De Micropajot PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs. Winter 2008 Vierde kwartaal 2008 ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 25 Aflevering nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Micropajot PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs. Winter 2008 Vierde kwartaal 2008 ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 25 Aflevering nr."

Transcriptie

1 Afzender ON7CI Schutstraat Bekkerzeel Bestemmeling België P.B Londerzeel 1 BC 4470 PRAC De Micropajot Driemaandelijks tijdschrift Pajottenlandse Radio Amateurs Winter 2008 Vierde kwartaal 2008 VRA Jaargang 25 Aflevering nr. 102 Verantwoordelijke uitgever : G. Clinck lie Schutstraat Bekkerzeel Postkantoor : 1840 Londerzeel 1 P2A8527

2 HET BESTUUR VAN DE PRAC Voorzitter ON7YQ Yvo Meert 0495 / Ondervoorzitter ON8CW Walter Croes 016 / Secretaris ON4CCK Eddy Van Campenhout 052 / Penningmeester ON4CCK Eddy Van Campenhout 052 / QSL manager ON3DBC Bart De Coninck 02 / Technical manager ON8CW Walter Croes 016 / Shack manager ON4CCK Eddy Van Campenhout 052 / Micropajot ON7CI Guido Clinck lie 02 / Cursus radio ON7CI Guido Clinck lie 02 / Contest manager ON3DCL Louis De Coninck 02 / Raadslid ON3LH Leo Haucourt 03 / Raadslid ON1AOX Stefaan De Coninck 02 / Raadslid ON3BL Beni Lannaux 0495 / Bib. manager ON6ZJ Leon Claeys 02 / Repeater manager ON6FP Ronny Michiels 02 / Frequenties MHz MHz ON0VBT ( MHz ) Lidmaatschap 13 op rekening PRAC shack Holle Eikstraat 1 Afrit Londerzeel Industrie Antwerpen A12 Brussel Steenhuffel Imde Londerzeel Lichten

3 VOORWOORD Wij zijn weeral in de donkerste, maar ongetwijfeld de gezelligste, dagen van het jaar beland. Dit is de wintereditie van uw clubblad en dan is het de beurt aan de penningmeester om dit voorwoord tot u te richten. Met dit voorwoord wil ik eens terugkijken op het voorbije jaar was een feestjaar voor de PRA; de club bestaat immers reeds 25 jaar en dat werd in mei uitgebreid gevierd. Dit was ongetwijfeld het hoogtepunt. Nog enkele dagen en onze speciale clubcall ON25PRA is SK. Naast de gebruikelijke activiteiten zoals de Ladies Night, het Driekoningenfeest, de GPS contest en de medewerking aan de Fietsdodentocht, zijn er enkele nieuwe geweest zoals onze stand op de opendeurdag van de Londerzeelse brandweer in oktober. Ook opmerkelijk is onze samenwerking met de buren van de Grimbergse radioamateurclub NBT. Dankzij hen waren er genoeg medewerkers om onze deelname aan de VHF velddag tot een geslaagd einde te brengen. Op onze beurt hebben wij dan ook bijgedragen tijdens hun deelname aan de HF velddag in september. Ofschoon ons ledenaantal (73 momenteel) het niet laat uitschijnen, hebben we toch steeds een te matige belangstelling op activiteiten. Of zou het dan toch aan de onderwerpen liggen, want ons uniek bezoek aan Belgocontrol eind augustus, kon wel op veel belangstelling rekenen. Misschien moeten we binnen het bestuur toch durven bepaalde activiteiten te schrappen wegens te geringe belangstelling. Met slechts drie personen werd in oktober het clubstation geactiveerd tijdens de VRA Activity Day, maar toch sleepten we de eerste plaats in de wacht. In november maakten we tijdens een workshop kennis met het computerprogramma «Radio Mobile»; hiermee kan je het bereik van je station in kaart brengen. Na enkele jaren van stilliggen, is er ook op vraag van enkele ON3-ers opnieuw gestart met een HAREC cursus; we hopen dat deze cursisten binnenkort hun ON3-call kunnen inruilen voor één met minstens een cijfertje meer. Op vrije vrijdagavonden (wanneer er geen speciale activiteit gepland is) is in de clubshack ook uitgebreid geëxperimenteerd met WIFI, zijn er rotoren hersteld en zijn er nog zoveel andere zaken gebeurd. Om het rijtje te vervolledigen dien ik zeker nog de voordrachten over PC beveiliging en baluns te vermelden. Tijdens de Algemene Vergadering is er beslist om het lidgeld op 13,00 euro te houden. Bij het begin van een nieuw jaar dient het lidmaatschap hernieuwd te worden. Betalen kan u met bijgevoegd stortingsformulier. Gelieve uw call in de mededeling te vermelden indien deze er nog niet staat. Ter herinnering: indien meerdere leden op hetzelfde adres gehuisvest zijn, hoeft slechts één persoon 13 euro te betalen; de andere betaalt slechts 6,50

4 euro. En dan zijn er nog onze ON3-ers; zij hoeven pas opnieuw lidgeld te betalen vanaf het vierde jaar dat ze lid zijn. Het bestuur en de functies blijven ongewijzigd; de drie bestuursleden die herverkiesbaar waren (ON3DBC, ON3DCL en ON8CW), zijn ook herkozen. Ik maak van de gelegenheid gebruik om het Driekoningenfeest op 9 januari 2009 aan te kondigen. U, uw partner en de kinderen zijn van harte welkom op dit gezellig familiefeest. Het Driekoningenfeest is de eerste activiteit van het nieuw jaar en is de ideale gelegenheid om iedereen het beste te wensen voor Ook deze maal starten we met een aperitief en versnapering. Daarna kunnen de taarten aangesneden worden. Na het degusteren van de lekkere taartjes gaan we over tot uitdelen van de pakjes. Iedereen dient dus een pakje mee te brengen van +/- 5,00 euro en u mag creatief zijn. De speech van de voorzitter dienen we er wel bij te nemen. Dit allemaal in de gezellige clubshack te Londerzeel en bovendien volledig kosteloos. Voor de eerste maal dient er wel op voorhand ingeschreven te worden en dit om de benodigde hoeveelheid eten en drinken exacter te kunnen inschatten. Gelieve u dus per kerende in te schrijven bij ON4CCK: Namens het bestuur van de PRA wil ik u allemaal en uw families een Zalig Kerstfeest wensen en mijn allerbeste wensen aanbieden voor een gelukkig, gezond, voorspoedig en radioactief Eddy Van Campenhout ON4CCK Penningmeester Secretaris

5 LM3909N Flasher door ON7CI Wat hebben radioamateurs aan een flasher, een schakeling die een LED of een gloeilampje doet aan en uit gaan? Het antwoord is: niet erg veel. Maar...dit is weer zo n eenvoudige schakeling die toelaat te experimenteren. En dat is toch de basis van onze specialiteit. Er zijn toch énkele toepassingen die ook een radioamateur van pas kunnen komen. De schakeling is zo klein en werkt op een batterij, dat men deze naast een zaklamp kan plaatsen om die terug te vinden in het donker of om de plaats van een blusapparaat aan te geven. Ik ken tenminste één radioamateur die het in zijn auto heeft ingebouwd om dieven af te schrikken. Want een pinkend rood lichtje wil zeggen dat het alarm aan staat... De LM3909N Werking De LM3909N is een IC met 8 poten waarvan er enkele niet gebruikt worden. Schematisch staat het hiernaast afgebeeld. Waar het (in werkelijkheid grijs) puntje staat op het (zwarte) IC, begint de aftelling van de poten. Het puntje staat naast poot 1. Het IC kost bij Gotron in Aalst 7,95 euro. Ik zeg Gotron omdat ik het daar gehaald heb. Er zijn letterlijk niet meer dan drie componenten nodig, buiten het IC: een elektrolytische condensator (die de flash rate, de pinksnelheid, regelt), een (rode) LED en een batterij van 1,5 volt. Nu even oppassen: met een C batterij van 1,5 volt pinkt de LED minstens 15 maand lang. U las goed: vijftien. Met een D cel pinkt de LED zelfs 2,6 jaar! Men kan ook een AA batterij gebruiken, maar dan is het flashen beperkt tot slechts 6 maand. Het stroomverbruik is 0,5 ma. Basis schakeling met LED

6 Batterij spanning C f 1,5 V 100 µf 1 Hz 3 V 300 µf 3 Hz De spanning moet minstens 1,15 volt zijn. Dit wil zeggen dat NiCd of NiMH batterijen gebruikt kunnen worden. Voor de snellere 3 Hz (3 flashes per seconde) heeft men twee cellen van 1,5 volt nodig. Men kan ook één batterij gebruiken van 1,5 volt maar dan moet u tussen poot 8 en poot 4 een weerstand plaatsen van 1000 ohm en moet C = 300 µf. Schakeling met gloeilamp Wil men wat meer licht, dan kan men een 6 volt gloeilampje gebruiken. De schakeling ziet er dan zo uit: Besluit Bij mij in de shack staat de LED schakeling al meer dan 20 jaar de blinken! Dag en nacht. Ik gebruik een klein zonnepaneeltje dat tijdens de dag twee NiCd batterijen in parallel oplaadt. ON7CI

7 Even testen door ON7CI Momenteel zijn weer meerdere collega radioamateurs bezig met lessen volgen ter voorbereiding van het B of C examen. Uit medeleven met hen kunne we onze eigen kennis nog eens testen. De vragen komen uit 2008 examens van het Nederlandse equivalent van ons BIPT. 1. Elektromagnetische golven met een frequentie van ongeveer 1,8 MHz: A. zijn uitermate geschikt om afstanden van meer dan km te overbruggen B. geven bij afstanden van meer dan 500 km in het algemeen 's nachts een betere ontvangst dan overdag C. worden gereflecteerd als gevolg van temperatuurinversie Wie op reis is en het nieuws wil beluisteren op Radio 1, zal aan de lijve ondervonden hebben dat B het juiste antwoord is. Voor lange afstanden is een zo hoog mogelijke frequentie best (zie MUF, Maximum Usable Frequentie). Temperatuurinversie heeft alleen gevolgen voor VHF signalen en hoger. 2. De juiste volgorde van toenemende bandbreedte is: A. CW, FM-telefonie, EZB-telefonie B. CW, EZB-telefonie, FM-telefonie C. EZB-telefonie, FM-telefonie, CW FM signalen nemen enorm veel bandbreedte in. Er is dus weinig plaats op de 88 tot 108 MHz band waar de omroepzenders zitten. Smalband FM is iets beter (onze amateur FM is smalbandig). 3. Een van deze toepassingen van een transformator is niet juist: A. aanpassen van antenne aan kabel B. versterken van vermogen C. wijzigen van wisselspanning Transformatoren kunnen geen vermogen verhogen wel de spanning van een wisselstroomsignaal. En dan geldt U 1 /U 2 = n 1 /n 2 De spanning op de secondaire winding is recht evenredig met het aantal windingen (n). Als dit aantal windingen groter is dan het aantal windingen aan de primaire kant van de transformator, dan verhoogt de spanning.

8 Voor de aanpassing van een impedantie, zoals gesuggereerd in antwoord A, geldt: Z 1 /Z 2 = n 12 /n 2 2 Impedantie transformatie is dus evenredig met het vierkant van het aantal windingen (n). Antwoord B was juist want mis! 4. De schakeling is een: A. detector B. stabilisator C. laagdoorlaatfilter De diode in de schakeling is een Zenerdiode en over een Zenerdiode staat altijd een constante spanning, onafhankelijk van de stroomsterkte die er door loopt. Dus antwoord B. Een toemaatje: moest de Zenerdiode een condensator geweest zijn, dan hadden we inderdaad een laagdoorlaatfilter. 4. Een antenne straalt in het horizontale vlak gelijkmatig in alle richtingen uit. Dit kan zijn een: A. horizontale halvegolf-dipool B. dipool met reflector C. groundplane Antwoord C. De halvegolf-dipool straalt sterkst loodrecht op de dipool. De dipool met reflector straalt sterkst in de richting reflector naar dipool. 5. De stroom die een gelijkstroomvoeding levert wordt met een universeelmeter gemeten. De meter gedraagt zich als een: A. isolator B. weerstand met hoge waarde C. weerstand met lage waarde De meter moet zo weinig mogelijk de stroom tegenhouden om de meting niet te vervalsen. Moet dus een zo klein mogelijke weerstand hebben. Bij het meten van een spanning is dat omgekeerd: hoe grotere weerstand van de meter, hoe kleiner de fout. Antwoord C. 6. In netvoedingen moet de aarddraad van het netsnoer worden verbonden met het metalen chassis. Hierdoor zal in alle gevallen dat er een fout in de voeding optreedt: A. het chassis geen hoge spanning ten opzichte van aarde krijgen B. geen hf spanning op het net kunnen komen C. de aardlekschakelaar aanspreken D. de netveiligheid aanspreken Er kan van alles gebeuren, maar in elk geval: antwoord A is

9 juist. 7. De frequentie van een radiogolf is 3 GHz. De golflengte is dan: A. 0,01 m B. 0,1 m C. 1 m D. 10 m Misschien het moment om nog even het geheugen op te frissen met de formule voor het berekenen van de golflengte: = 300/f De golflengte in meter en de frequentie f in MHz. 3 GHz is 3000 MHz. 300/3000 = 0,1 m. Antwoord B. 8. Instelling oscilloscoop: Horizontaal: 4 µs/schaaldeel Verticaal: 25 V/schaaldeel Uit dit beeld leidt U de volgende waarden af: Frequentie (khz) Effectieve spanning (V) A B. 62,5 35,5 C D De periode van dit signaal is 4 schaaldelen maal 4 µs = 16 microseconden. De frequentie is dus f = 1/T = 1/(16 x 10-6 ) = Hz of 62,5 khz. Antwoord zou moeten B zijn. Is de EFFECTIEVE spanning inderdaad 35,5 volt? Even rekenen: de maximum spanning is 2 schaaldelen maal 25 V = 50 V. De effectieve spanning is 50 x 0,71 = 35,5 V. B is OK. 9. In R3 wordt een vermogen gedissipeerd van 2 watt. Het vermogen dat in R1 gedissipeerd wordt is: A. 2 W B. 4 W C. 8 W D. 16 W P = UI = R x I 2 of I = (P/R). De stroom die door R3 vloeit is (2/50) = 0,04. Vierkantswortel van 0,04 (of 4 x 10-2 ) is 0,2. Als er 0,2 A door R3 stroomt dan moet er ook 0,2 A door R2 stromen want de twee weerstanden - die in parallel staan - zijn gelijk. Totaal door R2 en R3 is 0,4 A. Die 0,4 A stroomt ook door R1. P = R x I 2 = 50 x 0,4 2 = 50 x 0.16 = 8 W. Antwoord C.

10 10. De weerstand Rk zorgt voor de: A. wisselstroom-ontkoppeling B. wisselstroom-tegenkoppeling C. impedantie-aanpassing D. gelijkstroom-instelling Eindelijk nog eens een vraag over buizen! Ja ik word oud... R k is de weerstand die gebruikt wordt om de kathode (vandaar de k in R k ) negatief te houden tegenover de anode (wij ouden van dagen noemen de anode van een buis, de plaat ). 11. De binaire getallen 1001 en 1110 worden toegevoerd aan een 8-bits opteller (8-bits full adder). Het resultaat van deze bewerking is: A B C D Dit soort vragen komt nu voor in het HAREC examen. Niet moeilijk eigenlijk en herinner mij eraan dat ik eens een artikeltje pleeg over het rekenen met binaire getallen Oei, in een binair stelsel bestaat het cijfer 2 niet. We zetten het om naar zijn binaire vorm: 10. Dan wordt de optelling: en vermits het een 8-bits opteller is, zetten we er drie nullen voor, om een totaal van 8 cijfers te krijgen: Antwoord C. 12. Een afgestemde draadantenne is aan één einde met een aanpaseenheid op een werkende zender aangesloten. Aan het andere einde van de antenne is er een: A. spanningsmaximum en een stroommaximum B. spanningsmaximum en een stroomminimum C. spanningsminimum en een stroommaximum D. spanningsminimum en een stroomminimum De stroom op het einde van een draad is altijd zeer klein en daar is de spanning zeer hoog. Antwoord B en eraan toevoegen dat deze hoge spanning toch erg gevaarlijk is en de draad altijd hoog genoeg moet opgespannen worden. * * * Nu moet u niet direct naar de studerende PRA-ers lopen en zeggen dat u alle vragen juist had - pfff, t was gemakkelijk - want daarmee gaat u die arme lieden zwaar ontmoedigen. Voor hen is dit nog moeilijke materie. Een beetje compassie dus. ON7CI

11 25 jaar ON4AVV ON4VRA 12 oktober 2008 Montage door ON7GZ ON7GZ ON7CI ON6ZJ ON4CCK ON8CW ON7XM ON7CI ON7HPE

12 Er werd gefeest die dag. Dat is duidelijk te merken aan de foto s genomen door de vierenden en verzameld op CD door ON7GZ. Het was eigenlijk een feest van een jarenlange, doorlopende PRA activiteit. Gedurende 25 jaar waren het de leden van de PRA die de uitzending van ON4VRA (vroeger, vóór de fusie van VVRA met VRB, was de roepnaam ON4AVV). Om de 14 dagen is er een uitzending geweest. En als het al eens onmogelijk was (Nieuwjaar op een zondag), dan was er een extra uitzending. Een week ervoor of een week erna. Die uitzendingen gaan momenteel door in de shack van ON8CW in Steenokkerzeel. Walter heet u welkom, moest u eens willen langskomen op een zondag dat er uitzending is. De data staan regelmatig her en der gepubliceerd voor een paar maand ver. Jules, ON7XM, heeft tijdens de Zilveren Jubileum uitzending uitvoering aandacht aan besteed aan de historiek. We gaan dit hier niet overdoen. Voor de volledigheid wil ik graag vermelden dat ook twee niet-pra leden regelmatig lectoren zijn: ON7CEC en ON7UM. De eigen PRA lectoren zijn ON7XM, ON7ABG, ON4CCK, ON6SN, ON7CI en ON6ZJ die soms moet inspringen. In een omroep radio worden teksten afgewisseld met muziek. Wij in ON4VRA kunnen (mogen) dat niet doen. We hebben dus een pak tekst nodig voor elke uitzending die ongeveer een uur duurt. Die teksten zijn dan het WX bericht (weer, voorspellingen, hemellichamen), de Voor u gelezen rubriek waarin recensies van tijdschriften, afdelingsnieuws, korte berichten (die soms zeer lang zijn), BIPT nieuws. Die teksten worden bijeengeschreven door voornamelijk ON6ZJ, ON7XM, ON8CW en ikzelf ON7CI. Op het einde van de uitzending is er een QSO ronde. Misschien horen we u ook eens. Frequenties: 144,775 MHz simplex en de repeater van ONØVRT op MHz (shift - 7,6 MHz). ON7CI

13 Verslag Bestuursvergadering van 22/08/2008 Aanwezig: ON7YQ, ON8CW, ON7CI, ON3LH, ON3BL, ON3DBC, ON4CCK Verontschuldigd: ON3DCL Afwezig: ON1AOX Agenda : - verslagen vorige bestuursvergadering van 30/05/ kasverslag en ledentoestand - nabespreking voorbije activiteiten (VHF velddag, medewerking Fietsdodentocht) - activiteiten: - 29/08/2008 : Luchthaven zend- ontvangstcentrum - 05/09/2008 : GPS contest ; organisatie ON7CI ; terug met kop en geuze (ON3DCL) - 6 & 7/09/2008 : medewerking aan HF velddag georganiseerd door NBT - 12/09/2008: introductie avond voor de deelnemers aan de HAREC cursus ; organisatie ON3BL - 03/10/2008 : Algemene vergadering - 05/10/2008 : Opendeurdag brandweer Londerzeel (zie mijn mail van 10/8/2008) - 18/10/2008 : VRA verjaardagscontest : deelname vanuit clubshack met call ON25PRA - 07/11/2008 : workshop «Radio Mobile» - 05/12/2008 : Draadantennes en baluns door ON7CI & ON6ZJ - 12/12/2008 : start basiscursus - 02 (of 09)/01/2009 Driekoningenfeest - nieuwe activiteiten: - bouw yagi - ON0VBT : omwisseling antenne - Micropajot - QSL kaarten velddag 2007/2008 en ON25PRA - varia Verslagen vergadering van 30/05/2008 Wordt goedgekeurd Kasverslag ON4CCK geeft overzicht van de kassituatie. Nieuw saldo : 907,09 ; bij de vorige bestuursvergadering was het saldo : 1.969,68, dus ,59 Drank : + 82,15 Viering 25 jaar : ,91 (aankopen ON3DCL 79,47 : wijn 83,44 ; barbecue 871,00) Micropajot : editie lente : - 128,73 VHF velddag : - 148,10 (huur tent 44,00 ; eten 45,10 ; benzine 59,00) Ontvangsten bezoek Belgocontrol : + 140,00 Lidgelden : + 26,00

14 Ledentoestand Nog 2 leden hebben hun lidgeld 2008 betaald. Momenteel 69 betalende leden Nabespreking voorbije activiteiten VHF velddag: barbecue was slecht afgesproken; geluk dat NBT er bij was wat betreft operatoren medewerking Fietsdodentocht: vlot verlopen, te weinig werk, APRS heeft niet goed gewerkt; waarschijnlijk door een gebrek aan nabijgelegen nodes Activiteiten - 29/8/2008: bezoek Belgocontrol - 23 deelnemers - alles is geregeld - 5/9/2008: GPS Contest: voorbereidingen zijn klaar start shack sluitingsuur - boterhammen met kop + geuze : ON3DCL zorgt hiervoor - 4,00 deelname in de kosten - 6 & 7/09/2008: HF velddag te Brussegem Hondsberg door NBT Grimbergen - hulp bij opbouw en afbraak - operatoren leveren - barbecue op zaterdagavond - PC ON4CCK voor DX cluster - geen materieel nodig van de PRA - 12/9/2008: introductie HAREC cursus - lijst geïnteresseerden hersamenstellen en hen mailen ter herinnering - verschillende cursussen als basis NOL, ON4PC, Nederlandse cursus - 1 of 2 maal per maand (les, oefeningen) - blaadje met info, bronnen, hoofdstukken, maken - hoofdstukken voor elke lesgever bepalen - 3/10/2008: Algemene Vergadering - welkom: ON7YQ - verslag vorige AV: ON4CCK - activiteitenverslag: ON3BL - financieel verslag: ON4CCK - budget 2009: ON4CCK - verkiezingen bestuur; herkiesbaar: ON3DCL, ON3DBC, ON8CW - stembrieven: ON4CCK - VTM satellietwagen: ON3DBC legt vast - 5/10/2008: Opendeurdag Brandweer: - zie mail ON4CCK van 10/8/ dringend werkgroep oprichten - uitzending ON4VRA van in brandweerkazerne - 18/10/2008 : Verjaardagscontest VRA - vanuit de clubshack (ON4CCK legt vast (huurt) bij gemeente) - oproep in Micropajot ON4CCK - 7/11/2008 : workshop Radio Mobile : ON7YQ zoekt uit en coördineert

15 - 5/12/2008 : draadantennes en baluns - ON7CI en ON6ZJ organiseren - 12/12/2008 : start basiscursus - 12/12, 19/12/2008, 16/1, 23/1, 30/1/ Reeds 5 of 6 kandidaten - ON3LH contacteert hen - 9/1/2009: Driekoningenfeest - met inschrijvingen werken - op volgende BV verder te bespreken Nieuwe activiteiten - bouw yagi : 6/2/2009 door ON3BL en ON3DCL - PRRC : 8/5/2009 ON0VBT - antenne dient nog omgewisseld te worden: tijdstip nog te bepalen door ON7YQ Micropajot - artikels bij ON7CI tegen 15/09 - voorwoord: ON7YQ (oproep Algemene Vergadering) - verslag BV 22/05/2008 opnemen - verslag Fietsdodentocht: ON4CCK - verslag velddag : ON3DCL - aankondiging workshop Radio Mobile ON7YQ - aankondiging Opendeur Brandweer : ON4CCK - aankondiging basiscursus : ON7CI - aankondiging VRA verjaardagscontest : ON4CCK - voorstelling interessante programma s voor radioamateurs: ON3BL QSL kaart velddag 2007/2008 en ON25PRA : - een programma van een Amerikaanse OM kan gebruikt worden en ON3BL werkt verder uit Varia nihil Volgende vergadering : vrijdag 28/11/2008 om uur in clubshack De voorzitter sluit de vergadering omstreeks uur. ON7YQ Voorzitter ON4CCK Secretaris

16 Bezoek Belgocontrol door ON3BL Op 29 augustus was het verzamelen geblazen aan de ingang van Belgocontrol. Daar werden we opgewacht door ON7ABG Geert en ON1AOX Stefaan. Na de strenge toegangscontrole gingen we rechtstreeks naar de controletoren. Tijdens het nuttigen van een drankje kregen we een bedrijfsfilm te zien over de taken van Belgocontrol. Hierna splitsten we ons in 2 groepen van 10 man. Een eerste groep ging onder leiding van ON7ABG naar de hoogste verdieping. Een tweede groep ging met ON1AOX naar de verdieping lager gelegen technische ruimte kijken. De sleutels om toegang te krijgen tot de verschillende verdiepingen moesten Geert en Stefaan met hun badge uit een soort elektronische kluis halen. Ze vertelden ons dat we niet uit het gebouw zouden raken zonder dat de sleutels terug op hun plaats zitten. De reden waarom we maar in beperkte groep mochten komen werd ons direct duidelijk. De toegang tot de liften gaat via een sas waar maar 1 persoon (met videobewaking) tegelijk doorkan. Om de toegang voor onze groep te versnellen werd er door de bijgeroepen security een grotere deur opengemaakt. Aangekomen op het niveau van de verkeersgeleiding kregen we van Geert een aantal minuten de tijd om het uitzicht over de luchthaven en de omgeving te bewonderen. Hierna gaf hij de technische uitleg over de werking van de verkeersgeleiding. Om veiligheidsredenen konden we natuurlijk niet tot bij de verkeersgeleiders zelf komen. De door ons bezochte verdieping is een exacte kopie van de hoogste verdieping, met als doel de training van de verkeersgeleiders te verzorgen. Ook moet deze

17 verdieping dienen als backup systeem. Alle systemen werken redundant, m.a.w. als we met de muis van een computer zouden bewegen, zou die beweging ook zichtbaar zijn op het scherm van de verkeersgeleiders een verdieping hoger. We kregen dan ook het dringend verzoek van alle knopjes af te blijven. Na een half uurtje wisselden we van begeleider en was de technische ruimte een verdieping lager aan de beurt. Stefaan liet ons de installatie van het op tetra gebaseerde communicatiesysteem zien. Aan de andere kant van de verdieping kregen we zicht op de radar. Na het bezoek aan de toren stapten we op de bus om de rondrit op de ringweg aan te vangen. Met ON7ABG Geert aan de micro, en gewapend met een plattegrond van de luchthaven, kregen we alle technische uitleg terwijl de vliegtuigen naast ons aan hun landing begonnen. Onderweg stapten we uit de bus om het zendcentrum te bezoeken. Hier kregen we een rondleiding langs de zenders en het antennepark. Hierna ging het naar het in opbouw zijnde noodbackup zendcentrum. Terug op het terrein van Belgocontrol brachten we nog een snel bezoek aan de serverruimte. De avond werd afgesloten met een bezoek aan de dienst radiocommunicatie en hun labo. We konden hier onze ogen uitkijken op alle registratie-, peil-,contole- en meetapparatuur. Kortom, het was een onvergetelijke, veel te korte avond. Waarvoor onze dank aan ON7ABG Geert en ON1AOX Stefaan voor de organisatie en rondleiding. ON3BL, Beni

18 Elektriciteit Metaalconstructies Centrale verwarming Croes Haachtsesteenweg 17 Steenokkerzeel Tel :

19 Radio Mobile Begin november was er een workshop over de freeware Radio Mobile van VE2DBE. Het doel van de workshop was om informatie uit te wisselen over deze software, maar over wat gaat dit eigenlijk? Wel Radio Mobile is een krachtig programma om RFdiagrams en voorspellingen te maken van de performantie van een zendstation. Aan de hand van terreingegevens kan de software diverse afdrukken maken over de RF-propagatie. Hierdoor kan u een beeld vormen over het bereik van uw opstelling en experimenteren met andere hoogtes of antennes. Een volledige handleiding en uitleg van het programma zou ons een beetje te ver brengen, daarom enkel deze korte inleiding. Een aanrader om te starten is Hoe beginnen met Radio Mobile G8GTZ (20/3/2002), vertaling ON7GZ (10/11/2008). Ook een zeer goede alternatieve bron van documentatie is PE1MEW Het programma is te vinden op Veel plezier met het programma. Yvo ON7YQ

20 Fotoverslag opendeurdag brandweer Londerzeel 5/10/2008 Leon ON6ZJ achter de seinsleutel Patrick ON4DKP en José ON4CAU Eddy ON4CCK actief op HF werkt lokaal Rechts van ON4CCK: Willy ON3BDJ op bezoek Frans ON6QB demonstreert PSK aan een brandweerman De rolmeterantenne; een WIFI-cantenne; foto slideshow; ook SSTV werd gedemonstreerd Veel dank aan: - commandant Luc Brugghemans en sergeant Geert De Maeyer van de Londerzeelse brandweer - de vrienden medewerkers van NBT uit Grimbergen - de aanwezige PRAC-ers - de talrijke bezoekers

21 PRACese ACTIVITEITEN 9 januari 2009: Driekoningenfeest in de shack om 20:00. Inschrijven bij ON4CCK om het aantal deelnemers te kennen. Alle familieleden van PRA-leden zijn welkom. Iedereen brengt een geschenkje mee van een 5 euro als nieuwjaarsgeschenk. Er is lekkere taart voor iedereen. Prijs die moet betaald worden? Luisteren naar de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter. Organisatie ON3DCL & YL. 6 februari 2009: Bouw van een 2m-70cm Yagi met ON3BL en ON3DCL. 6 maart 2009: Glasvezeltechnologie (met demo s) door ON7EN. 28 maart 2009: De PRA is gastheer voor de Algemene Vergadering van de VRA. Aanvang om 9 uur met kofie en ontbijtkoeken. AV om 10 uur. 3 april 2009: Langdraad antennes door ON7CI. 8 mei 2009: Ladies Night. R.A. s nodigen uit. 5 juni 2009: Portable Radio Reporting Contest. Organisatie ON7CI naar oud recept in combinatie met GPS en Kop met Geuzenbier. Om 19:00. Vertrek aan de shack in Londerzeel. 4 en 5 juli 2009: VHF Velddag. Organisatie ON3DCL. 9 augustus 2009: Medewerking Fietsdodentocht Bornem. APRS oefening. Cursus basisvergunning Coördinatie ON7CI. Lesgevers ON6ZJ, ON7CI en ON7YQ. Met medewerking van ON3DCL. Data: 12/12, 19/12, 16/1, 23/1, 30/1 (examen praktijk). Cursus HAREC Coördinatie ON3BL Data komende lessen: 13/2, 13/3, 10/4.

22

23 call naam vnaam straat post stad tel gsm ON1ACB MEERT PETER NEERVELDLAAN TERNAT 02/ ON1AOX DE CONINCK STEFAAN PETRUS ASCANUSSTRAAT ASSE 02/ ON1AQU NEIRYNCK AXEL GANZENKUIL WESTMALLE ON1DKG BROOTHAERTS BART STEENHUFFELDORP STEENHUFFEL 0478/ ON3AGX VAN ZEEBROECK ETIENNE OUDSTRIJDERSSTRAAT HUIZINGEN 02/ ON3AJE LUYCKX INGRID GANZENKUIL WESTMALLE 03/ ON3AMC CLINCK LIE ARNOLD K. PLANTIJNSTRAAT MARKE 056/ ON3APS STEPPE FONS KAPELLEVELD SINT-KATHERINA-LOMBEEK 02/ ON3AS SAELEMAEKERS ANNE TERVUURSESTEENWEG LEUVEN 016/ ON3ATT WAUMANS REBECCA LENAERTSSTRAAT SINT-TRUIDEN 0473/ ON3BL LANNAUX BENI DE BEUGHEMLAAN RAMSDONK 0495/ ON3DBC DE CONINCK BART MIDDELVELD MEISE 02/ / ON3DCL DE CONINCK LOUIS MIDDELVELD MEISE 02/ ON3EW WILLEMS EDDY BODEGEMSTRAAT TERNAT 02/ / ON3HB BOSMANS FRANK VREDELAAN WEERDE 015/ / ON3HN GRUDAJ MARKO THEO VERELLENLAAN WUUSTWEZEL 0474/ ON3LH HAUCOURT LEO PROVINCIALE STEENWEG SCHELLE 03/ ON3LVC VAN CAMPENHOUT LUC KRUISBAAN BUGGENHOUT 052/ / ON3MCL CLAES MARC NOEVEREN BOOM 0499/ ON3MIF HENDRIKX DANIEL PLOEGSTRAAT SCHEPDAAL 02/ ON3RBJ GRUDAJ ROBERT MONNIKENHOFSTRAAT BERENDRECHT 0474/ ON3RTJ CEULEMANS TRISTAN KLEEMSTRAAT TERNAT 0472/ ON3SL LOHR SUSANNE LENAERTSSTRAAT SINT-TRUIDEN 0478/ ON3VAJ VAN ACKER JAN EEKSKEN OPWIJK ON3VU VUYLSTEKE MARC WATERMOLENSTRAAT HUIZINGEN ON3WST WIJNS STEVEN JULES ANDRIESPARK BUGGENHOUT 0477/ ON3WVK VAN KEER WIM PALINGSTRAAT PUURS 0473/ ON4ADF MEERT MARK VANCAUWELAERTSTR TERNAT 02/ / ON4AFB MARIT OSCAR BRUSSELBAAN ST. PIETERS LEEUW 02/ ON4ANN DE MEY ERIK NELEMOLENSTRAAT DILBEEK 02/ / ON4ATX MEERT ERIK STERRELAAN TERNAT 02/ ON4BCI LEEMANS IGOR GUDRUNSTRAAT GRIMBERGEN 02/ ON4CAJ RAEMDONCK JEAN-PIERRE FRANS WEYENBERGSTRAAT OUDENAKEN 0485/ ON4CCK VAN CAMPENHOUT EDDY OUDENHOVE LONDERZEEL 052/ / ON4CCV CRABBE ERIK HEYGEMSTRAAT ST. MARTENS BODEGEM ON4CHK NOëT ERIC KASSELSTRAAT ZAFFELARE 09/ / ON4CJR DE MELIO ROLAND BEIGEMSESTEENWEG GRIMBERGEN 02/ ON4DAS DEPUYDT FREDDY STWG NR MERCHTEM WEMMEL 02/ / ON4DKP DE KOSTER PATRICK FAZANTENLAAN ST. PIETERS LEEUW 02/ ON4DTO JOOS ANDRE LENAERTSSTRAAT SINT-TRUIDEN 0475/ ON4LM LAMBRECHT MARC HOEKSKEN WIEZE 053/ / ON4RL DE GANCK CHRIS LANGESTRAAT KOBBEGEM 02/ ON4TOM DECUYPER TOM STATIONSSTRAAT KAPELLE-OP-DEN-BOS ON5AC DEFRYN JAN GENTSESTEENWEG SINT AGATHA BERCHEM 02/ ON5CE VAN HOUT MARK BERKENLAAN LONDERZEEL 052/ ON5CIZ ZELDERLOO MARC WESTHOEKLOS ST. MARTENS BODEGEM 02/ / ON6FP MICHIELS RONNY BRUSSELSE STEENWEG ZELLIK 02/ ON6LUQ VEEF LUC SLACHTHUISLAAN MECHELEN 0496/ ON6QB THIELEMANS FRANS POPULIERENLAAN WOLVERTEM 02/ ON6SN VAN NIEUWENHUYZEGEERT MIDDENWEG HERDERSEM 053/ / ON6VI VAN DE WIELE RENE GENTSESTEENWEG DENDERMONDE 052/ ON6ZJ CLAEYS LEON MORGENLANDSTRAAT BRUSSEL 02/ / ON7ABG DE MESMAEKER GEERT PRIEELSTRAAT ASSE 02/ ON7CI CLINCK LIE GUIDO SCHUTSTRAAT BEKKERZEEL 02/ / ON7CQ TORFS RONALD HALLAARDREEF 2B 2580 BEERZEL 011/ / ON7DVJ DE VOS JEAN-PIERRE KALKENSTRAAT BUGGENHOUT 052/ ON7GY DE WITTE ROGER NANOVESTRAAT OPWIJK ON7HPE PELICAEN HANS WEVERSSTRAAT ASSE 02/ / ON7WN REMMERY ETIENNE MOLENEED SERSKAMP 09/ ON7XM VERHEYDE JULES BOVENVRIJLIGEM MOLLEM 02/ ON7YQ MEERT YVO ANTWERPSESTEENWEG 335A 9040 GENT (SINT- 0495/ ON8CW CROES WALTER HAACHTSESTEENWEG STEENOKKERZEEL 016/ / ON8UM VAN GEYTE LUC ALBRECHT RODENBACHLAAN LINT ON9BGK KONINCKX LIEVE BERKENLAAN LONDERZEEL 052/ ONVL CLAEYS ELS WATERMOLENSTRAAT 9 A 1742 TERNAT ONVL DRAPPIER EDDY APPELBOOMSTRAAT VLEZENBEEK ONVL HAYS PATRICK TERLOCHTLAAN ZWIJNDRECHT 0479/ ONVL KETS MARCO PROVINCIAALSESTEENWEG 293 BUS SCHELLE 0487/ ONVL SAERENS GINO KLAARHAAGSTRAAT MELDERT 0495/ ONVL STEPPE PHILIP BORREDAM 25 BUS TERNAT 0479/ ONVL STOELZAET TIM WATERMOLENSTRAAT 9 A 1742 TERNAT 0472/ ONVL VAN LEUVEN GUY ARENDWEG HEMIKSEM 03/ ONVL VERSWYVEL PHILIPPE STATIESTRAAT ZWIJNDRECHT 0477/ ONVL WAGNER VINCENT MEERSTRAAT LONDERZEEL

PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs. Lente 2009 Eerste kwartaal 2009 ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 26 Aflevering nr. 103 VRA.

PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs. Lente 2009 Eerste kwartaal 2009 ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 26 Aflevering nr. 103 VRA. Afzender ON7CI Schutstraat 45 1730 Bekkerzeel Bestemmeling België P.B. 1840 Londerzeel 1 BC 4470 PRAC De Micropajot Driemaandelijks tijdschrift Pajottenlandse Radio Amateurs Lente 2009 Eerste kwartaal

Nadere informatie

MICROPAJOT. Winter 2013. Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar. Driemaandelijks elektronisch tijdschrift. Jaargang 30 Aflevering 122.

MICROPAJOT. Winter 2013. Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar. Driemaandelijks elektronisch tijdschrift. Jaargang 30 Aflevering 122. MICROPAJOT Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar Pajottenlandse Radio Amateur Club Driemaandelijks elektronisch tijdschrift Winter 2013 Jaargang 30 Aflevering 122 Voorwoord ON7DE Batterijtje bewaker OpenStreetMap

Nadere informatie

De Micropajot PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs. Lente 2006 Eerste kwartaal 2006 ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 23 Aflevering nr.

De Micropajot PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs. Lente 2006 Eerste kwartaal 2006 ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 23 Aflevering nr. Afzender ON7CI Schutstraat 45 1730 Bekkerzeel Bestemmeling België P.B. 1840 Londerzeel 1 BC 4470 PRAC De Micropajot Driemaandelijks tijdschrift Pajottenlandse Radio Amateurs Lente 2006 Eerste kwartaal

Nadere informatie

De Micropajot PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Zomer 2006 Tweede kwartaal 2006. Jaargang 23 Aflevering nr.

De Micropajot PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Zomer 2006 Tweede kwartaal 2006. Jaargang 23 Aflevering nr. Afzender ON7CI Schutstraat 45 1730 Bekkerzeel Bestemmeling België P.B. 1840 Londerzeel 1 BC 4470 PRAC De Micropajot Driemaandelijks tijdschrift Pajottenlandse Radio Amateurs Zomer 2006 Tweede kwartaal

Nadere informatie

De Micropajot PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs. Herfst 2008 Derde kwartaal 2008 ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 25 Aflevering nr.

De Micropajot PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs. Herfst 2008 Derde kwartaal 2008 ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 25 Aflevering nr. Afzender ON7CI Schutstraat 45 1730 Bekkerzeel Bestemmeling België P.B. 1840 Londerzeel 1 BC 4470 PRAC De Micropajot Driemaandelijks tijdschrift Pajottenlandse Radio Amateurs Herfst 2008 Derde kwartaal

Nadere informatie

De Micropajot PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs. Herfst 2006 Derde kwartaal 2006 ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 23 Aflevering nr.

De Micropajot PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs. Herfst 2006 Derde kwartaal 2006 ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 23 Aflevering nr. Afzender ON7CI Schutstraat 45 1730 Bekkerzeel Bestemmeling België P.B. 1840 Londerzeel 1 BC 4470 PRAC De Micropajot Driemaandelijks tijdschrift Pajottenlandse Radio Amateurs Herfst 2006 Derde kwartaal

Nadere informatie

MICROPAJOT. Zomer 2013. Driemaandelijks elektronisch tijdschrift. Jaargang 30 Aflevering 120. Pajottenlandse. Radio. Amateur. Club.

MICROPAJOT. Zomer 2013. Driemaandelijks elektronisch tijdschrift. Jaargang 30 Aflevering 120. Pajottenlandse. Radio. Amateur. Club. MICROPAJOT Pajottenlandse Radio Amateur Club Driemaandelijks elektronisch tijdschrift Zomer 2013 Jaargang 30 Aflevering 120 Voorwoord ON7CI Transistors testen Is een anode + of -? VHF velddag aankondiging

Nadere informatie

De Micropajot PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs. Lente 2008 Eerste kwartaal 2008 ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 25 Aflevering nr.

De Micropajot PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs. Lente 2008 Eerste kwartaal 2008 ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 25 Aflevering nr. Afzender ON7CI Schutstraat 45 1730 Bekkerzeel Bestemmeling België P.B. 1840 Londerzeel 1 BC 4470 PRAC De Micropajot Driemaandelijks tijdschrift Pajottenlandse Radio Amateurs Lente 2008 Eerste kwartaal

Nadere informatie

MICROPAJOT. Lente 2015. Driemaandelijks elektronisch tijdschrift. Jaargang 32 Aflevering 127. Pajottenlandse. Radio. Amateur. Club.

MICROPAJOT. Lente 2015. Driemaandelijks elektronisch tijdschrift. Jaargang 32 Aflevering 127. Pajottenlandse. Radio. Amateur. Club. MICROPAJOT Pajottenlandse Radio Amateur Club Driemaandelijks elektronisch tijdschrift Lente 2015 Jaargang 32 Aflevering 127 Voorwoord ON5PDV Max232 Dubbele LED Mail van ON7DE Mills on the Air Special Events:

Nadere informatie

PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs. Herfst 2009 Derde kwartaal 2009 ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 26 Aflevering nr. 105 VRA.

PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs. Herfst 2009 Derde kwartaal 2009 ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 26 Aflevering nr. 105 VRA. Afzender ON7CI Schutstraat 45 1730 Bekkerzeel Bestemmeling België P.B. 1840 Londerzeel 1 BC 4470 PRAC De Micropajot Driemaandelijks tijdschrift Pajottenlandse Radio Amateurs Herfst 2009 Derde kwartaal

Nadere informatie

MICROPAJOT. Zomer 2014. Driemaandelijks elektronisch tijdschrift. Jaargang 31 Aflevering 124. Pajottenlandse. Radio. Amateur. Club.

MICROPAJOT. Zomer 2014. Driemaandelijks elektronisch tijdschrift. Jaargang 31 Aflevering 124. Pajottenlandse. Radio. Amateur. Club. MICROPAJOT Pajottenlandse Radio Amateur Club Driemaandelijks elektronisch tijdschrift Zomer 2014 Jaargang 31 Aflevering 124 Voorwoord ON5PDV Geocaching in de Ardennen Grafeen VRA uitgaven Erratum PRRC

Nadere informatie

Voorzitter: Gust Mariëns, ON7GZ on7gz@vra.be +32 (0)475 61 77 01. Leopold Van Elslander, ON7YB on7yb@vra.be +32 (0)51 77.91.11

Voorzitter: Gust Mariëns, ON7GZ on7gz@vra.be +32 (0)475 61 77 01. Leopold Van Elslander, ON7YB on7yb@vra.be +32 (0)51 77.91.11 Raad van Bestuur Voorzitter: Gust Mariëns, ON7GZ on7gz@vra.be +32 (0)475 61 77 01 Ondervoorzitter: Leopold Van Elslander, ON7YB on7yb@vra.be +32 (0)51 77.91.11 Secretaris/ Bart Peeters, ON4BCP on4bcp@vra.be

Nadere informatie

N voorjaar zal ik het zendvermogen verlagen? 2 - In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor algemene oproep aan alle stations:

N voorjaar zal ik het zendvermogen verlagen? 2 - In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor algemene oproep aan alle stations: 1- De Q-code QRP als vraag betekent: N voorjaar 2001 zal ik het zendvermogen verhogen? zal ik het zendvermogen verlagen? zal ik de seinsnelheid verlagen? 2 - In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke

Nadere informatie

MICROPAJOT. Lente Driemaandelijks elektronisch tijdschrift. Jaargang 30 Aflevering 119. Pajottenlandse. Radio. Amateur. Club.

MICROPAJOT. Lente Driemaandelijks elektronisch tijdschrift. Jaargang 30 Aflevering 119. Pajottenlandse. Radio. Amateur. Club. MICROPAJOT + 470 Rood Groen Pajottenlandse Radio - Amateur Club Driemaandelijks elektronisch tijdschrift Lente 2013 Jaargang 30 Aflevering 119 Voorwoord ON5PDV Is dit plus? Rode pinkled ON5CE Viering 30

Nadere informatie

A-examen radioamateur : Zitting van 11 oktober Reglementering

A-examen radioamateur : Zitting van 11 oktober Reglementering A-examen radioamateur : Zitting van 11 oktober 2000 Reglementering 1. Het woord EXAMEN wordt volgens het internationaal spellingsalfabet gespeld als : a. Echo X-ray Alpha Mike Echo November b. Eric X-files

Nadere informatie

MICROPAJOT. Zomer 2010. Inhoud. Driemaandelijks elektronisch tijdschrift. Jaargang 27 Aflevering 108. Pajottenlandse. Radio. Amateur.

MICROPAJOT. Zomer 2010. Inhoud. Driemaandelijks elektronisch tijdschrift. Jaargang 27 Aflevering 108. Pajottenlandse. Radio. Amateur. MICROPAJOT Pajottenlandse Radio Amateur Club Driemaandelijks elektronisch tijdschrift Zomer 2010 Jaargang 27 Aflevering 108 Inhoud Voorwoord De charmes De maan? Zelfontlading Aankondigingen Filosoferen

Nadere informatie

De Micropajot PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs. Zomer 2009 Tweede kwartaal 2009 ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 26 Aflevering nr.

De Micropajot PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs. Zomer 2009 Tweede kwartaal 2009 ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 26 Aflevering nr. Afzender ON7CI Schutstraat 45 1730 Bekkerzeel Bestemmeling België P.B. 1840 Londerzeel 1 BC 4470 PRAC De Micropajot Driemaandelijks tijdschrift Pajottenlandse Radio Amateurs Zomer 2009 Tweede kwartaal

Nadere informatie

N najaar 2003. verhoog zendvermogen verhoog de seinsnelheid verlaag de seinsnelheid

N najaar 2003. verhoog zendvermogen verhoog de seinsnelheid verlaag de seinsnelheid N najaar 2003 1- De Q-code QRO betekent: verhoog zendvermogen verhoog de seinsnelheid verlaag de seinsnelheid 2 - De roepletters worden aan de vergunninghouder toegewezen door: KPN Telecom Agentschap Telecom

Nadere informatie

De Micropajot PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs. Zomer 2007 Tweede kwartaal 2007 ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 24 Aflevering nr.

De Micropajot PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs. Zomer 2007 Tweede kwartaal 2007 ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 24 Aflevering nr. Afzender ON7CI Schutstraat 45 1730 Bekkerzeel Bestemmeling België P.B. 1840 Londerzeel 1 BC 4470 PRAC De Micropajot Driemaandelijks tijdschrift Pajottenlandse Radio Amateurs Zomer 2007 Tweede kwartaal

Nadere informatie

Flash -informatie van de vzw Vlaamse RadioAmateurs V.R.A. vzw V.R.A. vzw Brusselsesteenweg 113 B-2800 Mechelen

Flash -informatie van de vzw Vlaamse RadioAmateurs V.R.A. vzw V.R.A. vzw Brusselsesteenweg 113 B-2800 Mechelen Nr. 2010-AV Flash -informatie van de vzw Vlaamse RadioAmateurs V.R.A. vzw V.R.A. vzw Brusselsesteenweg 113 B-2800 Mechelen 1 oktober 2010 Statutaire Algemene Vergadering 2011 Officiële en statutaire aankondiging

Nadere informatie

Een hobbyist die wereldwijd vrienden heeft met dezelfde veelzijdige hobby: communiceren via radiogolven

Een hobbyist die wereldwijd vrienden heeft met dezelfde veelzijdige hobby: communiceren via radiogolven Een zendamateur: wat is dat? Een hobbyist die wereldwijd vrienden heeft met dezelfde veelzijdige hobby: communiceren via radiogolven Dat kan via de microfoon, maar ook via Morse signalen, amateurtelevisie,

Nadere informatie

Procedure voor deelname aan het morse-examen.

Procedure voor deelname aan het morse-examen. Flash -informatie van de vzw Vlaamse RadioAmateurs V.R.A. vzw Nr. 2011-06 V.R.A. vzw Brusselsesteenweg 113 B-2800 Mechelen Morse-Examens 8 februari 2011 Er is dor een andere vereniging enige verwarring

Nadere informatie

v.z.w. Procedure voor deelname aan het morse-examen.

v.z.w. Procedure voor deelname aan het morse-examen. Vlaamse Radio-Amateurs v.z.w. maatschappelijke zetel: Brusselsesteenweg 113 - B-2800 Mechelen Bedrijfsnummer:0465.117.671 Procedure voor deelname aan het morse-examen. De vzw V.R.A. (Vlaamse RadioAmateurs)

Nadere informatie

Examenopgaven. Examencommissie amateurradiozendexamens. Radiotechniek en Voorschriften II N-EXAMEN Voorjaar 2007

Examenopgaven. Examencommissie amateurradiozendexamens. Radiotechniek en Voorschriften II N-EXAMEN Voorjaar 2007 Examenopgaven Examencommissie amateurradiozendexamens Radiotechniek en Voorschriften II N-EXAMEN Voorjaar 2007 1. De betekenis van de Q-codes QRK en QRO is: A. de neembaarheid van uw signalen is ; verhoog

Nadere informatie

Programma. Aanleg installatie - overzicht installatie. Verwachtingen? Aanleg installatie

Programma. Aanleg installatie - overzicht installatie. Verwachtingen? Aanleg installatie -email van FAX,Navtex,RTTY 4 / 34 - overzicht installatie Verwachtingen? Heb apparatuur maar moet nog aansluiten Heb apparatuur maar wat kan ermee Opleiding zend-amateur in 1 uur Wil kopen 2 / 34 5 / 34

Nadere informatie

De Micropajot PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs. Winter 2007 Vierde kwartaal 2007 ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 24 Aflevering nr.

De Micropajot PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs. Winter 2007 Vierde kwartaal 2007 ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 24 Aflevering nr. Afzender ON7CI Schutstraat 45 1730 Bekkerzeel Bestemmeling België P.B. 1840 Londerzeel 1 BC 4470 PRAC De Micropajot Driemaandelijks tijdschrift Pajottenlandse Radio Amateurs Winter 2007 Vierde kwartaal

Nadere informatie

Meteo&Tochtplanning SSB SSB. Dag-3-Theorie-1. SSB introductie

Meteo&Tochtplanning SSB SSB. Dag-3-Theorie-1. SSB introductie Communicatieapparatuur introductie Wifi: Mobiele telefoon: VHF: : Erik Slim nut en noodzaak van draadloze communicatie aan boord van pleziervaartuigen 250 m open netwerk 10 Nm uit bewoonde kust 30 Nm uit

Nadere informatie

N najaar 2004. 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten of uw signalen door andere stations gestoord worden. QRM? QRP? QRT?

N najaar 2004. 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten of uw signalen door andere stations gestoord worden. QRM? QRP? QRT? N najaar 2004 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten of uw signalen door andere stations gestoord worden. U zendt: QRM? QRP? QRT? 2 - In het amateur-verkeer is de gebruikelijke afkorting voor ALGEMENE

Nadere informatie

PA1SSB. Thema avond mei 2014 Veron afdeling 39 Tilburg. PA1SSB Mark van Dommelen

PA1SSB. Thema avond mei 2014 Veron afdeling 39 Tilburg. PA1SSB Mark van Dommelen PA1SSB Thema avond mei 2014 Veron afdeling 39 Tilburg Inleiding Wat is een EFHW antenne? Dipoolantenne maar i.p.vin het midden aan het eind gevoed. Normale dipool EFHW antenne Inleiding Oud concept. J.

Nadere informatie

C VOORJAAR 2004. 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten wat de neembaarheid van uw signalen is. U zendt: QRK QRX QRZ QSB

C VOORJAAR 2004. 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten wat de neembaarheid van uw signalen is. U zendt: QRK QRX QRZ QSB C VOORJAAR 2004 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten wat de neembaarheid van uw signalen is. U zendt: QRK QRX QRZ QSB 2 - In de "Voorschriften en beperkingen"wordt onder het amateur-station verstaan

Nadere informatie

MICROPAJOT. Herfst 2013. Driemaandelijks elektronisch tijdschrift. Jaargang 30 Aflevering 121. Pajottenlandse. Radio. Amateur. Club.

MICROPAJOT. Herfst 2013. Driemaandelijks elektronisch tijdschrift. Jaargang 30 Aflevering 121. Pajottenlandse. Radio. Amateur. Club. MICROPAJOT Pajottenlandse Radio Amateur Club Driemaandelijks elektronisch tijdschrift Herfst 2013 Jaargang 30 Aflevering 121 Voorwoord ON2LDC Batterijtje maken Automatische nachtlamp Molencontest Fotoverslagen

Nadere informatie

MICROPAJOT. Winter 2014. Zalig Kerstfeest. Gelukkig Nieuwjaar. Driemaandelijks elektronisch tijdschrift. Jaargang 31 Aflevering 126.

MICROPAJOT. Winter 2014. Zalig Kerstfeest. Gelukkig Nieuwjaar. Driemaandelijks elektronisch tijdschrift. Jaargang 31 Aflevering 126. MICROPAJOT Pajottenlandse Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar Radio Amateur Club Driemaandelijks elektronisch tijdschrift Winter 2014 Jaargang 31 Aflevering 126 Voorwoord ON7DE Statische geladen Kerstmis

Nadere informatie

Ervaringen met de T2FD antenne.

Ervaringen met de T2FD antenne. Ervaringen met de T2FD antenne. Enkele jaren geleden viel mijn oog op een T2FD antenne die werd beschreven in het Rothammel boek. In die beschrijving kwamen enkele interessante punten naar voren t.w. -

Nadere informatie

Uitwerking LES 22 N CURSSUS

Uitwerking LES 22 N CURSSUS 1) C In een schakeling, bestaande uit een batterij en twee in serie geschakelde weerstanden, moet de stroom door de weerstanden gemeten worden. Wat is de juiste schakeling? A) schakeling 3 ( dit is de

Nadere informatie

V.R.A. Activity Day 2015

V.R.A. Activity Day 2015 V.R.A. Activity Day 2015 Dit jaar organiseren wij op zaterdag 17 oktober 2015 de VRA Activity Day, als herdenking aan de stichting van V.R.A. op 18 oktober 1998. Het doel van deze wedstrijd is meer bekendheid

Nadere informatie

MICROPAJOT. Zomer 2011. Driemaandelijks elektronisch tijdschrift. Jaargang 28 Aflevering 112. Pajottenlandse. Radio. Amateur. Club.

MICROPAJOT. Zomer 2011. Driemaandelijks elektronisch tijdschrift. Jaargang 28 Aflevering 112. Pajottenlandse. Radio. Amateur. Club. MICROPAJOT Silent Key Pajottenlandse Radio Amateur Club ON6ZJ 1935-2011 Driemaandelijks elektronisch tijdschrift Zomer 2011 Jaargang 28 Aflevering 112 In memoriam ON6ZJ ON7YQ in het nieuws TV antenne:

Nadere informatie

FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS

FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS Wet van Ohm U = I R (1) U = spanning in V, I is stroom in A en r is weerstand in Ohm Eerste wet van Kirchhoff Som van alle stromen in een knooppunt is nul. Tweede wet van

Nadere informatie

Activatie van special call "ON1418WOD" door ON4VLM, ON3EE, ON3JL, ON3VS en ON5SWA

Activatie van special call ON1418WOD door ON4VLM, ON3EE, ON3JL, ON3VS en ON5SWA Activatie van special call "ON1418WOD" door ON4VLM, ON3EE, ON3JL, ON3VS en ON5SWA Een idee van Leon, ON4VLM om weer eens speciale activatie te doen met andere radioamateurs uit de streek. Het idee van

Nadere informatie

Jaarlijks, in oktober, houdt de Scouting-beweging een weekend waarin draadloze kontakten tussen diverse scouting- groepen over de hele wereld worden

Jaarlijks, in oktober, houdt de Scouting-beweging een weekend waarin draadloze kontakten tussen diverse scouting- groepen over de hele wereld worden JOTA-JOTI en CAMRAS Jaarlijks, in oktober, houdt de Scouting-beweging een weekend waarin draadloze kontakten tussen diverse scouting- groepen over de hele wereld worden gemaakt. Hierbij wordt hulp ingeroepen

Nadere informatie

Pajottenlandse Radio Amateurs. De multimeter

Pajottenlandse Radio Amateurs. De multimeter Pajottenlandse Radio Amateurs De multimeter ON3BL 05/03/2013 Wat is een multimeter of universeelmeter? Elektronisch meetinstrument waar we de grootheden van de wet van ohm kunnen mee meten Spanning (Volt)

Nadere informatie

De Micropajot PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs. Winter 2006 Vierde kwartaal 2006 ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 23 Aflevering nr.

De Micropajot PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs. Winter 2006 Vierde kwartaal 2006 ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 23 Aflevering nr. Afzender ON7CI Schutstraat 45 1730 Bekkerzeel Bestemmeling België P.B. 1840 Londerzeel 1 BC 4470 PRAC De Micropajot Driemaandelijks tijdschrift Pajottenlandse Radio Amateurs Winter 2006 Vierde kwartaal

Nadere informatie

Bouwbeschrijving kristalradio

Bouwbeschrijving kristalradio Van harte gefeliciteerd met dit bouwpakket. Je kunt hiermee zelf een radio bouwen die geen batterij nodig heeft. Op de foto hiernaast zie je hoe jouw radio eruit gaat zien. In deze bouwbeschrijving staat

Nadere informatie

MICROPAJOT. Herfst 2010. Driemaandelijks elektronisch tijdschrift. Jaargang 27 Aflevering 109. Pajottenlandse. Radio. Amateur.

MICROPAJOT. Herfst 2010. Driemaandelijks elektronisch tijdschrift. Jaargang 27 Aflevering 109. Pajottenlandse. Radio. Amateur. MICROPAJOT Pajottenlandse Radio Amateur Club 2 meter velddag 2010 Foto door ON4CCV Driemaandelijks elektronisch tijdschrift Herfst 2010 Jaargang 27 Aflevering 109 Voorwoord door ON3DCL, voorzitter De telegraaf

Nadere informatie

Examenopgaven. Radiotechniek en Voorschriften N-EXAMEN Najaar examencommissie amateurradiozendexamens

Examenopgaven. Radiotechniek en Voorschriften N-EXAMEN Najaar examencommissie amateurradiozendexamens Examenopgaven examencommissie amateurradiozendexamens Radiotechniek en Voorschriften N-EXAMEN Najaar 2004 II 80.806.910 1. Tijdens een morse-verbinding wilt u weten of uw signalen door andere stations

Nadere informatie

Pajottenlandse Radio Amateurs

Pajottenlandse Radio Amateurs Pajottenlandse Radio Amateurs ON3BL 07/02/2014 SDR ontvangst met RTL-stick Waarvoor staat de afkorting SDR? SDR Software Defined Radio Definitie van Software Defined Radio Een radiocommunicatiesysteem

Nadere informatie

Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC. 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul

Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC. 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul Vooraf : expectation management 1. Verwachtingen van deze presentatie (inhoud, diepgang) U = R= R. I = 8 Ω. 0,5 A =

Nadere informatie

B-examen radioamateur : Zitting van 8 maart Reglementering

B-examen radioamateur : Zitting van 8 maart Reglementering B-examen radioamateur : Zitting van 8 maart 2000 Reglementering 1. Het maximaal vermogen dat een station van sectie B mag uitzenden in AM is : a. 30 W b. 150 W c. 10 W d. 25 W 2. Mag een radioamateur gebruik

Nadere informatie

BATTERIJ LAAG? Deze schakeling is uiterst eenvoudig. Op een gaatjesprint is ze in een-twee-drie klaar.

BATTERIJ LAAG? Deze schakeling is uiterst eenvoudig. Op een gaatjesprint is ze in een-twee-drie klaar. BATTERIJ LAAG? Guido Clinckemaillie, ON7CI Mijn Yaesu 8500 is een 2 m/70 cm mobiel toestel dat ik in de shack gebruik. Om de geheugens en andere instellingen te bewaren moet het continu onder spanning

Nadere informatie

Ga naar... 6. Laat de antwoorden in één lijst zien, met de oudste eerst

Ga naar... 6. Laat de antwoorden in één lijst zien, met de oudste eerst Ga naar... 6 NVHR Radiocursus Forums Nieuwsforum De Philips 730A doormeten Zoeken in forums Laat de antwoorden in één lijst zien, met de oudste eerst 6 De Philips 730A doormeten door Tjabring van Egten

Nadere informatie

De Micropajot PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs. Herfst 2007 Derde kwartaal 2007 ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 24 Aflevering nr.

De Micropajot PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs. Herfst 2007 Derde kwartaal 2007 ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 24 Aflevering nr. Afzender ON7CI Schutstraat 45 1730 Bekkerzeel Bestemmeling België P.B. 1840 Londerzeel 1 BC 4470 PRAC De Micropajot Driemaandelijks tijdschrift Pajottenlandse Radio Amateurs Herfst 2007 Derde kwartaal

Nadere informatie

JOTA-JOTI 2011 en CAMRAS

JOTA-JOTI 2011 en CAMRAS JOTA-JOTI 2011 en CAMRAS Jaarlijks, in oktober, houdt de Scouting-beweging een weekend waarin kontakten tussen diverse scouting- groepen over de hele wereld worden gemaakt. Hierbij wordt hulp ingeroepen

Nadere informatie

MICROPAJOT. Herfst Driemaandelijks elektronisch tijdschrift. Jaargang 29 Aflevering 117. Pajottenlandse. Radio. Amateur.

MICROPAJOT. Herfst Driemaandelijks elektronisch tijdschrift. Jaargang 29 Aflevering 117. Pajottenlandse. Radio. Amateur. MICROPAJOT Pajottenlandse Radio Amateur Club Driemaandelijks elektronisch tijdschrift Herfst 2012 Jaargang 29 Aflevering 117 Uitnodiging AV PRAC Dubbele quad TV antenne Nieuwe VRA site Gimmick condensator

Nadere informatie

Vraag 3: Een radioamateur mag volgende andere radiostations contacteren :

Vraag 3: Een radioamateur mag volgende andere radiostations contacteren : Vraag 1: Het doel van een radioamateurvergunning is : A. communiceren met andere radioamateurs B. zich te bekwamen in de radiocommunicatie en radiotechniek C. commerciële activiteiten te ontwikkelen op

Nadere informatie

Januari 2009. Verenigingsblad van de Veron afd. Schagen. Zo huist de knutselende Radio-amateur

Januari 2009. Verenigingsblad van de Veron afd. Schagen. Zo huist de knutselende Radio-amateur Januari 2009 SRA Bulletin Verenigingsblad van de Veron afd. Schagen. Zo huist de knutselende Radio-amateur Redactieteam: Jan Spoelstra Klaas Jan Kaan Gerrit Dekker Inleveren copy bij Gerrrit PA3DS pi4sra@amsat.org

Nadere informatie

Meten met de multimeter Auteur: Wouter (Flush) [0905-002]

Meten met de multimeter Auteur: Wouter (Flush) [0905-002] Meten met de multimeter Auteur: Wouter (Flush) [0905-002] Dit artikel moet de beginners helpen simpele metingen te kunnen uitvoeren met de multimeter. Soorten multimeters Eerst en vooral hebben we digitale

Nadere informatie

Meetinstrumenten. PEKLY 33, Rue Boussingault _ Paris. Werkboekje behorende bij de software. Naam : Klas: 3, 15, 30, 150, 450 1,5 2

Meetinstrumenten. PEKLY 33, Rue Boussingault _ Paris. Werkboekje behorende bij de software. Naam : Klas: 3, 15, 30, 150, 450 1,5 2 Meetinstrumenten. 3, 1, 3, 1, 4 1,.1 Hz 4 o +1...+ o C PEKLY 33, Rue Boussingault _ Paris Werkboekje behorende bij de software. Naam : Klas: Figuur 1 Figuur - H.O.Boorsma. http://www.edutechsoft.nl/ 1

Nadere informatie

MICROPAJOT. Driemaandelijks elektronisch tijdschrift Lente 2011. Jaargang 28 Aflevering 111. Pajottenlandse Radio Amateur Club.

MICROPAJOT. Driemaandelijks elektronisch tijdschrift Lente 2011. Jaargang 28 Aflevering 111. Pajottenlandse Radio Amateur Club. MICROPAJOT Pajottenlandse Radio Amateur Club Aurora borealis Driemaandelijks elektronisch tijdschrift Lente 2011 Jaargang 28 Aflevering 111 Voorwoord door Tom, ON4TOM Hambeurs Friedrichshafen (ON3WAG)

Nadere informatie

VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief.

VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. Mei 2011 NIEUWSBRIEF Redactie: PA1XA pi4wld@veron.nl of pa1xa@amsat.org Naam Call Telefoon E-mail adres Voorzitter Nico van der PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl

Nadere informatie

Isotron (vogelhuisje) voor 40/80/160 meterband.

Isotron (vogelhuisje) voor 40/80/160 meterband. Isotron (vogelhuisje) voor 40/80/160 meterband. Inleiding: Deze antenne werkt electro/magnetisch als een loop-yagi, heeft een stralings diagram van een groundplane en de korte opstralingshoek van een richtbeam.

Nadere informatie

WRC S Soundcard Interface

WRC S Soundcard Interface WRC S Soundcard Interface Intro door Eddy, ON7PO: De PC is ook bij de radioamateurs niet meer weg te denken de digitale modes zoals SSTV RTTY, PSK, QSK, PACKET enz. nemen met rassen schreden hun plaats

Nadere informatie

Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs Rik Strobbe ON7YD Nederlandstalig ondervoorzitter ON7YD@UBA.BE

Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs Rik Strobbe ON7YD Nederlandstalig ondervoorzitter ON7YD@UBA.BE Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs Rik Strobbe ON7YD Nederlandstalig ondervoorzitter ON7YD@UBA.BE Informatie over de basisvergunning ing Algemeen Sinds enige jaren daalt het aantal radioamateurs.

Nadere informatie

Winter 2009 Vierde kwartaal 2009

Winter 2009 Vierde kwartaal 2009 MICROPAJOT Pajottenlandse Radio Amateur Club Zalig en gelukkig nieuwjaar Driemaandelijks elektronisch tijdschrift Winter 2009 Vierde kwartaal 2009 Jaargang 26 Aflevering 106 Voorwoord Windsnelheid PSK32

Nadere informatie

Examen N-Examen. Voorschriften, procedures en techniek. De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling. Blad

Examen N-Examen. Voorschriften, procedures en techniek. De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling. Blad N_examen september2010; 13.30 uur Blad De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling Examen N-Examen Voorschriften, procedures en techniek Afbeelding 1,R2 : L'i0 111 ara,.'', -?' L, L o;j

Nadere informatie

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Inhoud De schakeling Een blokspanning van 15 V opwekken De wisselspanning omhoog transformeren Analyse van de maximale stroom door de primaire

Nadere informatie

Reglement van de IARU CW HF-velddag 2015 Reglement van de nationale SSB HF-velddag 2015

Reglement van de IARU CW HF-velddag 2015 Reglement van de nationale SSB HF-velddag 2015 Reglement van de IARU CW HF-velddag 2015 Reglement van de nationale SSB HF-velddag 2015 België wordt uitgeroepen tot rampgebied. Vaste communicatiemiddelen zijn uitgevallen en er is een stroomonderbreking

Nadere informatie

Mini Handleiding over Elektronica-onderdelen

Mini Handleiding over Elektronica-onderdelen Mini Handleiding over Elektronica-onderdelen Deze handleiding is speciaal geschreven voor kinderen vanaf 10 jaar. Op een eenvoudige manier en in begrijpelijke tekst leer je stapsgewijs wat elk elektronica-onderdeel

Nadere informatie

VERLIEZEN BIJ (MIS) AANPASSING IN VOEDINGSLIJNEN

VERLIEZEN BIJ (MIS) AANPASSING IN VOEDINGSLIJNEN VERLIEZEN BIJ (MIS) AANPASSING IN VOEDINGSLIJNEN We kennen verschillende soorten voedingslijnen tussen ontvanger/zender en antenne. We zullen ons beperken tot coaxkabel en symmetrische lijn. Ook hierin

Nadere informatie

Examenopgaven. examencommissie amateurradiozendexamens. Radiotechniek en Voorschriften F-EXAMEN Voorjaar 2008

Examenopgaven. examencommissie amateurradiozendexamens. Radiotechniek en Voorschriften F-EXAMEN Voorjaar 2008 Examenopgaven examencommissie amateurradiozendexamens Radiotechniek en Voorschriften F-EXAMEN Voorjaar 2008 I 1. In netvoedingen moet de aarddraad van het netsnoer worden verbonden met het metalen chassis.

Nadere informatie

STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding

STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding CENTRUM VOOR MICROCOMPUTER APPLICATIES http://www.cma-science.nl Korte beschrijving De Stroomsensor BT21i is een veelzijdige sensor, die de stroomsterkte kan meten

Nadere informatie

BOUWBESCHRIJVING MICRO-LF-SPOETNIK

BOUWBESCHRIJVING MICRO-LF-SPOETNIK De Micro-LF-Spoetnik is bedoeld om een signaal op te wekken wat op enkele meters afstand te detecteren is met de Signaalzoeker. De Micro-LF-Spoetnik versterkt het signaal dat op zijn ingang staat (bijv.

Nadere informatie

Introductie EMC. Hét EMC Event 2011 DARE!!

