PROJ E CT WIJ KE RTU N N EL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJ E CT WIJ KE RTU N N EL"

Transcriptie

1

2 PROJ E CT WIJ KE RTU N N EL Alle mensen wat een werk Aan het Project Wijkertunnel is ruim drie jaar gebouwd. Dat is niet niks. Ruim duizend mensen zijn betrokken geweest bij dit staaltje weg- en waterbouw. Al wordt vaak gezegd de techniek staat voor niets, de onmisbare schakel hierin blijft altijd de mens. Het dagelijkse werk van deze bouwers in weer en wind is door Frans Tijtsma, fotograaf uit Velsen, vanaf het begin vastgelegd. Hierdoor is een unieke fotoverzameling van een menselijk staaltje vakmanschap ontstaan. Aangevuld met achtergrondinformatie over de uitvoering van het project, vormt dit samen Alle mensen wat een werk. Een uniek document van een groot waterstaatkundig werk.

3 PROJECT WIJKERTUNNEL Henk van Zanten Een uitgave van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, * Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland en Exploitatiemaatschappij Wijkertunnel C.V. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Nat ionabnederlandenm COMMERZBANK (NEDERLAND) N.V.... " = ~ Ministerie van Verkeer en Waterstaat Informatie en Documentatie Postbus EX Den Haag Tel /Fax n7qurqcnin mei 1996

4

5 Inhoud 13orwoor4 Samenwerking: Werking van de praktijk Project: Handen ineen Historie: Velsertunnel Voorbereiding: Voorwerk Constructie: Tijd van staal, beton en asfalt O.T.A.O.: Afzinken tot een tunnel WijVelS Afbouw: Naar één geheel Infocentrum: 't Gezicht van het project Beheer: Het werken gaat door Uitvoering Feiten en cijfers Colofon ,1,~1=...O...l..l.-..."~~-.- Ministerie van Verkeer en \%aterwaar informatie en Documentatie Po&uc EX Den Haag Tet /Fax 07n-7r7cA7n

6

7 Voo rw oo rd De kop is nader tot het hart gekomen Met het gereedkomen en ingebruikstellen van de Wijkertunnel is de Kop van Noord-Holland nader tot het hart van Holland, oftewel de Randstad gekomen. Dat de Velsertunnel er alleen voor stond deze belangrijke verbinding te onderhouden, behoort nu tot het verleden. Het is verheugend te constateren dat gesproken kan worden van een geslaagd project. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Exploitatiemaatschappij Wijkertunnel C.V. Niet alleen de bereikbaarheid van de economische centra is gediend met de Wijkertunnel, ook zijn het milieu en de verkeersveiligheid beter af dankzij de vermindering van het aantal fles. A. Jorritsma-Lebbink J.H.J. Zegering Hadders Door zeer velen is met grote inzet gewerkt om de tunnel en de bijkomende werken, zoals aansluitende wegen en een verkeerscentrale, voor de opleveringsdatum van 1 augustus 1996 op tijd af te hebben. En dat is meer dan gelukt. Drie weken eerder dan gepland is op 11 juli 1996 de Wijkertunnel opengesteld. Dit is mede te danken aan de goede samenwerking van alle partijen en is een felicitatie waard aan hen die bedachten, ontwierpen, adviseerden, uitvoerden, kwaliteit bewaakten, overeenkomsten sloten, financierden en bestuurden. Bijzonder aan de Wijkertunnel is dat er een publiek-private samenwerking aan ten grondslag ligt zoals ook het geval was met de Noordtunnel in Zuid-Holland. 7 voorwoord

8 Werking van de praktijk Private Snanciering Eind 1992 komen de Rijksoverheid en de private financiers, verenigd in de Exploitatiemaatschappij Wijkertunnel C.V., overeen het Project Wijkertunnel gezamenlijk aan te pakken. Aangezien toen onvoldoende middelen vrijgemaakt konden worden via het Infrafonds, stond deze aanpak garant voor de ingebruikstelling in In de regio IJmond waren er alleen maar voorstanders van de voor het Project Wijkertunnel toegepaste vorm van private financiering. Zowel bij bestuurderen, bedrijfsleven als forens; eindelijk komt er schot in de dagelijkse files bij de Velsertunnel. Binnen de Haagse politiek is niet iedereen content met het contract tussen overheid en private financiers. Het Project Wijkertunnel geeft geen antwoord op alle overgebleven vragen in de discussie wel of geen private financiering voor de realisering van belangrijke infrastructurele voorzieningen. Na ruim drie jaar praktijk aan de oevers van het Noordzeekanaal bij Velsen is wel duidelijk dat het een positieve ervaring is geweest. Het blijkt te werken, zo concluderen ir P. Kieft, Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland, en drs J.H.J. Zegerhg Hadders, namens de aandeelhouders (Nationale-Nederlanden, Commerzbank (Nederland) en ING Bank), directeur van de Exploitatiemaatschappij Wijkertunnel C.V. Zij voerden namens overheid en financiers maandelijks overleg over de voortgang van de bouw en brachten daarmee de papieren overeenkomst in de praktijk. Met het -zelfs eerder- gereedkomen van tunnel, verkeerscentrale, kunstwerken en wegen leveren zij het bewijs dat de samenwerking resultaat heeft. Los van de vraag wel of geen private financiering? Zakelijke harmonie Het Project Wijkertunnel is een bijzonder project, constateert drs J.H.J. Zegering Hadders, qua constructie, qua omvang en qua looptijd. Voor het op deze wijze realiseren van een dergelijk project, hebben vele organisaties samengewerkt. Door de contracten die aan het project ten grondslag liggen, is er tussen partijen sprake van een zakelijke verhouding. Daarbij is het verheugend te constateren, dat er in grote harmonie is samengewerkt. ir P. Kieft onderschrijft dat er zakelijk, maar nimmer met het mes op tafel is samengewerkt. Voorheen was het min of meer zo, dat we alleen van onszelf uitgingen. Nu bouw je iets voor een derde die over je schouder meekijkt. Dat vergt een andere instelling, en is ons goed bevallen. Nieuw was de samenwerking tussen overheid en een private partij niet. Voorganger is de Noordtunnel die bij Alblasserdam is aangelegd en in 1992 gereed kwam. Op die ervaringen is in het Project Wijkertunnel voortgebouwd. Voor de private partij is het Project Wijkertunnel wel kenmerkend anders. J. Zegering Hadders: Qua bouwtijd is het een vrij lang lopend project. Door te zorgen voor een constante stroom geld, kan de bouwtijd worden ingekort en leg je zakelijk een eindpunt vast. In het geval van de Wijkertunnel was dat 1 augustus Dat is belangrijk voor de aannemer en voor de uitvoering van het projectl voor Rijkswaterstaat telt bovendien het psychologisch effect hiervan. Tegelijkertijd geeft dat een andersoortige druk die we nu náást de druk hebben vanuit politiek en maatschappij : aldus P. Kieft, hier gaat op de dag van opening de teiler van terugbetaling lopen! Mandaat aan tafel De samenwerking tussen overheid en private partij in de personen van P. Kieft en J. Zegering Hadders had nimmer zo soepel kunnen verlopen als niet beiden waren voorzien van verregaande bevoegdheden. Vanuit hun achterban kregen ze mandaat aan tafel. J. Zegering Hadders: Hoe goed bedoeld ook, indien er geen mandaat is, komen er heel veel positieve wijsneuzen méér aan tafel zitten. De directie van de Exploitatiemaatschappij Wijkertunnel C.V., waarvan naast mijzelf ook de heer mr B.L. Frank deel uitmaakt, heeft nu kunnen werken met het vertrouwen vanuit de achterban, terwijl die bestaat uit een groot samenwerkingsverband van financiers. Rechtstreeks mandaat van de Minister van Verkeer en Waterstaat gaf ook P. Kieft ter plekke in de directiekeet te Velsen de benodigde slagvaardigheid. Verdere samenwerking Voor Rijkswaterstaat is er altijd wel werk, aldus P. Kieft, want er is behoefte aan nieuwe infrastructuur, zij het misschien vanwege het geld wat later in de tijd uitgevoerd. De constructie die gekozen is in het Project Wijkertunnel, is samenwerking 8

9 evenwel eenmalig. Zeker vanwege de politieke discussie inzake projectfinanciering. Voor de private partner ligt het iets anders. Wil die meer projecten uitvoeren, dan zal het vertrouwen van de landspolitiek gewonnen moeten worden. J. Zegering Hadders: Het is onafwendbaar dat er eerst twee tot drie van deze projecten gerealiseerd moeten worden om de markt rijp te maken. Dit project is er één op de ervaringscurve. Met de Noordtunnel bepalen deze lessen de volgende stap. De politiek denkt dat men duur af is met deze wijze van financieren. Een dialoog waarbij naar creatieve oplossingen wordt gezocht, zal het onderling vertrouwen moeten herstellen. Ik heb er vertrouwen in dat de noodzaak wordt ingezien voor verdere samenwerking. P. Kiek Je werkt in water, grond, weer en de natuur, en een aantal zaken blijft niet voorspelbaar. Maar grote tegenslagen hebben we niet geliad. Zegering Hadders: Het Project Wijkertunnel is goed verlopen. Maar als de Noordtunnel niet op tijd was gereed gekomen, was er ook geen privaat Project Wijkertunnel gerealiseerd. En het verheugende is, dat de Wijkertunnel 3 weken eerder is opengesteld. Links: drs J.H.J. Zegering Hadders directeur Exploitatiemaatschappij M lijkertunnei Rechts: ir I1 Kiep Hoofdingenieur-Directeur Kijkswatr rstaat Directie,? oord-holland 9 samenwerking

10 Handen ineen Overheid en bedrijfsleven bouwen samen Na 10 jaar Velsertunnel werd het eind jaren zestig duidelijk: uiteindelijk zou er een tweede oeververbinding bij Velsen moeten komen. Het drukker wordend verkeer nam veel meer toe dan in de jaren vijftig was verwacht. Files blokkeerden steeds vaker één van de belangrijkste doorgaande verbindingen onder het Noordzeekanaal met de Kop van Noord- Holland. Het zou echter nog vele jaren duren voor men kon starten met het Project Wijkertunnel. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is initiator van het Project Wijkertunnel. De totale kosten bedragen 600 miljoen gulden. Eenvijfde komt uit het Infrafonds en circa 480 miljoen wordt opgebracht uit private financiering. Daarvoor is in 1992 de Exploitatiemaatschappij Wijkertunnel C.V. opgericht: een consortium van ING Bank, Nationale-Nederlanden en Commerzbank (Nederland). Zij leveren het leeuwendeel voor de bouw van het project. De private financiers krijgen tot 30 jaar na openstelling van het Project Wijkertunnel een vergoeding van de Rijksoverheid. Deze is gebaseerd op het aantal auto s dat gebruik maakt van de Velsertunnel en de nieuwe oeververbinding onder het Noordzeekanaal. Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland heeft het beheer van tunnel, wegen, kunstwerken en gebouwen gekregen. Voor de realisatie van het project is een projectmatige wijze van werken toegepast. De betrokken Rijkswaterstaatsdiensten participeren onder supervisie van Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland in twee projectorganisaties; de projectorganisatie Wijkertunnel voor het project ais geheel, en de projectorganisatie WijVelS voor de realisatie van de tunnelen autosnelwegsignaleringssysteem, alsook alle voorzieningen voor de bewaking en bediening van dat systeem en de tunnelinstallaties. Beide organisaties bestaan uit meerdere projectgroepen onder leiding van een op het betrokken gebied ervaren technisch/vakinhoudelijk ingestelde projectleider. Deze projectgroepen zorgen voor de realisatie van een min of meer opzichzelfstaand deel van het project. Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de realisatie van het project. Zij levert de projectmanager, behartigt de te volgen wettelijke procedures, alsook de milieutechnische en landschappelijke aspecten. Is belast met de aanleg van de wegen en de ombouw van de Velser- en Schipholtunnel ten behoeve van de centrale bediening, en verzorgt de voorlichting. De Bouwdienst van Rijkswaterstaat bouwt de Wijkertunnel, de overige kunstwerken en een verkeerscentrale. Daarnaast legt ze de verkeerssignalering aan en treft voorzieningen ten behoeve van de centrale bediening. Deze organisatie heeft er met haar overleg van directiekamer tot bouwkeet voor gezorgd dat honderden mensen in 41 maanden ruim 11 kilometer snelweg, Neerlands 16e verkeerstunnd, 20 kunstwerken en één grote verkeerscentrale bouwden. 7arnmer dat er tegenwoordig zoveel papierwerk aan het bouwen vastzit. Ik kom steeds minder op het werk Ab Klok, hoofd dagelijks toezicht kunstwerken noord en zuid Wie is verantwoordelijk voor wat? Elke projectgroep heeft zijn eigen specialiteit. De teams zijn in het leven geroepen om de juiste kennis en mensen bij elkaar te brengen en om zo resultaatgericht mogelijk te werken. Taken en verantwoordelijkheden worden op deze manier helder voor iedereen. Elke projectgroep bouwt zijn eigen stukje Project Wijkertunnel en zorgt ervoor om op tijd klaar te zijn. Maar wie is verantwoordelijk voor wat? Motivatie is mijn belangrijkste drijfvern. Meedoen aan de bouw van de Wijkertunnel om de eer, zegt me niet zoveel Jan Wallet, toezichthouder tunnelbouw Projectgroep Tunnelbouw Projectgroep Tunnelbouw springt het meest in het oog. Zij maakt de tweede tunnel bij Velsen, die de files bij de Velsertunnel gaat oplossen, Beverwijk zal ontlasten van het doorgaande verkeer, de Kop van Noord-Holland dichter bij de Randstad brengt en de economie een stevige stimulans kan geven. Maar ook uit technisch oogpunt is de bouw van de Wijkertunnel interessant. In deze tunnel worden de nieuwste opvattingen en technieken over veiligheid en inrichting toegepast. En het is vooral een project waarin de Bouwdienst van Rijkswaterstaat vanuit diverse disciplines inbreng heeft. projecf 10

11 Zowel vanuit de eigen gelederen, alsook vanuit het bedrijfsleven. De zogeheten open marktbenadering. Zen tunnel blijft natuurlijk een buis waar je auto s doorheen jaagt. Het enige dat je doet is de techniek verfijnen Albert Schouten, voormalig hoofd constructiebureau Rijkswaterstaat Bouwdienst Projectgroep Wegaanleg Projectgroep Wegaanleg is verantwoordelijk voor alle nieuwe wegen van zuid naar noord. Van de aftakking van de A9 vlak voor de Velsertunnel via de nieuwe A22 door de Wijkertunnel tot aan de aansluiting op de aloude A9 bij Uitgeest. Elf kilometer asfalt, met daaronder vele centimeters dikke onderlagen van verschillende materialen én duizenden kubieke meters aan zandlichamen. Het is de projectgroep die het eerst is gestart, want het zand om de ondergrond voor wcgen en viaducten aan te leggen werd al in 1989 uitgereden. Tevens gaat zij als één van de laatsten, begin 1997, het werk afronden met de beplanting. Wj zijn letterlijk en figuurlijk het verbindend element Nico Dirkmaat, uitvoerder grondwerk wegenbouw Projectgroep Kunstwerken Projectgroep Kunstwerken realiseert diverse soorten kunstwerken: viaducten, tunneltjes en duikers over en onder bestaande en nieuwe (water)wegen en overkluizingen ter bescherming van gas- en waterleidingen die onder het nieuwe tracé liggen. Zoals anderen werken op afgelegen bouwplaatsen in het polderlandschap, werkt deze projectgroep deels juist aan het verbreden van bestaande viaducten. En moet zij dus rekening houden met weggebruikers die langsrazen en er geen last van mogen hebben. Door gebruik te maken van in het werk gestorte (weg)dekken, krijgen viaducten een slanker aanzien dan in de jaren zeventig. Meen bij Uitgeest is prefab materiaal gebruikt, omdat het (trein)verkeer door moet. Natuurlijk is mijn werk belangrijk, maar dat is dat van de timmerman ook. We maken het samen Paul van Ree, maatvoerder Projectgroep Procedures, Milieu en Landschap Rijkswaterstaat gaat zorgvuldig om met z n omgeving. Volgens deze filosofie gaat de Projectgroep Procedures, Milieu en Landschap te werk. Vantevoren zoveel mogelijk inzicht krijgen en dan goed kijken en luisteren naar wat het project teweeg brengt in de regio. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van de grondwaterbemaling en overlast van bouwactiviteiten voor de omwonenden? Eén en ander betekent dat men moet zorgen voor overleg, de juiste vergunningen en als het niet anders kan een duidelijke schaderegeling. Deze projectgroep werkt veel en vaak achter de schermen en zorgt er zeer essentieel voor dat anderen in het project hun werk kunnen doen. Ik kan niet bemiddelen, maar ik kon aan mensen in de Broekpolder wel uitleggen wat de manier van werken van Rijkswaterstaat i? Jaap Schuijt, projectleider geluidswal Projectgroep Bediening en Inrichting Het verkeer veilig en snel door de tunnel vervoeren en deze na gereedkomen efficiënt beheren. Dat was de achterliggende gedachte van de Projectgroep Bediening en Inrichting toen zij, in overleg met de ontwerpers, het programma van eisen opstelde. Daarin wordt bijvoorbeeld de nieuwste techniek aangegeven om in de tunnel stilstaande weggebruikers te informeren via de (auto)radio. Projectgroep Voorlichting en PR Informatie geven aan en vragen beantwoorden van zowel medewerkers als geïnteresseerden van buiten. Dit is één van de hoofdtaken van de Projectgroep Voorlichting en PR. En aangezien de bouw van de tunnel opvalt, is die belangstelling van buitenaf er zeker geweest. Met het Informatiecentrum Neem de Wijkertunnel eens gaf Rijkswaterstaat gezicht aan het project en getuigde daarmee van een open houding naar buiten toe. Honderden belangstellenden kregen van hieruit de unieke kans om het bouwen van dichtbij te volgen. Iedereen kreeg de gelegenheid tot een rondleiding over het werk; van student weg- en waterbouwkunde tot schoolkinderen uit de buurt. 11 project

12 Communiceren met de regio begint met luisteren naar de regio Maddy Kloet, projectvoorlichter Project WijVelS Zoals gezegd staat Project WijVeiS op zich en is ongeveer van dezelfde importantie als het Project Wijkertunnel. In WijVelS wordt het nieuwe fenomeen Dynamisch VerkeersManagement voor zover mogelijk voorbereid. Met andere woorden: Hoe kun je de toenemende verkeersstromen zo geleiden, dat de wegcapaciteit optimaal wordt benut? Om de weggebruiker snel en veilig naar de plaats van bestemming te vervoeren moet alles wat een weg, (Wijker)tunnel, brug of viaduct te bieden heeft eruit gehaald worden. Al sinds eind jaren tachtig staat daartoe in Oostzaan de bedieningscentrale CBO. Deze regelt de verkeersstromen in de regio Amsterdam plus Wisselstrook op de Al en voert de bediening en bewaking van de Coentunnel en Zeeburgertunnel. Maar de ontwikkeling gaat verder. In Noord-Holland worden in hoog tempo verkeersbeheersingssystemen op het hoofdwegennet geplaatst. Tegelijkertijd wordt in deze provincie studie verricht naar de toekomst van bewaking en bediening van rijkstunnels. Deze componenten zijn samengebracht in het Project WijVelS. Vroeger waren we bezig met wegen, tegenwoordig vooral met afwegen Harmen van Noppen, verkeersdeskundige project 12

13 13 ~ project

14

15

16 Ve I se rt u n n e I Verbondenheid Enige honderden meters ten westen van de Wijkertunnel ligt sinds 1957 de Velsertunnel; een combinatie van twee buizen voor verkeer (oorspronkelijke naam Velser Autotunnel) en een tunnelbuis voor twee treinsporen (Velserrdtunnel). Velser- en Wijkertunnel zijn onlosmakelijk verbonden. Door het Noordzeekanaal dat ze passeren, maar ook door de bouw- methoden. Die worden vaak vergeleken, en laten zien hoe de tunnelbouwtechniek de afgelopen decennia is ontwikkeld. Daarnaast kennen ze allebei een lange voorgeschiedenis. En samen moeten ze de komende jaren de verkeersdrukte rond het Noordzeekanaal in de IJmond het hoofd bieden. De Velsertunnel het regionale verkeer en de Wijkertunnel het doorgaande verkeer. Toename gemotoriseerd verkeer Nadat in 1929 de Noordersluis te IJmuiden gebouwd was, moest het Noordzeekanaal verbreed worden. Hierbij kwam de vraag aan de orde wat er met de spoorwegbrug en het pontveer bij Velsen moest gebeuren. De ontwikkelingen in het gebied rond de mond van het kanaal en de opkomst van het gemotoriseerd verkeer zorgden voor een groeiende behoefie aan een drastische verbetering van deze oever- verbinding. In 1934 werd bekeken of het veer bij Velsen met enige ponten en steigers uitgebreid kon worden, of misschien wel vervangen of tunnel. Na studie bleek dat op den duur niet voldoende zou zijn om de groeiende verkeersstroom te verwerken. Een brug bood ook geen oplossing. Een laag gelegen, beweegbare brug zou het scheepvaartverkeer immers hinderen. En een vaste brug moest een doorvaarhoogte van ruim 60 m krijgen, met langgerekte hoge opritten om het hoogteverschil, dat driemaal zou groot zou zijn als bij een tunnel, te overwinnen. De keuze voor de Velserverkeerstunnel was gemaakt. Door de bebouwing langs het kanaal moest de Velsertunnel met de aansluitende wegen op enige honderden meters ten oosten van het ponixeer neergelegd worden. Voor het langzame verkeer niet aantrekkelijk. Daarom werd besloten om de Velserverkeerstunnel uitsluitend voor het autoverkeer open te stellen, en het pontveer te handhaven voor het langzame verkeer. In eerste instantie dacht men voldoende te hebben aan een tunnel met één verkeerskoker. Deze zou al het 6 à 7 voudige van het toenmalige verkeersaanbod kunnen verwerken. Hinderlijke spoorbrug Tegelijkertijd met de studies naar de Velsertunnel, nam omstreeks 1930 (na de crisisjaren) het scheepvaartverkeer naar Amsterdam weer langzaam toe. De spoorbruggen bij Velsen vormden hiervoor een ernstig belemmering. In 1939 werd bekeken of naast de spoorbrug een spoortunnel gebouwd kon worden. Een combinatie met de verkeerstunnel was op die plek vanwege ruimtegebrek helaas niet mogelijk. Omdat de kosten voor twee ahonderlijke tunnels tientallen miljoenen duurder waren dan een geuitegreerde tunnel, werd uiteindelijk gekozen om de spoor- en éénkokerige verkeerstunnel tegelijkertijd en naast elkaar te bouwen. Uitvoering In mei 1941, tijdens de bezetting van het land, startte de uitvoering van het tunnelbouwproject volgens de droge bouwputmethode. Damwanden werden geslagen, twee 24 meter lange tunnelmoten gemaakt. Maar in november 1942 moest het werk onder druk van de oorlog gestaakt worden. De bouwput liep weer vol water en bleef tot april 1952 het enige zichtbare resultaat van deze bouwperiode. Toen was het herstel van het land zover dat er weer geld was om verder te gaan. Maar inmiddels was het verkeer over de ponten zo toegenomen dat een éénkokerige verkeerstunnel niet meer voldoende was. Besloten werd tot de bouw van een verkeerstunnel met twee rijkokers. Hiervoor moest eerst een groot gedeelte van de ai gemaakte werken gesloopt worden. Uiteindelijk ging N.V. Amsterdamsche Ballast Maatschappij in april 1953 van start met de bouw van de Velsertunnel zoals die is. Droge bouwputmethode Met de droge bouwputmethode wordt bedoeld: een put die met behulp van bemaling droog bgjk Op de bodem hiervan wordt de tunnel gebouwd. In de tijd van de Velsertunnelbouw bood deze techniek de gunstigste bouwomstandigheden tegen de laagste financiële consequenties, ondanks de benodigde zeer diepe bemaling. Toepassing van de zinkmethode was historie 16

17 moeilijk in verband met de waterhuishouding. Op de plaats van de bouwput zat op 16m -N.A.P. een waterafsluitende kleilaag, die het grondwater in twee gebieden scheidde: het brakke bovenwater en zoet spanningswater. Bij het baggeren van de zinksleuf in de bodem van het kanaal voor de tunnelelementen zou deze kleilaag doorbroken worden. Het zoete grondwater zou dan blijvend vermengd raken met het brakke water. De situatie stond toe om de tunnel volgens de droge bouwputmethode te bouwen, waarbij de kleilaag na voltooiing van de tunnel weer kon worden hersteld. Oorspronkelijke planning was om de tunnels eind 1958 in gebruik te nemen. Maar tijdens de bouw bleef de omvang van het pontverkeer gestadig toenemen. Vanaf 1954 kwam de druk op de ketel, en werd de bouw met een jaar versneld. 28 september 1957 werd de 130 miljoen kostende Velser-spoor- en verkeerstunnel met de aansluitende infrastructuur geopend. Geen permanente oplossing Met een capaciteit van auto s per dag, het 4 à 5 voudige van het toenmalige aanbod, dacht men bij de opening van de Velsertunnel het groeiend verkeersaanbod voor hele lange tijd de baas te kunnen. Niet wetend dat een kleine i0 jaar later de steeds doorgaande groei van het autoverkeer alweer langzaam maar zeker voor nieuwe problemen zou gaan zorgen. Vanaf 1990 willen er tegen de auto s per etmaal door de Velsertunnd. Geschat wordt dat dit in het jaar met de Wijkertunnel erbij- op zal lopen tot finingin Juliana opende in 1957 de Velsemrnnel 17 historie

18 1 1 Bouw Velsertunnel volgens de open- of droge bouwputmethode, Het Noordzeekanaal half buiten gebruik 3 Velsertunnel open voor verkeer, 1957 historie 18

19

20 Voorwerk - - Van tekenen naar ondertekenen De Wijkertunnel is sinds de jaren dertig de 16e verkeerstunnel die de natuuriijke hindernis van het Nederlandse water snel en veilig passeert. Bij de bouw maakte men veel gebruik van kennis en ervaring opgebouwd door de jaren heen, vakmanschap en techniek verworven door mensen en bedrijven. Sommige methoden biijven in wezen onveranderd, andere zijn door de jaren van wetenschap en praktijk verfijnd. Het mooiste is om een werk compleet af te maken. Niet dat je wat begint en dan moet stoppen Jaap Schuijt, projectleider geluidswal Het voorbereidende werk voor het Project Wijkertunnel is al vroeg gestart. Ver voor minister mevrouw J.R.H. Maij-Weggen van Verkeer en Waterstaat op 10 juni 1993 officieel de eerste damwandpaal slaat. Eind jaren zestig geven studies aan dat de Velsertunnel onvoldoende capaciteit biedt voor groei in de toekomst In 1974 besluit de politiek dan ook tot de aanleg van een tweede verkeerstunnel bij Velsen onder het Noordzeekanaal. Het duurt echter nog vele jaren eer de (economische) nood hoog wordt en de financiën gevonden. December 1992 wordt het echte startsein voor de bouw van de Wijkertunnel gegeven, men kiest in Den Hadg voor gedeeltelijke financiering door een consortium van banken. Dan is het Project Wijkertunnel geboren en raken de bouwactiviteiten in een stroomversnelling. Gebaseerd op het meet-, reken- en tekenwerk van al die voorgaande jaren. Mijn geweten zit op kantoor. Ik meet in het terrein, hij controleert van tekening Martin van den Bosch, landmeetkundige Zand, zand, zand Met ingang van 1 maart 1993 gaan de bouwers op drie plaasen in Nederland aan het werk aan de beide oevers van het Noordzeekanaal ter hoogte van Velsen, elders in de IJmond langs het 11 kilometer lange traject van wegen en viaducten en in het Zuidhollandse Barendrecht, waar het bouwdok ingericht wordt voor het maken van de zes tunnelelementen. De tunnelbouwers gaan eerst de grond in. Tegen de zomer beginnen de graafinachines in Velsen en Beverwijk aan hun grote klus. Om de beide bouwputten voor de toeritten te kunnen graven wordt een half miljoen kubieke meter grond verwijderd en naar depots verreden. De wegenbouwers verzetten in deze tijd in een gesloten zandbalans een half miljoen kubieke meter zand. Dit is een deel van de 2 miljoen kubieke meter die al in 1989 is aangevoerd uit de Noordzee en het nabijgelegen recreatiegebied Spaarnwoude. Daarvan zijn zandlichamen gestort die met de ondergrond inklonken tot fundament voor de toeleidende rijkswegen en viaducten. Dat zoute zand uit de Noordzee wordt gefilterd als kofie Nico Dirkmaat, uitvoerder grondwerk wegenbouw Ook elders langs het nieuwe verkeerstraject tussenvelsen en Uitgeest gaan heipalen en graafinachines rap en diep de grond in na de officiële handeling van de Minister. Bij Uitgeest wordt het bestaande viaduct over provinciale weg N203 en spoorlijn Zaandam-haar verbreed. De A9, waarin het viaduct ligt, krijgt op het nieuwe traject Beverwijk-Uitgeest een grotere capaciteit en wordt verbreed van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Moderne technieken maken het mogelijk in het grootste deel van het project slankere betonconstructies toe te passen. Dit in tegenstelling tot de viaducten met de geprefabriceerde liggers uit de jaren zeventig die in het tracé voorkomen. Met droge voeten De eerste fase van de tunnelbouw gebeurt zoveel mogelijk droog. Vandaar de grondwaterbemaling die aan de noorden zuidkant van het kanaal geïnstalleerd wordt. De projectgroepen Tunnelbouw en Procedures, Milieu en Landschap begeleiden het maken van de bronnen en het heiwerkvoor de beide damwandconstructies. Zo wordt er op 17m -NAP in de noord- en zuidput van de toeritconstructie gewerkt met droge voeten! Nleen aan water dat uit de lucht vult heb ik een hekel Danny Verhagen, watermecanicien voorbereiding 20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Tijd van staal, beton en asfalt Continu werken Vanaf het najaar van 1993 draait het Project Wijkertunnel op volle toeren. De voorbereidende werkzaamheden zijn op alle plaatsen achter de rug. Het fundament is gelegd en de volgende twee jaar wordt er continu gewerkt aan de drie hoofdonderdelen van tunnel, kunstwerken en wegen. Het is de tijd van staal, beton en asfalt, de belangrijkste bouwmaterialen. De zachte winter van 93/ 94 en de mooie zomers vergemakkelijken het werk. Gemiddeld werken ruim duizend mensen aan het project, verdeeld over circa 25 grote en kleine bouwplaatsen. Deze zijn op de vele planningen in de bouwen directieketen overzichtelijk verdeeld over zeven onderdelen: Locatie Velsen toerit zuid, Locatie Beverwijk toerit noord, Bouwlocatie bouwdok Barendrecht, Afzinkproces (dat al snel als de afkorting OTAO door het leven gaat), Afbouw Wijkertunnel, Elektro/Mechanische Installaties en de eindstreep: Opleveren. De zinkmethode De Wijkertunnel wordt gebouwd volgens de beproefde zinkmethode. In bouwdok Barendrecht worden zes elementen voor het onderwaterdeel geconstrueerd en in Velsen en Beverwijk de zuidelijke en noordelijke toerit. Na transport en afzinken van de afzonderlijke elementen ontstaat in de bodem van het Noordzeekanaal een ruwe tunnel. Afwerking en inrichting maken het tot een volwaardige verkeerstunnel. De eerste zinkmethode-tunnel werd in i894 in Amerika afgezonken. Hoewel er ook andere bouwmethoden bestaan, voldoet het systeem in principe nog steeds. Vele tunnels in Nederland zijn aangelegd volgens deze methode, ofschoon elke tunnel weer zijn eigen specifieke kenmerken in ontwerp en uitvoering heeft. Zo is de Wijkertunnel met een hellingspercentage van 4,5 Yo één van de steilste verkeerstunnels van ons land. De totale lengte van de tunnel, met open toerit en gesloten onderwaterdeel, is circa meter en bestaat uit twee tunnelbuizen van elk circa 13 meter breed met ieder 2 rijstroken en een vluchtstrook. Kon ten tijde van de houw van de Velsertunnel het Noordzeekanaal nog deels tot bouwput worden drooggelegd (de open bouwputmethode), bij de bouw van de nieuwe tunnel is het een voorwaarde dat het scheepvaartverkeer zo min mogelijk wordt gehinderd. De Velser attractie De bouw van een tunnel spreekt tot de verbeelding. Het is een groot waterstaatkundig project, waarvan je niet vaak getuige kan zijn. De meeste aandacht van publiek en media gaat dan ook uit naar de beide open bouwputten in Velsen. Bovendien is de locatie niet afgelegen. Het is gemakkelijk bereikbaar en heeft een prima informatiecentrum. Van week tot week is goed te zien wat handen en machines maken en hoe het werk vordert. Voor buitenstaanders is het de mooiste tijd. Hier wordt gebouwd, dat is overal te zien, te horen en te ruiken. Als later de bouwputten met bouwwerken weer gedeeltelijk met zand afgedekt zijn, moet het imponerende in de kleinere deelwerken gevonden worden. Zo n bouwput is een krent in depap. Het is schatgraven naar het verleden van het land waarop je leefp Thomas de Groot, rijksgeoloog Het is de tijd van staal en beton in Velsen. In deze maanden worden de twee kokervormige toeritten van de tunnel, ten dele op in de grond gevormde palen, moot voor moot gebouwd uit stalen vlechtwerk, verrijdbare houten bekisting en beton. Deze palen gaan dwars door de oertijd Jan Wallet, toezichthouder tunnelbouw Werkvloeren, betondekken en waterkelders worden gestort en de wanden van het bedieningsgebouw opgetrokken. Volgens de planning loopt locatie zuid voorop, locatie noord aan de Beverwijkse kant volgt twee maanden later. In juni 1994 wordt de eerste vliesconstructie bij toerit zuid op de grond aangebracht. Een immens vel PVC-folie voorkomt dat het grondwater na stopzetting van de bemaling de tunnel inloopt. Hierdoor kan de hetonconstructie van de toerit korter zijn dan bij de Velsertunnel; een van de noviteiten uit de koker van de Bouwdienst. Een deel van de binnen- en buitenbekisting van de toeritten wordt in januari 1994, na gebruik, vervoerd naar Barendrecht. Beton is zo warm dat je er wel een eige op kunt bakken Bart Suiker. betonstorter constructie 28

DE N31 DOOR HARLINGEN

DE N31 DOOR HARLINGEN DE N31 DOOR HARLINGEN In 1963 werd de huidige N31 verhoogd op een talud aangelegd. Nu, 45 jaar later maakt het talud plaats voor een verdiepte bak. Dit betekent een constructief bijzonder ingrijpende en

Nadere informatie

Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal

Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal Versmalde rijstroken Fasering of tijdelijke afzetting? Een technisch verhaal in mensentaal Wie gele strepen op de weg ziet, denkt waarschijnlijk: werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor tijdelijke afzettingen

Nadere informatie

Sloopwerkzaamheden en afsluiting viaduct Arnhemsebovenweg Werkzaamheden aan talud A12 en geluidsschermen langs de Drift

Sloopwerkzaamheden en afsluiting viaduct Arnhemsebovenweg Werkzaamheden aan talud A12 en geluidsschermen langs de Drift Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1169-RBO

Nadere informatie

DE N31 DOOR HARLINGEN

DE N31 DOOR HARLINGEN DE N31 DOOR HARLINGEN Rond 1960 werd de huidige N31 verhoogd op een talud aangelegd. Nu, bijna 60 jaar later maakt het talud plaats voor een verdiepte bak. Dit betekent een constructief bijzonder ingrijpende

Nadere informatie

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Leiden Ringweg Oost Bouwfasering Sumatrabrug Opdrachtgever Gemeente Leiden Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Utrecht, 10 mei 2012 Definitief

Nadere informatie

Kom kijken hoe wij het maken 24 mei 2014 van 10-16 uur

Kom kijken hoe wij het maken 24 mei 2014 van 10-16 uur UITNODIGING DAG VAN DE BOUW OP ZATERDAG 24 MEI WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP WWW.DAGVANDEBOUW.NL APRIL 2014 Kom kijken hoe wij het maken 24 mei 2014 van 10-16 uur Op zaterdag 24 mei is het weer zover,

Nadere informatie

1. Wat weet ik er al van. Ik doe mijn werkstuk over "Tunnels en Bruggen". Ik weet er nog niet veel van, daarom wil ik er meer over weten.

1. Wat weet ik er al van. Ik doe mijn werkstuk over Tunnels en Bruggen. Ik weet er nog niet veel van, daarom wil ik er meer over weten. Edwin van Tienen TUNNELS EN BRUGGEN Inhoud. 1. Wat weet ik er al van. 2. Tunnels. 2.1 Boren. 2.2 Tunnels in de bergen. 3. De kanaaltunnel. 3.1 Tunnel onder de zee. 3.2 De TGV. 4. Bruggen. 4.1 Onderzoeken

Nadere informatie

Frisse lucht voor de eerste Coentunnel

Frisse lucht voor de eerste Coentunnel auteur Ton Peters Dura Vermeer Beton en Waterbouw BV Renovatie vraagt rigoureuze aanpassingen in betonconstructies oude Coentunnel Frisse lucht voor de eerste Coentunnel 1 Tijdelijke stempelconstructie

Nadere informatie

Renovatie Velsertunnel

Renovatie Velsertunnel Renovatie Velsertunnel Vervolgbijeenkomst 23 september 2013 Rijkswaterstaat 1 Renovatie Velsertunnel Agenda Onderdeel Presentatie Inleiding 1. Stand van zaken project Natasja Fokke 2. Scope en referentiefasering

Nadere informatie

Velsertunnel in 2016 negen maanden dicht

Velsertunnel in 2016 negen maanden dicht Overzicht omleidingsroutes en verwachte hinder Velsertunnel in 2016 negen maanden dicht Haarlem Noord Beverwijk Hoe rijd je van Haarlem Noord naar Beverwijk als de Velsertunnel in Vanuit Haarlem Noord

Nadere informatie

Fotoreportage Fotoreportage van de werkzaamheden aan de A6

Fotoreportage Fotoreportage van de werkzaamheden aan de A6 Fotoreportage Fotoreportage van de werkzaamheden aan de A6 De werkzaamheden zijn in volle gang. Deze fotoreportage geeft de stand van zaken van de werkzaamheden van onder andere de viaducten over de A6.

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, inclusief weekendafsluiting

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, inclusief weekendafsluiting Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-0949-RBO

Nadere informatie

Werkboek. N31 Harlingen 2017

Werkboek. N31 Harlingen 2017 Werkboek N31 Harlingen 2017 De N31 is een gezamenlijke opdracht van Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeente Harlingen met als partner ProRail. Ballast Nedam ontwerpt en legt de nieuwe N31 aan in

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus 20 3980 CA BUNNIK info@poortvanbunnik.nl / www.poortvanbunnik.nl

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus 20 3980 CA BUNNIK info@poortvanbunnik.nl / www.poortvanbunnik.nl Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail Robert Bos info@poortvanbunnik.nl

Nadere informatie

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Datum Maart 2015 Status Tracébesluit Pagina 2 van 7 Aanpassingen A1 Apeldoorn-Zuid Beekbergen Voor u ligt de samenvatting van het Tracébesluit A1

Nadere informatie

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011 speciale uitgave augustus 2011 N237 Utrecht-Amersfoort Vanaf begin september werkt aannemersbedrijf Mourik-Groot Ammers aan de reconstructie van de N237, het gedeelte tussen de Berekuil en de Universiteitsweg.

Nadere informatie

RIJTACKER TE RIETHOVEN

RIJTACKER TE RIETHOVEN VOORWOORD STAND VAN DE VERKOOP De nieuwbouw van Rijtacker te Riethoven begint al goed de lucht in te gaan. Eind november is zelfs al de 2e verdiepingsvloer gestort! Bij de kavels 1-6 is er ook begonnen

Nadere informatie

Tracé Haagweg. 3.9.1 Beschrijving. 3.9.2 Bouwfase. >Ø 1500 x 5 >Ø 800 >Ø 1500 x 4 <Ø 800 x 22. 150 KV x 1 10 KV x 9 DHV B.V.

Tracé Haagweg. 3.9.1 Beschrijving. 3.9.2 Bouwfase. >Ø 1500 x 5 >Ø 800 >Ø 1500 x 4 <Ø 800 x 22. 150 KV x 1 10 KV x 9 DHV B.V. DHV B.V. 3.9 Tracé Haagweg 3.9.1 Beschrijving Het Tracé Haagweg gaat vanaf knooppunt Ypenburg direct ondergronds ter hoogte van de bestaande aansluiting van de Laan van Delfvliet op de Laan van Hoornwijck.

Nadere informatie

: Informatie werkzaamheden kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg : Communicatie A2 Maastricht DOORKIESNR. : 043-350 71 50 BIJLAGEN : 3

: Informatie werkzaamheden kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg : Communicatie A2 Maastricht DOORKIESNR. : 043-350 71 50 BIJLAGEN : 3 BETREFT BEHANDELD DOOR : Informatie werkzaamheden kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg : Communicatie A2 Maastricht DOORKIESNR. : 043-350 71 50 BIJLAGEN : 3 Maastricht, 02 oktober 2013 Geachte heer / mevrouw,

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1187-RBO

Nadere informatie

Foto s met beschrijving gepresenteerd tijdens de mini tentoonstelling. Velser tunnel. 31 januari tot en met 26 maart pag. 1

Foto s met beschrijving gepresenteerd tijdens de mini tentoonstelling. Velser tunnel. 31 januari tot en met 26 maart pag. 1 Foto s met beschrijving gepresenteerd tijdens de mini tentoonstelling Velser tunnel 31 januari tot en met 26 maart 2017 pag. 1 Object 40003 De 'eerste spade' voor de aanleg van de Velsertunnels op 6 mei

Nadere informatie

Aankondiging werkzaamheden en afsluiting tunnel Kooiweg en tunnel Heuvelsesteeg en werkzaamheden ten behoeve van de verlegging van het Valleikanaal

Aankondiging werkzaamheden en afsluiting tunnel Kooiweg en tunnel Heuvelsesteeg en werkzaamheden ten behoeve van de verlegging van het Valleikanaal Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1208-RBO

Nadere informatie

Fotoreportage Fotoreportage van de werkzaamheden aan de A6

Fotoreportage Fotoreportage van de werkzaamheden aan de A6 Fotoreportage Fotoreportage van de werkzaamheden aan de A6 De werkzaamheden zijn in volle gang. Deze fotoreportage geeft de stand van zaken van de werkzaamheden van onder andere de viaducten over de A6.

Nadere informatie

Veranderende samenleving: aanleg van de A27 bij Amelisweerd

Veranderende samenleving: aanleg van de A27 bij Amelisweerd Veranderende samenleving: aanleg van de A27 bij Amelisweerd De aanleg van de nieuwe, oostelijker gelegen rijksweg 22 bij Utrecht was opgenomen in het 1200 km-plan van 1960. In 1968 werd de verbinding tussen

Nadere informatie

Voor een volledig overzicht van de uitspraken van mijn ambtsvoorganger verwijs ik naar bijlage 1.

Voor een volledig overzicht van de uitspraken van mijn ambtsvoorganger verwijs ik naar bijlage 1. a 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

Wat gebeurt er buiten langs de A6?

Wat gebeurt er buiten langs de A6? Fotoreportage Wat gebeurt er buiten langs de A6? De werkzaamheden voor de verbreding van de A6 zijn sinds april van dit jaar in volle gang. Langs het tracé liggen metershoge zandhopen die laag voor laag

Nadere informatie

(Asfalteer)Werkzaamheden tussen Veenendaal en Overberg en bij Veenendaal-West

(Asfalteer)Werkzaamheden tussen Veenendaal en Overberg en bij Veenendaal-West Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1251-RBO

Nadere informatie

April Werk aan de stad in april

April Werk aan de stad in april April 2017 Via deze nieuwsbrief informeren wij u iedere maand over de werkzaamheden in Assen. Ook vertellen wij u meer over acties en regelingen die bijdragen aan de bereikbaarheid van de stad. Werk aan

Nadere informatie

Tracé Boortunnel lange variant

Tracé Boortunnel lange variant DHV B.V. 3.5 Tracé Boortunnel lange variant 3.5.1 Beschrijving Vanaf de A13 gaat het Tracé Boortunnel lange variant (BTL) omlaag om de A4, alle aansluitingen van knooppunt Ypenburg en de Laan van Hoornwijck

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

Werkzaamheden A1/A6. A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug

Werkzaamheden A1/A6. A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug Werkzaamheden A1/A6 A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug Rijkswaterstaat zorgt voor betere doorstroming en betrouwbaardere reistijd De A1 en in het verlengde

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 1, oktober 2010

NIEUWSBRIEF nr. 1, oktober 2010 NIEUWSBRIEF nr. 1, oktober 2010 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over nieuwbouwproject Rodeborg. Zoals we al eerder hebben aangekondigd, willen wij u door middel van nieuwsbrieven op de hoogte houden

Nadere informatie

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden Persbericht Datum: 26 oktober 2016 Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden In de zomer van 2017 gaat de ombouw van de

Nadere informatie

December van Baarle te realiseren.

December van Baarle te realiseren. December 2017 In de kom van Baarle- Nassau (Nederland) en Baarle-Hertog (België) is sprake van problemen op het gebied van doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid. Om deze problemen aan te pakken

Nadere informatie

INFO-brief Knooppunt Muiderberg

INFO-brief Knooppunt Muiderberg INFO-brief Knooppunt Muiderberg Datum : 20 april 2017 Onderwerp : INFO-brief nr 4 Doc.nr. : SAAONE-COM-BRI-100085 Geachte heer, mevrouw, In opdracht van Rijkswaterstaat werkt bouwcombinatie SAAone aan

Nadere informatie

3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan

3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan DHV B.V. 3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan 3.11.1 Beschrijving Het Tracé Prinses Beatrixlaan sluit aan op de bestaande afrit 11 Rijswijk en Delft van de A4. De helling van het viaduct over de A4 wordt in

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-0948-RBO

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Project Holendrecht-Diemen (A9 Gaasperdammerweg)

Informatiebijeenkomst Project Holendrecht-Diemen (A9 Gaasperdammerweg) Informatiebijeenkomst Project Holendrecht-Diemen (A9 Gaasperdammerweg) Malou van der Pal Omgevingsmanager IXAS Zuid-Oost 1 Agenda 1. Veiligheid 2. Wie is IXAS? 3. Projectgebied, kenmerken en aanpak IXAS

Nadere informatie

Presentatie SIKB 11 oktober 2016

Presentatie SIKB 11 oktober 2016 Project Holendrecht-Diemen (A9 Gaasperdammerweg) Presentatie SIKB 11 oktober 2016 Juanne Rours communicatie en omgevingsmanager bewoners 1 Agenda Veiligheid: safety topic Wie is IXAS? Programma Schiphol

Nadere informatie

Figuur 1: overzicht werkzaamheden aan bruggen en Hoofdweg Oostzijde (N520)

Figuur 1: overzicht werkzaamheden aan bruggen en Hoofdweg Oostzijde (N520) Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Doorkiesnummer Uw brief

Nadere informatie

A15-A12: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet

A15-A12: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet don0214hd070b A15-: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet De A15 wordt doorgetrokken. Er komt een nieuw stuk snelweg tussen Ressen en de (tussen Duiven en Zevenaar). Verder worden delen van de bestaande

Nadere informatie

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12 Afzender Postbus 111, 2130 AC Hoofddorp, Nederland Aan de bewoners van dit adres Datum 7 februari 2014 Referentie 121027-02834 Bladnummer 1/6 Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12

Nadere informatie

WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN. Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool.

WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN. Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool. WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool. 10 1 WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 1. LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 1.1 - STEEDS DRUKKER OP DE WEG Dit werkboek gaat over Leeuwarden Vrij-Baan.

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis

Verbreding A1 Bunschoten Hoevelaken Combinatie Van Gelder - Mobilis Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u van ons de eerste nieuwsbrief over de realisatie Verbreding A1 Bunschoten-Spakenburg richting het Knooppunt Hoevelaken. Deze nieuwsbrief heeft het doel u te informeren

Nadere informatie

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND!

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Nieuwsbrief augustus 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Tot nu toe waren er nog weinig werkzaamheden te zien voor de ver bre - ding van de N279 tussen s-hertogenbosch

Nadere informatie

Tracébesluit. N50 Ens-Emmeloord. Landschapsplan. Datum 3 april 2014

Tracébesluit. N50 Ens-Emmeloord. Landschapsplan. Datum 3 april 2014 Tracébesluit N50 Ens-Emmeloord Landschapsplan Datum 3 april 2014 Status definitief Colofon Referentienummer RW1929-28/14-007.031 Uitgegeven door Rijkswaterstaat Midden-Nederland Informatie Telefoon Fax

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning Dijkdoorvoer en overkluizing tankput H43 even. 24 december 2015 Versie 1.0

Aanvraag omgevingsvergunning Dijkdoorvoer en overkluizing tankput H43 even. 24 december 2015 Versie 1.0 Aanvraag omgevingsvergunning Dijkdoorvoer en overkluizing tankput H43 even 24 december 2015 Versie 1.0 i Documenttitel Aanvraag omgevingsvergunning dijkdoorvoer en overkluizing tankput H 43 even Status

Nadere informatie

Verslag van Vervolgbijeenkomst Renovatie Velsertunnel 23 september 2013

Verslag van Vervolgbijeenkomst Renovatie Velsertunnel 23 september 2013 Toekanweg 7 Haarlem Postbus 3119 2001 DC Haarlem T 023 530 13 01 F 023 530 13 02 www.rijkswaterstaat.nl Verslag van Vervolgbijeenkomst Renovatie Velsertunnel Contactpersoon Ilkel Taner Omgevingsmanager

Nadere informatie

11-14 september Drachtsterweg en Drachtsterbrug afgesloten

11-14 september Drachtsterweg en Drachtsterbrug afgesloten drachtsterweg en omgeving DEZE NIEUWSBRIEF INFORMEERT U OVER DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN VAN HET PROJECT. aug/sept 2015 WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP: WWW.VRIJ-BAAN.NL OF VIA TEL. 058 284 40 40 11-14 september

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold

NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold Drachten - Drentse grens Maart 2015 NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold > Subsidie > Bustour > Afsluitingen Eerste asfalt voor nieuwe N381 Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft woensdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel Jaargang 1 nummer 1 juli 2014 Nieuwsbrief Oirschot-Boxtel 150 kv Inhoud Voorwoord 02 Oog voor de omgeving tussen Boxtel en Oirschot 03 In kaart 04 Stappen van aanleg 05 Feiten & cijfers en planning 06

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

VOETPRINT VAN NIEUWE WEG IS AL TE ZIEN

VOETPRINT VAN NIEUWE WEG IS AL TE ZIEN Nieuwsbrief november 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel VOETPRINT VAN NIEUWE WEG IS AL TE ZIEN Het gaat goed. Tot nu toe zijn we zeker tevreden. We hebben even last gehad van een natte periode,

Nadere informatie

DE VOLTOOIING VAN DE AUTOSNELWEG ZWOLLE ASSEN GRONINGEN

DE VOLTOOIING VAN DE AUTOSNELWEG ZWOLLE ASSEN GRONINGEN DE VOLTOOIING VAN DE AUTOSNELWEG ZWOLLE ASSEN GRONINGEN Inleiding De aanleg van de autosnelwegen is in het algemeen een aangelegenheid van het rijk. Met de autosnelweg Zwolle Assen Groningen en dan met

Nadere informatie

Project Zuidasdok. Steven Delfgaauw en Ivo Visser. 28 april 2015 KIVI-TTOW

Project Zuidasdok. Steven Delfgaauw en Ivo Visser. 28 april 2015 KIVI-TTOW Project Zuidasdok Steven Delfgaauw en Ivo Visser 28 april 2015 KIVI-TTOW 1 Inhoud Zuidas en Zuidasdok Stand van zaken Uitdagingen Vragen uit de zaal 2 3 Zuidas Amsterdam Nieuw gemengd stedelijk gebied

Nadere informatie

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland )

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Zoetermeer, februari 12 Algemeen Decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) zijn samen verantwoordelijk

Nadere informatie

voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:??????

voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:?????? Koning Willem Alexanderkanaal Een beleefroute voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:?????? Tekst: Bert Dijenborgh - Foto s: Dianne Dijenborgh 12 Drenthe MagazinE 1216-DM31_ ALEXANDERKANAAL.indd

Nadere informatie

Combiplan Nijverdal. Martijn Takken 6 November 2014

Combiplan Nijverdal. Martijn Takken 6 November 2014 Combiplan Nijverdal Martijn Takken 6 November 2014 1 Volker InfraDesign Het Interne integrale ontwerpbureau voor de infrasector van VolkerWessels en voor Volker Construction International / Volker Stevin

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1286-RBO

Nadere informatie

Voor de realisatie van voornoemd project worden werkterreinen en bouwwegen ingericht.

Voor de realisatie van voornoemd project worden werkterreinen en bouwwegen ingericht. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6117 4 februari 2016 Verkeersbesluit plaatsing verkeersborden en aanbrengen verkeerstekens op het wegdek van afrit Harlingen

Nadere informatie

Mededeling. Hierbij ontvangt u de eerste voortgangsrapportage van het programma.

Mededeling. Hierbij ontvangt u de eerste voortgangsrapportage van het programma. PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Voortgangsrapportage programma Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen. Kern mededeling: In de vergadering van de commissie Economie en Bereikbaarheid van 14 oktober

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt Muiderberg

Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt Muiderberg abcdefgh Rijkswaterstaat Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt Muiderberg Een beschrijving van de problemen en de mogelijke oplossingen 28 maart 2006 abcdefgh Rijkswaterstaat Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt

Nadere informatie

architectuur stedenbouw landschap

architectuur stedenbouw landschap Traverse Dieren Rheden N786 Apeldoorns Kanaal N348 Projectteam Gijs Wolfs / Paul Kersten / Janneke Dries / Mieke van der Arend Opdrachtgever Gemeente Rheden / Provincie Gelderland Ontwerp 2011-2012 (realisatie

Nadere informatie

Wij gaan u confronteren met de grootste infrastructurele opgave voor Zaanstad in de komende 10 jaren. Dia 1

Wij gaan u confronteren met de grootste infrastructurele opgave voor Zaanstad in de komende 10 jaren. Dia 1 Wij gaan u confronteren met de grootste infrastructurele opgave voor Zaanstad in de komende 10 jaren. Dia 1 Spoorse doorsnijdingen in Zaanstad Al sedert de 80er jaren wordt gezocht naar oplossingen voor

Nadere informatie

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West Zuid West Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. De landelijk netbeheerder TenneT

Nadere informatie

Samenvatting ontwerptracébesluit. A59 Drongelens Kanaal

Samenvatting ontwerptracébesluit. A59 Drongelens Kanaal Samenvatting ontwerptracébesluit A59 Drongelens Kanaal Aanpak A59 Drongelens Kanaal De brug over het Drongelens Kanaal en het viaduct over de Hoogeindse Rondweg bij Waalwijk zijn aan vervanging toe. Dat

Nadere informatie

RIJKSWATERSTAAT Renovatie Verkeerscentrale NWN Energiegebouw Velsen-Zuid. Ruimtelijke onderbouwing

RIJKSWATERSTAAT Renovatie Verkeerscentrale NWN Energiegebouw Velsen-Zuid. Ruimtelijke onderbouwing RIJKSWATERSTAAT Renovatie Verkeerscentrale NWN Energiegebouw Velsen-Zuid --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ruimtelijke

Nadere informatie

Nieuwe Zeesluis IJmuiden

Nieuwe Zeesluis IJmuiden Nieuwe Zeesluis IJmuiden Jan Rienstra, Omgevingsmanager Rijkswaterstaat Rob Gordijn, Omgevingsmanager OpenIJ Welkom Waarom de nieuwe zeesluis Korte terugblik Wat staat de komende tijd op de planning Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Nieuwsflits OV SAAL Special

Nieuwsflits OV SAAL Special Special, juli 2013 Nieuwsflits OV SAAL Special In deze Nieuwsflits Special laten wij u zien hoe de aanleg van het zogenoemde palenmatras in zijn werk gaat. Dit palenmatras wordt aangelegd om de slappe

Nadere informatie

Spooruitbreiding Amstelveenseweg Maart 2014

Spooruitbreiding Amstelveenseweg Maart 2014 Spooruitbreiding Amstelveenseweg Maart 2014 Spooruitbreiding Amstelveenseweg Maart 2014 Het traject Schiphol en Lelystad wordt een moderne spoorsnelweg met meer capaciteit. Dat is nodig omdat steeds meer

Nadere informatie

Informatiebulletin Reconstructie gedeelte Baarschotsestraat en Bouwrijp maken fase 1 Tuindorp Baarschot Dorst

Informatiebulletin Reconstructie gedeelte Baarschotsestraat en Bouwrijp maken fase 1 Tuindorp Baarschot Dorst Informatiebulletin Reconstructie gedeelte Baarschotsestraat en Bouwrijp maken fase 1 Tuindorp Baarschot Dorst Binnenkort starten de werkzaamheden in Dorst-west als voorbereiding op de bouw van de eerste

Nadere informatie

Liever investeren in energiebesparing dan in zonnepanelen

Liever investeren in energiebesparing dan in zonnepanelen De Trias Bavarica van directievoorzitter Jan-Renier Swinkels: Liever investeren in energiebesparing dan in zonnepanelen 10 oktober 2013 Geen Trias Energetica maar de Trias Bavarica. Oftewel: liever zoveel

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

aanleg werkspoor in Antwerpen (Ekeren) voor hsl Antwerpen-Nederlandse grens www.nmbs.be nmbs infofolder over de werken

aanleg werkspoor in Antwerpen (Ekeren) voor hsl Antwerpen-Nederlandse grens www.nmbs.be nmbs infofolder over de werken aanleg werkspoor in Antwerpen (Ekeren) voor hsl Antwerpen-Nederlandse grens www.nmbs.be nmbs infofolder over de werken nleg hsl Antwerpen-Nederlandse grens aanleg hsl Antwerpen-Nederl aanleg hsl Antwerpen-Nederlandse

Nadere informatie

VERKENNING. Aan de zuidzijde zijn schermen aanwezig vanaf de Groen Zoomweg tot aan de Oranjelaan.

VERKENNING. Aan de zuidzijde zijn schermen aanwezig vanaf de Groen Zoomweg tot aan de Oranjelaan. BRON A A28 Bron A > A28 > Milieubeleidsplan Harderwijk 2009-2012 1/5 VERKENNING figuur 1 De A28 vanuit de wijk Drielanden Aan de zuidzijde van de gemeente Harderwijk ligt de rijksweg A28. De A28 is één

Nadere informatie

DIRECfflÊ NOaRB^HMtAND. 1 o 6446 VELSERSPOORTUNWEL ALS AUTOTUNNEL.

DIRECfflÊ NOaRB^HMtAND. 1 o 6446 VELSERSPOORTUNWEL ALS AUTOTUNNEL. VELSERSPOORTUNWEL ALS AUTOTUNNEL. Notitie naar aanleiding van een voorstel van de Tweede Kamerleden Jorritsma-Lebbink en Lauxstermann. DIRECfflÊ NOaRB^HMtAND 1 o 6446 BIBLIOTHEEK fifiref êdm c ü 3 Waterstaat

Nadere informatie

Bijlage 1. Herkomstbestemmingrelaties. Goudappel Coffeng

Bijlage 1. Herkomstbestemmingrelaties. Goudappel Coffeng Bijlage 1. Herkomstbestemmingrelaties uit model Goudappel Coffeng Operationeel verkeersmanagement Zuid Kennemerland 5 mei 2011 H-B relaties Zuid Kennemerland 2008 2-uurs matrices voor OS (7-9) en AS (16-18)

Nadere informatie

To t d e p u z z e l p a s t

To t d e p u z z e l p a s t To t d e p u z z e l p a s t > De stukken liggen voor u op tafel... U vraagt zich af: Zou ik wel alle stukken van de puzzel hebben? En hoe maak ik er één geheel van? Onmogelijk? Misschien reikt een helpende

Nadere informatie

Randstadspoor: meer dan rails leggen. Specialisten buigen zich over financiering. Regio praat mee over dienstregeling NS

Randstadspoor: meer dan rails leggen. Specialisten buigen zich over financiering. Regio praat mee over dienstregeling NS De bouw van stations en spoorverbredingen in de regio Utrecht gaat door, dankzij het projectbesluit van de minister van Verkeer en Waterstaat. Nu zijn de regio en NS aan zet om afspraken te maken over

Nadere informatie

Zorg TOEKOMSTBESTENDIGE ZORGAPPARTEMENTEN IN WOONWIJK MEPPEL

Zorg TOEKOMSTBESTENDIGE ZORGAPPARTEMENTEN IN WOONWIJK MEPPEL 30 TOEKOMSTBESTENDIGE ZORGAPPARTEMENTEN IN WOONWIJK MEPPEL In Meppel werden voor het plan Koedijkslanden oudere flats gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Voor Woonconcept werden hier 42 zorgappartementen

Nadere informatie

aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins - (070) 326 15 91

aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins - (070) 326 15 91 MEMO aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins datum doorkiesnummer bijlage(n) 01-10-2013 (070) 326 15 87 - (070) 326 15 91 betreft Voorlopig Faseringsdraaiboek Haagweg

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Rapport Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Datum: 10 september 2011 Rapportnummer: 2011/271 2 Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

Lesbrief. Dijken. Kijken naar dijken. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. Dijken. Kijken naar dijken. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief Dijken Kijken naar dijken www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Kijken naar dijken Zonder de duinen en de dijken zou jij hier niet kunnen wonen: bijna de

Nadere informatie

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen Nr. NB 6039 Bestuursovereenkomst tussen de Staat en de provincie Noord -Brabant betreffende het maken van aanvullende afspraken ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg A4, Dinteloord-Bergen op Zoom De

Nadere informatie

Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012

Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012 Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december 2011 Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012 Rijkswaterstaat heeft voor de aansluiting Utrecht Noord een aantal mogelijke

Nadere informatie

Engineering geluidsschermen langs de Rijksweg A28 ter hoogte van Vathorst

Engineering geluidsschermen langs de Rijksweg A28 ter hoogte van Vathorst Ontwikkelingsbedrijf Vathorst Engineering geluidsschermen langs de Rijksweg A28 ter hoogte van Vathorst Akoestische randvoorwaarden (memo) Datum 6 september 2004 OBV072/Bxt/0727 Kenmerk Eerste versie 1

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

Bergweg-Zuid. Lage Bergse Bos. Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15

Bergweg-Zuid. Lage Bergse Bos. Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15 Bergweg-Zuid Lage Bergse Bos Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15 Inpassingsmogelijkheden Door de bouw van de tunnel op maaiveld ontstaat er in het Lage Bergse Bos een verhoging van ongeveer zeven

Nadere informatie

Minister kiest voor Blankenburg tunnel Havenbedrijf krijgt vrij spel: allemaal meeroken en ophoepelen!

Minister kiest voor Blankenburg tunnel Havenbedrijf krijgt vrij spel: allemaal meeroken en ophoepelen! Minister kiest voor Havenbedrijf krijgt vrij spel: allemaal meeroken en ophoepelen! Minister Schultz van Haegen (VVD) heeft vandaag (7-12-2011) haar voorkeur heeft uitgesproken voor de aanleg van de Blankenburgtunnel

Nadere informatie

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013 Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind Datum: 16 januari 2013 Inleiding Dit is het uitvoeringsplan voor de reconstructie van het Moleneind te Drachten. Dit plan is bedoeld om inzicht te geven in de wijze

Nadere informatie

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u?

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. Deze groei

Nadere informatie

WERK BOEK. DE CENTRALE AS Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool.

WERK BOEK. DE CENTRALE AS Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool. WERK BOEK DE CENTRALE AS Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool. 1 DE CENTRALE AS IN NOORDOOST-FRYSLÂN 1.1 - STEEDS DRUKKER OP DE WEG Het wordt steeds drukker op de weg. Steeds meer mensen hebben een

Nadere informatie

Vraagstuk: Kustversterking & Boulevard

Vraagstuk: Kustversterking & Boulevard Inhoudsopgave Vraagstuk: Kustversterking & Boulevard Samenwerking Oplossing: suppletie en dijk in Boulevard Inrichting ontwerp Details Huidige Objecten Nieuwe objecten (NWO) Fasering uitvoering Tijdelijke

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Zuidwillemsvaart. Paul van Donk en Teun Geenen

Zuidwillemsvaart. Paul van Donk en Teun Geenen Zuidwillemsvaart S ochtends moesten wij om 8 uur op school zijn om in de bus te stappen richting Den Bosch. Toen wij daar aankwamen kregen wij een lekker bakske koffie, en mochten wij het museum van het

Nadere informatie