KIVI NIRIA Center of Excellence development of personal skills

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIVI NIRIA Center of Excellence development of personal skills"

Transcriptie

1 KIVI NIRIA Center of Excellence development of personal skills Al een aantal jaren wordt door KIVI NIRIA een opleidingstraject aangeboden onder de naam KCE: KIVI NIRIA Center of Excellence. Deze trainingen die speciaal voor ingenieurs zijn opgezet worden door de deelnemers steeds als zeer positief ervaren. Het blijkt dat er in een behoefte wordt voorzien en dat is ook niet zo gek. Immers, persoonlijke vaardigheden zijn steeds belangrijker bij het succesvol functioneren. Maar die kunde komt niet zomaar, daar moet je wat voor doen en dat wordt door steeds meer ingenieurs herkend. Ook in 2008 gaat het KIVI NIRIA Center of Excellence weer van start, Gazing Performance verzorgt wederom de trainingen. In het basistraject wordt een zestal trainingen en twee masterclasses aangeboden, bij voldoende aanmeldingen wordt er een tweede traject gestart. Voor wie al trainingen uit het basistraject heeft gevolgd, is er een advanced traject met opnieuw uitdagende en pakkende trainingen. De beide Expertclasses Selling en Managing worden uit het reguliere programma gelicht en vormen een additioneel programma, ditmaal tevens aangevuld met een skillingtraining van 1 dagdeel per Expertclass. Een derde Expertclass wordt in het traject opgenomen, te weten de Expertclass Leadership. KCE is zodanig opgezet dat alle aspecten waar de (jonge) ingenieur in zijn of haar werk mee in aanraking komt aan bod komen. Je kunt ervoor kiezen om bepaalde trainingsmodules te doen, maar je kunt ook het hele traject doorlopen. De trainingen vormen binnen het Center of Excellence een logisch geheel, een goede reden dus om het hele traject te volgen. Voor de prijs hoef je het in ieder geval niet te laten, normaal zijn deze trainingen per stuk al vele honderden Euro's dder. Voor de masterclasses en de expertclasses geldt dat het gewenst is wanneer andere trainingsmodules eerder zijn gevolgd. Op die manier wordt de kwaliteit gewaarborgd. Voor alle trainingen geldt dat ze praktisch van aard zijn en zoveel mogelijk aansluiten bij de dagelijkse praktijk waar jonge ingenieurs mee te maken hebben. Gazing Performance heeft zich ondermeer gespecialiseerd in sociale vaardigheidstrainingen voor ingenieurs en staat daarmee garant voor kwalitatief goede en passende cursussen. De trainingen vinden plaats in het KIVI NIRIA gebouw, Prinsessegracht 23, Den Haag m.u.v. de trainingen die op zaterdag plaats vinden (nog nader bekend te maken locatie). Als je hebt deelgenomen aan een training ontvang je een certificaat van het KIVI NIRIA Center of Excellence. Je kunt je aanmelden door het bijgevoegde inschrijfformulier ingevuld op te sturen naar: Elfride Dijkstra, KIVI NIRIA Kamer UT, Postbus 217, 7500 AE Enschede of te mailen naar

2 Trainingsaanbod Traject I: starttraject (2 x) 1e periode 2e periode Creatief Denken CD 2 2 avond 16 Geen Cursus Code Dagdelen Verdeling Max. # Voor- cursisten kennis Time Management TM 2 2 avonden 20 Geen Teambuilding TB 3 maandagavond en 16 Geen zaterdag Effectief Communiceren EC 2 2 avonden 20 Geen Masterclass MC1 3 maandagavond en 20 TM en EC Persoonlijke zaterdag is Effectiviteit gewenst Vergadertechnieken VT 2 2 avonden 16 Geen Onderhandeltechnieken Masterclass Overtuigend Presenteren OT 2 2 avonden 20 Geen MC2 3 maandagavond en zaterdag 20 3 uit EC, TM, VT en OT is gewenst Traject II: verdiepingstraject 1e periode 2e period e Cursus Code Dagdelen Verdeling Max. # cursisten Voorkennis Coachend Leidinggeven CL 2 2 avonden 20 Geen Conflict-hantering CH 2 2 avonden 20 Geen Communiceren op EC1 2 2 avonden 20 EC is Niveau gewenst Communiceren als EC2 2 2 avonden 20 EC + EC1 Professional is gewenst Inleiding NLP NLP1 3 maandagavond en 16 Geen zaterdag Relatie - management RM 2 2 avonden 20 Geen NLP vervolg NLP2 2 zaterdag 16 NLP1 Traject III: Expertclasses Cursus Code Dagdelen Verdeling Max # cursisten Voorkennis Expertclass Mind-Set Selling MS-S dagdelen (doordeweeks) + 1 avond skilling 12 Geen Expertclass Inside Managing Expertclass Mind-Set Leadership MS-M dagdelen (doordeweeks) + 1 avond skilling MS-L dagdelen (doordeweeks) + 1 avond skilling 12 Geen 12 MS-M is gewenst

3 Inhoudsbeschrijvingen van de trainingen Time-Management Het leven lijkt steeds sneller te gaan. Meer moet er in steeds minder tijd gedaan worden (niet in de laatste plaats door jonge academici), terwijl de zaken eens rustig overdenken er al lang niet meer bij is. We hoeven ons daar niet bij neer te leggen. Deze training, die inmiddels al voor het tiende jaar wordt gegeven, leert je technieken om effectiever en efficiënter met je tijd om te gaan zoals: - Het stellen van doelen en prioriteiten - Het herkennen van overbodige tijdverslinders - Omgaan met interrupties en onvoorziene gebeurtenissen. De training wo rdt gekenmerkt door veel praktische tips en confronterende oefeningen, met als resultaat een zee van tijd als de juiste spelregels in acht worden genomen. Time Management is een training voor mensen die dat willen doen dat er echt toe doet en de resterende tijd aan andere zaken willen besteden die juist de kwaliteit van het leven een extra dimensie geven. De training heeft een praktische invulling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de dagelijkse praktijk. Daarbij wordt ondermeer gekeken naar de functieomschrijvingen en taken versus de werkelijk uitgevoerde activiteiten. Aan de hand van bij te houden logboeken wordt effectiviteit en efficiëntie van handelen kritisch bekeken en geëvalueerd. Verder zal gekeken worden welke activiteiten kunnen worden gedelegeerd en op welke wijze dat dan moet plaats vinden. Ook zal ingegaan worden hoe met interne en externe klanten dient te worden omgegaan. Voorbereiding: Deelnemers krijgen drie weken van te voren logboeken die ze kunnen inv ullen. Teambuilding Op het sportveld, op de werkvloer; in toenemende mate wordt samengewerkt in teams. De reden hiervoor is duidelijk: door samenwerking wordt een krachtiger resultaat bereikt dan door individuele inspanning. De beklimming van de Mt. Everest is door een individu niet te volbrengen; het is dankzij het team, dat het individu de top kan bereiken. Echter, omdat ieder mens uniek is en verschillend van de ander, is een goede onderlinge samenwerking geen vanzelfsprekendheid. Een goede teamleider zal dan ook rekening houden met de verschillen in karakter, vaardigheden, voorkeuren en ervaring. Er wordt wel eens gezegd, dat de ketting zo sterk is als de zwakste schakel. Het is om die reden dat het goed is om zicht te krijgen op je eigen teamrol en die van je teamgenoten. De reden wordt afgesloten met een praktische, teambuildende workshop. Als instrument om de individuele teamrollen te definiëren, heeft Gazing Performance gekozen voor de negen persoonlijkheidstypen van het Enneagram. Deze methode die reeds eeuwenoud is, heeft zijn waarde bewezen in de karakterisering van individuen in teamverband. Het Enneagram verheugt zich momenteel in een toenemende belangstelling, nu de waarde van dit dynamische model is herontdekt. Voor iedereen die belang stelt in de psyche van zichzelf en de ander, biedt het Enneagram waardevolle aanknopingspunten en inzichten. De training kent een grote mate van interactiviteit en praktische oefening. Voor de verdeling van de teamrollen hanteert de training de 9 persoonlijkheidstyperingen van het Enneagram. Voorbereiding: Drie weken voorafgaand aan de training, ontvangen de deelnemers een test thuis die ingevuld dient te worden. Effectief Communiceren Eén van de belangrijkste sleutels om succesvol te zijn in het bedrijfsleven is communicatie. Voor technici geldt dit in het bijzonder. Natlijk, praten kunnen we allemaal. Maar zijn we ook in staat om daar uit te komen waar we willen uitkomen.

4 Tijdens de training effectief communiceren leer je hoe je jouw eigen doelen kunt realiseren, waarbij je het instrument communicatie in zet. Het belangrijkste daarbij is dat de technieken worden ingezet om betrokkenheid bij je gesprekspartners te krijgen en een open, positieve en productieve atmosfeer. Want in een dergelijke atmosfeer boek je de beste resultaten. Luistergedrag, overtuigingskracht, reactietechnieken, positieve sfeer beïnvloeders en groepsprocessen zijn zo een paar kernwoorden. Er zal veel en praktisch geoefend worden. De training heeft e en praktische invulling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de dagelijkse praktijk. Daarbij zal ondermeer gekeken worden naar de vormen van communicatie die in de organisatie worden gehanteerd en de wijze waarop rapportagelijnen lopen. V erder zal er van iedere deelnemer een assessment worden gemaakt van het niveau en de kwaliteit van communicatie die de persoon in kwestie ten toon spreidt. Daarbij wordt aandacht besteed aan het zelfbeeld en het beeld dat anderen (klanten) hebben. Aan de hand van concrete korte oefeningen worden technieken geoefend en effecten die door communicatie (bij klanten) kunnen ontstaan manifest gemaakt. Masterclass Persoonlijke Effectiviteit Voor de mensen die zowel time-management als effectief communiceren hebben gevolgd is er een speciale masterclass om de persoonlijke effectiviteit die centraal heeft gestaan nog verder te verdiepen. Basis van de masterclass zijn de 7 habits of highly effective people van Stephen Covey. Er zal eerst gekken worden naar geboekte resultaten n.a.v. de eerder gevolgde trainingen. Ervaringen zullen worden uitgewisseld. Vervolgens zal aan de hand van discussie en concrete oefeningen gekeken worden naar de habits en wat ze nu eigenlijk precies inhouden. Ieder zal in staat worden gesteld om voor zichzelf te bepalen op welke wijze deze inpasbaar te maken zijn in het eigen leven. Het eindproduct is een persoonlijk actieplan. Deze training is voor die mensen die verder gaan, dan waar anderen blijven. Voor mensen die het maximale uit hun leven willen halen en niet bang zijn met het onbekende geconfronteerd te worden. Kortom, een echte masterclass. De training heeft een praktische invulling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de dagelijkse praktijk. Daarbij zal eerst gekeken worden naar de resultaten en de ontplooide activiteiten die men heeft vorm gegeven n.a.v. de laatste Time Management training die men heeft gevolgd. Vervolgens zal door middel van korte oefeningen inzicht worden v erkregen wat de habits inhouden. Het eindproduct is een persoonlijk actieplan van datgene dat ieder individu gaat ontplooien teneinde meer persoonlijke effectiviteit in het eigen leven te brengen. Vergadertechnieken Nederland staat bekend om haar vergader- en overlegcult. Als je kijkt naar een willekeurige week in je agenda weet je waarschijnlijk waarom. Maar zoveel vergaderingen er zijn, zoveel wordt er ook over geklaagd. Het dt te lang, er wordt langs elkaar heen gepraat, er komt niks uit, en ga zo maar door. Na deze cursus zal niet alles direct anders zijn. Maar wel zul jij in staat zijn om jouw vergadering goed en efficiënt te leiden. Of als je geen voorzitter bent om rollen die mensen in de vergadering vervullen (al dan niet met dubbele agenda s) te herkennen en daar goed op te reageren. Zodat jij in ieder geval jouw doelstellingen kunt bewaken en waar mogelijk de vergadering efficiënter, effectiever en productiever kunt laten verlopen. Maar behalve anderen kom ook jij aan bod. Aan de hand van zelfassessment zal gekeken worden wat jouw rol in het proces is. Zodat ook daar winst geboekt kan worden. De training heeft een praktische invulling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de dagelijkse praktijk. Door middel van discussie wordt gekeken naar de verschillende soorten vergaderingen die in de dagelijkse praktijk voorkomen, de doelstellingen van die vergaderingen de valkuilen. Vervolgens komen de aanbevelingen op tafel ter verbetering. Door middel van korte rollenspellen zullen de rollen die mensen vervullen ineen vergadering worden bekeken en zal worden

5 aangegaan op welke wijze daarmee moet worden omgegaan. Aan de hand van zelf-assessment wordt gekeken naar de eigen individuele rol in het vergaderproces, al dan niet als voorzitter. Voorbereiding: Geen Creatief Denken Een analytische denkwijze kan ons enorme resultaten opleveren. Een evenwichtige ontwikkeling en benutting van beide hersenhelften, kan indrukwekkende synergetische effecten bewerkstelligen. Perso nen als Da Vinci, Michelangelo en Einstein, kwamen juist dankzij hun vermogen tot het integraal aanspreken van hun analytische en verbeeldende vermogens, tot geniale prestaties. In deze fascinerende training leer je om met name je rechterhersenhelft te activeren die verantwoordelijk is voor jouw creativiteit. Na deze training zul je op meer verschillende manieren naar situaties kunnen kijken en meer oplossingsmogelijkheden gaan zien. Doordat je tevens de techniek van mindmapping leert, zul je nog beter in staat zijn om aantekeningen voor te bereiden. Een dynamische trainingsdag boordevol creatieve elementen om de deelnemer te leren op een andere, vaak verrassende wijze naar situaties te kijken en een schat aan extra oplossingsmogelijkheden te ontdekken. Tevens leren de deelnemers de fantastische manier van het maken van aantekeningen met behulp van mindmapping. Deze training wordt gekenmerkt door een hoge mate van oefening. Onderhandelingstechnieken Bij de eerste baan heb je het nog niet direct. Daarna al wel snel. De salarisonderhandeling. Maar naast deze onderhandeling, onderhandelen we vaak. Bijna iedere dag. Soms hebben we het niet door, soms heet het ook echt zo en gaan we er eens goed voor zitten. Want, wij zullen die ander niet het kaas van ons brood laten eten. Geen wonder dat veel onderhandelingen resulteren in geruzie, frustratie of mislukte doelstellingen. Tijdens deze training krijg in inzicht wanneer je eigenlijk moet onderhandelen. Dit kunnen ook alledaagse situaties zijn. Met je partner wat je komende weekeinde gaat doen, of zo. En als je dan weet wanneer je moet onderhandelen, wat zijn dan de dilemma s waar je tegen aan loopt. En hoe ga je daar mee om. Wanneer vertrouw je die ander. En hoe los ik conflicten op. Welke tactieken kan ik inzetten. En welke worden tegen mijn ingezet, en hoe wapen ik mij daar tegen. Het zijn de vragen die aan bod komen. Als model zal de Harvard-methode worden gebruikt. Het is een training bij uitstek voor mensen die door middel van overleg doelstellingen willen bereiken. Soms ook geen keus hebben dan te overleggen. De training heeft een praktische invulling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de dagelijkse praktijk. Door middel van groepsdiscussie en persoonlijke assessments zal inzicht verschaft worden in de verschillende onderdelen die behandeld worden. De Harvard-methode zal daarbij als leidraad gelden, omdat deze goed toepasbaar is in dagelijkse werksituaties. Korte oefeningen zullen zorgen voor confrontatie en oefening. Masterclass Overtuigend Presenteren Heb je minimaal 3 van de 4 communicatietrainingen gevolgd (presentatietechnieken, effectief communiceren, vergadertechnieken en onderhandeltechnieken = wenselijk) dan denk je misschien dat je klaar bent. Maar er valt nog zoveel te leren en oefenen. Tijdens deze masterclass worden de puntjes op de i gezet. Hoe leg je echte overtuigingskracht aan de dag. Hoe ga je om met kritiek en negatieve

6 opmerkingen? Hoe geef je kritiek? Hoe zeg je nee? Hoe kun je creatief denkvermogen ontwikkelen? Hoe formuleer ik nu echt helder, to_the_point en dus kort? Hoe moet ik improviseren en al helemaal als ik humor wil gebruiken? Hoe toon ik inlevingsvermogen, retorica en body -language? Kortom, veel vragen. Misschien weet je op sommigen het antwoord al. Wellicht ook niet. In dat geval moet je je zeker inschrijven. In het andere geval een mooi moment om weer eens te oefenen en feedback te krijgen. De training heeft een praktische invulling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de dagelijkse praktijk. Daarbij worden in hoog tempo een groot aantal korte oefeningen gedaan om effecten duidelijk te maken en technieken te oefenen. Confrontatie is een nadrukkelijk onderdeel van deze oefeningen. De feedback moet leiden tot een compleet persoonlijk assessment met aanbevelingen voor toekomstig handelen. Voorbereiding: Drie weken voor de masterclass krijgen de deelnemers een opdracht thuis om een korte presentatie voor te bereiden. Coachend Leidinggeven Het op adequate wijze leiding geven aan medewerkers is geen sinecure. Hoe haal je het beste uit je mensen, hoe weet je een omgeving te creëren waarin mensen gemotiveerd raken en willen excelleren? Het zijn vragen die beantwoord zullen worden in deze training. In deze training zul je de verschillende stijlen van leidinggeven gaan herkennen en leren beheersen. Voor wie geen tijd of geld heeft om een dure managementopleiding te volgen en wel de principes van coac hend leidinggeven onder de knie wil krijgen, is deze training een absolute uitkomst. De training heeft een praktische invulling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de dagelijkse praktijk. Door middel van groepsdiscussie en persoonlijke assessments zal inzicht verschaft worden in de verschillende stijlen van leidinggeven. Korte oefeningen en rollenspellen zullen zorgen voor confrontatie en oefening. Conflicthantering Of je het leuk vindt of niet, conflicten horen bij het leven. Ze komen voor in het werk, in het privé-leven en gaan vaak hand in hand met verandering. Wie de kunst van conflicthantering goed onder de knie heeft, krijgt wat hij of zij hebben wil, zonder dat er agressie aan te pas hoeft te komen. Het helpt je zaken op een rustige manier op te lossen en om redelijk te zijn, terwijl het je tegelijkertijd beschermt tegen degenen die misbruik zouden willen maken van die redelijkheid. In de training worden mogelijke conflictoorzaken inzichtelijk gemaakt. Tevens krijgen de deelnemers handvatten aangereikt om beter met conflictsituaties om te gaan. Er zal veelvuldig worden geoefend en deelnemers zullen meer inzicht in hun eigen conflictaanpak verkrijgen middels zelfassessments. Communiceren op Niveau Deze training is een logisch en krachtig vervolg op de module Effectief Communiceren en vormt tevens een uitstekend fundament voor diegenen die de training Inleiding NLP wil volgen. Je communicatie zal ingrijpend kunnen verbeteren.

7 In de training worden verschillende communicatiestijlen geoefend. Naast enige theoretische onderbouwing, wordt vooral gewerkt aan de hand van een veelheid aan praktische oefeningen. Communiceren als een Professional Deze training is een logisch en krachtig vervolg op de module Communiceren op Niveau en vormt tevens een uitstekend aanvulling voor diegenen die de training Inleiding NLP willen volgen. Je communicatie zal ingrijpend kunnen verbeteren. In de training worden verschillende communicatiestijlen geoefend. Naast enige theoretische onderbouwing, wordt vooral gewerkt aan de hand van een veelheid aan praktische oefeningen. Inleiding NLP Neuro Linguïstisch Programmeren, ofwel NLP, is een set zeer krachtige strategieën en modellen, waarmee je de communicatie kunt verbeteren met anderen en met jezelf. De basis is strikt wetenschappelijk en is gelegd door de psychologen Richard Bandler en John Grinder. In deze inleidende training maak je kennis met de werking van submodaliteiten en representatiesystemen; de manier waarop mensen informatie kunnen verwerken. Tevens leer je hoe je door middel van een betere afstemming op de gesprekspartner, gesprekken succesvoller kunt late verlopen. Ook maak je kennis en oefen je met enkele veel gebruikte strategieën. Wie bij NLP denkt dat het alleen maar gaat om over hete kolen te lopen, raden wij beslist aan voor deze trainingsmodule in te schrijven. In de training worden de vooronderstellingen van NLP uiteengezet, alsmede enkele veel gebruikte strategieën getoond, waarmee door de deelnemers geoefend zal worden. De training kent behalve een inleiding in de belangrijkste NLP-theorie, tevens een groot praktisch karakter. Relatiemanagement Relatiemanagement en netwerken lijken kreten die steeds vaker gehoord worden en niet voor iedereen een positieve klank hebben. Immers het lijkt ook wel op het old boys circuit waarin men elkaar d e bal toespeelt en anderen worden buiten gehouden. Zaken als netwerkmarketing en de uitwassen daarvan in de vorm van piramide verkoopsystemen, dragen ook niet bijzonder bij tot een goed imago. Toch is netwerken al zo oud als de weg naar Kralingen. Jij doet iets voor de ander en de ander doet iets voor jou. Als jij tevreden bent over de garage waar je jouw auto hebt gekocht en een kennis van je is op zoek naar een andere auto, zul je er over het algemeen geen moeite mee hebben, jouw positieve ervaringen te delen. Kortom, we netwerken wat af met zijn allen. Wanneer de Dikke Van Dale erop wordt nageslagen, dan wordt gesproken over: het leggen van contacten die nuttig zijn voor de eigen carrière. Ongetwijfeld waar, echter onvolledig. Immers een goed netwerk, levert niet uitsluitend een bijdrage aan de carrière. Daarnaast kenmerkt een goed netwerk zich door halen en brengen ; m.a.w. ook de ander die zich in jouw netwerk bevindt, heeft er baat bij. In deze training leer je om jouw netwerken gestructureerd in kaart te brengen. Ook leer je hoe je optimaal gebruik kunt maken van netwerken en hoe je een zogenaamde netwerkadministratie kunt opzetten en onderhouden. Trainingsaanpak In de training wordt ingegaan op verschillende soorten netwerken, worden netwerken van deelnemers in kaart gebracht en leren de deelnemers een netwerkadministratie op te zetten en te onderhouden.

8 NLP vervolg In de module Inleiding NLP heb je al geleerd met enkele NLP-strategieën te werken. Deze training gaat een behoorlijke stap verder. Je leert o.a. hoe je belemmerende overtuigingen kunt omzetten naar overtuigingen die handiger of prettiger zijn voor jouw functioneren. Ook ga je ervaren hoe je die doelen die jij graag wenst te bereiken, zodanig vorm kunt geven, dat de slagingskans aanzienlijk wordt vergroot. In de training wordt dan ook gewerkt met jouw persoonlijke doelen. Trainingsaanpak In de training wordt vooral veel geoefend. Tevens wordt gewerkt aan de hand van door de deelnemers in te brengen, persoonlijke doelen. Voorbereiding: Inleiding NLP gevolgd. Doelen te formuleren. Expertclass I: Mind-Set Selling Wat maakt het verschil tussen winnen en verliezen? En hoe groot is het verschil daadwerkelijk? Door succesvolle principes uit de topsport te vertalen naar verkoopactiviteiten, is Gazing Performance erin geslaagd een verkooptraining te ontwikkelen, die bewezen succesvol is. In plaats van de focus te richten op gedrag, wordt de focus verplaatst naar het proces dat zich afspeelt in het hoofd van de klant. In deze training leer je wat klanten denken en wat zij nodig hebben om tot besluitvorming te komen. Door je een heldere gespreksstruct te verschaffen zul je op alle momenten in het gesprek de situatie meester zijn, met name als de druk toeneemt. Topverkopers van gerenommeerde organisaties als Xerox, Ordina TA, UPS, AT&T, SAP en British Telecom gingen je voor en getuigen van imponerende omzetstijgingen. Als ook jij op de 1 e plaats wilt eindigen, grijp je deze kans aan en schrijf je jezelf in voor wat met recht een expertclass genoemd mag worden. De training is bijzonder praktisch van aard en bevat naast de noodzakelijke theorie, met name erg veel oefeningen en rollenspellen. De methodiek waarvan gebruik wordt gemaakt, is door Gazing Performance ontwikkeld in de topsport en toegankelijk gemaakt voor iedereen die met verkoop te maken heeft. De volledige struct van deze trainingsmethodiek is gevisualiseerd op 1 impactvol A -4 in plaats van een dikke syllabus die waarschijnlijk zelden of nooit zal worden ingezien. Circa 3 weken na de training, vindt er een zogenaamde skillingbijeenkomst plaats. Hierin staan de door jou geboekte resultaten en opgedane ervaringen centraal en vindt terugkoppeling naar het trainingsmodel plaats. Voorbereiding: De deelnemers hebben een functie waarbij verkoopactiviteiten zijn betrokken. Expertclass II: Inside Managing Deze training is gebaseerd op de principes uit de topsport. In de topsport gaat het om winnen. Keer op keer en ook op momenten dat het niet uitkomt. De marges tussen winnen en verliezen zijn daarbij smal, soms slechts tienden van seconden. Inge de Bruijn haalde tijdens de laatste Olympische Spelen op de 100 meter vlinderslag teleurstellend brons. Petra Thomas was 0,27 seconden sneller. Zij ging er met de hoofdprijs vandoor. De nagenoeg even goede De Bruijn had het nakijken. Echter, zij revancheerde zich meesterlijk op de 50 meter vrije slag. Zoals zij na haar overwinning aangaf: Ik was niet naar huis gegaan zonder goud. Desnoods was ik hier in Athene gebleven. Haar focus was volledig op goud gericht. Gedachten gaan vooraf aan gedrag. Meer dan gedragsvaardigheden te leren, leren wij je om de focus van je aandacht te richten en gericht te blijven houden op de performance. Perfecte gedachten leiden tot perfecte acties met als uitkomst perfect resultaat. De zwemmers Berghoff en Suzuki bewezen dit op

9 de Olympische Spelen van Seoul (1988). Een andere manier van keren droeg ertoe bij, dat zij alle records verbraken. Ook hier gingen gedachten vooraf aan gedrag. Ook jij kunt vaker goud winnen!!! In deze expertclass leer je hoe. De training is bijzonder praktisch van aard en bevat naast de noodzakelijke theorie, met name erg veel oefeningen en rollenspellen. De methodiek waarvan gebruik wo rdt gemaakt, is door Gazing Performance ontwikkeld in de topsport en toegankelijk gemaakt voor iedereen die met verkoop te maken heeft. De volledige struct van deze trainingsmethodiek is gevisualiseerd op 1 impactvol A -4 in plaats van een dikke syllabus die waarschijnlijk zelden of nooit zal worden ingezien. Circa 3 weken na de training, vindt er een zogenaamde skillingbijeenkomst plaats. Hierin staan de door jou geboekte resultaten en opgedane ervaringen centraal en vindt terugkoppeling naar het trainingsmodel plaats. Voorbereiding: De deelnemers hebben een aansturende of leidinggevende functie of wensen zich op een dergelijke rol voor te bereiden. Expertclass III: Leiderschap Leiderschap is een skill die ontwikkeld kan worden. Helderheid omtrent de taak van de leider, het aansturen van zijn team en begrip van zijn eigen stijl, zijn de kernelementen van deze training. Onderdelen van de training: - Vaststellen van de strategie van het bedrijf - Vaststellen van het primaire proces dat uitgevoerd moet worden: vaststellen van de taak en primaire verantwoordelijkheidsgebieden - Vaststellen van het gewenste gedrag van leiders, managers en medewerkers. - Begrip van en inzicht in vergroten met betrekking tot de gemeenschappelijke doelen en het (cult)effect op de diverse groepen. - Begrijpen vanuit welke drijfveren het management en de medewerkers hun doelen nastreven en concreet vertalen wat dit voor de medewerkers dagelijks betekent. Performance map: De MINDSET Leiderschap Map toont de essentiële strategieën en processen, die een leider kan toepassen om individuen en groepen optimaler te laten functioneren conform de bedrijfsprioriteiten. Een belangrijk kenmerk van deze Performance Map is, dat het in een oogopslag de verhoudingen zichtbaar maakt tussen de taak, het team en de eigen stijl van de leider. De training is bijzonder praktisch van aard en bevat naast de noodzakelijke theorie, met name erg veel oefeningen en rollenspellen. De methodiek waarvan gebruik wordt gemaakt, is door Gazing Performance ontwikkeld in de topsport en toegankelijk gemaakt voor iedereen die met leiderschap te maken heeft. De volledige struct van deze trainingsmethodiek is gevisualiseerd op 1 impactvol A -4 in plaats van een dikke syllabus die waarschijnlijk zelden of nooit zal worden ingezien. Circa 3 weken na de training, vindt er een zogenaamde skillingbijeenkomst plaats. Hierin staan de door jou geboekte resultaten en opgedane ervaringen centraal en vindt terugkoppeling naar het trainingsmodel plaats. Voorbereiding: De deelnemers hebben een aansturende of leidinggevende functie of wensen zich op een dergelijke rol voor te bereiden.

10 Trainingskalender Basistraject Groep I, Trainer Wim Vrolijk Module Datum Tijdstip Datum Tijdstip Time Management 21 januari januari Effectief Communiceren 17 maart maart Masterclass Overtuigend 14 april april (zaterdag) Presenteren Vergadertechnieken 9 juni juni Onderhandeltechnieken 25 augustus september Creatief Denken 6 oktober oktober Masterclass Persoonlijke Effectiviteit 10 november Teambuilding 8 december november (zaterdag) 13 december (zaterdag) Trainingskalender Basistraject Groep II, Trainer Karlijn Vrolijk Module Datum Tijdstip Datum Tijdstip Time Management 21 januari januari Effectief Communiceren 17 maart maart Masterclass Overtuigend Presenteren 28 april mei (zaterdag) Vergader-technieken 9 juni juni Onderhandel-technieken 25 augustus september Creatief Denken 6 oktober oktober Masterclass Persoonlijke Effectiviteit 17 november november (zaterdag) Teambuilding 15 december december (zaterdag)

11 Trainingskalender Advanced traject Inleiding NLP Trainer: Karlijn 4 februari Communiceren op 18 maart Niveau (dinsdag) Trainer: Karlijn Conflicthantering 19 mei Relatie - 23 juni management Coachend 15 september Leidinggeven NLP-2 4 oktober Trainer: Karlijn (zaterdag) Communiceren 2 maart als Professional 2009 Trainer: Karlijn 11 februari maart (dinsdag) 26 mei juni september maart Trainingskalender Expert traject Ex pertclass Selling Expertclass Managing Expertclass Leadership 13 mei september november mei september november

12 Inschrijfformulier KCE 2008 Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: adres: Tel. overdag: Tel. s avonds: Werkgever: Functie: KIVI NIRIA-lidnummer: Ik schrijf mij in voor de volgende KCE-trainingen (aankruisen indien van toepassing): Training KIVI NIRIA-lid Niet-lid? Time Management 190,- 285,-? Teambuilding 190,- 285,-? Effectief Communiceren 190,- 285,-? Masterclass Persoonlijke Effectiviteit 275,- 410,-? Vergadertechnieken 190,- 285,-? Creatief Denken 190,- 285,-? Onderhandeltechnieken 190,- 285,-? Masterclass Overtuigend Presenteren 275,- 410,-? Gehele KCE-traject 1.365, ,- (KIVI NIRIA-leden 1.365,- in plaats van 1.690,-) TOTAALBEDRAG Vanwege een zeer beperkt aantal deelnemers per training geldt dat KIVI NIRIA-leden voorrang krijgen. Trajectdeelnemers krijgen vervolgens weer voorrang op losse cursusdeelnemers. EENMALIGE INCASSO Hierbij machtig ik Young KIVI NIRIA Engineers om éénmalig een bedrag van schrijven van af te rekeningnummer tnv te Handtekening: Door ondertekening van dit inschrijvingsformulier machtigt u Young KIVI NIRIA Engineers (rek ) tot automatische incasso van het verschuldigde bedrag. Deze afschrijving zal plaatsvinden begin 2008, dan wel bij latere aanmelding binnen twee weken na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier. Indien u het niet eens bent met een incasso kunt u dit binnen 30 dagen door uw bank laten terugboeken. Inschrijfformulier aan: KIVI NIRIA Kamer UT, Postbus 217, 7500AE Enschede of fax of

13 Inschrijfformulier KCE Advanced 2008 Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: adres: Tel. overdag: Tel. s avonds: Werkgever: Functie: KIVI NIRIA-lidnummer: Ik schrijf mij in voor de volgende KCE-trainingen (aankruisen indien van toepassing): Training KIVI NIRIA-lid Niet-lid? Coachend Leidinggeven 210,- 315,-? Conflicthantering 210,- 315,-? Communiceren op niveau 210,- 315,-? Communiceren als professional 210,- 315,-? Inleiding NLP 265,- 395,-? Relatiemanagement 210,- 315,-? NLP Vervolg 210,- 315,-? Gehele KCE Advanced-traject 1.155, ,- (KIVI NIRIA-leden 1.155,- in plaats van 1.525,-) TOTAALBEDRAG Vanwege een zeer beperkt aantal deelnemers per training geldt dat KIVI NIRIA-leden voorrang krijgen. Trajectdeelnemers krijgen vervolgens weer voorrang op losse cursusdeelnemers. De Expertclasses hebben maximaal 12 deelnemers! EENMALIGE INCASSO Hierbij machtig ik Young KIVI NIRIA Engineers om éénmalig een bedrag van schrijven van af te rekeningnummer tnv te Handtekening: Door ondertekening van dit inschrijvingsformulier machtigt u de Young KIVI NIRIA Engineers (rek ) tot automatische incasso van het verschuldigde bedrag. Deze afschrijving zal plaatsvinden begin 2008, danwel bij latere aanmelding binnen twee weken na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier. Indien u het niet eens bent met een incasso kunt u dit binnen 30 dagen door uw bank laten terugboeken. Inschrijfformulier aan : KIVI NIRIA Kamer UT, Postbus 217, 7500AE Enschede of fax of

14 Inschrijfformulier KCE Expert 2008 Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: adres: Tel. overdag: Tel. s avonds: Werkgever: Functie: KIVI NIRIA-lidnummer: Ik schrijf mij in voor de volgende KCE-trainingen (aankruisen indien van toepassing): Training KIVI NIRIA-lid Niet-lid? Expertclass Mind-Set Selling 910, ,-? Expertclass Inside Managing 910, ,- Expertclass Mind-Set Leadership 910, ,-? Gehele KCE Expert-traject 2.350, ,- (KIVI NIRIA-leden 2.350,- in plaats van 2.730,-) TOTAALBEDRAG Vanwege een zeer beperkt aantal deelnemers per training geldt dat KIVI NIRIA-leden voorrang krijgen. Trajectdeelnemers krijgen vervolgens weer voorrang op losse cursusdeelnemers. De Expertclasses hebben maximaal 12 deelnemers! EENMALIGE INCASSO Hierbij machtig ik Young KIVI NIRIA Engineers om éénmalig een bedrag van schrijven van af te rekeningnummer tnv te Handtekening: Door ondertekening van dit inschrijvingsformulier machtigt u de Young KIVI NIRIA Engineers (rek ) tot automatische incasso van het verschuldigde bedrag. Deze afschrijving zal plaatsvinden begin 2008, danwel bij latere aanmelding binnen twee weken na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier. Indien u het niet eens bent met een incasso kunt u dit binnen 30 dagen door uw bank laten terugboeken. Inschrijfformulier aan: KIVI NIRIA Kamer UT, Postbus 217, 7500AE Enschede of fax of

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch

14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch 14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch De basisopleiding start dit najaar op 1 oktober 2011, en in het voorjaar op 3 maart 2012. Gedoceerd in 7 maal 2 dagen

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Timemanagement

Hand-out behorende bij de training. Timemanagement Hand-out behorende bij de training Timemanagement Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM 040-2115020

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie