CCV-wijzer. Adresgegevens Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Jaarbeursplein AN UTRECHT Postbus SC UTRECHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CCV-wijzer. Adresgegevens Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Jaarbeursplein 17 3521 AN UTRECHT Postbus 14069 3508 SC UTRECHT"

Transcriptie

1

2 CCV-wijzer Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is hét centrum dat kennis en samenhangende instrumenten ontwikkelt en implementeert om de maatschappelijke veiligheid te vergroten. Het CCV stimuleert samenwerking tussen publieke en private organisaties om criminaliteit integraal terug te dringen en vormt een schakel tussen beleid en praktijk. Wat heeft het CCV aan gemeenten en andere veiligheidspartners te bieden en wat kan het voor hen betekenen? Dat zijn veelgehoorde vragen waar we u in deze wijzer een antwoord op geven. Hoewel het CCV veel veiligheidsonderwerpen behandelt, zijn er ook deelgebieden waar het CCV geen aanbod voor heeft. Deze onderwerpen worden in hoofdstuk 8 benoemd, met daarbij eventueel een verwijzing naar een andere informatiebron. Naast de onderwerpen uit de zeven CCV-programma s is het CCV ook verantwoordelijk voor het beheer en de kwaliteitsontwikkeling van certificatieschema s als brandmeldinstallaties, cameratoezicht, kleine blusmiddelen, Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW), sprinklerinstallaties en BORG particuliere alarmcentrales. De website is uw entree voor informatie en kennis over velerlei veiligheidsonderwerpen. Via de helpdesk behandelen we uw eventuele vragen over veiligheid. Adresgegevens Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Jaarbeursplein AN UTRECHT Postbus SC UTRECHT T (030) F (030) E I

3 De programma s Het CCV onderscheidt zeven (inhoudelijke) programma s. In dit document maakt elke programmaleider het aanbod van zijn of haar programma inzichtelijk. U zult zien dat we bij ons aanbod over de grenzen van de verschillende programma s heen kijken om een integrale aanpak en samenhang te bevorderen. Onze programma s zijn: Integraal Veiligheidsbeleid Bestuurlijke Aanpak Veilig Ondernemen Veilig Samenleven Veilig Wonen Veilig Leren Veilig Uitgaan

4

5 Integraal Veiligheidsbeleid Het programma Integraal Veiligheidsbeleid ondersteunt gemeenten, in het bijzonder de lokale veiligheidscoördinatoren, bij hun in- en externe regierol op het terrein van veiligheid. Interne regie is vooral gericht op de gemeentelijke organisatie en bij externe regie gaat het met name om de samenwerking met andere veiligheidspartners. Nuttige website(s) onder Integraal veiligheidsbeleid Programmaleider Axel Weggelaar T (030) E

6 Aanbod van het programma Algemeen Introductie Integraal Veiligheidsbeleid voor Veiligheidscoördinatoren (best practice) Deze introductie geeft een korte, handige inleiding op het dossier Integrale Veiligheid voor zowel de beginnende als de ervaren veiligheidscoördinator. De introductie omvat de definities van integrale veiligheid, de algemene context, het rijksbeleid, de vormgeving van lokaal veiligheidsbeleid, regionale samenwerking, het grotestedenbeleid en relevante publicaties. Meer informatie: Nieuwsbrief Integraal Veiligheidsbeleid (nieuwsbrief) De nieuwsbrief IVB richt zich op alle gemeentelijke veiligheidscoördinatoren en regionale samenwerkingsverbanden. De nieuwsbrief bevat actualiteiten en interviews met veiligheidscoördinatoren van een kleine en een grote gemeente. Daarnaast is er een interview met een vertegenwoordiger van een regionaal samenwerkingsverband. Aanmelden op: Versterken regierol Kernbeleid Veiligheid (instrument) Iedere gemeente is verplicht een lokaal veiligheidsplan op te stellen. Kernbeleid Veiligheid is een praktische handleiding om uw plan te realiseren. Meer info: Diagnose-instrument (instrument) Hoe staat het lokale veiligheidsbeleid ervoor? Een internetvragenlijst geeft u hierin inzicht. Als aanvulling op de vragenlijst krijgt u bovendien advies en informatie om het lokale veiligheidsbeleid te versterken. Meer info:

