sstaf Aubrac Meseta Zwolle

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "sstaf Aubrac Meseta Zwolle"

Transcriptie

1 sstaf Aubrac Meseta Zwolle

2 COLOFON NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN SINT JACOB BESTUUR mw. K. van den Berg, voorzitter mw. M. Madou, vice-voorzitter N. Zijp, tweede secretaris J. van der Meulen mw. H. Pouderoyen LEDENADMINISTRATIEI-SERVICE Inlichtingen over het genootschap, aanmeldenlbedanken als lid. Insturen compostela's. N. Zijp Dijkschouwerslaan HP Den Helder a (0223) SECRETARIS (tijdelijk) Stukken voor het bestuur van het genootschap. Adreswijzigingen. mw. H. Pouderoyen Fazantenkamp DG Maarssenbroek = (0346) Postbank: t.n.v. penningmeester Nederlands Genootschap van Sint Jacob. SECRETARIAAT INTERNATIONAAL mw. M.J.H. Madou Planciusplantsoen 5', 2253 TR Voorschoten de JACOBSSTAF 35 jaargang 9 - september 1997 verschijnt viermaal per jaar oplage 2300 KERN-REDACTIE Cees Hilberdink Peter Jas eindredacteur Mireille Madou REDACTIEADRES Astronautenweg DA Hoorn Ida Blok Joke & Ab Cox Ton van Gessel Mireille Madou Ria - Nijmegen Herman Stokmans Ruud Conens (logo) Diederik Jas (vormgeving) DRUK Koopmans' drukkerij Hoorn Kopij, voor de Jacobsstaf bij voorkeur op schijf (IBM-format 3,5" of 5,25") in WP 5.1 insturen naar het redactieadres. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of te weigeren. Meningen en feiten, zoals die door auteurs worden weergegeven, vallen buiten verantwoordelqkheid van redactie en uitgever. O Nederlands Genootschap van Sint Jacob ISSN

3 99 Buen caminoo! Joke & Ab Cox 100 Gaceo Mireille Madou Linosnede Ruud Harmsen Hoewe/, als je de regio-verslagen mag geloven het alleen maar om Santiago draait is er nog steeds niemand begonnen aan 'De tocht der tochten' in de Jacobsstaf. Binnen de redactie leeft nu de gedachte om zelf maar in de startblokken te gaan staan. Bij de ingezonden kopij waren enkele gedichten - verdichte taal - die we in dit nummer publiceren. Daarnaast een reactie op het arikel 'Weg en verandering'; Mesefa - gehaat en geliefd! Mireille Madou kijkt met ons in een heel mooi beschilderd kerkje op één van de vele zijwegen van de camino. Het Deutsche St. Jakobus-Gesellschaft opent momenteel ieder jaar een stuk Jakobusweg. Herman Stokmans liep mee. Mor uw Jacobusgasten serveert u dit keer coquilles op Belgische wijze. En Ton van Gessel loopt vast met ons door Zwolle, de stad waar het genootschap voor haar najaarsvergadering bijeen komt. Er valt weer veel te beleven! 114 Jakobus im Schwaben II Herman Stokmans 117 Meseta - gehaat en geliefd Ida Blok 120 Aubrac Ria - Nijmegen 121 Zwolle Ton van Gessel 126 Coquilles Saint-Jacques 127 GENOOTSCHAP VAN SINT JACOB - Van de voorzitter - Oproep - Ramsj Afbeelding omslag: Puente Rornano (foto Ab Cox)

4 IACOBUS IN BUURMALSEN Buurmalsen, N. H Kerk - Muursch~ldering Jacobus Malor (foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist) 98

5 BUEN CAMINOO! Joke en Ab Cox Geuren... Stappen in de maat Kleuren, stront, gladde stenen Knetteren onder hoogspanningskabels Bloeiende heide, tamme kastanjes, bramen Branden... geurende houtvuren Passerende lopers en fietsers: 'Buen Camino'! Glibber... Scharrelkippen, blaffende honden 'Ola, buenos dias'! Aardappels rapen, koeien op de weg Oversteken... Zeiknatte rug en broek, petje op Bocadillo con queso Coca cola sin hielo, con limon! Vergezichten... Wéér een kerk van Santiago Hórreo, leien daken, platte beltorens 'Braamstruikse binnenpad' Café con leche, ternera, magdalenas Caministas... Pueblo, habitación con baño Meseta, druivenpluk, aqua sin gaz Appels en peren, afval, zooitje Andar...! Spierpijn, tapen, schone sokken 'turbo1-ondergoed Blaren... MERCI, SAINT JACQUES! Santiago: 21 september l996

6 DE ZIJWEGEN VAN DE CAMINO DE SANTIAGO GACEO IN DE LLANADA VAN ALAVA De codex calixtinus vermeldt vier wegen die doorheen Frankrijk naar de Pyreneeën leiden. Het zijn de bekende en klassiek geworden chemins de Saint-Jacques die vanaf Puente la Reina samen nog één weg vormen, tot in Santiago de Compostela. Over de zogenaamde alternatieve wegen geefi de 12~'- eeuwse gids voor de pelgrim geen enkele informatie. Gaceo, kerk exterieur (foto Jose Luis Barroso)

7 O Een alternatieve weg Langs de Atlantische kust, vanaf de monding van de Gironde, loopt de kustweg. Zeer veel bootpelgrims gebruikten deze route en trokken Spanje binnen via Irun. Vervolgens doorkruisten ze de Baskische provincie Guipozcoa tot aan de tunnel van San Adrián l!. Langs deze doorgang onder de rotsen kwamen ze in het eveneens Baskische Alava. Vanaf San Adrián liep men in etappes, via Salvatierra en Vitoria tot in Armiñon. Daar kon men zuidwaarts, over Haro, de weg volgen naar de Rioja on in Santo Domingo de la Calzada op de camino frances te komen. De tweede mogelijkheid bestond Urabain Andoin erin, over Miranda de Ebro. Vicuna Munam. de weg naar Burgos te nemen. De thans minder bekende s Vltoria Alavese weg was vóór de Ilde eeuw de meest gebruikte daar hij de grootste veiligheid bood aan de pelgrims naar Santiago. Deze veiligheid was voornamelijk te danken aan de geografische structuur van het landschap. O De Ilanada van Alava De Ilanada of laagvlakte van Alava is een geologische depressie, gelegen tussen twee rijen bergketens die evenwijdig lopen aan de kust. De toppen van die bergen reiken gemiddeld tot boven de 1000 meter. De Romeinse heirweg die Bordeaux met Astorga verbond liep dwars door de Ilanada. Deze route was als het ware ingebed tussen een natuurlijke omheining van beschermende bergketens. In de vroege middeleeuwen werd deze, door de natuur opgebouwde beschermende zone weerbaarder gemaakt door de bouw van versterkte burchten op de voornaamste toppen. De bedoeling ervan was de llanada te verdedigen tegen en te vrijwaren van invallen van de Moren en later van de Noormannen. Gedurende de 9de en de 10de eeuw bouwde men in dat gebied veel kloosters en kerken wat leidde tot een systematische aangroei van de bevolking. Tal van dorpen en steden ontstonden langs de Alavese weg en vormden op hun beurt kernen van veiligheid en tevens centra voor de opvang van reizigers en pelgrims.

8 Na echter veranderde de situatie. In heel Noord-Spanje was het Moorse gevaar geweken. Het tracé van de camino frances, zoals beschreven in de Codex calixtinus, was vastgelegd en verschillende nieuwe steden, zoals onder meer Puente la Reina en Estella, dankten hun ontstaan aan de in gans Europa bekend geworden camino de Santiago. De koningen van Navarra verleenden alsnog voorrechten aan bepaalde steden van de Alavese weg, onder meer aan Vitoria en Laguardia. Die inspanningen waren tevergeefs. De weg doorheen Alava kon de concurrentie niet aan met de steeds populairder wordende camino frances. In de loop van de 14de en de 15de eeuw verloor hij definitief alle belang als bedevaartsroute naar Galicië. Aan de pelgrims en de reizigers die thans van of naar Santiago de Compostela een alternatief wensen, kan de oude Alavese weg warm worden aanbevolen. Er zijn minder refugio's maar het aantal en de kwaliteit van de monumenten langs de weg overtreft de stoutste verwachtingen. Als exempel moge het kerkje van Gaceo hier voorgesteld worden. U Gaceo Op de weg naar VitoriaIGasteiz, even voorbij Salvatierra, treft men Gaceo aan. Het dorpje telt slechts een tiental huizen (in 1991 waren er 35 inwoners) en een klein, eenbeukig kerkje. San Pedro de Quilchaoo SAN JUAN DE ARRARAIN ESTIBALIZ m--- EL~URGO**SANTA MARIA DE AYALA GACEO Gaceo ligt op de voormalige Romeinse route die, over Pamplona, Bordeaux met Astorga verbond. Het maakt deel uit van de Ilanada Alavesa. Reeds in de Ilde eeuw wordt het plaatsje in documenten vermeld. Rond 1200, of in de eerste decennia van de 13de eeuw, bouwde men de huidige parochiekerk, toegewijd aan sint Maarten. Gaceo bleef steeds een zeer bescheiden dorp. Tijdens de 18de eeuw moet het de enige bloeiperiode uit zijn geschiedenis hebben gekend. Daarvan getuigden tot voor kort de aanwezigheid van vier barokke retabels in het kleine heiligdom, dat eveneens in de lade eeuw enkele verbouwingen kende. In 1967 deed men er een grote ontdekking. De veranderingen in de liturgische vieringen, een gevolg van het tweede Vatikaans concilie ( ), deden plannen rijzen om het bestaande kerkmeubilair aan te passen aan de nieuwe voorschriften.

9 Het altaar moest vrij komen te staan opdat de priester zou kunnen celebreren met het gezicht naar de gelovigen gewend. Gezien de krappe ruimte besloot men uiteindelijk het 18de-eeuwse retabel, dat zowat het hele koor in beslag nam, uit elkaar te halen. O De ontdekking Reeds in 1951 had men opgemerkt dat op de wand achter het retabel van het hoofdaltaar iets geschilderd was. Het besluit van 1967 om een grondig onderzoek in te stellen in de smalle ruimte achter het retabel kon alleen maar bijval oogsten. Men haalde de 18de-eeuwse constructie uit elkaar en geleidelijk aan werd de hele absiswand zichtbaar. Gaceo, kerk interieur met absis (foto Jose Luis Barroso) De wand was van onder tot boven beschilderd met taferelen die, zoals zal blijken, volgens een welbepaald programma waren uitgewerkt.

10 Het tevoorschijn komen van een werkelijk adembenemend ensemble stemde tot zeer grote vreugde en was een ware sensatie in het dorp en ook daarbuiten Specialisten uit de kunsthistorische wereld erkenden onmiddellijk en eensgezind de uitzonderlijke cultuurhistorische en artistieke waarde van de schilderingen Ze werden terecht gekwalificeerd als één der interessantste ensembles van Noord-Spanje Het vermoeden rees dat er wellicht nog meer te ontdekken viel Misschien was de hele koorruimte ooit wel beschilderd geweest Voorzichtig begon men de kalklaag van het gewelf en van de koorwanden te verwij- deren en opnieuw was de verrassing zeer groot Niet minder dan elf friezen vol taferelen kwamen van onder de pleisterlaag te voorschijn Helaas waren de middeleeuwse schilderijen niet geheel intact gebleven De vochtigheid van de muren en ook het overkalken hadden sommige fragmenten heel erg beschadigd Het feit dat het barokke altaarretabel met ijzeren staven aan de achterliggende muur was bevestigd had eveneens onherstelbare schade aangericht Drt was eveneens het geval met de plaatsen in het gewelf waar men in een meer recente periode lampen had opgehangen O Restauratie en techniek In 1968 begon men met de restauratie van het kerkgebouw. Dit werd tot zijn 13deeeuwse vorm teruggebracht. Van 1969 tot 1970 restaureerde men de schilderingen. Door de slechte isolatie van de muren was er echter ai snel waterschade en de schilderingen werden ernstig bedreigd. Tot overmaat van ramp bleek dat de restaura- toren niet steeds even nauwgezet hadden gewerkt en voor de conservatie minderwaardig materiaal hadden aangewend. Een tweede, veel grondiger restauratiecampagne werd ondernomen in Thans is de toestand van de wandschilderingen zo goed als optimaal mede dank zij een goed isolatiesysteem. De techniek waarin het picturaal programma werd uitgevoerd is een gemengde techniek: al fresco en al secco. In het eerste geval worden de kleuren aangebracht op de nog natte ondergrond en drogen samen met en in de kalklaag. In het tweede geval schildert men op de reeds droge muur. De al secco uitgevoerde werken zijn sneller onderhevig aan beschadigingen daar de verf gemakkelijk verwijderd kan worden. De kleuren door de middeleeuwse kunstenaar gebruikt zijn gering in aantal. Overheersend als achtergrond is een zacht groen dat, naar men vermoedt, ooit blauwachtig was. De gewaden van de personages zijn uitgevoerd in rode oker, in diverse schakeringen van licht naar donkerder. Verder gebruikte de schilder een roomkleurig wit alsook okergeel. In de geometrische decoratieve motieven ontwaart men ook een weinig blauw en rood. De contouren van de figuren en de plooien in de gewaden zijn getekend in zwart (of donkerblauw?) en rood.

11 Gaceo, Koor met gewelf en absis (foto Jose LUIS Barroso)

12 O De wandschilderingen De absiskalot is gevuld met een voorstelling van de heilige Drieëenheid in de vorm van een genadestoel, omsloten door een vierlobbige aureool. Links en rechts van het centrale thema bevinden zich engelen en knielende heiligen. Deze laatsten zijn gegroepeerd in horizontale friezen die met geometrische en architecturale motieven van elkaar gescheiden zijn. Een band met visgraatmotief sluit de hele compositie af. Het muurvlak eronder is door het smalle absisraampje in twee verdeeld. Links is een groot kalvarietafereel voorgesteld. Rechts staan vier grote gestalten, elk onder een veellobbige boog die telkens op een rank en smal zuiltje neerkomt. Op de dagkanten van het venstertje staan twee figuren. De composities op de halfronde absiswand zijn eveneens afgesloten met een band met visgraatmotief. Het onderste deel van die wand is versierd met een zesvoudige rij van vierkante caissons, in trompe I'oeil weergegeven. Ze zijn in grisaille uitgevoerd door de schilder Diego de Cegama in De absis is van de koortravee gescheiden door een brede gemetselde boog die neerkomt op stevige pilastervormige steunen. Het gewelf van deze travee is verdeeld in horizontale banden of friezen waarin taferelen uit het leven van Maria en Christus zijn weergegeven. Elke fries is van de volgende gescheiden door een decoratieve strook.de zuidelijke muur, waarin een venster steekt, is geheel beschilderd met helse Gaceo, zuidelijke koormuur met helse tafrelen (foto Mireille Madou) taferelen. De brede plint onderaan is uitgevoerd in geometrische motieven

13 De noordelijke wand vertoont, onder de gewelflijn, één verhalende fries. Voor het overige is de bedekkende kalklaag, samen met de onderliggende schilderingen, verdwenen. Tegen deze ruwe muur heeft men een gotische nis aangebracht die thans als sacramentshuis fungeert. Oorspronkelijk bevond deze nis zich aan de buitenzijde van de kerk, boven het portaal. Ze bevatte ooit een Mariabeeld. O De iconografie De inhoud van het iconografisch programma in de kerk van Gaceo is drievoudig. De friezen op het gewelf en een gedeelte van de noordelijke muur vormen een conventionele cyclus uit het leven van Maria en Jezus, zoals het in de evangeliën wordt verhaald. De cyclus begint bij de boodschap van de engel aan Maria en eindigt met de verrijzenis van Christus en de nederdaling ter helle. Sommige taferelen uit Jezus' openbaar leven en zijn passie zijn nog moeilijk te ontcijferen. Hier en daar is een opschrift, in het Latijn of in het Spaans, dat het betrokken tafereel identificeert. De voorstellingen zijn eenvoudig en traditioneel uitgewerkt en derhalve goed te begrijpen voor de middeleeuwse dorpsbewoners. De kalvarie, links onder de absiskalot, komt hierna uitvoerig ter sprake. Het belangrijkste onderwerp is de Drieëenheid en de vier grote figuren die er zich rechts onder bevinden. Samen met de verdoemenistaferelen op de zuidelijke wand wordt hier op een originele manier een verwijzing gemaakt naar het Laatste Oordeel, de hemel en de hel. Tevens wordt de kruisdood van Christus, als centraal element van de verlossing, zeer aanschouwelijk voorgesteld. Ook hier is enige uitleg op zijn plaats om de complexiteit van dit thema toe te lichten. O De kalvariegroep Het grote tafereel, links van het smalle absisvenster, stelt de kalvariescene voor. Christus is met drie nagels vastgemaakt aan het kruis dat opgevat is als een levensboom. Sinds de 13de eeuw wordt Christus aan het kruis voorgesteld met de voeten over elkaar en niet meer naast elkaar geplaatst. In dezelfde periode stelde men het kruis voor, gemaakt uit nog levend hout, met uitlopende, doch afgehakte takken. Links steekt Longinus de lans in de zijde van de stervende Christus en rechts biedt Stephaton de rietstengel aan, waarop de in edik gedrenkte spons is gestoken. Uiterst links en rechts staan respectievelijk Maria en Johannes. Hun namen zijn in gotische letters boven hun hoofd geschilderd. Johannes, met een tonsuur als een geestelijke, houdt de rechterhand tegen de wang als teken van treurnis. Maria houdt haar twee handen over elkaar geslagen voor de plooien van haar mantel. Op de armen van het kruis knielt links de engel Gabriël en rechts de engel Rafaël. Hun namen staan naast hun hoofden op een spreukband. Ze hebben geen vleugels en dragen een wit blad in de hand. De compositie van het hele tafereel is zeer overzichtelijk en symmetrisch. Men krijgt de indruk van een verstilde aanwezigheid van het moment van Christus' dood.

14 Gaceo, Kalvariegroep (foto Mireille Madou) In het koor van de kerk, in de nabijheid van het altaar, is deze voorstelling helemaal op haar plaats. In de viering van de eucharistie wordt immers de offerdood van Christus herdacht. Iconografisch en inhoudelijk stelt deze kalvarie geen problemen. Gaceo, dagkant absisvenster (foto Mireille Madou) Waarover men zich wel een vraag kan stellen is de aanwezigheid van twee mannen, gewapend met knotsen en lansen, die op de dagkanten van het venster zijn afgebeeld. Er werd wel eens gesuggereerd dat zij de beulen zouden kunnen zijn, aangesteld om de beenderen te breken van de twee booswichten die samen met Christus gekruisigd werden. Uitsluitsel hierover kon tot nog toe niet gegeven worden. Evenmin kon de aanwezigheid op het kruis worden verklaard van de twee aartsengelen die op een originele manier getuige zijn van de gebeurtenissen op kalvarie.

15 U De heilige Drieëenheid en het Laatste Oordeel De monumentale gestalte van God de Vader is gezeten op een brede troon. Hij draagt ruim vallende gewaden en zijn voeten zijn gestoken in elegante schoenen met spitse punt. Zijn armen zijn opengespreid en op zijn handen rust de dwarsbalk van het kruis waaraan Christus, de Zoon van God, is genageld. Christus draagt een hoekig geplooide knielange lendendoek. De veel te grote en onhandig op zijin hoofd geplaatste kroon is een toevoeging van de restauratoren van de eerste campagne. De armen van Christus zijn niet gestrekt maar doorgebogen. Zijn voeten zijn schuin over elkaar geplaatst en met een zeer lange spijker op het kruis vastgeslagen. Het kruis zelf bestaat niet uit gladgeschaafde balken. Het is een zogenaamde levensboom, gemaakt van groen uitlopend hout. Gaceo, absiskalot met genadestoel (foto Mireille Madou) Op het tafereel ontbreekt de heilige geest die in de gedaante van een duif voor de borst van de Vader en boven het hoofd van de Zoon zweefde. De duif en de gezichten van de beide personages zijn verdwenen tengevolge van de beschadigingen uit de 18de eeuw. Precies op die plaatsen waren de ijzeren stangen die het retabel verstevigden vastgemaakt. Een voorstelling van de Drieëenheid zoals hier in Gaceo wordt genadestoel genoemd. Deze term is niet middeleeuws maar zou door Luther voor het eerst in de trinitaire betekenis gebruikt zijn. De oorsprong van het woord is wel Duits. In de

16 kunstgeschiedenis geraakte het begrip 'genadestoel' in de loop van de 19de eeuw ingeburgerd. Aan de theologische inhoud van de genadestoel liggen verscheidene bijbelteksten ten grondslag. Men kan stellen dat het iconografische thema een synthese is van de christelijke leer over de verlossing: Christus heeft de wereld en de dood overwonnen door zijn kruisoffer. Dit offer is aangenomen door de Vader die zijn Zoon als verlosser aan de mensheid schenkt, in eenheid met de heilige geest die voortkomt uit de Vader en de Zoon. Met andere woorden: God de Vader troont in de heerlijkheid en samen met de Geest schenkt Hij de genade, voorgesteld als de gekruisigde Christus, de bron van alle heil. De eenheid van de Vader en de Zoon wordt hier ook gesuggereerd door de kruisnimbus achter het hoofd van God de Vader. Twee engelen houden de nimbus vast. In het stukje hemel van de absiskalot zijn nog andere engelen voorgesteld; vier van hen dragen de passiewerktuigen (geselroede, doornenkroon, lans, bakje met spijkers). Ze zijn opgesteld boven en onder de genadestoel. Ze herinneren aan de iconografie van het Laatste Oordeel zoals dit voorkomt op de tympanen van de gotische kathedralen en ook reeds op het boogveld van de Pórtico de la Gloria in Santiago de Compostela. Christus die zijn wondetekenen toont is er steeds vergezeld van engelen met zijn passiewerktuigen. Dat in Gaceo wel degelijk aan het Laatste Oordeel is gedacht blijkt uit de spreukbanden, gehouden door twee engelen, links en rechts staande op de dwarsbalk van het kruis. In het Latijn staat op de linkerspreukband (is aan de rechterkant van de Vader): "Komt, gezegenden mijns Vaders..." en op de rechter (is links van de Vader): "Ga weg van mij, verdoemden...". Knielende apostelen en twee vrouwelijke heiligen zijn, als hemels hof, getuigen van dit oordeel. Het vervolg van het verhaal is te zien op de muur rechts onder de absiskalot. De twee middelste van de vier figuren zijn engelen. Men herkent de aartsengel Michaël met de weegschaal in de rechterhand. In de linker houdt hij een kruisstaf en de punt ervan plant hij in de muil van de duivel die zich vastklampt aan een schaal van de balans. In gotische letters kan men boven het hoofd van de engelen lezen: "ANGELVS SANTE MICAEL". De andere engel vat een zieltje uit de schaal bij de hand en houdt een kroon gereed als symbool van het hemelse loon dat zijn deel zal zijn. De engel wendt zijn gelaat naar de uiterst linkse figuur, een man met golvende haren en een volle baard. Op zijn bedekte armen houdt hij reeds vijf gekroonde zieltjes in de plooien van zijn mantel vast. Traditioneel zou dit een variant moeten zijn op de schoot van Abraham zoals die uit, onder meer, de tympaansculptuur gekend is. Echter, de figuur in Gaceo heeft een kruisnimbus en boven zijn hoofd staat de naam "IHVS" (is Jezus). Deze zeldzame voorstelling verwijst naar het feit dat Abraham, de vader van de gelovigen, een voorafbeelding is van Christus. Het land, door God aan Abraham en zijn nakomelin-

17 gen beloofd, staat symbool voor de hemel waarin de gelovigen, dank zij de verlossing door Christus. kunnen binnentreden. Gaceo, vier figuren rechts onder de absiskalot + detal1 (foto Mireille Madou)

18 Rest nog de uitleg over de uiterst rechts geplaatste figuur. Het is een vrouwelijke heilige met aan haar voeten een duivel die aan de keten ligt. De naam: "SANTE MARINE" identificeert haar als de heilige Marina, een martelares uit Orense die in Galicië wordt vereerd. Vermoedelijk is zij omwille van haar attribuut, de geketende duivel, hier samen met Michaël voorgesteld. Minder waarschijnlijk is dat haar aanwezigheid in verband zou staan met de camino de Santiago. Het meest spectaculaire gedeelte van het Laatste Oordeel is te zien op de zuidelijke muur Rechts van het venster bevindt zich een reuzengrote ijzeren ketel, stevig opgehangen aan een haak De ketel zit vol zieltjes van verdoemden Enkel hun hoofden zijn te zien, netjes in rijen geschikt Twee duivels bewerken vlijtig de hoofden met ijzeren haken en andere duivels brengen nog meer zieltjes aan Onder de ketel laaien de vlammen hoog op Onder het venster ziet men een engel met een zwaard in de hand die een rij van naakte verdoemden, met aan het hoofd een gekroonde koning, binnendrijft in de opengesperde hellemuil Gaceo, zu~delijke koormuur ketel met verdoemden (foto Mireille Madou) Na deze huiveringwekkende taferelen is het tijd om opnieuw de blikken te vestigen op de voorstelling van de triniteit die het hele gebeuren presideert. De genadestoel verscheen als thema voor het eerst in enkele 12de-eeuwse liturgische handschriften. In de loop van de 13de eeuw besteedde de Kerk veel aandacht aan de leer over de Drieëenheid, onder meer in verband met controversen tussen de westerse en de oosterse Kerk. De genadestoel in Gaceo past niet enkel in de toenmalige belangstellingssfeer maar ook in de contemporaine kunstscheppingen in Noord-Spanje. Zowel in de sculptuur als in de schilderkunst kende het onderwerp vanaf de 13de eeuw een relatief groot succes. Het blijft echter zeldzaam, zoniet uniek, de Drieëenheid weer te geven in de gecompliceerde context zoals dit in Gaceo het geval is. O Stijl en datering De wandschilderingen in Gaceo behoren tot de gotische stijl, meer bepaald tot de zogenaamde lineaire gotiek. De figuren zijn inderdaad gekenmerkt door een opvallende en stevige lijnvoering. De langgerekte gestalten met kleine hoofden willen het

19 vertikalisme van de gotiek benadrukken. Algemeen wordt aangenomen dat hier een Franse invloed merkbaar is. Zoiets is niet verbazingwekkend daar de gotiek, als nieuwe kunsstijl, in Frankrijk ontstond en het Navarrese hof te Pamplona door vorsten van Franse afkomst werd geregeerd. De schilder die in Gaceo werkzaam was had wellicht zijn vorming gekregen in Vitoria, omstreeks 1300 een belangrijk artistiek centrum. Vitoria onderhield ongetwijfeld contacten met andere kunstcentra in het koninkrijk Navarra, waartoe ook Alava behoorde. Wie de opdrachtgever was en wie het iconografisch programma uitstippelde is niet bekend. Wel blijkt uit de talrijke decoratieve elementen dat de schilder zich nog volledig door het romaanse repertoire liet inspireren. Visgraten, muizentandjes, architecturale en allerlei geometrische motieven, alle aangebracht als banden tussen de taferelen, getuigen van een groot conservatisme of een gebrek aan nieuwere modellen. Conservatisme ziet men ook in de symmetrie van composities en plooienval. Dit laatste wordt het best geïllustreerd door het gewaad van de figuur van AbrahamIJezus. Eminente geleerden hebben dit geschilderde ensemble gedateerd in het tweede kwart van de 14de eeuw. De aangevoerde argumenten zijn niet zeer overtuigend en een datering voor 1300 lijkt minstens even aanvaardbaar. Zou het niet mogelijk zijn dat het kerkje, kort na zijn voltooiing beschilderd werd? Het zal wel moeilijk blijven het dateringsprobleem naar behoren op te helderen. Gaceo, het kleine simpele dorpje in de Ilanada van Alava, bezit een kunstwerk van uitzonderlijke waarde. Het bevat een verhaal over Maria en Jezus en daarnaast een leerstuk over de heilige Drieeenheid en de verlossing. Het toont ook een waarschuwing voor degenen die in de boosheid blijven volharden. Kortom, er is door de middeleeuwse kunstenaar een boodschap weergegeven en dit op een overzichtelijke en duidelijke wijze. Dit programma was niet speciaal bestemd voor de passanten en de pelgrims maar wel voor de bewoners van het dorp, voor de parochianen van deze Sint-Maartenskerk. Het was voor hen een vorm van aanschouwelijk onderwijs in de heilsgeschiedenis. De mensen van Gaceo zijn terecht fier op hun kleine kerk waarvan het eenvoudige uiterlijk niets verraadt van het machtige schouwspel dat zich binnen in het koor ontvouwt. De mensen van Gaceo tonen graag hun kunstschat aan alle reizigers en pelgrims die er belangstelling voor hebben. Het volstaat de sleutel van de kerk te vragen in huis numero 10. 1) Zie de bijdrage van Arnelia Oosterveld in de Jacobsstaf, 1995, p

20 JAKOBUS /M SCHWABEN I/" Herman Stokmans Vorig jaar werd rond 25 juli door een internationale groep gewandeld van Bad Waldsee naar Meersburg in het kader van de opening van de Oberschwabische Jakobusweg (H). Dit jaar werd deze weg met 90 km. uitgebreid naar het Noorden, van Ulm naar Bad Wald- see. De officiële qpening was op 25 juli jl.. De avond daarvoor werd in de Martin Luther Kirche te Ulm een concert gegeven door "Der Ludwigsburger Volk Alma- nachn.deze vocaallinstrumentale groep speelde en zong diverse liederen m.b.t. "Musik auf Sankt Jakobs Strassen". Op de feestdag van St. Jakobus, werd in de Ulmer Munsterkerk een oecumenische pelgrimsdienst gehouden. De Ulmer Munster bezit de hoogste kerktoren van de wereld, deze is nl. 161 meter hoog. Het gothische interieur van deze kerk is zeer indrukwekkend. Een bijzonderheid vormen de banken in het koor, die tussen 1469 en 1471 gesneden zijn door Jörg Syrlin de Oude. Aan de linkerkant, vanaf de treden gezien, vinden we mannenfiguren afgebeeld en aan de rechterkant vrouwenfiguren: het zijn profeten en sibyllen (heidense profetessen). Daarna werd door een zeventigtal personen een wandeling gemaakt door het 'Fischerviertel', een gerestaureerd Middeleeuws stadskwartier, waarin eertijds een synagoge stond. Vervolgens werd het gezelschap verdeeld over twee autobussen om de route van Ulm naar Bad Waldsee vice versa te volgen. Gestopt werd:

21 m, \Lhingen Jakobusweg i n Oberschwaben Herzliche Einladung... Vim o Apfingen b~aupertshauscn / o Nonnenhorn * bij de Pfarrkirche St. Martin te Erbach, waar Dr. Klaus Herbers, van de Deutsche St. Jakobus-Gesellschaft een voordracht hield over de geschiedenis van de Jakobuspelgrims in Oberschwaben; * bij de Dreifaltigkeitskirche te Oberdischingen, waar het nieuwe pelgrimsgidsje Jakobusweg II' werd voorgesteld. Tegenover deze kerk bevindt zich een hedendaagsebron met een gebeeldhouwde zittende Jakobus. In de rand van de bron staat gebeiteld: 2180 km. zu Santiago; * werd een bezoek gebracht aan de St. Jakobuskirche in Laupertshausen; * bij de St. Martinskirche in Biberach. Het bijzondere aan deze kerk is dat zij sedert de Reformatie onderdak biedt aan zowel de Lutherse als de Katholische gelovigen, onder een streng reglement voor het gebruik daarvan. En dat al eeuwen lang!; * werd de "schönste Dorfkirche der Welt" te Steinhausen bezocht. Een totaal van top tot teen 'barockisierte' kerk. Voor Nederlandse begrippen ondenkbaar! Hier werden wij verrast door een muzikale bijdrage vanaf het orgelbalkon. Twee sopranen zongen daar, met orgelbegeleiding, een wonderschone hymne van een oud-italiaanse componist; * het eindpunt van deze rondrit werd bereikt in Bad Waldsee. Deze bustour volgde in grote trekken de Oberschwabische Jakobusweg II Tijdens de volgende dagen werd door een enthousiaste groep van 40 personen deze weg ingelopen. De route werd door jonge leraren van het 'Staatlichen Seminar fur schulpraktische Ausbildung Meckenbeuren' in samenwerking met het Duitse St. Jakobus-Genootschap bewegwijzerd en zal door hen ook in stand worden gehouden. Tijdens de wandeltocht deden wij de (sedert 1530 Evangelische) Franziskuskirche te Ersingen aan. Het interieur daarvan is wel 'barockisiert', maar toont ook bijzondere laat-gothische muurschilderingen o.a. een stigmatisatie van de Heilige Fransiscus van Assisi Bijzonder in deze kerk is dat op de predella Christus met de twaalf apostelen als halffiguren zijn afgebeeld, daaronder natuurlijk onze pelgrimspatroon Jakobus mét hoed en schelp.

COLOFON d'jqc~bs~tqf4g jaargang 13 - maart 2001 verschijnt viermaal per jaar ISSN 0923-1 1458 O Nederlands Genootschap van Sint Jacob

COLOFON d'jqc~bs~tqf4g jaargang 13 - maart 2001 verschijnt viermaal per jaar ISSN 0923-1 1458 O Nederlands Genootschap van Sint Jacob BNESTUUR mw. K. van den Berg, voorzitter F. Brons, bestuurssecretaris J. Hoffman, penningmeester Hl. Schutte, 2' penningmeester mw. H. Pouderoyen, lid J. van der Meulen, lid mw. M. Blokland, lid mw. T.

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL Vol goede moed zijn we als redactie aan de 37 ste jaargang van ons tijdschrift INKO begonnen. Vol goede

Nadere informatie

september 2006 Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge wou...

september 2006 Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge wou... V E R E n i g i n g S B L A D V A n D E D E T E c T O R A M A T E U R Detector september 2006 magazine Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar

Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar Heilige Antonius Abt - Malden Jaargang 33 Februari 2010 Nr. 2 Een Jubilerend kerkgebouw Het is een vreemde ervaring als het kerkgebouw

Nadere informatie

bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014

bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014 Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014 In beeld Jouw beminnelijke gekriebel Ellen Terpstra pagina 4 Religieus Erfgoed Maria Roepaan pagina 28 Geroepen om te delen Wat

Nadere informatie

Kom, en zie... Bedevaarten en Pelgrimstochten Landelijke Beweging

Kom, en zie... Bedevaarten en Pelgrimstochten Landelijke Beweging Kom, en zie... Bedevaarten en Pelgrimstochten Landelijke Beweging 2015 1 Beste Bedevaarder en Pelgrim, Op bedevaart gaan is de vertrouwde omgeving (huis, gezin, familie, buurt, vriendenkring) achterlaten

Nadere informatie

OeKU RHF YF-RB D-ENHT{N. nieuwsbrief. Oekraïne een land. op een tweesprong

OeKU RHF YF-RB D-ENHT{N. nieuwsbrief. Oekraïne een land. op een tweesprong RHF YF-RB D-ENHT{N OeKU 2006 Oekraïne een land op een tweesprong nieuwsbrief Jaarlijkse uitgave van de Stichting Oekraïne Kiev Utrecht (OeKU) ter informatie van haar relaties, sympathisanten en de begunstigers

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw S amen Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 7e jaargang no. 10 - december 2014 Programma Kerst en Oud/Nieuw Zaterdag 20 december 14:00 Christmas Carols, Lutherse Kerk 19:30 Lessons and

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Mei 2009 SamenKerk precair goed pagina 4 Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven

van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Mei 2009 SamenKerk precair goed pagina 4 Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven Mei 2009 4 Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam SamenKerk WATER IS EEN precair goed pagina 4 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID: Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven Inhoud: Van de redactie 3 Water

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN STICHTING RUIMTE ROERMOND Juni 2010 Jaargang 15 nummer 2 Waarde 4, -

KWARTAALBLAD VAN STICHTING RUIMTE ROERMOND Juni 2010 Jaargang 15 nummer 2 Waarde 4, - uimtelijk KWARTAALBLAD VAN STICHTING RUIMTE ROERMOND Juni 2010 Jaargang 15 nummer 2 Waarde 4, - MONUMENTEN, ARCHITECTUUR, STEDENBOUW en LANDSCHAP in ROERMOND en omstreken THEMANUMMER t Vrijveld COLOFON

Nadere informatie

KASTEEL DE KEVERBERG. in handen van de Kesselnaren

KASTEEL DE KEVERBERG. in handen van de Kesselnaren KASTEEL DE KEVERBERG in handen van de Kesselnaren 3 2014 2 TIJDSCHRIFT VAN DE RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED 3 2014 FOTO CORRIE VAN DE VENDEL 4 De Keverberg Na zeventig jaar zal De Keverberg geen

Nadere informatie

ST.DOMINICUS KERK 1951 2001

ST.DOMINICUS KERK 1951 2001 KLEINE GESCHIEDENIS bij het GOUDEN FEEST ST.DOMINICUS KERK 1951 2001 OOG IN AL, WIJK en PAROCHIE Door Ton H.M. van Schaik en Otto Vervaart JUBILEUMUITGAVE van GESPREK Colofon Uitgave: St.Dominicusparochie

Nadere informatie

Geef een koe voor Oeganda!

Geef een koe voor Oeganda! NIEUW! (H)eerlijke tropische fruityoghurt Met fruit uit Oeganda Ik woon in Oeganda, in het dorp Bulondo. Dat ligt in het district Kamuli, ongeveer 150 km ten oosten van de hoofdstad Kampala. Ik help mijn

Nadere informatie

BELGIË REIZEN REIZEN DOOR BELGIË EN LUXEMBURG DIE JOS EN CLIM DE LAATSTE TWINTIG JAAR MAAKTEN.

BELGIË REIZEN REIZEN DOOR BELGIË EN LUXEMBURG DIE JOS EN CLIM DE LAATSTE TWINTIG JAAR MAAKTEN. BELGIË REIZEN REIZEN DOOR BELGIË EN LUXEMBURG DIE JOS EN CLIM DE LAATSTE TWINTIG JAAR MAAKTEN. 1 2 INLEIDING Het land van onze zuiderburen is voor Nederlanders een aantrekkelijke bestemming. Zeker voor

Nadere informatie

Newsletter MoMuse 4. Voorwoord p 2. Nieuws uit het Museum p 3. landmarks van Molenbeek p 4. Wie kan ons meer vertellen over Slagers aan huis p 7

Newsletter MoMuse 4. Voorwoord p 2. Nieuws uit het Museum p 3. landmarks van Molenbeek p 4. Wie kan ons meer vertellen over Slagers aan huis p 7 Newsletter MoMuse 4 Inhoud Voorwoord p 2 Nieuws uit het Museum p 3 Een stukje geschiedenis De Sint-Jan de Doperkerk één van de landmarks van Molenbeek p 4 Wie kan ons meer vertellen over Slagers aan huis

Nadere informatie

Nummer 116 / Jaargang 33 FEBRUARI 2012 IN DIT NUMMER: Spider vakantie van familie Smit. Een sleephulp met nasleep. distributieriem zelf vervangen

Nummer 116 / Jaargang 33 FEBRUARI 2012 IN DIT NUMMER: Spider vakantie van familie Smit. Een sleephulp met nasleep. distributieriem zelf vervangen Nummer 116 / Jaargang 33 FEBRUARI 2012 IN DIT NUMMER: Spider vakantie van familie Smit Een sleephulp met nasleep distributieriem zelf vervangen COLOFON INHOUD VAN DE VOORZITTER Due Posti is het clubblad

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

HET MAAKT WEL UIT WAT JE GELOOFT

HET MAAKT WEL UIT WAT JE GELOOFT HET MAAKT WEL UIT WAT JE GELOOFT 1 2 Reinder Bruinsma Het maakt wel uit wat je gelooft Uitgeverij Veritas - Huis ter Heide/Brussel 3 ISBN 90 6302 152 6 D 1995/0962/1 1995 Uitgeverij Veritas Vormgeving

Nadere informatie

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT HUGO BOUTER VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods Boeken om de Bijbel Gouda Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Cees van der Steldt

Nadere informatie

Cronyck D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN

Cronyck D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN Cronyck de Geyn 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N Het is tijd voor het museum. Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Nadere informatie

Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000

Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000 Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000 Themanummer: Oliemolens in Groningen en Drenthe, verslag van de excursie van Nederland en Vlaanderen op 31 mei 1997. Colofon: Molinologie verschijnt twee keer per

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

De Grootheid van Gods Doel

De Grootheid van Gods Doel De Grootheid van Gods Doel door John H. Essex Deel 1: Inleidende scènes Deel 2: Scènes van verwoesting Deel 3: Scène Zes Deel 4: Ere zij God Deel 5: Stefanus en Paulus Deel 6: Toekomst scènes 1 2 De grootheid

Nadere informatie

Damascus, Mar Yakub, Libanon Getuigenis van een genieten bij de bron.

Damascus, Mar Yakub, Libanon Getuigenis van een genieten bij de bron. Artikel van pater Daniël Maes o.praem. in het tijdschrift Hoor Israel, december 2010. Met toestemming overgenomen. Dit artikel geeft een inkijkje in heden en verleden van de Kerk in het Midden-Oosten,

Nadere informatie