Ons kenmerk IA00/ Datum uw brief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief"

Transcriptie

1 InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 20 december 2013 Ons kenmerk IA00/ Contactpersoon Ton van Gemert Onderwerp Bedrijfsplan regionale ICT- Samenwerking Rijk van Nijmegen Aankondiging inrichting Modulaire Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2016 Datum uw brief Doorkiesnummer (024) Geachte leden van de Raad, Graag informeren wij u over het bedrijfsplan dat de gemeenten in het Rijk van Nijmegen hebben gemaakt voor een ICT-samenwerking, in opdracht van de gemeentesecretarissen. Het traject startte in december 2012 met een plan van aanpak en resulteerde in oktober 2013 in bijgevoegd bedrijfsplan dat wij op 17 december hebben vastgesteld onder voorbehoud van positief advies van de Ondernemingsraad. Het bedrijfsplan is in projectvorm opgesteld door medewerkers van de negen gemeenten in het Rijk van Nijmegen, te weten Druten, Beuningen, Wijchen, Heumen, Mook en Middelaar, MUG (Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek) en Nijmegen. Het is het resultaat van een intensief proces waarin alle betrokkenen zeer nauw hebben samengewerkt. De colleges van Gemeente Wijchen en Druten hebben besloten niet per medio 2014 toe te treden, resp. de besluitvorming uit te stellen tot na de verkiezingen in De ICT-samenwerking is de basis en het vliegwiel voor verdere samenwerking in de regio. Een samenwerking op de harde ICT, dat wil zeggen het beheer en de exploitatie van de ICTinfrastructuur, is de eerste focus maar zeker niet het einddoel. De huidige gemeentelijke netwerken worden uiteindelijk, middels glasvezelverbindingen, gekoppeld tot één centraal netwerk dat centraal beheerd wordt. Wij denken dat door ICT-samenwerking in regionaal verband de kwetsbaarheid van de deelnemende gemeenten vermindert, de kwaliteit van de dienstverlening wordt verbeterd en vermindering van (meer)kosten plaats vindt. Daarnaast geldt dat zonder de ICT-samenwerking andere vormen van samenwerking niet of moeilijk mogelijk zijn. Belangrijke thema s voor de gemeenten zijn decentralisaties binnen het sociale domein, de focus op digitale dienstverlening, en het Nieuwe Werken. Dit vereist een uitwisseling van gegevens tussen gemeenten. De ICTsamenwerking in het Rijk van Nijmegen zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling mogelijk is, tot stand komt en beheerd wordt RB bedrijfsplan ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen.docx

2 Gemeente Nijmegen InformatieManagement & Automatisering Vervolgvel 1 De ontwikkeling naar een centraal beheerd netwerk verloopt in twee fases. Met fase 1, streefdatum medio 2014, start de samenwerking in de meest lichte vorm op basis van een vastgestelde Diensten- en Productencatalogus (zie bijlage). Medewerkers blijven in vaste dienst van de eigen gemeente. Zij worden functioneel aangestuurd vanuit één organisatorische entiteit binnen Gemeente Nijmegen. Gemeente Nijmegen treedt op als gastheergemeente. Het hoofd van deze organisatorische entiteit legt direct verantwoording af aan de gemeentesecretaris van de gastheergemeente. Met fase 2, streefdatum 1 januari 2016, zal de lichte vorm opgaan in een Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (verder MGR) en komen medewerkers in dienst van die Regeling. Het uiteindelijke doel van de regionale ICT-samenwerking is om een efficiënte uitvoeringsorganisatie te zijn, aan alle gemeenten binnen het Rijk van Nijmegen de dienstverlening te bieden op I&A-gebied, gemeenten actief te faciliteren en te ontzorgen en de partner te zijn voor alle gemeenten als informatiemanagement-intermediair tussen business en ICT. Wij zullen met een separaat raadsvoorstel uw Raad om toestemming vragen om de MGR op termijn te mogen aangaan. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, drs. H.M.F. Bruls De Gemeentesecretaris, drs. B. van der Ploeg Bijlagen: Bedrijfsplan regionale ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen, november 2013 Diensten- en productencatalogus, november RB bedrijfsplan ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen.docx

3 Op weg naar de Regionale InformatieDienst Rijk van Nijmegen van, voor en door de gemeenten Beuningen, Heumen, Groesbeek, Ubbergen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar en Nijmegen Versie december 2013

4 Letters alleen zijn slechts klanken De juiste letters krijgen betekenis in een woord De juiste woorden krijgen betekenis in een zin De juiste zinnen krijgen betekenis in een verhaal De juiste gegevens krijgen betekenis in hun context De juiste context krijgt betekenis in informatie De juiste informatie krijgt betekenis als kennis (Retsugil 98)

5 Samenvatting De gemeenten in Het Rijk van Nijmegen hebben een Bedrijfsplan voor een ICT-samenwerking gemaakt in opdracht van de gemeentesecretarissen en op basis van een vastgestelde Business case. Anton van Gemert, Hoofd I&A van Gemeente Nijmegen, fungeerde daarbij als ambtelijk opdrachtnemer. Henk de Groot, Thorbecke, fungeerde als operationeel projectleider. Het traject startte eind 2012 met een Plan van Aanpak en resulteerde in december 2013 met de oplevering van dit Bedrijfsplan. Het Bedrijfsplan is in projectvorm opgesteld door medewerkers van de gemeenten in Het Rijk van Nijmegen (de gemeenten Druten, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar, MUG-gemeenten (bestaande uit de gemeenten Groesbeek, Ubbergen, Millingen aan de Rijn), Nijmegen en Wijchen). In december 2013 is het Bedrijfsplan aangepast omdat Gemeente Wijchen heeft besloten niet per medio 2014 deel te nemen aan de ICT-samenwerking en het college van Gemeente Druten besloten heeft de besluitvorming over de ICT-samenwerking uit te stellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen De ICT-samenwerking is de basis en het vliegwiel voor verdere samenwerking in de regio. Een samenwerking op de harde ICT is de eerste focus, maar zeker niet het einddoel. Een ICT-samenwerking is een noodzakelijke voorwaarde om I-vraagstukken op te pakken. De huidige gemeentelijke netwerken worden uiteindelijk, middels glasvezelverbindingen, gekoppeld tot één netwerk dat centraal beheerd wordt. De huidige netwerken met al hun koppelingen en datacentra worden geleidelijk omgevormd tot dat ene netwerk met een centraal datacenter en met centrale koppelingen en generieke voorzieningen. Het realiseren van één centraal beheerd netwerk start na de formele besluitvorming over de ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen. De samenwerking krijgt vorm in twee fasen. Met fase 1, streefdatum medio 2014, start de samenwerking in de meest lichte vorm op basis van een vastgestelde Diensten- en Productencatalogus. Medewerkers blijven in die fase in dienst van de eigen gemeente. Zij worden belast met de uitvoering van werkzaamheden binnen hun functiegebied, eventueel op een andere Samenvatting December i -

6 locatie. Zij worden functioneel aangestuurd vanuit één organisatorische entiteit. Dat zal een nieuw, apart op te richten afdeling met een eigen structuur zijn binnen Gemeente Nijmegen. Met fase 2, streefdatum 1 januari 2016, zal die lichte vorm overgaan als nieuwe toegevoegde functie (module) binnen de Modulaire Gemeenschappelijk Regeling (MGR) en komen de medewerkers in dienst van de MGR. Tijdens fase 1 vindt de voorbereiding van de overgang naar die situatie plaats. Voor gemeenten moet het uiteindelijk niet uitmaken op welk beleidsterrein en met welke gemeente(n) uit de regio zij willen samenwerken. Vanaf fase 1 beheert de samenwerking de technische infrastructuur, de generieke voorzieningen en de generieke software (zie de Dienstenen productencatalogus) die gemeenten nodig hebben om samen te werken in de regio. Zoals meerdere autotypes dezelfde bodemplaat als basis hebben, zo zijn de technische infrastructuur, voorzieningen en software voor gemeenten beschikbaar om samenwerkingen met een of meer gemeenten binnen het Rijk van Nijmegen aan te gaan. De voordelen van de ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen zijn: Kwetsbaarheid - Voor alle gemeenten geldt dat de kwetsbaarheid afneemt. Dat betreft de personele, kwantitatieve kwetsbaarheid. Ook de kwetsbaarheid op kennis en beschikbaarheid van systemen neemt af. Kwaliteit - In de eerste jaren zal de kwaliteit van de dienstverlening aan de deelnemende gemeenten in iedere geval gelijk blijven; Naarmate de tijd vordert, neemt de kwaliteit toe als gevolg van de toegenomen kennis en kunde (onder andere wegens toegenomen specialisatie) en meer mogelijkheden om ontwikkelingen te incorporeren voor alle gemeenten; (meer)kosten - Bij gelijkblijvende omstandigheden blijven de kosten in het eerste jaar gelijk, in de volgende jaren zijn de meerkosten minder dan voor de afzonderlijke gemeenten in het geval zij niet samen zouden werken. Een vierde K, de K van Kansen voor personeel, is toegevoegd om expliciet te maken dat de samenwerking ook voor de medewerkers uit het Rijk van Nijmegen kansen biedt en de ICT-samenwerking daar expliciet werk van maakt. Samenvatting December ii -

7 De kenmerken van de ICT-samenwerking in Het Rijk van Nijmegen zijn hieronder opgesomd. De samenwerking: is een efficiënte uitvoeringsorganisatie op het gebied van informatiemanagement en automatisering die de dienstverlening aan de deelnemende gemeenten centraal stelt; stuurt de ICT-medewerkers van de deelnemende gemeenten functioneel aan vanaf medio 2014 (Fase 1) vanuit een nieuwe afdeling binnen Gemeente Nijmegen; functioneert als een module binnen de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2016 (Fase 2); werkt met betrekking tot het ICT-beheer vanuit Gemeente Nijmegen tenzij fysiek beheer op de locatie noodzakelijk is; organiseert de gebruikersondersteuning zo dicht als nodig is bij de gebruiker. Vanaf fase 1 zal die ondersteuning op locatie zijn, in de loop van de tijd wordt dat in overleg aangepast aan de wensen en eisen van de gemeenten en van de samenwerking; levert haar diensten op basis van een diensten- en productencatalogus met verplichte en optionele onderdelen; neemt de hardware van de deelnemende gemeenten niet over bij de start van de samenwerking om fase 1, maar beheert het vanaf dat moment; in de situatie dat de samenwerking onderdeel uitmaakt van de MGR, Fase 2, wordt de hardware op natuurlijke momenten overgedragen; werkt toe naar één netwerkomgeving waar alle deelnemende gemeenten via glasvezel verbonden zijn; heeft bij aanvang een formatie van circa 53 fte; werkt op basis van twee dienstverleningsovereenkomsten, namelijk een collectieve en een individuele. De collectieve dienstverleningsovereenkomst heeft betrekking op de verplichte onderdelen uit de Diensten- en Productencatalogus. De individuele dienstverleningsovereenkomst heeft betrekking op de optionele diensten en producten; voert het I&A-beleid uit van de deelnemende gemeenten (de verantwoordelijkheid voor het beleid blijft bij de deelnemers); De realisatie van de samenwerking geschiedt op een projectmatige wijze. Een projectorganisatie wordt ingericht met als doel de samenwerking in de volle breedte te implementeren en werkend op te leveren aan de opdrachtgever. Per medio 2014 wordt de samenwerking opgeleverd in de lichte vorm en per 1 januari 2016 in de vorm van een module binnen de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling. Namens de projectgroep, Ton van Gemert, Gemeente Nijmegen Henk de Groot, Thorbecke December Samenvatting December iii -

8 Inhoudsopgave Samenvatting... i 1 Inleiding Situatie Uitgangspunten en randvoorwaarden Aanpak Leeswijzer Voordelen van de ICT-samenwerking Vliegwiel en basis voor verdere samenwerking Kwetsbaarheid verminderen Kwaliteit verbeteren Kosten: minder meerkosten K van Kansen voor personeel Nadelen Beschrijving van de ICT-samenwerking Missie en visie ICT Rijk van Nijmegen: een partnergerichte organisatie Taken van de samenwerking Samenwerken gedeelde verantwoordelijkheid Opdrachtgever-, opdrachtnemerschap en regievoeren Juridische vorm Minimale deelnametermijn Organisatie De uitgangspunten voor de structuur Structuur Ondersteunende diensten Huisvesting Achterblijvende taken en verantwoordelijkheden bij de deelnemende gemeenten December iv -

9 5 Financiën Minder meerkosten Begroting ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen Verrekenmethodiek Opstartkosten lichte vorm Risico s Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Procedure met betrekking tot uittreding Personeel Fase 1: start van de ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen Fase 2: inrichten van de nieuwe organisatie Diensten en producten Input DVO s De diensten en producten ICT-beheerprocessen Interne processen en methodieken Helpdesk en lokale ondersteuning ICT, de techniek Eén regionetwerk, één regiodomein Netwerkkoppeling Datacentra Harmonisatie Beschikbaarheid Realisatie van de ICT-samenwerking en het vervolg Besluitvorming en start van de implementatie Projectorganisatie Organisatie Personeel De verdere I&A-samenwerking Bijlagen Diensten- en productencatalogus December v -

10 Oprichting, organieke en personele invulling ICT-samenwerking PIOFACH ten behoeve van ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen Compensatiebedrag doorlopende kapitaallasten Voorbeeld Compensatie voor kapitaallasten lopende investeringen Loonsomknelpunten Opbouw van de deelnemersbijdrage ICT-Beheerprocessen Netwerkkoppeling Domeintopologie December vi -

11 1 Inleiding 1.1 Situatie Door de gemeenten in het Rijk van Nijmegen (te weten de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, Groesbeek, Ubbergen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen) is in 2012 een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van samenwerking op het gebied van I&A. In het onderzoek is een business case opgesteld waarin de samenwerking globaal is uitgewerkt. De business case gaat over het brede terrein van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT), van infrastructuur tot gegevensbeheer en informatiebeleid. Voor de realisatie ervan is een fasering aangebracht waarin onderscheid is gemaakt tussen hardware (ICT-infrastructuur), de generieke applicaties, procesapplicaties en processen en tot slot beleid. De eerste focus in de business-case ligt op de harde ICT-infrastructuur (inclusief telefonie) en op enkele generieke applicaties. De colleges van de negen betrokken gemeenten hebben ingestemd met de business case. Daarna hebben de gemeentesecretarissen de opdracht gegeven om een Bedrijfsplan op te stellen. Dat Bedrijfsplan moet de I&A-samenwerking invullen en beschrijven. Onderdelen daarin zijn de juridische basis, de organisatorische inbedding, het functie- en personeelsplan, het financieel model voor administratie en rapportage, de diverse samenwerkingsrollen en de voorbereiding op de operationele startsituatie. Bij aanvang van het project was sprake van een ander regionaal project om een regionale Gemeenschappelijke Regeling (GR) te realiseren met daarin de ondersteunende functies (PIOFACH 1 ). Ook de ICT-samenwerking zou onderdeel worden van een dergelijke, overkoepelende gemeenschappelijke regeling. Het Regionaal AanjaagTeam (RAT) moest de regionale GR realiseren. Om redenen is dit traject echter niet van de grond gekomen. Om toch te zorgen dat de I&A-samenwerking gebruik kan maken van de ondersteunende functies is voor de korte termijn besloten om die functies te betrekken van een gastheergemeente. Als in dit document gesproken wordt over gastheergemeente dan wordt Gemeente Nijmegen 2 bedoeld. In december 2013 is het Bedrijfsplan aangepast omdat Gemeente Wijchen heeft besloten niet per medio 2014 deel te nemen aan de ICT-samenwerking en het college van Gemeente Druten besloten heeft de besluitvorming uit te stellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen Toetreding op een later tijdstip zal verlopen volgens een nog door de deelnemende gemeenten op te stellen toetredingsprotocol. 1 PIOFACH is een acroniem binnen de bedrijfsvoering waarmee alle relevante bedrijfsvoeringselementen gebundeld zijn. Overigens is de ICT-samenwerking een van de bedrijfsvoeringselementen 2 De gastheergemeente is bepaald door een score op de aspecten beschikbare werkruimte, ondersteuningsmogelijkheden op de bedrijfsvoeringelementen, centrale ligging en bereikbaarheid, toegang tot fysieke systemen Inleiding December

12 Dit Bedrijfsplan is, naast een beschrijving van de ICT-samenwerking, een leidraad voor het traject dat in 2014 en 2015 gevolgd wordt om de I&A-samenwerking verder op te zetten. 1.2 Uitgangspunten en randvoorwaarden Dit Bedrijfsplan is gebaseerd op de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden, welke zijn meegegeven in de opdrachtformulering 3 : De op te richten organisatie moet geschikt zijn om zowel de automatiserings- als de informatiemanagementactiviteiten uit te kunnen voeren; de eerste stap in de samenwerking is de samenwerking op de A-activiteiten. De I-activiteiten kunnen dan optioneel ingebracht worden; De samenwerking voert voor de deelnemende gemeenten het beheer uit op álle ICT-componenten; De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de A-activiteiten ligt bij de samenwerking; Alle deelnemende gemeenten zijn verbonden via een glasvezelring (Telemann); Binnen de samenwerking worden zo veel mogelijk taken uitgevoerd door de eigen medewerkers; Voor gemeenten bestaat de mogelijkheid om verschillende diensten en producten af te nemen van de samenwerking. Een deel is echter verplicht. De verplicht af te nemen diensten en producten en de diensten en producten die facultatief af te nemen zijn, zijn opgenomen in een Diensten- en productencatalogus; Alle deelnemende gemeenten handelen, voorafgaand aan de samenwerking, legitiem qua licenties; Het totale budget dat of alle gelden die gemeenten inzetten voor de taken die door de samenwerking worden uitgevoerd en de hard- en / of softwaremiddelen die daarvoor worden gebruikt, wordt door de gemeenten beschikbaar gesteld aan de samenwerking; Met deze middelen wordt het kosten- en kwaliteitsniveau van de individuele gemeenten (minimaal) gecontinueerd. De samenwerking wordt voor gemeenten daardoor niet duurder of goedkoper, de kwaliteit wordt niet beter of minder; De deelnemende gemeenten stellen een regievoerder aan. Die regievoerder is het primaire aanspreekpunt voor de samenwerking; De samenwerking krijgt uiteindelijk vorm in een gemeenschappelijke regeling; Medewerkers van de ICT-samenwerking werken op een centrale locatie; bij aanvang van de samenwerking is altijd een medewerker van de samenwerking bij de deelnemende gemeenten aanwezig. In de loop van de tijd wordt in overleg met de deelnemende gemeenten bekeken hoe en op welke wijze medewerkers van de ICT-samenwerking aanwezig zijn op de locaties. 3 Bron: Business Case samenwerking ICT regio Nijmegen, vliegwiel voor samenwerking, 11 april 2012, kernteam ICT-samenwerking Inleiding December

13 Tijdens het opstellen van dit Bedrijfsplan werden ook nieuwe invullingen, uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd. Dit gebeurde in samenspraak met de opdrachtgever. Deze nieuwe invullingen, uitgangspunten en randvoorwaarden zijn: Tot aan het moment dat er een definitieve gemeenschappelijke regeling is, is er een nieuwe afdeling binnen Gemeente Nijmegen die het ICT-personeel van de deelnemende gemeenten functioneel aanstuurt. Deze medewerkers zijn belast met taken binnen hun functiegebied en zij werken zo nodig op een andere locatie; Tijdens de fase voorafgaand aan de toetreding tot een gemeenschappelijke regeling brengt de gastheergemeente geen overheadkosten in rekening bij de deelnemende gemeenten; De kostendeling in de situatie van een gemeenschappelijk regeling vindt plaats op basis van logische dragers; De vierde K van Kansen voor het personeel is toegevoegd aan de drie K s (kwetsbaarheid, kwaliteit en minder (meer)kosten). Met het benoemen van die K is duidelijk dat het personeel de belangrijkste resource is van de samenwerking. De samenwerking stelt zich verantwoordelijk op en geeft álle medewerkers gelijke rechten op een plek in de samenwerking met voor iedereen gelijke ontwikkelkansen; Tegelijkertijd met de start van fase 1, de samenwerking in de lichte vorm, zal een regionaal I-overleg ingericht zijn waar de gemeenten hun (voorgenomen) I-activiteiten en investeringen afstemmen. Dit overleg heeft tot doel om de samenwerking op I-gebied te bevorderen en efficiëntie te bewerkstelligen op inhoudelijk, kwantitatief en financieel terrein. Dit overleg blijft bestaan tot ook de I-activiteiten opgenomen zijn in de ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen; De samenwerking krijgt uiteindelijk vorm in een module binnen de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR). Daar waar in dit bedrijfsplan gesproken wordt over een gemeenschappelijke regeling wordt (een module binnen) de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling bedoeld. 1.3 Aanpak De aanpak is er op gericht geweest om een gedragen Bedrijfsplan te creëren en om zo veel mogelijk medewerkers te betrekken. Nadat het Plan van Aanpak is vastgesteld is er vanaf januari 2013 contact geweest met alle ICT-medewerkers van de gemeenten. De medewerkers zijn gesproken en vervolgens is de projectorganisatie ingericht. De stuurgroep bestaat uit de gemeentesecretarissen van de gemeenten Beuningen en Groesbeek. Tijdens de stuurgroepbijeenkomsten zijn de ambtelijk opdrachtnemer en de operationele projectleider, t.w. Ton van Gemert, Gemeente Nijmegen, en Henk de Groot, Thorbecke, steeds aanwezig geweest. Inleiding December

14 De projectgroep is samengesteld met medewerkers van de deelnemende gemeenten. De inhoudelijke onderwerpen zijn volgens het principe van verantwoordelijkheid-en-zorg verdeeld over de projectgroepleden. Drie werkgroepen (Organisatie, Diensten- en producten en ICT, de techniek) zijn in het leven geroepen om te werken aan specifieke oplossingen en om detailinvullingen te formuleren. De werkgroepen stonden onder leiding van een of meerdere projectgroepleden, de verdere bemensing kwam uit de deelnemende gemeenten. Deze inhoudelijke details zijn met de financiële en P&O-managers van de deelnemende gemeenten verder uitgewerkt. Drie sessies getiteld Rijk van Nijmegen, sterk in netwerken zijn georganiseerd om de medewerkers uit de deelnemende gemeenten te betrekken. Het doel was steeds om hen mee te nemen in de stand van zaken, om onderling kennis te maken en om de basis te leggen voor de samenwerking op individueel niveau. Vervolgsessies zijn in voorbereiding. Naast hen en de medewerkers uit de projectorganisatie hebben tal van andere betrokkenen hun inhoudelijke inbreng geleverd zoals P&O-managers, financiële managers en medewerkers, informatiearchitecten en specialisten. Verder zijn bezoeken afgelegd aan de gemeentesecretarissen, bestuurders en OR-leden van de betrokken gemeenten. Ten slotte is een aantal reeds bestaande vergelijkbare samenwerkingsverbanden in Nederland bezocht om kennis te nemen van hun ervaringen, successen en valkuilen. 1.4 Leeswijzer In Hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de voordelen van de ICT-samenwerking. Samenwerking is geen doel op zich maar een middel voor een gemeente om de eigen doelen te realiseren. Dit hoofdstuk gaat daarom in op de zakelijke rechtvaardiging om de samenwerking op te zetten; Hoofdstuk 3 beschrijft hoe de samenwerking er uit komt te zien en welke missie en visie de samenwerking heeft. Er wordt ook ingegaan op de manier waarop de partijen met elkaar om zullen gaan. De hoofdstukken 4 tot en met 9 gaan in op de wijze waarop de ICT-samenwerking verder gerealiseerd wordt. Diverse onderwerpen passeren de revue, zoals de organisatievorm, de diensten en producten, de ICT-beheerprocessen en techniek. Waar nodig wordt het onderscheid gemaakt tussen de situatie in fase 1 en in fase 2. In fase 1 worden medewerkers uit Het Rijk van Nijmegen belast met werkzaamheden binnen hun functiegebied en eventueel op een andere locatie en is er sprake van een samenwerking in de lichtste vorm. Fase 2 wordt gezien als de fase waarin de samenwerking in de vorm van een gemeenschappelijke Inleiding December

15 regeling van start gaat. In Hoofdstuk 10 wordt de blik gericht op de verdere invulling van de samenwerking. Is er eerst sprake van een samenwerking op het terrein van de automatisering en het beheer, in het vervolg wordt de scope verruimd om ook de samenwerking op het informatiseringgebied mogelijk te maken. Bijlagen ten slotte sluiten het Bedrijfsplan af. Inleiding December

16 2 Voordelen van de ICT-samenwerking Dit hoofdstuk beschrijft de voordelen van de ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen. Samenwerken is geen doel op zich maar een middel om de eigen doelstellingen te realiseren. De deelnemende gemeenten hebben de doelstellingen om de kwetsbaarheid te verminderen, om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en om (meer)kosten te verminderen. Daarnaast geldt dat zonder de ICT-samenwerking andere vormen van samenwerking niet of moeilijk mogelijk zijn. De samenwerking maakt andere samenwerkingen mogelijk. De voordelen van de ICT-samenwerking worden hieronder toegelicht. 2.1 Vliegwiel en basis voor verdere samenwerking Belangrijke thema s voor gemeenten zijn de decentralisaties binnen het sociale domein, de focus op digitale dienstverlening, Het Nieuwe Werken en de ontwikkeling naar grotere gemeenten. Dit vereist een uitwisseling van gegevens tussen gemeenten. De ICT-samenwerking in Het Rijk van Nijmegen zorgt er voor dat de gegevensuitwisseling mogelijk is, tot stand komt (in overleg met de gemeenten) en beheerd wordt. Het moet voor gemeenten daarbij niet uitmaken met welke gemeente(n) uit de ICT-samenwerking samengewerkt wordt of op welk beleidsterrein dat gebeurt. Gemeenten moeten waar nodig invulling kunnen blijven geven aan hun eigen identiteit en hun eigen gemeentelijk beleid. De ICT-samenwerking formuleert het I-beleid van de gemeenten en stelt dat beleid voor aan de gemeenten ter besluitvorming. De verantwoordelijkheid en de besluitvorming over het I-beleid blijft bij en van de gemeenten. In een structureel I-overleg tussen de deelnemende gemeenten worden de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen besproken en wordt gezocht naar afstemming over de door iedere gemeenten gewenste stappen. De insteek voor het I-overleg is harmonisatie. De ICT-samenwerking beheert de technische infrastructuur, de bodemplaat die voor alle gemeenten uit de samenwerking gelijk is. 2.2 Kwetsbaarheid verminderen Voor de deelnemende gemeenten kan de samenwerking een oplossing zijn voor de kwetsbaarheid. Die kwetsbaarheid is niet voor iedere gemeente gelijk. Gemeente Mook en Middelaar kan zonder verdere samenwerking haar bemensing niet meer afstemmen op dat wat structureel nodig is. Dit terwijl Gemeente Nijmegen door haar grote omvang het gevoel voor de klant wel eens mist. Binnen een klein team is het niet altijd mogelijk om achtervang te organiseren. Het wegvallen van een medewerker wordt dan ook direct gevoeld. De afgelopen jaren hebben alle gemeenten hier in verschillende mate mee te maken gehad. Kwetsbaarheid kan worden opgelost met externe inhuur, maar dit brengt doorgaans hogere kosten met zich mee en er is extra inspanning nodig om de continuïteit te waarborgen. Voordelen van de ICT-samenwerking December

17 Een grotere organisatie kan makkelijker schuiven met capaciteit om ontwikkelingen bij te houden. Zij heeft de mogelijkheid om een juiste mix te creëren tussen specialisten en generalisten, want beide zijn nodig. Door de samenwerking verdwijnen eenmansposten en kan er vanuit de bestaande formatie sneller vervanging georganiseerd worden. Hierdoor verbetert de continuïteit van de werkprocessen en is de dienstverlening binnen een ruimer tijdsvenster mogelijk. De ICT-samenwerking start in fase 1 met een formatie van circa 53 fte. Binnen de samenwerking is het beter mogelijk om achtervang te organiseren en om het wegvallen van medewerkers op te vangen. De formatie-omvang van de samenwerking maakt het mogelijk om zo veel mogelijk taken in eigen beheer uit te voeren. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van de samenwerking. 2.3 Kwaliteit verbeteren De samenwerking biedt de mogelijkheid om de kwaliteit te verbeteren van informatiesystemen, processen en van de dienstverlening. Voor het eerste jaar van samenwerken zal het kwaliteitsniveau minimaal gelijk zijn aan het kwaliteitsniveau in de afzonderlijke gemeenten vóór de samenwerking. Uit gesprekken met betrokkenen bij andere samenwerkingen in Nederland komt, onder andere, het volgende naar voren: In een groter team specialiseren medewerkers zich meer dan in een klein team. Hierdoor kunnen deeltaken efficiënter worden uitgevoerd; Gemeenten die samen gaan werken, leren van elkaar. Dit biedt de kans om best practices te adopteren; De sfeer binnen een samenwerking is doorgaans zakelijker dan bij een gemeente. Er is meer focus op de dienstverlening aan de deelnemende gemeenten en er wordt gerichter op resultaat gestuurd. Dit verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening aan gebruikers; Nieuwe ontwikkelingen zijn lang niet altijd doorkleinere gemeenten te behappen. Te denken valt aan i-nup, technologieontwikkelingen en andere regionaliseringsontwikkelingen. Een grotere organisatie kan dit soort ontwikkelingen beter aan. Door gebruik te maken van de best practices en de ervaringen van de medewerkers uit Het Rijk van Nijmegen, kunnen bestaande of nieuwe oplossingen voor alle deelnemers worden gerealiseerd. De ICT-diensten en producten kunnende komende jaren voor enkele of alle gemeenten op een beter kwaliteitsniveau gebracht worden. 2.4 Kosten: minder meerkosten De samenwerking biedt de gemeenten de mogelijkheid om op termijn de meerkosten te verlagen. De samenwerking zal bij aanvang in de lichte vorm (fase 1) dezelfde A-activiteiten uitvoeren als de Voordelen van de ICT-samenwerking December

18 activiteiten die afzonderlijke gemeenten voorafgaand aan de samenwerking uitvoeren. Zij doet dat op hetzelfde kosten- en kwaliteitsniveau. Dus niet beter of goedkoper, maar ook niet slechter of duurder. De eerste fase van de samenwerking, met een looptijd van circa een jaar, staat in het teken van het standaardiseren. Dit zal op sommige onderdelen winst opleveren. Tegelijkertijd kost het proces van standaardiseren ook tijd en geld. In het eerste jaar van de samenwerking wordt er dan ook geen structurele kostenvermindering gerealiseerd. Mogelijkheden tot meerkostenvermindering liggen op de korte termijn op de volgende onderdelen: De inhuur van kennis kan afnemen omdat alle specialistische en generalistische kennis voorhanden is en beschikbaar komt voor alle gemeenten; Licenties kunnen gebundeld worden naar één naam; Er komt één Gemnet-aansluiting, één internetaansluiting waar alle gemeenten gebruik van maken; Digitale abonnementen; Samenvoegen van contracten (zoals voor achtervang of knipkaarten ) kunnen opgeheven worden; Uitwijkcontracten kunnen vervallen of naar beneden worden bijgesteld als gebruik gemaakt wordt van eigen datacenters als uitwijk; Mogelijk inkoopvoordeel; Minder inhuur. De schaal maakt het mogelijk om de meeste taken zelf uit te voeren. Door eigen mensen in te zetten, worden kosten verlaagd; Gezamenlijk gebruik van ICT-componenten; Gezamenlijke storage (opslag); Beschikbare verwerkingscapaciteit. Uiteindelijk geldt dat veel zaken nog maar een of twee keer gedaan hoeven te worden in plaats van veel vaker. Net iets groter maar niet veel duurder kopen, maakt het soms mogelijk dat meer gemeenten gebruik kunnen maken van hardware of software (zoals bijvoorbeeld een telefooncentrale). Alle gelden die de afzonderlijke gemeenten gebruiken om de activiteiten uit te voeren die in fase 1 overgaan naar de samenwerking, gaan in fase 2 daadwerkelijk over naar de samenwerking. In Hoofdstuk 5 worden de structurele kosten van de samenwerking uitgewerkt. In dat hoofdstuk worden ook de frictie- en desintegratiekosten uitgewerkt en wordt aangeven om welke project- en aanloopkosten het gaat. Bestaande samenwerkingsverbanden in Nederland ervaren dat het opzetten van de samenwerking beduidend meer inspanning en geld kost dan van tevoren wordt ingeschat. Zo zijn er eenmalige Voordelen van de ICT-samenwerking December

19 project-, aanloop-, frictie- en desintegratiekosten. Bovendien duurt het minstens twee jaar om nieuwe werkprocessen in te bedden en om te wennen aan de nieuwe situatie. 2.5 K van Kansen voor personeel De vierde K van Kansen voor personeel is toegevoegd aan de al bekende drie K s. De ICT-samenwerking gaat er van uit dat de medewerkers de belangrijkste resources zijn en dat er in hen geïnvesteerd moet blijven worden. Enthousiaste medewerkers leveren kwaliteit. De ICT-samenwerking zal een uitdagende werksituatie voor de medewerkers bieden, met volop mogelijkheden tot ontwikkeling. De ICT-samenwerking heeft behoefte aan generalisten én aan specialisten. Een grotere organisatie biedt mogelijkheden tot specialisatie, maar dat moet niet ten koste gaan van generalisten. Brede functies blijven nodig, ook in een grotere organisatie. Personele kwaliteiten kunnen in een groter samenwerkingsverband beter worden georganiseerd. Er zijn immers meer mogelijkheden voor medewerkers om zich te verdieping en te verbreden binnen het takenpakket en richting andere disciplines. Voor iedere ICT-medewerker van de deelnemende gemeente is er een gelijke kans voor een plaats in de samenwerking, met gelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor iedere medewerker. Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen om een aantrekkelijk werkgever te zijn en om de Kansen voor personeel waar te maken. 2.6 Nadelen De ontwikkeling naar de samenwerking kent niet enkel voordelen. Er zijn ook zaken die goed gemanaged moeten worden om nadelen te voorkomen. Verandering is niet bij iedereen welkom. Veranderingen kunnen als lastig en niet-wenselijk ervaren worden. Door steeds te communiceren wat de gevolgen voor een individuele medewerker zijn, kan de betrokkenheid en mogelijkerwijs ook het draagvlak vergroot worden; Veranderingen zijn niet voor iedereen gelijk. In tegenstelling tot de medewerkers van Gemeente Nijmegen maken de overige medewerkers twéé grote veranderingen mee: zowel de start van fase 1 ( lichte vorm bij gastheer Gemeente Nijmegen) als de overgang naar fase 2 heeft voor deze groep grote gevolgen. Dit vraagt extra aandacht, communicatie en begeleiding; De overgang naar de nieuwe situatie kan invloed hebben op de dienstverlening aan eindgebruikers. Naast het beheer van de technische infrastructuur en de dienstverlening naar de deelnemende gemeenten zal ook de vorming van de samenwerking tijd en energie kosten. De sturing zal er op gericht zijn dat het beheer en de dienstverlening niet of nauwelijks hinder van de vorming van de samenwerking ondervindt; De veranderingen vinden plaats terwijl het reguliere werk gewoon door moet gaan. Verbouwen met de winkel open dus. Zowel het reguliere werk als het veranderingswerk wordt uitgevoerd door de formatie van de samenwerking. De verwachting is dat dat haalbaar is. Voor het Voordelen van de ICT-samenwerking December

20 reguliere werk is minder formatie nodig dan de som van de huidige formatie. Het slim combineren van taken en werkwijzen levert tijdwinst op en deze wordt ingezet om de veranderingen te realiseren; Communicatie met achterblijvende personen staat onder druk. Tussen de samenwerking en de deelnemende gemeenten (of beter gezegd: tussen de regievoerders van de gemeenten en de accounthouder van de ICT-samenwerking) wordt een duidelijke en heldere communicatie opgezet. Dit zorgt er voor dat over-en-weer duidelijk is wat de wensen, eisen en gevoelens zijn over de levering van de I&A-diensten en producten. Het gebruik van een zogenaamde I-kalender 4 is daarbij handig; Ontvlechting is arbeidsintensief. Door het vertrek van ICT- en eventuele I-medewerkers zullen procedures binnen de deelnemende gemeenten veranderen. Het betreft alle procedures die met de I en met de A te maken hebben, zoals ondersteunings- en helpdeskprocedures. Wellicht dat ook werkzaamheden overgedragen moeten worden. Door per medewerker die overgaat naar de ICT-samenwerking zorgvuldig het huidige werkpakket te bespreken, kan de ontvlechting zonder grote problemen worden uitgevoerd; Er zijn tempoverschillen tussen de deelnemende gemeenten. De ICT-samenwerking moet aansluiten bij het betreffende tempo van de gemeenten. Dat betekent voor de ICT-samenwerking dat zij in het ene geval moet versnellen en in het andere geval moet temporiseren. Het zal geruime tijd duren voordat de deelnemende gemeenten eenzelfde tempo hebben; Er kunnen verschillen zijn tussen culturen en manieren van denken. Vanaf de start van de samenwerking in fase 1 werken er circa 53 fte samen die voorheen in hun eigen gemeenten gewend waren aan de eigen manier van werken en de eigen cultuur. De komende jaren moet er expliciet aan gewerkt worden om een nieuwe cultuur te laten ontstaan. Ook zijn er binnen de gemeenten verschillen in managementstijlen en interne besluitvormingsprocessen. De ICT-samenwerking zal zich daar bewust van moeten zijn en veel aandacht moeten besteden aan tijdige communicatie op tactisch en strategisch niveau; De ICT-samenwerking staat fysiek verder van de verschillende werkvloeren; Om er voor te zorgen dat de korte lijnen behouden blijven, zal er zeker in het begin altijd een medewerker van de ICT-samenwerking aanwezig zijn bij de deelnemende gemeenten. Een grotere organisatie moet zich gedragen als een grotere organisatie; Om werkplekken te beheren, zijn andere registratieve procedures en hulpmiddelen nodig dan om 400 werkplekken te beheren. Dit kan als een nadeel ervaren worden. De ICT-samenwerking zet zich in om vooral praktisch en pragmatisch te blijven, zonder in te leveren op professionaliteit. 4 De I-kalender kan gezien worden als een jaaroverzicht waar de tijdstippen van zowel de vaste beheerproductie als ook de release-, wijzigings- en ontwikkelprojecten op aangegeven zijn. De I-kalender ontstaat in dialoogvorm tussen de deelnemende gemeenten en de ICT-samenwerking over nut en noodzaak, prioriteitsstelling, planning en middeleninzet. Voordelen van de ICT-samenwerking December

llllľlll'ĩllllllilliillll llilllllll

llllľlll'ĩllllllilliillll llilllllll GEMEENTE BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Regionale ICT samenwerking Raadsvergadering 25 februari 2014 Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ Registratienummer BW13.01505 Datum 3 februari 2014 Registratiecode

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen Openbaar Onderwerp Samenwerking ICT regio Nijmegen Programma / Programmanummer Facilitaire Diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Gemeenten staan de komende jaren voor nieuwe

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken.

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Meerwerk Werkbedrijf en gemeente Groesbeek

Dienstverleningsovereenkomst Meerwerk Werkbedrijf en gemeente Groesbeek Dienstverleningsovereenkomst Meerwerk Werkbedrijf en gemeente Groesbeek Partijen; Opdrachtgever: de gemeente Groesbeek, te dezer zake krachtens artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp GEMEENTE 3* LEUNINGEN Aan de gemeenteraad van Beuningen Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp 27 FEB 2015 UI15.00885 Sarah Albers 14 024 Proces WerkBedrijf Rijk van Nijmegen Geachte leden

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Meerwerk Werkbedrijf en gemeente Groesbeek

Dienstverleningsovereenkomst Meerwerk Werkbedrijf en gemeente Groesbeek Dienstverleningsovereenkomst Meerwerk Werkbedrijf en gemeente Groesbeek Partijen; Opdrachtgever: de gemeente Groesbeek, te dezer zake krachtens artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

Samenwerken maakt sterker

Samenwerken maakt sterker Samenwerken maakt sterker Stand van zaken Uitloopcommissie Sociaal d.d. 27-09-2012 Inhoud presentatie Aanleiding Start Intentieverklaring 2012 Voorjaar 2012 Besluit juli 2012 Besluit oktober 2012 Het vervolg

Nadere informatie

Advies OR inzake Werkbedrijf

Advies OR inzake Werkbedrijf Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Advies OR inzake Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Ondernemingsraad heeft geadviseerd

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding Raadsvergadering, 10 mei 2011 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Oprichting van een gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Oost Utrecht. Onderdeel raadsprogramma: Besturen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ;

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ; Centrumgemeenteregeling samenwerking ICT Hengelo- Oldenzaal De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ; Overwegende

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Projectplan Regionalisering ICT-Rijk van Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Projectplan Regionalisering ICT-Rijk van Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Projectplan Regionalisering ICT-Rijk van Nijmegen Programma / Programmanummer Facilitaire Diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In 2011 is

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND. Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend

BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND. Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend 1. VOORAF In deze notitie wordt de hoofdlijn van de besturingsfilosofie van het samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Plan van aanpak transitie buitendienst

Plan van aanpak transitie buitendienst Plan van aanpak transitie buitendienst Gemeente Borne Status : Concept, versie 0.9 In opdracht van : Gemeente Borne, projectgroep transitie buitendienst Datum : 13 mei 2012 Inhoudsopgave Inhoud 1 INLEIDING......3

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed)

Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed) Programma Economie & Werk Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte.

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 september 2013 heeft het bestuur

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni

Nadere informatie

Zienswijze kaderbrief MGR

Zienswijze kaderbrief MGR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze kaderbrief MGR 2017-2018 Programma Economie & Werk / Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief / H. Bruls / B. van Hees Samenvatting De

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Vaststellen formatie nieuwe taken Wmo, Jeugdzorg en Beschermd Wonen en samenwerkingsovereenkomst ROB

Vaststellen formatie nieuwe taken Wmo, Jeugdzorg en Beschermd Wonen en samenwerkingsovereenkomst ROB Openbaar Onderwerp Vaststellen formatie nieuwe taken Wmo, Jeugdzorg en Beschermd Wonen en samenwerkingsovereenkomst ROB Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings, B. van Hees Samenvatting In

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

Transitieafspraken ICT Rijk van Nijmegen

Transitieafspraken ICT Rijk van Nijmegen Transitieafspraken ICT Rijk van Inleiding In de periode dat de module ICT Rijk van gebouwd wordt is het van belang een aantal concrete afspraken vast te leggen over wat wel en niet is toegestaan voor de

Nadere informatie

Beslispunten In te stemmen met de samenwerking op gebied van IM/ICT met de gemeenten Culemborg en Tiel.

Beslispunten In te stemmen met de samenwerking op gebied van IM/ICT met de gemeenten Culemborg en Tiel. Raadsvoorstel Vergadering : 2 juli 2013 Voorstelnummer : 07.08 Registratienummer : 13.008884 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : Concernstaf Bijlage(n) : 1 B&W-datum/nummer : 2 mei

Nadere informatie

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie 3 De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 5 Opgave Kwaliteitsmeting bestuur Gezamenlijk onderzoek naar kwaliteit

Nadere informatie

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Openbaar Onderwerp Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 24 maart 2015 is door het College besloten

Nadere informatie

9 Stiens, 24 maart 2015

9 Stiens, 24 maart 2015 9 Stiens, 24 maart 2015 Raadsvergadering: 23 april 2015 Voorstelnummer: 2015/ 21 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Gevraagd besluit Van de ALV d.d. 14 juni 2017 wordt in vervolg op de besluitvorming in de BALV van 30 november 2016

Nadere informatie

Ontwikkelingen Museum het Valkhof

Ontwikkelingen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwikkelingen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds november 2016 verkeert

Nadere informatie

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Kostenverrekenmodel Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Inleiding In september 2013 stemden de raden Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in met de door de colleges aan de hand van het rapport Innovatief

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08. CONVENANT SHARED SERVICE CENTER LEIDSE REGIO DE ONDERGETEKENDEN: 1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.0355;

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen.

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versnelling (tijdelijke) sociale woningbouw Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Het onderzoek naar de kansen voor versnelde tijdelijke

Nadere informatie

Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4.

Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Onderwerp : Samenwerking Aalsmeer-Amstelveen Portefeuillehouder : P.J.M. Litjens Aan de raad, Wat stellen we voor? 1 Kennis te nemen van het rapport "Onderzoek

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.003878* D13.003878

RAADSVOORSTEL *D13.003878* D13.003878 RAADSVOORSTEL *D13.003878* D13.003878 DATUM 16 september 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Intentieverklaring deelname aan het Shared Service Center DESOM INLEIDING De komende jaren zijn er veel uitdagingen

Nadere informatie

Openbaar. Bijzonder georganiseerd Overleg MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Bijzonder georganiseerd Overleg MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp Openbaar Onderwerp Bijzonder georganiseerd Overleg MGR Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Ons college wordt gevraagd een besluit

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Ingekomen stuk D2. Datum uw brief

Ingekomen stuk D2. Datum uw brief Ingekomen stuk D2 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Welkom. Samenwerkingsverbanden en ICT Case De Friese Meren. Gerard de Wolff Rolf Meursing. Tekening Odinfo vlag

Welkom. Samenwerkingsverbanden en ICT Case De Friese Meren. Gerard de Wolff Rolf Meursing. Tekening Odinfo vlag Welkom Samenwerkingsverbanden en ICT Case De Friese Meren Tekening Odinfo vlag Gerard de Wolff Rolf Meursing Agenda 1. Voorstellen 2. Toelichting op de Case (Gerard) 3. Odinfo s kijk op ICT-integraties

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober 2009 Almar Wimer Siebenga ISZF Achtergrond Zuidwest Fryslân De ISZF-deelnemers 7 gemeenten Littenseradiel Harlingen Wûnseradiel Bolsward

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 Collegebesluit Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 1. Inleiding De gemeenten Haarlem en Zandvoort willen een ambtelijke samenwerking

Nadere informatie

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen

Nadere informatie

Verklaring van Toepasselijkheid en Informatiebeveiligingsbeleid

Verklaring van Toepasselijkheid en Informatiebeveiligingsbeleid Openbaar Onderwerp Verklaring van Toepasselijkheid en Informatiebeveiligingsbeleid Programma Bestuur en Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens, B. van Hees, H. Bruls Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Raadsvergadering, 28 februari 2012. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 28 februari 2012. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 28 februari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Oprichten Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht door het college van B&W met de colleges van B&W van de gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt,

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Informatie notitie t.b.v. cie. Bestuur

Informatie notitie t.b.v. cie. Bestuur Informatie notitie t.b.v. cie. Bestuur Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Onderwerp Businesscase IM/ICT CGT n.v.t. L. Verspuij Paragraaf bedrijfsvoering Businesscase IM/ICT

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 29 juni 2016 heeft

Nadere informatie

2. De bevoegdheid algemeen bestuursleden van de MGR aan te wijzen te delegeren aan het college.

2. De bevoegdheid algemeen bestuursleden van de MGR aan te wijzen te delegeren aan het college. Raadsvoorstel Griffiersnummer: B4 Onderwerp: Raadsvoorstel MGR Rijk van Nijmegen Datum B&W-vergadering: 26 november 2013 Datum raadsvergadering: 30 januari 2014 Datum carrousel: 30 januari 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Kadernotitie Ambtelijke samenvoeging Hoogeveen - De Wolden

Kadernotitie Ambtelijke samenvoeging Hoogeveen - De Wolden Kadernotitie Ambtelijke samenvoeging Hoogeveen - De Wolden Inleiding Op 12 maart 2013 hebben wij u een brief gestuurd waarin wij u op de hoogte hebben gebracht van het genomen principebesluit om de ambtelijke

Nadere informatie

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Openbaar Onderwerp Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel stellen we de raadsbrief vast

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Belastingsamenwerking. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Belastingsamenwerking. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Belastingsamenwerking Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De PvdA fractie heeft de toezegging dat

Nadere informatie

Routingformulier raadsvoorstel

Routingformulier raadsvoorstel GEMEENTE i/ Routingformulier raadsvoorstel Onderwerp BftW-ver gader ing Portefeuillehouder oprichting Omgevingsdienst Regio Nijmegen Henrie Janssen \ ř P.J.M. de Klein 1. Toestemming te verlenen tot het

Nadere informatie

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC)

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Openbaar Onderwerp ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Onze gemeente heeft een jarenlange subsidierelatie

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0305, d.d. 31 maart 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Oprichting N.V. Beheer Openbare Ruimte BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Behoudens advies van de Ondernemingsraad als

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Aanwijzing woningmarktregio

Aanwijzing woningmarktregio Openbaar Onderwerp Aanwijzing woningmarktregio Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In het kader van de nieuwe Woningwet is het de bedoeling dat de schaal van een woningcorporatie

Nadere informatie

A.S. Wedzinga raad00386

A.S. Wedzinga raad00386 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00386 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit.

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit. 2.1.9 Kadernota 2018 ICT NML en Visie ICT NML 1 Dossier 1825 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1825 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Kadernota 2018 ICT

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

Ervaringen van een aantal jaren samenwerken in het ISZF

Ervaringen van een aantal jaren samenwerken in het ISZF Ervaringen van een aantal jaren samenwerken in het ISZF ICT Noord november 2012 Henk Post Hindrik Dyks ISZF SWF Het verhaal 2 ½ jaar geleden heeft Henk vertelt over het ISZF Sindsdien is de ISZF wereld

Nadere informatie

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

HOE ERG was het? OGD op weg naar de toekomst. Oost Groningen Digitaal de Gezamenlijke Regionale ICT Dienst. Historie

HOE ERG was het? OGD op weg naar de toekomst. Oost Groningen Digitaal de Gezamenlijke Regionale ICT Dienst. Historie Oost Groningen Digitaal de Gezamenlijke Regionale ICT Dienst 05 september 2013, Ernst Wallinga Manager OGD a.i. / Kwartiermaker GRID A GOOD STORY IS LIKE AN ICEBERG je moet veel weglaten om het te kunnen

Nadere informatie

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017.

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Wij

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Met dit voorstel regelen wij de formele verstrekking van deze middelen aan Breed voor het jaar 2015.

Met dit voorstel regelen wij de formele verstrekking van deze middelen aan Breed voor het jaar 2015. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2015 Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen. Door de Participatiewet is er

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van Groen Links heeft ons

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Gemeenteraad Aanbieden via de Griffie aan commissie en raad

Gemeenteraad Aanbieden via de Griffie aan commissie en raad Onderwerp Besluitvorming GR RUD LN 2018 en inrichting organisatie RUD LN Zaaknummer 339727 Teammanager Hank Velthuis a.i. B & W datum 19 juni 2017 Afdeling/Team Wonen Werken en Leven/Vergunningverlening

Nadere informatie

Embargo tot 5 maart Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Embargo tot 5 maart Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Collegevoorstel Embargo tot 5 maart 2015 Onderwerp Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2009

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Corsanummer: 2011011790 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Bloemendaal GtmatnU Spaarnwoud gemeente HEEMSTEDE Gemeente Zandvoort Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie