De Dorpsbode. Ledenvergadering Dorpsbelang op 28 november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Dorpsbode. Ledenvergadering Dorpsbelang op 28 november"

Transcriptie

1 De Dorpsbode 61 e jaargang, nr november 2008 VERENIGING DORPSBELANG SCHIERMONNIKOOG Ledenvergadering Dorpsbelang op 28 november Geachte leden, Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelang. De vergadering vindt plaats op vrijdag 28 november in het Dorpshuis en begint om 20:00 uur. Zou het bestuur er dit jaar wel in geslaagd zijn om de Vereniging door de financieel zo roerige tijden te loodsen? En de vraag die ons allen bezig houdt: waar heeft penningmeester Eric Bakker het spaargeld van de Vereniging gestald en hoeveel daarvan is in rook opgegaan? Een veel besproken onderwerp aan de stamtafels in de diverse etablissementen van ons dorp. Er rust dit jaar daarom een dankbare en belangrijke taak op de kascontrolecommissie. Wij wensen hen sterkte. Want zij zullen moeten aantonen dat uw lidmaatschap een blijvende en solide investering in het dorpsleven op Schiermonnikoog is. Omdat gebleken is dat uw geld lang niet altijd veilig is bij de IJslandse spaarbank of in het beleggingsfonds, heeft het bestuur gemeend u een heel andere tip te moeten geven. Het bestuur stelt voor om te gaan investeren in wijn. Mocht de wijnmarkt instorten, dan weet u zeker dat u nooit met lege handen komt te staan. U kunt dan in ieder geval uw eigen wijnkelder nog leegdrinken. Overigens geldt ook voor het advies van uw bestuur: niet goed geld weg. Om u te helpen bij uw eerste schreden in de oenologie houden we na de pauze van de ledenvergadering een wijnproeverij. Wij hebben hiervoor Fedde Benedictus uit Leeuwarden weten vast te leggen. pag. 8

2 In dit nummer o.a.: Ledenvergadering Dorpsbelang... 1 Agenda... 3 Nieuwjaarsadvertenties... 5 Van het Witte Huis... 7 Mag ik uw aandacht Geen Sara voor vijftigjarige I.N Vereniging Dorpsbelang (intocht Sinterklaas) 13 Kofi Een leuk feestje Verrassingen in duurzaamheid Lepelaars geven deel geheimen prijs.. 17 Meningen (Het afvalprobleem) Reactie van de Gemeente Nationaal Park Schiermonnikoog De flat van Jet Gezocht:Vrijwilligers natuuronderhoud 26 Amnesty International (kunstmarkt) Informatie bijeenkomst (Gemeente) Gesprekken Yn de Aude Schúele Dansles Midwinterfestival Herdenkingsdienst Waddentoernooi Stichtng Welzijn Schiermonnikoog Windkracht 10 (een laaiend succes) V.V. de Monnik COLOFON De Dorpsbode is het officiële orgaan van de vereniging 'Dorpsbelang' Schiermonnikoog dat tweemaal per maand verschijnt. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen. Redactie Eric Augusteijn (0519) Ilja Zonneveld Erik Jansen (0519) Hanneke Op den Buysch Redactie/advertentie-adres De Dorpsbode Middenstreek LL SCHIERMONNIKOOG tel. (0519) of (Erik Jansen) fax: (0847) De Digitale Dorpsbode: Abonnementen De Dorpsbode Schiermonnikoog p/a Stichting Jonas in de Walvis Van der Molenpad PZ SCHIERMONNIKOOG tel./ fax (0519) giro: t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Schiermonnikoog Lidmaatschap 34,70 per jaar, buiten Nederland 50,85 Bezorging op Schiermonnikoog: H. Kobes, Verantwoording De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van artikelen, wel of iets geplaatst wordt. De redactie behoudt zich het recht voor om teksten aan te passen. Kosten advertenties 1/4 pagina: 20,15 1/2 pagina: 37,45 1/1 pagina: 72,00 Bij regelmatig adverteren, (1 of 2 keer per maand) gelden andere tarieven: resp. 15,75, 29,25 en 56,25 per keer. Op 'e Schel Niet-commerciële mini-advertentie: 2,50, contant te voldoen 2 De Dorpsbode van 15 november 2008

3 Agenda 15 november - 15 december 2008 vr 14 nov Discussie over 'Twee Vrouwen' van Harry Mulish, Bibliotheek zo 16 nov. Tien-over-rood toernooi, vd Werff ma 17 nov Eilander taalplúech, Insp. Boelensschool, spr. Theo de Vries di 18 nov Spreekuur dierenarts, Melle Grietjespad; op afspraak: di 18 nov Raadsvergadering, Gemeentehuis wo 19 nov Spreekuur Maatschappelijk Werk Fryslân, ZMC wo 19 nov. Chemokar do 20 nov Sjoelen in De Riich (SWS) za 22 nov. Aankomst Sinterklaas zo 23 nov Herdenkingsdienst, Got Tjark wo 26 nov Gesprek Yn 'e Aude Schúele do 27 nov Informatie van de burgemeester, Bibliotheek vr 28 nov Alg. Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelang, Dorpshuis di0 2-wo 3 dec. Kinderklozum wo 03 dec Pakjesochtend en snert eten in de Riich wo 03 dec Spreekuur De Friesland Zorgverzekeraar, Dorpshuis wo 03 dec Ophalen oud papier do 04 dec. Klozum do 04 dec Klozumavond in de Riich zo 07 dec Tossmiddag voor leden en niet-leden, Hinneleup wo 10 dec Solar workshop, op de basisscholen za 13 dec Jubileumprogramma Fanfare IN, COS zo 14 dec. Klaverjassen, Marlijn Exposities Vuurtorens van koper van Tjitte Talsma, Bezoekerscentrum (t/m 1 december What a wonderful world, fototentoonstelling, Soepboer Rijwielverhuur (vanaf 17 okt.) Beeldhouwwerk van Jean Philippe Nicolai, Egbertsduin, Impressies langs de vloedlijn', foto-expositie van Jouke de Jong, Vitamaris Bosch, verdwenen eiland', expositie van 't Heer en Feer, Bezoekerscentrum Foto-expositie Jeppe Homan, ZMC Activiteitenplanner De Activiteitenplanner vindt u op Geef vergaderingen, bijeenkomsten, uitvoeringen, verenigingsavonden door voor vermelding in de Activiteitenplanner! Vervolg zie pag. 5 De Dorpsbode van 15 november

4 RIDDER TRANSPORTEN AMELAND SCHIERMONNIKOOG Ridderweg 4 Veerweg AA Hollum 9166 SL Schiermonnikoog Tel. (0519) Tel. (0519) Fax (0519) Fax (0519) DE eilander transportonderneming die op persoonlijke wijze alle uiteenlopende transportdiensten verleent. Met eigen distributiecentrum op de Newtonweg 3b te LEEUWARDEN. Dit betekent een zeer snelle levering van uw goederen uit alle windrichtingen. Voor meer informatie komt u even langs op Veerweg 8 te Schiermonnikoog of bel ons even. Op- en overslagmogelijkheden te - Leeuwarden - Dokkum - Lauwersoog 4 De Dorpsbode van 15 november 2008

5 Inleveren kopij: Dorpsbode nummer 23 (1 december): 21 november, uiterlijk om uur Dorpsbode nummer 24 (15 december): 5 december. Aanleveren van kopij bij voorkeur digitaal: per memory-stick of diskette. Redactieadres: Middenstreek 44, 9166 LP Schiermonnikoog, tel , Advertenties (zie colofon): Vermeld bij het opgeven van een advertentie s.v.p. : - het gewenste formaat: 1 /4, 1 /2 of een hele pagina en - het adres waar de rekening naar toegestuurd moet worden. Nieuwjaarsadvertenties Redactie Dorpsbode Traditioneel wensen veel eilanders elkaar een gelukkig nieuwjaar in het Dorpsbodenummer van 1 januari. Ook in het nummer van 1 januari 2009 is daar weer gelegenheid voor. De prijs van een kleine nieuwjaarsadvertentie is 6,-. Wie er vorig jaar een had en deze komend jaar weer geplaatst wil zien, hoeft niets te doen. De advertentie van vorig jaar moet dan wel betaald zijn! Wie er vorig jaar een had en deze niet meer wil plaatsen dan wel wijzigen moet dit vóór 16 december opgeven bij de redactie (adressen: zie colofon). Dit geldt ook voor diegenen die voor het eerst een nieuwjaarswens in De Dorpsbode willen plaatsen. De Dorpsbode van 15 november

6 Wij willen iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn man, onze vader en opa LEONARDUS BOSMA Nardus Uw aanwezigheid, woorden, een hand of een gebaar, waren een grote steun en hebben ons goed gedaan. Wieringerwerf, november 2008 P. Bosma - Vellinga Kinderen en kleinkinderen NIEUW Wenkbrauwen epileren Wimpers / wenkbrauwen verven Bovenlip, kin of benen harsen Tevens kunt u terecht voor een pedicure- of manicurebehandeling. A.T. Bakker - van der Molen Van Starkenborghstraat PI Schiermonnikoog Telefoon: Behandeling op afspraak! 6 De Dorpsbode van 15 november 2008

7 van het Witte Huis Bekendmakingen Eerder verschenen in de gemeentelijke nieuwsbrief. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente (0519) Bouw- en sloopvergunningen Bij besluit van 7 oktober 2008 hebben burgemeester en wethouders verleend: bouwvergunning voor het aanbrengen van neonverlichting op het pand Badweg 67. Bij besluit van 28 oktober 2008 hebben burgemeester en wethouders verleend: bouwvergunning voor een interne wijziging van de recreatiewoning Karrepad 9; bouwvergunning voor het plaatsen van een berging, Karrepad 9; bouwvergunning en sloopvergunning verleend voor het aanpassen van een kapschuur op het terrein Knuppeldam 4; bouwvergunning voor tijdelijke instandhouding van watertanks met een overkapping op het perceel Zwarte Duinenweg 18 (Waterleidinggebouw). Kapvergunning Bij besluit van 21 oktober 2008 hebben burgemeester en wethouders vergunning verleend voor de kap van 3 zwarte dennen op het perceel Badweg 53. Bouw- en sloopaanvragen Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen zijn ingekomen waarin een bouwvergunning wordt gevraagd voor: het plaatsen van een berging en lichtmasten bij het voetbalveld aan het Duinpad. Loterijvergunning Bij besluit van 3 november 2008 is de volgende vergunning verleend: Vergunning voor het houden van een loterij aan Toneelferieniging Sierlikene Meu, voor 6 en 7 februari De Dorpsbode van 15 november

8 Ledenvergadering Dorpsbelang op 28 november Vervolg van pag. 1 Fedde Benedictus heeft jaren op Schiermonnikoog gewoond en heeft ook hier op school gezeten, omdat zijn vader hier dominee was. Hij doet op dit moment aan wijnimport en geeft vaker wijnproeverijen. Hij laat ons verschillende wijnen proeven. Na afloop van de proeverij is er gelegenheid om met een lekker glas wijn en een hapje het Verenigingsjaar op informele wijze te evalueren. AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen post 4. Verslag Jaarvergadering Jaarverslag Jaarrekening 2008 en begroting Verslag van de kascontrolecommissie Benoemen van de kascontrolecommissie Verslag redactie De Dorpsbode 10. Bestuursverkiezing aftredend en niet herkiesbaar: Coba Harthoorn door het bestuur wordt Tessa Brans, partner van Willem Visser als nieuw bestuurslid voorgedragen. Andere kandidaten kunnen zich tot aanvang van de ledenvergadering aanmelden bij de secretaris (Simen Stamhuis). 11. Man/vrouw van het jaar , Rondvraag. PAUZE 14. Wijnproeverij 15. Sluiting 8 De Dorpsbode van 15 november 2008

9 Jaarrekening 2008 Penningmeester Vereniging Dorpsbelang Inkomsten Uitgaven Lidmaatschappen Drukkosten Publikaties/advert Porti/verzendkosten Rente baten Administratie/kantoor Diversen 0 25 Verzekeringen Gift IN Gift C. Soepboer Bankkosten Koninginnedag St. Nicolaas/Klozum Vergaderk.(incl. jaarv.) Kosten internet Kindercar./kerst/nj Gift Midwinterfestival Voordelig saldo Vermogen Vermogen Spaarrekening Spaarrekening Rabobank Rabobank Postbank 347 Postbank Debiteuren Debiteuren Nog te betalen (3.814) Nog te betalen (2.970) Kas 36 Kas Toename Begroting 2009 Lidmaatschappen Drukkosten Advertenties Porti/verzendkosten Rentebaten 200 Administratiekosten Verzekeringen 375 Algemene kosten 100 Bankkosten 200 Giften 500 Koninginnedag St.Nicolaas/Klozum Vergaderkosten Kindercar/nieuwjaar Internet 200 Tekort 2009 (1.650) De Dorpsbode van 15 november

10 BAKKER (BELASTING) ADVISEURS B * Administraties/jaarrekeningen * Fiscale Advisering * Beheer Onroerend Goed *Assurantiën * Hypotheken * Employée Benefits * Financiële planning * Eerste gesprek altijd gratis. * Aantrekkelijke combi korting indien u zowel van onze assurantie diensten als van onze administratieve (inclusief belasting aangiften) diensten gebruik maakt. * Nieuw!!!!! Goede doel verzekeringen. * Aantrekkelijke Financiële voordelen voor uw favoriete Vereniging/Stichting. indien u verzekeringen bij ons afsluit, vraag bij ons of uw Vereniging naar de voorwaarden. Maak vrijblijvend een afspraak met ons indien u geïnteresseerd bent in een of meer van bovenstaande produkten. (Hoofdvestiging) Schiermonnikoog Westerburenweg LS Schiermonnikoog Telefoon of Fax K E U K E N B E D R I J F Wouter v.d. Heide NIEUWE KEUKEN!!! OF UITBREIDING / RENOVATIE VAN UW HUIDIGE KEUKEN VERVANGEN INBOUW APPARATUUR BLADEN / KRANEN / TEGELS / RUIME KEUS IN GRANIETBLADEN EEN GOED ADVIES VAN BEGIN T.M. MONTAGE TOE. EN DE PRIJS ALTIJD GOED!!!! KOM GERUST EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AAN DE HENDOWEG 2, IN DOKKUM (INDUSTRIETERREIN BETTERWIRD) Openingstijden ma tot uur di. t/m vrij tot uur en tot uur za tot uur vrijdag koopavond Buiten openingstijden op afspraak Tel.: (0519) of Faxno.: (0519) De Dorpsbode van 15 november 2008

11 Voorstel tot verhoging contributie/advertentiekosten Om in de toekomst schoksgewijze verhogingen te voorkomen stelt het bestuur voor om jaarlijks een bescheiden verhogingverhoging van de tarieven toe te passen. Voor 2009 wordt een inflatiecompensatie voorgesteld van 3%. De contributie komt daarmee op 35,75 (was 34,70) voor leden binnen Nederland en 52,35 (was 50,85) voor leden buiten Nederland. De kosten voor advertenties worden dan voor 2009: Eenmalige advertentie Vaste advertenties (1 of 2 keer per maand) 1/4 pagina 20,75 ( 20,15) 16,20 ( 15,75) 1/2 pagina 38,55 ( 36,70) 30,10 ( 29,25) 1 pagina 74,15 ( 72,00) 57,90 ( 56,25) Wetenswaardigheid Van de leden van de Vereniging Dorpsbelang is 64% niet woonachtig op Schiermonnikoog. Mag ik uw aandacht Graag willen wij iedereen bedanken voor alle kaarten, cadeaus en andere attenties naar aanleiding van de geboorte van onze zoon en broertje Marijn. Tevens willen wij bedanken Bert Steendam, Ineke Abma, Henk Bosma, Henk Huizinga, Kornelis Bentum en Sander Grilk. Arjen, Ineke, Eva en Marijn Perdok Lieve mensen Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de steun en kaarten die ik (wij) hebben mogen ontvangen tijdens mijn verblijf in revalidatie centrum te Haren. Eindelijk na 10 weken mocht ik gelukkig weer naar huis om weer te genieten van ons mooie eiland. Ook bij mijn thuiskomst zeer verrast door alle mooie bloemen en kaarten, ik heb nu zelf ervaren wat een simpel kaartje dan met je kan doen, als je zolang weg bent van huis. Dus nogmaals dank dank dank. Marieke en Gert Kremer De Dorpsbode van 15 november

12 Eilanders en vrienden aan de wal Jullie meeleven was hartverwarmend in de periode van mijn ziek zijn. De vele kaarten thuis en in het ziekenhuis (mijn kamergenoten vroegen zich af of de kaarten op Schiermonnikoog aan de bomen groeiden) en dan nog een zee van bloemen, cakes, taart, fruit, koekjes, bonbon en lectuur bij mijn thuiskomst. Het heeft ons erg goed gedaan. Bedankt ook namens Sieger. Het gaat goed met mij en we zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Riekje Rosendaal Geen Sara voor vijftigjarige I.N. Joke Borstlap Als u vijftig wordt, is de kans groot dat u een Abraham krijgt, als u een man bent, of een Sara, als u een vrouw bent, in welke vorm dan ook. 50-jarige fanfare I.N. krijgt geen Sara, maar is zeer trots op een speciaal voor haar gecomponeerd muziekstuk. Twee studenten aan het Conservatorium Tilburg hebben gezamenlijk één stuk voor ons geschreven, waarin ons eiland bekeken wordt met andermans ogen. Meer hierover verklappen we nu nog even niet. Graag willen wij dit stuk ten gehore brengen op ons slotjubileumconcertje op zaterdag 13 december a.s. De twee componisten, die hierbij aanwezig zijn, zullen dan aan u voorgesteld worden en uiteraard zal een uitgebreidere toelichting op hun stuk gegeven worden. Wij nodigen dan ook iedereen van harte uit deze bijzondere avond bij te wonen. Er is een kort programma samengesteld, de entree is gratis (uw vrijwillige bijdrage bij de uitgang is uiteraard welkom), er zal geen pauze gehouden worden en ook geen verloting, dus wat let u kom gezellig even! We beginnen om kwart over acht in het Cultureel Ontmoetingscentrum. Ja, u leest het goed uur. Graag tot ziens! 12 De Dorpsbode van 15 november 2008

13 VERENIGING DORPSBELANG SCHIERMONNIKOOG Intocht Sinterklaas op zaterdag 22 november Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Beste kinderen, wat was dat een spannend avontuur vorig jaar. Weten jullie het nog: Sinterklaas was vastgelopen met de pakjesboot in het Friese gat. Hij stapte op de verkeerde reddingsboot en belandde op Ameland! Gelukkig kon de SAR helikopter Sinterklaas met de pakjes weer naar Schiermonnikoog brengen. Afgelopen week hoorden we dat Sinterklaas vertrokken is uit Spanje. Of dat met het vliegtuig is of met de stoomboot is nog een beetje onduidelijk. Wel heeft Sinterklaas gehoord dat dit jaar op Schiermonnikoog een Circusfestival is geweest. Daarom neemt hij ook een heleboel acrobaatpieten mee. Sinterklaas komt aanstaande zaterdag aan op de Nieuwe Steiger. We gaan hem natuurlijk met z n allen verwelkomen. Jullie worden door de bussen van Arriva naar de Veerdam gebracht. Om uur vertrekken de bussen vanaf de basisscholen. Als Sinterklaas is aangekomen, gaan we weer met z n allen in de bus naar de Blauwe Palen, waar het paard van Sinterklaas, Amerigo al staat te wachten. Vervolgens gaan we met de fanfare in feestelijke optocht naar het dorp. Bij het gemeentehuis zal de Burgemeester Sinterklaas officieel welkom heten. Na een korte rondrit door het dorp zullen onze Spaanse gasten in het Dorpshuis nog een feestje bouwen. We hebben gehoord dat de acrobaatpieten de boel behoorlijk op stelten willen zetten. We denken dat het weer een heel gezellige middag wordt, samen met de Sint en de Pieten. De Paardenpiet vroeg ons om aan de ouders en kinderen door te geven dat het paard van Sinterklaas heel lief is. Maar het is niet verstandig om Amerigo te aaien of vlak achter hem te lopen. De kinderen zijn soms zenuwachtig voor deze dag, maar Sinterklaas en zijn paard ook! Voorzichtig dus! De Dorpsbode van 15 november

14 Kofi Georgia Reed 31 oktober louwise fietste over het pad bij boszigt appartementen. Ze zag een kat maar het was geen gewoone kat. Het was een afrikaanse kat. met een lange staart, lange poten het was Kofi. Kofi is na een jaar en twee maanden trug gevonden. Louwise heeft mamma op gehaalt. Ze gingen trug naar Kofi. Kofi stond daar nog steeds. Kofie ging heelemaal van bozigt met louwise mee naar de noorderstreek. Maar hij was in de duinen we moesten stil blijven staan anders greep hij je. Wij lokten hem met vis, toen ging hij mee naar nova. Maar hij ging trug we riepen kofie! Kofie kwam maar hij ging weer weg wij dagten dat hij weg bleef. Maar hij kwam heelemaal in zijn eentje naar huis. Het is wel moeilijk om drie andre poesen in huis te hebben. maar wij zijn heel blij en nu komt hij binnen en hij eet al binnen en soms gaat hij naar buiten. Een leuk feestje Jappie Poortinga Enkele weken geleden kwam het idee, om aan het einde van het seizoen een feestje te geven voor de mensen in de horeca op Schiermonnikoog. Dit zou dan gaan plaatsvinden rond eind oktober 2008 (na de herfstvakantie). Door ziekte van een van de mensen die ermee bezig waren, leek het bijna niet door te gaan. Maar toch werd het idee weer opgepikt en uitgevoerd door een aantal mensen. Mede door sponsoring van enkele horecazaken van Schiermonnikoog en daarbuiten, werd het een leuk en gezellig feest (gratis fusten bier en hapjes). Eerst ging men om uur met de taxi naar de Berkenplas, waar men ging boogschieten, om daarna enkele drankjes te nuttigen aldaar. Toen werd men weer met een taxi opgehaald en naar het Strandhotel gebracht. Daar werd onder het genot van een hapje en een drankje en discomuziek door een plaatselijke dj tot een uur of één een gezellig feestje gevierd. Ook werden we weer keurig door een taxi opgehaald. Volgend jaar willen wij iedereen die een seizoensbaan heeft gaan uitnodigen, dus niet alleen de horeca zoals nu op de affiches stond. 14 De Dorpsbode van 15 november 2008

15 Verrasing in duurzaamheid Garda Meerdink Op 23 oktober was de onthulling van het eerste project van Stichting Waddenwerk met het werkthema: Zon, Wind, Waddenzee: verrassingen in duurzaamheid. Voor deze opdracht was Niels van der Kuur uit Oudewater uitgenodigd om bij kampeerboerderij De Duinhoeve mee te doen aan de Pilot in De bewoners van de Duinhoeve, Marijon en Peter Visser en de ouders Itty en Rense Visser, waren blij verrast met hun aanwinst op het kampeerterrein. Niels heeft een verrassend kunstwerk gemaakt. Het kunstwerk met de titel computerkamer verwijst naar een toekomstige oplossing voor de opslag van zon- en windenergie. De wetenschap is bezig een, niet van echt te onderscheiden, boom te ontwikkelen waarin duurzame energie kan worden opgeslagen. Niels heeft de suggestie geprobeerd te wekken dat de computer op zo n boom is aangesloten. In zijn beeldende onderzoek houdt hij zich o.a. bezig met het in een andere context plaatsen, en het vervreemden van elementen uit zijn omgeving. De opstelling van de computer is dezelfde zoals die bij hem thuis te zien is. De rollen zijn nu echter omgedraaid. Eerst keek hij van achter zijn computer naar foto s van Schiermonnikoog. Nu kijkt hij vanaf het eiland naar zijn computer. De Dorpsbode van 15 november

16 Stickers Logo's Glasstralen Vlaggen Autobelettering Glasfolies Reklameborden Spandoeken Full color stickers / foto's Visitekaartjes Complete Lichtreklame (Neon, Gevelletters, Lichtbakken, Tijd/Temp.Klok, Dia-bakken, Lichtkranten). Voor al uw goederen van en naar Schiermonnikoog! Visser Transport Kustweg 12 * 9976 VP Lauwersoog Tel.: Afgifte goederen op onze loods in Lauwersoog mogelijk! Maandag t/m vrijdag geopend van Zaterdag De Dorpsbode van 15 november 2008

17 Lepelaars geven deel van hun geheimen prijs Natuurmonumenten Beheerteam Waddengebied In het broedseizoen van 2008 heeft Natuurmonumenten op de kwelder van Schiermonnikoog een achttal lepelaars, zes jongen en twee volwassen dieren, van minuscule GPS-zenders voorzien. Deze zendertjes seinen periodiek hun positie door aan een satelliet. De satelliet stuurt de gegevens weer aan ons door. Hierdoor zijn we in staat de lepelaars exact te volgen in hun bewegingen. Zo kunnen we een deel van het mysterie over de trek en over hun levensritme ontrafelen. De zendertjes Deze technologische hoogstandjes worden in de VS gemaakt en wegen 50 gram. De zenders worden als een soort rugzak aan de lepelaar vastgemaakt waarbij we rekening houden met gewichtschommelingen van de lepelaar. In de zender is een kleine batterij die maximaal 4,2 volt kan leveren en deze batterij wordt gevoed door een zonnecel. Verder is er een zendertje en een GPS in aangebracht. De zender heeft tevens een digitaal geheugen waarin het eens per vier uur gegevens over posities, datum en tijdstip, buitentemperatuur, vlieghoogte en -snelheid opslaat. Tijdens het passeren van een satelliet wordt de geheugeninhoud van de zender aan de satelliet doorgegeven. Zodra dezelfde satelliet het grondstation in Frankrijk kan bereiken worden de gegevens aan dat grondstation doorgegeven. In dit grondstation worden de gegevens op het internet geplaatst waar wij het kunnen afhalen. Op onze beurt bewerken we de gegevens en plaatsen ze op het internet op een plek die voor ieder vrij toegankelijk is. Vooraf zijn de zenders getest op een lepelaar in gevangenschap. In Diergaarde Blijdorp werd een lepelaar die in een vliegkooi leeft, voorzien De Dorpsbode van 15 november

18 Voor al uw woninginrichting Tapijt, vinyl, gordijnen, marmoleum, laminaat, zonwering, bedden en matrassen Wekelijks zijn wij op het eiland. Bel voor informatie of een afspraak Installatie: Gas, water, elektra, sanitair & Koeltechniek Loodgieterswerk, Dakbedekking installatiebedrijf & ZN VERKOOP: * Wasmachines * Koelkasten * Radio & TV * Gastoestellen * Sanitair * Enzovoort BRON W O O N S E R V I C E W I N K E L W. Dijkstrastraat JK Holwerd tel Langestreek 86 - Schiermonnikoog Telefoon Fax Kijk ook eens op schilderwerk behangwerk wandbekleding glasservice raamdecoraties reddingsweg pd schiermonnikoog telefoon De Dorpsbode van 15 november 2008

19 van een dergelijke zender en gedurende twee maanden werden de gedragingen van de gezenderde lepelaar in de gaten gehouden. Toen we wisten dat een dergelijke uitrusting geen invloed had op het gedrag en de gewichten van de lepelaar, besloten we ze ook op wilde lepelaars aan te brengen. Resultaten tot nu toe De jonge dieren verblijven toch veel langer op en nabij Schiermonnikoog dan we voorheen dachten. Op 19 september 2008 verliet de laatste gezenderde lepelaar ons eiland. Enkele jonge dieren maakten uitstapjes naar plekken elders in Nederland. Zo ging lepelaar Erik even een bliksembezoekje brengen aan de Starrevaartplas nabij Leidschendam. Hij keerde na zes dagen terug op Schiermonnikoog. Lepelaar Matthijs bezocht half augustus 2008 kort Nieuwe Statenzijl op de grens met Duitsland. Hij keerde twee dagen later ook weer terug naar Schiermonnikoog. Veel dieren verbleven langer of korter in het Lauwersmeergebied. Enkele lepelaars pendelen wat heen en weer. In de tweede week van september begon de grote migratie naar het zuiden opgang te komen. Vrijwel identiek gingen alle dieren vanuit Noord-Nederland eerst naar de Zeeuwse Delta waar ze kort verbleven. België werd niet aangedaan door de lepelaars, ze vlogen er alle overheen zonder aan de grond te komen. In Noord Frankrijk maakten de vogels vaak een korte tussenstop, sommige in de delta van de rivier de Somme en weer andere vlogen door naar de delta van de Seine. De twee volwassen lepelaars vlogen eigenlijk vrij snel en rechtlijnig naar de Coto Doñana in zuidelijk Spanje. Dit is dik 2000 kilometer van Schiermonnikoog af. Daar werd een uitgebreide rustpauze genomen van wel een week of drie. Weer geheel doorvoed gingen de volwassen dieren over de Straat van Gibraltar en vlogen ze langs de Marokkaanse kust. Deze dieren zijn daar ten tijde van het schrijven van dit stuk (1 november) nog steeds. Een drietal jonge dieren verblijft al langere tijd langs de Franse westkust (Gulfe du Morbihan, Ile de Re en Bassin d Arcachon) terwijl twee dieren aan de Portugese westkust pauzeren. De Dorpsbode van 15 november

20 Hardvliegers zijn doodvliegers Lepelaar Matthijs verbleef vrij lang in Nederland. Alle dieren waren al onderweg, maar Matthijs bleef maar hangen. Pas op 6 oktober vertrok hij uit Nederland en ging hij met zeer hoge snelheid naar het zuiden. Matthijs hield wel korte pauzes. Zo verbleef hij 10 dagen in een Portugees gebiedje en bewoog nauwelijks binnen dat gebied. Daarna vloog hij vrijwel ononderbroken naar Marokko, waar hij de Sahara in vloog. Matthijs haalde alle lepelaars in, zelfs de ervaren volwassen dieren. Op 23 oktober lag hij aan kop in de tocht naar het Mauretaanse waddengebied de Banc d Arguin. Op 26 oktober, ergens in de gortdroge zandwoestijn en nog maar 400 kilometer van dat waddengebied verwijderd, stierf Matthijs, vermoedelijk door uitputting. Matthijs heeft 3761 kilometer voor niks gevlogen. Dit onervaren jonge dier heeft zich verslikt in de wreedheid van de Sahara. Volg de belevenissen van de Schiermonnikoogse lepelaars op internet. De gegevens worden twee keer per week ververst. Kijk op U kunt de dieren volgen, geprojecteerd op Google Earth ondergrond of de beschrijvingen in het dagboek lezen. Er worden ook zogenaamde life-histories aangeboden. Het afvalprobleem J. van Boven Meningen 'We gaan ondergronds', zegt B en W. Alvast gecondoleerd. Ik kom zeker op de begrafenis bij leven en welzijn. Nu verder serieus. De mooi lijkende plannen, in het luxe rondschrijven uiteen gezet, houden geen rekening met de realiteit. De basis is de kreet: 'De vervuiler betaalt'. Was het maar waar dat het zo kon bij het huisvuil. Betalen bij het aanbieden van het afval werkt stimulerend voor illegaal dumpen, wat voor de gemeenschap duur uitpakt. De totale afvalverwerkingskosten dienen via het belastingformulier zo eerlijk mogelijk vooruit betaald te worden. Het aanbieden op zich is dan gratis, want het is al betaald. Of de een wat meer stort dan de ander is bijzaak en valt onder 'Mierenneuken'. Het gemeenteplan is ondergronds met units om na te gaan door wie en hoeveel er gestort wordt. De rekening komt later. De units zijn dure, ingewikkelde apparaten waardoor ze gevoelig zijn voor storing, fraude en vandalisme. Een monteur kost meer dan 60,- per uur. 20 De Dorpsbode van 15 november 2008

21 Moet de politie ook op gaan letten? Die hebben het al druk genoeg met strandbewaking en achterlichtjes. (Het mijne moet zéker branden.) De sleutel kwijt? Dat kost dan 25. Een inwoner zal er wel goed op passen, maar bij de zomerhuisjes wordt het uiteraard een puinhoop. Nu volgt een alternatief plan, waarin rekening is gehouden met de realiteit en het gezonde verstand. Ook hier gaat het ondergronds, maar zonder dure units. Gewoon een aluminium deksel. De kosten worden vooruit betaald met de reinigingsheffing. Het storten is dus gratis (wel binnen de regels die nu al gelden). Er verandert niets, behalve de ingegraven containers. Om met de tijd mee te gaan is er een sensor bij Ridder, die meldt als er ergens een volle bak is. Dit plan is door de eenvoud veel bedrijfszekerder (en goedkoper) dan het plan met een waterhoofd van de gemeente. Het beperkt ook het illegaal dumpen. P.S. De dochter van Maaike woont in Rotterdam. Daar is ± 5 jaar het storten ondergronds. Er zit geen slot op! Het grofvuil wordt op verzoek per telefoon gratis opgehaald. Nakomertje 1 De overheid heeft het over energiebesparing.dat zijn loze praatjes, zolang terrasverwarming is toegestaan. Bij Bernsdorff wordt heel wat energie in de buitenlucht verstookt. Nakomertje 2 Een kleine lachwekkende fietsenverhuuroorlog wordt onder een lantarenpaal uitgevochten. Er staan 2 fietsen met een concurrerend reclamebord. Wat schuift het, als ik met zo n fiets onder boottijd door het dorp ga rijden? Reactie van de gemeente Kees Boer, Teamleider Buitendienst Allereerst is het altijd prettig dat bewoners of gasten met ons meedenken en dat vind ik ook van de reactie van Jörn van Boven. Wel verdient de reactie van Jörn een nadere nuancering. Het door Jörn aangehaalde credo 'de vervuiler betaalt' ben ik in de folder 'We gaan ondergronds' niet tegengekomen. Iedere bewoner of gast gaat in 2009 net zoals nu een vast bedrag aan afvalstoffenheffing betalen en niet per inworp. Hoe we De Dorpsbode van 15 november

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Beste ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u de 3 e nieuwsbrief van dit schooljaar. Hij volgt erg snel op de tweede nieuwsbrief. Dat doe ik om even digiduif te testen

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 8 Regio Waardenlanden December 2016 Van de redactie Prettige feestdagen allemaal!!!! Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. De laatste alweer van dit jaar. In deze nieuwsbrief natuurlijk

Nadere informatie

Programma voetbal Datum Thuis Uit Tijd Plaats Junioren di. 12-mei. C3 ST SV United/BVV'27 C3G Sporting S.T. C1 18:30 Wanssum

Programma voetbal Datum Thuis Uit Tijd Plaats Junioren di. 12-mei. C3 ST SV United/BVV'27 C3G Sporting S.T. C1 18:30 Wanssum Agenda Dinsdag 12 mei: Sponsoravond Vrijdag 22 mei: Vrijwilligersavond Zaterdag 30 mei: Open dag / speler van het jaar Zaterdag 6 juni: 2de Meulebѐѐk Toernooi Uitslagen voetbal Datum Thuis Uit Uitslag

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw ma 4 09.30-12.00 uur Nieuwjaarsreceptie voor bewoners, familie, vrijwilligers en personeel

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Vlierpraatjes

Vlierpraatjes Vlierpraatjes 5. 10-11 - 2016 Mededelingen van de school Het Nationaal Schoolontbijt Afgelopen dinsdag hebben we deelgenomen aan het Nationaal Schoolontbijt. Het belang van een goed ontbijt hebben we met

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2017

Nieuwsbrief juli 2017 1947 2017 Nieuwsbrief juli 2017 Feest Heikant 70 jarig bestaan 1947-2017 Datum 8 juli 2017 UITSTAPJE. Het belooft een avontuurlijke dag en avond te worden vol verrassingen en veel gezelligheid! We hopen

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Take a look at my life week 5&6

Take a look at my life week 5&6 Take a look at my life week 5&6 Maandag 27 januari 2014 Zou vandaag gaan werken, maar heb op het laatste moment afgezegd omdat het nogal glad was op de weg. Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2017.

Nieuwsbrief januari 2017. Nieuwsbrief januari 2017. Hallo Heikanters, het bestuur wenst iedereen fijne kerstdagen toe en alle goeds in 2017 en vooral een goeie gezondheid! Jullie zijn hartelijk welkom op de Nieuwjaarsreceptie op

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 23 november 2016

Nieuwsbrief 4 23 november 2016 Nieuwsbrief 4 23 november 2016 Beste ouders, Vol verwachting klopt ons hart.. Een zin uit een liedje voor Sinterklaas dat erg van toepassing is voor de kinderen, de ouders en het team van basisschool Olympia.

Nadere informatie

Tekstsoortenles Brief niveau B

Tekstsoortenles Brief niveau B Tekstsoortenles Brief niveau B Wat doe je in deze les? Bij de les Andere tekstsoort van Nieuwsbegrip XL lees je allerlei verschillende soorten teksten. Zoals een verslag, een reclametekst, een brief of

Nadere informatie

Sintkrant. OBS De Ster en psz De Sterretjes

Sintkrant. OBS De Ster en psz De Sterretjes Sintkrant OBS De Ster en psz De Sterretjes Kerstkrant OBS De Ster en psz De Sterretjes Sinterklaas 2016 Dit is de feestkrant van 2016. In deze krant vindt u alle informatie rondom Sinterklaas en Kerst.

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg December 2010 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman Henschoterlaan 28 3931 DB

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO ACTUEEL Zo eindelijk hebben jullie weer een voor jullie. Het bestuur heeft 3x vergaderd. En dan werd er o.a. gevraagd of mijn email adres het niet deed, maar sorry het ontbrak mij even aan de tijd. Let

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp Nieuwsbrief Kamp 2017 (2) Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp Ermelo, 24 juli 2017. Beste allemaal, Vorige week zondag is kamp 2017 van start gegaan. ZONDAG De leiding stond al een tijdje op de oprit

Nadere informatie

Over De Veenbrug. Nog. vier. nachtjes. slapen

Over De Veenbrug. Nog. vier. nachtjes. slapen Over De Veenbrug Jaargang 16, nummer 8 30 november 2015 Nog vier nachtjes slapen Kind op maandag Week 49 30/11-04/12 Thema: Er komt een tijd We beginnen deze adventstijd met verhalen over Jesaja. Hij leeft

Nadere informatie

Wat? Ambers mond valt open. Krijg ik dertigduizend euro? De notaris knikt. Dat klopt. Gefeliciteerd. Liz weet ook niet wat ze hoort.

Wat? Ambers mond valt open. Krijg ik dertigduizend euro? De notaris knikt. Dat klopt. Gefeliciteerd. Liz weet ook niet wat ze hoort. Een erfenis Dag dames, kan ik iets voor u doen? Amber kijkt Liz even aan en zegt dan: Ik heb hier een afspraak met de notaris. Mijn naam is Amber Overgauw. De vrouw kijkt op haar beeldscherm. Ik zie het,

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer KLEM Katja en Udo in de schulden Anne-Rose Hermer Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Katja ontmoet Udo Katja is bijna negentien jaar. Ze woont nog bij haar ouders. Katja werkt in een warenhuis.

Nadere informatie

zie voor alle foto's ons Foto Album)

zie voor alle foto's ons Foto Album) zie voor alle foto's ons Foto Album) Zaterdag 12 september 07.00 uur begonnen 14 enthousiaste vissers aan de tweede karperwedstrijd uitgeschreven door Hengelsportvereniging Velsen. Deze locatie was op

Nadere informatie

belangrijke data... 5 december 2014, nr. 8

belangrijke data... 5 december 2014, nr. 8 belangrijke data..... 5 december 2014, nr. 8 Don 18 dec Kerstdiner, 18.00 19.00 uur: alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij Vrij 19 dec Start kerstvakantie, alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij. De Kerstvakantie

Nadere informatie

Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant!

Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant! Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant! We zijn aangekomen in het jaar 2016 en willen graag terugkijken naar wat de kinderen de afgelopen periode gedaan hebben. Ook deze

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Geachte ouders, Nummer 7 8 november De Koningslinde Larixlaan 86, 3862 EV Nijkerk

Geachte ouders, Nummer 7 8 november De Koningslinde Larixlaan 86, 3862 EV Nijkerk Nummer 7 8 november 2017 17 november: Lootjes trekken (groep 6 t/m 8) 20 t/m 24 november: 10-minutengesprekken met ouder(s)/verzorger(s) (en kind) 22 november: Schoen zetten (groep 1 t/m 8) 22 november:

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Deze nieuwsflits start ik met een terugblik op de ouderavond die we afgelopen dinsdagavond gehouden hebben. We mochten deze avond 13 ouders en 14 collega's begroeten. Onze

Nadere informatie

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje vrijdag 2 oktober 2015 jaargang 13 nr. 4 agenda: 5 oktober Opening Kinderboekenweek 6 oktober Ouderraad boekenruilmarkt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7

NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7 NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7 LENTE Na iets wat we nauwelijks winter kunnen noemen, is de lente in volle hevigheid losgebarsten. De natuur explodeerd en het is

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

SCHIERMONNIKOOG ARRIVA.NL/ SCHIERMONNIKOOG SCHIERMONNIKOOG VEERDIENST

SCHIERMONNIKOOG ARRIVA.NL/ SCHIERMONNIKOOG SCHIERMONNIKOOG VEERDIENST BUSBOEKJE BUSBOEKJE 211 SCHIERMONNIKOOG SCHIERMONNIKOOG VEERDIENST ARRIVA.NL/ SCHIERMONNIKOOG Busvervoer op Schiermonnikoog De buschauffeurs van Arriva brengen u graag van de boot naar uw bestemming op

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter De Vlecht 18 december 2015 Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! In dit nummer: Vanuit het team 1 Groep 3/4 2 Groep 5/6 3 Sport en Bewegen 4 Afscheid juf José 5 MIKZ / Kerstcollage

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Overblijven op OBS Molenakker... 4. De school... 4. De overblijfkrachten... 4. De gang van zaken rond het overblijven...

Inhoudsopgave. Overblijven op OBS Molenakker... 4. De school... 4. De overblijfkrachten... 4. De gang van zaken rond het overblijven... Inhoudsopgave Overblijven op OBS Molenakker... 4 De school.... 4 De overblijfkrachten.... 4 De gang van zaken rond het overblijven.... 5 Het aanmelden.... 5 Wijziging gegevens.... 5 Het afmelden.... 5

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief:

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015 In deze nieuwsbrief: Wist je dat... Thema's en cursussen in maart Lezersvraag: "Moet ik mijn zoon verplichten met andere kinderen te spelen?" Mamatijd Moeders

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie) Kijk óók op: www.terdoes.nl Voor nog meer informatie over onze school Of volg ons op Twitter onder terdoes Jaargang 22 Nummer 15 27-11-2015 Redactie: Kees Hagenaars Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 Algemeen: HONDEN OP HET SCHOOLPLEIN Gisteren is er weer een kind op het schoolplein gebeten door een kleine hond. Gelukkig bleek de schade mee te vallen. Toch doen wij

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 februari 2015

Nieuwsbrief 9 februari 2015 Nieuwsbrief 9 februari 2015 Algemeen Vier keer wijzer Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben.

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. ZOMERSPELEN 2015 Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. De zomerspelenweek is dit jaar van 17

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Nieuwsbrief 06/2014 MBP

Nieuwsbrief 06/2014 MBP Nieuwsbrief 06/2014 MBP Beste lezers, Voor u ligt het 6 e exemplaar Van de nieuwsbrief van buurtpreventie Maasdijk weliswaar! Ook dit keer hebben we weer heel wat te vertellen, Zodat we het niet rond hoeven

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18

21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18 Agenda 21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18 mei ma 23-5-16 studiemiddag KIJK groep 1 en 2 vrij wo 25-5-16 Schoolfotograaf do 26-5-16 juffen- en meestersfeest (om 13.00 uit) juni do 2-6-16 kunstroute

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons

Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons Dag allemaal, Helaas moeten wij even afwijken van het schema. Vanavond hebben wij de bbq bij Light into Europe en kunnen dan geen verslag

Nadere informatie

Jaargang 6. Nieuwsbrief 03 13-10 - 2015

Jaargang 6. Nieuwsbrief 03 13-10 - 2015 Jaargang 6 Nieuwsbrief 03 13-10 - 2015 Buitendorpstraat 1 2471 AW Zwammerdam T 0172-61 38 03 oranjenassau@scopescholen.nl www.oranjenassau.scopescholen.nl Agenda 12 16 oktober 19 23 oktober 26-30 oktober

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Eerste nieuwsbrief MAC de Kempen. 1 e clubactiviteit 6 april, uur! In deze 1 e editie

Nieuwsbrief. Eerste nieuwsbrief MAC de Kempen. 1 e clubactiviteit 6 april, uur! In deze 1 e editie 2-4-2014 Jaargang 1, nummer 1 Nieuwsbrief In deze 1 e editie Wie heeft de RCauto gewonnen?. Agenda rijdagen Rabobank actie 1 e rijdag Spannend of spanning? Afzonderlijke hoogtepunten: Verhaal uit eerste

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Voorzitter: Anja Gijsbertsen Secretaris: Ineke Bakker

NIEUWSBRIEF. Voorzitter: Anja Gijsbertsen Secretaris: Ineke Bakker NIEUWSBRIEF Voorzitter: Anja Gijsbertsen 0608702433. voorzitter@latulipe.net Secretaris: Ineke Bakker. 0553281588. secretarislatulipe@gmail.com www.latulipe.net Editorial voorzitter. Juli 2016 Vanaf 14.00

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. De verkeersouders: Marieke, Francine en Katrin

NIEUWSBRIEF. De verkeersouders: Marieke, Francine en Katrin NIEUWSBRIEF Van Weerden Poelmanstraat 2a 9254 CS Hurdegaryp Tel: 0511 472026 E-mail: hurdegaryp@opo-furore.nl Website: www.obs-hurdegaryp.nl Jaargang 13 nr. 19 vrijdag 2 juni Met de digitale schoolkrant

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 1 Basisschool de Wieling Kolkweg 5 6685 BC Haalderen 0481-462172 wieling@delinge.nl Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 28 29 30 1 2 3 4 Viering

Nadere informatie

Over De Veenbrug. Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014. toe te wensen voor het nieuwe jaar!

Over De Veenbrug. Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014. toe te wensen voor het nieuwe jaar! Over De Veenbrug Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014 Deze eerste Over De Veenbrug van 2014 willen we natuurlijk niet beginnen zonder u en jullie allemaal eerst: alle goeds en gezondheid en natuurlijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn)

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn) Het nieuwe seizoen De dagen beginnen al weer langer te worden, we gaan op weg naar de lente. Voor de meeste leden begint het al weer aardig te kriebelen. Hopelijk wordt het een mooi voorjaar met wat warme

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11 Wethouder van Eupenschool Odysseuslaan 6 5631 JM Eindhoven 040-2446044 EUPENBULLETIN 6 februari 2015 nr.11 Inhoudsopgave Afscheid... 1 Rapportgesprekken... 3 Carnaval... 3 Even voorstellen... 3 Wisseling

Nadere informatie

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten Goed voorbereid slagen voor het staatsexamen NT2 programma 1 Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN niveau B1 tijdsduur: 120 minuten Deel 1: Zinnen afmaken 15 opdrachten Maak de zinnen af: 1. Het is in de vakantie

Nadere informatie

St. Nicolaasmiddag zondagmiddag 26 nov uur t/m uur.

St. Nicolaasmiddag zondagmiddag 26 nov uur t/m uur. 1947 2017 Nieuwsbrief november 2017. St. Nicolaasmiddag zondagmiddag 26 nov. 14.00 uur t/m 16.00 uur. Kleur deze kleurplaat en breng deze mee op de Sinterklaasmiddag 26 november in ons buurthuis! Naam:

Nadere informatie

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar.

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar. Website : www.hietweide.nl e-mail : nieuwsbrief@hietweide.nl Agenda 14 september inloopspreekuur GGD/CJZ 14 september informatieavond groep 8 15 september informatieavond groep 1 t/m 7 21 september t/m

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Dancing queens and kings!

NIEUWSBRIEF. Dancing queens and kings! NIEUWSBRIEF Dancing queens and kings! De disco was weer een feestje! Dansen, meezingen, lekker stoer doen of heerlijk kletsen, in polonaise de aula door, bij de DJ s checken of je lievelingsliedje nog

Nadere informatie