5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk."

Transcriptie

1 Vragen en Antwoorden compensatieregelingen slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd/pleegzorg In dit document vindt u vragen en antwoorden bij de mededelingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie over de compensatieregelingen voor slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd/pleegzorg (domein Samson). De Vragen en Antwoorden gaan over: Algemene vragen over de compensatieregelingen De Tijdelijke regeling Tegemoetkoming seksueel misbruik De regeling Statuut Afhandeling Civiele Vorderingen schadevergoeding seksueel misbruik Het indienen van een aanvraag Andere regelingen Niet in aanmerking komen voor de compensatieregelingen/andere regelingen Algemene vragen over de compensatieregelingen 1. De beide regelingen zijn nog niet vastgesteld. Betekent dit dat het kan zijn dat beide regelingen uiteindelijk niet van de grond komen/het nog onzeker is of er überhaupt een compensatieregeling komt? De compensatieregelingen komen er. Dat hebben de minister en staatssecretaris van Veiligheid & Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegezegd aan de slachtoffers en de Tweede Kamer. Er moet alleen nog definitieve besluiten worden genomen over hoe de regelingen er precies uit komen te zien, over de aanvraagprocedure en dergelijke. 2. Wanneer wordt het besluit genomen? Door wie? De minister van Veiligheid &Justitie en de staatssecretaris van Veiligheid&Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moeten het besluit nemen, het is nog niet precies bekend wanneer zij dit dat doen. De verwachting is dat dat in het tweede kwartaal van 2013 zal zijn. 3. Waar zal dit worden gepubliceerd? Welke website moet ik in de gaten houden om op de hoogte te blijven? Als de minister en de staatssecretarissen de compensatieregelingen definitief vaststellen, worden deze bekend gemaakt. Dat gebeurt in de media, en op de websites en de Hulplijn Seksueel Misbruik. Dan zal ook duidelijk zijn wanneer, waar en hoe iemand een aanvraag kan indienen. 4.Hoe weet ik voor welke regeling ik in aanmerking kom? Mag ik zelf kiezen? Er wordt gewerkt aan een aanvraagprocedure waarbij een slachtoffer zich in een intakeprocedure kan laten voorlichten over beide regelingen. Een slachtoffer bepaalt zelf voor welke regeling hij/zij een aanvraag wil indienen. 5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk. 6. Kan ik alsnog een melding doen bij de commissie Samson? Niet bij de commissie Samson want die is opgeheven en er is geen nieuwe commissie ingesteld. U kunt wel uw melding laten vastleggen bij de Hulplijn Seksueel Misbruik. Deze registreert de melding alleen, maar doet geen onderzoek. Vragen en Antwoorden compensatieregelingen slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd/pleegzorg 1

2 7. Wat is precies het verschil tussen beide regelingen? De Tijdelijke regeling regelt een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers die niemand meer kunnen aanspreken op de geleden schade. Bijvoorbeeld omdat de dader is overleden of omdat de instelling failliet is. De regeling Statuut Afhandeling Civiele Vordering voorziet in een tegemoetkoming voor die gevallen waarin een instelling of de overheid mogelijk aansprakelijk is. Een aanvraag doen op basis van de Tijdelijke Regeling is minder belastend voor een slachtoffer omdat de toetsing van de aannemelijkheid van het seksueel misbruik minder zwaar is dan bij de regeling Statuut Afhandeling Civiele Vorderingen. Bovendien is er geen tegenpartij waarmee het slachtoffer wordt geconfronteerd. Voor de regeling Statuut Afhandeling Civiele Vorderingen geldt een zwaardere bewijslast. Dat wil zeggen dat de commissie uw bewijs van het seksueel misbruik zwaarder zal toetsen. Bovendien wordt de verantwoordelijke instelling of de partij die van het misbruik wordt beschuldigd in de gelegenheid gesteld te reageren en eventueel tegenbewijs aanvoeren. Bij de regeling Statuut Afhandeling civiele vorderingen is dus sprake van hoor en wederhoor. De uit te keren bedragen bij de Tijdelijke regeling zijn vergelijkbaar met de hoogte van uitkeringen voor seksueel misbruik van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De hoogte van de uitkeringen bij het Statuut Afhandeling Civiele Vorderingen zijn vergelijkbaar met de uitkeringen op grond van de regeling van de Rooms-katholieke kerk. Tijdelijke regeling Tegemoetkoming seksueel misbruik. De Tijdelijke regeling Tegemoetkoming betreft, zoals de naam aangeeft, een tegemoetkoming in de geleden schade. De regeling gaat gelden voor minderjarige slachtoffers van misbruik in instellingen of pleeggezinnen in de periode 1945 t/m 31 december De regeling is bedoeld voor slachtoffers die niemand kunnen aanspreken op de geleden schade. De persoon van de beschuldigde blijft tijdens de procedure buiten beeld ; slachtoffers hoeven tijdens de procedure waarin hun aanvraag voor tegemoetkoming wordt beoordeeld, geen confrontatie aan met deze persoon of de instelling. De regeling is een bestuursrechtelijke regeling waarbij het misbruik voldoende aannemelijk moet zijn. De zwaardere bewijslast die onderdeel is van de civielrechterlijke regeling, is hier niet aan de orde. Wel moet er naast de verklaring van het slachtoffer enig steunbewijs zijn. De bedragen die op grond van deze regeling kunnen worden uitgekeerd, zijn all-in-bedragen. Dat wil zeggen dat hierin verschillende kostenposten zijn meegenomen zoals medische kosten en immateriële schade. Voor de hoogte van de bedragen zal in belangrijke mate worden gekeken naar de hoogte van uitkeringen die de afgelopen jaren op grond van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven voor andere zaken van seksueel misbruik zijn toegekend. 8. Hoe lang is tijdelijk? de Tijdelijke regeling is nog niet vastgesteld. De verwachting is de Tijdelijke regeling geldigheidsduur een looptijd van een paar jaar zal hebben. Dat betekent dat een aanvraag een paar jaar na publicatie van de regeling kan worden ingediend. 9. Wat houdt tegemoetkoming in? Krijg ik al mijn schade vergoed? Waarom niet? Een tegemoetkoming betekent dat in ieder geval een deel van de geleden schade wordt vergoed tot een bepaald maximum. Het gaat niet om een volledige schadevergoeding. Bij schade moet u denken aan materiële schade, zoals kosten die u heeft moeten maken voor medische behandeling of therapie en immateriële schade voor psychisch leed (smartengeld). Vragen en Antwoorden compensatieregelingen slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd/pleegzorg 2

3 10. Wat houdt voldoende aannemelijk zijn in? De commissie die de beslissing over uw aanvraag neemt, moet tot met enige zekerheid kunnen vaststellen dat u als minderjarige slachtoffer bent geworden van seksueel misbruik in een instelling of pleeggezin. Daarvoor kijken ze naar uw verklaring en naar aanvullende informatie die u kunt aanleveren. Bijvoorbeeld, een proces-verbaal van aangifte van seksueel misbruik, medische gegevens waaruit blijkt dat u seksueel bent misbruikt. 11. Wat is steunbewijs? Hoe kom ik daaraan? Steunbewijs is aanvullende informatie die de aannemelijkheid van het seksueel misbruik ondersteunt. Steunbewijs is bijvoorbeeld een verklaring van een lotgenoot die in dezelfde instelling door dezelfde dader is misbruikt. Er zijn verschillende lotgenotenorganisatie die slachtoffers helpen om met elkaar in contact te komen voor steunbewijs. (verwijzen naar websites Nederland Heelt en SKIP). Soms beschikt u zelf over documenten waaruit het misbruik blijkt zoals bijvoorbeeld een aangifte. Het benodigd bewijs kan per aanvraag verschillen. Per individueel geval zal de commissie die de aanvragen gaat behandelen, wegen of er voldoende overtuigend steunbewijs is. 12. Wat is 'enig' steunbewijs? Enig steunbewijs geeft aan dat alleen uw verklaring niet genoeg is, maar dat er aanvullende informatie nodig is. 13. Wie kan mij helpen (steun)bewijs te verzamelen? Soms beschikt u zelf over documenten waaruit het misbruik blijkt of is er een verklaring van een lotgenoot die in dezelfde instelling door dezelfde dader is misbruikt. Er zijn verschillende lotgenotenorganisatie die slachtoffers helpen om met elkaar in contact te komen voor steunbewijs. (verwijzen naar websites Nederland Heelt en SKIP). De Hulplijn Seksueel Misbruik kan u met hen in contact brengen. 14. Ik ben tientallen jaren geleden slachtoffer geworden, ik was altijd alleen als het gebeurde en heb er tot voor kort met niemand over gesproken. Hoe kom ik aan steunbewijs? Er zijn verschillende lotgenotenorganisaties zoals Nederland Heelt en SKIP die slachtoffers helpen bij het zoeken van steunbewijs. De Hulplijn Seksueel Misbruik kan u met hen in contact brengen. 15. Om welke schade gaat het? Schade die u als gevolg van het seksueel misbruik heeft geleden, zijn bijvoorbeeld kosten die u moet maken voor therapie of behandeling van medische en psychische klachten die het resultaat zijn van het misbruik, voor zover ze niet worden vergoed door de verzekering. 16. Hoe is die schade vast te stellen? De precieze schade die u heeft geleden, is vaak niet precies vast te stellen. Onder meer omdat het vaak al lang geleden is. Daarom wordt bij de Tijdelijke regeling Tegemoetkoming seksueel misbruik gebruik maken van verschillende schadecategorieën. De uit te keren bedragen zijn all-in bedragen. Dat wil zeggen dat in het uit te keren bedrag verschillende kostenposten zijn meegenomen, zoals medische kosten en immateriële schade. 17. Krijg ik smartengeld? Immateriële schade is een schadevergoeding voor psychisch leed. Dat wordt ook wel smartengeld genoemd. Deze maakt deel uit van de tegemoetkoming. Vragen en Antwoorden compensatieregelingen slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd/pleegzorg 3

4 18. Welke bedragen hanteert de Tijdelijke regeling Tegemoetkoming seksueel misbruik? Welk bedrag kan ik vragen? Die bedragen zijn nu nog niet bekend. De regeling zal gebruik maken van categorieën op basis van de ernst van het misbruik. Bij iedere categorie hoort een bepaald bedrag. De commissie die de aanvraag beoordeelt, kijkt in welke categorie u valt. Hoe ernstiger het misbruik, hoe hoger het bedrag, tot een bepaald maximum. De regeling Statuut Afhandeling Civiele vorderingen schadevergoeding seksueel misbruik In plaats van een beroep te doen op de Tijdelijke regeling Tegemoetkoming seksueel misbruik kan er voor een slachtoffer grond zijn om een civiele vordering tot schadevergoeding in de dienen. Daarom wordt nog een tweede regeling opgesteld: de regeling Statuut Afhandeling Civiele vorderingen schadevergoeding seksueel misbruik (verder genoemd Statuut Afhandeling Civiele Vorderingen). Het Statuut Afhandeling Civiele Vorderingen is gebaseerd op mogelijke aansprakelijkheid van een instelling of van de overheid. Een aanvraag doen op basis van deze regeling voor een slachtoffer is om twee redenen zwaarder dan een aanvraag doen op basis van de Tijdelijke regeling: a. Om een beroep te kunnen doen op een schadevergoeding op basis van deze regeling moet een slachtoffer het misbruik voldoende aannemelijk maken. Dit betekent dat er naast de verklaring van het slachtoffer altijd steunbewijs moet zijn voor de vordering. De bewijslast voor het Statuut Afhandeling Civiele Vorderingen is dus zwaarder dan de bewijslast bij de Tijdelijke regeling Tegemoetkoming. b. De procedure bij het Statuut Afhandeling Civiele Vorderingen is voor slachtoffers mogelijk meer belastend dan de procedure bij de Tijdelijke regeling Tegemoetkoming doordat de persoon van de beschuldigde nadrukkelijk in beeld kan komen. 19. Hoe weet ik of de instelling waar ik in verbleef destijds was aangesloten bij Jeugdzorg? Alle Bureaus Jeugdzorg en alle organisaties voor Jeugd&Opvoedhulp die zijn aangesloten bij Jeugdzorg Nederland, doen mee aan de regeling Statuut Afhandeling Civiele Vorderingen. U kunt op de website van Jeugdzorg Nederland nagaan of de instelling waar u bent misbruikt daarbij hoort. De lotgenotenorganisaties Nederland Heelt en SKIP (verwijzen naar websites) kunnen hier eventueel bij behulpzaam zijn. Het is mogelijk dat de instelling waar u bent misbruikt, is opgegaan in een andere instelling, bijvoorbeeld door een fusie. Dan moet worden uitgezocht of de nieuwe instelling de zogenaamde rechtsopvolger is van de instelling waar u verbleef. Indien dit aan de orde is, zal per individueel geval wordt bezien welke instantie dit gaat uitzoeken. U hoeft dat niet zelf te doen. 20. De instelling waar ik heb gezeten, is gefuseerd met een andere. Is die nu aansprakelijk? Het is mogelijk dat de instelling waar u bent misbruikt, is opgegaan in een andere instelling, bijvoorbeeld door een fusie. Dan moet worden uitgezocht of de nieuwe instelling de zogenaamde rechtsopvolger is van de instelling waar u bent misbruikt en of de nieuwe instelling ook aansprakelijkheid heeft overgenomen. Indien dit aan de orde is, zal per individueel geval wordt bezien welke instantie dit gaat uitzoeken. U hoeft dat niet zelf te doen. Als er geen rechtsopvolger is of de nieuwe instelling heeft de aansprakelijkheid niet overgenomen van de oude instelling, dan kan de schade niet worden verhaald op de nieuwe instelling. In dat geval kunt u een aanvraag indienen op basis van de Tijdelijke regeling Tegemoetkoming. Vragen en Antwoorden compensatieregelingen slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd/pleegzorg 4

5 21. De instelling waar ik verbleef bestaat niet meer, kan ik dan nog gebruik maken van het Statuut Afhandeling Civiele Vorderingen? Als de instelling niet meer bestaat, kunt u een aanvraag doen op basis van het Statuut Afhandeling Civiele Vorderingen als er wordt voldaan aan drie voorwaarden: Heeft de instelling een rechtsopvolger gekregen, Heeft die rechtsopvolger de aansprakelijkheid van de oude instelling overgenomen, is de nieuwe instelling een rijksinstelling of een instelling aangesloten bij Jeugdzorg Nederland, Is aan één of meer voorwaarden niet voldaan, kunt u een aanvraag indienen op basis van de Tijdelijke regeling Tegemoetkoming. Die regeling is namelijk bedoeld voor zaken waarbij de schade niet meer op de dader of instelling kan worden verhaald. 22. De pleegouder die mij heeft misbruikt, is overleden, kan ik nog gebruik maken van het Statuut? Deze vraag kan moeilijk in zijn algemeenheid worden beantwoord. Voor een tegemoetkoming op basis van het statuut is het van belang dat het misbruik voldoende aannemelijk kan worden gemaakt. Per individueel geval zal de commissie die de aanvragen gaat behandelen, wegen of er voldoende bewijs is. 23. Ik ben slachtoffer van misbruik door een groepsgenoot/misbruik in een pleeggezin, in welke situatie kom ik wel/niet in aanmerking voor deze regeling? Het misbruik moet in ieder geval tussen 1945 en 31 december 2012 hebben plaatsgevonden. Welke voor waarden er verder gelden, is op dit moment nog niet duidelijk. 24. Betekent een beroep doen op het Statuut Afhandeling Civiele vorderingen dat ik als slachtoffer oog in oog kom met de dader of gaat het hier om een vertegenwoordiger van de instelling? Als u een beroep doet op het Statuut Afhandeling Civiele vorderingen zal de Commissie die uw aanvraag behandelt, de instelling of persoon die u aansprakelijk stelt de tegenpartij benaderen en vragen te reageren en eventueel tegenbewijs aan te voeren. Bij de regeling Statuut Afhandeling civiele vorderingen is dus sprake van hoor en wederhoor. Hoe de Commissie het proces van hoor en wederhoor gaat vormgeven, wordt nog nader uitgewerkt. Uw vraag of u oog in oog komt te staan met de dader of dat het zal gaan om een vertegenwoordiger van de instelling, is nog niet te beantwoorden. Het indienen van een aanvraag 25. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven voert de regeling uit. Betekent dit dat ik als slachtoffer voor een aanvraag naar het Schadefonds Geweldsmisdrijven toe moet? Waar kan ik een aanvraag indienen? Zodra de regelingen van kracht worden, komt er informatie over de aanvraagprocedure, bij wie en hoe u uw aanvraag kunt indienen. Slachtofferhulp Nederland geeft ondersteuning aan iedereen die een aanvraag wil indienen. 26. Van wie kan ik hulp krijgen bij indienen van een aanvraag? Slachtofferhulp Nederland helpt bij het indienen van een aanvraag. 27. Zijn er kosten aan verbonden? Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van de aanvraag of aan de ondersteuning die Slachtofferhulp Nederland hierbij verleent. Vragen en Antwoorden compensatieregelingen slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd/pleegzorg 5

6 28. Heb ik een advocaat nodig voor het indienen van een aanvraag? Om gebruik te maken van de tegemoetkomingsregelingen die de ministeries nu aan het opstellen zijn, heeft u in principe geen advocaat nodig. Maar het staat u altijd vrij om een advocaat in te schakelen. Daar kunnen kosten aan verbonden zijn. 29. Hoe lang duurt een aanvraagprocedure? Dat is op dit moment nog niet bekend. 30. Wie beslist er over mijn aanvraag? Wat is een aparte kamer? Wie zitten daarin? Het is de bedoeling dat het Schadefonds Geweldsmisdrijven de aanvragen voor de regelingen gaat behandelen. De onafhankelijke Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven zal speciaal voor de uitvoering van de regeling Statuut Afhandeling Civiele vorderingen worden uitgebreid met een extra kamer met specifieke deskundigheid voor het beoordelen van civiele claims. Het is nu nog niet duidelijk wie er in deze kamer zullen zitten. 31. Wanneer krijg ik mijn geld? Hoe lang het duurt voordat u geld krijgt als uw aanvraag is toegewezen, is nu nog niet bekend. 32. Kan ik in beroep gaan tegen een afwijzing? Bezwaar en beroep is alleen mogelijk bij de Tijdelijke regeling. Dit is niet mogelijk bij het Statuut. 33. Kan ik, wanneer mijn aanvraag voor het Statuut is afgewezen, alsnog aanspraak doen op de Tijdelijke regeling Tegemoetkoming? Ja 34. Ik zit in schuldsanering? Wat gebeurt er met het geld als in een schadevergoeding krijg? Mag ik het houden? Het antwoord op deze vraag is nog niet bekend. Slachtofferhulp Nederland probeert op korte termijn duidelijkheid te krijgen. Wanneer die duidelijkheid er is, kunt u dat lezen op de website van de Hulplijn Seksueel Misbruik. 35. Kan ik via het Statuut Afhandeling Civiele Vorderingen een hogere compensatie krijgen dan via de Tijdelijke regeling Tegemoetkoming? Dat is mogelijk. De bewijslast bij het Statuut Afhandeling Civiele Vorderingen is zwaarder dan bij de Tijdelijke regeling Tegemoetkoming. 36. Welke regeling zou u mij aanraden? Op dit moment is zo n advies nog niet te geven. Pas als de compensatieregelingen zijn vastgesteld, kunt u het beste contact opnemen Slachtofferhulp Nederland om samen met u te bekijken welke regeling het best bij uw situatie past. 37. Ik val zowel onder de commissie Samson als Deetman, kan ik op deze tegemoetkomingsregelingen een beroep doen als ik al bij de Commissie Stevens een klacht heb ingediend? De tegemoetkomingsregelingen zijn bedoeld voor schade die niet op een andere manier is vergoed. Dat wil zeggen dat een uitkering op basis van deze regelingen naar verwachting zal worden verrekend met de schadevergoeding van de Rooms-Katholieke Kerk die u heeft ontvangen. 38. Als de klacht bij commissie Stevens (schaderegeling Katholieke kerk) is afgewezen, kan ik via deze regeling alsnog een aanvraag doen? Wordt die dan wel toegewezen? U kunt een aanvraag doen. Over de toewijsbaarheid kunnen wij niets zeggen. Die hangt af van de precieze inhoud van de regeling en van de omstandigheden van uw geval. Vragen en Antwoorden compensatieregelingen slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd/pleegzorg 6

7 Niet in aanmerking komen voor de compensatieregelingen/andere regelingen 39. Ik ben voor 1 januari 1945 slachtoffer geworden Als u voor 1945 slachtoffer bent geworden van seksueel misbruik in de jeugd/pleegzorg, kunt u niet van deze regeling gebruik maken. Voor de vraag of er andere andere mogelijkheden voor schadevergoeding, kunt u eventueel een juridisch loket of een advocaat raadplegen. 40. Ik ben als kind na 31 december 2012 slachtoffer geworden Kinderen die na 31 december 2012 slachtoffer worden van seksueel misbruik binnen de jeugd- en pleegzorg, kunnen een schadevergoeding eisen van de dader. Die schadevergoeding kan worden behandeld in de strafzaak tegen de dader. Een andere mogelijkheid is om een schadeclaim bij de civiele rechter in te dienen. Is er geen dader bekend, dan kan een aanvraag worden ingediend bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Slachtofferhulp Nederland kan u adviseren over en ondersteunen bij het verhalen van de schade. Mocht dat nodig zijn, dan verwijst Slachtofferhulp Nederland u door naar een advocaat. 41. Ik ben slachtoffer van psychisch/fysiek (niet-seksueel) geweld in een instelling of pleeggezin, hoe kan ik compensatie krijgen/een claim indienen? U kunt het beste contact opnemen met het Juridisch Loket of een advocaat om te kijken het in uw geval zin heeft om een schadeclaim bij de rechter in te dienen. Bent u slachtoffer geworden na 1973, dan komt u misschien in aanmerking voor een tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. 42. Waarom is er geen regeling voor andere vormen van misbruik? De schaderegeling is er gekomen naar aanleiding van het onderzoek van de commissie Samson. Die heeft alleen seksueel kindermisbruik binnen de jeugd- en pleegzorg onderzocht. De minister en staatssecretaris van Veiligheid & Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben vervolgens besloten om alleen voor deze groep slachtoffers een compensatieregeling in het leven te roepen. 43. Wat voor nazorg of hulp kan ik krijgen? Hoe krijg ik die? Voor hulp en nazorg kun u contact opnemen met de Hulplijn Seksueel Misbruik. Aan de hand van uw vragen en behoeften bekijken wij bij welke instantie, hulpverlener of lotgenotenorganisatie u het beste terecht kunt en brengen wij u met hen in contact. 44. Ik val buiten de regelingen en wil toch schadevergoeding, wat kan ik doen? Kan ik de Staat aansprakelijk stellen? U kunt het beste contact opnemen met het Juridisch Loket of een advocaat om te kijken of het in uw geval zin heeft om een schadeclaim bij de rechter in te dienen. Andere regelingen 45. Wat houdt de reguliere regeling van het Schadefonds Geweldsmisdrijven? Bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven kunnen slachtoffers van geweldsmisdrijven, waaronder ook seksueel geweld, een schadevergoeding aanvragen. Op de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven is meer informatie te vinden. Slachtofferhulp Nederland kan zo nodig helpen bij het indienen van de aanvraag. Vragen en Antwoorden compensatieregelingen slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd/pleegzorg 7

8 46. Waar kan ik meer informatie vinden over de regeling RKK en bijbehorende bedragen? Op de site van het Meldpunt Misbruik Rooms-Katholieke Kerk en bij de lotgenotenorganisatie KLOKK. 47. Wat is een civiele vordering? Waar kan ik die indienen? Hoe weet ik of ik hiervoor in aanmerking kom? Hoe dien ik een civiele vordering in? Wat komt daar allemaal bij kijken? Heb ik een advocaat nodig? Een civiele vordering betekent dat u de civiele rechter vraagt om een beslissing te nemen over de schadevergoeding die u van de dader of de instelling claimt. U kunt dat niet zelf doen, daarvoor heeft u een advocaat nodig. U moet voor de rechter kunnen bewijzen dat: het seksueel misbruik heeft plaatsgevonden; u als gevolg daarvan schade heeft geleden ter hoogte van het bedrag dat u claimt en dat degene van wie u schade claimt, aansprakelijk is voor het misbruik dat u is aangedaan en de schade die u hierdoor heeft geleden. Dat betekent dat er een zware bewijslast op u rust. De tegenpartij zal proberen bewijs aan te voeren dat zij niet aansprakelijk is voor de schade. De rechter zal dit tegen elkaar afwegen. Wijst de rechter uw claim toe, dan betaalt de tegenpartij ook de kosten voor de rechtszaak. Wijst de rechter uw claim af, dan moet u ook de kosten van de rechtszaak betalen. Ook in het civiele recht gelden verjaringstermijnen. Het is daarom niet altijd mogelijk om een civiele vordering in te dienen. Overweegt u een civiele rechtszaak, dan kunt u het beste van tevoren advies inwinnen van een advocaat of u nog een claim kunt indienen en of uw claim enige kans van slagen heeft. 48. Ik wil een civiele vordering indienen bij de rechter, zijn er andere slachtoffers (van mijn dader/instelling) die dat ook doen? Is er de mogelijkheid voor een collectieve claim? Er kunnen andere slachtoffers zijn die een civiele vordering willen indienen of hebben ingediend. U kunt contact opnemen met de lotgenotenorganisatie SKIP en Nederland Heelt voor nadere informatie. 49. Kunt u mij een goede advocaat aanraden? Op de site van de stichting Keurmerk Letselschade kunt u een advocaat bij u in de buurt vinden. 50. Kan ik zowel een civiele claim indienen en een beroep doen op de compensatieregelingen? Er kan te allen tijde een civiele vordering bij de rechter worden ingediend. Een rechter zal naar verwachting wel rekening houden met bedragen die al aan u zijn uitgekeerd op basis van de tegemoetkomingsregelingen. Overig 51. Zullen personen die zich reeds gemeld hebben bij de Hulplijn Seksueel Misbruik automatisch worden geïnformeerd indien besluitvorming heeft plaats gevonden over de compensatieregelingen? Ja Vragen en Antwoorden compensatieregelingen slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd/pleegzorg 8

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Aanvraagformulier slachtoffer Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek

Nadere informatie

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Aanvraagformulier nabestaande(n) Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek

Nadere informatie

Hulp, steun en tegemoetkoming voor slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen, pleeggezinnen, en RK-Kerk

Hulp, steun en tegemoetkoming voor slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen, pleeggezinnen, en RK-Kerk Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.6.25 Hulp, steun en tegemoetkoming voor slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen, pleeggezinnen, en RK-Kerk bronnen Brief ministerie van VWS aan

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ****** Datum uitspraak: 7 augustus 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Schade? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Als u slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf, dan is dat een ingrijpende ervaring.

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ****** Datum uitspraak: 17 juli 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

[aanvrager] [geboortedatum] [woonplaats] bijgestaan door [naam] hierna te noemen: aanvrager

[aanvrager] [geboortedatum] [woonplaats] bijgestaan door [naam] hierna te noemen: aanvrager Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: xxxxxx Datum uitspraak: 18 juli 2014 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: xxxxxx Datum uitspraak: 9 januari 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ****** Datum uitspraak: 5 juni 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Aanvraag Uitkering slachtoffer

Aanvraag Uitkering slachtoffer Aanvraag Uitkering slachtoffer Bent u na 1972 slachtoffer geworden van een opzettelijk geweldsmisdrijf in Nederland? En heeft u door dit geweldsmisdrijf ernstig lichamelijk of psychisch letsel? Dan kunt

Nadere informatie

Datum 28 augustus 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over seksueel misbruik bij boeddhisten in Nederland

Datum 28 augustus 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over seksueel misbruik bij boeddhisten in Nederland 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bestuurlijke en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500

Nadere informatie

Slachtoffer van geweld?

Slachtoffer van geweld? Slachtoffer van geweld? Wij komen u financieel tegemoet Erkenning geeft kracht Wat doet het Schadefonds Geweldsmisdrijven? Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen

Nadere informatie

Artikel 4 - Verjaring Dit statuut geldt ongeacht of een rechtsvordering tot schadevergoeding is verjaard.

Artikel 4 - Verjaring Dit statuut geldt ongeacht of een rechtsvordering tot schadevergoeding is verjaard. Statuut voor de buitengerechtelijke afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding in verband met seksueel misbruik van minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen Artikel 1 - Definities In

Nadere informatie

Aanvraag Uitkering nabestaande

Aanvraag Uitkering nabestaande Aanvraag Uitkering nabestaande Is een naaste van u na 1972 slachtoffer geworden van een opzettelijk geweldsmisdrijf in Nederland? En is deze naaste hierdoor overleden? Dan kunt u mogelijk een uitkering

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

a. Opvolging van de aanbevelingen uit het rapport over seksueel misbruik van en geweld tegen meisjes (motie Van der Steur c.s. nr. 96).

a. Opvolging van de aanbevelingen uit het rapport over seksueel misbruik van en geweld tegen meisjes (motie Van der Steur c.s. nr. 96). 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

[naam] [geboortedatum] [woonplaats] hierna te noemen: aanvrager gemachtigde: [naam] [instelling] [vestigingsplaats] vertegenwoordigd door [naam]

[naam] [geboortedatum] [woonplaats] hierna te noemen: aanvrager gemachtigde: [naam] [instelling] [vestigingsplaats] vertegenwoordigd door [naam] Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: xxxxxx Datum uitspraak: 5 december 2014 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier

Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier Heeft u schade door een strafbaar feit en wilt u schadevergoeding? Dan kunt u met dit formulier schadevergoeding verzoeken (art. 51g lid 1 Sv). Verzoek

Nadere informatie

Slachtofferhulp Nederland en het rapport van de commissie-samson. 1. Algemeen

Slachtofferhulp Nederland en het rapport van de commissie-samson. 1. Algemeen Slachtofferhulp Nederland en het rapport van de commissie-samson 1. Algemeen De commissie-samson heeft grondig onderzoek gedaan naar seksueel misbruik in de jeugd- en pleegzorg. Het rapport van de commissie

Nadere informatie

Aanvraag uitkering voor nabestaande

Aanvraag uitkering voor nabestaande Aanvraag uitkering voor nabestaande Postbus 1947 2280 DX Rijswijk (ZH) Tel.: 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Machtiging Voor

Nadere informatie

Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning Juridische ondersteuning In deze brochure staat informatie over de juridische ondersteuning voor: Slachtoffers van verkeersongevallen Nabestaanden van slachtoffers van dodelijke verkeersongevallen Slachtoffers

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ***** Datum uitspraak: 5 juni 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. Slachtoffer zijn van een misdrijf is ingrijpend. Het draagt bij aan de verwerking van dit leed als slachtoffers het gevoel hebben dat zij de aandacht krijgen die zij verdienen. Dat zij zo goed mogelijk

Nadere informatie

Aanvraag Uitkering nabestaande

Aanvraag Uitkering nabestaande Aanvraag Uitkering nabestaande Is het overleden slachtoffer geen naaste van u, maar heeft u wel de begrafenis of crematie betaald? Dan kunt u met dit formulier een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer van een misdrijf, zoals een

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht 0900-0101 (lokaal tarief) voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer

Nadere informatie

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson Meld seksueel misbruik aan de commissie-samson Help ons Mijn naam is Rieke Samson en ik wil je vragen om ons te helpen bij het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Zelf ben ik voorzitter

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: xxxxxx Datum uitspraak: 17 oktober 2014 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Voorstel voor procedure van behandeling van klachten en meldingen over geweld tegen minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk

Voorstel voor procedure van behandeling van klachten en meldingen over geweld tegen minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk Den Haag, 4 oktober 2013 Aan de voorzitter van de Bisschoppenconferentie Aan de voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen Geachte voorzitters, Op 11 maart jl heb ik u voorgesteld een regeling

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het kamerlid Leijten (SP) over een medisch letselschade fonds (2010Z18345)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het kamerlid Leijten (SP) over een medisch letselschade fonds (2010Z18345) > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden

Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden versie 2 dd. 12/12/2014 1. Inleiding Met de transitie jeugdzorg komen calamiteiten rond de hulp en zorg voor de jeugd veel nadrukkelijker op de lokale (politiek

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering Schema werkwijze LANGZS-advocaten De financiering Wanneer een cliënt zich meldt bij de advocaat zal deze, net als in andere zaken, een kennismakingsgesprek plannen. Doorgaans is dit niet vrijblijvend.

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg N.V. Univé Schade Speciaal Reglement RVP-M2 Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 oktober 2016, nr. 2001972, houdende instelling van de Commissie Onderzoek naar geweld

Nadere informatie

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed?

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed? Hoe krijg ik mijn schade vergoed? De schadevergoedingsmaatregel Heeft u als gevolg van een misdrijf schade geleden, dan is het strafproces een manier om uw schade vergoed te krijgen. Als de rechter vindt

Nadere informatie

Grip op uw letselschade. Waar vind ik objectieve informatie? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten?

Grip op uw letselschade. Waar vind ik objectieve informatie? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Waar vind ik objectieve informatie? Hoe schakel ik een betrouwbare belangenbehartiger in? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Grip op uw letselschade deletselschaderaad.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor compensatie na seksueel misbruik van minderjarigen in de R.-K. Kerk Nederland

Aanvraagformulier voor compensatie na seksueel misbruik van minderjarigen in de R.-K. Kerk Nederland Aanvraagformulier voor compensatie na seksueel misbruik van minderjarigen in de R.-K. Kerk Nederland Alle begrippen in dit formulier met een hoofdletter hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Wat te doen bij een klacht?

Wat te doen bij een klacht? Wat te doen bij een klacht? ouders / verzorgers / kinderen / medewerkers Klagen mag! Klagen heeft voor veel mensen een negatieve klank. Het uiten van een klacht kan echter juist bijdragen tot het verbeteren

Nadere informatie

Resultaten van het IND-dossieronderzoek

Resultaten van het IND-dossieronderzoek Bijlage 1. Resultaten van het IND-dossieronderzoek 1. Inleiding In de kabinetsnota Privé geweld-publieke zaak, die de Minister van Justitie op 12 april 2002 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is aandacht

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen 0Inhoud Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 2 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 1. Inleiding 2. Waarvoor heb ik een VOG nodig 3. Hoe vraag ik

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer. Datum: 4 september Rapportnummer: 2012/139

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer. Datum: 4 september Rapportnummer: 2012/139 Rapport Rapport betreffende een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer. Datum: 4 september 2012 Rapportnummer: 2012/139 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de RDW informatie heeft verstrekt,

Nadere informatie

Omdat u verder wilt met uw leven...

Omdat u verder wilt met uw leven... Omdat u verder wilt met uw leven... Letselschade? Wij zijn er voor U! Als slachtoffer van letselschade wilt u erkenning voor het onrecht dat u is aangedaan. Daarnaast zoekt u financiële compensatie voor

Nadere informatie

Seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk Nederland

Seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk Nederland Seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk Nederland Bart Holthuis Voorzitter Compensatiecommissie 15 e PIV-Jaarconferentie Zijn er meerdere wegen naar Rome? Apeldoorn, 27 maart 2015 Commissie Deetman

Nadere informatie

16. Statistische analyse Meldpunt

16. Statistische analyse Meldpunt 16. Statistische analyse Meldpunt Statistische analyse Meldpunt Inleiding In de periode 19 juli 2010 tot en met 16 maart 2012 ontving de commissie zevenhonderdeenenveertig meldingen van seksueel misbruik.

Nadere informatie

b. In het eerste lid, onderdeel l, wordt bij besluit als bedoeld in artikel 21 vervangen door: bij besluit als bedoeld in artikel 20.

b. In het eerste lid, onderdeel l, wordt bij besluit als bedoeld in artikel 21 vervangen door: bij besluit als bedoeld in artikel 20. 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet basisvoorziening kinderopvang) Vierde nota van wijziging Het voorstel

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Toeslagen. Wat zijn de kenmerken?

Toeslagen. Wat zijn de kenmerken? 20-1-2015 Toeslagen. Wat zijn de kenmerken? De hoogte van een toeslag is inkomensafhankelijk; De toeslag is een vorm van doelfinanciering, zo dient hij voor het kunnen betalen van bijvoorbeeld ziektekostenverzekering

Nadere informatie

28 maart 2013, 11.00 tot 13.00 uur

28 maart 2013, 11.00 tot 13.00 uur 1 Gespreksnotitie van Willem kardinaal Eijk, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, op verzoek van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer, ten behoeve van het

Nadere informatie

Naar aanleiding van de uitzending van Tros Radar d.d. 23 februari 2015.

Naar aanleiding van de uitzending van Tros Radar d.d. 23 februari 2015. Vrijblijvende en ter oriëntatie bedoelde toelichting op procedure misleiding Staatsloterij en de eventuele mogelijkheid tot het verkrijgen van schadevergoeding of een andere vorm van compensatie. Naar

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor compensatie na seksueel misbruik van minderjarigen in de R.-K. Kerk Nederland

Aanvraagformulier voor compensatie na seksueel misbruik van minderjarigen in de R.-K. Kerk Nederland Aanvraagformulier voor compensatie na seksueel misbruik van minderjarigen in de R.-K. Kerk Nederland Alle begrippen in dit formulier met een hoofdletter hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/401

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/401 Rapport Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/401 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zijn verzoek om verwijdering van de stukken betreffende

Nadere informatie

heeft besloten hierop aanvullend vast te stellen de REGELING MEDIATION BIJ SEKSUEEL MISBRUIK IN DE R.-K. KERK

heeft besloten hierop aanvullend vast te stellen de REGELING MEDIATION BIJ SEKSUEEL MISBRUIK IN DE R.-K. KERK REGELING MEDIATION BIJ SEKSUEEL MISBRUIK IN DE R.-K. KERK Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Beheer & Toezicht i.z. Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk op 7 oktober 2013 en gewijzigd op 11 maart

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

Schadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie en planschade. Datum 10 oktober 2014

Schadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie en planschade. Datum 10 oktober 2014 Schadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie en planschade Datum 10 oktober 2014 Inleiding Burgers, bedrijven en organisaties kunnen door het optreden van de overheid tijdelijk of blijvend nadeel

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 214 d.d. 6 september 2011 (prof. mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Lijfrenteverzekering, informatieplicht.

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 12 maart 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 12 maart 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-157 d.d. 21 mei 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 Voogdij Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven speciale jeugdzorg aan kinderen en/of

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012

Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012 Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.6.32 Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012 bronnen Nieuwsbericht Schadefonds geweldsmisdrijven 6.6.2011; www.schadefonds.nl Wet van 6 juni 2011

Nadere informatie

Handboek Agressie- en geweldprotocol Gemeente Roermond

Handboek Agressie- en geweldprotocol Gemeente Roermond Handboek Agressie- en geweldprotocol Gemeente Roermond Uitgave mei 2011 Voorwoord Dit is een handzaam naslagwerk voor eenieder die te maken krijgt met of een rol vervult bij een agressie- of geweldincident.

Nadere informatie

COMPENSATIECOMMISSIE

COMPENSATIECOMMISSIE COMPENSATIECOMMISSIE Zaaknummer Compensatiecommissie 2012CC001 Zaaknummer Klachtencommissie 2011T307 datum uitspraak 01/03/2013 De Compensatiecommissie voor seksueel misbruik in de R.-K. Kerk van de Stichting

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Toelichting. slachtoffer van een ongeval

Toelichting. slachtoffer van een ongeval Toelichting slachtoffer van een ongeval Slachtoffer van een ongeval, wat nu? U heeft letsel bij een ongeval opgelopen. Er komt heel wat op u af. Naast de eerste zorg en het herstel, krijgt u ook te maken

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer. Datum: 4 september 2012. Rapportnummer: 2012/140

Rapport. Rapport over een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer. Datum: 4 september 2012. Rapportnummer: 2012/140 Rapport Rapport over een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer Datum: 4 september 2012 Rapportnummer: 2012/140 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de RDW informatie heeft verstrekt, op basis

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: ongewenst gedrag: seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie;

Nadere informatie

Informatie voor pleegouders BEZWAAR PROCEDURE in de pleegzorg TRIAS JEUGDHULP

Informatie voor pleegouders BEZWAAR PROCEDURE in de pleegzorg TRIAS JEUGDHULP Informatie voor pleegouders BEZWAAR PROCEDURE in de pleegzorg TRIAS JEUGDHULP Informatie voor pleegouders Bezwaar procedure Trias Voorwoord U kunt als (aspirant) pleegouder van Trias te maken krijgen met

Nadere informatie

van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik

van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik hoofdlijnen De zij kennis vertrouwenscommissie heeft uitgewerkt. acht genomen zich verantwoordelijk In van heeft praktijk beschuldigingen

Nadere informatie

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend.

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. 1. Begrippenkader Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. Klager Een hulpvrager dan wel zijn/haar vertegenwoordiger of zijn/haar nabestaande(n).

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut / klinisch

Nadere informatie

Het indienen van een schadeclaim

Het indienen van een schadeclaim Het indienen van een schadeclaim Algemeen De situatie kan zich voordoen dat u, tijdens uw verblijf in het St. Elisabeth Ziekenhuis, schade hebt opgelopen. U hebt dan de mogelijkheid een schadeclaim in

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld)

De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld) De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld) De Letselschade Raad heeft in 1999 een richtlijn ontwikkeld voor een efficiënte en slachtoffervriendelijke wijze van afwikkeling

Nadere informatie

2014D36200 LIJST VAN VRAGEN

2014D36200 LIJST VAN VRAGEN 2014D36200 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft over de beleidsdoorlichting slachtofferzorg (Kamerstuk 33 199, nr. 4) de navolgende vragen ter beantwoording aan de Staatssecretaris

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 juli 2015, nr. 622653, houdende instelling van de Commissie Vooronderzoek naar

Nadere informatie

In dit informatieblad. 1 U staat er niet alleen voor

In dit informatieblad. 1 U staat er niet alleen voor Slachtoffers en Justitie In dit informatieblad krijgt u informatie over wat uw rechten als slachtoffer of nabestaande in een strafproces zijn, hoe een strafproces werkt en welke hulp beschikbaar is. Nabestaanden

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade?

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Afrikaweg 2 2713 AW Zoetermeer Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer sinds 1850 Telefoon 079-3 204 204 Fax 079-3 204 291 Internet

Nadere informatie