Stoomcursus gemeentelijke belastingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stoomcursus gemeentelijke belastingen"

Transcriptie

1 Stoomcursus gemeentelijke belastingen Actualiteiten gemeentelijke belastingen en de Wet woz (Incompany)opleidingen/trainingen Permanente Educatie: nieuwe regeling Stoomcursus gemeentelijke belastingen GB organiseert jaarlijks een Stoomcursus gemeentelijke belastingen in zes dagdelen. Grote voordelen zijn de ervaren universitaire docenten, het door de docenten Lokale belastingen Advies & onderzoek Detachering & interimmanagement Opleidingen Baatbelasting geschreven Compendium gemeentelijke belastingen (Kluwer, incl. update) en de efficiënte en volledige aanpak. Bovendien is Groenewegen & Van der Burg (en tevens WOZ repetitoren Rotterdam) als eerste in Nederland geaccrediteerd (initiatief van FOLO-overleg waarin o.a. VNG en Waarderingskamer deelnemen) door het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland). Een kwaliteitslabel, bedoeld om ambtenaren inzicht te geven in de kwaliteit van opleidingsinstanties. Dit vormt de basis voor de in te voeren PE-regeling.Groenewegen & Van der Burg staat derhalve borg voor kwaliteit.

2 Groenewegen & Van der Burg is gespecialiseerd in de belastingheffing van lokale overheden, en biedt advisering & onderzoek, detachering & interimmanagement, opleidingen. 2

3 Doel Na het volgen van de cursus bent u (meer) vertrouwd met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen alsmede aspecten die daarmee samenhangen zoals mogelijkheden om heffingsmaatstaven te kunnen bepalen, procesrisico s in te kunnen schatten, procedures te kunnen voeren en het kunnen opstellen van belastingverordeningen/beleidsregels. Tevens bent u op de hoogte van recente ontwikkelingen zoals recent gewezen jurisprudentie, wetswijzigingen, e.d.. Woz repetitoren Rotterdam maakt deel uit van de opleidingendivisie van GB Stoomcursus gemeentelijke belastingen Alle deelnemers ontvangen een certificaat. Formule De Stoomcursus gemeentelijke belastingen is gebaseerd op een formule, die in de praktijk uitstekend werkt. Met de stoomcursus wordt u de mogelijkheid geboden om in een redelijk kort tijdsbestek toch de volledige materie tot u te nemen en over praktijkvoorbeelden van gedachten te wisselen. Uitgangspunt is dat u de theorie in de praktijk moet kunnen toepassen. De opzet van onze stoomcursus is eenvoudig. In zes bijeenkomsten wordt de stof volledig en in kleine groepen behandeld door zeer ervaren belastingdeskundigen. De docenten zijn tevens werkzaam in de belastingpraktijk en al dan niet verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Gedurende de cursus wordt tevens ruim aandacht besteed aan praktijkvoorbeelden/problemen. Inhoud Alle op de Gemeentewet gebaseerde belastingen alsmede de op de Wet milieubeheer gebaseerde afvalstoffenheffing worden tijdens de cursus behandeld. Dit betreft de heffing en invordering (incl. kwijtschelding), de essentialia (heffingsmaatstaf, tarief(differentiatie), belastingplichtige e.a.), de rechtsgronden, de beleidsregels en de bezwaar- en beroepsprocedures. De Wet woz komt zijdelings aan de orde voor zover van belang bij de behandeling van afzonderlijke belastingen. Aan actualiteiten zoals recent gewezen jurisprudentie, wetswijzigingen, e.d., alsmede praktijkvoorbeelden, wordt ruim aandacht geschonken. Tevens bestaat de mogelijkheid om over uw (eventuele) praktijkproblemen van gedachten te wisselen. Doelgroep en voorkennisvereisten Stoomcursus gemeentelijke belastingen De stoomcursus is o.a. bedoeld voor (beleids)medewerkers belastingen die de aanwezige kennis willen verbreden/actualiseren, leidinggevenden die snel en goed inzicht willen hebben in dit vakgebied, ambtenaren die nieuw zijn op dit vakgebied en snel en vakkundig aan de slag willen en medewerkers/projectleiders Wet woz die hun woz-kennis willen uitbreiden naar het vakgebied van de gemeentelijke belastingen. Kortom, de stoomcursus is bedoeld voor iedereen die is geïnteresseerd in het vakgebied van de gemeentelijke belastingen. Wij eisen minimaal een vooropleiding op MBO niveau. 3

4 Programma Dagdeel Onderwerpen Literatuur en relevante wetteksten 1 Inleiding; algemene belastingbepalingen Gemeentewet Hoofdstuk 1 Compendium met update Artikel 216 t/m 219 Gemeentewet 2 Ozb, rwbb (Wet woz zijdelings) en baatbelasting Hoofdstuk 2 (m.u.v. Wet woz), 3 en 4 Compendium met update Artikel 220 t/m 222 Gemeentewet 3 Forensen-, toeristen- en parkeerbelastingen Hoofdstuk 5, 6 en 7 Compendium met update Artikel 223 t/m 225, 234 en 235 Gemeentewet 4 Honden-, reclame-, precariobelasting Hoofdstuk 8, 9 en 10 Compendium met update Artikel 226 t/m 228 Gemeentewet 5 Rechten, afvalstoffenheffing en formeel recht Hoofdstuk 11, 12 en 13 (bezwaar/beroep, invordering) Compendium met update Algemene wet rijksbelastingen, Algemene wet bestuursrecht 6 Kwijtschelding, proceskosten-vergoeding, gegevens Hoofdstuk 13 Compendium met update. verstrekking en opstellen belastingverordeningen/ beleidsregels, varia/discussie Algemene wet rijksbelastingen, Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht, Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingen Docenten Uw docenten zijn mr. G. Groenewegen en mr. M.P. van der Burg, beide oprichters van Groenewegen & van der Burg BV. Zij zijn werkzaam in de belastingpraktijk met tevens een werkervaring van ruim tien jaren als universitair docent verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Aldaar verzorgen zij eveneens onderwijs en doen zij onderzoek onder andere op het vakgebied van de gemeentelijke belastingen en de Wet woz. Tevens zijn zij sinds 1997 docenten bij de Woz Repetitoren Rotterdam (opleidingen woz-taxateur, -medewerker, - coördinator en medewerker PMA). De docenten zijn medeauteurs van het door SDU/Vermande uitgegeven boek Wegwijs in de gemeentelijke belastingen en de Wet woz, medeauteurs van het door Kluwer uitgegeven hand- en studieboek Compendium gemeentelijke belastingen, vormden samen de redactie van de door SDU/Vermande uitgegeven wettenpocket heffingen van lokale overheden en milieuheffingen, zijn auteurs van het door Kluwer uitgegeven Theorie- en oefenboek voor het woz-examen en zijn bewerkers van diverse onderdelen van de door Kluwer uitgegeven Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, onderdeel heffingen van lokale overheden en milieuheffingen. Beiden verzorgen talloze vaken wetenschappelijke publicaties, adviezen, lezingen en assisteren bij bezwaar- en beroepsprocedures. Kortom, de docenten zijn toonaangevend op dit vakgebied. 4

5 Literatuur De literatuur die wordt gehanteerd bestaat in de eerste plaats uit het bekende de door de docenten geschreven Compendium gemeentelijke belastingen, waarin de theorie op een systematische, overzichtelijke en toegankelijke manier wordt behandeld. De behandeling van de theorie wordt op de stoomcursus met voorbeelden verduidelijkt. Het compendium is bijgewerkt tot 1 mei Daarnaast ontvangt u een update waardoor u na het volgen van de stoomcursus up-to-date bent met recente ontwikkelingen. Verder ontvangt u relevante wetteksten en prints van getoonde sheets. Tevens ontvangt u een studiewijzer. De studiewijzer geeft aan welke stof vooraf dient te worden bestudeerd. Hoewel de te bestuderen stof zo beperkt mogelijk is gehouden, hechten wij aan enige voorbereiding grote waarde. Dit vergemakkelijkt de behandeling van de theorie waardoor wat breder/dieper op de stof kan worden ingegaan. U steekt daardoor meer van de stoomcursus op. Groenewegen & Van der Burg FOLO geaccrediteerd Groenewegen & Van der Burg is als eerste (en thans enige) instituut in Nederland FOLO-geaccrediteerd. Waar gaat het om? Accreditatie is een kwaliteitslabel dat op initiatief van het Opleidingsoverleg FOLO (Fiscale Opleidingen Lokale Overheden) is ingevoerd om de kwaliteit van en opleidingen / aanbieders te bewaken en hierin inzicht te krijgen. In het FOLO hebben vertegenwoordigers zitting van o.a. de VNG, de Unie van waterschappen en de Waarderingskamer. De kwaliteitsregeling zal een belangrijke rol gaan spelen bij de binnenkort in te voeren permanente educatieregeling. Hiervoor moeten gemeenteambtenaren die hieraan willen voldoen periodiek een nader vast te stellen aantal PE-punten behalen met het volgen van opleidingen bij geaccrediteerde opleidingsinstituten. GB is bevoegd PE-punten toe te kennen. Fiscale opleidingen bestemd voor gemeenteambtenaren moeten met de accreditatieregeling voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Groenewegen & Van der Burg voldoet als eerste opleider in Nederland aan deze strenge kwaliteitseisen. Met de opleidingen van Groenewegen & Van der Burg bent u zodoende verzekerd van kwaliteit. Prijs Vanwege het karakter van de stoomcursus wordt de groepsgrootte beperkt gehouden. Het cursusgeld bedraagt 750 euro (excl. btw) inclusief het benodigde cursusmateriaal, kofie/thee. Locatie en tijdstippen Stoomcursus gemeentelijke belastingen Locatie Rotterdam GB aan de Vondelweg 93-d van , met 15 min. pauze Woensdag 24 september 2003 Woensdag 1 oktober 2003 Woensdag 8 oktober 2003 Woensdag 22 oktober 2003 Woensdag 29 oktober 2003 Woensdag 5 november 2003 Locatie Eindhoven Van der Valk aan de Aalsterweg 322 van , met 15 min. pauze Dinsdag 22 september 2003 Dinsdag 29 september 2003 Dinsdag 6 oktober 2003 Dinsdag 13 oktober 2003 Dinsdag 27 oktober 2003 Dinsdag 3 november 2003 Locatie Assen Van der Valk aan de Balkenweg 1 van , met 15 min. pauze Dinsdag 22 september 2003 Dinsdag 29 september 2003 Dinsdag 6 oktober 2003 Dinsdag 13 oktober 2003 Dinsdag 27 oktober 2003 Dinsdag 3 november 2003 Locatie Breukelen (ut) Van der Valk aan de Stationsweg 91 van , met 15 min. pauze Woensdag 24 september 2003 Woensdag 1 oktober 2003 Woensdag 8 oktober 2003 Woensdag 22 oktober 2003 Woensdag 29 oktober 2003 Woensdag 5 november

6 De kwaliteitsrichtlijnen die door het CPION worden gesteld zijn voor Groenewegen & Van der Burg maatgevend. Met de opleidingen van Groenewegen & Van der Burg bent u zodoende verzekerd van kwaliteit 6

7 Actualiteiten gemeentelijke belastingen en de Wet Woz Studiemiddag Actualiteiten gemeentelijke belastingen en de Wet woz Het bijhouden van wetgeving en jurisprudentie e.d. op het vakgebied van de gemeentelijke belastingen en de Wet woz is voor menigeen in de drukke praktijk geen sinecure. Groenewegen & Van der Burg organiseert een bijspijkerdag om u up-to-date te brengen met de actualiteiten van het afgelopen jaar. De actualiteiten worden u systematisch en toegankelijk bijgebracht. U bent na afloop van de studiemiddag volledig op de hoogte van de ontwikkelingen op uw vakgebied. U ontvangt bij aanvang van de cursus een studiemap waarin alle informatie over actualiteiten tot dan toe zijn opgenomen en voorzien van commentaar/toelichting. Uw inleiders zijn mr. G. Groenewegen en mr. M.P. van der Burg. Toekennen PE-punten in voorbereiding. Tijdstip, locatie en kosten De studiemiddag wordt gehouden op 17 september 2003 van uur tot uur in Utrecht. De kosten van deelname aan de studiemiddag bedragen 175 euro (excl. btw), incl. studiemap waarin onderliggende informatie is opgenomen en sheets, koffie/thee. Doelgroep De doelgroep bestaat uit een ieder die met zijn/haar werk te maken heeft met de heffing en invordering van belastingen alsmede met de uitvoering van de Wet woz, zoals bijvoorbeeld: Fiscaaljuridisch adviseurs Beleidsmedewerkers belastingen/woz gemeenten Woz-coördinatoren en projectleiders Heffings- en woz-medewerkers Hoofden belastingen/financiën/middelen service Door aanmelding op één van onze opleidingen/trainingen bent u tevens geabonneerd op onze gratis nieuwsservice. U wordt wekelijks bijgehouden met ontwikkelingen op het vakgebied van de lokale belastingen en de Wet woz die wij voor u hebben geselecteerd. Klachtenregeling Aan de uitvoering en organisatie van cursussen en seminars wordt de grootste zorg besteed. Indien u onverhoopt toch ergens ontevreden over bent dan kunt u een klacht indienen bij het secretariaat t.a.v. mw. L. Brand, telefoon Aanmeldformulier U kunt dit formulier invullen en faxen naar Groenewegen & Van der Burg: U kunt zich ook aanmelden op (diensten/opleidingen). Aanmeldingen onder de voorwaarde van voldoende deelnemers. De stoomcursus kan drie weken voor de aanvang kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. Uw plaats mag altijd kosteloos door een ander worden ingenomen. De heer / mevrouw* Voorletters en naam Organisatie / werkgever Afdeling Functie Adres Postcode en plaats Factuuradres Postcode en plaats Telefoon overdag Telefoon s-avonds Fax adres Opleiding Relevante werkervaring Meldt zich aan voor Datum en handtekening * doorhalen wat niet van toepassing is. 7

8 Overige opleidingen/trainingen Naast de mogelijkheid van deelname aan onze reguliere opleidingen/trainingen bestaat de mogelijkheid van incompany-opleidingen/trainingen. Voordeel zijn beperking van kosten en het op verzoek op maat samenstellen/aanpassen. Indien u belangstelling heeft kunt u telefonisch kontact met ons opnemen via Tevens kunt u een opleidingenbrochure over de woz-opleidingen aanvragen (Woz Repetitoren Rotterdam). Een greep uit het aanbod van reeds aangeboden op maat uitgewerkte opleidingen: Kwijtschelding (één dagdeel) Baatbelasting algemeen (één dagdeel) Baatbelasting en riolering buitengebied (één dagdeel) Vangnetregeling kostenverrekening (één dagdeel) Bezwaar en beroepsprocedures (twee dagdelen) Kostenvergoeding bestuurlijke voorprocedures (één dagdeel) Actualiteiten gemeentelijke belastingen en de Wet woz (één dagdeel) Basiscursus waterschapsbelastingen (één dagdeel) Woz-taxateur t.b.v. examen van de SVMNIVO (zeven dagdelen tevens regulier) Examentraining woz-examen SVMNIVO (twee dagen tevens regulier) Medewerker woz-administratie (zes dagdelen tevens regulier) Medewerker PMA (vijf dagdelen tevens regulier) Wet woz voor bestuurders (één dagdeel tevens regulier) Stoomcursus gemeentelijke belastingen (zes dagdelen tevens regulier)

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Kennistrainingen 2012. Hr & Payroll

Kennistrainingen 2012. Hr & Payroll Kennistrainingen 2012 Hr & Payroll 2 UNIT4 ACADEMY Kennistrainingen 2012 Inhoud Voorwoord 3 UNIT4 Academy 4 10 Kennistrainingen 6 Trainingsagenda 2012 16 De trainers 18 NIRPA Stichting Nederlands Instituut

Nadere informatie

2Xplain HR & Payroll

2Xplain HR & Payroll 2Xplain HR & Payroll 1. Vakkennis verwerven 2. Up to date blijven 3. Kennis verdiepen 4. Vaardigheden uitbreiden 5. Vakkundigheid aantonen PayRoll Magazine - Actualiteitenspecial 13 1 Vakkennis verwerven

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

veel gestelde vragen Het Talenhuis

veel gestelde vragen Het Talenhuis Het Talenhuis Heeft u nog een vraag over studeren bij Het Talenhuis? Op deze pagina vindt u de antwoorden op de. Staat uw vraag er niet tussen, stel hem dan via het contactformulier. Overzicht : Het Talenhuis

Nadere informatie

stabulletin Kennis bijhouden is absoluut noodzakelijk!

stabulletin Kennis bijhouden is absoluut noodzakelijk! stabulletin ja a r g a n g 25 n u m m e r 03 s e p t e m b e r 2010 profiteer nu: STABU STUDEER ACTIE! tijdelijk 50,- korting op alle STABU cursussen & opleidingen geldig: 1-9-2010 t/m 1-3-2011 meld u

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT 2 Voorwoord Carrière maken in de vastgoedbranche Als makelaar vervult u in het vastgoed een belangrijke rol. U heeft immers de taak om verschillende

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes

Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes Deze opleiding heeft een studielast van ca. 400 uur, waarvan 200 uur theorie. U kunt de opleiding in 3 maanden (= 20 uur/week theorie) of in

Nadere informatie

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 8, september 2008 1. Welkom bij het e-zine van Stade Advies... 2 2. De agressie te lijf... 3 3. De toekomst van de bloemkoolwijken... 5

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

Credit Management en Excel

Credit Management en Excel Credit Management en Excel Debiteurenbeheer of het opstellen van debiteuren rapportages, het zijn terugkerende werkzaamheden op iedere creditmanagement afdeling. Werkzaamheden die lang niet altijd goed

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

Cursusaanbod 2012-2013

Cursusaanbod 2012-2013 SOBA Security Opleidingen BV Cursusaanbod 2012-2013 OPLEIDINGEN IN INBRAAKBEVEILIGING BRANDBEVEILIGING VEILIGHEID PERSOONLIJKE ONTWIKKELING NNi ei eu uw: w: Post-HBO Bedrijfskunde Post-HBO BHV Management

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Informatie over de. Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement

Informatie over de. Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement Informatie over de Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden,

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Opleidingen Stralingshygiëne 2009

Opleidingen Stralingshygiëne 2009 Opleidingen Stralingshygiëne 2009 1 Inhoudsopgave Officiële erkenning van diploma s 3 Basisbegrippen stralingshygiëne 4 Opfriscursus niveau 5B 4 Stralingsdeskundige niveau 5B 5 Wiskundevoorbereiding niveau

Nadere informatie

Leergang Public Affairs

Leergang Public Affairs 1 Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Campus Den Haag Sinds 1999 heeft de Universiteit Leiden een vestiging in Den Haag: Campus Den Haag. Den Haag als politiek en bestuurlijk hart van Nederland

Nadere informatie

SFZ Dienstverleningsdocument

SFZ Dienstverleningsdocument SFZ Dienstverleningsdocument Duidelijkheid over de dienstverlening SFZ, vindt het belangrijk dat u goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Deze dienstenwijzer richt zich met name op

Nadere informatie