Geachte ouders, Jos Oude Kempers.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte ouders, Jos Oude Kempers."

Transcriptie

1

2 Geachte ouders, Als je dit boekwerk doorkijkt, dan zie je pas wat er allemaal achter de schermen gedaan wordt door de leden van de ouderraad. Met veel inzet verlenen de ouderraadsleden de benodigde hand- en spandiensten om de school tot een aangename plek voor alle kinderen te maken. Zonder deze hulp zouden veel buitenschoolse zaken niet door kunnen gaan. Ook is de school een aangename plek voor de leerkrachten. Je kunt veel dingen niet alleen af en hebt dan extra handen nodig. De ouderraad helpt hiermee. Zij neemt initiatief bij toernooien, de ouderraad helpt bij de sportdag, bij sinterklaas en kerstmis en nog vele andere activiteiten. Het plein heeft een metamorfose ondergaan op initiatief van de ouderraad. Het schoolteam en de ouderraad zijn samen bezig om voor alle kinderen een hele mooie schooltijd te realiseren. Namens het team dank ik de ouderraad hiervoor. We hopen ook in op dezelfde en vertrouwde wijze met elkaar samen te werken in het belang van al onze kinderen. Jos Oude Kempers. 2

3 Schoolontbijt 5 november 2013 Dinsdagmorgen 7.45u: bakker Luuc Melse komt de ontbijtspullen brengen. De centrale hal vult zich met de heerlijke geur van versgebakken brood terwijl de tafels gevuld raken. Ouderraadsleden en hulpouders zijn al begonnen met het klaarzetten van de ontbijtspullen in de verschillende klassen. De school begint dit jaar gewoon om half negen dus dat is voor het klaarzetten wel een prettig idee. Tegen half negen zijn de tafels in alle klassen dan ook mooi gedekt en staat alles klaar om te gaan ontbijten. In de klassen eten de kinderen er lustig op los, want zien eten, doet eten! Wanneer alle kinderen hebben ontbeten wordt alles weer door de hulpouders opgeruimd zodat iedereen weer over kon gaan tot de orde van de dag. Vele handen maken licht werk! De kinderen gingen nog even in de sporthal een dansje in studeren, want niet alleen iedere dag ontbijten is gezond, maar ook iedere dag bewegen. Het schoolontbijt was wederom voor groot en klein een succes! Dit schooljaar vindt het schoolontbijt plaats op dinsdag 4 november Sinterklaasviering 3 december 2013 Op dinsdag 3 december was het zover: SINTERKLAAS! Sinterklaas kwam om half negen aan op school met zijn Pieten en werd door de kinderen enthousiast onthaald in de grote hal met gezang van alle groepen. Sinterklaas had even moeten zoeken en vroeg had zich afgevraagd of hij toch wel op de juiste school was, want de hele school zag er zo anders uit! En natuurlijk miste Sinterklaas weer een aantal zwarte pieten. De kinderen hadden snel in de gaten dat er een pietje verstopt zat in een blauwe bak, maar ja, toen miste Sinterklaas nog steeds een pietje. Wat bleek, één zwart pietje was al vooruitgegaan en had een verstopplekje gezocht in 3

4 de nieuwe kast bij de kleuters! Hij was echter in slaap gevallen. Sinterklaas ging eerst langs bij de kleuterjuffen en daarna ging hij ook nog even langs bij groep 3, 4 en 5. De zwarte Pieten voorzagen de hogere groepen van (letterlijk!) strooigoed. Dit leidde vaak tot hilariteit van de kinderen uit die groepen. Sinterklaas en zijn pieten komen dit schooljaar langs op vrijdag 5 december Kerst Crea Doe ochtend 13 december 2013 Dit jaar werd voor de vijfde keer een Kerst Crea Doe georganiseerd. De bedoeling van deze ochtend is om in het thema van kerst leuke knutselwerkjes te maken. Deze knutselwerkjes worden een week later tijdens de kerstviering te koop aangeboden op de kerstmarkt (zie ook stukje kerstviering 18 december 2013) ten bate van het goede doel. De kinderen hebben tijdens deze dag in verschillende lokalen geknutseld. Kerstviering 18 december 2013 Op woensdag 18 december was het weer tijd voor de jaarlijkse kerstviering. De school was door (hulp-)ouders van de ouderraad al op voorhand omgetoverd in een vrolijke kerstsfeer. Voor de vijfde keer was er een kerstmarkt voor het goede doel: Natuurspeelbos Axel. Het weer viel dit jaar mee zodat de kerstmarkt en het kopje kofie, thee, chocomel of glühwein voor de ouders buiten konden worden genuttigd. 4

5 De benodigdheden voor de kerstmaaltijd voor de kinderen (aankleden van de tafels, krentenbrood, chocolademelk etc.) werden door leden van de ouderraad en door hulpouders s middags klaargezet. De kerstviering voor de kinderen vond dit jaar plaats in de hal van de school. Het was voor iedereen even wennen. Na de viering konden de kinderen in de klassen genieten van een broodmaaltijd. Om half negen ging de bel en konden alle kinderen naar huis. De leden van de ouderraad hebben met de leerkrachten de schouders eronder gezet om ervoor te zorgen dat donderdagmorgen alle gewone schoolzaken weer doorgang konden vinden. Dit schooljaar zal de kerstviering plaatsvinden op donderdag 18 december Carnaval 27 februari 2014 Op donderdagmiddag 27 februari was het dan weer zover: CARNAVAL! Een aantal leden van de ouderraad had de nodige versnaperingen voor deze middag in huis gehaald en verdeeld over de verschillende groepen. Voor de groepen 5 t/m 8 vond de carnavalsviering plaats in de grote hal met een playbackshow! Er waren weer veel deelnemers en de sfeer zat er goed in, de jury had wederom een moeilijke taak! De groepen 1 t/m 4 vierden ieder in hun eigen klas carnaval. Bij de kleuters wordt er zelfs een heuse modeshow gelopen om alle mooie creaties van de kinderen te kunnen bewonderen. 5

6 P.S. Misschien nog een tip voor het aankomende carnavalsfeest: oefen thuis met uw kind(eren) al eens een keertje de polonaise, dat zal de feestvreugde alleen maar ten goede komen. Dit schooljaar zal carnaval plaatsvinden op donderdagmiddag 12 februari Antoniusbroodactie De laatste jaren wordt door de Ouderraad de verkoop van het Antoniusbrood georganiseerd. Eindelijk, na 2 jaar sparen is een duikelrek aangeschaft voor het grote plein. Dat je hiervoor 2 jaar moet sparen lijkt gek, maar het rek kostte maar liefst 3.342,21!! Het kleuterplein krijgt nog dit schooljaar een pompstation. De actie is organisatorisch gezien een hele kluif, en begint dan ook met de nodige voorbereidingen achter de PC: bestellijsten moeten worden gemaakt voor alle groepen (deze moeten namelijk voorzien zijn van een code), vervolgens uitprinten en kopiëren. De portemonnees moeten gecontroleerd worden op mogelijke beschadigingen en voorzien worden van een bestellijst. Wanneer de kinderen hun bestellijsten weer hebben ingeleverd wordt er geteld en gerekend, nogmaals geteld en gerekend, om vervolgens het juiste aantal benodigde Antoniusbroden door te geven aan bakker Melse zodat die aan de slag kan gaan. 6

7 Op AIV-dag (Afleveren-Inpakken-Verdelen )is het altijd alle hens aan dek voor de ouderraad. Vele handen maken licht werk en daarom waren leden van de ouderraad en enkel zeer enthousiaste ouders zeer actief met het inpakken en verdelen van de Antoniusbroden. Vervolgens konden de kinderen aan de slag om het Antoniusbrood rond te brengen. Aan deze Antoniusbroodverkoopactie heeft de ouderraad een wedstrijd verbonden: de groep die de meeste Antoniusbroden verkoopt krijgt (naast het certificaat met daarop de vermelding van het verkochte aantal broden) een wisselbeker. Ook de leraren zijn hier dol op! De wisselbeker ging dit keer naar groep 7 van juf Cindy en juf Roos! Daarnaast wordt ook een prijs uitgeloofd voor de leerling die individueel de meeste Antoniusbroden heeft verkocht. Dit jaar hadden we een overduidelijke winnares: Elise van Hilten! 7

8 Paasviering 17 april 2014 Op Witte Donderdag werd door alle groepen van de Antoniusschool het Paasfeest op school gevierd. Voor dat het zover is, worden de hoeveelheden benodigde boodschappen uitgerekend voor de paasmaaltijden in de groepen 1 t/m 8. Om ook alle kinderen van een lekker gekookt eitje te kunnen voorzien, zijn alle eitjes (zo n 275 in totaal!) gekookt door één hulpouder. De Paasviering vond dit jaar wederom plaats op school, vanwege het sluiten van de H. Gregorius de Grote. Groep 5 t/m 8 hadden hun paasviering in het oude lokaal van meester Eddy en meester Achiel en groep 1 t/m 4 hadden hun paasviering in het lokaal van meester Frank. Na de vieringen gingen alle kinderen weer naar hun eigen lokaal terug, om daar te genieten van een paashaasje met gekookt eitje en een lekker glaasje melk/yoghurtdrink. Dit schooljaar vindt de paasviering plaats op donderdag 2 april Koningsdag 26 april 2014 Op zaterdag 26 april werden de kinderen van de Antoniusschool opgehaald door Showband Jong Axel. Door de ouderraad werden vlaggetjes uitgedeeld aan de aanwezige kinderen. aan het voor- Alle kinderen konden bij aankomst malige stadhuis van Axel een ballon ophalen voor de ballonnenwedstrijd. De groepen 1& 2 konden in de Halle een theatervoorstelling bijwonen. Voor de groepen van de bovenbouw waren er in de ochtend allerlei spelletjes te doen, en s middags was er zeskamp voor de groepen 7&8. Ook dit jaar waren er weer teams van de Antoniusschool bij vertegenwoordigd. De sfeer was heel gezellig en de kinderen hadden veel plezier! In 2015 vieren we Koningsdag op maandag 27 april 2015! 8

9 Wandelvierdaagse Dit jaar was het wandelvierdaagse in Axel van 19 mei t/m 23 mei De school liep voor de 11 e keer in groepsverband mee. Iedereen die meeloopt krijgt een medaille voor de geleverde prestatie en de Antoniusschool krijgt tevens een herinneringsmedaille. De ouderraad coördineert de wandelvierdaagse en voordat iedereen aan het wandelen kan gaan, wordt er achter de schermen veel werk verzet; brieven uitdelen om de kinderen en/of ouders in te laten schrijven, ophalen van de inschrijvingsbriefjes, invoeren in lijsten, berekenen van aantal benodigde medailles, aanmelden bij de organisatie, etc.. Op de wandeldagen zelf controleren leden van de ouderraad vóór het wandelen begint, of de kinderen en/of ouders écht meewandelen en dat kan soms best wel hectisch zijn! Maar. het weer was over het algemeen mooi maar iedereen is ervoor gegaan en heeft zijn/haar medaille dubbel en dwars verdiend. Dit schooljaar vindt de wandelvierdaagse plaats van 18 t/m 22 mei Musical groep 8 In de laatste week van het schooljaar heeft groep 8 een musical opgevoerd. Ze deden dit 2 avonden. Tijdens de familieavond kregen de schoolverlaters door juf Maaike hun rapportmap uitgereikt. In deze map heeft de ouderraad een aantal pagina s ingevoegd waarin belangrijke gebeurtenissen (wereldnieuws, landelijk nieuws en regionaal nieuws), die zijn gebeurd tijdens het doorlopen van de verschillende groepen op de Antoniusschool. Daarnaast zijn ook foto s toegevoegd van de verschillende activiteiten van groep 8. 9

10 Eten en drinken tijdens activiteiten Tijdens de activiteiten worden ook etenswaren genuttigd en/of iets gedronken. Heeft (hebben) uw kind(eren) een speciaal dieet, laat het ons dan weten zodat wij op voorhand met u kunnen overleggen wat we bij de voorkomende activiteiten aan passende maatregelen kunnen nemen, zodat het ook voor uw kind(eren) een leuke activiteit wordt! Vrijwillige ouderbijdrage De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar is 12,00 voor gezinnen met 1 kind en 22,00 voor gezinnen met 2 of meerdere kinderen. Foto s van activiteiten Zoals u heeft kunnen zien maken wij als leden van de ouderraad tijdens de vele activiteiten foto s. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van foto s waarop uw kind(eren) staat/staan afgebeeld, dan kunt u dit doorgeven aan de ouderraad. De foto s worden op de website geplaatst van school. U kunt de foto s bekijken op: 10

11 Overzichtslijst Activiteiten ouderraad schooljaar

12 Financieel jaarverslag

13 Kascontrole Op de vorige bladzijde heeft u kunnen lezen waaraan de ouderbijdrage voor uw kind(eren) is uitgegeven. De penningmeester van de Ouderraad houdt dit allemaal nauwkeurig bij in de boekhouding van de Ouderraad. Ieder jaar wordt aan 2 onafhankelijke ouders (géén leden van de ouderraad) gevraagd om deze boekhouding te controleren: de kascontrole. De penningmeester geeft inzicht in alle uitgaven en inkomsten door het overleggen van kassabonnen, rekeningen, bankafschriften etc.. Een ouder die de boekhouding controleert, mag dit 2 achtereenvolgende jaren doen, daarna worden weer andere ouders benaderd. Het controleren van de boekhouding gebeurt in het bijzijn van de penningmeester, de voorzitter en de secretaris. Indien de boekhouding akkoord wordt bevonden dan plaatsen de controlerende ouders hun handtekening/paraaf voor akkoord. Op de kleintjes letten.. De afgelopen jaren is voor de meeste van veel gezinnen de economische crisis te merken. Wij als ouderraad proberen hieraan ook onze bijdrage te leveren. We maken onze boodschappenlijsten aan de hand van het aantal leerlingen dat de school telt en kijken ook naar alternatieve (goedkopere) merken. We hebben als motto: minder geld uitgeven graag, maar het mag niet ten koste gaan van de kinderen. Met andere woorden, de kwaliteit moet goed zijn. Wanneer wij als ouderraad voor de keuze staan om relatief grote bedragen uit te geven, wordt er voor de daadwerkelijke uitgave uitvoerig gewikt en gewogen. Ook laten we meespelen in hoeverre alle leerlingen er van mee kunnen profiteren. 13

14 Een klein gebaar.. Iedereen hoopt dat zijn of haar kind veilig en gezond opgroeit. Helaas komt het wel eens voor dat uw kind niet zo fortuinlijk is en (in het ergste geval) in het ziekenhuis belandt. Voor de kinderen uit de onderbouw geldt dat er geen onderscheid wordt gemaakt in het feit of uw kind zijn/haar neus- en/of keelamandelen moeten worden geknipt of dat slechts buisjes in de oren moeten worden gedaan. Voor jonge kinderen is een ziekenhuisbezoek vaak een enorme gebeurtenis. Voor de kinderen uit de bovenbouw die naar het ziekenhuis moeten voor een gebroken arm of been, of voor een operatie wordt eveneens een kleine attentie voorzien. Evenals voor kinderen die langdurig ziek zijn (langer dan 14 dagen) of die door een bepaalde ziekte niet op school kunnen zijn. In beide situaties geldt dat de leerkracht van uw kind dit zal doorgeven aan de ouderraad. Een daartoe aangewezen ouderraadslid draagt er zorg voor dat uw kind een kleine attentie ontvangt om het leed wat te verzachten! Wanneer een leerkracht door ziekte langdurig uit de roulatie is, dan zorgt een ouderraadslid voor een kaartje voor de desbetreffende leerkracht. Wanneer een leerkracht een jubileum viert of het team verlaat (pensioen, werkzaamheden elders) dan zorgt een ouderraadslid voor een passende attentie. 14

15 Wij hopen als ouderraad, dat dit boekje u een indruk heeft gegeven van de verschillende activiteiten, en de hand- en spandiensten die de ouderraad voor de school verzorgt. Indien u na het lezen van dit jaarverslag nog vragen of opmerkingen heeft aan de ouderraad, of wanneer u graag een keer mee wil helpen bij activiteiten, dan kunt u contact opnemen met een van de ouderraadsleden. U kunt ons ook bereiken via: Namens de leden van de ouderraad:. (voorzitter) Natalie Akkerman (penningmeester) Esther Stallaart (secretaris) Peggy Corstanje Ann Maas Petra Matthijs Linda Nolet Rick Oostdijk Elizabeth Naessens Jeroen Schlooz Pim Vinke Feride Saglam Boënna Schelleman 15

16 16 September 2014

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging verschijnt op ma 15 dec 14. Kerst op De Uilenburcht

10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging verschijnt op ma 15 dec 14. Kerst op De Uilenburcht In deze Info onder andere: Kerst op De Uilenburcht De agenda tot half februari 2015. Een terugblik op 2014 10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging

Nadere informatie

Voordeldonk Info december 14 januari 15

Voordeldonk Info december 14 januari 15 Voordeldonk Info december 14 januari 15 Nieuws van de directie Agenda Laatste Voordeldonk Info van het jaar Wat gaat de tijd toch snel. Zo begint het nieuwe schooljaar en zo zijn we alweer bijna bij de

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand...

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand... Het Blaadje Schooljaar 2009-2010 editie september mededelingenblad voor ouders/verzorgers van leerlingen van De Wingerd Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Deze maand.... Het eerste Blaadje van dit schooljaar...

Nadere informatie

Aeresteijn mededelingen

Aeresteijn mededelingen Aeresteijn mededelingen 2014-2015 nr. 14 2 april 2015 Ouders. Tijdens de pizzasessie op 19 maart jongstleden heb ik onze gasten kort wat mogen vertellen over onze mooie school. Zoals verwacht waren veel

Nadere informatie

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers,

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers, 8 juni 2015 14 Beste ouders en verzorgers, Vertrek In dit Schoolnieuws wil ik maar meteen met de deur in huisvallen met het volgende bericht: Afgelopen week heb ik het bestuur gevraagd mij ontslag te verlenen,

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE!

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief maart/april 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! Bij het schrijven van deze nieuwsbrief

Nadere informatie

KidzFlitz 28 november 2011

KidzFlitz 28 november 2011 KidzFlitz 28 november 2011 Beste ouders, Jaarthema Liefde Het jaarthema van dit schooljaar is liefde. De geweldige liefde van God is te zien in Zijn Zoon Jezus. We zijn blij dat we juist ook op onze school

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Maandag 18 mei 2015

Schooljaar 2014-2015 Maandag 18 mei 2015 INFOOTJE NR. 16 Schooljaar 2014-2015 Maandag 18 mei 2015 Agenda Vrijdag 22 mei SCHOOLREIS!!! 08.30 uur vertrek groep 5 t/m 8 09.30 uur vertrek groep 1 t/m 4 Maandag 25 mei 2 e Pinksterdag alle leerlingen

Nadere informatie

Planning Meander 2015

Planning Meander 2015 16 de jaargang no.3 december 2014 Kerstnummer Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove, De

Nadere informatie

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. 28 november 2014. Jaargang 2, nr. 3. Beste ouder(s) en verzorger(s),

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. 28 november 2014. Jaargang 2, nr. 3. Beste ouder(s) en verzorger(s), Waterlandjournaal Jaargang 2, nr. 3 Beste ouder(s) en verzorger(s), 28 november 2014 Nieuws van de directie I N D I T N U M M E R : Nieuws van de directie OR voorzitter Oproep directie Nieuws van LOS Daltonnieuws

Nadere informatie

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie!

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie! De Wijckwijzer is de nieuwsbrief van onze school en wordt maandelijks per mail verstuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de van Asch van Wijckschool. Ook is de Wijckwijzer te vinden op het

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

BRONNIEUWS. 15 maart 2013

BRONNIEUWS. 15 maart 2013 BRONNIEUWS 15 maart 2013 *Trefwoord Week 12 t/m 14 (18 maart t/m 5 april): Het verhalen waard! Inhoud: Over verhalen die het waard zijn om bewaard en doorverteld te worden. Verhalen over naastenliefde,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 14 5 december 2014

NIEUWSBRIEF 14 5 december 2014 DATA OVERZICHT: Maandag 8 december School in Kerstsfeer brengen vanaf 13:15 uur Vrijdag 12 december Studiedag onderbouw (leerlingen groep 1-4 vrij) Donderdag 18 december Kerstviering in de vooravond. (leerlingen

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Buurtblad Kruidenbuurt

Buurtblad Kruidenbuurt In dit nummer: Achter de voordeur bij Peel en Sharon van Rouwendaal Terugblik 2014 Handige apps Vrijwilligers gezocht Prikbord Buurtblad Kruidenbuurt Nummer 1 - Februari 2015 Inhoud Voorwoord Activiteitenoverzicht

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Saskia van Berkel, locatieleider Praktijkonderwijs Accent Amersfoort. Jaargang 8, nummer 4, 19 december 2014

Saskia van Berkel, locatieleider Praktijkonderwijs Accent Amersfoort. Jaargang 8, nummer 4, 19 december 2014 Jaargang 8, nummer 4, 19 december 2014 Afgelopen maandag hebben de leerlingen een lichtje gekregen. In de weekopening hebben we het gehad over wat licht brengen kan opleveren. Hoe je aan iemand kunt denken,

Nadere informatie

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en nieuwsbrief 4 oktober 2014 Agenda 6 oktober dag van de leraar! 9 oktober informatieavond met verschillende workshops 10 oktober studiedag: alle kinderen zijn vrij! 11 t/m 19 oktober herfstvakantie Kijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16 8 mei 2015

Nieuwsbrief 16 8 mei 2015 Nieuwsbrief 16 8 mei 2015 Ouderavond en jaarvergadering ouderraad Woensdagavond 29 april zaten we met zo n 20 ouders en het team van De Borckeshof voor het digibord van groep 7/8. Met een vers kopje koffie

Nadere informatie