KIVI NIRIA Center of Excellence development of personal skills

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIVI NIRIA Center of Excellence development of personal skills"

Transcriptie

1 KIVI NIRIA Center of Excellence development of personal skills Al een aantal jaren wordt door KIVI NIRIA een opleidingstraject aangeboden onder de naam KCE: KIVI NIRIA Center of Excellence. Deze trainingen die speciaal voor ingenieurs zijn opgezet worden door de deelnemers steeds als zeer positief ervaren. Het blijkt dat er in een behoefte wordt voorzien en dat is ook niet zo gek. Immers, persoonlijke vaardigheden zijn steeds belangrijker bij het succesvol functioneren. Maar die kunde komt niet zomaar, daar moet je wat voor doen en dat wordt door steeds meer ingenieurs herkend. Ook in 2008 gaat het KIVI NIRIA Center of Excellence weer van start, Gazing Performance verzorgt wederom de trainingen. In het basistraject wordt een zestal trainingen en twee masterclasses aangeboden, bij voldoende aanmeldingen wordt er een tweede traject gestart. Voor wie al trainingen uit het basistraject heeft gevolgd, is er een advanced traject met opnieuw uitdagende en pakkende trainingen. De beide Expertclasses Selling en Managing worden uit het reguliere programma gelicht en vormen een additioneel programma, ditmaal tevens aangevuld met een skillingtraining van 1 dagdeel per Expertclass. Een derde Expertclass wordt in het traject opgenomen, te weten de Expertclass Leadership. KCE is zodanig opgezet dat alle aspecten waar de (jonge) ingenieur in zijn of haar werk mee in aanraking komt aan bod komen. Je kunt ervoor kiezen om bepaalde trainingsmodules te doen, maar je kunt ook het hele traject doorlopen. De trainingen vormen binnen het Center of Excellence een logisch geheel, een goede reden dus om het hele traject te volgen. Voor de prijs hoef je het in ieder geval niet te laten, normaal zijn deze trainingen per stuk al vele honderden Euro's dder. Voor de masterclasses en de expertclasses geldt dat het gewenst is wanneer andere trainingsmodules eerder zijn gevolgd. Op die manier wordt de kwaliteit gewaarborgd. Voor alle trainingen geldt dat ze praktisch van aard zijn en zoveel mogelijk aansluiten bij de dagelijkse praktijk waar jonge ingenieurs mee te maken hebben. Gazing Performance heeft zich ondermeer gespecialiseerd in sociale vaardigheidstrainingen voor ingenieurs en staat daarmee garant voor kwalitatief goede en passende cursussen. De trainingen vinden plaats in het KIVI NIRIA gebouw, Prinsessegracht 23, Den Haag m.u.v. de trainingen die op zaterdag plaats vinden (nog nader bekend te maken locatie). Als je hebt deelgenomen aan een training ontvang je een certificaat van het KIVI NIRIA Center of Excellence. Je kunt je aanmelden door het bijgevoegde inschrijfformulier ingevuld op te sturen naar: Elfride Dijkstra, KIVI NIRIA Kamer UT, Postbus 217, 7500 AE Enschede of te mailen naar

2 Trainingsaanbod Traject I: starttraject (2 x) 1e periode 2e periode Creatief Denken CD 2 2 avond 16 Geen Cursus Code Dagdelen Verdeling Max. # Voor- cursisten kennis Time Management TM 2 2 avonden 20 Geen Teambuilding TB 3 maandagavond en 16 Geen zaterdag Effectief Communiceren EC 2 2 avonden 20 Geen Masterclass MC1 3 maandagavond en 20 TM en EC Persoonlijke zaterdag is Effectiviteit gewenst Vergadertechnieken VT 2 2 avonden 16 Geen Onderhandeltechnieken Masterclass Overtuigend Presenteren OT 2 2 avonden 20 Geen MC2 3 maandagavond en zaterdag 20 3 uit EC, TM, VT en OT is gewenst Traject II: verdiepingstraject 1e periode 2e period e Cursus Code Dagdelen Verdeling Max. # cursisten Voorkennis Coachend Leidinggeven CL 2 2 avonden 20 Geen Conflict-hantering CH 2 2 avonden 20 Geen Communiceren op EC1 2 2 avonden 20 EC is Niveau gewenst Communiceren als EC2 2 2 avonden 20 EC + EC1 Professional is gewenst Inleiding NLP NLP1 3 maandagavond en 16 Geen zaterdag Relatie - management RM 2 2 avonden 20 Geen NLP vervolg NLP2 2 zaterdag 16 NLP1 Traject III: Expertclasses Cursus Code Dagdelen Verdeling Max # cursisten Voorkennis Expertclass Mind-Set Selling MS-S dagdelen (doordeweeks) + 1 avond skilling 12 Geen Expertclass Inside Managing Expertclass Mind-Set Leadership MS-M dagdelen (doordeweeks) + 1 avond skilling MS-L dagdelen (doordeweeks) + 1 avond skilling 12 Geen 12 MS-M is gewenst

