Trainingen SourcePower Academy In samenwerking met Ordina Academy

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trainingen SourcePower Academy In samenwerking met Ordina Academy"

Transcriptie

1 Trainingen SourcePower Academy In samenwerking met Ordina Academy

2 SOURCEPOWER - AANBIEDING Ontdek je eigen stijl met DISC NAAM HOOFDTRAINER Eric Schagen Persoonlijke effectiviteit Deelnemers Event SourcePower Online DISC assessment en coachgesprek van een uur EUR 75,00 (o.v.v. SourcePower) Individueel Voor aanvang van het coachgesprek breng je jouw voorkeursgedrag, eigen sterke kanten en communicatiemethode in kaart met behulp van een online DISC assessment. Tijdens het coachgesprek helpen wij jou als ZZP-er bij het interpreteren van de resultaten en zoeken wij samen naar jouw groeimogelijkheden. DISC is als instrument breed toepasbaar, binnen teams en organisaties, in het leren kennen van jezelf en de ander, bij het begeleiden van individuen en bij werving- en selectieprocedures. DISC brengt voorkeursgedrag, talenten en communicatie in kaart. Het bevordert open communicatie, helpt conflicten op te lossen en te verminderen, versterkt relaties en de samenwerking in teams en vergroot de effectiviteit binnen de verschillende lagen van een organisatie. DISC is een helder en toegankelijk analyse-instrument dat onontbeerlijk is in het portfolio van iedereen die met mensen werkt. inzichtelijk te maken waarom jij als ZZP-er doet wat je doet en niet doet de samenwerking met anderen te verbeteren te herkennen waar jouw professionele en persoonlijke groei mogelijk is je eigen sterktes en ontwikkelpunten in kaart te brengen te herkennen hoe je beter kunt communiceren andere mensen beter in te schatten. Wil je meer weten over wat DISC is, kijk dan op: Aanbieding geldig tot en met 31 december 2014

3 AGILE & SCRUM EXPERIENCE NAAM HOOFDTRAINERS Gert van de Krol, Remi-Armand Collaris, Pim Luth en Henk Ledderhof Proces- en projectmanagement Iedereen Twee dagdelen EUR 375,00 Scrum is een framework voor het Agile managen van softwareontwikkeling. Je werkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints (iteraties) werkende software opleveren. Samenwerking, communicatie en teamspirit zijn hierbij sleutelwoorden. Scrum is een term die afkomstig is uit de rugbysport, hierbij staan de spelers in een grote groep en proberen ze al duwend de bal naar de overkant van het veld te brengen. Scrum is een simpel framework met drie rollen, drie werkproducten en vier bijeenkomsten die het proces vormgeven. In deze workshop maak je aan de hand van een aantal oefeningen actief kennis met de ideeën en werkwijzen van Scrum en de hierin gebruikte termen. Bij deze training wordt het boek Scrum and XP from the Trenches van Henrik Kniberg uitgereikt. te vertellen waar Agile en Scrum voor staan de termen uit te leggen de managementhulpmiddelen toe te passen in de praktijk te beoordelen of je volgens de Agile mindset bezig bent in een Agile omgeving bij te dragen aan het verbeterproces. Agile & Scrum Experience is een gevarieerde workshop waarin theorie en het toepassen in de praktijk goed worden gecombineerd.

4 AGILE REQUIREMENTS Product Owner Experience NAAM HOOFDTRAINERS Frans de Wilde en Linda Haak Proces- en projectmanagement Iedereen Twee dagdelen EUR 375,00 Als analist of opdrachtgever in Agile ICT projecten is het vaak lastig om je vaardigheden tot hun recht te laten komen. Hoe combineer je je traditionele vaardigheden met een Agile werkwijze? Deze workshop richt zich op product owners, analisten, Scrum Masters en projectmanagers, die ervaring op willen doen met requirements, projectscoping en projectinschatting in een Agile omgeving. Heb je als ZZP-er altijd al willen weten hoe je in een Agile project met de verschillende belanghebbenden tot overeenstemming komt over de projectscope en inschatting? Ben je op zoek naar een manier om effectiever met nieuwe inzichten in je project om te gaan? Kom dan naar deze training. te beoordelen welke Agile requirements-hulpmiddelen voor welk type requirements bruikbaar zijn met belanghebbenden en teamleden tot een projectinschatting te komen op basis van use cases of user stories te ervaren dat het betrekken van belanghebbenden in hoge mate bijdraagt aan het projectsucces. Ik heb meer begrip voor de rol van de product owner. Ik ben nu in staat om mensen in een Scrum project op dezelfde gedachtelijn te krijgen.

5 SCRUM MASTER CERTIFICERING NAAM HOOFDTRAINER Extern Proces- en projectmanagement Iedereen Twee dagdelen en een examen EUR 900,00 Heb jij als ZZP-er de ambitie om Scrum Master te worden of met Scrum aan de slag te gaan? Dan is dit de juiste training. Tijdens deze tweedaagse training voegen we praktijk aan de theorie toe door middel van een verscheidenheid aan oefeningen en geven wij jou tips die je samen met jouw collega s kunt gebruiken. We zullen de fundamentele principes van Scrum behandelen die noodzakelijk zijn voor jouw kwalificatie als Certified Scrum Master. Belangrijker is dat je de gelegenheid krijgt om te leren om te gaan met de obstakels die Scrum teams tegen komen. Je zult veel beter toegerust zijn om Scrum in de praktijk te brengen en er een succes van te maken. hands-on praktijk ervaring die je hebt opgedaan en oefeningen die je meekrijgt met je collega s te delen met verschillende manieren teams te helpen om Scrum efficiënt en productief uit te voeren heb je voldoende kennis om het examen voor de Certified Scrum Master te behalen. Het (Engelse) examen kan achteraf online voltooid worden. Helder in theorie en praktijk. Gebaseerd op vele jaren ervaring in de Agile gemeenschap zal de trainer jou inzichten en praktische handvatten geven om met Scrum om te gaan. Deze training heeft een hoog tempo en zal extra aandacht besteden aan de volgende onderwerpen: het schatten en plannen op product, sprint en release niveau.

6 BISL FOUNDATION NAAM HOOFDTRAINER Jeroen Biermans Proces- en projectmanagement Iedereen Vier dagdelen EUR 400,00 De Business Information Services Library (BiSL) biedt een framework voor het werkveld dat zich bevindt tussen de aansluiting van ICT op het bedrijfsproces. Juist deze aansluiting is vaak niet optimaal. Het BiSL-procesmodel geeft inzicht in alle hoofdprocessen van het werkveld en de relaties tussen de processen. Het biedt aanknopingspunten voor verbetering van de processen, onder meer via 'best practices, en het verschaft een uniforme terminologie. de activiteiten en resultaten van functioneel beheer en informatiemanagement volgens de clusters en processen van het BiSL framework te beschrijven de onderlinge relaties te beschrijven de positie van functioneel beheer en informatiemanagement te bepalen. Interactief met diverse opdrachten. Deze training is exclusief examen. Wanneer je het examen wil afleggen dan dien je dit zelf bij APMG aan te vragen.

7 ITIL FOUNDATION NAAM HOOFDTRAINERS Rob Clarenbeek, Peter Kers en Hernando Fonseca Proces- en projectmanagement Iedereen ITIL Foundation V3 is voor professionals die betrokken zijn bij het beheer, de organisatie en de optimalisatie van de activiteiten van de processen in een IT serviceorganisatie. De training is praktijkgericht. In een efficiënt en degelijk programma word je volledig voorbereid op het officiële examen ITIL Foundation. Vijf dagdelen EUR 800,00 beheerprocessen binnen een ICT-organisatie in te richten. ITIL is geen methode of model, maar eerder een reeks van best practices en concepten. Dit alles moet leiden tot verbetering van klanttevredenheid door een meer professionele benadering, standaardisering en begeleiding, verhoging van productiviteit en verhoging van gebruik van ervaring en vaardigheden. Je krijgt actuele kennis aangereikt op het gebied van ICT servicemanagement, die je direct in de praktijk kan toepassen. Hoofdonderwerpen in de training: inleiding IT servicemanagement introductie IT service life cycle service strategies service design service transition service operation continual service improvement proefexamen.

8 KERNKWADRANTEN NAAM HOOFDTRAINER Henri van Herwaarden Persoonlijke effectiviteit Medewerkers die ondersteuning zoeken bij hun persoonlijke ontwikkeling Een dagdeel Eur 95,00 De training is opgezet om zoveel mogelijk te oefenen met het maken van een kernkwadrant. Na een introductie van het concept en de theorie ga je in tweetallen aan de slag om in ieder geval één maar mogelijk ook twee kernkwadranten te maken op basis van je grootste allergieën. De allergie is specifiek gekozen, omdat deze in samenwerkingsverbanden het meest contraproductief zijn. Als je in staat bent om je eigen allergie als alarmsignaal te zien en bereid bent om uit te zoeken welke kernkwaliteiten en uitdagingen achter deze allergie zitten, dan is er een gerede kans dat jouw samenwerking met anderen significant verbetert. Aan het eind van de training wordt weer de koppeling gemaakt naar de praktijk. Hoe kan je dit gedachtegoed inzetten in je eigen projecten? Met een extra instrument in handen de samenwerking met anderen te verbeteren, doordat je: de basistheorie van kernkwaliteiten kent je eigen uitdaging onderkent in mogelijke conflictsituaties je eigen kernkwaliteiten kan vaststellen op basis van je allergie een ander kan helpen een kernkwadrant op te stellen beseft dat je allergie een alarmsignaal is om tot actie over te gaan en een deel van de oplossing in zich heeft beseft dat een volledig kernkwadrant mogelijkheden biedt deze samenwerking te verbeteren. Erg goede training! Prettige sfeer, vertrouwenssfeer goed neergezet. Ruimte voor iedereen om vraagstukken helder te krijgen.

9 BASISCURSUS UML NAAM HOOFDTRAINERS Michel van der Meulen en Linda Haak ICT De deelnemer heeft enige ervaring in het analyse- en ontwerpproces. Drie dagdelen EUR 400,00 De basiscursus Unified Modelling Language (UML) geeft de deelnemers een introductie in UML. Tijdens de cursus worden verschillende UML diagrammen uitgelegd en oefenen deelnemers om de diagrammen volgens UML standaard vast te leggen. Bij aanvang ontvang je het boek UML Distilled 3rd edition van Martin Fowler. Hoofdonderwerpen in de training: activiteitendiagrammen sequence-diagrammen statusdiagrammen klassen- en objectdiagrammen use case-diagrammen casus. UML diagrammen te maken en beheers je de basisbeginselen van UML. De stof is zeer helder, levendig en in het juiste tempo toegelicht, met voldoende oefenmomenten.

10 FACILITEREN VAN WORKSHOPS NAAM HOOFDTRAINER Remco de Kramer Persoonlijke effectiviteit Iedereen die workshops leidt of begeleidt Twee dagdelen EUR 375,00 Wil jij binnen korte tijd groepen naar resultaat leiden, draagvlak creëren of informatie boven tafel krijgen? Neem dan deel aan deze training. Met deze training verbeter je jouw vaardigheden als workshop facilitator. groepen op een effectieve manier te laten samenwerken en naar resultaat te leiden te borgen dat resultaat wordt bereikt volgens een goed georganiseerd proces. Hoofdonderwerpen in de training: voorbereiden en ontwerpen van een workshop succesfactoren en randvoorwaarden van goede workshops werkvormen inzetten die passend zijn bij het resultaat dat moet worden bereikt toepassen van technieken om groepen keuzes te laten maken, hen scherp te houden en te laten samenwerken omgaan met stoorzenders. Wat verder belangrijk is om te weten: Als cursist leer je diverse workshoptechnieken direct toe te passen (in de rol van facilitator) of te ervaren (in de rol van deelnemer). Theorie wordt toegepast in de praktijk en het delen van elkaars (praktijk)ervaringen staat centraal. Vaardigheden van de deelnemers worden continu aangescherpt door talrijke feedbackmomenten. Ter verdieping van de theorie ontvang je tijdens de training het Groot Werkvormen Boek en diverse artikelen.

11 NLP INTRODUCTIE EFFECTIEF COMMUNICEREN NAAM HOOFDTRAINERS Elsbeth Hiemcke, Eric Schagen en Henri van Herwaarden Persoonlijke effectiviteit Medewerkers die ondersteuning zoeken bij hun persoonlijke ontwikkeling Vijf dagdelen EUR 650,00 Als ZZP-er heb je te maken met veel verschillende klanten en leveranciers waarmee je veelvuldig communiceert. Soms heb je het gevoel dat deze communicatie beter zou kunnen. Je zou effectiever willen communiceren. Deze cursus geeft je inzicht in welke communicatietechnieken dit kunnen bewerkstelligen en is gericht op een attitudeverandering. te benoemen welke persoonlijke (belemmerende) overtuigingen aan de basis staan van je eigen communiceren de eigen communicatie voor te bereiden en te evalueren beter contact met anderen te maken door een vergrote flexibiliteit in je eigen communicatie doelen vast te stellen, waardoor je je bij de klant/opdrachtgever beter kan richten op zijn/haar opdracht (doel-)gerichter vragen te stellen. Eye-opener.

12 DE ORDINA COACHPOOL NAAM COACHES Eric Schagen, Huub van Es, Elly van Buren, Trudie van Ewijk en Henri van Herwaarden Persoonlijke effectiviteit ZZP-ers met een coachvraag Omschrijving van de coachpool Ieder coachtraject start met een (gratis) intakegesprek per telefoon of face-to-face met de coach van jouw keuze. Samen stellen jullie vast wat je wil bereiken, hoe jij en je coach dit gaan doen en hoeveel gesprekken daarvoor nodig zijn. Alle gesprekken die je voert met je coach zijn uiteraard vertrouwelijk. De Ordina coachpool bestaat uit goed opgeleide, streng geselecteerde en zeer ervaren coaches. Wil je weten wie onze coaches zijn, vraag dan de profielen van onze coaches op. DUUR COACHTRAJECT Intake (gratis) plus drie coachgesprekken van twee uur EUR 600,00 Mogelijke coachvragen Waar ben ik nu eigenlijk goed in (mijn talenten) en hoe benut ik die beter? Wat vind ik belangrijk (mijn drijfveren en kernwaarden) en hoe zet ik die optimaal in? Hoe ga ik om met kritiek en de emoties die dat bij mij oproept? Hoe zorg ik dat ik meer zichtbaar word en meer voor mezelf opkom? Hoe communiceer ik met anderen en hoe vergroot ik mijn effectiviteit? Heb je vragen? Deze mag je mailen naar

13 CONTACTGEGEVENS Schrijf je in voor een training via SourcePower B.V. Ringwade LM NIEUWEGEIN E: M: +31 (0)

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Zest Application Professionals Agile Training & Workshops

Zest Application Professionals Agile Training & Workshops De Agile Workshops en trainingen van Zest Application Professionals geven u de noodzakelijke informatie om Agile in uw organisatie te introduceren of te optimaliseren. U doet handson ervaring op en leert

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Onze UITDAGING: Managementproblemen oplossen: doortastend en doeltreffend Onze stijl: De Rotterdamse School: gericht de

Nadere informatie

Experience the experience. Capgemini Academy, in de praktijk de beste.

Experience the experience. Capgemini Academy, in de praktijk de beste. Experience the experience Capgemini Academy, in de praktijk de beste. 2 Experience the experience Wie kiest voor een carrière in de IT, weet dat hij regelmatig opleidingen zal moeten volgen. IT veroudert

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement The Lifecycle Company sopgave sopgave 2 1. Onze organisatie 4 1.1 The Lifecycle Company 4 1.2 Onze trainers 4 1.3 Onze aanpak

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Netto-plus 2013 Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Welkom bij Netto-plus! Netto-plus helpt, adviseert en begeleidt het individu in zijn persoonlijke ontwikkeling en heeft

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Informatie brochure. Leren om te groeien!

Informatie brochure. Leren om te groeien! 2015 Informatie brochure Train uw talenten met één van de ruim 400 toptrainingen van Learnit Training! De trainers van Learnit Training zijn vakkundig, hebben een luisterend oor, springen uitstekend in

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Werken aan world class performance Continu verbeteren: juiste combinatie van leiderschap, competenties, proces en innovatie VOORWOORD Beste Lezer,

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Opleidingenbrochure Versie juli 2011

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Opleidingenbrochure Versie juli 2011 enbrochure Versie juli 2011 Adres: Lovensestraat 41, 5014 DM Tilburg Telefoon: 06-51657583 Email: Pieter.Priems@entrepot.nl Internetsite: www.entrepot.nl 2 1 Inleiding De brochure bevat de uitgangspunten

Nadere informatie

HOTEL GAME ITIL - ASL - BiSL Projectmanagement - Communicatie

HOTEL GAME ITIL - ASL - BiSL Projectmanagement - Communicatie HOTEL GAME ITIL - ASL - BiSL Projectmanagement - Communicatie Inleiding Zon, zee, en 5 sterren Wie wil dat niet van tijd tot tijd: een heerlijke vakantie op een zonnig eiland in een fijn hotel? Maar, om

Nadere informatie

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING 2010/2011 COMPETENTIEGERICHT PERSOONLIJKE AANDACHT KORTDUREND EN EFFECTIEF HOOG RENDEMENT TRAININGEN MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING INHOUD

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013

Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013 Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013 De eerste stap op weg naar autonoom continu verbeteren, sneller, beter, goedkoper en vooral slimmer werken Ons aanbod World Class Manufacturing pag

Nadere informatie