Introductie EMC. Hét EMC Event 2011 DARE!! Introductie EMC Inleiding EMC 1. Bepalen van de opgewekte veldsterkte van een zender - Norm versus optredende velden 2. AM detectie - Hoe veroorzaakt een HF signaal problemen op LF apparatuur 3. Hoe lopen

Nadere informatie

Examenopgaven. examencommissie amateurradiozendexamens. Radiotechniek en Voorschriften I F-EXAMEN Najaar 2006

Examenopgaven. examencommissie amateurradiozendexamens. Radiotechniek en Voorschriften I F-EXAMEN Najaar 2006 Examenopgaven examencommissie amateurradiozendexamens Radiotechniek en Voorschriften I F-EXAMEN Najaar 2006 1. Tijdens een morse-verbinding wilt u aan het tegenstation kenbaar maken dat u gestoord wordt

Nadere informatie

Dit examen is gedownload van Hamnieuws.nl

Dit examen is gedownload van Hamnieuws.nl N-examen 06-09-2017; 15.15 uur De netheid van het werk kan invloed hebben op de beoordeling Examen N-Examen Voorschriften, procedures en teehniek Afbêelding 1 113 115-5 ^:' Zie afbeelding 1 1. Transformator

Nadere informatie

HiFi over 8,33 khz channel spacing? Ik dacht het niet.

HiFi over 8,33 khz channel spacing? Ik dacht het niet. HiFi over 8,33 khz channel spacing? Ik dacht het niet. Op veler verzoek heb ik me verdiept in het fenomeen 8,33 khz. Waarom komt dit op ons af, en wat betekent dit voor de techniek van zenders en ontvangers.

Nadere informatie

Inleiding elektronica Presentatie 1

Inleiding elektronica Presentatie 1 Inleiding elektronica Presentatie 1 2 Versie: 18 augustus 2014 Inleiding Elektronica Presentatie 1 16-9-2013 Praktische Elektronica, talk of the day! 2 1 Doel van deze module Herkennen van de algemene

Nadere informatie

Bestek nr LNE/OL /12031/M&G. WiCa - Universiteit Gent/iMinds

Bestek nr LNE/OL /12031/M&G.  WiCa - Universiteit Gent/iMinds Infosessie onderwijs 28 november te Brussel Opzetten van een meetcampagne om de stralingsblootstelling van nieuwe technologieën en Wifi in scholen te bepalen Bestek nr LNE/OL201100024/12031/M&G Prof. Luc

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Uitwerking LES 5 N CURSSUS

Uitwerking LES 5 N CURSSUS 1) C De letter C wordt in de elektronica gebruikt voor een: A) spoel (symbool L, eenheid Henry) B) weerstand (symbool R, eenheid Ohm Ω) C) condensator (symbool C, eenheid Farad, 2 geleiders gescheiden

Nadere informatie

spanning. * Deel het verschil daarvan en deel dat getal door de gewenste stroom om de weerstandswaarde te krijgen.

spanning. * Deel het verschil daarvan en deel dat getal door de gewenste stroom om de weerstandswaarde te krijgen. Weerstand stroombeperking voor LED s Om de stroom door een LED te beperken wordt een weerstand toegepast. Maar hoe hoog moet de waarde van zo n weerstand eigenlijk zijn? In de dagelijkse praktijk wordt

Nadere informatie

Regio Denderleeuw - Wijzigingen treinaanbod 9 december Treinen waarvan de dienstregeling wordt gewijzigd met enkele minuten.

Regio Denderleeuw - Wijzigingen treinaanbod 9 december Treinen waarvan de dienstregeling wordt gewijzigd met enkele minuten. Regio Denderleeuw - Wijzigingen treinaanbod 9 december 2012 Treinen waarvan de dienstregeling wordt gewijzigd met enkele minuten. Op weekdagen Verbinding Gent-Sint-Pieters Genk De IC-trein 2217 Gent-Sint-Pieters

Nadere informatie

C VOORJAAR U wilt een morseverbinding met een amateurstation beëindigen en uw station sluiten. U seint dan aaneengesloten: AR BK UR VA

C VOORJAAR U wilt een morseverbinding met een amateurstation beëindigen en uw station sluiten. U seint dan aaneengesloten: AR BK UR VA C VOORJAAR 2001 1- De Q-code QRO betekent: verhoog zendvermogen verlaag zendvermogen verhoog de seinsnelheid verlaag de seinsnelheid 2 - U wilt een morseverbinding met een amateurstation beëindigen en

Nadere informatie

MAKWARIUM NIEUWSBRIEF!

MAKWARIUM NIEUWSBRIEF! Beste MAK-kers, 01 april 009 MAKWARIUM NIEUWSBRIEF! We zijn in de running naar onze tentoonstelling, de hete adem is duidelijk voelbaar in je omgeving! Tijdens de voorbije werkvergaderingen is gebleken

Nadere informatie

Radio Nieuws Flits. First Edition 2012. Zomer 2012. Redactie-adres: Wil Stilma PE1JRA Wilhelminastraat 27 8561 AA Balk. E-mail: pe1jra@gmail.

Radio Nieuws Flits. First Edition 2012. Zomer 2012. Redactie-adres: Wil Stilma PE1JRA Wilhelminastraat 27 8561 AA Balk. E-mail: pe1jra@gmail. Radio Nieuws Flits First Edition 2012 Zomer 2012 Redactie-adres: Wil Stilma PE1JRA Wilhelminastraat 27 8561 AA Balk E-mail: pe1jra@gmail.com Van de redactie Het eerste nummer (The First) van Radio Nieuws

Nadere informatie

MWV - nieuwsbrief nr 8

MWV - nieuwsbrief nr 8 MWV nieuwsbrief Nr 8 pagina 1 / 6 MWV - nieuwsbrief nr 8 September 2008 sectie Midden West Vlaanderen http://www.on6ub.be Dag Beste MWV leden en sympathisanten, Hier zijn we terug met onze MWV nieuwsbrief,

Nadere informatie

Update B van 13 /11/ 2009: in versie A van 3 /11 /2009 fout voeding LM324

Update B van 13 /11/ 2009: in versie A van 3 /11 /2009 fout voeding LM324 Een praktische, goedkope,met groot bereik,gemakkelijk te bouwen,relatief nauwkeurige anatenne-analyser die zowel SWR als R, X en Z-componenten kan weergeven. Na langdurig zoeken naar een haalbare oplossing

Nadere informatie

POPPIX-80. Bouwbeschrijving

POPPIX-80. Bouwbeschrijving POPPIX-8 Bouwbeschrijving POPPIX-8 27-2-2 Inleiding Diverse Brabantse zendamateurs hebben het idee opgepakt om een eigen variant van de 'Pixie' te maken. Aangestoken door Jos (PAZP), zijn PEKQP en PAPOP

Nadere informatie

Zelf een simpele ionisatiekamer bouwen

Zelf een simpele ionisatiekamer bouwen Zelf een simpele ionisatiekamer bouwen Simpele ionisatiekamer Een ionisatiekamer is een detector voor ioniserende straling, zoals alfa-, bèta- en gammastraling. Ten gevolge van ionisaties wordt de lucht

Nadere informatie

Opgaven bij hoofdstuk 20

Opgaven bij hoofdstuk 20 Elektrische Netwerken 67 Opgaven bij hoofdstuk 20 20.9 Wij willen nevenstaand weerstandsnetwerk vereenvoudigen, tussen de klemmen A en B. Voor de vervangingsweerstand R x geldt: a R x $ 19 [ks] b: 19 >

Nadere informatie

Impedantie V I V R R Z R

Impedantie V I V R R Z R Impedantie Impedantie (Z) betekent: wisselstroom-weerstand. De eenheid is (met als gelijkstroom-weerstand) Ohm. De weerstand geeft aan hoe goed de stroom wordt tegengehouden. We kennen de formules I R

Nadere informatie

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring 1 De stroom- of ampèremeter De ampèremeter is een meetinstrument om elektrische stroom te meten. De sterkte van een elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère, vandaar de naam ampèremeter. Voorstelling

Nadere informatie

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm)

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm) NI E U W S B R I E F Een dankwoordje voor het grootoudersfeest! Een grote dankjewel aan iedereen die deze voormiddag mee helpen organiseren heeft. Het was een echt geslaagd grootoudersfeest, waar groot

Nadere informatie

Elektriciteit thuis. Extra informatie Elektriciteit, Elektriciteit thuis, www.roelhendriks.eu

Elektriciteit thuis. Extra informatie Elektriciteit, Elektriciteit thuis, www.roelhendriks.eu Elektriciteit thuis Nuldraad, fasedraad In de elektriciteitskabel die je huis binnenkomt, bevinden zich twee draden: de fasedraad en de nuldraad. Zie de onderstaande figuur. De spanning tussen deze draden

Nadere informatie

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c Bedrijven safari Daphne Meijer 0821393 CMD 1c TamTam Korte historie van het bedrijf Tam Tam is in 1996 opgericht door Paul en Bart Manuel. Paul en Bart zijn als partners aan Tam Tam verbonden en spelen

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes

INLEIDING. Veel succes INLEIDING In de eerste hoofdstukken van de cursus meettechnieken verklaren we de oorsprong van elektrische verschijnselen vanuit de bouw van de stof. Zo leer je o.a. wat elektrische stroom en spanning

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

NELOS INFO nr. 73 Verzonden per mail op 2711.2003

NELOS INFO nr. 73 Verzonden per mail op 2711.2003 INFO nr. 73 Verzonden per mail op 2711.2003 Informatie door te geven aan de Duikschoolverantwoordelijken, de Secretarissen en 3*instructeurs. Beste duikvriend, Met het jaareinde in zicht geven we vlug

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Verslag Algemene vergadering Oudercomité Harlekijn

Verslag Algemene vergadering Oudercomité Harlekijn Verslag Algemene vergadering Oudercomité Harlekijn Aanwezig: Aanwezig: Karin, Juliette, Sabien, Diana, Hélène, Jan Nieuwe leden: Ward, Els, Bart Verontschuldigd: Geert, Kristien, Nancy, Lieve School: directie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

2 Geïnteresseerden/deelnemers Onderstaande adressen zijn opgenomen in de mailgroep maritiem2009@radioclub.nl

2 Geïnteresseerden/deelnemers Onderstaande adressen zijn opgenomen in de mailgroep maritiem2009@radioclub.nl 1 Over dit document... 1 2 Geïnteresseerden/deelnemers... 1 3 Bespreking 12-6-2009... 2 4 Het programma en onze activiteiten... 2 4.1 Hoogfrequent (Eric PA2ELS)... 2 4.2 2 meter (Kobus PA2LOJ)... 2 4.3

Nadere informatie