Euro & Emerging Equity I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Euro & Emerging Equity I"

Transcriptie

1 Euro & Emerging Equity I Euro & Emerging Equity I biedt de mogelijkheid om, op de vervaldatum 31/10/2019, te profiteren van kapitaalbescherming (1) samen met een potentiële meerwaarde van maximaal 50% (ofwel een rendement op jaarbasis tussen 0% en 5,56% vóór kosten en belastingen) via beleggingen in een korf bestaande uit voor 85% in de thematische index EURO STOXX Select Dividend 30 en voor 15% in indices en fondsen die representatief zijn voor aandelen uit opkomende markten. Onderliggende waarden van de korf en bijbehorende wegingen. Onderliggende waarde EURO STOXX Select Dividend 30 Index HANG SENG CHINA ENTERPRISES-index ETF ishares MSCI BRAZIL RUSSIAN DEPOSITARY-index Istanbul Stock Exchange 30 Index beschrijving Index die representatief is voor de 30 aandelen die regelmatig binnen de eurozone de hoogste dividenden uitkeren Representatieve index die bestaat uit 40 aandelen van bedrijven die op de beurs van Hong Kong noteren Weging per regio Weging per onderliggende waarde 85% 85% 15% Fonds dat representatief is voor de Braziliaanse aandelenmarkt Index bestaande uit 15 aan de London Stock Exchange genoteerde depositocertificaten, hoofdzakelijk van ondernemingen uit de Russische energiesector Index die representatief is voor de Turkse aandelenmarkt : de index is samengesteld uit 30 bedrijven die op de binnenlandse Turkse markt noteren en vastgoedbevak-aandelen en beursgenoteerde durfkapitaal-bedrijven Euro & Emerging Equity I heeft als doelstelling: Een initiële kapitaalbescherming op de einddatum (1) (exclusief kosten en belastingen) ongeacht de evolutie van de onderliggende waarden van de korf. En daar bovenop het eventuele positieve rendement van de korf onderliggende waarden, met een maximum van 50% ofwel een maximaal rendement op jaarbasis van 5,56% (exclusief kosten en belastingen). Op de einddatum na 7 jaar en 6 maanden ontvangt de belegger een eventuele meerwaarde die gelijk is aan het in aanmerking genomen rendement van de korf gebonden aan een maximum van 50% en berekend aan de hand van de ontwikkeling van elke onderliggende waarde (zie illustratie van de beheerdoelstelling van het compartiment op pagina 2). Als de prestatie echter nul of negatief is, is het rendement gelijk aan 0%. ISIN-code BE Wettelijke risico-indicator (2) : 3 op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico) Productscore van Centea*: Productscore van Landbouwkrediet*: *indicator van Centea en Landbouwkrediet. Voor meer informatie over de betekenis van deze productscores gelieve zich te wenden tot uw agent. (1) zie de paragraaf "KAPITAALBESCHERMING" op pagina 4 betreffende de precieze voorwaarden en modaliteiten voor het gebruik van deze bescherming. (2) Voor meer informatie kunt u de website raadplegen. P. 1/6

2 Beleggingsbeleid Om de beleggingsdoelstelling te bereiken, kunnen de activa van het compartiment bestaan uit rechtstreeks aangehouden verhandelbare effecten (meer bepaald obligaties en andere in aanmerking komende schuldinstrumenten, zoals nader omschreven in paragraaf van het vereenvoudigde prospectus), geldmarktinstrumenten, deelbewijzen in een instelling voor collectieve belegging in obligaties of geldmarktinstrumenten die rechtstreeks aangehouden en beheerd worden door de beheerder of een andere beheermaatschappij, uit reverse repo's, deposito's, een mandje aandelen, derivaten (beursgenoteerde futures, renteswaps, performanceswaps, aandelenswaps) en/of liquide middelen. In het algemeen kan het compartiment beleggen in elk soort instrument dat is goedgekeurd door het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging ("het Koninklijk Besluit"). Het subfonds zal een of meer swaps afsluiten waardoor het op de einddatum een bedrag kan verkrijgen waarmee het de doelstelling van het subfonds kan verwezenlijken. Illustratie van de beheerdoelstelling van het subfonds Hoe wordt het rendement van elke onderliggende waarde van de korf berekend? Periode Op elke vaststellingsdatum wordt het rendement van elke onderliggende waarde berekend (1) sinds het begin, ten opzichte van de initiële waarde, waarbij dit rendement aan een maximum van 50% is gebonden. Het rendement van elke onderliggende waarde wordt op de vervaldatum van 31/10/2019 berekend als het rekenkundige gemiddelde van de rendementen van de onderliggende waarden op elk van de 12 vaststellingsdata. De initiële waarde en de vaststellingsdata worden gedefinieerd onder Belangrijkste Kenmerken op pagina 4. Voorbeeld voor een onderliggende waarde: Onderliggende waarde Performance van de onderliggende waarde sinds het begin Aan een maximum gebonden performance van de onderliggende waarde sinds het begin Initiële waarde 1400 Vaststellingsdatum ,71% = ( )/ ,71%... Vaststellingsdatum ,71% 40,71% Vaststellingsdatum ,43% 50% Rendement van de onderliggende waarde die op de vervaldatum in aanmerking genomen wordt (gemiddelde van de rendementen van de onderliggende waarde 46,43% sinds het begin op elk van de 12 vaststellingsdata) De cijfermatige gegevens in dit voorbeeld dienen louter ter illustratie; ze zijn bedoeld om het berekeningsmechanisme voor het rendement toe te lichten. Hoe wordt het rendement van het mandje berekend op de einddatum 31/10/2019? Op de einddatum is het rendement van de korf gelijk aan het rendement van elke onderliggende waarde gebonden aan een maximum van 50%, gewogen naargelang zijn weging in de korf. Als de aldus berekende prestatie van de korf echter nul of negatief is, wordt het rendement vastgesteld op nul. Als de beheerdoelstelling wordt bereikt, wordt het initiële kapitaal (exclusief kosten en belastingen) aldus beschermd op het einde van de periode van 7 jaar en 6 maanden (2), zelfs in geval van een zeer sterke daling van de aandelenmarkten van de eurozone en opkomende landen. (1) De beleggers zullen niet profiteren van de dividenden behorende bij de onderliggende waarde. (2) zie de paragraaf "KAPITAALBESCHERMING" op pagina 4 betreffende de precieze voorwaarden en modaliteiten voor het gebruik van deze bescherming. P. 2/6

3 Rendement Rendement Rendement 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Euro & Emerging Equity I Marktscenario's Gunstig scenario Neutraal scenario Ongunstig scenario Verloop van de index EURO STOXX Select Dividend 30 (1) Verloop van de index Hang Seng China Enterprises (2) Verloop van het fonds ishares MSCI Brazil (3) Verloop van de index Russian Depositary (4) Verloop van de index Istanbul Stock Exchange 30 (5) Rendement van de formule Drempel van 50% maximale stijging na 7 jaar en 6 maanden Op de einddatum 31/10/2019: Vastgestelde rendementen van de vijf onderliggende waarden (in de volgorde bepaald door de legenda) gebonden aan een maximum van 50% = 46,43%, 50%, 6,08%, 50%, 32% In aanmerking genomen rendement van de formule = Max [0%; 85% x 46,43% + x 50% + x 6,08% + x 50% + x 32%] = 44,64% Op de einddatum bedraagt de uiteindelijke netto-inventariswaarde 1.446,42 voor een begin-niw van (exclusief inschrijvingsprovisie); ofwel een rendement op jaarbasis van de formule van 5,04% (vóór kosten en belastingen). Op de einddatum 31/10/2019: Vastgestelde rendementen van de vijf onderliggende waarden (in de volgorde bepaald door de legenda) gebonden aan een maximum van 50% = 21%, 20%, -9%, 22%, 38% In aanmerking genomen rendement van de formule = Max [0%; 85% x 21% + x 20% + x (-9%) + x 22% + x 38%] = 20,51% Op de einddatum bedraagt de uiteindelijke netto-inventariswaarde 1.205,13 voor een begin-niw van (exclusief inschrijvingsprovisie); ofwel een rendement op jaarbasis van de formule van 2,52% (vóór kosten en belastingen). Op de einddatum 31/10/2019: Vastgestelde rendementen van de vijf onderliggende waarden (in de volgorde bepaald door de legenda) gebonden aan een maximum van 50% = -21%, -28%, 9%, -15%, -40% In aanmerking genomen rendement van de formule = Max [0%; 85% x (-21%) + x (- 28%) + x 9% + x (-15%) + x (-41%)] = 0% Op de vervaldatum bedraagt de uiteindelijke netto-inventariswaarde 1000,00 voor een begin-niw van (exclusief inschrijvingsprovisie); ofwel een rendement op jaarbasis van de formule van 0% (vóór kosten en belastingen). De cijfermatige gegevens in dit voorbeeld dienen louter ter illustratie; ze zijn bedoeld om de impact van het rendement van de onderliggende waarden op het rendement van het compartiment toe te lichten, waarbij het voorbehoud geldt dat de doelstelling van kapitaalbescherming van het compartiment wordt bereikt. Deze simulaties hebben geen enkele voorspellende waarde ten aanzien van toekomstige resultaten van het compartiment en houden geen garantie in voor toekomstige rendementen. De waarde van beleggingen kan stijgen of dalen en beleggers ontvangen bij uittreding vóór de vervaldag, mogelijk minder terug dan zij hebben ingelegd % -20% % 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Jaar 20.51% -20% % 40% 20% 0% -20% -40% Jaar 0.00% -60% Jaar P. 3/6

4 Belangrijkste kenmerken ISIN-code Rechtsvorm Financiële dienst Valuta Looptijd BE Subfonds van de bevek naar Belgisch recht Crelan Invest CACEIS Belgium NV, beursmakelaar, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel. EUR 7 jaar en 6 maanden Einddatum 31 oktober 2019 Initiële NIW NIW bepaald op 30 april 2012, gelijk aan EUR (exclusief kosten en belastingen) Laatste NIW NIW opgesteld op 31 oktober 2019 Minimuminleg Kapitalisatiedeelbewijs van EUR Inschrijvingsperiode Berekening van de netto-inventariswaarde ("NIW") Onderliggende waarden van de korf en bijbehorende wegingen. Initiële waarde van de onderliggende waarden Van 2 april 2012 tot 30 april 2012 tot 6 uur, onder voorbehoud dat in bepaalde omstandigheden een vervroegde sluiting kan worden besloten. Valutadatum: 7 mei 2012 De netto-inventariswaarde wordt tweemaal per maand berekend. Op de 16e van elke maand (of, als dit een zaterdag, zondag of bankfeestdag is, de laatste daaraan voorafgaande bankwerkdag) en op de laatste bankwerkdag van elke maand (in december: op de op een na laatste bankwerkdag van de maand). EURO STOXX Select Dividend 30-index (Bloomberg-code: SD3E index) HANG SENG CHINA ENTERPRISES-index (Bloomberg-code: HSCEI index) ishares MSCI BRAZIL-ETF (Bloomberg-code: IBZL NA index) RUSSIAN DEPOSITARY-index (Bloomberg-code: RDX index) ISTANBUL STOCK EXCHANGE 30-index (Bloomberg-code: XU030 index) 85,00% Rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van elke onderliggende waarde op de volgende drie data: 8 mei 2012, 9 mei 2012 en 10 mei 2012 Vaststellingsdata 15/11/2018, 14/12/2018, 15/01/2019, 15/02/2019, 15/03/2019, 15/04/2019, 15/05/2019, 14/06/2019, 15/07/2019, 14/08/2019, 13/09/2019, 15/10/2019, of de eerstvolgende beursdag in geval van niet-werking of sluiting van de markten, of indien de index op een bepaalde dag of uur niet kon worden berekend of gepubliceerd. Wettelijke risico-indicator 3 op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico) Deze wettelijk verplichte risicoscore wordt berekend zodra van het nieuwe subfonds van een ICB voor meer dan één jaar netto-inventariswaarden bekend zijn; de risicocategorie wordt toegekend op de basis van de berekening van de standaardafwijking op jaarbasis van het rendement in EUR en houdt zo rekening met de schommelingen op de markten. De score wordt elk halfjaar opnieuw berekend en kan dan hoger of lager zijn, al naargelang de schommelingen op de markten stijgen of dalen. Voor meer informatie over de aan deze belegging verbonden risico's, verwijzen we naar het prospectus van het subfonds. KAPITAALBESCHERMING Ontwikkeling van de NIW tijdens de looptijd van het subfonds HET COMPARTIMENT STREEFT NAAR KAPITAALBESCHERMING, D.W.Z. HANDHAVING VAN DE INITIËLE NIW OFWEL EUR (EXCLUSIEF KOSTEN EN BELASTINGEN) PER DEELBEWIJS OP DE VERVALDATUM VAN 31/10/2019. DAARTOE MOETEN DE BELEGGERS OP HUN DEELBEWIJZEN IN HET COMPARTIMENT HEBBEN INGESCHREVEN OP BASIS VAN DE INITIËLE NIW EN ZE AANHOUDEN TOT AAN DE VERVALDATUM. ER IS GEEN ENKELE FORMELE GARANTIE GEGEVEN DOOR EEN DERDE, NOCH AAN HET SUBFONDS, NOCH AAN DE AANDEELHOUDERS ERVAN. DAAROM IS HET MOGELIJK DAT DEZE BESCHERMINGSDOELSTELLING NIET WORDT GEHAALD. DAT KAN OP DE EINDDATUM LEIDEN TOT EEN KAPITAALVERLIES VOOR DE BELEGGER, MET NAME IN GEVAL VAN EEN NEGATIEVE ONTWIKKELING VAN HET KREDIET- OF WANBETALINGSRISICO VAN EEN EMITTENT OF EEN TEGENPARTIJ. INDIEN OM EEN VERVROEGDE TERUGBETALING WORDT GEVRAAGD, IS HET KAPITAAL NIET GEWAARBORGD. ZO ZAL DE WAARDE VAN HET DEELBEWIJS VAN HET SUBFONDS BIJ UITSTAPPEN TIJDENS DE LOOPTIJD AFHANGEN VAN DE MARKTOMSTANDIGHEDEN OP DAT MOMENT EN LAGER KUNNEN ZIJN DAN DE INITIËLE NIW P. 4/6

5 Productscore Kosten Instapkosten Uitstapkosten Productscore van Centea: 2 op een schaal van 1 (defensief) tot 7 (dynamisch) Productscore van Crédit Agricole: 3 op een schaal van 0 (defensief) tot 10 (dynamisch) Tijdens de initiële inschrijvingsperiode: maximaal 2,50%, niet verworven voor het compartiment Na de initiële inschrijvingsperiode: maximaal 1,50%, niet verworven voor het compartiment, 2% verworven voor het compartiment Na de initiële inschrijvingsperiode: 1% verworven voor het subfonds Op de einddatum: 0% In geval van een rechtstreekse inschrijving op naam in het register of in geval van wijziging van een nominee-inschrijving in een rechtstreekse inschrijving op naam in het register (op verzoek van de klant) wordt een vast bedrag van EUR 100 (incl. BTW) in rekening gebracht Fiscaliteit Algemeen De fiscale behandeling hangt af van de persoonlijke situatie van elke belegger en kan in de toekomst worden gewijzigd. (zie paragraaf 14 van Informatie over de BEVEK van het vereenvoudigde prospectus) Beursbelasting 0,65% bij uitstap (met een maximum van EUR 975) Nihil op de einddatum Hoe inschrijven? U kunt inschrijven op dit subfonds van 02/04/2012 tot 30/04/2012 tot 6 uur (onder voorbehoud dat in bepaalde omstandigheden tot vervroegde sluiting kan worden besloten) bij de distributiekantoren Centea en Crédit Agricole: Voor meer informatie:. Neem contact op met uw agent bij Centea of Landbouwkrediet. P. 5/6

6 Disclaimer De aard van dit document is commercieel en niet reglementair. De inschrijvingen vinden plaats op basis van het prospectus en de statuten. Het betreft het compartiment Euro & Emerging Equity I, een compartiment van de BEVEK Crelan Invest. De bevek Crelan Invest is een bevek naar Belgisch recht met meerdere subfondsen die gekozen heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en voor wat betreft bepaalde aspecten van haar werkwijze en haar beleggingen valt onder de Belgische wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. De potentiële beleggers moeten onderzoeken of de risico's verbonden aan een belegging in het subfonds passen bij hun situatie, en dienen zich er tevens van te vergewissen dat ze de inhoud van het onderhavige document volledig begrijpen. Overigens vestigen we de aandacht van ieder geïnteresseerde op het feit dat niet op deelbewijzen van het subfonds kan worden ingeschreven als de regelgeving van zijn land van herkomst, of van een ander land die op hem van toepassing is, dat verbiedt. Bijgevolg dient hij zich vóór elke inschrijving ervan te vergewissen dat deze inschrijving is toegelaten volgens de wetten die daarop van toepassing zijn en zich op de hoogte te stellen van de fiscale gevolgen van zo'n belegging. We raden alle beleggers sterk aan om advies in te winnen bij een onafhankelijke deskundige om te bepalen of een belegging in het subfonds gepast is. Het subfonds biedt geen enkele rendementsgarantie. Bovendien voorspellen de rendementssimulaties op basis van hypothetische gegevens in geen geval toekomstige resultaten en vormen ze evenmin een garantie voor toekomstige rendementen. De waarden van de deelbewijzen zijn onderhevig aan de schommelingen van de markt, waardoor de gerealiseerde beleggingen zowel kunnen dalen als stijgen. De informatie in dit document is onvermijdelijk onvolledig, wordt verschaft op basis van marktgegevens vastgesteld op een bepaald moment en kan veranderen. Uitgangspunt bij het gepresenteerde subfonds is dat belegd wordt voor de hele levensduur van het subfonds. Er wordt dus sterk aangeraden alleen deelbewijzen van dit subfonds te kopen als u de intentie hebt die tot hun voorziene vervaldag aan te houden. Als u uw deelbewijzen verkoopt vóór de in het prospectus vermelde vervaldag(en), zal de prijs die u wordt geboden, afhangen van de marktsituatie op die dag (en na aftrek van de kosten en taksen). Wie op deelbewijzen inschrijft, neemt dus een niet vooraf meetbaar kapitaalrisico als men verplicht is zijn deelbewijzen te laten terugkopen op een andere dag dan de voorziene datum: de terugkoopprijs op dat moment kan sterk verschillen (lager of hoger zijn) van het bedrag dat wordt verkregen via de hiervoor gegeven formule. Gedetailleerde informatie over dit product, de voorwaarden en de risico's die eraan zijn verbonden, vindt u in het volledige en het vereenvoudigde prospectus, en in de jaar- en halfjaarverslagen, die gratis verkrijgbaar zijn bij de maatschappelijke zetel van de bevek. U kunt deze informatie verkrijgen via CACEIS Belgium, uw Centea-kantoor (of op of in uw kantoor van Crédit Agricole (of op De informatie in dit document is geldig op het moment waarop ze is opgesteld en kan veranderen. Dit document is onderworpen aan het Belgische recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. De financiële dienst wordt verzorgd door CACEIS Belgium NV, beursmakelaar - Havenlaan 86C, bus Brussel. Verantwoordelijke uitgever: Rik DUYCK, 27/03/2012. P. 6/6

*eigen indicator van Centea en Landbouwkrediet. Voor meer informatie over de betekenis van deze productscores gelieve u zich te wenden tot uw agent.

*eigen indicator van Centea en Landbouwkrediet. Voor meer informatie over de betekenis van deze productscores gelieve u zich te wenden tot uw agent. biedt de mogelijkheid om op de einddatum van 29/11/2019 naast kapitaalbescherming (1), een potentiële meerwaarde te realiseren van maximaal 75% (ofwel een rendement op jaarbasis tussen 0% en 7,76% vóór

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus. Subfonds Euro & Emerging Equity I

Vereenvoudigd prospectus. Subfonds Euro & Emerging Equity I Vereenvoudigd prospectus Subfonds Euro & Emerging Equity I van de openbare zelfbeheerde BEVEK naar Belgisch recht met meerdere subfondsen en die gekozen heeft voor beleggingen die niet vallen onder richtlijn

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus. Subfonds Euro Equity Select II

Vereenvoudigd prospectus. Subfonds Euro Equity Select II Vereenvoudigd prospectus Subfonds Euro Equity Select II van de openbare zelfbeheerde BEVEK naar Belgisch recht met meerdere subfondsen en die gekozen heeft voor beleggingen die niet vallen onder richtlijn

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX POST-FIX FUND POST-Multifix MIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est

dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est dna (LU) Quarterly Best Value July 2021 Crédit Agricole Nord Est Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij de Caisse Régionale de

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie

KBC EQUISAFE INDEXSELECT INVEST 2

KBC EQUISAFE INDEXSELECT INVEST 2 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC EQUISAFE INDEXSELECT INVEST 2 FINANCIËLE KENMERKEN SOORT BELEGGING : Index-ICB met kapitaalbescherming: buitenlandse indexen. BELEGGINGSDOELEINDEN EN

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

EURO SELECT COUPON 90

EURO SELECT COUPON 90 LCL EMISSIONS (FR) EURO SELECT COUPON 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar; Recht op een mogelijke jaarlijkse variabele coupon van 100% van de positieve prestatie van de EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (Price)

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Index 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog dividendrendement

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging F CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018 Verkoopperiode: van 5 december 2012 tot 14 december 2012 (behoudens vervroegde afsluiting) Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna S.A. (1) Blootstelling

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE

HEALTH CARE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO-CALLABLE HEALTH CARE Inschrijvingsperiode: van 17 november tot en met 22 december 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van 8 jaar, indien er

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset

FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 36

FORTIS B FIX Bond Plus 36 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl)

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) Informatiefiche life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 AXA BelgiumFinance (NL) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23'

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 126

FORTIS B FIX Equity 126 FORTIS B FIX Equity 126 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START

POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Observation 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card

FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX 2007 Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

International Income Note

International Income Note International Income Note Gegarandeerd inkomen uit uw internationale belegging 3% inkomen per jaar Profiteren van een mogelijke stijging van Europese en Aziatische beurzen 100% hoofdsomgarantie op de afloopdatum

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 182

FORTIS B FIX Equity 182 FORTIS B FIX Equity 182 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

BNP Paribas Plan Easy Future

BNP Paribas Plan Easy Future Januari 2014 easy future: GEEF JE PLANNEN VORM Q&A BNP Paribas Plan Easy Future 1/Als er geen subfonds beschikbaar is met een looptijd die aansluit bij mijn project, in welk fonds moet ik dan beleggen?

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS

POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK PROSPECTUS CRELAN INVEST Informatie over de BEVEK Benaming CRELAN INVEST. Juridische vorm Naamloze vennootschap. Oprichtingsdatum 12 oktober 2011. Looptijd Onbeperkt. Maatschappelijke zetel Havenlaan,

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Diversified Europe 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

KBC - LIFE BEHEERSREGLEMENT

KBC - LIFE BEHEERSREGLEMENT KBC - LIFE EXCLUSIVE TIMING BOOSTER EUROPE 1 BEHEERSREGLEMENT EXCLUSIVE TIMING BOOSTER EUROPE - is een intern beleggingsfonds van KBC Verzekeringen NV, met zetel van de vennootschap te B-3000 LEUVEN, Professor

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Callable Global Select 90

Callable Global Select 90 BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90 Een beleggingstermijn van 8 jaar, behoudens vervroegde terugbetaling. Recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal (1)

Nadere informatie

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (FR) FIXED TARGET Speel in op de onzekerheid op de Europese aandelenmarkten Welke strategie? Op de aandelenmarkten heerst momenteel grote onzekerheid. Deze onzekerheid

Nadere informatie