3 Inhoudsbeschrijvingen van de trainingen Time-Management Het leven lijkt steeds sneller te gaan. Meer moet er in steeds minder tijd gedaan worden (niet in de laatste plaats door jonge academici), terwijl de zaken eens rustig overdenken er al lang niet meer bij is. We hoeven ons daar niet bij neer te leggen. Deze training, die inmiddels al voor het tiende jaar wordt gegeven, leert je technieken om effectiever en efficiënter met je tijd om te gaan zoals: - Het stellen van doelen en prioriteiten - Het herkennen van overbodige tijdverslinders - Omgaan met interrupties en onvoorziene gebeurtenissen. De training wo rdt gekenmerkt door veel praktische tips en confronterende oefeningen, met als resultaat een zee van tijd als de juiste spelregels in acht worden genomen. Time Management is een training voor mensen die dat willen doen dat er echt toe doet en de resterende tijd aan andere zaken willen besteden die juist de kwaliteit van het leven een extra dimensie geven. De training heeft een praktische invulling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de dagelijkse praktijk. Daarbij wordt ondermeer gekeken naar de functieomschrijvingen en taken versus de werkelijk uitgevoerde activiteiten. Aan de hand van bij te houden logboeken wordt effectiviteit en efficiëntie van handelen kritisch bekeken en geëvalueerd. Verder zal gekeken worden welke activiteiten kunnen worden gedelegeerd en op welke wijze dat dan moet plaats vinden. Ook zal ingegaan worden hoe met interne en externe klanten dient te worden omgegaan. Voorbereiding: Deelnemers krijgen drie weken van te voren logboeken die ze kunnen inv ullen. Teambuilding Op het sportveld, op de werkvloer; in toenemende mate wordt samengewerkt in teams. De reden hiervoor is duidelijk: door samenwerking wordt een krachtiger resultaat bereikt dan door individuele inspanning. De beklimming van de Mt. Everest is door een individu niet te volbrengen; het is dankzij het team, dat het individu de top kan bereiken. Echter, omdat ieder mens uniek is en verschillend van de ander, is een goede onderlinge samenwerking geen vanzelfsprekendheid. Een goede teamleider zal dan ook rekening houden met de verschillen in karakter, vaardigheden, voorkeuren en ervaring. Er wordt wel eens gezegd, dat de ketting zo sterk is als de zwakste schakel. Het is om die reden dat het goed is om zicht te krijgen op je eigen teamrol en die van je teamgenoten. De reden wordt afgesloten met een praktische, teambuildende workshop. Als instrument om de individuele teamrollen te definiëren, heeft Gazing Performance gekozen voor de negen persoonlijkheidstypen van het Enneagram. Deze methode die reeds eeuwenoud is, heeft zijn waarde bewezen in de karakterisering van individuen in teamverband. Het Enneagram verheugt zich momenteel in een toenemende belangstelling, nu de waarde van dit dynamische model is herontdekt. Voor iedereen die belang stelt in de psyche van zichzelf en de ander, biedt het Enneagram waardevolle aanknopingspunten en inzichten. De training kent een grote mate van interactiviteit en praktische oefening. Voor de verdeling van de teamrollen hanteert de training de 9 persoonlijkheidstyperingen van het Enneagram. Voorbereiding: Drie weken voorafgaand aan de training, ontvangen de deelnemers een test thuis die ingevuld dient te worden. Effectief Communiceren Eén van de belangrijkste sleutels om succesvol te zijn in het bedrijfsleven is communicatie. Voor technici geldt dit in het bijzonder. Natlijk, praten kunnen we allemaal. Maar zijn we ook in staat om daar uit te komen waar we willen uitkomen.

4 Tijdens de training effectief communiceren leer je hoe je jouw eigen doelen kunt realiseren, waarbij je het instrument communicatie in zet. Het belangrijkste daarbij is dat de technieken worden ingezet om betrokkenheid bij je gesprekspartners te krijgen en een open, positieve en productieve atmosfeer. Want in een dergelijke atmosfeer boek je de beste resultaten. Luistergedrag, overtuigingskracht, reactietechnieken, positieve sfeer beïnvloeders en groepsprocessen zijn zo een paar kernwoorden. Er zal veel en praktisch geoefend worden. De training heeft e en praktische invulling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de dagelijkse praktijk. Daarbij zal ondermeer gekeken worden naar de vormen van communicatie die in de organisatie worden gehanteerd en de wijze waarop rapportagelijnen lopen. V erder zal er van iedere deelnemer een assessment worden gemaakt van het niveau en de kwaliteit van communicatie die de persoon in kwestie ten toon spreidt. Daarbij wordt aandacht besteed aan het zelfbeeld en het beeld dat anderen (klanten) hebben. Aan de hand van concrete korte oefeningen worden technieken geoefend en effecten die door communicatie (bij klanten) kunnen ontstaan manifest gemaakt. Masterclass Persoonlijke Effectiviteit Voor de mensen die zowel time-management als effectief communiceren hebben gevolgd is er een speciale masterclass om de persoonlijke effectiviteit die centraal heeft gestaan nog verder te verdiepen. Basis van de masterclass zijn de 7 habits of highly effective people van Stephen Covey. Er zal eerst gekken worden naar geboekte resultaten n.a.v. de eerder gevolgde trainingen. Ervaringen zullen worden uitgewisseld. Vervolgens zal aan de hand van discussie en concrete oefeningen gekeken worden naar de habits en wat ze nu eigenlijk precies inhouden. Ieder zal in staat worden gesteld om voor zichzelf te bepalen op welke wijze deze inpasbaar te maken zijn in het eigen leven. Het eindproduct is een persoonlijk actieplan. Deze training is voor die mensen die verder gaan, dan waar anderen blijven. Voor mensen die het maximale uit hun leven willen halen en niet bang zijn met het onbekende geconfronteerd te worden. Kortom, een echte masterclass. De training heeft een praktische invulling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de dagelijkse praktijk. Daarbij zal eerst gekeken worden naar de resultaten en de ontplooide activiteiten die men heeft vorm gegeven n.a.v. de laatste Time Management training die men heeft gevolgd. Vervolgens zal door middel van korte oefeningen inzicht worden v erkregen wat de habits inhouden. Het eindproduct is een persoonlijk actieplan van datgene dat ieder individu gaat ontplooien teneinde meer persoonlijke effectiviteit in het eigen leven te brengen. Vergadertechnieken Nederland staat bekend om haar vergader- en overlegcult. Als je kijkt naar een willekeurige week in je agenda weet je waarschijnlijk waarom. Maar zoveel vergaderingen er zijn, zoveel wordt er ook over geklaagd. Het dt te lang, er wordt langs elkaar heen gepraat, er komt niks uit, en ga zo maar door. Na deze cursus zal niet alles direct anders zijn. Maar wel zul jij in staat zijn om jouw vergadering goed en efficiënt te leiden. Of als je geen voorzitter bent om rollen die mensen in de vergadering vervullen (al dan niet met dubbele agenda s) te herkennen en daar goed op te reageren. Zodat jij in ieder geval jouw doelstellingen kunt bewaken en waar mogelijk de vergadering efficiënter, effectiever en productiever kunt laten verlopen. Maar behalve anderen kom ook jij aan bod. Aan de hand van zelfassessment zal gekeken worden wat jouw rol in het proces is. Zodat ook daar winst geboekt kan worden. De training heeft een praktische invulling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de dagelijkse praktijk. Door middel van discussie wordt gekeken naar de verschillende soorten vergaderingen die in de dagelijkse praktijk voorkomen, de doelstellingen van die vergaderingen de valkuilen. Vervolgens komen de aanbevelingen op tafel ter verbetering. Door middel van korte rollenspellen zullen de rollen die mensen vervullen ineen vergadering worden bekeken en zal worden

5 aangegaan op welke wijze daarmee moet worden omgegaan. Aan de hand van zelf-assessment wordt gekeken naar de eigen individuele rol in het vergaderproces, al dan niet als voorzitter. Voorbereiding: Geen Creatief Denken Een analytische denkwijze kan ons enorme resultaten opleveren. Een evenwichtige ontwikkeling en benutting van beide hersenhelften, kan indrukwekkende synergetische effecten bewerkstelligen. Perso nen als Da Vinci, Michelangelo en Einstein, kwamen juist dankzij hun vermogen tot het integraal aanspreken van hun analytische en verbeeldende vermogens, tot geniale prestaties. In deze fascinerende training leer je om met name je rechterhersenhelft te activeren die verantwoordelijk is voor jouw creativiteit. Na deze training zul je op meer verschillende manieren naar situaties kunnen kijken en meer oplossingsmogelijkheden gaan zien. Doordat je tevens de techniek van mindmapping leert, zul je nog beter in staat zijn om aantekeningen voor te bereiden. Een dynamische trainingsdag boordevol creatieve elementen om de deelnemer te leren op een andere, vaak verrassende wijze naar situaties te kijken en een schat aan extra oplossingsmogelijkheden te ontdekken. Tevens leren de deelnemers de fantastische manier van het maken van aantekeningen met behulp van mindmapping. Deze training wordt gekenmerkt door een hoge mate van oefening. Onderhandelingstechnieken Bij de eerste baan heb je het nog niet direct. Daarna al wel snel. De salarisonderhandeling. Maar naast deze onderhandeling, onderhandelen we vaak. Bijna iedere dag. Soms hebben we het niet door, soms heet het ook echt zo en gaan we er eens goed voor zitten. Want, wij zullen die ander niet het kaas van ons brood laten eten. Geen wonder dat veel onderhandelingen resulteren in geruzie, frustratie of mislukte doelstellingen. Tijdens deze training krijg in inzicht wanneer je eigenlijk moet onderhandelen. Dit kunnen ook alledaagse situaties zijn. Met je partner wat je komende weekeinde gaat doen, of zo. En als je dan weet wanneer je moet onderhandelen, wat zijn dan de dilemma s waar je tegen aan loopt. En hoe ga je daar mee om. Wanneer vertrouw je die ander. En hoe los ik conflicten op. Welke tactieken kan ik inzetten. En welke worden tegen mijn ingezet, en hoe wapen ik mij daar tegen. Het zijn de vragen die aan bod komen. Als model zal de Harvard-methode worden gebruikt. Het is een training bij uitstek voor mensen die door middel van overleg doelstellingen willen bereiken. Soms ook geen keus hebben dan te overleggen. De training heeft een praktische invulling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de dagelijkse praktijk. Door middel van groepsdiscussie en persoonlijke assessments zal inzicht verschaft worden in de verschillende onderdelen die behandeld worden. De Harvard-methode zal daarbij als leidraad gelden, omdat deze goed toepasbaar is in dagelijkse werksituaties. Korte oefeningen zullen zorgen voor confrontatie en oefening. Masterclass Overtuigend Presenteren Heb je minimaal 3 van de 4 communicatietrainingen gevolgd (presentatietechnieken, effectief communiceren, vergadertechnieken en onderhandeltechnieken = wenselijk) dan denk je misschien dat je klaar bent. Maar er valt nog zoveel te leren en oefenen. Tijdens deze masterclass worden de puntjes op de i gezet. Hoe leg je echte overtuigingskracht aan de dag. Hoe ga je om met kritiek en negatieve

6 opmerkingen? Hoe geef je kritiek? Hoe zeg je nee? Hoe kun je creatief denkvermogen ontwikkelen? Hoe formuleer ik nu echt helder, to_the_point en dus kort? Hoe moet ik improviseren en al helemaal als ik humor wil gebruiken? Hoe toon ik inlevingsvermogen, retorica en body -language? Kortom, veel vragen. Misschien weet je op sommigen het antwoord al. Wellicht ook niet. In dat geval moet je je zeker inschrijven. In het andere geval een mooi moment om weer eens te oefenen en feedback te krijgen. De training heeft een praktische invulling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de dagelijkse praktijk. Daarbij worden in hoog tempo een groot aantal korte oefeningen gedaan om effecten duidelijk te maken en technieken te oefenen. Confrontatie is een nadrukkelijk onderdeel van deze oefeningen. De feedback moet leiden tot een compleet persoonlijk assessment met aanbevelingen voor toekomstig handelen. Voorbereiding: Drie weken voor de masterclass krijgen de deelnemers een opdracht thuis om een korte presentatie voor te bereiden. Coachend Leidinggeven Het op adequate wijze leiding geven aan medewerkers is geen sinecure. Hoe haal je het beste uit je mensen, hoe weet je een omgeving te creëren waarin mensen gemotiveerd raken en willen excelleren? Het zijn vragen die beantwoord zullen worden in deze training. In deze training zul je de verschillende stijlen van leidinggeven gaan herkennen en leren beheersen. Voor wie geen tijd of geld heeft om een dure managementopleiding te volgen en wel de principes van coac hend leidinggeven onder de knie wil krijgen, is deze training een absolute uitkomst. De training heeft een praktische invulling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de dagelijkse praktijk. Door middel van groepsdiscussie en persoonlijke assessments zal inzicht verschaft worden in de verschillende stijlen van leidinggeven. Korte oefeningen en rollenspellen zullen zorgen voor confrontatie en oefening. Conflicthantering Of je het leuk vindt of niet, conflicten horen bij het leven. Ze komen voor in het werk, in het privé-leven en gaan vaak hand in hand met verandering. Wie de kunst van conflicthantering goed onder de knie heeft, krijgt wat hij of zij hebben wil, zonder dat er agressie aan te pas hoeft te komen. Het helpt je zaken op een rustige manier op te lossen en om redelijk te zijn, terwijl het je tegelijkertijd beschermt tegen degenen die misbruik zouden willen maken van die redelijkheid. In de training worden mogelijke conflictoorzaken inzichtelijk gemaakt. Tevens krijgen de deelnemers handvatten aangereikt om beter met conflictsituaties om te gaan. Er zal veelvuldig worden geoefend en deelnemers zullen meer inzicht in hun eigen conflictaanpak verkrijgen middels zelfassessments. Communiceren op Niveau Deze training is een logisch en krachtig vervolg op de module Effectief Communiceren en vormt tevens een uitstekend fundament voor diegenen die de training Inleiding NLP wil volgen. Je communicatie zal ingrijpend kunnen verbeteren.

7 In de training worden verschillende communicatiestijlen geoefend. Naast enige theoretische onderbouwing, wordt vooral gewerkt aan de hand van een veelheid aan praktische oefeningen. Communiceren als een Professional Deze training is een logisch en krachtig vervolg op de module Communiceren op Niveau en vormt tevens een uitstekend aanvulling voor diegenen die de training Inleiding NLP willen volgen. Je communicatie zal ingrijpend kunnen verbeteren. In de training worden verschillende communicatiestijlen geoefend. Naast enige theoretische onderbouwing, wordt vooral gewerkt aan de hand van een veelheid aan praktische oefeningen. Inleiding NLP Neuro Linguïstisch Programmeren, ofwel NLP, is een set zeer krachtige strategieën en modellen, waarmee je de communicatie kunt verbeteren met anderen en met jezelf. De basis is strikt wetenschappelijk en is gelegd door de psychologen Richard Bandler en John Grinder. In deze inleidende training maak je kennis met de werking van submodaliteiten en representatiesystemen; de manier waarop mensen informatie kunnen verwerken. Tevens leer je hoe je door middel van een betere afstemming op de gesprekspartner, gesprekken succesvoller kunt late verlopen. Ook maak je kennis en oefen je met enkele veel gebruikte strategieën. Wie bij NLP denkt dat het alleen maar gaat om over hete kolen te lopen, raden wij beslist aan voor deze trainingsmodule in te schrijven. In de training worden de vooronderstellingen van NLP uiteengezet, alsmede enkele veel gebruikte strategieën getoond, waarmee door de deelnemers geoefend zal worden. De training kent behalve een inleiding in de belangrijkste NLP-theorie, tevens een groot praktisch karakter. Relatiemanagement Relatiemanagement en netwerken lijken kreten die steeds vaker gehoord worden en niet voor iedereen een positieve klank hebben. Immers het lijkt ook wel op het old boys circuit waarin men elkaar d e bal toespeelt en anderen worden buiten gehouden. Zaken als netwerkmarketing en de uitwassen daarvan in de vorm van piramide verkoopsystemen, dragen ook niet bijzonder bij tot een goed imago. Toch is netwerken al zo oud als de weg naar Kralingen. Jij doet iets voor de ander en de ander doet iets voor jou. Als jij tevreden bent over de garage waar je jouw auto hebt gekocht en een kennis van je is op zoek naar een andere auto, zul je er over het algemeen geen moeite mee hebben, jouw positieve ervaringen te delen. Kortom, we netwerken wat af met zijn allen. Wanneer de Dikke Van Dale erop wordt nageslagen, dan wordt gesproken over: het leggen van contacten die nuttig zijn voor de eigen carrière. Ongetwijfeld waar, echter onvolledig. Immers een goed netwerk, levert niet uitsluitend een bijdrage aan de carrière. Daarnaast kenmerkt een goed netwerk zich door halen en brengen ; m.a.w. ook de ander die zich in jouw netwerk bevindt, heeft er baat bij. In deze training leer je om jouw netwerken gestructureerd in kaart te brengen. Ook leer je hoe je optimaal gebruik kunt maken van netwerken en hoe je een zogenaamde netwerkadministratie kunt opzetten en onderhouden. Trainingsaanpak In de training wordt ingegaan op verschillende soorten netwerken, worden netwerken van deelnemers in kaart gebracht en leren de deelnemers een netwerkadministratie op te zetten en te onderhouden.

8 NLP vervolg In de module Inleiding NLP heb je al geleerd met enkele NLP-strategieën te werken. Deze training gaat een behoorlijke stap verder. Je leert o.a. hoe je belemmerende overtuigingen kunt omzetten naar overtuigingen die handiger of prettiger zijn voor jouw functioneren. Ook ga je ervaren hoe je die doelen die jij graag wenst te bereiken, zodanig vorm kunt geven, dat de slagingskans aanzienlijk wordt vergroot. In de training wordt dan ook gewerkt met jouw persoonlijke doelen. Trainingsaanpak In de training wordt vooral veel geoefend. Tevens wordt gewerkt aan de hand van door de deelnemers in te brengen, persoonlijke doelen. Voorbereiding: Inleiding NLP gevolgd. Doelen te formuleren. Expertclass I: Mind-Set Selling Wat maakt het verschil tussen winnen en verliezen? En hoe groot is het verschil daadwerkelijk? Door succesvolle principes uit de topsport te vertalen naar verkoopactiviteiten, is Gazing Performance erin geslaagd een verkooptraining te ontwikkelen, die bewezen succesvol is. In plaats van de focus te richten op gedrag, wordt de focus verplaatst naar het proces dat zich afspeelt in het hoofd van de klant. In deze training leer je wat klanten denken en wat zij nodig hebben om tot besluitvorming te komen. Door je een heldere gespreksstruct te verschaffen zul je op alle momenten in het gesprek de situatie meester zijn, met name als de druk toeneemt. Topverkopers van gerenommeerde organisaties als Xerox, Ordina TA, UPS, AT&T, SAP en British Telecom gingen je voor en getuigen van imponerende omzetstijgingen. Als ook jij op de 1 e plaats wilt eindigen, grijp je deze kans aan en schrijf je jezelf in voor wat met recht een expertclass genoemd mag worden. De training is bijzonder praktisch van aard en bevat naast de noodzakelijke theorie, met name erg veel oefeningen en rollenspellen. De methodiek waarvan gebruik wordt gemaakt, is door Gazing Performance ontwikkeld in de topsport en toegankelijk gemaakt voor iedereen die met verkoop te maken heeft. De volledige struct van deze trainingsmethodiek is gevisualiseerd op 1 impactvol A -4 in plaats van een dikke syllabus die waarschijnlijk zelden of nooit zal worden ingezien. Circa 3 weken na de training, vindt er een zogenaamde skillingbijeenkomst plaats. Hierin staan de door jou geboekte resultaten en opgedane ervaringen centraal en vindt terugkoppeling naar het trainingsmodel plaats. Voorbereiding: De deelnemers hebben een functie waarbij verkoopactiviteiten zijn betrokken. Expertclass II: Inside Managing Deze training is gebaseerd op de principes uit de topsport. In de topsport gaat het om winnen. Keer op keer en ook op momenten dat het niet uitkomt. De marges tussen winnen en verliezen zijn daarbij smal, soms slechts tienden van seconden. Inge de Bruijn haalde tijdens de laatste Olympische Spelen op de 100 meter vlinderslag teleurstellend brons. Petra Thomas was 0,27 seconden sneller. Zij ging er met de hoofdprijs vandoor. De nagenoeg even goede De Bruijn had het nakijken. Echter, zij revancheerde zich meesterlijk op de 50 meter vrije slag. Zoals zij na haar overwinning aangaf: Ik was niet naar huis gegaan zonder goud. Desnoods was ik hier in Athene gebleven. Haar focus was volledig op goud gericht. Gedachten gaan vooraf aan gedrag. Meer dan gedragsvaardigheden te leren, leren wij je om de focus van je aandacht te richten en gericht te blijven houden op de performance. Perfecte gedachten leiden tot perfecte acties met als uitkomst perfect resultaat. De zwemmers Berghoff en Suzuki bewezen dit op

9 de Olympische Spelen van Seoul (1988). Een andere manier van keren droeg ertoe bij, dat zij alle records verbraken. Ook hier gingen gedachten vooraf aan gedrag. Ook jij kunt vaker goud winnen!!! In deze expertclass leer je hoe. De training is bijzonder praktisch van aard en bevat naast de noodzakelijke theorie, met name erg veel oefeningen en rollenspellen. De methodiek waarvan gebruik wo rdt gemaakt, is door Gazing Performance ontwikkeld in de topsport en toegankelijk gemaakt voor iedereen die met verkoop te maken heeft. De volledige struct van deze trainingsmethodiek is gevisualiseerd op 1 impactvol A -4 in plaats van een dikke syllabus die waarschijnlijk zelden of nooit zal worden ingezien. Circa 3 weken na de training, vindt er een zogenaamde skillingbijeenkomst plaats. Hierin staan de door jou geboekte resultaten en opgedane ervaringen centraal en vindt terugkoppeling naar het trainingsmodel plaats. Voorbereiding: De deelnemers hebben een aansturende of leidinggevende functie of wensen zich op een dergelijke rol voor te bereiden. Expertclass III: Leiderschap Leiderschap is een skill die ontwikkeld kan worden. Helderheid omtrent de taak van de leider, het aansturen van zijn team en begrip van zijn eigen stijl, zijn de kernelementen van deze training. Onderdelen van de training: - Vaststellen van de strategie van het bedrijf - Vaststellen van het primaire proces dat uitgevoerd moet worden: vaststellen van de taak en primaire verantwoordelijkheidsgebieden - Vaststellen van het gewenste gedrag van leiders, managers en medewerkers. - Begrip van en inzicht in vergroten met betrekking tot de gemeenschappelijke doelen en het (cult)effect op de diverse groepen. - Begrijpen vanuit welke drijfveren het management en de medewerkers hun doelen nastreven en concreet vertalen wat dit voor de medewerkers dagelijks betekent. Performance map: De MINDSET Leiderschap Map toont de essentiële strategieën en processen, die een leider kan toepassen om individuen en groepen optimaler te laten functioneren conform de bedrijfsprioriteiten. Een belangrijk kenmerk van deze Performance Map is, dat het in een oogopslag de verhoudingen zichtbaar maakt tussen de taak, het team en de eigen stijl van de leider. De training is bijzonder praktisch van aard en bevat naast de noodzakelijke theorie, met name erg veel oefeningen en rollenspellen. De methodiek waarvan gebruik wordt gemaakt, is door Gazing Performance ontwikkeld in de topsport en toegankelijk gemaakt voor iedereen die met leiderschap te maken heeft. De volledige struct van deze trainingsmethodiek is gevisualiseerd op 1 impactvol A -4 in plaats van een dikke syllabus die waarschijnlijk zelden of nooit zal worden ingezien. Circa 3 weken na de training, vindt er een zogenaamde skillingbijeenkomst plaats. Hierin staan de door jou geboekte resultaten en opgedane ervaringen centraal en vindt terugkoppeling naar het trainingsmodel plaats. Voorbereiding: De deelnemers hebben een aansturende of leidinggevende functie of wensen zich op een dergelijke rol voor te bereiden.

10 Trainingskalender Basistraject Groep I, Trainer Wim Vrolijk Module Datum Tijdstip Datum Tijdstip Time Management 21 januari januari Effectief Communiceren 17 maart maart Masterclass Overtuigend 14 april april (zaterdag) Presenteren Vergadertechnieken 9 juni juni Onderhandeltechnieken 25 augustus september Creatief Denken 6 oktober oktober Masterclass Persoonlijke Effectiviteit 10 november Teambuilding 8 december november (zaterdag) 13 december (zaterdag) Trainingskalender Basistraject Groep II, Trainer Karlijn Vrolijk Module Datum Tijdstip Datum Tijdstip Time Management 21 januari januari Effectief Communiceren 17 maart maart Masterclass Overtuigend Presenteren 28 april mei (zaterdag) Vergader-technieken 9 juni juni Onderhandel-technieken 25 augustus september Creatief Denken 6 oktober oktober Masterclass Persoonlijke Effectiviteit 17 november november (zaterdag) Teambuilding 15 december december (zaterdag)

11 Trainingskalender Advanced traject Inleiding NLP Trainer: Karlijn 4 februari Communiceren op 18 maart Niveau (dinsdag) Trainer: Karlijn Conflicthantering 19 mei Relatie - 23 juni management Coachend 15 september Leidinggeven NLP-2 4 oktober Trainer: Karlijn (zaterdag) Communiceren 2 maart als Professional 2009 Trainer: Karlijn 11 februari maart (dinsdag) 26 mei juni september maart Trainingskalender Expert traject Ex pertclass Selling Expertclass Managing Expertclass Leadership 13 mei september november mei september november

12 Inschrijfformulier KCE 2008 Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: adres: Tel. overdag: Tel. s avonds: Werkgever: Functie: KIVI NIRIA-lidnummer: Ik schrijf mij in voor de volgende KCE-trainingen (aankruisen indien van toepassing): Training KIVI NIRIA-lid Niet-lid? Time Management 190,- 285,-? Teambuilding 190,- 285,-? Effectief Communiceren 190,- 285,-? Masterclass Persoonlijke Effectiviteit 275,- 410,-? Vergadertechnieken 190,- 285,-? Creatief Denken 190,- 285,-? Onderhandeltechnieken 190,- 285,-? Masterclass Overtuigend Presenteren 275,- 410,-? Gehele KCE-traject 1.365, ,- (KIVI NIRIA-leden 1.365,- in plaats van 1.690,-) TOTAALBEDRAG Vanwege een zeer beperkt aantal deelnemers per training geldt dat KIVI NIRIA-leden voorrang krijgen. Trajectdeelnemers krijgen vervolgens weer voorrang op losse cursusdeelnemers. EENMALIGE INCASSO Hierbij machtig ik Young KIVI NIRIA Engineers om éénmalig een bedrag van schrijven van af te rekeningnummer tnv te Handtekening: Door ondertekening van dit inschrijvingsformulier machtigt u Young KIVI NIRIA Engineers (rek ) tot automatische incasso van het verschuldigde bedrag. Deze afschrijving zal plaatsvinden begin 2008, dan wel bij latere aanmelding binnen twee weken na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier. Indien u het niet eens bent met een incasso kunt u dit binnen 30 dagen door uw bank laten terugboeken. Inschrijfformulier aan: KIVI NIRIA Kamer UT, Postbus 217, 7500AE Enschede of fax of

13 Inschrijfformulier KCE Advanced 2008 Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: adres: Tel. overdag: Tel. s avonds: Werkgever: Functie: KIVI NIRIA-lidnummer: Ik schrijf mij in voor de volgende KCE-trainingen (aankruisen indien van toepassing): Training KIVI NIRIA-lid Niet-lid? Coachend Leidinggeven 210,- 315,-? Conflicthantering 210,- 315,-? Communiceren op niveau 210,- 315,-? Communiceren als professional 210,- 315,-? Inleiding NLP 265,- 395,-? Relatiemanagement 210,- 315,-? NLP Vervolg 210,- 315,-? Gehele KCE Advanced-traject 1.155, ,- (KIVI NIRIA-leden 1.155,- in plaats van 1.525,-) TOTAALBEDRAG Vanwege een zeer beperkt aantal deelnemers per training geldt dat KIVI NIRIA-leden voorrang krijgen. Trajectdeelnemers krijgen vervolgens weer voorrang op losse cursusdeelnemers. De Expertclasses hebben maximaal 12 deelnemers! EENMALIGE INCASSO Hierbij machtig ik Young KIVI NIRIA Engineers om éénmalig een bedrag van schrijven van af te rekeningnummer tnv te Handtekening: Door ondertekening van dit inschrijvingsformulier machtigt u de Young KIVI NIRIA Engineers (rek ) tot automatische incasso van het verschuldigde bedrag. Deze afschrijving zal plaatsvinden begin 2008, danwel bij latere aanmelding binnen twee weken na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier. Indien u het niet eens bent met een incasso kunt u dit binnen 30 dagen door uw bank laten terugboeken. Inschrijfformulier aan : KIVI NIRIA Kamer UT, Postbus 217, 7500AE Enschede of fax of

14 Inschrijfformulier KCE Expert 2008 Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: adres: Tel. overdag: Tel. s avonds: Werkgever: Functie: KIVI NIRIA-lidnummer: Ik schrijf mij in voor de volgende KCE-trainingen (aankruisen indien van toepassing): Training KIVI NIRIA-lid Niet-lid? Expertclass Mind-Set Selling 910, ,-? Expertclass Inside Managing 910, ,- Expertclass Mind-Set Leadership 910, ,-? Gehele KCE Expert-traject 2.350, ,- (KIVI NIRIA-leden 2.350,- in plaats van 2.730,-) TOTAALBEDRAG Vanwege een zeer beperkt aantal deelnemers per training geldt dat KIVI NIRIA-leden voorrang krijgen. Trajectdeelnemers krijgen vervolgens weer voorrang op losse cursusdeelnemers. De Expertclasses hebben maximaal 12 deelnemers! EENMALIGE INCASSO Hierbij machtig ik Young KIVI NIRIA Engineers om éénmalig een bedrag van schrijven van af te rekeningnummer tnv te Handtekening: Door ondertekening van dit inschrijvingsformulier machtigt u de Young KIVI NIRIA Engineers (rek ) tot automatische incasso van het verschuldigde bedrag. Deze afschrijving zal plaatsvinden begin 2008, danwel bij latere aanmelding binnen twee weken na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier. Indien u het niet eens bent met een incasso kunt u dit binnen 30 dagen door uw bank laten terugboeken. Inschrijfformulier aan: KIVI NIRIA Kamer UT, Postbus 217, 7500AE Enschede of fax of

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap Programma Persoonlijk leiderschap Bereiken wat je wilt Bereiken wat je wilt Iedere dag weer zijn wij allemaal bezig onze gestelde doelen te realiseren. Soms bewust maar meestal onbewust. Hoe krijg jij

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Faculteit Economie en Management Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner NLP NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren (Bandler en Grinder,

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Cursus Leiderschapsvaardigheden

Cursus Leiderschapsvaardigheden Cursus Leiderschapsvaardigheden Persoonlijk Leiderschap Strategisch Leidinggeven Samenwerken Beleid en Organisatie Leiderschapsvaardigheden en Managementtools Algemene informatie De opleiding Leiderschapsvaardigheden

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer A.P.M. (Arnold) Vanderlyde A. (André) Tolman, MFP H.F.M. (Henk) Vanderlyde F.G.R.

Nadere informatie

Online Training Academy

Online Training Academy Online Training Academy Auteur: Natasja Jager overzicht trainingen Datum: 6 november 2012 Versie: november 2012 Kant-en-klare trainingen in de Academy versie november 2012 Onderwerpen per thema Presentatievaardigheden

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

Training Persoonlijke Effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit Training Persoonlijke Effectiviteit Persoonlijke effectiviteit: vergroot je invloed door slim te werken Niet harder, maar slimmer werken: zo vergroot je je persoonlijke effectiviteit. Door op een slimme

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Bij ons leer je de wereld kennen Leiden Leadership Programme Voor wie? In het Leiden Leadership Programme ontwikkel je als

Nadere informatie

NLP Practitioner Opleiding. Communiceer en coach met impact!

NLP Practitioner Opleiding. Communiceer en coach met impact! NLP Practitioner Opleiding Communiceer en coach met impact! Wat een dag, DE goeroe Richard Bandler heeft mijn papiertje getekend, en DE beste docente ever genaamd Tara heeft deze overhandigd. En DE leukste

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN

OVERZICHT TRAININGEN OVERZICHT TRAININGEN COMMERCIE TRAINING #8: KLANTGERICHT VERKOPEN TRAINING #9: SUCCESVOL NETWERKEN COMMUNICATIE TRAINING #7: ONTSPANNEN PRESENTEREN TRAINING #21: EFFECTIEF COMMUNICEREN MANAGEMENT EN (PROJECT)LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Balans werk en privé. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

Balans werk en privé. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Balans werk en privé Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? dinsdag 30 oktober 2012 dinsdag 4 december 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM van het de workshop: BALANS WERK EN

Nadere informatie

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Training Training Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in een training van HRD Group? Neem dan gerust contact met ons op.

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Bas Smeets page 1

Bas Smeets  page 1 Bas Smeets www.bsmeets.com page 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen idee wat hoe hun ideale

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Praktisch leidinggeven op de FPZ-werkvloer De situatie de baas!

Praktisch leidinggeven op de FPZ-werkvloer De situatie de baas! Praktisch leidinggeven op de FPZ-werkvloer De situatie de baas! Praktisch leidinggeven op de FPZ-werkvloer De situatie de baas! Inleiding De farmaceutisch consulent, farmaceutisch managers en teamleiders

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Leergang Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Voor: (tactisch) leidinggevenden zorgmanagers locatiemanagers in de sector zorg en welzijn Hoe bereik ik afdelingsdoelen met mijn medewerkers?

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

Een goed begin is het halve werk!

Een goed begin is het halve werk! Een goed begin is het halve werk! Inleiding Bij het starten van projectteams moeten er veel puzzelstukken in elkaar worden gelegd. Wat is het doel? Wat is de kwaliteitseis? Wat is de tijd die we hebben,

Nadere informatie

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning Jobcoaching De Bakfiets Onze dienstverlening Coaching / Persoonlijke ondersteuning De Bakfiets Dit is de persoonlijke begeleiding van de werknemer. Afhankelijk van de het doel van de coaching vindt de

Nadere informatie

De opleiding tot NLP Practitioner

De opleiding tot NLP Practitioner De opleiding tot NLP Practitioner Wat is Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)? Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP ) wordt gedefinieerd als: de structuur van de subjectieve ervaring en wat daaruit verwacht

Nadere informatie

Timemanagement? Manage jezelf!

Timemanagement? Manage jezelf! Timemanagement? Manage jezelf! Trefwoorden Citeren timemanagement, zelfmanagement, stress, overtuigingen, logische niveaus van Bateson, RET, succes citeren vanuit dit artikel mag o.v.v. bron: www.sustrainability.nl

Nadere informatie

In 3 maanden regie op je leven

In 3 maanden regie op je leven In 3 maanden regie op je leven In 3 maanden regie op je leven? Ons leven verandert voortdurend. Soms door onszelf ingegeven, in andere gevallen door keuzes van anderen of door onvoorziene omstandigheden.

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE PRIORITEITEN drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE Ook zo druk, druk, druk? Hebt u het gevoel dat u geleefd wordt door de waan van de dag en dat u altijd tijd te kort hebt? Of hebt u uw zaakjes prima onder controle

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

FemaleTOPTalent. Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Van stress naar helderheid.

FemaleTOPTalent. Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Van stress naar helderheid. FemaleTOPTalent Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Het FemaleTopTalent programma voor de vrouwelijke professional: Met een HBO- of academische opleiding;

Nadere informatie

de plek van de leider

de plek van de leider Wat komt er kijken bij succesvol leiderschap? Deze en andere vragen stellen wij tijdens de Leergang Leiderschap. We gaan samen op zoek naar de essentie van leiderschap. Zo ontwikkel je een geoefend oog

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Simpel en snel leren op je werk Bij Ik Overtref Me geloven we dat jij alles in huis hebt om een succesvolle professional te zijn. Je wilt alleen af en toe een duwtje in

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Voor een groep. Korte Workshop Time-management. Slim Werken + Creatief Werken

Voor een groep. Korte Workshop Time-management. Slim Werken + Creatief Werken Voor een groep Korte Workshop Time-management Slim Werken + Creatief Werken edere dag een SlimWerken.COM Julianapark 48-5 5046 GB Tilburg T 013-5770495 M 06-27326562 E contact@slimwerken.com W www.slimwerken.com

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit & Business NLP Basics Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit hovelingsjanse is de interdisciplinaire organisatie die meerwaarde biedt op het gebied van veranderen: door van dichtbij die verandering

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Werkoverleg. Voor iedereen, door iedereen

Hand-out behorende bij de training. Werkoverleg. Voor iedereen, door iedereen Hand-out behorende bij de training Werkoverleg Voor iedereen, door iedereen Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level Level 14 5617 BC

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren?

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma (1 tot 5 dagen) We leven in een hectische tijd die steeds meer

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Sales en Account Management

Sales en Account Management Talent program Het Instituut voor (ISAM) is gespecialiseerd in academische sales opleidingen, masterclasses en seminars voor de ambitieuze sales professional. Het ISAM is opgericht in 1996 en verbonden

Nadere informatie

Grip op Ondernemerschap

Grip op Ondernemerschap Grip op Ondernemerschap Workshopreeks over 1. De juiste focus 2. Scherper positioneren 3. Acquireren met resultaat 4. Effectief communiceren 5. Beter Klantbeheer 6. De creatieve organisatie Je kunt de

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie

INFORMATIE. Training 50 plus weer aan het werk Van Werknemer naar Werkondernemer No Cure No Pay

INFORMATIE. Training 50 plus weer aan het werk Van Werknemer naar Werkondernemer No Cure No Pay INFORMATIE Training 50 plus weer aan het werk Van Werknemer naar Werkondernemer No Cure No Pay Active Case Management stelt zich als doel dat u als 50-plusser weer aan de slag komt. Niet door als een gek

Nadere informatie

Krachtig samenwerken: meer bereiken

Krachtig samenwerken: meer bereiken Of ligt het misschien ook aan mij? Krachtig samenwerken: meer bereiken Voor verantwoordelijke, resultaatgerichte managers en professionals die willen leren hoe ze meer voor elkaar krijgen. Belangrijke

Nadere informatie

Avondcursus kennismaken met NLP

Avondcursus kennismaken met NLP Avondcursus kennismaken met NLP Voor mensen die meer inzicht in zichzelf en anderen willen krijgen en zich verder willen ontwikkelen, is dit een prima inleiding in NLP! Waarnemingsstructuur: zintuiglijke

Nadere informatie

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen.

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen. Informatie voor cliënten coachingstrajecten U wilt een coachingstraject volgen omdat u zichzelf op professioneel gebied en op persoonlijk gebied wilt ontwikkeling en verbeteren. U werkt als professional

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname!

Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname! Het hart kent redenen die de rede niet kent Pascal Je kunt pas anderen managen, als je jezelf kunt managen Johan Cruyff Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname! 14 t/m 21 oktober 2017 Business

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

NLP MASTER PRACTITIONER

NLP MASTER PRACTITIONER 2016 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERDIEPEND De NLP Master Practitioner opleiding is een verdieping in je professionele ontwikkeling. In deze opleiding wordt je meester in communicatie- en gedragsverandering.

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

ZAKENWIJZER GROEI. beter worden, beter blijven. zakenw zer. passie voor mensen.

ZAKENWIJZER GROEI. beter worden, beter blijven. zakenw zer. passie voor mensen. Groei Management in & leidinggeven ZAKENWIJZER GROEI beter worden, beter blijven zakenw zer passie voor mensen. Alles verandert. Nu jij nog! Jaaropleiding We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

Training met persolog profielen

Training met persolog profielen Training met persolog profielen Verkrijg de beste resultaten op het werk en in uw dagelijks leven Ontdek een praktische manier om uw persoonlijkheid te ontwikkelen: U leert verschillende gedragstendensen

Nadere informatie

Management Development Program

Management Development Program Management Development Program Focus op doen! Leadership, performance en strategie gebundeld in één managementopleiding Start op 16 november 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Management

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie