111e jaargang nummer 3 mei Aangesloten bij de European Confederation Of Police

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police"

Transcriptie

1 111e jaargang nummer 3 mei 2013 Aangesloten bij de European Confederation Of Police ALLES OVER DE AV LEIDERSCHAP WAKE-UP CALL

2 Colofon REDACTIE: ONINK Communicatie, Emmeloord (eindredactie), Maarten van de Nieuwenhuijzen (namens hoofdbestuur VMHP) REDACTIEADRES: Postbus 91460, 2509 EB Den Haag tel: (070) fax: (070) MEDEWERKER(S): Sanna Eichhorn, Hans Bogers, Christine Beelen, Ronald van der Wal, Willem Doppenberg FOTOGRAFIE: ONINK Communicatie, Emmeloord VORMGEVING & DRUK: GBU grafici, Urk ADVERTENTIES: Secretariaat VMHP, (070) SECRETARIAAT, LEDENADMINISTRATIE, ABONNEMENTEN: Bereikbaar op werkdagen, m.u.v. maandag, Christine van Beelen tel: (070) , fax: (070) , DAGELIJKS BESTUUR VMHP: Mw. S.E. Eichhorn, voorzitter G.J. Smit, tweede voorzitter Mr. R. van der Wal, secretaris W. Doppenberg, penningmeester Bankrekening VMHP COVERFOTO: De Pollux in Amsterdam, waarop der Algemene Vergadering 2013 wordt gehouden. Belangenbehartiging Belangenbehartiging is in eerste instantie een zaak voor het bestuur van de betreffende afdeling. Zo nodig kan vervolgens met het hoofdbestuur contact worden gezocht. MATCHING EN PLAATSING H et Landelijk Functie Gebouw Politie (LFNP) met alle regelgeving is afgerond! In 2005 sprak de toenmalige Raad van Hoofdcommissarissen de ambitie uit om de politie toe te rusten op de eisen die de omgeving stelt. In 2006 volgde de opdracht om een functiegebouw te ontwerpen dat voor alle regio's en eenheden zou gelden. In het najaar van 2011 werden de functiebeschrijvingen opgeleverd en vastgesteld. In april 2013 is uiteindelijk het gehele systeem, inclusief de matching van de tienduizenden functies met de 92 LFNPfuncties, vastgesteld. Ik ken geen organisatie die zo lang over het ontwerp en invoer van een nieuw functiesysteem heeft gedaan. Het Rijk is bijvoorbeeld in 2009 gestart en heeft in september 2012 afgerond. Functiebeschrijvingen bleven en blijven tot het laatst toe opduiken uit de organisatie. Ook het later toevoegen van taakaccenten en aandachtsvelden aan de "oude" functies heeft veel extra werk gekost voor iedereen. In de zomer van 2011 heb ik actief VMHP-lid Herman Wiltink benaderd om namens de VMHP voor een half jaar zitting te nemen in een matchingscommissie. Na veel uitstel ging hij niet in januari maar uiteindelijk in maart 2012 aan de slag in de matchingscommissie. In juni 2012 werd hij opgevolgd door een ander VMHPlid dat uiteindelijk tot het einde is gebleven als lid van de kerngroep matching. Het LFNP is een toekomstgericht systeem dat op het laatst ook nog is aangepast op de Nationale Politie. Natuurlijk is het geen statisch systeem. De komende tijd zal goed gekeken moeten worden hoe het onderhoud vorm gaat krijgen. Er is al eer- der afgesproken, met de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden politietop, dat de functies van Directeur en Korpschef nog aangepast moeten gaan worden. Met de matching worden ook de consequenties van de invoering duidelijk. De VMHP vindt het zeer belangrijk dat de samenloop van de matching én het landelijk Sociaal Statuut geen onwerkbare situaties in het werk gaan opleveren. Dit wordt, zo bleek uit de informatieochtend LFNP, gedeeld door alle leden. Als VMHP voelen wij ons medeverantwoordelijk voor de uitkomst van de plaatsingsprocedure. Wij willen en gaan het niet aan de burger uitleggen dat er bijna geen zedenzaken meer gedraaid worden omdat de gecertificeerde senior-medewerkers elders zijn geplaatst en ongeschoolde generalisten wel zijn geplaatst. Hoe zorgen wij er met elkaar voor dat de operationeel specialist FINEC niet bij cybercrime terechtkomt en vice-versa? Zo is het ook bij de bedrijfsvoeringsspecialisten van belang voor welk ICT systeem je gespecialiseerd bent, en of je daar ook bij geplaatst wordt. Deze puzzel vraagt weer de nodige inzet van de commissie die zich buigt over de regels van de personele reorganisatie. De VMHP zal juist bij deze opgave er alles aan doen om naast de belangen van de leden ten dienste te staan van de belangen van die ene partij waarvoor wij dit allemaal doen: de burger die een beroep doet op de politie. Dus beredenen te paard en motorrijders op de motor, anders komt er niets meer vooruit. Sanna Eichhorn voorzitter VMHP INLEVEREN KOPIJ Deadline voor de volgende VMHP-Nieuws: 7 juni 2013 pagina 2

3 MIS DE BOOT NIET Algemene Vergadering 31 mei 2013 Deze kop stond verleden jaar boven de uitnodiging voor de Algemene Vergadering en sloeg op de boot naar Texel. Dit jaar geldt deze aansporing misschien nog wel meer. Op 31 mei 2013 om exact uur vaart de rondvaartboot in Amsterdam af, en als u daar niet op zit, dan mist u niet alleen de rondvaart, maar ook de lunch! Sommige rasechte Amsterdammers zeggen dat het een grote fout is het IJ door allerlei nieuwbouw aan het oog te onttrekken. De uitbreiding van oudsher van Amsterdam is immers als het ware in haar ovalen (de grachten) rond het huidige Centraal Station voortgezet. Eén van de laatste uitbreidingen die het zicht vanuit het centrum op het IJ ontneemt, is bijvoorbeeld het nieuwe Paleis van Justitie op de plaats waar eerst de KLPD te Water aan de Westerdoksdijk stond. Daarnaast leverde de "rafelrand" Amsterdam-Noord een constante strijd om bij het centrum van Amsterdam aangesloten te blijven. Het behoud van de gratis pontverbindingen naar Noord was daar onderdeel van. Amsterdam-Noord is inmiddels booming: Filmmuseum het EYE als blikvanger bij de presentatie van het programma van de Troonswisseling, kunstenaars- en ontwikkellocaties zoals de voormalige NDSM-werf, restaurants aan de oevers et cetera, et cetera. U krijgt op vrijdag 31 mei goed de gelegenheid uw eigen oordeel te vellen! Juist in die omgeving organiseren wij namelijk de Algemene Vergadering en u krijgt vanaf het water de kans uw blik te werpen en eigen indrukken op te doen. Het begint al als u met het openbaar vervoer naar het Centraal Station reist en aan de IJ-zijde de gratis GVB-pont neemt die u in 12 minuten naar het NDSM-eiland brengt, waar u vlakbij de aanlegsteiger plots de Pollux ziet. Komt u met de auto dan is er voldoende - eveneens gratis - parkeerruimte op korte afstand van de Pollux. De Pollux (een replica uit 1940) is een driemastbark zeilschip uit omstreeks Het was jarenlang als opleidingsschip in gebruik voor matrozen van de Koopvaardij met als ligplaats Amsterdam. Het deed als opleidingsschip dienst tot 1989 en was tot 1991 in gebruik als internaatschip. Na een restauratie in IJmuiden is het schip sinds 2012 terug in Amsterdam waar het nu in gebruik is als restaurant en partycentrum. LUNCH Die Pollux is onze hoofdlocatie voor de dag. We ontvangen u en eventueel uw partner aldaar rond 13:00 uur met koffie, thee en een lekkernij. Om 13:30 uur stappen we allen aan boord van een rondvaartboot voor een sightseeing waarbij het nu niet alleen de grachten zijn die bevaren worden. U moet immers toch nog het eigen oordeel over de uitbreiding van Amsterdam vellen. Tijdens de rondvaart zal een lunch geserveerd worden. Met enkele extra genodigden is er daarna rond 15:00 uur op de Pollux een bijzondere verrassing. Laten we nu slechts daarvan een tipje van de sluier oplichten: vele pagina 3

4 'in'huldigingen vinden niet voor niets plaats in Amsterdam en daar kan de VMHP niet bij achterblijven. Dit zal plaatsvinden vanuit de kapiteinshut "Commandeur". PARTNERS Vervolgens zijn de partners vanaf ongeveer 15:30 uur vrij hun eigen weg te gaan. Het centrum is via dezelfde GVB-pont dichtbij en biedt - zoals vast wel bekend - vele mogelijkheden. Het Paleis op de Dam, de Nieuwe Kerk, het Rijksmuseum, het Amsterdams museum en de Hermitage of de vele winkels zijn direct te bereiken. Een wandelroute door het gedeelte in Amsterdam- Noord vanaf de Pollux van ongeveer 4 kilometer geeft u een aanvullend beeld op de ontwikkeling van deze zijde van het IJ, waarbij u bijvoorbeeld het Filmmuseum EYE kunt aandoen. We organiseren hiervoor geen begeleid partnerprogramma vanwege de vermoedelijke vele verschillende interesses. Wel zal er een OV-kaart worden aangeboden voor gratis openbaar vervoer en mogelijk een informatiepakket met - indien mogelijk - lucratieve aanbiedingen. VERGADERING Er moet natuurlijk ook nog vergaderd worden. Dat doen de leden intussen aan boord van de Pollux tot ongeveer 16:30 uur. Daarna kunnen zij aansluiten bij hun partner of aan dek van de Pollux genieten van het hopelijk mooie weer, en de terugkomst van de partners afwachten. BUFFET De dag wordt afgesloten met een modern, muzikaal buffetdiner, wederom aan boord van de Pollux. Dit kan vanaf ongeveer 19:00 uur. Dat diner kan genuttigd worden in verschillende ruimtes van de Pollux benedendeks en - afhankelijk van uw gevoel voor de muziek van onze dj - op de dansvloer. Inschrijving kan via de website van de VMHP (www.vmhp.nl). Er zijn voor u en uw partner geen kosten verbonden aan het programma. In verband met de voorbereidingen en reserveringen verzoeken wij u vóór 11 mei in te schrijven. De organisatiecommissie Algemene Vergadering Amsterdam 2013 pagina 4

5 PROGRAMMA & AGENDA ALGEMENE VERGADERING 31 MEI 2013 DE POLLUX TE AMSTERDAM De ontvangst, lunch, Algemene Vergadering, partnerprogramma en avondprogramma vinden plaats in of vanuit: De Pollux NDSM-pier RE Amsterdam tel. (020) Gratis parkeren aan het begin van de pier. Via OV bereikbaar met Bus 35, 37, 38, 91, 94 en 363. Tevens met de pont vanaf Amsterdam Centraal Station en vanaf de Tasmanstraat uur Ontvangst (Koffie/thee, lekkernij) uur Welkomstwoord, rondvaart over het IJ uur Terugkeer rondvaart (Koffie/thee, drankje) uur Start Algemene Vergadering uur Vertrek partners (partnerprogramma) uur Einde Algemene Vergadering uur Borrel en Vrij programma (met snacks, drankje) De leden van de VMHP en hun partners hebben de gelegenheid om nader met elkaar kennis te maken, gezellig bij te praten, de Pollux te bezichtigen of de stad te bezoeken uur Diner uur Einde bijeenkomst Het dagprogramma wordt voorgezeten door de voorzitter van de afdeling Amsterdam Amstelland, de heer Jan de Wit. AGENDA ALGEMENE VERGADERING 1. Opening 2. Jaarrede voorzitter VMHP, mevrouw Sanna Eichhorn 3. Vaststelling agenda 4. Mededelingen 5. Verslag van de Algemene Vergadering van 11 mei 2012 te Den Burg, Texel. (zie pagina 6 t/m 8 van dit VMHP-Nieuws) 6. Verslag verenigingsjaar door de secretaris (zie pagina 9 t/m 15 van dit VMHP-Nieuws) 7. Financiën a. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit de leden Saskia Jansen-van Aalst, Siegfried Sumter en Sander van Vuuren. b. Verkiezing leden kascontrolecommissie voor het jaar c. Financieel jaarverslag d. Begroting 2013 (inclusief contributiebesluiten en toelichting). (besluiten, toelichting en uitgebreide cijfers kunnen bij de penningmeester worden opgevraagd via besluiten, toelichting en beknopte cijfers zijn ook ter vergadering beschikbaar) 8. Aftreden en verkiezen leden Hoofdbestuur a. Aftredend en niet herkiesbaar is de secretaris, de heer Ronald van der Wal. Het hoofdbestuur heeft de afdeling Midden Nederland verzocht om een opvolger (tevens als secretaris) voor te dragen. b. In verband met de splitsing van de afdeling Overijssel- Flevoland (en de gelijktijdige samenvoeging van Overijssel bij de afdeling Gelderland en van Flevoland bij de afdeling Midden Nederland) zal geen opvolger voor de heer Kordes worden voorgedragen. c. Aftredend wegens het volbrengen van zijn tweede bestuurstermijn en niet herkiesbaar is het hoofdbestuurslid vanuit de afdeling Rotterdam-Rijnmond/Zuid-Holland Zuid, de heer Hassan Messaoudi. Op voorstel van de afdeling Rotterdam-Rijnmond/Zuid-Holland Zuid draagt het hoofdbestuur mevrouw Irene de Hoop voor om haar te verkiezen als hoofdbestuurslid. d. Aftredend wegens het volbrengen van zijn eerste bestuurstermijn is het hoofdbestuurslid namens de afdeling Noordwest Nederland, de heer Jan Dogger. Het hoofdbestuur draagt de heer Dogger voor om hem te herkiezen als hoofdbestuurslid. 9. Rondvraag en sluiting Indien leden aanvullende agendapunten hebben, kunnen deze tot en met vrijdag 17 mei 2013 schriftelijk of per kenbaar worden gemaakt bij de secretaris. pagina 5

6 VERSLAG ALGEMENE LE Hotel de Lindeboom te Den Burg, Texel 1. Opening Algemene Vergadering Voorzitter Sanna Eichhorn opent de 110e Algemene Vergadering en heet de aanwezigen, en in het bijzonder de ereleden, welkom. De voorzitter bedankt de afdeling Noord West voor de organisatie van deze dag op het prachtige eiland Texel. Vervolgens verzoekt de voorzitter de vergadering een ogenblik stilte in acht te nemen om D.J. (Dick) Monsma te herdenken, die in het verenigingsjaar is overleden. 2. Jaarrede van de voorzitter van de VMHP, mevrouw S.E. Eichhorn De voorzitter geeft een terugblik op de cao-onderhandelingen. Het jaar 2012 is een jaar van economische spanningen die haar weerslag ook heeft op de cao-onderhandelingen. Er is een regeerakkoord met 0% loonstijging en een Lenteakkoord waarin wordt aangegeven dat de Rijksambtenaren op de nullijn worden gehouden. Verder is er in 2012 veel aandacht gegeven aan het LFNP en de matching die daaraan vooraf gaat. De jaarrede is integraal opgenomen in het Blauwtje nr. 4, jaargang Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 4. Mededelingen De voorzitter meldt dat Ronald van der Wal (secretaris) in verband met ziekte afwezig is. 5. Verslag van de Algemene Vergadering van 20 mei 2011 te Oranjewoud Er zijn vanuit de vergadering geen opof aanmerkingen. Het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaresse vastgesteld. De voorzitter heet de nieuwe secretaresse Christine van Beelen van harte welkom en wenst haar veel succes binnen de VMHP. Christine is de opvolger van Lous de Bakker. 6. Verslag verenigingsjaar door de secretaris Het jaarverslag 2011 wordt inhoudelijk en naar aanleiding van besproken. Abusievelijk staat op blz. 9 bij Verenigingszaken vermeld dat het ledenaantal per van afdeling Gelderland 1202 is. Het correcte aantal is 202 leden. Op blz. 11 bij Overlegvormen en vertegenwoordigingen moet worden toegevoegd dat Paul Müller plaatsvervangend lid is bij het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP). De voorzitter meldt dat het ledenaantal gestaag groeit. Het ledenaantal telt momenteel 1030 leden. De voorzitter bedankt de afdelingssecretarissen en de voorzitters van de Commissies voor het op tijd aanleveren van hun bijdrage aan het Jaarverslag. Onder dankzegging van de secretaris wordt na enkele correcties het Jaarverslag 2011 vastgesteld. 7. Financiën Verslag Kascontrolecommissie bestaande uit de leden Siegfried Sumter, Saskia Jansen-van Aalst en Philip Heijning. Siegfried Sumter meldt namens de Kascommissie op 16 april jl. de boeken gecontroleerd te hebben en heeft geconcludeerd dat de penningmeester zijn taken nauwgezet heeft uitgevoerd. Het aangegeven vermogen geeft een getrouw beeld van de werkelijkheid en het verloop van de exploitatie klopt met de bankafschriften. Sumter stelt voor de penningmeester decharge te verlenen en bedankt de penningmeester voor het pagina 6

7 DENVERGADERING Momentopname van het Dagelijks bestuur. V.l.n.r.: vice-voorzitter Gerry Smit, nieuwe penningmeester Willem Doppenberg, voorzitter Sanna Eichhorn en scheidend penningmeester Maarten Punt. vele werk dat door hem is verricht. De vergadering verleent decharge. Verkiezing leden kascontrolecommissie voor het boek jaar 2012 Omdat Philip Heijning niet meer herkiesbaar is moet er een nieuw lid voor de kascontrolecommissie worden gekozen. Sander van Vuuren, Edith Lommerse en Jos Tonino stellen zich beschikbaar en introduceren zich. Na stemming door de vergadering wordt Sander van Vuuren gekozen. De voorzitter bedankt Lommerse en Tonino voor hun bereidheid om deel te nemen. De Kascontrolecommissie boekjaar 2012 bestaat vervolgens uit: Siegfried Sumter, Saskia Jansen-van Aalst en Sander van Vuuren. Financieel Jaarverslag 2011 De penningmeester geeft een toelichting op de financiën. Over een periode van 4 jaar wordt jaarlijks door het departement aan frictiegelden aan de VMHP overgemaakt voor dekking van de extra kosten als gevolg van de vorming van de Nationale Politie. De bestedingsvoorwaarden zijn door het departement ruim gesteld. Hiervan wordt een aparte administratie bijgehouden zodat er teruggekeken kan worden naar de bestedingen. De penningmeester heeft dit aangegeven in de toelichting exploitatie 2011 die reeds in ieders bezit is. De penningmeester meldt in het afgelopen jaar de mogelijkheden naar de hoogste rente te hebben onderzocht. In 2011 is een depositorekening bij ING met hogere rente afgesloten. Binnenkort zal de penningmeester met zijn opvolger Willem Doppenberg in gesprek gaan met de ING bank om de mogelijkheden te bespreken tot het verkrijgen van een maximale renteopbrengst. Begroting 2012 De penningmeester geeft een toelichting op de begroting en zegt dat er extra kosten gemoeid zijn met de externe ondersteuning van het ontwikkelingsproces van de VMHP. Met de onkosten is rekening gehouden. Ook is rekening gehouden met extra kosten t.b.v. politionele acties. Met deze kosten resulteert de begroting 2012 een tekort van Daardoor zal het vermogen in de loop van 2012 ongeveer verminderen. Op de vraag van Jos Tonino of de kosten voor rechtsbijstand begroot op niet aan de lage kant is, antwoordt de penningmeester dat dat inderdaad het geval is, maar dat er ook een deel van dit soort kosten uit de frictiegelden bekostigd wordt. De frictiegelden worden namelijk ook besteed aan de huisadvocaat J. Dijkgraaf m.b.t. juridisch advies en bemiddeling. De vergadering gaat akkoord met deze begroting en stelt deze vast. De voorzitter bedankt de penningmeester voor het opstellen van de begroting. 8. Aftreden en verkiezen leden Hoofdbestuur VMHP * De tweede bestuurstermijn van Sanna Eichhorn (voorzitter) loopt af. Zij stelt zich herkiesbaar voor de derde bestuurstermijn. Gerry Smit (vicevoorzitter) stelt de vergadering voor haar te herkiezen als voorzitter. De Vergadering stemt bij acclamatie in tot herbenoeming van mevrouw Eichhorn tot voorzitter van de VMHP. * Aftredend en niet herkiesbaar is Maarten Punt (penningmeester). Willem Doppenberg is bereid gevonden het penningmeesterschap over te nemen. De voorzitter richt een woord van dank aan de penningmeester en overhandigt hem een bos bloemen. Maarten Punt bedankt iedereen voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren en zegt het volste vertrouwen te hebben in zijn opvolger en eindigt met de woorden: Het is mooi geweest, maar ik zal het ook missen. * Willem Doppenberg stelt zich voor en vertelt welke functies hij in de afgelopen jaren bij de politie heeft vervuld en dat hij eind 2012 met de pagina 7

8 FPU gaat. Doppenberg heeft veel zin om het penningmeesterschap over te nemen en zal alle zeilen bijzetten om deze functie zo goed mogelijk te vervullen. De voorzitter vraagt de vergadering instemming voor de eerste bestuurstermijn tot benoeming van Willem Doppenberg als penningmeester. De vergadering stemt bij acclamatie in tot benoeming van Willem Doppenberg tot penningmeester van de VMHP. * Aftredend wegens het volbrengen van zijn tweede bestuurstermijn is het hoofdbestuurslid van de afdeling Gelderland, Maarten van de Nieuwenhuijzen. De afdeling Gelderland draagt Maarten van de Nieuwenhuijzen voor tot herbenoeming van een derde bestuurstermijn als hoofdbestuurslid. De Vergadering stemt bij acclamatie in tot herbenoeming van Maarten van de Nieuwenhuijzen. * Afdeling Overijssel/Flevoland. De voorzitter meldt dat het bestuurslid Alex Kordes, afdeling Overijssel-Flevoland, heeft aangegeven wegens gezondheidsredenen uit te treden uit het hoofdbestuur. Een nieuwe kandidaat dient te worden voorgedragen door de afdeling Overijssel-Flevoland. Deze zal gedurende het komende jaar meedraaien in het HB en zal op de Algemene Vergadering 2013 worden voorgedragen. De voorzitter zegt blij te zijn dat het HB hiermee weer compleet is. Met veel plezier wordt er veel werk verzet en zij wil haar medebestuursleden hiervoor hartelijk dankzeggen. Voorzitter Sanna Eichhorn neemt namens de vereniging afscheid van penningmeester Maarten Punt. 9. Rondvraag en sluiting Jos Tonino maakt gebruik van de rondvraag en complimenteert Sanna en het Hoofdbestuur voor al hun inspanningen m.b.t. de cao-onderhandelingen. Jos Tonino meldt dat er veel commentaar was op de langzaamaanacties die plaatsvonden rond Haaglanden en Rotterdam en pleit voor publieksvriendelijke acties. De voorzitter antwoordt dat de langzaamaanacties gestart zijn door de andere bonden. De VMHP werd door het RAC overvallen met de vraag om de langzaamaanacties met politieauto s te organiseren. Er is echter vooraf niet aan de VMHP gevraagd het beleid hieromtrent goed te keuren. Tijdens een overleg met de vakorganisaties is duidelijk gezegd dat de VMHP het oneens is met deze wijze van actievoeren. De VMHP heeft zich niet teruggetrokken uit de acties, omdat inmiddels de korpsbeheerders van Zuid Holland Zuid, Rotterdam en Haaglanden een kort geding waren begonnen en het schadelijk voor het kort geding zou zijn geweest als de vakbonden een verdeeld front hadden laten zien. Duidelijk is dat dit soort acties niet de stijl is van de VMHP en zij zal niet meer meedoen aan dit soort actievoeren. De volgende Algemene Vergadering wordt georganiseerd door de afdeling Amsterdam en zal plaatsvinden op 31 mei De voorzitter bedankt Christine van Beelen voor al haar inzet, wenst een ieder een fijne dag toe en sluit onder dankzegging de Algemene Vergadering. Den Haag, juni 2012 Christine van Beelen pagina 8

9 BEKNOPT JAARVERSLAG 2012 VAN DE SECRETARIS VERNIEUWING VMHP In 2012 heeft de VMHP nadrukkelijk gekozen voor vernieuwing. De eerste stappen hiertoe werden gezet door het hoofdbestuur en enthousiaste kaderleden, die ideeën hebben aangedragen over onder meer het bereiken van nieuwe leden binnen de doelgroep, het behouden en binden van leden, alsmede over de positie van onze organisatie, de communicatie en de rol van nieuwe media daarin. Dit alles vanuit de al in het vorige jaar gememoreerde doelstelling: betere binding met de leden, betere uitstraling, betere ondersteuning en belangenbehartiging en uiteindelijk ook meer leden. Onder leiding van het hoofdbestuurslid Jan Dogger is een product-matrix opgesteld, waarin producten/diensten, activiteiten, en per hoofdthema een hoofdbestuurslid als trekker werden benoemd. We liepen in dit project ook tegen onze beperkingen aan. Vandaar dat het hoofdbestuur al voor de zomer een professioneel marketingbureau in de arm heeft genomen om met een frisse blik van buiten naar onze vereniging te kijken, en daarnaast ook de professionele capaciteit te bieden die nodig is om tot een nieuwe, uitgewerkte visie en huisstijl te komen. Tijdens de kaderdagen in september werd het nieuwe logo van de VMHP onthuld. Uiteraard met een prachtige taart. Het resultaat daarvan hebben we in september tijdens de kaderdagen met onze kaderleden kunnen delen. Het omvat onder meer een concreet uitgewerkte visie op het wat, hoe en waarom van onze vereniging. Met als opvallendste gezichtspunt de grotere nadruk op het zijn van een beroepsvereniging in aanvulling op de belangenbehartiging en de bindende factor die een vereniging als de onze natuurlijk ook na meer dan 110 jaar altijd zal blijven. Om in de marketingtermen van het bureau (Beacon) te blijven: belangenbehartiging is voor het professionele politieplatform dat wij gaan worden een gezonde basis. Onze aantrekkelijkheid voor nieuwe (jonge) leden en de mate waarin we in staat zijn om bestaande leden tevreden te houden, wordt voornamelijk bepaald door de mate waarin we erin zullen blijven slagen om het professionele platform wat we gaan worden, waar te maken. Daarnaast heeft Beacon zijn taak, een frisse blik, ook letterlijk opgevat door ons aan een flitsend nieuw logo en nieuwe huisstijl te helpen. Waardoor we in 2012 tot een moderne, fraaie en professionele uitstraling zijn gekomen. Het hoofdbestuur is blij met alle steun en enthousiasme van het afgelopen jaar. Omdat de nieuwe look van het professionele politieplatform nu al verwachtingen wekt ten aanzien van de nieuwe opzet van onze organisatie, zal dit onze organisatie de komende tijd sterken. Het hoofdbestuur vertrouwt en rekent er daarom op dat wij ook in 2013 met zijn allen de schouders onder de gewenste en noodzakelijke vernieuwingen zullen zetten. VMHP IN HET OVERLEG Tijdens de verbouwing bleef de winkel gewoon open. Zo organiseerden we in 2012 een aantal succesvolle bijeenkomsten over de vorming van de nationale politie en de CAO, waarover wij in ons verenigingsblad (het Blauwtje ) berichtten. Het eerste half jaar van 2012 heeft voor de onderhandelaars in het teken gestaan van de onderhandelingen voor een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Hierbij werd door de VMHP, samen met de andere politiebonden, meermalen actie gevoerd. De VMHP heeft hier intensief contact over gehouden met haar achterban en strategische partners. Uiteindelijk werd begin juni het arbeidsvoorwaardenakkoord getekend. In 2012 zijn de VMHP-onderhandelaars ook erg actief geweest met de totstandkoming van de Politiewet Er is intensief contact geweest met leden van de Tweede en Eerste Kamer. Daarbij was er veel contact met de VMHPleden binnen de strategische top van de regiokorpsen over de vorming van het politiebestel. Daarnaast hebben we niet alleen een goed draaiende commissie rechtspositie en belangenbehartiging, maar ook een aparte, extra ondersteuning van onze OR-leden, die in 2013 met het oog op de OR-verkiezingen zal worden pagina 9

10 Overal in het land werden acties gehouden voor een rechtvaardige cao. Hier Leo Smalt met de korpseiding van Utrecht in actie voor het hoofdbureau van Utrecht. gecontinueerd - daar waar nodig ook met externe adviseurs. Deze externe adviseurs waren van groot belang bij de discussie rond de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de politietop en de daarin ontbrekende overgangstermijn. Op met de achterban georganiseerde bijeenkomsten bleek eens te meer dat de kracht van onze vereniging bestaat uit de verzamelde energie en denkkracht van onze achterban. Ook in de toekomst zal ruimte en ondersteuning worden geboden voor vakgerichte ontwikkeling en informele activiteiten op het vakgebied. We blijven daarbij graag gebruik maken van onze zeer actieve postactieven. Wie de Postactievendag 2012 gemist heeft, heeft écht wat gemist! Maar er is meer dan alleen een Postactievendag. Postactieven participeren in ons kaderoverleg, ze nemen deel aan vergaderingen en brengen daarmee hun kennis en ervaring over aan verschillende commissies. We participeren actief in de vakcentrale CMHF, en plukken daar ook de vruchten van door kennis en ervaring te delen en gebruik te maken van opleidingen. Ook in het CGOP draaien wij, behalve vanwege onze specifieke doelgroep, vooral vanwege onze inhoudelijke kwaliteit mee. Van 2012 kunnen we dus zeggen dat het goed gaat met de collectieve en individuele belangenbehartiging, de verenigingsactiviteiten en onze beïnvloeding van het sociaal economisch beleid op sectoraal, nationaal en - via Eurocop - zelfs op Europees niveau. Met een vernieuwde visie en een frisse uitstraling hebben we goede stappen gezet om de huidige leden te behouden en nieuwe leden te winnen. De vorig jaar in dit verslag uitgesproken doelstelling om weer boven de duizend leden te komen, hebben we ruim gehaald. Over het effect van onze nieuwe huisstijl ben ik zo optimistisch dat ik dit keer als scheidend secretaris nu al de verwachting mag uitspreken dat we deze trend in ieder geval in 2013 zullen weten door te zetten! I. VERENIGINGSZAKEN a. Ledenbestand Per ultimo 2012 bedroeg het aantal leden van de VMHP (ruim 40 meer dan eind 2011), waarvan 192 postactieve leden. Daarbij moeten zeven ereleden worden opgeteld. Ook mogen wij rekenen op de steun van zeven trouwe donateurs. Het jaar 2012 was op verenigingsniveau qua ledental een goed jaar. Desalniettemin daalde het ledental in vier van de negen afdelingen, zodat de winst vrijwel volledig wordt bepaald door de winst van de drie nu (samen met Zuid Nederland) grootste afdelingen: Amsterdam-Amstelland, Gelderland en Midden Nederland. Met zowel absoluut als in percentage de grootste uitschieter voor Midden Nederland. Amsterdam-Amstelland blijft onze grootste afdeling. In 2012 ontvielen ons helaas (voor zover kenbaar voor het secretariaat) drie leden: de heer C. (Cees) Kwanten, de heer J.J. (Jan) Lankamp en de heer H.W. (Henk) Boland. Dit heeft voor directe en voormalige collega s een enorme impact gehad. Zij zijn niet uit onze herinnering en ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden. b. Hoofdbestuur Het hoofdbestuur kende de volgende samenstelling: - mevr. S.E. Eichhorn, voorzitter, afdeling Zuid Nederland; - G.J. Smit, vicevoorzitter, afdeling Amsterdam- Amstelland; - mr. R. van der Wal, secretaris, afdeling Midden Nederland; - W. Doppenberg, penningmeester; - J. Dogger, afdeling Nederland Noordwest; - M.G.A.E. van de Nieuwenhuijzen, afdeling Gelderland; - H.G. de Vries, afdeling Haaglanden/Hollands Midden; - H. Messaoudi, afdeling Rotterdam/Zuid-Holland Zuid; - H. Bogers, afdeling Noord Nederland. De zetel voor de afdeling Overijssel-Flevoland was vacant. Zowel het hoofdbestuur als het dagelijks bestuur vergaderden maandelijks. c. Activiteiten Behalve de door de verschillende afdelingen georganiseerde activiteiten, organiseerde de vereniging: - de Voorjaars- en Najaarskadertweedaagse; - bijeenkomsten voor VMHP-leden in ondernemingsraden; - de Postactievendag; - de Eindejaarsbijeenkomst; - informatiebijeenkomsten over LFNP en het sociaal statuut; - ledenraadplegingen en achterbanberaad over het arbeidsvoorwaardenakkoord en de beloning politietop. De afdelingen organiseerden meestal minimaal één bijeenkomst (sommige zelfs twee) met een thema, informatief of feestelijk karakter, in de meeste gevallen gecombineerd met de jaarvergadering. d. Belangenbehartiging De coördinatie van de individuele belangenbehartiging was binnen het hoofdbestuur in handen van de voorzitter. Als voorzitter van de commissie belangenbehartiging en rechtspositie was zij samen met haar commissieleden pagina 10

11 en afdelingsvoorzitters betrokken bij de uitvoering ervan. In de meeste dossiers trad de commissie succesvol op als mediator tussen het betrokken lid en zijn of haar korps. In een aantal dossiers werd juridische bijstand geleverd door onze huisadvocaat. e. Landelijk sociaal statuut, LFNP en nationale politie Onze CGOP onderhandelaars Sanna Eichhorn, Willy Valckx, plaatsvervangende leden Cees van der Voet en Gerry Smit, en adviseur Paul Müller, waren samen met de andere bonden nauw betrokken bij de totstandkoming van de nationale politie, het nieuwe, landelijke functiegebouw (LFNP), de CAO en andere arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen. Paul Müller leverde met zijn kennis en ervaring een essentiële bijdrage op nationaal niveau aan de discussie over pensioen en levensloop. f. Contacten met (kader)leden en afdelingen Uitgangspunt is dat elke afdeling binnen het hoofdbestuur een zetel heeft. Het betreffende hoofdbestuurslid uit de afdeling heeft zijn of haar contacten met de afdeling te onderhouden en omgekeerd. Zo veel als mogelijk bezoeken de voorzitter en andere hoofdbestuursleden de afdelingsvergaderingen. Daarnaast nemen veel hoofdbestuursen kaderleden deel aan commissies. De penningmeester en secretaris onderhouden functionele contacten met de afdelingspenningmeesters en -secretarissen. Daarnaast zijn er de kaderdagen in voor- en najaar en de eindejaarsbijeenkomst, en bijeenkomsten voor de VMHP OR-leden in verband met de komst van de nationale politie en de consequenties daarvan voor de (bovenregionale) medezeggenschap. g. Website en VMHP-nieuws Het VMHP-nieuws verscheen acht keer. De redactionele ondersteuning van het VMHP-nieuws en PR-aangelegenheden, alsmede het onderhouden van de website van de VMHP was in handen van het hoofdbestuurslid Maarten van de Nieuwenhuijzen (voorzitter van de commissie verenigingsleven) en onze redacteur, Evert Onink. De website van de VMHP (www.vmhp.nl) wordt, mede vanwege de attenderingservice, door een groot aantal leden bezocht. h. Internationale contacten De commissie internationaal onderhoudt de contacten met onder meer Brussel ter verbetering van ons internationale netwerk. De VMHP is sinds 2007 aangesloten bij de Europese politievakbond Eurocop. In dat kader ondersteunde zij Portugese en Hongaarse politievakorganisaties. II. CGOP Gedurende het verslagjaar namen (kader)leden van de VMHP deel aan de volgende CGOP overlegvormen: Eichhorn en Willy Valckx. Cees van der Voet en Gerry Smit zijn plaatsvervangers. Paul Müller is adviseur Gerry Smit Sanna Eichhorn Eichhorn en Paul Müller Gerry Smit werking Politie Nederland (VtsPN): Willy Valckx en Cees van der Voet Eichhorn Politie (Fuwapol): Cor Vervoort 2012: Linda Algra III. CMHF EN MHP (VAKCENTRALE) De VMHP is aangesloten bij de overheidsvakcentrale CMHF en daardoor toegelaten tot het centraal georganiseerd overleg van de sector politie. Daarnaast betrekt de VMHP administratieve en secretariële ondersteuning van de CMHF. Deze werd in het verslagjaar in de persoon van Christine van Beelen naar wens vervuld. Enkele VMHP leden volgden de door de CMHF georganiseerde tweedaagse kadertraining voor OR leden en door de CMHF gefinancierde opleidingen op het gebied van pensioenen en pensioenfondsbestuur. De volgende leden vertegenwoordigden de VMHP in 2012 op het niveau van de vakcentrale: traal bestuur - als vertegenwoordiger sector politie, ledenraad en cliëntenraad ABP) zaken): Rein van Dijk, Paul Müller (plaatsvervangend lid) IV. ONDERNEMINGSRAAD EN COMMISSIES Voor een overzicht van onze OR- en commissieleden verwijs ik naar onze website. V. BIJZONDERHEDEN VMHP AFDELINGEN EN COMMISSIES De afdelingen en commissies hebben het volgende gerapporteerd. pagina 11

12 Amsterdam-Amstelland Het afdelingsbestuur heeft in 2012 zeven keer vergaderd, waarvan eenmaal op een buitenlocatie, eenmaal themagericht en eenmaal tijdens een tweedaagse van het bestuur. Daarnaast heeft de afdeling haar ledenvergadering gehouden en voor de leden een Eindejaarsbijeenkomst verzorgd. In 2012 kende de afdeling Amsterdam-Amstelland een forse leden aanwas van 19 leden. De stijgende lijn wordt hiermee doorgezet. Op 28 november 2012 werd het droevige bericht ontvangen dat ons lid Jan Lankamp was overleden. Gerry Smit is binnen de afdeling degene die verzoeken om ondersteuning in vragen rondom arbeidsvoorwaarden en rechtspositie in behandeling neemt. In 2012 is er slechts één officieel verzoek tot belangenbehartiging geweest, dat met succes is afgerond. Daarnaast zijn er verzoeken geweest op het gebied van advies, voorlichting en bemiddeling. Landelijk heeft Gerry het erg druk gehad met belangen behartiging in het kader van het LFNP. Frans Govers heeft na zes jaar de VMHP-zetel in de Ondernemingsraad overgedragen aan Gerry Smit. Gerry zit ook in de commissie arbeidsvoorwaarden van de OR, waarvan hij voorzitter van is. Daarom is hij het afgelopen jaar in verschillende gremia binnen het korps Amsterdam- Amstelland uitgenodigd om voorlichting te geven over de stand van zaken omtrent de CAO, het LFNP, het LSS en de vorming van de Nationale Politie. Dit jaar vonden vier vergaderingen plaats tussen korpsbeheerder, korpschef, Dagelijks Bestuur van de OR en de voorzitters van de vakorganisaties. Jan de Wit bezocht hiervan drie bijeenkomsten (in januari en maart). De vakorganisaties zijn uitgenodigd bij de thematische overleggen van de OR met de korpschef. Gerry Smit vertegenwoordigt het afdelingsbestuur in zijn rol als OR lid, mede door studieverplichtingen van voorzitter Jan de Wit. José Haverkamp heeft namens de VMHP zitting in de adviescommissie van het (bestaande Nationaal) Politiefonds met vertegenwoordigers van andere bonden. In 2012 heeft het Politiefonds acht aanvragen behandeld, die allemaal zijn gehonoreerd (zeven renteloze leningen en een schenking). In december zijn voorbereidingen getroffen om een stichting op te richten, los van de politie. Er is overleg geweest tussen de beoogd voorzitter van de Stichting Sociaal Fonds Politie Amsterdam i.o. en de voorzitters van andere politiefondsen van voormalige korpsen. Zij hebben de optie besproken één nationaal politiefonds te vormen. Hierover meer in het jaarverslag van volgend jaar. De afdeling Amsterdam-Amstelland is in 2012 weer op vele fronten actief geweest. Na het vastlopen van de caoonderhandelingen was de VMHP vertegenwoordigd in het RAC, van waaruit Amsterdamse acties werden georganiseerd en werd deelgenomen aan het overleg met de korpsleiding. Ook heeft de afdeling een tweedaagse georganiseerd om aan het hoofdbestuur voorstellen te doen voor de modernisering van de VMHP, gericht op met name de productontwikkeling van een kennis- en deskundigenbank, coaching en netwerken. Verder heeft het afdelingsbestuur overleggen en bijeenkomsten georganiseerd over diverse onderwerpen, zoals met de korpsleiding over de Bisschopstoelage, met de korpsbeheerder en de korpschef over de nationale veiligheid, twee ledenraadplegingen over de cao, met PK5- studenten en recherchekundigen over hun toekomst, met de vliegers over het aanhalen van de afdelingsbanden en uiteraard meerdere bijeenkomsten over het LFNP, het LSS en de reorganisatie. Tijdens de jaarvergadering, waar ook een debat met burgemeester van der Laan en korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg deel van uitmaakte, wordt Jan de Wit voor een derde zittingstermijn tot voorzitter herkozen. Bij een minienquête over de vraag: Waar moet de VMHP zich meer op gaan richten? antwoordt 66% van de respondenten: Versterken van de sociale band. Gelderland De afdeling Gelderland, waarin de drie Gelderse korpsen en de Politieacademie verenigd zijn, heeft wederom een actief jaar gekend. De jaarlijkse ledenbijeenkomst (op 8 november) was dit keer in Warnsveld. Met aansluitend een enthousiast bezochte thema-avond met als sprekers Paul Bingen en Fiona Engbers. Paul nam ons mee in de wereld van een organisatie in oprichting, zijnde Oost Nederland, en gaf ons inzicht in de worsteling met structuren, complexiteit en weerbarstige werkelijkheid. De eenheid Oost vormt met FTE s de grootste eenheid van de politie. Mevrouw Engbers gaf een inkijkje in de uitdagingen die de Politieacademie tegemoet ziet. Een uitgebreid verslag van deze avond verscheen in het Blauwtje van december Het bestuur heeft regelmatig contact met de leden en houdt elkaar scherp en intensief op de hoogte met betrekking tot de ontwikkelingen rond het nieuwe politiebestel. Ook de nieuwsbrief van de afdeling die via de mail aan de leden is verstuurd, voorziet in die behoefte. We merken dat die nieuwsbrief goed ontvangen wordt. Er is een flinke ledenaanwas geweest. We merken dat de activiteiten rond de Nationale Politie ervoor zorgen dat veel collegae zich toch wat actiever in de vakvereniging bewegen en niet-leden aansporen om deel te nemen. Als opmaat naar het politiebestel denken we al aan een intensievere samenwerking met de afdeling Overijssel. Dit onafhankelijk van of en hoe de huidige afdelingen in de toekomst ingedeeld zullen worden. In het voorjaar van 2013 staat een Open Café in de steigers en de ledenvergadering van 2013 zal in september worden georganiseerd. Het bestuur van de afdeling hoopt nog steeds op bestuursversterking vanuit het korps Gelderland-Midden, en nodigt de leden binnen dat korps graag uit voor nadere kennismaking. pagina 12

13 Nederland Noord-West Per 31 december 2012 telde de afdeling 67 leden (46 actieve en 21 postactieve leden). Per saldo een vermindering van het aantal leden met 1 ten opzichte van het voorgaande jaar. Het afdelingsbestuur heeft in 2012 zes keer vergaderd. Nieuws uit de drie binnen de afdeling gelegen regio s werd besproken terwijl door de HB vertegenwoordiger verslag werd gedaan van de diverse landelijke ontwikkelingen (reorganisatie naar nationale politie, LFNP, afsluiten CAO) zoals deze in het hoofdbestuur zijn besproken. Op beperkte schaal is de eerste maanden van 2012 door afdelingsleden geparticipeerd in acties ter verkrijging van een goede CAO voor de sector politie. Onder meer bij een werkbezoek van de minister van Veiligheid en Justitie aan de gemeente Bloemendaal in februari 2012 was een VMHPvertegenwoordiging present, samen met leden van andere politievakbonden. De jaarlijkse ledenvergadering van de afdeling vond plaats op donderdag 26 april 2012 in Alkmaar en werd bijgewoond door zeven leden. De samenstelling van het bestuur bleef ongewijzigd. De waarnemend secretaris J.B. Kamphuis heeft bij deze gelegenheid aangegeven in de loop van het jaar 2012 terug te zullen treden. Onder dankzegging van de door hem gedurende vele jaren bewezen diensten voor de afdeling Noord-West heeft het afdelingsbestuur op donderdag 22 november op informele wijze afscheid genomen van Hans Kamphuis. Door het vertrek van bovengenoemd lid uit het afdelingsbestuur is de bestuurssterkte teruggelopen tot drie. Uitbreiding van het bestuur met jonge en enthousiaste leden blijft een nog niet vervulde wens. De afdeling Noord-West had in 2012 en wel op vrijdag 11 mei, de eer de organisatie van de Algemene Vergadering voor haar rekening te mogen nemen. Een speciale voorbereidingscommissie, bestaande uit vijf enthousiaste leden, had het waddeneiland Texel gekozen als vergaderlocatie. Met dank aan de commissieleden kan worden gesteld dat deze dag naar volle tevredenheid is verlopen. Noord Nederland Het bestuur van de afdeling Noord Nederland is in 2012 drie keer bijeengekomen. De samenstelling is ook dit jaar ongewijzigd gebleven, met Hans Bogers als voorzitter, Naomi Hoekstra als secretaris en Nils van Es als penningmeester. Zij vertegenwoordigden de regio s Fryslân, Groningen en Drenthe is voor de afdeling Noord-Nederland in verenigingsopzicht een zeer rustig jaar geweest. Naast de bestuursbijeenkomsten en deelnames aan de kaderbijeenkomsten, de postactievendag en de Algemene vergadering zijn er geen bijzondere activiteiten georganiseerd. Niet rustig was 2012 op het gebied van de CAO onderhandelingen. Voor de noordelijke regio s Friesland, Groningen en Drenthe werd in de gemeenschappelijke meldkamer In het land werden meerdere informatiebijeenkomsten gehouden. Hier een impressie van de bijeenkomst in Steenwijk (Noord-Nederland en Overijssel-Flevoland). het Noordelijk Actie Centrum ingericht. Vanuit dit centrum werden de regionale politie-acties gecoördineerd. Ook de VMHP droeg fors bij aan de bezetting hiervan. Landelijk spraakmakend was de geplande actievergadering op zondag 1 april van uur tot uur tijdens de Jupilerleague-wedstrijd Cambuur-PEC Zwolle. De aanzegging leidde tot een kort geding op 30 maart. De bonden trokken in dit kort geding aan het kortste eind. Naast een demonstratieve optocht met de Spoorwegpolitie trok met name een wilde actie van een aantal collega s van de politie Fryslân, die niet bij iedereen in goede aarde viel, de aandacht. Landelijk waren de acties vanuit Leusden georganiseerd. Aan de daar gehouden coördinerende bijeenkomsten werd ook deelgenomen. Hoewel het actievoeren de VMHP niet bepaald op het lijf is geschreven, maakte het uiteindelijke onderhandelingsresultaat veel goed. De ontwikkelingen met betrekking tot het LFNP werden ook dit jaar nauwlettend gevolgd door Jan Willem van Steenpaal. De door de bonden met de Minister gemaakte afspraken op dit gebied werd niet onverdeeld positie ontvangen. Saskia Sytsema en Hans Bogers maakten deel uit van de Commissie Achterban van de Ondernemingsraad van de regio Fryslân, zodat zij namens de VMHP indirect enige invloed konden uitoefenen op de medezeggenschap. De trend met betrekking tot de ontwikkelingen naar de Nationale Politie met haar gewijzigde vorm van medezeggenschap zette zich dit jaar voort, waardoor de vergaderingen van de commissie tot een minimum werden beperkt. Overijssel-Flevoland Het bestuur van de afdeling Overijssel-Flevoland is in 2012 ongewijzigd gebleven, wat inhoudt dat de drie korpsen (Flevoland, IJsselland en Twente) evenredig in het afdelingsbestuur zijn vertegenwoordigd. Het bestuur kwam dit jaar viermaal bijeen. Belangrijke thema s waren elke keer de ledenwerving en de ontwikkelingen in de reorganisaties van en samenwerking tussen de korpsen. Het ledenbestand van de afdeling is gewijzigd doordat enkele leden afscheid van de VMHP namen pagina 13

14 wegens een functie buiten de politie. Daarentegen zijn er ook nieuwe leden ingestroomd. Per saldo is het ledental gedaald van 89 naar 85 leden. Alex Kordes is het eerste aanspreekpunt in de afdeling waar het gaat om de individuele belangenbehartiging. In zeven gevallen heeft een afdelingslid belangenbehartiging gevraagd. In mei werd de ledenvergadering gehouden, die uitstekend bezocht werd. Thema van de ledenvergadering was de positie van de recherchekundigen. Twee recherchekundigen uit het korps Hollands Midden gaven acte de préséance om te vertellen hoe het in hun korps was geregeld. Daarnaast gaf VMHP-voorzitter Sanna Eichhorn inzicht in de stand van zaken ten aanzien van het LFNP, de Nationale Politie en het Landelijk Sociaal Statuut. In 2012 heeft Alex Kordes om gezondheidsredenen zijn plaats in het hoofdbestuur opgegeven. Judith de Groot is bereid gevonden om zijn plaats voorlopig in te nemen. De VMHP is nog steeds vertegenwoordigd in de Ondernemingsraden van IJsselland (Boudewijn Blum) en Flevoland (Siegfried Sumter) Verder participeert Boudewijn Blum in de reorganisatiecommissie van het CGOP en hebben Boudewijn Blum en Rein van Dijk zitting in de CMHF-beleidsadviescommissie (pensioenen en GO zaken). Met de komst van de Nationale Politie per 1 januari 2013 wordt de afdeling gesplitst. IJsselland en Twente gaan over naar de regionale eenheid Oost Nederland, terwijl Flevoland deel gaat uitmaken van de eenheid Midden Nederland. In verband hiermee heeft het afdelingsbestuur eind 2012 aan het hoofdbestuur verzocht de afdeling Overijssel-Flevoland op te heffen en de leden toe te voegen aan de VMHP-afdelingen Midden Nederland en Gelderland. Een besluit hierover is nog niet genomen. Rotterdam-Rijnmond/Zuid Holland Zuid In 2012 heeft het bestuur van de afdeling Rotterdam vooral aandacht besteed aan het ontwikkelen van een visie ten opzichte van de landelijke lijn die de VMHP heeft ontwikkeld. Om aan te sluiten bij wat de leden van onze afdeling hierin belangrijk vinden, hebben alle bestuursleden interviews gehouden met drie leden. Hierbij werd toch met enige regelmaat vernomen dat men het imago van de VMHP toch wat elitair en belegen vindt. De resultaten die de VMHP in de onderhandelingen behaalt, beoordeelt men positief. De leden zijn echter vrijwel unaniem van mening dat de winst slecht voor het voetlicht wordt gebracht. Incidenteel bleek ook ergernis bij leden over het feit dat voorgenomen beleid niet werd uitgevoerd (zoals coaching). De belangenbehartiging wordt positief ervaren, evenals de informatiebron en kennisbank, die de VMHP voor velen blijkt te zijn. Een veel gehoord geluid is dat men het netwerken waardeert, maar dat men de verbinding en de dialoog wel graag geïntensiveerd ziet. Het vormgeven van een collegiaal en professioneel platform is één van de punten uit de landelijke visie die we in de afdeling willen concretiseren. Naast de gewenste verbreding van het bestuur als vaste kern, willen we ook gebruik gaan maken van de inzet van een flexibele kern van leden, om activiteiten te ontwikkelen. In 2013 zal dit beleid van de afdeling Rotterdam verder vorm gaan krijgen. Qua bestuursbezetting valt tot slot nog een wisseling te vermelden, waarbij Linda Algra Robert Bergkotte als secretaris heeft vervangen. Midden Nederland In 2012 was goed te merken dat de vorming van de Nationale Politie en de daarmee samenhangende werkzaamheden volop aandacht en energie van de bestuursleden vergden. Op een enkele bestuursvergadering na ontplooide de afdeling geen activiteiten. De medezeggenschap was daarentegen juist zeer actief. Eind 2011 heeft de toenmalige vtspn een nieuwe OR verkozen waarin de VMHP met drie zetels goed vertegenwoordigd was, naast een VMHP-lid dat als vrije kandidaat de OR haalde. In 2012 was deze OR zeer actief en is dat (als tijdelijke OR) nu nog. De leden van de afdeling Midden Nederland dragen daar nadrukkelijk aan bij. Eenzelfde enthousiasme was ook te vinden bij de VMHPvertegenwoordiger in de OR van Utrecht. Deze vormt daar een welkome balans tussen de bekende twee andere bonden. Hij was actief betrokken bij de politieacties, waarbij ook de korpsleiding zich solidair toonde. Ondanks een gering aantal afdelingsactiviteiten, groeide de afdeling van 126 naar 148 leden. In verband met de vorming van de Nationale Politie ligt een uitbreiding met de leden uit de regio Flevoland in het verschiet. Deze gang van zaken met betrekking tot groei van de afdeling, teruglopende afdelingsactiviteiten en landelijke ontwikkelingen (zowel binnen de VMHP als binnen de politie ) vormden de aanleiding om in 2012 een wisseling van het afdelingsbestuur voor te bereiden, die in 2013 zijn beslag zal krijgen, zodat goede ideeën van de leden van de afdeling ook weer tot uitvoering kunnen komen. Zuid Nederland VMHP-Zuid heeft vijf bestuursleden: Ine van Praet - voorzitter - Politie Zeeland Ursela Meulenberg - secretaris - Politie Zeeland Ted Peer - Post actief Willy Valckx Politie Limburg-Noord en Theo Hulsmans penningmeester - Politie Limburg-Zuid In het afgelopen jaar heeft het bestuur getracht haar leden zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de reorganisatie naar Nationale Politie. Hiervoor heeft het afdelingsbestuur tijdens haar twee halfjaarlijkse ledenbijeenkomsten de landelijk voorzitter van onze vakvereniging uitgenodigd. Sanna Eichhorn is in beide bijeenkomst uitgebreid ingegaan op: - Vorming Nationale Politie pagina 14

15 bestuurlijke fusies, mevrouw B. Holsbergen, senior adviseur Transitiemanagement en Leiderschapsontwikkeling politie regionale eenheid Oost Brabant met als onderwerp Het (psychologisch) effect van fusies op mensen en prof. dr. C.D. van der Vijver, secretaris stichting Maatschappij Veiligheid en Politie met als onderwerp Maatschappelijke effecten politiefusie. Ter voorbereiding werden de inleiders vooraf door enkele commissieleden bezocht. Als bijzonderheid geldt nog dat burgemeester Eenhoorn sterk betrokken was bij het schietdrama in Alphen aan den Rijn. Alle aanwezigen ontvingen zijn persoonlijk relaas in boekvorm Drie minuten.. Meerdere afdelingen organiseerden ook themabijeenkomsten. Vermeerderen van kennis en netwerken tegelijkertijd. Hier een impressie van een bijeenkomst in Breda (Zuid-Nederland) - Implementatie LFNP - Landelijk Sociaal Statuut De leden werden in de gelegenheid gesteld een collega te introduceren en vragen te stellen. Hiervan werd volop gebruik gemaakt. In onze najaarsbijeenkomst werd tevens Edward van der Torre uitgenodigd om te vertellen hoe het lokaal bestuur en gemeenteraadsleden hun bijzondere positie in het politiebestel zien. Edward van der Torre is lector Gebiedsgebonden Politie en vertelde de aanwezigen op onderhoudende wijze hoe gemeenten en gemeenteraden tegen de politie aankijken. Hierover is meer terug te lezen in ons VMHP-nieuws van december. Terugkijkend op een veelbewogen jaar hopen de bestuursleden in 2013 opnieuw op veel belangstelling van hun leden te mogen rekenen. Postactieven Commissie De PA-commissie bestaat uit vijf personen. In 2012 kwam de commissie vier keer bijeen ter voorbereiding op de jaarlijkse postactieven (studie)dag. In tussenliggende tijd bestond er tussen de commissieleden om die reden veelvuldig contact via internet of per telefoon. Op woensdag 10 oktober 2012 werd voor de 12e De Postactievendag stond in keer de (studie)dag georganiseerd. Ongeveer 60 leden van der Vijver was een van de het teken van de fusie. Kees waren aanwezig. Het thema inleiders. van deze dag was Fusie. Het programma was zeer gevarieerd en boeiend met de inbreng van de inleiders: Burgemeester van Alphen aan den Rijn, drs. H.B. Eenhoorn en diens adviseur drs. P.F. Rozenberg MPA met het onderwerp ervaringen met Naast deze inleidingen werden de aanwezigen bijgepraat over het laatste VMHP-nieuws door penningmeester W. Doppenberg en secretaris mr. R. van der Wal en eveneens over de stand van zaken en bijzonderheden over onze pensioenen door VMHP-erelid K. de Maat. De dag werd gecompleteerd met een lunch, de gebruikelijke groepsfoto, het aperitief en het afsluitende diner. Kortom, een geslaagde dag met dank voor de medewerking van ons secretariaat en een compliment voor het gastvrije onthaal in Huys t Velde te Warnsveld. Een impressie van deze dag alsmede de visie van de respectieve inleiders kunt u nog eens nalezen in VMHP nieuws 110e jaargang nummer 7 van oktober De voorbereidingen voor de PA-dag op woensdag 9 oktober 2013 zijn al in volle gang. Commissie Internationaal De commissie Internationaal bestaat uit Jan Dikkers, Bert de Rooij, Willy Valckx, Cees van der Voet en Geert de Vries. De commissie vergaderde in 2012 vier maal en tweemaal en marge van de VMHP-kaderdagen. Zij doet dit aan de hand van een door haar jaarlijks opgesteld en door het hoofdbestuur geaccordeerd activiteitenplan. De VMHP is aangesloten bij de European Confederation of Police-Unions (Eurocop). De VMHP-delegate en guest-delegate namen in april in Brussel en in oktober in Berlijn deel aan de halfjaarlijkse vergadering van het Committee van Eurocop. De VMHP heeft zitting in dit Committee. De VMHP ontvangt van de werkgever jaarlijks een subsidie voor mondiale solidariteit. In juli van dit jaar werd deze subsidie gebruikt voor het twinningproject met de Portugese politiebond APG/GNR en in oktober voor een oriënterend bezoek aan de Hongaarse vakbond TMRSZ om te bezien met deze vakbond een tweede twinningproject op te zetten. Over bovenstaande bijeenkomsten publiceerde de commissie Internationaal veelvuldig in Het Blauwtje. Odijk, 5 april 2013 mr. R. van der Wal pagina 15

16 VAN DE PENNING Mijn gewaardeerde voorganger Maarten Punt schreef in het Blauwtje van vorig jaar april dat er sprake is van een financieel gezonde vereniging. Ik kan bevestigen dat onze vereniging een jaar later nog steeds financieel gezond is. De kunst is dat zo te houden nu we een periode meemaken waarin de kosten de baten overtreffen. Tegen deze achtergrond is in de afgelopen maanden de aandacht vooral uitgegaan naar de financiële koers die we in de komende tijd willen varen en wat natuurlijk bepalend is voor de begroting waarlangs we moeten werken. Een van de uitgangspunten is dat we de contributie niet willen verhogen; wel is kritisch gekeken naar de bestaande kortingsregelingen. Het heeft al met al geleid tot een omvangrijk bestand maar in de Ledenvergadering (31 mei) zal - zoals gebruikelijk - een beknopte versie worden uitgereikt. Het hele pakket kunt u opvragen zoals hieronder is aangegeven. JAARREKENING 2012 De jaarrekening 2012 is voor verreweg het grootste deel in overeenstemming met de begroting. Er zijn enkele onvermijdbare extra uitgaven geweest die voortkomen uit de landelijke- en de interne ontwikkelingen waardoor het uiteindelijk resultaat negatief beïnvloed werd. Echter dat kunnen we best opvangen binnen de financiele buffer die we hebben. DE BEGROTING 2013 EN DE MEERJARENRAMING Deze meerjarenbegroting vormt eigenlijk de financiële vertaling van het beleid dat we in deze jaren willen voeren. Per begrotingspost is bekeken hoe het verwachte verloop over meerdere jaren zal zijn en hoe we dan uiteindelijk uitkomen met onze centjes. Het is de bedoeling dat de ledenvergadering alleen de begroting 2013 vaststelt en instemt met de meerjarenraming daaropvolgend. In 2014 schuift het dan weer een jaar op, enz. enz. Penningmeester Willem Doppenberg. Financieel gezonde vereniging, maar we moeten de uitgaven wel onder controle houden. BESLUITENLIJST In de vergadering zal een besluitenlijst voorgelegd worden waarover de ledenvergadering zich kan uitspreken. Het betreft de verantwoording over 2012 en de begroting(en). Met betrekking tot de kortingen op de contributie wordt het volgende aan de leden voorgesteld: butie voor nieuwe leden (starters krijgen 2 jaar lang 50% korting) af te bouwen in de volgende stappen: - Nieuwe leden die betaald krijgen op basis van de zakgeldregeling ontvangen nog 2 jaar 50% korting. - Overige nieuwe leden, aangemeld na 1 juli 2013, krijgen geen korting meer. - Huidige lopende kortingen blijven gehandhaafd gedurende hun looptijd. incassomachtiging hebben afgegeven vervalt per 1 januari Zij betalen dan geen 10,80 maar 12,- per maand. ve leden die een incassomachtiging hebben afgegeven vervalt per 1 januari Zij betalen dan geen 39,60 maar 44,00 per jaar. INFORMATIE VOORAF OPVRAAGBAAR In de Ledenvergadering zullen de jaarrekening en de begroting(en) aan de leden worden toegelicht. Zowel de jaarrekening als de uitgebreide begroting en meerjarenraming zijn opvraagbaar. U kunt deze per mail aanvragen via Het pakket wordt u dan per mail toegezonden. pagina 16

17 MEESTER SAOP Elk jaar wordt SAOP-subsidie beschikbaar gesteld voor projecten en er is een aparte subsidie voor de activiteiten in het kader van Mondiale Solidariteit. Voor 2012 is aan de VMHP ,- beschikbaar gesteld voor projecten. Het bijzondere is dat de subsidie als voorschot wordt uitbetaald en dat de formele toekenning pas achteraf plaatsvindt op basis van de verantwoording van de bestedingen. Dat brengt het risico met zich mee dat bij afwijzing ontvangen gelden teruggestort moeten worden. Om die reden zijn de SAOP-gelden met ingang van 2012 opgenomen in de jaarrekening zodat het risico besloten zit in de cijfers. De criteria waarlangs gemeten wordt blijkt bij de laatste verantwoording strikter dan voorheen toegepast te worden. Dat betekent dat onze aanvragen deze toets moeten kunnen doorstaan. De VMHP maakt eigenlijk alleen gebruik van de zogenaamde scholingsprojecten waarbij het leerdoel voorop staat. In dat kader hebben we, net als in voorgaande jaren, de kosten van de kaderdagen, de postactievendag en de eindejaarsbijeenkomst ingediend voor toekenning van subsidie. In 2012 zijn binnen verschillende regio s themadagen georganiseerd waarvan we de kosten ook hebben ingediend. Tenslotte zijn er twee leden uit het bestuur die een pensioencursus gevolgd hebben. En ook die kosten zijn ingediend. Nadat de accountant de aanvragen heeft voorzien van een goedkeurende verklaring zal het SAOP-bestuur zich over de aanvragen uitspreken. Hopelijk kan ik u in de ledenvergadering de uitkomst daarvan mededelen. Voor de activiteiten in het kader van de Mondiale Solidariteit is ook SAOP-subsidie toegekend. Voor 2012 gaat het om 4.540,- Deze middelen zijn ingezet voor een samenwerkingsproject met Portugese en Hongaarse politievakbondorganisaties. Het gaat daarbij om kennisoverdracht en verdere doorontwikkeling van politievakbondsrechten en plichten. FRICTIEGELDEN NATIONALE POLITIE Naast de jaarrekening is aan de VMHP, evenals aan de andere bonden, een vergoeding toegezegd over de jaren 2010 t/m 2013 voor de extra kosten die de vakbonden maken als gevolg van de wijziging in het politiebestel. Dit worden frictiegelden genoemd. Van deze éénmalige middelen hebben we een deel in 2011 en 2012 ontvangen en de rest in De éénmalige besteding van deze middelen vindt plaats overeenkomstig het doel; een deel zal nog in 2014 besteed worden. In 2014 zal de VMHP zich moeten verantwoorden naar het Ministerie over haar bestedingen. Gezien het éénmalige karakter van deze gelden en bestedingen maken deze geen deel uit van de jaarrekening, maar worden deze afzonderlijk verantwoord. Bij de jaarrekening is een lijst afgedrukt van het verloop van deze middelen. VRAGEN? Mocht u tussentijdse vragen hebben: schroom dan niet die te stellen. Mijn mailadres is: Willem Doppenberg Penningmeester VMHP pagina 17

18 LEIDERSCHAP Het bestuur van de afdeling Rotterdam-Rijnmond/Zuid-Holland Zuid had het slim bekeken: op de dag dat de regionale Eenheid de bijeenkomst heeft voor leidinggevenden, zelf in hetzelfde bureau aansluitend een thema-avond organiseren met als thema: leiderschap. Ruim 60 collega s VMHP-leden en niet-leden - waren die avond in Dordrecht aanwezig om de inleiding van Bernard Welten te horen. De thema-avond begint echter niet met Bernard Welten, maar met de vicevoorzitter van de VMHP, Gerry Smit, die de aanwezigen uitleg geeft over de stand van zaken ten aanzien van het LFNP. Gerry geeft aan dat de transponeringstabel voor het matchen van functies nagenoeg klaar is. De verantwoordelijkheid voor de communicatie wordt bij de leidinggevenden gelegd. De VMHP heeft weinig vertrouwen dat dat goed komt, gezien het beperkte kennisniveau op dit gebied. Begin mei komt de informatie naar de leidinggevenden en op 14 mei krijgen alle collega s een brief op de mat met het voorgenomen besluit. De uitgangspositie is de positie van 31 december 2009 (tenzij tussentijdse functiewijziging). Op het voorgenomen besluit is het mogelijk een zienswijze geven. Het projectteam in het korps heeft daarna drie weken tijd voor een reactie en op 28 juni zou dit hele proces afgerond moeten zijn. door Evert Onink Hij begint met een opsomming van zijn loopbaan, waarbij hij aangeeft dat hij geluk heeft gehad op de juiste momenten op de juiste plaats te zijn geweest. Zo heeft hij van dichtbij te maken gehad met de kroningsrellen, de krakersrellen, de IRT-affaire, de gijzeling van Doderer, de Bijlmerramp, de moord op Theo van Gogh, de neergeschoten collega Gabriëlle Cevat, de zaak Holleder en onlangs de zaak Robert M., waarbij hij aangeeft dat de laatste zaak meer impact heeft gehad dan de Bijlmerramp. Drie weken lang 24 uur per dag contact met de burgemeester, waardoor er geen ruis in de communicatie is ontstaan. Ook dat is leiderschap. Er is veel geschreven over leiderschap. Bij Google krijg je miljoenen hits op dit woord. Goed leiderschap is dat je geen besluit hoeft op te leggen, maar dat de medewerkers het zichzelf opleggen. Als leider moet je altijd bewust zijn dat je invloed hebt op levens van anderen, houdt hij zijn toehoorders voor. Vervolgens gaat hij met voorbeelden in op verschillende uitingsvormen van leiderschap, zoals daadkracht (Patton), verbindingskracht (Obama), LEIDERSCHAP Vervolgens is het woord aan Bernard Welten, oud korpschef van Politie Amsterdam. In een veel te korte maar uiterst inspirerende - presentatie geeft de hoofdcommissaris zijn zienswijze op het leiderschap weer. Hoofdcommissaris Bernard Welten: Vergeet nooit de mensen die het MET jou doen. pagina 18

19 THEMA-AVOND AFDELING ROTTERDAM-RIJNMOND/ ZUID-HOLLAND ZUID ontwikkelkracht (Ghandi) en verbeeldingskracht (King). VAARDIGHEDEN Bernard gaat in op de vaardigheden en karaktereigenschappen van leiders. Een leider is een bron van inspiratie. Hij krijgt alles voor elkaar en doet ook zelf dingen. Een leider accepteert weerstand en durft mensen aan te spreken op hun gedrag. Ook geeft hij anderen de kans om te leren. Op het korpsbrevet stond Vigilat ut quiescant, nu vertaald naar Waakzaam en dienstbaar. Hierbij gaat het over de waarden van de rechtsstaat. Moedig, integer, verbindend en vertrouwenwekkend. Mensgericht, oriëntatiegericht, resultaatgericht en omgevingsgericht. Volgens Bernard denkt 69% van de medewerkers over hun bazen in termen van vertrouwen en 29% ziet hem als visionair. VOLGERS Je hebt policy-cops en street-cops. Daar zit een kloof tussen. Het is aan de leider om daar een brug te slaan. Samen de doelen bepalen, doorvragen naar details. Het leiderschap ligt maar één niveau boven de volgers. Het gaat om kennen (kennis) en kunnen (vaardigheden), gevolgd door willen en durven (attitude), uitmondend in gedrag. Het gaat ook om moed, je morele kompas, aldus Bernard Welten, die zijn inleiding besluit met de allesomvattende zin: Vergeet nooit de mensen die het MET jou doen. Er is geen leiderschap zonder moedige volgers Na een vragen- en discussieronde met Bernard Welten, en een buffet, was er ruim gelegenheid om Gerry Smit te bestoken met vragen over het LFNP, het Landelijk Sociaal Statuut en de reorganistie. Hiervan werd ruim gebruik gemaakt. Op vrijdag 26 juli a.s. vindt weer de VMHP Golfdag plaats. De vijfde, en alzo een eerste lustrum! Voor de winnaar (v/m) lonkt de Theo Stallmannschaal! Voor zowel (ex) VMHP-ers als hun partners een gelegenheid voor een ontspannen en sportief dagje uit, waarbij ook een hoog reüniegehalte voor een gezellige sfeer zorgt. Deze Golfdag wordt opnieuw gespeeld op de golfbaan Harderwold te Zeewolde aan de overkant van Harderwijk. Een vorig jaar vernieuwde baan, waar we kunnen genieten van een volledig vernieuwd clubhuis! De kosten voor deelname zijn: 37,25 p/p (greenfee + koffie en versnapering bij aankomst) en 2,50 inschrijfgeld. De ontvangst is vanaf uur en de starttijd van de eerste flight is om uur! Liefhebbers kunnen zich vanaf nu al melden bij Kees van Dijk Gaat Gep Oldenhof dit jaar weer winnen of moet hij de Schaal inleveren? VMHP GOLFDAG 2013 De VMHP-golfcommissie Kees van Dijk en Piet Bisschop pagina 19

20 VERNIEUWING EN De kaderdagen van het voorjaar van 2013 stonden volledig in het teken van vernieuwing. Enerzijds de vernieuwing van onze vereniging zelf en anderzijds de vernieuwing van het functiegebouw van de Nederlandse politie. Beide onderwerpen mochten zich verheugen in een sterke belangstelling. door Evert Onink De kaderdagen beginnen dit keer op donderdagmorgen. Zo n 35 kaderleden worden in korte tijd op de hoogte gebracht van de stand van zaken ten aanzien van het LFNP, inclusief de achterliggende gedachten en de onderhandelingen die daartoe geleid hebben. Voorzitter Sanna Eichhorn, bijgestaan door vicevoorzitter Gerry Smit, brengen de ingewikkelde materie met verve en weten ook alle vragen afdoende te beantwoorden. De noodzaak voor deze sessie is gelegen in de snelle invoering binnen korte tijd waarbij leidinggevenden hun medewerkers moeten gaan informeren over de in s en out s van dit landelijk functiegebouw. Na de middag is eerst het woord aan de kaderleden zelf, die verslag doen van de ontwikkelingen binnen hun afdeling, hun korps/eenheid en de ondernemingsraden. Omdat iedereen in de reorganisatie-modus zit, is er eigenlijk weinig te melden. De onderwerpen die aan bod komen zijn: te snelle besluiten in de korpsleiding en de leiding van de regionale eenheden, veel tijdelijke benoemingen, uitgestelde verkiezingen, sleutelfuncties, de perikelen van de politieacademie, medewerkersparticipatie, verschuivingsregeling en financiën. VERNIEUWING VMHP De vernieuwing van de VMHP is een heel ander onderwerp. Het hoofdbestuur is al geruime tijd bezig om deze vernieuwing gestalte te geven, zodat de vereniging de komende jaren een gezonde basis heeft om leden te werven en aan zich te binden. Er zijn vijf pijlers benoemd en voor elke pijler is een hoofdbestuurslid als trekker aangesteld. Cees van der Voet is eerste spreker en brengt de online communicatie voor het voetlicht. Hij geeft aan dat de website vernieuwd wordt en dat de vereniging veel zal doen met sociale media zoals Twitter en Facebook, waarmee de verbinding tussen bestuur en leden - maar vooral tussen de leden onderling - een nieuwe impuls krijgt. Na Cees is het woord aan Willem Doppenberg, die de commissie offline vertegenwoordigt. Willem geeft uitleg over de visie ten aanzien van de papieren media, zoals het Blauwtje, folders, flyers, posters en banners, en de warme communicatie, zoals de Algemene Vergadering, afdelingsvergaderingen en thema-bijeenkomsten. Gerry Smit neemt de werving ter hand en committeert zich aan een toename van 250 leden tussen nu en eind Als laatste is het woord aan Sanna, die twee onderwerpen in portefeuille heeft: een meer pro-actieve belangenbehartiging en wijziging van de verenigingsstructuur. Ten aanzien van het laatste geeft zij aan dat het hoofdbestuur bezig is met een studie naar vermindering van het aantal afdelingen. Over al deze onderwerpen Cees van der Voet geeft uitleg over de visie ten aanzien van de online communicatie. zal in een later stadium meer naar buiten worden gebracht. Het meest zicht- en tastbare op dit moment is het nieuwe logo van de VMHP. LFNP De vrijdagsessie is - anders dan gebruikelijk - niet alleen bestemd voor kaderleden maar voor alle leden van de VMHP. Op uitnodiging van het hoofdbestuur zijn zo n 120 leden naar Apeldoorn gekomen om het verhaal van het LFNP te vernemen uit de meest betrouwbare bron: de onderhandelaars aan de CGOP-tafel: Sanna en Gerry. Sanna kwijt zich met verve van deze taak geeft ook nu weer de heldere uitleg. Het lastigste uit te leggen is het domein Leidinggevenden. Belangrijk is om te kijken naar de kern van de functie waarbij het gaat om eindverantwoordelijkheid, zo houdt Sanna haar aandachtig luisterend gehoor voor. Vervolgens komt het hele palet van het LFNP aan de orde met bijzonderheden, uitzonderingen, het stappenplan en toekomstverwachtingen. pagina 20

Notulen Algemene Ledenvergadering VMHP 29 mei 2015 Nationale Park de Hoge Veluwe

Notulen Algemene Ledenvergadering VMHP 29 mei 2015 Nationale Park de Hoge Veluwe Notulen Algemene Ledenvergadering VMHP 29 mei 2015 Nationale Park de Hoge Veluwe Aanwezig namens het dagelijks bestuur: Sanna Eichhorn (voorzitter), Willem Doppenberg (penningmeester) en Cees van der Voet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Aangesloten bij de European Confederation Of Police. 110e jaargang nummer 3 april nieuws. vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren

Aangesloten bij de European Confederation Of Police. 110e jaargang nummer 3 april nieuws. vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren Aangesloten bij de European Confederation Of Police 110e jaargang nummer 3 april 2012 Mis de boot niet Alles over de AV Duikongevallen vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren Colofon (namens

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN 1. In dit reglement wordt verstaan onder a. vereniging: de NVVS; b. bestuur: het bestuur van de

Nadere informatie

Alles over de Algemene Vergadering. vernieuwing in de opsporing. Welke vmhp er zit in de gemeenteraad. 121e jaargang nummer 2 april 2014

Alles over de Algemene Vergadering. vernieuwing in de opsporing. Welke vmhp er zit in de gemeenteraad. 121e jaargang nummer 2 april 2014 121e jaargang nummer 2 april 2014 Alles over de Algemene Vergadering vernieuwing in de opsporing Welke vmhp er zit in de gemeenteraad Aangesloten bij de European Confederation Of Police Colofon Redactie:

Nadere informatie

Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering.

Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering. Artikel 1 Doel van de vereniging Het doel van de vereniging is verwoord in artikel 2 van de statuten. Artikel 2 Introductie Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering. Artikel

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

De heer B.W.N. Vermeer

De heer B.W.N. Vermeer Jaarverslag secretaris 2013 ANBO afdeling Alphen aan den Rijn Bestuur Per 1 januari 2013 bestond het bestuur uit: Mevrouw A Brokerhof De heer P.G.S. Dobbe De heer C.R. de Feiter Mevrouw J. Broer- van Leeuwen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 aanvang vergadering : 18.00 uur einde vergadering : 19.00 uur plaats : Zaal Beaune, Crowne Plaza

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid.

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid. NCB Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 ligt al weer geruime tijd achter ons. Het is een jaar geweest waarin de NCB bestuurlijk weer was versterkt met twee nieuwe bestuursleden. Helaas moest de heer B.A. Huigens

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 12 november 2009. Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM NOV te Den Helder. Bestuur: A. van der Schans. (Voorzitter) W.J. Sanders. (vice-voorzitter/secretaris)

Nadere informatie

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur Organisatiestructuur AOb Organisatiestructuur 1. Inleiding Iedereen die bij de AOb actief is, in de werkorganisatie en in de vereniging, realiseert zich dat de AOb bestaat vanwege de leden. We zijn een

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap.

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE HUURDERSRAAD WOB ZWOLLE. Artikel 1. NAAM EN ZETEL. a. Zie artikel 1 der Statuten. b. In dit huishoudelijk reglement wordt met Vereniging Centrale Huurdersraad van de Woningstichting

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Directie Weerbaarheidsverhoging Afdeling veiligheidsregio's Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Impressies van de gehouden ALV op 21 juni 2012 in Voldendam

Impressies van de gehouden ALV op 21 juni 2012 in Voldendam Impressies van de gehouden ALV op 21 juni 2012 in Voldendam Wij hebben onze ALV in Volendam gehouden in het bijzondere hotel Spaander. Wim Runderkamp, wethouder van Edam-Volendam en penningmeester van

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Datum: 17 juni 2017 Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum. 6. Moties De vicevoorzitter opent het openbare gedeelte van de vergadering om uur.

Datum: 17 juni 2017 Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum. 6. Moties De vicevoorzitter opent het openbare gedeelte van de vergadering om uur. Notulen (concept) Algemene Leden Vergadering (openbaar) Datum: 17 juni 2017 Locatie: Aanwezig: Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum Jan Nagel (voorzitter) Maurice Koopman (HB-vicevoorzitter) Hans Cornet

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS Schiedam, maart 2014 AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS 01 Opening 02 Notulen 96ste Algemene Ledenvergadering d.d. 17 april 2013 03

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland 8 april 2010 Van harte welkom Regio Rotterdam/Zeeland Agenda 8 april 2010 13.30-14.45 uur 1. Opening en vaststelling van de agenda 2. Vaststellen verslagen vergadering 14-4-2009 en 3-11-2009 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Oudervereniging Ashram College

Oudervereniging Ashram College 2009 2010 Oudervereniging Ashram College November 2010 Inhoud Voorwoord... 2 Bestuur... 3 Bestuurswijzigingen 2009-2010... 3 Agenda vergader data en overige activiteiten... 3 Welkomstborrel... 3 Bulletin...

Nadere informatie

Verslag RGB vergadering

Verslag RGB vergadering Regiokantoor Noordwest postbus 8077 HB Amsterdam http://www.rgbnoordwest.nl Verslag RGB vergadering Aanwezig Afdeling A. Struylaart (voorzitter) Amsterdam K. Visser ( secretaris, notulist ) Haarlem Joke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Vergaderverslag nr A van de afdelingsvergadering gehouden op 10 april locatie Ujes Hofke te Uden

Vergaderverslag nr A van de afdelingsvergadering gehouden op 10 april locatie Ujes Hofke te Uden de vakbond voor defensiepersoneel afdeling Volkel - De Peel Vergaderverslag nr. 100412A van de afdelingsvergadering gehouden op 10 april 2012 - locatie Ujes Hofke te Uden Aanwezig: Naam Functie Bijzonderheden

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag 2014

Jaarverslag. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 1 1. Nardus NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Goedgekeurd bestuursvergadering: 14 november 2014 1 ALGEMENE INFORMATIE 3 Bestuursverslag INFORMATIE

Nadere informatie

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur Juni 2015 Interview Jeannette van Capelleveen Het Tijdschrift voor Verloskundigen is in april vernieuwd en de klinisch verloskundigen hadden de eer om in het eerste nummer een hoofdrol te spelen. In diverse

Nadere informatie

REGLEMENTEN. Huurdersvereniging "De Rietlanden" Secretariaat: Torenvalk 31

REGLEMENTEN. Huurdersvereniging De Rietlanden Secretariaat: Torenvalk 31 REGLEMENTEN Huurdersvereniging "De Rietlanden" Secretariaat: Torenvalk 31 Telefoon: (0591) 635372 Mobiel 06-46821293 E-mail: info@huurdersverenigingrietlanden.nl Website: www.huurdersverenigingrietlanden.nl

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

PROGRAMMA VOORJAARSCONGRES. Vrijdag 19 mei 2017 Papendal

PROGRAMMA VOORJAARSCONGRES. Vrijdag 19 mei 2017 Papendal PROGRAMMA VOORJAARSCONGRES Vrijdag 19 mei 2017 Papendal VOORJAARSCONGRES 2017 Op vrijdag 19 mei vindt het voorjaarscongres van de VVD-Bestuurdersvereniging plaats in Congrescentrum Papendal in Arnhem.

Nadere informatie

Personele gevolgen De voorgenomen reorganisatie brengt een wijziging in de

Personele gevolgen De voorgenomen reorganisatie brengt een wijziging in de ADVIESCOMMISSIE MELDING VOORGENOMEN REORGANISATIE Advies 2010/06 Aan: De leden van de CGOP, d.t.v. CAOP t.a.v. mw. drs. C.L.D. van Agten Postbus 556 2501 CN Den Haag 1/5 Ter behandeling in het overleg

Nadere informatie

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten Benoemingsprocedure bestuursleden voor het bestuur van de Vereniging scholen der EBG te Zeist 1. Begripsbepalingen In dit document wordt verstaan onder: ALV bestuur bestuurder bestuursreglement directeur

Nadere informatie

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website.

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website. Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2009 te Driebergen 13:19 Opening Voorzitter Jur v/d Velde opent de vergadering met het introduceren van de doelstellingen van Provero. Daarna stellen de oprichters

Nadere informatie

Concept PROFIEL. Geachte bestuursleden,

Concept PROFIEL. Geachte bestuursleden, Concept PROFIEL Geachte bestuursleden, Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen binnen het Hoofdbestuur van 50PLUS zijn de afdelingsvoorzitters van mening dat de profielschets van kandidaat bestuursleden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

CONCEPT Huishoudelijk Reglement van de ondernemersvereniging MKB ETTEN-LEUR

CONCEPT Huishoudelijk Reglement van de ondernemersvereniging MKB ETTEN-LEUR CONCEPT Huishoudelijk Reglement van de ondernemersvereniging MKB ETTEN-LEUR Begripsbepalingen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: De vereniging: Ondernemersvereniging MKB Etten-Leur gevestigd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. De Stichting: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel Huishoudelijk Reglement KBO Afdeling Veghel Dit Huishoudelijk Reglement is geen op zichzelf staand document; het is onlosmakelijk verbonden met de Statuten van

Nadere informatie

Oprichting en organisatie

Oprichting en organisatie Jaarverslag 2014 Oprichting en organisatie Vereniging Mobility is op 16 september 2011 formeel opgericht. De vereniging heeft sinds die tijd een belangrijke ontwikkeling door gemaakt van een niets zeggend

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4.

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4. JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Stichting Part-Ner 2. Belangrijkste werkzaamheden 2015 3. Samenwerking met andere organisaties 4. Vooruitblik 1 1. Stichting Part-Ner Na afronding van het project certificering

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1

Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1 Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1 Geachte leden, Op zaterdag 17 maart jl. heeft er een kascontrole plaatsgevonden waarbij aanwezig waren: namens de

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Vacatures. 1. De Algemene Leden Najaarsvergadering op 25 november a.s.in het stadhuis van Almere, gevolgd door de themabijeenkomst over verbonden partijen, zal voor

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement van de Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties, overeenkomstig artikel 14 van de statuten van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties.

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Richtlijn Commissie Search juli 2013

Richtlijn Commissie Search juli 2013 Commissie Search juli 2013 versie juli 2013 1. Aanleiding De commissie heeft bepaald dat zij transparant wil zijn ten aanzien van haar samenstelling en de zittingsduur van haar leden. Daarmee wil zij enerzijds

Nadere informatie