aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september Jaargang 55, nummer7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7"

Transcriptie

1 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september Jaargang 55, nummer7

2 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Verschijnt 10x per jaar. Redactie G. v/d Berg, Dingerlaan 8, 6741 DD Lunteren, tel T. Klok-ten Hoven, Marskamp 71, 6741 SB Lunteren, tel J.B. Slotboom-van den Brink, Bisschopweg 34, 6741 XA Lunteren, tel Redactionele bevoegdheden Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Tevens behoudt de redactie zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen/verkorten zonder de inhoud geweld aan te doen. Overname van stukken geheel of gedeeltelijk na overleg met de redactie. Administratie Abonnementsprijs: 16,00 per jaar. Bank Eventuele vragen over bezorging te richten aan de administratie. Predikanten Interim predikant Ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel Ds. Medenbachweg 3, 3851 LR Ermelo Telefoon (0341) Wijk West (vacant) Pastorale zorg: ds. G.W. Marchal Contactpersoon: A. van den Top, Julianastraat 39, 6741 AT Lunteren, tel (b.g.g ) Wijk Oost (vacant) Pastorale zorg: ds. N. Raatgever Contactpersoon: C. de Koning-Peelen, Goorsteeg 23, 6741 TB Lunteren, tel Scriba Algemene Kerkenraad: F.W.F. Takken, Kastanjelaan Oost 39, 6741 DT Lunteren, tel Scriba Wijk West (waarnemend) H. van Hierden-Hevel, Meulunterseweg 1c, 6741 HL Lunteren, tel , Scriba Wijk Oost C. de Koning-Peelen, Goorsteeg 23, 6741 TB Lunteren, tel , Kerkgebouw Hertenlaan 37, telefoon (0318) Koster Contactpersoon kosters en beheer kerkagenda: Rogine van Ede-van Roest: tel ) Auto-vriendendienst Contactadres: mevr. H. van Hierden- Hevel, telefoon (0318) Kerktelefoon en opname kerkdienst Contactadres: E.A. v.d Top, telefoon (0318) , Collectebonnen Bonnen à 0,75, 1,25, en 2,50 te koop op de vrijdag vóór oud-papier-zaterdag, van uur in de consistorie van de kerk (Fiscaal aftrekbaar) Oud papier en kleding Roemenië Elke 1 e zaterdag van de maand, tussen 9.00 en uur, op de Marterlaan. Peuterdienst Tijdens de ochtenddienst is er voor kinderen tot 4 jaar peuterdienst in één van de zijzalen. Voor meer informatie:

3 Meditatie Rond de Maranathakerk Omzien naar elkaar De gemeente van Christus is een unieke gemeenschap. Die beide woorden gemeente en gemeenschap zijn ten nauwste met elkaar verwant. Met en voor elkaar zijn we gericht op Hem, die het middelpunt, het kloppende hart is van de kring: Jezus Christus, de Goede Herder. Een ander woord voor Herder is Pastor. Van dit laatste is weer het woordje pastoraat, dat is: herderlijke zorg afgeleid. Die taak is ons allen toevertrouwd: omzien naar elkaar, met een open oog, oor, hart, hand. Sommige gemeenteleden hebben hierin een voortrekkersrol: de ouderlingen en de predikant. Dat betekent echter niet dat de anderen daarvan vrijgesteld zijn. Vooral in deze tijd van vacature van de voorganger(s) luistert het heel nauw. De ouderlingen doen wat in hun vermogen is om mensen van dienst te zijn, vooral wanneer zij in bijzondere omstandigheden verkeren. Zij zijn echter lang niet altijd op de hoogte van de dingen die er spelen en spoken in het leven van mensen. Daarom doen wij een dringend beroep op u om naar elkaar om te zien en ook de leden van de kerkenraad te helpen om mensen niet te vergeten. We zijn met en voor elkaar verantwoordelijk. G.W. Marchal Erediensten zondag 11 september uur ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel Heilig Avondmaal uur ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel Heilig Avondmaal Collecten: 1. de Herberg 2. Kerkrentmeesters zondag 18 september uur ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel Startzondag uur ds. FZ.Ort, Dieren Collecten: 1. P.I.T. 2. Kerkrentmeesters zondag 25 september uur ds. M. Terlouw-Sterk uur ds. J. Blok Jeugddienst in GK Collecten: 1. Jeugdraad 2. Kerkrentmeesters 3. Deurcollecte 8 september

4 zondag 2 oktober uur ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel Israël-zondag uur ds. G.W. Marchal, Apeldoorn Zangdienst met medewerking van blazersensemble KNA Collecten: 1. Israëlcollecte 2. Kerkrentmeesters zondag 9-oktober uur ds. D. Atema, Barneveld uur ds. J. Stelwagen, Leersum Werelddiakonaat (ZWO dienst) Collecten: 1. ZWO 2. Kerkrentmeesters zondag 16-oktober uur ds. G.N. Fieren, Rhenen uur ds. M. Terlouw-Sterk, Veenendaal Collecten: 1. Werelddiaconaat 2. Kerkrentmeesters Kindernevendienst Rooster Vertel het maar De onderwerpen in de kindernevendienst zijn voor de komende zondagen: Datum Bijbelgedeelte Onderwerp 11 september Nehemia 5:1-19 Zorg voor de armen 18 september Nehemia 6:1-7:3 Voltooiing van de muur van de stad en 12: september Nehemia 8-9 Voorlezen van de wet, dag van boete en Loofhuttenfeest 2 oktober Matteüs 21:33-43 Gelijkenis van de pachters 9 oktober Matteüs 22:1-14 Gelijkenis van het koninklijk bruiloftsfeest 16 oktober Matteüs 22:15-22 Debat met de farizeeën (belasting) In de zomermaanden was er alleen voor de allerjongsten kindernevendienst. Het was fijn dat er iedere zondag heel veel kinderen waren in de kelder. We bedanken de zomervrijwilligers voor hun inzet! Vanaf 21 augustus is de kindernevendienst weer gestart volgens het normale rooster. Even voor de duidelijkheid: Onderbouw: kinderen uit groep 1, 2 of 3 zijn van harte welkom in de kelder. Zij komen niet meer terug in de dienst. Middenbouw: kinderen uit groep 4, 5 of 6 worden verwacht in de vergaderruimte achter de keuken. Bovenbouw: voor kinderen uit groep 7 of 8 is er Kindernevendienst in de consistorie. 4 8 september 2011

5 MB en BB komen onder het naspel van het lied na de preek weer terug in de dienst. Bij bijzondere diensten is er alleen Kindernevendienst voor de allerjongsten. Dit wordt afgekondigd in de kerk. Lantaarn We nemen de lantaarn mee naar de Kindernevendienst. De lantaarn als symbool van het Licht. Het Licht van God dat bij de gemeente is in de kerkzaal en bij de kinderen in de Kindernevendienst. Sparen We sparen de komende weken nog voor de Stichting Koen. Zij organiseren en ondersteunen Vakantie Bijbelweken voor Hongaars sprekende kinderen in Oost Europa. Via verhalen uit de Bijbel, spel, toneel, poppenkast, quiz, creatieve werkvormen en liederen ervaren de kinderen spelenderwijs de liefde van God. Komende periode: Leven met God We zijn begonnen met het vertellen van de verhalen over Nehemia. Hij leeft in de tijd van de Babylonische ballingschap. Er zijn mensen teruggekeerd naar Jeruzalem. Maar de stad en hun leven is een puinhoop. Nehemia helpt het volk met het herbouwen van de muren van de stad Jeruzalem. Maar niet alleen het wonen moet worden verbeterd, ook het leven zelf. Nehemia brengt hen opnieuw het verbond van God in herinnering; de wet van Mozes wordt voorgelezen. Ze leren weer hoe te LEVEN MET GOD. We volgen in de Kindernevendienst altijd het rooster van Vertel het maar. Soms maken we een uitzondering en vertellen we een ander verhaal: bij bijzondere diensten, zoals de startzondag of Israëlzondag. 18 september - Startzondag, thema: LIEFDE 2 oktober - Israëlzondag Bloemendienst Rooster Zondag 11 september mevr. Bos mevr. Fluit Zondag 18 september mevr. de Groot mevr. Hazeleger Zondag 25 september mevr. Lijbers mevr. Mulder Zondag 2 oktober mevr. Scherrenburg mevr. Smeenk Zondag 9 oktober mevr. Spanjaard mevr. v.d Top Zondag 16 oktober mevr. Versteeg mevr. v.d Voort 8 september

6 Bij de kerkdiensten Rond de Maranathakerk Wijkgemeente West ZWO dienst Op zondag 9 oktober a.s. zal in de avonddienst van uur een ZWO dienst worden gehouden in de Maranathakerk. Voorganger is ds. Stelwagen uit Leersum, die onlangs is teruggekeerd van een verblijf van 6 maanden in Brazilië waar hij heeft gewerkt onder Nederlandse emigranten. Medewerking wordt verleend door een speciaal voor deze gelegenheid geformeerd zanggroepje. Er wordt gecollecteerd voor het ZWO project in Peru. Komt allen. ZWO commissie Lunteren Bij de collecten Op 9 oktober is de collecte bestemd voor het ZWO project Peru. Stand maandelijkse deurcollecte De maandelijkse deurcollecte op 26 juni 2011 heeft een bedrag opgeleverd van 277,59 en de extra collecte gehouden op 31 juli ,57. De stand tot nu toe is 1.876,09 bestemd voor de vervanging van de c.v. installatie. De volgende extra collecte wordt gehouden op 25 september a.s. Iedereen hartelijk bedankt voor de gaven voor de extra collecte, ook tijdens de vakantietijd komen de collectegelden nog binnen. Namens College van Kerkrentmeesters, Henk van Voorst, penningmeester Onze zieken thuis en in het ziekenhuis De heer W. Verschuur, Troelstrastraat 29. Zijn gezondheid is zwak. Hij heeft weer in het ziekenhuis gelegen. Na een tweetal keren longontsteking te hebben gehad, ligt hij erg veel op bed. Het wordt voor hem steeds moeilijker. Hij heeft veel steun aan zijn geloof, terwijl zijn vrouw en kinderen hem liefdevol aan het bed omringen en verzorgen. Wij bidden hen allen Gods nabijheid en sterkte toe: wat de toekomst brenge moge, ons geleid des Heeren hand. De heer G. Klok, Limburg Stirumstraat 48. Het gaat eigenlijk goed met hem. Hij en zijn vrouw zijn dankbaar voor alles wat hij heeft. Alleen is hij door verkeerde medicijnen te veel afgevallen en moet hij nu weer op gewicht zien te komen en aan sterken. Mevr. de Frel, Honskamp mag in haar eigen kamer weer herstellen van haar beenbeuk. Dhr. A. de Bruin, Wildenborg 56, Barneveld: Na het inbrengen van een morfinepomp mocht Arie enige verlichting ervaren, helaas heeft hij daarna een bacterie opgelopen waardoor hij weer enige tijd opgenomen geweest is in het ziekenhuis. Op dit moment is hij weer thuis in afwachting op zijn operatie aan zijn slokdarm/maag, welke zal plaatsvinden op maandag 12 september. Melie van t Land, Bilderdijkstraat 4,3771 GN Barneveld. Die al een langere 6 8 september 2011

7 periode veel pijn heeft vanwege verschillende aandoeningen aan haar rug (waaronder arthrose). Jammer genoeg is de medische wetenschap nog niet in staat gebleken om verlichting van haar pijn te bieden. Jubilea Het echtpaar J. Brouwer, van Hogendorpstraat 47. De heer en mevrouw Brouwer waren op 5 augustus jl 45 jaar getrouwd. Jan en Bep zijn dankbaar voor de vele jaren die ze samen hebben ontvangen en vooral voor de vele goede gaven die ze uit Zijn hand hebben gekregen. Zij hebben deze mijlpaal in gezinsverband gevierd. De heer en mevrouw C.J. de Bruin, Bisschopweg 24. Op 26 augustus jl mochten Cor en Mineke het heugelijke feit vieren dat zij 40 jaar geleden getrouwd zijn. Ook bij hen overheerst de dankbaarheid voor de jaren hun gegeven en het feit dat ze deze mijlpaal samen mogen vieren. Beide echtparen wensen wij nog vele gezegende jaren toe in de nabijheid van onze Heer en Heiland. Om niet te vergeten In WALRAVEN Oost Breukelderweg 1, Huis PG Bennekom. Mevr. W. De Groot- Kromkamp (Zwartewater 8). In het verpleeghuis Norschoten, lokatie Kweekweg, woning 212, Kweekweg 5, 3373 BH Barneveld. Mevr. W.C.G (Wilma) van Wijk van Rossum (Postweg 85). In het verpleeghuis Norschoten, lokatie Klaverweide, Klaverweide 1 kamer 8a Afd. Meerveld, 3773 AB Barneveld, mevr. G. Beek (de Honskamp). Heleen de Groot, Ir. J.P. Van Muylwijkstraat 2, 6828 BS Arnhem. Voor alle zieken bidden wij om sterkte, indien mogelijk om herstel, Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk, ook bidden wij vooral om Gods liefdevolle nabijheid en kracht om moeite en verdriet te kunnen dragen. Het zou fijn zijn als u eens een bemoedigend kaartje stuurt. Gemeente zijn, is immers omzien en meeleven met elkaar. Tenslotte Voor huisbezoek van ds. G.W. Marchal, mededeling van opname in een ziekenhuis of juist ontslag, voor bijzondere pastorale zaken, kunt u contact opnemen met br. A. van den Top, Julianastraat 39 tel (bij geen gehoor gelieve te bellen ). Zieken Een aantal mensen is aan huis gebonden, zoals mevrouw Gea Zeggelaar (Schaepmanstraat), familie Postma (van der Duyn van Maasdamstraat), familie Verschuur (Troelstrastraat). De heer Bakkenes (Forsythiastraat, Ederveen) is ernstig ziek en aangewezen op een ingrijpende behandeling. Wijkgemeente Oost Wij gedenken Na enkele maanden waarin de naam van dhr. v.d. Hoff, gewoond hebbend Dorpsstraat 6 B, vele malen in de voorbede is genoemd is Geurt van den Hoff 8 september

8 na een periode van afnemende krachten op 14 juli overleden. Op 18 juli was de afscheidsdienst in de Maranathakerk, waarna de begrafenis plaats vond op de alg. begraafplaats van Lunteren. Hij mocht 83 jaar oud worden. Op de rouwkaart staat Gelijk het gras is ons kortstondig leven... Ps. 103: 8 berijmd. Dhr. v.d. Hoff is in Ede geboren. Hij trouwde met Gretha van Reemst uit Barneveld. Hun huwelijk bleef kinderloos. Zijn hele werkzame leven heeft hij doorgebracht in het onderwijs. O.a. In Huizen, Gouda en de langste tijd in Putten. Hij was van voor de Mammoetwet en gaf les in meerdere vakken. O.a. Engels en Duits. Zijn grote passie was echter tekenen. Naast zijn baan als tekenleraar heeft hij ook veel boerderijen, kastelen, stillevens etc. getekend. Ook tekende hij jarenlang de jaarlijkse kalender voor Coöperatie De Valk. Na zijn pensionering verhuisden dhr. en mevr. v.d.hoff naar Lunteren waar zij een appartement in Bijsterveld aan de Dorpsstraat betrokken. In Lunteren wonen ook de broer en zussen van dhr. v.d. Hoff. Mevrouw v.d. Hoff is afhankelijk van 24 uurs zorg zodat zij thuis kan blijven wonen. Met veel liefde wordt daar invulling aan gegeven. Zoveel als mogelijk was ging de zorgverlening bijna dagelijks met haar op bezoek bij haar man in het ziekenhuis. Ook familiebezoeken in het dorp worden afgelegd. Ps 68: 10 O.B., is voor mevrouw v.d. Hoff erg vertrouwd en wanneer het geheugen de hedendaagse dingen niet meer kunnen opslaan blijkt de grote waarde van hetgeen vroeger is geleerd. Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag, Met Zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid; Wie zou die hoogste Majesteit Dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil; Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, Ons t eeuwig, zalig leven; Hij kan, en wil, en zal in nood, Zelfs bij het naad ren van den dood, Volkomen uitkomst geven. Dit vertrouwen wensen we haar en de overige familie toe om verder te gaan. Zieken Mevr. Heddema verblijft nog steeds in ziekenhuis GVZ afd. B k. 77. Veel heeft zij moeten doormaken en ingrijpend is het gebeuren een been te moeten missen om te kunnen herstellen. Bewonderenswaardig is haar moed om door te vechten wat zij zoals zij zelf zegt, niet alleen uit eigen kracht heeft gekund. Daar de verdere behandeling op revalideren is gericht is te verwachten dat zij binnenkort naar een voorziening verhuist om daar volledig aan te sterken zodat terugkeer naar haar woning aan de Jac. Gazenbeeklaan misschien weer mogelijk is. Verhuizing Mevrouw van Holland-Stuyvenberg is na een verblijf van enkele maanden in de Honskamp terug gekeerd naar haar woning aan Poelakkerweg nr. 3. Edwin Velhuizen, Klomperweg 159 verblijft drie maanden in China vanwege een studie project. Mocht je hem wat willen laten horen, geïnteresseerd zijn in wat hij daar doet dan kan dat via 8 8 september 2011

9 deze site. De eerste periode is ingevuld door vakantie te houden met vriendin Vera maar hij heeft haar inmiddels uitgezwaaid zo is via genoemde site te lezen. Terugblik Blij en bemoedigd zijn we dat Tonnie Zandsteeg zijn ambt als jeugddiaken heeft aanvaard. In een dienst waarin naast de bediening van de H.D. zijn bevestiging plaats vond op 21 augustus, was ook veel jeugd aanwezig. Dit is naast de vele bemoedigende woorden een goede start en wij wensen je veel vreugde in dit belangrijke stuk werk voor en met onze jeugd. In de afgelopen maanden heeft ds. Raatgever veel bezoekwerk verricht binnen de wijk. Gezien zijn verbondenheid aan de gemeente in Veenendaal en het feit dat hij tenslotte met emeritaat is wil ds. Raatgever een stapje terug doen. De bereidheid om in crisissituatie pastoraat te verlenen of bv. een rouwdienst te leiden, het is fijn om te weten dat we dan een beroep op u kunnen doen. Mede gezien om de persoon die u bent en de blijmoedigheid waarmee u van het heilswerk van Christus heeft getuigd, heeft deze bezoeken waardevol gemaakt. Vooruitzien Er worden volop plannen gemaakt voor de komende startzondag op 18 september. Elders leest u daar meer over. Van harte hopen we dat veel, liefst iedereen meedoet om zo volop samen gemeente te zijn. Niet alleen op zondag heeft de koster de kerkdeur geopend. Bijna dagelijks is er in de wintermaanden wel iets te doen. Kijk de agenda via de site er maar eens op na. Elke schakel is belangrijk, om deel te nemen, om te helpen. Zo kunnen en mogen we bouwen aan de opbouw van onze gemeente, dit alles tot eer van Hem die we onze Vader mogen noemen. We leven mee met Mw. Brouwer, Spoorstraat 9, 6741 DE Mw. v.d.dikkenberg, Piersonplein 7, 6741 WX Mw. Wallet, Hulweg 54, 6741 CH Dhr. Beijl, Jac. Gazenbeeklaan 1, 6741 DK Dhr. Gijsbertsen, Oude Arnhemseweg 59, 6741 EG Dhr. Wolters, Oude Arnhemseweg 73, 6741 EG Mw. v.d.hoff, Dorpsstraat 6B, 6741 AK Mw. v. Kooten, Norschoten afd. Esveld, Klaverweide AW Barneveld. Met bemoedigende groet, Tiny de Koning Wij gedenken Op 23 augustus 2011 is heen gegaan mevrouw Hendrika van Voorthuizen- de Bruin, Klomperweg 71. Zij is 79 jaar oud geworden. Mevrouw van Voorthuizen is in Lunteren in een groot gezin geboren en getogen. Tot haar grote spijt mocht zij geen vervolgopleiding na de lagere school (basisschool) afmaken. Als jonge tiener diende ze bij een predikantsgezin in Zeeland. Dat was geen gemakkelijke periode in haar leven. Ze heeft daar, ver van huis en haard, de hardheid van een rigide opvatting van leer en leven ontmoet. Die ervaring heeft haar blijvend getekend. Zij trouwde met Dirk van Voorthuizen. Met hem heeft zij aan hun levenswerk: de noga zaak Marandi gebouwd. Dat werd een internationaal erkend bedrijf. Hun betrokkenheid was 8 september

10 zo groot dat ze ook als gepensioneerden - liever bij de zaak bleven wonen dan in hun royale appartement aan de Boslaan. Het gezinsleven, samen met de beide dochters Marjo en Anja, is er door gestempeld. Op 4 april 2008 is haar man gestorven. Toen werd het heel stil om haar heen. Een stilte die zij zelf ook koesterde. Marjo en Anja hebben hun moeder trouw verzorgd. Anja is er zelfs voor uit Frankrijk naar Nederland verhuisd. Mevrouw van Voorthuizen was verzot op haar poedel. Hij nam een hele grote plaats in haar leven in. Er was een onnavolgbare intimiteit. Zij werd door afnemende krachten steeds afhankelijker van zorg, een feit waar ze heel veel moeite mee had. Toen ze haar heup in huis - brak werd ze na een ziekenhuisopname liefdevol verzorgd in huize Walraven in Bennekom. Buren en de kontaktpersoon van de kerk zijn haar ook daar trouw blijven bezoeken. Daar is ze blij mee geweest. We hebben haar leven herdacht in een dienst van Woord en Gebed op maandag 29 augustus om uur in de Maranathakerk. In haar eigen Bijbel had ze gedeelten aangekruist: psalm 23:4: Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis maar ook Lucas 15 : over de herder, die dat ene schaapje dat verloren dreigt te raken zoekt en Johannes 15: over de liefde van God voor mensen, die vrienden van Jezus worden genoemd. Ik hoef niet bang te zijn voor wat komen gaat, want Gij zijt bij mij is de kern van psalm 23. Gij: JHWH, die zich in Christus laat kennen. Jezus Christus die mensen zoekt, opdat zij zich laten vinden. Postuum reikt zij ons dit getuigenis aan. We zijn er door getroost. Na de dienst hebben we haar lichaam ter aarde besteld in het graf van haar man op de Algemene Begraafplaats in Lunteren. Geve God Zijn ondersteuning aan Marjo en Dirk en Anja en Jos en haar kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. A.L. Rijken-Hoevens Centrale Gemeente Van de interimmer De zomer ligt bijna achter ons, als we naar de kalender kijken. Velen hadden echter al eerder het gevoel dat de zomer over was het weer! Een veelbesproken thema. Toch mogen we het in de kerk dit jaar over een ander thema hebben, namelijk DE LIEFDE. Je kunt er veel over zeggen, misschien nog wel meer over schrijven. Maar de dichter Guillaume van der Graft heeft erover gedicht. Er boven staat Wij krijgen elkander lief. Wij krijgen elkander lief als de bladeren van een boom de aderen van een stroom de letters van een brief. Wij heten dezelfde naam wij nemen dezelfde loop langs groene oevers van hoop wij hebben dezelfde stam. De vader heeft ons geplant en de zoon plant ons voort de heilige geest legt het woord van God in onze hand. In die Geest mogen we kerken, geloven en leven september 2011

11 Gesprekskring: Rondom belijden en geloof. Op donderdagavond 29 september a.s. beginnen we als gesprekskring in de Maranathakerk. Wat betekent geloven eigenlijk? Vertrouwen, een weg gaan heb jij of heeft u ooit geprobeerd om dat onder woorden te brengen? Maar ook, wat doe je als je bidt. Vergeven is iets moeilijks? En zo zullen er verschillende thema s aanbod komen. Er hebben zich al een aantal mensen opgegeven. Fijn. Heeft u of jij dat nog niet gedaan maar zou wel graag willen mee doen? Dat kan nog steeds. Een telefoontje of mail bericht is voldoende. Aan het einde van het winterseizoen (voorjaar 2012) zal er ook de mogelijkheid zijn om belijdenis te doen. Startzondag Liefde Nog even en het is zo ver: De startzondag van het winterseizoen 2011/2012. Als thema zal zij dragen De Liefde. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Het is een gezinsdienst. Voor de dienst kunnen er al liederen gezongen worden. Er zal muzikale medewerking zijn van organist, pianist en fluitist. Voor de dienst krijgt u en jij, voor wie wil natuurlijk, de gelegenheid om op een tafel in de kerk een voorwerp neer te leggen wat voor u liefde uitdrukt. Misschien is dat een foto, een gedicht, een boekje, een Na de dienst kan die verzameling ook bekeken worden. Onder genot van koffie en thee kan er over gesproken worden. Want wat is liefde eigenlijk? Verder zullen na de dienst groepen in de kerk zich presenteren. Maar er is ook het een en ander te zien en te doen We sluiten af met een eenvoudige maaltijd en rond uur kunnen we naar huis. We kijken naar elkaar uit. Boekje Geloof Hoop en Liefde (gratis te bestellen) Zondag 18 september is het startzondag, de start van het nieuwe kerkelijke seizoen. Na de kerkdienst krijgt u een bestelbon mee voor het aanvragen van het prachtige gratis boekje Woorden van geloof, hoop en liefde. Dit boekje is een uitgave van het missionaire werk van de PKN. Het boekje bevat citaten uit de Bijbel, uitspraken van mensen van naam en teksten van bekende schrijvers. Een boekje voor eigen inspiratie, om cadeau te doen of om erbij te pakken als u behoefte heeft aan woorden van geloof, hoop en liefde. Dit boekje geeft de kerk weg, omdat we het belangrijk vinden om mensen te inspireren. Iedereen die het boekje bestelt, geeft toestemming om telefonisch benaderd te worden. Misschien komt u vaak naar de kerk; misschien bent u de aansluiting met de kerk in de loop van de tijd wat verloren. Wie u ook bent: van harte welkom in de dienst op de startzondag. Pastorale Team Inmiddels zijn we weer bijeengeweest met de ouderlingen uit de beide wijken. We proberen verder te denken over de pastorale zorg in de hele gemeente. Er is immers nog een tekort aan ouderlingen, zo schreef ik eerder in de nieuwsbrief deze zomer. Van harte hopen we dat in 8 september

12 de nabije toekomst mensen uit onze gemeente deze taak op zich willen nemen. Dat stukje verantwoordelijkheid ook een ambtsperiode willen gaan dragen. Toch zijn we ondertussen ook bezig om een goed plan te maken om de pastorale zorg d.m.v. pastorale medewerkers te gaan waarborgen. Zo n medewerker krijgt dan een klein aantal adressen om naar om te zien. We zijn nog niet uitgedacht, in de kerkenraad zullen we er verder over spreken maar we houden u en jou graag op de hoogte. Ontmoeting oud- ambtsdragers Op woensdagavond 21 september wordt er in de Maranathakerk een avond gehouden voor oud-ambtsdragers. Vanaf uur zijn zij welkom met hun partner. Hoewel er wellicht allerlei tekenen zijn van een stukje (weder) opbouw in de gemeente, zijn er ook mensen voor wie er nog altijd blokkades zijn. Soms omdat er teveel gezegd is in een bepaalde periode. Soms omdat hun ambtstermijn nooit goed is afgehecht. Soms omdat Die gevoelens en blokkades kun je niet altijd pratend wegnemen, maar het is dacht ik wel een evangelische opdracht, het gesprek te zoeken. Heet God niet ook de heelmaker? Mochten zich mensen geroepen weten daar ook aanwezig te zijn, omdat ze ook een ambt vervulden in de periode die achter ons ligt, maar geen uitnodiging ontvangen, kunt u deze kennisgeving als uitnodiging beschouwen. De avond is uitsluitend bedoeld als ontmoeting met uw interim-predikante. Laat mij weten of u komt. ) Ont-moeting Op dinsdagavond 27 september a.s. is er een avond van Ont-moeting in de Maranathakerk. De startzondag hebben we nog maar net achter de rug en het lijkt goed om elkaar te ont-moeten in de kerk die ons verbindt met elkaar. We organiseren een avond voor iedereen die zich op de een of andere manier verbonden weet met de Maranathakerk. We moeten van alles, maar ontmoeten heeft, en in geloof en in het intermenselijke verkeer, iets van genade. Soms ook van een nieuw begin. We hopen elkaar nader, anders, nieuw, opnieuw - te leren kennen, elkaar te bemoedigen en te inspireren. Vanaf uur staat de koffie en thee klaar. Spreekuur Vanaf heden hoop ik er weer te zijn op de dinsdag van uur. Ik kan niet beloven dat ik er altijd ben. Mijn intentie is het wel, maar er zijn soms andere zaken die prioriteit verdienen. Mocht u of jij liever op een ander moment een afspraak met mij maken. Dat kan ook. Telefoon spreekkamer: Thuis: Of Tenslotte Een woord om te bewaren: Slechts een klein beetje hoop is voldoende om liefde te laten ontluiken. Met u en jullie verbonden, ds. Anne Verbaan- van den Heuvel 12 8 september 2011

13 Algemene Kerkenraad In de laatste gezamenlijke vergadering op 21 juni hebben wij in de kring van de kerkenraad een uitvoerig en verhelderend gesprek gehad met de leden van de commissie Vorming en Toerusting. Daarbij is naar voren gekomen dat de belangstelling voor de activiteiten van de commissie de laatste jaren weliswaar stabiel is gebleven, maar dat hoofdzakelijk ouderen met regelmaat de georganiseerde activiteiten bezoeken. Dit is voor de commissie aanleiding om te zoeken naar mogelijkheden om de kring van belangstellenden uit te breiden, met name naar andere leeftijdsgroepen. Sterker nog, permanente educatie zou de huisstijl van onze gemeente moeten worden. Om dit alles in de toekomst te kunnen realiseren zijn er tijdens de vergadering afspraken gemaakt waarbij deze toekomstvisie gezien wordt als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Algemene Kerkenraad en de commissie Vorming en Toerusting. Een eerste uitvloeisel daarvan zijn de gesprekken die o.l.v. ds. Verbaan rond de zomervakantie gevoerd zijn door de commissie en enkele leden van de kerkenraad met als doel de inrichting van de startzondag op 18 september. Elders in dit kerkblad kunt u daarover meer lezen. Rond de Maranathakerk In de vergadering van 21 juni vond ook de bespreking plaats van de jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters. Inmiddels is op deze jaarrekening de goedkeuring binnengekomen van het regionaal college voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN. In de genoemde vergadering werd ook besloten de paaskaars te introduceren en in het verlengde daarvan de doopen huwelijkskaars. In de nieuwsbrief van juli bent u daarover al ingelicht. Elders in dit kerkblad vindt u een nadere toelichting op de introductie van de paaskaars. Ook de bloemengroet met Pasen en Pinksteren kwam aan de orde. Besloten werd deze in de toekomst op beide kerkelijke hoogtijdagen naar de tehuizen te laten gaan. Voorafgaande aan de vergadering van 21 juni heeft ds. Verbaan gesprekken gevoerd met onze cantrix Ingeborg van der Woerd. Dit i.v.m. het feit dat de Algemene Kerkenraad een ander concept voorstaat dan tot nu toe gebruikelijk was. Voor Ingeborg was dit een reden om als cantrix terug te treden. Namens de Algemene Kerkenraad hebben wij haar bedankt voor de jarenlange inzet bij diverse diensten en voor het vele werk dat daarbij op de achtergrond werd verricht. Besloten werd dat de commissie Liturgie en Eredienst op zoek gaat naar een nieuwe cantor/cantrix. Verder werd in de vergadering van 21 juni aandacht besteed aan de procedure rond aanbeveling en verkiezing van een nieuwe voorzitter van de Algemene Kerkenraad. Daarvoor werd u in de gelegenheid gesteld namen van geschikte kandidaten in te dienen. Hierop hebben 35 gemeenteleden gereageerd die in totaal 73 aanbevelingen hebben inge- 8 september

14 diend. In totaal zijn daarbij 16 gemeenteleden voorgedragen. In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 13 september zullen alle namen besproken worden en zal er vervolgens tot verkiezing worden overgegaan. In de vergadering van 13 september zullen uit de wijken Oost en West tevens weer assessoren gekozen worden. U mag dit zien als plaatsvervangende voorzitters. Tevens zal er weer een moderamen van de Algemene Kerkenraad verkozen worden. Inmiddels heeft de vertrokken voorzitter de heer Bijl aangegeven niet publiekelijk afscheid te willen nemen van de Algemene Kerkenraad en de gemeente. Zijn strikt persoonlijke redenen daarvoor hebben wij te respecteren. Om die reden hebben ds. Verbaan en uw scriba inmiddels afsluitende gesprekken met de heer Bijl gevoerd. Daarbij heeft de heer Bijl toegezegd ons in de toekomst als Algemene Kerkenraad desgevraagd op de achtergrond van advies te willen blijven voorzien. Dankbaarheid is er voor de inspirerende en enthousiaste wijze waarop ds. Verbaan sinds haar aantreden als interim predikant sturing heeft gegeven aan het proces van heroriëntatie binnen onze gemeente. Veel initiatieven zijn in die periode al genomen, veel staat ons nog te doen. We zijn dan ook blij dat ds. Verbaan bereid is haar contract, dat per 1 november eindigt, met een half jaar te verlengen. Tekenen van hoop voor het op weg zijn naar een toekomst van harmonie mochten we in het bijzonder ervaren tijdens de druk bezochte en feestelijke doopdienst op 21 augustus. In deze dienst nam ds. Verbaan met ons als gemeente afscheid van de diakenen Ria Brinkman en Aart Veldhuizen. Veel en goed werk is er door beiden in de afgelopen jaren op het erf van onze gemeente verricht en dat wij hen daarvoor van harte dankbaar zijn hebben wij op die dag met z n allen uit mogen spreken. Een welkom was er voor jeugddiaken Tonnie Zandsteeg. Voor velen van u was en is Tonnie bekend van zijn werk als koster. Nu mocht hij bevestigd worden in het ambt en hebben wij met z n allen uitgesproken dat wij als gemeente hem daarin zullen steunen. Wij wensen Tonnie goede en gezegende jaren toe in de kring van de ambtsdragers. F.W.F. Takken, Scriba Algemene Kerkenraad College van Diakenen Verantwoording Collecten Evang. Werkverb. 243, De Hoop 400, Diaconie 387, Missionair Werk 332, De Hezenberg 389,96 Giften Bloemenpot juni 124,30 Bloemenpot juli 116,20 Hartelijk dank voor uw gaven, R. van der Weide, Penningmeester 14 8 september 2011

15 Stichting De Vluchtheuvel (11) De vakantie is voorbij en dat betekent dat het nieuwe seizoen voor de Vluchtheuvel weer begint. Op dinsdag 6 september start de huiswerkclub; een club voor jongeren vanaf ca. 11 jaar. In het Meesterhuis om uur is iedereen weer welkom. Hulp bij je huiswerk en aansluitend club. Op woensdag 14 september start de nieuwe alphacursus; deze eerste avond begint om uur, eveneens in het Meesterhuis. De weken daarna beginnen om uur met een maaltijd. De vrouwen-koffieochtend is verplaatst naar de donderdag; iedere tweede en vierde donderdag van de maand. Vanaf half tien is de koffie klaar. We vragen uw gebed voor al deze activiteiten. Voor informatie kunt u terecht bij Marianne Siebesma, tel ; College Kerkrentmeesters Verantwoording Collecten juni/juli en augustus 2011 Groot Onderhoud Kerk en Pastorie x 401, x 61, x 331, x 393, x 345, x 326, x 300, x 307, x 260, x 291, x 329, x 461,39 Via onze dominees hebben wij de volgende gaven ontvangen: Via ds Groeneveld 20 voor de kerk en 20 voor de cv ketel. Via ds Marchal 20 voor de kerk en 20 voor de geluidsinstallatie. Via de heer A. van den Top hebben wij 500 ontvangen van een dankbaar gemeentelid voor de kerk, wij zijn dit gemeentelid erg dankbaar. Wij willen iedereen weer hartelijk bedanken voor de gaven die wij de bovengenoemde periode mochten ontvangen. College van Kerkrentmeesters, Henk van Voorst, penningmeester Verjaardagsfonds Het afgelopen jaar zijn er een aantal gemeenteleden actief geworden voor het verjaardagsfonds. Zij gaan in hun wijk met de verjaardagskaarten langs de jarigen van onze gemeente. Zij hebben een nieuwe wijk gekregen of overgenomen. Het zijn: mevr. van de Brink, Veenweg 35, voor de wijk de Venen. Mevr. Wallet, Kleibos 43 zet zich in voor de wijk Kernhem. Mevr. B. van de Top, Oude Arnhemseweg 42 heeft de taak overgenomen van mevr. Wolters, Mevr. Neutel, Hertenlaan 23 neemt vanaf september de wijk over van mevr. v.d. Pol i.v.m. verhuizing naar de Molenpol. Ook gaat mevr. M. Seton vanaf september de wijk over nemen van mevr. de Vries. Mevr. A. Neeleman gaat vanaf september de nieuwe wijk Goorsteeg, Peteweg, Schampsteeg, Molenweg, Fransesteeg en Krommesteeg waarnemen. 8 september

16 De jarigen uit Barneveld werden bezocht door Mevr. N. Donkelaar en Mevr. R. van Veldhuizen. Mevr. N. Donkelaar is hiermee gestopt i.v.m. verhuizing. Mevr. Veldhuizen neemt deze wijk nog alleen waar. Het zou fijn zijn als iemand uit Barneveld deze wijk over zou willen nemen. Mocht u zich willen inzetten voor het verjaardagsfonds neemt u dan contact op met mij. De opbrengst van het verjaardagsfonds 2011 wordt komend jaar besteed voor het vervangen van de liedboeken. Namens de Maranathakerk wil ik alle lopers en loopsters voor het verjaardagsfonds bedanken voor hun inzet. Grady van Voorst Tel Cie Liturgie & Eredienst Introductie van de Paaskaars Vanaf de startzondag zal er in de Maranathakerk iedere zondag een paaskaars branden. Op voorstel van de commissie Liturgie en Eredienst heeft de kerkenraad hiertoe besloten. Hieronder volgt een korte toelichting op de introductie van de Paaskaars: De Paaskaars is het symbool van Christus, die zich het Licht der wereld noemde. Het licht van Christus is zo aanwezig in onze erediensten. De Paaskaars staat iedere kerkdienst opnieuw symbool voor de opgestane Heer, de verheerlijkte Christus. Tegelijkertijd is de brandende paaskaars een boodschap: Eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht (Ef. 5,8). Jezus is het Licht van de wereld. Hij heeft de machten van de dood en de duisternis overwonnen (Johannes 8:12). Dat is de symbolische boodschap van de Paaskaars. In de eredienst brandt de kaars reeds voordat de dienst begint. Het licht is al aanwezig. De kaars wordt na de dienst weer uitgedaan en brandt verder in officiële kerkdiensten, waaronder ook huwelijksdiensten en begrafenisdiensten. Pasen is het gebruikelijke moment dat er een nieuwe Paaskaars wordt geïntroduceerd. We willen echter niet wachten tot het weer Pasen wordt en hebben voor de introductie van de Paaskaars gekozen voor het moment van de Startzondag. Met Pasen 2012 zal er een nieuwe kaars geplaatst worden. Inmiddels is er reeds het gebruik van de lantaarns, die meegaan naar de kindernevendienst, per groep een lantaarn. Daarin is nu een kunstlichtje, dat voor de dienst wordt aangezet. We willen met de leiding van de Kindernevendienst kijken of het mogelijk is een kaars in de lantaarn te plaatsen die aangestoken is/ wordt aan de Paaskaars. Op deze manier delen de kinderen in hetzelfde licht en raken zij betrokken op de symboliek. Doopkaars en huwelijkskaars In samenhang met de Paaskaars willen we de doopkaars en de huwelijkskaars introduceren. Elke doopdienst is ook een Paasdienst. De doop wil zeggen, dat degene die gedoopt wordt overgaat uit de duisternis naar het licht, meegenomen door de opgestane Heer, een leven 16 8 september 2011

17 tegemoet, waarin Hij ons voorgaat en wij Hem mogen volgen. Een doopkaars kan dan een middel zijn om kinderen de betekenis te leren van het voorrecht om gedoopt te zijn. De ouders krijgen voor hun kind een doopkaars mee. Ouders mogen hun kinderen leren wat een geweldig voorrecht en vreugde het is, dat zij gedoopt zijn. Ze kunnen zelf bedenken op welke manier ze het aan hun kinderen vertellen. Je kunt bijvoorbeeld, als ouders de doopkaars op de verjaardag van je kind aan steken en de betekenis daarvan vertellen. Misschien tijdens het eten, of bij een Bijbelverhaal. Je kunt samen danken met je kinderen voor het afgelopen levensjaar, samen danken voor alles wat God beloofd heeft en dat Hij er altijd voor je is. Er zijn zoveel manieren om de kinderen te leren wat het betekent gedoopt te zijn en te mogen weten dat God er voor je is, dat je bij Hem mag horen. En een van die hulpmiddelen is o.a. een doopkaars. Als gemeente van Christus hebben ook wij zorg voor de kleine kinderen van de gemeente. Het is onze taak om de ouders te helpen en te ondersteunen bij de geloofsopvoeding en de geloofsoverdracht. Ook in de Bijbel lezen we dat God wil dat er gedenkplaatsen of gedachtenissen zijn. In Jozua 4 moet het volk Israel na de doortocht door de Jordaan 12 stenen in de rivier plaatsen. Een gedenkteken, God wil dat er herinnerd wordt, zodat ouders het weer aan hun kinderen kunnen vertellen, het wonder van het oversteken van de Jordaan naar het beloofde land. Zo kan een doopkaars een gedachtenis vorm geven. Als kinderen de kaars zien, worden ze herinnerd aan de blijde gebeurtenis van de doop. Eenzelfde gedachte is verbonden aan de huwelijkskaars, die in de bevestigingdienst van het huwelijk zal worden meegegeven aan het echtpaar. Tenslotte Het symbool van de Paaskaars is nieuw binnen onze gemeente. De Paaskaars zal in de plaats komen van de twee kaarsen, die nu op de tafel staan. We hopen dat de symboliek van de Paaskaars een verrijking zal betekenen binnen onze eredienst. Namens de commissie liturgie en eredienst, Kees Verduijn ZWO commissie Verantwoording ontvangsten Collecten: Cambodja 794,42 (Pinksteren) ZWO 389, Hoorn Afrika 1.135, Peru 378, Oekraine 536,51 Giften: Projectbussen juni-aug 546,28 (Peru) Stand project Peru t/m 27 augustus 6392,40 Hartelijk dank voor uw gaven, H. van Assenbergh, penningmeester 8 september

18 Postzegels, prentbriefkaarten en telefoonkaarten voor de zending In de hal van de kerk hangt een brievenbus met het opschrift: ZWO. Hier kunt u uw postzegels, prentbriefkaarten en gebruikte telefoonkaarten in doen. De opbrengst is bestemd voor het zendingswerk. De volgende prentbriefkaarten zijn bruikbaar: - Onbeschadigde prentbriefkaarten met of zonder postzegel (9x13 en 10x15 cm). Vooral oudere kaarten zijn welkom! - Dubbele (vouw-)kaarten met afbeeldingen van bijvoorbeeld Anton Pieck, Rien Poortvliet, Rie Kramer, Jo Spier, e.a. - Unicef-kaarten, hartjeskaarten Voor het kind (met hartje achterop) en geboortekaartjes, alle soorten en maten. Alle andere dubbele kaarten en eigen gemaakte kaarten zijn niet bruikbaar. Kerkelijke informatie Nederlands Bijbelgenootschap publiceert jaarverslag Het jaar 2010 stond voor het Nederlands Bijbelgenootschap in het teken van de toekomst. Het was onder meer het thema van de Bijbel10daagse. Maar meer nog is dit terug te zien in de nadrukkelijke keuze voor de speerpunten jeugd, nieuwe media en bijbelgebruik. Eén van de tweets luidt dan ook Jongeren positief over verfilmingen bijbelse verhalen in Meet & Greet. Ook is in 2010 hard gewerkt aan de Bijbel in Gewone Taal. Deze vertaling in duidelijke taal komt in 2014 op de markt. In dat jaar viert het Bijbelgenootschap zijn 200-jarig bestaan. Ruim 50% van de bestedingen aan de doelstelling is naar tientallen projecten van collega-bijbelgenootschappen in het buitenland gegaan. Op internet wordt in tekst, beeld en video, verslag gedaan van een aantal van deze projecten. Met het jaarverslag informeert het Bijbelgenootschap leden, donateurs, vrijwilligers en geïnteresseerden over de activiteiten die het Nederlands Bijbelgenootschap in binnen- en buitenland uitvoert en ondersteunt. Dit jaar twitterde het NBG over het jaarverslag. Maar dat is niet de enige nieuwigheid. In het jaarverslag zijn nieuwe elementen te vinden als een risicoanalyse en een prominentere plek voor evaluaties van het beleid. Het complete jaarverslag is te vinden via Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem Contactpersoon werkgroep: O. Dolstra T.Bos 18 8 september 2011

19 Mededelingen Wij gaan weer naar school! Enkele weken geleden zijn de kinderen van de verschillende scholen in Lunteren thuisgekomen met een rapport, tassen vol met werkjes en tekeningen. Vakantie! Leerkrachten waren druk met het opruimen van de lokalen en het voorbereiden van het nieuwe schooljaar. Schoonmaakploegen maakten de school weer lekker fris. Binnenkort is het al weer zover, dan hopen we weer te beginnen. Dat onze kinderen in Lunteren naar scholen kunnen gaan is niet vanzelfsprekend, dat ze bovendien christelijk onderwijs mogen krijgen is heel bijzonder. Ook onze peuters kunnen een christelijke peuterspeelzaal bezoeken, waar ze op hun niveau al horen vertellen over Gods Liefde voor kinderen. Rond de Maranathakerk vroeg dat we Hem in gebed mogen vragen om vergeving, mogen danken voor alles wat we ontvangen en onze zorgen bij Hem mogen brengen. Binnen de teams, directie en bestuur heeft het gebed een belangrijke plaats in allerlei vergaderingen en bijeenkomsten. Op de verschillende scholen zijn er ook gebedsgroepen actief, daarin worden ook de voorbeden van de kinderen meegenomen. Toch blijft het bijzonder te weten dat er ook in de gezinnen thuis en in de verschillende kerken voorbede wordt gedaan voor het christelijk onderwijs in Lunteren. Dank daarvoor en we willen u ook dit jaar weer vragen of u dat wilt blijven doen. Namens het bestuur van de vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Lunteren Het is dan ook al jarenlang een mooie traditie dat we in de verschillende kerkbladen voorbede vragen voor het nieuwe schooljaar. Wilt u bidden voor de kinderen op de scholen in Lunteren die elke dag weer mogen horen uit de Bijbel. Dat het Evangelie hun hart mag raken. Wilt u bidden voor leerkrachten en directies, dat ze met nieuwe energie en enthousiasme een voorbeeld kunnen zijn voor de kinderen. Wilt u bidden voor wijsheid in bestuur en beleid, dat we ons in deze tijd kunnen blijven profileren in een maatschappij die steeds minder ruimte laat voor bijzonder onderwijs. Binnen de scholen zijn we ons bewust dat we in alles afhankelijk zijn van onze hemelse Vader. De kinderen leren al 5 jaar Kinder- en tienerkoor De Horizon : Jubileumconcert met Marcel en Lydia Zimmer In de nazomer van 2006 werd in Lunteren het interkerkelijke christelijke tieneren kinderkoor De Horizon opgericht. En dat betekent dat het koor inmiddels vijf jaar bestaat. Dit eerste lustrum willen we niet ongemerkt laten passeren. Tijd dus voor een muzikaal feestje! En wel op D.V. vrijdag 30 september a.s. in de Maranathakerk om uur. Tijdens de jubileumavond zullen ook de bekende muzikanten Marcel en Lydia Zimmer meewerken. Marcel Zimmer is al 17 jaar musicus en verzorgt samen met zijn 8 september

20 vrouw regelmatig optredens in kerken en gemeenten voor zowel kinderen als volwassenen. Hij schreef bekende liederen als Heer U bent altijd bij mij, Aan Uw voeten en Til mij op. Ze genieten er enorm van om samen met groot en klein te zingen voor God. Iedereen is welkom op vrijdag 30 september in de Maranathakerk. De kerk gaat open om uur, het concert begint om uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. De Horizon heeft inmiddels zo n 50 leden uit de breedte van de Lunterse kerken. Maar er is altijd ruimte voor nieuwe geïnteresseerden. Wil je eens zien hoe het er aan toegaat tijdens onze wekelijkse repetities? Kom dan gerust eens langs op donderdagavond in het Meestershuis achter de Oude Kerk. Dat is de plek waar we wekelijks op donderdag vanaf uur repeteren onder leiding van onze enthousiaste dirigente Henriëtte Broekman. Oproep Bezoek en oppasservice Opella Maakt u het verschil? Een uurtje per week kan al genoeg zijn. Samen een kop kofie drinken, even bijpraten en een wandeling maken. Voor sommige zieke of eenzame mensen is dit niet vanzelfsprekend. Een paar uurtjes van uw tijd maakt voor hen een wereld van verschil. Daarom zoekt Opella vrijwilligers voor de Bezoek- en Oppasservice. Als vrijwilliger van de Bezoek- en Oppasservice biedt u gezelligheid en een luisterend oor bij mensen thuis. Gewone dingen, die zonder de hulp van vrijwilligers onmogelijk zijn voor sommige mensen met een chronische ziekte, dementie of een beperking. Beschikt u over kwaliteiten als optimisme, zorgzaamheid, humor en flexibiliteit en bent u in fysiek in staat om met mensen in een rolstoel te gaan wandelen? Bel dan met onze vrijwilligerscoördinator Aris Hol, telefoon Kerkvenster weer van start Vanaf maandag 5 september is het lokale radioprogramma Kerkvenster weer wekelijks te beluisteren op EDE FM. Dit programma biedt informaties en overwegingen op breed kerkelijk gebied en over christelijk leven in de regio Ede c.a. De redactie presenteert interviews met tal van personen uit de wijde kerkelijke samenleving van Ede, columns, een lied van de week, plaatselijke berichten, boekbesprekingen en maandelijks een beraad over interessante actuele lectuur. Kerkvenster is opgericht begin 1999 en gaat uit van de Redactie Kerken van de Lokale Omroep Ede (LOE), is onafhankelijk en breed georiënteerd. De uitzending is te beluisteren op de frequenties FM 93.1 (kabel) en FM (ether), elke maandag van tot uur, wordt herhaald op dinsdag van tot uur en op zondag van tot uur. Ook de programma s Orgelspel (maandag uur) en Zingend Geloven (maandag uur en zondag uur) zijn weer te beluisteren. Ds. Arie Romein (LOE, redactie Kerken) 20 8 september 2011

Kerkblad Rond de Maranathakerk

Kerkblad Rond de Maranathakerk Kerkblad Rond de Maranathakerk Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Verschijnt 11x per jaar, volgens rooster

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Kerkblad Rond de Maranathakerk

Kerkblad Rond de Maranathakerk Kerkblad Rond de Maranathakerk Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Verschijnt 11x per jaar, volgens rooster

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

1 e zondag van de Veertigdagentijd

1 e zondag van de Veertigdagentijd Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. ~ 14 februari 2016 1 e zondag van de Veertigdagentijd In deze dienst worden gedoopt: Jonas Huijsman zoon van Elize en Renger Huijsman en Mathijs Kruijs zoon van Floortje

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

Dienst te Buurse op de tweede zondag van de advent. 7 december doopdienst

Dienst te Buurse op de tweede zondag van de advent. 7 december doopdienst Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Dienst te Buurse op de tweede zondag van de advent 7 december 2014 doopdienst voorganger: ds. N.J. Pronk organist: René van Dijken ouderling: mevr. J. de Greef

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse. 6 augustus Dienst van Schrift en Tafel.

Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse. 6 augustus Dienst van Schrift en Tafel. Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse 7 e zondag van de zomer 6 augustus 2017 'U gaf hen brood uit de hemel' Dienst van Schrift en Tafel. voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane Fioreze ontmoeting

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog! Zondag 3 juli 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wolter Broekema Ouderling van dienst: Sandra Dubbink Organist: Henk de Gooijer Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries FreeXS Orgelspel

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de zomer 10 augustus 2014 Dienst van Schrift en Tafel Kleitablet, Zimbabwe, juli 1990 Petrus wordt gered uit de golven Voorganger Ouderling Diaken Organist

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Voorganger Organist : ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst een lichtje

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013

Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013 Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013 Woord vooraf: We zijn deze zondag zingend begonnen met gemeenteleden die een bijzondere muzikale bijdrage aan deze dienst gaan leveren. Tijdens de dienst zullen

Nadere informatie

1 e zondag van de zomer

1 e zondag van de zomer 1 e zondag van de zomer Dienst van Schrift en Tafel 2 juli 2017, 10.00 uur Voorganger: ds. Fulco de Vries Bouwstra Organist: Arthur Vos 2 VOORBEREIDING Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. Joz. A. de Koeijer (Ermelo)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. Joz. A. de Koeijer (Ermelo) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. Joz. A. de Koeijer (Ermelo) Schriftlezing: Psalm 23 Lied 328 vers 1, 2 en 3 (Liedboek) Psalm 139 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 23 vers 1, 2, en 3 Psalm 100 vers 1,

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Hij leeft en wij met Hem!

Hij leeft en wij met Hem! Hij leeft en wij met Hem! Liturgie Eerste Paasdag Zondag 16 april 2017 Hervormde Gemeente Geldermalsen Voorgangers: ds. G.J. Krol en ds. C.M. Blokland - den Hertog Organist: M. Mugge M.m.w.: L. van der

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Welkom op de startzondag van onze wijkgemeente. Welkom in kerkelijk centrum Open Hof. Op deze zondag nemen we het verbouwde en vernieuwde Open Hof in gebruik.

Nadere informatie

beschrijving kerkdienst voor onze gasten

beschrijving kerkdienst voor onze gasten beschrijving kerkdienst voor onze gasten Gereformeerde Gemeente te Zeist Rehobothkerk, Joubertlaan 5 Predikant: J.J. van Eckeveld Vooraf: Je kunt van ons een Bijbel krijgen. Op de twee wandborden zie je

Nadere informatie

Eredienst Kerk & School met kinderen en leerkrachten van CBS t Kompas

Eredienst Kerk & School met kinderen en leerkrachten van CBS t Kompas Protestantse gemeente te Hoek Zondag 8 november 2015 Eredienst Kerk & School met kinderen en leerkrachten van CBS t Kompas Bouwen aan een veilig Huis Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: ds. Arie

Nadere informatie

Orde van dienst voor de kerkdienst waarin 10 mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen uit wijk 3. 3 april 2016 Oude Kerk in Barneveld

Orde van dienst voor de kerkdienst waarin 10 mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen uit wijk 3. 3 april 2016 Oude Kerk in Barneveld Orde van dienst voor de kerkdienst waarin 10 mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen uit wijk 3 3 april 2016 Oude Kerk in Barneveld Predikant: ds. M. P. D. Barth Organist/pianist: R. van Middendorp

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde.

Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde. Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde. Voor uw liefde,heer Jezus, dank U wel. (2x) Wij aanbidden U, Heer. U komt toe alle lof en eer. O, Heer, wij prijzen

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst

Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst Voorganger Organist Beamer : ds. Peter van de Peppel : Frank van der Meulen : Jan Moesker In deze dienst wordt Tessa, dochter

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 11 december 2016 In de Witte kerk 3 e Advent waarin Evi-Sophie Jane en Owen Enric Haitink gedoopt worden.

Orde van dienst voor zondag 11 december 2016 In de Witte kerk 3 e Advent waarin Evi-Sophie Jane en Owen Enric Haitink gedoopt worden. Orde van dienst voor zondag 11 december 2016 In de Witte kerk 3 e Advent waarin Evi-Sophie Jane en Owen Enric Haitink gedoopt worden. Voorganger: ds. Corien Veenhuizen Organist: Els Dijkerman 1 Toenadering

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Arie van der Maas Jan Hollebek Joke de Putter

Nadere informatie

Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp. Thema:

Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp. Thema: Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp Thema: Welkom Aansteken van de Paaskaars & Lezen van het gedicht door Merel en Ezra Kaars, jij mag branden in ons midden; branden bij

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Dorpskerk. Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Dorpskerk. Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur PROTESTANTSE KERK CASTRICUM Dorpskerk Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur Zij raken niet vergeten die ons zijn voorgegaan. blijvend met ons verbonden. Namen, gedragen en geschrevenin de holte van

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 10 e zondag van de zomer 25 augustus 2013 dienst van Schrift en Tafel voorganger: ds. Nico Pronk organiste: Līga Vilmane ouderling: mevr. Mannie Molderink koster:

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen voorganger : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten orgel : Kees van den Berg 2 De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Graankorrels in de aarde 5 e zondag van de veertigdagentijd ( "zondag "Schaf mij recht" - 1 e passiezondag) 22 maart 2015 voorganger: ds. N.J. Pronk organist: Līga

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 6 augustus 2017 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist:

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 20 december 2015 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Jarno Godlieb gedoopt wordt Voorganger : Ds. J.W. Baan. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Welkom in de Menorah

Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lector : mw. C. de Poel : mw. W. Brinkhuis : dhr. H. Dorsman : mw.a. Dertien Welkom in de Menorah Lied 836: 1a, 2 en 5 Lied 836: 1b, 2 en 5 Lied 836: 1, 2a en 5

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Voorstel orde van dienst voor zondag 27 november, 1 e zondag van advent Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = =

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Zondag 21 februari 2016 kleur: paars Zondag Reminiscere Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Nadere informatie

Zondag 28 februari 2016. Welkom in De Regenboog!

Zondag 28 februari 2016. Welkom in De Regenboog! Zondag 28 februari 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: kand. J.H. van Wijk, Zwolle Ouderling van dienst: Gerhard Nijhoff Organist: Rien Hoekjen Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries Liturgisch

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN DUINZICHTKERK - STARTZONDAG zondag 21 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Van harte welkom in de Duinzichtkerk op startzondag. De activiteiten rond deze

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Welkom op de startzondag van onze wijkgemeente. Welkom in kerkelijk centrum Open Hof. Op deze zondag nemen we het verbouwde en vernieuwde Open Hof in gebruik.

Nadere informatie

Doop van Joep Johan Anne Zwaanswijk zoon van Dolf en Deborah Zwaanswijk-den Boer

Doop van Joep Johan Anne Zwaanswijk zoon van Dolf en Deborah Zwaanswijk-den Boer DUINZICHTKERK zondag 3 november 2013 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds. C. van Duinen; ouderling van dienst: V. Ebbink; diaken van dienst: S.J.A.M. van Gend; organist Gert Boersma. Doop

Nadere informatie