7 overzicht Veiligheidsplannen (best practice) Veel gemeenten hebben een veiligheidsplan. Vaak willen andere gemeenten kennisnemen van het veiligheidsplan van de buurgemeente of van een vergelijk bare gemeente elders in het land. Op de CCV-website treft u ruim honderd veiligheidsplannen ter inzage aan. Ook is er een lijst met voorbeelden van gemeenten die hun veiligheidsplan volgens Kernbeleid Veiligheid hebben gemaakt. Meer info: Lokale Veiligheidsplanner (instrument) Op lokaal niveau lost de gemeente veel veiligheidsproblemen op in samenwerking met andere veiligheidspartners. Een sterke regie is vereist om de samenwerking in goede banen leiden. Om tot oplossingen te komen dient u te weten welke problemen u moet laten aanpakken, met welke prioriteit en door wie. Het instrument Lokale Veiligheidsplanner helpt u daarbij. Meer info: Organisatiemodellen en functieprofielen (instrument) Hoe positioneert u het onderwerp veiligheid binnen een gemeentelijke organisatie en welk functieprofiel hoort daarbij? Via een digitale quickscan levert het CCV een antwoord op maat voor elke gemeente. Het berekende organisatiemodel en functieprofiel voor de gemeente is een handig hulpmiddel ter inspiratie voor uw huidige organisatie, maar ook voor een mogelijke reorganisatie. Meer info:

8 Onderzoek Horizontale Sturingsrelaties (onderzoek) Is het moeilijk om samen te werken met externe veiligheidspartners? In dit onderzoek is de praktijk nader bekeken en krijgt u aanbevelingen voor effectieve samenwerkingsvormen. Meer info: Evaluatie preventie projecten handleiding Evaluatie Preventieprojecten (publicatie) In ieder projectplan is de evaluatie een belangrijk onderdeel. Vier redenen om te evalueren zijn: succes zichtbaar maken, verantwoorden, leren, en beïnvloeden. Met deze handleiding realiseert u als projectleider op eenvoudige wijze een goede evaluatie, van plan tot conclusies. Meer info: Informatieuitwisseling Quickscan Informatie-uitwisseling (best practice) Loopt u soms ook tegen het ingewikkelde vraagstuk van informatie-uitwisseling aan? In deze quickscan vindt u modelconvenanten en handreikingen die de wederzijdse communicatie verbeteren. Er komen verschillende veiligheidsonderwerpen aan bod, zoals jeugd, veelplegers, hennep, huiselijk geweld en vrijplaatsen. Meer info:

9 Opzetten en ondersteunen regionale samenwerkingsverbanden (service) In de zogenoemde veiligheidsregio s bestaan samenwerkingsverbanden tussen gemeenten op het gebied van fysieke veiligheid. Ook voor sociale en integrale veiligheid werken gemeenten samen. Dit is nog niet in alle regio s het geval. Op verzoek begeleidt het CCV gemeenten en andere betrokken organisaties bij het gestalte geven aan regionale samenwerking. Daarnaast ondersteunt het CCV bestaande samenwerkingsverbanden. Doel van deze ondersteuning is om de uitwisseling van informatie en best practices te bevorderen. Regionale samenwerking Verdiepingsbijeenkomsten (bijeenkomst) Regionale samenwerkingsverbanden behandelen verschillende onderwerpen. Het CCV organiseert een verdiepingsbijeenkomst over een door samenwerkingsverbanden aan te dragen onderwerp. Een voorbeeldthema van zo n verdiepingsbijeenkomst is jeugd en alcohol. Netwerk Grote Steden (netwerk) Twee keer per jaar organiseert het CCV samen met een grote stad een netwerkbijeenkomst voor alle veiligheidscoördinatoren van de grote steden. Doel van de bijeenkomst is uitwisseling van best practices, kennisvergroting en netwerken. Grotestedenbeleid

10

11 Bestuurlijke Aanpak Het programma Bestuurlijke Aanpak richt zich op de mogelijkheden die het lokale bestuur ter beschikking staan om criminaliteit en daaruit voortkomende overlast te voorkomen of te bestrijden. De bestuurlijke aanpak is in zijn ideale vorm een door het lokale bestuur geregisseerde aanpak van op elkaar afgestemde bestuurs-, straf-, civiel- en fiscaalrechtelijke instrumenten. Beleid maakt hiervan deel uit. Het programma bevat specifieke kennis op de volgende gebieden: Drugsbeleid Prostitutiebeleid Bestuurlijke Aanpak Criminele Praktijken Cameratoezicht Nuttige website(s) onder Bestuurlijke aanpak Programmaleider Luuk Olsthoorn T (030) E

12 Aanbod van het programma Algemeen Servicedesk Bestuurlijke Aanpak (service) Uw vragen over de bestuurlijke aanpak van criminaliteit, prostitutiebeleid en cameratoezicht worden binnen twee werkdagen beantwoord. U kunt ons hiervoor bellen of mailen: Uw specifieke vragen over drugsbeleid stuurt u naar Meer info: T (030) , E of: Inhoudelijke advisering en ondersteuning (service) Het CCV denkt graag met u mee over nieuwe ontwikkelingen en geeft advies op maat. Nieuwsbrief Bestuurlijke Aanpak (nieuwsbrief) De nieuwsbrief Bestuurlijke Aanpak informeert u maandelijks over de laatste ontwikkelingen op het gebied van drugsbeleid, prostitutiebeleid, cameratoezicht en bestuurlijke aanpak criminele praktijken. Aanmelden op: Drugsbeleid Website Drugsbeleid (best practice) Hoe ontwikkelt u als gemeente het lokale drugsbeleid? En hoe kunt u dit beleid effectief uitvoeren en handhaven? Op de pagina s lokaal drugsbeleid van de CCVwebsite staan verschillende infosheets, praktijkvoorbeelden en onderzoeken. Ook vindt u er jurisprudentie rond het drugsbeleid. Meer info:

13 Voorbeeldconvenant Integrale Aanpak Hennepteelt (best practice) Het voorbeeldconvenant Integrale Aanpak Hennepteelt is een praktische cd-rom om de samenwerking bij de aanpak van hennepteelt vast te leggen. Te bestellen via de webwinkel op de CCV-website. wegwijzer Prostitutiebeleid (best practice) Op vindt u informatie over het ontwikkelen, uitvoeren en handhaven van lokaal prostitutiebeleid. Deze informatie bevat praktijkvoorbeelden en relevante jurisprudentie. Prostitutiebeleid Meer info: E wegwijzer Bestuurlijke Aanpak Criminele Praktijken (best practice) Op de website staat informatie over de bestuurlijke aanpak van criminaliteit. De website is gemaakt voor en door gemeenten. U benadert de materie vanuit uw eigen zoekvraag of criminaliteitsprobleem. Bestuurlijke aanpak criminele praktijken Meer info: E Handreiking Cameratoezicht (publicatie) De handreiking Cameratoezicht beschrijft hoe cameratoezicht in de openbare ruimte kan plaatsvinden volgens artikel 151c Gemeentewet. Deze handreiking is als download beschikbaar via:

14 Cameratoezicht website Cameratoezicht (best practice) Op de CCV-website staan do s-and-don ts voor het organiseren en toepassen van cameratoezicht. Meer info:

15

16

17 Veilig Ondernemen Het programma Veilig Ondernemen draagt bij aan een samenleving waarin ondernemers bij hun bedrijfsvoering niet gehinderd worden door criminaliteit en onveiligheid. De context van het programma Veilig Ondernemen is ruim. Verschillende publieke en private partijen werken samen aan diverse initiatieven. Veilig ondernemen is een dynamisch werkgebied, omdat de belangen tussen de partijen zeer veranderlijk zijn en in elkaar overvloeien. Het CCV wil alle initiatieven bundelen en deze ondersteunen. Nuttige website(s) onder Ondernemen Programmaleider Rodney Haan T (030) E

18 Aanbod van het programma Algemeen Servicedesk Veilig Ondernemen (service) Bij de CCV-servicedesk stelt u als gemeente uw vragen over veilig ondernemen. Met specialistische vragen kunt u terecht bij de inhoudelijke projectleider. Indien nodig adviseren we u tijdens een persoonlijk overleg over veilig ondernemen binnen de gemeente of over de start van een Keurmerk Veilig Ondernementraject. Meer info: T (030) Nieuwsbrief Veilig Ondernemen (service) In de maandelijkse nieuwsbrief Veilig Ondernemen leest u over het laatste nieuws en de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en ondernemerschap. Landelijke trends, onderzoeken en wetenswaardigheden geven een actueel beeld. Aanmelden op: Website (best practice) Op de CCV-website vindt u diverse praktijkvoorbeelden, onderzoeken en beleidsstukken, waardoor u volledig op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Ook staat er een stappenplan om meer veiligheid te creëren in uw winkelgebied of op uw bedrijventerrein. Meer info: Bedrijventerreinen en winkelgebieden Keurmerk Veilig Ondernemen (instrument) Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ondersteunt u bij de aanpak van onveiligheid in winkelgebieden en op bedrijventerreinen. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat centraal in het keurmerk. Door de verschillende partijen te organiseren en te laten vertegenwoordigen zijn ze beter benaderbaar, verloopt de communicatie soepeler en worden goede resultaten geboekt. Meer info:

19 Module Agressie en Geweld (inhoudelijke verdieping) De module Agressie en Geweld is een aanvulling op het KVO-stappenplan. In de module komen maatregelen aan bod die ondernemers individueel en gezamenlijk kunnen treffen om een veiliger werkomgeving te realiseren. Ook krijgt u een overzicht van relevante organisaties op het terrein van agressie en geweldsbestrijding. Meer info: Module Overlast (inhoudelijke verdieping) De module Overlast is een aanvulling op het KVO-stappenplan. Deze module is bedoeld om overlast door jongeren te analyseren en gericht aan te pakken. Daarnaast bevat de module informatie over bestaand beleid en lopende projecten op het gebied van overlast. Meer info: Module Cameratoezicht (inhoudelijke verdieping) De module Cameratoezicht geeft algemene informatie over publiek-privaat cameratoezicht. Ook worden voor- en nadelen beschreven voor de afzonderlijke partners binnen een KVO-samenwerkingsverband. De module is bedoeld om structuur aan te brengen in de discussie rondom cameratoezicht. Verdere verdieping over dit onderwerp is te vinden in het programma Bestuurlijke Aanpak. Meer info:

20 Wegwijzer Winkelcriminaliteit (publicatie) In deze brochure vindt u praktische informatie over de verschillende mogelijkheden om winkelcriminaliteit te bestrijden. In vraag en antwoord zetten we kort uiteen hoe ondernemers, gemeenten, politie en andere partijen effectief om kunnen gaan met winkelcriminaliteit. Meer info: Selecteren op safe (handreiking) Deze handreiking helpt u bij de selectie van betrouwbaar winkelpersoneel, variërend van magazijnmedewerker, verkoper, hoofdverkoper en caissière tot (assistent-)leidinggevende. De procedure is geschikt voor de detailhandel, inclusief supermarkten en warenhuizen. Meer info: Brand Kennismodule Brand (inhoudelijke verdieping) Brandschade heeft grote economische gevolgen voor een bedrijf, omdat de continuïteit van de onderneming in het geding kan zijn. Maar ook gemeenten ondervinden hinder van grootschalige branden op bedrijventerreinen of in winkelgebieden. Daarom is het zaak om brandpreventie in samenhang aan te pakken. Daarnaast gaan brand- en criminaliteitspreventie hand in hand. Een goede afstemming tussen maatregelen is noodzakelijk: een pand moet inbrekers weren, maar ook vluchtroutes bieden en de brandweer toelaten. In onze kennismodule Brand komen deze kwesties aan de orde. Deze module kunt u koppelen aan lokale samenwerking conform het Keurmerk Veilig Ondernemen. Meer info:

21 Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing (netwerk) De Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing (RPC s) richten zich op het ontwikkelen, stimuleren en uitvoeren van regionale projecten. Zo vervullen ze een belangrijke rol bij de implementatie van het Keurmerk Veilig Ondernemen en de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. RPC s kunnen ondersteunen bij het vraagstuk veilig ondernemen in hun gemeenten. Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing Meer info:

22

23 Veilig Samenleven Het programma Veilig Samenleven ondersteunt lokale professionals die zich bezighouden met de aanpak van onveiligheid in gemeenten, wijken en buurten. Het programma heeft (maatschappelijke) veiligheid als richtinggevende waarde. Omdat er verschillende situaties zijn die de veiligheid in de samenleving bedreigen, heeft het programma een ruime context. Deze loopt uiteen van onveilige wijken en jongerenoverlast tot geweld en verloedering. Bijzondere aandacht gaat uit naar wat bewoners zelf kunnen doen om de veiligheid te verbeteren. Nuttige website(s) onder Samenleven en wonen Programmaleider Bernadette Schomaker T (030) E

24 Aanbod van het programma Algemeen Nieuwsbrief Veilig Samenleven (nieuwsbrief) De maandelijkse nieuwsbrief Veilig Samenleven informeert u over de laatste ontwikkelingen van onder andere de veilige wijk, buurtbemiddeling, jeugd en geweld. Aanmelden op: Buurtbemiddeling Landelijk aanspreekpunt (service) Het CCV is sinds 1 januari 2005 landelijk aanspreekpunt voor buurtbemiddeling. Er is een aparte helpdesk waar u met uw vragen terecht kunt. Verder ondersteunen we alle lopende projecten. Zo worden landelijke overleggen en een vrijwilligers- en coördinatorendag georganiseerd. Bestaande projecten kunnen (kosteloos) gebruikmaken van een landelijk registratiesysteem. Meer info: T (030) Methodiekbeschrijving (instrument) De methodiek Buurtbemiddeling is in drie boekjes beschreven. Deel 1 gaat in op de methodiek, in deel 2 krijgt u handvatten voor het opzetten van buurtbemiddeling, en deel 3 bevat een evaluatie. Ze bieden u een houvast om op lokaal niveau een project Buurtbemiddeling op te kunnen zetten. Deze boekjes kunt u downloaden of in papieren versie bestellen via de CCV-website. Meer info: Ondersteuning nieuwe projecten (service) U kunt het CCV vragen om een presentatie te geven over buurtbemiddeling. Ook kunnen we lokale partijen adviseren bij het opzetten van een project. Zo zijn bijvoorbeeld kwalificatiedossiers voor de coördinator en vrijwilliger opgesteld. Meer info:

25 Basistraining buurtbemiddeling (instrument) Het CCV heeft een leidraad Kwaliteit Basistraining Vrijwilligers ontwikkeld. Een overzicht van trainingsinstellingen is beschikbaar via de CCV-website. Meer info: Methodiekbeschrijving (instrument) Jongerenbuurtbemiddeling is een variant van buurtbemiddeling. In 2008 onderzocht het CCV vooral wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen beide methodieken. Het eindresultaat is een bemiddelingsmethodiek die specifiek toepasbaar is op conflicten tussen en met jongeren in de buurt. Jongerenbuurtbemiddeling Handreiking Gedragscodes (instrument) Met deze handreiking kunt u als lokale professional eenvoudiger een gedragscode opzetten. In 2008 is de handreiking in een aantal pilots getoetst, waarna deze is doorontwikkeld om te komen tot een aantoonbare en effectieve aanpak op buurtniveau. Met als doel de aanpak hierna landelijk aan te bieden. Gedragscodes Handreiking Aanpak Woonoverlast (publicatie) In deze CCV-handreiking zetten we voor u de kansen uiteen in de aanpak van woonoverlast door gemeenten. In een praktisch format krijgt u een aantal oplossingen, middelen, voorbeelden en instrumenten aangereikt, van buurtbemiddeling tot de aanpak van extreme woonoverlast. Woonoverlast

26 Jeugd & Veiligheid Handreiking Aanpak Hangjongeren (publicatie) Hoe kunnen gemeenten hun verantwoordelijkheid voor de aanpak van hangjongeren vormgeven in de praktijk? Dat leest u in de handreiking Aanpak Hangjongeren. U krijgt maatregelen en instrumenten aangereikt om de overlast van hangjongeren tegen te gaan. Deze variëren van het vormgeven van zogenaamde groene hangplekken door jongeren tot toepassing van een samenscholingsverbod. De samenstelling van een effectieve maatregelenmix verschilt per gemeente. Wijkveiligheid 40 Interventies Wijkveiligheid (publicatie) Het CCV heeft in 2007 een overzicht uitgebracht van veertig innovatieve interventies op het gebied van wijkveiligheid. In 2008 heeft het CCV deze verzameling tot tachtig uitgebreid. De wijkinterventies komen ook digitaal beschikbaar. Door de zoekfunctie in de digitale toolkit maakt u snel en effectief een eigen selectie van veiligheidsinterventies. Wijkintervisie (instrument) Het delen van kennis en ervaringen is een effectieve manier om van elkaar te leren. Wijkintervisie is samen met collega s uit andere wijken nadenken over oplossingen voor problemen. Het CCV biedt gratis wijkintervisie aan gemeenten aan. Geweld Nieuwsbrief Geweld (service) De nieuwsbrief Geweld verschijnt iedere twee maanden en informeert u over de laatste ontwikkelingen op het gebied van geweld en geweldbestrijding en -voorkoming. Aanmelden op:

27 Bundels Aanpakken Geweld (publicatie) Het CCV heeft in 2006 een aantal goede en veelbelovende (buitenlandse) praktijkvoorbeelden in geweldspreventie geschikt gemaakt voor toepassing in de Nederlandse praktijk. Deze zijn verzameld in vier bundels. In de eerste bundel staan korte omschrijvingen van alle aanpakken. In de overige drie bundels staan de aanpakken per domein uitgewerkt: Deel 1: algemeen Deel 2: domein school Deel 3: domeinen uitgaan, alcohol en drugs Deel 4: domeinen buurt en wijk, dader- en slachtoffergerichte aanpak, sport en werk Agressie en Geweld op de Werkvloer (publicatie) Het CCV heeft (bestaande) instrumenten geïnventariseerd waarmee overheden en ondernemers een analyse kunnen maken van de aard en omvang van agressie en geweld in hun gemeente of organisatie. Toolkit Onveiligheidsgevoelens (Onlinepublicatie) Naar voorbeeld van de Fear of Crime toolkit van het Britse Home Office heeft het CCV (in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) een toolkit Onveiligheidsgevoelens ontwikkeld. Deze (digitale) toolkit omvat de tot nu toe opgebouwde kennis over onveiligheidsgevoelens en geeft gemeenten en andere veiligheidspartners op lokaal niveau concrete handvatten om hun problemen te analyseren en ze vervolgens effectief aan te pakken. Ook verzamelt het CCV op zijn website documenten over onveiligheidsgevoelens. Onveiligheidsgevoelens

28

29 Veilig Wonen Het programma Veilig Wonen ondersteunt gemeenten en andere professionele partijen, zoals woningcorporaties, op het terrein van wijk-, complex- en woningveiligheid. Het CCV is de beheerder van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De veiligheidseffectrapportage (VER) valt ook onder dit programma en helpt gemeenten de regierol in te vullen bij het voeren van een gestructureerde veiligheidsdialoog. Deze dialoog richt zich op veilige woonwijken, maar ook op bijvoorbeeld winkelcentra, een megabioscoop of een station. Sinds 2008 werkt het CCV aan een stappenplan om gemeenten en corporaties te ondersteunen bij overlast door woonfraude. Nuttige website(s) onder Samenleven en wonen en Verplaatsen Programmaleider Joris Böcker T (030) E

30 Aanbod van het programma Algemeen Nieuwsbrief Veilig Wonen en nieuwsbrief Politiekeurmerk Veilig Wonen (service) Het CCV-programma Veilig Wonen brengt maandelijks twee nieuwsbrieven uit. In deze nieuwsbrieven maken we bijeenkomsten bekend en kondigen we nieuwe publicaties aan. De eerste gaat in op ontwikkelingen op het gebied van veilig wonen, VER en woonfraude. De nieuwsbrief PKVW is puur gericht op zaken omtrent het Politiekeurmerk. Aanmelden op: Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) Website PKVW (service) De website PKVW is vernieuwd. Gemeenten en corporaties kunnen op hun website een link opnemen naar om daarmee actuele informatie over woningveiligheid beschikbaar te stellen. Meer info: Servicedesk (service) Professionele partijen, zoals gemeenten en corporaties, met vragen over het Politiekeurmerk Veilig Wonen staan wij graag te woord. Handboeken Bestaande Bouw (BB) en Nieuwbouw (NB) (publicatie) Beide gedetailleerde handboeken zijn geschikt voor medewerkers van gemeenten en corporaties die zich bezighouden met nieuwbouw en renovatie. U krijgt richtlijnen om te komen tot een veilige wijk, een veilig complex en een veilige woning. Deze methodiek komt voort uit een beproefd stedenbouwkundig ontwerp, met 90% minder (geslaagde) woninginbraken als resultaat. Deze publicaties zijn te bestellen via de webwinkel op de CCV-website. Meer info:

31 Foldermateriaal Politiekeurmerk Veilig Wonen (publicatie) Dit overzichtelijke en professionele foldermateriaal is geschikt voor particuliere woningbezitters in koop- en huursegment. Gemeenten en corporaties kunnen de folders eenvoudig en snel digitaal bestellen via de webwinkel op de CCV-website. Meer info: Gastsprekers (service) Het CCV heeft een uitgebreid netwerk van docenten en gastsprekers die door het hele land presentaties geven. Dit is een gratis dienstverlening voor gemeenten en corporaties die serieus aan de slag willen met PKVW. Workshop Introductie in PKVW (service) Het CCV levert tegen geringe kosten een zeer deskundige praktijktrainer voor een introductieworkshop PKVW. Deze workshop duurt een halve dag. De organisatie gebeurt in samenwerking met een of meerdere initiërende gemeenten, die ook de locatie bepalen. Jaarlijkse Award beste PKVW-gemeente (best practice) Maakt uw project dit jaar kans op de PKVW-Award? De inzendtermijn sluit in het najaar. Een deskundige jury bezoekt de projecten en stelt een juryrapport samen. Het CCV verzorgt de promotie rond de Award. Daarnaast stellen we een prijs ter beschikking voor de winnende inzending. Hiermee stimuleren we de communicatie met de burgers over het thema woningveiligheid. De inzendingen van 2008 staan op de CCV-website. Hier vindt u diverse beste practices voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

32 Modus Operandi (MO-)onderzoek (onderzoek) In 2008 heeft een intensief onderzoek naar nieuwe en bestaande MO-inbraaktechnieken plaatsgevonden. Het onderzoek is geïnitieerd door het ministerie van BZK, het CCV treedt op als onderzoeksbegeleider. Het CCV stelt de bevindingen beschikbaar voor professionele partijen, zodat zij adequaat kunnen inspelen op nieuwe technieken. PKVW-regeling (certificerings- en inspectieregeling) (regeling) Het CCV zorgt als keurmerkhouder voor een gedegen regeling, waardoor het kwaliteitsniveau van de vereiste werkzaamheden voor certificatie- en inspectieinstellingen duidelijk is. Het CCV controleert of de regeling in de praktijk op juiste wijze gehanteerd wordt. De regeling vindt u op website PKVW-bedrijven Op de website kunnen zowel consumenten als professionele partijen op een eenvoudige wijze het dichtstbijzijnde PKVWbedrijf vinden. Het invullen van de postcode of plaats is voldoende. Deze erkende bedrijven volgen speciale opleidingen en krijgen steekproefsgewijze controle op hun werkzaamheden. Meer info:

33 VER-publicaties voor Beslissers en Gebruikers (publicatie) Naar aanleiding van onderzoek is geconcludeerd dat er behoefte was om de bestaande veiligheidseffectrapportage (VER) op te splitsen in een VER voor twee doelgroepen: beslissers en gebruikers. Daarom beheert het CCV twéé publicaties. De informatie voor beslissers beperkt zich tot de hoofdlijnen. De gebruikers krijgen overzichtelijke formats die zij tijdens VER-bijeenkomsten kunnen gebruiken om gestructureerd het VER-proces te doorlopen. VER VER(nieuwde) Sessies (bijeenkomst) Bij de vernieuwde handboeken horen ook VER-bijeenkomsten. Deze hebben als doel om van elkaar te leren. Een gastspreker deelt met u praktijkervaringen op het gebied van een veiligheidseffectrapportage. Enkele malen per jaar organiseert het CCV deze gratis bijeenkomst voor alle professionele partijen die met fysieke veiligheid te maken hebben. VER-best practices (best practice) Op de CCV-website vindt u diverse best practices over gebieden als een verkeersplan, een spoorzone, een stadshart en een station. Deze VER-beschrijvingen helpen u als u aan de slag gaat met een VER of een veiligheidsdialoog initieert. Het CCV zorgt regelmatig voor nieuwe VERbeschrijvingen.

34 Gastsprekers (service) Het CCV heeft een uitgebreid netwerk van betaalde en niet-betaalde docenten en gastsprekers, die door het hele land presentaties kunnen geven. Voor de Hogeschool Utrecht bijvoorbeeld, verzorgt het CCV in het voorjaar een aantal colleges over de VER. Woonfraude Stappenplan Overlast Woonfraude (instrument) Het CCV werkt in samenwerking met VROM inspectie aan een praktisch stappenplan voor gemeenten en corporaties, waardoor zij effectief kunnen reageren op overlast door woonfraude. Op dit moment denken we aan een handboek en een digitaal stappenplan met diverse relevante, gedigitaliseerde formulieren. Fietsendiefstal Aanpak Fietsendiefstal in Gemeenten (publicatie) Fietsendiefstal staat hoog op de agenda van zowel rijks- als lokale overheid. Het CCV heeft in dat kader een publicatie uitgebracht waarin u als gemeente oplossingen krijgt aangereikt om fietsendiefstal aan te pakken. Meer info: Centrum Fietsendiefstal (best practice) Het CCV richtte samen met de stichting AVc begin 2008 het Centrum Fietsendiefstal op. Professionals in veiligheid, zoals lokale overheden, industrie en handel, behoren tot de doelgroepen. Het Centrum bundelt kennis over het tegengaan van fietsendiefstal en maakt gerichte benadering van belanghebbenden beter mogelijk.

35 Aanpak Autokraak (publicatie) Het CCV ondersteunt gemeenten bij hun aanpak van autokraak door kennis die in het land is opgedaan, te bundelen. Deze maatregelen en instrumenten hebben hun waarde in de praktijk bewezen. In de publicatie leest u wat de aard en omvang van autokraak is en welke maatregelen hiertegen genomen kunnen worden. Ook geeft deze uitgave u inzicht in de betrokken landelijke en lokale partijen. Autodiefstal Meer info:

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Bestaande bouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en

Nadere informatie

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Notitie Integrale aanpak hennepteelt

Notitie Integrale aanpak hennepteelt Notitie Integrale aanpak hennepteelt 1. Inleiding De afgelopen twee decennia heeft de illegale hennepteelt in Nederland een grote vlucht genomen. Zoals reeds is geconstateerd in de cannabisbrief van april

Nadere informatie

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak?

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Marjan Völlmer 1 2 Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? De individuele aanpak

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk

veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit handboek bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Verwey-Jonker Instituut en Movisie Financier: Directie Integratie en Samenleving Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29 november 2014

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 8, september 2008 1. Welkom bij het e-zine van Stade Advies... 2 2. De agressie te lijf... 3 3. De toekomst van de bloemkoolwijken... 5

Nadere informatie

Toolkit jeugdoverlast. Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied

Toolkit jeugdoverlast. Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied Toolkit jeugdoverlast Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied Praktijkteam jeugd & overlast Kennemerland November 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzicht mogelijkheden

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie

k- en Horecawet voor Handreiking gemeenten eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten

k- en Horecawet voor Handreiking gemeenten eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten wet voor gemeenten Handreiking eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten wet voor gemeenten Handreiking eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank-

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST Een inventarisatie naar het gebruik van sociale media door overheid(sinstellingen) en gemeenten bij. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Utrecht,

Nadere informatie

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Handreiking Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Auteurs: Moniek van Dijk en Bert Prinsen Deze handreiking maakt onderdeel uit van de Gereedschapskist Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland. Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking

Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland. Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland Een veiliger Oost-Nederland door betrokken samenwerking IJsselland Gelderland-Zuid Noord- en Oost-Gelderland Gemeente Dalfsen Deventer Hardenberg

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie