Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders"

Transcriptie

1 Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011

2 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding Doel van deze handleiding Conventies Versie Meer informatie Installatie Central Station Downloaden en installeren Naam van database aanpassen Ondersteuning Hulp op afstand Inloggen als een andere gebruiker Bericht naar alle gebruikers Groepenbeheer Groepen Rechten inrichten Overzicht gebruikersrechten op map Overzicht icoontjes groepenbeheer Toevoegen van een groep Rechten van gebruiker op groep Aanmaken gebruiker Aanmaken personeelsdossier (map medewerker) Medewerker activeren als gebruiker Instellingen gebruiker Gebruiker toevoegen aan groepen Inactief zetten van gebruiker Rechten controleren Gebruikersrechten / Rechten per gebruiker op een map Waar in groep Rechten folder in boom Verwijderde submappen in boom terugzetten Mappen toevoegen aan groepen Dubbele mappen Het voorkomen van dubbele mappen Het zoeken naar dubbele mappen Dubbele mappen samenvoegen Redirects uitvoeren Verwijderde mappen terugzetten Historie Loginsessies Wijzigingen in een map Berichtsjablonen Aanmaken van een berichtsjabloon Aanpassen berichtsjabloon Het toevoegen van een verwijzing (grijs veld)... 35

3 9.4 Het toevoegen van een sjabloon voor een categorie Aanpassen parentsjablonen management SPAM Binnengekomen berichten die mogelijk niet bij de juiste ontvanger zijn afgeleverd Ontvanger adressen instellen Afzender adres instellen Toegestane adressen binnen domein Persoonlijke status Domain management Postcodebeheer Postcode, buurt, wijk en gemeente Controle procedures Postcode aanpassen Keylijsten Aanpassen waarde in een veld Keylisteditor opvragen Keylijst waarde toevoegen Keylijst waarde aanpassen Aanpassing van keylijst via het veld zelf Aandachtspunten Keylijsten verversen Exporteren keylijsten Importeren keylijsten Instellen keylijst op een veld Mailinglijsten Centraal functies instellen Veelgebruikte icoontjes in CS... 54

4 1 Over deze handleiding De makers van deze cursushandleiding zijn ervan uitgegaan dat de deelnemende cursisten een gedegen Windows-kennis hebben en de handleiding Central Station (hierna te noemen CS) deel 1 beheersen. Cursisten dienen bekend te zijn met termen en handelingen die binnen Windows als gangbaar worden beschouw. 1.1 Doel van deze handleiding Deze cursushandleiding moet een geoefende gebruiker in staat stellen om beheerderstaken binnen CS uit te voeren. 1.2 Conventies Deze paragraaf beschrijft de schrijfwijzen zoals in deze cursushandleiding gehanteerd worden. Procedures In de cursushandleiding zult u diverse procedures tegenkomen. Deze procedures vormen een letterlijke beschrijving hoe een bepaalde handeling uit te voeren. Denk daar bij aan het aanmaken van een cliëntkaart of het kopiëren van een map. Alle procedures worden in het lettertype Courier New weergegeven, waardoor ze direct als zodanig herkenbaar zijn. Toetsaanslagen Bijna alle acties in CS zijn uit te voeren met behulp van de muis. Het komt echter ook voor dat u uw toetsenbord moet gebruiken. Toetsaanslagen staan in deze cursushandleiding tussen tags: <F8>, <Enter>, <Shift> Titels van venster Titels van vensters worden vet weergegeven:. Het venster Taak wijzigen. Titels van velden Titels van velden worden cursief weergegeven: Het veld Bedrijfsnaam. Menu-opties Menu-opties worden cursief en tussen aanhalingstekens weergegeven: De optie Zoek map. 1.3 Versie Handleiding Managementrapportages CS. Versie 2, september Meer informatie Op staan de laatste versies van onze handleidingen in pdf-formaat. Tevens vindt u hier de veel gestelde vragen (FAQ's) over CS. Met behulp van de zoekoptie kunt u gericht zoeken naar informatie.

5 2. Installatie Central Station Doelstelling : Cliënt CS installeren op een werkplek of thuis 2.1 Downloaden en installeren 1) Zorg voor een voldoende snelle internetverbinding. 2) Open Internet Explorer en ga naar het volgende adres 3) Boven aan de pagina kunt u inloggen. Vul hier uw logingegevens in. De gegevens kunt u opvragen/aanvragen via de servicedesk van Obec. 4) Klik op mijn downloads, CS setup. Hier kunt u CS downloaden. Eenmaal gedownload kunt u de software installeren. 5) Volg de aanwijzingen van de installatie. 6) Log in. Na inloggen komt er automatisch een update. Installeer deze. 7) Na opnieuw inloggen is CS klaar voor gebruik. 2.2 Naam van database aanpassen De naam van de database (linker veld in het inlog scherm) is ingesteld in een (lokaal) ini-bestand. Deze kunt u wijzigen op de volgende manier: 1) Houdt de SHIFT toets ingedrukt 2) Klik op het "verborgen" knopje, links boven het database veld. Er verschijnt een bestandje, waarin de namen staan weergegeven. Deze kunt u eventueel wijzigen.

6 3) Sluit het inlogscherm en start CS opnieuw. De naam is nu aangepast.

7 3 Ondersteuning In dit hoofdstuk staan een aantal hulpmiddelen benoemd, welke u kunnen ondersteunen bij de ondersteuning aan gebruikers. Dit zijn: - Hulp op afstand - Inloggen als een andere gebruiker - Bericht naar alle gebruikers 3.1 Hulp op afstand Het is mogelijk om met gebruikers mee te kijken middels de optie "Hulp op afstand". In versie is de wijze waarop dit werkt aangepast. Afhankelijk van uw versie, werkt dit op één van de onderstaande manieren. De versie kunt u raadplegen via help, info. Voor versie ) Kies de menuoptie extra --> Hulp op afstand Er verschijnt een venster met ingelogde gebruikers + computer waarop ze werkzaam zijn

8 2) Dubbelklik op de gebruikersnaam van de gebruiker waarmee u wil meekijken. Het venster van de gebruiker wordt zichtbaar. 3) Druk op [F5] om het scherm te verversen (u ziet niet 'live' wat er bij de gebruiker gebeurt) U kunt ook zelf de muis overnemen. Houd er wel rekening mee dat werken op afstand trager werkt dan u gewend bent. Vanaf versie De persoon die hulp nodig heeft dient te gaan naar extra, hulp op afstand. In de werkbalk verschijnt naast het CS icoontje nu een extra icoontje. Zie ook onderstaande afbeelding. Dit houdt in dat er toestemming is verleent om mee te kijken. De persoon die de hulp biedt dient het medewerkersmapje te openen van degene waaraan hulp wordt verleend. Dit kan op verschillende manieren. Eén van de manieren is via bewerken, zoeken gebruiker. Typ de naam in, en klik op het vergrootglaasje om te zoeken. Het onderstande scherm verschijnt. Nadat u het medewerkersmapje hebt geopend ziet u boven in de werkbalk een oogje. Nadat u hierop hebt geklikt kunt u Live meekijken met de medewerker. Het is ook mogelijk om de muis over te nemen.

9 3.2 Inloggen als een andere gebruiker Wanneer u over de juiste rechten beschikt is het mogelijk om als een andere gebruiker in te loggen. Dit is handig om na te gaan of een bepaalde gebruiker een bepaalde optie wel of niet ziet of om een bepaalde fout te reproduceren. Inloggen als andere gebruiker gaat als volgt: 1) Start CS op de gebruikelijke manier 2) Log in als <eigen gebruikersnaam>/<gebruikersnaam>, bijvoorbeeld administrator/m_amw Let op: Breng geen wijzigingen aan als u bent ingelogd als een andere gebruiker. Dit kan verwarring veroorzaken bij de gebruiker waaronder u bent ingelogd. 3.3 Bericht naar alle gebruikers U kunt een bericht sturen naar alle gebruikers die in CS zijn ingelogd. Dit gaat als volgt: 1) Kies in het menu Extra de optie Bericht naar alle gebruikers. Het volgende venster verschijnt:

10 2) Type het bericht en klik op OK. Het bericht wordt naar alle gebruikers gestuurd.

