ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant"

Transcriptie

1 ITSM - Lite Whitepaper Sander Brokke Beheertooling Consultant Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van beheertooling volgens het ITSM - Lite concept zien. versie 2007 Inter Access 2007

2 Inhoudsopgave Whitepaper Voorwoord Wat is ITSM - Lite? Beheertooling installeren is een eitje! Services Processen Organisatie Techniek De Inter Access Methode Think Build Implement Operate Conclusies Referenties

3 De Inter Access Methode voor de implementatie van beheertooling: oling: IT Service Management Lite Whitepaper Voorwoord Implementatie beheertooling Totaal aanpak VISIE EN AANPAK Kunt u vertellen wat de gevolgen zijn van de uitval van een specifieke server of netwerkcomponent? Wanneer komt u dit überhaupt te weten? Hoe snel kan er door de juiste expertise actie ondernomen worden? Weet iedere medewerker op welke manier er actie ondernomen moet worden? Welke eindgebruikers kunnen welke business activiteiten op dat moment niet meer uitvoeren? Welke services die u levert aan uw klanten worden hierdoor verstoord? Wat zijn de gevolgen voor de bedrijfsvoering van uw organisatie? Hoe gaat u verantwoording afleggen over de opgetreden storing? Uit hoeveel systemen moet u de gegevens halen om verantwoording af te kunnen leggen? Voldoet u met uw informatievoorziening rondom ICT beheer aan de steeds strengere eisen vanuit wet en regelgeving? ITSM - Lite is een concept dat aandacht besteed aan de beantwoording van bovenstaande vragen. Mocht een van bovenstaande vragen u dus bezig houden, dan kan ITSM - Lite van hulp zijn. In deze whitepaper willen wij u graag de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van beheertooling volgens het ITSM - Lite concept toelichten. 3

4 1. Wat is ITSM - Lite? ITSM - Lite is een complete set aan beheerprocessen, ondersteunende beheertools en configuratie / implementatie aanpak die Identity en Access Management, Service Management, Network- en Systems Management ondersteunen. ITSM - Lite is speciaal ontwikkeld als geïntegreerde IT beheer oplossing voor middelgrote tot grote IT organisaties. Denk hierbij aan IT organisaties die 300 tot 5000 eindgebruikers ondersteunen. ITSM - Lite is naast een technisch concept vooral ook een concept dat de implementatie van beheertooling uit service-, organisatie- en procesperspectieven beschouwt. ITSM - Lite is gebouwd op proven technology van de beheertooling leveranciers IBM, Microsoft, BMC Software en HP. Een overzicht van beheertools van de verschillende leveranciers die waarop het ITSM - Lite concept is gebouwd: BMC Software: Performance Manager Express en Portal, Service Desk Express; Microsoft: System Center, Forefront, Active Directory en Identity & Access Solutions; IBM: Tivoli Enterprise Console, Tivoli Configuration Manager, Tivoli Identity Manager en Access Manager; HP: OpenView Operations en Network Node Manager, HP Service Desk, HP Select Identity en Select Access. ITSM - Lite omvat met bovenstaande oplossingen ondersteuning voor een drietal functionele deelgebieden van IT beheer die integraal worden aangeboden: - Service- en Change Management: stelt organisaties in staat veranderingen systematisch te plannen, risico s en potentiële down-tijd van systemen en applicaties te bepalen en te verlagen. Tevens biedt deze oplossing de mogelijkheid om infrastructuur componenten op te sporen en te beheren. Uitgebreide analyse en rapportage mogelijkheden zijn aanwezig om incidenten en problemen in de toekomst te voorkomen; Binnen dit deelgebied valt ook de ondersteuning van de helpdesk functie, het incident management proces en de ontsluiting van de IT service informatie middels een tweetal portals: één voor de eindgebruikers en één voor de IT medewerkers. - Netwerk- en systems management: stelt organisaties in staat om onder andere servers, applicaties, netwerkapparatuur en transacties op afstand te monitoren, zonder dat deze apparatuur daarvoor speciale software nodig heeft. - Identity- & Access Management: stelt organisaties in staat om identiteiten en toegang tot ICT centraal te beheren. Dit verzekert dat het beheer van identiteiten en toegang tot applicaties en data wordt afgestemd op bedrijfsbeleid en wet- en regelgeving (bijv. Sarbanes-Oxley en Basel II). ITSM - Lite bestaat uit een aantal logische blokken die eventueel los van elkaar geïmplementeerd kunnen worden. 4

5 In onderstaand diagram is ITSM - Lite conceptueel weergegeven met de samenhang tussen de verschillende functionele deelgebieden. De functionele deelgebieden kunnen met verschillende beheeroplossingen ingevuld worden.. Erwin Hartenberg (Productmanager System Center bij Microsoft) over ITSM lite: De samenwerking tussen Microsoft en Inter Access komt goed tot uiting in het ITSM lite concept. Met ITSM lite toont Inter Access aan dat een IT organisatie in volwassenheid kan groeien door een combinatie van Microsoft technology en de ervaring van Inter Access." Ronald Hobma (Country Manager Nederland van BMC Software) ziet grote toegevoegde waarde in het ITSM lite concept van Inter Access: "Inter Access toont met ITSM lite aan dat ze de behoefte van IT organisaties begrijpt: een snelle en doeltreffende implementatie van beheertooling vanuit een service perspectief gebaseerd op moderne geïntegreerde technieken". 5

6 3. Waarom ITSM - Lite? Met ITSM - Lite is het voor MKB organisaties mogelijk om op een pragmatische wijze invulling te geven aan Business Service Management (BSM). IT Researchbureaus zoals Gartner als Forrester zien BSM als één van de belangrijkste ICT ontwikkelingen voor de aankomende jaren. Door invoering van BSM middels het ITSM - Lite concept zal een organisatie groeien in volwassenheid. Groei in volwassenheid van bijvoorbeeld chaotic naar proactive levert een aantal voordelen op voor de IT organisatie. Allereerst neemt de kans op incidenten in de infrastructuur af doordat er een helder beeld aanwezig is van deze infrastructuur en er meer gestructureerd om wordt gegaan met wijzigingen. De impact van deze wijzigingen neemt hierdoor af. Daarnaast worden de kosten van ICT beheer sterk teruggedrongen. Dit blijkt ondermeer uit onderzoek van Gartner naar de kosten van ICT beheer. In de praktijk blijkt namelijk dat 70% van de ICT kosten gaan zitten in het beheer en slechts 30% in de verbetering van bestaande en ontwikkeling van nieuwe ICT services. Dit percentage zou natuurlijk omgedraaid moeten zijn. Het ITSM - Lite concept zal als hefboom fungeren om deze gewenste verandering door groei in volwassenheid te bereiken. ITSM Lite draagt namelijk op een aantal manieren bij aan het verlagen van de kosten voor ICT beheer terwijl tegelijkertijd de omgeving gemoderniseerd wordt, oftewel Kostenverlagend moderniseren: - Kostenreductie c.q. beheersing - door delen van het beheer te automatiseren kan het aantal FTE s dat zich met operationele zaken bezig houdt worden verminderd. Het beheer wordt eenvoudiger waardoor complexe activiteiten kunnen worden overgedragen naar meer junior medewerkers. Senior medewerkers kunnen hierdoor meer ingezet worden op nieuwe projecten of innovatie; 6

7 - Door het beter naleven van SLA afspraken zullen boeteclausules minder snel van toepassing zijn. Daarnaast wordt het eenvoudiger om beheerinspanningen inzichtelijk te maken waardoor het mogelijk is om doelgericht te organiseren en te investeren; - Adaptiviteit vergroten - door de implementatie van ITSM Lite zal er beter inzicht zijn in de ICT omgeving. Dit inzicht helpt bij impact bepaling van veranderingen in de ICT omgeving. Met behulp van de tooling kunnen de veranderingen ook meer gecontroleerd en gestructureerd worden doorgevoerd; - Bedrijfswaarde verhogen - verbeterde ICT dienstverlening zorgt voor betere aansluiting bij de business behoefte van organisatie en een hogere beschikbaarheid van de ICT middelen voor de eindgebruikers. Kostenverlagend Moderniseren Benodigd ICTorganisatie niveau Kosten hoog, kwaliteit laag, niet moderniserend Kostenverlagend Moderniserend Benodigd ICTinfrastructuur niveau IV: waarde gestuurd III: klantvraaggestuurd II: ICT aanbodgedreven I: reactief Basis: continuïteit van dienstverlening & compliancy Ongericht Kwaliteit & Kosten Flexibiliteit Innovatie Benodigde ICT (kern) competenties IV: dynamic III: rationalized II: standardized I: basic ICT prestaties zijn afhankelijk van individuen ICT moet grip hebben op kosten én kwaliteit ICT moet veranderingen in de bedrijfsprocessen snel kunnen volgen Strategische bijdrage van ICT aan het bedrijf ICT moet nieuwe bedrijfswaarde (in de keten) genereren De uiteindelijke dienst die een IT organisatie levert aan haar eindgebruikers is afhankelijk van de wijze waarop het beheer op de infrastructuur wordt uitgevoerd. IT en business worden steeds afhankelijker van elkaar en vormen steeds meer één geheel. Als er een nieuwe geïntegreerde beheeroplossing wordt geïmplementeerd zal dat positieve gevolgen hebben voor: - Communicatie tussen IT organisatie en eindgebruikers via het ITSM - Lite gebruikers portal; - Verbeterde managementrapportages gebaseerd op informatie uit de ITSM - Lite omgeving over de kwaliteit van de dienstverlening; - Door vanuit een business service perspectief het beheer in te richten zal er duidelijk gecommuniceerd worden met de eindgebruikerorganisatie. De IT organisatie spreekt op serviceniveau de taal van de eindgebruiker; - Doordat er inzicht is in de relatie van ICT componenten en services naar de business is de prioriteitstelling bij verstoringen beter te maken; - door de implementatie van intelligente beheertooling kunnen verstoringen voorkomen of sneller gesignaleerd/verholpen worden. 7

8 Hierdoor neemt de beschikbaarheid van bedrijfskritische applicaties toe en zal de informatievoorziening richting de klant stabieler worden; - Door de administratie van de beheerprocessen met tooling te ondersteunen (service management tooling) kan de informatievoorziening naar de klant verbeterd worden en neemt de beheersbaarheid van de omgeving toe. Het creëren van managementrapportages wordt met de inrichting van deze tooling vereenvoudigd, waardoor de informatievoorziening over de geleverde prestaties (SLA verantwoording) eenvoudiger te maken zijn en beter van kwaliteit zijn; - Door de koppeling tussen Network en system management en Service Management en de koppeling tussen Identity en Access management en Service management die een essentieel onderdeel uitmaken van ITSM - Lite, worden zaken die een procesmatige benadering vereisen ook in de juiste omgeving behandeld. Een belangrijk onderdeel van een ITSM - Lite project is het implementeren van beheerprocessen. Deze processen vormen de belangrijkste leidraad voor de IT medewerkers voor het structuren van werkzaamheden en het registreren van relevante informatie voor de dienstverlening en de verantwoording daarover. De ITSM - Lite processen zijn gebaseerd op ITIL en op basis van ervaring uitgewerkt tot praktische en heldere processen en procedures. Het werken volgens gestandaardiseerde ITSM - Lite processen biedt de volgende voordelen: - Gestructureerde werkwijze voor de gehele IT organisatie - Consistente vastlegging van informatie in de ondersteunende beheertooling - Delen van relevante informatie: Informatie is in de juiste vorm op het juiste moment en op de juiste plaats aanwezig. Hoewel het bij een implementatie van beheertooling volgens het ITSM - Lite concept niet alleen om techniek draait, is dit uiteraard wel één van de belangrijkste aspecten. ITSM - Lite zal dan ook tot een aantal technische voordelen leiden: - Beheertooling die voldoende functionaliteit in zich heeft om aan de huidige en toekomstige wensen en eisen te voldoen door te werken onder architectuur; - Geïntegreerde beheertooling Informatie-uitwisseling tussen verschillende beheertools om rapporteren en gebruik eenvoudiger en samenhangend te maken; - Enough is enough principe: realisatie van onnodige functionaliteit en registratie van irrelevante gegevens wordt tot een minimum beperkt door te werken volgens een functioneel ontwerp dat de kaders vormt voor de implementatie; - Economisch verantwoorde keuze: beheeroplossingen hoeven niet afkomstig te zijn van één leverancier binnen het ITSM - Lite concept, waardoor economisch gezien meer vrijheid ontstaat 8

9 4. Beheertooling installeren is een eitje! De(geïntegreerde) implementatie van beheertooling en de inbedding binnen de IT processen en -organisatie is geen sinecure. De Implementatie van beheertooling grijpt in op de totale IT organisatie: Installaties en integraties van soft- en hardware vindt plaats en er zal op een andere manier gewerkt gaan worden. Veelal werken veranderingen in de IT organisatie ook door in de eindgebruikerorganisatie. Om een dergelijke implementatie gestructureerd en volledig uit te voeren wordt hiervoor binnen het ITSM - Lite concept de SPOT (Services, Processen, Organisatie en Techniek) benadering gehanteerd. Door een beheertooling implementatie vanuit ieder SPOT aspect te beschouwen wordt voorkomen dat belangrijke aandachtspunten over het hoofd worden gezien. In de hierop volgende paragrafen wordt beschreven wat de relevante aandachtsgebieden van een ITSM - Lite implementatie zijn binnen het betreffende SPOT aspect. 4.1 Services De services zijn de uiteindelijke diensten die geleverd worden aan de eindgebruikers volgens SLA s, die binnen de IT afdeling zijn gedefinieerd (OLA s) of die eventueel afgenomen worden van leveranciers (underpinning contracts). Deze services vormen het hart van de afspraken die tussen de verschillende partijen zijn gemaakt en daarom is het logisch dat bij veranderingen in de ondersteunende informatiesystemen (beheertooling) kritisch gekeken moet worden naar de impact op de services, de afspraken die daarover zijn gemaakt en de uiteindelijke verantwoording. Aandachtspunten hierbij zijn: - Onderzoeken van bestaande SLA s/ola s en UC s en de vertaling hiervan in Performance indicatoren (KPI s); - (Her)opstellen van SLA s/ola s en UC s en de vertaling hiervan in Performance indicatoren (KPI s). Deze KPI s zijn uiteindelijk van belang voor het maken van het technische en functioneel ontwerp; - Opstellen geïntegreerde managementrapportages over de drie functionele deelgebieden heen (Identity- en Access Management, Service Management en Netwerk- en Systems Management). 4.2 Processen De IT organisatie zal als gevolg van de implementatie van een beheertooling omgeving volgens het ITSM - Lite concept ook volgens nieuwe processen gaan werken. Deze processen zijn op basis van ervaring ontworpen en beschreven en vormen een vast uitgangspunt voor de verdere inrichting van de beheertooling omgeving. Als onderdeel van ITSM - Lite worden de volgende Service Management processen geïmplementeerd: - servicedesk en incident management; - event management; - performance en availability management; - problem management; - change en configuration management; - service level management. 9

10 Naast de implementatie van processen, zal ook aan procedures en werkinstructies aandacht besteed moeten worden. 4.3 Organisatie De organisatie wordt geconfronteerd met een groot aantal procesmatige en technische wijzigingen die uiteraard gevolgen voor de organisatie kunnen hebben. Om deze wijzigingen organisatorisch te verwerken zal er aandacht besteed worden aan de volgende zaken: - Training van IT medewerkers; - Nieuwe leveranciers van beheeroplossingen; - Voorlichting van de eindgebruikerorganisatie; - Het beheer van de beheertooling moet ingeregeld worden; - Benoemen van rollen in de processen. 4.4 Techniek Techniek speelt een grote rol in het ITSM - Lite concept. Daarom is de impact van een ITSM - Lite implementatie op dit aspect ook het grootst. Denk hierbij aan: - Nieuwe beheertooling installeren en integreren; - Nieuw hardware-/software platform om beheertooling producten op te draaien; - Oude technologie maakt plaats voor nieuwe: uitfaseren en/of migreren van hard- en software; - Afstemmen van de rollen in het proces op het gebruik van de beheertools. 10

11 5. De Inter Access Methode De gedachte achter de implementatie van een ITSM - Lite oplossing is om zoveel mogelijk gebruik te maken van prefab implementatie componenten. Inter Access heeft op basis van ervaring een aantal generieke componenten ontwikkeld zoals de projectaanpak, de processen, de tooling inrichting, de implementatiemethode en de latere in beheer name van de nieuwe beheeromgeving. De implementatie richt zich zoals al eerder beschreven niet alleen op de techniek (de T uit SPOT), maar ook op de daarmee samenhangende andere SPOT aspecten. De ITSM - Lite processen zullen gedurende een ITSM - Lite project in principe niet worden aangepast: deze vormen de basis onder het ITSM - Lite concept en zijn van een dusdanig abstractie niveau dat het ook niet nodig zou moeten zijn. Aanpassingen op de processen zou de kracht van het ITSM - Lite concept teniet doen. In onderstaand diagram is weergegeven dat vooral in het begin van een ITSM - Lite project gebruik wordt gemaakt van generieke componenten, waarmee de basis wordt gelegd voor het verdere verloop van het project 5.1 Think Op basis van best practices van Inter Access heeft het grootste gedeelte van het algemene denkwerk van de Think fase al plaats gevonden. Voor het grootste gedeelte zal gebruik worden gemaakt van generieke componenten en materiaal. Uiteraard zal een aantal onderdelen naar de specifieke situatie binnen de organisatie op details worden aangepast. Denk hierbij aan: - Tooling architectuur en het overall design (incl. doorgroeiscenario s); - Toolselectie: de best passende beheertooling voor de specifieke omgeving; - Technisch/functioneel ontwerp van de tooling omgeving; - Beheerprocessen in lijn met tooling, gebaseerd op ITIL; - Projectaanpak/-planning. 5.2 Build Het daadwerkelijk bouwen van de beheertooling oplossing zal zich vooral richten op het installeren en integreren van de tooling binnen de technische infrastructuur van de organisatie. Ook voor deze fase geldt dat het grootste deel van de componenten en materiaal vooraf is ontwikkeld. Door het uitvoeren van een scan in de organisatie en het houden van workshops zullen de organisatie specifieke onderwerpen boven tafel komen 11

12 die bepalend zijn voor de aanpassingen op de vooraf ontwikkelde componenten. Als uitgangspunt voor de workshop zal een ITSM - Lite basisinrichting en procesontwerp worden gehanteerd. Het resultaat van de workshop is een gewijzigd functioneel model en aanpassingen in de procedures. Integraties en installaties zijn vooraf ontworpen en ontwikkeld en zullen alleen op basis van wijzigingen op het originele functioneel ontwerp volgens ITSM - Lite worden bijgesteld. Deze fase richt zich naast het installeren en integreren van beheertooling ook op het organisatiespecifiek maken van de procedures en technische informatie. Daarnaast zal er een op maat gesneden training worden ontwikkeld afgestemd op de trainingsbehoefte en geïmplementeerde omgeving. 5.3 Implement Tijdens de implementatiefase van een ITSM - Lite project zal de nadruk liggen op de organisatorische implementatie. In deze fase zal aandacht besteed worden aan: - In productie name van de producten uit de build fase - documenteren van de omgeving (technische documentatie) - het geven van trainingen die in de build fase zijn ontwikkeld 5.4 Operate Deze laatste fase uit de T-B-I-O cyclus is de fase waarin alles in productie is en waarin de IT- en eindgebruikerorganisatie de voordelen zullen ervaren van de implementatie van een beheeroplossing volgens ITSM - Lite. Als gekozen is voor een incrementele implementatie van beheertooling zal in deze fase de basis gelegd worden voor de volgende Think fase door het opdoen van ervaring. Het verloop van deze fase is bijna geheel afhankelijk van hoe de IT organisatie omgaat met de nieuwe beheertooling en processen/procedures. 12

13 6. Conclusies Uit het verleden is gebleken dat implementatie projecten veelal niet het gewenste resultaat hadden of niet volgens het budget konden worden opgeleverd. Door een implementatie uit te voeren volgens ITSM - Lite is een groot gedeelte van het denk werk (Think fase) al uitgevoerd en kan de aandacht tijdens de implementatie van beheertooling meer uitgaan naar de afstemming op de betreffende situatie. Dit leidt tot een kortere implementatietijd en doeltreffendere inspanningen. Daarnaast is ITSM - Lite gebaseerd op proven technology van de 4 grote beheertooling leveranciers: IBM, Microsoft, BMC Software en HP gecombineerd met de proven experience van Inter Access. Door de ervaringen van deze bedrijven worden de grootste risico s van de implementatie van beheertooling weggenomen. Technisch zijn de producten (multi-vendor) op elkaar afgestemd en door systematisch om te gaan met organisatorische-, proces-, en service-aspecten zal nieuwe beheertooling goed landen binnen de organisatie. De implementatie van Business Service Management volgens de ITSM Lite aanpak helpt een organisatie te groeien in volwassenheid waardoor de gewenste kwaliteitsverbetering en kostenreductie zal worden bereikt. Moderniseren en kostenreduceren klinkt wellicht paradoxaal, maar het ITSM lite concept toont aan dat kostenverlagend moderniseren op een praktische wijze voor beheertooling goed mogelijk is. 13

14 7. Referenties Organisatie Toelichting Goudse Verzekeringen Service Desk Migratie In 2007 heeft Inter Access een Service Desk applicatie gemigreerd bij de Goudse verzekeringen. De Goudse heeft nu één integrale oplossing ter ondersteuning van de meeste van haar ICT-beheerprocessen. Doelen De Migratie was noodzakelijk om te zorgen voor optimale ondersteuning van de beheerprocessen en goede registratie en afhandeling van incidenten en daarmee een logische en noodzakelijke stap om in volwassenheid van de processen Incident, Change en Problem management te kunnen groeien. Resultaten Door de migratie heeft De Goudse een aantal voordelen behaald: Kwaliteit van uitgevoerde wijzigingen kan gemeten worden (aan de hand van het aantal resulterende incidenten). Dit kan Change Management als stuurinformatie gebruiken; Problem Management kan SMART aantonen wat het structureel wegnemen van fouten in de infrastructuur oplevert. Dit zorgt voor reductie van de benodigde tijd voor Incident Management; Verhogen efficiency door eenvoudiger workflow voor oplossers & overige gebruikers van de Tool. Hierdoor is minder tijd nodig voor routinematige handelingen; Communicatie boost richting functioneel beheerders. Zij kunnen zichzelf blijven informeren omtrent de status meldingen. Dit leidt tot verlaging van werkdruk voor de Service Desk en de 14

15 backoffice; Ad-hoc management informatie kan eenvoudig worden samengesteld. Ribank N.V. Performance Management Implementatie In 2005/2006 implementeerde Inter Access bij Ribank een oplossing om webtransacties te monitoren. Ribank is daarmee in staat om de performance van de bedrijfskritische website vanuit een eindgebruikerperspectief te beoordelen Doelen Vereenvoudiging van beheer door een standaard oplossing welke flexibiliteit herbergt; Proactief ICT verstoringen aanpakken door monitoring van de infrastructuur, applicatie, database en website response. Notificatie van verstoringen via en GSM. Resultaten Het proactief bewaken van ICT componenten en het notificeren bij verstoringen leverde tijdens kantooruren 2 uur tijdwinst per dag op. Wilt u aanvullende informatie over ITSM - Lite, neemt u dan contact op via het adres of bel Raoul de Weille op +31(0)

Identity & Access Management

Identity & Access Management Identity & Access Management Whitepaper Rolf Emmens Information Consultant Security Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van Identity & Access Management

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework. Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework

Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework. Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework .2 Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework (MOF) mag naar de basisschool, want het is onlangs jaar oud geworden.

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

MOF implementatie binnen The Backbone

MOF implementatie binnen The Backbone MOF implementatie binnen The Backbone Auteur: Gert Kienhuis Datum: 12 februari 2007 MOF implementatie binnen The Backbone Afstudeerder: Naam: Studie: Studentnummer: Opdrachtgever: Bedrijfsnaam: Eerste

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Koen Vincent Studentnummer: 1689843 Scriptienummer 1049

Koen Vincent Studentnummer: 1689843 Scriptienummer 1049 Welke risico s moet een organisatie beheersen met betrekking tot haar legacy-systemen bij het realiseren van haar systeemintegratie (vernieuwings-)doelstellingen? Koen Vincent Studentnummer: 1689843 Scriptienummer

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

White Paper. Informatie Oriëntatie Enterprise Information Management RELEASING YOUR POTENTIAL

White Paper. Informatie Oriëntatie Enterprise Information Management RELEASING YOUR POTENTIAL White Paper RELEASING YOUR POTENTIAL 00 oriëntatie Inleiding Bestuurders, toezichthouders, klanten en medewerkers worden tegenwoordig bedolven onder grote hoeveelheden data. De data pakhuizen zijn overvol

Nadere informatie

Information Integration Center

Information Integration Center BROCHURE Information Integration Center EENVOUD DOOR INTEGRATIE Axians Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle aan den IJssel Tel: +31 88 988 96 00 - www.axians.nl BROCHURE INFORMATION INTEGRATION CENTER 2

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

ICT-dienstverlening van wereldklasse vergt het maken en uitvoeren

ICT-dienstverlening van wereldklasse vergt het maken en uitvoeren Uitvoeren van IT-dienstverlening door de leverancier.3 Een case study in rationalisatie en consolidatie ICT-dienstverlening van wereldklasse vergt het maken en uitvoeren van consequente keuzes. In dit

Nadere informatie

Auteurs: Michiel Heijmans & Jeroen de Vooght - Mansystems B.V.

Auteurs: Michiel Heijmans & Jeroen de Vooght - Mansystems B.V. Supply: uitvoeren van IT-dienstverlening door leverancier De selfservicedesk 4.2 De Selfservicedesk M ijn klanten worden steeds veeleisender, ze willen meer, kwalitatief hoogwaardiger en snellere service

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen Koninkrijksrelaties Willen, kunnen en doen Den Haag, januari 2011 Dit rapport heeft 48 pagina s GV/DH/sb 2011.IRA.0012.RA 2011 KPMG Advisory N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap, is een dochtermaatschappij

Nadere informatie

Samenvatting ITIL Service Management

Samenvatting ITIL Service Management Samenvatting ITIL Service Management Anton Rusbach V1.3 23 mei 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 ITIL Procesinrichting 5 Servicedesk 9 Configuratie Management 11 Incident management 14 Problem management

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie