Opleidingen: Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Mobiel Website Geboortedatum Geboorteplaats Burgerlijke staat Functie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen: Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Mobiel Email Website Geboortedatum Geboorteplaats Burgerlijke staat Functie"

Transcriptie

1 Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Mobiel Website Geboortedatum Geboorteplaats Burgerlijke staat Functie Laatste werkgever Werkervaring Ron Brouwer Rietgors ZJ IJsselstein (prive) april 1962 Utrecht Gehuwd, 3 kinderen ICT Manager, Senior Project Manager, Consultant en Trainer LEMAST Consultancy en Training Vanaf 1984 Opleidingen: Academisch niveau ( ) VLM Logistiek College - European Master Logistician (titel: EMLog) HBO opleiding ( ) Pedagogische Academie Jan van Nassau te Utrecht APMG ISES International IBM IMF VLM Logistiek College ISBW ISBW LOI De Boer (NTI-NLP) Govers & v.d. Staay - PRINCE2 * Foundation - PRINCE2 * Practitioner - Geaccrediteerd PRINCE2 * Trainer - ITIL * Foundation V3 - ITIL * V3 Service Operation - ITIL * V3 Service Transition - ITIL * V3 Service Design - Geaccrediteerd ITIL * V3 Trainer - ITIL * Foundation V2 - IT Service Management 1 (SM1) - IT Service Management 2 (SM2) - IT Service Management 3 (SM3) - Managing projects with WWPMM - Program Management vs Project Management - Vaktechnische opleidingen voor 43xx en ES9000 mainframes (o.a. VSE, VM) - ICT Cost & Value Management - Financiële Kennis Voor Niet-Financiële Managers - ERP II - European Master Logistician (EMLog) - Hogere Distributie Logistiek - Opleidingen Logistiek Management - Medewerker Logistiek - NLP basis - Beoordelen - Leidinggeven Hoger Kader 13 juni 2011 bladzijde 1

2 Twijnstra/Gudde CAP Gemini Open Universiteit AMBI DIGITAL Kantoor Autom. ULTRACOMP - Projectmatig Werken - Project Management - Gegevensbeheer, Informatie Analyse, Acceptatietesten, Applicatiebeheer. - Modules Informatica, Gegevensbanken en Informatiesystemen. - Modules HE0, HE1 en HE2 - Vaktechnische opleidingen voor Alpha computers (o.a. Open VMS, RdB) - MS Windows, MS Office, MS Outlook, MS Project, Lotus Notes, etc. - Red Box (helpdesktool) *PRINCE2 and ITIL are Registered Trade Marks of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Referentie: De heer L. R. van Roijen Manager Global Project Executives ITS IBM Nederland N.V. Johan Huizingalaan VH Amsterdam Tel: Prive: Goudmos KL Houten Tel: Werkervaring: Consultant en Trainer (jan heden) bij LEMAST Consultancy en Training (eenmanszaak); tot feb 2009 gecombineerd met opdracht als Programma Manager en Project Manager bij Essent namens IBM. - Het geven van opleidingen en trainingen op het gebied van Algemeen Management, Communicatie en Projectmanagement voor met name ICM Opleidingen & Trainingen. Het betreft o.a. de volgende opleidingen: o PRINCE2 Foundation en PRINCE2 Practitioner o ITIL V3 Foundation o IPMA-C en IPMA-D o Projectmatig Werken o Leidinggeven Aan Projecten o Praktisch Leidinggeven o Middle- en Hoger Management o Adviesvaardigheden o Communicatie Voor Adviseurs - Adviesopdracht bij het OLVG (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis) in Amsterdam. Onderzoek en advies rond de bouwprojecten bij het OLVG m.b.t. de volgende aspecten: o Ontkoppelen lijn- en projectorganisatie o Rol opdrachtgever en stuurgroep o Inrichten Programma Management o Implementeren PM methodiek (PRINCE2 en projectenblauwdruk) 13 juni 2011 bladzijde 2

3 o Prioriteitstelling, gradatie en schifting projecten portfolio o Verbeter communicatie-, overleg- en rapportagestructuur o Financiële mandatering en workflow inregelen - Diverse kortlopende consultancy opdrachten op het gebied van ICT management, projectmanagement en programma management. Programma Manager en Project Manager (periode juni 2006-feb 2009) bij IBM Global Services t.b.v. Essent projecten (via Buiten Consulting B.V.); vanaf 2008 gecombineerd met werkzaamheden als freelance trainer projectmanagement - Als Programma Manager verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het zogenaamde Day One - scenario voor de eerste fase van de ICT integratie tussen Nuon en Essent (Nusent). - Verantwoordelijk voor het projectenportfolio van de Essent BU EMG met enerzijds de focus op realisatie van de diverse projectdoelstellingen binnen vastgestelde tijd en budget, en anderzijds op zowel de bedrijfsdoelstellingen van de klant als de commerciële positie van IBM. - Als Project Manager verantwoordelijk voor het Stroomlijnen (Avvant)-project dat de gewijzigde Essent organisatiestructuur doorvoert in o.a. de IBM contracten, rapportages, processen, procedures en tooling. De doelstelling van dit project is het uitlijnen van de businessprocessen van IBM als ICT dienstverlener op de nieuwe business unit structuur van Essent. - Als Project Manager verantwoordelijk voor de standaardisatie en transitie naar IBM van twee Essent locaties in Duitsland. Het project heeft als doel de implementatie van een standaard architectuur en het bij IBM in beheer onderbrengen en ontsluiten van de businessapplicaties rond het nominatieproces van de aardgasopslag. - Het opstellen van een duidelijke en haalbare programmaplanning, gebaseerd op onderliggende projectplannen en planningen. - Afbakening en bewaking van de programmascoop, het managen van wijzigingen aan de hand van stuurgroepbesluitvorming. - Actief risico- en issuemanagement uitvoeren. - Het controleren en rapporteren van de programma uitvoering aan de hand van de plannen, planningen en budgetten. - Toepassen van de PRINCE2 project management methodiek bij genoemde taken en verantwoordelijkheden, conform werkwijze Essent. - Het managen van de Project Managers, het nemen van besluiten over werkaanpak, voorrang of intermenselijke conflicten. - Als Project Manager rapporteren aan de Project Board en bijbehorende besluitvorming voorbereiden. Programma Manager (periode juni 2005-juni 2006) bij IBM Global Services t.b.v. KLM projecten (via IBAS ICT) Taken en verantwoordelijkheden o.a.: - Als Programma Manager namens IBM eindverantwoordelijk voor de integrale realisatie van de projecten binnen het EWS2.1-programma bij KLM, conform de business case, het gestelde tijdspad en budget. Eindregie over het totale projectenprogramma. - Verantwoordelijk voor de synergie, samenhang en afstemming van het portfolio aan projecten binnen het wereldwijde KLM EWS2.1 programma (KLM Cargo, KLM E&M, KLM Commercial, KLM HDK/Centrum). - Monitoren, bewaken en bijsturen van de (voortgang van) projecten vanuit het programma management. Zorgdragen voor en bewaken van de programmaplanning. Tevens het integraal (projectoverstijgend) gebruik van mensen en middelen. - Verantwoordelijk voor het overall budget en de (financiële) targets op basis van de business case en gegeven toleranties. Tevens verantwoordelijk voor het opleveren van de relevante financiële rapportages, 13 juni 2011 bladzijde 3

4 - Toezien op de implementatie en toepassing van afgesproken projectrichtlijnen en methodieken. - Toepassen van de PRINCE2 project management methodiek bij genoemde taken en verantwoordelijkheden, conform werkwijze KLM. - Als Programma Manager participeren in de Project Board. - Actief stakeholder management in het kader van opbouw van relaties en behoud van draagvlak. Project Manager (periode mei 2004-juni 2005) bij IBM Global Services t.b.v. KLM projecten (via IBAS ICT) - Als Project Manager verantwoordelijk voor de wereldwijde implementatie van het EWS2.1 platform (MS 2003 server, MS XP werkstation, standaardapplicaties, businessapplicaties) voor KLM Cargo en KLM Commercial. - De transitie van het ICT beheer van de KLM Commercial sites (van lokaal beheer door KLM en/of derden naar centraal beheer door IBM Global Services) naar IBM tot stand brengen. - Realisatie van de projectdoelstellingen binnen vastgestelde tijd en budget, met zowel oog voor de bedrijfsdoelstellingen van de klant als de commerciële positie van IBM (perspectief business case). - Het opstellen van duidelijke en haalbare projectplannen, projectplanningen, resourceplanningen en projectbudgetten. - Afbakening en bewaking van de projectscoop, het actief en strak sturen van projectwijzigingen. - Actief risico- en issuemanagement uitvoeren. - Het plannen, controleren en bijsturen van de projectuitvoering aan de hand van de plannen en procedures. - Als Project Manager rapporteren aan de Project Board en bijbehorende besluitvorming voorbereiden. - Het managen van de projectresources, leidinggeven aan het projectteam. - Toepassen van de PRINCE2 project management methodiek bij genoemde taken en verantwoordelijkheden, conform werkwijze KLM. - Het nemen van besluiten over werkaanpak, voorrang of intermenselijke conflicten. - (Pro)actieve communicatie met projectmedewerkers, de klant en overige stakeholders. IT Manager (periode januari 2004) bij OPG Groothandel B.V. - Leidinggeven aan de afdeling ICT (60 fte, waarvan 35 interne en 25 externe medewerkers). - Definiëren en realiseren van ICT beleid, strategie en doelen voor de korte en (middel)lange termijn op basis van de business behoefte en ICT ontwikkelingen. - Opstellen en bewaken van projectplannen, middelenplannen (personeel, hardware en software) en budget (investering, exploitatie). Budgethouder van ICT (circa 8 miljoen euro). - Inkopen van IT middelen, onderhandelen over voorwaarden, afsluiten van contracten. - Het beheren en onderhouden van de totale ICT-architectuur. - Verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de informatiesystemen (conform service levels). - Contractmanager voor de uitbestede ICT onderdelen (beheer Open VMS-platform en Oracle databases). - Adviseren van directie over (investeringen in en gebruik van) ICT middelen. - Participeren in de besluitvorming van het managementteam; anticiperen op veranderingen in (informatie)behoeften en adviseren over veranderingsprocessen. - Voeren van een bedrijfsadministratie (doorbelasting, beheren van contracten, etc.). - Managen van de verwachtingen van de organisatie op tactisch en strategisch niveau. Bijzondere projecten: - Mede auteur van het businessplan van OPG Groothandel voor de periode Project Manager selectie standaard ERP informatiesysteem. 13 juni 2011 bladzijde 4

5 - Project Manager selectie (midrange) hardware platform. - Ontwerpen nieuwe ICT organisatie (inclusief functieprofielen en opleidingsplannen). - Outsourcen systeembeheer Open VMS. - Selectie en implementatie integrale planningstool (projectadministratie, urenverantwoording en resourceplanning). - Ontwikkelen POP s (Persoonlijke Ontwikkelings Plannen) voor elke medewerker van ICT. - Verdere standaardisatie en eliminatie van ICT infrastructuur. - Implementatie procesmatig werken conform de ITIL methodiek. Omvormen van de functionele en taakgerichte ICT organisatie naar een klantgerichte service management organisatie, die werkt op basis van met de klant gemaakte afspraken (vastgelegd in SLA s). Mede (her)ontwerpen en (her)inrichten Configuration-, Incident-, Problem-, Change- en Service Level Management processen. - Doorvoeren van een omvangrijke kostenreductie. - Vaststellen en doorvoeren primaire en additionele maatregelen o.g.v. informatiebeveiliging. - Lid van diverse stuurgroepen en projectgroepen, waaronder Euro en Millennium. Manager Operationeel Beheer (periode ) en plaatsvervangend IT Manager bij OPG Groothandel B.V. - Leidinggeven aan de 15 medewerkers van de afdeling Operationeel Beheer (systeembeheer, netwerkbeheer, werkplekbeheer en werkvoorbereiding), inclusief alle HRM aspecten. - Verantwoordelijk voor het beheren, onderhouden en ondersteunen van de computersystemen, netwerken, databases, werkplekken en telefonie. - Verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de technische infrastructuur. - Contractmanager voor het aan Oracle uitbestede databasebeheer. - Het mede bepalen van het beleid ten aanzien van automatisering. - Budgethouder van de technische infrastructuur. - Project Manager bij (grote) technische infrastructurele wijzigingen en omvangrijke projecten. - Change Manager voor alle wijzigingen aan de informatievoorziening. - Plaatsvervangend IT Manager en lid van het IT managementteam. Bijzondere projecten: - Voorbereiding uitbesteding systeembeheer Open VMS (verantwoorde afbouw van taken en het grondig documenteren van kennis en procedures). - Uitfaseren van overtollig (extern) personeel. - Het realiseren van computeruitwijk voor de belangrijkste en tijdkritische informatiesystemen. - Verbeteren kennis- en kwaliteitsniveau van de medewerkers (opleidingsplan en coaching). - Optimaliseren van de werkwijze van Operationeel Beheer o.b.v. ITIL. - (Deel) Project Manager Millennium project. - Verbeteren van het Change Management proces. - Opstellen acceptatiecriteria voor het in beheer nemen van informatiesystemen en technische infrastructuur. - Standaardisatie infrastructuur kantoorautomatisering o.b.v. Microsoft-architectuur. - Het inzichtelijk maken van de beheerslast van de informatiesystemen. - Mede (met de IT Manager) opstellen van het Beleidsplan ICT Manager Interne- en Externe Servicedesk (periode ) bij OPG Groothandel B.V. - Leidinggeven aan de Interne Servicedesk (6 medewerkers ondersteunen circa 800 interne ICT gebruikers binnen OPG GH) en de Externe Servicedesk (4 medewerkers ondersteunen circa 400 apothekers die ICT faciliteiten gebruiken van OPG GH). - Verantwoordelijk voor de reorganisatie en integratie van de Interne- en Externe Servicedesk. 13 juni 2011 bladzijde 5

6 - De afdeling ontwikkelen tot een zgn. skilled helpdesk en laten fungeren als centraal meldpunt voor alle eindgebruikers - Zorgdragen voor volledige registratie van de inkomende bestellingen, vragen en problemen. - Fungeren als Incident- en Problem Manager bij alle incidenten en problemen m.b.t. ICT. - Het introduceren van een known-error-database. - Het verzorgen van periodieke managementrapportages. - Lid van het IT managementteam. - Mede bepalen van het beleid ten aanzien van automatisering. Bijzondere projecten: - Integreren van twee servicedesks tot 1 centrale helpdesk voor de gehele organisatie, met als doel te groeien naar een professionele (customer) serviceorganisatie (herzien organisatiestructuur, functieprofielen en personele bezetting). Uniformiteit brengen in de werkzaamheden en procedures (ITIL : Incident Management) binnen de nieuwe servicedesk. - Herinrichten van de incidentregistratie programmatuur (tool: Red Box) o.b.v. herontwerp incident management proces. - Outsourcen buitendienstfunctie Externe Servicedesk (ICT support apotheker). Functioneel Applicatiebeheerder/Informatie Adviseur Logistiek (periode ) bij OPG Groothandel B.V. Taken en verantwoordelijkheden o.a.: - Mede ontwerpen, implementeren en beheren van het logistieke informatiesysteem. - Adviseren van de gebruikersorganisatie over o.a.: inbouwen van controle- en beveiligingsmaatregelen, calamiteitenprocedures, autorisatie-structuur voor functies en gegevens, etc. - Bewaken van de werking van het systeem a.h.v. overeengekomen prestatienormen. - Coördineren van de onderhoudswensen van gebruikers. - Opstellen en onderhouden van procedures en procesbeschrijvingen. - Opstellen en bewaken van afspraken tussen de klant en ICT. - (Deel)Project Manager bij diverse projecten, waaronder de implementatie van standaard informatiesysteem DCS Logistics. - Migratie van de primaire (logistieke) bedrijfsapplicaties van het IBM mainframe (VM/VSE) platform naar het DEC (Vax VMS) platform. Coördinator Systeembeheer (periode ) bij OPG Groothandel B.V. - Hoofdtaken: Leiding geven aan de afdeling systeembeheer (4 medewerkers). Kwantificeren en plannen van de capaciteit van de afdeling systeembeheer. Bewaken van de voortgang en kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden. Meewerken als systeembeheerder van de technische infrastructuur. Systeembeheerder (periode ) bij OPG Groothandel B.V. - Hoofdtaken: Ontwerpen, implementeren en beheren van de totale technische infrastructuur (o.a. IBM/ES9000, DEC/Alpha, VM/VSE, VMS; CICS, DL/I, Rdb). Gegevensbankbeheerder (periode bij OPG Groothandel B.V.) - Hoofdtaken: Ontwerpen en implementeren van logische en fysieke datamodellen/databases. Beheren van de fysieke databases (DL/I; hiërarchisch) en bestanden (VSAM, SAM). Shiftleader/Werkvoorbereider Operations Computercentrum (periode ) bij OPG Groothandel B.V. - Hoofdtaken : Beheren van het computergebruik en het bedienen van de 13 juni 2011 bladzijde 6

7 verschillende componenten van de technische infrastructuur. Het zorgdragen voor de batchverwerking van de operationele computersystemen. Het verwerken en distribueren van de output van de diverse systemen. 13 juni 2011 bladzijde 7

Curriculum Vitae ITIL Proces beheerder

Curriculum Vitae ITIL Proces beheerder Curriculum Vitae ITIL Proces beheerder Naam Arno Henzen Woonplaats Hoofddorp Geboortejaar 1968 Nationaliteit Nederlands Rijbewijs B SAMENVATTING Arno is een ervaren ICT beheerder, zowel technisch als organisatorisch!

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr.

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Naam Klaas Hoek jr. Geboorte datum 21 maart 1962 Functie Senior Projectmanager Woonplaats Zaandam Mobiel 06-44492748 Email klaas@klaashoekjr.nl profiel Ik ben Senior

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia. BSN : 071239753 http://nl.linkedin.com/in/ejkleinv

CURRICULUM VITAE. Personalia. BSN : 071239753 http://nl.linkedin.com/in/ejkleinv CURRICULUM VITAE Personalia Naam, Voornamen : Klein Velderman, Evert Jan Geboortedatum en -plaats : 13 mei 1953, Rotterdam Woonplaats : Raamsdonksveer (nb) Burgerlijke staat : gehuwd, 4 kinderen BSN :

Nadere informatie

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae Personalia Naam: Drs. Dennis Janssen Adres: Haya van Someren Downerstraat 6 Postcode Woonplaats: 1067 WR Amsterdam Geboortedatum: 21-09-1969 Telefoon: 020-4634493 Telefoon mobiel: 06-41340346 E-mail: Dennisj@xs4all.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia

Curriculum Vitae. Personalia Curriculum Vitae Personalia Naam: van Halem Voornaam: Olaf Adres: Schipperstraat 44, 1825 DJ, Alkmaar Geboortedatum: 6 september 1973 Geboorteplaats: Alkmaar Burgerlijke staat: Alleenstaand Telefoonnr.:

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf

Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf Naam Gregor Josephus de Graaf (Gregor, 1964) Adres Telefoon Mobiel e-mail Bocht van Guinea 44 2515 MA Den Haag +31 70 3 650 700 +31 6 54 66 11 21 gregor@e-factive.nl

Nadere informatie

ITIL Foundation v2 Certificaat 2001. Prince2 Foundation Certificaat 2009 Prince2 Practitioner Certificaat 2009

ITIL Foundation v2 Certificaat 2001. Prince2 Foundation Certificaat 2009 Prince2 Practitioner Certificaat 2009 Persoonlijke gegevens Naam Geboortedatum Adres Woonplaats Telefoon Mail / web Linkedin Skype Opleiding Overig studie Ir Erik Boerrigter MBA 22 november 1973 Valkenboskade 599 2563 JE, s Gravenhage 070-3639876

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE ALBERT MAULANY

CURRICULUM VITAE ALBERT MAULANY PERSONALIA: Naam : Albert Maulany Geboortejaar : 1959 Adres : Lunenburg 2 3904 JN Veenendaal Telefoon : 0318-548309 Mobiel : 06-51778727 E-mail : amaulany@hetnet.nl Homepage : www.amaconsultancy.nl Recent

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Oei

Curriculum Vitae Ron Oei Curriculum Vitae Ron Oei PROFIEL Het loopt beter en veel soepeler in een organisatie als ik daarin heb mogen participeren door leiding te geven. Ik ben dan ook trots op het testimonial dat een opdrachtgever

Nadere informatie

Curriculum Vitae PERSONALIA

Curriculum Vitae PERSONALIA PERSONALIA Curriculum Vitae Naam : Maarten Engelberts Nationaliteit : Nederlandse Woonplaats : IJsselstein (Utr) Email : maarten@meict.nl Geboortedatum : 8 maart 1979 Telefoon : +31 646 308 199 PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Henk Wubs. Assen 28-07-1967. Motivatie

Henk Wubs. Assen 28-07-1967. Motivatie Henk Wubs Assen 28-07-1967 Telefoon 06-29528531 Motivatie Henk Wubs (1967) is een veelzijdige partner, met een passie voor mensen. Al meer dan 15 jaar brengt hij die passie over in de IT. Daarmee motiveert

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst

CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst CURRICULUM VITAE ALGEMENE GEGEVENS Naam Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst Nationaliteit Nederlandse Geboortedatum 28 december 1972 E-mail Sander.voorwinden@gmail.com Linkedin nl.linkedin.com/in/sandervoorwinden

Nadere informatie

CV: R.M. van der Meer V.2.2 maart 2013. Personalia

CV: R.M. van der Meer V.2.2 maart 2013. Personalia Personalia Naam: van der Meer Voornaam: Ruben Geboortedatum: 23-01- 1986 Woonplaats: Capelle aan den IJssel Nationaliteit: Nederlands Geslacht: Man Email: r.vandermeer@tis- solutions.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Curriculum Vitae W.F. van Montfort Neonet-IT

Curriculum Vitae W.F. van Montfort Neonet-IT PERSOONLIJKE GEGEVENS Bedrijfsnaam: Neonet-IT Services & Advies Naam: ing. W.F. (Willem) van Montfort Adres: Bruine Akkers 44 6026 DP Maarheeze Telefoon: +31 (0)6-81265630 E-mail: w.vanmontfort@neonet-it.nl

Nadere informatie

Lighthouse-ICT B.V. Curriculum Vitae. Gemeentelijke overheid Financiële sector Zorginstellingen Sociale verzekeringen ICT dienstverlener

Lighthouse-ICT B.V. Curriculum Vitae. Gemeentelijke overheid Financiële sector Zorginstellingen Sociale verzekeringen ICT dienstverlener Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: Voornaam: Lucas Alex Contact: Lighthouse-ICT B.V Adres: van Blaaderenweg 10a Postcode / plaats: 1862 JP Bergen NH Telefoon: 06 234 06 721 e-mailadres: alex@lighthouse-ict.com

Nadere informatie

Profiel. Contact. André Noorlander. Naam. Geboortedatum 4 november 1970 Burgerlijke staat

Profiel. Contact. André Noorlander. Naam. Geboortedatum 4 november 1970 Burgerlijke staat Profiel Naam André Noorlander Geboortedatum 4 november 1970 Burgerlijke staat Gehuwd Nationaliteit Nederlands Religie Protestant Ervaring ICT 20 jaar Ervaring leiding geven 15 jaar Ervaring (project)management

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Algemeen. Profiel. Naam. Michiel Klok. Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats

Curriculum Vitae. Algemeen. Profiel. Naam. Michiel Klok. Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats Curriculum Vitae Naam Algemeen Michiel Klok Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats 9753 AE Haren Telefoon 06 5126 2744 E-mail LinkedIn Nationaliteit michiel@mklok.nl http://nl.linkedin.com/in/michielklok

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter Kalk

Curriculum Vitae Peter Kalk Curriculum Vitae Peter Kalk Persoonlijke gegevens Naam: P.H. Kalk (Peter) Geboortedatum: 26 januari 1969 Adres: Speenkruid 4 Geboorteplaats: Voorschoten PC + Plaats: 3941 TE Doorn Nationaliteit: Nederlandse

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

Profielschets Juan Rikken

Profielschets Juan Rikken Profielschets Juan Rikken Personalia Geboorte datum 29 april 1975 Woonplaats Amsterdam Land Nederland Functie(s) Project manager / Senior Consultant / Senior Business Analyst Specialisatie Talenkennis

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen - Overijssel Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06119293 64 E-mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS RESUMÉ LOOPBAAN

CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS RESUMÉ LOOPBAAN CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 Mobiel : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl

Nadere informatie

Profiel drs. Hans van Tol

Profiel drs. Hans van Tol Profiel drs. Hans van Tol Naam Hans van Tol Geboortedatum 15-03-1964 Woonplaats Wassenaar Nationaliteit Nederlands Talen Nederlands, Engels Rijbewijs B Kernkwaliteiten Analytische, resultaatgerichte project/interim

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Joost W.N.M. van Gils Functie : Projectmanager Geboortedatum : 28 oktober 1967 Woonplaats : Oosterhout Nationaliteit : Nederlandse PROFIELSCHETS Ik werk doelgericht,

Nadere informatie

E. Kattenberg (Bert) Morelstraat 30 mobiel: 06-50936884 3552 GN UTRECHT e-mail: e.kattenberg@kattenberg-it.nl

E. Kattenberg (Bert) Morelstraat 30 mobiel: 06-50936884 3552 GN UTRECHT e-mail: e.kattenberg@kattenberg-it.nl Curriculum Vitae - Bert Kattenberg, Utrecht pag. 1 E. Kattenberg (Bert) Morelstraat 30 mobiel: 06-50936884 3552 GN UTRECHT e-mail: e.kattenberg@kattenberg-it.nl * OPLEIDING: 1989-1993 Hogeschool Utrecht,

Nadere informatie

Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B

Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B Persoonlijke informatie Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B Talenkennis Nederlands (moedertaal), vloeiend in woord en geschrift Engels, vloeiend

Nadere informatie