthora resistente aardappelrassen. Nieuwe resistenties uit wilde soorten Groene Veredeling BIOIMPULS 2009-2013: Perspectieven op phytophthora resistente aardappelsen Na 2007 was ook 2012 een zwaar phytophthora seizoen. Dat maakt voor de biologische sector de noodzaak van resistente

Nadere informatie

PRODUCTONTWIKKELING IN ALLIUM NOVITEITEN IN DE PIJPLIJN. Peter Vroegindeweij Accountmanager DGS Koen van der Voort Manager Veredeling DGS

PRODUCTONTWIKKELING IN ALLIUM NOVITEITEN IN DE PIJPLIJN. Peter Vroegindeweij Accountmanager DGS Koen van der Voort Manager Veredeling DGS PRODUCTONTWIKKELING IN ALLIUM NOVITEITEN IN DE PIJPLIJN Peter Vroegindeweij Accountmanager DGS Koen van der Voort Manager Veredeling DGS VAN BEGIN TOT EINDE Intro Bejo/De Groot en Slot Veredeling Verkoop

Nadere informatie

Vitamientje op zoek naar het Witte Goud

Vitamientje op zoek naar het Witte Goud Vitamientje op zoek naar het Witte Goud Het begin van de maand april is elk jaar weer een bijzonder moment We kunnen dan namelijk steeds meer van het mooie en zonnige weer genieten En met het stijgen van

Nadere informatie

Effectiviteit en toepasbaarheid van Pentakeep Super in een vollegrondsteelt aardbeien

Effectiviteit en toepasbaarheid van Pentakeep Super in een vollegrondsteelt aardbeien Effectiviteit en toepasbaarheid van Pentakeep Super in een vollegrondsteelt aardbeien Aardbeiendemodag 2014 DLV Plant Postbus 6207 5960 AE Horst Expeditiestraat 16 a 5961 PX Horst T 077 398 75 00 F 077

Nadere informatie

Rassenonderzoek paprika. Onderzoeksresultaten groen rood geel 2007

Rassenonderzoek paprika. Onderzoeksresultaten groen rood geel 2007 Rassenonderzoek paprika Onderzoeksresultaten groen rood geel 2007 Gezamenlijk rassenonderzoek bij paprika In 2007 is gezamenlijk rassenonderzoek gedaan door paprikatelers (vanuit excursiegroepen van LTO

Nadere informatie

Bijen en bestuiving in de fruitteelt bij open teelten

Bijen en bestuiving in de fruitteelt bij open teelten Bijen en bestuiving in de fruitteelt bij open teelten ABTB ANI LLTB ZLTO VBBN Bijen en bestuiving van fruit bij open teelten Bloei, bestuiving en bevruchting spelen een essentiële rol bij de vorming van

Nadere informatie

Vooronderzoek nabehandeling bij freesia (2011/2012)

Vooronderzoek nabehandeling bij freesia (2011/2012) Vooronderzoek nabehandeling bij freesia (/212) Projectnummer 14263-33 NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERMENIGVULDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK OF OP WELKE ANDERE WIJZE OOK, ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING

Nadere informatie

Dit kleine boekje informeert u over onze nieuwe, oude koningin van de groenten. Waarom juist deze majesteit de Superior Queen is van alle asperges.

Dit kleine boekje informeert u over onze nieuwe, oude koningin van de groenten. Waarom juist deze majesteit de Superior Queen is van alle asperges. Superieure asperges telen is een prachtig, oud ambacht. Het vraagt veel kennis, gevoel en hartstocht. Onze familie beheerst dit vak al generaties lang. Omdat de huidige productiemethoden steeds meer worden

Nadere informatie

QUINOA (CHENOPODIUM QUINOA): DEMONSTRATIEVE RASSENPROEF

QUINOA (CHENOPODIUM QUINOA): DEMONSTRATIEVE RASSENPROEF QUINOA (CHENOPODIUM QUINOA): DEMONSTRATIEVE RASSENPROEF Proefcode: OL14 QURS01 In opdracht van: QUINOBEL François GILBERT de CAUWER Door: PCG vzw Karreweg 6 B-9770 Kruishoutem Tel ++ 32 (0)9 381 86 86

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 1 biologie CSE GL en TL Deze bijlage bevat informatie GT-0191-a-12-1-b Glastuinbouw informatie Lees eerst informatie 1 tot en met 6 en beantwoord dan vraag 38 tot en

Nadere informatie

Tobi en. de wilde bijen

Tobi en. de wilde bijen Tobi en de wilde bijen Het is eindelijk paasvakantie en Tobi komt aan op de boerderij van zijn oom. Zijn nichtje Hanna wacht al op hem. Ze knuffelt Tobi en lacht: Kom, we gaan spelen! Lachend en pratend

Nadere informatie

copyright Proeftuinnieuws

copyright Proeftuinnieuws Thema: Tomaat Rassenproef trostomaten doorteelt 217 Eindelijk potentiële kandidaat voor Princess Na een jarenlange zoektocht naar een kwalitatief beter ras voor het Princess-segment dient er zich eindelijk

Nadere informatie

Bij mensen is er gemiddeld één jongen op één meisje. Wellicht is

Bij mensen is er gemiddeld één jongen op één meisje. Wellicht is Nederlandse samenvatting Bij mensen is er gemiddeld één jongen op één meisje. Wellicht is dit het logische gevolg is van Mendelse overerving. Vrouwen hebben het genotype XX, mannen het genotype XY en een

Nadere informatie

Kennisuitwisseling belichte aardbeiteelt

Kennisuitwisseling belichte aardbeiteelt Kennisuitwisseling belichte aardbeiteelt PT-projectnummer 12704 mei 2007 Gefinancierd door: Productschap Tuinbouw Uitgevoerd door: ing. G.C.A.M. Vromans LUCEL BV Postbus 58 NL-2670 AB NAALDWIJK Tel: +31

Nadere informatie

Zo helpen de wilde metselbij en de fruitteler

Zo helpen de wilde metselbij en de fruitteler 1 van 6 2-6-2017 13:52 Zo helpen de wilde metselbij en de fruitteler elkaar De bij krijgt een luxeverblijf in ruil voor gratis arbeid Een groeiend aantal Nederlandse fruittelers experimenteert met de inzet

Nadere informatie

SNIJBOON ONDER GLAS 2015

SNIJBOON ONDER GLAS 2015 SNIJBOON ONDER GLAS 215 1. Snijboon - vergelijking stengeldichtheid en bladplukfrequentie TOAGLA15SJB_TT1 Doel van de proef Bepalen wat de invloed is van de stengeldichtheid en de frequentie van bladplukken

Nadere informatie

Belang maar ook bedreiging van de diversiteit aan rassen en gewassen. De noodzaak van Agrobiodiversiteit. Michel Haring Hoogleraar Plantenfysiologie

Belang maar ook bedreiging van de diversiteit aan rassen en gewassen. De noodzaak van Agrobiodiversiteit. Michel Haring Hoogleraar Plantenfysiologie Een deel van de biodiversiteit van de Aardappel Belang maar ook bedreiging van de diversiteit aan rassen en gewassen De noodzaak van Agrobiodiversiteit Michel Haring Hoogleraar Plantenfysiologie Agro-biodiversiteit:

Nadere informatie

Teelt van lelies in goten in de grond in Drenthe, 2012

Teelt van lelies in goten in de grond in Drenthe, 2012 Teelt van lelies in goten in de grond in Drenthe, 2012 Casper Slootweg Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit Februari 2013 Programma

Nadere informatie

9. SCHADUWTUIN. Op het einde van de dag kunt u dan het aantal uren zon berekenen. Minder dan 3 uur zon:

9. SCHADUWTUIN. Op het einde van de dag kunt u dan het aantal uren zon berekenen. Minder dan 3 uur zon: 9. SCHADUWTUIN De meeste groenten en kruiden hebben nood aan zon, maar in de stad hebt u niet altijd zon in uw tuin. In deze fiche bekijken we wat de mogelijkheden zijn in de schaduw of halfschaduw. Om

Nadere informatie

DEMONSTRATIEVE PROEF KRUIDEN MOBIELE GOTENSYSTEEM

DEMONSTRATIEVE PROEF KRUIDEN MOBIELE GOTENSYSTEEM DEMONSTRATIEVE PROEF KRUIDEN MOBIELE GOTENSYSTEEM Proefcode: GG11KRTT01 Uitgevoerd in opdracht van: Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Technisch Comité Karreweg 6 9770 Kruishoutem

Nadere informatie

Rode bessen in de proeftuin

Rode bessen in de proeftuin Rode bessen in de proeftuin Bessen in the picture 8 maart 2017 Miet Boonen Rassen over de jaren Ras 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Rovada x x x x x x x x x x x x x x x x JVT x x x x x

Nadere informatie

Financiële banden van Wageningen UR met het bedrijfsleven. Een onderzoeksrapport voor Zembla

Financiële banden van Wageningen UR met het bedrijfsleven. Een onderzoeksrapport voor Zembla Financiële banden van Wageningen UR met het bedrijfsleven Een onderzoeksrapport voor Zembla Financiële banden van Wageningen UR met het bedrijfsleven Een onderzoeksrapport voor Zembla 2 maart 2011 Jan

Nadere informatie

werkkalender Gemaakt door Paul en Joep voor stichting Groeituinen in april 2014

werkkalender Gemaakt door Paul en Joep voor stichting Groeituinen in april 2014 werkkalender Gemaakt door Paul en Joep voor stichting Groeituinen in april 2014 1 e en 2 e week maart: Rode peper, pompoen, peterselie, basilicum, bloemkool en pastinaak: zaaien. 3 e en 4 e week maart:

Nadere informatie

SNIJBOON RASSENPROEF VOORJAARSTEELT

SNIJBOON RASSENPROEF VOORJAARSTEELT SNIJBOON RASSENPROEF VOORJAARSTEELT Proefcode: GG 12 borsvj Offertecode: Code klant: GEP nummer: Uitgevoerd in opdracht van: Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Technisch

Nadere informatie

thema: Snel en eenvoudig te sturen

thema: Snel en eenvoudig te sturen thema: Snel en eenvoudig te sturen Groeikrachtige, vegetatieve start Supersnelle inworteling en weggroei Sturing in alle seizoenen Eenvoudiger oogsten door vaste schijf Duurzaam gebruik van water en voedingsstoffen

Nadere informatie

Rassentest van Stropharia paddenstoelen

Rassentest van Stropharia paddenstoelen Rassentest van Stropharia paddenstoelen Onderdeel van iologische Markt en Teelt van Paddenstoelen nton Sonnenberg 1 en Jos msing 2 1: Plant Research International; Team Paddenstoelen 2: DLVPlant Plant

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Trefwoordenlijst 113. Inhoud

Inhoud. Voorwoord 5. Trefwoordenlijst 113. Inhoud Inhoud Voorwoord 5 6 Steeds meer planten! 9 6.1 Geslachtelijke variaties 9 6.2 Van eicel tot zaad 11 6.3 Allemaal gelijk 14 6.4 De juiste behandeling 24 6.5 Verschillende bollen en knollen 28 6.6 Afsluiting

Nadere informatie

RASSENPROEF ZOETE PUNTPAPRIKA BIOTEELT

RASSENPROEF ZOETE PUNTPAPRIKA BIOTEELT RASSENPROEF ZOETE PUNTPAPRIKA BIOTEELT Proefcode: gb12pars01 Uitgevoerd in opdracht van: Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Technisch Comité Karreweg 6 9770 Kruishoutem Tel

Nadere informatie

Teelt de grond uit Zomerbloemen

Teelt de grond uit Zomerbloemen Teelt de grond uit Zomerbloemen Teelt in kisten 2012-2013 Casper Slootweg en Marga Dijkema Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit

Nadere informatie

Voortplanting bij planten

Voortplanting bij planten Voortplanting bij planten Opdracht 1 1. Wanneer spreken we van ongeslachtelijke voortplanting? 2. Een uitloper en een wortelstok zijn beide stengels waaraan jonge planten ontstaan. Wat is het verschil

Nadere informatie

ZOETE KERSEN IN BELGIË ONTWIKKELINGEN BIJ SORTERING EN VERMARKTING. Karel Belmans 20 FEBRUARI 2015

ZOETE KERSEN IN BELGIË ONTWIKKELINGEN BIJ SORTERING EN VERMARKTING. Karel Belmans 20 FEBRUARI 2015 ZOETE KERSEN IN BELGIË ONTWIKKELINGEN BIJ SORTERING EN VERMARKTING Karel Belmans 20 FEBRUARI 2015 Waasland VOORSTELLING BFV Hageland Haspengouw Belgische Coöperatie van fruittelers (Belgische Fruitveiling)

Nadere informatie

Trips in de aardbeienteelt. Rob van den Oever, Vlamings

Trips in de aardbeienteelt. Rob van den Oever, Vlamings Trips in de aardbeienteelt Rob van den Oever, Vlamings Programma lezing Toegelaten middelen Hoe groot is het probleem nu eigenlijk? Terugblik 2014 Onderzoeken 2014 Praktijkopdracht Advies 2015 Wat werkt

Nadere informatie

De praktijk van kleine kwekers in de aardappelveredeling in Nederland. Edith T. Lammerts van Bueren (Louis Bolk Instituut) Jan P.

De praktijk van kleine kwekers in de aardappelveredeling in Nederland. Edith T. Lammerts van Bueren (Louis Bolk Instituut) Jan P. De praktijk van kleine kwekers in de aardappelveredeling in Nederland Edith T. Lammerts van Bueren (Louis Bolk Instituut) Jan P. van Loon April 2011 Dit rapport is in opdracht van de Commissie Genetische

Nadere informatie

Essentaksterfte in Nederland

Essentaksterfte in Nederland Essentaksterfte in Nederland Op zoek naar een duurzame oplossing Jelle Hiemstra Nederlandse Boominfodag; Velp Van Hall Larenstein, 1 juni 2017 Inhoud Essentaksterfte Oplossing??? Onderzoek naar minder

Nadere informatie

LESPROGRAMMA OPPERDOEZER RONDE GESCHIEDENIS

LESPROGRAMMA OPPERDOEZER RONDE GESCHIEDENIS LESPROGRAMMA OPPERDOEZER RONDE GESCHIEDENIS 1 lesmodule Periode te gebruiken: mei nov ( seizoen Opperdoezer Ronde) Duur per module: 60 minuten Groep 6,7,8 Geschiedenis Voorbereiding - Lees de achtergrond

Nadere informatie

Pluktijdstip blauwe pruimenrassen

Pluktijdstip blauwe pruimenrassen Eindverslag met resultaten uit 2011 en 2012 1 juli 2013 Gerard Poldervaart Eindverslag met resultaten uit 2011 en 2012 1 Dit onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw PT-projectnummer: 14446

Nadere informatie

Rassenproef zaadvaste prei

Rassenproef zaadvaste prei Rassenproef zaadvaste prei Samenwerking tussen Werkgroep Eigen Zaden Telen en Inagro Observatie-moment op Den Hogen Akker, Rolle De Bruyn 25 september 2013 Aanwezig: Rolle, Stefan (wassende maan), Michiel

Nadere informatie

Bestrijding van trips door middel van functionele agrobiodiversiteit

Bestrijding van trips door middel van functionele agrobiodiversiteit Bestrijding van trips door middel van functionele agrobiodiversiteit Invloed van een bloemenrand op trips en zijn natuurlijke vijanden in aardbei (doordragers) In het kader van het PWO-project: Waarnemen

Nadere informatie

DLV Aktua Chrysant. Zwaardere takken in chrysant met Trianum (Trichoderma harzianum T-22)

DLV Aktua Chrysant. Zwaardere takken in chrysant met Trianum (Trichoderma harzianum T-22) DLV Aktua Chrysant Zwaardere takken in chrysant met Trianum (Trichoderma harzianum T-22) De laatste tijd is er veel aandacht voor ziekteweerbaarheid van de bodem. Eén van de organismen die hierbij regelmatig

Nadere informatie

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia

Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Onderzoek naar bruikbare herbiciden in knolbegonia Vervolgonderzoek in 2005 P.J. van Leeuwen, A.Th.J. Koster en J.P.T. Trompert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bloembollen maart 2006 PPO

Nadere informatie

Maximale opbrengst, Maximale hars productie, Minimale inspanning.

Maximale opbrengst, Maximale hars productie, Minimale inspanning. Maximale opbrengst, Maximale hars productie, Minimale inspanning. WWW.POWDERFEEDING.CH Powder Feeding Sinds we begonnen zijn met en en ontwikkelen van cannabis soorten, zijn we altijd op zoek geweest naar

Nadere informatie

De tomaten van Looije

De tomaten van Looije De tomaten van Looije Inhoudsopgave 1. Even voorstellen 2. Tomaten 3. Bij ons in de kas 4. Vragen voor je klas 5. Succes 1. Even voorstellen Hoi! Wat leuk dat je meer over de tomaten van Looije wilt weten!

Nadere informatie

EINDVERSLAG. FLOWERS en FOOD. Blauwdruk voor ketenregie in de aspergeteelt

EINDVERSLAG. FLOWERS en FOOD. Blauwdruk voor ketenregie in de aspergeteelt EINDVERSLAG FLOWERS en FOOD Blauwdruk voor ketenregie in de aspergeteelt 30 september 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten... 3 Fase A voorbereiding

Nadere informatie

Kwantitatieve genetica les 4. Les 4 Populatie- en kwantitatieve genetica 1

Kwantitatieve genetica les 4. Les 4 Populatie- en kwantitatieve genetica 1 Kwantitatieve genetica les 4 genetica 1 Inhoud les 4 Berekenen gemiddelde, variantie en standaardafwijking Berekenen correlatie Variatie Componenten genetische variatie Heritability in broad sense Heritability

Nadere informatie

Kersen telen nu ook voor de amateurtuinder!

Kersen telen nu ook voor de amateurtuinder! Kersen telen nu ook voor de amateurtuinder! Wie lust ze niet? Dat is maar een enkeling, die vinden de pitten erin maar niks. Het eten van de kersen gaat menigeen goed af, maar het telen van de kersen is

Nadere informatie

4 verschillende kweekmethoden

4 verschillende kweekmethoden 4 verschillende kweekmethoden Kweken met turfpotjes Turfpotjes zijn gemaakt van een samengeperst mengsel van houtvezels, turf en kalkzandsteen (natuurlijke voedingsstoffen). Deze zijn biologisch afbreekbaar

Nadere informatie

vormen Bomen IN ONZE SERIE BOMEN VORMEN ZULLEN WE NU DE VERZORGING VAN PRUIMEBOMEN BEHANDELEN. Opkweek van vrijstaande bomen

vormen Bomen IN ONZE SERIE BOMEN VORMEN ZULLEN WE NU DE VERZORGING VAN PRUIMEBOMEN BEHANDELEN. Opkweek van vrijstaande bomen Bomen vormen IN ONZE SERIE BOMEN VORMEN ZULLEN WE NU DE VERZORGING VAN PRUIMEBOMEN BEHANDELEN. Erg oude, wat verwilderde pruimenboom Vrijstaande pruimenbomen kunnen tot behoorlijke bomen uitgroeien, ze

Nadere informatie

Gezamenlijk rassenonderzoek paprika Ruud Maaswinkel, Wageningen UR Glastuinbouw Piet Steenbergen, Wageningen UR Glastuinbouw

Gezamenlijk rassenonderzoek paprika Ruud Maaswinkel, Wageningen UR Glastuinbouw Piet Steenbergen, Wageningen UR Glastuinbouw Gezamenlijk rassenonderzoek paprika 2007 Ruud Maaswinkel, Wageningen UR Glastuinbouw Piet Steenbergen, Wageningen UR Glastuinbouw Gezamenlijk rassenonderzoek door: Paprikatelers van Vernieuwde opzet Per

Nadere informatie

Genetisch gewijzigde aardappelen ter bestrijding van de aardappelziekte. met de medewerking van

Genetisch gewijzigde aardappelen ter bestrijding van de aardappelziekte. met de medewerking van Genetisch gewijzigde aardappelen ter bestrijding van de aardappelziekte met de medewerking van De aardappelziekte De aardappelziekte wordt veroorzaakt door Phytophthora infestans, een schimmelachtig organisme.

Nadere informatie

50% dimethomorf. 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

50% dimethomorf. 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Paraat Toelatingsnummer 11432 N W.6 Productgroep: fungicide Formulering: spuitpoeder Werkzame stof: 50% dimethomorf N: Milieugevaarlijk Waarschuwingszinnen: 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen;

Nadere informatie

De teelt van zonnebloemen

De teelt van zonnebloemen De teelt van zonnebloemen De zonnebloem heeft als wetenschappelijke naam: Helianthus annuus. Deze naam komt van de Griekse woorden voor zon (helios) en bloem (anthos). De plant behoort tot de grote familie

Nadere informatie

Handboek snijmaïs. 1 Inleiding 1.1 Herkomst en introductie maïs... 7 1.2 Arealen... 7 1.3 Rasontwikkelingen... 8 1.4 Gebruiksvormen van maïs...

Handboek snijmaïs. 1 Inleiding 1.1 Herkomst en introductie maïs... 7 1.2 Arealen... 7 1.3 Rasontwikkelingen... 8 1.4 Gebruiksvormen van maïs... 1 Inleiding 1.1 Herkomst en introductie maïs... 7 1.2 Arealen... 7 1.3 Rasontwikkelingen... 8 1.4 Gebruiksvormen van maïs... 10 6 1 Inleiding Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij.

Nadere informatie

Vervanging Rode bes Rovada DLV Plant

Vervanging Rode bes Rovada DLV Plant Vervanging Rode bes Rovada DLV Plant Postbus 840 5280 AV Boxtel Mijlstraat 20 5281 LL Boxtel T 0411 65 25 25 F 0411 67 87 51 E info@dlvplant.nl In opdracht van Produktgroep kleinfruit www.dlvplant.nl Gefinancierd

Nadere informatie

WERK VAN DEN AKKER Afdeling Herentals

WERK VAN DEN AKKER Afdeling Herentals WERK VAN DEN AKKER Afdeling Herentals VERVROEGEN EN VERLATEN VAN TEELTEN Lesgever: Frans Van Hout 23 01 2011 Lesverslag: Michel Peeters 1. Hulpmiddelen om teelten te vervroegen. - Z - muur, wat van het

Nadere informatie