CCV-wijzer. Adresgegevens Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Jaarbeursplein AN UTRECHT Postbus SC UTRECHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CCV-wijzer. Adresgegevens Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Jaarbeursplein 17 3521 AN UTRECHT Postbus 14069 3508 SC UTRECHT"

Transcriptie

1

2 CCV-wijzer Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is hét centrum dat kennis en samenhangende instrumenten ontwikkelt en implementeert om de maatschappelijke veiligheid te vergroten. Het CCV stimuleert samenwerking tussen publieke en private organisaties om criminaliteit integraal terug te dringen en vormt een schakel tussen beleid en praktijk. Wat heeft het CCV aan gemeenten en andere veiligheidspartners te bieden en wat kan het voor hen betekenen? Dat zijn veelgehoorde vragen waar we u in deze wijzer een antwoord op geven. Hoewel het CCV veel veiligheidsonderwerpen behandelt, zijn er ook deelgebieden waar het CCV geen aanbod voor heeft. Deze onderwerpen worden in hoofdstuk 8 benoemd, met daarbij eventueel een verwijzing naar een andere informatiebron. Naast de onderwerpen uit de zeven CCV-programma s is het CCV ook verantwoordelijk voor het beheer en de kwaliteitsontwikkeling van certificatieschema s als brandmeldinstallaties, cameratoezicht, kleine blusmiddelen, Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW), sprinklerinstallaties en BORG particuliere alarmcentrales. De website is uw entree voor informatie en kennis over velerlei veiligheidsonderwerpen. Via de helpdesk behandelen we uw eventuele vragen over veiligheid. Adresgegevens Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Jaarbeursplein AN UTRECHT Postbus SC UTRECHT T (030) F (030) E I

3 De programma s Het CCV onderscheidt zeven (inhoudelijke) programma s. In dit document maakt elke programmaleider het aanbod van zijn of haar programma inzichtelijk. U zult zien dat we bij ons aanbod over de grenzen van de verschillende programma s heen kijken om een integrale aanpak en samenhang te bevorderen. Onze programma s zijn: Integraal Veiligheidsbeleid Bestuurlijke Aanpak Veilig Ondernemen Veilig Samenleven Veilig Wonen Veilig Leren Veilig Uitgaan

4

5 Integraal Veiligheidsbeleid Het programma Integraal Veiligheidsbeleid ondersteunt gemeenten, in het bijzonder de lokale veiligheidscoördinatoren, bij hun in- en externe regierol op het terrein van veiligheid. Interne regie is vooral gericht op de gemeentelijke organisatie en bij externe regie gaat het met name om de samenwerking met andere veiligheidspartners. Nuttige website(s) onder Integraal veiligheidsbeleid Programmaleider Axel Weggelaar T (030) E

6 Aanbod van het programma Algemeen Introductie Integraal Veiligheidsbeleid voor Veiligheidscoördinatoren (best practice) Deze introductie geeft een korte, handige inleiding op het dossier Integrale Veiligheid voor zowel de beginnende als de ervaren veiligheidscoördinator. De introductie omvat de definities van integrale veiligheid, de algemene context, het rijksbeleid, de vormgeving van lokaal veiligheidsbeleid, regionale samenwerking, het grotestedenbeleid en relevante publicaties. Meer informatie: Nieuwsbrief Integraal Veiligheidsbeleid (nieuwsbrief) De nieuwsbrief IVB richt zich op alle gemeentelijke veiligheidscoördinatoren en regionale samenwerkingsverbanden. De nieuwsbrief bevat actualiteiten en interviews met veiligheidscoördinatoren van een kleine en een grote gemeente. Daarnaast is er een interview met een vertegenwoordiger van een regionaal samenwerkingsverband. Aanmelden op: Versterken regierol Kernbeleid Veiligheid (instrument) Iedere gemeente is verplicht een lokaal veiligheidsplan op te stellen. Kernbeleid Veiligheid is een praktische handleiding om uw plan te realiseren. Meer info: Diagnose-instrument (instrument) Hoe staat het lokale veiligheidsbeleid ervoor? Een internetvragenlijst geeft u hierin inzicht. Als aanvulling op de vragenlijst krijgt u bovendien advies en informatie om het lokale veiligheidsbeleid te versterken. Meer info:

7 overzicht Veiligheidsplannen (best practice) Veel gemeenten hebben een veiligheidsplan. Vaak willen andere gemeenten kennisnemen van het veiligheidsplan van de buurgemeente of van een vergelijk bare gemeente elders in het land. Op de CCV-website treft u ruim honderd veiligheidsplannen ter inzage aan. Ook is er een lijst met voorbeelden van gemeenten die hun veiligheidsplan volgens Kernbeleid Veiligheid hebben gemaakt. Meer info: Lokale Veiligheidsplanner (instrument) Op lokaal niveau lost de gemeente veel veiligheidsproblemen op in samenwerking met andere veiligheidspartners. Een sterke regie is vereist om de samenwerking in goede banen leiden. Om tot oplossingen te komen dient u te weten welke problemen u moet laten aanpakken, met welke prioriteit en door wie. Het instrument Lokale Veiligheidsplanner helpt u daarbij. Meer info: Organisatiemodellen en functieprofielen (instrument) Hoe positioneert u het onderwerp veiligheid binnen een gemeentelijke organisatie en welk functieprofiel hoort daarbij? Via een digitale quickscan levert het CCV een antwoord op maat voor elke gemeente. Het berekende organisatiemodel en functieprofiel voor de gemeente is een handig hulpmiddel ter inspiratie voor uw huidige organisatie, maar ook voor een mogelijke reorganisatie. Meer info:

8 Onderzoek Horizontale Sturingsrelaties (onderzoek) Is het moeilijk om samen te werken met externe veiligheidspartners? In dit onderzoek is de praktijk nader bekeken en krijgt u aanbevelingen voor effectieve samenwerkingsvormen. Meer info: Evaluatie preventie projecten handleiding Evaluatie Preventieprojecten (publicatie) In ieder projectplan is de evaluatie een belangrijk onderdeel. Vier redenen om te evalueren zijn: succes zichtbaar maken, verantwoorden, leren, en beïnvloeden. Met deze handleiding realiseert u als projectleider op eenvoudige wijze een goede evaluatie, van plan tot conclusies. Meer info: Informatieuitwisseling Quickscan Informatie-uitwisseling (best practice) Loopt u soms ook tegen het ingewikkelde vraagstuk van informatie-uitwisseling aan? In deze quickscan vindt u modelconvenanten en handreikingen die de wederzijdse communicatie verbeteren. Er komen verschillende veiligheidsonderwerpen aan bod, zoals jeugd, veelplegers, hennep, huiselijk geweld en vrijplaatsen. Meer info:

9 Opzetten en ondersteunen regionale samenwerkingsverbanden (service) In de zogenoemde veiligheidsregio s bestaan samenwerkingsverbanden tussen gemeenten op het gebied van fysieke veiligheid. Ook voor sociale en integrale veiligheid werken gemeenten samen. Dit is nog niet in alle regio s het geval. Op verzoek begeleidt het CCV gemeenten en andere betrokken organisaties bij het gestalte geven aan regionale samenwerking. Daarnaast ondersteunt het CCV bestaande samenwerkingsverbanden. Doel van deze ondersteuning is om de uitwisseling van informatie en best practices te bevorderen. Regionale samenwerking Verdiepingsbijeenkomsten (bijeenkomst) Regionale samenwerkingsverbanden behandelen verschillende onderwerpen. Het CCV organiseert een verdiepingsbijeenkomst over een door samenwerkingsverbanden aan te dragen onderwerp. Een voorbeeldthema van zo n verdiepingsbijeenkomst is jeugd en alcohol. Netwerk Grote Steden (netwerk) Twee keer per jaar organiseert het CCV samen met een grote stad een netwerkbijeenkomst voor alle veiligheidscoördinatoren van de grote steden. Doel van de bijeenkomst is uitwisseling van best practices, kennisvergroting en netwerken. Grotestedenbeleid

10

11 Bestuurlijke Aanpak Het programma Bestuurlijke Aanpak richt zich op de mogelijkheden die het lokale bestuur ter beschikking staan om criminaliteit en daaruit voortkomende overlast te voorkomen of te bestrijden. De bestuurlijke aanpak is in zijn ideale vorm een door het lokale bestuur geregisseerde aanpak van op elkaar afgestemde bestuurs-, straf-, civiel- en fiscaalrechtelijke instrumenten. Beleid maakt hiervan deel uit. Het programma bevat specifieke kennis op de volgende gebieden: Drugsbeleid Prostitutiebeleid Bestuurlijke Aanpak Criminele Praktijken Cameratoezicht Nuttige website(s) onder Bestuurlijke aanpak Programmaleider Luuk Olsthoorn T (030) E

12 Aanbod van het programma Algemeen Servicedesk Bestuurlijke Aanpak (service) Uw vragen over de bestuurlijke aanpak van criminaliteit, prostitutiebeleid en cameratoezicht worden binnen twee werkdagen beantwoord. U kunt ons hiervoor bellen of mailen: Uw specifieke vragen over drugsbeleid stuurt u naar Meer info: T (030) , E of: Inhoudelijke advisering en ondersteuning (service) Het CCV denkt graag met u mee over nieuwe ontwikkelingen en geeft advies op maat. Nieuwsbrief Bestuurlijke Aanpak (nieuwsbrief) De nieuwsbrief Bestuurlijke Aanpak informeert u maandelijks over de laatste ontwikkelingen op het gebied van drugsbeleid, prostitutiebeleid, cameratoezicht en bestuurlijke aanpak criminele praktijken. Aanmelden op: Drugsbeleid Website Drugsbeleid (best practice) Hoe ontwikkelt u als gemeente het lokale drugsbeleid? En hoe kunt u dit beleid effectief uitvoeren en handhaven? Op de pagina s lokaal drugsbeleid van de CCVwebsite staan verschillende infosheets, praktijkvoorbeelden en onderzoeken. Ook vindt u er jurisprudentie rond het drugsbeleid. Meer info:

13 Voorbeeldconvenant Integrale Aanpak Hennepteelt (best practice) Het voorbeeldconvenant Integrale Aanpak Hennepteelt is een praktische cd-rom om de samenwerking bij de aanpak van hennepteelt vast te leggen. Te bestellen via de webwinkel op de CCV-website. wegwijzer Prostitutiebeleid (best practice) Op vindt u informatie over het ontwikkelen, uitvoeren en handhaven van lokaal prostitutiebeleid. Deze informatie bevat praktijkvoorbeelden en relevante jurisprudentie. Prostitutiebeleid Meer info: E wegwijzer Bestuurlijke Aanpak Criminele Praktijken (best practice) Op de website staat informatie over de bestuurlijke aanpak van criminaliteit. De website is gemaakt voor en door gemeenten. U benadert de materie vanuit uw eigen zoekvraag of criminaliteitsprobleem. Bestuurlijke aanpak criminele praktijken Meer info: E Handreiking Cameratoezicht (publicatie) De handreiking Cameratoezicht beschrijft hoe cameratoezicht in de openbare ruimte kan plaatsvinden volgens artikel 151c Gemeentewet. Deze handreiking is als download beschikbaar via:

14 Cameratoezicht website Cameratoezicht (best practice) Op de CCV-website staan do s-and-don ts voor het organiseren en toepassen van cameratoezicht. Meer info:

15

16

17 Veilig Ondernemen Het programma Veilig Ondernemen draagt bij aan een samenleving waarin ondernemers bij hun bedrijfsvoering niet gehinderd worden door criminaliteit en onveiligheid. De context van het programma Veilig Ondernemen is ruim. Verschillende publieke en private partijen werken samen aan diverse initiatieven. Veilig ondernemen is een dynamisch werkgebied, omdat de belangen tussen de partijen zeer veranderlijk zijn en in elkaar overvloeien. Het CCV wil alle initiatieven bundelen en deze ondersteunen. Nuttige website(s) onder Ondernemen Programmaleider Rodney Haan T (030) E

18 Aanbod van het programma Algemeen Servicedesk Veilig Ondernemen (service) Bij de CCV-servicedesk stelt u als gemeente uw vragen over veilig ondernemen. Met specialistische vragen kunt u terecht bij de inhoudelijke projectleider. Indien nodig adviseren we u tijdens een persoonlijk overleg over veilig ondernemen binnen de gemeente of over de start van een Keurmerk Veilig Ondernementraject. Meer info: T (030) Nieuwsbrief Veilig Ondernemen (service) In de maandelijkse nieuwsbrief Veilig Ondernemen leest u over het laatste nieuws en de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en ondernemerschap. Landelijke trends, onderzoeken en wetenswaardigheden geven een actueel beeld. Aanmelden op: Website (best practice) Op de CCV-website vindt u diverse praktijkvoorbeelden, onderzoeken en beleidsstukken, waardoor u volledig op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Ook staat er een stappenplan om meer veiligheid te creëren in uw winkelgebied of op uw bedrijventerrein. Meer info: Bedrijventerreinen en winkelgebieden Keurmerk Veilig Ondernemen (instrument) Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ondersteunt u bij de aanpak van onveiligheid in winkelgebieden en op bedrijventerreinen. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat centraal in het keurmerk. Door de verschillende partijen te organiseren en te laten vertegenwoordigen zijn ze beter benaderbaar, verloopt de communicatie soepeler en worden goede resultaten geboekt. Meer info:

19 Module Agressie en Geweld (inhoudelijke verdieping) De module Agressie en Geweld is een aanvulling op het KVO-stappenplan. In de module komen maatregelen aan bod die ondernemers individueel en gezamenlijk kunnen treffen om een veiliger werkomgeving te realiseren. Ook krijgt u een overzicht van relevante organisaties op het terrein van agressie en geweldsbestrijding. Meer info: Module Overlast (inhoudelijke verdieping) De module Overlast is een aanvulling op het KVO-stappenplan. Deze module is bedoeld om overlast door jongeren te analyseren en gericht aan te pakken. Daarnaast bevat de module informatie over bestaand beleid en lopende projecten op het gebied van overlast. Meer info: Module Cameratoezicht (inhoudelijke verdieping) De module Cameratoezicht geeft algemene informatie over publiek-privaat cameratoezicht. Ook worden voor- en nadelen beschreven voor de afzonderlijke partners binnen een KVO-samenwerkingsverband. De module is bedoeld om structuur aan te brengen in de discussie rondom cameratoezicht. Verdere verdieping over dit onderwerp is te vinden in het programma Bestuurlijke Aanpak. Meer info:

20 Wegwijzer Winkelcriminaliteit (publicatie) In deze brochure vindt u praktische informatie over de verschillende mogelijkheden om winkelcriminaliteit te bestrijden. In vraag en antwoord zetten we kort uiteen hoe ondernemers, gemeenten, politie en andere partijen effectief om kunnen gaan met winkelcriminaliteit. Meer info: Selecteren op safe (handreiking) Deze handreiking helpt u bij de selectie van betrouwbaar winkelpersoneel, variërend van magazijnmedewerker, verkoper, hoofdverkoper en caissière tot (assistent-)leidinggevende. De procedure is geschikt voor de detailhandel, inclusief supermarkten en warenhuizen. Meer info: Brand Kennismodule Brand (inhoudelijke verdieping) Brandschade heeft grote economische gevolgen voor een bedrijf, omdat de continuïteit van de onderneming in het geding kan zijn. Maar ook gemeenten ondervinden hinder van grootschalige branden op bedrijventerreinen of in winkelgebieden. Daarom is het zaak om brandpreventie in samenhang aan te pakken. Daarnaast gaan brand- en criminaliteitspreventie hand in hand. Een goede afstemming tussen maatregelen is noodzakelijk: een pand moet inbrekers weren, maar ook vluchtroutes bieden en de brandweer toelaten. In onze kennismodule Brand komen deze kwesties aan de orde. Deze module kunt u koppelen aan lokale samenwerking conform het Keurmerk Veilig Ondernemen. Meer info:

21 Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing (netwerk) De Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing (RPC s) richten zich op het ontwikkelen, stimuleren en uitvoeren van regionale projecten. Zo vervullen ze een belangrijke rol bij de implementatie van het Keurmerk Veilig Ondernemen en de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. RPC s kunnen ondersteunen bij het vraagstuk veilig ondernemen in hun gemeenten. Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing Meer info:

22

23 Veilig Samenleven Het programma Veilig Samenleven ondersteunt lokale professionals die zich bezighouden met de aanpak van onveiligheid in gemeenten, wijken en buurten. Het programma heeft (maatschappelijke) veiligheid als richtinggevende waarde. Omdat er verschillende situaties zijn die de veiligheid in de samenleving bedreigen, heeft het programma een ruime context. Deze loopt uiteen van onveilige wijken en jongerenoverlast tot geweld en verloedering. Bijzondere aandacht gaat uit naar wat bewoners zelf kunnen doen om de veiligheid te verbeteren. Nuttige website(s) onder Samenleven en wonen Programmaleider Bernadette Schomaker T (030) E

24 Aanbod van het programma Algemeen Nieuwsbrief Veilig Samenleven (nieuwsbrief) De maandelijkse nieuwsbrief Veilig Samenleven informeert u over de laatste ontwikkelingen van onder andere de veilige wijk, buurtbemiddeling, jeugd en geweld. Aanmelden op: Buurtbemiddeling Landelijk aanspreekpunt (service) Het CCV is sinds 1 januari 2005 landelijk aanspreekpunt voor buurtbemiddeling. Er is een aparte helpdesk waar u met uw vragen terecht kunt. Verder ondersteunen we alle lopende projecten. Zo worden landelijke overleggen en een vrijwilligers- en coördinatorendag georganiseerd. Bestaande projecten kunnen (kosteloos) gebruikmaken van een landelijk registratiesysteem. Meer info: T (030) Methodiekbeschrijving (instrument) De methodiek Buurtbemiddeling is in drie boekjes beschreven. Deel 1 gaat in op de methodiek, in deel 2 krijgt u handvatten voor het opzetten van buurtbemiddeling, en deel 3 bevat een evaluatie. Ze bieden u een houvast om op lokaal niveau een project Buurtbemiddeling op te kunnen zetten. Deze boekjes kunt u downloaden of in papieren versie bestellen via de CCV-website. Meer info: Ondersteuning nieuwe projecten (service) U kunt het CCV vragen om een presentatie te geven over buurtbemiddeling. Ook kunnen we lokale partijen adviseren bij het opzetten van een project. Zo zijn bijvoorbeeld kwalificatiedossiers voor de coördinator en vrijwilliger opgesteld. Meer info:

25 Basistraining buurtbemiddeling (instrument) Het CCV heeft een leidraad Kwaliteit Basistraining Vrijwilligers ontwikkeld. Een overzicht van trainingsinstellingen is beschikbaar via de CCV-website. Meer info: Methodiekbeschrijving (instrument) Jongerenbuurtbemiddeling is een variant van buurtbemiddeling. In 2008 onderzocht het CCV vooral wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen beide methodieken. Het eindresultaat is een bemiddelingsmethodiek die specifiek toepasbaar is op conflicten tussen en met jongeren in de buurt. Jongerenbuurtbemiddeling Handreiking Gedragscodes (instrument) Met deze handreiking kunt u als lokale professional eenvoudiger een gedragscode opzetten. In 2008 is de handreiking in een aantal pilots getoetst, waarna deze is doorontwikkeld om te komen tot een aantoonbare en effectieve aanpak op buurtniveau. Met als doel de aanpak hierna landelijk aan te bieden. Gedragscodes Handreiking Aanpak Woonoverlast (publicatie) In deze CCV-handreiking zetten we voor u de kansen uiteen in de aanpak van woonoverlast door gemeenten. In een praktisch format krijgt u een aantal oplossingen, middelen, voorbeelden en instrumenten aangereikt, van buurtbemiddeling tot de aanpak van extreme woonoverlast. Woonoverlast

26 Jeugd & Veiligheid Handreiking Aanpak Hangjongeren (publicatie) Hoe kunnen gemeenten hun verantwoordelijkheid voor de aanpak van hangjongeren vormgeven in de praktijk? Dat leest u in de handreiking Aanpak Hangjongeren. U krijgt maatregelen en instrumenten aangereikt om de overlast van hangjongeren tegen te gaan. Deze variëren van het vormgeven van zogenaamde groene hangplekken door jongeren tot toepassing van een samenscholingsverbod. De samenstelling van een effectieve maatregelenmix verschilt per gemeente. Wijkveiligheid 40 Interventies Wijkveiligheid (publicatie) Het CCV heeft in 2007 een overzicht uitgebracht van veertig innovatieve interventies op het gebied van wijkveiligheid. In 2008 heeft het CCV deze verzameling tot tachtig uitgebreid. De wijkinterventies komen ook digitaal beschikbaar. Door de zoekfunctie in de digitale toolkit maakt u snel en effectief een eigen selectie van veiligheidsinterventies. Wijkintervisie (instrument) Het delen van kennis en ervaringen is een effectieve manier om van elkaar te leren. Wijkintervisie is samen met collega s uit andere wijken nadenken over oplossingen voor problemen. Het CCV biedt gratis wijkintervisie aan gemeenten aan. Geweld Nieuwsbrief Geweld (service) De nieuwsbrief Geweld verschijnt iedere twee maanden en informeert u over de laatste ontwikkelingen op het gebied van geweld en geweldbestrijding en -voorkoming. Aanmelden op:

27 Bundels Aanpakken Geweld (publicatie) Het CCV heeft in 2006 een aantal goede en veelbelovende (buitenlandse) praktijkvoorbeelden in geweldspreventie geschikt gemaakt voor toepassing in de Nederlandse praktijk. Deze zijn verzameld in vier bundels. In de eerste bundel staan korte omschrijvingen van alle aanpakken. In de overige drie bundels staan de aanpakken per domein uitgewerkt: Deel 1: algemeen Deel 2: domein school Deel 3: domeinen uitgaan, alcohol en drugs Deel 4: domeinen buurt en wijk, dader- en slachtoffergerichte aanpak, sport en werk Agressie en Geweld op de Werkvloer (publicatie) Het CCV heeft (bestaande) instrumenten geïnventariseerd waarmee overheden en ondernemers een analyse kunnen maken van de aard en omvang van agressie en geweld in hun gemeente of organisatie. Toolkit Onveiligheidsgevoelens (Onlinepublicatie) Naar voorbeeld van de Fear of Crime toolkit van het Britse Home Office heeft het CCV (in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) een toolkit Onveiligheidsgevoelens ontwikkeld. Deze (digitale) toolkit omvat de tot nu toe opgebouwde kennis over onveiligheidsgevoelens en geeft gemeenten en andere veiligheidspartners op lokaal niveau concrete handvatten om hun problemen te analyseren en ze vervolgens effectief aan te pakken. Ook verzamelt het CCV op zijn website documenten over onveiligheidsgevoelens. Onveiligheidsgevoelens

28

29 Veilig Wonen Het programma Veilig Wonen ondersteunt gemeenten en andere professionele partijen, zoals woningcorporaties, op het terrein van wijk-, complex- en woningveiligheid. Het CCV is de beheerder van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De veiligheidseffectrapportage (VER) valt ook onder dit programma en helpt gemeenten de regierol in te vullen bij het voeren van een gestructureerde veiligheidsdialoog. Deze dialoog richt zich op veilige woonwijken, maar ook op bijvoorbeeld winkelcentra, een megabioscoop of een station. Sinds 2008 werkt het CCV aan een stappenplan om gemeenten en corporaties te ondersteunen bij overlast door woonfraude. Nuttige website(s) onder Samenleven en wonen en Verplaatsen Programmaleider Joris Böcker T (030) E

30 Aanbod van het programma Algemeen Nieuwsbrief Veilig Wonen en nieuwsbrief Politiekeurmerk Veilig Wonen (service) Het CCV-programma Veilig Wonen brengt maandelijks twee nieuwsbrieven uit. In deze nieuwsbrieven maken we bijeenkomsten bekend en kondigen we nieuwe publicaties aan. De eerste gaat in op ontwikkelingen op het gebied van veilig wonen, VER en woonfraude. De nieuwsbrief PKVW is puur gericht op zaken omtrent het Politiekeurmerk. Aanmelden op: Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) Website PKVW (service) De website PKVW is vernieuwd. Gemeenten en corporaties kunnen op hun website een link opnemen naar om daarmee actuele informatie over woningveiligheid beschikbaar te stellen. Meer info: Servicedesk (service) Professionele partijen, zoals gemeenten en corporaties, met vragen over het Politiekeurmerk Veilig Wonen staan wij graag te woord. Handboeken Bestaande Bouw (BB) en Nieuwbouw (NB) (publicatie) Beide gedetailleerde handboeken zijn geschikt voor medewerkers van gemeenten en corporaties die zich bezighouden met nieuwbouw en renovatie. U krijgt richtlijnen om te komen tot een veilige wijk, een veilig complex en een veilige woning. Deze methodiek komt voort uit een beproefd stedenbouwkundig ontwerp, met 90% minder (geslaagde) woninginbraken als resultaat. Deze publicaties zijn te bestellen via de webwinkel op de CCV-website. Meer info:

31 Foldermateriaal Politiekeurmerk Veilig Wonen (publicatie) Dit overzichtelijke en professionele foldermateriaal is geschikt voor particuliere woningbezitters in koop- en huursegment. Gemeenten en corporaties kunnen de folders eenvoudig en snel digitaal bestellen via de webwinkel op de CCV-website. Meer info: Gastsprekers (service) Het CCV heeft een uitgebreid netwerk van docenten en gastsprekers die door het hele land presentaties geven. Dit is een gratis dienstverlening voor gemeenten en corporaties die serieus aan de slag willen met PKVW. Workshop Introductie in PKVW (service) Het CCV levert tegen geringe kosten een zeer deskundige praktijktrainer voor een introductieworkshop PKVW. Deze workshop duurt een halve dag. De organisatie gebeurt in samenwerking met een of meerdere initiërende gemeenten, die ook de locatie bepalen. Jaarlijkse Award beste PKVW-gemeente (best practice) Maakt uw project dit jaar kans op de PKVW-Award? De inzendtermijn sluit in het najaar. Een deskundige jury bezoekt de projecten en stelt een juryrapport samen. Het CCV verzorgt de promotie rond de Award. Daarnaast stellen we een prijs ter beschikking voor de winnende inzending. Hiermee stimuleren we de communicatie met de burgers over het thema woningveiligheid. De inzendingen van 2008 staan op de CCV-website. Hier vindt u diverse beste practices voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

32 Modus Operandi (MO-)onderzoek (onderzoek) In 2008 heeft een intensief onderzoek naar nieuwe en bestaande MO-inbraaktechnieken plaatsgevonden. Het onderzoek is geïnitieerd door het ministerie van BZK, het CCV treedt op als onderzoeksbegeleider. Het CCV stelt de bevindingen beschikbaar voor professionele partijen, zodat zij adequaat kunnen inspelen op nieuwe technieken. PKVW-regeling (certificerings- en inspectieregeling) (regeling) Het CCV zorgt als keurmerkhouder voor een gedegen regeling, waardoor het kwaliteitsniveau van de vereiste werkzaamheden voor certificatie- en inspectieinstellingen duidelijk is. Het CCV controleert of de regeling in de praktijk op juiste wijze gehanteerd wordt. De regeling vindt u op website PKVW-bedrijven Op de website kunnen zowel consumenten als professionele partijen op een eenvoudige wijze het dichtstbijzijnde PKVWbedrijf vinden. Het invullen van de postcode of plaats is voldoende. Deze erkende bedrijven volgen speciale opleidingen en krijgen steekproefsgewijze controle op hun werkzaamheden. Meer info:

33 VER-publicaties voor Beslissers en Gebruikers (publicatie) Naar aanleiding van onderzoek is geconcludeerd dat er behoefte was om de bestaande veiligheidseffectrapportage (VER) op te splitsen in een VER voor twee doelgroepen: beslissers en gebruikers. Daarom beheert het CCV twéé publicaties. De informatie voor beslissers beperkt zich tot de hoofdlijnen. De gebruikers krijgen overzichtelijke formats die zij tijdens VER-bijeenkomsten kunnen gebruiken om gestructureerd het VER-proces te doorlopen. VER VER(nieuwde) Sessies (bijeenkomst) Bij de vernieuwde handboeken horen ook VER-bijeenkomsten. Deze hebben als doel om van elkaar te leren. Een gastspreker deelt met u praktijkervaringen op het gebied van een veiligheidseffectrapportage. Enkele malen per jaar organiseert het CCV deze gratis bijeenkomst voor alle professionele partijen die met fysieke veiligheid te maken hebben. VER-best practices (best practice) Op de CCV-website vindt u diverse best practices over gebieden als een verkeersplan, een spoorzone, een stadshart en een station. Deze VER-beschrijvingen helpen u als u aan de slag gaat met een VER of een veiligheidsdialoog initieert. Het CCV zorgt regelmatig voor nieuwe VERbeschrijvingen.

34 Gastsprekers (service) Het CCV heeft een uitgebreid netwerk van betaalde en niet-betaalde docenten en gastsprekers, die door het hele land presentaties kunnen geven. Voor de Hogeschool Utrecht bijvoorbeeld, verzorgt het CCV in het voorjaar een aantal colleges over de VER. Woonfraude Stappenplan Overlast Woonfraude (instrument) Het CCV werkt in samenwerking met VROM inspectie aan een praktisch stappenplan voor gemeenten en corporaties, waardoor zij effectief kunnen reageren op overlast door woonfraude. Op dit moment denken we aan een handboek en een digitaal stappenplan met diverse relevante, gedigitaliseerde formulieren. Fietsendiefstal Aanpak Fietsendiefstal in Gemeenten (publicatie) Fietsendiefstal staat hoog op de agenda van zowel rijks- als lokale overheid. Het CCV heeft in dat kader een publicatie uitgebracht waarin u als gemeente oplossingen krijgt aangereikt om fietsendiefstal aan te pakken. Meer info: Centrum Fietsendiefstal (best practice) Het CCV richtte samen met de stichting AVc begin 2008 het Centrum Fietsendiefstal op. Professionals in veiligheid, zoals lokale overheden, industrie en handel, behoren tot de doelgroepen. Het Centrum bundelt kennis over het tegengaan van fietsendiefstal en maakt gerichte benadering van belanghebbenden beter mogelijk.

35 Aanpak Autokraak (publicatie) Het CCV ondersteunt gemeenten bij hun aanpak van autokraak door kennis die in het land is opgedaan, te bundelen. Deze maatregelen en instrumenten hebben hun waarde in de praktijk bewezen. In de publicatie leest u wat de aard en omvang van autokraak is en welke maatregelen hiertegen genomen kunnen worden. Ook geeft deze uitgave u inzicht in de betrokken landelijke en lokale partijen. Autodiefstal Meer info:

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Presentatie Raadsinformatieavond Utrecht 3 juni 2010 Ida Haisma 2-6-2010 Trendsignalement 2010 (1) Trendsignalement 2010 vraagt aandacht

Nadere informatie

CONGRES VEILIG WONEN 2010 Hoe kunnen we de invloed van regels vergroten?

CONGRES VEILIG WONEN 2010 Hoe kunnen we de invloed van regels vergroten? WORKSHOP 1A Hoe kunnen we de invloed van regels vergroten? Ondant #2 april 2009 De mate waarin mensen zich aan regels houden wordt door meer factoren bepaald dan de hoogte van boetes. Uit onderzoek naar

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar kvo veilig ondernemen iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. de schade kan flink oplopen

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE Voorkom woninginbraken, overlast en verloedering in vijf stappen

veiligheid door samenwerken POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE Voorkom woninginbraken, overlast en verloedering in vijf stappen veiligheid door samenwerken POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE Voorkom woninginbraken, overlast en verloedering in vijf stappen wonen en sociale veiligheid Elke gemeente wil dat haar inwoners

Nadere informatie

veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking

veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen Het Politiekeurmerk Veilig Wonen Seminar PKVW - BORG 20 juni 2011 Lilian Tieman Programmaleider Veilig Wonen-CCV 14-07-2011 Vandaag Waarom een keurmerk woningbeveiling: actualiteit Het hoe en waarom van

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Hein Roethofprijs 2007. veiligheid door samenwerking

Hein Roethofprijs 2007. veiligheid door samenwerking Hein Roethofprijs 2007 veiligheid door samenwerking omslag: Stadsmarinierschap uit Rotterdam wint Hein Roethofprijs 2006 Het project Stadsmarinierschap is een van de maatregelen die Rotterdam neemt om

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN SAMEN WIJZER. Producten en diensten voor een veiliger ondernemingsklimaat

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN SAMEN WIJZER. Producten en diensten voor een veiliger ondernemingsklimaat VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN SAMEN WIJZER Producten en diensten voor een veiliger ondernemingsklimaat INHOUDSOPGAVE Deze brochure 4 Thema s Interne criminaliteit 5 Inbraak 7 Overvallen 8 Agressie en geweld

Nadere informatie

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer 22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008 Fotoserie Werken met het KVO Samen voor veiligheid Werkvloer In winkelgebieden en op bedrijventerreinen werken ondernemers, gemeenten, politie en brandweer

Nadere informatie

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING WONEN EN SOCIALE VEILIGHEID Elke gemeente wil een veilige gemeente zijn waarin haar inwoners veilig wonen, werken en recreëren.

Nadere informatie

Veiligheid maken we samen. Geachte heer Ruijgrok, Beste Wim dank voor deze introductie.

Veiligheid maken we samen. Geachte heer Ruijgrok, Beste Wim dank voor deze introductie. speech nieuwjaarsbijeenkomst CCV 13-01-2015 Veiligheid maken we samen. Geachte heer Ruijgrok, Beste Wim dank voor deze introductie. Dames en heren, ook van mijn kant van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig in 4 stappen naar kvo

veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig in 4 stappen naar kvo veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen in 4 stappen naar kvo veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk 1 HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN 2 Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

dat wonen veiliger maakt

dat wonen veiliger maakt PKVW Het keurmerk dat wonen veiliger maakt Een veilige woonomgeving verhoogt de sociale kwaliteit en gaat de verloedering van wijken tegen. Gemeenten en corporaties zijn bovendien minder tijd kwijt aan

Nadere informatie

Wil jij naar aanleiding van onderstaande mail van het CCV mijn onderstaande tekst en bijlagen doorsturen naar de raadsleden:

Wil jij naar aanleiding van onderstaande mail van het CCV mijn onderstaande tekst en bijlagen doorsturen naar de raadsleden: Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Lucassen, Milan woensdag 6 maart 2013 22:08 Stadhuis raadsgriffie@woerden.nl Fwd: Nieuw: website voor Raadsleden image001.gif; image002.gif; image003.gif;

Nadere informatie

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer 20 SECONDANT #1 MAART 2013 FOTOSERIE Werken aan cameratoezicht CAMERA S IN BEELD Werkvloer Aan nieuws over cameratoezicht in openbare ruimten is in Nederland geen gebrek. Maar uit de evaluaties komt meestal

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Sociale Veiligheid. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Sociale Veiligheid

Regionale VTV 2011. Sociale Veiligheid. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Sociale Veiligheid Regionale VTV 2011 Sociale Veiligheid Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Sociale Veiligheid Auteurs: Drs. E.T.M. Anzion, GGD Hart voor Brabant Dr. M.A.M. Jacobs-van

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

HEIN ROETHOFPRIJS 2015

HEIN ROETHOFPRIJS 2015 HEIN ROETHOFPRIJS 2015 HEIN ROETHOFPRIJS 2015 3 HEIN ROETHOFPRIJS 2015 Ieder Nederlands project, initiatief of pakket aan maatregelen dat criminaliteit voorkomt of sociale veiligheid bevordert, kan meedingen

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking GEDRAGSCODES Werken aan binding met de buurt

veiligheid door samenwerking GEDRAGSCODES Werken aan binding met de buurt veiligheid door samenwerking GEDRAGSCODES Werken aan binding met de buurt gedragscodes Steeds meer buurten in Nederland hebben te maken met vervelende situaties als vandalisme, agressie, geluidsoverlast

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast www.hetccv.nl/woonoverlast Woonoverlast komt in heel Nederland voor. Denk aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren,

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking

veiligheid door samenwerking heid veiligheid door samenwerking 2007 erking jaarverslag centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid veiligheid door samenwerking jaarverslag 2007 centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

Algemeen De volgende vragen gaan over algemene persoonlijke en gemeentelijke zaken.

Algemeen De volgende vragen gaan over algemene persoonlijke en gemeentelijke zaken. De Vragenlijst Algemeen De volgende vragen gaan over algemene persoonlijke en gemeentelijke zaken. 1) In welke raadsperiode bent u raadslid geworden? huidige periode, periode 2006-2010, periode 2002-2006,

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN STOP WONINGINBRAKEN. Het CCV helpt gemeenten in hun strijd tegen woninginbraak

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN STOP WONINGINBRAKEN. Het CCV helpt gemeenten in hun strijd tegen woninginbraak VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN STOP WONINGINBRAKEN Het CCV helpt gemeenten in hun strijd tegen woninginbraak STOP WONINGINBRAKEN BINNEN UW GEMEENTE U wilt de woninginbraken in uw gemeente een halt toe roepen.

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Woningovervallen. juni 2010 Programma Veilig Wonen

Woningovervallen. juni 2010 Programma Veilig Wonen Woningovervallen juni 2010 Programma Veilig Wonen Het begrip woningoverval Verschillende categorieen door overvallers ingezet: Babbeltrucs om de woning binnen te komen Bij openen deur direct toegang verschaffen

Nadere informatie

28 juni EZ-B-012 OI/O /

28 juni EZ-B-012 OI/O / Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 28 juni 2007 07-EZ-B-012 OI/O / 7072757 1 Onderwerp Criminaliteit tegen

Nadere informatie

Onderzoek naar condities voor een effectieve KVU

Onderzoek naar condities voor een effectieve KVU SAMENVATTING Onderzoek naar condities voor een effectieve KVU In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Regioplan

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Veilig Uitgaan Heerhugowaard

Veilig Uitgaan Heerhugowaard PLAN VAN AANPAK Veilig Uitgaan Heerhugowaard Oktober 2012 Doel, Uitvoeringsplan, Planning, (concept) begroting facultatieve enquêtes 1. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 1.1 Inleiding De Kwaliteitsmeter Veilig

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland Projectplan Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland Projectleiders: Opdrachtgever: Frederik Budding en Hester Baks Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Bureau Regionale Veiligheidsstrategie i.o. Actieplan 2010 Bureau Regionale Veiligheidsstrategie

Bureau Regionale Veiligheidsstrategie i.o. Actieplan 2010 Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Bureau Regionale Veiligheidsstrategie i.o. Actieplan 2010 Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Status: definitief Versie: 0.4 26 oktober 2009 1 Documentinformatie Betrokkenen Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Voor het jaar 2011 wordt voor het eerst een integraal districtsjaarplan veiligheid voor het gebied Rijn-

Nadere informatie

VEILIGE PUBLIEKE TAAK BINNEN IVB VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN

VEILIGE PUBLIEKE TAAK BINNEN IVB VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VEILIGE PUBLIEKE TAAK BINNEN IVB VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN INHOUD Introductie 3 1. VPT opnemen in integraal veiligheidsbeleid 3 2. Coördineren dat VPT voor politieke ambtsdragers is geregeld 6 3. Stimuleren

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

VEILIGHEID in ontwikkeling

VEILIGHEID in ontwikkeling VEILIGHEID in ontwikkeling VEILIGHEID in ontwikkeling In ontwikkeling VEILIGHEID Een hernieuwd overzicht voor gemeenten en hun veiligheidspartners van (nieuw en lopend) rijksbeleid, instrumenten en wettelijke

Nadere informatie

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving 2.1 Wat hebben we bereikt? 2.1.1 Veiligheid In

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015 Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015 1. Inleiding De zorg voor veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente Utrecht. De gemeente heeft de regie op de lokale veiligheid, maar de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

ONDERZOEK ONVEILIGHEIDSGEVOELENS EN OVERLAST

ONDERZOEK ONVEILIGHEIDSGEVOELENS EN OVERLAST ONDERZOEK ONVEILIGHEIDSGEVOELENS EN OVERLAST Utrecht, december 2012 door Marielle Jansen Referentie MJN Utrecht, 7 december 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD Onderzoek pagina 2/16 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl Veiligheid Vleuten-De Meern 2014-2015 Wijkraadvergadering 16 maart 2015 Veiligheidscijfers stad Utrecht Ontwikkeling veiligheid in Utrecht geregistreerde criminaliteit 2011 2012 2013 2014 '11-'14 '13 -

Nadere informatie

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Inhoudsopgave 1 HET STAPPENPLAN VEILIG ONDERNEMEN WINKELGEBIEDEN IN ZOETERMEER...3 2 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING: BETROKKEN PARTIJEN...3 GEMEENTE...3

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer 20 SECONDANT #1 MAART 2013 FOTOSERIE Werken aan cameratoezicht CAMERA S IN BEELD Werkvloer Aan nieuws over cameratoezicht in openbare ruimten is in Nederland geen gebrek. Maar uit de evaluaties komt meestal

Nadere informatie

OVEREENKOMST

OVEREENKOMST OVEREENKOMST 2007-2008 Tussen DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES En DE COLLEGES VAN DE WEST FRIESE GEMEENTEN VAN DE REGIO NOORD-HOLLAND NOORD (Overeenkomst Afspraken Rijk gemeenten)

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan kwaliteit en veiligheid binnen het uitgaanscentrum

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan kwaliteit en veiligheid binnen het uitgaanscentrum Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan kwaliteit en veiligheid binnen het uitgaanscentrum Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan, auteurs: Cor van Koert en Arjen van den Dool 1 Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan De historie

Nadere informatie

VPT binnen Integraal Veiligheidsbeleid

VPT binnen Integraal Veiligheidsbeleid VPT binnen Integraal Veiligheidsbeleid Introductie Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak (baliemedewerkers, jongerenwerkers, politieagenten, boa s, leraren, ziekenhuispersoneel, etc.)

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Utrecht, november 2015 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Bedrijventerreinen Weitzelpoort, Almeloseweg Oost, Oosteinde en Gasterlanden in Vriezenveen en Westerhaar (gemeente Twenterand) 4 juni 2013 19 maart 2013 Kiwa Fire

Nadere informatie

Veilig geldtransport. 15 tips om geld veilig te vervoeren

Veilig geldtransport. 15 tips om geld veilig te vervoeren Veilig geldtransport 15 tips om geld veilig te vervoeren Veilig geldtransport Geldvervoer is nooit zonder risico s. Maar u kunt die risico s wél zoveel mogelijk beperken. In deze folder vindt u de 15 belangrijkste

Nadere informatie

*U14.00487* *U14.00487*

*U14.00487* *U14.00487* *U14.00487* *U14.00487* Aan de leden van de Gemeenteraad Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS Afdeling Vergunningverlening & Handhaving Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Verzenddatum 28 maart 2014

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

dat wél. Zij heeft in dit geheel een belangrijke regierol. Bestuurlijke daadkracht is daarbij essentieel.

dat wél. Zij heeft in dit geheel een belangrijke regierol. Bestuurlijke daadkracht is daarbij essentieel. Toespraak Minister Opstelten tbv bekrachtiging Bestuursovereenkomst Jeugd en Alcohol Tijdens Zeeuwse manifestatie 'Laat ze niet (ver)zuipen! Terneuzen, Scheldetheater, 7 november 2011 Dames en heren, Het

Nadere informatie

Geef inhoud aan gemeentelijk beleid

Geef inhoud aan gemeentelijk beleid Geef inhoud aan gemeentelijk beleid met kennis, advies en trainingen van MOVISIE Decentralisatie van de jeugdzorg, de overheveling van de functie- begeleiding uit de AWBZ, de komst van de Wet Werken naar

Nadere informatie

Bijlage. Uitvoeringsplan. Deel 1: Wat gaat er veranderen?

Bijlage. Uitvoeringsplan. Deel 1: Wat gaat er veranderen? Uitvoeringsplan Deel 1: Wat gaat er veranderen? Binnen Brandweer GNL gaan er een aantal zaken structureel veranderen op het gebied van taken, verantwoordelijkheden en cultuur. In deze paragraaf wordt hier

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding

veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding voorwoord Elke werknemer in Nederland heeft recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. En iedereen moet zijn werk op een veilige manier

Nadere informatie

Workshop Up to date agressiebeleid

Workshop Up to date agressiebeleid 1 Workshop Up to date agressiebeleid Van beleid naar praktijk 27 mei 2015 William Bertrand w.bertrand@radarvertige.nl Programma Introductie Feiten en cijfers enquête Knelpunten uit de praktijk Kijk op

Nadere informatie