11 4 Groepenbeheer In dit hoofdstuk wordt besproken hoe de rechtenstructuur binnen CS werkt. De toegankelijkheid tot bepaalde opties kan in twee categorieën worden onderverdeeld: 1) Gebruikersrechten: per gebruiker/s(groep) kan aangegeven worden of iets wel of niet toegestaan is. Daarbij gaat het veelal om het inzien, wijzigen en verwijderen van gegevens. 2) Menustructuur: hier wordt bepaald welke mogelijkheden de gebruiker heeft om categorieën, berichten en documenten toe te voegen. Als in het menu de mogelijkheid ontbreekt om bepaalde objecten toe te voegen, dan kan geen enkel recht ervoor zorgen dat dit alsnog kan. 4.1 Groepen Rechten zijn toegekend aan de hand van (gebruikers)groepen. Naast individuele gebruikers kunnen ook (andere) mapjes aan een groep worden toegekend. Doordat iedere map tot een bepaalde groep behoort, hebben de ingestelde rechten invloed op het betreffende mapje. De rechten kunnen worden toegekend op drie, boven elkaar staande, niveaus: A. Rechten van de gebruiker: Dit zijn de algemene rechten van een gebruiker, op het hoogste niveau. Deze rechten hebben invloed op alle andere rechten. Als een gebruiker op dit niveau een recht niet heeft, zal het dat recht nergens kunnen krijgen. Rechten van de gebruiker kunnen worden ingesteld in het venster instellingen gebruiker. Deze worden besproken in paragraaf 5. B. Rechten van de groep: Dit zijn de rechten die een gebruiker op een groep heeft. De rechten op een groep geven aan wat een gebruiker met mappen mag doen die tot die groep behoren (bijv. mappen toevoegen of verwijderen), en dienen als 'vangnet' voor de "rechten van een groep op een map". Rechten van de groep kunnen worden ingesteld in het venster groepenbeheer. Deze wordt besproken in paragraaf 4.6. C. Rechten van de groep op een map: De rechten van een groep op een map geven aan wat er binnen deze groep allemaal met de map zou mogen gebeuren. Hierdoor kunnen binnen een groep dus uitzonderingen worden gemaakt op spefieke mappen. Rechten van de groep op een map kunnen worden ingesteld in het venster groepenbeheer. Deze wordt besproken in paragraaf 4.6

12 4.2 Rechten inrichten In het venster groepenbeheer kunnen alle rechten worden ingesteld op groepsniveau. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u met groepenbeheer kunt werken. 1) Log in als applicatiebeheerder, in CS (dit kan uw eigen account zijn, als u voldoende rechten heeft). 2) Open Groepenbeheer via het menu Admin Rechten Groepen beheer. 3) Selecteer de groep waarin betreffende gebruikers rechten moet krijgen (In dit voorbeeld de gebruikersgroep _Usergroup: AMW ). 4) Selecteer de gebruikers welke rechten moet krijgen (zie stap 4a in onderstaand schema). 5) Open maprechten met het driehoekje onder in het venster Het volgende venster is zichtbaar: Stap 3: Selecteer de groep Stap 4a: Selecteer de gebruiker(s) Stap 4b: Selecteer de rechten per gebruiker Stap 6: Zoek / selecteer de map(pen) Stap 7: Selecteer de rechten per map 6) Sleep het mapje van degene waarvan de rechten aangepast dienen te worden in het onderste venster (in dit voorbeeld agenda medewerkers Jeugd en gezin ). 7) Stel de rechten in die nodig zijn per map.

13 4.3 Overzicht gebruikersrechten op map Onder gebruikersrechten vallen de map-, bericht-, document- en agendarechten (zie ook het bovenstaande figuur stap 4b en 7). Hieronder volgt een verklaring van alle rechten. Rechten die niet meer gebruikt worden, zijn niet beschreven. Map-rechten Map aanmaken/toevoegen Map eigenschappen bekijken Map eigenschappen wijzigen Map verwijderen Melding bij nieuw bericht Aanpassen technische mapopties Aanpassen beschikbaarheid Map zien in boom Map vernietigen Bericht-Rechten Berichten zien via deze eigenaar Omschrijving Recht om een map te mogen aanmaken/toevoegen Recht om van een map de eigenschappen te mogen bekijken. Recht om van map de eigenschappen te wijzigen. Recht om een map uit de boom te verwijderen. Let op! Dit is dus niet het definitief verwijderen van de map. Recht om op een map melding bij inkomend bericht in te stellen Dit doet u op het mapje in de boom, via het rechtermuisknopmenu- Onderhoud Map en dan kiezen voor Instelling melding inkomend bericht Recht om van een map (van het type) de technische mapopties te wijzigen, Dit doet door op het mapje te gaan staan in de boom kiezen voor F10 en dan tabblad Technische mapopties. Dit is het recht om van een map (van het type) de beschikbaarheid (agenda) te wijzigen, dit doet door op het mapje te gaan staan in de boom en dan kiezen voor F10 en dan tabblad Beschikbaarheid Recht om de map te zien in de boom, de map is dan zichtbaar als deze in de gedeelde boom staat, of kan (tijdelijk) vanuit het zoekvenster in de (persoonlijke) boom worden geplaatst. Het recht om een map definitief te verwijderen. Dit doet u door in de boom op de map, via het rechtermuisknopmenu- Onderhoud Map en dan te kiezen voor Verwijderen definitief. Omschrijving Toont alle berichten waar de eigenaar van het bericht de betreffende map is. U kunt de eigenaar van het bericht zien via het tabblad bericht van een map. Zie hier de kolom eigenaar. Eventueel dient u deze kolom toe te voegen. Berichten wijzigen via deze eigenaar Berichten verwijderen via deze eigenaar Pin zetten via deze eigenaar Recht om berichten te wijzigen waarvan de eigenaar van het bericht de betreffende map is. Recht om berichten te verwijderen waarvan de eigenaar van het bericht de betreffende map is. Het recht om een prikker te zetten op berichten waarvan de eigenaar van het bericht de betreffende map is. Dit doet u op het bericht via het rechtermuisknopmenu, prikker.

14 Op gelezen zetten via deze eigenaar Archiveren via deze eigenaar Het recht om berichten op gelezen te zetten waarvan de eigenaar van het bericht de betreffende map is. Dit doet u op het bericht via het rechtermuisknop menu Markeer als gelezen. Recht om berichten te archiveren waarvan de eigenaar van het bericht de betreffende map is Dit doet u door op het bericht via het rechtermuisknopmenu te kiezen voor archiveren of door in het berichtenoverzicht op de knoppenbalk de knop archiveren te gebruiken. Berichten vergrendelen via deze eigenaar Het recht om berichten te vergrendelen waarvan de eigenaar van het bericht de betreffende map is. Dit doet u door op het bericht via het rechtermuisknopmenu te kiezen voor vergrendelen. Wijzigen eigenaar via deze eigenaar Het recht om de eigenaar van berichten te wijzigen waarvan de eigenaar van het bericht de betreffende map is. Dit doet u door op het bericht met de rechtermuisknop te klikken, en dan te kiezen voor Overige opties, Eigenaar aanpassen. Berichten zien via deze map Berichten wijzigen via deze map Het recht om alle berichten in het berichtenoverzicht (tabblad berichten) van betreffende map te zien. Het recht om berichten van betreffende map te bewerken. Dit doet u door het bericht te openen en in het bericht rechtsboven op het icoontje bericht bewerken te klikken. Berichten verwijderen via deze map Op gelezen zetten via deze map Archiveren via deze map Berichten vergrendelen via deze map Wijzigen eigenaar via deze map Het recht om berichten van betreffende map te verwijderen (te verplaatsen naar de prullenbak) en deze te legen. Het recht om berichten van de map op status gelezen te zetten. Het recht om berichten van betreffende map te archiveren. Het recht om berichten van betreffende map te vergrendelen. Het recht om van berichten waarvan de map de eigenaar is, dit aan te passen. Dit doet u door op het bericht, via het rechtermuisknopmenu te kiezen voor Overige opties en dan voor Eigenaar aanpassen Sturen in naam van map Het recht om een bericht te versturen met als afzender de betreffende map. Dit doet u door een bericht aan te maken en als afzender via het loepje een andere map te kiezen, of door een ander mapje te slepen in het veld afzender. Document-rechten Documenten zien via deze eigenaar Omschrijving Toont alle documenten waar de eigenaar van het document de betreffende map is.

15 U kunt de eigenaar van het tabblad document van een map, en dan de kolom eigenaar. Eventueel dient u deze nog toe te voegen. Documenten wijzigen via deze eigenaar Documenten verwijderen via deze eigenaar Documenten zien via deze map Documenten wijzigen via deze map Documenten verwijderen via deze map Document toevoegen Agenda-rechten Aanmaken taak via deze eigenaar Openen taak via deze eigenaar Wijzigen taak via deze eigenaar Wijzigen alle taken van map Openen alle taken van map Verwijderen alle taken van map Het recht om documenten te wijzigen waar de eigenaar van het document de betreffende map is. Recht om documenten te verwijderen waar de eigenaar van het document de betreffende map is. Recht om alle documenten in het documenten overzicht (tabblad documenten) van betreffende map te zien. Het recht om alle documenten te wijzigen in het documenten overzicht (tabblad documenten) van betreffende map. Het recht om documenten te verwijderen in het documenten overzicht (tabblad documenten) van betreffende map. Dit is het recht om documenten te mogen toevoegen in de map. Omschrijving Het recht om afspraken aan te maken waarvan de eigenaar van de agenda de betreffende map is. Het recht om afspraken te openen in waarvan de eigenaar van de agenda de betreffende map is. Het recht om afspraken te wijzigen waarvan de eigenaar van de agenda de betreffende map is. Het recht om alle afspraken te wijzigen, van de betreffende map. Het recht om alle afspraken te openen, van de betreffende map. Het recht om alle afspraken te verwijderen, van de betreffende map. 4.4 Overzicht icoontjes groepenbeheer Met behulp van dit icoontje kunt u een nieuwe groep aanmaken. Dit icoontje verwijdert de geselecteerde groep. Dit icoontje kopieert de rechten van de geselecteerde groep voor het geselecteerde tabblad. Dit icoontje plakt de rechten naar de geselecteerde groep voor het geselecteerde tabblad. Hiermee zet u alle rechten van het geselecteerde tabblad aan. Hiermee zet u alle rechten van de geselecteerde tabblad uit. Hiermee zet u alle rechten, van alle tabbladen aan. Hiermee kopieert u de rechten van alle tabbladen.

16 Hiermee plakt u de rechten van alle tabbladen. 4.5 Toevoegen van een groep Het kan dat u een groep wilt toevoegen, zodat u rechten van groep medewerkers kunt regelen, zonder dat u deze rechten per medewerker hoeft in te stellen. Het toevoegen van een groep gaat als volgt: 1) Open het venster groepenbeheer via de menu Admin rechten groepen beheer. 2) Klik op het icoontje. 3) Het venster aanmaken groep verschijnt. 4) Geef naam van de groep in. 5) Indien het een gebruikersgroep betreft, vink dan gebruikersgroep aan. 6) Klik op OK om de groep aan te maken. 7) De groep verschijnt in het linker deel van het venster groepenbeheer. 8) Vink alle rechten aan in het tabblad instellingen (in het middelste gedeelte) met behulp van het icoontje. Als er nu een medewerker wordt toegevoegd, dan worden automatisch deze rechten overgenomen. Let op: Om CS onderhoudbaar te houden, is naamgeving van groepen erg belangrijk. Maak daarom gebruik van de volgende conventies: - Begin gebruikersgroepen met User:, bijvoorbeeld User: Secretariaat. - Begin werkeenheden met WE, bijvoorbeeld WE Noord 4.6 Rechten van gebruiker op groep De rechten op een groep geven aan wat een gebruiker met mappen mag doen die tot een bepaalde groep behoren. Een gebruiker kan daarbij nooit meer rechten op een groep krijgen, dan dat de gebruikersrechten toelaten (zie hoofdstuk 5) of dan dat de groepsrechten toelaten (zie paragraaf 4.3). Per groep kan voor iedere gebruiker of gebruikersgroep worden aangegeven wat de rechten zijn op die betreffende groep. Via de groep Alle hebben de rechten invloed op de acties die kunnen worden uitgevoerd op betreffende mappen. Zo behoren de mapjes van medewerkers standaard onder de groep Alle Medewerker

17 5 Aanmaken gebruiker Indien een nieuwe medewerker in dienst treedt, dient er een nieuw account (gebruiker) voor de betreffende medewerker aangemaakt te worden. Dit hoofdstuk doorloopt de stappen die u dient te doorlopen om een gebruiker aan te maken. Het is mogelijk om van alle typen mapjes een gebruiker te maken. Een type map is bijvoorbeeld Medewerker, vrijwilliger, of algemeen persoon. In dit hoofdstuk wordt het type map medewerker behandeld. 5.1 Aanmaken personeelsdossier (map medewerker) 1) Zoek naar de map alle medewerkers. Afhankelijk van de inrichting kan het per organisatie verschillen waar deze map staat. 2) Selecteer de map alle medewerkers. 3) Kies de menuoptie aanmaken map standaard medewerker.

18 Het volgende venster verschijnt, waarbij de beschikbare veldjes afhankelijk zijn van de inrichting in uw organisatie: 4) Vul de zoveel mogelijk gegevens van de medewerkerskaart in, waaronder een standaard locatie en werkeenheid. 5) Klik op OK om de gegevens op te slaan. 5.2 Medewerker activeren als gebruiker 1) Selecteer de zojuist aangemaakte medewerker in de boom. 2) Activeer het rechtermuis menu: Klik op onderhoud map Deze map gebruiker maken. Het volgende venster verschijnt: 3) Vul de gebruikersnaam in (standaard wordt bij Obec de volgende stelregel gebruikt: eerste letter voornaam + eerste drie van achternaam).

19 4) Klik vervolgens op OK. Het volgende venster verschijnt: Het wachtwoord is standaard password. De betreffende medewerker dient dit zelf aan te passen, nadat hij voor de eerste keer heeft ingelogd via extra, wachtwoord wijzigen. 5) Vul het adres van de gebruiker in: alle naar betreffende mailadres zal dan in gebruikersmapje worden opgeslagen. Gebruikersfunctie, gebruikersrechten en overige instelling worden automatisch gegenereerd. 6) Klik op OK om de gebruiker aan te maken. De gebruiker kan nu inloggen met zojuist gedefinieerde gebruikersnaam en wachtwoord. Let op: de gebruiker is nu nog niet toegevoegd aan groepen, zoals bijvoorbeeld alle maatschappelijk werkers. Daardoor kunnen bepaalde rechten ontbreken. 5.3 Instellingen gebruiker Rechten van een gebruiker kunnen worden ingesteld bij instellingen gebruiker onder de rechtermuismenu, onderhouden map, instellingen gebruiker Gebruikersfuncties In het tabblad functies kunnen gebruikersfuncties aan en uitgezet worden. Dit zijn veelal menuopties die toegang bieden tot bepaalde functionaliteiten (zoals het aanmaken van groepen).

20 Iedere gebruiker krijgt standaard gebruikersfuncties. Indien de gebruiker meer rechten moet krijgen, dient dit handmatig aangepast te worden. In onderstaande tabel staat een korte beschrijving van de voornaamste gebruikersfuncties: Naam Omschrijving Opmerking Beheerdersrechten Kent speciale rechten toe voor een beheerder. Zet deze functie nooit aan voor een gewone medewerker. Aanmaken groepen Aanmaken mappen Toon alle groepen Toon berichtsjabloonboom Toon documentjabloon boom Toon categoriesjabloon boom Toon vernietigde berichten en documenten Spam functionaliteit Algemene rapportage tool Mogelijkheid om groepen aan te maken in groepenbeheer Recht om mappen aan te maken Toon niet alleen groepen waar de gebruiker recht op heeft, maar alle groepen Mogelijkheid om berichtsjablonen te wijzigen Mogelijkheid om documentsjablonen te wijzigen Mogelijkheid om categorieën te wijzigen Handig voor de beheerder, zodat deze ook verwijderde mappen kan zien. Mogelijkheid om SPAM te markeren. Deze knop is zichtbaar in binnengekomen . Mogelijkheid om gebruik te maken van report builder (zie handleiding rapportage). Alleen instellen voor applicatiebeheerders! Alleen instellen voor applicatiebeheerders! Alleen instellen voor applicatiebeheerders! Alleen instellen voor applicatiebeheerders! Alleen instellen voor applicatiebeheerders! Alleen instellen voor applicatiebeheerders! Alleen instellen voor applicatiebeheerders! Alleen bij module CS SPAM filter Aanpassen rechten in groepenbeheer Wijzigen rechten algemeen Toolbar editor Gebruikersopties Map aan andere groep toevoegen Inloggen als een andere gebruiker Accorderen urenformulieren Wijzigen keylist items Urenregistratie beschikbaar Remote control Mogelijkheid om rechten aan te passen. Mogelijkheid om rechten aan te passen. Mogelijkheid om werkbalken aan te passen. Menuoptie onderhoud toolbars Mogelijkheid om CS instellingen te wijzigen. Menuoptie opties. Mogelijkheid om mappen voor groepen in de boom te plaatsen Mogelijkheid om in te loggen als een andere gebruiker met /<gebruikersnaam> Goedkeuren of afkeuren van een urenformulier Keylijsten kunnen aanpassen. Menuoptie keylisteditor Menuoptie tijdschrijven toegankelijk maken Mee kunnen kijken met andere gebruikers. Menuoptie remote control Alleen instellen voor applicatiebeheerders! Alleen instellen voor applicatiebeheerders! Alleen instellen voor applicatiebeheerders! Alleen instellen voor applicatiebeheerders! Alleen bij module CS Tijdschrijven Alleen instellen voor applicatiebeheerders! Alleen bij module CS Tijdschrijven Alleen instellen voor applicatiebeheerders! Bericht naar alle gebruikers Extra, bericht naar alle gebruikers is zichtbaar. Alleen instellen voor applicatiebeheerders! Aanmaken gebruiker Aanmaken van een gebruiker. Alleen instellen voor applicatiebeheerders! Maptype veranderen Menuoptie maptype veranderen Redirects naar andere map Menuopties Redirects uitvoeren

21 Wachtlijst bekijken Menuoptie wachtlijsten. Alleen bij module groepswerk Toekennen groep binnen wachtlijst Toekennen groep binnen wachtlijst Alleen bij module groepswerk Toekennen status binnen wachtlijst Toekennen status binnen wachtlijst Alleen bij module groepswerk Menuoptie Admin/inrichting Menuoptie inrichting Alleen instellen voor applicatiebeheerders! Menuoptie Admin/mail Menuoptie management Alleen instellen voor applicatiebeheerders! Dienstverbandgegevens Menuoptie dienstverband wijzigen zelf wijzigen Wijzigen help Mogelijkheid om contextgevoelige help toe te voegen Alleen bij module HKZ Alleen instellen voor applicatiebeheerders! Alle dienstverbanden wijzigen Menuoptie alle dienstverbanden wijzigen Alleen bij module CS Tijdschrijven Alleen instellen voor applicatiebeheerders! Menufuncties rechten Menuoptie rechten Alleen instellen voor applicatiebeheerders! Menufuncties systeeminstellingen Menuoptie systeeminstellingen Alleen instellen voor applicatiebeheerders! Menufuncties formwizard Menuoptie formwizard Alleen instellen voor applicatiebeheerders! Screener Alleen bij module Screening Menufunctie bankieren Menuoptie bankieren Alleen bij module bankieren Menufunctie budgetten Menuoptie budgetten Alleen bij module bankieren Verwerken berichten Menuoptie verwerken GBA berichten Alleen bij module GBA GBA Menufunctie Clieop bestanden Menoptie betalingen Alleen bij module bankieren Gebruikersrechten Gebruikersrechten zijn de algemene rechten van een gebruiker welke invloed hebben op alle andere rechten. Als een gebruiker op dit niveau een recht niet heeft, zal het dat recht nergens kunnen krijgen.

22 Gebruikers kunnen standaard alles, omdat in veel gevallen de beperking van de rechten op een ander niveau wordt ingesteld. Mocht het echter zo zijn dat een gebruiker, om welke reden dan ook, een algemene beperking opgelegd dient te krijgen, dan kan dit hier worden ingesteld. 5.4 Gebruiker toevoegen aan groepen Om een gebruiker bepaalde rechten te geven (toegang tot menuopties en dergelijke) dient de gebruiker toegevoegd te worden aan bepaalde gebruikersgroepen Groepenbeheer 1) Start groepenbeheer via de menuoptie admin Rechten groepenbeheer. 2) Voeg de medewerker toe aan de groepen waartoe hij of zij behoort. (bijvoorbeeld alle maatschappelijk werkers ). Dit doet u door medewerker te slepen vanuit de archiefboom, of middels het rechtermuis menu zoek map (F3) Voeg een gebruiker niet toe aan andere categoriegroepen of persoonlijke groepen. Houd groepenbeheer overzichtelijk Archiefboom 1) Standaard staan alle medewerkers onder het mapje alle medewerkers. Vervolgens kan deze ook nog onder de gewenste werkeenheid worden gezet. Sleep hiertoe de gebruiker naar de werkeenheid in de boom en kies voor kopiëren

23 2) Herhaal vorige stap voor locatie waartoe medewerker behoort. Let op: medewerker kan behoren tot meerdere werkeenheden en locaties, maar heeft altijd één hoofdwerkeenheid en één hoofdlocatie, welke is ingevuld in het personeelsdossier (tabblad eigenschappen). 5.5 Inactief zetten van gebruiker Als een medewerker de instelling verlaat, dient het gebruikeraccount inactief gezet te worden. Dit gaat als volgt in zijn werk; 1) Selecteer het mapje van de medewerker in de boom. 2) Selecteer in het rechtermuis menu de optie onderhoud map instellingen gebruiker. 3) Zet in het tabblad aanmelden het vinkje account actief uit. 4) Klik op OK om wijziging op te slaan. Om aan te geven dat de gebruiker uit dienst is dien je de volgende stappen te doorlopen 1) Open de eigenschappen van de medewerker (F2) 2) Vul toevoeging in (bijvoorbeeld - ex medewerker ) 3) Klik op OK om wijzigingen op te slaan. Verwijder vervolgens de medewerker uit de verschillende locatie(s) en werkeenhe(i)d(en). Let op: Verwijder een gebruiker nooit. Bij het verwijderen van een gebruiker verliest u informatie, welke nodig is bij bijvoorbeeld rapportages over het verleden. Hernoem ook een gebruiker niet, ook dit geeft dataverlies in toekomstige rapportages.

24 6 Rechten controleren Als een gebruiker een bepaalde map niet kan (in)zien of wijzigen, kan worden nagegaan wat de rechten op betreffende map zijn. Op deze manier kan worden gecontroleerd of een gebruiker tot de juiste groepen behoort. 6.1 Gebruikersrechten / Rechten per gebruiker op een map Niet alle mappen zijn voor iedereen toegankelijk. In het overzicht gebruikersrechten wordt getoond wie welke rechten heeft op een bepaalde map. 1) Zoek in de archiefboom naar de betreffende map. 2) Selecteer de map. 3) Klik in het rechtermuis menu op onderhoud map gebruikersrechten, of klik op F10 en dan Rechten per gebruiker. 4) Het volgende venster verschijnt: 5) Selecteer de gebruiker waarom het gaat. In het rechterdeel van het venster ziet u de rechten van de gebruiker op de geselecteerde map. Deze zijn onderverdeeld in mappen, berichten, documenten en agenda. 6) Selecteer het tabblad waarvan u de rechten wilt bekijken.

25 Onder in het venster bevindt zich een uitklapbaar driehoekje. kunt u in detail bekijken via welke groepen de rechten zijn uitgedeeld. Door dit open te klappen, In groepenbeheer kunt u vervolgens de rechten aanpassen. Zie hoofdstuk 4. De optie gebruikersrechten toont de totaalrechten van de ingelogde gebruiker op betreffende map. 6.2 Waar in groep De optie Waar in groep (te benaderen Via rechtermuis menu Onderhoud map Technische functies <F10>) laat zien in welke groepen een bepaalde map zit. Dit zijn dus de groepen waaraan betreffende map is toegevoegd in groepenbeer. Tevens worden de rechten getoond, welke de ingelogde gebruiker heeft binnen de geselecteerde groep op betreffende map.

26 6.3 Rechten folder in boom Via rechtermuis menu Onderhoud map Technische functies <F10> Het komt ook voor dat gebruikers mappen in een boom kunnen zien, terwijl dit juist wel of niet de bedoeling is. Om dit te controleren bestaat het overzicht waar in boom. In dit venster wordt een overzicht getoond van de groepen waarvoor een bepaalde map zichtbaar is in een boom.

27 6.4 Verwijderde submappen in boom terugzetten Via rechtermuis menu Onderhoud map Technische functies <F10>, verwijderde submappen Het komt geregeld voor dat gebruikers mappen kwijt zijn in de boom. Dat komt meestal doordat de map is verwijderd uit de boom. U kunt deze mappen terugzetten in de optie verwijderde submappen. U kunt selecteren hoeveel dagen u wilt terugkijken en kunt zien wie de map op welk tijdstip heeft verwijderd. 6.5 Mappen toevoegen aan groepen Met behulp van het venster Toevoegen folders aan groep kunnen groepen worden toegevoegd aan een map. Op deze manier kunnen bepaalde rechten verleend worden aan een bepaalde map. 1) Selecteer de map die aan een groep toegevoegd dient te worden. 2) Klik op Admin Rechten toevoegen aan standaard groep in het menu.

28 7 Dubbele mappen Ter voorkoming van vervuiling van het systeem en voor correcte rapportages, dienen dubbele mappen uit de database verwijderd te worden. Dubbele mappen ontstaan door onoplettendheid of onwetendheid van een gebruiker bij het aanmaken van een map. 7.1 Het voorkomen van dubbele mappen 1) Controleer altijd of een map al bestaat. 2) Geef mappen een duidelijke herkenbare naam. 3) Stel, als applicatiebeheerder, de juiste beperkingen in, zodat dubbelen voorkomen worden. Zo kunt u sofinummer uniek laten zijn in een persoonsmap. 7.2 Het zoeken naar dubbele mappen Potentiële dubbele mappen kunnen worden opgevraagd via het overzicht dubbele mappen. 1) Klik met de rechtermuisknop op uw eigen map 2) Selecteer de menuoptie start programma controle rapporten Hier vindt u diverse overzichten waarmee u CS kunt opschonen. Let op: De plaats van de rapporten in het menu verschilt per organisatie 7.3 Dubbele mappen samenvoegen Indien u een map (per ongeluk) dubbel heeft aangemaakt, kunt u deze gemakkelijk "verwijderen". Bij het verwijderen van een dubbele map dient u met het volgende rekening te houden: De goede en de foute map dienen van hetzelfde type te zijn. Berichten (brieven, , etc) worden automatisch over gezet: u hoeft hier niets voor te doen Controleer vooraf of het goede dossier (map) volledig is; aanvullingen uit het foute dossier (map) dient u handmatig in te vullen. Het verwijderen van dubbelen gaat als volgt: 1. Selecteer de foute map in uw boom 2. Kies in het rechtermuis menu de optie onderhoud map --> map is zelfde als 3. Het venster "map zelfde als" venster verschijnt 4. Kies in het onderste veld de goede map (die bewaard moet blijven)

29 Tip: Voordat u de redirect uit gaat voeren dienen de mappen afgesloten te worden. 5. Klik op de knop "redirect map " 6. Klik op sluiten. De foute map is verwijderd. Let op: Contacten worden pas juist gezet na het uitvoeren van de optie extra --> redirects uitvoeren. Deze functie is alleen uit te voeren door beheerders. 7.4 Redirects uitvoeren Met behulp van de menu optie Extra Redirects Uitvoeren kunnen alle berichten uit dubbele dossiers verplaatst worden naar het actuele dossier. Selecteer de map die samengevoegd moet worden, en klik op samenvoegen. Let op: Als de lijst redirects groot is, voer deze dan uit op moment dat er weinig gebruikers in CS ingelogd zijn.

30 7.5 Verwijderde mappen terugzetten Als er mappen onterecht zijn verwijdert kan men deze als volgt terugzetten: Admin Rechten Verwijderde mappen terugzetten Het volgende scherm verschijnt. Selecteer de map die u terug wilt zetten en druk op Terugzetten.

31 8 Historie 8.1 Loginsessies Via rechtermuis menu Onderhoud map Technische functies <F10> Van iedere gebruiker kunt u nagaan wanneer hij/zij is ingelogd in CS. U kunt naast de machinenaam, IP adres, startdatum en einddatum ook nog allerlei details raadplegen. 8.2 Wijzigingen in een map In het venster historie kunnen de wijzigingen van een map gedurende het bestaan van de map worden opgevraagd. Om de historie van een map te bekijken, onderneemt u de volgende stappen: 1. Selecteer de map waarvan u de historie wilt bekijken. 2. Klik met de rechtermuis op de betreffende map. 3. Selecteer de menu-optie onderhoud map historie. 4. Het venster bekijk veranderingen verschijnt 5. Dubbelklik op één van de regels om de wijzigingen te zien.

32 9 Berichtsjablonen In CS is het voor gebruikers zelf mogelijk om brieven en afdruksjablonen te definiëren en deze beschikbaar maken op een bepaald type map. In deze korte handleiding zullen de belangrijkste zaken van dit proces worden besproken. 9.1 Aanmaken van een berichtsjabloon 1) Kies in het menu Beeld voor Berichtsjablonen. Er word nu een boom geopend met de berichtsjablonen. 2) Open Sjablonen en selecteer de juiste berichtsjablonen verzamelmap. 3) Kies voor rechtermuisknop: Aanmaken map -> Mediasjabloon Een tweede manier om een nieuw berichtsjabloon te krijgen is door een oude te kopiëren. Het voordeel van deze optie is dat de velden al ingevuld zijn (overgenomen vanuit het bronsjabloon). 1) Kies in het menu Beeld voor Berichtsjablonen. Er wordt nu een boom geopend met de berichtsjablonen. 2) Open Sjablonen en selecteer het berichtsjabloon dat u wilt dupliceren. 3) Kies voor rechtermuisknop: Onderhoud map -> Kopieër map

33 4) Kies vervolgens voor de optie alleen deze map. Nadat u op OK klikt ziet u onderstaand schermpje. 5) Voer de naam in van het nieuwe mediasjabloon en druk op <OK> U krijgt nu het berichtsjabloon scherm bestaande uit 6 tabbladen: 1. Inhoud bericht Op het tabblad Inhoud bericht kan worden aangegeven wat de standaard inhoud van het berichtsjabloon moet zijn. Hierin kunnen velden worden opgenomen die automatisch worden gegenereerd zoals datum, cliëntnaam, adresinformatie, etc. Deze automatisch in te laten vullen velden ook wel mergefields genoemd. Ze kunnen worden toegevoegd via de rechtermuisknop, toevoegen veld.

34 2. Algemeen Op het tabblad algemeen kunnen de eigenschappen van het berichtsjabloon worden aangepast. Enkele belangrijke velden: Naam sjabloon: naam van het berichtsjabloon Afbeelding: afbeelding die een bericht heeft die via dit berichtensjabloon wordt gemaakt Media: Is het een brief, , telefoongesprek, memo Template: Schermpje wat boven het bericht wordt weergegeven, en waarin de invoervelden staan Owner Control Type: Type eigenaar van het bericht Owner Control name: Naam van het veld van de eigenaar Mailtype: keuze uit: o mtonemessage: Als naar iedereen exact dezelfde brief moet o mtmulitmessage: Als de invoervelden afhankelijk moet zijn van de verschillende ontvangers o mtmemo: Als er geen ontvanger is. Controls: moet er een cc of een bcc kunnen worden gestuurd? 3. Inhoud context 4. Ontvangers / bijlagen 5. Toegestane categorieën Dit is de extra informatie die een verzender van een bericht bij het bericht kan toevoegen Op dit tabblad worden ontvangers en bijlagen aangegeven die standaard moeten worden toegevoegd. Hier kan worden aangegeven op welk type map dit specifieke bericht aangemaakt mag worden. 6. Voorbeeld Voorbeeld van het berichtsjabloon. 9.2 Aanpassen berichtsjabloon 1) Log in als applicatiebeheerder, in CS (dit kan uw eigen account zijn) 2) Kies in het menu beeld bericht sjablonen 3) Kies bij de berichtsjablonen het sjabloon dat u wilt aanpassen 4) Klik met de rechter muis op het sjabloon en kies in het menu eigenschappen. U kunt ook dubbelklikken. 5) Klik op het tabblad Inhoud bericht 6) Pas het bericht aan en klik op OK om het sjabloon op te slaan.

35 Bij het aanpassen van een berichtsjabloon zullen historische berichten niet worden aangepast. De wijziging geldt dus alleen voor nieuwe aan te maken berichten. 9.3 Het toevoegen van een verwijzing (grijs veld) 1) Klik met de rechtermuisknop op de plek waar u het veld wilt toevoegen. Kies voor veld toevoegen 2) Kies voor een type veld middels dubbel klik: - Kies voor Afzender voor gegevens van de afzender - Kies voor Ontvanger voor gegevens van de ontvanger - Kies voor Invoer velden voor overige velden 3) Kies voor het veld waar de verwijzing staat middels dubbelklik

36 9.4 Het toevoegen van een sjabloon voor een categorie. 1) Ga in de normale boom naar het type map waarop het bericht aangemaakt moet worden (bijv. Cliëntkaart) en druk op F10. 2) Kies in het volgende venster Toegestane Categorieën en dan het tabblad bericht 3) Er kan worden gekozen voor: 1. Alles toegestaan: Alle berichten mogen aangemaakt worden op dit type map 2. Selectie toegestaan: Alleen de onderstaande berichten mogen aangemaakt worden op dit type map 3. Selectie uitsluiten: Alles behalve onderstaande berichten mogen aangemaakt worden op dit type map 4. Niets toegestaan: Er mogen geen berichten worden aangemaakt op dit type map 4) Een berichtsjabloon kan worden toegevoegd via het loepje, of via de boomstructuur aan de rechterkant. 9.5 Aanpassen parentsjablonen Naast een berichtsjabloon, bestaat een brief uit een parentsjabloon. Een parentsjabloon kan worden gezien als het hoofd van de brief. 1) Kies in het menu admin inrichting parentsjablonen

37 Het volgende venster verschijnt: 2) Selecteer het parentsjabloon welke u wilt aanpassen. Deze wordt vervolgens direct daaronder getoond. 3) Pas het parentsjabloon aan. 4) Klik op Opslaan. Het systeem vraagt of u het parentsjabloon op wilt slaan onder een nieuwe versie. Indien het oude sjabloon dient te vervallen, kunt u de wijzigingen opslaan onder de huidige versie. 5) Klik op Sluiten om het venster te sluiten. U dient CS opnieuw op te starten om de parent sjablonen actief te laten zijn.

38 10 management Indien u verantwoordelijk bent voor het beheer van , dan dienen periodiek twee controles uitgevoerd te worden: 1. Binnengekomen berichten die als SPAM zijn gemarkeerd. 2. Binnengekomen berichten die mogelijk niet bij de juiste ontvanger zijn afgeleverd SPAM U kunt in het menu 'Admin --> Mail --> Spam Management' controleren welke berichten als SPAM zijn gemarkeerd. Daadwerkelijke SPAM kunt u uit de lijst verwijderen. Onterechte SPAM kunt u doorsturen naar de oorspronkelijke ontvanger Berichten ontvangen als SPAM Spam berichten zijn berichten die door het systeem als SPAM, en die de beheerder vervolgens kan beoordelen. Knop / veld Onderwerp Datum Afzender Ontvanger Betekenis Onderwerp Datum waarop het bericht is ontvangen Afzender adres Ontvanger adres Lijst verversen Bericht verwijderen uit de lijst (omdat het SPAM is) Bericht doorsturen naar de ontvanger (omdat het geen SPAM is)

39 Berichten gemarkeerd als SPAM Dit zijn berichten die door gebruikers zelf zijn ingesteld als SPAM die daarna hier worden weer gegeven 10.2 Binnengekomen berichten die mogelijk niet bij de juiste ontvanger zijn afgeleverd Indien een bericht door de CS server wordt geaccepteerd, wordt deze aan de juiste ontvangers toegevoegd. Het is echter mogelijk dat een adres wel door de server wordt geaccepteerd, maar deze niet wordt toegekend aan een ontvanger. Deze wordt dan in de map van de administrator gezet. Om deze map te controleren, kunt u deze het beste in uw persoonlijke boom plaatsen en instellen dat u ziet als er nieuwe binnengekomen berichten zijn. U dient dus periodiek deze map te controleren en de berichten door te sturen naar de juiste ontvanger. Controleer tevens of het ontvanger- adres in de eigenschappen van betreffende persoon staat. Vervolgens kunt u het bericht archiveren Ontvanger adressen instellen Indien u adressen door de server wilt accepteren en wilt toekennen aan een gebruiker of algemeen mapjes, dient u de volgende schema s te hanteren: Binnenkomende

40 Uitgaand Interne of externe afhandeling (domain management) Koppelen aan mapje (eigenschappen map) Koppelen aan gebruiker (persoonlijke status) 10.4 Afzender adres instellen Het adres van de afzender wordt bepaald door het adres in instellingen gebruiker. Dit is te vinden via het rechtermuis menu Onderhoud map Instellingen gebruiker, of via ctrl+alt+i Toegestane adressen binnen domein In het menu 'Admin --> Mail --> Management' kunt u kiezen voor de optie Toegestane adressen. Hierin stelt u in welke adressen door de mailserver worden geaccepteerd. Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker wordt wordt zijn/haar adres automatisch aan deze lijst toegevoegd. Indien een mailadres niet in de lijst staat zal deze niet geaccepteerd worden door onze mailserver. De afzender zal dan een bounce bericht krijgen Persoonlijke status Een wordt automatisch in ieder mapje gearchiveerd, waar het betreffend adres staat ingesteld in de eigenschappen van het mapje. Een gebruiker ziet betreffend bericht als: 1) De gebruiker recht heeft om de berichten van betreffende eigenaar te zien

41 2) De gebruiker recht heeft om alle berichten van betreffende map te zien, waar het bericht in is gearchiveerd. 3) De gebruiker een persoonlijke status heeft gekregen voor betreffend bericht. Zie onderstaand figuur voor het instellen van het adres in de eigenschappen van het mapje. Let op: Gebruik het recht alle berichten zien van deze map alleen voor beheerders of mappen waar geen adres aan kan worden gekoppeld. Anders kunnen gebruikers zichzelf rechten geven op de berichten van en naar een bepaald adres. Voor iedere gebruiker dient een persoonlijke status aangemaakt te worden voor berichten naar het adres wat betreffend persoon moet kunnen lezen Domain management In domain management stelt u in welke adressen u intern wilt afhandelen, en welke extern. Alle gebruikers die gebruik maken van CS , dienen ingesteld te worden op interne afhandeling. U kunt een wildcard gebruiken om aan te geven dat het gaat om alle adressen. Als alle adressen van Obec intern afgehandeld dienen te worden, dan stelt u in dat het adres internet afgehandeld wordt. In de uitzonderingen stelt u in welke adressen extern afgehandeld dienen te worden. Hierin geeft u bijvoorbeeld adressen in van gebruikers die gebruik maken van een ander programma. Let op: indien een gebruiker ingesteld staat als externe afhandeling, maar deze wel gebruik maakt van CS , dan ontvang deze gebruiker de berichten dubbel.

42

43 11 Postcodebeheer Op de persoonskaart komen een aantal gegevens voor die met elkaar samenhangen. Dat zijn: Postcode met straat en woonplaats Postcode met buurt (indien aanwezig), wijk en gemeente U kunt de buurt, wijk en gemeente automatisch laten invullen door de postcode, evenals de straat en woonplaats. Dit stelt u in, in het menu Admin Postcodebeheer Postcode, buurt, wijk en gemeente Selecteer de menuoptie Admin Postcodebeheer om onderstaand venster te openen: Woonplaats De gebruiker vult de postcode in, waarna het systeem de woonplaats opzoekt via het internet. Deze woonplaats heeft geen invloed op de tellingen van buurt, wijk en gemeente! Aanpassingen van woonplaats hebben vooral effect op bijvoorbeeld adressering op brieven. Buurt, wijk en gemeente Naast de woonplaats wordt de buurt, wijk en gemeente bepaald. Postcode is bepalend voor de buurt

44 Buurt is bepalend voor de wijk Wijk is bepalend voor de gemeente Controle procedures Wijzigingen in de postcodetabel hebben pas effect na de volgende acties: 1: Voer in het tabblad controle procedures een update uit, op bijvoorbeeld cliëntkaarten 2: Wacht tot volgende dag; dan zijn gegevens pas actueel in management rapportage. Aanpassingen in de cliëntkaart hoeven dus niet handmatig te worden gedaan Postcode aanpassen In het tabblad postcode aanpassen staat de verwijzing van een postcode naar een straat. Deze wordt gebruikt om automatisch de straat en woonplaats in te vullen als een postcode wordt ingevuld in de adresgegevens. U ziet in het scherm pas gegevens nadat u een postcode hebt ingevuld bij zoek een postcode.

45 Het toevoegen of wijzigen van een postcode gaat als volgt: OF 1. Zoek op de te wijzigen of toe te voegen postcode. De resultaten verschijnen in de tabel. 2. Klik op toevoegen om een postcode, straat en plaats toe te voegen. 1. Selecteer de te wijzigen regel 2. Vul de gegevens in en klik op opslaan.

46 12 Keylijsten Dit hoofdstuk beschrijft de keylijsten. Keylijsten zijn lijstjes die worden getoond in zogenaamde combobox velden, ofwel keuzelijsten. Deze zien er als volgt uit: 12.1 Aanpassen waarde in een veld Via het driehoekje achter het veldje kan een keuze worden gemaakt. Ook via het vergrootglaasje kunt u een waarde selecteren. Dit is vooral handig als het een lang lijst betreft. Het leeg maken van een veldje kan door op het vergrootglaasje te klikken en voor geen keuze te kiezen. Een andere manier is via de rechtermuisknop, leeg maken Keylisteditor opvragen 1) Log in als applicatiebeheerder, in CS (dit kan uw eigen account zijn) 2) Kies in het menu Admin inrichting onderhoud keylijsten 3) Het volgende venster verschijnt. Kies daarin (in de linker kolom) de juiste keylijst, welke u wilt aanpassen.

47 Uitleg knoppen: Toevoegen keylijst Verwijderen keylijst Verversen van keylijsten Toevoegen van een keylijst item Verwijderen Wijzigen Opslaan Annuleren Uitleg kolommen Naam Waarde Export waarde Naam Binaire code Volgorde Groep Verwijderd Categorie CategorieID Keyid Naam van de waarde, deze wordt getoond in de lijst. Unieke waarde binnen de keylijst. Deze wordt ook opgeslagen in de XML Export waarde, gebruikt bij exports naar databanken Naam van de waarde, deze wordt getoond in de lijst. Binaire code, welke wordt gebruikt in vink velden Dit bepaald de volgorde binnen de keylist van de verschillende items Groep, te gebruiken om keylijsten op te delen in meerdere views Verwijderd toont de waarde in het rood. Indelen van keylijsten middels een groepering (grijze balken achter loepje) Mogelijkheid om groepering te maken middels een verwijzing naar een andere keylijst (in te richten door Obec) Unieke waarde binnen alle keylijsten. Deze wordt ook opgeslagen in de XML

48 12.3 Keylijst waarde toevoegen 1) Druk in de editor op toevoegen 2) Vul de waarde 3) Vul de naam in 4) Toelichting en exportwaarde kunnen leeggelaten worden 12.4 Keylijst waarde aanpassen 1) Selecteer de regel welke u wilt aanpassen 2) Pas de naam aan 3) Met volgorde kunt u de volgorde van de lijst bepalen. LET OP: Keyvalue mag u niet aanpassen, indien het betreffende item al wordt gebruikt in een map Aanpassing van keylijst via het veld zelf Het aanpassen van een keylijst, of het toevoegen van een keylijst item kan ook via de het keylijstveldje in een map. Het wijzigen gaat als volgt: 1) Zoek het veld waarvan u de keylijst wilt aanpassen 2) Klik op het loepje rechts van het veldje 3) Klik op de knop lijst bewerken

49 Vervolgens kan de keylijst worden bewerkt, net zoals in de keylijst editor Aandachtspunten Omdat keylijsten één van de basisattributen is de gegevens, welke in CS worden verzameld, is het belangrijk om bepaalde punten te onthouden. Verantwoordelijkheid Uw organisatie is verantwoordelijk voor het juist gebruik van de keylijsten. Per keylijst wordt geregistreerd wie wanneer welke wijzigingen maakt Obec brengt na oplevering van een module geen wijzigingen mee aan in een keylijst, tenzij dit is overeengekomen middels meerwerk Aanpassingen in de keylijst van een veld, kunnen invloed hebben op andere velden, omdat één keylijst op meerdere plaatsen kan worden gebruikt Waarde (keyvalue) De waarde van een keylijst dient binnen 1 lijst uniek te zijn De waarde mag in geen gevallen worden aangepast, nadat een keylijst in gebruik is genomen Keylijstitems waarvan een bepaalde waarde al in gebruik is, kunnen niet meer worden verwijderd Export waarde De export waarde wordt gebruikt om de exporteren naar landelijke databanken, zoals de madimonitor en de shv monitor

50 Verwijderen Indien een keylijst wordt verwijderd (regel is vervolgens niet meer zichtbaar), dan is deze ook niet meer zichtbaar in alle velden waar de keylijst wordt gebruikt. In managementrapportages zal het item wel nog weergegeven worden. In mappen waar een veld is geselecteerd, welke vervolgens wordt verwijderd wordt het item rood weergegeven Keylijsten verversen Indien u keylijsten wilt verversen (als u wijzigingen heeft aangebracht) kiest u voor het menu admin inrichting keylijsten verversen. Dit is nodig nadat u een aanpassing in een keylijst hebt gedaan. Bij het opnieuw opstarten van CS worden de keylijsten ook ververst Exporteren keylijsten Indien u keylijsten wilt exporteren, kan dat via het tabblad exporten Uitleg knoppen: Opslaan naar bestand Alles opslaan (tabblad aanpassen huidige waarden ) Geselecteerde keylijst opslaan naar bestand. Het wordt als een IMP bestand opgeslagen in CSV formaat. CS vraagt waar u de exportbestanden op wilt slaan. Dit is standaard de applicatie waar de map in is geïnstalleerd. Alle keylijsten opslaan naar bestand. Het wordt als een IMP bestand opgeslagen in CSV formaat. CS vraagt waar u de exportbestanden op wilt slaan. Dit is standaard de applicatie waar de map in is geïnstalleerd. U kunt ook naar Excel exporteren. Klik hiertoe op excel knop Importeren keylijsten Indien u keylijsten wilt importen, klik dan op het tabblad importeren Uitleg knoppen: Alles selecteren (selectie wordt geïmporteerd) Selectie wissen Selectie omkeren

51 Importeren Gegevens opslaan in het IMP bestand Toevoegen van een binaire code. Deze is nodig als een lijst wordt gebruikt in een binaire lijst (met vinkjes) Toevoegen van een keyvalue (waarde) Deze is nodig om de waarden in de lijst uniek te identificeren. Deze waarde is verplicht Sorteervolgorde toevoegen (aan de hand van de sortering; deze is aan te passen door op kolomhoofd te klikken) Slaat de te importeren lijst op in de keylijst. Bestaande keylijstitems met eenzelfde waarde (keyvalue) worden overschreven Het importeren kan ook door te kopiëren plakken vanuit bijvoorbeeld Word of Excel: Bijvoorbeeld: Applicatie Gekopieerd Geplakt Word, Notepad, etc aap noot mies Excel 1 aap 2 noot 3 mies Instellen keylijst op een veld (alleen voor super-applicatiebeheerders) Per combobox veld kan een keylijst worden geselecteerd: 1) Open het formulier in editmode 2) Klik het component aan, waarvan de initiële waarde gezet dient te worden 3) Druk op <F3>. De property editor verschijnt 4) Vul de naam van de keylijst in op het tabblad algemeen bij Key list name Standaard is de waarde van een keuzelijst (combobox) leeg. Het is echter mogelijk deze te zetten met een initiële waarde. Dit kan in het formulier, waarop het component staat. 1) Open het formulier in editmode 2) Klik het component aan, waarvan de initiële waarde gezet dient te worden 3) Druk op <F3>. De property editor verschijnt 4) Vul de waarde (keyvalue) in, in de property variabletext. Ook deze vindt u op het tabblad algemeen.

52 13 Mailinglijsten Mailinglijsten zijn geheel naar wens in te richten, in samenspraak met de consultant bij Obec. Enkele voorbeelden zijn: 1. Mail naar alle medewerkers van een bepaalde werkeenheid Op een categorie (dit is een maptype) kan worden ingesteld dat de ontvangers van een mailinglijst bijvoorbeeld alle medewerkers van het een bepaalde werkeenheid zijn. 2. Mail via boomstructuur Een andere mogelijkheid is dat in de boom een mailinglijst wordt aangemaakt. Onder dit mapje mailinglijst kunnen dan de leden worden gesleept. Zie ook onderstaande afbeelding. Als je kiest voor dan wordt een mail gestuurd naar de 4 mapjes die onder het mapje testlijst zijn gekoppeld. 3. Selecteer de leden in het mapje zelf Het is ook mogelijk om een maptype aan te leggen waarin de leden geselecteerd kunnen worden. Onderstaand voorbeeld verduidelijkt dit. In het veld leden kunnen bijvoorbeeld cliënten, medewerkers, of organisaties worden geselecteerd. In het veldje leden kunt u losse e- mailadressen invullen. Het is dan niet mogelijk om eerst een mapje aan te leggen voor het betreffende mailadres.

Central Station. Handleiding Managementrapportages

Central Station. Handleiding Managementrapportages Central Station Handleiding Managementrapportages Versie: 2, september 2011 Central Station Handleiding Managementrapportages Pagina 2 van 19 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Doel van deze

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Central Station Versie 2.2, 05-05-2011

Central Station Versie 2.2, 05-05-2011 Central Station Versie 2.2, 05-05-2011 2 / 13 Inhoud 1 Inleiding... 5 1.1 Schrijfwijze... 5 1.2 Veel gebruikte termen... 5 1.3 Afkortingen... 5 1.4 Meer informatie... 5 1.5 Doel van de handleiding... 6

Nadere informatie

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Central Station Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Versie 1.0, september 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de handleiding... 3 1.2 Afkortingen... 3 1.3 Meer informatie...

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in.

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inloggen... 2 Inloggen... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Postvak IN... 4 Controleren op nieuwe E-mail... 4 Bericht schrijven... 5 Ontvangers toevoegen... 5 Antwoorden... 10

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Picnic handleiding voor beginners

Picnic handleiding voor beginners Picnic handleiding voor beginners Introductie Picnic is een webapplicatie waarmee je databasetoepassingen kunt maken, wijzigen en gebruiken in je webbrowser. Je hoeft daarvoor alleen maar formulieren te

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

WEB-DIRECT INTERNETDIENSTEN NIEUWKUIJK. Webmail. roundcube. M.F. Meesters WEB-Direct Internetdiensten 2-5-2012

WEB-DIRECT INTERNETDIENSTEN NIEUWKUIJK. Webmail. roundcube. M.F. Meesters WEB-Direct Internetdiensten 2-5-2012 WEB-DIRECT INTERNETDIENSTEN NIEUWKUIJK Webmail roundcube M.F. Meesters WEB-Direct Internetdiensten 2-5-2012 De klanten van WEB-Direct Internetdiensten hebben de beschikking over Webmail, een ideale oplossing

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft.

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft. Doel Module Fronter 92 Dit document is gemaakt door Fronter Ltd fronter.com. Het document mag alleen gekopieerd of digitaal verspreid worden volgens contract of in overeenstemming met Wat is nieuw in deze

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding. Kliksafe Webmail

Handleiding. Kliksafe Webmail Handleiding Kliksafe Webmail Inhoudsopgave 1. Introductie Nieuwe Web mail 2 1.1. Gebruikmaken van de webmail 2 1.2. Mappenweergave 3 1.3. Nieuwe mail opstellen en verzenden 4 1.4. Bijlagen toevoegen aan

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN Als je verschillende e-mailadressen hebt, is het interessant om bij ieder e-mailtje te kunnen kiezen om een van deze adressen als afzender

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

De inlogpagina van het CMS wordt nu geladen. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in

De inlogpagina van het CMS wordt nu geladen. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in Handleiding Content 2 MS Gefeliciteerd met uw keuze voor Content 2 MS, het CMS van Eye for your Vision. Met ons CMS kunt u heel eenvoudig, zonder kennis van de onderliggende techniek, de inhoud van uw

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding AndoMail met Zarafa

Handleiding AndoMail met Zarafa Handleiding AndoMail met Zarafa Inhoud AndoLan - Zarafa Webmail (e-mail)...3 1 Webmail met AndoMail...3 1.2 Nieuwe e-mail versturen...4 1.3 Een bijlage toevoegen...6 2 Een e-mailadres opzoeken / adresboek...7

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software Handleiding Zarafa Webapp The Best Open Source Email & Collaboration Software Door: Campai BV Tel. : 079-3637050 Tel. Support: 079-3637051 Gemaakt op: 22-03- 2013 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Settings (instellingen)...

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Outlook 2010

Gebruikershandleiding Outlook 2010 ROC van Twente - Servicedesk-ICT Gebruikershandleiding Outlook 2010 Versie 1.2 1 1. INTRODUCTIE... 3 1.1 INLOGGEN IN DE OUTLOOK 2010 CLIËNT... 3 1.2 INTRODUCTIE OP DE OUTLOOK NAVIGATIEKNOPPEN... 4 2. E-MAILBERICHTEN...

Nadere informatie

Web Presence Builder. Inhoud

Web Presence Builder. Inhoud Web Presence Builder Inhoud Inhoud... 1 Wat is Web Presence Builder?... 2 Het categoriescherm... 2 De eerste stappen naar een eigen website... 3 Onderwerp selecteren en website naam aanpassen... 3 Vooraf

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Doel van deze cursushandleiding Deze cursushandleiding moet een ongeoefende gebruiker in staat stellen om binnen twee uur zijn of haar urenregistratie met behulp van Central

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

PROXSYS Spamfilter. Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface. Pagina 1 van 1. Auteur: Marcel van Leur. Datum: 31 oktober 2012. Versie: 2.

PROXSYS Spamfilter. Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface. Pagina 1 van 1. Auteur: Marcel van Leur. Datum: 31 oktober 2012. Versie: 2. 1 PROXSYS Spamfilter Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface Auteur: Marcel van Leur Datum: 31 oktober 2012 Pagina 1 van 1 Versie: 2.0 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding. pagina 3 2 Spamfilter rapport......

Nadere informatie

Handleiding voor Leden Teampagina aanpassen op www.witkampers.nl

Handleiding voor Leden Teampagina aanpassen op www.witkampers.nl Handleiding voor Leden Teampagina aanpassen op www.witkampers.nl 1 Inleiding & Inhoudsopgave Deze handleiding helpt bij het aanpassen van de teampagina s op www.witkampers.nl. Het doel van de website is

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl... 1 1. Inleiding... 1 2. Structuur... 2 3. Inloggen... 2 4. Bewerken van uw objecten... 3 5. Het objectformulier...

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Handleiding Adscan 2 (Beta) Datum: 04-05-2013

Handleiding Adscan 2 (Beta) Datum: 04-05-2013 AdvertentieHOSTER Verdronkenoord 17 1811 BB Alkmaar Telefoon: 072-2010200 Fax: 072-2010202 Email: info@advertentiehoster.nl Handleiding Adscan 2 (Beta) Datum: 04-05-2013 Inleiding Software downloaden Taalkeuze

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Handleiding. imailingtool. Introductie

Handleiding. imailingtool. Introductie Handleiding imailingtool Handleiding...1 imailingtool...1 Introductie...1 2 Aan de slag!...2 2.1 Inloggen...2 2.2 Dashboard / Homepage...2 2.2.1 Uitleg dashboard...3 3 Adressenlijst...0 3.1 Een nieuwe

Nadere informatie

Opleiding: Webmail outlook 2007

Opleiding: Webmail outlook 2007 Opleiding: Webmail outlook 2007 1. Inloggen Via de website: 1. http://webmail.hostedexchange.be of via 2. http://www.mpcterbank.be/personeel e-mailadres = voornaam.achternaam@mpcterbank.be wachtwoord:

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Windows Live Mail Windows 8

Windows Live Mail Windows 8 Windows Live Mail Windows 8 Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

imailingtool Handleiding

imailingtool Handleiding imailingtool Handleiding 1 Inhoud 1 Introductie imailingtool 3 2 Aan de slag met imailingtool 3 2.1 Log-in 3 2.2 Homepage 4 3 Adressenlijst 5 3.1 Een nieuwe adreslijst aanmaken 5 3.1.1 Een adres toevoegen

Nadere informatie

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm:

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Log in met je e-mailadres en het wachtwoord dat je hebt gekregen.

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

Handleiding Fotopagina

Handleiding Fotopagina Handleiding Fotopagina Leden van de Vrienden van de Pyreneese berghond kunnen een album aanmaken op onze fotopagina. Per lid/gezin is één album van maximaal 250 foto's beschikbaar. Deze handleiding bestaat

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

ITware. Itware gebruikershandleiding

ITware. Itware gebruikershandleiding Itware gebruikershandleiding Werking ITware kort samengevat: ITware is een hulpprogramma voor uw webwinkel. Producten kunnen op éénvoudige wijze, al dan niet automatisch, worden geplaatst en onderhouden.

Nadere informatie

Rapportages instellen

Rapportages instellen Versie 2.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde widgets (grafische weergaven) een rapportage te ontvangen en versturen in PDF of Excel. In deze handleiding komen alle opties,

Nadere informatie

MICROSOFT LIVE @ EDU. handleiding. Datum: februari 2012. Versie: 1.2.1

MICROSOFT LIVE @ EDU. handleiding. Datum: februari 2012. Versie: 1.2.1 MICROSOFT LIVE @ EDU handleiding Datum: februari 2012 Versie: 1.2.1 1 Wat is Live @ Edu Live @ Edu is een service van Microsoft voor het onderwijs. Hiermee krijgt elke leerling de beschikking over een

Nadere informatie

Handleiding CMS VOORKANT

Handleiding CMS VOORKANT Handleiding CMS VOORKANT Inhoudsopgave Pagina 1. Toegang tot het CMS... 3 2. Artikel toevoegen... 4 3. Artikel bewerken... 5 4. Artikel kopiëren of verwijderen... 6 5. Afbeelding, link of tabel invoegen...

Nadere informatie

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl [Geef tekst op] 1. Inloggen Ga naar: http://www.rallykaart.nl/g2 Klik rechtsboven op Inloggen Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u van ons hebt ontvangen en

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten

ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten Status: Productie Versie: v01.00 Publicatie datum: 11-9-2014 Auteur: Paul Scheper Wijziging

Nadere informatie

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Versie: 1.0 Naam: E-mail: H.A.P.P. Ribbers e.ribbers@dussenseboys.nl Inhoudsopgave Inleiding... 3 Account... 3 Inloggen met uw gebruikersaccount... 4 Introductie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Outlook 2007

Gebruikershandleiding Outlook 2007 ROC van Twente - Servicedesk-ICT Gebruikershandleiding Outlook 2007 Versie 1.2 1 1. INTRODUCTIE... 3 1.1 INLOGGEN IN DE OUTLOOK 2007 CLIËNT... 3 1.2 UITLEG OVER DE OUTLOOK NAVIGATIE KNOPPEN... 3 1.3 UITLEG

Nadere informatie

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Beheer Webredactie dashboard Het webredactie dashboard geeft u in één oogopslag een overzicht van de beheersmogelijkheden van uw website. Daarnaast blijft u via het dashboard gemakkelijk op de hoogte van

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

MICROSOFT LIVE @ EDU. handleiding. Datum: januari 2012. Versie: 1.1.0

MICROSOFT LIVE @ EDU. handleiding. Datum: januari 2012. Versie: 1.1.0 MICROSOFT LIVE @ EDU handleiding Datum: januari 2012 Versie: 1.1.0 1 Wat is Live @ Edu Live @ Edu is een service van Microsoft voor het onderwijs. Hiermee krijgt elke leerling de beschikking over een mailbox

Nadere informatie

Gevorderden training TYPO3. Stap voor stap de website beheren

Gevorderden training TYPO3. Stap voor stap de website beheren Gevorderden training TYPO3 Stap voor stap de website beheren Programma Nieuwsbrief opzetten Werken met formulieren Creatieve pagina opmaak, FC E 's uitleg van de smaakjes Gebruik van webmail Statistieken

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Opstarten/instellen Sportlink Bond

Opstarten/instellen Sportlink Bond Opstarten/instellen Sportlink Bond Inhoud 1.1 Inloggen... 2 1.2 Instellen voorkeursseizoen en voorkeur waterpolo... 3 1.3 Menustructuur... 4 1.4 Overzichten: Tabellen... 5 1.5 Overzichten: Kolominstellingen

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Medewerkers

OFFICE 365. Start Handleiding Medewerkers OFFICE 365 Start Handleiding Medewerkers Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau

Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau Versie: 1.0 Gemaakt door: ICT Helpdesk De Nassau Datum: 5-3-2015 Inhoud Inloggen Office 365...2 Navigatie....5 E-mail...6 Eerste gebruik...6

Nadere informatie

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Inhoud 1. Het dashboard.... 3 2. Een pagina of bericht aanpassen.... 5 3. Een nieuw bericht toevoegen... 6 4. Een pagina maken... 7 5. Website met sitebuilder... 8 6.

Nadere informatie