De Micropajot PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs. Winter 2008 Vierde kwartaal 2008 ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 25 Aflevering nr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Micropajot PRAC. Pajottenlandse Radio Amateurs. Winter 2008 Vierde kwartaal 2008 ON7CI. Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 25 Aflevering nr."

Transcriptie

1 Afzender ON7CI Schutstraat Bekkerzeel Bestemmeling België P.B Londerzeel 1 BC 4470 PRAC De Micropajot Driemaandelijks tijdschrift Pajottenlandse Radio Amateurs Winter 2008 Vierde kwartaal 2008 VRA Jaargang 25 Aflevering nr. 102 Verantwoordelijke uitgever : G. Clinck lie Schutstraat Bekkerzeel Postkantoor : 1840 Londerzeel 1 P2A8527

2 HET BESTUUR VAN DE PRAC Voorzitter ON7YQ Yvo Meert 0495 / Ondervoorzitter ON8CW Walter Croes 016 / Secretaris ON4CCK Eddy Van Campenhout 052 / Penningmeester ON4CCK Eddy Van Campenhout 052 / QSL manager ON3DBC Bart De Coninck 02 / Technical manager ON8CW Walter Croes 016 / Shack manager ON4CCK Eddy Van Campenhout 052 / Micropajot ON7CI Guido Clinck lie 02 / Cursus radio ON7CI Guido Clinck lie 02 / Contest manager ON3DCL Louis De Coninck 02 / Raadslid ON3LH Leo Haucourt 03 / Raadslid ON1AOX Stefaan De Coninck 02 / Raadslid ON3BL Beni Lannaux 0495 / Bib. manager ON6ZJ Leon Claeys 02 / Repeater manager ON6FP Ronny Michiels 02 / Frequenties MHz MHz ON0VBT ( MHz ) Lidmaatschap 13 op rekening PRAC shack Holle Eikstraat 1 Afrit Londerzeel Industrie Antwerpen A12 Brussel Steenhuffel Imde Londerzeel Lichten

3 VOORWOORD Wij zijn weeral in de donkerste, maar ongetwijfeld de gezelligste, dagen van het jaar beland. Dit is de wintereditie van uw clubblad en dan is het de beurt aan de penningmeester om dit voorwoord tot u te richten. Met dit voorwoord wil ik eens terugkijken op het voorbije jaar was een feestjaar voor de PRA; de club bestaat immers reeds 25 jaar en dat werd in mei uitgebreid gevierd. Dit was ongetwijfeld het hoogtepunt. Nog enkele dagen en onze speciale clubcall ON25PRA is SK. Naast de gebruikelijke activiteiten zoals de Ladies Night, het Driekoningenfeest, de GPS contest en de medewerking aan de Fietsdodentocht, zijn er enkele nieuwe geweest zoals onze stand op de opendeurdag van de Londerzeelse brandweer in oktober. Ook opmerkelijk is onze samenwerking met de buren van de Grimbergse radioamateurclub NBT. Dankzij hen waren er genoeg medewerkers om onze deelname aan de VHF velddag tot een geslaagd einde te brengen. Op onze beurt hebben wij dan ook bijgedragen tijdens hun deelname aan de HF velddag in september. Ofschoon ons ledenaantal (73 momenteel) het niet laat uitschijnen, hebben we toch steeds een te matige belangstelling op activiteiten. Of zou het dan toch aan de onderwerpen liggen, want ons uniek bezoek aan Belgocontrol eind augustus, kon wel op veel belangstelling rekenen. Misschien moeten we binnen het bestuur toch durven bepaalde activiteiten te schrappen wegens te geringe belangstelling. Met slechts drie personen werd in oktober het clubstation geactiveerd tijdens de VRA Activity Day, maar toch sleepten we de eerste plaats in de wacht. In november maakten we tijdens een workshop kennis met het computerprogramma «Radio Mobile»; hiermee kan je het bereik van je station in kaart brengen. Na enkele jaren van stilliggen, is er ook op vraag van enkele ON3-ers opnieuw gestart met een HAREC cursus; we hopen dat deze cursisten binnenkort hun ON3-call kunnen inruilen voor één met minstens een cijfertje meer. Op vrije vrijdagavonden (wanneer er geen speciale activiteit gepland is) is in de clubshack ook uitgebreid geëxperimenteerd met WIFI, zijn er rotoren hersteld en zijn er nog zoveel andere zaken gebeurd. Om het rijtje te vervolledigen dien ik zeker nog de voordrachten over PC beveiliging en baluns te vermelden. Tijdens de Algemene Vergadering is er beslist om het lidgeld op 13,00 euro te houden. Bij het begin van een nieuw jaar dient het lidmaatschap hernieuwd te worden. Betalen kan u met bijgevoegd stortingsformulier. Gelieve uw call in de mededeling te vermelden indien deze er nog niet staat. Ter herinnering: indien meerdere leden op hetzelfde adres gehuisvest zijn, hoeft slechts één persoon 13 euro te betalen; de andere betaalt slechts 6,50

4 euro. En dan zijn er nog onze ON3-ers; zij hoeven pas opnieuw lidgeld te betalen vanaf het vierde jaar dat ze lid zijn. Het bestuur en de functies blijven ongewijzigd; de drie bestuursleden die herverkiesbaar waren (ON3DBC, ON3DCL en ON8CW), zijn ook herkozen. Ik maak van de gelegenheid gebruik om het Driekoningenfeest op 9 januari 2009 aan te kondigen. U, uw partner en de kinderen zijn van harte welkom op dit gezellig familiefeest. Het Driekoningenfeest is de eerste activiteit van het nieuw jaar en is de ideale gelegenheid om iedereen het beste te wensen voor Ook deze maal starten we met een aperitief en versnapering. Daarna kunnen de taarten aangesneden worden. Na het degusteren van de lekkere taartjes gaan we over tot uitdelen van de pakjes. Iedereen dient dus een pakje mee te brengen van +/- 5,00 euro en u mag creatief zijn. De speech van de voorzitter dienen we er wel bij te nemen. Dit allemaal in de gezellige clubshack te Londerzeel en bovendien volledig kosteloos. Voor de eerste maal dient er wel op voorhand ingeschreven te worden en dit om de benodigde hoeveelheid eten en drinken exacter te kunnen inschatten. Gelieve u dus per kerende in te schrijven bij ON4CCK: Namens het bestuur van de PRA wil ik u allemaal en uw families een Zalig Kerstfeest wensen en mijn allerbeste wensen aanbieden voor een gelukkig, gezond, voorspoedig en radioactief Eddy Van Campenhout ON4CCK Penningmeester Secretaris

5 LM3909N Flasher door ON7CI Wat hebben radioamateurs aan een flasher, een schakeling die een LED of een gloeilampje doet aan en uit gaan? Het antwoord is: niet erg veel. Maar...dit is weer zo n eenvoudige schakeling die toelaat te experimenteren. En dat is toch de basis van onze specialiteit. Er zijn toch énkele toepassingen die ook een radioamateur van pas kunnen komen. De schakeling is zo klein en werkt op een batterij, dat men deze naast een zaklamp kan plaatsen om die terug te vinden in het donker of om de plaats van een blusapparaat aan te geven. Ik ken tenminste één radioamateur die het in zijn auto heeft ingebouwd om dieven af te schrikken. Want een pinkend rood lichtje wil zeggen dat het alarm aan staat... De LM3909N Werking De LM3909N is een IC met 8 poten waarvan er enkele niet gebruikt worden. Schematisch staat het hiernaast afgebeeld. Waar het (in werkelijkheid grijs) puntje staat op het (zwarte) IC, begint de aftelling van de poten. Het puntje staat naast poot 1. Het IC kost bij Gotron in Aalst 7,95 euro. Ik zeg Gotron omdat ik het daar gehaald heb. Er zijn letterlijk niet meer dan drie componenten nodig, buiten het IC: een elektrolytische condensator (die de flash rate, de pinksnelheid, regelt), een (rode) LED en een batterij van 1,5 volt. Nu even oppassen: met een C batterij van 1,5 volt pinkt de LED minstens 15 maand lang. U las goed: vijftien. Met een D cel pinkt de LED zelfs 2,6 jaar! Men kan ook een AA batterij gebruiken, maar dan is het flashen beperkt tot slechts 6 maand. Het stroomverbruik is 0,5 ma. Basis schakeling met LED

6 Batterij spanning C f 1,5 V 100 µf 1 Hz 3 V 300 µf 3 Hz De spanning moet minstens 1,15 volt zijn. Dit wil zeggen dat NiCd of NiMH batterijen gebruikt kunnen worden. Voor de snellere 3 Hz (3 flashes per seconde) heeft men twee cellen van 1,5 volt nodig. Men kan ook één batterij gebruiken van 1,5 volt maar dan moet u tussen poot 8 en poot 4 een weerstand plaatsen van 1000 ohm en moet C = 300 µf. Schakeling met gloeilamp Wil men wat meer licht, dan kan men een 6 volt gloeilampje gebruiken. De schakeling ziet er dan zo uit: Besluit Bij mij in de shack staat de LED schakeling al meer dan 20 jaar de blinken! Dag en nacht. Ik gebruik een klein zonnepaneeltje dat tijdens de dag twee NiCd batterijen in parallel oplaadt. ON7CI

7 Even testen door ON7CI Momenteel zijn weer meerdere collega radioamateurs bezig met lessen volgen ter voorbereiding van het B of C examen. Uit medeleven met hen kunne we onze eigen kennis nog eens testen. De vragen komen uit 2008 examens van het Nederlandse equivalent van ons BIPT. 1. Elektromagnetische golven met een frequentie van ongeveer 1,8 MHz: A. zijn uitermate geschikt om afstanden van meer dan km te overbruggen B. geven bij afstanden van meer dan 500 km in het algemeen 's nachts een betere ontvangst dan overdag C. worden gereflecteerd als gevolg van temperatuurinversie Wie op reis is en het nieuws wil beluisteren op Radio 1, zal aan de lijve ondervonden hebben dat B het juiste antwoord is. Voor lange afstanden is een zo hoog mogelijke frequentie best (zie MUF, Maximum Usable Frequentie). Temperatuurinversie heeft alleen gevolgen voor VHF signalen en hoger. 2. De juiste volgorde van toenemende bandbreedte is: A. CW, FM-telefonie, EZB-telefonie B. CW, EZB-telefonie, FM-telefonie C. EZB-telefonie, FM-telefonie, CW FM signalen nemen enorm veel bandbreedte in. Er is dus weinig plaats op de 88 tot 108 MHz band waar de omroepzenders zitten. Smalband FM is iets beter (onze amateur FM is smalbandig). 3. Een van deze toepassingen van een transformator is niet juist: A. aanpassen van antenne aan kabel B. versterken van vermogen C. wijzigen van wisselspanning Transformatoren kunnen geen vermogen verhogen wel de spanning van een wisselstroomsignaal. En dan geldt U 1 /U 2 = n 1 /n 2 De spanning op de secondaire winding is recht evenredig met het aantal windingen (n). Als dit aantal windingen groter is dan het aantal windingen aan de primaire kant van de transformator, dan verhoogt de spanning.

8 Voor de aanpassing van een impedantie, zoals gesuggereerd in antwoord A, geldt: Z 1 /Z 2 = n 12 /n 2 2 Impedantie transformatie is dus evenredig met het vierkant van het aantal windingen (n). Antwoord B was juist want mis! 4. De schakeling is een: A. detector B. stabilisator C. laagdoorlaatfilter De diode in de schakeling is een Zenerdiode en over een Zenerdiode staat altijd een constante spanning, onafhankelijk van de stroomsterkte die er door loopt. Dus antwoord B. Een toemaatje: moest de Zenerdiode een condensator geweest zijn, dan hadden we inderdaad een laagdoorlaatfilter. 4. Een antenne straalt in het horizontale vlak gelijkmatig in alle richtingen uit. Dit kan zijn een: A. horizontale halvegolf-dipool B. dipool met reflector C. groundplane Antwoord C. De halvegolf-dipool straalt sterkst loodrecht op de dipool. De dipool met reflector straalt sterkst in de richting reflector naar dipool. 5. De stroom die een gelijkstroomvoeding levert wordt met een universeelmeter gemeten. De meter gedraagt zich als een: A. isolator B. weerstand met hoge waarde C. weerstand met lage waarde De meter moet zo weinig mogelijk de stroom tegenhouden om de meting niet te vervalsen. Moet dus een zo klein mogelijke weerstand hebben. Bij het meten van een spanning is dat omgekeerd: hoe grotere weerstand van de meter, hoe kleiner de fout. Antwoord C. 6. In netvoedingen moet de aarddraad van het netsnoer worden verbonden met het metalen chassis. Hierdoor zal in alle gevallen dat er een fout in de voeding optreedt: A. het chassis geen hoge spanning ten opzichte van aarde krijgen B. geen hf spanning op het net kunnen komen C. de aardlekschakelaar aanspreken D. de netveiligheid aanspreken Er kan van alles gebeuren, maar in elk geval: antwoord A is

9 juist. 7. De frequentie van een radiogolf is 3 GHz. De golflengte is dan: A. 0,01 m B. 0,1 m C. 1 m D. 10 m Misschien het moment om nog even het geheugen op te frissen met de formule voor het berekenen van de golflengte: = 300/f De golflengte in meter en de frequentie f in MHz. 3 GHz is 3000 MHz. 300/3000 = 0,1 m. Antwoord B. 8. Instelling oscilloscoop: Horizontaal: 4 µs/schaaldeel Verticaal: 25 V/schaaldeel Uit dit beeld leidt U de volgende waarden af: Frequentie (khz) Effectieve spanning (V) A B. 62,5 35,5 C D De periode van dit signaal is 4 schaaldelen maal 4 µs = 16 microseconden. De frequentie is dus f = 1/T = 1/(16 x 10-6 ) = Hz of 62,5 khz. Antwoord zou moeten B zijn. Is de EFFECTIEVE spanning inderdaad 35,5 volt? Even rekenen: de maximum spanning is 2 schaaldelen maal 25 V = 50 V. De effectieve spanning is 50 x 0,71 = 35,5 V. B is OK. 9. In R3 wordt een vermogen gedissipeerd van 2 watt. Het vermogen dat in R1 gedissipeerd wordt is: A. 2 W B. 4 W C. 8 W D. 16 W P = UI = R x I 2 of I = (P/R). De stroom die door R3 vloeit is (2/50) = 0,04. Vierkantswortel van 0,04 (of 4 x 10-2 ) is 0,2. Als er 0,2 A door R3 stroomt dan moet er ook 0,2 A door R2 stromen want de twee weerstanden - die in parallel staan - zijn gelijk. Totaal door R2 en R3 is 0,4 A. Die 0,4 A stroomt ook door R1. P = R x I 2 = 50 x 0,4 2 = 50 x 0.16 = 8 W. Antwoord C.

10 10. De weerstand Rk zorgt voor de: A. wisselstroom-ontkoppeling B. wisselstroom-tegenkoppeling C. impedantie-aanpassing D. gelijkstroom-instelling Eindelijk nog eens een vraag over buizen! Ja ik word oud... R k is de weerstand die gebruikt wordt om de kathode (vandaar de k in R k ) negatief te houden tegenover de anode (wij ouden van dagen noemen de anode van een buis, de plaat ). 11. De binaire getallen 1001 en 1110 worden toegevoerd aan een 8-bits opteller (8-bits full adder). Het resultaat van deze bewerking is: A B C D Dit soort vragen komt nu voor in het HAREC examen. Niet moeilijk eigenlijk en herinner mij eraan dat ik eens een artikeltje pleeg over het rekenen met binaire getallen Oei, in een binair stelsel bestaat het cijfer 2 niet. We zetten het om naar zijn binaire vorm: 10. Dan wordt de optelling: en vermits het een 8-bits opteller is, zetten we er drie nullen voor, om een totaal van 8 cijfers te krijgen: Antwoord C. 12. Een afgestemde draadantenne is aan één einde met een aanpaseenheid op een werkende zender aangesloten. Aan het andere einde van de antenne is er een: A. spanningsmaximum en een stroommaximum B. spanningsmaximum en een stroomminimum C. spanningsminimum en een stroommaximum D. spanningsminimum en een stroomminimum De stroom op het einde van een draad is altijd zeer klein en daar is de spanning zeer hoog. Antwoord B en eraan toevoegen dat deze hoge spanning toch erg gevaarlijk is en de draad altijd hoog genoeg moet opgespannen worden. * * * Nu moet u niet direct naar de studerende PRA-ers lopen en zeggen dat u alle vragen juist had - pfff, t was gemakkelijk - want daarmee gaat u die arme lieden zwaar ontmoedigen. Voor hen is dit nog moeilijke materie. Een beetje compassie dus. ON7CI

11 25 jaar ON4AVV ON4VRA 12 oktober 2008 Montage door ON7GZ ON7GZ ON7CI ON6ZJ ON4CCK ON8CW ON7XM ON7CI ON7HPE

12 Er werd gefeest die dag. Dat is duidelijk te merken aan de foto s genomen door de vierenden en verzameld op CD door ON7GZ. Het was eigenlijk een feest van een jarenlange, doorlopende PRA activiteit. Gedurende 25 jaar waren het de leden van de PRA die de uitzending van ON4VRA (vroeger, vóór de fusie van VVRA met VRB, was de roepnaam ON4AVV). Om de 14 dagen is er een uitzending geweest. En als het al eens onmogelijk was (Nieuwjaar op een zondag), dan was er een extra uitzending. Een week ervoor of een week erna. Die uitzendingen gaan momenteel door in de shack van ON8CW in Steenokkerzeel. Walter heet u welkom, moest u eens willen langskomen op een zondag dat er uitzending is. De data staan regelmatig her en der gepubliceerd voor een paar maand ver. Jules, ON7XM, heeft tijdens de Zilveren Jubileum uitzending uitvoering aandacht aan besteed aan de historiek. We gaan dit hier niet overdoen. Voor de volledigheid wil ik graag vermelden dat ook twee niet-pra leden regelmatig lectoren zijn: ON7CEC en ON7UM. De eigen PRA lectoren zijn ON7XM, ON7ABG, ON4CCK, ON6SN, ON7CI en ON6ZJ die soms moet inspringen. In een omroep radio worden teksten afgewisseld met muziek. Wij in ON4VRA kunnen (mogen) dat niet doen. We hebben dus een pak tekst nodig voor elke uitzending die ongeveer een uur duurt. Die teksten zijn dan het WX bericht (weer, voorspellingen, hemellichamen), de Voor u gelezen rubriek waarin recensies van tijdschriften, afdelingsnieuws, korte berichten (die soms zeer lang zijn), BIPT nieuws. Die teksten worden bijeengeschreven door voornamelijk ON6ZJ, ON7XM, ON8CW en ikzelf ON7CI. Op het einde van de uitzending is er een QSO ronde. Misschien horen we u ook eens. Frequenties: 144,775 MHz simplex en de repeater van ONØVRT op MHz (shift - 7,6 MHz). ON7CI

13 Verslag Bestuursvergadering van 22/08/2008 Aanwezig: ON7YQ, ON8CW, ON7CI, ON3LH, ON3BL, ON3DBC, ON4CCK Verontschuldigd: ON3DCL Afwezig: ON1AOX Agenda : - verslagen vorige bestuursvergadering van 30/05/ kasverslag en ledentoestand - nabespreking voorbije activiteiten (VHF velddag, medewerking Fietsdodentocht) - activiteiten: - 29/08/2008 : Luchthaven zend- ontvangstcentrum - 05/09/2008 : GPS contest ; organisatie ON7CI ; terug met kop en geuze (ON3DCL) - 6 & 7/09/2008 : medewerking aan HF velddag georganiseerd door NBT - 12/09/2008: introductie avond voor de deelnemers aan de HAREC cursus ; organisatie ON3BL - 03/10/2008 : Algemene vergadering - 05/10/2008 : Opendeurdag brandweer Londerzeel (zie mijn mail van 10/8/2008) - 18/10/2008 : VRA verjaardagscontest : deelname vanuit clubshack met call ON25PRA - 07/11/2008 : workshop «Radio Mobile» - 05/12/2008 : Draadantennes en baluns door ON7CI & ON6ZJ - 12/12/2008 : start basiscursus - 02 (of 09)/01/2009 Driekoningenfeest - nieuwe activiteiten: - bouw yagi - ON0VBT : omwisseling antenne - Micropajot - QSL kaarten velddag 2007/2008 en ON25PRA - varia Verslagen vergadering van 30/05/2008 Wordt goedgekeurd Kasverslag ON4CCK geeft overzicht van de kassituatie. Nieuw saldo : 907,09 ; bij de vorige bestuursvergadering was het saldo : 1.969,68, dus ,59 Drank : + 82,15 Viering 25 jaar : ,91 (aankopen ON3DCL 79,47 : wijn 83,44 ; barbecue 871,00) Micropajot : editie lente : - 128,73 VHF velddag : - 148,10 (huur tent 44,00 ; eten 45,10 ; benzine 59,00) Ontvangsten bezoek Belgocontrol : + 140,00 Lidgelden : + 26,00

14 Ledentoestand Nog 2 leden hebben hun lidgeld 2008 betaald. Momenteel 69 betalende leden Nabespreking voorbije activiteiten VHF velddag: barbecue was slecht afgesproken; geluk dat NBT er bij was wat betreft operatoren medewerking Fietsdodentocht: vlot verlopen, te weinig werk, APRS heeft niet goed gewerkt; waarschijnlijk door een gebrek aan nabijgelegen nodes Activiteiten - 29/8/2008: bezoek Belgocontrol - 23 deelnemers - alles is geregeld - 5/9/2008: GPS Contest: voorbereidingen zijn klaar start shack sluitingsuur - boterhammen met kop + geuze : ON3DCL zorgt hiervoor - 4,00 deelname in de kosten - 6 & 7/09/2008: HF velddag te Brussegem Hondsberg door NBT Grimbergen - hulp bij opbouw en afbraak - operatoren leveren - barbecue op zaterdagavond - PC ON4CCK voor DX cluster - geen materieel nodig van de PRA - 12/9/2008: introductie HAREC cursus - lijst geïnteresseerden hersamenstellen en hen mailen ter herinnering - verschillende cursussen als basis NOL, ON4PC, Nederlandse cursus - 1 of 2 maal per maand (les, oefeningen) - blaadje met info, bronnen, hoofdstukken, maken - hoofdstukken voor elke lesgever bepalen - 3/10/2008: Algemene Vergadering - welkom: ON7YQ - verslag vorige AV: ON4CCK - activiteitenverslag: ON3BL - financieel verslag: ON4CCK - budget 2009: ON4CCK - verkiezingen bestuur; herkiesbaar: ON3DCL, ON3DBC, ON8CW - stembrieven: ON4CCK - VTM satellietwagen: ON3DBC legt vast - 5/10/2008: Opendeurdag Brandweer: - zie mail ON4CCK van 10/8/ dringend werkgroep oprichten - uitzending ON4VRA van in brandweerkazerne - 18/10/2008 : Verjaardagscontest VRA - vanuit de clubshack (ON4CCK legt vast (huurt) bij gemeente) - oproep in Micropajot ON4CCK - 7/11/2008 : workshop Radio Mobile : ON7YQ zoekt uit en coördineert

15 - 5/12/2008 : draadantennes en baluns - ON7CI en ON6ZJ organiseren - 12/12/2008 : start basiscursus - 12/12, 19/12/2008, 16/1, 23/1, 30/1/ Reeds 5 of 6 kandidaten - ON3LH contacteert hen - 9/1/2009: Driekoningenfeest - met inschrijvingen werken - op volgende BV verder te bespreken Nieuwe activiteiten - bouw yagi : 6/2/2009 door ON3BL en ON3DCL - PRRC : 8/5/2009 ON0VBT - antenne dient nog omgewisseld te worden: tijdstip nog te bepalen door ON7YQ Micropajot - artikels bij ON7CI tegen 15/09 - voorwoord: ON7YQ (oproep Algemene Vergadering) - verslag BV 22/05/2008 opnemen - verslag Fietsdodentocht: ON4CCK - verslag velddag : ON3DCL - aankondiging workshop Radio Mobile ON7YQ - aankondiging Opendeur Brandweer : ON4CCK - aankondiging basiscursus : ON7CI - aankondiging VRA verjaardagscontest : ON4CCK - voorstelling interessante programma s voor radioamateurs: ON3BL QSL kaart velddag 2007/2008 en ON25PRA : - een programma van een Amerikaanse OM kan gebruikt worden en ON3BL werkt verder uit Varia nihil Volgende vergadering : vrijdag 28/11/2008 om uur in clubshack De voorzitter sluit de vergadering omstreeks uur. ON7YQ Voorzitter ON4CCK Secretaris

16 Bezoek Belgocontrol door ON3BL Op 29 augustus was het verzamelen geblazen aan de ingang van Belgocontrol. Daar werden we opgewacht door ON7ABG Geert en ON1AOX Stefaan. Na de strenge toegangscontrole gingen we rechtstreeks naar de controletoren. Tijdens het nuttigen van een drankje kregen we een bedrijfsfilm te zien over de taken van Belgocontrol. Hierna splitsten we ons in 2 groepen van 10 man. Een eerste groep ging onder leiding van ON7ABG naar de hoogste verdieping. Een tweede groep ging met ON1AOX naar de verdieping lager gelegen technische ruimte kijken. De sleutels om toegang te krijgen tot de verschillende verdiepingen moesten Geert en Stefaan met hun badge uit een soort elektronische kluis halen. Ze vertelden ons dat we niet uit het gebouw zouden raken zonder dat de sleutels terug op hun plaats zitten. De reden waarom we maar in beperkte groep mochten komen werd ons direct duidelijk. De toegang tot de liften gaat via een sas waar maar 1 persoon (met videobewaking) tegelijk doorkan. Om de toegang voor onze groep te versnellen werd er door de bijgeroepen security een grotere deur opengemaakt. Aangekomen op het niveau van de verkeersgeleiding kregen we van Geert een aantal minuten de tijd om het uitzicht over de luchthaven en de omgeving te bewonderen. Hierna gaf hij de technische uitleg over de werking van de verkeersgeleiding. Om veiligheidsredenen konden we natuurlijk niet tot bij de verkeersgeleiders zelf komen. De door ons bezochte verdieping is een exacte kopie van de hoogste verdieping, met als doel de training van de verkeersgeleiders te verzorgen. Ook moet deze

17 verdieping dienen als backup systeem. Alle systemen werken redundant, m.a.w. als we met de muis van een computer zouden bewegen, zou die beweging ook zichtbaar zijn op het scherm van de verkeersgeleiders een verdieping hoger. We kregen dan ook het dringend verzoek van alle knopjes af te blijven. Na een half uurtje wisselden we van begeleider en was de technische ruimte een verdieping lager aan de beurt. Stefaan liet ons de installatie van het op tetra gebaseerde communicatiesysteem zien. Aan de andere kant van de verdieping kregen we zicht op de radar. Na het bezoek aan de toren stapten we op de bus om de rondrit op de ringweg aan te vangen. Met ON7ABG Geert aan de micro, en gewapend met een plattegrond van de luchthaven, kregen we alle technische uitleg terwijl de vliegtuigen naast ons aan hun landing begonnen. Onderweg stapten we uit de bus om het zendcentrum te bezoeken. Hier kregen we een rondleiding langs de zenders en het antennepark. Hierna ging het naar het in opbouw zijnde noodbackup zendcentrum. Terug op het terrein van Belgocontrol brachten we nog een snel bezoek aan de serverruimte. De avond werd afgesloten met een bezoek aan de dienst radiocommunicatie en hun labo. We konden hier onze ogen uitkijken op alle registratie-, peil-,contole- en meetapparatuur. Kortom, het was een onvergetelijke, veel te korte avond. Waarvoor onze dank aan ON7ABG Geert en ON1AOX Stefaan voor de organisatie en rondleiding. ON3BL, Beni

18 Elektriciteit Metaalconstructies Centrale verwarming Croes Haachtsesteenweg 17 Steenokkerzeel Tel :

19 Radio Mobile Begin november was er een workshop over de freeware Radio Mobile van VE2DBE. Het doel van de workshop was om informatie uit te wisselen over deze software, maar over wat gaat dit eigenlijk? Wel Radio Mobile is een krachtig programma om RFdiagrams en voorspellingen te maken van de performantie van een zendstation. Aan de hand van terreingegevens kan de software diverse afdrukken maken over de RF-propagatie. Hierdoor kan u een beeld vormen over het bereik van uw opstelling en experimenteren met andere hoogtes of antennes. Een volledige handleiding en uitleg van het programma zou ons een beetje te ver brengen, daarom enkel deze korte inleiding. Een aanrader om te starten is Hoe beginnen met Radio Mobile G8GTZ (20/3/2002), vertaling ON7GZ (10/11/2008). Ook een zeer goede alternatieve bron van documentatie is PE1MEW Het programma is te vinden op Veel plezier met het programma. Yvo ON7YQ

20 Fotoverslag opendeurdag brandweer Londerzeel 5/10/2008 Leon ON6ZJ achter de seinsleutel Patrick ON4DKP en José ON4CAU Eddy ON4CCK actief op HF werkt lokaal Rechts van ON4CCK: Willy ON3BDJ op bezoek Frans ON6QB demonstreert PSK aan een brandweerman De rolmeterantenne; een WIFI-cantenne; foto slideshow; ook SSTV werd gedemonstreerd Veel dank aan: - commandant Luc Brugghemans en sergeant Geert De Maeyer van de Londerzeelse brandweer - de vrienden medewerkers van NBT uit Grimbergen - de aanwezige PRAC-ers - de talrijke bezoekers

21 PRACese ACTIVITEITEN 9 januari 2009: Driekoningenfeest in de shack om 20:00. Inschrijven bij ON4CCK om het aantal deelnemers te kennen. Alle familieleden van PRA-leden zijn welkom. Iedereen brengt een geschenkje mee van een 5 euro als nieuwjaarsgeschenk. Er is lekkere taart voor iedereen. Prijs die moet betaald worden? Luisteren naar de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter. Organisatie ON3DCL & YL. 6 februari 2009: Bouw van een 2m-70cm Yagi met ON3BL en ON3DCL. 6 maart 2009: Glasvezeltechnologie (met demo s) door ON7EN. 28 maart 2009: De PRA is gastheer voor de Algemene Vergadering van de VRA. Aanvang om 9 uur met kofie en ontbijtkoeken. AV om 10 uur. 3 april 2009: Langdraad antennes door ON7CI. 8 mei 2009: Ladies Night. R.A. s nodigen uit. 5 juni 2009: Portable Radio Reporting Contest. Organisatie ON7CI naar oud recept in combinatie met GPS en Kop met Geuzenbier. Om 19:00. Vertrek aan de shack in Londerzeel. 4 en 5 juli 2009: VHF Velddag. Organisatie ON3DCL. 9 augustus 2009: Medewerking Fietsdodentocht Bornem. APRS oefening. Cursus basisvergunning Coördinatie ON7CI. Lesgevers ON6ZJ, ON7CI en ON7YQ. Met medewerking van ON3DCL. Data: 12/12, 19/12, 16/1, 23/1, 30/1 (examen praktijk). Cursus HAREC Coördinatie ON3BL Data komende lessen: 13/2, 13/3, 10/4.

22

23 call naam vnaam straat post stad tel gsm ON1ACB MEERT PETER NEERVELDLAAN TERNAT 02/ ON1AOX DE CONINCK STEFAAN PETRUS ASCANUSSTRAAT ASSE 02/ ON1AQU NEIRYNCK AXEL GANZENKUIL WESTMALLE ON1DKG BROOTHAERTS BART STEENHUFFELDORP STEENHUFFEL 0478/ ON3AGX VAN ZEEBROECK ETIENNE OUDSTRIJDERSSTRAAT HUIZINGEN 02/ ON3AJE LUYCKX INGRID GANZENKUIL WESTMALLE 03/ ON3AMC CLINCK LIE ARNOLD K. PLANTIJNSTRAAT MARKE 056/ ON3APS STEPPE FONS KAPELLEVELD SINT-KATHERINA-LOMBEEK 02/ ON3AS SAELEMAEKERS ANNE TERVUURSESTEENWEG LEUVEN 016/ ON3ATT WAUMANS REBECCA LENAERTSSTRAAT SINT-TRUIDEN 0473/ ON3BL LANNAUX BENI DE BEUGHEMLAAN RAMSDONK 0495/ ON3DBC DE CONINCK BART MIDDELVELD MEISE 02/ / ON3DCL DE CONINCK LOUIS MIDDELVELD MEISE 02/ ON3EW WILLEMS EDDY BODEGEMSTRAAT TERNAT 02/ / ON3HB BOSMANS FRANK VREDELAAN WEERDE 015/ / ON3HN GRUDAJ MARKO THEO VERELLENLAAN WUUSTWEZEL 0474/ ON3LH HAUCOURT LEO PROVINCIALE STEENWEG SCHELLE 03/ ON3LVC VAN CAMPENHOUT LUC KRUISBAAN BUGGENHOUT 052/ / ON3MCL CLAES MARC NOEVEREN BOOM 0499/ ON3MIF HENDRIKX DANIEL PLOEGSTRAAT SCHEPDAAL 02/ ON3RBJ GRUDAJ ROBERT MONNIKENHOFSTRAAT BERENDRECHT 0474/ ON3RTJ CEULEMANS TRISTAN KLEEMSTRAAT TERNAT 0472/ ON3SL LOHR SUSANNE LENAERTSSTRAAT SINT-TRUIDEN 0478/ ON3VAJ VAN ACKER JAN EEKSKEN OPWIJK ON3VU VUYLSTEKE MARC WATERMOLENSTRAAT HUIZINGEN ON3WST WIJNS STEVEN JULES ANDRIESPARK BUGGENHOUT 0477/ ON3WVK VAN KEER WIM PALINGSTRAAT PUURS 0473/ ON4ADF MEERT MARK VANCAUWELAERTSTR TERNAT 02/ / ON4AFB MARIT OSCAR BRUSSELBAAN ST. PIETERS LEEUW 02/ ON4ANN DE MEY ERIK NELEMOLENSTRAAT DILBEEK 02/ / ON4ATX MEERT ERIK STERRELAAN TERNAT 02/ ON4BCI LEEMANS IGOR GUDRUNSTRAAT GRIMBERGEN 02/ ON4CAJ RAEMDONCK JEAN-PIERRE FRANS WEYENBERGSTRAAT OUDENAKEN 0485/ ON4CCK VAN CAMPENHOUT EDDY OUDENHOVE LONDERZEEL 052/ / ON4CCV CRABBE ERIK HEYGEMSTRAAT ST. MARTENS BODEGEM ON4CHK NOëT ERIC KASSELSTRAAT ZAFFELARE 09/ / ON4CJR DE MELIO ROLAND BEIGEMSESTEENWEG GRIMBERGEN 02/ ON4DAS DEPUYDT FREDDY STWG NR MERCHTEM WEMMEL 02/ / ON4DKP DE KOSTER PATRICK FAZANTENLAAN ST. PIETERS LEEUW 02/ ON4DTO JOOS ANDRE LENAERTSSTRAAT SINT-TRUIDEN 0475/ ON4LM LAMBRECHT MARC HOEKSKEN WIEZE 053/ / ON4RL DE GANCK CHRIS LANGESTRAAT KOBBEGEM 02/ ON4TOM DECUYPER TOM STATIONSSTRAAT KAPELLE-OP-DEN-BOS ON5AC DEFRYN JAN GENTSESTEENWEG SINT AGATHA BERCHEM 02/ ON5CE VAN HOUT MARK BERKENLAAN LONDERZEEL 052/ ON5CIZ ZELDERLOO MARC WESTHOEKLOS ST. MARTENS BODEGEM 02/ / ON6FP MICHIELS RONNY BRUSSELSE STEENWEG ZELLIK 02/ ON6LUQ VEEF LUC SLACHTHUISLAAN MECHELEN 0496/ ON6QB THIELEMANS FRANS POPULIERENLAAN WOLVERTEM 02/ ON6SN VAN NIEUWENHUYZEGEERT MIDDENWEG HERDERSEM 053/ / ON6VI VAN DE WIELE RENE GENTSESTEENWEG DENDERMONDE 052/ ON6ZJ CLAEYS LEON MORGENLANDSTRAAT BRUSSEL 02/ / ON7ABG DE MESMAEKER GEERT PRIEELSTRAAT ASSE 02/ ON7CI CLINCK LIE GUIDO SCHUTSTRAAT BEKKERZEEL 02/ / ON7CQ TORFS RONALD HALLAARDREEF 2B 2580 BEERZEL 011/ / ON7DVJ DE VOS JEAN-PIERRE KALKENSTRAAT BUGGENHOUT 052/ ON7GY DE WITTE ROGER NANOVESTRAAT OPWIJK ON7HPE PELICAEN HANS WEVERSSTRAAT ASSE 02/ / ON7WN REMMERY ETIENNE MOLENEED SERSKAMP 09/ ON7XM VERHEYDE JULES BOVENVRIJLIGEM MOLLEM 02/ ON7YQ MEERT YVO ANTWERPSESTEENWEG 335A 9040 GENT (SINT- 0495/ ON8CW CROES WALTER HAACHTSESTEENWEG STEENOKKERZEEL 016/ / ON8UM VAN GEYTE LUC ALBRECHT RODENBACHLAAN LINT ON9BGK KONINCKX LIEVE BERKENLAAN LONDERZEEL 052/ ONVL CLAEYS ELS WATERMOLENSTRAAT 9 A 1742 TERNAT ONVL DRAPPIER EDDY APPELBOOMSTRAAT VLEZENBEEK ONVL HAYS PATRICK TERLOCHTLAAN ZWIJNDRECHT 0479/ ONVL KETS MARCO PROVINCIAALSESTEENWEG 293 BUS SCHELLE 0487/ ONVL SAERENS GINO KLAARHAAGSTRAAT MELDERT 0495/ ONVL STEPPE PHILIP BORREDAM 25 BUS TERNAT 0479/ ONVL STOELZAET TIM WATERMOLENSTRAAT 9 A 1742 TERNAT 0472/ ONVL VAN LEUVEN GUY ARENDWEG HEMIKSEM 03/ ONVL VERSWYVEL PHILIPPE STATIESTRAAT ZWIJNDRECHT 0477/ ONVL WAGNER VINCENT MEERSTRAAT LONDERZEEL

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

HUNSOTRON INFORMATIEBLAD VOOR DE RADIO- EN ZENDAMATEURS VAN DE VERON AFDELING HUNSINGO A60

HUNSOTRON INFORMATIEBLAD VOOR DE RADIO- EN ZENDAMATEURS VAN DE VERON AFDELING HUNSINGO A60 HUNSOTRON INFORMATIEBLAD VOOR DE RADIO- EN ZENDAMATEURS VAN DE VERON AFDELING HUNSINGO A60 Bert PH7B tijdens de Sterraza Smeerling-week 2012, vanuit de openlucht shack van P14ET in QSO op 70 MHz. 2 e jaargang

Nadere informatie

MWV - nieuwsbrief nr 11

MWV - nieuwsbrief nr 11 MWV nieuwsbrief Nr 11 pagina 1 / 12 MWV - nieuwsbrief nr 11 September 2009 sectie Midden West Vlaanderen http://www.on6ub.be Beste leden, Er valt opnieuw een nieuwsbrief in uw brievenbus. We hebben ons

Nadere informatie

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar 2 Ons clubblad t Batje bestaat 15 jaar. Ja, u ziet het goed STV bestaat 25 jaar en daarom een goed gevulde uitgave

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Katern december - januari - februari 2013

Katern december - januari - februari 2013 België P.B. 8400 Oostende BC30959 Katern december - januari - februari 2013 Watt nu weer? S edert een paar dagen hebben we een nieuwe energie-consulent in dienst genomen. In het kader van een project van

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie

AMSTELSTRALER. Mededelingenblad van de VERON Afdeling Amstelveen. 24e jaargang nr. 2, juni 2003. In dit nummer o.a.:

AMSTELSTRALER. Mededelingenblad van de VERON Afdeling Amstelveen. 24e jaargang nr. 2, juni 2003. In dit nummer o.a.: AMSTELSTRALER Mededelingenblad van de VERON Afdeling Amstelveen 24e jaargang nr. 2, juni 2003 In dit nummer o.a.: Beren De Terugkomdag PDA voor de Amateur Een middagje Java-Eiland BOUW & AANNEMERSBEDRIJF

Nadere informatie

Officieel orgaan van de vzw Vlaamse RadioAmateurs V.R.A. vzw

Officieel orgaan van de vzw Vlaamse RadioAmateurs V.R.A. vzw Officieel orgaan van de vzw Vlaamse RadioAmateurs V.R.A. vzw Bewerking, redactie en layout: Gust Mariëns, ON7GZ Vlaamse RadioAmateurs, V.R.A.,vzw, 0-0 Decibel en toepassingen -/86- V.R.A. - Vlaamse RadioAmateurs

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND 12e JAARGANG nr. 1 April 2004

HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND 12e JAARGANG nr. 1 April 2004 HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND 12e JAARGANG nr. 1 April 2004 PAPER SNAKE HET OFFICIËLE CLUBBLAD VAN DE COBRA CLUB NEDERLAND 12 e jaargang No.1 April 2004 Bankrekening: ABN AMRO 52.21.32.057

Nadere informatie

Colofon t Oplappertje

Colofon t Oplappertje 1 2 Colofon t Oplappertje EHBO afd. Sint-Pancras Uitgave 32e jaargang, nummer 1, maart 2012 t Oplappertje is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. afdeling Sint-Pancras. Dit blad

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

INLEIDING: THEMA, DOELSTELLINGEN en ORGANISATIE

INLEIDING: THEMA, DOELSTELLINGEN en ORGANISATIE Draadloos WiFi Mijn eigen thuisnetwerk leren configureren en beveiligen Handleiding-syllabus. INLEIDING: THEMA, DOELSTELLINGEN en ORGANISATIE Thema: Een draadloze verbinding met WiFi In deze handleiding

Nadere informatie

VAN ONZE VOORZITTER VOORWOORD VACATUREBANK

VAN ONZE VOORZITTER VOORWOORD VACATUREBANK VAN ONZE VOORZITTER VOORWOORD VACATUREBANK VACANT Deelnemers werk- of activiteitengroepen: Als je ideeën hebt rond een werk- of activiteitengroep kan je je opgeven actief

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Kenemerland Club. Uitgave juni 2007 (C) RCK

Kenemerland Club. Uitgave juni 2007 (C) RCK Vereniging voor zendamateur endamateurs s en aanverwanten in de IJmond en Kennemerland RAD O I Kenemerland Club Uitgave juni 2007 (C) RCK Colofon Radio Club Kennemerland Opgericht 14 november 1966, Statutair

Nadere informatie

Hartkloppingen. Nixiethermometer. Muziek in je oren. Energiebesparingstips. 33 pagina s met nieuwe projecten

Hartkloppingen. Nixiethermometer. Muziek in je oren. Energiebesparingstips. 33 pagina s met nieuwe projecten [Embedded & microcontrollers Analoog Digitaal Audio Testen & meten ] 33 pagina s met nieuwe projecten Januari 2011 Nr. 567 8,50 Energiebesparingstips www.elektor.nl Hartkloppingen draadloos versturen Nixiethermometer

Nadere informatie

:SAM. Sint-Antonius Magazine. editie kerst 2013

:SAM. Sint-Antonius Magazine. editie kerst 2013 :SAM Sint-Antonius Magazine editie kerst 2013 Open School 2013 de directeur aan het woord Ik moet je van harte bedanken. In onze SAM van mei 2013 deed ik een warme oproep om onze school een bezoekje te

Nadere informatie

portimagazine december 2010 Assurnet

portimagazine december 2010 Assurnet portimagazine december 2010 Assurnet 3 Editoriaal 4 Port-e-Mail Uw mailbox steeds bij de hand 6 Waarom Port-e-Mail? U werkt zonder Port-e-Mail? Ontdek de risico s ervan! 8 Port-e-Mail Uw collega's getuigen

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

europa Strausberg Eeklo, samen voor een jeugdhuis p.9 Het buitenland, een verslaving p.12 Maak dat je weg bent met Jint p.28

europa Strausberg Eeklo, samen voor een jeugdhuis p.9 Het buitenland, een verslaving p.12 Maak dat je weg bent met Jint p.28 België Belgique P21.B. 2099 Antwerpen X 8/6301 4de jaargang, nummer 7 Verschijnt maandelijks, behalve in juni en augustus Afgiftekantoor 2099 Antwerpen X P 602745 Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw De

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE VOL ONMISBARE INFORMATIE Magazine FEBRUARI 2008 IN DEZE EDITIE 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2007 12 Spreekuur op het water 17 Free Publicity tips 20 Interviews met sponsoren agazine Uitgever Contact

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 e-mail: tomerkens@kpnplanet.nl Inhoud Uitnodiging BOT-avond

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie