De Dorpsbode. Ledenvergadering Dorpsbelang op 28 november

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Dorpsbode. Ledenvergadering Dorpsbelang op 28 november"

Transcriptie

1 De Dorpsbode 61 e jaargang, nr november 2008 VERENIGING DORPSBELANG SCHIERMONNIKOOG Ledenvergadering Dorpsbelang op 28 november Geachte leden, Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelang. De vergadering vindt plaats op vrijdag 28 november in het Dorpshuis en begint om 20:00 uur. Zou het bestuur er dit jaar wel in geslaagd zijn om de Vereniging door de financieel zo roerige tijden te loodsen? En de vraag die ons allen bezig houdt: waar heeft penningmeester Eric Bakker het spaargeld van de Vereniging gestald en hoeveel daarvan is in rook opgegaan? Een veel besproken onderwerp aan de stamtafels in de diverse etablissementen van ons dorp. Er rust dit jaar daarom een dankbare en belangrijke taak op de kascontrolecommissie. Wij wensen hen sterkte. Want zij zullen moeten aantonen dat uw lidmaatschap een blijvende en solide investering in het dorpsleven op Schiermonnikoog is. Omdat gebleken is dat uw geld lang niet altijd veilig is bij de IJslandse spaarbank of in het beleggingsfonds, heeft het bestuur gemeend u een heel andere tip te moeten geven. Het bestuur stelt voor om te gaan investeren in wijn. Mocht de wijnmarkt instorten, dan weet u zeker dat u nooit met lege handen komt te staan. U kunt dan in ieder geval uw eigen wijnkelder nog leegdrinken. Overigens geldt ook voor het advies van uw bestuur: niet goed geld weg. Om u te helpen bij uw eerste schreden in de oenologie houden we na de pauze van de ledenvergadering een wijnproeverij. Wij hebben hiervoor Fedde Benedictus uit Leeuwarden weten vast te leggen. pag. 8

2 In dit nummer o.a.: Ledenvergadering Dorpsbelang... 1 Agenda... 3 Nieuwjaarsadvertenties... 5 Van het Witte Huis... 7 Mag ik uw aandacht Geen Sara voor vijftigjarige I.N Vereniging Dorpsbelang (intocht Sinterklaas) 13 Kofi Een leuk feestje Verrassingen in duurzaamheid Lepelaars geven deel geheimen prijs.. 17 Meningen (Het afvalprobleem) Reactie van de Gemeente Nationaal Park Schiermonnikoog De flat van Jet Gezocht:Vrijwilligers natuuronderhoud 26 Amnesty International (kunstmarkt) Informatie bijeenkomst (Gemeente) Gesprekken Yn de Aude Schúele Dansles Midwinterfestival Herdenkingsdienst Waddentoernooi Stichtng Welzijn Schiermonnikoog Windkracht 10 (een laaiend succes) V.V. de Monnik COLOFON De Dorpsbode is het officiële orgaan van de vereniging 'Dorpsbelang' Schiermonnikoog dat tweemaal per maand verschijnt. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen. Redactie Eric Augusteijn (0519) Ilja Zonneveld Erik Jansen (0519) Hanneke Op den Buysch Redactie/advertentie-adres De Dorpsbode Middenstreek LL SCHIERMONNIKOOG tel. (0519) of (Erik Jansen) fax: (0847) De Digitale Dorpsbode: Abonnementen De Dorpsbode Schiermonnikoog p/a Stichting Jonas in de Walvis Van der Molenpad PZ SCHIERMONNIKOOG tel./ fax (0519) giro: t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Schiermonnikoog Lidmaatschap 34,70 per jaar, buiten Nederland 50,85 Bezorging op Schiermonnikoog: H. Kobes, Verantwoording De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van artikelen, wel of iets geplaatst wordt. De redactie behoudt zich het recht voor om teksten aan te passen. Kosten advertenties 1/4 pagina: 20,15 1/2 pagina: 37,45 1/1 pagina: 72,00 Bij regelmatig adverteren, (1 of 2 keer per maand) gelden andere tarieven: resp. 15,75, 29,25 en 56,25 per keer. Op 'e Schel Niet-commerciële mini-advertentie: 2,50, contant te voldoen 2 De Dorpsbode van 15 november 2008

3 Agenda 15 november - 15 december 2008 vr 14 nov Discussie over 'Twee Vrouwen' van Harry Mulish, Bibliotheek zo 16 nov. Tien-over-rood toernooi, vd Werff ma 17 nov Eilander taalplúech, Insp. Boelensschool, spr. Theo de Vries di 18 nov Spreekuur dierenarts, Melle Grietjespad; op afspraak: di 18 nov Raadsvergadering, Gemeentehuis wo 19 nov Spreekuur Maatschappelijk Werk Fryslân, ZMC wo 19 nov. Chemokar do 20 nov Sjoelen in De Riich (SWS) za 22 nov. Aankomst Sinterklaas zo 23 nov Herdenkingsdienst, Got Tjark wo 26 nov Gesprek Yn 'e Aude Schúele do 27 nov Informatie van de burgemeester, Bibliotheek vr 28 nov Alg. Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelang, Dorpshuis di0 2-wo 3 dec. Kinderklozum wo 03 dec Pakjesochtend en snert eten in de Riich wo 03 dec Spreekuur De Friesland Zorgverzekeraar, Dorpshuis wo 03 dec Ophalen oud papier do 04 dec. Klozum do 04 dec Klozumavond in de Riich zo 07 dec Tossmiddag voor leden en niet-leden, Hinneleup wo 10 dec Solar workshop, op de basisscholen za 13 dec Jubileumprogramma Fanfare IN, COS zo 14 dec. Klaverjassen, Marlijn Exposities Vuurtorens van koper van Tjitte Talsma, Bezoekerscentrum (t/m 1 december What a wonderful world, fototentoonstelling, Soepboer Rijwielverhuur (vanaf 17 okt.) Beeldhouwwerk van Jean Philippe Nicolai, Egbertsduin, Impressies langs de vloedlijn', foto-expositie van Jouke de Jong, Vitamaris Bosch, verdwenen eiland', expositie van 't Heer en Feer, Bezoekerscentrum Foto-expositie Jeppe Homan, ZMC Activiteitenplanner De Activiteitenplanner vindt u op Geef vergaderingen, bijeenkomsten, uitvoeringen, verenigingsavonden door voor vermelding in de Activiteitenplanner! Vervolg zie pag. 5 De Dorpsbode van 15 november

4 RIDDER TRANSPORTEN AMELAND SCHIERMONNIKOOG Ridderweg 4 Veerweg AA Hollum 9166 SL Schiermonnikoog Tel. (0519) Tel. (0519) Fax (0519) Fax (0519) DE eilander transportonderneming die op persoonlijke wijze alle uiteenlopende transportdiensten verleent. Met eigen distributiecentrum op de Newtonweg 3b te LEEUWARDEN. Dit betekent een zeer snelle levering van uw goederen uit alle windrichtingen. Voor meer informatie komt u even langs op Veerweg 8 te Schiermonnikoog of bel ons even. Op- en overslagmogelijkheden te - Leeuwarden - Dokkum - Lauwersoog 4 De Dorpsbode van 15 november 2008

5 Inleveren kopij: Dorpsbode nummer 23 (1 december): 21 november, uiterlijk om uur Dorpsbode nummer 24 (15 december): 5 december. Aanleveren van kopij bij voorkeur digitaal: per memory-stick of diskette. Redactieadres: Middenstreek 44, 9166 LP Schiermonnikoog, tel , Advertenties (zie colofon): Vermeld bij het opgeven van een advertentie s.v.p. : - het gewenste formaat: 1 /4, 1 /2 of een hele pagina en - het adres waar de rekening naar toegestuurd moet worden. Nieuwjaarsadvertenties Redactie Dorpsbode Traditioneel wensen veel eilanders elkaar een gelukkig nieuwjaar in het Dorpsbodenummer van 1 januari. Ook in het nummer van 1 januari 2009 is daar weer gelegenheid voor. De prijs van een kleine nieuwjaarsadvertentie is 6,-. Wie er vorig jaar een had en deze komend jaar weer geplaatst wil zien, hoeft niets te doen. De advertentie van vorig jaar moet dan wel betaald zijn! Wie er vorig jaar een had en deze niet meer wil plaatsen dan wel wijzigen moet dit vóór 16 december opgeven bij de redactie (adressen: zie colofon). Dit geldt ook voor diegenen die voor het eerst een nieuwjaarswens in De Dorpsbode willen plaatsen. De Dorpsbode van 15 november

6 Wij willen iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn man, onze vader en opa LEONARDUS BOSMA Nardus Uw aanwezigheid, woorden, een hand of een gebaar, waren een grote steun en hebben ons goed gedaan. Wieringerwerf, november 2008 P. Bosma - Vellinga Kinderen en kleinkinderen NIEUW Wenkbrauwen epileren Wimpers / wenkbrauwen verven Bovenlip, kin of benen harsen Tevens kunt u terecht voor een pedicure- of manicurebehandeling. A.T. Bakker - van der Molen Van Starkenborghstraat PI Schiermonnikoog Telefoon: Behandeling op afspraak! 6 De Dorpsbode van 15 november 2008

7 van het Witte Huis Bekendmakingen Eerder verschenen in de gemeentelijke nieuwsbrief. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente (0519) Bouw- en sloopvergunningen Bij besluit van 7 oktober 2008 hebben burgemeester en wethouders verleend: bouwvergunning voor het aanbrengen van neonverlichting op het pand Badweg 67. Bij besluit van 28 oktober 2008 hebben burgemeester en wethouders verleend: bouwvergunning voor een interne wijziging van de recreatiewoning Karrepad 9; bouwvergunning voor het plaatsen van een berging, Karrepad 9; bouwvergunning en sloopvergunning verleend voor het aanpassen van een kapschuur op het terrein Knuppeldam 4; bouwvergunning voor tijdelijke instandhouding van watertanks met een overkapping op het perceel Zwarte Duinenweg 18 (Waterleidinggebouw). Kapvergunning Bij besluit van 21 oktober 2008 hebben burgemeester en wethouders vergunning verleend voor de kap van 3 zwarte dennen op het perceel Badweg 53. Bouw- en sloopaanvragen Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen zijn ingekomen waarin een bouwvergunning wordt gevraagd voor: het plaatsen van een berging en lichtmasten bij het voetbalveld aan het Duinpad. Loterijvergunning Bij besluit van 3 november 2008 is de volgende vergunning verleend: Vergunning voor het houden van een loterij aan Toneelferieniging Sierlikene Meu, voor 6 en 7 februari De Dorpsbode van 15 november

8 Ledenvergadering Dorpsbelang op 28 november Vervolg van pag. 1 Fedde Benedictus heeft jaren op Schiermonnikoog gewoond en heeft ook hier op school gezeten, omdat zijn vader hier dominee was. Hij doet op dit moment aan wijnimport en geeft vaker wijnproeverijen. Hij laat ons verschillende wijnen proeven. Na afloop van de proeverij is er gelegenheid om met een lekker glas wijn en een hapje het Verenigingsjaar op informele wijze te evalueren. AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen post 4. Verslag Jaarvergadering Jaarverslag Jaarrekening 2008 en begroting Verslag van de kascontrolecommissie Benoemen van de kascontrolecommissie Verslag redactie De Dorpsbode 10. Bestuursverkiezing aftredend en niet herkiesbaar: Coba Harthoorn door het bestuur wordt Tessa Brans, partner van Willem Visser als nieuw bestuurslid voorgedragen. Andere kandidaten kunnen zich tot aanvang van de ledenvergadering aanmelden bij de secretaris (Simen Stamhuis). 11. Man/vrouw van het jaar , Rondvraag. PAUZE 14. Wijnproeverij 15. Sluiting 8 De Dorpsbode van 15 november 2008

9 Jaarrekening 2008 Penningmeester Vereniging Dorpsbelang Inkomsten Uitgaven Lidmaatschappen Drukkosten Publikaties/advert Porti/verzendkosten Rente baten Administratie/kantoor Diversen 0 25 Verzekeringen Gift IN Gift C. Soepboer Bankkosten Koninginnedag St. Nicolaas/Klozum Vergaderk.(incl. jaarv.) Kosten internet Kindercar./kerst/nj Gift Midwinterfestival Voordelig saldo Vermogen Vermogen Spaarrekening Spaarrekening Rabobank Rabobank Postbank 347 Postbank Debiteuren Debiteuren Nog te betalen (3.814) Nog te betalen (2.970) Kas 36 Kas Toename Begroting 2009 Lidmaatschappen Drukkosten Advertenties Porti/verzendkosten Rentebaten 200 Administratiekosten Verzekeringen 375 Algemene kosten 100 Bankkosten 200 Giften 500 Koninginnedag St.Nicolaas/Klozum Vergaderkosten Kindercar/nieuwjaar Internet 200 Tekort 2009 (1.650) De Dorpsbode van 15 november

10 BAKKER (BELASTING) ADVISEURS B * Administraties/jaarrekeningen * Fiscale Advisering * Beheer Onroerend Goed *Assurantiën * Hypotheken * Employée Benefits * Financiële planning * Eerste gesprek altijd gratis. * Aantrekkelijke combi korting indien u zowel van onze assurantie diensten als van onze administratieve (inclusief belasting aangiften) diensten gebruik maakt. * Nieuw!!!!! Goede doel verzekeringen. * Aantrekkelijke Financiële voordelen voor uw favoriete Vereniging/Stichting. indien u verzekeringen bij ons afsluit, vraag bij ons of uw Vereniging naar de voorwaarden. Maak vrijblijvend een afspraak met ons indien u geïnteresseerd bent in een of meer van bovenstaande produkten. (Hoofdvestiging) Schiermonnikoog Westerburenweg LS Schiermonnikoog Telefoon of Fax K E U K E N B E D R I J F Wouter v.d. Heide NIEUWE KEUKEN!!! OF UITBREIDING / RENOVATIE VAN UW HUIDIGE KEUKEN VERVANGEN INBOUW APPARATUUR BLADEN / KRANEN / TEGELS / RUIME KEUS IN GRANIETBLADEN EEN GOED ADVIES VAN BEGIN T.M. MONTAGE TOE. EN DE PRIJS ALTIJD GOED!!!! KOM GERUST EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AAN DE HENDOWEG 2, IN DOKKUM (INDUSTRIETERREIN BETTERWIRD) Openingstijden ma tot uur di. t/m vrij tot uur en tot uur za tot uur vrijdag koopavond Buiten openingstijden op afspraak Tel.: (0519) of Faxno.: (0519) De Dorpsbode van 15 november 2008

11 Voorstel tot verhoging contributie/advertentiekosten Om in de toekomst schoksgewijze verhogingen te voorkomen stelt het bestuur voor om jaarlijks een bescheiden verhogingverhoging van de tarieven toe te passen. Voor 2009 wordt een inflatiecompensatie voorgesteld van 3%. De contributie komt daarmee op 35,75 (was 34,70) voor leden binnen Nederland en 52,35 (was 50,85) voor leden buiten Nederland. De kosten voor advertenties worden dan voor 2009: Eenmalige advertentie Vaste advertenties (1 of 2 keer per maand) 1/4 pagina 20,75 ( 20,15) 16,20 ( 15,75) 1/2 pagina 38,55 ( 36,70) 30,10 ( 29,25) 1 pagina 74,15 ( 72,00) 57,90 ( 56,25) Wetenswaardigheid Van de leden van de Vereniging Dorpsbelang is 64% niet woonachtig op Schiermonnikoog. Mag ik uw aandacht Graag willen wij iedereen bedanken voor alle kaarten, cadeaus en andere attenties naar aanleiding van de geboorte van onze zoon en broertje Marijn. Tevens willen wij bedanken Bert Steendam, Ineke Abma, Henk Bosma, Henk Huizinga, Kornelis Bentum en Sander Grilk. Arjen, Ineke, Eva en Marijn Perdok Lieve mensen Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de steun en kaarten die ik (wij) hebben mogen ontvangen tijdens mijn verblijf in revalidatie centrum te Haren. Eindelijk na 10 weken mocht ik gelukkig weer naar huis om weer te genieten van ons mooie eiland. Ook bij mijn thuiskomst zeer verrast door alle mooie bloemen en kaarten, ik heb nu zelf ervaren wat een simpel kaartje dan met je kan doen, als je zolang weg bent van huis. Dus nogmaals dank dank dank. Marieke en Gert Kremer De Dorpsbode van 15 november

12 Eilanders en vrienden aan de wal Jullie meeleven was hartverwarmend in de periode van mijn ziek zijn. De vele kaarten thuis en in het ziekenhuis (mijn kamergenoten vroegen zich af of de kaarten op Schiermonnikoog aan de bomen groeiden) en dan nog een zee van bloemen, cakes, taart, fruit, koekjes, bonbon en lectuur bij mijn thuiskomst. Het heeft ons erg goed gedaan. Bedankt ook namens Sieger. Het gaat goed met mij en we zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Riekje Rosendaal Geen Sara voor vijftigjarige I.N. Joke Borstlap Als u vijftig wordt, is de kans groot dat u een Abraham krijgt, als u een man bent, of een Sara, als u een vrouw bent, in welke vorm dan ook. 50-jarige fanfare I.N. krijgt geen Sara, maar is zeer trots op een speciaal voor haar gecomponeerd muziekstuk. Twee studenten aan het Conservatorium Tilburg hebben gezamenlijk één stuk voor ons geschreven, waarin ons eiland bekeken wordt met andermans ogen. Meer hierover verklappen we nu nog even niet. Graag willen wij dit stuk ten gehore brengen op ons slotjubileumconcertje op zaterdag 13 december a.s. De twee componisten, die hierbij aanwezig zijn, zullen dan aan u voorgesteld worden en uiteraard zal een uitgebreidere toelichting op hun stuk gegeven worden. Wij nodigen dan ook iedereen van harte uit deze bijzondere avond bij te wonen. Er is een kort programma samengesteld, de entree is gratis (uw vrijwillige bijdrage bij de uitgang is uiteraard welkom), er zal geen pauze gehouden worden en ook geen verloting, dus wat let u kom gezellig even! We beginnen om kwart over acht in het Cultureel Ontmoetingscentrum. Ja, u leest het goed uur. Graag tot ziens! 12 De Dorpsbode van 15 november 2008

13 VERENIGING DORPSBELANG SCHIERMONNIKOOG Intocht Sinterklaas op zaterdag 22 november Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Beste kinderen, wat was dat een spannend avontuur vorig jaar. Weten jullie het nog: Sinterklaas was vastgelopen met de pakjesboot in het Friese gat. Hij stapte op de verkeerde reddingsboot en belandde op Ameland! Gelukkig kon de SAR helikopter Sinterklaas met de pakjes weer naar Schiermonnikoog brengen. Afgelopen week hoorden we dat Sinterklaas vertrokken is uit Spanje. Of dat met het vliegtuig is of met de stoomboot is nog een beetje onduidelijk. Wel heeft Sinterklaas gehoord dat dit jaar op Schiermonnikoog een Circusfestival is geweest. Daarom neemt hij ook een heleboel acrobaatpieten mee. Sinterklaas komt aanstaande zaterdag aan op de Nieuwe Steiger. We gaan hem natuurlijk met z n allen verwelkomen. Jullie worden door de bussen van Arriva naar de Veerdam gebracht. Om uur vertrekken de bussen vanaf de basisscholen. Als Sinterklaas is aangekomen, gaan we weer met z n allen in de bus naar de Blauwe Palen, waar het paard van Sinterklaas, Amerigo al staat te wachten. Vervolgens gaan we met de fanfare in feestelijke optocht naar het dorp. Bij het gemeentehuis zal de Burgemeester Sinterklaas officieel welkom heten. Na een korte rondrit door het dorp zullen onze Spaanse gasten in het Dorpshuis nog een feestje bouwen. We hebben gehoord dat de acrobaatpieten de boel behoorlijk op stelten willen zetten. We denken dat het weer een heel gezellige middag wordt, samen met de Sint en de Pieten. De Paardenpiet vroeg ons om aan de ouders en kinderen door te geven dat het paard van Sinterklaas heel lief is. Maar het is niet verstandig om Amerigo te aaien of vlak achter hem te lopen. De kinderen zijn soms zenuwachtig voor deze dag, maar Sinterklaas en zijn paard ook! Voorzichtig dus! De Dorpsbode van 15 november

14 Kofi Georgia Reed 31 oktober louwise fietste over het pad bij boszigt appartementen. Ze zag een kat maar het was geen gewoone kat. Het was een afrikaanse kat. met een lange staart, lange poten het was Kofi. Kofi is na een jaar en twee maanden trug gevonden. Louwise heeft mamma op gehaalt. Ze gingen trug naar Kofi. Kofi stond daar nog steeds. Kofie ging heelemaal van bozigt met louwise mee naar de noorderstreek. Maar hij was in de duinen we moesten stil blijven staan anders greep hij je. Wij lokten hem met vis, toen ging hij mee naar nova. Maar hij ging trug we riepen kofie! Kofie kwam maar hij ging weer weg wij dagten dat hij weg bleef. Maar hij kwam heelemaal in zijn eentje naar huis. Het is wel moeilijk om drie andre poesen in huis te hebben. maar wij zijn heel blij en nu komt hij binnen en hij eet al binnen en soms gaat hij naar buiten. Een leuk feestje Jappie Poortinga Enkele weken geleden kwam het idee, om aan het einde van het seizoen een feestje te geven voor de mensen in de horeca op Schiermonnikoog. Dit zou dan gaan plaatsvinden rond eind oktober 2008 (na de herfstvakantie). Door ziekte van een van de mensen die ermee bezig waren, leek het bijna niet door te gaan. Maar toch werd het idee weer opgepikt en uitgevoerd door een aantal mensen. Mede door sponsoring van enkele horecazaken van Schiermonnikoog en daarbuiten, werd het een leuk en gezellig feest (gratis fusten bier en hapjes). Eerst ging men om uur met de taxi naar de Berkenplas, waar men ging boogschieten, om daarna enkele drankjes te nuttigen aldaar. Toen werd men weer met een taxi opgehaald en naar het Strandhotel gebracht. Daar werd onder het genot van een hapje en een drankje en discomuziek door een plaatselijke dj tot een uur of één een gezellig feestje gevierd. Ook werden we weer keurig door een taxi opgehaald. Volgend jaar willen wij iedereen die een seizoensbaan heeft gaan uitnodigen, dus niet alleen de horeca zoals nu op de affiches stond. 14 De Dorpsbode van 15 november 2008

15 Verrasing in duurzaamheid Garda Meerdink Op 23 oktober was de onthulling van het eerste project van Stichting Waddenwerk met het werkthema: Zon, Wind, Waddenzee: verrassingen in duurzaamheid. Voor deze opdracht was Niels van der Kuur uit Oudewater uitgenodigd om bij kampeerboerderij De Duinhoeve mee te doen aan de Pilot in De bewoners van de Duinhoeve, Marijon en Peter Visser en de ouders Itty en Rense Visser, waren blij verrast met hun aanwinst op het kampeerterrein. Niels heeft een verrassend kunstwerk gemaakt. Het kunstwerk met de titel computerkamer verwijst naar een toekomstige oplossing voor de opslag van zon- en windenergie. De wetenschap is bezig een, niet van echt te onderscheiden, boom te ontwikkelen waarin duurzame energie kan worden opgeslagen. Niels heeft de suggestie geprobeerd te wekken dat de computer op zo n boom is aangesloten. In zijn beeldende onderzoek houdt hij zich o.a. bezig met het in een andere context plaatsen, en het vervreemden van elementen uit zijn omgeving. De opstelling van de computer is dezelfde zoals die bij hem thuis te zien is. De rollen zijn nu echter omgedraaid. Eerst keek hij van achter zijn computer naar foto s van Schiermonnikoog. Nu kijkt hij vanaf het eiland naar zijn computer. De Dorpsbode van 15 november

16 Stickers Logo's Glasstralen Vlaggen Autobelettering Glasfolies Reklameborden Spandoeken Full color stickers / foto's Visitekaartjes Complete Lichtreklame (Neon, Gevelletters, Lichtbakken, Tijd/Temp.Klok, Dia-bakken, Lichtkranten). Voor al uw goederen van en naar Schiermonnikoog! Visser Transport Kustweg 12 * 9976 VP Lauwersoog Tel.: Afgifte goederen op onze loods in Lauwersoog mogelijk! Maandag t/m vrijdag geopend van Zaterdag De Dorpsbode van 15 november 2008

17 Lepelaars geven deel van hun geheimen prijs Natuurmonumenten Beheerteam Waddengebied In het broedseizoen van 2008 heeft Natuurmonumenten op de kwelder van Schiermonnikoog een achttal lepelaars, zes jongen en twee volwassen dieren, van minuscule GPS-zenders voorzien. Deze zendertjes seinen periodiek hun positie door aan een satelliet. De satelliet stuurt de gegevens weer aan ons door. Hierdoor zijn we in staat de lepelaars exact te volgen in hun bewegingen. Zo kunnen we een deel van het mysterie over de trek en over hun levensritme ontrafelen. De zendertjes Deze technologische hoogstandjes worden in de VS gemaakt en wegen 50 gram. De zenders worden als een soort rugzak aan de lepelaar vastgemaakt waarbij we rekening houden met gewichtschommelingen van de lepelaar. In de zender is een kleine batterij die maximaal 4,2 volt kan leveren en deze batterij wordt gevoed door een zonnecel. Verder is er een zendertje en een GPS in aangebracht. De zender heeft tevens een digitaal geheugen waarin het eens per vier uur gegevens over posities, datum en tijdstip, buitentemperatuur, vlieghoogte en -snelheid opslaat. Tijdens het passeren van een satelliet wordt de geheugeninhoud van de zender aan de satelliet doorgegeven. Zodra dezelfde satelliet het grondstation in Frankrijk kan bereiken worden de gegevens aan dat grondstation doorgegeven. In dit grondstation worden de gegevens op het internet geplaatst waar wij het kunnen afhalen. Op onze beurt bewerken we de gegevens en plaatsen ze op het internet op een plek die voor ieder vrij toegankelijk is. Vooraf zijn de zenders getest op een lepelaar in gevangenschap. In Diergaarde Blijdorp werd een lepelaar die in een vliegkooi leeft, voorzien De Dorpsbode van 15 november

18 Voor al uw woninginrichting Tapijt, vinyl, gordijnen, marmoleum, laminaat, zonwering, bedden en matrassen Wekelijks zijn wij op het eiland. Bel voor informatie of een afspraak Installatie: Gas, water, elektra, sanitair & Koeltechniek Loodgieterswerk, Dakbedekking installatiebedrijf & ZN VERKOOP: * Wasmachines * Koelkasten * Radio & TV * Gastoestellen * Sanitair * Enzovoort BRON W O O N S E R V I C E W I N K E L W. Dijkstrastraat JK Holwerd tel Langestreek 86 - Schiermonnikoog Telefoon Fax Kijk ook eens op schilderwerk behangwerk wandbekleding glasservice raamdecoraties reddingsweg pd schiermonnikoog telefoon De Dorpsbode van 15 november 2008

19 van een dergelijke zender en gedurende twee maanden werden de gedragingen van de gezenderde lepelaar in de gaten gehouden. Toen we wisten dat een dergelijke uitrusting geen invloed had op het gedrag en de gewichten van de lepelaar, besloten we ze ook op wilde lepelaars aan te brengen. Resultaten tot nu toe De jonge dieren verblijven toch veel langer op en nabij Schiermonnikoog dan we voorheen dachten. Op 19 september 2008 verliet de laatste gezenderde lepelaar ons eiland. Enkele jonge dieren maakten uitstapjes naar plekken elders in Nederland. Zo ging lepelaar Erik even een bliksembezoekje brengen aan de Starrevaartplas nabij Leidschendam. Hij keerde na zes dagen terug op Schiermonnikoog. Lepelaar Matthijs bezocht half augustus 2008 kort Nieuwe Statenzijl op de grens met Duitsland. Hij keerde twee dagen later ook weer terug naar Schiermonnikoog. Veel dieren verbleven langer of korter in het Lauwersmeergebied. Enkele lepelaars pendelen wat heen en weer. In de tweede week van september begon de grote migratie naar het zuiden opgang te komen. Vrijwel identiek gingen alle dieren vanuit Noord-Nederland eerst naar de Zeeuwse Delta waar ze kort verbleven. België werd niet aangedaan door de lepelaars, ze vlogen er alle overheen zonder aan de grond te komen. In Noord Frankrijk maakten de vogels vaak een korte tussenstop, sommige in de delta van de rivier de Somme en weer andere vlogen door naar de delta van de Seine. De twee volwassen lepelaars vlogen eigenlijk vrij snel en rechtlijnig naar de Coto Doñana in zuidelijk Spanje. Dit is dik 2000 kilometer van Schiermonnikoog af. Daar werd een uitgebreide rustpauze genomen van wel een week of drie. Weer geheel doorvoed gingen de volwassen dieren over de Straat van Gibraltar en vlogen ze langs de Marokkaanse kust. Deze dieren zijn daar ten tijde van het schrijven van dit stuk (1 november) nog steeds. Een drietal jonge dieren verblijft al langere tijd langs de Franse westkust (Gulfe du Morbihan, Ile de Re en Bassin d Arcachon) terwijl twee dieren aan de Portugese westkust pauzeren. De Dorpsbode van 15 november

20 Hardvliegers zijn doodvliegers Lepelaar Matthijs verbleef vrij lang in Nederland. Alle dieren waren al onderweg, maar Matthijs bleef maar hangen. Pas op 6 oktober vertrok hij uit Nederland en ging hij met zeer hoge snelheid naar het zuiden. Matthijs hield wel korte pauzes. Zo verbleef hij 10 dagen in een Portugees gebiedje en bewoog nauwelijks binnen dat gebied. Daarna vloog hij vrijwel ononderbroken naar Marokko, waar hij de Sahara in vloog. Matthijs haalde alle lepelaars in, zelfs de ervaren volwassen dieren. Op 23 oktober lag hij aan kop in de tocht naar het Mauretaanse waddengebied de Banc d Arguin. Op 26 oktober, ergens in de gortdroge zandwoestijn en nog maar 400 kilometer van dat waddengebied verwijderd, stierf Matthijs, vermoedelijk door uitputting. Matthijs heeft 3761 kilometer voor niks gevlogen. Dit onervaren jonge dier heeft zich verslikt in de wreedheid van de Sahara. Volg de belevenissen van de Schiermonnikoogse lepelaars op internet. De gegevens worden twee keer per week ververst. Kijk op U kunt de dieren volgen, geprojecteerd op Google Earth ondergrond of de beschrijvingen in het dagboek lezen. Er worden ook zogenaamde life-histories aangeboden. Het afvalprobleem J. van Boven Meningen 'We gaan ondergronds', zegt B en W. Alvast gecondoleerd. Ik kom zeker op de begrafenis bij leven en welzijn. Nu verder serieus. De mooi lijkende plannen, in het luxe rondschrijven uiteen gezet, houden geen rekening met de realiteit. De basis is de kreet: 'De vervuiler betaalt'. Was het maar waar dat het zo kon bij het huisvuil. Betalen bij het aanbieden van het afval werkt stimulerend voor illegaal dumpen, wat voor de gemeenschap duur uitpakt. De totale afvalverwerkingskosten dienen via het belastingformulier zo eerlijk mogelijk vooruit betaald te worden. Het aanbieden op zich is dan gratis, want het is al betaald. Of de een wat meer stort dan de ander is bijzaak en valt onder 'Mierenneuken'. Het gemeenteplan is ondergronds met units om na te gaan door wie en hoeveel er gestort wordt. De rekening komt later. De units zijn dure, ingewikkelde apparaten waardoor ze gevoelig zijn voor storing, fraude en vandalisme. Een monteur kost meer dan 60,- per uur. 20 De Dorpsbode van 15 november 2008

21 Moet de politie ook op gaan letten? Die hebben het al druk genoeg met strandbewaking en achterlichtjes. (Het mijne moet zéker branden.) De sleutel kwijt? Dat kost dan 25. Een inwoner zal er wel goed op passen, maar bij de zomerhuisjes wordt het uiteraard een puinhoop. Nu volgt een alternatief plan, waarin rekening is gehouden met de realiteit en het gezonde verstand. Ook hier gaat het ondergronds, maar zonder dure units. Gewoon een aluminium deksel. De kosten worden vooruit betaald met de reinigingsheffing. Het storten is dus gratis (wel binnen de regels die nu al gelden). Er verandert niets, behalve de ingegraven containers. Om met de tijd mee te gaan is er een sensor bij Ridder, die meldt als er ergens een volle bak is. Dit plan is door de eenvoud veel bedrijfszekerder (en goedkoper) dan het plan met een waterhoofd van de gemeente. Het beperkt ook het illegaal dumpen. P.S. De dochter van Maaike woont in Rotterdam. Daar is ± 5 jaar het storten ondergronds. Er zit geen slot op! Het grofvuil wordt op verzoek per telefoon gratis opgehaald. Nakomertje 1 De overheid heeft het over energiebesparing.dat zijn loze praatjes, zolang terrasverwarming is toegestaan. Bij Bernsdorff wordt heel wat energie in de buitenlucht verstookt. Nakomertje 2 Een kleine lachwekkende fietsenverhuuroorlog wordt onder een lantarenpaal uitgevochten. Er staan 2 fietsen met een concurrerend reclamebord. Wat schuift het, als ik met zo n fiets onder boottijd door het dorp ga rijden? Reactie van de gemeente Kees Boer, Teamleider Buitendienst Allereerst is het altijd prettig dat bewoners of gasten met ons meedenken en dat vind ik ook van de reactie van Jörn van Boven. Wel verdient de reactie van Jörn een nadere nuancering. Het door Jörn aangehaalde credo 'de vervuiler betaalt' ben ik in de folder 'We gaan ondergronds' niet tegengekomen. Iedere bewoner of gast gaat in 2009 net zoals nu een vast bedrag aan afvalstoffenheffing betalen en niet per inworp. Hoe we De Dorpsbode van 15 november

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2008 nr.17

Nieuwsbrief 2008 nr.17 Nieuwsbrief 2008 Nieuwsbrief 2008 nr.17 Inhoud Voorwoord Tijdsoverwegingen 2 Tijdsoverwegingen. 3 Wauw! Een verslag van een bijzondere vakantie. 4 Mijn vakantie in Holland. 4 Kamperen in Delfgauw. 5 Vakantie

Nadere informatie

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine Nootdorp Jaargang 6 nummer 10 november 2014 NU Gratis huis-aan-huismagazine Hij komt, hij komt! Sinterklaas in Nootdorp Dansgala met Kerst Repaircafé jubileert Herfsttijloos belicht Raad de Plaat Jongerenviering

Nadere informatie

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Jaargang 25 september 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER Wijkvereniging de Zonnesteen met de agenda en mededelingen

Nadere informatie

Groot Oranjefeest in ons dorpshuis

Groot Oranjefeest in ons dorpshuis Een lach en een traan Op 4 mei kijken we terug naar de magere oorlogsjaren. Op 5 mei vieren we bevrijding. Net als elk jaar, maar dit jaar is een kroonjaar. Het maakt extra organisatiedriften wakker voor

Nadere informatie

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1 Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1 Sponsoren Dorpskrant Le Lis, Schoonheidssalon, St. Gerardusstraat 213, Barger-Oosterveld, tel: 675996 Lubbers Bouwmaterialen, Oosterveldsestraat. 54,

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Het Stille Strand leeft!

Het Stille Strand leeft! JAARGANG 32 NUMMER 1 MAART 2014 SBOB jaarvergadering 20 mrt Abeelplein: de verskiosken Het Stille Strand leeft! Tips voor een betere buurt is het (gratis) kwartaalblad van de Bomenbuurt in Den Haag en

Nadere informatie

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke Hete chocola en 'Op e Hichte' De winter mét vorst staat onverwacht snel voor de deur. Verwarming moet een graadje (of twee graadjes...) hoger, schaatsen zijn uit het vet, Elfstedenkoorts dreigt met een

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

De Harkemaster Courant

De Harkemaster Courant Maandeditie: Woensdag 18 februari 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 6 Oplage: 3000 stuks De Harkemaster Courant Lezers bedankt! Voor de massale deelname aan de puzzels en

Nadere informatie

Colofon t Oplappertje

Colofon t Oplappertje 1 2 Colofon t Oplappertje EHBO afd. Sint-Pancras Uitgave 32e jaargang, nummer 1, maart 2012 t Oplappertje is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. afdeling Sint-Pancras. Dit blad

Nadere informatie

Planning Meander 2015

Planning Meander 2015 16 de jaargang no.3 december 2014 Kerstnummer Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove, De

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

Bewoners Vereniging Schiedam-West

Bewoners Vereniging Schiedam-West Adres Sticker Bewoners Vereniging Schiedam-West BVSW-blad voor leden en belangstellenden 4e kwartaal.2008 Gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig 2009 Voorwoord: - voorzitter...blz. 3 Uitnodiging Nieuwjaars

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Cultuur P11 Classic Concert

Cultuur P11 Classic Concert Zandvoortse Courant Actueel P3 Jury Zandvoorter v/h jaar 2006 Actueel P9 Evaluatie Strandbus Cultuur P11 Classic Concert Sport P23 Voetbal 2e jaargang nummer 42 19 oktober 2006 Het wekelijkse nieuwsblad

Nadere informatie

NUUTS VEUR UCH. Winter 2013 Jaargang 3 editie 4. Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop

NUUTS VEUR UCH. Winter 2013 Jaargang 3 editie 4. Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop NUUTS VEUR UCH Winter 2013 Jaargang 3 editie 4 Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop Omwonenden van het pleintje Hertenstraat/Schellaertstraat versieren voor de vijfde keer op rij hun

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter?

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter? MAGAZINE GRENZENLOOS Grenzenloos.nl Voor emigranten, expats en tweedehuisbezitters 2 Mrt 2014 NR Liesbeth Arts Wonen in Frankrijk EEN EINDELOOS LAND Ondernemen in Vancouver, BC MEDISCH FRANS Redt u zichzelf

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 3

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 3 Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 3 Sponsoren Dorpskrant Lubbers Bouwmaterialen, Oosterveldsestraat. 54, Barger-Oosterveld, tel: 622547, info@jhlubbers-emmen.nl Spar Schijff, Splitting 156,

Nadere informatie

Op naar de 3e Diabetes

Op naar de 3e Diabetes 40e Jaargang, nr. 21 19 mei 2015 Oplage: 4600 Verspreidingsgebied: Bovensmilde, Smilde, Hijkersmilde, Hoogersmilde, Witten Op naar de 3e Diabetes Classic Martijn Verschoor van 24 mei Brandweer rukt uit

Nadere informatie

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE VOL ONMISBARE INFORMATIE Magazine FEBRUARI 2008 IN DEZE EDITIE 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2007 12 Spreekuur op het water 17 Free Publicity tips 20 Interviews met sponsoren agazine Uitgever Contact

Nadere informatie