Effectieve gespreksvoering ACADEMIE.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl"

Transcriptie

1 Effectieve gespreksvoering ACADEMIE

2 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan BK Utrecht Tel Eva Keblusek - Movimente

3 Effectieve gespreksvoering 3 Inhoud Voorwoord 5 1. Algemene principe van communicatie Signalen Non-verbale communicatie Verbale communicatie 7 2. Voorbereiding van een gesprek Het gesprek zelf Opzet gesprek Inleiding Kern Afronding gesprek Gesprekstechnieken Luisteren samenvatten doorvragen (lsd-methode) Eerst begrijpen, dan begrepen worden Het structureren van een gesprek Omgaan met weerstand de interventieniveaus Onderhandelingstechnieken Vergadertechnieken Constructieve feedback Casuïstiek Actieplan 32 Bijlage checklist effectieve gespreksvoering 34 Teamleidersacademie - Over Movimente 36

4

5 Effectieve gespreksvoering 5 Voorwoord Voor je ligt de reader Effectieve gespreksvoering voor beginners. Of het nu om een vergadering gaat, het gesprek met een vrijwilliger of met lotgenoten, of juist met een onderzoeker of zorgverzekeraar, communicatie is en blijft een mooie uitdaging. In de reader gaan we in op het algemene principe van communicatie en de algemene aanpak bij het voorbereiden van een gesprek. We bespreken verschillende gesprekstechnieken, zoals de LSDmethode en de interventieniveaus. Ook gaan we in op hoe we mensen het beste kunnen aanspreken en feedback geven. Met alleen de theorie worden we geen betere gesprekspartners. Het is goed om te oefenen en te leren van elkaar. In de training is daar volop ruimte voor en zal er op de tweede dag ook met een acteur worden geoefend. In de reader zijn er pagina s opgenomen waarop je het geleerde en/of de inzichten uit de training kan noteren. Wij hopen dat deze reader je eigen product wordt waar je in de toekomst veel plezier van zult hebben. Veel (leer- en oefen-)plezier! Eva Keblusek en Hermien Dannenberg

6 6 Effectieve gespreksvoering zender ontvanger

7 Effectieve gespreksvoering 7 1 Algemene principe van communicatie Vijfennegentig procent van alle problemen binnen organisaties is terug te voeren op problemen met communicatie. Dat geldt ook voor patiëntenorganisaties. Niet iedereen spreekt dezelfde taal. De ene partij begrijpt de andere niet. Partijen hebben soms een verkeerde voorstelling van zaken en interpreteren boodschappen daardoor op een foutieve wijze. Communicatie is de uitwisseling van informatie, feiten, ideeën en meningen. Communicatie wordt ondermeer gebruikt om mensen te informeren, te coördineren en te motiveren. Er bestaan allerlei mogelijkheden tot en vormen van communicatie. We denken doorgaans dat we alleen communiceren als we praten of een brief schrijven. Communiceren houdt echter meer in. Ieder gedrag, met of zonder woorden, in aanwezigheid van een ander, van wiens aanwezigheid men zich bewust is, is communicatie. Ook als men juist niet wil communiceren, vindt toch communicatie plaats, soms zelfs zonder woorden, om aan te geven dat men niet wil communiceren. Als ieder gedrag communicatie is, zijn ook gedragingen waarvan je je niet of maar half bewust bent, communicatie. Communicatie is een proces waarin door een zender informatie via een kanaal naar een ontvanger wordt getransporteerd met het doel enigerlei effect bij die ontvanger te bewerkstelligen. (Van Cuilenburg, Scholten en Noomen, 1996) 2.1 Signalen Ieder mens zendt onophoudelijk signalen uit; constant vindt er communicatie plaats. Bij dit uitzenden van signalen maken we onderscheid tussen non-verbale en verbale communicatie Non-verbale communicatie Signalen die iemand uitzendt door middel van gebaren, gelaatsuitdrukkingen, lichaamshouding en dergelijke noemt men non-verbale communicatie. Er wordt niet gesproken, maar toch zendt men door gebaren en dergelijke informatie uit naar een ander. Het grootste gedeelte van onze communicatie is non-verbaal van aard: gebaren bv een vragende blik; gezichtsuitdrukking bv met de vuist op tafel slaan; houding bv verlegen; geluiden bv hmm hmm.

8 8 Effectieve gespreksvoering Wanneer de boodschap die uitgezonden wordt niet eenduidig is, gaat men voor 93% af op de non-verbale signalen. 55% Fysiologie Houding Gebaren Gezichtsuitdrukking en knipperen met de ogen Ademhaling 38% Tonaliteit Toon (toonhoogte) Tempo (snelheid) Timbre (kwaliteit) Volume (luidheid) 7% Woorden Verbale communicatie Verbale communicatie is het daadwerkelijk spreken en schrijven. Hierin kunnen variaties worden aangebracht. Iemand kan de aandacht proberen te trekken door zijn mening zeer luid te verkondigen of juist door zeer zacht te spreken.

9 Effectieve gespreksvoering 9 Reflectie: 1. Zit jouw kracht in je verbale of juist je non-verbale communicatie? 2. Hoe ondersteunt jouw non-verbale communicatie je verbale communicatie?

10 10 Effectieve gespreksvoering WAAROM...? LOCATIE...? WANNEER...?

11 Effectieve gespreksvoering 11 2 Voorbereiding van een gesprek De voorbereiding van een gesprek valt uiteen in twee delen. Een gesprek moet praktisch voorbereid worden en een gesprek moet inhoudelijk voorbereid worden. Een goede voorbereiding is het halve werk. Denk bij de praktische voorbereiding aan: Uitnodigen (tijdig) doe je dit via de mail of persoonlijk? Locatie wie gaat er reizen? Laat je iemand komen of ga je ernaar toe? Tijd wat is praktisch haalbaar en zo comfortabel mogelijk (denk aan files, maar ook aan het energieniveau van de genodigden, vaak hebben we te maken met patiënten die vaak minder fit zijn dan gezonde mensen) Bij het inhoudelijk voorbereiden van een gesprek komen de volgende vijf aspecten aan bod. 1. Waarom 2. Wie 3. Wat 4. Wanneer 5. Hoe Waarom? Hoe duidelijker jij voor ogen hebt wat je eruit wil halen en wat voor jou het eindresultaat zou moeten zijn, hoe beter je kan sturen tijdens het gesprek. Ook al heb jij het gesprek niet geïnitieerd en ben je in eerste instantie de ontvanger. Bedenk waarom je tijd zou investeren in het gesprek en wat je eruit wilt halen. Waarom voer je het gesprek? Wat wil je ermee bereiken? Wanneer ben je tevreden? Wat zou het eindresultaat moeten zijn? Probeer daarbij wel het doel als een gezamenlijk doel te benoemen, dus de keuze voor jouw standpunt aan het begin van een discussie geeft geen gezamenlijk doel. Een gezamenlijk doel zou dan kunnen zijn: aan het eind van de vergadering hebben we voldoende inzicht in de verschillende standpunten en zijn we in staat om een juiste keus te kunnen maken. Ben je de ontvanger dan kan je doel zijn: goed luisteren en aan het eind van het gesprek weten wat er van me verwacht wordt en waar ik eventueel een besluit over moet nemen.

12 12 Effectieve gespreksvoering Wie? Ieder gesprek heeft een inhouds- en een betrekkingsniveau. Niet alleen de inhoud van de boodschap is bepalend, maar de relatie tussen de twee gesprekspartners is dat ook. Misschien is het zelfs wel zo, dat het laatste nog meer bepalend is voor het slagen van de communicatie dan het eerste. Uiteindelijk staat of valt de communicatie met het elkaar willen bereiken. De onderlinge relatie is dus van belang. Is er een vertrouwensrelatie? Hoe goed ken je de andere persoon of is er alleen een formele relatie? Daarnaast heb je te maken met de achtergrond van de ander, zijn of haar referentiekader, het begripsvermogen, de intelligentie en de emotionele toestand van de ander. Sommige aandoeningen hebben invloed op de communicatie of de verwerking in de hersenen. Ook hier dien je uiteraard rekening mee te houden, bij jezelf en bij de ander. Bedenk ook of de communicatie met slechts 1 persoon is of met een groep van personen. In dat geval zal je altijd af moeten stemmen op de groep en kan je niet altijd rekening houden met alle individuele verschillen. Wat? Bedenk wat je gaat zeggen of wat je wilt vragen. Welke informatie heb je nodig? Welke informatie wil je delen? Wat wordt de inhoud van je boodschap. Wanneer het waarom duidelijk is, volgt de inhoud meestal vanzelf. Het is handig als je voor jezelf een A4 tje maakt met daarop in grote lijn het gesprek in steekwoorden. Je kan het A4 tje verdelen in 3 delen: Inleiding Kern juiste vragen en/of voorbereiding Afsluiting Wanneer? Bij de communicatie is timing ook altijd belangrijk. Wanneer vertel je wat? Te late feedback heeft geen zin, dan kan de ander de fout meestal niet meer corrigeren. Aan de andere kant dient wel rekening gehouden te worden met de gemoedstoestand van iemand. Heeft iemand net een slechte boodschap te verwerken gekregen dan is het meestal niet verstandig juist dan om een gunst te vragen. Hoe? Zeker als jij degene bent die de initiator is van het gesprek is het zinvol te bedenken welk medium je gaat gebruiken. We hebben het hier over gespreksvoering, dus het fysieke gesprek waarbij je de ander ziet. Er zijn echter veel verschillende kanalen voor communicatie die we kunnen gebruiken. Mail is daar een bekend voorbeeld van. Wanneer gebruik je de vergadering, ga je langs, neem je de telefoon of stuur je een mailtje? Laat niet altijd het praktische leidend zijn, maar vooral ook het doel dat je voor ogen hebt.

13 Effectieve gespreksvoering 13 Reflectie: 1. Benoem een situatie waarin het doel en de verwachtingen helder waren voor je. Wat was het resultaat? 2. Benoem een situatie waarin het doel en/of de verwachtingen niet helder waren voor je. Wat was het resultaat? 3. Met welke personen loopt de communicatie als vanzelf? Noem er 2. Waar komt dit door? 4. In welke situaties kan je de ander soms niet volgen of zou jouw aanpak totaal verschillend zijn? Noem er 2.

14 14 Effectieve gespreksvoering

15 Effectieve gespreksvoering 15 3 Het gesprek zelf 3.1 Opzet gesprek Inleiding Een goed begin is het halve werk. Een goede heldere inleiding maakt de rest van het gesprek een stuk gemakkelijker. De inleiding kan je voorbereiden en we raden je aan dat dan ook zeker te doen. Een aantal zaken zoals het doel en de randvoorwaarden kunnen soms van tevoren per mail al behandeld zijn of in een eerder gesprek. Het is dan goed om in de inleiding altijd even een korte samenvatting te geven. Geef in de inleiding ook een tijdsaanduiding voor de rest van het gesprek en een soort agenda: waar gaan we het over hebben met elkaar. Als het nog niet afgestemd is van tevoren, dan bespreek je in de inleiding ook wie notuleert indien van toepassing. Tevens bepaal je wat in de notulen komt te staan en wat vertrouwelijk is en wie het verslag mag lezen. Zeker bij een eerste gesprek, of als er mensen bij zitten die elkaar nog niet kennen is het belangrijk om een voorstelronde te doen. Bedenk van te voren wat je gaat zeggen, zodat je niet overvallen wordt door die ronde Kern Tijdens de kern van het gesprek is het niet ongebruikelijk dat degene die notuleert na elk onderwerp even kort aangeeft wat hij genoteerd heeft. Zo kan je checken of je nog op dezelfde golflengte zit. Deze manier van werken helpt ook om de lijn van het gesprek vast te houden. Bedenk per onderwerp wat je wil bespreken of welke vragen je hebt. Zoals gezegd in hoofdstuk 2 is het handig om een A4 tje te maken. In de bijlage staat de checklist en daar staat een richtlijn van zaken die je op het A4 tje kan zetten Afronding gesprek Ter afronding van het gesprek kijk je of iedereen op dezelfde golflengte zit door de rode lijn en kernpunten kort samen te vatten. Degene die genotuleerd heeft kan kort aangeven wat hij opgeschreven heeft. Maak ook afspraken over het vervolg: spreek bijvoorbeeld een nieuwe datum af indien dat nodig blijkt. Na formele gesprekken of na een vergadering is het doorgaans nuttig het gesprek even kort te evalueren op procesniveau. Hoe heeft iedereen het gesprek ervaren? Wat ging goed en wat zou beter kunnen?

16 16 Effectieve gespreksvoering lsd luisteren samenvatten doorvragen

17 Effectieve gespreksvoering 17 4 Het gesprek zelf 4.1 Luisteren Samenvatten Doorvragen (LSD-methode) Eerst begrijpen, dan begrepen worden De dynamiek van een gesprek is die van actie en re-actie. Dat wat je zaait zul je oogsten. Het is dus van belang de ander met respect en een open mind tegemoet te treden. Daarnaast is het van groot belang goed te luisteren naar de ander. Luisteren lijkt makkelijk, de ander laten praten, maar zo makkelijk is dat niet. Er wordt wel eens gekscherend gezegd dat we niet voor niets twee oren hebben en maar één mond. Er zijn een aantal valkuilen waardoor we soms wel lijken te luisteren maar dat niet echt doen: a. We zijn teveel met onszelf bezig. We denken al na over wat we straks willen zeggen, hoe we overkomen en wat we ergens van vinden. b. Onze zintuigen merken iets op waardoor onze focus naar externe zaken afdwaalt. Dat kan een bepaald stopwoordje van de ander zijn waardoor we worden afgeleid of iets dat we voor het raam zien gebeuren. Je kan door bewust te kiezen hoe je gaat zitten (met je gezicht wel/niet naar een raam) hier invloed op uit oefenen. c. Selectief luisteren. We luisteren dan alleen naar dat wat ons interesseert of waar we voordeel van kunnen behalen. d. Invullen. We horen een bepaalde boodschap en vullen die zelf aan met dat wat er niet gezegd wordt in plaats van door te vragen. Dit wordt ook wel het doen van aannames genoemd. e. Defensief luisteren. We betrekken opmerkingen op onszelf en voelen ons aangevallen door de ander terwijl dit mogelijk niet zo bedoeld is. De opnamecapaciteit van onze hersenen is ongeveer woorden per minuut en vaak denken we niet in woorden maar in beelden. Aangezien onze gesprekspartner met ongeveer woorden per minuut praat zullen we de rest aanvullen met andere gedachten. Dat betekent dat we dus echt ons best moeten doen om actief te focussen en te luisteren zonder ons te laten afleiden door andere gedachten. Een techniek die goed helpt bij het actief luisteren is de LSD-methode. LSD staat voor Luisteren, Samenvatten en Doorvragen.

18 18 Effectieve gespreksvoering Zodra je weet dat je dat wat je gesprekspartner heeft gezegd straks wil samenvatten ga je al actiever luisteren. Daarnaast geeft het samenvatten de ander de bevestiging dat je hem hebt gehoord of kan hij corrigeren wat je wellicht verkeerd begrepen hebt. Zo heb jij de check of je de ander inderdaad goed begrepen hebt. Het is wel van belang in je eigen woorden samen te vatten en niet de ander letterlijk na te praten. Het samenvatten zorgt er ook voor dat je in de belevingswereld van de ander blijft. Vaak zeggen we wel ik begrijp je maar gaan we daarna direct over naar onze eigen ervaringen en belevingswereld. Zeker als er emoties bij komen kijken is het belangrijk om de ander eerst goed te begrijpen voordat die kan mee schakelen naar jouw belevingswereld. De ander kan bijvoorbeeld gefrustreerd zijn of zich niet begrepen voelen. Het helpt dan niet om direct vanuit de ratio feitelijk aan te geven wat jouw standpunt en waarom Het structureren van een gesprek Wanneer je je doel hebt vastgesteld en weet met welk resultaat je het gesprek wilt afsluiten is het makkelijker om je focus te houden op de juiste lijn en richting in een gesprek. Het houden van een goede inleiding helpt hierbij omdat je dan de basis legt voor die lijn. Tijdens het gesprek kan het gebeuren dat van deze lijn wordt afgeweken en andere (irrelevante) onderwerpen aanbod komen. Je kan dit bijsturen door dat te benoemen en duidelijk te maken waar het in jouw beleving wel over zou moeten gaan. Je kan dat benoemen subtiel doen door samen te vatten wat de ander heeft gezegd om zo dat onderwerp af te sluiten en door te kunnen gaan op een volgend onderwerp. Zo houdt je grip op de richting van het gesprek en kun je de tijd managen. Het samenvatten geeft tevens structuur aan het gesprek omdat hiermee de rode draad van het gesprek duidelijk blijft en de link tussen de verschillende fases duidelijk aangegeven kunnen worden. Het kan ook zijn dat om het doel te behalen dieper ingezoomd moet worden op waar het nu werkelijk om gaat. Soms worden vragen slechts oppervlakkig of vaag beantwoord en moet er doorgevraagd worden om het echte antwoord boven tafel te krijgen. Dat kan door vragen als: wat bedoel je daar precies mee? Kun je me daar meer over vertellen?

19 Effectieve gespreksvoering Omgaan met weerstand De interventieniveaus Weerstand in een gesprek kan zomaar ontstaan en is een normaal verschijnsel. Niet iedereen is zich bewust van de weerstand, omdat dit ook op onbewust niveau zich kan afspelen. Soms heeft degene bij wie de weerstand ontstaat zelf niet helemaal helder waarom hij zich niet helemaal senang voelt in een gesprek. Weerstand kan ontstaan als de gesprekspartner niet precies weet wat je wil of waar het gesprek naar toe gaat. Ook kan er weerstand ontstaan als je gesprekspartner twijfelt aan de relevantie van jouw inbreng of de richting die een gesprek opgaat. Weerstand in een gesprek uit zich vaak in: het vragen naar steeds meer details het spreken in wij en zij het gaat niet meer om samen kritiek op de gebruikte procedures en methodes het niets meer zeggen, stilte aan laten houden het verschuilen achter tijd er is geen tijd genoeg om een onderwerp te bespreken De sleutel is om weerstand bespreekbaar te maken. Het bespreekbaar maken wordt makkelijker als je helder hebt op welk niveau de weerstand zich afspeelt. Zodra je helder hebt op welk niveau de weerstand zich bevindt, dan kan je de door jou opgemerkte weerstand benoemen. Het is belangrijk dat je daarbij het woord weerstand vermijdt.

20 20 Effectieve gespreksvoering De 4 interventieniveaus die we onderscheiden volgens de theorie van Watzlawic zijn: 1 Inhoudelijke niveau 2 Je hoort onderwerpen, problemen, situaties, feiten. Je kan interveniëren door: - doorgaan op het onderwerp - vragen te stellen over het onderwerp - toelichting vragen over het onderwerp - samenvatten en ordenen Zo krijg je het plaatje compleet en krijg je iedereen weer op dezelfde golflengte. Procedurele niveau Je krijgt in de gaten dat niet iedereen dezelfde verwachtingen heeft. Je kan interveniëren door: - de verwachtingen uit te laten spreken - de procedure nog een keer te benoemen - te benoemen dat je opmerkt dat niet iedereen dezelfde verwachtingen heeft en aangeven hoe jij het ziet

21 Effectieve gespreksvoering 21 3 Interactieniveau 4 Je merkt op dat het gesprek op interactieniveau stokt. Je gesprekspartner voelt zich aangevallen. Je kan interveniëren door: - te beschrijven wat je ziet gebeuren en de gesprekspartner zelf de conclusie te laten trekken - gedrag te benoemen en te vragen wat dit met de ander doet Emotionele niveau Je krijgt het gevoel dat het gesprek niet meer over het onderwerp gaat, maar dat emoties de overhand krijgen. Je intervenieert door: - te benoemen welke emoties je observeert - te benoemen welke emoties je bij jezelf ervaart - te vragen naar de emoties van de ander - gedrag te benoemen en te zeggen wat dit met jou doet

22

23 Effectieve gespreksvoering 23 5 Onderhandelingstechnieken Veel van de gesprekken die we voeren zijn een soort van onderhandelingen. We hebben een bepaald doel voor ogen wat we uit het gesprek willen halen. Onze gesprekspartner heeft op zijn beurt natuurlijk ook bepaalde belangen en behoeften. De kracht van succesvol onderhandelen zit hem in het samenwerken naar een WIN WIN situatie. De confrontatie van tegengestelde belangen kan makkelijk voelen als een gevecht waarin we de aanval kiezen of te makkelijk toegeven ten einde de goede vrede te bewaren. Zoals we gezien hebben bij de gespreksvoering komen hier dezelfde zaken weer aan bod. 1. Voorbereiding 2. Gesprek zelf Voorbereiding Net als bij ieder gesprek bepaal je eerst je doel. Wat wil je bereiken met het gesprek en waarom. Hoe scherper je je eindresultaat en het grote geheel in beeld hebt hoe makkelijker het is om een juiste afweging te maken tussen alle belangen en risico s. Bepaal wat jouw belangen zijn en de mogelijke risico s. Wat is je ondergrens en hoe verhouden de belangen zich tot elkaar. Geef een prioritering aan. Bepaal ook de belangen en mogelijke risico s van de ander. Dit stelt je in staat alvast na te denken over mogelijke oplossingen en alternatieven waarin je zo goed mogelijk tegemoet kan komen aan de belangen van de ander. Ook hier is het natuurlijk belangrijk wie de ander is. Wat voor relatie heb je met die persoon. Is er een bepaalde machtsverhouding of ben je van de ander afhankelijk? Met je behandelend arts heb je een andere relatie dan met een verkoper in de winkel die je waarschijnlijk nooit meer ziet daarna. Dat heeft natuurlijk invloed op de onderhandelingen. Onthoud dat je als mens altijd gelijkwaardig bent en hoewel we dat misschien niet altijd zo voelen is het wel belangrijk ons dat voor ogen te houden. Bij onderhandelingen is de context - de omgeving, de sfeer, alle non-verbale communicatie minstens zo belangrijk als de content de feitelijke inhoud. Kies daarom bewust de locatie en hoe je gaat zitten. Zit je tegenover elkaar dan schept dat direct de energie van twee partijen die tegenover elkaar staan. Het meest ideaal is om haaks op elkaar te zitten, zo heb je de mogelijkheid de ander goed aan te kijken, maar geef je ook de ruimte om weg te kunnen kijken en zit je meer in een samenwerkende houding. Voor lastige onderhandelingen kan je van te voren het gesprek oefenen met een ander. Hierdoor krijg je meer inzicht in een effectieve aanpak, mogelijke tegenargumenten en de dynamiek van het gesprek en hoe je daar invloed op kan uitoefenen.

24 24 Effectieve gespreksvoering Gesprek Eerst begrijpen dan begrepen worden 1 2 Creëer een open coöperatieve sfeer Zeker bij onderhandelingen is dit principe van belang. Heeft de ander de indruk dat je hem echt wilt begrijpen en snapt, dan is de kans dat hij meewerkt aan het vinden van een WIN WIN situatie groter. Daarnaast is het bij onderhandelingen altijd goed om eerst te luisteren. Tijdens de voorbereiding hebben we allerlei zaken bedacht en ingevuld voor de ander. Het is belangrijk om eerst uit te vragen hoe de ander er in staat en daarbij te checken of dat wat jij bedacht had daadwerkelijk zo is voordat je je aannames direct voor waar aanneemt. Laat ook de ander zoveel mogelijk als eerste met een bod of oplossing komen. Soms is dit zelfs gunstiger dan jij had bedacht! Zijn er emotionele zaken aan de orde toon dan eerst begrip en laat de ander vertellen, voordat je direct jouw beleving van een situatie tegenover die van de ander plaatst of met allerlei rationele feiten komt aandragen waar die ander toch niet naar luistert. Onthoud dat emotie alleen met emotie praat en ratio met ratio. Je kan pas echt de onderhandelingen ingaan als de ander ook bereid is naar jou te luisteren. Dat kan niet zolang de ander teveel in zijn emotie zit. Word je zelf teveel emotioneel geraakt dan is het belangrijk om zo snel mogelijk terug te schakelen naar je eigen ratio. Probeer afstand te nemen om beide kanten helder te kunnen overzien. Wat je in zo n moment kan doen is tijd kopen. Creëer een time out zodat je jezelf kan herpakken. Neem iets te drinken, ga naar het toilet of herhaal nog eens wat de ander zei als ik het goed begrijp of laat die ander zichzelf herhalen ik wil even zeker weten dat ik het goed begrijp, wat bedoel je precies?. We hebben het in de voorbereiding al gehad over de positie die je kiest met zitten. Neem zoveel mogelijk plaats naast de ander en niet er pal tegenover. 90 ten opzicht van elkaar is het meest geschikt. Zorg ook dat je op dezelfde hoogte bent. Er is geen gelijkwaardige positie als de een zit en de ander staat bijvoorbeeld. Betrek de ander. Laat de ander meedenken voor oplossingen, iemand gaat eerder mee in een oplossing die hij zelf bedenkt dan in de oplossing van de ander. Stel open vragen. Stel ook vragen waar de ander iets mee kan. Weet je dat bepaalde zaken niet onderhandelbaar zijn of waar de ander geen invloed of beslissingsbevoegdheid op heeft, vraag dan niet naar de bekende weg. Zo ontstaat een patstelling. Ik wil dit en jij wilt dat niet. Laat de ander meedenken in oplossingen en alternatieven. Waar heeft iemand wel invloed? Vraag de ander ook eens wat die zou doen als hij in jouw schoenen stond. Zorg voor bevestiging. Probeer zo mogelijk ja te zeggen. Ja, daar zit wat in. Soms kan je ook bevestigen dat je het niet eens bent met elkaar. Ja, ik zie dat we het op dit punt oneens zijn met elkaar. Probeer de ander ook af en toe ja te laten zeggen. dus als ik het goed begrijp zijn we het op dit punt oneens?

25 Effectieve gespreksvoering 25 Samenvattend 3 Zorg voor een goede afronding Voorbereiding Zodra overeenstemming is bereikt is het belangrijk te weten of de ander er echt achter staat, zeker als je de relatie met die persoon goed wilt houden. Vermijd het om een ander onder druk te zetten en laat jezelf ook niet onder druk zetten. Denk eventueel mee hoe de ander de beslissing aan zijn achterban kan verkopen en benadruk de WIN WIN situatie. Je kan altijd vragen of de ander nog wat toe te voegen heeft zie jij nog mogelijkheden tot verbetering? Uit ook je waardering voor het bereiken van een oplossing. Kijk welke positieve feedback je de ander terug kan geven. Wat heeft er voor jou gewerkt in de onderhandelingen. Geef de ander een goed gevoel over zichzelf en de situatie. Wees uiteraard wel oprecht in wat je zegt anders werkt het averechts. 1. Wat wil je bereiken en waarom? 2. Wie is je onderhandelingspartner (wat is zijn invloed; wat is jullie relatie). 3. Wat zijn je belangen en die van de ander? 4. Wat zijn de risico s? 5. Bepaal een ondergrens en prioriteer je belangen. 6. Kies locatie en ruimte en hoe je zit zorgvuldig. Gesprek 1. Luister naar de ander. Check je aannames uit je voorbereiding. 2. Eerst begrijpen dan begrepen worden. 3. Betrek de ander. Stel open vragen waar de ander constructief op kan antwoorden. 4. Antwoord zoveel mogelijk met ja en vraag ook bevestiging (ja-antwoorden). 5. Creëer tijd voor jezelf om jezelf te herpakken als de emotie de overhand neemt. 6. Geef de ander tijd om te schaken van emotie naar ratio. 7. Gebruik geen druk 8. Geef de ander een goed gevoel en waardering voor het eindresultaat 9. Voel aan of de ander echt achter de uiteindelijke beslissing staat en wat er eventueel nog nodig is om de relatie goed te houden.

26 26 Effectieve gespreksvoering 6 Vergadertechnieken Een van de zaken waar we ook als patiëntenvrijwilliger steeds meer mee te maken krijgen is het vergaderen. Vaak gebeurt dat niet efficiënt. De meest voorkomende missers op het gebied van vergaderen zijn: ER WORDT TE LAAT BEGONNEN EN NIET OP TIJD GEËINDIGD HET ZIJN ALTIJD DEZELFDE MENSEN DIE PRATEN ER WORDT NIET NIET NAAR ELKAAR GELUISTERD ER WORDT NIET VOLDOENDE BESLOTEN - ACTIES BLIJVEN UIT MENSEN BEREIDEN ZICH NIET GOED VOOR DE VOORZITTER ZOU STRAKKER DE VERGADERING MOETEN LEIDEN Ook dit is een kwestie van goede communicatie en het bespreken van elkaars verwachtingen. Tip: vergaderen over het vergaderen en maak concrete afspraken over het verloop van een goede vergadering. Wat maakt een vergadering effectief? HET HEBBEN VAN EEN VOORZITTER DIE DE TIJD GOED BEWAAKT EN DIE DE VERGADERDOELEN IN DE GATEN HOUDT HET HELDER COMMUNICEREN OVER DATGENE WAT VAN IEDEREEN VERWACHT WORDT IN DE VERGADERING EN DAARIN ZIJN OF HAAR VERANTWOORDELIJKHEID NEEMT HET WERKEN MET EEN AGENDA WAAROP DUIDELIJK DE TIJD, HET ONDERWERP, DOEL EN ACTIE VERMELDT STAAN HET WERKEN MET EEN ACTIELIJST WAARIN DUIDELIJK STAAT WIE WAT WANNEER DOET EN DAT MENSEN DAAR OOK AAN GEHOUDEN WORDEN. VRIJWILLIGERS WERK IS WEL VRIJWILLIG MAAR NIET ALTIJD VRIJBLIJVEND HET VOORBEREIDEN VAN DE STUKKEN

27 Effectieve gespreksvoering 27 Zoals gezegd is het, zeker als de vergaderingen niet naar wens verlopen, goed om eens te vergaderen over het vergaderen en de verwachtingen naar elkaar uit te spreken. De volgende onderwerpen kan je dan aan bod laten komen: WAT VERWACHTEN JULLIE VAN DE VOORZITTER? WELKE VERANTWOORDELIJKHEID ZIEN JULLIE VOOR JEZELF? WELKE AFSPRAKEN KUNNEN JULLIE MET ELKAAR MAKEN? Blijf je afvragen: wat willen we met deze bijeenkomsten bereiken?. Zeker in patiëntenverenigingen is het belangrijk ook tijd te nemen voor elkaars persoonlijk verhaal, maar hoeveel ruimte wil je daarvoor nemen en is de vergadering dan de meest geschikte plek daarvoor? Beter kan je tijd ervoor of erna plannen om even bij te kletsen zodat iedereen weet waar hij zij aan toe is. Reflectie: Hoe ziet jouw ideale vergadering eruit?

28 28 Effectieve gespreksvoering

29 Effectieve gespreksvoering 29 7 Constructieve Feedback Constructieve feedback GEVEN 1. GEDRAG 2. GEVOEL 3. GEVOLG 4. GEWENST 4G Model BEREID JE GOED VOOR WEES OPRECHT WEES ZORGVULDIG IN TIMING WEES ZORGVULDIG EN RESPECTVOL IN FORMULERING GEEF JE FEEDBACK OVER SPECIFIEK WAARNEEMBAAR VERANDERBAAR GEDRAG BENOEM JE GEVOEL, WAT HET MET JE DOET BENOEM HET (MOGELIJK) GEVOLG VAN DAT GEDRAG SPREEK VANUIT DE IK-VORM GEEF SUGGESTIES VOOR VERBETERING VRAAG NAAR DE REACTIE VAN DE ANDER LUISTER GOED NAAR HET ANTWOORD VAT HET ANTWOORD SAMEN MAAK EVENTUEEL SPECIFIEKE AFSPRAKEN GEEF GEBALANCEERDE FEEDBACK, FOCUS ZOWEL OP POSITIEVE ZAKEN ALS OP ZAKEN TER VERBETERING VRAAG ZO MOGELIJK OF IEMAND FEEDBACK WIL ONTVANGEN Constructieve feedback KRIJGEN GA ERVAN UIT DAT FEEDBACK EEN CADEAUTJE IS (OOK AL HOUDT NIET IEDEREEN ZICH AAN DE REGELS) BEDENK DAT IEDEREEN IETS KAN LEREN LUISTER GOED, VAT SAMEN EN VRAAG DOOR WEES EERLIJK IN JE ANTWOORD VRAAG WAT DE ANDER WEL WIL GEEF AAN OF JE WEL OF NIET WAT MET DE FEEDBACK GAAT DOEN BEDANK DE ANDER Constructieve feedback VRAGEN GEEF AAN WAAROM JE HET BELANGRIJK VINDT OM VAN DEZE PERSOON EEN BIJDRAGE TE KRIJGEN STA OPEN VOOR DE FEEDBACK DIE JE KRIJGT DIE FEEDBACK HOEFT NIET OVEREEN TE KOMEN MET JOUW VISIE OF BEELD ZIE CONSTRUCTIEVE FEEDBACK KRIJGEN

30 30 Effectieve gespreksvoering 7 Aantekeningen

31 Effectieve gespreksvoering 31 8 Casuïstiek Beschrijf een concrete situatie die je lastig vindt. Wat wil je leren? Feedback:

32 32 Effectieve gespreksvoering 9 Actieplan 1. Tot welke inzichten ben je vandaag gekomen? 2. Welke inzichten wil je implementeren en hoe ziet het eindresultaat er dan uit?

33 Effectieve gespreksvoering Maak een actieplan: Welke stappen moet je zetten om je eindresultaat te realiseren?

34 34 Effectieve gespreksvoering Bijlage checklist effectieve gespreksvoering Voorbereiding a. Praktisch Wie uitnodigen? Tijdsduur bepalen (1-1,5 uur gebruikelijk) en tijdstip Datum gesprek plannen en bevestigen Locatie regelen indien nodig Herinneringsmail sturen Nadenken over kleding bij formele gesprekken b. Inhoudelijk Waarom heb ik dit gesprek? Doel a - persoonlijk: ik ben tevreden als Doel b - inhoudelijk: na het gesprek weet ik Met Wie heb ik het gesprek? Achtergrondinformatie deelnemers uitzoeken. Wat is het onderwerp? Welke vragen moeten er gesteld worden? Herinneringsmail enkele dagen van tevoren Bedanken Namen van de gesprekspartners en rol: Datum: Tijd: van tot (1 of 1,5 uur) Plaats: Contactinformatie/telefoonnummers: Facultatieve gedeelte eventueel extra uitleg over het onderwerp Gesprek opzetten A4: Inleiding Kern juiste vragen en/of voorbereiding (sleutelwoorden) Afsluiting

35 Effectieve gespreksvoering 35 Opzet Gesprek a. Inleiding Kort voorstellen Randvoorwaarden/procedure Context en doel evt. refereren aan Afstemmen wie notuleert (indien gewenst) Tijd Opzet van het gesprek / agenda b. Kern Mindmap of overzicht maken begrippen ordenen en logische volgorde opzetten Hoofdvraag/kernbegrippen per onderwerp bedenken met een voorbeeld ter ondersteuning Voorbereiding op 1 A4 inleiding onderwerpen - vragen sleutelwoorden afsluiting eventuele reminders c. Afronding gesprek Rode lijn kort inhoudelijk en op procesniveau Ruimte geven voor eventuele toevoegingen Kort evaluatiemoment hoe heeft iedereen het gesprek ervaren Aangeven wanneer notulen en actielijst verstuurd worden Evt nieuwe afspraak maken

36 Teamleidersacademie Met de Teamleiders Academie ondersteunen we leidinggevenden, ondernemers en professionals om mét en in hun team(s) naar een volgend level te komen. Hierdoor kan meer resultaat en een grotere werkvreugde bereikt worden. Wat daarvoor nodig is, is een goede aansturing en effectief en zorgvuldige communicatie. De Teamleiders Academie is een online én offline platform. Op de website vind je blogs en artikelen over leiderschap, samenwerken, feedback, competenties en nog veel meer onderwerpen die relevant zijn voor leidinggevenden en professionals. Daarnaast organiseren we VIP- dagen en seminars om de interactie tussen (team)leiders onderling te stimuleren. De Teamleiders Academie is een initiatief van Movimente. Movimente Movimente is de organisatie met oog voor mens en resultaat. Zij richt zich op maatwerk- trajecten. Movimente verzorgt ontwikkelings- en implementatietrajecten die de leidinggevende en het team ondersteunen in teamontwikkeling of bij verandertrajecten. De onderwerpen waarvoor Movimente ingeschakeld wordt, zijn: verandermanagement, integraal implementeren van nieuwe zaken, tijdmanagement, communicatie, vergadertechnieken, leiderschap en samenwerken. training.nl Movimente training.nl

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Klantgerichte communicatie

Klantgerichte communicatie Hand out behorende bij de training Klantgerichte communicatie Itasc Nederland B.V. Sint Gerardusplein 26 33 5644 NG EINDHOVEN 040 2115020 www.itasc.nl Itasc Nederland B.V. WTC Amsterdam Toren C, Level

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Goed in Gesprek. Communiceren in de langdurige zorg

Goed in Gesprek. Communiceren in de langdurige zorg Goed in Gesprek Communiceren in de langdurige zorg Goed in Gesprek Communiceren in de langdurige zorg Henry Mostert Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: h.mostert@vilans.nl Website:

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

PROFESSIONEEL PRESENTEREN

PROFESSIONEEL PRESENTEREN 0 Syllabus PROFESSIONEEL PRESENTEREN KNMG in samenwerking met Van der Zeeuw Tekst en Training, www.focusoptekst.nl 1 Inhoud Voorwoord... 2 1. Voorbereiding en opbouw... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Stappenplan

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Trefwoorden Gedragsverandering Verandermanagement Communicatie PIM BOUWMAN EN LOES WOUTERSON 1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Effectiever leidinggeven door reflecteren op eigen handelen Pim Bouwman richtte

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Waterrecreatie Vereniging Het Twiske

Waterrecreatie Vereniging Het Twiske Voorwoord Met veel inspiratie maar vooral ook transpiratie is het gelukt. Het handboek voor instructeurs is geboren en zie daar het resultaat: een eerste versie van de handleiding die bewijst dat zeilles

Nadere informatie

Commercieel medewerker. Proefhoofdstuk

Commercieel medewerker. Proefhoofdstuk Commercieel medewerker Proefhoofdstuk Commercieel medewerker Proefhoofdstuk Colofon Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat niet alle copyrights van de in de uitgave opgenomen illustraties geregeld

Nadere informatie

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg Communiceren in de zorg Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek Ruis en misverstanden Een compliment doet wonderen Ga in gesprek met familie Elkaar aanspreken: zo doe je dat! Gebruik jij ook LSD? Sandra

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Coaching volgens het GROW-model

Coaching volgens het GROW-model Coaching volgens het GROW-model Dalton is no method, no system, Dalton is an influence, a way of life 1 Dalton is no method, no system, Dalton is an influence, a way of life 2 Coachingsmodel GROW G Goal

Nadere informatie

Ik en de ander. Olga ziet de bewonderende blikken van Pjotr. Ze baalt en denkt: zie je wel, hij gaat. Doel van dit hoofdstuk:

Ik en de ander. Olga ziet de bewonderende blikken van Pjotr. Ze baalt en denkt: zie je wel, hij gaat. Doel van dit hoofdstuk: 2 Ik en de ander Doel van dit hoofdstuk: je wordt je bewust van de manier waarop mensen elkaars boodschap begrijpen en je leert dat er een belangrijk verschil is tussen wat je inhoudelijk zegt en wat het

Nadere informatie

HANDLEIDING. Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken TFC TrainingsMedia Melrose Film Productions Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Tough Interviews In Nederland en België

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties Towards Professional Recognition Dossiers BSAE Essentials: hét vademecum voor de verenigingsmanager met essentiële informatie en bronnen. BSAE

Nadere informatie

Succesvol aansturen van teams

Succesvol aansturen van teams Succesvol aansturen van teams Door Erica Rijnsburger Leiders van teams, projecten, programma s, afdelingen of organisaties kunnen een grote invloed uitoefenen (positief of negatief) op de sfeer waarbinnen

Nadere informatie