Jaarverslag Januari december De Marshoeve. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen"

Transcriptie

1 Jaarverslag Januari december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

2 Versie 4.1, juni Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg _jv_1040_de%20marshoeve_jan2013-dec2013[1] Pagina 1

3 Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: De Marshoeve Adres: Dalmsholterweg 30 Postcode: 8146 PM Woonplaats Dalmsholte Provincie: Overijssel Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1 e contactpersoon Naam: Mw. C.M. Mars Adres: Dalmsholterweg 30 Postcode: 8146 PM Woonplaats Dalmsholte Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: Jaarverslag opgesteld door: C.M. Mars & E.A. Lukkien Datum laatste wijziging: Overige betrokkenen: 1 april _jv_1040_de%20marshoeve_jan2013-dec2013[1] Pagina 2

4 Het algemene beeld van het afgelopen jaar Algemeen Wat vooraf ging aan het jaar 2013: Het jaar 2012 stond onder meer in het teken van kwaliteit, samenwerking met andere zorgboeren in de regio ( Vechtdal Zorgboeren ) en in dit samenwerkingsverband anticiperen op de veranderingen in de WMO en AWBZ. In samenwerking met de Coöperatie Boer en Zorg zijn we aan de slag gegaan met een gezamenlijke AWBZ erkenning. De Marshoeve is paardenhouderij, manege en sinds 2004 een (Jeugd-) zorgboerderij. De Marshoeve heeft ruim 20 paarden en pony s. Onze deelnemers kunnen hier terecht voor individuele of groepsbegeleiding (dagbesteding), kortdurend verblijf en begeleid zelfstandig wonen. Vijf of zes keer per jaar organiseert de Marshoeve ponykampen voor deelnemers tot 18 jaar. Voor ouders en verzorgers worden een paar keer per jaar Gordon-communicatietrainingen georganiseerd ( Effectief Communiceren met Kinderen ) als opvoed en ouderondersteuning. In het jaar 2013 is hard gewerkt aan het anticiperen op de ontwikkelingen in de zorg en verder werken aan en uitdragen van onze kwaliteit. Begin februari 2013 wordt ons het evaluatiekeurmerk verleend. Dankzij een onderaannemerschap met de Coöperatie Boer en Zorg hebben we onze eerste zeven cliënten met een Zorg in Natura (hierna: ZIN) indicatie mogen verwelkomen. Met de Vechtdal Zorgboeren werken we samen aan onze toekomst als betrokken, professionele, kleinschalige, kwalitatief hoogwaardige zorgaanbieders. Deelnemers Onze deelnemers hebben veelal een diagnose ASS en/of een gedragsstoornis en een leeftijd tussen ongeveer 4 en 34 jaar. Daarnaast hebben een paar deelnemers een licht verstandelijke of lichamelijke handicap. Het afgelopen jaar hebben een aantal (5) deelnemers onze zorgboerderij verlaten. Sommige vanwege de overgang naar het voortgezet onderwijs (Atheneum, MBO), anderen omdat ze klaar waren om (meer) op eigen benen te staan en zich goed konden redden op sociaal vlak, met de studie of een eerste (bij)baan. We zijn natuurlijk erg trots op hen; daar doen we het uiteindelijk voor. Door de ontwikkelingen in de zorg merken we dat de nieuwe deelnemers met een budget voor ZIN zwaardere indicaties hebben en derhalve een grotere hulpvraag. Zal een grotere hulpvraag van de deelnemers hoogstwaarschijnlijk een trend zijn als gevolg van de transitie van het sociale domein: pas als de de betrokkene het in de thuissituatie niet meer (voldoende) redt, dan pas zal extramurele zorg worden ingeschakeld. De gemeente Ommen heeft laten weten te kiezen voor een systeemaanpak waarbij niet alleen naar de cliënt maar naar het hele gezin wordt gekeken en wordt beoordeeld wat nodig is. De aanpak van de Marshoeve past geheel in deze lijn: door het geven van ouderondersteuning in de vorm van educatie en trainingen (in de Gordon-methode en de methode Geef me de Vijf van Colette de Bruin) merken we dat het hele gezin - dus naast de ouders ook de broer(s)/zuster(s) van de deelnemer- hier profijt van heeft. De Marshoeve wil deze ondersteuning ook gaan bieden in de thuissituatie. Op deze manier willen we ook zorgen voor een stuk preventie, bijvoorbeeld dat door goede ondersteuning en educatie van de ouders kan worden voorkomen dat een deelnemer uit huis moet worden geplaatst en in de thuissituatie kan opgroeien. (Zie aan het einde van dit verslag D1= doelstelling 1) Uit het onderzoek naar de klanttevredenheid kwam naar voren dat de deelnemers en hun ouders over het algemeen zeer tevreden zijn met de zorg en begeleiding die we bieden (gemiddeld een 8). Er is ook veel vertrouwen in de deskundigheid van het team van de Marshoeve. Een verbeterpunt dat naar voren komt is dat we de ouders van de deelnemers nog meer kunnen informeren over activiteiten die we doen met de deelnemer en dat er behoefte is aan meer evaluaties per jaar. We hebben als doelstelling om in de toekomst een 8 of hoger te blijven scoren: de Marshoeve wil bekend zijn als een serieuze, betrokken en professionele zorgpartner waar deelnemers met ASS en gedragsproblematiek helemaal op hun plek zijn (D2) _jv_1040_de%20marshoeve_jan2013-dec2013[1] Pagina 3

5 Het team de Marshoeve Het team van de Marshoeve bestaat uit Christien Mars, dochter Loes Mars en negen medewerkers in parttime dienst die al jaren bij de Marshoeve werken. Het team wordt ondersteund door twee zeer gewaardeerde vrijwilligers die hier al jaren werken. In het jaar 2013 hebben twee medewerkers het team noodgedwongen moeten verlaten vanwege langdurige ziekte. Door het wegvallen van twee medewerkers is gebleken dat de werkzaamheden goed door de rest van het team kan worden opgevangen. De bereidwilligheid van de loyale medewerkers om bij te springen indien nodig groot. We concluderen dan ook dat uitbreiding van ons team op dit moment niet noodzakelijk is. Stagiairs Elk jaar hebben we weer enthousiaste stagiairs die hier stage lopen. De stagiairs volgen opleidingen als Jeugdzorg, HBO Toegepaste psychologie, SPH Jeugdzorg. In het studiejaar 2013/2014 hebben we zes stagiairs van één van de bovengenoemde opleidingen en één stagiair van de opleiding Paardenhouderij. Stagiaire Linda is zelfs al voor het derde studiejaar bij de Marshoeve. Door de stagiairs meteen aan het begin van de stage een inhouse opleiding in de Gordon methode en de methode Geef me de Vijf aan te bieden, hebben zij meteen hele mooie tools om effectief met de deelnemers te communiceren. We krijgen (ook in de stageverslagen) hele mooie feedback over de training en het feit dat de Gordon-methode zo makkelijk toe te passen is, in iedere relatie of situatie. Verder krijgen de stagiairs hun eigen cliënten toegewezen die ze onder toezicht van Christien één op één mogen begeleiden. Ze denken mee over de ontwikkeldoelen, doen observaties en schrijven rapportages. Op deze manier willen we onze stagiairs zo veel mogelijk praktijkervaring meegeven en laten ervaren wat het is om verantwoordelijk (doch niet eindverantwoordelijk ) voor hun cliënt te zijn. Daarnaast het als voordeel dat deelnemer met een indicatie voor groepsbegeleiding, op deze manier ook individueel wordt begeleid. Gelet op de trend van de grotere hulpvraag van deelnemers, hebben we als doelstelling dat we iedere jaar voldoende geschikte stagiairs hebben om ons te ondersteunen dat stuk extra zorg waar zo dringend behoefte aan is maar veelal onvoldoende budget (D3) Zorgboeren Vechtdal Sinds 2012 maakt de Marshoeve deel uit van een samenwerkingsverband van aanvankelijk 20 zorgboeren uit de gemeenten Ommen, Dalfsen en Hardenberg. Dit samenwerkingsverband -genaamd de Vechtdal Zorgboeren- treedt als één zorgaanbieder op richting de genoemde gemeenten in het kader van de transitie van de zorg. In het afgelopen jaar is door inmiddels 26 zorgboeren in diverse werkgroepen hard gewerkt aan de pilot Zorg zoekt Boer en het ontwikkelen van zorgarrangementen. Hieronder een paar van de activiteiten van de Vechtdal Zorgboeren in het afgelopen jaar: Op 30 januari 2013 hebben de hebben de Zorgboeren in het Vechtdal (hierna: Zorgboeren) in een politiek café aan politici van de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg zich als samenwerkingsverband officieel gepresenteerd en is er uitleg gegeven aan de pilot Zorg zoekt Boer. Hierop is zeer enthousiast gereageerd. In juni en september zijn twee open dagen georganiseerd bij alle Zorgboeren in het Vechtdal; deze zin goed bezocht, ook door de verantwoordelijken op gemeentelijk niveau. Op 6 september 2013 heeft de gedeputeerde Bert Boerman van de Provincie Overijssel de website voor de Zorgboeren Vechtdal gelanceerd. Een site waar we met zijn allen erg trots op zijn en laat zien dat wij als samenwerkende zorgboeren klaar zijn voor de transitie van het Sociale Domein (Jeugdzorg, WMO, participatiewet). We laten ons uiteraard nu ook al zien als betrouwbare zorgpartners binnen onze regio met een groot aanbod van zorgdiensten en arrangementen. Op 30 januari 2014 is het project Zorg zoekt Boer feestelijk afgerond in Oudleusen. Hierbij waren aanwezig de zorgboeren in het Vechtdal, andere zorg- en welzijnsaanbieders, deelnemers, bestuurders en politici _jv_1040_de%20marshoeve_jan2013-dec2013[1] Pagina 4

6 Vakmanschap, vertrouwen, verbinden en inspiratie waren de centrale thema s van deze bijeenkomst. Zie ook: Kwaliteit Op 4 februari 2013 hebben we het bericht gekregen dat de eerste evaluatie van ons kwaliteitssysteem tot een positieve evaluatie heeft geleid. Kwaliteit kunnen niet alleen leveren maar nu ook laten zien. We zijn meteen bezig gegaan met de implementatie van het systeem en het oppakken van acties die op de actiepuntenlijst staan. Kwaliteit maar ook veiligheid, zijn nu vaste punten op de vergaderagenda. Hieronder een paar voorbeelden van onze inzet en activiteiten op het gebied van kwaliteit. Naast het kwaliteitssysteem met de daarin verplichte bijlagen, ontwikkelen we ook een aantal protocollen met het team dat ons bedrijf nog beter en veiliger moet maken, zoals bijvoorbeeld een protocol losgebroken paarden. In 2013 hebben we met onze cliënten twee maal een brandoefening gedaan. We hebben onze cliënten vlak vóór aanvang van de oefening eerst voorbereid door middel van een PowerPoint presentatie. Hierdoor wisten onze cliënten wat er ging gebeuren, wie hier bij betrokken was (iedereen!), hoe we het gingen doen en wanneer (meteen na de presentatie). Beide oefeningen zijn goed verlopen en hebben deze ook geëvalueerd tijdens een volgende vergadering. Als belangrijkste punt uit de evaluatie kwam naar voren dat we de deelnemers echt op het hart moeten drukken dat zij meteen naar de verzamelplaats moeten gaan en niet de stallen ingaan om de paarden te gaan redden! Hier moeten we heel waakzaam voor zijn mocht er zich een calamiteit voordoen. In de plenaire vergadering van 12 december 2013 bespreken we alle punten die in het actieplan staan, voorvloeiend uit een update van onze RI&E die op 12 november 2013 heeft plaatsgevonden. Alle actiepunten van de update van de RI&E waren hiermee afgerond. Op 13 december 2013 krijgen Christien, Loes, Petra, Willeke, Sandra en Esther na een opleiding hun BHVdiploma of herhalingscerticaat. Op deze manier zijn we ervan verzekerd dat er altijd een BHV er aanwezig is en weten we wat te doen bij een calamiteit. De Marshoeve wil bekend staan als een betrouwbare zorgpartner die kwaliteit hoog in het vaandel heeft. We willen ons keurmerk behalen, behouden en continu werken aan verbetering (D4). Op het gebied van het verlenen van Zorg in Natura Vanaf februari op basis van onderaannemerschap met de Coöperatie Boer en Zorg, ZIN. In juli 2013 hebben we al drie cliënten aan wie we ZIN verleen en daar zijn we best trots op. Of deze tendens zich kan voortzetten is echter even onzeker: in juli 2013 komt er een nieuwsbrief van de Coöperatie Boer en Zorg waarin staat dat nieuwe cliënten (die na april 2013 zijn aangemeld) wellicht niet worden uitbetaald kunnen worden omdat het budget op is. Onzekerheid dus en wat zegt dit over de toekomst; heeft het überhaupt zin om in te zetten op ZIN waar we zo druk mee zijn geweest? Tijdens de vergadering van 9 juli 2013 van de VZO waarbij twee bestuursleden van de Coöperatie Boer en Zorg aanwezig zijn, wordt dit onderwerp ook besproken. De boodschap is helder: er kunnen geen garanties worden gegeven en het risico dat zorgboeren zorg verlenen/hebben verleend die ze niet vergoed krijgen is groot Gelukkig komt in augustus 2013 het bericht dat er voor de tweede helft van het jaar weer budget is en dat we zorg kunnen blijven verlenen. In de tweede helft van 2013 krijgen we er zelf 4 nieuwe cliënten bij. Een en ander dwingt tot het constant blijven nadenken over de toekomst. De doelstelling is dan ook dat continuïteit van de Marshoeve een basis moet krijgen door middel van een uitgebreid dienstenpakket, zoals ouderondersteuning hier of in de thuissituatie, het aanbieden van begeleid zelfstandig wonen, het geven van Gordon-communicatietrainingen, etc. (D5) _jv_1040_de%20marshoeve_jan2013-dec2013[1] Pagina 5

7 Cliënten met een persoonsgebonden budget Op 1 juli 2013 kunnen we constateren dat het cliëntenverloop gelukkig gering is: er stoppen een aantal cliënten door natuurlijk verloop en een paar wegens stopzetting van de pgb. Daarentegen krijgen we nieuwe aanmeldingen van betrekkelijk jonge cliënten met een stevige hulpvraag. De ponykampen in het voorjaar, de zomer en het najaar van 2013 zijn een succes en daarnaast weten ook steeds meer cliënten van ver buiten onze regio de Marshoeve te vinden. We willen de bekendheid hiervan verder uitbreiden (D6) door goede inzet van onze website, social media (D7) en landelijke advertenties. Ouderondersteuning/Gordon-trainingen De Gordon-communicatiemethode is een beproefde methode van effect communiceren met kinderen (zie ook: Christien Mars is een gecertificeerd trainer en geeft Gordon-trainingen aan ouders, verzorgers en iedereen die professioneel met kinderen werkt. In juni hebben we aan een aantal ouders van onze deelnemers een vierdaagse Gordon-training gegeven waarbij we diverse ervaringsoefeningen hebben gedaan met paarden. De combinatie van een communicatietraining (theorie en praktijk) met diverse oefeningen met behulp van paarden (ervaren) blijkt een groot succes. Door middel van een actuele website, het gebruik van social media willen we dit verder gaan promoten (D7). De accommodatie De intrek in onze nieuwe leefruimte grote woonkeuken, plus twee aparte (slaap) kamers heeft ons allemaal erg goed gedaan. Iedereen kan zijn plekje vinden en we kunnen nu met zijn allen tegelijkertijd eten in plaats van in twee shifts. Er is ook een heerlijke zithoek waar je op lekker banken kunt ontspannen en s avonds gezellig samen een film kunt kijken op een groot scherm. Ook voor de weekendopvang en de ponykampweken is dit alles natuurlijk ideaal.. Door de grote keuken merken we dat steeds meer deelnemers aanbieden om te helpen koken, ze vinden het geweldig om samen voor de groep maaltijden te bereiden. We willen verder één of twee extra plekken hebben voor begeleid zelfstandig wonen nodig. Hiervoor is medewerking van de gemeente nodig in de vorm van vergunningen (D8) De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen jaar Aantal Deelnemers Ten tijde van het schrijven van dit jaarplan zijn er 48 cliënten bij ons in zorg; we zijn 2013 gestart met 47 cliënten. Een heel mooi resultaat, zeker omdat we aan het begin van dit jaar niet goed wisten welke kant het zou opgaan. Van de 48 cliënten komen 42 van hen op basis van een pgb, de overige zes cliënten ontvangen zorg in natura. De doelstelling voor de toekomst is dan ook het behoud dan wel het vergroten van het aantal deelnemers (D9); hiervoor worden de voorgenoemde doelstellingen ingezet. Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod Begeleid zelfstandig wonen Per oktober 2013 hebben we één cliënt die hier bij de Marshoeve verblijft in het kader van begeleid zelfstandig wonen omdat thuis wonen niet meer ging. Er is een aparte kamer voor hem en deze heeft hij zelf naar zijn smaak mogen inrichten. Deze cliënt is thans 17 jaar en krijgt bij ons de begeleiding die hij nodig _jv_1040_de%20marshoeve_jan2013-dec2013[1] Pagina 6

8 heeft om straks zelfredzaam te zijn, zelfstandig te wonen en te werken. De begeleiding is zó ingericht dat deze cliënt samen met een begeleider of stagiair inkopen doet, eten klaarmaakt en samen eet. Ook leert hij huishoudelijke taken onder begeleiding zelfstandig te verrichten. Drie of vier avonden in de week werkt deze deelnemer als keukenhulp in een restaurant in Ommen. Met de gemeente zijn we bezig om vergunning te krijgen voor een inpandige verbouw zodat we aan meer cliënten deze vorm van begeleiding kunnen aanbieden (zie D8). Scholing en ontwikkeling Zodra medewerkers of stagiaires bij de Marshoeve komen werken, krijgen zij een Gordon-training ( Effectief Communiceren met Kinderen ; zie: Bij de Marshoeve wordt al vele jaren volgens succesvol met deze methode gewerkt. Aan het begin van dit studiejaar, in oktober, zijn we hiermee gestart. De training wordt gegeven door Christien Mars, die zelf een gecertificeerd Gordon-trainer is. De training wordt gegeven op een avond, gedurende tien achtereen volgende weken. De stagiaires zijn doorgaans erg enthousiast en we krijgen ook mooie feedback van hen als zij de vaardigheden toepassen tijdens hun stage. In november hebben we met acht personen deelgenomen aan een BHV cursus. Christien heeft zoveel mogelijk medewerkers gestimuleerd om deze training te volgen. Voorheen waren Christien, Rinus en Dorien degenen met een BHV diploma. Vooral na de twee brandoefeningen zagen meer medewerkers het nut om deze training zelf ook te gaan volgen. Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? De beoogde opleidingsdoelen voor dit jaar zijn gehaald, dat waren: 1. Het opleiden van alle stagiaires in de Gordon communicatie methode 2. Het opleiding van meer medewerkers tot BHV ers _jv_1040_de%20marshoeve_jan2013-dec2013[1] Pagina 7

9 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Ja Overzicht Vervolgactie Afgerond? Van het paard gegleden. Nog meer uitleg aan personeel. 27 maart 13 Plenaire vergadering Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Nee Overzicht Vervolgactie Afgerond? Zijn er meldingen van klachten? Nee Overzicht Vervolgactie Afgerond? Zijn er evaluatiegesprekken met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Ja Overzicht Vervolgactie Afgerond? Met alle ouders evaluatiegesprekken gehad. Doelen aangepast of vervolg van de wijze van begeleiding Een algemene vervolgactie zoals die naar voren komt uit het klanttevredenheidsonderzoek, is het aanbieden van meer evaluatiemomenten per jaar: ongeveer 2 á 3 x per jaar (D11) Ja Conclusies uit bovenstaand overzicht Zie ook hieronder bij Doelstellingen _jv_1040_de%20marshoeve_jan2013-dec2013[1] Pagina 8

10 Wat gaat er goed? Kwaliteit laat je zien en doe je vooral samen: samen nadenken hoe het beter, praktischer en veiliger kan. Iedereen heeft hierin een waardevolle inbreng maar ook zijn of haar verantwoordelijkheid in. We merken dat we bewuster worden waarom we bepaalde dingen moeten doen, zoals twee keer per jaar een ontruimingsoefening zodat je beter voorbereid bent op het onverwachte. Maar ook buiten het kwaliteitssysteem om maken we protocollen hoe te handelen in bepaalde gevallen. We denken meer na over hoe je de zaken nog beter kan registreren zodat je niets over het hoofd ziet. De vergaderingen hebben inmiddels een vaste structuur en regelmaat. Kwaliteit, veiligheid en welzijn zijn terugkerende agendapunten. We houden bij wie erbij aanwezig is en we maken goede verslagen van wat we hebben besproken en wat de vervolgacties zijn. We merken dat steeds meer cliënten van buiten deze regio de weg naar de Marshoeve vinden, door de ponykampen die speciaal zijn ingericht voor kinderen met gedragsproblematiek en ASS maar ook door de manier waarop wij de deelnemers begeleiden. We hebben een duidelijke visie hoe we met deelnemers omgaan en dat vertaalt zich door het onder meer werken met de Gordon-methode (communicatiemethode voor opvoeders) en het werken met de methode Geef me de Vijf (speciaal ontwikkeld voor kinderen met stoornissen in het autisme spectrum). Wat kan beter? De ouders van de deelnemers willen graag meer geïnformeerd worden over hun kind en wat de ontwikkelingen zijn. In het begeleidingsplan zorgen we ervoor dat we in ieder geval een evaluatiedatum afspreken na 3 of 4 maanden (of zoveel eerder als gewenst). We streven ernaar dat de ouders ongeveer drie maal per jaar de gelegenheid krijgen voor een evaluatiegesprek. Een goede planning is hiervoor onontbeerlijk. We gaan twee avonden inplannen voor de ouders waarin we een actueel thema gaan bespreken en ook nog een keer uiteenzetten wat we precies doen en wat de Gordon-methode en de methode van Geef me de Vijf inhoudt _jv_1040_de%20marshoeve_jan2013-dec2013[1] Pagina 9

11 Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig jaar Actie gerealiseerd toelichting Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Oefening calamiteitenplan Evaluatie gesprekken met deelnemers Tevredenheidonderzoek deelnemers Functioneringsgesprekken 2 maal 3 maal per jaar Deze is uitgevoerd Deze zijn uitgevoerd Actualisatie BHV Actie n.a.v. de RI&E Actiepunten afgehandeld en plenair besproken Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Inplannen van meer evaluatiegesprekken Informatie met de ouders Zie actielijst Dit is ten tijde van de aanpassing van dit jaarverslag ( ) al in volle gang en worden evaluatiegesprekken met de ouders en de cliënten gehouden. Aan de hand van dit gesprek wordt meteen een richtdatum voor de volgende evaluatie vastgesteld. We gaan inventariseren Op 16 en 23 april 2014 worden twee ouder bijeenkomsten georganiseerd. Overige acties van vorig jaar Trainingen geven ouders 2x per jaar Er worden tijdens de ouderavonden ook thema s behandeld met een informerend en educatief karakter. Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? Ja, ik denk door meer bijeenkomsten te organiseren voor ouders zodat er meer betrokkenheid komt van ouders. Dit was altijd niet mogelijk door gebrek aan ruimte, maar nu na verbouwing is dit wel te realiseren _jv_1040_de%20marshoeve_jan2013-dec2013[1] Pagina 10

12 Doelstellingen voor het komende jaar Doelstellingen die volgen uit de jaarevaluatie: D1: het aanbieden van opvoed- en ouderondersteuning bij de Marshoeve of in de thuissituatie en het bekend zijn bij de gemeente Ommen van deze dienst omdat het past in het beleid van het Sociale Domein zoals dat is geformuleerd door de gemeente. D2: hoog blijven scoren op klanttevredenheid D3: voldoende geschikte stagiairs om ons te ondersteunen in een stuk extra zorg voor deelnemer met een grote hulpvraag. D4: Blijven werken aan onze kwaliteit; deze komt de deelnemers en ons bedrijf ten goede. D5 en 6 Naast groeps- en individuele begeleiding, biedt de Marshoeve zoveel meer zoals ouderondersteuning op locatie en in de thuissituatie, trainingen etc. Ook hier gaan we meer de aandacht op richten. D7: betere inzet van de eigen website en sociaal media D8: verkrijgen van vergunningen om meer plekken voor begeleid zelfstandig wonen te kunnen aanbieden D9: behoud of vergroten van het aantal deelnemers D10: goede planning voor onder andere meer evaluatiegesprekken met (ouders van) deelnemers Neem de concrete acties die hier uit voortkomen op in de actielijst voor het komende jaar _jv_1040_de%20marshoeve_jan2013-dec2013[1] Pagina 11

13 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij : De Marshoeve Datum (mm-jjjj): Boerderijnummer: 1040 Jaar: van tot Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E CM 2016 Oefening calamiteitenplan CM Evaluatie gesprekken met deelnemers CM Tevredenheidonderzoek CM Functioneringsgesprekken CM Actualisatie BHV CM Opstellen jaarverslag CM/EL Acties n.a.v. de RI&E Nog geen (laatste actualisatie oktober 2013); alle acties daaruit zijn afgerond in 2013 Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Opstellen Meldcode Huiselijk geweld CM Aanpassen klachtenprocedure, opsturen aan dhr. Jan Koenders Overige acties EL Aanpassen jaarverslag 2013 EL Updaten website en inzet social media HA/EL _jv_1040_de%20marshoeve_jan2013-dec2013[1] Pagina 12

14 Aanbieden van opvoed- en onderondersteuning aan ouders. Bekendheid bij gemeenten. Gemeenteambtenaren Ommen, Hardenberg, Dalfsen, Zwolle en Hellendoorn in dit verband ook uitnodigen voor 10-jarig bestaan op 4 oktober 2014 Hoog blijven scoren op klanttevredenheid door het inplannen van ouderavonden in de 1 e helft van 2014: 16 en 23 april. Uitnodigingen opsturen. Voldoende inspraak (continu) CM CM Voldoende stagiaires voor het komende schooljaar CM Blijven werken aan onze kwaliteit (continu). Ook bespreken op plenaire vergadering 05 april 2014 Aandacht voor ondersteuning in de thuissituatie; wordt besproken op de ouderavonden op 16 en 23 april 2014 Vergunningen voor meer plekken voor begeleid zelfstandig wonen; gesprek met Ruimtelijke Ordening Behoud of vergroten aantal deelnemers - door bekendheid bij gemeente, meedoen aan bijeenkomsten vd gemeente - betere inzet social media (zie hierboven) - via netwerk Vechtdal Zorgboeren Goede planning en uitvoering voldoende evaluatiegesprekken Herhaalde aandacht voor orde en netheid rijhal en terrein: bespreken op de plenaire vergadering van 05 april 2014 CM/Allen CM CM CM CM/Allen _jv_1040_de%20marshoeve_jan2013-dec2013[1] Pagina 13

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Veilig Jaarbericht 2008

Veilig Jaarbericht 2008 Veilig Jaarbericht 2 VEILIG Het centrale thema van Limburg in is Veilig. In toenemende mate richt Bureau Jeugdzorg zich op de jeugdige waarvan de veiligheid in het gedrang is; jeugdigen die (ernstig) in

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F.

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F. INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 1. Woord vooraf A. Algemeen 1. Een zorgboerderij; wat moet ik me daarbij voorstellen? 2. Stand van zaken in Nederland B. Opstarten (voor zorgboeren) 1. Overwegingen bij het starten

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie